Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.08.1962
  • ADRES:Cağaloğlu,Mollafenari sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstanbul POSTA KUTUSU 492,İstanbul TELEFON 27 42 10 Santral i:ü:ü!üiü:i=i:ü:BU GAZETE BASIN AHLÂK YASASINA UYMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİR.BUGÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.08.1962
  • BABANIN ZENGİNLİĞİ PARA ETMEZ!ZMIR Ticaret Odasın Idaki toplantıda,inönü konuşulanları dikkatle takip ediyor ve not alıyordu.Kürsüye genç bir tacir çıktı.Avrupa da tahsil gördüğünü sık,sık tekrarlayar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.08.1962
  • i'amukkale moteli,burayı ziyaret eden turistlerin ihtiyacını karşılamaktadır.Ege pilot turunun en önemli durağı olan yer,Kusadasındakl bu konforlu oteldir Tatbikine başlanan "Pilot proje,ile,yabancı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1962
  • i m T^ V-İ'SŞ B Sol elin yerini bir kanca görüyor.Sağ el ise bakalitten mihaniki hareketlerle oynuyor.Buna rağmen sigarasını rahatlıkla tüttüren bix hasta.140 kişiydiler l fakat 40 çift E ayakları yok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1962
  • MUADELETİ TASDİKLİ ÜLKÜ OKULU Ana İlk Yatılı Gündüzlü Öğrenci kayıtlarına devam ediyor.Tafsilâtlı broşür isteyiniz.Telefon:48 23 47 Adres:Şişli Tayyareci Cemal Sokak No:13 REKLAMCILIK 3461 9785
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1962
  • İSTANBULDAN SAAT ON İKİYİ BEŞ GEÇE« TEK TEVAKKUFLU)Ayrıca H ERG ÜN gene saat 12.05'te)ATİNA ROMA PARİS ZURİH FRANKFURT Bütün bu servisler,Comet 4 B jet uçaklarıyla ve Olympic Airvvays ile ortaklaşa ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1962
  • KORKUSUZ DAVUT.ELMA KORKUTMAK İÇİN Bl*R KAÇ ELClk ATEŞ ŞEF.İT ROL.IS MU.DÜRÜM HER.GÜN BANA "BUDALA-DE FAKAT SADIK Nı'ŞANLlM B.BELKIS HER AKŞAM B4IMA.ffft CT ph "2?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1962
  • V OUMfc burada)shtan ffî Y A H U ^^YAKAIAMIS *f^f S!ANH8,KÖfcTOTEgf GrEtft ^f fiûzfa.HAzıaoL SEN.AfllIC &I1 İ01İM ruhunu kovma ve ar.UM&iaûinih Puhunu «tıltMA WWHA.BA^liYA BİLİRİM.F KO^TESTERf TESTERF
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1962
  • ARILARIN SOKTUĞU BİR ADAM ÖLDÜ SOMMERVİLLE,A.P.Balık avladığı sırada bir arı sürüsünün hücumuna uğrayan 52 yaşındaki bir adam,doktorun kapısı önünde ölmüştür.Walter Pruden adındaki adamın yanında bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1962
  • URLA'DA 9 BİN ZEYTİN AĞACI YANDI İZMİR,ÖZEL Urlanın Torosa Beylik mevkiindeki zeytinliklerde büyük bir yangın çıkmıştır.Yangın kısa zamanda 60 dönümlük arazi üzerindeki 9 bin zeytin ağacının yanmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1962
  • fi Yüzünüzdeki çil ve siyilçeferc ergenlik ye doğum lekelerine BİR TECRÜBE KAFİ.İLANCILIK:5631 975G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1962
  • YARIN KÖMÜR 1 ALACAKLAR i Beyoğlu Deposu 1G2221—164820 1 Poligon 171058 173490 11 i;Kadıköy 176357 178181 ğ l Üsküdar 168686 170330 hî!Maltepe 193451 194464 1i Beykoz 197702 198846 İstanbul 179656 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1962
  • Bir haftadan beri kaybolan Abdullah Dişbudağın annesi Manisadaki Akıl hastahanesine kaldırıl* İZMİR,ÖZEL 14 yaşında bir çocuk esrarengiz bir şekilde kaybolmuştur.Bir haftadanberi,hiç bir yerde izine t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1962
  • "î V5A m0r/73 I Peygamberimiz S.A.S)in vlBâdatisri Ol Rebî'-ül-evvel)âym nicesi On ikinci gîce isneyn)gîcesi Mevlid-i-Şerif DÜN gece Peygamberimiz S.A.S.Efendimizin dünyayı teşrif buyurdukları mübarek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1962
  • Kuruluşu:1950 Kız Erkek Ana İlk Orta Yatılı Gündüzlü Kayıtlar devam ediyor.Eski öğrenciler kayıtlarını 30 Ağustosa kadar yenilemelidir.ingilizce eğitimi ingiliz öğretmenler nezaretinde yapılır.Feneryo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1962
  • Denizcilere 62 Sayılı Tebliğ 13/Ağustos/1962 tarihinden 17/Ağustos/1962 tarihine kadar 09.00 ile 12.00 ve 13.30 ile 17.00 saatleri arasmda aşağıda smırlan bildirilen saha içinde seyretme,demirelme ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.08.1962
  • Epey gittiler öyle.Nizamın bağırmasıyla irkildi."Ne o,yahu?N'oluyor orada?Anlamadı önce."Ha?Ne diyosun?"Baksana be.diye,avaz avaz çıktı.Nizamın sesi.Makinanın gürültüsünü bile bastırdı."Oraya bak.iler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1962
  • Uluslararası Yedinci istanbul j Kültür Festivali ALTANı İLKİN TÜRKİYE MiLlJ TALEBE FEDERASYONU tara-ğj Undan Uüzenleııeıı ULUSLARARASI YEDİNCİ İSTAN-S BUL KÜLTÜJB FESTİVALİ,19 ilâ 2U Ağustos tarilı-le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1962
  • Türkçesi:Selâmi İzzet SEDES 00 Yazan:Maurice DEKOBRA Sükseni kıskanabilirim Bernard.Bütün kadmlar yeni kocama bayıldılar.Aynı şeyi ben de sana söyliycbilirim calimi,hayranların etrafını kuşatmışlardı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1962
  • Makina ve Kimva Endüstrisi Kurumu İstanbul Şubesi Müdürlüğünden 10 adet Continental veya diğer bir marka 27,2 BHP lik Benzin motörü kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Kapah zarfların son teslim m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1962
  • ÖZALP MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN Kazamızda mevcut onbir adet memur konutlarmm yaptırılacak 22127 lira keşif bedelli onarımı açık eksiltmeye çıkarılmıştır.1 Eksiltme 20/8/1962 Pazartesi günü saat 14.00 de Malmüd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1962
  • DENİZCİLERE 67 SAYİLİ TEBLİĞ 13 Ağustos 1962 tarihinden 27 Ağustos 1962 tarihine kadar aşağıda sınırları belirtilen saha dahilinde seyretme,demirleme,avlanma,uçuş,dalma ve sualtı seyrinin can ve mal e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1962
  • BURACA kX.LAe.iuKe.il 1 VALtJiZ V5tS:M kike;EĞER 18 KN A=^3i TSE KAA.n/a'Z£Jn BKv^iaa »E LAVA GÎE2E12 l.TAMAAA A^ASİN bugün sevcî zır hadi cAnır* nîce senele RE MESUT MUSUN?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1962
  • ÖNCE BlK.REKuAAA KAM-PANYASI AÇMAMIZ LÂZJM-ELİN»" BİfZAz.Çjk.BUK TUT—ON DAKİKA SONHA 5TÜDYODA OLACAĞIZ*-m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1962
  • VELİ Sİzı'N BANKAYA P£ RA YATIRACAK:ONA ÖKEMl_f BİR »S YAPTiSiNi İZAw ET.HÜSEYİN ŞEV.KUM BAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1962
  • Hicri Pazartesi Rumi 1382 13 1378 Rebiül'evvel Ağustos Temmuz 12 1 9 G 2 31 VAK [T VASATI EZANÎ 1 Güneş 6.08 9.56 1 öfcle İH.19 5.07 1 İkindi 17.09 8.58 1 Akşam 20.11 12.00 1 Yatsı 21.56 1.43 İmsak 4.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1962
  • fifâ Milliyet Gazetecilik A.s.adına w Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumi Neşriyat Müdür il:ABDI İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür t HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür NECMI TANYOLAÇ Maga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1962
  • İLAN TARİFESİ 0 2,3,4,5 İnci sayfalarda santimi 30 T.L.O 8.7 İnci sayfalarda santimi 25 T.L.Birinci sayfada baslık 200 T.L.Düğün,Nişan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür ilânları santim» kadar 80 T.L.Küçült üûnl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1962
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık i 22 T.L.6 Aylık 40 T.L.Yıllık 75 T.L.Vabancı memleketler için adi posta İle bu ücretlerin bir misli alınır.Uçak postası İçin t5rife,kullanılacak pulun delerine göre değişir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1962
  • Tekirdağ İli Daimi Encümeninden 1962 yılında inşa ettirilmekte olan köy ilkokullarına yaptırılacak okul eşyası işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif bedeli 99939.67)lira olup muvakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1962
  • TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1)Sözleşme akü tarihinden itibaren bir yıl müddetle şartnamenin son sahifesinde metreküp itibarı ile takribi miktarı ve bulundukları yerler yazılı Kavak,Ihlamur tomruklarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.08.1962
  • E II)Küçük esnafm vergilendirilmesi hususunda ise,zannımca,esnafm servetinin net kıymetine gayrimenkuller,ticarî değerler,stoklar vesaire yekûnu nakıs her türlü borçlar)dayanan bir yıllık vergi,yeni v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.08.1962
  • Nazi'ler Nazi kampında kurulmuş çadırların hemen hemen hepsine Nazi Almanya'sının Ünlü gamalı haç'ı bir bayrak veya tabelâ halinde asılmıştır.CosIwold ormanında kurulan kampla Hiiler,diye bağırıyorlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.08.1962
  • ftfcDİOC/C(s {FRANSIZ SİRKİ Fevkalâde rağbet gören HAKİKİ SİRK YENİKAPI'DA Muazzam program.Muhakkak görünüz.Matine:18 de Suare:21.15 de Her semt için otobüs temin edilmiştir.İLANCILIK:5853 9754
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.08.1962
  • BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Belediyemizin muhtelif kanal işlerinde kullanılmak üzere fen işleri Müdürlüğündeki şartnameye ve 2490 sayılı kanuna göre 40 adet font muayene bacası ile 98 adet font menfe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.08.1962
  • SATILIK EMLAK YESILYURTTA derhal teslim kaloriferli 60-65.000 daireler.44 22 19.ACELE Sat.halen faal vaziyette lstanbulda iki fırın.44 76 69.SAHİBİ ellle acele 6,5 metre derinlikte trlfaze ceryanlı,te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.08.1962
  • Ruslar Doğu Berlin H batıdan bir duvarla ayırddar ama bu duvar ne sefaleti örttü nede hicreti durdurabildi Utanç duvarı önünde bundan bir süre önce protesto gösterisi yapan Batılı Almanlara ve Doğıı'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1962
  • HOLLANDA PHILIPS P.S.V.İLE GALATASARAY «arasında,1 Ağustos futbol maçında Mithatpaşa stadında çekilen piyangoda kazanan numaralar aşağıda gösterilmiştir.Talihli bilet sahiplerinin bir hafta zarfında G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1962
  • Bütün dünyada sağlamlığı ile tanınmış KAMYON ve OTO Türkiye umumî mümessili OKTAL TİCARET A.Ş.Dolapdere Kurtuluş deresi Cad.61 Tel:444924 Telg.Oktal istanbul MUHTELİF VİLÂYET VE KAZA MERKEZLERİNDE ACE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1962
  • KİRALIK ŞAHANE MAĞAZA Harbiye otobüs durağında,cadde üstünde,her işe elverişli 320 m2 bodrumlu mağaza.Müracaat:Tel:48 60 30 22 27 41 İLANCILIK 5600 9758
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1962
  • BİRİNCİ SINIF İTALYAN ÜN DEĞİRMENLERİ,SİLOLAR ve HAYVANI YEM TESİSLERİ BERGA-TBEVÎSO TÜRKİYEDE TESİSLER KURMAĞA BAŞLADI Firmanın mühendisleri yakında memleketimize tesisler kurmaya geleceğinden,tevsi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1962
  • 4^ "geceaylık kazancınız 1000.1500 lira olabilir/'brojur uıeylniı,Üstantoti tn az İlkokul mezunu fc ku.arkek.1S ÎS yaı arası/İH)öğrenci alınır.tfC& Tİ TELSİZ li.lDYU ELEKTRİK Kİ IISLİlli,yeni devre ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1962
  • İMAR ve İSKÂN BAKANLİĞİ Mesken Genel Müdürlüğünden Yevmiyeli personel yönetmeliği hükümlerine göre,Merkezde ve inşaat Kontrol Amirliklerinde çalışmak üzere;Yük.Mimar Mimar Yüksek İnşaat Mühendisi İnşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1962
  • Bütün haşarata karşı KILTOKS ANİ TESİRLİ HOŞ KOKULU KOLAY KULLANIŞLIDIR.ECZANELERDEN ARAYINIZ.KOMET KOLL.ŞTİ.RIZA PAŞA YOKUŞU GEÇİT HAN 51/25 Tel:229535 İLANCILIK:5815 9759
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1962
  • MEMLEKETİMİZDE İLK DEFA Batı Almanya malı "İNFRARUJ" ELEKTRİKLİ DÖNER FIRIN VE IZGARA MAKİNASI ÖÜEON MAĞAZALARINDA SATIŞA ARZEDİLMİŞTİR GRİLLİDOR sayesinde 30 dakikada nefis bir piliç kızartması hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1962
  • GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİNDEN Bulgur,Nohut,Kırmızı Mercimek Alınacak 23.8.1962 günü saat 15.00 de kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle şartnamelerine göre 44 ton bulgur,30 ton nohut,18 ton kırmızı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.08.1962
  • Thames Trader memleketimizde en fazla satın alınan kamyondur!İS çünkü Thames Trader üstün bir dS/SSfc mamulüdür çünkü,Thames Trader kamyonlarının ardında memleketimizin en geniş bakım,servis ve yedek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1962
  • AP kongrelerinde Başîarafı Birincide söyleyerek söze başlayan Neriman Ağacğiu söyle devam etmiştir:«Memleket meselesi denince başında ae gelir arkadaşlar?Af!diye bağıran üyelere)hepinizin yüreği heniı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1962
  • 8 Banka birleşerek özel teşebbüs için bir banka kuruyor t Baştarajı Birincide Birleşen bankalar,bu yeni bankada mt-vduat kabul edemiyecckler,1 yıldan fazla vadeli işletme kredileri ile,8-10 yıl vadeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1962
  • YÜKSEK PLÂNLAMA KURULU TOPLANIYOR Baştarajı Birincide nan konuların bu tartışmaların şiddetini arttıracağı belirtilmektedir.Yüksek Plânlama Kurulu bugün dördüncü cildi tamamlandığı takdirde beşinci ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1962
  • Fezada iki adam var Bastarajı Birincide iutlarla kaptı.Benim sathi durumum da çok iyi.İki uzay pilotu bundan sonra birbirlerini tebrik etmişlerdir.Daha sonra yeryüzünde bulunan Gagarin kendilerine şöy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1962
  • Apak,"Güçlükleri yeneceğiz,dedi t Baştaraft Sekizincide kaybedilmemesi gerektiğini,bildirmiş ve sözlerine şöyle devam etmiştir:«Milli Jlg'e zamanında başlamak,kulüplerin mali durumlarını zedelememek i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1962
  • ARJANTİN'DE Baştarafı Birincide General Saravia.Cumhurbaşkanlığı sarayında Başkan Guido ile aralarında asi General Montero'nun da bulunduğu beş generalin katıldığı bir toplantıdan sonra Harbiye Bakanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1962
  • APAYDIN 4 Baştarafı Birincide âcizdir.Millet hiçbir zaman aldanmayacak ve aldatılamayacaktır.Milletvekili olarak bütün tehdit,şantaj ve iftiralara rağmen ikaz vazifemi yaptığıma kaniim.GÜMÜŞPALA KISA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1962
  • BİR KÖY MUHTARI HASMIN!ÖLDÜRDÜ İZMtR.ÖZEL Sarıgölün Dündaıiı köyü muhtarı,kan dâvası yüzünden komşusunu öldürmüştür.Hüseyin Zengm adındaki komşusunu tarlasında uyurken tabanca İle öldüren köy muhtarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1962
  • Esin «Hiçbir siyasî teşekkülle ilgim yok» dedi MADRİD.özel Muhabirimiz Süleyman ŞALOM bildiriyor Madrid Büyükelçiliğinde hükümet müşaviri olarak görevli bulunan eski M.B.K.üyesi Nıunan Esin,hiç bir si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1962
  • Ticarî şekilde teminat mektubu ile ÜÇ SENE vadeli nakit para kullanabilirsiniz.Tokatlıyan iş Hanı 2/5 İLANCILIK 5858 9755
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1962
  • İNÖNÜ,MELEN'DEN BİLGİ ALDI Baştarajı Birincide İnönü,Ankara valisinden de bazı şeyler sormuştur.Vali de Paşam.Ankara'nın bir kusuru sizin yokluğunuzdu» demiştir.KUYTAK'IN EVİNDE inönü,Tabiî Senatör me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1962
  • Ereğli işçi mitingi Başiarafı Birincide yok»,«Kemerleri hep beraber sıkalım,şişer*ek hep beraber şişelim»,«Batık susuz,işçi grevsiz yaşayamaz»,«Vergide adalet istiyoruz»,«Bizi tahrik edenler k:ı.unu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1962
  • M.S.B.Araştırma ve Geliştirme Başkanlığına Teknik Eleman Alınacaktır M.S.B.Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı ve bağlı tesislerde çalıştırılmak üzere teknik eleman alınacaktır,isteklilerin:1 ingilizce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1962
  • DEVLET MALZEME OFİSİNDEN 1 Ofisimizdeki otomobillerden bazıları Ankara'da Gülhane Hastahanesi önündeki yedek depolarımızda ve istanbul Şubemiz ile izmir ve içel Müdürlüklerimizde 24 Ağustos 1962 Cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1962
  • istanbul Tıp Fakültesi Dekanlığından 1 167567)lira 33)kuruş keşif bedeli Morfoloji binası onarımı işi kapalı zarf eksiltmesiyle ihale olunacaktır.2 İhale,13/9/1962 tarihine tesadüf eden Perşembe günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1962
  • PROJE YARIŞMASI KONU:Türkiye Cumhuriyeti Yeni Delhi Büyükelçilik Binası Mimarî Projelerinin hazırlanması, Mimarlık ve Şehircilik Müsabakalarına Ait Yönetmelik» kuralları içinde yarışmaya çıkarılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.08.1962
  • GENÇLER ATLETİZM MİLLÎ KARŞILAŞMASINDA Gürkan Çevik'in 209 metredeki 22.3'iik yeni Türkiye rekoru,rüzgârın hızlı esmesi sebebiyle ipiâl olundu TÜRKİYE Yunanistan gençler millî atletizm müsabakası 113
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.08.1962
  • Türkiye Yunanistan gençler müsabakasında Esat Tarım büyük br sürpriz yaparak birinci olmuştur.Resimde Tarım ve üçüncü Yfandis ikinci tura girerken.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.08.1962
  • Göztepe,izmirspor'u dün 4-3 mağlûp etti İZMİR,ÖZEL Dün şehrimizde yapılan hazırlık maçlarında şu neticeler alınmıştır:Göztepe 4 l2fnirspor 3 Karşıyaka 2 Ülküspor 1 Altay ise iki takım halinde bir maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.08.1962
  • Adaıta'da 3 yüzme rekoru kırıldı ANKARA,ÖZEL Dün Atatürk havuzunda yapılan yüzme müiabaaklarında 3 yeni Türkiye rekoru kırılmıştır.100 metre sırtüstü büyüklerde Behçet Kurtiç 1.11.8 İle kendine ait re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.08.1962
  • PSV idarecileri Galatasaray'dan özür diledi Şehrimizde bulunan PSV idarecileri evvelki gece yapılan maçta antrenörlerinin Metin Oktay'ı tekmelemesi sebebiyle büyük bir üzüntü duyduklarını bildirmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.08.1962
  • "PIEI REİS ÎYK KAZMDI «Plrî Reis» yelken yarışlarında İstanbul Yelken Kulübü birinci olmuştur.65 millik açık deniz yarışmasını Taci Taylan Zeki ekibi 9 saat 30 dakikada tamamlamıştır.Kalamış Yelken Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.08.1962
  • Fenerbs Kürek FENERBAHÇE kulübü Kürekte Türkiye Şampiyonluğunu kazanmıştır.Dün Kartal'da yapılan ve çekişmeli geçen müsabakalarda Fenerbahçe'n' kürekçiler 3 birincilik,1 ikincilik elde ederek şampiyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.08.1962
  • MİLLİ LİG ITAKIMLARI naranı ı1^* KULÜBÜN ADI KURULUŞ TARİHİ RENKLERt ADRESİ VE TELEFON Nü.SU TESİSLERİ ÜYE SAYISI YILLIK GELİRİ MİLLİ LİGDE GEÇEN SENEKİ DERECESİ ŞAMPİYONLUKLARI ANTRENÖRÜ MENECEM İDAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.08.1962
  • Federasyon perşembe günü Ankara'da toplanacak.Millî Lig'in son iki iakımı ve baraj için karar verecek GÜNGÖR GEZER BANDIRMA'dan bildiriyor FUTBOL Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak,Miilî Ligin 20 ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.08.1962
  • Hazırlık maçları heyecanlı geçti Siyah Beyazlılar neticeyi galip gelirken başarılıydı ENERBAHÇE,mevsimin ikinci hazırlık maçında Karagümrük'ü 4-1 yendi.Sarı Lacivertliler geçen haftadan bu yana bir ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor