Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.08.1962
  • Açık/anmayan rapora göre,vergiler halka zarar vermeyecek şekilde 10 milyara çıkarılabilir ANKARA,ÖZELr MALİYE Bakanı Ferit Melen,önceki gün yaptığı basın toplantısında Kaldor'un vergiler konusunda haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1962
  • Ceketsiz milyoner lokantaya alınmadı Evelyn Byrd'ün kardeşi ve dünyanın sayılı zenginlerinden D.Harold Byrd «Ceketsiz olduğu kaydlyle Hllton Otelinin lokantasına alınmamıştır.Güney Kutbunda bir dağa İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1962
  • Gümüşpaîa,"Günler geçti bir şey göremiyoruz,dedi ADİYAMAN,Rifat KÜÇÜK Bildiriyor)A.P.11 kongresinde konuşan A.P.lideri Ragıp Gümiişpala,«Hükümet Başkanı yatırımlar sür'atle başlayacak,ilân lar gazete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1962
  • Üç kişiyi öldüren Meh için Halep'e sivil ît Karahan'ı ele geçirmek jandarmalar gönderildi GAZİANTEP,M.REŞAT ZORBAŞ BİLDİRİYOR Ç kişiyi öldürmek,birçok 0 kimseyi de yaralayıp soymaktan sanık firari ida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1962
  • MELEN!N VERGİ TASARISI SOSYAL Adalet içinde plânlı kalkınma amacına ulaşmakta 1 en önemli vasıta vergi «istemidir.Öyle bir vergi reformu ğ yapmak gerekmektedir ki hem 5 yıllık plânın tatbikatı için i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1962
  • Beş jandarma eri 24'er yıl hapse mahkûm oldu ANTAKYA,KEMAL KARAÖMERLÎOGLU bildiriyor Suriye sınırında iki kaçakçıyı yakaladıktan sonra para almak için öldüren 5 jandarma eri Hatay Ağır Ceza Mahkemesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1962
  • i w» ı v XV A ELİF,BE,TE,SE,CİM,DAL,LL KÖ,SE GİBDİ KÜMESE,ÇOCUKLARI YEMESE!sgayaHaHHHnMMnMHaBMfla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1962
  • Metod Çarpnk çurpuk bir adamcağız varmış.Son çare olarak bir Bektaşi babasına bay vurmuş.Baba erenler:Git bak,demiş karşıda bir yatır var oraya su döküver.Adam telaşlanmış:Aman nasıl olur,çarpılırım.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1962
  • Babasız çocuğunu güneşte bırakarak öldürdü tZMIR,AA.Kiraz İlçesinin Şimşirler köyünde oturan 21 yaşındaki Sultan Akgül,babası belli olmayan çocuğunu bir tarlada güneşte bırakmak suretiyle öldürmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1962
  • Fikret Kuytak oksijen çadırına alındı ANKARA,ÖZEL İR süredenberi Gül-19 hane Hastahanesinde felçten yatmakta olan S Tabiî Senatör Fikret Kuytak 1 i Devamı Sa.7,Sü.4 de İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1962
  • Marilyn'in Ölümü üzerinde Tahkikat yapılıyor HOLLYTVOOD.A.P.Marilyn Monroe'nun cumartesi gece yarısına doğru bir telefon konuşması yaptığı tesbit edilmiştir.Bu telefon konuşmasının mahiyeti anlaşılama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1962
  • Yunan Dışişleri Bakanı Averof Bolda)Dışişleri Bakanı Erkin sağda)ile birlikte Cumhurbaşkanı Gürseli ziyaretinde.Türkiye ile Yunanistan Müşterek Hareket Edecek YUNAN Dışişleri Bakanı Averof,Dışişleri B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1962
  • Alican "Tasarıları beğenmeyenler,rejim değişmesini isiiyenler,dedi ANKARA,ÖZEL MALİYE Bakanı Ferit Melen tarafından açıklanan vergi ıslahat tedbirleri geniş yankı uyandırmıştır.Başbakan Yardımcısı Ekr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1962
  • İlkokul ve 6.sınıfları için ATLASLI COĞRAFYA Yasanlar:Sırrı ERİNÇ Samı ONGOR ATLASLI TARİH Yazan:Emin OKTAV Hem DERS KİTABI,hem ATLAS bir arada.İlkokullara Numuneler Gönderilmiştir GÜVEN YAYINEVİ Caga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1962
  • Londra asfaltının Yunanistan'a bağlanan ve stabilizesi bitirilip açılacak yol.Avrupa'ya gidecek olanların yollarını kısaltan yol pek yakında trafiğe açılıyor Yolun stabilizesi tamamlanan kısmında vası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1962
  • BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ DÜNKÜ BASIN TOPLANTISINDA.SAĞINDA BULUNAN ÇALIŞMA BAKANI ECEVİT'TİR "Gördüğüm muameleler tasavvur edilemiyecek kadar insafsızdır,"İşlerimin üzerinden yaldızlar akmaz.İnönü,özel se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.08.1962
  • Toşı olmayan değirmen buğday ogutur mu?sjNONU Defterdar fab-Irikasında isçilerle konuşmak,onların dertlerini dinlemek istiyordu.Fabrika müdürü de İnönü'nün işçilerle temas etmemesin»-özel bir dikkat g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1962
  • IaWğ^ m|ğİ l icra ve İflas Kanunu HALEN merMyette bulunan icra ve iflâs Kanununun günümüzün İhtiyacına cevap veremediğini ve hattâ haksız menfaatler teminine yol açtığını bu sütunlarda belirtmeye gayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1962
  • ALMAN SİRKİ 13 Ağustosta İzmir Fuarına Hareketi Dolayısıyla Son Tenzilâtlı Halk Günü SPOR SERGİ SARAYI REKLÂMCILIK 3398 9523
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1962
  • «3 OĞLAK BURCU [21 Aralık 20 Ocak] ¦ümidinizi bağladığınız İnsandan •lika görmlyecekslnlz.Fakat «iz* yeni bir muhit açacakfa KOVA BURCU [21 ocak it fubat] Bir para sararı görünüyor.Hesaplarınıza dikka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1962
  • ACA SOLDAN SAĞA:1 Bir çe 6İ1 kumaş;Bütün,tüm.2 Su üzerine çıkmış sıra kayalar;Alaturkada bir makam.3 Mektep;Bir meyva.4 Kusur,hafif suç;Tersi yetmlyen miktar.5 Bir hayvan:A£ırbu$lılık.6 Bakanlık.7 Par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1962
  • jlıııııtıuııl.II.HIK lllill MUM III IHIMI III IHI I IH II1111 ıııııııınnııınııiiiıııın liMlIlJIMIIIIIIMIIIIIIIIII ıııiiMiıtniiııııııımınıııııııı III.ut İSTANBUL 7.27 Acılı» ve program 7.30 Melodiden m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1962
  • mm ÜNCÜ ÇEKİÜŞDf 1 Kİ$İY£ 100.000 URA 1 KİŞİYE X APARÎİMAN DAİRESİ 600 KİŞİYE 600 İKRAMİYE SON PAR/^Nüfr Ağustos İLANCILIK:5581 9507
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1962
  • 24 Ağustos 9 Eylül Avrupa gezileri.Lüks otobüslerle.10 Avrupa $ehri.TUR TURİZM 44 29 30 REKALMCILIK:3397 »525
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1962
  • 30 Ağustos 2 Eylül Zafer Bayramı.Akçakoca Abant gezileri.TÜR TURİZM 44 29 30 KEKLAMCIUK:ÎCftî »528
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1962
  • TEŞEKKÜR 61 inci KARŞIYAKA ADANA)ŞUBEMİZİN açılışı münasebetiyle izhar olunan umumî sempati tezahürlerine ve bilhassa muhterem halkımızın ve sayın müşterilerimizin kıymetli alâkalarına teşekkürlerimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1962
  • Bir buçuk yıldır Aranan Kaatil Teslim oldu Bir buçuk sene önce tçerenköy'de,eski bir meseleden dolayı çıkan bir kavga sonunda Mustafa Çelebi'yi bıçakla öldüren.Kâmil Çetin isimli birisini de muhtelif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1962
  • KÜCÜKKÖY'de İNFİLAK OLDU 4 İŞÇİ YARALANDI Dün sabah saat altı sıralarında Küçükköyde bir mantar tabancası imalathanesinde eczaların tutuşması neticesi vukubulan İnfilâkta dört işçi muhtelif yerlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1962
  • TİCARET SARAYININ TEMELİ YARIN ATILIYOR Eminönü Unkapanı arasında inşa edilecek Ticaret Sarayının temeli yarın atılacaktır.Ticaret Odası tarafından 2220 metrekarelik sahaya İnşa ettirilecek binanın ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1962
  • Üstün Pcyrazoğlu Kuarteti Her akşam yalnız Club Carîıer'de Cumartesi Pazaı-günleri matine İÛ Ağustos Cuma,çeşitli sürprizlerle PİLİÇ GECESİ Rumelihisaı.Baltalimam Cad.28/A KİSMET:23 9519
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1962
  • 23 29 Ağustos Vapur İle Fuar Gezisi Efes Selçuk Meryem Ana.TUR TURİZM 44 29 30 REKLAMCILIK:3397 9527
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1962
  • KİRACISINA KIZAN BİR KADIN İNTİHARA KALKTİ Zeytinburnu,Telsiz mahallesi Beşin,d sokak 84 numaralı evde oturan 53 yaşındaki Müzeyyen Mutlu İsimli kadın dün sabah kiracısıyla yaptığı bir münakaşa sonund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1962
  • KÖPEKLER TÜFEK VE ZE-HİRLE ÖLDÜRÜLMİYECEK Köpeklerin yollarda tüfekle veya zehir atılarak öldürülmesi usulü terk edilecektir.Belediye köpek itlaf ekipleri başıboş köpekleri canlı olarak yakalayacak ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1962
  • KAĞIT PARALARLA SİGARASINI YAKMIŞ önceki gece Maekada sokakta sarhoş olup rezalet çıkartan Ali Osman Karabayır isimli sahi* şikâyet üzerine polisler tarafından yakalanmış ve götürüldüğü karakolun neza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1962
  • ACI BİR KAYİP Merhum Hacı Ahmet Pasa merhume Naciye Sultan'ın zevci.Rana Eldem'in babası Büyükelçi sayın Sadi Eldem'in kaymbabau,Maiıpeyker ürgüb,Türkân Mayatepeç ve Ali Enver'in amcaları,Hasene ve Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1962
  • Mevsimin En Büyük Avrupa Gezisi Lüks Otobüslerle Hareket:29/Ağustos/1962 Rota:Edirne Sofya Nis Belgrad Zagrep Viyana Münih Frankfurt Paris Nls Montekario)Torlno Milano Venedik Trleste Lubllyana Rljeka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1962
  • SİNEMALAR i_BEYOĞLU J tstikiaı a.u ATLAS Tel:44 Ot »5)1 ölüm Korkusu K Novak R.t I Azrail!Kandıran Adan P.Cushine t.EMEK Tali 44 «4 39)Tamirat dolayısıyla kapalıdır.İNCİ Tal:4» 46 95)1 Kelepçe G.Arsoy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1962
  • »«¦BMbâMiriM YALNIZ BİR HAFTA KİN Dünyaca tanınmış ses yıldızı israilli şantöz  1ÂRAI YENİ KÖY GAZİNOSUNOA Yemekli rezervasyon:«jü 40 VI 125 Metrdotel BASIN 13232)9532
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1962
  • f.Tatlı.taiı.dinledik.ÜN Vilâyette İsmet Paşa'nın basın toplangy^ tısı vardı.O salona vaktiyle birkaç defa gitmiştik.Fakat bu seferki kadar etrafı kolaçan etme fırsatını pek bulamamıştım.Ger-E çekten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.08.1962
  • Bu yazı Hol!ywood'un tanınmış yazarlarından Bob 1 Tîısnıss tarafından "MİLLİYET,için hazırianmîştsr î AB1LYN Monroe'yu som defa görüşümde yüzünde hevesli bir yıldız adayının İfâdesi vardı.Fakat konuşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1962
  • &7 AĞUSTOS ÇEKİLİŞİNDE MİLYON T.C.ZİRAAT BANKASİ BASIN 13161)9495
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1962
  • L YENİ İTHAL ETTİĞİMİZ MSCONSIN MOTORLARİ GAZLI-BENZİNLİ 6-7-9-12.5 HP ve aynı motorlara Akupieli 2,5-3-4-5 parmaklık motopomplar TECUMSEH BENZİN MOTORLARI 3 3,5 4,5 5,5 H.P.ve aynı Motorlara Akupieli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1962
  • 37 evin kül olması sonuca 200 kişi sokakla kaldı.Harmanları da yandığından köylü perişan durumda TAŞKÖPRÜ,OZELC ilçemizin Gökçeağaç bucağı Karakocan köyü dün gece saat 2 sıralarında çıkan bir yangın s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1962
  • İSTİKBAL TEMİN EDEN Tecrübeli Yüksek Kimya Mühendisi aranıyor ingilizce bilenler tercih edilecektir.İyi bir istikbal teinin edileceğinden taliplerin mektupla İstanbul Posta Kutusu 122 adresine yazmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1962
  • Yabancı sermaye iştirakiyle kurulmuş büyük bir fabrikaya İMALÂT KONTROL MÜHENDİSİ alınacaktır.Taliplerin Fransızca veya İngilizce lisanlarından birine vâkıf olmaları şarttır.Müracaat:P.K.G76 GALATA İL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1962
  • istanbul Hukuk Fakültesinden Fakültemiz Hukuk başlangıcı,Hukuk Felsefesi ve Hukuk Metedolojisi Kürsüsünde bir asistanlık münhaldir.rsteklilerin 22 Ağustos 1962 gününe kadar Dekanlığa müracaatları.BASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1962
  • Bir Amerikalı artist intihara kalktı Suadlyede turistik bir gazinoda çalışmakta olan Robert isimli bir Amerikalı sanatkâr,dün bilek damarlarını kesmek suretiyle intihara teşebbüs etmiştir.Robert'ln in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1962
  • YARIN KÖMÜR ALACAKLAR Beyoğlu Deposu 155671 157418 Poligon ı 163167-•16323G Kadıköy 169489 ¦171516 Üsküdar ı 165549 165702 Maltepe 188931 190170 Beykoz ı 192949-193793 İstanbul ı ı 173667 175177 Yenik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1962
  • 30 Ağustos 2 Eylül Zafer Bayramı.Erdek Uludağ Bursa TUR TURİZM 44 29 30 REKLAMCIUK:3397 9529
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1962
  • Yurt lçl ve Yurt dışı gezilerinizi TUR-TURtZM Seyahat Acentası ile yapınız.44 29 30 REKLAMCILIK:3397 9510
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1962
  • 18 23 Ağustos Fuar Gezisi Efes Selçuk Meryem Ana ve her hafta.TUR TURİZM 44 29 30 REKLAMCILIK:3397 9530
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1962
  • BıfcAKIKKJWA LıĞI FılÂN.TEMll HAVA TENHALARDA 3üLUNüdf AKıPAKı,JUMİUAMKI ven,mmm MAMfiiNİ O&REKEÎilMEfc ^M/BURAR.BHE PoNME.MİL İCAOEDî-W,LİGU&LU KADEMU OHUN K-Utü»s HAM,ŞAM îVÛTÜKiM!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1962
  • v ı&.3 1 gfe URSA,misafirperverlikte gösterdiği incelik ve samimiyetle D yüreklerimizi unutulmaz hâtıralarla doldurdu.Pazar günü,Bursanm ilerleme hareketinin ilk adımlarını teşkil eden ve I artık bari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.08.1962
  • 5W5vwö «7ı V 2 ES B!r«^ı 8 ssı 4xfifiy YEMı.ELBıSELERıMl BEğEM O'.M AAI ŞAPKAM.ÇANTAM.ELOıvENLEEiAA.P-ABUÇi-A-Rı\OA YENİ y ALf MALlME.NfN NE VE ZERAFETiNE HAy_RANlM.ONUNLA FTi'MAK EDiVüRSuN HERHALDE.•
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.08.1962
  • Hicri 1382 Çarşamba 8 Rumi 137» ReblUl'-vvel Ağustos Temmuz 7 19 6 2 U VAKİ [T VASATÎ ezan!Güne» 6.03 S.43 Öicle 13.19 5.01 17.13 8.54 Aksanı 20.18 12.00 Yatsı 32.04 1.43 İrmak 4.03 7.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.08.1962
  • Milliyet Gaıelecllik A.9.adına wJ SoHibU ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür NECMI TANYOLAÇ Magazin kısm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.08.1962
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4 ttncü sayfalarda santimi 30 T.L.7 İnci sayfalarda santimi 33 T.L.Birinci sayfada baslık 300 T.L.Düiün,Nişan,Nikah,Vefa* v* Teşekkür İlanları S san-Um* kadar 80 T.L.Küçük İlanlar ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.08.1962
  • DENİZCİLERE 63 SAYILI TEBLİĞ 15 Ağustos 1962 günü saat 12.00 den,16 Ağustos 1962 günü 08.00 saatleri arasında aşağıda sınırları belirtilen saha içinde seyretme,demirleme ve avlanmanın can ve mal emniy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.08.1962
  • Karabük Belediye Reisliğinden Belediyemiz vasıtaları için muhtelif cins malzeme ve yedek parça kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Muhammen bedeli 65000 lira olup geçici teminatı 4875 liradırihale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.08.1962
  • İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Satınaima Müdürlüğünden I Kurumumuz istanbul Sağbk Tesislerinin bir yıllık ihtiyacı 42 kalemden ibaret yaş sebze ve meyve,kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.II Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.08.1962
  • Türkçesi:ctji Selâmı İzzet SEDES »U Mauriı Doğru.Bay Valldo çok nüfuzlu bir şahsiyetti,onun tesiri haluıumuna bastırılan mühür gibi,üzerimizde kaldı,iz etti,silinmez bir iz bıraktı bizlerde.Evet,ama b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.08.1962
  • BALIKÇILIK OLTA TAKIMLARI VE YARDIMCI ARAÇLARI II)SITKI ÜNİ Olta kutusunda,olta takımları ve yedeklerinden başka,yardımcı araçlar bulundurulursa avcılık ko-j iaylaşır.Bu araçları aşağıda belirtiyoruz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.08.1962
  • Bayındırlık Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden 1 Aşağıda cinsi,miktarı,ihale tarihi,saati ve kat'î teminat miktarı gösterilmiş olan malzemeler pazarlık suretiyle satın alınacaktır.Cinsi ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.08.1962
  • Hurda Dış ve İç Lâstik Satılacaktır Mahdut Mes'uliyetli Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessese Müdürlüğünden İşletmemiz Merkez Anbarı Akaryakıt sahasında mevcut muhtelif eb'atta 735 adet hurda dış ve 128
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.08.1962
  • istanbul Ticaret Borsasından:Borsamız ajanlarından Sabri Kıroğlu)nun vefat etmiş olduğundan,mumaileyh ile Borsa muamelâtından dolayı ihtilâfı olanların işbu ilân tarihinden itibaren 10 gün içinde yazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.08.1962
  • YAMA Utat Mora'nın küçük koyunda yavaşladı Nizam.Karbüratörün kolunu az itti.Gazı kesti bir parça.Doğru kıyıya gitti,baştan kara.Çakıllara bastı kayık.Halâ çalışan motor,boşu olmayan pervane,yosunlu,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.08.1962
  • OTO TAMİR ATELYELERİNİN DİKKATLERİNE Batı Almanya Mamulâtı OTO TAMİR TAKIMLARI Krank taşlamalar Silindir rektifiyeler Supap taşlamalar Hidrolik presler Ana yatak tornaları Biyel kol tornaları Supap ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.08.1962
  • SATILIK EMLÂK ÇAMLICA Kısıklı Çarşısında bahçeli Kanaat Lokantası devren.36 32 28.BEYOĞLUNDA boş Depo,Terkoshavagazı,trlfaze eeryan zemin kat 45 M2 Tarlabaşı Fıçıcı Abdi Sok.No.8 Sabahları 8-10 arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.08.1962
  • ÇATALCA BELEDİYESİ ELEKTRİK VE SU İŞLETMESİNDEN 1 Kasabamız su pompaj istasyonu yüksek gerilim havai hattı inşası 21/8/1962 Salı günü saat 16.00 da kapalı zarf eksiltme suretiyle ihale olunacaktır.2 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.08.1962
  • BİLMECE:HALK HEM EŞKIYAYI ESLİYOR HEM DE ONDAN KORKUYOR Jandarmalar,saki avına gönderiliyor.Ncr« ye kadar kamyonla,neticede yine kilometrelerce yürünecek ve e samana kadar da İs İsten çoktan geçecek e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.08.1962
  • FESİH ve DEVİR İst.Üsküdar Tekin özker Noterliğinin 6.8.1962 tarih ve 502 sayılı Fesih ve Devir senedi İle Üsküdar Kuruçeşme Durak karsısı No:15/1 de bulunan doğrama ve marangoz atölyesiyle Fehmi Anay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.08.1962
  • Uyku hapı İntihar Kaza Kanser Uyku hapı il* banyoda İntihar «den 1^.v« mektup bırakan C.Uux4U IT yasında kaa*»r olduktan sonra bacamı kesilen İM MM sktafa* MJM R*!Yakın bir geçmişte,parlaması ile blum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.08.1962
  • •H.1 fe«/ve istif etmek için Elektrik benzin veya dizel motoru İla İşler Limanlar ve Demiryolu İstasyonlarında,Antrepo ve Fabrikalarda yük taşıma,yükleme ve istif etmeğe mahsus,dünyaca meşhur YALE and
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.08.1962
  • GAZLI BENZİNÜ WISCONSIN DENİZ ve SANAYİ MOTOR TİPLERİ 7 9 12,5 HP.İTHAL EDİLMİŞTİR ÖZADAŞ Koli.Şti.Cumhuriyet Cad.No.299 İstanbul.Harbiye" Telefon 47 23 87 Telg.YEREBAKANLAR İSTANBUL tLAMCILIlü 1741 »
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.08.1962
  • İLÂN Bir resmî müessesede en az iki sene çalışmış Dozer Operatörüne ihtiyaç vardır.Taliplerin 15/8/962 tarihine kadar Büyükder« Bahçeköy Orman İsletmesi Müdürlüğüne müracaatları.BASIN 13232)9497
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.08.1962
  • SECRETARY REQUİRED BY STATİON MANAGER British European Airways,Yeşilköy Airport,also to assist on Traffic duties.Fluent Turkish/English essential.Apply only in writing giving full details previous exp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.08.1962
  • Nüfus artışı yüzünden müşkü tarla karşılaşan memleketlerde fakirlere doğumu önleyici haplar bedava veriliyor.NÜFUSUN büyük bir hızla artmasına mukabil dünyanın kaynaklarının mahdut olması,gelirlerin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 08.08.1962
  • Firarı bir kaatîl Baştarajı Birincide ye edilen Mehmet Karahan,1R58 de de amcasının oğlunu ağır yaralamış ve öldüğünü zannederek dağa çıkmıştır.21 Ocak 1959 da firarinin Gaziantep'e geldiği jandarma t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.08.1962
  • Yeni vergi tasarıları Baştarajı Birincide ^b53 iken,az gelişmiş ve teşebbüs riskleri fazla olun memleketimizde %68 e varan bir nisbetin,eok fazla olduğu kanaatindeyiz.Ciritoğlu yatırımın garp ölçüleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.08.1962
  • DURUM Baştarafi Birincide tutulduğu halde yılhk kazancı 2500 lirayı bulan işçiler %10 vergi ödemek mükellefiyetinde bırakılmıştır.Bu eşitsizlik karşısında sosyal adaletten bahsetmek,plânın gerektirdiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.08.1962
  • Kaldor ziraatta 1 milyar liralık vergi tavsiye etti Baştarafı Birincide len ise Zirai kazançlardan sadece 150 milyon liralık bir gelir beklemektedir.Kaldor'un tavsiyelerine güre,vergiler geniş halk ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.08.1962
  • Fikret kuytak oksijen çadırına alındı 4 Bastarafı Birincide i önceki gün bir kalb krizi geçirmiş ve dün oksijen çadırı-j| na alınmıştır.Fikret.Kuytak'la birlikte aynı m katta yatmakta olan annesi Nal-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.08.1962
  • MARîLYN'iN ÖLÜMÜ Baştarafı Birincide Monroe'rıun cenaze töreni yarın yapılacaktır.Cenaze törenine sadece 15 kişi davet edilmiştir:Bunlar arasında hiçbir yıldız yoktur.Törene Di Maggio da katılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.08.1962
  • Türkiye ile Yunanistan Baştarafı Birincide nan gazetecileri de toplantılar yaparak dostluğun takviyesi için bir hareket tarzı kararlaştıracaklardır.Kültür,spor,turizm münasebetleri arttırılacaktır.Yun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.08.1962
  • GÜMÜSPALA Baştarajı Birincide vardı.Bunlar bizde refah,saadet aramaktadırlar.Çünkü milletin istediğini C.H.P.yerine getirememiştir.Şehir klübünde yapılan kongrede konuşan Besni İlçe balkanı Mehmet Emr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.08.1962
  • BEŞ YILLIK TESİS Baştarafı Sekizincide da değil,bütün tesislerde gecikmeler olmuştur.Bu,bölgelerin zaman ile temin edilecek teşkilâta henüz sahip olamamalarındandır.şeklinde cevap vermiş ve İşlerin bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.08.1962
  • İNÖNÜ "BEŞ YILLIK PLANI Baştarafı Birincide nunda ancak fayda sağlıyacağı endişesini yersiz bulduğunu,bu plânın her yılki tatbikinde kalkınmada 7 bir hızın temin edileceğini,5 yıllık devreler sonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.08.1962
  • PM)İO ÇİŞCVş i FRANSIZ SİRKİ i BAK 1 K I SİRK Yİ MİKAP I1 ût Bugün 18 ve 21.15 te Tenzilâtlı Halk Günü KuMBUa program Kaçırmayınız.Her semt İçin otobüs temin edilmiştir.İLANCILIK:5779 9542
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.08.1962
  • 11 Ullliljil xl *4 rai 7 Kabinesinin şeklinden,İç taksimatına,motorundan en küçük teferruatına kadar herşey büyiik bir titizlikle plânlanmış ve hazırlanmıştır.Böylelikle İmâl edilerek ve mliteadit kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.08.1962
  • Kadıköy ikinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden 9C2/39 Tereke 11.6.1960 tarihinde vefat eden Havva Maide Ateş tarafından sağlığında Kadıköy Noterliğince tanzim etmiş olduğu 31.8.950 tarih ve 6147 sayılı vasiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.08.1962
  • İngüterede:Türkiyede:PE-RE-JA Şeffaf,lanolin kremiigliserinli.tuvalet sabunu Güzel kokulu Lanolin kremii Alkollü ve Gliserinlidir TUVALET SABUNU İLÂNCILIK 5774 9541
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.08.1962
  • AEG BUZ DOLASLARt ve ÇAMAŞIR MAKİNELERİ TOPTAN SATIŞ YERİ YILDIZ Koli.Ştl.İstanbul Fındıkçılar Cam Porselen han asma kat Taf:27424?İLANCILIK 5630 9510
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.08.1962
  • Sayın Trikotaj İmalâtçılarının dikkat nazarına:mühü Trikotaj imalât ve satış mevsiminin başlaması dolayısiyle piyasamızda YÜN TRİKOTAJ İPLİĞİ talepleri süratle artmaktadır.Bu konjonktürü fırsat bilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.08.1962
  • Erdek Uludağ Turuva Bursa.11-15 Ağustos TUR TURİZM 44 29 30 REKLAMCILIK 339?8528
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.08.1962
  • Ürgüp Göreme Konya Eskişehir.Her on gundc bir yapılır.TUR TURİZM 44 29 30 REKLÂMCILIK:2397 9531
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.08.1962
  • 66 ncı Piyade Tümen Topkapı Maltepe 108 Nolu Satınalma Komisyon Başkanlığı Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddeleri 2490 sayılı kanunun 46 nca maddesinin A)fıkrasına göre satm alınacaktır.Evsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.08.1962
  • i i SÜNNET DÜĞÜNLERİNİZ İÇİN OFİ gun gramla Hizmetinizde SAZ CAZ KUKLA HOKKABAZ PAL-YANÇO komikleri ve iki okuyucu bütün bunlar hepsi Yalnız 450 liraya gönderilir şartlarla Düğün,Balo,Konser rınızı bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.08.1962
  • GAİBE İHTAR Askerî vasıtayı hasara uğratmak suçundan maznun,Kars ili Arpaçay,Kızılçakçak köyünden Yahya oğlu 1939 D.lu Nurettin Vurkıroğluya,müteaddit aramalara rağmen gösterildiği adreste bulunamadığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.08.1962
  • SUD KOSTİK SATIN ALINACAK İzmir Basma Sanayii Müessesesi ihtiyacı için 100 ton Sudkostik kapalı teklif suretiyle satın alınacaktır.1 Evsaf ve mütemmim malûmat AL.IV.Servisimizden alınabilir.2 Teklifle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.08.1962
  • ARSA ve İNŞAAT MALZEMESİ SATİLACAKTİR 1 Biga'da Yankaldırım mevkiinde Kurumumuza ait 29162 m2 lik Konserve Fabrikası arsası ile üzerindeki baraka ve inşaat malzemesi 1079 M3 Kum-Çakıl)kapalı zarf usul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.08.1962
  • Tekel Genel Müdürlüğünden 1)Mevcut şartnamesine göre 2500 kilo Selef on yapıştırıcı dış veya iç piyasadan olmak üzere pazarlıkla satın alınacaktır.2)Pazarlığı 5 EYLÜL.1962 çarşamba günü saat 15 de Tep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.08.1962
  • BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜMDEN Güreş Malzemesi Yaptırılacaktır)1 Güreş Federasyonu için 300 takım güreş malzemesi yaptırılacaktır.2 İhale kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır.3 Talipler malzemel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 08.08.1962
  • milli ligin is takimi 3R &Yİݦ¦/KULÜBÜN ADI KURULUŞ TARİHİ VE KURUCULARI RENKLERİ ADRESİ VE TELEFON TESİSLERİ ÜYE ADEDİ YILLIK GELİRİ NUMARASI MİLLİ LİGDE GEÇEN YILKI DURUMU ŞAMPİYONLUKLARI ANTRENÖRÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.08.1962
  • Türkiye Kürek Birincilikleri pazar günü yapılıyor Türkiye Kürek Birincilikleri Pazar günü saat 13 te Kartalda yapılacaktır.Müsabakalara istanbul bölgesinden birinci,İkinci olanlar ile Kocaeli bölgesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.08.1962
  • İstanbul Tramplen Birinciliği bugün İstanbul tramplen atlama birinciliği bugün saat 11 den itibaren istanbul Yüzme İhtisas Kulübünün Ortaköydekl lokalinde yapılacaktır.Müsabakalara Galatasaray,Yüzme İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.08.1962
  • Atletizm Kız takımımız Atina'da Yarışıyor ATINA,ÖZEL Türkiye Yunanistan kızlar millî atletizm müsabakaları bugün Averof Stadında başlayacaktır.Geçen sene Bursada yapılan ve Yunanlıların galibiyetiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.08.1962
  • Beşiktaş bu hafta Y.Direkle oynuyor istanbulspor,Beylerbeyi ile,Beykoz da Y.Şehir ile karşılaşacak.F.Bahçe'nin rakibi belli değil MİLLÎ lig hazırlık maçlarına Pazar günü muhtelif stad ve sahalarda dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.08.1962
  • G.Saray K.Gümrük maçının tehirini istedi Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası maçları sebebiyle 16 Eylülde Karafümriık'Ie yapacağı milli lig müsabakasının tehirini isteyen Galatasaray kulübü,dün Devlet Vek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.08.1962
  • MERKEZ CEZA HEYETİ TOPLANAMADI ANKARA,AA.Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Merkez Ceza Heyeti,bazı üyelerinin izinli,bazılarının da vazifede bulunmaları dcdayulyU dün toplanama-¦uta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.08.1962
  • Beşiktaş'a transfer eden miSlî kalecinin satış fiatı Cuma günkü toplantıda tesbit edilecek ÜN toplanan İstanbul Transfer İhtilâf Komitesi,Fenerbahçe'den Beşiktaş'a geçen kaleci Özcan Arkoç'un satış fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.08.1962
  • Amerika'dan bir futbol fakımı geüyor Amerikanın Hungarian Soccer futbol takımı Beşiktaşm davetlisi olarak 29 Eylül ile 7 Ekim tarihleri arasında şehrimizde ve Ankarada 3 karşılaşma yapacaktır.İlk maçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.08.1962
  • Beden Terbiyesi Umum Müdürü Altınel Bandırma muhabirimize izahat veriyor BEŞ YILLIK TES PLÂNI HAZİRLÂNIV B ERDEK,GUNGOB GEZER bildiriyor EDEN Terbiyesi Umum Müdürü Fikret Altmel 5 yıllık bir spor tesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.08.1962
  • Güreşçiler Yugoslavya'ya davet edildiler Serbest ve Greko Romen MIHI Güreş takımlarımız Yugoslavyaya dâ-vet edilmiştir.Ekim ayında yapılması evvelce kararlaştırılan Adriyatik Kupasının iptalinden sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.08.1962
  • I Renklerimi meşin topu I ve seyircileri £Uzun bir ayrılıktan sonra bu gece Mithatpaşa stadına Galatasaray forması ile çıkacağım.3 Nisanda Palermo ile birlikte İstanbul'a gelmiş ve Galatasaray'dan,İta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.08.1962
  • Yİ sa»«wsfeu^ Bir senelik kontrat imzalayan Yugoslav antrenör,2 saat çalıştırdığı Sarı Lacivertli kadroyu beğendi FENERBAHÇE Kulübü,dün bir senelik mukavele imzalayan Yugoslav Antrenör Kokotoviç'e tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.08.1962
  • İdeal Onbir'in ilk denemesi Tarife,Ayhan,Talât,Metin m ve Ibrahini9den kurulu forvetiyle sfodıncfcf saat 21 de Bu »ece MithatDasadn G.Sarav ile karşılaşacak PSV takımı dün antrenman yapmıştır.Resimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor