Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.07.1962
  • p Doğu'da beş gün içinde on şakî yakalandı Jandarmanın takibi karşısında,şakiler birleşmeye çalışıyor ANKARA,ÖZEL SİİRT bölgesinde müfrezelerin son beş gün içinde on şakiyi yakalannya muvaffak oldukla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1962
  • Beş kıt'amn hemen her köşesini gezen,her gittiği diyardan ses veren,eserleri en az bir kaç yüz bin basılan,Fransa'nın ünlü macera romanı yazarı MAURİCE DEKOBRA'nın nefis bir eseri:KADINLARI BÜYÜLEYEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1962
  • DURUM GÜNEYDOĞUDAKİ SOYGUNLAR GÜNEYDOĞU illerimizde yaşayan vatandaşlarımızın can ve E mal emniyetini ötedenberi tehdit eden soygunculuk,gasp,kaçakçılık ve cinayet olayları son zamanlarda I tehlikeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1962
  • Gürsel,şehir Ormanlarını gezdi eŞehir Korusu» ve «Belgrad Ormanları» nda dün 3.5 saatlik bir gezi yapan Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel,ormanların,halkın İstifadesine açılmasını İstemiştir.Cumhurbaşkanı ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1962
  • Suudî Arabistan Kralının kardeşi geldi Dün sabah saat 10.30 da hususî bir uçakla Suudi Arabistan Kralının kardeşi A.Idria ile birlikte 21 Prens ve 21 maiyet erkânı olmak üzere 88 kişilik bir grup.yazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1962
  • A.Menderes'in vârisleri 5 gün içinde 4.5 milyon lira ödeyecek ANKARA,ÖZEL Sabık Başbakan Adnan Menderes'in örtülü ödenekten zimmetine geçen 4,5 milyon liranın,vârisleri tarafından ödenmesi İstenmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1962
  • Adalet Bakanı parti merkezlerini ziyaret etti Adalet Bakam Prof.Abdülhak Kemal Yörük dün sehrimizdekl parti 11 merkezlerin* birer nezaket ziyaretinde bulunmuştur.Ziyaret sırasında Bakan ile partililer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1962
  • DISlHERl BAKANI TAHRANA GİTTİ Gazetecilerle konuşan Erkin,T akran9 da Şah tarafından kabul edileceğini de açıkladı ANKARA,ÖZEL DIŞİŞLERİ Bakanı Feridun Cemal Erkin dün aksam saat 19 da uçakla Tahran'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1962
  • KÛPRUÛE.N UÇTU 5oför HÜ8*yin Özyiğit idaresinde Tarsus'tan İstanbul'a «ebıe getirmekte olan Koma E x 70423 p,âka say,h W» Tuzl» Fendik arasındaki Kurtköy önlerinde bir köpı yuvarlanarak devrilmiştir.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1962
  • TAŞLAR GÖZÜNDEN Mİ ÇIKIYOR,CEBİNDEN MI!Gözünden 200 taşın çıktığını iddia eden Emine Can sinir hastası bulundu Taşlar Cebinde Bulundu Stajyer doktorlar,kadını bekleme odasında cebinden çıkardığı adî t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1962
  • GENÇ KIZI EZEN ECZACI DÜN TEVKİF EDİLDİ önceki gece Florya motellerinin önünde 30598 plâka sayılı hususi otomobiliyle üç genç kıza çarpıp birisinin parçalanarak ölümüne sebep olan Şehremini ezcahanesl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1962
  • Sümerbank mamullerinde f i a t ayarlandı ANKARA,ÖZEL S&merhank 35 tip mamulün flatlarını indirmiştir.Ayrıca,satış flatları maliyetlerinin altında kalan ve dar bir müstehlik zümresine hitap eden fantez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1962
  • Atina'da,nümayişçiler polisle çarpıştı ATİNA,A.A.Yunan Merkez Partisinin bir toplantısını müteakip Atina caddelerini dolaşan ve Hükümet aleyhinde nümayi| yapan bazı kimselerle polis kuvvetleri arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1962
  • {%0Hi 6ff in yeni bir ŞAHESERİ daha!1962' nin en büyük edebî hâdisesi &EGU\ftN AtSACT Büyük romancı bu eserinde bir pişmanlığın „t,r.b.n.dil.getiriyor.$AHESER ROMANLAR j~j/Çeviren' j GÜVEN v.oültekİn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1962
  • Hükümet ve özel sektör temsilcilerinin toplantısından sonra Sanayi Bakanı yeni bir ekonomik devreye girildiğini söyledi Osmanağaoğlu özel sektör adına varılan sonucu açıklarken Bir işletme ve yatırım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1962
  • Türk ve Amerikan Polisi işbirliği yaptı üşierek çalışma ile afyon kaçıran büyük bir şebeke meydana çıkarıldı ROMA,A.P.İL MERİKAN polisi ile işbirliği yapan Türk polisi büyük miktarda J»V kaçak afyon e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.07.1962
  • GÜMÜSPALA,ECEL TERLERİ döktü Gt.MCŞPALA,Karadeniz gezisinde Ordu'ya da uğradı,ti idare Kurulu odasında üyelerle partinin durumunu görüşüyordu.Birden kapı açıldı,teeriye elinde sopa,saçı sakalı birbiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1962
  • &ÎCÂMM «TTTOl'Sfligl Dolar kuvvetleniyor AMERİKA Birleşik Devletleri tarafından dünya har devletlerinin kalkınması İçin yapılan devamlı yardımlar,son yıllarda Amerikan tediye blânçosunun büyük açıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1962
  • KİRALIK FABRİKA BİNASI ARANIYOR Sanayi mıntakasında 25 HP trifaze cereyanlı 4û0.M2 lik kiralık fabrika binası aranıyor.Müracaat 22 65 14 MİLLİYET 8660
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1962
  • fftef ana 91den en «ısa yot Ziraat Bankasından geçer kapısının «nahtan Ziraat Bankasında tasarruf h*sabı planlamı •tlmiacfir» ¦k W?y BANKASI BASIN 11145)8661
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1962
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 2» Ocak] Bir davette çok beğenileceksiniz.Talibinize bile tesir edeoilir bu.$1 KOVA BURCU [21 Ocak 1» Şubat] Biri size müşkülât çıkarıyor.Sinirlenmeden İdareye çalışı-BU.SSK BAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1962
  • ÖLÜM Merhume Haflze Eren'ln eşi,Selma Feray ve Neşet Eren'ln Dabaları.Feruzan Feray'm kayınpederi,Ertunç Feray,Leylâ Feray ve Çiğdem Eren'ln büyükbabaları Fatma Blnzet.Sabiha,Mecdi Eren.Celâl Deriş,Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1962
  • Domates Hah Sun'î şekilde Yükseltiliyor Gecen hafta içinde 125 kuruşa kadar düşen domates bu hafta İçinde 2 liradan satılmaktadır.Her geçen gün iiatın biraz daha düşmesi gerekirken görülen bu yüksekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1962
  • PAHALI MAL SATAN İKİ MANAV KAPATILDI Dün fahiş fiatla mal satan İki manav birer gün için kapatılmıştır.Yapılan kontrollarda.Galata Mebusan caddesindeki bir manav ile Taksim Larnartln caddesindeki mana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1962
  • PROF.EMİN ONAT İÇİN DÜN BİR TÖREN YAPILDI Son yıllarda Türkiye'de yetişen en büyük mimar olarak kabul edilen Ord.Prof.Dr.Emin Onat.ölümünün birinci yıl dönümü olan dün Teknik Üniversitede yapılan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1962
  • AMERİKALI GAZETECİ DÜN BEYRUTA GÎTTİ Uç gündür şehrimizde bulunan Amerikalı gazeteci Victor Reise 1 ve eşi Beyrut'a gitmek üzere dün saat 16.20 da memleketimizden ayrılmıştır.Victor Reisel,çıkmış oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1962
  • mm SI Av,HAIR SPRAY Saçlarınızın tuvaletini korur tajt n taranmış ve şekil verilmiş saçların bozulmasını önler saçları rüzgardan ve emden korurfrnfi* sac,ann ÇaDuk yağlanma l4J sına engel olur.AN» C H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1962
  • Zimmetine 42 bin lira g tahsildar ortadan kay Mezbahada kesilen hayvanlardan alman rüsumların koçanlarında tahrifat yapan memur aranmakta Sütlüce Mezbahasının tahsildarlarından Tuıhan Kargıtuğ zimmeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1962
  • PAZAR YERLERİNE ATLI ARABALAR GİREMİYECEK Semt pazarlarında cUırarak araba iie sebze ve meyva satışı yapan ö arabacının ruhsatı iptal edilmiştir.Ayrıca kaldırımlarda vasıta tamiri yapan iki oto tamirh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1962
  • ALMAM SİRKİ Rio f{wci$ t* 8 fâiAlil }tn\Preğram Bugün ttnz'ılatlt halk Günüdür REKLAMCILIK:3102 8677 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1962
  • "HURDA DEMİR SATIŞ!T.C.Emekli Sandığı Tarabya Oteli İnşaatı Kontrol Şefliğinden:İnşaatımız sahasında mevcut hurda demirlerin satışı SO.7.1962 Pazartesi günü yapılacaktır.Şartnamesi hergün İhale komisy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1962
  • f SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)1 Oç Bebekli Gelin 1.Lewi« R.t.2 Utanmayanlar ii.Vlady f.EMEK Tel:44 M 39)j Tamirat dolayısıyla kapalıdır.İNCİ Tali 4* 43 «S)J özleyl» M.Tema.2 Fosforlu Cevriy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1962
  • TEŞEKKÜR Büyük kaybımıa:Sevgili oğlum,kocam,ağabeyim,babamız NİHAT ARMAÖAN'ın Cenaze merasimine bizzat iştirak eden,çelenk gönderen,telgraf,telefon ve ziyaretleri ile acımızı paylaşan bütün meslekdasl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1962
  • ACI BİR KAYIP Merhum Nalın Seran ile Saniye Seran'm oğulları,Maclde S«ran'ın eşi,Nihal Kip'in ağabeyi-•l.Tülin Seran'ın babası,mar ve İskân Umum Müdürü Zahit Mutlusoy,Sami Mutlusoy ve Dr.Seha Mutlusoy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1962
  • BULMACA i 23456789 10 SOLDAN SAĞA:1 G.Amerika'da bir devlet.2 Bir şekerleme;Müz.lk yazısı.3 Eski bir sa2;Tersi atletizmde bir branş.4 Tersi göz rengi;Hem acıklı hem gülünç kısımları havi sahne eseri,ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.07.1962
  • ¦IIHIIIIIllilitlIIlllliliiiitill.ilIIllllliiIIIiliIIIIIIIIIIIIII!İSTANBUL 7.27 Açılı» ve program 7 30 Melodiden melodiye tt.OU Haberler ve hava durumu 8.15 Türküler 8.30 Solodan orkestraya 9.00 Kapanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.07.1962
  • Cinayetin islendiği dairenin ınhiblnla aamadı tmbuiv BaJdinL Cinayet* »aiınu «lan katın kiracıları:Gian Giacomo Jogna ve Klelya Baidini Karsular apartmanı cinayetini izleyen Emniyet mensuplarının,Ande
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1962
  • KLEOPATRA„mn N SAHNELERİNİ UDA ÇEVİRECEK Kahire'ye gelenBurtonSfenks'lerin yanında çevrilecek sahneler için Liz'in sokulmamasından endişe ediyor i m kahire,ap.Mısır'a gelen Ingill2 aktörü Richard Burt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1962
  • YARIN KÖMÜR ALACAKLAR Beyoğlu deposu 126121 12773.İstanbul Poligon 131702 131765 Yenlkapı Kadıköy 1383C9 13027B Bckırküy Üsküdar 155864 157320 Burnu Maltepe 170514 171484 Eyüp îî*ykoa 1RSKS9 17044* Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1962
  • 1 LİRALIK ESRAR İÇİN 10 YIL YATACAK 1/MIH,ÖZEL Bir esrarcı bir liralık esrar için 10 yıl hapse mahkûm edilmiştir.Eşrefpaşadaki Clciparkta bir gram esrarı Mustafa Cidik adındaki bir esrarcıya boş gazoz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1962
  • mırniMmı VİLLÂ 50 HALI 100 İLİM Hediye ediyor Tafsilât Kayat ve Ses mecmualarında REKLAMCILIK 3091 8678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1962
  • GuLt Ûmi GİDİM,KAFANIZI W im\H £f-Lt&ild2.£L&iSEtE&-Niii WlAfc2.Aa^/DAP.UNUTA-8u «Ator HANATIAMM SOMUMA KA-KADAN MUlAfLr Ka*MA «ALKj&fl ^AUTEKftUN ElitfENKtlft.TOVÖELECOL-Sun,DüNNANiN SONU.fölW &ÜBA!1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1962
  • Kabibay'la Konuştum!^T 3.Z 3.Tl YUSUF ZİYA ORTAÇ Yusuf Ziya Ortaç,Orhan Kabibay'la üç saat konuştu ^r Bu önemli portreyi,yarınki AKBABA'da onun eşsiz kalemi çiziyor.MİLLİYET:S652
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1962
  • USTU KUDRET SİHİRBAZLIK ÖĞRETİYORUZ Bay ve Bayanların sahip olacağı büyük İmkânlar:1 Siz de 2 ayda toplantılarda amatör olarak bu sihirli meslek sayesinde sükse yapar.2 Profesyonel olarak Dünyayı para
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1962
  • ^IHH»IIIIHH«JII!Ullli:illlUIIIUIIIIMI«t«IIIIIIIIIIIIIHtlHIIİI!HlHM«HH«UHI Fruzan Fer ve Mevlânâ B İRK AÇ sene evvel memleketimize gelen Tahran Üniversitesi Mevlânâ kürsüsü sahibi Ordinaryüs Profesör F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1962
  • Küba sayesinde Amerika'ya şeker ihraç ettik MİAMÎ,A.P Şeker ihracatı sahasında Küba'nın kayıbı.Türkiye'nin kazancı olmuştur.«Yozgat» şilebi dün ilk defa olarak Amerika'ya Türk şekeri getirmiştir.Şileb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1962
  • MacMillan 9 Hükümet üyesini daha değiştirdi LONDRA,RADYO Başbakan McMülan kabinesinden 9 kişiyi daha atmıştır.Böylece Hükümetten el çektirllenlerin sayısı 16 yi bulmuştur.Bu tadilât,Muhafazakar Partiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1962
  • Anayasa Mahkemesinin ilk toplantısı yarın ANKARA,ÖZEL Anayasa Mahkemesi yarın ilk toplantısını yapacak ve Anayasa Mahkemesi iç tüzüpfünü.görülecektir.Mahkeme bundan sonra,Yüksek Adalet Divanından inti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1962
  • BİR ADAM KARISINI ekmek bıçağiyle doğradı İZMİR,özel Ballıkuyuda Ali Karabamt adında bir «dam,başka bir erkekle münasebet kuran 14 yıllık evli karısını ekmek bıçağıyla delik deşik ederek öldürmüştürön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1962
  • 30 yaşında kadın 18 lik sevgilisini kaçırdı ANTALYA,ÖZEL Gazi Paşa ilçesinin Galadıran köyünden 30 yaşında ü.adlı bir kadın,Rece yarısı aynı köyden İS yasında H.yi kaçırmıştır.Kendilerini yakalayan ja
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1962
  • PAKISTANDA YENİ PARTİ KURULABİLECEK EAWALP1NDI,P.H.S.A.P.Siyasi partilerin yeniden kurulması ile İlgili kanun tasarısı,Pakistan Milli Meclisi tarafından kabul edildikten sonra Başkan Eyüp Han tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.07.1962
  • CİCİ CAN BAŞLAR KE*j ÖYIE/Dtf^ SEN BAŞKA.SIN/SENİ HERKES.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1962
  • iiiililiiiiiiilliii eizı' Kurtt-akacak 8'RS.tbc.6SUOİİSİİZ.fCuKTARA\A 6ANö NASİP OLOu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1962
  • WffîföfflffîW?M$Mi^ffî BEKİ Bu.Zada *Aiı_ı»e.TİME SEMİNİ SAHİPLERİNDEN ÇOK OilMA RİZ.LA yûZD.VNOil 8ui_U NACAĞIM MEDAN S QMJ M J OE YAPACAĞİMİZ YûKDIAAı^AtÇ.BATI OÜNlVASiNUN NSAN U AKİlAYI HAKKİNİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1962
  • CİSCO Kİ D İÖSE SAUNA5,RO0 RBB0 ZENGlN OLDUM rm İ T7-i f£ m u;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1962
  • ALLA BU K ALİ BEY L.LJR-Mü K?MEN B.'ZE GEU ^EICEE'/A.57 OKUL.ûRtcADZL ÇİM SF7-A O man4 Aptal.ÇİKKİZ.ENRSECy.OV OTELOff fCût-AAA» S(AVlP OLUK Size davet ere TiM.GEceyf sul RAJOA GE-ÇİR,EC£ _SS v£ 3I M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1962
  • Hicrî Çarşamba *"mT um 18 Temmuz r«mmgI ü 19 6 2 VAKİT VASATÎ EZANÎ Gilneğ 5.43 9.05 ö*le 13.20 4.42 İkindi 17.18 8.40 Aktam 20.38 12.U0 Yatsu 22.34 1.50 İmsak 3.32 6.54
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1962
  • ıııef c j 7 Milliyet Gazetecilik A.«dine ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mcsûl Müdür t HASAN YILMAE* bpor kısmından Mesul Müdür NAMIK sEVıK Magazin kısmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1962
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4,5 lnd tayfalarda »antünl T ta o* tayfalarda •antlml 30 T.L.35 T.L.200 T.L.S0 T.L.1 T.L.ABONE TARİFESİ 3 Aylık 22 T.L.6 Aylık 40 T.L.Yıllık 75 T.L.Dttfün,Nisan,Nikâh,Vefat re Teşekk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1962
  • MUHTELİF SOKAK TENVİRAT LAMBASI ALINACAKTIR 100 adet 250 ve 400 W takatte cıva buharlı ampullü balastlı rt 25 mf bondansa förlü teçhizatı ile direk armatürü ve 145 adet 150 W enkandesanampullü ve numu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1962
  • UMUMÎ MAĞAZALAR T.A.Ş.Gümrükleme,Depolama,Yurdiçi parsiyel eşya nakliyatı ile AVRUPA'nın muhtelif memleketlerine kamyon nakliyatı hizmetlerine ilâveten FİNANSMAN mevzuunda da sayın müşterilerinin emri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1962
  • Her kapasitede 5 sene garantili «TE-HAı TELEFON SANTRALLARI Yarını otomatik rakipsiz fiatlarla satışa arzedilmiştir.NOT:iş Hanları,Pasaj ve Çarşılar için kiralık santrallarımız mevcuttur.MÜRACAAT:HAMD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1962
  • MUHTELİF EB'ADDA ÇELİK CİVATA VE DEMİR PERÇİN ALİNACAK o Ereğli Kömürleri işletmesi Ticaret Müdürlüğü istanbul Satmalına Bürosundan Buna ait şartnameler her gün Satınalma Servisimizden alınabilir.Tekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1962
  • Yazar 20.Asrın en iyi kalemşörlerini şöyle sıralamıştı:Wolfe,Faulkner,Hemingway,Pasos,CaldVelL BÎR kaç gün evvel ölen William Faulkner,kendisini Yirminci asrın ikinci en iyi Aınerikan yazarı addederdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1962
  • llliili!ij BALIKÇILIK YAYIN 2)SITKIÜNER Yayın balıkları »tirii halinde yaşamazlar.Göl ve nehirlerde münferit gezerler.Kısın derin sulara çekilip,ııisbeten mutedil olan çamurlu yerlere vücutlarını yerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1962
  • CELİN TAŞI YAMAN KOBAY EDEBÎ ROMAN Onun pek seyrek gelen bu hallerine,alışkındı Hasan.Ama gene de heyecanlanmıştı.Dayanamadı,önce tâ ileriye,önünde hâlâ Aliyle karısının kayığının kımıldadığı buruna,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.07.1962
  • SATILIK EMLÂK KADIKÖY Altı yoldu 3 oda hol 45.000,dürt oda hol 55.000 ödemede üç sene vade.Banka kredisine uygun 36 36 03 Fergat,Kadıköy Altıyol Çilek Sok.12/1 önder Emlak.ERENKÖY Kosyataİında 4 oda h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1962
  • AVA POMPA,IŞLERINDE UÇUKİ HÇ*TUMÛRÎ FAAL 4563 8654
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1962
  • '150 lira ile yurt gezisi nasıl yapılır?Röportaj:METE AK YOL,Fotoğraf:ASAF UÇAR 875 kuruşluk biletle vapur güvertesinde geçirilen gecenin sabahında Mete Akyol solda)ve Asal Uçar 875 kuruşluk biletle g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.07.1962
  • 30 yıl içimizde yaşamış bir kadının derdi:KANUN 'flWIMS|!M| u Necmi ONUR S% yı* °nce Tür^îye'ye &el-J miş Henriet Fisher.Akça pakça,damarlarında gençlik kanı,yüreğinde baharın delişmen rüzgârı.«İçimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.07.1962
  • lill!lili!illll!l!li!IIHI Yunanistan'da Turiste yan bakmak bile suç!Bu yüzden Batı'daki komşumuz,Avrupa'dan gelen turist akını için bize duvar oluyor Yavux rBAYRAKTAR UZUV boylu,sarı saçlı,orta ya$lı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.07.1962
  • 10 Ton Sülfone Ay Çiçeği Yağı Alınacaktır:1)Bu ise ait şartnameler Müessesemizin Beykoz'daki merkezinden veya Sirkecideki i d Vakıf haa altındaki irtibat büromuzdan temin edilebilir.2)Kapak teklif mek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.07.1962
  • ASPİRATÖR İMALATÇILARINA i Fransız CASSOR Marka 54 Watt,110-220 çift voltajlı,1450 devirli motörlerimiz gelmiştir.METİNİŞ:Nuruoamaoiy* Kılıçcdar 15 İstanbul Telefon:22 92 52 MİLLİYET 8651
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.07.1962
  • NADIA ORYANTAL DANSIN Şahane YILDIZI GAZİNOSUNDA Rezervasyon:62 40 01/125 BASIN:11788)8671 Metrdotel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.07.1962
  • ŞAHANE RENKLİ İNŞAAT LEVHALARI Alâlmlsema renklerinden daha güzel ve latif muhtelif renklerde degrade ve janjanlı yarı şeffaf İthal malı 90X220 ve 250 ve 300 sm.«b'admda plastik levhalar çok ucuza sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.07.1962
  • KAYNAK IŞCErçlNtZOE m KAUÇUK HORTUMLARI FAAL 4563 8654
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.07.1962
  • Metal depluaye ve madeni sıva kösesi,süpürgelik çıtası satın alınacaktır.Taliplilerin tn geç 8.1962 Perşembe günü s**t 10 a kadar Hilton İlâve İnşaatı Şantiye Şefliğine müracaatları.BASIN:11755)8664
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.07.1962
  • AZiLNÂME Gördüğüm lüzum üzerine 16.7.962 gün ve 28811 sayılı 8.eı Noter kanallyle Avukat SEDAT B0-REKOGLU'nu umumi vekilliğimden azlettim.HASAN FEHMİ KILIÇLAR İLANCILIK:5382 ««71
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.07.1962
  • W/i l SULAMA İŞLERİNİZDE-*J0®L 3r tHI Xh-iL—J WF KAUÇUK HORTUMLARI fAAJU w*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.07.1962
  • MEMLEKETLER ARASI ŞEHİRLER ARASI ŞEHİR İÇİ FABRİKA GARANTİSİNİ HAİZ DÜNYANIN EN EKONOMİK Aç-iS-TL £L 1962 LÜKS ONFORLU 65 B.H.P.PERKİNS OİZEl MOTORU!SAATTE 100 KM.SÜRAT 700x20 ARKAOA ÇİFT LÂSTİK ORİJİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.07.1962
  • I •X URDUN Kralı Hüseyin ve eği Prenses M una hâlen İngiltere'yi özel mahiyette ziyaret etmektedirler.Bu İngiliz asıllı Prensesin Kral ile evlendikten sonra doğduğu memlekete yaptığı ilk seyahattir.Kr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.07.1962
  • mmm K fi Fİ RİI FR KoIeaen 12-bölüğümüz uçakla dönmüştür.Balıkesir hava alanına bölüğümüz VİATS MinKUCn UtEiUlkbn c—97 uçağı ile gelmiştir.Uçağın pilotlarından B.J.Jensen Ordonat Okul Kumandan Muavini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.07.1962
  • hirde dün bir su sıkıntısı çe Karadere'de patlayan ana borunun tamirinden sonra gerekli iazyik sağlanamadı,yüksek yerlere su çıkmadı Evvelki gece Terkosa 22 kilometre mesafede Karadere mevkiinde 1 met
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.07.1962
  • GÜRSEL,SEHiR ORMANLARINI GEZDİ Baştarafı BirİTicide cekoudular yüzünden durmayacaktır.Ha.vvöütıiik ve çilekeşlikle geçinen bu aileler i.j-i.j vere nakledilmelidtr.demiştlr-•Jlgililer,bu gecekonduların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.07.1962
  • Cezayir hükümetinden iki Bakan istifa ediyor Başbakan Bin Hedda ile Bin Bella arasındaki anlaşmazlık idarî mekanizmayı felce uğrattı CEZAYİR.A.P.Cezayir Dışişleri ve İstihbarat Bakanları,memleketin li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.07.1962
  • Doğuda ğ gün içinde on şak!yakalandı t Baştaraft Birincide.KAÇAK SİLÂHLAR Şakilerin elinde bulunan kaçak silâhların Doğu Karadeniz bölgesinde Giresun ve Rize dağlarındaki mağaralarda yapılmakta olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.07.1962
  • yeni bir soygun GÜNE* DOĞU,NECMI ONUR bildiriyor Seyyar jandarma birliklerinin Siirt bölgesinde devamlı takibine rağmen 10 kişilik silahlı bir şaki grubu dün gece sabaha karşı Tatvan Norsln yolu üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.07.1962
  • Yaralama hâdisesi cinayet şeklini aldı Üç gün önce Zeytlnburnunua cereyan eden bir kavga,dün yaralının hastahanede ölmesiyle cinayet şeklini almıştır.Eski bir husumet yüzünden çıkan münakaşa neticesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.07.1962
  • Tutuşan fareler bir ormanı ateşe verdiler ANTALYA,ÖZEL Manavgat ilçesinin Başağıl bucağında ©turan Mehmet Duman,tarlasındaki fareleri öldürmek için ga?dökerek tarlayı ateşe vermiş,fakat fareleruı biti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.07.1962
  • Taşlar cebinde bulundu Baştarafı Birincide Cerrahpaşa hastahaneslne gelmiştir.Gözünden devamlı taş çıktığı söylenen kadının durumu Ue klinik şefi Prof.Necdet Sezer de bizzat meşgul olmuştur.Emlnenin g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.07.1962
  • DIŞİŞLERİ BAKANI Baştaraft Birincide lerle yaptığı konuşmada ziyareti sırasında İran hükümeti mensupları ile iki memleketi ilgilendiren konular üzerinde görüşmeler yapacağını,Şah tarafından kabul edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.07.1962
  • Peru'da Ordu idareyi ele almağa hazırlanıyor UMA Peru)A.P.AA.Perudakl Cumhurbaşkanlığı seçimlerini müteıklp vukubulan buhran yüzünden Başbakan Soldan'ın kabinesi istifa etmiştir.Bir hükümet üyesi,bu d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.07.1962
  • özel Sektör yaptığı temastan memnun uk veya İndirme olmayacaktır.E)Tasarruf bonolarının tedavüle çıkabilmesi için Hükıımet çalışmakta ve btr formül aramaktadır.F)Memlekette yatırımı teşvik ve kalkınma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.07.1962
  • Gene kızı ezen eczacı dün tevkif edileli Baştarajı Birincide ralarında arabasıyla Florya kampingierindeki yazlık evine giderken moteller önünde gezmekte olan 1" yaşındaki Çiğdem Onur.27 yaşındaki hmel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.07.1962
  • Beden Terbiyesi Gene)Müdürlüğünden YAPI İŞLERİ İLÂNI 1 Kapalı zarf usulü ile ve Bayındırlık Bakanlığı 1962 yılı inşaat ve tesisat fiatlan ile eksiltmeye konan iş:ANKARA YÜZME HAVUZU inşaatıdır.Tahmini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.07.1962
  • Palermo'nun,Metin için G.Saray'a teklifi:baştarafı Sekizincide G.SARAY MEVSİMİ 25 TEMMUZDA AÇIYOR Milli lig şampiyonu Galatasaray,25 Temmuzda Ali Sami Yen stadında yapılacak bir antrenmanla sezonu aça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.07.1962
  • Üç büyük kulüp,Vefa'yı destekliyor İr öa^tcrTttft Sekizincide Ligden düşmesi şahsen beni Ve Beşiktaş camiasını üzmüştür.Gönlümüz böyle köklü bir kıütibUn milli ligde verini muhafaza etmesini arzu ediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.07.1962
  • ÖZCAN BOŞTA.t Baştarafı Sekizincide Demlrsporlu Niyazi ile İki senelik kontrat yapan Beykozlular bugün iç transferi de tamamlayacaklardır.Karagümrükle antrenör oyuncu olarak anlaşmaya varan Recep Adan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.07.1962
  • CANLI VENEZiA ğ Baştaıajı Sekizincide tır.Kasım transferinin futbol piyasasına hareket vereceği zannedilmektedir.DİĞER TRANSFERLER Flörentina İdarecisi Massi,cebinde 280.000.000 Uretlik bir çek olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.07.1962
  • İSVİÇRE İÇİN İyi bir ailenin nezdinde Isviçreye gidecek,iyi yemek yapmasını ve ev işlerinde de yardım edebilecek bir bayan aranıyor.Bonservis ve fotoğ-rafla isviçre)rumuzu ile İst.176 Posta kutusuna y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.07.1962
  • A.NEJAT ERKMAN Buz dolabı Dikiş ve Çamaşır makinalan Motorlaı Radyo Pikap Teyp Avize ve Aplikler Elektrik Süpürgesi Bisiklet Elektrikli cihazlar Fatih,IVIacar Kardeşler cad.No.39 Telefon:21 35 74 İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.07.1962
  • ERENKÖY AMERİKAN ASMA FİDANLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 9999.98 lira keşü bedelli Müessesemi?M K.E.tipi barakanın tâdil ve ikmal inşaatının birim fiatı esası üzerinden 23/Temmuz 1962 Pazartesi günü saat 15 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.07.1962
  • İMAR ve İSKÂN BAKANLİĞİ İNŞAAT İLANI 1 7269 Sayılı kanuna göre ihaleye çıkar-lan 1.053.854.25^ TLkeşif bedelli Giresun fli Şebinkarahisar İlçesinde yapılacak elan 96 dükkân ve 3 ev işi kapalı zarf usu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.07.1962
  • DENİZCİLİK BANKASINDAN İmtihanla Müfettiş Muavini Alınacak Müsabaka imtihanı ile aşağıda belirtildiği üzere,950 Ura maaşlı Müfettiş Muavinliklerine lüzumu kadar eleman alınacaktır.6 Ağustos 1962 günün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.07.1962
  • PIYALE MAKARNASI Aylık İkramiyelerine Devam Ediyor 15 Temmuz 1962 İkramiyelerini Kazananlar:1)1.000 Lira Kazanan:ismail Garip Beylerbeyi istanbul)2)250 şer Lira Kazananlar:Hayriye Serinkan Cebeci-Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.07.1962
  • 1StKi^:r.r-^v-DURUM t Baştarafı Birincide ıBurada yaşayanlar yoksul ve cahildir.Güneydoğu illerimiz eğitim bakımından yalnız Türkiyenin değil,belki de dünyanın en geri kalmış köşelerinden biridir.Bayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.07.1962
  • ARAŞTIRMA YARIŞMASI «M!flLLÎYET* Gazetesi,aziz kurucusu ALİ NACİ KARACAN'ın hâtırasını anmak 'gayesiyle bil fon ayırmağa ve bunu her yd değişik akaı daima faydalı bir teşebbüsle kullanmağa cara?vermiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.07.1962
  • Beşiktaş,A.Gücü'nün bekleri Erkan ve ismetle anlaştı ÖZCAN F.Bahçe İdare Heyeti,millî kalecinin 50 bin llrahk son tekilimi de reddetf i Yeyildirek um pa tali dün de iki futbolcu transfer ederek sönük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.07.1962
  • İTALYA'DA YAZ TRANSFERİ BİTTİ İtalya'da yaz transferi gayet sönük ve hareketsiz geçtikten sonra,dün akşam nihayete ermiştir,italyan gazeteleri kulüplerde hazır para olmadığı için transferin yavaj geçt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.07.1962
  • Bartu'nun yeni takımı İstanbul'da iki maç yapacak.İtalya'da yaz transferi kapandı.Şeref ve Suat'ın transferi Kasım'a kaldı ŞÜKRÜ GÜLESİN ROMA'dan bildiriyor GEÇEN yılın İtalya 13 üncüsü Veneria,Eylül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.07.1962
  • Şampiyon güreşçi yetiştiren kulüplere maddî yardım var ANKARA,ÖZEL Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü,yürürlükte bulunan talimatnamenin 421.maddesine uyarak,şampiyon güreşçi yetiştiren kulüpler» mail yard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.07.1962
  • Merkez İstişare Heyeti Cuma günü Ankara'da toplanarak Vefa ve Demlrspor'un Baraj maçlarına yapmış olduğu itirazı InceJiyerek karara bağlıyacaktır.Besimde,Vefalı idareciler dün itirazlarını bir kere da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.07.1962
  • Palermo' Metin Kin G.Saray'a teklifi;483 bin lire Oktay,alacağı olan 20 milyon lireti Palermo'ya bırakacak.G.Saray da hâsılatı Palermo'ya verilmek üzere iki maç yapmayı kabul etti PALKİİMO Kulübü,Gala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.07.1962
  • Belgrad,Atina ve Tel-Aviv karmaları 24 Temmuz tarihinde geliyor 25 29 Temmuz günlerinde Mithat,paşa Stadında yapılacak olan Şehirlerarası Enternasyonal Basketbol Turnuasına iştirak edecek Belgrad,Atin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.07.1962
  • YAŞAR YILMAZ da Almanya'ya gidiyor Greko-Romen Güreş Milli Takımı lemanlarından Yaşar Yılmaz,Schlferstadt spor kulübünün davetlisi olarak önümüzdeki hafta Almanya'ya gidecektir.Yılmaz,hem kulübün elem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.07.1962
  • Apak,Lefter'e izin verecek Federasyon Reisi,Yunanistan'a antrenör olarak gidecek Lefter'e başarılar diledi Lefter Küçükandonyadi* TunaıaıUn'â gidecek FUTBOL Federasyonu Reisi Orhan Şeref Apak,Yunanist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.07.1962
  • MODASPOR İLE KADIKÖYSPOR BİRLEŞİYOR Dün toplanan Modaapor v« Kadı* kfiyspor idare heyetleri İki kuiübün birleşmesine karar vermiştirönümUzdeki günlerde yt-nl nizamname hazırlanacak ve kongre yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.07.1962
  • İsrail ile voleybolde millî teması kestik israil Voleybol Federasyonunun Türkiye israil gene milli takımlar maçını iptal etmesi sebebiyle,Türkiye Voleybol Federasyonu «israil'le voleybolde her türlü t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.07.1962
  • Fenerbahçe ¦a 12 Ağustosta G.Saray'la Oynayacak Yeni sezonu 26 Temmuzda açacak olan Sarı Lacivertlilerin ilk hazırlık maçı Hacettepe ile Fenerbahçe sezonu 2İ Temmuz'da açacaktır.Yeni mev lime 22 kişil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.07.1962
  • Yunanistan müsabakası İçin 32 atlet davet edildi ANKARA,ÖZEL 11-1* Ağustos tarihlerinde istanbul'da yapılacak Türkiye Yunanistan Genç Atletizm Yarışması lçia Ankara,istanbul,İzmir,Trabaon,Mersin,Eskiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.07.1962
  • KISA HABERLER Merkez Ceza Heyeti dünkü toplantısında Şekerbilâl'den ÜikU'ye bir ay,Karşıyaka'dan Akın'a 45 gün,Allbeyköy'deu Mazhar'a iki ay müsabakadan men cezası verniktir.Beşiktaş kulübü tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.07.1962
  • Minyatür Futbol Turnuasına yıldız futbolcular katılacak Kadıköyspor kulUbü tarafından tertiplenen MlnyatUr Futbol Turnuuı Cuma gecesi bağlıyacaktır.Müsabakalar tek ellmlnasyon usuiü İle yapılacak ve P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.07.1962
  • F.Bahçe Kokotoviç'ten şartlarını sordu Fenerbahçe kulübü,dün Yugoslav Futbol Federasyonuna telgrafla müracaat ederek antrenör Milko Kokotoviç'ln şartlarını sormuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.07.1962
  • Âlîayr Fuar Kupasında üç takviye alabilecek izmir takımının da iştirak edeceği turnuanm kur'aları Cumartesi günü Bologna'da çekiliyor.Federasyon adına kur'ada özerengin bulunacak İZMİR,ÖZEL AVRUPA Fua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.07.1962
  • ry^1^)i^?%Ş?tf*%? ty:l& L A V E R 1.000.000 liralık raket B U sene YVinıbledon'u 2defa kazanan meşhur tenisçi Rod Laver,Kramer'in profesyonel olması için yaptığı teklifi kabul etmiştir.Teni» aleminde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor