Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.07.1962
  • BUGÜN 16 SAYLALIK OTOMOBİL İLAVEMİZİ İSTEYİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1962
  • Muazzez Tahsin BERKAND'ın Yeni Romanları:IŞIK YAĞMURU 500 SABAH YILDIZI 500 MUALLA 500 BÜLBÜLYUVASI.500 Ofset baskı fevkalâde 4 renk kapaklarla ve rahat okunması için sırtı plâstik yapıştırma}].İNKILÂ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1962
  • özel teşebbüs şilepçilik işletmesinin de Plânlama Kumlunun dünkü toplantısında İmar ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim Gökay.^laşbakan İsmet İnönü ile görüşürkenvrını istiyor Yüksek Plânlama Kurulu inönü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1962
  • LEKTRIK TESİSLERİ Belediyeden alınıyor Çelikbaş,Elektrik Kurumu vasıtasiyle ucuz elektrik verilebileceğini söyledi ANKARA,ÖZEL âPAJtfAYİ Bakanlığı tarafından J^ıazırlanan «Türkiye elektrik kurumu» kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1962
  • ı;S ^jJR 1 JS 1 Gazetecilerle Görüştü Dört gündenberi şehrimizde bulunan Harb Okülu'nun eski Kumandanı Talât Aydemir,şehrimizdeki temaslarına devam etmektedir.Aydemir,dün de Gazeteciler Cemiyeti ve İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1962
  • Atatürk'ün partisi Dünkü gazetelerden birinde şöyle bir manşet vardı:«Okun biri kırıldı.C.H.Pnihayet Devletçilik prensibini bırakıyor.Bir ok kırıldığı zaman dahi yarısı gene bir sağlamlık ifade eder.C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1962
  • i «»iıSr.ft««i~v .mf^m ÇBİPPPİ7 Hususî tertibatlı uçağı ile tarlasını ilfiçlamakta olan Amerika'da Alnbamalı bir çiftçi,uçağını indir-OUlır nlfc mek isterken bir pikab'ın üzerine konmuştur.Uçağın perv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1962
  • DEVLET PLANLAMA TEŞKİLÂTI MEMLEKETİN İÇİNDE BULUNDUĞU ACI GERÇEKLERİ AÇIKLIYOR Gazetelerden)l VFflAN «GÖRÜLMEMİŞ KALKINMA»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1962
  • 27 Mayıs'ta çıkarılan işçiler yerlerine dönüyor BURSA,ÖZEL Dün Merinos Fabrikasında işçilerle görüşen Çalışma Bakanı Bülent Ecevit,devrimden sonra bâzı siyasî mülâhazalarla islerinden uzaklaştırılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1962
  • ONAR,DANIŞTAYA CEVAP VERDİ Danıştay 8.Dairesi Rektör Sıddık Sami Onar'dan,Tıb Fakültesi kokanı için kovuşturma yapan komisyon üyeleri hakkında istenen evrakı göndermemeleri yüzünden tahkikat açılmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1962
  • üney-Doğu illeri Valileri toplanıyor İçişleri Bakanının başkanlığında yapılacak toplantıda bölgenin asayiş ve emniyet konuları görüşülecek DİYARBAKIR,ORHAN" TOKATLI bildiriyor GÜNEY Doğu illeri valile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1962
  • Bir gün evvel işbaşı yapmayan 207 çöpçüyü işten atan ilgililer sokak sokak dolaşarak yeni çöpçü topladılar.İZMİR,ÖZEL ÖNCEKİ gün sahablsyin işbaşı yapmayan temizlik işleri işçilerinden bir kısmı dün d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1962
  • DURUM TALİHSİZ CEZAYİR p M fTi ALIHSIZ Cezayir 7 yıllık ızdıraplı mücadeleden sonra kafi vuğtu9u bağımsızlığın tadını tadamadan tekrar büyük hir huhrana sürüklenmiştir.Yine kanlı olmak istidadını kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.07.1962
  • ASİ LİDER BİN BELLA KUVVETLERİNİN KOSTANTİN ve BÖNE ŞEHİRLERİNİ.İŞGAL ETMELERİ ÜZERİNE Âsi lider Bin Bella taraftarlarından bir grupla birlikte karargâh kurduğu Tiaret şehrine girerken.Bin Bellâ,asker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.07.1962
  • Babasının çöp tenekesini arıyor SAVIN Belediye Balkanımı/Siz ve sizden önceki başkanlarımız ellerinden reien gayreti göstererek,eceyi gündüze katarak İstanbul un su,yol,elektriket,süt,sinek,çöp,vasıta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1962
  • POLYCOLOR POLYCO Buya v« Bo^ayiû* Krem $ampi4onloN $ Hftor«uzih ge^âne MAKMJttâlMSIPIR THERACMEMtE &M&H-DJSSEV.OOBP REKLAMCILIK:3210 9038
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1962
  • YURT İÇİ ve YURT DIŞI GEZİLER 4 8 Ağustos Erdek.Turuva,Uludağ 4 Ağustos Ürgüp,Göreme 18 Ağustos 21 Eylül arası muhtelif fuar sezileri Vapur ve otobüs ile)10 20 Ağustos Frankfurt 10 28 Ağustos Hamburg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1962
  • İnşaatçıların Nazarı Dikkatine UCUZ ve VADELİ KERESTE SATİŞİ Herncvi Boy ve Evsafta Cibali Abdülezelpaşa Cad.184/186 Tel:21 16 89 MİLLİYET 9032
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1962
  • İstanbul Belediye Başkanlığından Ticaret Bakanlığınca tesbit edilen ve 25/7/1962 gününden itibaren mer'î olan şehrimiz akaryakıt fiatları aşağıda gösterilmiştir.İlgililere ilân olunur.BENZİN:Kuruş Ten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1962
  • j»Ç OĞLAK BURCU [33 Aralık 30 Ocak] Hep kendinizi düşünmeyi bırakınız.Başkalarının meseleleriyle da uğraşın.KOVA BURCU [31 Ocak 19 Şubat] Sevdiğinizle,hasret çektiğiniz anlaşmaya varacaksınız.Yalnız b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1962
  • jııiKiiiM tt iı iikii t m t uf ı ıif m imimi t kim ııınmrıı 11 m İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Neyler 7.40 Kur'anı Kerlnı 7.50 Saz eserleri 8.00 Haberler ve bava durumu 8.15 Beraber şarkılar 8.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1962
  • BULMACA SOLDAN S AA A:1 At üstünde sopalarla oynanan bir top oyunu;İlgi.2 Şarkılı danslı hafif mevzuulu sahne eseri;Kadınların omuz atkısı.3 «Şendul opereti bestekârının ikinci adı.4 Cerahat;Tersi za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1962
  • HÂDİSE YARATAN KİTAP "BİR KADIN GAZETECİ,KAPIŞILIYOR Yazan:TÜRKÂN TÜRKER Taçra Tevzii İstanbul Tevzii Bayi:Ferhaıı BOZKURT Halit ÜSTÜKARCI MİLLİYET.9065
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1962
  • VEFAT Dul bayan Servet Ferah.Bay Erol Ferah,dul bayan Silva Perez ve evlâtları,sevgili eşi.babalan ve kardeşleri Bay Ilı rant F£RAH m u vefat ettiğini teessürle bildirirler.Cenaze merasiminin bugünkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1962
  • EKSİK EKMEK ÇIKARAN BİR FIRIN KAPATILDI Eksik gramajda ekmek çıkartan bir fırın kapatılmıştır.Fatih bölgesinde yapılan kontrollar sırasında Nişanca caddesinde Hasan Aktaş adında birine ait fırında ekm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1962
  • Sayın Doktor ve Eczacılara:CARLO ERBA müstahzarlarından KEMİCETİNE SOKSİNAT CLiyotilize edilmiş hidro solübl Enjektabl kloramfenikol)Ecza Depolarına tevzi edilmiştir.REKLAMCILIK:3235 9057 TAYFUN REKLÂ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1962
  • VARİLLİ HIRSIZ» SUCUNU İNKAR EDİYOR «Varilli hırsıtr» nâmlyle maruf Ragıp Karagülle,dün Beşinci Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan duruşmasında,bütün suçlarını inkâr etmiştir.Ragıp,kendisiyle birlikte me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1962
  • BİR GAZETE ALEYHİN-DEKİ DAVAYA BAKILDI Yeni istanbul gazetesinde çıkan bir yazısı ile Yüksek Adalet Divanına hakarette bulunduğu iddiasıyle Arif Nihat Asya ve gazetenin sorumlu müdürü Hasan Tuncay hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1962
  • Belediye Zabıta Memurlarının Dikkati çekildi Halkın şikâyeti Ue zamanında ilgilenmeyen ve vazifesini ihmal eden Belediye Zabıta memurları işten çıkarılacaklardır.Belediye Reisi idarî İşler Muavini Kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1962
  • VEFAT Akçaabat eşrafından merhum Münir Serdar'ın eşi,Nebahat Barutçu,Melâhat Yavuz,Macide Dursun.Lamiye,Hamiye Murathanın,Cavit Serdar'ın anneleri,merhum Faik Ahmet Barutçu,Hasan Yavuz,Osman Dursun,Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1962
  • M E V L 1 D Bedriye Çanga'-1 nın eşi Halit,H Feyyaz,Asım.İl Bülent Çanganın H sevgili babaları IH merhum MAHMUD ÇANGA'nın temiz ruhuna ithaf edilmek üzere ahirete intikalinin 40)ıncı gününe tesadüf ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1962
  • ı ııminajn.il,ao-lli.J-LJ-ij»,MEVLİD Biricik eşim GÜLTEN KOLBAŞI'nm vefatının 40.gününe müsadif 27.7.1962 Cuma günü öğle namazını müteakip Eminönü,YENİ CAMİİ Şerifte aziz ruhuna ithaf edilmek üzere ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1962
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)1 ölmeden Evvel R.W*gner K.t.2 Fırtına Korkusu C.VVIlde EMEK Tel:44 84 39)Tamirat dolayısıyla kapalıdır.İNCİ Tel:48 45 95)1 Zavallı Necdet G.Arsoy.2 Aşk Rüzgarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1962
  • VEFAT Sevgili eğim,babamız ve dedemiz Hacı Şahin Somuncuyan'ın İstanbul,1312)vefatını derin teessürlerimizle bildiririz.Cenaze merasimi 27 Temmuz Cuma günü saat 15 de Kumkapı Eı-menl Patrikhane Kilise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1962
  • Çarsıkapı'da çıkan yangın semtle heyecan uyandırdı Dün sabaha karşı Çarsıkapı'da,semt halkını heyecana veren büyük bir yancın olnnıstur.A$a camii sokağında Tevfik AUmyıldız'a ait 3 katlı ahşap binada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1962
  • «İNBİSAT» KANLICA İSKELESİNE BİNDİRDİ Şehir Hattı isletmesine ait «înbisat» vapuru dün gece Boğazda seyrederken akıntı tesiri ile Kanlıca iskelesine bindirmiş ve hafif hasara sebep olmuştur.Vapurun is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1962
  • ŞOFÖRLERİN DERTLERİ VALİYE BİLDİRİLDİ Şoförler kanunsuz olarak ehliyet alınıp plâka sökülmesinden şikâyet etmişlerdir.Şoför Cemiyet ve Dernekleri Müşterek Kurulu dün vilâyete bir dilekçe vererek dilek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1962
  • KAMYON ALTINDA KA-LAN BİR ÇÖPÇÜ ÖLDÜ Belediye Temizlik işlerine ait Tahsin Yılmaz'ın idaresindeki 11330 plâkalı çöp kamyonu,Metris Çiftliği yakınından geçerken,yolun kenarında durmakta olan bir vasıta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1962
  • PARASIZ ÖRNEK SAYI İSTEYİNİZ!Zübiik Cağaloğlu.Gazisinaiı Paşa sokak o 12 istanbul ZiUbttlc İLANCILIK 5529 9041
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1962
  • TARABYA VİLLÂ ZARİF OTEL Gazinosunda Beynelmilel şöhreti haiz ŞANTÖZ POLLA MORELLi Büyük muvaffakiyetle programına devam etmektedir.İLANCILIK 5521 9042
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.07.1962
  • ılımınınlllltlll BİZ GAZETECİLER DE SUÇLUYUZ ÖMER Sami Coşar in Milli Mücadeledeki Türk basuıını anlatan ve örnekler veren yazılarını okuyunuz.Kürk yıl önce Anadoluda basılan avuç içi kadar kâğıtlara,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.07.1962
  • Talebe mübadelesi suretiyle giden O Türk gen rika'dan döndü Gelen gençlerin arasında Kalb Kraliçesi seçilen bir kız da var TÜRKÂN TÜRKER)AMERİKAN Field Servis talebe mübadelesinden istifade ederek bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1962
  • I Tl İ&S**-^S*jjJ5S8fW*Vı«SSSi)WMWWo#' v*^»vA e iye ıçm r en Ingilterenin ciddî gazetesinin fikrince:tek kurtuluş timi 5 yıllık pl û LONDRA,THA.TURKIYE'deki durum hakkında dün ikinci bir yazı yayınlay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1962
  • Mcmûüsrlıorl Anadoludaki ı »«rakendecllern göndereceğini;mektupları* tanıtıp ı •Iparls taleblnda bulunabilirsiniz.I SANTRAL REKLAM fU.H Adr« S.r» I •»iıcektpı,tan kat S N*.ıı İLANCILIK:5425 9060
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1962
  • BÜTÜN DÜNYA «Hiçbir yazısını okumağa ihtiyacım yok» diyemiyeceğiniz bir sayısı çıktı.Nebioglu Yayınevi istanbul BATEŞ 129 S029
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1962
  • Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden YAPI İŞLERİ İLÂNI 30 Temmuz 1962 günü ihalesi yapılacağı ilân edilen 3.500.000.TL.birinci keşif bedelli Ankara Yüzme Havuzu inşaatı işi,teknik sebepler dolayısiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1962
  • VARİSLİLERE MÜJDE Kısa zamanda mevcudu kalmayan,dünyaca tanınmış,en İyi kaliteli-The SCHOLL MFG.CO.LTD.İngiliz)Firması MamuJâh Dr.SCHOLL ELÂSTİKÎ,SUPERELÂSTÖC VARİS çorapları ve DİZLİKLER yeniden piya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1962
  • j YARIN KÖMÜR ALACAKLAR I Beyoğlu Deposu 141651 141960 îğ Poligon 154834 154937 İŞİ Kadıköy 154326 156068 f Üsküdar Maltepe ı 164264 164422 178461 179729 f| Beykoz ı 185645 186826 İstanbul ı 155809 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1962
  • Bir Kayseri mahkûmu İzmit'e nakledildi IZMtT,ÖZEL Adalet Bakanlığına,cezasının geri kalan kısmını izmit Cezaevinde çekmek üzere müracaat eden sabık Kocaeli Milletvekili Sadettin Yalım,izmit Cezaevine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1962
  • Denizcilik Bankası plânsız çalışmakla itham ediliyor İZMİT,ÖZEL Gölcük Tersaneleri Genel Müdürü,Denizcilik Bankasını plânsız çalışmakla İtham etmiştir.Genel Müdür,Yüksek Mühendis Albay Şerif özkay,Göl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1962
  • Beş parasız Dünyayı gezen genç istanbul'da 21 yaşındaki Paris'fi "Ekzistansiyalist,4 yıl evvel başladığı geziyi 1966'da bitirmeyi umuyor Dünyayı beg parasız olarak,oto-stop yaparak ve yaya yürüyerek s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1962
  • Adapazarı esnafı yarın sessiz yürüyüş yapacak ADAPAZARI,ÖZEL Adapazarı Belediyesinin talebe rüsumunu yüzde 300 zam yapması ve keyfî tasarruflarını protesto maksadı il* Adapazarı Esnaf Demekleri Birliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1962
  • İSTANBULA SEBZE NAKLİYATI ARTIYOR İZNİK,özel Uzun bir süreden beri İstihsal bölgesi olan İznik'te bol olmasına rağmen bir türlü düşmiyen sebze fiyatları son günlerde büyük bir düşüş kaydetmiştir.100 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1962
  • LİZ ROMAYA DÖNDÜ ROMA,A.P.Bir müddetten beri İsviçredeki villâsında kalmakta olan Elizabeth Taylor,evvelki gece gayet neşeli olarak Romaya dönmüştür.«Kleopatra» yıldızı,şapkasından ayakkabısına kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1962
  • Yarın ^öf^ alanlar bir villâ kazanabilirler REKLAMCILIK 3239 90»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1962
  • ^Af*l?x:UN TOPL.A.MA GÜNÜ Aj-l_AWiM NE KAPAK OLUE Bu i ESSE BÜTÜN KAPAK-LARINI YAPARSAN SANA ÜÇ MİS.UÎ ÜCRET s/ERlRÎM."^ WW4 V.V.fMSÜ ĞULPEMBE'N/N MAûŞ GÜNÜ 8U KAPTA SADECE 04 SAAT CAUSTIN SAATİ 5o "S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1962
  • tonDESytö Buldum BusefeilVmabanh halıcını otomobil hna Zr KıLıK KiYAfET YUİüNDEN flUE BiHMI KüWWBEti ilt,SOMU JEtlMl KUttî PENÎIEM MMLA 4ATIST1K-^NE DE DÎNİ 1 SEliDÜLKllMÎMi?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1962
  • İNGİLTERE'YE HAM BEZ İHRAÇ EDİYORUZ IZMÎR,A.A.Daha önce varılan anlaşma gereğince ingiltere'ye satılmış olan ve 300 bin metresi de ihraç edilmiş bulunan 1 milyon metrelik ham bezden sonra,Sümerbank İz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1962
  • RULMAN SATIŞI SB.Kayseri Pamuklu Sanayii Müessesesinde mevcut S K F No.22515)300 adet yeni Rulman 2/8/962 Perşembe saat 15 d* Müessesemiz merkezinde açık arttırma ile satılacaktır.Taliplerin arttırmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.07.1962
  • T.S£ 1 r.*îas3te?Okuyucu Sualleri K IRIKKALEDEN Ali özlük soruyor:zin manevî evlâdı olduğu rivayet edilmektedir.Doğru mudur?Değilse babası kimdir?Bu zatı-şerîfin ismi Veysel Karânî değil «Amir oğlu Üv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.07.1962
  • B-ı İÇ 8ENS MA TEKl-IPi'nE HİA.I\BAŞKA Ğ'J'A AMA X3SKüSl_uV mu ^TEKSEN.Qu İŞE ÛuüK.İTL' ESNADA AO AD A.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1962
  • BİK OAHA ADıŞİN VuvASi^'N» VANINIC?fi VUVA VAPMM vT~ T?e-n.tmrfgfoıa/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1962
  • Mi^MMUİ ĞEKı CtNGTEYi\MA£ U POfiLO.OA KAZAN.Dı^^_ûi?ti v\ETvoani BAs» Ai_açzıNA B.2A -AAAVI DÜŞÜ.6ÛLT AK.TK İm-]İvAKi_A»,ACABA.SANA O A övı-El ûELDı BOLTT HA» VATI/ŞADA TAMlDl- 3ı/W EN SROK^CO ı Di—H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1962
  • ALUVHUK ALİ BEY ODANIM HAlJ NE:ÖVLH?Bt*?AZ BENlAA SIB/İNTÎI ZAML» OLSANA.MEAA&J Shr ODANı top» a,"Tü l oönu$-th Baban in îûz1ıhame-sine u sra OC3ANI DEI?i_Eyfp TOP UaOKSlNı İNTİZAMLI ÇOCUK OLDUĞUNU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1962
  • Hlerl CUMA Rumi 13S1 27 137» Temmuz Temmuz II 19 6 2 14 VAKİ tT VASATÎ EZANİ Gıiııej s.sı 9.20 öğle 13.20 4.49 lkind!17.17 R.16 Akasın 20.31 12.00 Yatsı 22.24 1.S2 tmsât 3.4S 7.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1962
  • niâlliıget Milliyet Gazetecilik A.5.adına *g 5ah£bi:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neğriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür NAMIK SEVIK Maga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1962
  • İLAN TARİFESİ 4)2,3,4,3 IncJ sayfalarda undml 30 T.L.4 S,7 tncJ sayfalarda santimi 25 T.L.4)Birinci »aylada bafUk 200 T.L.4 Nisan,Ntkâh,Vafat ve Teşekkür İlanları 5 santime kadar 80 T.L.Küçük İlânla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1962
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık 22 T.L.6 Aylık 40 T.L.Yıllık 75 T.L.Yabancı memleketler için âdi posta ile bu ücretlerin bir misil alınır.Uçak postası İçin tarife,kullanılacak pulun değerine söre değişir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1962
  • M.M.B.4 No.lu Sat.Al.Kom.Başkanlığından ANKARA Kapalı zarf usulü ile M.SJ3.ve Gn.Kur.binaları kalorifer tesisatı yaptırılacak.Keşif bedeli 801.271.99 lira olup geçici teminatı 35.810.Uradır.İhalesi 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1962
  • Mensubumuz Deri ihracatçılarına Ellerinde deri ihracatına ait lisans Tescil belgesi)bulunan ve derilerinin ilıracata hazır olduğu Ticaret Bakanlığı Baş Kontrolörlüğünden alınmış belge ile tevsik oluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1962
  • M.M.B.4 No.lu Sat Al.Koni.Bşk.dan ANKARA Kapalı zarf usulü ile Patnos'da Garnizon binalar ıinşaatı yaptırılacak keşif bedeli 5,211,208,04 lira olup geçici teminatı 170.100,liradır,ihalesi 4/8/1962 Cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1962
  • Yazan:rn 1 Maurice DEKOBRA M Selâmi Benim de hiç bir fikrim yok.Ben de bir şey bilmiyorum.Gregori'nin ölümü benim için de esrardır.Bir müddet susmak sırası Berııard'a gelmişti* İki zıt duygu arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1962
  • lill!ll!l!llll!musiki BESTEKÂRLARIMIZ ve ESERLERİ j SADEDDİNHJ^ER Yirminci yüzyılın birinci yarısında parlak bir j Şöhret yapmış olan musikişinas ve bestekârlarımızdan biri de Ali Rıfat beydir.IV]^sik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.07.1962
  • GELİN TASI YAMAN KORAY EDEBİ ROMAN Kıpırdadı ince dudaklar,tek tek telli,yarı köse yüzde,hissesine en çok sakal payı düşen sivri alt çene oynadı:"Sordum işte.Meraklandım.Kaç gündür görmedim de.Ev de ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.07.1962
  • HAZIRLIYAN ÖMER SAMI COŞAR Sivas Kongresi sona ererken gerçekleşen ideal ATATÜRK un İLK GAZETESİ "İRADEİ yılının Eylülü.Osmanlı devletinin malı,Sadrazam Damad Ferid'in kontrolü altında bulunan,bulunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1962
  • z:rrf:m uıwımi)ııjuıı»ııww.ın»n.apmi" 11 i «yııı^j,g^!HBB| 1 ii^y» St I lisL:'İP İRÂDEİ MİLLİYE î RADEİ MİLLİYE,Mustafa Kemal Paşanın Sivas'tan ayrıldığı tarihe kadar,onun nezareti allında neşredildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.07.1962
  • SATILIK EMLÂK TARABYADA yeni yolun «ol tarafında Otel nazır,deniz manzaralı şahfiııe 32 dönüm Arazi 49 45 65 Adres:Galatasaray Yenlçarşı Cad.114.ADİLARASLIDA Taksim,Ayazpaşa,Cihangir,Sisli,Nişantas,Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.07.1962
  • V?v.Marilyn Monroe ile kısa süre evli kalan baskctbolcu Di Maggio.Marilyn Monroe üzerinde en büyük tesiri yaratan Arthur Miller.MARİLYN MONROE'mm İÇ YÜZÜ Sarışın Bombayı yıkan büyük olay Alo.Alo.Ben M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.07.1962
  • Osmanlı Padişahlarını kıskandıran adam Bir babanın cuau var 3 defa evlenen,iki karısından doğan 32 çocuktan 21 i hayatta olan Tuncer'in evinde günde 30 ekmek yeniyor M.HULUSİ AKKILIÇ mi.I Ağrı muhabir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.07.1962
  • ARÇELİI DAİMA EN İYİSİNİ İMAL EDER EV ALETLERİ BÜRO EŞYASI METAL DOĞRAMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.07.1962
  • İSTANBUL 7 nci İcra Memurluğundan:Dosya No:962/2474 Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen 1 adet motorlu ayaklı dikiş makinesi U X H.889616 No.lu 3000 lira değerinde olup bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.07.1962
  • İNŞAATTA J NTA KAPILARI ucuzluk garantisidir.Te!44 1390 İLANCILIK 5115 ÖU43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.07.1962
  • Kuaför ALÂETTİN Pariste L'Oreal,Kuaför Aleksandır ve Almanyada Vella firmalarındaki meslekî tetkik ve etüdlerini yaparak dönmüştür.Şişli Hasat sokak 8/A istanbul MİLLİYET 9030
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.07.1962
  • CANI SIKILIYOR Prenseslerin de canlarının sıkıldığı zamanlar oluyormuş.Küçük Prens Philippe plajın kumlarında küçük kalecikler yapmakla meşgul,anne bundan memnun değil.Prenses yanına gidecek amma,ayak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.07.1962
  • TÜRK ALMAN İŞBİRLİĞİNİN ŞAHESER BİR ÖRNEĞİ HAKİKİ PLÂSTİK BOYASI İLANCILIK 5146 9045
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.07.1962
  • KİMYAGER JUULHIYOfi ilerde Müessesemizin izotop istihsal Bölümünde çalıştırlmak üzere iki Kimyager Fransa'ya gönderilecektir.Taliplerin çok iyi Fransızca bilmeleri 25 35 yaşında olmaları şarttır,ilgil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 27.07.1962
  • Mesken politikasına yeni şekil veriliyor Peşin kira alma kanunla önlenecek,kira kontratları kontrol edilecek.Sosyal mesken inşaatına başlanıyor ANKARA,MUSTAFA EKMEKÇİ bildiriyor Bugün Ankara'da 344 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.07.1962
  • özel hastane Hastanelerin pleri Devlet ikâyet ediyor Hastane sahipleri,devlet hastanelerinin parasız bakmalarını şikâyetle,tedavi hekimliğinin Özel Sektöre devredilmesini istedi H EYBELIADA Sanatoryum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.07.1962
  • Dİ RUM Baştarafı Birincide bir çıbaubaşı olabilir.Zira Fransa Cezayir'in Bin Bella idaresine I geçmesine hiç taraftar değildir.Böyle bir gelişme karşısında mü-duhale etmek isteyecek ve müdahalesini ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.07.1962
  • Kemal Kavur Londra,Veysel ilkin de Atina Büyükelçisi oldular ANKARA,Ö£EL Açık bulunan Londra Büyükelçuliğine Tokyo Büyükelçimiz Kemal Nİeiad Kavur ve Atina Büyükelçiliğine de/Tunus Büyükelçimiz.Nedim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.07.1962
  • KRUPP,ANTALYA Bölgesinde turistik tesisler kurmak istiyor ANKARA,ÖZEL Tanınmış Alman sanayicisi Krupp,Antalya bölgesinde turistik tesisler k\ırmak için gerekli teşebbüse geçmiştir.Krupp'un Türkiyedeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.07.1962
  • TURİZM ŞÛRASI TOPLANACAK Ekim ayı içinde Ankarada bir «Turizm Şurası» toplanacaktır.Bu toplantıya turizm ile ilgili bütün teşekküller,otel,gazino,eğlence yerleri sahipleri,sendika başkanları turizmle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.07.1962
  • Silvan'da kadınlar Jandarmaya saldırdı DİYARBAKIR,ÖZEL Silvan ilçesinin Tavaras köyü kadınları dün jandarmalara hücum ederek taş ve sopalarla askerleri yaralamışlar ve yakalanan üç suçlunun kaçmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.07.1962
  • AYTEN AKTURAN'IN servisi tekrar değişti İZMİR,ÖZEL Telefon memuresi Ayten Akturan'ın servisi yeniden değiştirilmiştir.Bir süre önce Şehirlerarası servisin* deki görevinden alınarak.muhasebe servisine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.07.1962
  • İnönü,Eskişehîrdeki hava tatbikatında bulunacak ANKARA,ÖZEL 1 Ağustosta Hava Kuvvetleri Eskişehir'de bir tatbikat yapacaktır.Bu tatbikata.Başbakan tnönü ile Millî Savunma Bakanı Sancar ve Kumandanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.07.1962
  • Başarı gösteremiyen 400 Yedek Öğretmenin durumları düzeltildi ANKARA,ÖZEL Okullarda başarı gösteremedikleri iddiasiyle,müfettişlerin müsbet rapor vermedikleri 400 e yakın Yedek Subay öğretmenin duruml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.07.1962
  • ELEKTRİK TESİSLERİ Belediyeden alınıyor Baştarajı Birincide tan verildiğini,ancak Belediyelerin büyük kâr sağlamak gayesiyle elektriği vatandaşa 22 23 kuruga intikal I ettirdiğini belirtmiş ve gerek ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.07.1962
  • Egeli bağcılar devlet müdahalesi istiyorlar İZMİR.ÖZEL Ege Bağcılar Birliği Tarım Satış Kooperatifleri Aydın İncir İcra Komitesi temsilcileri dün Tarişte bir basın toplantısı yaparak ihraç fiatları yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.07.1962
  • 8u kadar küçük bir fedakârlıkla Linguafon metoduna sahip olarak:dünyanın en ünlü lisan profesörlerini İngilizce,Fransızca veya Almanca öğretmek üzere,tâ evinizin içine getirebilirsiniz.Dershane,ders s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.07.1962
  • izmir'de çöpçüler dün de bir yürüyüş yaptılar Baştarafı Birincide bildiren ve ücretlerinin 10 liraya çıkarılmasını,yatakhanenin ıslâh edilmesini.Temizlik işleri Müdürünün değiştirilmesini ve iş Kanunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.07.1962
  • BAY ve BAYANLARA ^T HAZİR ve İSMARLAMA HER TÜRLÜ,GİYİM EŞYASI ADNAN rPEft'de-ÇARŞIKAPI OURAGl.TEL:22 64 80 REKLAMCILIK 3035 9037
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.07.1962
  • MERAKLA BEKLENEN fufuijıuf DERGİSİ ÇIKTI Amatör ve profesyonel fotoğrafçıların,hiç bilmeyenlerin,az bilenlerin,herkesin istifade edeceği yüzlerce yazı ve fotoğraf.Siyah,beyaz ve renkli fotoğrafçılık,r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.07.1962
  • Bu bavulların içinde neler var Bu bavullar,ARI BİSKÜI FABRİKASININ Fransanın en büyük biskül fabrikası olan ALZASYEN fabrikasına göndermiş olduğu 2 kimyagerle 1 teknisyenin bavullarıdır.İçleri.ALZASYE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.07.1962
  • Her cins FOTON marka Foto kâğıtları gelmiştir.Müracaat:I.Çehreli ve Ort.Tahtakale Cad.G/3 tstanbul MÎLLîYET:9031
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.07.1962
  • Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden Baraka okulun yapılacağı Keşif bedeli Geçici teminat mahal Lira Krş.Lira Krş.Tandoğan Karaağaç 102.513,78 6.375,69 Gül veren Kayaş Araplar 144.314,76 8.465,74 Esente
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.07.1962
  • F.Bahçe yeni sezona iddialı ve ümitli girdi t baştarajı Sekizincide lerden alınmış derslerimiz oldu.3 sene evvel Real Madrid'e benze» tildik,durumu gördünüz.Geçen sene transferden bir ordu kurduk ve 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.07.1962
  • Türkryede Hk defa VINOMIKA PLASTİK VERNİK GOMALAK CİLA DEVRİ GEÇTİ MOBİLYA,PARKE ve DENİZ VÂSITALARINDA VINOMIKA KULLANINIZ Parlak,çizilmez,yanmaz,su geçirmez.Mutlaka buroşür isteyiniz istanbul ana ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.07.1962
  • İLÂN Deniz Lisesinin birinci sınıfına namzet kaydı yapılan öğrencilerin beden eğitimi,matematik,fizik,kimya,tabiat bilgisi ve Türkçe sınavlarına 1/8/962 çarşamba günü saat 9.00 da Heybeli Ada Deniz Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.07.1962
  • KÜÇÜK MODA SAZİNOSU Kadıköy Tel:36 14 45 Her akşam saat 19.30 dan itibaren tanınmış şantöz BERTA ve MEHLÎKA zengin repertuarlarmda Müzik Dans Atraksiyon Sürprizler.Nefis yemek ve mezeler İtinalı servi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.07.1962
  • I Di Stefano Real Madrîdde 10 uncu yılını kutluyor!t baştarajı Sekizincide 3 takımında oynamak şerefini hiç s bir şeyle değişmiyeceğime emin 3 olabilirsiniz.Futbolu bu yıl bırakıp S bıralunıyacağımı z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.07.1962
  • ESKİ BEŞİKTAŞLI COŞKUN TAŞ GELDİ t Baştarafı Sekizincide belirten eski millî futbolcu,Almanyada daha dört yıl kalmak niyetinde olduğunu ilâve etmiştir.Coşkun,Almanların Türk futbolunu modern bulmadıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.07.1962
  • Coşkun ve Yılmaz dün K.Paşa'ya iade edildi t üaştarajı Sekizincide Yılmaz eski kulüplerine iade edilmiştir.Federasyon,tarafların ibraz ettikleri vesikaları incelemiş ve ayrıca Kasımpaşa kulübü temsilc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.07.1962
  • MIHIM i Âşık oldun mu I Evet!F.Bahçe'ye j E t Baştarafı Sekizincide E i Hayvanları sever misin?E At ve inek.i Çiçekler?E E Hepsini severim.E Gördüğün yerler içinde en ğ E beğendiğin?E ş Bizim Moda'yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.07.1962
  • ONAR,DANIŞTAY'A CEVAP VERDİ Baştarafı Birincide bir muamele dolayısiyle ve sorgu hâkimi yetkilerini kullanmaları sebebiyle verilmiştir.Sorgu hâkimi yetkisini kullanan bir merciin verdiği kararların al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.07.1962
  • ÖZEL TEŞEBBÜS t Baştarajı Birincide tnönü,Önce Maliye Bakanı Ferid Melen'l yanına çağırmış ve vergiler konusundaki çalışmaların ne safhada olduğunu sormuştur.Melen:«Paşanı,bütün esnaf gelir vergisi ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.07.1962
  • Altay,Fuar Kupasına her yıl iştirak edecek t Baştarajı Sekizincide Bu sene turnuaya iştirak etmek isteyen 48 tr.kımdan 32 sinin kupaya dahil edildiğini bildiren Hayri Yor-Kancıoğlu.gelecek sene için 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.07.1962
  • Güney Doğu illeri Baştarafı Birincide 7 nci Kolordu Karargâhına giderek Tümgeneral Nazmı Karakoç'u makamında ziyaret etmiştir.Daha sonra Adliye,Baro.Jandarma Bölge Kumandanlığını ziyaret eden" Bakan,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.07.1962
  • Cezayir iç harb tehlikesi fy Baştarafı Birincide Büro,Cezayir'in idaresini,eline aldığını bildirmiştir.Başbakan Bin Hedda ise bu hareketi bir «Hükümet darbesi teşebbüsü» olarak vasıflandırmış ve halkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.07.1962
  • Üniversitelilerin şebekeleri değişiyor Üniversite öğrencilerine verilen şebekelerin sahtelerinin çoğalması üzerine,kullanılmakta olan şebekelerin iptali ile yerlerine yenilerinin verilmesi kararlaştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.07.1962
  • Genelev fiailarının indirilmesi istendi isimlerini açıklamayan onsekiz kişi dün bir dilekçe ile Vali Niyazi Akı'ya müracaat edip genelev Hatlarının ucuzlatılmasını istemişlerdir.Dilekçede imzaları bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.07.1962
  • Jandarmalarla silâh,sopa ve yumrukla çarpışan çete ile 342 kilo afyon da teslim alındı ERZURUM,ÖZEL İran'a afyon kaçıran bir şebeke jandarmalarla yapılan müsademe sonunda 342 kilo afyonla beraber ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 27.07.1962
  • Can,İzmir'den geçerken «F,Bahçenin şampiyon olması zor» dedi.İZMİR,ÖZEL Fiorentina tarafından Venezia'ya kiralanan Can Bartu,dün vapurla Izmirden geçerken,gazetecilerin bir sorusuna cevaben «Kâğıt üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.07.1962
  • Amatör futbolcu al,daha kârlı çıkarsın 0 Durmadan amatör futbolcu transfer eden Istanbulsporun meneceri Ali Mortaş;«Profesyonel alıp da ne yapacaksın?diyordu.«Gitmek istediği zaman aldığı ücretler üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.07.1962
  • 0 Merkez Ceza Heyeti,Celâl Atik,Hâmit Kaplan,Hasan Güngör,İsmail Oğan ve İsmet Atlının ifadeleri geldiği takdirde bugün dosyaları incelemeğe bağlıyacaktır.0 Silâhlı Kuvvetler su sporları şampiyonası 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.07.1962
  • Enternasyonal Turnuada Tel-Aviv,İstanbul galip Enternasyonal Basketbol Turnuasının ikinci gününde Tel-Aviv ve İstanbul Karmaları rakiplerini yenmişlerdir.Mithatpaşa'da günün İlk müsabakasında Tel-Aviv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.07.1962
  • OKÇULAR İNGİLTERE'YE DAVET EDİLDİ VZ^Z iki ferdi birincilik alan okçularımız İngiltere'ye davet edilmişlerdir.Resimde,Yılın Sporcusu Yücel Cavkaytar,Paris'teki müsabakalardan evvel arkadaşları ile bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.07.1962
  • Kızların millî atletizm teması 8 Ağustosa alındı Atina'da Türkiye Yunanistan arasında yapılacak olan kızlar milli atletizm yarışmaları 8-9 Ağustos tarihlerine alınmıştır.Hâlen Ankara'da kampta bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.07.1962
  • CEZMİ OR KUPASI 6-7 Ekim tarihlerinde Mithatpasa stadında yapılacak olan Enternasyonal Cezmi Or Kupası müsabakalarına çeşitli milletlere mensup 61 atlet davet edilmiştir.Bunlar arasında dünya erkekler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.07.1962
  • Coşkun ve Yılmaz dün K.Paşaya iade edildi Vesikaları inceleyen Federasyon,adı geçen futbolcuların Bjk.ve Y.Direğe transferine imkân görmedi I" Kİ gündenberi şehrimizde toplanan Futbol Federasyonu Kası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.07.1962
  • 9SM9 ecek Turnuaya katılacak ikinci takımı,İzmir'liler seçecek.Roma istanbulda bir maç daha yapacak FUAR Kupası maçlannuı kur'alaruıuı çekilişi için İtalya'ya gitmiş bulunan Altay kulübü temsilcisi Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.07.1962
  • Üç büyükler,"Açılış Kupasına katılacak Galatasaray,Fenerbahçe,Beşiktaş ve Altay futbol takımlarının iştirakiyle Mithatpaşa stadında 15,17 ve 18 Ağustos günlerinde bir dörtlü tumua tertiplenecektir.Hâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.07.1962
  • Maliye Bakanlığı,159 bin TL.karşılığı dövizin transferi için gereken müsaadeyi verdi.METİN'in Galatasaray'a trans ferinde son pürüz de dün halledilmiştir.Maliye Bakanlığının,159 bin T.Lkarşılığı döviz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.07.1962
  • İLK MAÇ 5 AĞUSTOSTA Sezonun ikinci antrenmanını bugün saat 16.30 da gene Şeref stadında yapacak olan Sarı Kırmızılılar ilk hazırlık maçını 5 Ağustosta bir istanbul takımı ile oynayacaklardır.Galatasar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.07.1962
  • 1962-63 MİLLİ LİGİ TÖRENLE Vali Niyazi Akı'nın teklifini Federasyon Başkanı Apak müsbet karşıladı.Bilet fiatları ucuzlatılıyor.Pazar maçlarının geceye alınması muhtemel i 8TANBUL Valisi Niyazi Akı'nın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.07.1962
  • Eski Beşiktaşlı Coşkun Taş geldi İZMİR,ÖZEL Üç yıl önce,tahsiline devam etmek ve futbol oynamak üzere Almanya'ya giden Beşiktaşlı Coşkun Taş,dün îzmire gelmiştir.15 günlük tatilini takiben tekrar Alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.07.1962
  • I Di Stehno,Real Modrid'del O.yılını kutluyoı f Yapılacak jübileye 10 yıl Beyaz Şimşeklerde oynayan bütün futbolcular davet ediliyor.36 ya-j sına basan santrfor «Dünyanın en büyük takımın-da oynamak ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.07.1962
  • SORDUK CEVAP VERDİ Yüzündeki band ne Basri?Sakatlandım gene.Maçlar başladı mı ki?Kadıköy'deki minyatür futbol turnuasında.Çok sakatlandın mı?Sayısını unutacak kadar.Yüzüm haritaya döndü sakatlanmaktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.07.1962
  • Ş.Görkey Federasyon antrenörlüğüne getirildi Futbol Federasyonu,1 Temmuzda mukavelesi nihayete eren antrenör Şeref Görkey ile yeniden anlaşmaya karar vermiştir.Şeref Görkey,Beykoz kulübü tarafından ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.07.1962
  • 26.GUN G.Saray'lı Ergunr F.Bahçe île konuştu Transfer 31 Temmuz Salı akşamı sona eriyor.Niyazi K.Paşaya,Ekrem A.Orduya girdi.Aptuilah Beykoz'da kaldı Galatasaray'lı Ergun,Fenerbahçeli İdareci Semih Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.07.1962
  • Taraftarlarının coşkun arasında Ük antrenmanı yapan FENERBAHÇE Beşiktaş,sezonun ilk çalışmasını dün yapmıştır.Kesimde,bu yıl Siyah Beyaz renklerin kalesini koruyacak olan Özcan'ın kültür fizik antrenm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Otomobil ve Motor İlavesi, Sayfa 1
  • 27.07.1962
  • ikinci otomobil ve motor ilâvemiz 3 Ağustos cuma günü çıkacak *S.MİLLİYET GAZETESİNİN İLAVESİDİR.AYRIĞA PARA İLE SATILMAZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 1
 • Otomobil ve Motor İlavesi, Sayfa 2
  • 27.07.1962
  • 3,5,7 fabrika tonluk Thames Trader devamlı tecrübeler sonunda mükemmelleştirdiği Diesel motoru,senkronize 5 vitesi,Hidrovak fren sistemi,üstün takatli arka aksı.uzun ön makasları,mekanik regülatörlü m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 2
  • 27.07.1962
  • Şililimi 1900 DEN 1960 A KADAR A{\f 9\ve gelecek yıllarda çıkacak otomobillerde birçok yenilikler bulunacak-Ijy^ tır.Ancak bu yeniliklerin çoğu eski tip arabalarda kullanılmış,başa-EE rısızlığa uğradı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 2
  • 27.07.1962
  • OTOMOBİLİN TARİHİ Buharlı ilk otomobile polis el koymuştu Otomobilin mucidi şu veya şunlardır diye bir veya birkaç muayyen isim vermeye imkân yoktur.Otomobil,daha doğrusu kara üzerinde kendi kuvvetile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 2
 • Otomobil ve Motor İlavesi, Sayfa 3
  • 27.07.1962
  • I.RELLI i Lastikleri tercih edilmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 3
  • 27.07.1962
  • İSTİKBALİN OTOMOBİLİ GÖRÜNÜŞ:Derli toplu fakat 3İÇclK«#« 10 yılın sonrasına ait arabaların bütün hususiyetleri tesbit edildi ve bu yıldan itibaren de tedrici bir şekilde tatbike başlandı.BÜTÜN büyük o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 3
 • Otomobil ve Motor İlavesi, Sayfa 4
  • 27.07.1962
  • £gg m m Kapalı şoför mahalli ile bir Pickup hüviyetindedir^ Şoför mahallî sökülebilir 1 1 m m fi dakikada fi ayrı Sihirbazlık değil bu Şoför mahalli sökülen Scout'a tentesini zahmetsizce takabilirsini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 4
  • 27.07.1962
  • istikbalin "N OTOMOBİLİ E Püskürtme sistemi Ateşleme sisteminde transistörlerin kulla-I I.nılışı büyük inkılâp oluyor V—8 Roket motorundan ilham alınarak yapılan bu Turbo-Roketin gücü aynı evsaftaki m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 4
 • Otomobil ve Motor İlavesi, Sayfa 5
  • 27.07.1962
  • Rakıtveemm Tam amper Az sarfiyat Hakiki 1 sene garantili PS AKUMULATORLERİ Yalnız Türkiyenin değil Balkanların ve Ortaşarkın en büyük Akümülâtör Fabrikası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 5
  • 27.07.1962
  • ON milyondan fazla Hidra-Matic transmisyon,buna mukabil de beş milyon kadar muhtelif tork-tadil eden transmisyon sistemi yapılmıştırllidra-Matic yâni idrolik transmisyonlar daha ziyade orta boylu ve C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 5
 • Otomobil ve Motor İlavesi, Sayfa 6
  • 27.07.1962
  • İSVEÇ MALI-AĞIR TONAJLI HER TÜRLÜ NAKLİYATA ELVERİŞLİ VOjLVO KAMYONLARI GELMİŞTİR Mevcut tipler:L.49509 takviyeli uzun şasi 162 HP Dizel motoru L.48508 takviyeli uzun şasi 125 HP Dizel motoru L.46507
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 6
  • 27.07.1962
  • UZUN ÖMÜRLÜ LÂSTİKLERİ EO KAMYON ASKERÎ ve SİVİL ORİJİNAL YEDEK PARÇALARI Amerikan' PROTOTTODLS Malı Kalifiye ustanın Kaliteli el âletleri ve TORK anahtarı için 9 uncu kotaya fatura verilir.Türkiye mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 6
  • 27.07.1962
  • DİREKSİYONDA DİKKATLERİ Otomobil kullanmakta en mühim iki unsur sür'at ve mesafedir.Bil-J hassa il yollarında cereyan eden kazalara dikkat edilirse şoförlerin ek-EJ seriyetle bu iki unsur arasındaki b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 6
  • 27.07.1962
  • İyi bakım arabanın ömrünü uzatır Yazan Muammer TUNÇHAN Makine Yüksek Mühendisi)AŞAĞIDAKİ tavsiyelere dik kat ettiğiniz takdirde vasıtanızın genç kalmasını sağlayabildiğiniz gibi büyük tamir masrafları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 6
 • Otomobil ve Motor İlavesi, Sayfa 7
  • 27.07.1962
  • AQUAM ATIC VOLVO PENTA DENİZ MOTORLARINDA YENİ L İ K Türkiye mümessili:MEHMET KAVALA Galata Nesli han istanbul Tel:44 75 54 Telgraf:LAMET *1 Tepebaşı Beşir Fuat Sokak 3/5 Alp oteli altı J Tel:49 41 84
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 7
  • 27.07.1962
  • merboli boyacının aşkı merbolin 070 SENTETİK BOYALARI YAĞLI BOYALARI PLASTİK BOYALARI i FIRIN BOYALARI OTO BOYALARI meı-bolinl e BOYA VE MATBAA MÜREKKEBİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ BÜRO 44 00 50 FABRİKA t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 7
  • 27.07.1962
  • i'.Otomobil Bakım ve arızalar Bu yazı SELÂHATTİN KOÇAK tarafından hazırlanmıştır.MARŞ BASMAZSA SU KAYNATIRSA MOTOR ÇALIŞMAZSA FREN BOZUKLUKLARI LÂMBALAR YANMAZSA Akü boş olabilir.D EJ Marş dinamosu ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 7
  • 27.07.1962
  • Küçük bir hatânın karşılığı ekseriya can kaybıdır MEMLEKETİMİZDEKİ trafik kazalarının büyük bir çoğunluğu tamirci hatâsından ileri gelmektedir.Küçük bir vidanın iyi sıkılmaması veya ehemmiyetsiz gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 7
 • Otomobil ve Motor İlavesi, Sayfa 8
  • 27.07.1962
  • II i lîjcî İmalâtçılarının motor garantisi verirken itimad ettikleri YAG visco-static visco-static İngiltere Otomobil Federasyonunun kontrolü altında motorları,mühürlü 6 ayrı arabanın muhtelif iklimle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 8
  • 27.07.1962
  • FORD,Şevrole,Plymoouth gibi otomobil markalan harcı âlem olmuştur.Bu ve birçok markaları günlük hayatımızda mütemadiyen kullanmaktayız.Fakat bu markaların mânalarını,tarihçelerini,menşe'lerini,nasıl b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 8
 • Otomobil ve Motor İlavesi, Sayfa 9
  • 27.07.1962
  • visco-static W/9' Iıllı-Eoyeî İmalâtçılarının motor garantisi verirken itimad ettikleri YAG visco-static İngiltere Otomobil Federasyonunun kontrolü altında motorları,mühürlü 6 ayrı arabanın muhtelif i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 9
  • 27.07.1962
  • FORD,Şevrole,Plymoouth gibi otomobil markaları harcı âlem olmuştur.Bu ve birçok markaları günlük hayatımızda mütemadiyen kullanmaktayız.Fakat bu markaların mânalarını,tarihçelerini,menşe'lerini,nasıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 9
 • Otomobil ve Motor İlavesi, Sayfa 10
  • 27.07.1962
  • U.S.ROYAL LÂSTİKLERİ İLE.i Yolunuz açık olsun!Parça kopmasına ve aşınmıya mukavimdir Rahat direksiyon sağlar îstanbulda:MOTOR LİMİTEO Şti.Doğu Palas,Taksim tTel.47 10 30 Ankarada:KOÇ TİCARET A.Ş.Ulus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 10
  • 27.07.1962
  • o OTOMOBİL SATIŞ GALERİSİ Yeni veya az kullanılmış otomobilleri almak,satmak ve değiştirmek suretiyle daima hizmetinizde.Adres S Sirkeci Florya Sahilyolu Cankurtaran Mobil Servis İstasyonu yanı.Tel:22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 10
  • 27.07.1962
  • Yarış Otomobili Meşhur İtalyan desinatörü Ghia'nın çizdiği İL DARDO yarış otomobili,muhakkak istikbalin otomobiline yol göstericilerden birisi olacak ve ileride de zerafetini muhafaza edecektir.mııı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 10
  • 27.07.1962
  • ELDEN OTOMOBİL ALACAKSANIZ!Başınıza dert almamak için Hazırlayan A.Esin ÜZSÜ OTOMOBİL bugün memleketimizde de bir lüks olmaktan çıkmış ve ihtiyaç haline gelmiştir.Türkiye'de otomobil ithalâtının yeter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 10
 • Otomobil ve Motor İlavesi, Sayfa 11
  • 27.07.1962
  • TÜRKİYE UMUMİ DİSTRİBÜTÖRÜ EROLA ŞİRKETİ TAZE MAL UZUN ÖMÜR UCUZ FiAT TEDİYE KOLAYLIĞI Her çeşit tenezzüh,hafif,ağır kamyon lâstikleri Her nevi traktör ve grader lâstikleri Cumhuriyet Cad.123 Pangaitı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 11
  • 27.07.1962
  • ISRARLA BEKLENEN İNGİLİZ YUGOSLAV SANAYİİNİN ŞAHESERİ DÜNYANIN EN EKONOMİK 1962 İNGİLİZ PERKİNS OİZEL MOTORLU TURİSTİK LÜKS OTOBÜSLERİNİN TESLİMİNE BAŞLANDIĞINI TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ HAYRİ ACAR İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 11
  • 27.07.1962
  • 10 ve 14 Tonluk ağır yük KAMYONLARI GARDNER Motorlu Takviyeli Şanjımanlı Hava Frenli Türkiye Umumi Distribütörü:EROLA ŞİRKETİ TEDİYEDE KOLAYLIK Cumhuriyet Cad.123 Pangaltı Tel.48 72 25-48 42 89 Telg.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 11
  • 27.07.1962
  • ŞASİ,MOTOR,ŞANJMAN VE YOL KONTROLÜ Bu tavsiyeleri mutlaka okuyunuz Akü uçlarının zarar görüp görmedi» ğini kontrol lâzımdır.Jantın kenarındaki iğrilik de arabanın hor kullanıldığını gösterir.MOTOR KON
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 11
 • Otomobil ve Motor İlavesi, Sayfa 12
  • 27.07.1962
  • 2 tekerlekli vasıtalarda dünyanın en şöhretli a rkası NSU OuicklyS 3 vitesli,fevkalade ekoıfomik ve kullanışlı TÜRKİYE MÜMESSİLİ MEHMET KAVALA ve Ortakları Kom.Şti.Galata Nesli han İstanbul Tel:44 75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 12
  • 27.07.1962
  • ESKİ LASTİKLERİNİZİ YENİLEYİNİZ Dünyanın en büyük lâstik fabrikası olan GOODYEAR metodu ve yüksek kalite kauçuğu ile her ebat kamyon otomobil ve traktör lâstiklerine geçirilen sırtlar KADAR DAYANIR oo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 12
  • 27.07.1962
  • BİR TRAFİK POLİSİ İLE HASBIHAL ESHBOBBI ŞOFÖRLER W~^r içindeyiz RAHAT hareketlerle,adetâ ben bu işi gözü kapalı da yaparım der gibi trafiği idare eden bir trafik polisinin yanına yaklaştık.Başladık ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 12
  • 27.07.1962
  • 7 Ton DİZEL "DIAMOND T„ AMERİKAN Kamyonları Satışa Arzediimiştir.RÜÇHAN ADLI-Zambak Sokak No.9 BEYOĞLU MİLLİYET:İ.228
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 12
 • Otomobil ve Motor İlavesi, Sayfa 13
  • 27.07.1962
  • İSVEÇ Fabrikaları fe^rik işbiT^ ligi ve formülleri ile imal edilen £y4J Akümülatörleri ile vasıtanızı emniyetle kullanabilirsiniz En az Isene garantili Ucuz Uzun omurlu 4I O e EAS Ebonit ve AkümiMaîü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 13
  • 27.07.1962
  • İJ" f IfVi İİUUkl^ NAYLON RAYON ÇELİK TELLİ bridûesTONE JAPON LÂSTİKLERİ REKLAMCILIK;3127 t 225
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 13
  • 27.07.1962
  • EN ÇOK ARANAN ENAÇOK{BEGENILEN VEITH ALMAN LASTİKLERİNE GÜVENİN H TORKlve OlSTOlBUTOnü TURKMAY I i S T A N I U l E BEYOĞIU i 1 ISTI Ki Al i CAD.386 KAT 5 M* TELEFON:İSTANBUL 444673 REKLAMCILIK:3128
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 13
  • 27.07.1962
  • Bir taksi şoförünün Şikâyetleri HEP AMMA HEP BİZDEN ŞİKAYET IKAYET mi o da ne keli-me.Bizim düzenimiz bo-Ş Şehirde sık sık rastlanan trafik tıkanıklıklarından bir görünüşzuk kardeşim düzenimiz.Hadi su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 13
  • 27.07.1962
  • Gündüz dikkat** Gece rahaf.istanbul'da gündüz vazife gören 170 trafik memurundan sadece 40' ı kontrol işi görmektedir.TURKIYE'nin gözbebeği,modern istanbul ilinde akşam saat sekizden sonra trafik kont
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 13
 • Otomobil ve Motor İlavesi, Sayfa 14
  • 27.07.1962
  • SİVRİ AKILLI OTOMOBİL MUCİPLERİ OTOMOBİL icad edileliberi,türlü sivri akıllı mücidlcr ortaya garip fikirler atmış-lardır.Meselâ Costancc Rouset adlı bir kadın yapma atın içine konulacak hava ile soğut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 14
  • 27.07.1962
  • Buharlı otomobiller geri gelecek mi?DAHİLÎ ihtiraklı benzin motörleriyle işleyen otomobiller taammüm etmeden,ondokuzuncu asrın sonlarmda ve yirminci asrın başlarında elektrikli ve buharlı otomobiller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 14
 • Otomobil ve Motor İlavesi, Sayfa 15
  • 27.07.1962
  • ŞASİSİNDEN TRANSMİSYONUNA,MOTORUNDAN FREN TERTİBATINA KADAR HER ŞEYİNE GÜVENEBİLECEĞİNİZ THAMES TRADER memleketimizde en çok beğenilen kamyondur Bir tenezzüh kadar RAHAT DİREKSİYON 5 İLERİ VİTES Senkr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 15
  • 27.07.1962
  • Graham Hill 1962 ilk baharında Şampiyonlar Şampiyonu Stirling Moss u yendi ama GRAIIAM HILL 1962 DÜNYA OTOMOBİL YARIŞ ŞAM-PİYONU.AMERİKAN ARABASI FERRARt Moss'a Asrın Şampiyonu deniyor B STİRLİNG MOSS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 15
 • Otomobil ve Motor İlavesi, Sayfa 16
  • 27.07.1962
  • TİCARET LTD.ŞTİ.«»II,Büyükdere Cad.No.23-T«U 47 28 30,T«lg t TARGAN İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Otomobil ve Motor İlavesi
   Sayfa 16