Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.07.1962
  • Tatilde Çocuğunuza alacağınız en güzel hediyedir Türkiyede ilk defa çıkan,en modern çocuk ansiklopedisidir.1032 sayfa,1000 konu,2000 resim,200 harita ve 11 renkli ilâve tablo ile iki cilt halinde.Takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1962
  • Tlll T* A CÎMnİ 7İVJIDCT0I î^lnci Ordu Kumandanı Korgeneral I ULUM OllflUi £1 I Ant I %gI Refik Tulga şehrimize gelmiş ve dün sabah Vilâyete giderek Vali Niyazi Akı'yı ziyaret etmiştir.Harb Akademiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1962
  • Tecavüz olayına dairManisaValisi açıklama yaptı MİLLİYET GAZETESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE İstanbul Sayın gazetenizin 24/Temmuz/1962 gün ve 4366 sayılı nüshasının birinci sahife ve 7,8.sütununda MANİSA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1962
  • özel Sektör,aydınlatmada kısıntı istedi ANKARA,AAözel sektör temsilcileri,yatırım faaliyetinin biran önce başlayabilmesi için.Termik santralların öncelikle kurulmasını ve bununla ilgili çalışmaların e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1962
  • ANKARA SANAYİ BÖLGESİ SEÇİLDİ ANKARA,AA.Ankara sanayi bölgesinin tesbitl ile ilgili çalışmalar sona ermiştir,imar ve iskân Bakanlığı,Belediye ve Ankara Ticaret ve Sanayi Odasının temsilcilerinden kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1962
  • Tuhaf bir tesadüf Türkiye'de dört milyon kadar ruh hastası varmış.Her yüz kişide on beş kişi ruh hastasıymış.Bu bir gazete havadisi.Gene bir başka gazetede şöyle bir havadis daha var:Türkiye'de insanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1962
  • Jayne Mansfield bu sefer ciddî olarak boşanıyor CHARLESTON,A.P.Jayne Mansfield'in özel sekreteri,yıldızın kocasından ayrılmak üzere Hollywood'da mahkemeye başvuracağını bildirmiştir.Sekreter boşanma s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1962
  • 14'ler Brüksel9 den ayrılmaya başladı Erkanlı,Akkoyunlu ve Köseoğlu bugün İsianbula hareket ediyor.Kabibay,"kırgın değiliz,dedi BRÜKSEL,ÖZEL j m LERİN Brüksel'ce yaptıkları i«flr toplantırunjBona,erme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1962
  • BELDE:DOĞU GÜNEY Doğu bölgesinde 20 gün dolaşıp 7000 kilometrelik bir gezi yapan arkadaşımız Necmi ONUR'un 3 gün devam edecek «Unutulan Belde:DOĞU» başlıklı yazısını,bugünden itibaren Üçüncü sayfamızd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1962
  • CEZAYİR'DE SİYÂSİ MÜCADELE SONA ERİYOR Yeni kurulan Siyasî Büro üç güne kadar Başkente nakledilmiş olacak UMA HÂKİM OLUYOR Cezayir şehrinin işgalinden sonra Başbakan Ben Hedda'mn muavini ve bir çok ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1962
  • HARBİYEÜLER YARGILANDI ı^.^i.ı_A.tifm f.tıı_j 22 Şubat olaylarından sonra Başbakan İnönü'nün «Harbiydi aldatılmıştır» sözüne cevap olarak Taksim'deki Atatürk Anıtına «Harbiyeli aldanma* bandlı bir çel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1962
  • kavga Bir Milletvekili Üniversitede Din dersi istedi ANKARA,ÖZEL A Jf% GÜDÜL ilçe kongresinde Şl bir konuşma yapan Genel Başkan Gümüşpala «Affı İnönü değil,Meclis tahakkuk ettirecektir.Af,milletin ira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1962
  • Kurutluoğlu "Asayişi sağlıyacağız,dedi BİTLİS,A.Aiçişleri Bakanı Sahir Kurutluoğlu 11 kamyonun soyulduğu yerde dün İncelemeler yapmış ve Bitlis'te halka hitaben:«Memleketin asayişini üç-beş sergerderi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1962
  • Kars Cezaevinde jandarma gardiyan kavgası oldu KARS,ÖZEL Şehrimiz Cezaevinde dün akşam jandarmalarla gardiyanlar arasında kavga çıkmıştır.Her iki tarafın adamlarının tekme ve yumrukla giriştiği kavgad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1962
  • ADIYAMAN'DA ÜÇ ŞAKİ TESLİM OLDU ADIYAMAN,ÖZEL Jandarmanın takibinden kurtulamayacaklarını anlayan üç şakî teslim olmuşlardır AH Uran Kel Ali)Kızkardeşinl,eniştesini ve bir köylüyü öldürmüş,iki kız kaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1962
  • Bir Fransız uçağı düştü:4 kişi öldü PARİS,AA.Fransız Hava Yollarına ait iki motorlu bir yolcu uçağı Paris yakınlarında düşmüijtür.Uçağın içinde bulunan dört kişi ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1962
  • DURUM 14 ler arasındaki ihtilâfın içyüzü 14 1 LERÎN Brükselde yaptıkları toplantıların sonucu M-1 linmeden yaptığımız dünkü yorumda,eski M.B.K.üye-i Zerinin gelecekte girişecekleri teşebbüsleri incele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1962
  • EN KÜÇÜK DAĞCI İsviçre'deki Matterhorn tepesine tırmanmakta olan 9 kişilik İngiliz ekibinin en genç dağcısı,resimde görülen 4 yaşındaki Valerie Potter'dir.Küçük Valerie,ekibin en genç mensubunun kızıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1962
  • Beş il Toplum Kalkınması için seçildi Muş,Antalya,Adana,Sürt ve Zonguldak'ta çalışmalar 1963'de başlıyor ANKARA,ÖZEL YÜKSEK Plânlama Kurulu dün toplum kalkınması konusunu görüşerek kabul etmiş,kurul b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.07.1962
  • CUNUM llllimillillil!lll!ili:illlllllilllllil!li(iin!lll!l!lg Bektaşi ve Mollalar BEKTAŞÎ babası yaz günü bir köyden başka bir j=köye giderken dere kenarında kuzu çeviren mollalara rastlamış.Mollalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1962
  • Alınacak 100 öğrenci için 16 bin kişi başvurdu Bu yıl lise ve ortaokullar İçin parasız yatılı imtihanlara giren öğrencilerin sayısı 16 bine çıkmıştır.Parasız yatılı olarak bütün yurt okullarına ancak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1962
  • HAL'DE 4 KOMİSYONCU İÇİN ZABÎT TUTULDU Hal'de nizamlara riayet etmeyen 4 komisyoncu hakkında zabıt tutulmuştur.Bu komisyonculara verilecek cezaları Belediye Encümeni tâyin edecektir.Encümenin 100 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1962
  • TIBBÎ BAHİSLER Dr.ERCÜMENT BAKTIR Güneş banyosu yapanlara bâzı tavsiyeler.GÜNEŞ banyosu,birçok şifalı tesirleri olan,fakat dozu kaçırılınca çeşitli zararlar husule getiren bir ilâca benzer.Gerçekten,s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1962
  • MİLLETLER ARASI inci HALK OYUNLARI BAYRAMI »YUNAN İ YUGOSLAV EKİPLERİLE »150 KİŞİLİK TÜRK EKİPLERİ 27 Temmuz*-5 Ağustos "6n*l!w Aü» Sıntmıtı vt Açık Hava Tiyat-»cm ynelarl Ilı Yapı »t Kredi Bankasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1962
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 27 nci maddesi gereğince alınmakta olan maktu eğlence resmine ait muamelelerin 1/Ağustos/1962 tarihinden itibaren Eğlence Bürosundan al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1962
  • İstanbul Ticaret Odasından Zemin takviye işlerinde çalıştırılmak üzere Yüksek Mühendis ve Tekniker alınacaktır.En son müracaat müddeti 3/8/1962 saat 17 ye kadardır.Fazla bilgi almak için Genel Kâtipli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1962
  • J3 OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bir İsrar karsısında İstemediğiniz bir şeye razı olacaksınız Sonu İyi çıkacakğ& KOVA BURCU rai Ocak 19 Şubat] Bugün hayatınızda İzini bırakacak mUhim bir hadise olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1962
  • UÖ-t/A M.ÇİÇEK SAKSIDA TASARRUFLARINIZ İSE ZİRAAT BANKASINDA BÜYÜR Ziraat Bankası BASIN 11145)9184
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1962
  • ARSA ARAMIYOR Topkapı veya Leventte ana cadde üstünde fabrika için asgarî on dönüm arsa aranıyor.Çap,su,havagazı ve elektrik durumları ile fiatm P.K.196 Aksaray adresine ARSA rumuzu ile yazılması rica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1962
  • K OM V PASTA SALONU IV.V/Pl t\IV.flNDIKZADf nL.İ 213694.REKLAMCILIK 3067 9173
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1962
  • KADIN DÖVEN ZORBADA BİR DE BIÇAK BULUNDU önceki gece Tepebaşında Gönül Aydın İsimli bir kadını döverken polis ekipleri tarafından yakalanan Hristo Nikolaidioğlu isimli şahsın üzerinde ayrıca bir de bı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1962
  • C.H.P.MİLLETVEKİLLERİ DİLEKLERİ DİNLİYOR Şehrimizde bulunan C.H.P.milletvekilleri,dün bâzı semtleri dolaşarak vatandaşın dert ve dileklerini tesbit etmişlerdir.Küçükçekmece'ye bağlı Kanarya Mahallesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1962
  • KERESTE FİAfTLARI YÜKSELMEYE BAŞLADI Çehirdeki İnşaat faaliyetinin artması dolayı 6i İle kereste flatları yükselmiştir.Yeni fiatlar şöyledir:Çıralı hazır kerestenin metreküpü 500 570 T.L.Meşe kalas me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1962
  • Dr.Ümit Yavuzalp ile Dr.C.Şeyda Akıncı Evlendiler Kadıköy 28.7.1962 MİLLİYET:9176
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1962
  • TEŞEKKÜR Aile büyüğümüz,Hidayet BİRTAN'ın cenazesine iştirak etmek ve gerekse eve gelmek suretiyle veya mektupla,telgraf veya telefonla acımızı paylaşan muhterem zevata teşekkürlerimizin iblâğına gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1962
  • ^llflIUlllIlMIIMIIII IIIIİMİIIIHMIIIII!I I 11 11 111 11111111111111 1111 M I M 11111 M 111111111 I H M I H I M I II M I 11 III 11 I I I I J I M 111 U I 11 I 11 111 İ11 f 111 111 I.I I I I M t i 111 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1962
  • SOLDAN SA6A:1 Yürek,lilik;Sanat.2 Alaturka musikide bir makam;Eski erkek giyiminde bir biçim.3 ölüm;Kapının bir kısmı.4 Tire'nin orta kısmı;Sürgün yeri.5 Rüzgâr;Bir Osmanlı tarihçisi.6 Kölelik;Cama gı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1962
  • ESKİ SÜMERBANK PAV-YONU TİYATRO OLUYOR Spor Sarayı yanındaki eski Sümerbank pavyonu Belediye tarafından tiyatro binası olarak tanzim edilecektir.Binanın tiyatro haline getirilmesi için proje hazırlanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1962
  • SANIK MİMARI,ESKİ KARISI İTHAM ETTİ Mes'ul mimarı bulunduğu Kınalıada,Şişli ve Eminönündeki inşaatlarda sahte ruhsat kullandığı lddiasiyle rnevkufen İkinci Ağır Çexft» Mahkemesinde yargılanan Mimar VÖ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1962
  • İSTİMLAK BORÇLARININ BİR KISMİ ÖDENİYOR istimlâk borçlarının ödenmesi için her ay iki milyon lira olarak gönderilen Hükümet yardımı bu ay 6 milyon lira olarak gönderilmiştir.Ağustos ayı sonunda 50 bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1962
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)1 Flamingo Bar J.Mansfield R.1.2 Taçsız Kral E.R.t.EMEK Tel:44 84 39)Tamirat dolayısıyla kapalıdır.İNCİ Tel:48 45 95)1 Zavallı Necdet G.Arsoy.2 Aşk Rüzgârı L.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1962
  • VEFAT Merhum Hulusi Kayaalp'in refikası,merhum Tahsin Kayaalp ve Muammer Kayaalp'in anneleri Melâhat Ercan'ın sevgili annesi,Metin,Atillâ ve Suna Kayaalp'in babaanneleri,Aydan ve Aydın Ercan'ın annean
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1962
  • Dekoratif Sun'J Mermer SERO FAY Y.ÇİLİNGİROĞLU Tel:21 19 75 İLANCILIK:5496 9183
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1962
  • OTOBÜSE BİNMEK İÇİN ÜÇ KİŞİYİ BIÇAKLADI önceki gece henüz soyadı tesbit edllemiyen Erdoğan İsimli bir şahı* otobüse önce binme yüzünden çıkan b;münakaşada bir baba oğul ile yanlarındaki arkadaşlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1962
  • Petrol işçileri,ücretleri artmazsa grev yapacak Türkiye Petrol,Kimya ve Atom İşçileri Sendikası Başkanı dün yaptığı basın toplantısında işçilere zam yapılmasını savunarak şunları söylemiştir:«Petrol i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1962
  • I imim miminim Zor olmasına zor iabiî E SKİ Millî Birlik Komitesi üyelerinden Muzaffer Yurdakuler,geçen gün:Yahu,diyordu,senin korumaya çalıştı-*gın fakir fukara,yâni ezilenler takımı da senin aleyhin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.07.1962
  • UNUTULAN BELDE:DOĞU IOGCM1 ONUK Hiç de güzel bulmazsın Anadolu'yu Necmi ONUR 1362 Türkiyeslnde Doğulu vatandaş,S938 öncesi Türkiyesinin hasretini çekmektedir.Son Doru ve Güneydoğu gezisinde,Doğulu vat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1962
  • Sekiz yaşındaki yankesici Nurten özmut'un velayetinin,yankesicilikten çeşitli sabıkası bulunan annesi Feride ile babası Nuri'den alınması,dün Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kararlaştırılmıştır.Nurt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1962
  • OTDııL KüRSl kaoiMi mm ETMEK-i-ÜTflMDA Bil.LUNMüSTUg,'TALİHİM NüKMlÇ HATUM.ÖİH^ BAKALIM İtlftîf.YALNIZ ItfllK Ol i BELKİ f İKİNİ 0£SJFMR.Allah omdehp!6a EK-SİK.HİRİL £PHPİN $A MIHI daSidh selkî.Û£L B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1962
  • Mmerika'tjc hüMû «w4 usul mt&ktti prof esi Amerika'da ucuz halk tipi mesken İnşaatında yeni hir merhaleye erişilmiştir.Resimde,New-York civarındaki Vllliam McKinley ucuz mesken sitesi apartmanları gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1962
  • Zehirlenip öldü BURDUK,ÖZEL Kalaysıı kaptan yemek yiyen dört çocuklu Sultan Gizlendi adında bir kadın zehirlenerek ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1962
  • f&mk'fa bîr çocuk otobüs aifında can verdi İZMİR,A.A.Şoför Ekrem Unsal,İdaresindeki ManlBa plakalı otobüsle Soma'dan tamire gelirken,Kınık ilçesinin Yenimahalle semtinde oturan ve yol kenarında oynaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1962
  • Husumet yüzünden bir genç öldürüldü İZMİR,ÖZEL Göröesin Beğen köyünde eski bir husumet yüzünden cinayet işlenmiştir.SelAml Arı adındaki genci av tüfeği i'e öldüren Ali Değirmenci yakalanıp adalete tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1962
  • Zeynep Kâmil Sağlık Koleji açıldı lHeynep-Kâmll Sağlık Koleji,dün saaı 18 de törenle açılmıştır.Törende Haydarpaşa Ebe Hemşire Okulundan mezun olan 24 öğrenciye diploma verilmiş,ve birinci sınıf öğren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1962
  • Almanya'ya 261 işçi gönderildi ANKARA,AAört hafta içinde Federal Almanya'ya Mİ İşçi gönderilmiştir.Çoğu sanatsız İğcileri teşkil eden kafiledeki İşçiler,Adana,Ankara,Bursa,Eskişehir,Mer-*in,Uşak,Zongu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1962
  • Sokaklarda yürüyüş yapan sağcılara yol kenarında toplanmış olan halk çürük domates ve taş attı.46 kişi tevkif edildi MANCHESTER,A.P.AŞIRI sağcı «İngiilz Birliği Hareketi» nin Manchester sokaklarında y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1962
  • Evinden kaçan ingiliz kızı istanbul'da tutuldu LONDRA,THA.Lancasshlre bölgesinde oturan 17 yaşlarında Gilllan Haigh adlı bir genç kız 19 yaşlarındaki sevgilisi John Bourne ile birlikte bundan bir süre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1962
  • Peru Cumhurbaşkanı serbest bırakıldı LİMA,A.P.18 Temmuzda yapılan hükümet darbesinden beri bir gemide hapsedilmiş bulunan Peru Cumhurbaşkanı Manuel Prado,serbest bırakılmıştır.Askerî İdare onu evine n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1962
  • Bir kahvehaneye dört kişi baskın yaptı ANKARA,AA.Bir kahveye baskın yapan dört kişiden biri ile sokaktan geçen bir adam kahvehane sahibi tarafından yaralanmıştır.Olay saat 21 de Denizciler Caddesi Dib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1962
  • *ş? W*tiWfW0^f^?t1?fy pAİYAÇQUR KR&İ1 FHANSIZ SİRKİ] Hasretle beklenilen hakikî Sirk 2 Afcuato» Perşembe akşamından İtibaren TONUM SEBGt SAHASINDA Arslanlar Maymunlar Bilgili Ayılar Atlar Palyaçolar U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1962
  • GEÇEN gün Milliyet» te ihtilâli müteakip bir hafta sarfında iade edilmek üzere—toplanan silâhların sahiplerin» geri verileceğine dair okuduğum havadis beni ve benim gibi pek çoklarını sevindirdi.Bu,si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.07.1962
  • Birden,içerde,tâ ocağm içinde bir gölge oynadı.Olanı biteni farkedemcmiş,uyku sersemi bir çocuk,çöküp kaldığı kovuktan,yeni yeni doğruluyordu."Hasan" diye bağırdı,pek çok ses,ayni anda."Hasaan!Hasaan!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1962
  • ll!lillllllilllllllilllHIIIIIW MİKROFON YANKILAR!Plâk Endüstrimiz I FARUK Yj^ER i Seslerin kaydedilerek tekrar dinlenmesini sağla-i yan araçlar gecen yüzyılın bizlere ilettiği önemli ar-i mağanlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1962
  • YENİKAPI SERGİ SAHASINDA Açılacak büyük «RADİO CİRCUS» Fransız Sirkinde çalışmak üzere 30 Programcı Hostes aranıyor.Müracaat:Yenikapı Sirk Müdüriyeti.İLANCILIK 5599 9189
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1962
  • Piyasaya Azotlu Kimyevî Gübre Satışları Başladı Mamullerimizden kireçli Amonyum Nitrat gübresi tonu 400.liradan ve Amonyum Sülfat gübresi tonu 450.liradan işletmelerimizde vagonda veya kamyonda teslim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1962
  • Türkiye Emlâk Kredi Bankası A.O.Genel Müdürlüğüne Müfettiş Muavini Alınacak 1 Bankamız Teftiş Kuruluna Ticarî ilimler Akademileriyle Hukuk,iktisat ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinden veya Millî Eğitim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1962
  • Ankara İmâr Limited Şirketi İşletmeler Şefliğinden Aşağıda isimleri yazılı Personelimizin işletmelerimiz ve Şirketimizle hiçbir İlişikleri kalmamıştır,lifin olunur.1 Isfendlyar Şardağ:Maliyet Hesapçıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1962
  • Yazan Maurice DEKOBRA m Türkçesi Selâmi İzzet SEDES Bernard kulaklarına inanamıyordu.Adeta saadet yağmuruna yakalanmıştı.Güzel Kraliçeme yararım dokunursa,yeryüzünün en mes'ut insanı sayarım kendimi.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1962
  • SELDİK.1 ILME/S\TÛUM ETMBC ÇOK «UÇ.GÖRÜNEN BELK 36 4D4DİR-BEN OE CÖ'(ZA\EgC B-ÛŞL-ÛOi/ A PETE-4MA GÖZÜ/VUJN ÖNÜNDEa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1962
  • İP BOMBA GİBİ *CUWETL.U h2 SÖKü-ZÜZ.BAKALIM,•CUVVETL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1962
  • Doktor.tag&brt Bu tbku'/KAtZŞlSiNOA MÜŞKÜL DURUM** DÜŞ ER-OEL.C ÇOCUĞUN J-tAyATI TEHl_ÎWEDE.40 DAKİKA,fçı'NDE lf s?AMEJ_ÎXAT EDİLMEİf Sı HAZIIÇ,LANIN.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1962
  • İİHÜ XXXXXjOC iUMUOOOOCyyOJPOyPP^ ©U ESNADA VAJSıŞ ATI KAŞAR UN SAHİBİ LOIZD TV^ÇEKMEZLE DETEKTİF DAVUTr E2_ SÖZUJ doru BUZ.TAVDIK tCâŞAR-ON OÖKT KAElÇ BOVU V/İKDIR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1962
  • BUGÜN ZARıFlN KARISI ASABIMI ÇOK BOZDU.JW ~?ŞıŞMAKlu^ADlGiMt SÖVl_E_Di.JiÇ Şı'SMANl^AMIS WAL VAKİ ftı BENDE 2.UZJjl_AE ŞEKERl'M BEN ONA ÖEREKEN CEVABI VER İR f M.EL BiSEL.ERİNİN BOL GEL-DİĞİNİ DE SÖ'Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1962
  • Hicri SALI Rumî 1382 31 1378 Sefer Temmuz Temmuz a* 19 6 2 18 VAKİ T VASATÎ EZANİ GUneı S.55 9.28 Öfcle 13.20 4.53 İkindi 17.10 3.49 Ak;ıln 20.27 12.00 Yatsı 22.17 1.49 İmsak 3.52 7.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1962
  • Pfiiisseef 55" Milliyet Gazetecilik A.Ş.adın* Sahibi ERCÜMENT KARACAN Umumi Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAEft Spor kısmından Mesul Müdür NAMIK SEVıK Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1962
  • İLAN TARİFESİ 0 2,3,4,5 İnci sayfalarda santimi SO T.L.7 İnci sayfalarda santimi 25 T.L.Birinci sayfada baslık 200 T.L.Düfün.Nisan.Nikâh,Vefat ve Teşekkür ilânları S santim» kadar «0 T.L.Küçük ilânlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1962
  • ABONE TARİFESİ S Aylık 22 T.fi Aylık 40 T.L.Yıllık 75 T.L.Yabancı memleketler H-in âüi posta ile bu ücretlerin bir misli alınır.Uçak postası İçin târiie,kullanılacak pulun defterine «öre defcijlr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 31.07.1962
  • A SZESGZ ÖMER SAMI COŞAR m m-m* 'M ayrak hem ilk okul hem azeterdü.ALBAYRAK ALBAYRAK gazetesi 1913 yılmın Mart ayuıda Erzurum'da çıktı.İttihat Terakki' Cemiyeti tarafından kurulmuştu.Bidayette gazete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.07.1962
  • n ü,'M KARACA^ ARMAĞANI MAŞT MİLLİYET» Gazetesi,aziz kurucusu ALI NACİ KARACAN'ın hâtırasını anmak gayesiyle bir fon ayırmağa ve bunu her yıl değişik fakat daima faydalı bir teşebbüsle kullanmağa kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.07.1962
  • KELİMESİ 100 KURUŞ SATILIK EMLÂK ERENKÖYDE t dönümlük çamlıklı 2 katlı kâvgir bina acele sat.22 70 85.AZİMET dolayısıyle sahibinden sat.Villâ.73 78 27.KELEPİR Daireler,sıcak su,kalorifer,parkeli deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.07.1962
  • MENSUBUMUZ SANAYİCİLERE 9 ncu sanayici kotasının 73 ve 74 sıra numaralarında kayıtl maddelere ait tahsislerin tamamı AID ICA)fonlarından karşılanacağından bu kotalara ait taleplerin en geç 4/Ağustos/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 31.07.1962
  • 63 yaşındaki Ahmet özdemlr «Oğlumu bulmam lazım» diyor.ınımı 5 5 MALATYA'NIN Heklmham İlçesinin Enzek köyünden büyük bir adam yetinmişti.«Senatür» gibi «Mabus» gibi büyük bir adam.Herkes onunla kıvan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1962
  • DAİMA EN ÜSTÜN PEK YAKINDA EN SON TRANSİSTOR;f;ÇA,A^pİ^ppfelL-LERİLE TEKRAR Pİ^ŞAWJİ^pA;V İLANCILIK!5387 9181
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1962
  • SONDAJ Pendik civmnhda 8 ilâ 10 parmak genişliğinde ve 50 m derinliğinde sondaj yaptırılacaktır.Alâkalıların malûmat almak üzere 27 13 28 numaralı telefona müracaat etmeleri rica olunur.FAAL 4786 9169
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1962
  • 1962nin KADINI İNCE UZUN ZARİF LANVİN CASTİLLO Omuzlara dikkat 1962 DİSÎLiCt Gece elbisesi Bobdan pantolon kadını ince utun ve zarif olacak.Her ne kadar bâzı desinatörler birbirlerinin tam aksi modell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1962
  • Bir Amerikalı profesörün iddiası:Disiplinin gerçek mânasını bilen çok az anne baha var ÇOCUK terbiyesinde «n önemli huşu» disiplin'dir.Nitekim,Amerika'daki Yele Üniversitesinin Çocuk Eğitimi Enstitüsü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1962
  • UCUZLUK PAZARI Bilumum Altınyıldız mamullerini,tayyörlük,manto,luk,paltoluk,her nevi kadın ve erkek kumaşlarının yeni desenlerini satışa arzetmiştir.Satı?yeri:Sultanhamam Hamdi Bey Geçidi No 30 ve 3Î-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1962
  • ALİ RIZÂ G E B Z E L i KARAKÖY ŞUBESİ Sayın müşterilerinin hizmetine girdi.Dünyanın en tanınmış oto lastiklerini,Sanayi.Oto kayışlarını çok ucuz flatlar ve ödeme kolaylıkları İle yalnız müessesemizden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1962
  • V ALMAN nsu Muhtelif takatia Motorlu bisiklet Scooter ve Motosikletler DURMUŞ BAYRAKTAROGLU ve Ort.Adi.Kom.Şti.Tepebaşı Beşir Fuad sok.35 Telgr:DURBAY-İSTAN3UL İLANCILIK:5398 9179
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1962
  • Muhasebe Yardımcısı Aranıyor Tercihan tecrübeli askerlikle alâkası bulunmıyan genç bir muhasebe yardımcısı alınacaktır.Kısa hal tercümesini bildiren yazı ve fotoğraflariyle P.K.298 Beyoğlu adresine mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1962
  • •m 4 Ağustostan itibaren 16 gün için RUMELİHİSARI OYUNLARI W.Shakespeare'in MÂ Sahneye koyan:Beklan ALGAN Türkçesi:Sabahattin EYÜBOĞLU Oyunlardan sonra her semte otobüs temin edilmiştir.Bilet satışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 31.07.1962
  • Batı Yeni Gine Endonezya'ya Devrediliyor WASHİNGTON,A.P.Hollanda İdaresi altında bulunan Batı Yeni Gine'nin Endonezya'ya,Birleşmiş Milletlerin nezareti altında devredilmesiyle ilgili uzlaştırıcı bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.07.1962
  • ÜÇ HOLLANDALI ÖLDÜRÜLDÜ JAKARTA,A.P.PIA Haber Ajansı tarafından bildirildiğine göre,geçen hafta Batı Yeni Gine'nin batı sahillerinde Kaimana yakınlarında Hollanda askerleriyle Endonezya gerillaları ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.07.1962
  • Silâhlı Kuvvetler için Üniversitelere öğrenci alınacak ANKARA.ÖZEL Müll Savunma Bakanlığı 1962-1963 ders yılı İçin Türk Silâhlı Kuvvetleri adına Ankara ve İstanbul Üniversitelerinin 1 inci sınıfları i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.07.1962
  • Ayağına telefon teli takılan kadın 1 kilometre sürüklendi [YURT HABERLERİ SERVİSİ] Ankara.Erzurum,Eskişehir ve Konya'da vukua gelen trafik kazalarında 5 kişi ölmüş,3 kişi de yaralanmıştır.KONYA Musa S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.07.1962
  • DURUM Baştarafı Birincide l lerde yurda izinli olarak geldiğinde bu çevreleri» yakından 1 maşta bulunması manidar karşılanmıştır.Bu gelişmeler neticesinde Türkeş'in temas ettiği çevrelerdi değişiklik*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.07.1962
  • Ege üzüm müstahsilleri hükümet desteği istedi izmir Ticaret Borsası Başkanına göre müstahsil,teşkilâtlanırsa ihracat yüzde 20 artabilir İZMİR,ÖZEL İzmir Ticaret Borsası Başkanı Reşat Leblebicioğlu dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.07.1962
  • Basın Yayın Bakanı basından anlayış istedi ANTALYA,ÖZEL Basın,Yayın ve Turizm Bakanı Celâl Tevfik Karasapan,«Basın mensuplarının kısa bir süre anlayış göstermeleri,Tedbirler Kanununun kaldırılmasını s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.07.1962
  • Bir Başçavuş intihar etti URFA,ÖZEL Şehrimiz Zırhlı Alayına mensup Başçavuş Hüseyin Dağlar,yakalandığı sara hastalığından teessüre kapılarak tabanca ile intihar etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.07.1962
  • KAYIŞLARI-TRANSMİSYON KAYIŞLARI Endüstrinin her kolunda:Yüksek dayanıklılık Fevkalâde kalite 80 seneden fazla bir tecrübe ile hizmetinizde İhracatçı:CHEMOLİMPEX Societe Hongroise Pour le Commerce de P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.07.1962
  • Gümüşpala "Mecliste kavga olabilir» dedi Baştarajı Birincide ile devlet İşlerini ayırdık diyorlar.CHP Türk milletinin örf ve âdetlerine riayet etmedi.Şimdiye kadar gelip geçen hükümetler maalesef din
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.07.1962
  • Beş II toplum kalkınması için seçildi l Bastarajt Birincide 6elesi teşkil etmektedir.Bütün köy yolları,okulları ve İçme sularının yapımında fertlerin gönüllü iştiraklerinin yüzde 4-5 oranında olduğu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.07.1962
  • Tasarruf Bonoları için bir formül aranıyor Bunların tahvil şeklinde değil,banka teminatı olarak kullanılması düşünülüyor ANKARA,ÖZEL Maliye Bakanlığı çevreleri,Tasarruf Bonolarının tahvil olarak kulla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.07.1962
  • Bir damat kaynanasını balta ile öldürdü İki kardeş de bir salatalık yüzünden bir kardeşi öldürüp diğerini yaraladılar Aydın,Konya ve Samsun'da işlenen cinayetlerde 4 kişi öldürülmüş,İki kişi de yarala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.07.1962
  • özeı Sektör,kısıntı istedi t Baştarafı Birincide kurulmasının da uzun zamana bağlı olması gösterilmekte,zaman kaybının önlenmesi ve ekonomik hayatın süratle canlanmasını sağlıyacnk yatırım hareketleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.07.1962
  • ANKARA SANAYİ BÖLGESİ OLDU t Baştarajı Birincide demir hadde,sıhhî tesisat,makina montaj ve pik boru döküm fabrikaları bulunmaktadır.Bu tesisler için özel sektör tarafından bir milyar lira harcanacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.07.1962
  • Malûl futbolcu İbrahim kendine kulüp arıyor Baştarajı Sekizincide futbol oynayamaz şeklinde almış olduğu raporu sigorta şirketine vermiş,fakat şirket vecibelerini yerine getirmemiştir.Üstelik aynı şir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.07.1962
  • Pırlanta gibi bir Buzdolabı ÜÇKEN KOLİ.ŞTİ.İSTİKLÂL Cad.30 İLANCILIK:553S 9180
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.07.1962
  • Mensubumuz İthalâtçılara 9.kota Liberasyon listesinde kayıtlı 73.15 gümrük tarife pozisyonundan yüksek karbonlu ve halitalı çelikler ile,73.13.10.20.30.40.50.70.80.90 gümrük tarife pozisyonlu DKP saçl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.07.1962
  • Yüksek kalitesi ile Cihana Un salmış olan 7 transistorlu Japon Radyoları ŞİMDİ i TAKSİTLE SATILIYOR SONY,TRANSİSTORLU RADYOLARIN EN İYİSİOİR Türkiye Distribütörü:LİBKA TİCARET A.Ş.Beyoğlu,istiklâl Cad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.07.1962
  • Dilinimimi IHIM!irlüllimillMllllltlMüll!Aston Villa'mn j senelik kazancı:2.650,000 T.L I Baştarafı Sekizincide I 5 yüzücünün iştirak edeceği öğre-I 5 nilmiştirş 0 New York Enternasyonal Fut-5 bol Turn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.07.1962
  • İSTANBUL AJANİ DEĞİŞİYOR 1957 senesindenberi İstanbul Okçuluk Ajanlığı yapmakta olan Adnan Evranos'un yerine,ümran Orgun getirilecektir,tik beynelmilel okçuluk hakemlerimizden olan Ümran Orgun,ajanlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.07.1962
  • Federasyonu Başkanı özok,Amerika'ya çağrıldı Okçuluk Federasyonu Başkanı Fa-Arnerikadan şehrimize gelen Prof e-Başkanı,California üniversitesinde-zil özok,Amerika Mili!Okçuluk sor Pol Klopsteg,Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.07.1962
  • irgun bugün mukavele Baştarafı Sekizincide Fenerbahçe.Galatasarayın İstediği 40.000 liraya mukabil ancak 25.000 lira verebileceğini bildirmiştir.Anlaşmanın bozulması üzerine santrhaf Ergun,Galatasaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.07.1962
  • CENGİZ K.GÜMRÜKTE Dün Galatasaray kulübüne gelen Karagümrük Transfer Komitesinden eski reis ibrahim Sevin,Sarı Kırmızılı idarecilerden Cengiz'ln bonservisini almıştır.Galatasaraylı idareciler Recep'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.07.1962
  • CAHİT VE BEKİR ALTAY İLE ANLAŞTI Beykozla yaptığı ön anlaşmayı boran Şekerhilâlli Cahit ve Bekir dün Altay ile iki senelik mukavele imzalamışlardır.Cahit «Beykozun verdiği ücret beni tatmin etmediğind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.07.1962
  • İZMİRSPORLU İBRAHİM BUGÜN MUKAVELE İMZALAYACAK Izmirspor santrforu ibrahim bugün Beykoz veya Karagumruk ile mukavele İmzalayacaktır.Her iki kulüp dün futbolcunun durumunu incelemişlerdir.Diğer tarafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.07.1962
  • FERİKÖY,YENİ MEVSİMİ AÇTI t Baştarafı Sekizincide be günü İse çift kale maçı yapılacaktır.Gruplar halindeki çalışmalar da 7 Ağustosta bağlıyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.07.1962
  • F.BAHÇE BUGÜN ÇALIŞACAK Fenerbahçe profesyonel futbol takımı haftanın birinci antrenmanını bugün saat 16 da kendi stadında yapacaktır.Sarı lacivertlilerin çalışmasını yeni antrenör Kokotoviç de takip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.07.1962
  • YEŞİLDIREK RAKİP ARIYOR Bugün saat 12 de Şeref Stadında bir çalışma yapacak olan Yeşüdirekliler maç yapmak için kendilerine rakip aramaktadırlar.Yeşil sarılılar Millî lig başhyana kadar haftada 3 gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.07.1962
  • Genç Millî Voleybol t Baçtarafı Sekizincide 15 ve 17 Ağustos günleri Yunanistan ile biri milli olmak üzere iki maç yapacak olan voleybol A)millî takımı namzet kadrosuna genç takımdan Erdal,Yavuz.Coşku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.07.1962
  • GALİP BEY KUPASI t Baştara/t Sekizincide PİRAT YERLİ:1 Rıza Dursunoğlu F.B.2 AH Erkuyumcu I.Y.K.3 Mehmet Türker F.B.SNIPE AVRUPA.1 Aydın Bülbülkaya K.Y.K.2 Ercan Balkır K.Y.K.3 Ahmet Kurt K.YK.SNIPE Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.07.1962
  • ııımıiMlıııı,METİN OKTAY'I!TRANSFER EDERDİM j Bağtarajx Sekizincide E Yedi senedir Feriköy'ün he-E men her inağında.Topa ilk defa ne zaman vur-dun?Sekiz yasımda,sokak arasın-E da.Futboldan çok kazandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.07.1962
  • Elbistan'da deprem ELBİSTAN,ÖZEL ilçemizde dün sabah saat 8,30 da iki saniye kadar devam eden bir deprem olmuştur.Zelzelenin kısa süreli ve hafif olmasından herhangi bir hasar kaydedilmemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.07.1962
  • nezarefh unutulan iki hırsız firar e Duruşmaları bitlikten sonra nezarethanede uykuya dalan hırsızların unutulduğunu jandarmalar farketti İZMİR,ÖZEL Adliye nezarethanesinde unutulan iki hırsız,dün fir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.07.1962
  • SERİNLİYORLAR satranç meraklıları,sıcakları,tesirinden kurtulmak için akla gelmedik ii7mn Ç;a«»w bulmaktadırlar.Resimde görülen iki satranççı,Budapeşte'deki «Szabadsag* acık yüzme havuzunun sularında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.07.1962
  • Ordu'da öğretmenler protesto yürüyüşü yaptı Öğretmenler,kendilerini solculukla itham eden Y.T.P.li avukat ve politikacılara cevap verdi ORDU,ÖZEL Samsun,Giresun ve Ordu'da bulunan binlerce öğretmen dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 31.07.1962
  • Aston Villa'nın senelik kazancı:2.650.000 TL."Aristokratlar Kulübü,bu kârın mühim bir kısmını Hitchens ile McParland'ın satışından temin etti Charles ingiltere'ye döndü Pender'e bir maç için 670.000 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.07.1962
  • 'L-W Galatasaray futbol takımı dün kros yapmıştır.Resimde,Sarı Kırmızılı futbolcular çalışmaya başlamadan evvel kulüp lokalinde görülüyorlar.Galatasaray' la yapacağı maçlar için DİNAMO,9 YE 15 EYLÜLÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.07.1962
  • Tayfun altında Dünya rekoru Kasırga,Osaka'yı tehdit ederken Tanaka 200 de 2.31.6 ile ppMi OSAKA,ÖZEL Amerikalı yüzücülerin de İştirakiyle yapılan Japonya Yüzme Şampiyonasında 200 metre kadınlarda Tana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.07.1962
  • Barcelona Antrenörü M i r o,Türkiye'ye gelmek istiyor ROMA,ÖZEL.Dünyanın en meşhur antrenörlerinden ispanyol Mlro,organizatör Morelli vasıtasıyla Türkiye'ye gelmek istediğini bildirmiştiriki sene evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.07.1962
  • Boğazı geçme yarışı;Nejat Nakkaş kazandı istanbul Yüzme ihtisas kulübü tara tından tertiplenen Anadolukavağı Ortaköy Boğazı geçme yarışı dün sabah saat 9 da yapılmış,Yüzme Ihti-Ms'tan Nejat Nakkaş 2 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.07.1962
  • Feriköy kulübü dün yeni futbol sezonunu merasimle açmıştır.Resimde,Kırmızı Beyazlı futbolcular kulüp lokalinde toplu bir halde görülüyorlar.Feriköy,yeni mevsimi açtı FERİKÖY dün saat 17.00 de kendi sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.07.1962
  • Aydın ve Zekâi Karagümrükte yer alacaklar Karagümrük antrenörü Recep Adanır millî lig maçları başladıktan bir ay sonra askerliği bitecek olan Aydın ve Zekâinin kadroya gireceklerini açıklamıştır.Antre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.07.1962
  • Basketbol Millî Takımı bugün ilân ediliyor Balkan ve Avrupa Şampiyonasına hazırlanan basketbol millî takımımız bugün ilân edilecek ve Emirgânda kampa alınacaktır.Kampa 16 basketbolcu alınacak ve kamp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.07.1962
  • Genç Millî Voleybol takımı,israil'e 3-1 mağlûp oldu Tel-Aviv'de yaptığı temsilî karşılaşmaları 3-1 kazanan voleybol genç millî takımımız son maçında İsrail'e 3-1 yenilmiştir.Çok sıcak bir havada ve dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.07.1962
  • Fuar Kupasına,Ligde en iyi dereceyi alacak İzmir takımı katılacak Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak,Avrupa Fuar Şehirleri Kupasına her yıl Altay'ın katılamıyacağını bildirmiştir.Başkan «Stat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.07.1962
  • KOMİTELERE İKİ YENİ ÂZA ALINDI Merkez Hakem Komitesine Ahmet Şenyiğit ve genç takım komitesine de Mithat Çağlı getirilmiştir.Yeni azalar,bu haftadan itibaren yeni vazifelerine başlayacaklardır.Ahmet Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.07.1962
  • SORDUK süiıııiiiır jıımıui CEVAP VERDİ Metin Oktay'ı transfer ederdim Şu anda ne düşünüyorsun İsmet?Suallerinize vereceğim cevapları.Ya maçlardan önce ne düşünürsün?Haf oynayıp gol atmayı.Kaç gol attı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.07.1962
  • Galip Bey Kupası Yelken Yarışlarının neticeleri belli oldu Fenerbahçe Kulübü tarafından tertiplenen 5.Galip Kulaksızoglu Kupası yelken yarışlarının neticeleri belli olmuştur.Muhtelif kulüplere mensup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.07.1962
  • Dılilli Komitesi Özcan'ın Durumunu İnceledi Komite,F.Bahçe'den kalecinin askerlik sü resinde aldığı parayı sordu.Karar Salı günü.Nâzım tst.Spora,Ayhan Karşıyaka'ya verildi.TRANSFER İhtilâfları Komites
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.07.1962
  • Transfer bu akşam kapanıyor *m*m ^ğğ'i Galatasaray ve Fenerbahçe idarecileri dün Ergun mevzuunda Sarı Kırmızılı kulüpte bir toplantı yapmışlarsa da anlaşamamışlardır.Yukarıda soldan sağa doğru,G.Saray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.07.1962
  • Malûl futbolcu İbrahim kendine kulüp arıyor Sigorta şirketleri futbolcuların sırtından binlerce lira kazanmaktadır.Fakat bugüne kadar hiçbir futbolcuya bu şirketler bir tek kuruş dahi ödememiştir.Esas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.07.1962
  • Federasyon Temsilcisi Burhan Türker,Alsancak Stadındaki inşaatın bir ay içersinde tamamlanamıyacağını açıkladı Müsabakaların bir başka şehre alınması muhtemel İZMİR ÖZEL ALSANCAK stadının ilâve tribün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor