Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.07.1962
  • undan s acak Brüksel toplantıları sonunda,memleket menfaatleri göz önünde tutularak bu kararın alındığı açıklandı ANKARA,ÖZEL Brüksel'de toplanmış olan Ondörtler,«Memleketin içinde bulunduğu durum» ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1962
  • u S 14'LER ve 22 ŞUBATÇİLAR EREK 13 Kasım tasfiyesinin,gerek 22 Şubat teşebbüsünün I in gerisindeki olaylar,umumî ejkâr tarafından bütün açıklığıyle bilinmediği için esrarlı niteliğini muhafaza etmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1962
  • Irak'tan ilticalara mani olunacak HAKKARÎ,ORHAN TOKATLI bildiriyor İçişleri Bakanı Sahir Kurutluoğlu,dün Hakkari Jandarma Komutanına verdiği bir emirle bu yıl Irak hududumuzdan vuku bulacak toplu ilti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1962
  • ŞAKİLERİ ASKERÎ BİRLİKLER DE ARIYOR ANKARA,ÖZEL Tatvan'la 9 kilometre mesafede 11 kamyon ve 60 kişiyi soyan dört sakiyi arayan jandarmalara civar illerden gelen piyade birlikleri de katılmıştır.Tatvan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1962
  • UAÇTfiEJIl||rnC New-Yorkfaki Salnt Mary Hastaha» tlMOl AnAlICIIC TAbIUIII nesinin «atı arasında çıkan yangın,hastalan ve hastahane personelini paniğe sevketmisse de itfaiye tarafından kısa samanda sön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1962
  • 20 bin çiftçi 2000'er lira vergi ödeyecek Ziraî Vergi tasarısı ile ilgili hazırlıklar bitti.Arazi vergisinin almışı ise bir müddet gecikecek.ANKARA,ÖZEL MALİYE Bakanlığında Zirai Gelir Vergisi ile ilg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1962
  • El fatiha izmir'deki bir C.H.P.toplantısında üyenin biri:Halk Partisi öldü artık zor dirilir,demiş.Aman yapmayın dostlar.Biz burada aşk İle şevkile demokrasi uğruna koalisyonu başımızın üzerinde taşım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1962
  • A.P.Eminönü ilçe kongresinde Âdem Aktas konuşurken.LİLER"6AY SOKRA İKTİDAR DİYOR Dünkü A.P.kongrelerinde konuşan hatiplerden Gürkan,iktidara gelir gelmez Anayasanın bâzı maddelerini değiştireceklerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1962
  • İSPANYOL YILDIZI Sicilya adasında yapılmakta olan Milletlerarası Taormina Film Festivalinde İtalyan «Oscars i olan Davld mükâfatı verilmektedir.Bu sebeple film âleminin tanınmış simaları burada toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1962
  • Suriye'de bir hükümet darbesi akim kaldı SAM,A.P.Suriye içişleri Bakanı Aziz Abdülkerlnı,dünkü basın toplantısında Suriye ve Mısırı,Başkan Nasır'in idaresi altında birleştirmek gayesi güden hükümet da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1962
  • Füzelerin Alınacağı Haberini rkin Doğruladı Dışişleri Bakanı ram' palar konusunda ise bir şey söylenmediğini açıkladı.ANKARA,ÖZEL TÜRKİYE,İtalya ve İngiltere'de mevcut orta menzilli güdümlü mermi üsle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1962
  • "İÇ HARBE„ MANİ OLMAK VE KARDEŞ KANI DÖKÜLMEMESİ GEREKÇESİYLE HIDIR'IN BASIN TOPLANTISI »ÎTİrU *Bİn "ag kolU dntum™d* bulunan Muhammed Hıdır,Oran'da Büyük Otel'de yaptığı motin IH UMOIIl IVrkHIlliai b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1962
  • «RUMRÛ» YIKANIYOR Gü,hane Parkı'ndakl Hayvanat Bahçesinin en sevimli hayva-Mumwv P»n nı «Dumbo» sıcak günlerde İki defa yıkanıyor,öğle ve aksam duşlarından çok memııun olan «Dumbo» kendisini seyreden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.07.1962
  • STEINBECK GAZAP ÜZÜMLERİ Çeviren:RASİH GÜRHAN Steinbeck'in cpulitzer» mükâfatını kazanan bu şaheseri çağda?roman tekniğinde yepyeni bir çığır açmakla kalmamış,aynı zamanda muztarlp insanlığa bir ümit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.07.1962
  • DOSTU ÇELIKBAŞ B tR gazeteci geçen gün Yüksek Plânlama Kurulu toplantılarında neler görüşüldüğünü öğrenmek için bir yetkiliye telefon etti.Yetkili «Ne var,ne yok» sorusuna «Sana çok önemli bir haberim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1962
  • wmm *tm MEKTUP SevgiU MİLLİYET okuyucusu,Aşağıda nakledeceğimiz iki mektubun aranızdaki iki ayrı görüşe tercüman olduğunu zannediyoruz:Birinci mektup:«Sayın Abdi ipekçi önce devamlı Milliyet okuduğumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1962
  • BİRİNCİ SINIF İTALYAN UN DEĞİRMENLERİ,SİLOLAR ve HAYVANI YEM TESİSLERİ BERGA TREVISÛ TÜRKIYEDE TESİSLER KURMAĞA BAŞLADİ Firmanın mühendisleri yakında memleketimize tesisler kurmaya geleceğinden,tevsi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1962
  • MENSUBUMUZ SANAYİCİLERE t ncu sanayici kotasının 73 ve 74 sıra numaralarında kayıtlı maddelere ait tahsislerin tamamı AİD ICA)fonlarından karfilanacağmdan bu kotalara ait taleplerin en geç 4/Ağustos/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1962
  • ^fı'1|")r.¦1.1.]r-t1.1r.y."""T"imillllllHtlHWirHllllraillim İSTANBUL T.37 Açılı» ve program 7.30 Melodiden melodiye 8.IM)Haberler t* bava durumu 8.15 Saz eserleri 8.30 Sabah konseri 9.00 Kapama.11.57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1962
  • ISBBKk OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Merak ettiğini* teyln İç yüzünü ö&renecek.Hİnlz.Tatlı bir haber da var.KOVA BURCU [21 Ocak lf Şubat] Yıldızlar arkada* ve dost muhitinizde tataız bir hava yarata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1962
  • CROSSLEY YATIK ve DİK DİZEL MOTORLARI:Dünyaca maruf înglliz CROSSLEY fabrikaları mamulâtından olmak Özere ithal suretiyle kısa zamanda teslimat yapılmaktadır,ihtiyaç sa« CROSSLEY Fabrikaları Türkiye U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1962
  • ılıl.1 l it.YURT İÇİ ve YURT DİŞİ GEZİLER 4 8 Ağustos Erdek.Turuva,Uludağ 4—8 Ağustoa Ürgüp,Göreme 18 Ağustoa 21 Eylül arası muhtelit ruaı gezileri Vapur ve otobüs Ûe)10,20 Ağustoa Frankfurt 10 26 Ağu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1962
  • *K.ENDÜSTRİ,ATELYELER ve BİLUMUM ELEKTRİK TESİSATI İÇİN DÜNYACA TANINMIŞ UN-İJN!ON,WIEN M «m m I â »ı ELEKTRİK MOTORLERİ KAYNAK MAKİNALARI ŞALTERLER v.ELEKTRİK CİHAZLARI üsü;Türkiye Umumî Mümessili:EL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1962
  • MEVLÜB Vefatı ile bizleri büyük acıya garkeden kıymetli büyüğümüz,AHMET KEMÂL GÜÇSAL'ın 40 ncı gününe tesadüf eden 31/7/1962 Salı günü ikindi namazını müteakip Şişli Camiinde mevlidi şerif kıraat edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1962
  • "Son gül„ motoru battı Önceki gün Anadolukavağı önünde bir deniz kazası olmuş ve «Sarıgül» motoru 85 ton kömür yükü ile batmıştır.Akaryakıt yüklü olarak Zonguldağa gitmekte olan «Yarımca» tankeri Anad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1962
  • TENCERE DEVRİLEN ÇOCUK HAŞLANDI Şehremini,Hüsamettin sokak 32 numarada oturan üç yaşındaki Mürsel Oktan,dün evlerinin mutfağında oynarken gaz ocağında kaynamakta olan yemek tenceresini üzerine devirmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1962
  • SEKİZİNCİ KATTAN DÜSEN İSÇİ ÖLDÜ Divan oteli personelinden birisi dün sabah saat sekiz sıralarında otelin sekizinci katından sokağa düşmüş ve parçalanarak ölmüştür.Mûtad temizlik İçin sabahleyin işe b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1962
  • LİMANIMIZA DÜN 553 TURİST GELDİ Amerikan bandralı 14 bin tonluk «Atlantik» vapuru dün saat 17 de limanımıza gelmiş ve 553 turist getirmiştir Galata rıhtımına yanaşan turist gemisi bugün limanımızdan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1962
  • İSÇİ PARTİSİNİN DÜN İKİ MERKEZİ AÇILDI Türkiye işçi Partisinin Beyoğlu ve Beşiktaş ilçe merkezleri dün yapılan törenle açılmıştır.Saat 11 de Kasımpaşada yapılan Beyoğlu İlçesinin açılış töreninde Gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1962
  • MOTOR ÇARPINCA DENİZE DÜŞTÜLER Harbiye,ÇlrnMı caddesi 177 numarada oturan Yakup Akı İle Melâhat ve Serpil Akı isimli üç kişilik bir aile önçeki gün Moda koyunda bir sandal tutarak denize açılmışlar,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1962
  • HAVA SICAKLIĞI DÜN 31 DERECEYE ÇIKTI Şehrimizde hava sıcaklığı dün 31 dereceye yükselmiştir.Sıcaklardan bunalan İstanbullular vapurlara akın etmişler ve Şehir Hattı vapurları ile Adalara 18.800.Kadıkö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1962
  • SOLDAN SACA:1 itibar;Şeref.2 Meydan;Bir sebze.3 Çini;Şarap Eski-dil)4 Tarlfe'nln ortası;Tanıdık.S Fena degll;Oturmak.6 ihtiyat.7 Kıymetli bir tas.8 Zaman veya fiat tftisteren cetvel;Tersi akciğer Eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1962
  • Her çeşidi ile ucuz,damacana ve varilli SÜLFÜRİK ASİT AJcümülâtör asidi,nitrik asit,sudkostik pul-blok)solvey,trikloretilen TEKNİK TİCARET Tel:2.7 28 90 İLANCILIK 5566 9141 l ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1962
  • ZıiBülc PARASIZ ÖRNEK SAYI İSTEYİNİZ!Zübiik Cağaloğlu,Gazisinan Paşa sokak No 12 istanbul PLANCILIK 5529 »14»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1962
  • KIZILAY 750 ÇOCUĞU SÜNNET ETTİRECEK Kızılay İstanbul Şubesi 18 Ağustos tarihinde şehrimizin muhtelif yerlerindeki bahçe ve salonlarda 750 fakir çocuğu sünnet ettirecektir.Bu büyük sünnet düğünleri İle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1962
  • KAYHAN SAĞLAMER'İN BÎR OĞLU OLDU Gazeteci arkadaşlarımızdan Kayhan Sağlamer ile eşi Güler Sağlamer'In dün bir kız çocukları dünyaya gelmiştir.Neslihan adı verilen yavruya uzun ömürler diler,genç ana b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1962
  • VAPURDAN ATLARKEN DENİZE DÜŞTÜ Beykoz,Ekmekçibayırı sokak 86 numarada oturan 17 yaşındaki Gülseren Caneı-man.dün Üsküdar iskelesine yanaşan şehir hatları vapurundan atlıyarak kcraya çıkmak isterken mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1962
  • IIIIUIIlIHHMHIllllllllltflIHI KAÇ SIFIR g™ SKİ ve kıymetli dostumuz İçişleri Bakana Sahir Kuı utluoğlu'ua.çok çok geçmiş oisım.Eşkiya takibine gittiği Tatvan'da va-lilerle:Şu dağ haydutlar mı ne etsek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1962
  • Doktorlar,Bakana geçim sıkıntısından şikâyet etti Bir süredenberl şehrimizde tetkikler yapmakta olan Sağlık Bakanı Yusu* Azlzoğlu,Tabib Odasında hastahane başhekimleriyle görüşmüştür.Hekimlerimi!mesle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1962
  • SEKRETER ALINACAK Büyük bir şirkete çok iyi İngilizce ve Türkçe bilen,seri daktilo yazan sekreter alınacaktır.Steno bilenler tercih edilir.Bir fotoğraf,ve hal tercünjesj il* beraber p3t 799 Galata adr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1962
  • AKIL HASTASI KADIN KENDİNİ KUYUYA ATTI 45 yaşındaki Müveddet İsler İsimli akıl hastası bir kadın dün Gümüşsüyü,ÇeşmeUstü sokakta bulunan evinin bahçesindeki su kuyusuna atlamak suretiyle intihara teşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1962
  • MESUT EREM Birinci Kalite JAPON E^jJîU^** ^diix Yt SİEMEKSMARTİN levha »açiai;25 mm.kadar.ÇELİK ÇEKME patent kasan boraları 300 ma*,kadar.80 KVA 1500 devir ALBtN marka Diesel generatoı gTAruDU.ORİJİNA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.07.1962
  • I SİNEMALAR j BEYOĞLU ATLAS Tel:44 Ot 35)1 Flamingo Bar J.Mansfleld R.t.2 Taosıa Kral E.riyan a.t.EMEK Tel:44 84 39)Tamirat dolayısıyla kapalıdır.İNCİ Tel:48 49 1 Zavallı Necdet O.Arsoy.2 Aşk Rüzgârı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.07.1962
  • zam İstanbul İkinci Noteri ile murakıplar huzurunda 28 Temmuz 1002 CumaFtcsî gecesi Acık Unva Tiyatrosunda yapılan 1962 YILININ İKİNCİ 1.izmir'den Şükriye Çiçekçi Alsancak Şb.Cüz.No.5123)100.000 Lİ» K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1962
  • Kurtarma işinde,Balık adamlar,100 ambulans ve polis teknslsri çalışıyor.Vagonlarda kalan yolcular çıkarılacak PENNSYLVANİA,A.P.BİR yolcu treni önceki gece Susquehanna nehrinin kıyısında raydan çıkmış,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1962
  • YASAK EDİLDİ Florida'da Garden'de yapılan gösterilerde,reı» hvikvı simdc göriiicn numaranın tekrarlanması vaşak edilmiştir.Numaranın esasını suya dökülen yüksek oktanlı hcnzin tutuşturulup su kayağı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1962
  • SULARIN İÇİNDE KALAN YOLCULAR Hurdahaş hâle gelmiş vagon enkazı içinde mahpus kalan yolcuların kurtarılması için dalgıç ekipleri enkazı kaynak cihazlarıyla kesmeğe çalışmaktadır.Katarın arkasındaki so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1962
  • YARIN KÖMÜR ALACAKLAR Beyoğlu Depo su 144104 144804 1 Poligon ı 156441 158336 i Kadıköy ı 157646 159090 Üsküdar ı 164566—164758 1 I Maltepe ı 180016 182390 1 Beykoz ı 187792 180246 istanbul 159529 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1962
  • Altı yıldır aranan şaki samanlıkta yakalandı Şarkışla'da da silâhlı ve atlı altı soyguncu sürüye baskın yapıp altı koyun kaçırdı ŞARKIŞLA,ÖZEL 6 yıldanberi aranmakta olan bir şakî saklandığı samanlıkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1962
  • Plânlama Kurulu bugün de toplanıyor ANKARA,ÖZEL Yüksek Plânlama Kurulu,bugünkü toplantısında toplum kalkınması konusu ile ekonominin genel kalkınması bölümü üzerinde duracaktır.Ekonominin genel kalkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1962
  • PASAPORTLAR İLLERDEN VERİLECEK ANKARA,ÖZEL Pasaportların illerden verilmesi kararlaştırılırı-ştır.Dün bu kararı açıklayan içişleri Müsteşarı Muhlis Babaoğlu «Son karar tıislcri Bakanına bırakılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1962
  • DÖVİZLER Maliye Bakanlığı seyahat dövizlerinin miktarını serbest bırakmayı düşünmemektedir.Seyahat için dışarı çıkacaklar eskisi gibi 200 dolarlık döviz almak mecburiyetindedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1962
  • u Peder çok kuc-in T ka KPc-WkeÎ mmm NE KAPsMc M^tt AiM PE BıiNU SAM?^f SOii&A PÜSÛMU-İlf AULAW 5wr—V^L ÜW\j ŞuN^iDÜL |CÖW VE O&Ul fiil II lK LA W MliKÂNE lİGİNE VAH-îlls ıl^SKî i Ilt^ f?ö ^â-^âiı.o 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1962
  • TATİL KIYAFETİ Paris'te yapılan bir moda defilesinde resimde görülen model büyük alâka toplamıştır.Modelin pantolonu çok renkli pamuklu kumaştan ve beli alçaktır.Çok çeniş kenarlı bir de şapkası bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1962
  • MICID'lll DAVETİ EDİ ihtilâlinin 10 uncu yıldönümünde halka hitaben yaptığı bir konuşmada BaşiHİOİtf İli nUMilLEnl jcan Nasır,Mısır'ın fırlattığı iki roketi övmüştür.Mısır'ın imâl ettiği Conqueror rok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1962
  • Cinayete kayınpederin kızını başkasına vermesi sebep oldu.Olay yerinde iki tabanca bulundu.GİRESUN,ÖZEL Espiye ilçemizin Şahinyuva köyünden fındık bahçesi içinde 60 yaşmdaki Mehmet Balık ile 20 yaşmda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1962
  • BATAKLIĞA DÜŞEN ARABADA 8 KİŞİ CAN VERDİ VÎRGINİA,A.Piçinde dokuz kişi bulunan bir otomobil,önceki gün Suffolk yakınlarında bir bataklığa yuvarlanmıştır.Arabanın yalnız şoförü kurtulmuş,diğer sekiz ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1962
  • Su işçileri kongresinde Çeükfeas'a hücum edildi ANKARA,ÖZEL Devlet Su işleri Suyol işçileri Sendikasının dünkü toplantısında,sendika başkanı Cihangir ildeniz,Sanayi Bakanı Fethi Çelikbas'a hücum etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1962
  • Eniştesini kunduracı bıçağı ile öldürdü ADANA,A.A.Denizli mahallesinde oturan 16 yaşlarında Şefik Kaymaz,bir suredenberl nikâhsız karısını terkettiği için araları açık bulunan eniştesi Fahrettin Yıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1962
  • f)Halk Oyunları MEMLEKETİN kültürüne hizmet için büyük fedakârlıkları göze alan mühim bir malî müessesemizin ner sene tertip 5 eylediği Halk Oyunları Şenliği 5 Ağustosa kadar devam et-inek üzere Cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.07.1962
  • DOST İLK OKULU DOSTLARİ BEKLİYOR ABİDEİ HÜRRİYET CAD.No.226 ŞİŞLİ MİLLİYET:9160
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.07.1962
  • u* G2 ÖR'KUDAS NB YAPACA.ĞıMi ŞASifZAN TAlBqt\MA.GY'Mi'N D/ŞARt ÇKA\A.SİSA ît-îN VERMEZ.talbot yalvarırım BîRAz.söz OfNLE_BAk:BfSlA SALLAN.AAAYA BAŞ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1962
  • x-J-mPHHHİ [kandırma ba Doktoru klik» 8dvı_E «Atta.AMEl-Nî&T Q?CUK o A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1962
  • TÜRKİYE VAKIFLAR RANKASI T.A.0 Umum Müdürlüğü YAPI İŞLERİ İLÂN!1 Eksiltmeye konulan iş Ankara Kavaklıderede inşa ettirilecek iki adet ikramiye apartmanıdır;2 işin muhammen bedeli 402.041.50 TL.dır.3 E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1962
  • İSTANBUL KASİMPAŞA ORTAOKUL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 18000,00)lira keşif bedeli Kasımpaşa Ortaokulu onarımı birim fiatı esasma göre 4/Ağustos/1962 cumartesi günü saat 10.00 da İstanbul Okullar Saymanlığı binas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1962
  • Pazartesi Rum1 «m 30 ura Temmuz r,mmux 19 6 2 VAKİT VASATİ EZANÎ GtLneg 5.54 9.26 t'Ie 13.20 4.52 İkindi 17.16 8.48 Aksam 20.28 12.00 Y«t« 22.19 1.50 İmsak 3.51 7.23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1962
  • M&Glraef m V Milliyet Gazetecilik A.5.adına y Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür NAMIK SEVIK Mag
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1962
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4,8 İnci «aylalarda santimi 30 T.L.K T tad sayfalarda santimi 25 T.L.Birind tayfada baalık 200 T.L.DU&un,Nl^an,Nikah.Vefat t* Teşekkür İlanları S santim* kadar 80 T.L.0 Küçük ilanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1962
  • Sarıkamış Askerî Sat.Al.Komisyonundan Pernavut Birliği için aşağıda açıklaması gösterilen hayvan yemi 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarfla satın alınacaktır.İhalesi 6/8/1962 gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1962
  • M.M.B.4 No.lu Sat.Al.Kom.Başkanlığından ANKARA Kapalı zarf usulü ile M.S.B.ve Gn.Kur.binaları kalorifer tesisatı yaptırılacak.Kesif bedeli 801.271.99 lira olup geçici teminatı 35.810.liradır.İhalesi 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1962
  • DENİZYOLLARI İŞLETMESİNDEN KARADENİZ HATTINA İLÂVE SEFER Karadeniz hattındaki yolcu fazlalığı sebebiyle,mevcut postalara ilâveten,TRABZONA kadar bir sefer daha yapılacaktır.Gemi;10/Ağustos/te62 tarihi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1962
  • üllll!t1lllll!l!lli:il!lll!l(illlil!ll!lllH SANAT MİLLETLERARASI HALKİ OYUNLARI BAYRAMI!ALTAN İLKİN İ llJlillIItlIllIllJIJ E TÜRK HALK OYUNLARINI YAYMA VE YA-S E SATMA TESİSİ taralından beş yıldır düz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1962
  • Yazan:Pf| Maurice DEKOBRA Türkçesi:Selâmi İzzet SEDES Denemenin sonucu?Öğretmen Bernard,kabul edildiniz.Eğer bu çeşit diploma almak istiyorsanız.Başka bir isteğim yok Maureen,sevgilim.ingiliz kadını B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1962
  • YAMAN KORAY EDEBÎ ROMAN "Of be.of:Bir sıknıtı vardı içinde.Bir sıkıntı.Ama ne?Kendi de bilmiyordu.Ne eksiği vardı ki?Şükür Allaha,evi vardı.Kayığı vardı.Sonra.Sonra,Nizam ağası vardı.Nizam ağası.Ne öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.07.1962
  • CİSCO Kip KAÇMAUV/M^ Ct'SKO VAKA Bu AfZApAA f OÜŞÜME.$0Şg^^ DÜŞEŞ k«#*ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.07.1962
  • jg&M OM ı v$m HAZIRLIYAN:ÖMER SAMI COŞAR Babalık,hergün ilâve İstiklâl Harbi esnasında BABALIK'a fıkralar yazan ve aynı zamanda yazı müdürüne de yardımcı olarak çalışan Server tskit)in 1922'de çekilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1962
  • 4 Ağustostan itibaren 16 gün için rtlMLİHİSAR?OYUNLAR!W.Shakespeare'in MACBETH Sahneye koyan:Beklan ALGAN Türkçesi:Sabahattin EYÜBOGLU Oyunlardan sonra her semte otobüs temin edilmiştir.Bilet satışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.07.1962
  • SATILIK EMLÂK YAZLIK Sinema Küçükeekmece Kanarya Mahallesinde fâal vaziyette mülkiyeti İle satılıktır.Mür:P.K.775 Galata.ADILARASLIDA Erenköy"de muhteşem Villâ 750.000.BEŞ katlı yeni Apt.senelik gelir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.07.1962
  • 5Z3P* Paris'te Castiüo,Capucci,Laroche Lauvin eserlerini teşhir etti Bir gece elbisesi etekler bacakları yalayacak şekilde yapılmıştır.Eşarpta pom-pomlar tıpkı şapkadaki pom pomlar gibi.Desenli kumaşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.07.1962
  • Sekiz aydanberi Kızılay'ın aş ocaklarında karın doyuran ve "Bize toprak verin,diyen J.JL^t J\i\~TLİ\JL X JlZi BAR Hukkarida S aydanberi sebepsiz olarak ikamet eden ve Kızılay yardımı ile geçinen Bar/a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.07.1962
  • KURTARDILAR 23 yaf?ındakl WiUz dağcısı Brian Nally,4300 metre yüksekliğindeki Eıger tepesinin rVUli I *tlli*!şimal yamacından ipsiz olarak inmek İsterken 650 metrelik bir uçuruma yuvarlanmıştır.Arkada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.07.1962
  • i 6 m/m ik 8 m/m ELEKTRİKSİZ YERLER İçin TERTA sinema makinesinin l hususi JENERATÖRÜ Köylerde,kasabalarda okul ve üniversitelerde en iyi neticeyi vermiş,ses ve projeksyon bakımından 1000 kişilik salo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.07.1962
  • ROTA AKÜMÜLÂTÖRLERİ PLÂKALARINI Bir defa tecrübe kâfidir.Emsalinden üstün ve ucuzdur.Santral plâkaları garantili imal edilir.Adres:Vefa.Kâtip Çelebi Cad.Muhaddls Sok.No.3,Telefon:27 30 40 22 62 50 den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.07.1962
  • En arızalı yollarda dahi Alman NSU MOTOSİKLETLERİNİ güvenle kullanabilirsiniz İLANCILIK 5418 9140
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.07.1962
  • SATILIK KAMYONET 750 kiloluk 3 kapılı Panel International 1960 modeli lvl durumda Katılıktır.Tel:22 50 30 İLANCILIK:5557 »143
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.07.1962
  • w&s i «AYNAK İŞLERİMİZDE 1 M fhjl_J KAUÇUK HORÎUMUARJ 1 FAAL 4727 9157
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.07.1962
  • SAKİ CANLISOY Teni adres ve telefon No.su 49 49 85 Yüksekkaldırım caddesi No.75 Kat 3 Karaköy istanbul İLANCILIK 5550 9150
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.07.1962
  • SULAMA İŞLERİNİZDE KAUÇUK HORTUMLARI FAAL 4727 9156
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.07.1962
  • KONSER DÜĞÜN,NİŞAN,SÜN-NET DÜĞÜNÜ,SAZ,CAZ,KUKLA Programlarım Garantili olarak yapan müessesedir.Adres:Beyoğlu,Büyük Bayram Sokak No.40,kat 4.Tel:44 53 34 İLANCILIK:5570 9142
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.07.1962
  • CIL İLACI Sivilce,çil ve yüzünüzdeki lekelere karşı İLANCILIK 5099 9146
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 30.07.1962
  • «Ölümsüzler» in son sahnesi:Genç adam içeri İİjDiuh biliyor musunuz?diy« soracak* 'Ölümsüzler» in son sahnesi çevrilmeden j.Doniol Valcroze'un sacları düzeltiliyor.HALİNDEN ecnebi olduğu kolaylıkla an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1962
  • addebos!an Gazinosu Her hafta değişen programında 1 30 Temmuz 1962 Pazartesi gecesi ŞAHANE KADIN SE-VİM ÇAĞLAYAN ve Saz Topluluğu,2 31 Temmuz 1962 Salı gecesi İSTANBUL DANS ŞAMPİ-YONASI başlangıcı,3 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1962
  • 1*'T HİÇİ Ilı tıtı I lam tu ğ ve 6 Numara SAZOT FÜEL-OIL)Hususî tertibatlı mazpt yakıcısı BRÜLÖR TERMOH SATIŞ YERLERİ:BURHANETTİN YORGANGIOĞLU Fevzipaşa Bulvarı No:150/G 37333 İZMİR ANKARA MUHİTTİN Dİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1962
  • Her cin».FOTON marka Foto kâğıtları gelmiştir.Müracaat:I.Çehrell ve Ort.Tahtakale Cad.6/3 İstanbul MİLLİYET:9»62
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1962
  • HAVA POMPA İŞLERİNDE KAUÇUK HORTUMLARI FAAL 4727 9158
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1962
  • İSTANBUL:75 ATİNA:65 Baştaraf% Sekizincide YALÇIN GRANİT ORGANİZASYONU TENKİD ETTİ Basketbol Mili!takım antrenörü Yalçın Granit «Avrupada kariyer yapocağtmız bir turnuada,kütü-organizasyon sebebiyle r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1962
  • Abdurrahman mı?Belki çocukları iyi futbol oynar Baştarafı Sekizincide lan iyi futbol oynar.0 Galatasaray kulübü ikinci başkanı Rüçhan Adlı yaptıklar transfer İle çok İftihar ediyor.«Büyük takım kurduk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1962
  • 20 BİN ÇİFTÇİ 2000 LİRA VERGİ ÖDEYECEK Baştarafı Birincide vergi ödemeye alıştırılacağım söylemişlerdir.W% Tahminlere göre ziraî gelir ver-gislne girecek mükellef sayısr 20 OOÖ 1 aşmıyacaktır.Ancak İy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1962
  • Irak'tan ilticalara mani olunacak Baştarafı Birincide.Geçen yıl Barzani kuvvetlerinden kaçarak Türkiyeye.sıf man.75 ki*lllk bir kabile,d.ün Irak hiikûmetlnla,müracaa.tj.üjserine iade edilmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1962
  • BİR JANDARMA ERİ ÖLDÜRÜLDÜ Hakkâri'de Molla.BaKani'nln ejskl arkadaşı Halit Duman çetesi üç günönce.Kutus oyasında kendilerini yakalamak isteyen Wr.jandarma.mu/re;s£j8l İle silâhlı çatışmaya tutuşmuşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1962
  • YENİ EVLİ BİR CiFT İNTİHAR ETTİ ÎZMtR,ÖZEL Yeni evli bir kan koca İntihar etmiştir.Milas Ziraat Memuru Fehmi Kaya ile egi Nevcehan tütün ilâçlarından İçerek canlarına kıymıglardır.Genç,çiftin cesedi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1962
  • t ımıuı tınınınım;İI1IİUU Davis Kupasında İsveç:2 italya:1 î ş Baştarajı Sekizincide bara yeniden kavuşmuşlardır.Şampiyonada Rusların büyük Ş î kayıplara uğraması hayretle kar-i r şılanmıştır.Svenişko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1962
  • Dünyanın 10 şöhretli futbol takımı bu yıl istanbul'da 4 Baştarait Sekte'tncidfkkal)olajraK organizasyon komltesineten bir idareci şunları söylemiştir:«Slvori'.ıin takımı Juvenuıs,italya,şampiyonu Mila
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1962
  • istanbul Atletizm seçmeleri sona erdi t Baştarafı Sekizincide 2 Son*r Çosa» Kuleli)12.3* 3.006 STEEPLE 1 Lambridis Kurtuluş)0 54.2 Havrettln Carı F.B.10 3$ SIRIK I Mustafa Ma.vier»gin F.B.3 İd 1.500 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1962
  • CN EN UCUZ AVRUPA SEYAHATİ 8 00 T.L 10 MEMLEKET;HAREKET 7 AĞUSTOS IttÜNİCH'E GİDİŞ 250 TU Müracaat:TLFî 22 77 64 22 72 75 44 65 99 36 34 80 »»ASİN:22614)9134 111,I II I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1962
  • Füzelerin aisnacağı haberini Erkin doğruladı Baştarafı Birincide yahatlnde polar is verileceğini Eylemişlerdi» demiştir.«Thor füze rampalarının gerJ alınıp alınmıyacağı» sorusuna da Erkin,«Olabilir,ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1962
  • Sanayicilere kredi açacak kurum teşkil ediliyor ANKARA,ÖZEL Sanayici özel teşebbüse,orta vadeli İşletme kredisi verecek yeni bir kurum teşkil edilecektir.Sermaye ve ihtiyatlar» yüz milyonu geçen banka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1962
  • KOPAN AYAK YERİNE TAKILDI BOSTON,AA.Bir trafik kazasında sol ayağı kopan 24 yaşında bir adamın bu uzvuönceki gün yapılan bir ameliyat sonunda yerine dikilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1962
  • 141er bundan sonra ayrı ayrı çalışacak t Baştarafı Birincide karar,toplantıya katılanların oybirliği İle alınmıştır.Kararın gerekçesi olarak bildirideki beyanlardan başka bir şey verilmemiştir.Toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1962
  • Bin Bella'cılar Cezayirin Başkentine girdi Baştarafı Birincide Fransız ordusundan firar eden 2000 Müslümanla birlikte mevcudu 5.000 e ikan dört numaralı Velaya,başkentin civarındaki sahaya tamamen hâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1962
  • erin y iği açıklandı ser en çok sigara İçen Güney a kansere az rastlandığı söylendi MOSKOVA,AJ .Beynelmilel Kanser Kongresinin son toplantısında konuşan Doğu Kap Vilâyet Hastahanesi Başhekimi Dr.Geoff
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1962
  • "6 ay sonra iktidar bizim,diyor t Baştarajı Birincide ceğl korkusu ile af ve huzurun getirilmediğini.Türk Gençliğine mensup bir kitlenin politikacılar tarafından tahrik edildiğini,bunların yabancı ide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1962
  • RECEPLİ K.GÜMRÜK YENİ MEVSİMİ AÇTI t Baştarafı Sekizincide Kırmızı Siyahlılar yeni antrenörleri Recep Adanır'ın nezaretinde ve kalabalık bir taraftar grubu önünde ilk çalışmalarını yapmışlardır.Karagü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1962
  • F.BAHÇE ÇALIŞTI Fenerbahçeliler mevsimin üçüncü antrenmanını dün.kendi sahalarında yapmışlardır.Galatasaray'lılar bugün krosa çıkacaklar.Beşiktaş ise saat 17 de Şeref Stadında çalışacaktır.Feriköy de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1962
  • GÖZTEPE Kurban kesildikten sonra Goztepeil futbolcular antrenörleri Adnan nezaretinde bir gösteri maç.yapmışlardır.Maşta takımlar e*ltfl«r ve yeniler olmak üzere iki grub».ayrılmışlardır.Göztepenin 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1962
  • ALTINOttDU Kendi sabalarında davu)çarn»:it* kurban keserek yeni mevsimi açao AUınerdunun kadrosu şöyledir:Sefer.Turgut,Nev«t,önder.Ekrem,Muhterem.Sedat,Oğuz,Melih,Hüseyin,Aykut,öülend.Altaa,Yıfcmuz,En
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1962
  • İZMİR'DE KARŞIYAKA,GÖZTEPE VE A.ORDU DA SEZONA GİRDİ İZMİR,ÖZEL Karşıyaka.Göztepe ve Aitmordtt profesyonel futbol takımları düa kendi sahalarında tertipledikleri törenlerle ye»i sezonu açmışlardır.Hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.07.1962
  • i.ıı;ii:İnönü varken,bana Başbakanlık düşmez Baştarajı Sekizincide Ya dünyanın en büyük futbolcusu?Pele.Karşısında oynamaktan çekindiğin futbolcu var mıdır?İki tip oyuncudan çekinirim:Biri komple futb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 30.07.1962
  • 30 futbolcu hâlâ açıkta.G.$arayt Ergun için Fbono île 50ahçe'den peşin olarak Ura istediğini açıkladı 1962-1963 yılı transferi yarın akşam saat 17.00 de nihayete erecektir.Geçen yıllara nazaran çok sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.07.1962
  • Abdurrahman mı?Belki çocukları iyi futbol oynar Gündüz Kılıç geçen gün Fenerbahçeli futbolculardan biri ile vapurda karşılaştı.Söz bir ara Fenerbahçenin transferlerine,bu arada Abdurrahman'a geldi.Fen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.07.1962
  • I SAMİ ÖNEMLİ] «Sezon açıldı,deniz» giremiyorum ama,sandalda gezmek en az yüzme kadar beni tatmin ediyor.diyen Metin,kürek çekerken.Milli futbolcu bu yıl da gol kralı olacağını tahmin ettiğini bildirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.07.1962
  • Davis Kupasında İsveç:4 italya:1 Eskrim Şampiyonası Macarların zaferi ile sona erdi.110 metre engelli rekortmeni Lauer iyileşti.t LUNDQUtST İsveç'i galip getiren tenisçi DAVİS Kupasının Avrupa Bölgesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.07.1962
  • Müsabakalar tam bir lâubalilik içersinde geçt atletler branşları olmayan müsabakalara i.Bâzı girdiler STANBUL atletizm takım I seçmeleri dün Mithatpaşa ve Fenerbahçe stadlarında yapılan yarışmalar ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.07.1962
  • ORDU ATLETİZM TAKİMİ GİTTİ Dünya Ordulararası Atletizm Şampiyonasına iştirak edecek olan Ordu takımımız dün Hollanda'ya hareket etmiştir.4-5 Ağustos günleri Hilversum şehrinde yapılacak olan müsabakal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.07.1962
  • Galatasaray,Dînamo'yu UEFA'ya şikâyet edecek Galatasaray kulübü idarecileri Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupasındaki ilk rakipleri Romen Dinamosunun şimdiye kadar maçların tarihi hakkında çekilen telgrafl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.07.1962
  • İnönü varken,bana Başvekillik düşmez Eeee Lefter,yaş 38 e dayandı.Daha kaç sene sahada göreceğiz seni?Bunun cevabını benim henüz cBebek» olduğumu söyleyen Stanley Matthews vermiş galiba.Şimdilik meşin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.07.1962
  • Kürekte birincilikleri ezelî rakipler paylaştı Kürek teşvik müsabakaları dün Kartal'da yapılmıştır.Sadece Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarının İştirak ettiği yarışmalar oldukça çekişmeli ve zevkli g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.07.1962
  • Atık ve dört güreşçi «suçumuz yok» dediler.I ANKARA,ÖZEL MERKEZ Ceza Heyeti yarın yapacağı toplantıda Milli güreş takımı elemanlarından İsmail Oğan,Hâmit Kaplan,Hasan Güngör,İsmet Atlı ve antrenör Cel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.07.1962
  • mevsimi o Siyah Kırmızılıların çatışmasına Adanır nezaret Karşıyaka 18,Göztepe 22,Altınordu da 18 kadroları ile ilk antrenmanı yaptılar.F.'aragümrük profesyonel futkboî takımı dün kulüp lokalinde yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.07.1962
  • Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonu Benfica,ikinci defa memleketimizi ziyaret edecektir.Fenerbahçe karşısında şahane oyunu ile gönülleri fetheden Benfica.bu defa Beşiktaş ile karşılaşacaktır Real-Madri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.07.1962
  • 1 STANBUL Enternasyonal g Basketbol Turnuası dün gece İstanbul'u 74-72 yenen Belgrad'in şampiyonluğu ile sona ermiştir.Mithatpaşa stadında 1500 kişi tarafından takip edilen maç,turnuanın en güzel müsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.07.1962
  • Yüzme Birincilikleri 14-15-16 Ağustosla istanbul yüzme birincilikleri finalleri 14 15 ve 16 Ağustos günlerinde Moda havuzunda yapılacaktır.Finallere,seçmelerde birinciden altıncılığa kadar derece alan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.07.1962
  • Modaspor Kadıköyspsr basketbolde birleşemedi Bundan bir müddet evvel birleşmek üzere teşebbüse geçen Modaspor ve Kadıköyspor kulüplerinin İlk toplantısında isim Moda Kadıköy olarak kabul edildiği hald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8