Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.07.1962
  • TEKNİK ÜNİVERSİTE Giriş imtihanlarına hazırlama kursları AĞUSTOS DEVRESİ İÇİN Kayıtlara başlanmıştır.GÜVEN DERSHANESİ Beyoğlu,Ağacamii Sakızağacı cad.No.S Telefon:49 42 27 ÎLANC1LIK 5029 9120
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1962
  • I İKTİSADI DEVLET TEŞEKKÜLLERİ S-KTISAD1 Devlet Teşekküllerinin yeniden teşkilâtlandırılması B hususunda hazırlanan kanun tasarısı Başbakanlığa verilirken fl Yüksek Plânlama Kurulunda da ayni konuda ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1962
  • AVEROF GELİYOR ANADOLU AJANSI Yunanistan Dışişleri Bakanı ekselans Evangelos Averof Tosiços.3 Ağustos Cuma günü yurdumuza gelecektir.Resmt bir ziyaret yapacak olan ekselans Averof,üç gün Ankara'da,üc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1962
  • Nümayişçi gençlr dün beraet etti ANKARA,OZi-Jandarma Assubay Okulunun giriş imtihanından sonra «haksızlığa uğradıklarını» ileri sürerek yürüyüş yapan gençlerden adliyeye sevkedilen üçü dün beraet etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1962
  • Dündar Seyhan ile ik!arkadaşı Kemal Satırlr 3 saat görüştü ANKARA,ÖZEL 22 Şubatçılardan emekli Kurmay Albay Dündar Seyhan dün C.H.P.Genel Merkezine iki arkadaşıyle gelerek.Genel Sekreter Yardımcısı Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1962
  • Ihe Daily Sketch 'KMAna A pbİ Gazetesine göre I Ul liGIlI leri kalkacak İngiltere,İtalya ve Türkiye'den kaldırılacak üsler yerine Polarisli 30 denizaltı Avrupa sularında gezecek LONDRA,AJ».THE Daily S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1962
  • 14 SİLÂHLI BİR KÖYÜ BASTI ANKARA,ÖZEL Şehrimize 17 kilometre mesafedeki Selâmetli küyü,dün gece 14 silâhlı şahıs tarafından basılmıştır.Çankaya İlçesine bağlı Kırıklı köyünden Mustafa Ertürk,Muharrem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1962
  • Z3 mm nü VALANC güİlNt.BEN HM ggf|AZ.OLMAZ" DEMED ^p=q İM.OLMAZ ÛIMAZ,DEDİM.TEKZİP MÜESSESESİ!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1962
  • RUSLAR YENİ BİR PEYK FIRLATTILAR MOSKOVA,A.A.Tass Ajansı'mn bildirdiğine göre,Sovyetler dün,«Kozmos 7» adını taşıyan bir yeni peyk fırlatmışlar ve peyk yörüngesine oturmuştur.Uzayda incelemeler yapaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1962
  • Hikâye Bir okuyucu şu hikâyeyi yazıp göndermiş:Zamanın padişahı eşeğe dil öğretecek bir hoca ararmış.Açıkgözün biri de:Ben öğretirim,diye çıkmış ortaya.Hocayı saraya almışlar,kendisine bir eşekle bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1962
  • AHMED Bin Bella'ya sadık kuvvetler Cezayir doğusundaki Philippeville limanına girmişlerdir.Bin Bella'ya sâdık askeri birlikler önceki gece Philippeville'ye girerken,halk lehte nümayiş ve gösteri yapmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1962
  • ı w—w—İllini Belediyeyi protesto için dün yürüyüş yapan Adapazarı esnafı ellerinde Atatürk büstü olduğu halde caddelerden geçiyor YÜRUY PÜPİİ Belediye Reisini istemeyen ve tabela resmini protesto eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1962
  • Ziraat Âlet ve Makineleri Fabrikasının traktör montaj kısmı dlin açılmış,ilk nonte edilen 4 traktör sahiplerine teslim edilmiştir.Hâlen günde 8 traktörün monte edildiği fabrikanın günlük kapasitesi bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.07.1962
  • Doğurdaki soygunlar devam ediyor İÇİŞLERİ BAKANI VALİLERLE TOPLANTI YAPARKEN söyledi İçişleri Bukanı Kurutluoğlu,incelemeleri sırasında Suriye hududunda ilgililerden kaçakçılık olayları hakkında bilgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.07.1962
  • Kılavuzu inci olanın.Sırtı yere gelmez,diye begiayacağız sözün ucunu.Gerçekten *e,Tiujciye'yt »e bilha^a istanbul'u tâbir caizse ilmi şekilde gezmek isteyen bir turistin yapabileceği en akıllıca şeyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1962
  • Yatılı Gündüzlü,Kız-Erkek öğrenci kaydına başladı.İngilizce Fransızca j T»*1 Orta kıîım" Altunizâda Kıtıklı Caddasi 90 Ho.da 10 dönüm bahçeli,kaloriferli bina açıldı.Müracaat:M«nn İlkokulu Fenarl benc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1962
  • DOST İLK OKULUNDA KAYITLARA DEVAM OLUNUYOR ABÎDEt HÜRRİYET Cad.No.226,ŞİŞLÎ MİLLÎ YET:9115
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1962
  • MİLLETLER ARASI 6 inci HALK OYUNLARI BAYRAMI •YUNAN YUGOSLAV EKİPLERİLE •150 KİŞİLİK TÜRK EKİPLERİ 27 Temmuz*-5 Ağustos 6!et)f7 Art»» Sin«n *ıı Açık Hav» Tiyat-*etv g^eterı flı V»pı Kredi B»nk»»ırnn •
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1962
  • İLÂN Galeri Poroteks Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden Tebliğ Olunur 8 Ağustos 1902 Cuma günü saat 16 da Osmanbcy,Halâskârgazi Caddesi 198/1 No.lu Şirket Merkezimizde fevkalâde Umunıl Heyet toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1962
  • SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA CONSORZIO:NEOTERAPICO NAZIONALE ROMA Laboratuarının.müstahzarlarından MICOTRACYN Tetracyctine HCt Kapsül 250 mg.16 Kapsüllük kutu Perakende satış Katı:1210 krş İthâl edilere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1962
  • İLAN 1 Yegilköy Çobançe^me Orman Fidanlık Müdürlüğü idare Binası truşaaü 74.452 lira 28 kuruş keşif bedeli üzerinden 7/Ağustos/1962 Salı günü saat 11 de istanbul Orman Başmüdürlüğünde kapalı zarf usul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1962
  • OĞLAK BURCU rfg YENGEÇ BURCU [22 Aralık 2» Ocak] Size ait olmayan bir mesele;sokulmanız iyi bir netice vermiyecekfa KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Yok yere emek vermeyini*.Müşterek İsten size fayda yok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1962
  • Ostün kalitenin sembolü,t Satış yeri:Sultanhamam Hacopulo han No.4 Tel:22 41 20 İLANCILIK 5563 9127
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1962
  • KONYALI Sünnet Düğünü ziyafetleriniz için emrinizdedir FAAL 4760 9112
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1962
  • Demiryollarında Ücret indirme Çalışması başladı Devlet Demiryollarında ücret İndirme etüdlerine başlanmıştır.Umum Müdürlük ve İşletme Müdürlüklerince şimdiye kadar tutulmuş olan İstatistiklerden istif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1962
  • PANTOLON CEBİNDEN 4350 LİRA ÇARPMIŞLAR Bursalı olup îstanbula gezmeye gelen 36 yaşındaki Nazif Koçuk isimli bir şahıs önceki gece sabaha karşı saat 4 sıralarında Sirkeci meydanında bir bankın üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1962
  • UÇ YASINDA BİR ÇOCUK PENCEREDEN DÜŞTÜ Kasımpaşa Nalıncı yokuşu 67/3 numarada oturan üç yaşındaki özer üstün isimJi çocuk evlerinin açık bulunan bir penceresi önünde oynamakta iken yedi metre yükseklik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1962
  • TEREKE HAKİMLİĞİ KATİ-Bİ AĞIR CEZAYA VERİLDİ Tereke Hâkimliğlndekl yolsuzluğun sanıklarından Tereke Mahkemesi kâtlbi Remzi Kıvılcım hakkında,«öldürmeğe teşebbüs» ten Ağır Ceza Mahkemesinde dâva açılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1962
  • BİR AKIL HASTASI POLİSİ SAATLERCE UĞRAŞTIRDI Dün gece Beyazıtta bir apartımanın yedinci katında akrobasi hareketleri yapan sarhoş bir akıl hastası İki polis ekibini uzun süre meşgul ettikten sonra güç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1962
  • Kimya Yük.Mühendisi NİLÂY BERKSUN iie Kimya Vuk.Mühendisi VEDAT AÇAN Nişanlandılar Suadiye Plaj Gazinosu 28.7.1962 MÎIİJYET:»114
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1962
  • Eczacı SEVİM ATAKU Hv.Pilot NİHAT SÂYTN Nişanlandılar Kuzguncuk 28.7.1962 MİLLİYET:8113
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1962
  • TEŞEKKÜR Vefatı ile bizleri derin elemlere garkeden sevgili aile büyüğümüz Necati Karamahmutoğlu'nun cenazesine gelmek,mektup,telgraf veya bizzat ziyaret suretiyle taziye etmek lûtfunda bulunan bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1962
  • mm KREMİ ZAMANIMIZIN HARİKA KREMİ İLANCILIK 5043 9119
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1962
  • SOLDAN SAĞA:1 Dinî duygular bakımından kıymetli;Bir nota.2 Bir meyva;Tadı hos.3 Karakter;Tavır.4 Kurusoguk;Sıvacı Aleti.5 Sinemanın gündüz temsili.6 Bir ay.7 Bir deri;Bir nota.8 Yiğit kişi;İz işaret v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1962
  • İSTANBUL l 7.27 Açılış ve program 7.30 T«z ttl sabahı 8.00 Haberler ve hava i durumu 8.15 Sabah şarkıları 8.30 E Plâk dolabından 9,00 Operet melo-dileri 9.30 Türk musikisi dinleyici E İstekleri 10.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1962
  • I SİNEMALAR I J BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)1 ölmeden Evvel R.Wagner R.î.2 Fırtına Korkusu C.Vlldo i.EMEK Tel:44 84 39)Tamirat dolayısıyla kapalıdır.İNCİ Tel:48 45 95)1 Zavallı Necdet G.Arsoy.2 Ask Rüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1962
  • fnfuipnf DERGİSİ ÇIKTI MERAKLA BEKLENEN Amatör ve profesyonel fotoğrafçıların,hiç bilmeyenlerin,az bilenlerin,herkesin istifade edeceği yüzlerce yazı ve fotoğraf.Siyah,beyaz ve renkli fotoğrafçılık,re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1962
  • ALMAN SİRKİ SPOR VE SEMI SARAYI RİO ItONCİS'in 8 ASLANI REKLAMCILIK 3253 9103
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1962
  • küftük:PARASIZ ÖRNEK SAYI İSTEYİNİZ!Zübük Cağaloğlu,Gazisinan Paşa sokak No 12 istanbul İLANCILIK 5529 912^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1962
  • Hemşehriler cemiyeti kara liste hazırlıyor İstanbul Hemşehriler Cemiyeti «Kara liste» hazırlamak kararını alnaçtır.Cemiyetin İdare Heyeti toplantısında alınan bu karar gereğince,«Şehir v» hemşehriye h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.07.1962
  • vx« ı.rî-M^»M—»Mmırn^ i Recep efendinin merakı İ VfeECEP efendi meraklı adamdı.Anlamadığı p£bir şeyi inceden inceye araştırır,sorup öğresmiye çalışırdı.O gün de gazetelerde bir 1 başlık okumuştu.Öneml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.07.1962
  • Samsun'un Terme kazasında ölmeyen bir anane Fakat içeri girdiğimiz zaman bizi iki kız karşıladı.Birden şaşırdık,acaba bir yanlışlık mı vardı.Fakat anladık ki.Kız evlilik çağına girince baba,şişeyi dik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1962
  • FİNALE İf ALDI yı1 8onunda Londra'da yapılacak olan İngiltere gü-ııiMUft.nHhHi Bellik kraliçeUği seçimine katılacak olan güzeller belli olmaya başlamıştır.Resimde görülen Eleenore Sutton,finallere gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1962
  • üniversiteli bir gencin kullandığı pikap da Samsun'da fazla sür'atten parçalandı TARSUS,ÖZEL Askerî bir kamyon,devrilmiş iki er ölmüç,13 er de ağır surette yaralanmıştır.Kaza,er Gani idaresir.deki 203
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1962
  • Suriye'de dondurulan Türk paraları serbest bırakıldı BEYRUT,A.A.Suriye İktisat Bakanlığı bir kararname ile Lübnan,Irak,Ürdün,İran,Türkiye ve Kıbrıs tabiiyetindeki yabancıların Suriyede dondurulan para
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1962
  • Batı Almanya Radyosu Türkçe yayınlar yapacak BONN,T.H.A.Federal Almanya Radyosu,1 Ağustos tarihinden itibaren her gün Türkçe yayın yapmaya başlıyacaktır.Türkçe yayınlar Türkiye yaz saati İle 19,55 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1962
  • Bir A.P.Senatörü Köy Enstitülerine taraftar İZMİR,ÖZEL A.P.îzmir Senatörü Prof.İzzet Birand,dün kendisi ile görüşen gazetecilere.Köy Enstitülerinin açılmasına taraftar olduğunu bildirmiştir.Birand,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1962
  • m&m 50 BİN İMLİZ LİRASI TAZMİNAT adınyaşındaki İngiliz kızı 50 bin sterlin 1.250.000 Türk lirası)tazminat alacaktır.Üç yıl evvel bir kamyon kazası geçiren genç kızın belden aşağısı felçli kalmıştır.Jü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1962
  • YARİN T.v KOMUR ALACAKLAR Beyoğlu Depo su 141961 144103 û Poligon ı 154938 156440 İ Kadıköy 156069—157645 Üsküdar 164423 164565 Maltepe ı 179730—180910 1 Beykoz ı ı 186827 187791 1 İstanbul 156972 159
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1962
  • Tariş Umum Müdürüne göre müstahsil kötü durumda Fiatların düşmekte olduğunu söyleyen Genel Müdür,alınan tedbirleri-fantazi buluyor IZMÎR,özel Dünyanın en İyi İncir ve üzümünü yetiştiren 3 milyona yakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1962
  • kyaşsa mml.üıS mum BiP-iıs^AN OLPUftUNDAN £MÎM-K.ISA ZAMANDA PEÎ^ı-ŞAN EPEcBâîz.MASUM Htm MCTA&MAICIÂ.ZlM Bil £IKAll J}JlN PENSİNİM ugüiUAR öLA AB(üL^\N(Mı Bft NASIL l}i(l ifyAM ÛtPüûüNüZU BİLMECEM C£
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1962
  • Kaçan hırsız,oyun esnasında sahneye çıktı LONDRA,A.Aönceki gece Londra'nın «Whithall» tiyatrosunda komik filmlere konu tes* kil edebilecek bir olay geçmiştir.Po» listen kaçan bir hırsız,tiyatronun açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1962
  • Bir kadını kocasını bağlayıp kaçırdılar ANTALYA,ÖZEL Gazipaşa ilçesinin Yeni köyünd» oturan Raşlt ve Mehmet Kumabar adlarında iki kardeş,gece silâhla baskın yaparak 3 çocuk anası bir kadını kocasını a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1962
  • Bir kuyuda 9000 deste oyun kâğıdı bulundu GAZİANTEP,ÖZEL Şehrimiz Emniyet Müdürlüğüne yapılan bir İhbar üzerine,şehre 3 kilometre m'esafedeki ibrahim köyü yolu üzerinde bir bağ kuyusunda 100 bin lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1962
  • ^BB x:1 ıpıij ıS V.1IPİP1& ş;S:Şi:şS:ıı» ™H GENÇ DAĞCI wîr1d»^lt^1.henU2 dÖrt yaK5Inda b,r klz Ç0CUğu fakat 3 sene"k tecrübeli bir dağcı Küçük Va-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1962
  • için vazgeçilen mitingin 12 Âğusios'ia olacağı açıklandı ANKARA,ÖZEL Yapı-Is Federasyonu Karadeniz Ereğlisindeki mitingi 12 Ağustos Pazar günü yapacaktır.Federasyon dün yayınladığı bir bildiri ile büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.07.1962
  • Jg N'-0 Eski zaman gravürleri SAKIZ gibi kuri kaymok!Bu,artık İstanbulda işitilmeyen bir festir.Bir tarafta omuzsırığına geçirilmiş bembeyaz örtülere,tertemiz har«-lulara sarılmış bir kutu,diğer taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.07.1962
  • Millisıef I Milliyet Gazetecilik A.5.adına Sahibi s ERCÜMENT KARACAN Umumi Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ ab«r.rıkra Makalelerden Mesul Müdür t HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür NAMIK SEVIK Magaıi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1962
  • İLAN TARİFESİ 1,3,4,9 lnd sayfalarda santimi 30 T.L.e.7 lnd sayfalarda santimi 23 T.L.Birinci sayfada baslık 200 T.L.DUgiln.Nisan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür Hânları 5 santime kadar 80 T.L.Küçük İlânlar k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1962
  • "Vay!Güvercin var imiş.Ama boş ver.Günâh,güvercin vurmak be.Öyle demez mi kim,Salih hoca?Gene de gözleriyle takip ediyordu kuşları,tâ uzakta,varıp kondukları granitlere kadar."Boş ver güvercini.Günâh.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1962
  • I q EYEFENDİ j |J Evet.Şu elimdeki dosyayı bitirdikten sonra.izin rica edecektim de.Aman kızım,sen daha bu hafta geldin izinden.Şeyyy efendim.Bu seferki öyle izin değil.İznin öylesi,böylesi olur mu?İz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1962
  • Yazan:PIJ1 DEKOBRA Türkçesi:Selâmi İzzet SEDES Herkesin ağız tadı başkadır.Ben her yıl Seylan adasına gider çay alırdım.Adanın göbeğinde büyük bir çay çiftliği sahibi Gregori Valldo'yu tanıdınız mı?Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.07.1962
  • I MEVSİMİN GETİRDİKLERİ.VARDAKıı-ıTÜMAY Yaz sezonu müzik dünyasına getirdiği yeniliklerle S devam ediyor.Popüler müzik alanında plâk yayını S S faaliyeti kışa nazaran bir nebze hızını kaybetmekle Eji
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.07.1962
  • Acele Öğretmen alınacaktır.B^B M$k ^W Ok Özel,Ana ve ilkokulu için Öğretmen Okulu mezunu Öğretmene ihtiyaç vardır.Bizzat müracaat:Beyoğlu İstiklâl cad.Balyoz sok.Yeni Han kat 3 No.302 İLANCEJK 5571 91
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1962
  • Doğum ve cerrahî bölümü en yeni tesislerle telefonlu,radyolu,banyolu,somya yataklı odalar ve tanınmış üç nisaiye mütehassısı ile saym istanbul halkının hizmetine açılmıştır.Dinlenme kısmına yaşlıları,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1962
  • İLLER BANKASINDAN Mezbaha Binaları Yaptırılacak Tevsiki gereken Eksiltme Ki ilçesi Keşif bedeli Geçici Tem.mâli yeterlik evrakı bedeli Tl.Mersin Merkez 980.974,25 42.988,97 88.480,75,Çanakkale Bolayir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1962
  • SATILIK EMLAK BANKA Kredisine uygun 20-30 ve 35.000 liraya sat.Daireler,Beşiktaş Dikilitaş Emlrhan Caddesi Zerde Sok.İçindekilere ve 48 32 31 e müracaat.MANİFATURACILAR Kooperatifinde zararına Dükkân.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.07.1962
  • 1HAZIRL1YAN ÖMER SAMI COŞAR Konyada İngilizlere karşı danışıklı döğüş ün çıkmasını İtalyanlar bile istiyorlardı' Bimı TÎTîIS O* ÖĞÜD gazetesi evvelâ Selânikli Abdülgani efendi İ&rafmdan Afyon'da çıkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.07.1962
  • GEORGE Raft bugün 65 yaşındadır.Hollywood'da n,zun süren meslek hayatı boyunca hemen hiç bir erkek George Raft kadar bol sayıda kadınla düşüp kalkmamıştır.Bu konu açıldığı zaman G.Raft,bugün bu «olayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.07.1962
  • Jamaika sonra 6 AĞUSTOS tarihi Jamaika için bu sene müstesna bir gün olacak ve heyecan dalgasının merkezini Prenses Margaret teşkil edecektir.Kendisi daha evvel karnaval haleti ruhiyesi içinde Jamaika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.07.1962
  • Dünyanın ân tanınmış matfcası Iıaır film ^^Bsi PtosI^^I kin!iji^^:ju(tıH]!Wiîİ3'-tt uSp^gjğ^BSU^ sic^c*^ h 1 İH E ^jİlll Hir=j^s ,mH HH Bil?1111111 4A£ 4.6 HAMOLS.A ZUKICH-SUISSE REKLAMCILIK 3211 910:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.07.1962
  • Türkiyede ilk defa VINOMIKA PLASTİK VERNİK GOMALAK CİLA DEVR GEÇTİ VİNOMİKA KULLANINIZ Parlak,çizilmez,yanmaz,su geçirmez.Mutlaka buroşür isteyiniz İstanbul ana bayii:T.PAPAZOĞLU TEL:44 77 88 Ankara a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.07.1962
  • ^r—^BS£aKvcJSwvlffiE PiHânta v gibi bir Buzdolabı v t^ 4fl49â5 ^v OS»t=İLANCILIK 5538 9118
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.07.1962
  • SATILIK KAMYONET 750 kiloluk 3 kapılı Panel International 1960 modeli iyi durumda satılıktır.Tel:22 50 30 İLANCILIK:5557 9116
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.07.1962
  • margaret be sü kayaği yapsyor Lord Snovvdon ile evlendikten sonra Prenses Margaret yeni yeni heveslere kapılmıştır.Bunlardan en önemlisi bu sene Prensesin bol bol su kayağı yapmasıdır.Lord Snovvdon ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.07.1962
  • ıran Marif yn mûfffıîş bencil bîr insandı Buna onu kendi kızım gibi sevdim DOKTORLAR hastalığıma kanser teşhisi koymuşlardL Bu,benim için elbette ki yıkımdı.Böyle bir teşhis kim için felâket olmazdı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 29.07.1962
  • lll!l!ll!llll!ll!p Memleketi bir traktör mezarlığı olmaktan 1 kurtarmak için yeni bir prensip vazedildi 333 9 LK traktör 1923 cıe gndi BTürkiyeye.Diınyanın ileri memleketlerinde ziraatin makine ile ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1962
  • D U RUM Baştarajı Birincide Bjl iktisadî Devlet Teşekkülleri köklü değişikliklerle yepyeni bir i şekilde organize edilmelidirler.Bu görüşün temsilcileri Ikti-i «adî Deylet Teşebbüslerinin bir «holding
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1962
  • ^lll!llll!$kf hayatın golüdür t Baştaıafı Sekizincide Gol goldür.Ya gördüğün en güzel gol?Metin Oktay'ın gollerinin çoğu.Karşı karşıca oynadıkların içinde en iyi arkadaşın?Candcmir.Karşısında oynamakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1962
  • MÂLÎ KRİZE SEBEP:YERSİZ TRANSFER tiaştarafı Sekizincide olmak imkânından mahrum kal-mrs,bâzıları verimli olacakları yerler dışında oynatıldıkları için kendilerini gösterebilmek şansını elde edememişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1962
  • ÇELİK BİLYELİ ELEKTRİK TESİSAT MALZEMESİ Elektriği açmak için anahtar çok' Fakatçelik bılyalı mekanizmasının SAĞLAMLIĞI yerleştirme ve telleri öaq!ama KOLAYLİĞİ,mütekâmil ve dayanıklı YEKPARE,konstrük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1962
  • Millî Eğitim Bakanlığından 1 680.000 lira keşif bedelli Balıkesir Ticaret Lisesi birinci kısım inşaatı 2490 sayılı kanuna istinaden ve kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Eksiltme 2/Ağustos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1962
  • Tafvon'd şakî 60 I Baştaratı Birincide rotin tâbir edilen kalın saçmalardan bir tanesi elde edilmiştir.Sevrutin admı taşıyan av fişeklerinin tane kalın saçmayı ihtiva etmesi gözunünde tutularak soyula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1962
  • TONAJ:2,5 Ton MOTOR:140 BHP SİLİNDİR:ADEDİ:6 ALÇAK DEVİRLİ MOTOR VİTES:4 ileri.1 geri 3 kişilik lüks şoför mahali LÂSTİKLER:650x16,6 kat TONAJ:4,5 Ton MOTOR 140 BHP SİLİNDİR:ADEDİ 6 ALÇAK DEVİRLİ MOTO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1962
  • PELE İYİLEŞTİ t Baştaraft Sekizincide i görünen Pietrangeli'yi şahane bir E oyunla sürklâse etmiştir.ÇEŞİTLİ HABERLER 9 Kral Madrid'in bu sene Di Ste-fano'nun tavsiyesiyle transfer et-E tigi Fransız f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1962
  • G.Saray isteyince t Baştarajı Sekizincide missiniz.Çok memnun olduk.Hayırlısı olsun,idare Heyetimiz 40^.000 liraya 6atmayı kabul etti.Fakat hepimizin hali malûm.Para nerede,tsterseniz *akas yapalım.Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1962
  • Karagümrük,Karşıyaka t Baştarah Sekizincide Beylerbeyi bugün kendi sahalarında yeni sezonu açacaklardır.Beylerbeyi kulübü idarecileri,takımlarının mehter İle çalışacağını söylemişlerdir.F.BAHÇEDE ANTR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1962
  • Selim,F.Bahçe ile kontrat imzaladı t Baştarafı Sekizincide mukavele yapması için protesto çekilmediği,bu sebeple futbolcunun istediği kulüple anlaşabileceği de iddia edilmektedir.Transfer bakımından s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1962
  • ocuk olmasını önleyici hapla kısırlık tedavi olunuyor İki Amerikalı doktor yaptıkları tecrübeler sonunda hapın,kısır karı kocaya çocuk kazandırdığını açıkladı SEATTLE,A.P.Pasifik Kuzeybatı Araştırma V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1962
  • The Daily Sketch Gazetesine göre Türkiyedeki füze üsleri kalkacak Baştarafı Birincide hz 30 veya daha fazla Amrikan atom denizaltısı Avrupa sularında devriye gezecektir.Bu denizaltılar N.A.T.Omemleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1962
  • ADAPAZARINDA t Baştarafı Birincide ehil ellere devrediniz» gibi ibareler yazılı olan dövizlerle yürümüşler ve Atatürk Anıtına çelenk koyduktan sonra dağılmışlardır.Esnaf temsilcileri.Belediyenin 15 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1962
  • Bin Bella kuvvetleri bir şehri daha aldı t Baştarafı Birincide cudu hakkında henüz herhangi bir malûmat alınamamıştır.Philippeville,doğu Cezayirin başkenti Constantine şehrinin takriben 112 kilometre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.07.1962
  • İktisadî Teşekküller serbest hale gelecek Başbakanlığa verilen tasarıya göre iktisadî teşekküllerin tesbit ettikleri fiata Belediye karışmıyacak ANKARA,Mustafa EKMEKÇİ Bildiriyor İktisadî Devlet Teşek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 29.07.1962
  • Millî Lig kulüpleri,üç yılda maaş ve primler dışında 1.054.500 lira ödedikleri 42 futbolcudan faydalanamadı CENAP KADRİ NAZMI SAMİM TÜRK futbolunun son yıllardaki en büyük problemlerinden biri kulüple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.07.1962
  • ^SeHm^Soydan dün 40 bin Ura karşılığında Fenerbahçe ile iki senelik mukavele imzalamış ve profesyonel olmuştur.Resimde,genç futbolcu noterde.TRANSFERDE HAREKETSİZLİK 28.GÜN Profesyonel 40 bin lira içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.07.1962
  • G.Saray isteyince F.Bahçe Selim'le acele anlaştı 9 Dün saat taİn 10.50 de Fenerbahçe kulübünün telefonu çaldı.Karşıdaki ses «Doktor Semih Bayiilkeni istiyorum» diyordu.Kulüp muhasebecisi Suat bey cSah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.07.1962
  • Belgrad:77 Tel-Aviv:68 İstanbul da Atina'yı 75-65 yendi.Bugün M.Paşa'da Belgrad" İstanbul oynuyor İstanbul Enternasyonal Basketbol Turnuasının dün geceki müsabakasında Tel-Aviv'l 77-68 yenen Belgrad K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.07.1962
  • PELE Siyah inci PenaroPa karşı Santos'taki yerini ah yor Davis Kupası finalinde İtalya İsveç 1-1 berabere vaziyette Ruslar kılıçta hezimete uğradı Kocsis,Barcelona'yı galip getirdi DÜNYA Kupasının ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.07.1962
  • DÜN YAPILAN SCİRA YELKEN SEÇMELERİ Scira tipi yelkenlilerin ikinci seçme,si dün Kalamış koyunda yapılmıştır.Poyrazda ve 5 numaralı rotada yapılan müsabakaların neticeleri şöyledir:Sabah yarışları:1.Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.07.1962
  • SİLÂHLI IUVVETLER Silâhlı Kuvvetler Yüzme Birinciliklerine dün sabah Heybeliada Deniz Harb Okulu yüzme havuzunda merasimle başlanmıştır.Albay Vedat Dora'nın konuşmasını müteakip geçit resmi yapılmış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.07.1962
  • Fenerbahçe profesyonel takımı dün sabah kendi stadında çalışmıştır.Resimde,Sarı Lacivertli futbolcular koşu yaparlarken görjümehtedir.Sağ baştaki futbolcu,form tuttuğu takdirde takıma alınacağı bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.07.1962
  • NlT lilllllilll';Aşk,hayatın golüdür selim soydan Demek profesyonel oldun.öyleyse söyle bakalım:Futboldcn kaç lira kazandın bugüne kadar?Daha dün siftah ettim.Servetin ne kadar?Noter senedine göre,40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.07.1962
  • İstanbul atletizm takımı seçmelerine dün Mithatpaga stadında bağlanmıştır.Resimde,yüksek atlamadan bir an görülüyor.izm meleri Az atletin katıldığı müsabakalarda elde edilen dereceler çok kötü i Atlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.07.1962
  • KÜREK Teşvik Müsabakaları bd sabah Kartal'da yapılacaktır.O BEYKOZ futbol takımı yeni futbol sezonunu Perşembe günü açacaktır.O FERİKÖY futbol takımı lenûıt!yarın 17 de kendi sahasında merasimle açaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.07.1962
  • Ordu AfEdizm Takımı HoHansSaya gjeStyör ANKARA,ÖZEL Ordu atletizm takımı Hertogenhosch şehrinde yapılacak dünya ordulararası atletizm şampiyonasına İştirak etmek üzere bugün uçakla Hollandaya hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.07.1962
  • İsimlen açıklanan hakemler:Cezmi Başar,Faruk Talû,Orhan Gönül,Hakkı Gürüz,Mustafa Gerçekler,Semih Zoroğlu,Muvahhit Afir MERKEZ Hakem Komitesi yedi hakemin ismini F.İ.F.A.hakem listesine bildirmiştir.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor