Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

  • Milliyet, Sayfa 1
    • 06.08.1962
    • OLMAZ BÖYLE ŞEY DEMEYİN!Şöhretimizi istismar eden çok güzlüktü var Fakat sanatımızı taklit eder bulunmaktadır.Emgen Zeiss Acentası)İstiklâl Cad.Lâle Sineması sıras Tutum Bankası yanı İLÂNCILIK 5610 94
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 06.08.1962
    • Marilyn Monroe'nun 36 yıllık fırtınalı hayatına dair bir yakıyı 3 üncü sayfamızda bulacaksınız.
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 06.08.1962
    • GEÇİRMEKTE OLDUĞU BUHRANLARDAN SONRA f"-Uyku ilâcı ile hayatına son veren ünlü yıldız çırılçıplak bulundu HOLLYWOOD,A P.RADYO MARİLYN Monroe dün sabah Hollyvvcöd'taki evinin yatak odasında çini çıplak
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 06.08.1962
    • AP kongrelerinde CHP'ye çatıldı Apaydın yuhalandı Senatör Şahingiray,Türkeş'in aralarında yeri olmadığını söyledi.Osma Kızılcahamam'da «Vatandaş ekmek,su ve yol değil,umumî af istiyor» dedi Bu tri tik
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 06.08.1962
    • Temel Kakları Yaşatma Derneğinin Anayasa konusunda ikazı Bir süre önce kurulmuş olan Temel Hakları Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu dün,yaptığı basın toplantısında bir bildiri yayınlamıştır.Bu bildiride
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 06.08.1962
    • BÖLÜIB1ŞI İSRAR EDİYOR ESKİŞEHİR,ÖZEL Millet Partisi Genel Başkanı Osman Bölükbaşı Millet Partisi merkezinin açılışında bulunduktan sonra Çınarlı Bar salonunda bir konuşma yapmıştır.Bölükbaşı bu ziyar
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 06.08.1962
    • İki memleket arasındaki kültür feması arttırılacak Yunan Dışişleri Bakanı,"Kıbrıs artık iki memleketi birleştirici bir unsur oldu,dedi ANKARA ÖZEL UNANİSTAN Dışişleri Bakanı Averof dün «Bu güne kadar
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 06.08.1962
    • ye sağcılar hâkim oldu,dedi Eski ÂP Mebusu YTP kongresinde' Meclis açı nın başına iavanın Gümüşpala' yıkılacağını söyledi YTJ?Sarıyer kongresinde konuşan eski A.P.milletvekili Cevdet Perin,sağcıların
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 06.08.1962
    • Demirsoy "işçi sermaye düşmanı değildir» dedi ANKARA,ÖZEL Makine Kimya İşçileri Sendikası toplantısında,dün iki bine yakın işçiye hitabeden Tiirk-îş Konfederasyonu Başkanı Seyfi Demirsoy,«Biz sermaye
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 06.08.1962
    • A TÜRKİYE'Yİ SEYRETMESİNE MÂNİ OLMALI.BU BÜYÜK ADAM CENNETn-CEHENNEM AZABI ÇEKİYOR.s^
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 06.08.1962
    • 33* «909 Tırnaklar uzadıkça Hükiıtnc' müsbet işlere doğru yönelmiye kalktı ya;bakın af edebiyatı gene nasıl körükleniyor:Af Ekimde çıkmazsa istifa ederim.Af bir atıfet değil bir zarurettir.Kısmi af ol
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 06.08.1962
    • Erkanlı,"Bir ihtilâl fikrine karsıyız,OttHAN KRKANU KONUŞURKEN [ORHAN TÜREL] EVVELKÎ gece yurda dönen Ottavva Müşaviri Orhan Erkanlı,dün gazetecilerle yaptığı konuşmada ihtilâlci tanındık amma ihtilâl
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
  • Milliyet, Sayfa 2
    • 06.08.1962
    • İNÖNÜ,DİNÇER'l SİGARA İÇERKEN YAKALADI!YÜKSEK Plânlama Kurulunda çok İm konu tartışılıyordu.Görüşmeler uzuyor ve çeşitli fikirler ileri sürülüyordu.Bir ara Başbakan tnönü yardımcısı Hasan Dinçer'i ara
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 06.08.1962
    • Milliyet^ MEKTUP Sevgili MİLLİYET okuyucusu,Geçenlerde doğumun kontrolü konusunda yazılar hazırlarken Devlet Plânlama Teşkilâtınuı istatistiklerine Un de ihtiyaç duymadık.Zira sâdece Temmuz ayı zarfın
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 06.08.1962
    • İstanbul Petrol Rafinerisi A.Ş.Umum Müdürlüğünden 1.Sümerbank Gemlik sun'l İpek fabrikasından Sümerbank Bursa Merinos fabrikasına yılda takriben 7460 ton Fuel Oıl naklettırllecektlr.X.Bu işe ait mütem
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 06.08.1962
    • Illlll.Dil.fiil.IIIIIllililllll.ı.İSTANBUL 7.27 Açılı?ve program 7.30 Melodiden melodiye 8.00 Haberler va bava durumu 8.15 Saz eserleri 8.30 Sabah konseri 9.00 Kapanış.11.57 Açılış ve program 12.00 Şa
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 06.08.1962
    • £S OĞLAK BURCU 122 Aralık 20 Ocakt Bir kararsızlık yüzünden bir fırsat kaçıracaksınız,üzülmeyiniz* yenileri çok uzakta ttegli KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Tasavvurlarınızı yakınlarınıza dahi açmaktan
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 06.08.1962
    • BULMACA SOLDAN SAOA:1 Kahveni» müessif maddesi;Salip.2 izmir'de bir aemt;Tersi yumru,i Ters uçurum;Senato üyesi.4 Ermiş kişilerin bir İsmi;Tersi sene'nin bir parçası.3 İst,lıaret Eski dil)Yemekle İlgi
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 06.08.1962
    • Sayın Doktor ve Eczacılara:Aşağıdaki Müstahzarlarımız Ecza Depolarına dağıtıldığını arzederiz:OSTELIN-FORTE Beher CC.ünde 600,000 ünite D2 Vitamini)Tek ampulluk kutunun Perakende fiatı 90 kuruş.CALDEM
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 06.08.1962
    • FOTOĞRAFÇILIK DERGİSİ ÇİKTİ Sadece Abonelere-Gönderilir.Müracaat:Servili Mescit Sokak Kurt İş Hanı No.208 Cagaloglu İSTANBUL REKLAMCİLİK:3357 9451 i—i—ı.I ıı.ı ı ı ııılı ı ı ı ıı
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 06.08.1962
    • BÎNBIR HEDİYE BiLBUL çikletlerinde Çiklet ve Şekerleme Fabrikası NEŞE Deveoglu Yokuşu,U£urlu han No:S 4 11 12 İŞ Tel:'27 4a sa REKLAMCILIK:M» M4S
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 06.08.1962
    • TEŞEKKÜR Büyük kaybımız Yüksek Mühendis Celâl ULUSAN'ın ebediyete tevdii merasimine iştirak eden.mektup,telgraf ve telefonla acımızı paylaşan akraba,dost ve tanıdıklarımıza gönülden tefekkür ederiz.Ai
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 06.08.1962
    • YENIKAPI AÇIKLARINDA BİR CESET BULUNDU Yenikapj açıklarında evvelki aksam bir cesed bulunmuştur.Bir haftadan beri denizde kaldığı talimin edilen cesed,18 20 yaşlarında bir gence aittir.Cesed,ölüm gebe
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 06.08.1962
    • PLANLAMA TEŞKİLATI-NIN YARDIMI İSTENDİ Devlet Plânlama teşkilâtının yatırım konusundaki sualleri cevaplandırılırken Belediye şehrin kanal projesi ile Taksim Azapkapı yolunun inşaası lüzumunu bildirmiş
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 06.08.1962
    • Çöpler yakılarak imha edilecek Çöplerin yakılarak imha edilmesi için bir firma Belediyeye teklifte bulunmuştur.Bir Alman firması çöp fabrikası kurulması İçin 8 sene vadeli kredi verebileceğini bildirm
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 06.08.1962
    • BES KUMARBAZ SUÇÜSTÜ YAKALANDI Kasımpaşa'da Camükebir sokağında Lütflye Safaoğlu'na alt kahvede kumar oynayan beş Tclşi »uçüStü yakalanmışın.Kahve sahibi ile kumarcılar hakkında gerekil kanunî muamele
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 06.08.1962
    • İKÎ TRAFİK KAZASINDA İKİ KİŞİ YARALANDI Şoför Mehmet Tabak'ın İdaresindeki 50501 plâkalı taksi,Kumkapıda Sahil yolundan geçerken,sürücü Hasan Akm'ın İdaresindeki tek atlı arabaya çarpmıştır.Sürücü yar
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 06.08.1962
    • SİNEMALAR Rn J BEYOĞLU ATLAS Tel:44 OB 3S)1 ölüm Korkusu K.Novak R.t.1 Azralll Kandıran Adam P.1.EMEK Tel:44 84 39)Tamirat dolayısıyle kapalıdır.İNCİ Tel:48 45 95)X Samanyolu B.Doruk.İ Eı kek Fatma N.
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 06.08.1962
    • DOĞU ALMANYA'DAN ŞOFBEN ithal edeceklerin müracaatları.Tel:44 61 75 REKLAMCILIK 3351 9449
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 06.08.1962
    • Dr,RENAUD'nun yeni bir losyonu Losyon Astrenjant Cildin mesamatım derin-i îığine temizler,siyah 6e'»,neklerin teşekkülüne ma^ nı olur Yüz adelelerinin yorourt* tuğunu giderir Meıamatı stklapırır tent
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 06.08.1962
    • V* I Katolik olan Türkler ve asıl mesele d* İMDİ size,akşam gazetelerinin ele geçir-J dikleri takdirde sekiz sütun üzerinden sek-sen gün tefrika edecekleri bomba gibi bir havadis:İstanbul'un önde gele
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
  • Milliyet, Sayfa 3
    • 06.08.1962
    • ¦1 V.m W£zMfi f TÜRKİYE BANKASI PARANIZIN.İSTİKBALİNİZİN EMNİYETİ FAAL İMİ MM
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 06.08.1962
    • MULYN Monroe asıl adıyıla Norma Jeanrıe Morten-Ison 1 Haziran 1926 yılında dünyaya gelmiştir.Babası bir kazada öldüğü ve annesi de kendisini terkettlği İçin çocukluğunun bir kısmı bir yetimhanede geçm
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 06.08.1962
    • ÇEKİLİ CT^/s Curfcuj^l BİR KİŞİYE LÜKS APARTMAN DAİRESİ ÇEŞİTLİ PARA İKRAMİYELERİ SON PARA* YATIRMA TARİHİ 0 AĞUSTOS 1962 i ni n HHB^ uS3& n İH REKLAMCILIK 3269 9469
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 06.08.1962
    • puALAfciflDufciiP okuyan,ÜFLEYEN ÇÇ7?r pÜLKÜRSÎBAj KIŞLARIMLA »ENC KADINI TESİRİ ALTIMA I "s ^bmmı bak/TAMAM.EMtiM AlîİND^ıN AfcTiK.YMUty BAKAYIM füZEEELİ.&EL DİKLE $AM!PEPFP.ÎN K.EYFÎ YERıKDE.ZAVALLI
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 06.08.1962
    • rANI BU SISKA KARI OfiZTADAN KALKINCA BE-NÎM TÎPfM GENE AAl' MESHuK OLA.r?CAK.rY DÜNYA GÜZELLİK A KRALİÇESİ OLURSAM MPT MIC ŞA«=T\AM NHKSI)ir
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 06.08.1962
    • Kenya Maliye Bakanı Londra'da Kayboldu LONDRA,A.A.İngiltere'yi ziyaret etmekte olan Kenya Maliye Bakanı Jame» Gichuru,Cuma gecesinden beri kayıptır.Bakanın kaybolduğu «Scotland Yard» a bildirilmiştir.
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 06.08.1962
    • İzmir'in her meydanına Atatürk anıtı dikilecek İZMİR,özel İzmir'in her semtindeki bir meydana Atatürk anıtı dikilecektir.Sekiz müteşebbis tarafından kurulan «Atatiirke Abide Yaptırma Cemiyeti» bu husu
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 06.08.1962
    • 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK DENİZDE BOĞULDU Engin Kurt adında 12 yaşında bir çocuk,dün Ağaçlı'da yüzerken cKuyu» ya saplanmış ve boğularak ölmüştür.Küçük Mustafapaşa'da oturan ve Ağaçh'ya bir komşusu ile gitmi
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 06.08.1962
    • YARIN KÖMÜR ALACAKLAR Beyoğlu Deposu 151593 153640 Poligon 162942 1G3Ö23 Ş,Kadıköy 166520 167997 Üsküdar 1G5230 165405 1 Maltepe I8G571 187289 ğ Beykoz 191142-1!'1820 I istanbul 169645-171712 1 Yenika
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 06.08.1962
    • PİKAP DEVRİLDİ 7 KİŞİ YARALANDI KONYA,ÖZEL Konya Ankara yolu üzerinde bir pikap iki takla atarak sarampola yuvarlanmış ve 7 kişi yaralanmıştır.Ahmet Sevimli,idaresindeki 50242 plâkalı pikapla hava ala
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 06.08.1962
    • 16 yaşındaki bir çocuk 5 kişilik bir aileyi öldürdü Okulunun şeref öğrencisi olan gencin,hunharca cinayetini,geçirdiği bir şok neticesi işlediği sanılıyor BROOKİNGS,A.P.Bir ailenin bej üyesi birden öl
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 06.08.1962
    • PİLLİ TELEVİZYON Almanyada imâl edilip satışa arzedllen bu televizyon cihazları pille çalışmaktadır.Otomobilin elektrik kaynaklarından da istifade edebilen bu televizyon cilıazları büyük rağbet görmek
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 06.08.1962
    • PEK sevdiğim İranın haşmctlû melikesi Farah Dfrfi hazretlerinin İran tahtının namusuna taallûk eden bir meseleye temas eden mektubu hakkında dün bir gazetede intişar eden yazıyı dikkat ve ehemmiyetle
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
  • Milliyet, Sayfa 4
    • 06.08.1962
    • YAMA Abduk'un dediği gibi oldu.İki gün sonra,takıldı makina.Erdekte,kahve kölesinde gecelerken,hep ayni şeyleri sayıklıyordu Nizam:"Ah!diyordu.*Ah.Hayvan.Hayvan öyU kaldı ahırda.Var mıydı,yetecek kada
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 4
    • 06.08.1962
    • y)lll!llllllllliil!iRumelihisarı'nda Macbeth başladı| I ALTANİLKİN j 3 RUMELUIİSARI OYUNLABI'nm ikinci eseri olan Macbeth* in temsiline 4 Ağustos Cumartesi gecesin-2 EE den itibaren başlanmıştır.Bcklâ
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 4
    • 06.08.1962
    • cmttmine.Yıkanınca çakmaya* POPLİN atikati ila GARANTİLİDİR
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 4
    • 06.08.1962
    • ATERMİT OLUKLU ve DÜZ Amyanttı çiıııentolu ADANA malı levlıalar ve rabıt malzemesi geldL Yeni satış yeri:Galata Kemeraltı Cad.No.71 Tel:444229 lımir:Meyveter gümrüğü 853 Sokak No.50 Tel:38268 Fabrika
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 4
    • 06.08.1962
    • İLAN TARİTESÎ 2.3,A.S İnci tayfalarda unümJ 30 T.L.T İnci tayfalarda tanUml 29 T.L.O Birinci tayfada baılık.«00 T.L.Düğün,Nişan.Nikâh,Vefat ve Teşekkür Hânları S «alilinle kadar 80 T.L.Küçük ilânlar k
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 4
    • 06.08.1962
    • ABONE TARİFESİ 3 Aylık 22 T.L.6 Aylık z 40 T.L.Yıllık ı 78 T.L.Yabancı memleketler İçin âdi posta İle bu ücretlerin bir misil alınır.Uçak postası İçin tarife,kullanılacak pulun defterine Köre
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 4
    • 06.08.1962
    • üülliııef 5^ Milliyet Gazetecilik A.5.adına w Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Uîriumî Neşriyat Müdürü;ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra t« Makalelerden Mesul Müdür ı HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür NAMIK SEVİK
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 4
    • 06.08.1962
    • Pazartesi Rumi 138* 6 Iffl Rabiül'avval Ağustos Tammuı I 19 6 2 M VAKİ [T VASATİ ezan!Gllne» 6.01 40 13.20 4.S9 İkindi 17.13 8.53 Akşam 20.20 12.00 Yatsı 22.07 1.48 İmsak 4.02 7.41
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 4
    • 06.08.1962
    • ÇATALCA BELEDİYESİ ELEKTRİK YE SU İŞLETMESİNDEN 1 Kasabamız su pompaj istasyonu yüksek gerilim havai hattı inşası 21/8/1962 Salı günü saat 16.00 da kapalı zarf eksiltme auretiyle ihale olunacaktır.2 M
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 4
    • 06.08.1962
    • MUHTELİF ELEKTRİK NÂKİLİ VE İZOLASYON MALZEMESİ ALINACAK Ereğli Kömürleri işletmesi Ticaret Müdürlüğü istanbul Satmalına Bürosundan Buna ait şartname her gün Satmalma Servisimizde görülebilir.Teklifle
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 4
    • 06.08.1962
    • KİMYA YÜKSEK MÜHENDİSİ LABORANT ARANIYOR Fabrikamızın araştırma ve kalite kontrol Lşlerinde çalıştırılmak üzer» askerliğini vapmı$,tecrübeli bir kimya yüksek mühendisi ilt Kimya San'at Enstitüsü mezun
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 4
    • 06.08.1962
    • Yazan:Maurice DEKOBRA Türkçesi:Selâmi İzzet SEDES O sıralarda kahvelere bağlara arız olan filoksera gibi bir hastalık geldi.¦Hemeleia vastariks» denen bu hastalık bir çeşit mlkroskopik mantardı,oniki
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 4
    • 06.08.1962
    • is y£ s^v?W 3 Sı v ÜP ûuOOPC^mC 1 ^ICÜT Ol,7.^Uk»?
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 4
    • 06.08.1962
    • ŞifiAOl DE SIRA ONOA Bl't^ADETR.BPLT VE SETN BU OEUKANLJNIlM DdvüşAAESiNı' SÖKÜP KIYMETİNİ SÖX EVECEfcSı'NiZ.BANA KAUKSA BİZ MlUyoMLAKl VÜKlL-EDllC BİLE.TAMAM KE_KO-Bu DEUKAN,UN1N SESİMİ Oı'NJLEX T»'M
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 4
    • 06.08.1962
    • &OKTOIS.TA&GEJZr' İN HA GEKET1N.0£N OtZHEK ALAN HALK.KÖY-MODEJ&J HALE GETıfZİF» kaucjsjdkzmak için çauşk\aya\başuabLar.jmh-OlOHni E KUNiK OLAJZAtC KULLASttLMAtZ ÜZEiZE HEMEN BUZ BİNA İN-ŞAATINA BAŞLAN
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 4
    • 06.08.1962
    • ~T »CADINA jÖVt-e TAM OA EVUc.UECEĞİ S'tZAOA Tevkiî Crrı*-CER.KA-J DiNl 3^,ANUATM15 T* w" ^S kJESK ^*yl Jv^^^Jfe H UtBfX9i lî^S»^ 1 3 r İn llara£ı İOSE SAEMtö,ROO R|E0
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 4
    • 06.08.1962
    • VELİ BU KADAR.DERS t Al-Ot WA\JL B'îÇ^EY SECEREAMYOE,iw5»1 DESTECE SESİ 3IBl SES ÇiKAV£iYoR~ YAZIK RARAUAKA-Z
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 4
  • Milliyet, Sayfa 5
    • 06.08.1962
    • HAZIRUYAN:ÖMER SAMI COŞAR hemen salvo ateşine ŞEYHÜLİSLÂMIN fetvası bu:«Halifenin emri ile âsileri katletmek dini vazifedir!İşgal altındaki İstanbulda yayınlanalı daha iki hafta bile olmamış!Ne çabuk
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 5
    • 06.08.1962
    • İSTANBUL ASKERLİK DAİRE BAŞKANLIĞINDAN 58 nci Dönem Yedek Subay Adayı Öğretmenlerin celbi için)1 15 Ekim 1960 tarihinden önce Lise ve muadili okullardan mezun olanlardan:a.Fakülte ve yüksek okullara k
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 5
    • 06.08.1962
    • Bilhassa deniz mevsiminde SAÇIN bir numaralı düşmanı güneş,iki numaralı düşmanı ise denizdir.Bu sebeplerden yaz mevsiminde en güzel saçlı kadınlar bile saçlarının renginin solduğundan,sert ve kırık uç
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 5
    • 06.08.1962
    • SATILIK EMLÂK ADILARASLIDA Erenköyde muhte-»om VillA 750.000 va Villalar.ADILARASLIDA 140.000 mukaveleli irat 750.000.ADILARASLIDA »4.000 ınukaveleU irat 350.000.ADILARASLIDA Beyoğlu bölgesinde harcıa
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 5
    • 06.08.1962
    • EKSKAVATÖR HALATI ALINACAK Mahdut Mes'uliyetli Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi Ticaret Müdürlüğü İstanbul Satınalma Bürosundan 500 metre İH pusluk çelik göbekli ekskavatör halatı satın alınacakt
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 5
    • 06.08.1962
    • ROTA AKÜ VE PLÂKALARI Rotasını doğru tâyin edenlerin malıdır.Bir buçuk sene GARANTİLİ1 Santral plâkaları imâl edilir.Mümessillik verilir.Adres:Vefa Kâtipçelebi Muhaddis sok.No.3 Telefon:22 62 50 44 75
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 5
  • Milliyet, Sayfa 6
    • 06.08.1962
    • LANA Turner,yeni bir dram yaşamağa hazırlanıyor.Beşinci kocasından ayrılması tırtık bir gün meselesi haline geldi.20.yüzyılın ikinci yarısında,bir Hollyvvood yıldızının beşinci defa kocadan ayrılması
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 6
    • 06.08.1962
    • â t.y» Prensea Karaipler denizinde 1953 U çıktığı gezi esnasında Trinldas adasına da uğramış ve Jamaika'ya komşu bu adanın balkı sevimli prenses İçin düzenlenen senliklerd« mahalli oyunlar oynamıştır.
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 6
    • 06.08.1962
    • İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Satınalma Müdürlüğünden I Kurumumuz istanbul Sağlık Tesislerinin bir yıllık ihtiyacı 42 kalemden ibaret yas sebze ve meyve,kapalı sarf usulü İla satın alınacaktır.II S
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 6
    • 06.08.1962
    • ıo ISMARLAMA ELBİSE HAZIR ELBİSE KUNDURA ÇOCUK ELBİSELERİ KSITLE İSMARLAMA TAYyOR-ROB TRİKOTAJ TUHAFİYE METRE İLE HER CİNS KUMAŞ ADNAN IPER-Çarşıkapı durağı.Tel:22 64 60 INauMfVf VAMJP ww Y* y**g j
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 6
    • 06.08.1962
    • Hurda Dış ve iç Lâstik Satılacaktır Mahdut Mes'uliyetli Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessese Müdürlüğünden İşletmemiz Merkez Anbarı Akaryakıt sahasında mevcut muhtelif eb'atta 735 adet hurda dıs ve 128
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 6
    • 06.08.1962
    • SÜPERLUX Ijggg SENTETİK OTO BOYASI Oto,kamyon,otobüs ve bütün madenî eşyanız için.ÇAVUŞOĞLU BOYA SANAYİİ Galata Fermeneciler Cad.56-58 İstanbul Tel:441311 İLANCILIK:5672 9434
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 6
    • 06.08.1962
    • sayesinde FREEZERde buzlar birikmez!ARTIK Gıdalarınız don tutmaz!Buzdolabınız veriminden düşmez!LİNDE LH 195 buzdolabı tam otomatik çalışması,otomatik defroştu,TEKUMSEH ekovatf,Emaye gövdesi,kullanışl
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 6
    • 06.08.1962
    • YEŞİL VEB Elektrik Motorları senelerden beri üstünlüğünü ispat etmiştir.TRtfAZE MONOFAZE BİLEZİKU REDÜKSIYONLU VEM-VEB ELEKTRO MASCHINENVVERKf DEUTSCHE OEMOKRATISCHE REPUBLIK İhracatçı Firma Deutscher
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 6
  • Milliyet, Sayfa 7
    • 06.08.1962
    • Sal/z #uçu«l ex?t î&cB H£Hİ •exv.v e^£^H^c/4 ^M^ İLANCILIK:5716 9431
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 06.08.1962
    • STOK MALLARIN VADELİ SATIŞI TEMİN EDİLİR.TokatlıyaD,kat 2 No.5 Telefon:44 44 06 İLANCILIK:5732 »440
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 06.08.1962
    • Surlar üzerinde içki âlemi yapılıyor Son günlerde Samatya'dakl surların üzerinde sık sık yapılan İçki âlemleri şikâyet konusu olmaktadır.Dün,şikâyet üzerine surların üzerinde içki İçen dört kişi yakal
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 06.08.1962
    • BATI ALMANYA ithal malı 1 ve 2 kişilik,3 tekerlekli,sakat ve MALÛL MOTOSİKLETLERİ HASTA,MALÛL,FELÇLİ ve SAKATLARIN her yerde kullanabilecekleri tekerlekli HASTA KOLTUKLARI Muhtelif Hastahane,ev ve sok
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 06.08.1962
    • Migros Türk Ticaret A.Ş.Müdürlüğünden SATICI ŞOFÖR ALINACAKTIR Şirketimizin satış kamyonlarında istihdam edilmek üzere,aşağıdaki şartları haiz SATICI ŞOFÖR alınacaktır.1 Hususî şoför ehliyeti haiz olm
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 06.08.1962
    • Karabük Belediye Reisliğinden Belediyemiz vasıtaları için muhtelif cins malzeme ve yedek parça kapalı zarf usulü ile satın almacakür.Muhammen bedeli 65000 lira olup geçici teminatı 4875 liradırihale 2
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 06.08.1962
    • «Liberalizm de komünizm kadar tehlikelidir» GÜNEY AFRİKA,AP.Adalet Bakanı Balthazar Vorstertnemlekette komünizmle olduğu gibi liberalizm ile de sonuna kadar mücadele edlimesi gerektiğini söylemiş ve «
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 06.08.1962
    • AP kongrelerinde CHP ye çatıldı,Apaydın yuhalandı Buşîarafı Birincide lerl İçin İktidarın mukadder olduğunu söyleyerek «CHP hasbelkader iktidara gelmiştir.demiş ve Burhan Apaydını küçük hesaplar peşin
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 06.08.1962
    • Erkanh "bir ihtilâl fikrine karşıyız,dedi Baştarajı Birincide 27 Mayıstan önce dâvanın milletin emanetine İhanet eden iktidarı değiştirmekle halledileceği zannediliyordu,ancak işin o kadar basit olmad
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 06.08.1962
    • Perin "AP'ye sağcılar hâkim oldu,dedi Baştarafı Birincide Bu millet,birinci İhtilâle tahammül etti,ikinci ihtilâle tahammülü yoktur,çöker gider.Kongrelerde af,af)diye bağıranlar,is İş)diye bağırsınlar
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 06.08.1962
    • AVEROF VARILAN KARARI AÇIKLADI 4 Baştarafı Birincide O Öğrenci mübadelesi tesis edilecek,Türk gençlerinin Yunanistan'da.Yunan gençlerinin de Türkiye'de tahsil etme imkânları kolaylaştırılacaktır.HHer
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 06.08.1962
    • NAKİT PARA Teminat mektubu ve 50.000' den yukarı muteber ve cirolu bonolar,tamamen ticari şekilde nakde çevrilir.TokaVıyan İş Hanı Kat 2 No.5 mncam 94u
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 06.08.1962
    • i "TÜRK FUTBOLU İ KALKIN!YOR,Baştarafa Sekizincide i A)Amatörlere de kupa içinde E faaliyet sağladığından,E B)Kupa şampiyonunun Avrupa E Kupasına iştirak etmesi fikrini ka-E zanmış olmasından.I «BİR T
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 06.08.1962
    • Temel Hakları Yaşatma Derneğinin Anayasa konusunda ikazı Baştarajı Birincide Anayasanın ruhuna ve metnine aykırı olamıyaeağını kabul etmiş Cumhurbaşkanına ve belirli şartlar altında yasama meclislerin
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 06.08.1962
    • Marilyn Monroe intihar etti Baştarafı Birincide j çalışırdı» demiştir.kudretli bir sanatkârdı» demiştir.«Gece yarısı Mlss Monroe'nun oda-VİYANA:Amerikalı film yıldızı Ro-MADRİD:Amerikalı rejisör Nicho
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 06.08.1962
    • Bölükbaşı "Genel af„ ta İsrar ediyor Baştarafı Birincide Halk Partisi affın külli olmasını istemiyorlardı.Hikmeti nedir,sebebi nedir,onu İzah etmek İsmet Paşaya düşer.Af külü olsun diyen diğer iki par
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 06.08.1962
    • İNÖNÜ BUGÜN İSTANBUL'DA ANKARA,ÖZEL Başbakan ismet inönü bugün Istanbulda olacaktırtnönü bugün Belediye Sarayında çalışmalarına başiıyacak olan,«Sanayide yatırım Ve sermaye terakümü» konulu uluslarara
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 06.08.1962
    • KOTA 2 54 MAKİNA Lisansı olanların 27 28 75 e telefon etmeleri İLANCILIK 5689 8439
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 06.08.1962
    • SURİYE'DE BÜYÜK BİR CASUSLUK ŞEBEKESİ ELE GEÇİRİLDİ $AM,A.P.Suriye makamları dün,Suriye ile Lübnan'da faaliyette bulunan ve Türkiye,Fransa,Batı Almanya'da kolları bulunan bir casusluk şebekesini tamam
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 06.08.1962
    • Demirsoy,işçi sermaye düşmanı değildir,dedi Baştarajı Birincide alabilmek için 72 dakika çalışmak zorundadır.GÜMÜŞPALA'NIN TELGRAFI A.P.Genel Başkanı Kagıp Gümüşpala da kongreye bir telgraf göndermişt
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 06.08.1962
    • C.H.P.Li GENÇLER SOSYAL KANUNLARIN ÇIKMASINI İSTİYOR izmir,özel C.H.P.II ve ilçe Gençlik Teşkilâtları dün müşterek olarak yaptıkları basın toplantısında halihazırdaki antidemokratik kanunlardan şikâye
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 06.08.1962
    • maç biletiniz lira yerine geçer WW V:^S:Hollanda lig ikincisi PHILIPS P.S.V.futbol takımı ile &3&ğtf S:Sğ:&S-î»A?nca' 1?üetle' stadda Çekilecek piyan K'ffiW:Â"S^" radyo ve 8 Mixer'den birini kazanabil
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
  • Milliyet, Sayfa 8
    • 06.08.1962
    • 7 "1ÜRKFU1B0LU KALKINIYOR,Futbol Federasyonu Başkanı Apak,yeni mevsimde bütün futbolculardan sportmence bir mücadele beklediğini söyledi.Türkiye Kupası ve Millî Lig Şampiyonları karşılaşacak FUTBOL Fe
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8, Spor
    • 06.08.1962
    • İstanbul puanlı atletizm birincilikleri dün Mithatpaşada yapılan müsabakalarla bitmiştir.Resim 10.000 metrenin finalinde Dz.H.Ok.Oktay Şensoyu gösteriyor.ATLETİZMDE F.BAHÇE BİRİNCİ Sarı-Lacivertlileri
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8, Spor
    • 06.08.1962
    • Yüzmede 2 Türkiye rekoru kırıldı ADANA,ÖZEL t Adana bölgesinin tertiplediği yüzme müsabakalarında iki yeni Türkiye rekoru kırılmıştır.Behçet Kurtiç 200 metre sırtüstünde kendisine alt olan Türkiye rek
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8, Spor
    • 06.08.1962
    • K IS H A Ö E R L E R ÜÇ gündenberi devanı eden Türkiye Puanlı Scira Şampiyonası dün neticelenmiş,Nuri Bali çifti birinci olmuştur.İstanbul.Kocaeli ve İzmir bölgelerinin katıldığı şampiyonada,şehrimiz
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8, Spor
    • 06.08.1962
    • M O R E L L İ F.Bahçeye santrhaf getiriyor MORELLİ İTALYA'YA DÖNDÜ Fenerbahçe önümüzdeki günlerde ttalyadan bir yabancı futbolcu transfer edecektir.Bu futbolcu Roma ikinci kümesinden Andrea Dorya'oın
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8, Spor
    • 06.08.1962
    • GÜRKAN ÇEVİK ALTINCI OLDU HERTOGENBOSCH,Hollanda,A.P.350 atletin katıldığı 17.Dünya Orlulararası Atletizm yarışmalarında finale kalan tek Türk atleti Gürkan Çevik,dün 400 metrede ancak altıncı olmuştu
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8, Spor
    • 06.08.1962
    • Y.Direk B.Beyi ile 2-2 berabere Beykoz,amatör ikinci kümeden Haydar ile yaptığı karşılaşmayı 5-1 kazandı Yeşildlrek Beylerbeyi dün yenifemiyerek 2-2 berabere kalmışlardır.Maçın sonunda tekmeleşen Nure
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8, Spor
    • 06.08.1962
    • Yeşil Beyaz'lı idareciler tehiri icra kararı için mücadele ediyorlar İdareciler fikstiirler ilân edilmesine rağmen,Danıştay nezdinde tehiri icra kararı almaya uğraştıklarını açıklamış ve «Milli lig'e
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8, Spor
    • 06.08.1962
    • Akdeniz Oyunları Bize teklii Edildi Beynelmilel Olimpiyat Komitesi,Türkiyenin Akdeniz Oyunlarını tertiplemesini istemiştir.Olimpiyat Komitesinin Türkiye temsilcisi Suat Erler «Aslında bu sıra bize çok
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8, Spor
    • 06.08.1962
    • Kürekte Oalaias büyük Sarı Kırmızılılar 4 tek dümencili,tek dümencili,4 tek dümencisiz ve 2 tek dümencilide istanbul Şampiyonu oldulari STANBUL Kürek Birincilikleri dün Kartal'da bir hayli kalabalık s
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8, Spor
    • 06.08.1962
    • F.Bahçe,ist Sporla M berabere Fenerbahçe Istanbulspor tır.Yukarıdaki resim 'la oynadığı ilk bu maçta Sarı hazırlık maçında Siyahlıların kale oyundan sonra Istanbulspor'la berabere kalmışın mühim bir t
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8, Spor