Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.07.1962
  • Gümüspala,Karadeniz,Bölükbaşı ise Ege Gezisine Çıktı Meclisin tatile girmesi ile Ankara'da siyasî faaliyet durdu.ANKARA,ÖZEL Genel Başkanı Gümüşpala,bugün Karadeniz gezisine çıkacaktır.Genel Başkan be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1962
  • Halk kaçak binanın yıkılmasına mâni oldu Kasımpaşada cami yanında inşa edilen kur'an kursu binasının yıkılıp yıkılmıyacağı ilerde belli olacak.KASIMPAŞA'DA Büyük Piyalepaşa camii civarında ruhsatsız o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1962
  • xx':y\J |£Hg pğ?i:k% î$M i I JM?^fei A.P.li Senatörün »Öğretmenler Komünisttir» »özü üzerine karışan kongre.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1962
  • YENİ ÇIKTI 1)Çözümlü Kiraya Problemleri Lise:I,II,III için Kenan Okan)5 L.Z)Çözümlü Fizik Problemleri Lise:I Talât Tuncer)4 L.Çözümlü Fizik Problemleri Mekanik Talât Tuncer)3 L.Posta pulu karşılığı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1962
  • Gümrükteki mallar bir defalık ekilecek Ticaret Bakam,bu konuda diğer Bakanlıklarla da mutabakata vardıklarını söyledi.Otomobiller de alınacak ANKARA,Orhan TOKATLI bildiriyor GÜMRÜKLERDE bekliyen malla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1962
  • ırhlı Birliklerin "Cevdet Sunayn tatbikatı yapıldı HÖMÜ ERZURUM'DAKİ TATBİKATTA HAZIR BULUNDU Köylüler Başbakandan kendilerine toprak verilmesini istediler Başbakan ismet İnönü,Erzurumda yapılan tatbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1962
  • Köpek balıkları zararlı değil Marmara ve Boğaziçini köpek balıklarının istilâ ettiği ve bunların plajları tehdit ettiği yolunda çıkan haberler,ilgililer tarafından yalanlanmıstır.Hidrobiyoloji Enstitü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1962
  • IUIIIMPI HALİT ÇAPIN Yılın Gazetecisi SEÇİLDİ «Gazetecilik Başarı Armağanı» yarışma-sıncla gazetemizden Oğuz Ongen de ha-1 ber kolunda birinci oldu.Gazeteciler Cemiyetinin tertiplediği «Gazetecilik 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1962
  • ÜRDÜN ANA KRALİÇESİ GELDİ Ürdün Ana Krailcesi Zeyn uzun süredenberi tstanbulda tedavi altında bulunan eşi eski Ürdün Kralı Tallâl'ı ziyaret etmek üzere dün uçakla şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1962
  • Bekata Hükümet sözcüsü oldu ANKARA,ÖZEL Bakanlar Kurulu dün aksam inönü'nün başkanlığında yapmış olduğu toplantıda Hükümet sözcülüğüne Hıfzı Oğuz Bekata'yı getirmiştir.Başbakan ismet inönü,dünkü topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1962
  • s i,vi,JA V W^ "v„i i\f|Ö IW I S 1 AYDIN YARI AYDIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1962
  • Öğretmenler,A.P.'Ii Senatörü takbih etti Millî Eğitim Bakanlığı,Ömer Lütfi Bozcalı'nın sözlerinin yanlış aksettiğini bildirdi.AP tahkikat açtı AP AYDIN,ÖZEL Senatörü Ömer Lütfü Bozcalı'nın «Öğretmenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1962
  • BİN BELLA CEZAYİR' DE Bin Bella ile görüşen Geçici Hükümet mensupları bir anlaşmaya varamadı.CEZAYİR,A.P.Başbakan Yardımcısı Bin Bella,evvelki gün Fas hududundan geçerek Cezayir'e girmiştir.Bin Bella,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1962
  • BİN BELLA İLE GÖRÜŞEN BAKANLAR ANLAŞMAYA VARAMADI Rabat'ta Bin Bella ile bir görüşme yapan Cezayir Geçici Hükümetine ment Devamı Sa.7,Sü.1 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1962
  • BÂRZAN l\İ 1 IHiLP İrak uçakları Kürt liderinin bulunduğu sanılan köyleri bomba/arken topraklarımıza giriyorlar A Necini ONUR Güneydoğudan Mustafa EKMEKÇİ ERZURUM'dan bildiriyor SÎ Kürt Lâderi Molla B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1962
  • ÛÂN KAYBI Dİ MAni Bir inşaat-Kadıköy'de iki evin çökmesine sewmii iih uı UbllIHUl Dep olmuştur.Duvarların büyük bir çatırtı ile felâketi daha önce haber vermesi üzerine ev sahipleri meskenlerini terke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1962
  • rü-«c,s;sN»5« BUGÜN EY YE BAHÇE İLAVEMİZİ İSTEMEYİ UNUTMAYINIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.07.1962
  • GARANTİLİ ZENİTH,OMEGA,PHILIPS Ayaklı Dikiş ve Nakij makin alan Toptan 325 Tl.ya satış» arzedilmlştir.Maklnaiarımız orijinal Japon parçalıdır derhal teslim edilir öl İTHALöT fCOLL.ŞTİ.Merkez Ketencile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1962
  • PRESTCOLD BUZDOLAPLARI.ATIF BALCIDA ORDU cad.N0Sİ73 BEYAZ/T tel:274908 MİLLİYET 8422
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1962
  • T.M.M.O.B.MİMARLAR ODASINDAN Bazı müesseselerin,avan proje vermek suretiyle geri kalan mimarlık hizmetlerini yaptırmak için mimarlık bürolarından tekli!istedikleri öğrenilmiştir.s Odamız,böyle bir hiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1962
  • j BOĞAZİÇİ AKGÜN KOLEJİ Giriş imtihanları 26 Temmuz 1962 Çarşamba günü saat 9 da yazılı olarak okulda yapılacaktır.Namzet kaydı devam ediyor.k Tel.63 66 69 Emirgân Komisyon Safkanı HAYDAR AKTAŞ ı m ^p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1962
  • DİYARBAKIR LV.A.SAT.AL.KOM.BŞK.dan Garnizon Birlikleri ihtiyacı için kapalı zarfla 1750 ton Bitümlü Linyit Kömürü satın alınacaktır,ihalesi 28/7/1962 Cumartesi günü saat 11,00 de Komisyonda yapılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1962
  • m GLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bir müjde var.SUrUnmecede kalmış bir meseleniz hâl yoluna giriyor.$h KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubatı Havaî bir gününüz.Ciddi hiçbir çalışmaya sarılamıyacaksısu.Yıldızl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1962
  • IIUIIH.IIIIIllllllllılılH .illılUIIIIIII lll li llllllt.l İSTANBUL 1 7.27 Açılı?ve program 7 30 Ney-1er 7.40 Kur'anı Kerim 7.50 Saz eserleri 8.00 Haberler ve hava du-I rumu 8.15 Beraber şarkılar 8.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1962
  • SOLDAN SAĞA:1 Bir balık;Su.2 öteki dünya;Bir tarım aleti.3 Hlnd prensi;Başıboş.4 Umuma duyurma:Hayat.S Boru «esi;Bir divan sairimiz.6 Zeki ve yaramaz çocuk.7 Bir şeyi yapmağı önceden tasarlama;Bir içk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1962
  • isteyen kadınlara Öğütler Bir kadının süksesi ekseriya cildinin görünüşüne bağlıdır.Arada sırada pahalı bir cilt bakımı tatbik etmek,sonca da terket-«nek hiç bir işe yaramaz.Halbuki cildinize canlandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1962
  • NÖNü'nün Doğu gezi-I sinden notlar:Başbakanı 247.Alayın girişinde küçük bir çocuk karşıladı Elindeki çiçeği Paşaya verdikten sonra «Bugün bizimle yemek yiyeceksin» dedi.inönü güldü,küçüğün yanağını ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1962
  • Yeni ders yılında 14 ilde deneme okulları açılacak 1962-1963 ders yılında 14 İlde 2 yıl süre ile deneme okulları açılacaktır.Millî Eğitim Bakanlığı,istanbul,Ankara,Afyon,Antalya,Adana,Bolu,Bursa,Deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1962
  • OTOMOBİL ÇALAN ÎKİ GENÇ YAKALANDI 17 yaşındaki Doğan Baykal ile 20 yaşındaki Turan Elikiiçük isimli gençler önceki gece Moda Atıfet sokaktan Osman Fikret Arkun'a ait 304G8 plâka sayılı hususî otoyu ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1962
  • Gazeteci TÜRKÂN AKBAŞ Gazeteci ERDOĞAN KIRAL ğ Nişanlandılar 18.7.1962 MİLLİYET-84B3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1962
  • VEFAT Şazimend Mertelin eşi Ayla Hatipoğlu,Yıldız ve Sema Mertelin babaları Avukat Suat Kutat ve Albay Reşat Kutatın enişteleri Dr.Şerafettin Hatipoğlu'nun kayınpederi Nermin Tabak ve tüccar Sezai Tab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1962
  • VEFAT Merhum Mahmut ve Ayşe Özkan'ın oğlu Hatice Özkan'ın eşi Ütgm Sadullah Özkan,Güner ve Haydar Özkan'ın sevgili babaları Şehr'ibanu Nuri Muhtar ve Hamide hanımların kardeşleri özcan ve Vural'ın kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1962
  • TEŞEKKÜR Büyük kaybımız,sevgili annemiz ve hemşiremiz DİDAR HAMARAT'm Cenaze merasimine bizzat iştirak eden,çelenk gönderen,telgraf,telefon ve ziyaretleri ile acımızı paylaşan bütün dostlarımıza ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1962
  • Plâstik Fabrikam için sermayedar ortak arıyorum Müracaat:12 14 arası Telefon 49 47 35 REKLAMCILIK:3043 8451
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1962
  • 6500 ADET 23/200 WAT veya 220/200 VYATLIK AMPUL ALINACAKTIR.İ.E.T.T.İŞLETMELERİNDEN:1 Yukarıda yazılı malzeme,mektupla fîat ve teklif İsteme usulü ile ihaleye konulmuştur.2 Teklifler,kanunî nisbetteki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1962
  • SCANIArVABI Kamyonlarına i o siniz HOHMBS İLANCILIK 5071 8418
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1962
  • BUTUN VASITALARDAN otopark ücreti alınacak Tesbit edilen oto park tarifesinin tatbikine ilk olarak Galata'daki Yolcu Salonundan başlanacak Belediye otoparklara buakılan motorlu vasıtalardan otopark üc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1962
  • ARKADAŞINA KIZARAK TREN YOLUNA YATMIŞ 44 yaşında Kemal Ulusoy isimli bir şahıs dün gece saat 01 sıralarında Ve"nikapı tren istasyonunda sarhoş bir halde rayların üzerinde yatarken bulunmuştur.Ekip mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1962
  • MATBAACILAR MALZEME OFİSİNDEN ŞİKAYETÇİ Türk Matbaacılar kemiyetinin dünkü kongresinde «Devlet Malzeme Ofisinin kuracağı yeni matbaanın Devlete kâr değil ziyan getireceği ileri sürülmüştür.Toplantıda,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1962
  • İLK OKULA HAZIRLIK KURSLARI AÇILACAK 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Ka nununun 6.maddesine dayanılarak,memleketimizde yetiştirici ve tamamlayıcı kurslar açılacaktır.Millî Eğitini Bakanlığı,gayesi:İlk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1962
  • RUM v e MADDE rıin Temmuz 30.uncu)sayısında Türkiyenin Geleceği yazısını mutlaka okuyunuz Ayrıca:ir Ölüm ötesinde bir Hayat varir Daha iyi bir Dünyaya doğru,Fas'ta bir Olay,ir Ahiretten gelen kadın ir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1962
  • MEVLİDİ ŞERİF Ailemizin büyüğü kıymetli varlığımız İstanbul tüccarlarından Gündoğdtı mağazası sahibi A.HAMİT GÖKBAKAN'ut Aziz rulıuna ithaf edilmek üzere ebediyete intikalinin 40 inci gününe tesadüf e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1962
  • İSTANBUL BANKASI SERMAYESİ 20.000.000—Lira Yıldırım Bej'azıt Ankara Şubesi 16 Temmuz Pazartesi günü Muhterem Müşterilerimizin Hizmetine giriyor.Bu Şubede Tasarcut hesabı açtıranlar için 30.000.liralık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1962
  • SATILIK OTOMOBİLLER Bir müesseseye ait,aşağıda evsafı yazılı 7 adet binek arabası,toptan veya tek tek,kapalı zarf ile teklif alma suretiyle satışa çıkarılmıştır.Arabalar,Galatasaray Garajında görülebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1962
  • I SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)1 Hayata Dönü» H.BuechoLz R.F.2 öldUrme Emri P.Masala 1.EMEK Tal:44 84 39)Tamirat dolayısıyla Kapalıdır İNCİ:Tal:48 4S 95)1 Bir Demet Yaaeroen G.Arsoy.2 Gol Kr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.07.1962
  • ımEsm 1958 1959 1960 1961 1 ^3EM 1958 1959 1960 1961 2.843.841 l.364İ8?7"7 w I1J78.837 7^77™ IU43.05 1.204.101 ımm yf 1UÎ58İ27 1958'e göre az,geçen yıla nisbetle daha çok içiyoruz!Memleketimizde içki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1962
  • I Dr.NO fian Fleming'in 1 19.uncu romanı J l filme l alındı DR No.popüler İngiliz macera romanları yazarı İan Fleming'in filme alman ilk eseridir.Filmin United Artists şirketi adma prodüktörleri Harry
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1962
  • *Wİ9 îP*lKÖi ŞAM'A BiKAİL,VAHC-İT fOMü TEMMUZ İÜpAF^ıNAîkİyıH NBI ı ÖHfc?UTANMAK HE OLMllflUtt i V^S-L^ w T^ TA&ANÜ,kîiaUMjFo.YAPİM ABPul-UDA HH YAPANIN?CAMBAZ MNÎZE GfcE-BiNl.GtetlKİtf.BuPAfc£SW UNU?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1962
  • & İSBB U,t* KÜÇÜK MEKOE.FEM SENDEN MEOEM Bü KA OAR.NEFSET Eoıvoe i^ IUOCMAU BU SENİN BENİ ON.OAN FAZUA SEVA/VENDEN tcoracovo^ OA ONDAM-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1962
  • SAYIN İNŞAAT SAHİPLERİ BÜTÜN DÜNYA nervurlü ve yüksek mukavemetli betonarm» demirlerini maksatsız kullanmıyor.Bu cins demirlerle İNŞAAT DAHA EMNİYETLİ VE ÇOK DAHA UCUZ YAPILMAKTADIR.NERVURLÜ TOR CELIG
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1962
  • i":W®mi FRAIKI7 TV'ÇİNF ftİllİYnRI AR Hikâyeleri «20 ncl yüzyılın en büyUk askı» diyen Aşık thsanl riTMN*l* I W OlllU UlUliUnLHn İle Güllüşah yanlarında dört yaşındaki oğulları Garip olduğu halde önüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1962
  • DENİZCİLERE 56 SAYILI TEBLİĞ 14 ve 15 Temmuz 1962 tarihlerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında aşağıda sınırları belirtilen deniz sahası içersinde seyretme,demirleme,avlanma,dalma ve sualtı seyrinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1962
  • Konya Defterdarlığından Konya Vergi Dairesi binasının 16872.73 lira keşif bedelli onarımına ait ihale açık eksiltme ile 17/7/1962 Salı günü saat 10 da Defterdarlıkta yapılacaktır.Muvakkat teminatı 126
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1962
  • vıtıtwııııutijtt.B Boğaz Gezintisi 4 OĞAZ gezintisine bozan fasıla vermeğe mecbur olduğum için okuyucularımın af-fü re'fetlerin» dehalet ederim.Günlük hâdiseler Boğazın oynak sularını coşturuyor,bindi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1962
  • Sivas'ta silâhlı 3 kişi jandarmayla çarpıştı Mütecavizler bir av tüfeği bırakarak kaçtı.Zara İlçesinde de 5 tiyatrocu bir jandarmayı yaraladı SİVAS,ÖZEL Kangal İlçesinin Şekerpınar mevkiinde silâhlı 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1962
  • x YARIN KÖMÜR ALACi Beyoğlu Deposu ULAR 122983 123305 I H Poligon 131546 131578 I |j Kadıköy 133285 133608 ii;i Üsküdar 146538 150388 S Maltepe 166080 166286 f g Beykoz 1 İstanbul Yenikapı 163471 1634
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1962
  • Süt verirken uyuyunca 15 günlük çocuk boğuldu ANKARA,ÖZEL Ankara'da dün bir kadın 15 günlüit çocuğunun ölümüne sebep olmuştur.Anıttepe Kızılcık sok.7-2 numaralı evde oturan komiser muavini Musa Aktaş'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1962
  • Portekizde bir motor battı 30 kişi boğuldu LİZBON,A.P.Lusitania Haberler Ajansının bildirdiğine göre,Portekiz Rinasındakl Doceba kanalında bir motor batmış ve İçinde bulunan 35 yolcudan 30 u boğularak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1962
  • 38 İNEK VE AT Yıldırımdan öldü ERZURUM,ÖZEL Erglnez köyüne düşen yıldırım 38 inek ve atı öldürmüştür.Hayvanları otlatan çobanlar su başında yemek yediklerinden yıldırımın tesirinden kurtutmuşlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1962
  • Çorum'da bir karı koca balta ile parçalandı ÇORUM,ÖZEL Osmancık ilçesinin Baltacı Mehmet köyünde Mehmet Demir ile eşi Şerife Demir,meçhul kimseler tarafından balta İle parçalanarak öldürülmüşlerdir.Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1962
  • KUDUZ BİR KÖPEK Bandırma'yı alt üst etti BANDIRMA,ÖZEL Kuduz bir köpek,dün Bandırma Hükümet Konağı önündeki sahayı alt üst etmiştir.Saat 13.30 da boz renkli bir köpek bir kediyi ısırdıktan sonra etraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.07.1962
  • GELİN TASI YAMAN KOR AY EDEBÎ ROMAN as "Şüphelendiler bu defa.dedi."Bu defa şüphelendiler.Tam yanlarında çektin sen de balığı,Nizam ağa."Ne yapalım?Vuran balığı almayacak mıydık yukan?Boş mu bırakacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1962
  • ill!ll|i2 BESTEKÂRLARIMIZ ve ESERLERİ SADEDDİNHJ^ER Yirminci yüzyılın ilk yarısında yetişmLş olan velûd şarkı bestekârlarımızdan biri de Lem'i beydir.Musikiyi evvelâ Hacı Arif beyden,sonra da Hafız Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1962
  • İmar ve İskân Bakanlığı İNŞAAT İLANI 1 6683 Sayılı kanuna göre yapılan ve 7269 sayılı kanunun geçici 2.maddesine göre ihaleye çıkarılan 1.545.306.35)TL.keşif bedelli Sinop Gerze yol ve kanalizasyon ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1962
  • Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı FLORENCE NİGHTINGALE YÜKSEK HEMŞİRE OKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN Okulumuz 1962 1963 ders yılı için öğrenci kaydına başlamıştır.Lise mezunu kız öğrenci kabul edilir.Tamamlayıcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1962
  • GİRESUN VİLÂYETİ DÂİM!KOMİSYONUNDAN:1 Aşağıda okul yeri,keşif bedeli,muvakkat teminatı ve tipi yazılı olan 10 okul inşaatları ve onarımları ayrı ayrı olarak kapalı zarf usulü İle eksiltmeye konulmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1962
  • SÜMERBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C.Merkez Bankasından alınmış olan 16/6/1959 tarih 2667 sayılı 1.289.116,lık kredili ithal vesikası kaybedilmiştir.Hükümsüzdür.BASIN 1İ395 A.7072)8438
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1962
  • ELEMAN ARANIYOR Kalite ve Prodüksiyon kontrolünde istihdam edilmek üzer* teknik sahada yetişmiş 30 yaşından yukarı,tecrübeli eleman alınacaktır.Taliplerin şahsen BEREC PİL Fabrikasına müracaat,Taşlıta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1962
  • 147 Servantes boğuk bir ses ile:Tıpkı bir geometri problemi.Sanki OK-UT bizi düşünerek yazmış.Ne dersin Camgöz?Camgöz:Sezişlerini kendine sakla keçi boynuzu dedi.Geometri ile roman,barut ile ateş gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1962
  • CİCİ ÇAN tCf GE^EK,4YlP Bl'SÎ AW ŞU OTMKı D4 ÇWKTıÇ/W10/4N 8UDAMAK İSTıVoeuM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1962
  • Bu ÇÖCuSu Şif*.Dİ NE VAfÜ.PETEZ AMNESlyu» ne Jrf KEDERE?fTl SEN» HtÇ NAÇEA*.AİUES'M» BEN 4 6X.ET ûM*«es» YATfU ı'SE ÇOK ÜZÜN TÜ 'OSU f HMKAL.DEDfe.SIİM «siiVET-^Nt* ÇOK. VI ANt_tyoRı_ı.M\8ü SÜ-ZEU Arı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1962
  • ALLAHLIK ALİ BEY ¦«ET» THL.E.TIK ESKİSİ GiBİ BENiMlE «E? SUL Ot-MUYOe ÇOK EMNUN e*TTfN.B4 OüZR. El_İMJ=ı_E.O câOyü^:yumuşak 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1962
  • Hicri CUMA Rumi usa 13 W» Temmuz Haziran 11 19 6 2 M VAKİ rr vasatî EZANİ Gttn«a 4.39 e.ss ö£l« 12.19 4.3» ikindi 16.1» 638 Akvam 19.41 1S.00 Yata 21.39 1.59 tzusâk 2.25 0.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1962
  • Milliyet Oazetecilik A.S.adına Sahibi:ercüment KARACAN Umumt Neşriyat MüMrü:ABDİ tPEKÇİ Haber.Fıkra ve Makalelerden Meıûl MUdttr HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Mudili NAMIK SEVİK Magazin kısmında*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1962
  • İLAN TARtFESİ 2,3,4,8 Un* «aylalarda aaaUml S« T.L.t T İnci uyfalarda saatimi U T.Lâ)Birine)aayfada hatlık 9M T.L.A)Dütün,Nijan,Nikah,Vefat TegtUcttr ilânları t »antim* kadar tO T.L.Kftefl* Hanlar kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1962
  • ABONE TARİFESİ 3 AylU j 22 T.L.6 Aylık I 40 T.L.Yıllık 7* T.Lyabancı memleketler İçin Adi posta il* bu ücretlerin bir misli alınır.Uçak postası lçtn tarife.kullanılacak pulun delerin« Kör* degislr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.07.1962
  • beyni ve ORHAN ERKANLI'nın AĞZINDAN 28 NİSANDAN 27 MAYISA merke 27 Mayıs sabahının ilk saatlerinde Ankara caddelerine dağılan ihtilâl tanklarından biri Kızılay'a doğru ilerlerken Muhafız Alayının duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1962
  • AÇIKLAMALAR TÜRKEŞ ve TULGANIN AÇIKLAMALARI 2 nci Orda Kumandanı Korgeneral Refik Tuhja,7 Temmuz tarihli nüshamızda kendisine izafe edilen beyanların varit olmadığını belirtmiş,Alparslan TUrkes de Del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1962
  • SATILIK EMLÂK AKSARAY Pertevıvlyal Lisesi arkası Toprak Sok.14 de tam konforlu Daireler.BOftAZIÇI Kandillide İmarlı,İcabında Yazlık Sinemaya.Gazinoya elverlvli Arsa 40.000 Tel:68 80 01 den 181.ÜSKÜDAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.07.1962
  • 14 Temmuzdan itibaren 15 gün İeto RUMELİHİSARI OYUNLARI W.Shakespeare'in HÂmLET Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Türkçesi:Orhan Burian Oyunlardan sonra her semte otobüs temin edilmiştir.Bilet »tıslan Dra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1962
  • GENERAL MOTORS DİZEL DENİZ MOTORLARI Bütün dünyada olduğu y gibi,memleketimizde de eşsiz bir rağbet görmektedir.TEDİYATTA KOUYUK Depomuzdan derhal teslim m Yedek parça mevcudu ve kusursuz SERVİS «C.24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1962
  • LEVHA MANTAR İthâl flatından ucuz Birinci kallU lapanya malı Milimi 110 kuruştan Tel:m 34 51 İLANCILIK:5244 S444
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1962
  • ALMANYADA çalışmakta olan binlerce Türk işçisinin işverenlerle çıkacak ihtilâflarında arabuluculuk yapacak,işsizlere iş arayacak ve her türlü sosyal yardımları sağlayacak «Türk İşçileri Yardımlaşma Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1962
  • Bugüne kadar erişilmemiş birkaiitede.BUZDOLAPLARI SATIŞA ARZEDlLDl!ÎÇİ EMAYEDİR TECUMSEH soğutma cihazile mücehhezdir 1 DEFROST-otomatîk buz eritme tertibatlıdır Hususi plastlfye edilmiş ayarlı,dışarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1962
  • YARINDAN İTİBAREN Sinema mevsiminde Sejnettctğimz.Meşkur BfN/fUR filmmJAl Aslanlar Gurubu Şimdiden ALMAN SİRKhnJe HiO R0lilCİ$ve8 ASLANI BDFFALO B/U Amerikan Rodeon Kcrboy Guruba SPOR ve SERGİ SARAYI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1962
  • MÜJDE Boğazın tnclsi Emlrginda Restoran Emirgân Bugün sürprizleri* «çildi.REKLAMCILIK:304* S4M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1962
  • SÜMERBANK Malatya Pamuklu Sanayii Müessesesi Pazarlıkla satış ilânı)1 Aşağıda cins ve miktarı yazılı mallar 25.7.1962 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 15.00 de Müessesemizde pazarlıkla satılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1962
  • i SITKI KOÇMAN T.M.d.MOhMidlfl.O Al AT A BANKALAR KAMYONLARI YENİDEN KURULMAKTA OLAN TAŞRA TEŞKİLATI İLE HİZMETİNİZDE 0 Htm tir vt özel maksatli kamyon sjparişucri 0 MCVCUT KAMYONUNUZ İÇİN SOL VEDEK P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.07.1962
  • İki haksız iktisab dâvasına bakıldı Kayseri Cezaevinde Dulunan DP milletvekillerinden Mıgıfdıç Seleiyan ile Muharrem Tansel haklarında «Haksız mal iktisabı* ndan açılan dâvalara dün Birinci Ağır Ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1962
  • Yatma grevi yapan işçiler dün çalıştı Sümerbank Defterdar Fabrikasında evvelki gün yaırna grevi yapan 59 vargel işçisi dün işbaşı yaparak çalışmağa başlamışlardıristanbul Tekstil ve örme Sanayi işçile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1962
  • M.Barzani sıkıştırıldı Baştarajt Birincide mektedir.Bildiride şöyle denilmektedir:«12/7/1962 tarihli bazı İstanbul gazetelerinde İrak uçaklarının üç köyümüzü yeniden bombaladıkları yolunda intişar ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1962
  • BİN BELLA CEZAYiR'de f Baştarafı Birincide sup İki Bakan Cezayir'e dönmüşlerdir.BİN BELLA'NIN FRANSIZ GAZETESİNE VERDİĞİ BEYANAT Solcu «VVeekly Express gazetesi dün hususi muhabirinin Rabaı'ta Cezayi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1962
  • Halk,kaçak binanın yıkılmasına mâni oldu Baştarafı Birincide durulmasını istediklerini ve Kurulun 27 Temmuzda yapacağı toplantıda bu durumun görüşüleceğini söylemişler ve yıkma kararının tehirini iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1962
  • öğretmenler,A.P.li Senatörü takbih etti t Baştaraf\Birincide mistir.Bazı öğretmenler bu sırada bayılmışlardır.Teessüründen fenalık geçiren öğretmen Davut Aktır,Aydın Devlet hastahanesine kaldırılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1962
  • 1033KSÎIÎ ^TBAYve BAYANLARA JH=KAZIR ve İSMARLAMA HER TÜRLÜ GİYİM EŞYASI ADNAN İPERde ÇARSIKAPI DURAĞI.TEL:22 64 80 REKLAMCILIK 3035 8455
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1962
  • ETİBANK İSTANBUL ALIM SATİM ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Avrupa malı Yangın Söndürme Cihazı Alınacaktır.Tekerlekli C0„ yangın tüpü 60 Kg.3 A '2015 Total)6 Adet Portatif C02 yangın tüpü 6 Kg.hk orta boy Total)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1962
  • J—1-r-t n,ljg W,RAYBANK 1962 Ytlı ikinci ikramiye Çekilişi 10 Temmuz Salı günü Ankara 6.Noter huzuru ile Umum Müdürlük binasında yapılmıştır.BU ÇEKİLİŞTE 1 Kişi 5 SENE MÜDDETLE 500 LİRALIK AYLIK GELİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1962
  • REMİNGTON Portatif yazı makinelerimiz gelmiştir.Sıraya girenlerin hemen müracaatı rica olunur.Yeni partiler için kayıt yapılır.Remington,Bankalar Hezaren Han,Galata İstanbul,Tel:44 96 25 İLANCILIK:530
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1962
  • BAYINDIRLIK BAKANLIĞI DSİ.Genel Müdürlüğünden 1 DSİ II.Bölge Müdürlüğü mıntıkasında bulunan 3.750.000,TL.keşif bedelli Denizli Çivril Balçıkhisar grUj köyleri içmesuyu inşaatı ihaleye konulmuştur.2 H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1962
  • BAYAN ELEMAN ARANIYOR Muhasebe işlerinde istihdam edilmek üzere yazısı düzgün,daktilo bilen,fercihan tecrübeli,genç bayan eleman alınacaktır.Referans ile P.K.572 ye «Muhasebe» rumuzu ile yazılması.MJL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1962
  • tjr BATİ ALMAN MAU ORİJİNAL NSU Motosikletlerimizden bir parti daha gelml?ve Satışa Arzedilmiştir Muhtelif Tipleri NSU QUICKIaEY S*.NSU PRİMA V 175 c€ NSU QUİCKLY T2s NSU SÜPER-MAX 250 cc 4 zamanlı)DE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1962
  • İLLER BANKASINDAN Harita İşlerinde Kullanılacak Malzeme Satın Alınacaktır Bankamız ihtiyacı için dahili piyasadan aşağıda cins re miktarı yazılı malzeme satın alınacaktır.Cinsi Adet Jmrnıı Nivelman du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1962
  • denizcilik bankası yapı işleri müdürlüğünden teklif isteme 1 Yalova kaplıcalarında yaptırılacak muhtelif inşaat ve tamirat işleri için teklif alınacaktır.2 İşin geçici teminatı İ7.000.liradır.3 Bu işe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1962
  • Ç-VA TİPİ I' Bu fiata 3?lira j fl 1 ambalaj bedeli ile A ifl BL nakliye ve sigorta masrafları J^.dahil değildir.Ji hL.&w*Ae£X w gii*el «e ARÇELİK ÇAMAŞIR M AK İN AS!15 AY TAKSİTLE PEŞİN 250 LİRA,GERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1962
  • Gümüşpala,Karadeniz,Bölükbaşı ise Ege gezisine çıktı t Başrtaraft Birincide ler yapılmış ve Parti Meclisine Orhan Eyüpoğlu,Merkez Yönetim Kuruluna da Cihad Baban.Orhan Eyüpoğlu,ibrahim Saffet Omay ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1962
  • inönü,Erzurum'daki tatbikatta hazır bulundu Başîarafı Birincide kuvvetleri ile bu teftişte hazır bulunmuştur.TATBİKAT BAŞLIYOR Tatbikatın başlangıcı sırasında harekâtla İlgili olarak geniş bilgi veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1962
  • Gümrükteki mallar bir defalık çekilecek t Baştarafı Birincide Döviz transferi yapılarak milli bir mal halini almış olan malların bozulmasına ve kıymetlerinden kaybetmesine mâni olunacaktır.ÜÇ BİNE YAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1962
  • özcan'ın F.Bahçe'ye son teklifi 75.000 lira Baştaraft Sekizincide mevzuunda Beykozlularla da bir konuşma yapmışlardır BEŞİKTAŞ RECEP'İN DURUMUNU GÖRÜŞÜYOR Beşiktaş İdare heyeti,bu akşam yapacağı topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1962
  • G.Saray,6 futbolcusu ile anlaştı t)Baştaraf% Sekizincide İdarecisi Mavropulos'la da görüşmüş v* şartlarım bildirmiştir.G.SARAY,ORHAN'DAN VAZ GEÇMİYOR Galatasaray,dört gün evvel mukavele yaptığı Gençle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1962
  • J&VU.Yüzünüzdeki çil ve sivilcelere ergenlik ve doğum lekelerine KARŞI SAVAŞ ÇİL İLÂCI 6İR ILCRUbE KAFİ.İLANCILIK 5099 8419
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1962
  • Daha verimli hırkalısına,DE LUXE SOĞUK ve SICAK HAVA CİHAZLARI AIR CONDITIONER sayesinde kabil olur Bankalar,hastane,ameliyat salonları,konferans salonları,müessese,restoran,ve mağazalar için tavsiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.07.1962
  • Bilet Hatlarında indirme yapılıyor 1962-63 Sezonunda numaralı 15,kapalı 6,açık 3 ve duhuliye tribünleri 1 lira olacak,ilâve tribün yeni mevsim için yetiştirilecek 1962-1963 sezonunda maç biletleri ucu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.07.1962
  • F.Bahçe,Yugoslavya Ve Macaristan'dan Cevap bekliyor Fenerbahçe kulübü tarafından Yugoslav Federasyonuna bir antrenör tavsiye edilmesi İçin yapılan teklif kabul edilmiştir.Yugoslav Futbol Federasyonu A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.07.1962
  • DARÜŞŞAFAKA VOLEYBOL TAKIMI DAĞILDI Darüşsafaka voleybol takımından 8 voleybolcu dün kulüplerinden İstifa ederek muhtelif takımlara transfer olmuşlardır.Böylece Yeşil Siyahlı voleybol takımı dağılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.07.1962
  • Su topu şampiyonası pazartesi günü yapılıyor istanbul Sutopu Şampiyonası palartesi günü Moda havuzunda İstanbul Yüzme İhtisas,Modaspor ve Galatasaray takımlarının İştirakiyle bağlıyacaktır.Müsabakalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.07.1962
  • »i:Galatasaray,Dinamo'danğ evvel 7 yabancı maç yapacak j Bu sene Avrupa Kupasına altı yabancı müsabaka ile hazırlanacak olan milli lig şampiyonumuz Galatasaray.GALATASARAY Şampiyon Kulüpler Turnuası i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.07.1962
  • Merhum Yüzücüler Kupası müsabakaları bugün yapılıyor Merhum Yüzücüler Kupası yüzme yarışları müsabakaları bugün saat 1G.30 dan İtibaren Moda havuzunda yapılacaktır Serbest,kelebek kurbağalama v« sırtü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.07.1962
  • Güreş Federasyonu Başkanı Berksoy,böyle söylerken,Celâl Atik "Suçlu değilim,dedi GÜREŞ Fedeı-asyonu Başkanı Seyfi Cenap Berksoy «Emirgân kampındaki hâdiseler cidden üzücü olmuştur.Hâdisenin müsebbible
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.07.1962
  • SAÇSIZ n 0 Ankaralı bir idareci,Gençlik Parkı'nda Feriköy antrenörü Naci özkaya ile karşılaşınca,«Kardeşim Naci,dedi,transfer için geldiğin belli.Aman dikkat et!Piyasada bir iki futbolcu var,yakacak k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.07.1962
  • PİYASA DURGUN:Mâlî sıkıntı içinde olan kulüplerden yalnız Y.Direk 2 futbolcu aldı 11.GÜN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.07.1962
  • Ozcan'ın F.Bahçe'ye Son teklifi 75.000 lira Sarı Lacivertli idare heyeti Lefter'e Yunanistan için izin vermedi Beşiktaş Recep işine bugün karar veriyor.KULÜBÜ tarafından satışa çıkartılan Özcan Arkoç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.07.1962
  • Saray 6 futbolcusu mukavele Bu sene Avrupa Kupasına yedi yabancı müsabaka ile hazırlanacak olan millî lig şampiyonumuz Galatasaray.Turgay,K.Ahmet,Candemir,Ayhan,Bahri ve Bülent kulüplerinde kaldılar G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Ev ve Bahçe İlavesi, Sayfa 1
  • 13.07.1962
  • ı»j»jpı uM^njm^ ypyiHimj.ıjjjji "ushk MİLLİYET GAZETESİNİN İLAVESİDİR.AYRİCA PARA İLE SATILMAZ.y.7.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 1
 • Ev ve Bahçe İlavesi, Sayfa 2
  • 13.07.1962
  • İNŞAATINIZI KISA ZAMANDA UCUZA MALEDİNİ?İNŞAATTA KOLAYLIK ZAMANDAN TASARRUF MALİYETTE UCUZLUK ANCAK MODERN TOPSER TUÖLA VB KİREMİTLERİ İLE MÜMKÜNDÜR.TOPSER TUĞLA ve KİREMİT FABRİKASI AHMET EKMEKÇIOĞLU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 2
  • 13.07.1962
  • ZEKİ AYDAN MOBİLYA MEŞHERİ REKLÂMCILIK 3040 L 180
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 2
  • 13.07.1962
  • BANYODA iete&e Tel 22 21 11 MİLLİYET İ US
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 2
  • 13.07.1962
  • İsviçre Malı Hârika Örgü Makinası Passap Dnomatıe u it Ağırlıksız çalışan it Her türlü deseni tam otomatik olarak ören yegane trikotaj makinesidirit Ucuz sağlam ve 5 sene garantilidirit Tün,merserize,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 2
  • 13.07.1962
  • HARAÇÇI KARDEŞLER ABDULLAH HARAÇÇI ve OĞLU Kol.Şti.Yatak olan Patentli kanepeler her çeşit Mobilya Stil ve Modern Koltuk takımları.Tediyede kolaylık.Rı/a Paşa Yokuşu No.61 İstanbul Telefon:22 20 60 Mİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 2
  • 13.07.1962
  • evimiz YATAK ODALARININ MÜMKÜN OL-DUĞU KADAR GÜNEŞ GÖRECEK ŞE-KİLDE OTURMA YEMEK ODALARI-NIN DA HEM SOĞUĞA HEM DE GÜ-NEŞE MARUZ OLMAYACAK ŞEKİLDE TERTİBİNE GAYRET EDİLMELİDİR.I" NGİLİZLERE mahsus bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 2
  • 13.07.1962
  • PENCERELER PENCERELERİ DEKORE EDİLECEK ODANIN BİR PAR-ÇASI GİBİ SAYMAK LÂZIMDIR.EĞER ODANIZ UFAK VE KALABALIK İSE PENCERELERİN GÖRÜN-MEMESİNİ TEMİN EDİNİZ.EĞER BÜYÜKSE VE BİR SÜSE İHTİYACI VARSA PENCE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 2
 • Ev ve Bahçe İlavesi, Sayfa 3
  • 13.07.1962
  • BETONARME İNŞAATTA KANCASIZ KULLANMA DAHA AZ İŞÇİLİK DAHA AZ DEMİR YÜKSEK AOERANS YÜKSEK MUKAVEMET EKONOMİ kervüriü TOR ÇELİĞİ île sağlanir TOR ÇELİK Sanayi Ltd.Şirketi Tersane Cad.Kopman Han kaf 3 Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 3
  • 13.07.1962
  • fs 71 PERDELER ve HALILAR BU fiftressssn* yerlerinde belirtmeye çalıştığımı» gibi zevkli bir ww döşemek için muhakkak fasla para sarfetmek ve pahak mobilya şart değildir.Zevk ve zekâ ile eski mobilyal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 3
  • 13.07.1962
  • ZEKİ AYDAN KÜÇÜK BEBEK MOBİLYE MEŞHERİ REKLÂMCILIK 304» t 17İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 3
  • 13.07.1962
  • MÜZİKLİ koltuklar nfl a Urmü El Ql "ÖİLEDto MüzikU koltuklar,bizim küçükten oynadığımız su meşhur İskemle oyununun başka adıdır.Bilhassa Amerika'da ev dekorasyonunda koltukların tertip tarzı ve bu tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 3
  • 13.07.1962
  • ODALARIN TANZİMİ MODERN DEKORASYONUN ANAHTARI KÜÇÜK BİR SAHADA [MÜMKÜN OLDUĞU KADAR YER KAZANMAKTIR.EVLER ÇO jĞUNLUKLA KÜÇÜK OLDUĞU İÇİN MÖBLE,PERDE,HALI VE AK-SESUAR GİBİ DEKORASYONUN TANZİMİ HEP YER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 3
 • Ev ve Bahçe İlavesi, Sayfa 4
  • 13.07.1962
  • UAH-HAH-HAf.seesi küçok enz BAHÇîVANSlNf OeNj 9l NE HAODiM&flj SEN küOŞKUN sAHfef »Veevi o eîı CİCİCAN HAYATİM!kulüben nb TATLI OLMUŞ/KÖŞK MÖŞK İSTEMEM,SENİNLE HAYATIMIN SONUNA KAOAf^ eu KOUpSEDE j MA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 4
  • 13.07.1962
  • 3 DALGALI-8 TRANSİSTORLU GRUnDIG TRANSİSTOR Dünyanın en üstün portatif radyosudur HER YERDE NINIZDA İFTİHARLA TAŞIYACAĞINIZ BİR RADYO CİHAN KOM.ORT.Sultanhamam Katırcıoğlu Han Kat 5 İstanbul İLÂNCILIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 4
  • 13.07.1962
  • İKİ KOLTUĞU NASIL KOYMALI?•I S Kİ koltuk ve bir veya iki ufak masa,oturma odasının en büyük kon-I forunu teşkil eder.Bu odanın samimî bir köşesi haline getirilebilir.İki koltuğun aynı tipten olması lâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 4
  • 13.07.1962
  • Mutfak artık yalnız yemek pişirilen basit bir er olmaktan çıkmıştır.Bilhassa Amerikada mutfak,bütün genişliği,güzelliği ve dekorasyonu ile,insan.i içini açan bir odadır.Hattâ aile yemeklerini bile or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 4
  • 13.07.1962
  • tj,v/vff:v' V:v tşi.jijlHjPMU^^ Misafir kabul edilecek geniş salonlar için alçak bîr takım.Geniş koltukların yanı sıra uzun ve alçak kanapeler salonu daha da büyük gösteriyor.Rahatlığı temin için duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 4
 • Ev ve Bahçe İlavesi, Sayfa 5
  • 13.07.1962
  • AMERİKAN ve İNGİLİZ USULLERİLE YAPILAN CEMNET SOMYELI YATAKLARI HASTAHANE OTEL ve EVLER için en sıhhî,en rahat,CENNET SOMYELİ YATAKLAR CENNET SOM YE ve YAY SANAYİ LTD.ŞTİbnetiya Cad.Şahende sokak No.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 5
  • 13.07.1962
  • YATAK ODASIHDA IŞIK ve EENK HARMONİSİ d-tık yatak odalarının evin en kuytu köşesinde bulunduğu devirler geçti.Şimdi aileler cofunlukla vakitlerinin büyük kısmını geçirdikleri bu odayı evin en güzel kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 5
  • 13.07.1962
  • HAVUZDA fe^te&e »el 22 21 H MİLLİYET İ.187
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 5
 • Ev ve Bahçe İlavesi, Sayfa 6
  • 13.07.1962
  • BADANA FİATINA J GÖSTERİŞLİ KOLAY SÜRÜLEN J TlXOTROPlK DAHİLİ DUVAR BOYASI DYO boyaları kalite bakımından rakipsizdir,DYO.en zengin boya çeşidine sahiptir d İMALÂT İTHALÂT MÜMESSİLLİK UfllilüŞ ffflŞfi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 6
  • 13.07.1962
  • MASALARIN baş fonksiyonları rahatlık sağlamaktır.Koltukların hemen *«basma üzerlerine tabla,sigara kutusu,kibrit,kitap,dergi koymak için birer masa lâzımdır.Normal olarak böyle bir masanın yüksekliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 6
  • 13.07.1962
  • EN ÜSTÜN KALİTE 1 18 Kpi gpjrJîijS TEL:22 21 11 MİLLİYET İ.183 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 6
  • 13.07.1962
  • fnerboliıı boyacının aşkı rh«& İte Kokusuzdur.Kolay sürülür;Yıkanabilir.Ekonomiktir.TEL:44 00 50 177
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 6
  • 13.07.1962
  • TABLO SÜS EŞYASI ODAYA ŞAHSİYET VERİR DUVARLARA konan tablolar ve süs eşyaları,odaya bir güzellik ve şahsiyet verir.Bunları da ev dekorasyonuna dahil sayarak plânlayıp yerleştirmek lâzım.Güzel büyük b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 6
  • 13.07.1962
  • RENK KOMBİNEZONLARINI NEREDE SEÇEBİLİRSİNİZ?BİR kumaş deseninde,bir duvar kâğıdı deseninde hattâ küçük bir seramik tabakta beğendiğiniz bir renk kombinezonu bulunca,o kombinezonu oda dekorasyonunda da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 6
  • 13.07.1962
  • r-ir'"»»-f-SOĞUK REHKLER t^-i-¦K zonları evinizin dekorasyonunda mühim rol oynar.Renkleri muhtelif maksatlara gö-Te kullanabilirsiniz.Meselâ eski bir şöminenin veya büyük bir radiatörün göze çarpmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 6
 • Ev ve Bahçe İlavesi, Sayfa 7
  • 13.07.1962
  • BİLÛMUM BOYA İŞLERİNDE MATOtJ1 »us yaşarı VtRHİK k BADANA FİATINÂ GÖSTERİŞLİ J KOLAY SÜRÜLEN TİXOTROPİK DAHİLİ DUVAR BOYASI DYO boyaları kalite bakımından rakipsizdi^ DYO.en zengin boya çeşidine sahip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 7
  • 13.07.1962
  • RENK KOMBİNEZONLARINI NEREDE SEÇEBİLİRSİNİZ BİR kumaş deseninde,bir duvar kâğıdı deseninde hattâ küçük bir seramik tabakta beğendiğiniz bir renk kombinezonu bulunca,o kombinezonu oda dekorasyonunda da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 7
  • 13.07.1962
  • EN ÜSTÜN KALİTE 1 m TEL:22 21 11 MİLLİYET İ.183 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 7
  • 13.07.1962
  • t A mu.r-SOĞUK REHKLER RENKLER,renk kombinezonları evinizin dekorasyonunda mühim rol oynar.Renkleri muhtelif maksatlara gö-Te kullanabilirsiniz.Meselâ eski bir şöminenin veya büyük bir radiatörün göze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 7
  • 13.07.1962
  • MASALARIN baş fonksiyonları rahatlık sağlamaktır.Koltukların hemen *«basma üzerlerine tabla,sigara kutusu,kibrit,kitap,dergi koymak için birer masa lâzımdır.Normal olarak böyle bir masanın yüksekliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 7
  • 13.07.1962
  • merbolin boyacının aşkı Jfcr Kokusuzdurm Kolay sürülür;Ytkanabilir.4*.Ekonomiktir.TEL:44 00 50 MKJİYET İ-177
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 7
  • 13.07.1962
  • TABLO SÜS EŞYASI ODAYA ŞAHSİYET VERİR DUVARLARA konan tablolar ve süs eşyaları,odaya bir güzellik ve şahsiyet verir.Bunları da ev dekorasyonuna dahil sayarak plânlayıp yerleştirmek lâzım.Güzel büyük b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 7
 • Ev ve Bahçe İlavesi, Sayfa 8
  • 13.07.1962
  • GÜL,DAİMA GÜL.GÜL.ESKİ bir maziye sahip olan gül,bahçelerin tanziminde mühim rol 3 oynayan bir çiçektir.Baston,bodur ve surılıcı olmak üzere üç 5 kısma ayrılabilir.Gül,en çok renk nüansını ihtiva eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 8
  • 13.07.1962
  • BEYAZ çfMENTOSU'nun Perakende Azami Satış Fiatı 45 Liradır.Perakende satışlarda daha fazla fiat talep edildiği takdirde fabrikanın İstanbul mıntıka bayii olan müessesemize müracaat ediniz.Stokumuz her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 8
  • 13.07.1962
  • İŞTE BİR SATİŞ REKORU Bir ayda 50.000 satılan dört kitap HEP AYNI HAYAL 320 sayfa 5.Lira goldeki kadın 160 2.50 geceler güzeldir 320 5.kanlı geçit 160 2.50 HAYAT KİTAPLARI Tifdruk baskı KaMte bakımınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 8
  • 13.07.1962
  • ÖNCE IYI BİR SAKSI LAZIMDIR SümBiHterdC' iuı belirme} t i»:ı:Jii.u ca,Mtkiyi işı^a dikkat:güneşe değil)koyun ve iki gün kadar serinde tutunuz.Bundan sonra bitkiyi güneş ısıtın» çıkarabilirsiniz.Sümbül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 8
  • 13.07.1962
  • KARANFİL:Tohumdan ve çelikten olmak üzere iki şekilde yetiştirilir.Yerlileri kokuludur fakat küçük çiçek acar.MakVul olanı Avrupa cinsleridir.Yerde,saksılarda ve serlerde yetişir.Yaz aylarında muntaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 8
 • Ev ve Bahçe İlavesi, Sayfa 9
  • 13.07.1962
  • BAHÇENİZİN BEREKETİ İÇİN ELZEM 3 ŞEY 0 GÜNEŞ FİL HORTUMU AVRUPA KALİTESİ:Kauçuk Sanayiinde kullanılan en ileri tekniğe ve formüllere göre,içi iplik takviyeli olarak imal edilen FlL KAUÇUK HORTUMLARI,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 9
  • 13.07.1962
  • U Herşeyden önce iyi bir toprak lâzım v,cm iyi «M-TöK I üzerinde kurulur.Mükemmel bil toprak-bulmak çok güç olmasına rağmen iyi bir bahçıvan,herçeşit toprağı eker ve onu münbit bir hale getirebilir.To
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 9
  • 13.07.1962
  • DOKTOR GELİNCEYE KADAR NE YAPACAĞIZ DİYE DÜŞÜNMEYİNİZ!20 TEMMUZ CUMA GÜNÜ MİLLİ YET'in SAĞLIK İLÂVESİ ÇIKIYOR 4?019999999999999951
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 9
  • 13.07.1962
  • KAPLANACAK HER YERDE TEL:22 21 11 MİLLİYET I.184
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 9
  • 13.07.1962
  • ESKİ İNGİLİZ TOHUM MAĞAZASI Bağ,bahçe ve bostanlarda kullanılan âletler,çiçek soğanları,çiçek,sebze,ağaç ve çimen tohumları,kimyevî gübreler,arıcılık,tavukçuluk malzemesi.Galata,Tttnel Caddesi No.İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 9
 • Ev ve Bahçe İlavesi, Sayfa 10
  • 13.07.1962
  • ve DİAZİNON Bol miktarda piyasaya arzedilmfştîr KORUMA TARIM İLÂÇLARI A.Ş.Ordu Cad.214 LALELİ İstanbul Tel:22 45 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 10
  • 13.07.1962
  • EV VE BAHÇENİZİN TEZYİN İŞLERİ İÇİN MUHTELİF ŞEKİLDE PRESE TUĞLALARI TELEFONı II II S «4 39 48 MİLLİYET İ 172
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 10
  • 13.07.1962
  • ZfftAAT 80NMA*f£Sf Her nevi ziraî mücadele ilâçları,ziraat âletleri,haşerat ilâçları,nebatata ait tohum,soğan,fide,kimyevî gübreler,veteriner ilâçları,saksı çiçekleri,CARL PLATZ MÜCADELE ÂLETLERİ.İSTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 10
  • 13.07.1962
  • n Evinizin çiriş kısmı en mühim yeri olduğu için bitki ekmek isine oradan başlamalısını*.Bu bitkiler,gözü etin kapısına teksif edecek seklilerde olmalıdır.BYukardaki ilk İki krokide ortada bulunan kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 10
  • 13.07.1962
  • OTOMOBİLİNİZ VARSA DİKKAT!Otomobili olan ve evinin yanında garaj yapmak için müsait yeri bulunanlar garajın yerini tesbit ederken şu noktalara dikkat etmelidir:Otomobilin girişi için yol ayırırken bah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 10
  • 13.07.1962
  • Modern bahçeciliğin tek unsuru:Çim Modern bahç« mimarisinde başlıca unsur,başlıca fon şüphesiz çim'dir.Çim bütün bahçelerde başlıca hakim unsurdur.Memleketimizde tercihan İngiliz,italyan çimleri kulla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 10
 • Ev ve Bahçe İlavesi, Sayfa 11
  • 13.07.1962
  • fciUİOöoN KONDENSTOP 6uhor tutucu)Memleketimizin en büyük ve komple Kazan fabrikasıdır Yüksek randımanlı ve kaliteli ÇELİK BUHAR ve KALORİFER KAZANLARI'mızı ve FABRİKAMIZI gördükten sonra İhtiyaçların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 11
  • 13.07.1962
  • HAVUZ HAVUZ HEM GÜZEL,HEM DE FAYDALI BİR SÜSTÜR HAVUZ YAPMAK İSTERSENİZ KLÂSİK ŞEKİL MİDYEDİR.KALB,BÖBREK GİBİ ACAYİP ŞEKİLLERDEN KAÇININIZ.HAVUZ hem faydalı,hem süstür.Çeşitli balıklar,kâğıttan yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 11
  • 13.07.1962
  • MUTFAKTA feetefoe Tel 22 21 11 MİIAİYET I.188
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 11
 • Ev ve Bahçe İlavesi, Sayfa 12
  • 13.07.1962
  • AÇIK ÇAĞRİ.MOBİLYACILIKTA DEVRİM YAPAN MÜESSESE 4 HERKESİN MERAK ETTİĞİ POROTEKS NEDİR:POROTEKS!POROTEKS:Milyonlarca kauçuk öpüğünün bir araya gelmesiyle yapılmıştır.Ömür boyunca elastikiyet ve şeklin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Ev ve Bahçe İlavesi
   Sayfa 12