Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.07.1962
  • STEİNBECK GAZAP ÜZÜMLERİ Çeviren:RASİH GÜRHAN Steinbeck'in «Pulitzer» mükâfatını kazanan bu şaheseri çağdaş roman tekniğinde yepyeni bir çığır açmakla kalmamış,aynı zamanda muzdarip insanlığa bir ümit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1962
  • V Inonu,Golcuk Deniz üssünü ziyaret Başbakan bugün de Karadeniz üslerini gezecek ŞEHRİMİZDE bulunan Başbakan İsmet İnönü dün saat 16.30 da Donanmaya mensup bir muhriple Gölcüğe gitmiştir.Başbakan gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1962
  • CHP İL BAŞKANLARI TOPLANTISI BİTTİ Alfı Ok'a sâdık kalınmadığını söyleyen Turan Güneş,Partinin yeniden teşkilâtlanmasını istedi ANKARA,ÖZEL CH.P.il başkanları dün çalışmalarını bitirmiştir.Top lantıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1962
  • DURUM I İKTİSADÎ TARTIŞMALARA 3 GENEL BİR BAKIŞ f\NCEKl yorumlarımızda belirttiğimiz gibi hiç değilse bir 1 Jtüre için siyasî tartışmalar,iktisadî konularda cereyan 9 edecektir.Başbakanın dün radyoda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1962
  • BELEDİYE İŞÇİLERİ MİTİNG YAPACAK Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası Başkanı,Belediye idarecilerinin tutumlarını protesto maksadlyle bugün Vilâyete müracaat ederek miting için izin isteyecekler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1962
  • Kayseri delegesi Ankara gezici vaizi İbrahim Diken konulurken.ilahiyat Kongresinde Âtatürke fatiha okundu Din düşmanlığı olduğunu ileri süren bir A.P.Milletvekili,bilâhare sözlerini tavzih etti ANKARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1962
  • BİR A.P.KONGRESİNDE İNÖNÜ'YE ÇATILDI A.P.Zeytinbumu İlçe kongresinde konuşan Konya Milletvekili Alımet Gürkan «Halk tarafından tutulmıyan bir şahıs Başvekil olursa o memlekette huzur olmaz» demiştir.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1962
  • Yıllık geliri 50 60 bin lirayı aşan çiftçiler vergiye tâbi tutulacak ANKARA,ÖZEL Yıllık gelirleri 50 60 bin lirayı aşan çiftçiler,ziraî kazanç vergisine tâbi tutulacaklardır.Dün bu hususu açıkhyan Mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1962
  • Kurtuluş Savaşımız sırasında Türk basını kendine düşen görevi en güç şartlar'içinde başarmış ve dâvanın seslenişini yapmıştır.Arkadaşımız ÖMER SAMi COŞAR'ın bu konudaki araştırmasını yarından itibaren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1962
  • BAŞBAKAN İNÖNÜ GECE RADYODA MEMLEKET MESELELERİ HAKKINDA KONUŞTU BAŞBAKAN GÖLCÜĞE GİTMEDEN ÖNCE DÜN MALTEPEDE DENİZE GİRDİ inönü,memleketin güven havasına fini söyledi ı AŞBAKAN İsmet İnö-'nü dün akşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1962
  • Cihangir cinayetinin fûili gazetecilere takdim ettis "Ben Noel Şoris,iosfîn Kalemeni'nin Hayatımdaki ıkına y -oldurdum Hiç kız arkadaşım olmadı.Hayatımdaki ilk kadın da Erzincan'da bir sermayeydi,B HA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1962
  • Yüksele yüksele Alman firmaları İstanbul'da helikopter işletmek için Belediye'ye müracaat etmişler.Şayet teklif kabul edilirse eminiz ki Belediyemiz helikopterleri fevkalâde iyi isletecektir.Çünkü mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.07.1962
  • İRAN ŞAHI EKİM SONUNDA GELECEK TAHRAN,A.A.Türkiye Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkln'in başkanlığındaki Türk Heyetinin Irandaki temasları hakkında bir resmî tebliğ neşredilmiştir.Tebliğde her iki me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.07.1962
  • HER KAATİL,m POLİS «Cihangir Cinayeti» nin kaatilir.i yakaladı.Daha doğrusu elinden kaçırdıktan sonra yakaladı.İlk gün polislere sigara ikram eden,onları evinde ağırlayan,cinayetin işlendiği apartmand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1962
  • 'thı MEKTUP Sevgili MİLLİYET okuyucusu.Gazeteniz yakın tarihimizle ilgili araştırmalara büyük önem vermek kararındadır.«İhtilâlin İçyüzü» nden sonra yarından itibaren yayınlamaya başlayacağımız «MİLLÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1962
  • İHSAN İRFAN MALKARA KERESTE FABRİKASI Çok temiz doğramahk çıralı ve 0eya2 Bütün inşaat çeşitleri Kısa boy mobilya dolgulult Kadron çeşitleri Ambalaj kerestesi Kiremit altı ir Bağdadî çıta Yakacak taht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1962
  • £g OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bugün sıkı çalışmak mecburiyetini duyacaksınız.Fakat yıldızlar çalışmayı zevk yapacak.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubatj tyl bir yıldız tesiri altındasınız,ümidinizi kesm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1962
  • YAĞMURLUK ŞORT SEMSİYE İmalcilerine MPER-TEX 100 Nylon Dokuma Kanat Plâstik Sanayii Şişli Meydanı No.199 Tel.48 45 53 REKLAMCILIK 3178 8893 1111 I I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1962
  • Özel Yeşilyurt Koleji ilk ve orta kısımların bütün sınıflarına gündüzlü ve yatılı öğrenci kayıtlarına devam etmektedir.Muadeleti bakanlıkça tasdikli bulunan Okulda yabancı dil ingilizce olup,eğitim ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1962
  • İPE*!1» MENSUCAT T.A.Ş.'den:Sultanhamam No:124 İstanbul Satılacağı ilân edilen DİZEL MAK MOTÖRÜ ile akuple SIEMENS ELEKTROJEN GURUBU,muhammen 95.000.lira bedel üzerinden 30.7.962 Pazartesi saat:15 de,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1962
  • İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Melodiden melodiye 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Saz eserleri 8.30 Sabah konseri 9.00 Kapanış-11.57 Açılış ve program 12.00 Şarkılar 12.20 Sevilen melodiler 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1962
  • 7 89 10' SOLDAN SAĞA:1 yeryüzünde veya şehirde bölge;Rey.2 Renklerde ve şeklide uygunluk.3 Yeryüzü parçası;t Dayanıklı.4 İlâve;Çir rüz-gâr.5 Maksadını düzgün Bözlerle anlatabilme.6 *L Gudde;İkide bird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1962
  • Arazi Aranıyor Istanbulda veya 100 Km.civarında 30 60 dönüm büyüklüğünde içinde günde bin ton yeraltı veya akar suyu bulunan bir yer aranmaktadır.Alâkalıların Istinye Posta Kutusu No.Ue müracaatları.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1962
  • i.E.T.T.idaresi 2 yıl kinde 60 milyon lira borç ödedi I.E.T.T.İdaresi iki yıl içinde 60 milyon lira borç ödemiştir.2 yıl evvel 251 milyon lira borçlu olaı.idarenin bugünkü borcu 191 milyon liradır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1962
  • İSTANBUL'DA DA PİLOT KÖYLER SEÇİLECEK Köy kalkınmasında takibedilmesi gereken yolu tesbit için özel bir heyet kurulmuştur.Bu heyet,istanbul Üniversitesinden 2,Teknik üniversiteden 2 profesör ile Bölge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1962
  • MEMURLARI BİR HEYET İMTİHAN EDECEK Vilâyette,yeni alınacak memurları 3 kişilik bir heyet imtihan ecektir.Eski imtihan şekli değiştirilmiştir.Uygun görülen yeni şekle göre memur alırken yapılacak imtih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1962
  • VERGİ TAHSİLATI 70 MİLYON ARTTI Gelir vergisi tahsilatı bu yılın İlk altı ayında geçen yılın aynı devresine nisbetle 70 milyondan fazla bir artış göstermektedir.Vergi matrahlarında bir değişiklik olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1962
  • ALTI AY İÇİNDE 293 KUMARHANE BASILDI Vilâyetçe Emniyet Müdürlüğüne verilen emirde kumar oynatılan yerler ve kumarbazlarla sıkı bir şekilde mücadele edilmesi istenmiştir.1962 yılı başından Haziran ayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1962
  • TEŞEKKÜR Aile büyüğümüz ve eşim SEZAİ ŞEREN'in vefatiyle acılarımızı paylaşan,bizleri teselli eden ve cenazesine iştirak iutfunda bulunan Kadıköy Kaymakamına,Erenköy Nahiye Müdürüne,C.H.P.ti,İlçe,Suad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1962
  • Ssıım'ı 4 lenkt-Yalmı 75 Kutuı BUGÜN ÇIKTI,REKLAMCILIK 3165 8874
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1962
  • DEVREN SATILIK Birinci sınıf otel ve lokanta Sirkeci Hocapaşa sok 36 MİLLİYET 8S71
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1962
  • Asılacak I SİNEMALAR I v-J BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)1 ölmeden Evvel R.R.i.2 Fırtına Korkusu C.Wllde t EMEK Tel:44 54 39)Tamirat dolayısıyle kapalıdır.İNCİ Tel:48 45 95)1 özleyiş M.Tema.2 Fosforlu Çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1962
  • Bazı Belediye hizmetleri özel sektöre bırakılıyor Belediye bazı hizmetleri hususi teşebbüse devretmek İstemektedir.Bunla* arasında fosseptiklerin temizlenmesi igi de bulunmaktadır.Fosseptikler,Belediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1962
  • KAN MERKEZİNE 571 ŞİŞE KAN BAĞIŞLANDI Kızılay Kan Merkezi gezici ekipleri geçen hafta içinde 571 çişe kan bağıcı toplamışlardır.Askeri birlikleri ziyaret eden M»^î Meleklere 701 inci top taburu 137,10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1962
  • KIZILAYIN PENDİKTEKÎ KAMPININ 2.DEVRESİ Kızılay'ın Pendik kampının İkine!devresi bugiin açılacaktır.Kampın bu devresine yurdun muhtelif yerlerinden gelecek ortaokul v* lise oğr«nci~ leri katılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1962
  • T.M.T.F.KONGRESİ BUGÜN AÇILIYOR Türkiye Millî Talebe Federasyonunun 17 inci büyük kongresi bugün baglaya.çaktır.Kongre,Lüleburgaz yakınlarındaki Kepirtepe İlk öğretmen Okulu binasında toplanacaktır.To
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1962
  • İSTANBULDA 276 KÖYDEN 30 UNDA İLKOKUL YOK 27fi köyü olan İstanbul'da 30 kadar köyde ilkokul yoktur.Şehrimizdeki köy ilkokullarının sayısı 297 dir.Büyük köylerden bir kısmına iki ilkokul inşa edilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1962
  • VİLAYET BELEDİYEDEN ALACAĞINI İSTİYOR Vilâyet Belediyeden 17 milyon lira olan alacağını istemiştir.Bu para Milli Eğitim hizmetleri için her yıl Belediye Bütçesinden Vilâyete verilmesi «ereken paraları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.07.1962
  • rf* flifiifmmr M«flH»t*mımııwmmımm«wmwHmımHttiiHMitM-«mıtıtM«ııııı-«ımıtı^^ Demokrasi değil derebeyliğidir bu BİZDE devlet bir köy ağası kadar halkta itimat uyandıran* değildir.Bu itimadı uyandıramadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.07.1962
  • Kennedy Beyaz Sarayı değiştirdi lerin aksam Beyaz Saray'a davet artık bir hâdise teşkil ediyor Ij Cumhurbaşkanı olalı AVashington'un,özellikle Beyaz Sarayın çehresi,sosyal hayatı değişmiştir.Truman ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1962
  • Köy kahvesinde komşusunu öldürdü TURGUTLU,ÖZEL İlçemize bağlı Kestelll köyünde eski bir husumet yüzünden cinayet İşlenmiştir.Eline aldığı kırma av tüfeği İle köy kahvesine giden İbrahim özcan,komşusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1962
  • ESİR MÎLLETLER HAFTASI İLÂN EDİLMESİ İSTENDİ Türkiye'deki Türkistanlı gençler adına Zlyaeddln Babakurban,Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderdiği mektupta Temmuzun son haftasının »Esir Milletler Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1962
  • BİSİKLETLE 2850 K LOMETRE Pari8'te» ı»tanbur« 2500 nn letlviJ Z ıı ı Z MhUmtint değerindeki iki kişilik bisikletiyle ve eşi ile gelen Fransız gazetecisi Jean Nogrette sırf zevk için 2850 kilometreyi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1962
  • Çin Hind birlikleri birbirine ateş açtı Nehru,bu olayla ilgili olarak Savunma ve Dışişleri mensuplariyle olağanüstü toplantı yaptı.Kızıl Çin'e bir nota veriliyor YENt DELHİ,A.P,Dışişleri Bakanlığının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1962
  • YARIN KÖMÜR ALACAKLAR İ Beyoğlu Deposu Poligon m Kadıköy Üsküdar Maltepe a Beykos istanbul Yenlkapı Bakırköy Z.Burnu Eyüp Taslıtarls m 131486-143769 144523 162973 176006-176886-150394-153801 120656 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1962
  • NlT,Şü £0W üC-üNLlZ KAYBOIMU^U1.ÇMDİ BURADALAR W H*J AKSt*" mum mtmit.Tftl «U?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1962
  • Yatılı)ÖZEL Yatısu)SİTE KOLEJİ Ak,Orta,Lise geniş bir bahçe İçinde her türlü modern ve konforlu tesislerle inşaatı tamamlanan binasında mütehassıs öğretmenler tarafından İngilizce Dil ve İngilizce tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1962
  • Jf-V t Ve!KUZGUNCUK ismi hakkında Evliya Çelebrden başka biri tenvir edecek malûmat yok.Doğru mıı değil mi bilmiyorum.Fatih devrinde burada Kuzgun babjı)adında biri otururmuş,köyün adına Kuzguncuk)dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1962
  • Kör bir adama Köpek gözü Takıldı Ameliyatın muvaffak olup olmadığı 20 gün sonra belli olacak.BAĞDAT,A.P.Musullu bir göz mütehassısı 18 dakikalık bir operasyon sonunda bir köpeğin gözlerini kör bir ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1962
  • Bir ahır ve 5 manda yandı TURGUTLU.ÖZEL Sarıhanh İlçesine bağlı Kayışlar köyünde çocukların oynadığı ateşten çıkan yangın sonunda bir ahır ve bej manda yanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1962
  • BAŞBAKAN ve YAPIŞIK KARDEŞLER Başbakanı Sir Hace Ahmadu Bella hastalıancde bir ingiliz doktoru tarafından ameliyatla ayrılan yapışık kardeşleri ziyaret etmiştir.Nijeryalı yapışık kardeşler 8 aylıktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1962
  • MODA ÂLEMİMDE DEĞİŞİKLİK PA1US,AAönümüzdeki haftadan İtibaren teşhirine başlanacak olan Paris kış modellerinde eteklerin uzadığı dikkati çekmektedir.Chrlstian Dior moda evi şimdiye kadar alışılmış ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.07.1962
  • Kayserili ünlü rejisör "Artık eski artistlerden bıktığını söylüyor TÜRKÂN TÜRKER)Türkiye'de v*vire«egiîö film mm filmim olacak,sinemayı bırakarak tiyatroya dönüyorum.Bunları söyleyen Kayseri asıllı ün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.07.1962
  • m^w*i OIML-Zklî» TAKİP EDEME-Vfz.OE-Nİ-ZDE-KfuE.Ki 7QPu4pı NI2 M(f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1962
  • DıUritartelt» M l si Bge/Jy-A gel.DlGlME NE L KAOAR.MEM_NUAA BİLSENİZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1962
  • ^İlİIIİliiiilİİİiİi TABİÎ M e.BOLT fL-E MENECeaYJf TAN)VoeuM.SEN DE SEMI!ERfMpE ÇALI.ŞlMDİÇSUN,DE Sİ1-Mı* EVLûT.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1962
  • &İS&ÖİKİİI w/&fo% BBı ti W\MHHB1 gJS ı_^7^^3vJHLr^ PAhJÇO'NUl CE~K HALİ KAJZŞr ÜC SMS JE °^4fek »tJ A r~ 1 Bl'.Tt İİŞl^üKPİ^IÜi'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1962
  • ALtAHLjK Ati Bil 8ABA,OKU.OA BıZB TEZGÂHTAR-LIK OEJZSl DE VERMEYE BAŞLADILAR.BR TKCRü-J3B EDELİM.2 anne *İRzet M ben Bı'e saticiyim,seni' ete şey almaca İkna edeceğim.ÎJAVlN BAYANI DEMODE SÜPÜRGE İLE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1962
  • Hicri Pazartesi Rumi 1382 23 1378 Sof er Temmuz Temmuz 21 19 6 2 10 VAKİ [T VASATÎ EZANİ GUnef 5 48 9.13 öğle 13.20 4.48 ikindi 17.18 20.34 f 8.43 Aksam 12.00 Yatsı 22.29 1.54 ImsAlr 3.39 7.05
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1962
  • Ha£h ŞaSpetbU 35* Milliyet Gazetecilik A.5.adın» Sahibi:ERCfTMENT KARACAN umumi Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür l HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür NAMIK SEV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1962
  • İLAN TARİFESİ 0 2,3.4,5 İnci sayfalarda santimi 30 TL.0 S,7 «id sayfalarda san Um)25 r.L.0 Bilinci sayfada haslık 200 T.L.0 OOSün.Nisan.Nikâh,Vefat ye Teşekkür İlânları 5 santime kadar m 80 T.L.Küçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1962
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık 22 TL.6 Aylık 40 T.L.Yıllık I 75 T.L.Vabancı memleketler İçin âdi posta İle bu ücretlerin bir misil alınır.Uçak postası İçin tarife,kullanılacak pulun değerine göre değişir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1962
  • M.M.B.4 No.lu Sat Al.Kom.Bşk.dan ANKARA Kapalı zarf usulü ile Patnos'da Garnizon binalar linşaatı yaptırılacak keşif bedeli 5,211,208,04 lira olup geçici teminatı 170.100,liradır ihalesi 4/8/196?Cumar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1962
  • Motosiklet almadan son model Alman NSU Motosikletlerini görmeniz menfaatiniz icabıdır İLANCILIK 5418 8890
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1962
  • Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden Baraka okulun yapı mahal lacağı Keşif bedel!Lira Krş.Geçici teminat Lira Krş.Tandoğan Karaağaç Gülveren 102.513,78 6.375,69 Kayaş Araplar Esentepe Seymenler Akdere K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1962
  • Yazan Maurice DEKOBRA Türkçesi:Selâmi İzzet SEDES ÇIKAN KISMIN ÖZETİ:Cannes şehrinin Palm Beach gazinosunda maladan masaya dolaşan Bernard Calvarez,krupiyeye «Güzel bir kadının yanında boş bir yer ölü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1962
  • Kahvenin önünde,sahilde kayıkların başında,iskelenin üzerinde,en çok da Hüseyinin etrafında toplanmıştı millet."Deme be Hüseyin.Deme be!Kuvit mi avlıyorlarmış gece yarısı?"Valla gözümle gördüm.Ben de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1962
  • ŞEHRİMİZDE BİR "ARENA TİYATROSU,YAPILIYOR I ğ=ic Şehrimiz,1962-03 tiyatro mevsiminde yeni bir sa-S E lona daha kavuşuyor.Taksimde,Sıraselvilerde Belçika b E Konsolosluğunun yanındaki binanın altıncı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1962
  • BORSA KOMİSERLİĞİMDE!Bir süredenberi Borsa ile asla ilgisi bulunmayan şahısların,işlemiş kupon bedellerini hesaba katmaksızın düşük fiatlarla veya çeşitli mallarla değiştirmek suretiyle her türlü tahv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.07.1962
  • Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden YAPI İŞLEM İLÂHI 5 1 Kapalı zarf usulü ile ve Bayındırlık Bakanlığı 1962 yılı inşaat ve tesisat fiatları ile eksiltmeye konan iş:ANKARA YÜZME HAVUZU inşaatıdır.Tahm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.07.1962
  • ALI NACI ¦¦HM A RMAĞANI KARACAM ARAŞTIRMA YARIŞMASI yry.MİLLİYET* Gazetesi,arir kurucusu ALÎ NACİ KARACAN'tn hâttrasmt anmak gayesiyle bir fon ayırmağa ve bunu her yıl değişik fakat daima faydalı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.07.1962
  • SATILIK EMLAK AKSARAYDA 4 katlı apartman sahibinden ehven fiatla Sat.MOr.9-17 arası.44 22 88.SAHİBİ pille Sat.750 Ura İrat kotlren kârglr 4 katlı ev Fatih.21 24 81.ANADOLEMLAK sizi de güzel bir mülk s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.07.1962
  • ŞEVROLE İMPALA 962 Model Yeni,Sahibinden Tel,49 37 31 REKLAMCILIK 3160 8892
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.07.1962
  • MARILYN MONROE'nun İÇ YUZU İlk evine fiği zaman içini kendi zevkine göre döşemek istemi mn,fı!ll.ll.Milin ılV.İ'i Mariiyn Monroe'nin son çevirmekte olduğu «Somethlng'ı got to give» adlı filmin yeni bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.07.1962
  • susa S3®n)a BİR FLORANSA MODASI K,rnuzl «"^ndan istifade edilerek ya-BİR rbUIUtna» mUUMOl pılml,blr kokteyl klyafetl.Elbise üzerine alınan kap da aynı renk kumaştan yapılmış ve kenarlar bastan aşağıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.07.1962
  • MEMLEKETLER ARASI ŞEHİRLER ARASI ŞEHİR İÇİ FABRİKA GARANTİSİNİ HAİZ DÜNYANIN EN EKONOMtK y—1/BL LÜKS KONFORLU 65 B.H P PERKİNS DİZEL MOTORLU SAATTE 100 KM.SÜRAT 700x20 ARKADA ÇİFT LÂSTİK ORİJİNAL PULM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.07.1962
  • KIRLI ELLER Jean Paul Sartre'ın en başarılı piyesi Sabahattin Eyiiboğlunnn bir önsözü ile Kitapçılarda arayınız.Ödemeli olarak Cumhuriyet Matbaasından istenebilir.Fiatı:5 Lira MİLLİYET 8870
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.07.1962
  • AVİZECİLİKTE YENİLİK TOPTAN PERAKENDE Oniks taşından imâl edilmiş avize,aplik,gece lâmbaları,kolonlar ve hediyelik eşya;emsallerinden en ucuz fiatla.Ayrıca Avrupa kat kaloriferleri,mazotla işliyen büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.07.1962
  • PT 109 Hücumbotunun Komutanı Kennedy'nin bir gün Cumhurbaşkanı olacağını kim tahmin edebilirdi Başkan Kennedy,Beyaz Saraydaki basın toplantılarının birinden çıkıyor.KENNEDY Cumhurbaşkanı olduktan sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.07.1962
  • BELAFONTE BOYKOT EDİLDİ 0 Ürdün Hükümeti,Amerikalı caz şarkıcısı Hary Belafonte'ye karsı boykot Hân etmiştir.Yahudilere karşı sempati beslediği,aynı zamanda sark1 ve filmlerinde onların propagandasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.07.1962
  • MAKASLANAN FİLM 0 Stalln aleyhinde «vvruıiıij bir Sovyet filmi.Doğu Almanya'da sansüre uğramıştır.«Sava;devam ediyor» adındaki bu Sovyet filminin Doğu Almanya makamlarınca makaslanması,Sovyet idarecil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.07.1962
  • MAĞARADA İKİ AY O Mlchel Siffre adlı genç bir Fransız âlimi,iki ay kalmak üzere Alplerde bir mağaraya kapanmıştır.Muhtemel bir atom harbinden sonra insanların atomdan müteessir olmuş yerlerde yaşayıp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.07.1962
  • DOĞUM YILDÖNÜMÜ 0 Bir cTenezzüh Gemisi» nden denize atlayan bir şahsı kurtarmak için içinde 14 kişiyle suya İndirilen tahlisiye sandalı alabora olmuş ve bir denizci bu sırada aldığı yaralardan ötürü ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.07.1962
  • MARBURG kütüphanesinde saklanan Giovannl Boccacio'nun «Decameron» isimli eserinin kendi el yazısı ile yazılan orijinali,Padua üniversitesinin iki profrsörü tarafından İncelenmiş,ve her iki profesör de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.07.1962
  • I ı ıı ımıı r Konya Vakıflar Müdürlüğünden İşin yeri Keşif bedeli Geçici İhale Nevi teminatı tarih!1 Konya Sırçalı 64.060.19 4453.01 27/7/962 Mescit 2 Konya Sultan 45.037.60 3377.82 Alâeddin Yukarıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.07.1962
  • GENÇ ŞAİRLERE FIRSAT!Eylül 1962 de neşredilecek,fotoğraflı SUR DÜNYAMIZDA GENÇ KUŞAK ANTOLOJİSİ için iki fotoğrafınızla şiirlerinizi P.K.887 İstanbul adresine postalayınız.MİLLİYET 8896
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.07.1962
  • nınş ow YAŞI 35 i biraz seçmiş olanlar Clara Bow*n herhalde hatırlarlar;1920 lerde Hollywood'un en güzel,en schhar yıldızı idi ve kadın diye tanınırdı.Sonra birdenbire beyaz perdeden ve sosyeteden çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 23.07.1962
  • CHP İL BAŞKANLARI TOPLANTISI BİTTİ t Baştarafı Birincide lam fedakârlıklara sürüklemek,hem •to bunu vatandaşın »eve sev* yapmadım sağlamak mecburiyetindeyiz.Vatandaştan hiçbiı ey İstemeden vatandaşa J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.07.1962
  • îHTîTFÇFFffF 1*9999*93931 9fllİ9 9999l~ $93393 999)9 »11919 I93J9 il N-i 11X11 9999a'9«T1l Dünyanın en tanınmış markaları ISKRA v* sair dünyacı tanınmış muhtelif yeni pariİ ^^ti&BP^ marka OTOMATİK YAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.07.1962
  • DURUM Baştaraft Birincide Yeni Hükümet,oirbtriyl* çatışan iktisadî görüşlerin hangisini i benimseyecek?Suali cevaplandırmadan evvel sözü edilen ftkW cereyanlarını çok umumi olarak özetleyelim:Bugüne k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.07.1962
  • PE-RE-JA LAVANTA ÇİÇEĞİ KOLONYASI tLANCILIK 5047 8886
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.07.1962
  • özcan Arkoç,bugün Beşiktaşlı oluyor t Baştarajı Sekizincide meydan verilmemesi için Beşiktaşlı idareciler satış bedelinin tutarı kadar bir teminat mektubunu bugün bölgeye vereceklerdir.TRANSFER 31 TEM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.07.1962
  • NACİ ERDEN I t Baştarafı Sekizincide i Günde kaç saatini fûtbole ayı-j nrsın?E ÎW.i E Futbolcu olmasaydın?E Futbolcu olmaktan bajka i ğey düşünmedim ki.E Radyoda ınaç dinlerken ne lıisl sedersin?E Ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.07.1962
  • Metin "Eski formumu bulacağım,ğ.Bnştarafı Sekizincide Metin'i tekrar aramızda görmek bizi fazlasiyle memnun etmiştir.Metin gibi bir futbolcu ile kadromuz elbette kuvvetlenecektir.Artık,bu işin tahakku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.07.1962
  • Bir AP kongresinde İnönü'ye çatıldı t Baştaraft Birincide raya getirdik.Bu ağabey partiyi* dedik.Bölükbaşı bu teklifi kabul etmedi «Canbazdır o sesleri» Karşımızdaki İntanın samimi olmadığını biliyord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.07.1962
  • İSTANBULDAN HERGÜN SAAT ON İKİYİ BEŞ GEÇE LONDRAYA TEK TEVAKKUFLU)119 Ayrıca HERGÜN gene saat 12.051e)ATİNA ROMA PARİS ZURİH FRANKFURT Bütün bu servisler,Comet 4 B jet uçaklarıyla ve Olyrnpic Airvvays
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.07.1962
  • CÂZÎP BÜYÜKANNE HAYATIM ANLATİYOR V Yılların artisti Marlene Dietrich'in 1?Associated Press)KOMPOZİTÖR Igor Stravinsky'den sonra ünlü aktris Marlene Dietrich de kendine göre bir yol çizmiş bulunuyor.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.07.1962
  • Hayatımdaki ikinci kadını öldürdüm Bagtaraft Birincide« tik karşılaşmamız asansörde oldu.I Hizınetçisiyle birlikteydi.Bana bakıp gülümsedi.Sonra yanındaki hizmetçiye bir şeyler söyledi.Yirıniiki yadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.07.1962
  • İlahiyat kongresinde Atatürk'e fatiha okundu Bağtarafı Birincide tiha okumuşlardır.Devlet Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata,Tabiî Senatör Mehmet özgüneş'in de takip ettiği toplantıda A.P.Adana Milletvekili Has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.07.1962
  • Kalkınma ve Sosyal Adalet birlikte olacak Baştarajı Birincide di çünkü sadece güvensizlik hissine dayanıyordu.Ama ciddî bir mahiyeti var gibi aylarca memleketi âdeta işlemez hale getirmişti.MEÇHULİYET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 23.07.1962
  • Ulvi Yenal'm,Başkan Vilardo ile yaptığı anlaşmaya göre Bu sene Galatasarayda oynayacak olan Metin Oktay,Palermo takımı ile şehrimize ilk gelişinde halkın tezahüratına otobüsten mukabele ederken hiçbir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.07.1962
  • Avrupa Fuar Şehirleri Kupasında 4.gruba düşen Itay,Roma ile İstanbul'da karşılaşacak Kadrosunda Manfredini,Angeiillo gibi şöhretleri bulunduran İtalyan takımı ile ilk maç Eylülde.İZMİR,Esen Kaftan bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.07.1962
  • TEL-AVİV KARMASI DÜN GECE GELMEDİ Çarşamba gecesi Mithatpasa stadında başlayacak olan Şehirlerarası Basketbol Turnuasma iştirak edecek olan Tel-Aviv karması dün gelmemiştir.Birgün önce telgrafla gelec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.07.1962
  • ANKARA TURNUADAN ÇEKİLİYOR MU?Organizasyon Komitesinin,diğer takımların kamp yaptığı otele kabul etmediği Ankara karması,durum düzeltilmediği takdirde turnuadan çekilecektir,ilgililer,mevzuat müsait o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.07.1962
  • 4.Mahir Safi Kupası Yelken yarışları Marmara Yelken Kulübü tarafından tertip edilen 4.Mahir Safi Kupası Yelken Yarışları,dün Caddebostan Kınalı arasında yapılmıştır.Müsabakalar sonunda birinci olan ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.07.1962
  • Kürek müsabakalarının hr^ini fi,Sarav kazandı Kürek teşvik müsabakaları dün Kartal'da yapılmış ve bütün yarışları Galatasaray kazanmıştır.Dört tek dümencili yarışında,yanlış çıkış yapan Anadoluhisarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.07.1962
  • Dujn sona eren rurKiye Kulüpler arası puanlı atletizm birincilikleri eleme müsabakalarında,Galatasai'ay'lı genç atlet Mehmet Ay,9.44.6 ile 3000 metre steeple'de Türkiye gençler rekorunu kırmışta-Dünkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.07.1962
  • "Yanlış kapı Çaldınız ağam» 0 Ankara'lı idareciler Cumartesi günü heyecan içersinde bir futbolcunun peşine takıldılar ve bütün gün arkasında dolaştılar.Ne bahasına olursa olsun kadrolarına almak istiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.07.1962
  • ÖZCAN AKKOÇ Siyah-Beyazlılar,millî kalecinin satış bedeline itiraz etti.Transfer 31 Temmuz günü sona eriyor Gündüz Kılıç «Ergim imzalayabilir ama para alamaz» dedi YILIN en büyük transferlerinden biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.07.1962
  • SORDUK CEVAP VERDİ tek santrfor:ŞİRZAT Bak Naci,hazır transfer ayındayız.Sana yetki verseler de,takımın için istediğin yabancı futbolcuları al,deseler.Evet,kimleri mi alırdım?Pele ile Eusebio'yu.Ya se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.07.1962
  • YUNANİSTAN'A 80-74 YENİLDİK SELANİK,ÖZEL Yunan genç milli basketbol takımı dün gece 3 bin kişi önünde Türk genç millî takımını 80-74 yenmiştir.Karşılaşmanın ilk devresi 40-40 berabere bitmiştir.Zevkli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.07.1962
  • fürkiye Kulüpleraıası Puanlı Atletizm Birincilikleri seçme müsabakalarına iştirak eden Beşiktaş,Kurtuluş,Fenerbahçe ve Beyuğluspor takım kaptanlarına Galatasaray kaptanı Cahit Önel birer buket ve bayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.07.1962
  • AMERİKA-RUSYA ATLETİZM SAVAŞININ İLK GÜNÜ Conolly,çekiçte düsıya rekor Erkeklerde Amerika 61 45,kadınlarda Rusya 30-22 ilerde.Tarr,Bolotnikov,Long,Morris,Hayer Ozolina ve Press'in dereceleri ise müsab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.07.1962
  • Avrupa Yelken birinciliklerine devam edilemedi OSTEND,ÖZEL Avrupa yelken sampiyonaaına dün de şiddetli fırtına sebebiyle devam edilememiştir.Hakem heyeti,hava mu halefetinl göz önünde bulundurarak yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.07.1962
  • T.E.D.Kulübü tarafından tertiplenen Çalenç Kupası tenis müsabakaları sona ermiş ve tek erkeklerde Nazmi Bari,çift erkeklerde ise Bari Kermetı çifti şampiyon olmuştur.Dünkü finallerde Nazmi Bari,Suzan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.07.1962
  • Izmirspor,Mevsimi dana Keserek açtı Beşiktaş sezona yarın Fenerbahçe ise Perşembe günü giriyor.IZMİK,ÖZEL Izmirspor profesyonel futbol takımı dün kendi sahalarında yapılan bir törenle yeni mevsime gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.07.1962
  • METİN:"ESKİ FORMUMU BULACAĞIM,Millî santrfor,G.Saray'a dönmekten memnun olduğunu söyledi.Kılıç "Metinin reçetesi bende,dedi.ilk antrenman paralı olacak METİN Oktay,Palermo kulübü ile Galatasaray arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor