Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.07.1962
  • 205 mil/on 500 bin dolar tutarındaki Dokuzuncu KOTA DUN İLÂN EDİLDİ Aliı aylık kotada liberasyon genişletildi ve UO milyon dolara çıktı,anlaşmalı memleketlerden 30 milyonluk ithalât yapılacak ANKARA,Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1962
  • Bakan'a göre piyasada itimat teessüs ediyor Bu yıl hububat istihsalinin 11-12 milyon tona ulaşacağı ve geçen yıla nazaran 20 fazla olacağı anlaşılıyor ANKARA,ÖZEL TİCARET Bakanı Muhlis Ete dün yaptığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1962
  • Kabibayın otomobili Ankara'da Gürsel'in arabası ile karşılaştı Sunay "14'lerin Orduda hiç b/r tesir sahası kalmadığını,söyledi ANKARA,ÖZEL m m LER.den Orhan Kabi-«14 bay ve Rıfat Baykal dün Ankara'ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1962
  • Yüzlerce kadın işçi dün yürüyüş yaptı Yüzlerce tütün İsçini kadın dün aksam üzeri Beslktastakl Türk-îş Bölge Temsilciliği önünde toplanarak «açız» diye bağırmışlardır.Tütün ve Yaprak işçileri Sendikas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1962
  • ALİBEYKÖY'DE KAN DÂVASI YÜZÜNDEN CİNAYET İŞLENDİ Hamza Çalışkan adında bir Yugoslav göçmeni,memleketlisi Hasip Doğan'ı dün Allbeyköy'de kan dâvası yüzünden tabanca İle öldürmüştür.Hasip'in akrabası Ah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1962
  • Yabancı ülkelerde kolu bulunan bir «NURCU» şebekesi Ankara'da polis tarafından meydana çıkarılmıştır.Sanıkların Almanya ve İsviçre'de yabancı dillerde bastırdıkları broşürleri dağıttıkları tesbit edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1962
  • DURUM YENİ KOTALAR ve DIŞ TİCARET REJİMİ YABANCI mamullere piyasamızın duyduğu ihtiyaç,ithalât imkânlarımızın çok zayıflaması sonucunda büyük bir buhran yaratmıştı.Sıkıntılı devir,1958 yılında alman i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1962
  • VATANDAŞLARIN HAZtNEYE UAĞIŞLADIKLAHI ALYANSLAR DARPHANENİN DEPOSUNDA TASNtV EDİLİYORzineye bağışların asnifi devam ediyor Darphane Müdürü Tokar "Bir vatandaşın bağışladığı alyansı iki,üç gün içinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1962
  • Bugün Millet Meclisinde lörüşülecek olan enotodo müzakeresine başlandı Başbakan İsmet İnönü,"Özel teşebbüs ile devletçilik arasında çekişme yo lcrr dedi Â.P.grubu Hükümete güven oyu vermemeyi kararlaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.07.1962
  • Bulgar ieb'alı bir Türk daha iltica etti MEHMET Ferhatof adında Bulgaristanlı bir Türk genci Türkiye'ye iltica etmiştir.Bulgaristan'da bir fabrikada İsçi olarak çalışan Bulgar teb'alı ve Türk asıllı M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.07.1962
  • ULAŞTIRMA BAKANINA AÇIK MEKTUP Sayın Rıfat ÖÇTEN ULAŞTIRMA BAKANI Ankara B V mektubu «Güven Oyun aldığınız takdirde çalışacağınız teşkilât hakkında gize bir fikir vermek için yazıyorum.Adım Özgen Akbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1962
  • SİYASET DÜNYASINDA Balayı'ndan sonra.B GEÇİMSİZLİK IR Afrika lideri geçen hafta kşöyle diyordu:«Bağımsızlık,balayı gibidir.Onun heyecanı yaşandıktan sonra,esas meseleler ve zorluklar hissedilmeğe »aşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1962
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Birisi gize «ir açacak Vereceğiniz fikir hayatına tesir edefo KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Can sıkıcı bir hâdisenin sonu iyiye varacak Ve size bir dost kazandıracak.X
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1962
  • Bergama Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden 1 işletmemizin Kirazlıçeşme deposundaki 50 Ster meşe odunu steri 14.00 liradan,Gökdere deposundaki 238,5 ster ve Yoğurtdöken deposundaki 97 Ster cam odunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1962
  • °l»lapr/p MjuJÜ m ı Ulu i ti Mi o o 6 3 u W 9 femt*** tyuft t*W*+4&4*$t ta ğ@00iûiî« tiitU*^ MttAty vfya**Um4tlU\1/a^idSi vadeiiş Ael ZOoCİAcujol &uA,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1962
  • BULMACA 1 23456789 10 SMÎS m SOLDAN SACA-1 ltjkasııun sırtından geçinen canlı;Tersi İsim.2 Emeksiz havadan kazanı,Tersi tek bir tane.3 Geri çekilme;Bir çiçek.4 ilgi:Çabuk uçucu hekimlikte kullanılır b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1962
  • «Illlll lillllillllllllMIIIIIIMIIIIIIII III II İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Me-louiden melodiye 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Sabah sarkılan 8.30 Önlü besteciler 9.00 Kağ panış.11.57 Açılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1962
  • n SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)1 Kahraman Düşman V.Heıliıı" t.2 Unutma Ben)S.Betmanıı k.F.EMEK Tal:44 S4 39)Tamirat dolayısıyla kapalıdır.İNCİ Tal:41 45 95)1 Yavru Kuş G.Ar-»oy.2 Tatlı Günâh A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1962
  • ÇETİN ALTAN "TAŞ,INI GÖNDEREMEDİ Arkadaşımız Çetih Altan,İngiltere'de gezide bulunduğu için «TAŞ» yazısını gönderememiştir.Okuyucularımıza durumu üzülerek bildiririz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1962
  • BEDRİ'nin yanında çalışmak ve gazete ressamı olarak yetişmek isteyen genç ressam aranıyor I Bayan da olabilir)Müracaat:Milliyet Müessesesi:Tel:27 42 10 KOLU YET;«037
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1962
  • 1000 liraya Avrupa turu 27 48 72 22 07 16 48 58 47 REKLÂMCILIK 2922 8023
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1962
  • İSMET DENİZ ile ALİ TUNÇ nikahlandılar.Afyon,i Temmuz 1962 MİLLİYET 8047
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1962
  • TEŞEKKÜR Aile Büyüğümüz.ZEKİ CANSINın vefatı ile uğradığımız acıyı paylanmağa koşarı,bizzat veya telgraf,mektup ve telefonla taziyelerini bildirmek lûtfunda bulunan bütün kıymetli dostlarımıza en kalb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1962
  • VEFAT Petriç'in eşrafından merhum Rüştü ve merhum Nuriye'nin kerimeleri,Balıkesir eşraf ndan Ayanzade İbrahim Sururi Errnete'nln eşi ve Orhan Ermete,Sait Ermete,İsmet Ermete ve Suat Ermete'nin sevgili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1962
  • II 10 ^0 DOĞUM FERİHA ve EMİN A K TU N A oğulları doğumunu dost 'e akrabalarına müjdelerler 4 Temmuz 1962 Cihangir Kliniği MİLLİYET:8065
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1962
  • 600 DESTE KAÇAK İSKAMBİL ELE GEÇTİ Bir İskambil kağıdı kaçakçılığı meydana çıkarılmış ve İki kişi 600 deste kaçak iskambil kâğıdı ile suçüstü yakalanmıştır.Kaçakçılık masası memurları,Mus tafa özer il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1962
  • VEREM SAVAŞ DERNEĞİ BİR KONSER TERTİPLEDİ istanbul Verem Savaş Derneği Kadıköy Sosyal Yardım Kolu 11 Temmuz Çarşamba gecesi Moda Park sinemasında menfaate bir konser tertibetmlştir.Programda solist ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.07.1962
  • Tophanedeki Denizcilik Bankası gişeleri ününde Karadeniz hattına bilet alabilmek için bekleşenler Karadeniz vapıiB idi biletleri karaborsada Tophane'deki bilet gişelerinde dün memurlarla yolcular ve k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.07.1962
  • yıhn&cü çekilişi için 10 APARTMAN DAİRESİ 1 ADET 100.000 LİRA 10 ADET 5000 LİRA 25 ADET 1.000 LİRA AYRICA ÇEŞİTLİ PARA İKRAMİYELERİ SON PARA YATIRMA TARJHİ 20 TEMMUZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1962
  • Biı Fransız Tabiat Alimine göıe TÜRKİYE'DE 937 N CİNS kuş var Prof.Hans Kumerloev,Avrupa'dan kaçan ve nâdir bulunan kuşların Türkiye'de yaşadığını söyledi M Prof.HANS KUMERLOEV Fransız Tabiat âlimi EM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1962
  • yllllIllIllllUII Bir Bedhahla Cevah BUNDAN bir kaç hafta evvel »İyimser Olalım» başlıklı yarı mizah!bir yazımda Salacak cinayeti maznunu «Kandemir Sipahipala» dan çeşit bulunsun kabilinden bir nebzeci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1962
  • PARANIZ KIYMETLİDİR 9 KÜP İÇİNDE KÜFLENDİRECEĞİNİZ YERDE 1 BANKAMIZDA DEĞERLENDİRİNİZ SAVAŞ REKLAM TEL 11 35 65 BASIN 10027)8040
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1962
  • 9 uncu KOTA ABONELERİMİZE POSTALANMİŞTİR Türk parası kıymetini koruma ve Dıg Ticaret Rejimi Yayınları Bürosu Telefon:M 76 67 P.K.32 GALATA REKLAMCILIK:2941 SOM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1962
  • fazla gösteren buruşukları yok ediniz.Kendinizi genç hissetseniz dahi zamanında bakımını ihmal ettiği* Diz cildinizin ihanetine uğraya* bilirsiniz.Bunun için şimdiden yüz kırışıklarına karşı mücadele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1962
  • Limasollu Naci idaresinde İNGİLİZCE KONUŞMA KAMPI DERSANEMİZDE MATEMATİK FİZİK İNGİLİZCE Kursları GRAPHU ENGLISH Mektupla Eğitim '"Jcretşi'z broşür isteyiniz.BATI DİLLERİ OKULU Sıraselviler Cad.50 Tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1962
  • Darphane tarafından hazırlanmış olan para koleksiyonu serilerinden biri.HER GECEN GÜN BİRAZ DAHA FAZLALAŞAN BİR MERAKI TATMİN İÇİN Para koleksiyoncuları İÇİN SERİLER ÇIKTI DARPHANE Müdürlüğü ambalajla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1962
  • Sayın Doktorlara ANOVLAR fchâvnû 20 drajelik kutularda yüksek konsantrasyonda yeni bir oral östrogen-gestagen kombinasyonu Lisans sahibi Schering A.G.Berlin tmâl yeri:Birleşik Alman ilâç Fabrikaları T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1962
  • tanca BÜYÜKADA ŞUBESİ YAKIN AÇILIYOR.İSKELE fçf MÛN?R.REMZl' YELTEN MAÖAZAS» REKLAMCILIK 2945 8045
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1962
  • TALİHİNİZİ KENDİNİZ HAZIRLAYINIZ V Çekilişinde 3 8.0 O O APARTMAN DAİRESİ 1 Kişiye 10.000 Lira I 405 ı.52.000 Lira olmak üzere 100.000 çeşitli ikramiyeler I S SXNDIQ 6öKen 245
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1962
  • YARIN KÖMÜR ALACAKLAR Beyoğlu Depo Poligon Kadıköy Üsküdar Maltepe Beykoz İstanbul Yenikapı Bakırköy Z.Burnu Eyüp Tashtarla 113659-127516 124508 132597 159193 163279 137410-130471 88298 224463 127867
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1962
  • PAKİSTANDA KADINLAR BİR YÜRÜYÜŞ YAPTI KAKACI,A.A Aralarında Pakistan Cumhurbaşkanı Eyüp Han'ın kızkardeşi bulunan Pakistanlı kadınlar,birden fazla kadınla evlenme yasağını kaldıran kanun teklifi aleyh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1962
  • Kruşçev «Cazdan hiçbir şey anlamıyorum» dedi MOSKOVA,AP.Amerika'nın istiklâl bayramı münasebetile Moskova'daki Amerikan Elçiliğinde verilen resmi kabule gelen Sovyet Başbakanı Kruşçev.Başkan Kennedy'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1962
  • BERLİN'DE İNGİLİZ FİLMİ BİRİNCİ OLDU Beynelmilel jüri,sosyal eğilimli filmleri dikkate aldı BERLİN,A.P.Berlin Film Festivalinde birinciliği aBir Nevi Aşk» adlı ingiliz filmi kazanmıştır.Beynelmilel Jü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1962
  • MECLİS BERBERİ TEVKİF EDİLDİ ANKARA,ÖZEL Çırağına tecavüze teşebbüs ettiği İddia edilen Meclis berberi Mustafa Davran dun tevkif edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1962
  • Bir eğitmen oğlunu vurdu İSPARTA,ÖZEL Atabey ilçesine bağlı tslâmbey köyü İlkokulu eğitmeni AU Kip,münakaşa ettiği oğlu Mustafa'yı bıçakla öldürmüştür.Oğlu da babasını sopa İle ağır şekilde yaralamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.07.1962
  • fiUBA BE i bunlar SAHU CIKTEN melek Mİ BE Z T BEK TABİİ L Siz $1—MEpiK MI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.07.1962
  • ŞUNL-ARj pAdÜTMAVC »ÇİN BİRSE*fAAZ MİSİMİ $Bf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.07.1962
  • NEREVB GİTTİ ACABA HE(hALOE VOAABlKSARA-VıN İSTİMLAKİ İLE İLGİLİ KACARı İPTAL.ETTİtZvi ^ıpi T5KLT ÖL» VEİTMU.Lf ş£Vle ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.07.1962
  • AtLAHUK ALİ BEY fİlas 4—1-Tg?BlR TEUER3N DAHA EDEİ CEûlM ANVA—ŞUNU DÖRT ViRMl BEŞUK,*&PükRMlSiNrz2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.07.1962
  • Adana Belediye Başkanlığından 1 Temizlik işleri hayvanlarına 35)ton arpa,kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır.2 35)ton arpanın beher kilosu 50)kuruş olup tamamı 17.500)lira geçici teminat akçesi 1.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.07.1962
  • M.S.B.ist.4)No.Iı Sat.Ko.Bşk.dan:1 Orhangazi kazasının Gedelek mevkiinde inşaat yaptırılacaktır.Keşif bedeli 34196 lira 98 kuruş olup muvakkat teminatı 2570 Uradır.2 Kapalı zarfla ihalesi 18/7/1962 Ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.07.1962
  • DENİZCİLERE 56 SAYİLİ TEBLİĞ 14 ve 15 Temmuz 1962 tarihlerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında aşağıda sınırlan belirtilen deniz sahası içersinde seyretme,demirleme,avlanma,dalma ve sualtı seyrinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.07.1962
  • 139 Senin zorun ve anlatmamızı istediğin geceyi seziyorum,dedi.Fakat biz o gece sarhoş olup aklımızı kaçırdık.Hâlâ ayılmış ve akıllanmış değiliz.Bu kitabı kapadık.Sonra Kara Kadı'va döndü:Sen anlat Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.07.1962
  • T.C.ZİRAAT BANKASI SULTANHAMAM ŞUBESİ 5.ci Noter ve müşteri huzurunda icra edilen 4 Temmuz özel keşidesinde ikramiye kazanan talihlilerini takdim eder.10.000 LİRALIK İKRAMİYEYİ ŞEHİTLİKLER İMAR CEMİYE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.07.1962
  • İLAN TARİFESİ 9 2,3,4,5 İnci tayfalarda santimi 30 T.L.7 İnci sayfalarda santimi 28 T.L.Birindi sayfada bağlık 200 T.Lt)DttfUn,Ni$an,Nikah,Vefat ve Teşekkür Hânları fi santime kadar 60 T.L.Küçük İlanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.07.1962
  • û$.Milliyet THHy Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına 5a,vıbı;ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür ı HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür NAMIK SEVi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.07.1962
  • Hicri Perşembe Rumi 1382 5 1378 Sefer Temmuz Haılr n 3 19 6 2 22 VAKİ [T VASATÎ EZANÎ Güne» 4.34 8.50 öfcle 12.18 4.34 İkindi 16.18 8.34 Aksam 19.44 12.00 Yutsı 21.46 2.02 İmsak 2.1S 6.31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.07.1962
  • Mesina arkalara,kayığuı baş tarafına doğru kaydı,suyla yaptığı açı,gitgide azaldı.Biraz daha kalama koyverdi Hamdi.Oltayı tutan sağ elini,hayada,küpeşteden dışarı doğru,biraz daha uzattı,iskandil,tıkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.07.1962
  • Gazeteci arkadaşlarımızdan Türkân TÜRKER'ln meslek hâtıraları kitap halinde yayınlandı.15 yıldır E E Babıâli)de çalışan yazar,bu ilk eserinde meslek,ha-E EJ yatında karşılaştığı güçlükleri.çektiği «ık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.07.1962
  • A ORHAN ERKANLI'nın AĞZINDAN 28 NİSANDAN 27 MAYISA Silâhlar silinip eksik cephane temizlenmiş ve tamamlanmıştı SAAT 1C.0O da kışlaya döndüm.Tugaydan harekâta katılacak olan kıt'alar,son hazırlıkları b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1962
  • TL u.rm e tat daha i yi dir•¦!İLANCILIK:5059 8032 CHROMOS MATBAA MÜREKKEPLERİ SELLÜLOZİK OTO BOYALARI TENEKE TÜP PLÂSTİK BOYALAR SENTETİK REÇİNE ve PİGMENTLER BORA İSMET BORA:Tel:44 7ti 55 Tepebaşı,As
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1962
  • TAKİHİ m ARAŞTI^ I 27 MAYIS'ın GERİSİNDEKİ 5 YILIN HİKAYESİ.HAZIRLAYANLAR:ÖMER SAMİ COŞAR ABDİ İPEKÇİ SOLMAZER BAĞIRIYORDU:?13 Tavşanlar gibi saklanmayın ARI.Bir buçuk saat sonra Çankaya hariç Ankara'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1962
  • SATİLİK EMLÂK ADILARASMDA,Galatasarayda 1 hol,3 oda 57.000.ADILARASLIDA,Altınbakkalda liı M2,5 oda 70.000.AOILARASLIDA,Allınbakkalda 120 M2.5 oda kaloriferli 90.000.ADILARASLIDA,Taksim,Cihangir,Ayazpa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.07.1962
  • AÇIKLAMALAR ÖZGÜNEŞ'İN DÜZELTMESİ «Sayın Bay Ömer Sami Coşar,Sayın Bay Abdi İpekçi,Milliyet gazetesinde «27 Mayısın gerisindeki beş yılın hikâ-I yesi» başlığı altında çıkan yazılarınızda bâzı hatâlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.07.1962
  • Bebeklerinizin nazik cildi için LANOLİN KREMLİ.GLİSERİNLİ ı;IMM I H ŞEFFAF Tuvalet sabunu İLANCILIK:5088 K031
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.07.1962
  • JAYNE MAKSFİELD ilgi toplamak kin ne lazımsa onu yapıyor BU akrobasi numarasını yapan sarışın dilberi tanıyabildiniz mi?Hollywood yıldızı Jayne Mansfield'in tâ kendisi.Bu hareketinde partneri de,kocas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.07.1962
  • Tekel Genel Müdürlüğünden:İmtihanla Müfettiş Muavini Alınacaktır.Hukuk,İktisat,Siyasal Bilgiler Fakülteleri ile İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi veya bunlara muadil yabancı memleket fakülte veya y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.07.1962
  • OLAYB MUTLAKA "BİR YERDEN PATLAK VERECEK MM.Liz Taylor'un günahını mı ödüyor FOX şirketi,evvelâ Marilyn Monroe'ya yol verdi,sonra yıldızı olduğu «BİR YER-DEN PATLAK VERECEK SO-METHİNG'S GOT TO GÜVE» f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.07.1962
  • müsabakası 962 Model Aile Arabası Kazanan:NİYAZİ SEN E.K.İ.Armutçuk Bölgesi Hastanesinde Pansumana Karadeniz Ereğlisi)Birer Kutu Arı Bisküvisi Kazananlar:Serpil Balta Antalya)Ahmet Alataş Ankara)Enver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.07.1962
  • MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN 11963 yılında AİD bursları ile Amerika'ya belirli sahalarda aşağıdaki özellikleri taşıyan öğretmenler gönderilecektir:1.Müracaat edilecek sahanın gerektirdiği özel şartları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.07.1962
  • Marangozlukta SUNTA Kalite ve tasarruf garantilidir Tel:44 1390 İLANCILIK:5115 8030
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.07.1962
  • j Genç bîr Prens UNDAN Üç hafta evvel Lozan'ın en büyük hastahanesinden içeri italyan tahtının vârisi Prens Victor Emin an u el İle birlikte cankurtaranla giren 27 yaşındaki İsviçreli güzel Marina Dor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.07.1962
  • Avrupalı Kızları Rivierada Avcılar Bekliyor HER yaz olduğu gibi bu sene de 45 bin İngiliz genç kızı valizlerini yaparak eğlence,güneş ve deniz için Fransız Rivierasına akın edecekler,Her yaz gibi güne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.07.1962
  • H.Emin Fidanoğlu SÜKNETÇİ SAİM LOKMAN Beşiktaş,Ooğubank yanı 12-1 Ev:4817 7.3 Tel:48 43 95 İLÂNCILIK 5130 8067
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.07.1962
  • ACELE EXCAVATIR ARANIYOR 1 metre küp veya 1,5 2 yarda küp kapasiteli Backhoe,Dragline,Shovel^ ataşmalan olan komple ve iyi vaziyette satılık veya kiralık acele Excavatör aranmaktadır.Telefon:Ankara 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.07.1962
  • KONKORDATO Komiserliğinden tstanbulda Mahmııtpaşa caddesi No:189 da manifatura ve kazmlr ticareti ile İştigal eden Mark» Hahamoğlu tarafından ala* caklılarına konkordato teklif etmek üzere vakî mehil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 05.07.1962
  • İSTANBUL BANKASI UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 Temmuz 1962 keşidemiz Umum Müdürlüğümüzde Beyoğlu Birinci Noteri Dr.Kemal Türkoğlu ve kıymetli müşterilerimiz huzurunda yapılmıştır.K A L A MI S T A K I APARTMAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1962
  • HURDA MALZEME SATIŞLAR!Maden Hurdacılığı T.A.Ş.Genel Müdürlüğünün istanbul Büro Müdürlüğünün Maltepe,Karaağaç,Sütlüce ve Defterdar Eyüp civarındaki deposunda bir müddetle mukayyet olmaksızın 20/6/1962
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1962
  • NAKLİYAT YAPTIRILACAK Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden 1 Toprak Mahsulleri Ofisi istanbul Şube Müdürlüğünde mevcut hububattan aşağıda isimleri yazılı iş yerlerimize hizalarında mik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1962
  • ZAYİ m eülKNEKAPI ortaokulundan aldıfemı belgeyi kayb»ttim.lıUKlıınsUvdUr.Necati Odabanı.bULDAN ııülıuundan aldıjırn nütu-»umu ve 216519 sayıl» kömür karnemi kaybettim,hükümsüzdür.Kazım Dönmez.PASOMU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1962
  • Piyasa birdenbire hararetlendi t Baştaraft Sekizincide hi İçin Futbol Federasyonuna müracaat eden Coşkun hususunda Beşiktaş İdarecileri Kasımpaşa İle anlaşacaklarım bildirmişlerdir.İSTANBULSPORDA PROF
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1962
  • Şeref,Mantova ile prensipte anlaştı t Baştaıujı Sekizincide tir.Florentlna Mllâni'yl satışa çıkarmadığı takdirde Mantova İlk yabancı olarak Şeref Has'ı transfer edecektir.Şeref,önümüzdeki günlerde Fen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1962
  • Karşıyaka'n Ogün'ün sıhhî durumu iyi Bud&peştede Türkiye Macaristan milli macında bir v& 'pı$ma netiee-¦inde sakatlanan ve beyin sarsıntısı geçiren Karşıyakalı Ogün dün bir muayeneye daha tâbi tutulmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1962
  • Bir Türk öğrencisi İsviçre'de kazada öldü italyan radyosunun bildirdiğine göre.İsviçreden tâlilerini geçirmek üzere Italyaya gelmekte olan 5 kişilik bir Türk talebe grubunun bindiği araba hudutta devr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1962
  • VEFAT Merhum Kavalalı Hüseyin Eıoğlu,Atıf.Zehra Gönenenm babaları Yüksel Gönenenin dedesi,tütün tüccarlarından Kavalalı Ali Rjza GÖNENEN 4 7 962 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 5 7.962
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1962
  • Adalet Bakanlığı 10 liraya mahkûm oldu Aleyhindeki bir kararın tashihini isteyen Adalet Bakanlığı,Danıştay tarafından 10 Ura para cezasına mahkûm edilmiştir.Adalet Bakanlığı,eski Adalet Bakanlarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1962
  • Dokuzuncu kota Baştarajı Birincide I sahası içinde olmak şartı ile ve ayrıca Buna «öre,koTa'da vâki taleplerin tu-i müsaade alınmaksızın başka bir ruemtarı aynı kotanın-lekele şevki hususu temin olunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1962
  • İstanbul 16 ncı Sulh Hukuk Hâkimliğinden Dosya:962-72 Tereke istanbul Şişli,Tokaloglu sokak Sevin apartmanın 33-6 numarasında kısın Suadiye Akkurt sokak 3 numarada yazın tkârneı eden ve istanbul Beyoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1962
  • Ucuz ÇİMENTO KARO ÇİNİLER Mahmut GÜÇER Tel:21 45 64 REKLÂMCILIK 2937 8039
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1962
  • TARAK TELİ Ştrayhgarn Yün tplik Fabrikaları için satılık,her numaradan,Alman malı tarak teli.Fiyatlar 18 20 lira arası.Tel:22 64 61 ve 22 86 37 MİLLİYET:80B4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1962
  • Tecrübeli ince İşler yapabilecek PLANYACI ALINACAK Müracaat Tel:71 64 18 saat 14-17 arası İLANCILIK 5140 8068
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1962
  • B U t)K FELSEFE LOGATİ Tamamlandı Beheı cildi 40 TL.Her üç cildinin başlıca Satış yerleri:Kanaat ve İnkılâp K ita be v I er i MİLLİYET 8035
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1962
  • Koraltan Ankara'ya naklediliyor KAVSJEBt,ÖZEL Sabık Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan'ın Ankara'ya nakline karar verilmiştir.Sıhhî durumu tekrar ağırlaşan Koraltan dün Devlet hastahanesinde sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1962
  • 4 Sinema Belediyece bir ay kapatıldı Ferah,Turan.Halk ve Kısmet sinemaları vilâyetin emri İle bir av müddetle kapatılmışlardır.Belediye Talimatnamesine aykırı hareket ettikleri gerekçesi İle kapatılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1962
  • MEHMET BAYDUR SUÇSUZ BULUNDU ANKARA,ÖZEL Meclis Soruşturma Komisyonu eski Ticaret Bakanı Mehmet Bayduı hakkında sorumluluğu tesblt edecek deli!bulunamadığından,suçsuz bulmuş v» bu karan oybirliğiyle a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1962
  • Kabibay'ın otomobili Ankarada Gürsel'in arabası ile karşılaştı Baştarajı Birincide rada gazetecilerin sorularına cevap vermiş ve »İleride bol,bol konuşacaklarını» söylemiş ve şöyle demiştir:Vatanımıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1962
  • SUNAY,«14LERİN ORDUDA TESİRİ KALMAMIŞTIR» DEDİ Genel Kurmay BasKanı Org.Cevdet Sunay «M leriıı orduda hiç bir tesir sahalarının kalmadığını» söylemiştir Sunay,14 lerin Brükselde toplandıktan sonra yur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1962
  • DÜNDAR SEYHAN DA DÂVA AÇIYOR ANKARA,oZEL üç 2 Subalçıdan sonra Dündar Seyhan da mahkemeye müracaat edeceğini dün gazetecilere açıklamıştır.Dündar Seyhan aynı tebligatın ken* dişine de yapıldığını bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1962
  • Cezayirli idareciler ihtilâfı büyüyor DİS habf.ri.fr servisi Başkan Nasır İle görüşmek üzere evvelki gpce sessizce Kahire'ye gitmiş olan yeni Cezayir hükümetinin muhalifi i Ben Bella.bugün 7 yıllık bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1962
  • Hazineye bağışların tasnifi devam ediyor Baştaraj\Birincide İçinde toplanıp gelen bilezik,yüzük,küpe ve alyansları ilk önce nevilerine göre ayırmaktayız.Altınlar İlamlı,Cumhuriyet,Gulden,Reşat,Beşibir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1962
  • Bulgar teb'alı bir Türk Baştarajı Birincide muştur.Türkiye'ye llticaa karar verdiğini bildiren Türk genci,Selâmet'ln kaptanı tarafından Büyükdere'de Türk makamlarına teslim edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1962
  • Bakan'a göre piyasada itimat teessüs ediyor Baştarafı Birincide ulaşarak geçen yılkl mahsulü yüzde 20 nlsbetlnde aşacağını bildirmiştir.PİYASADAKİ HUZURSUZLUK Ete,konuşmasında,piyasada huzursuzluğun z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1962
  • PAZARLIKLA MENKUL MAL SATIŞI İstanbul Defterdarlığından:1400 lira muhammen bedelli 105 lira teminatlı Zeytinburnu 4 üncü kademe tamirhane müdürlüğünün Metris'deki hek tieposunda bulunan 152131 plâka v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1962
  • i.T.İJ.Makine Fakültesi Dekanlığından 1 Fakültemiz Teknoloji Kürsüsü için lüzumlu bir adet Tuckerman OptikalStrain Gage 4936 sayılı kanun gereğince pazarlık suretiyle satın alınacaktır.2 Muhammen bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1962
  • Programın Senatoda müzakeresine başlandı I Baştarujı Birincide siyasi hayatımızda başarısız geçmemiştir.Bazı çekişmeler yüzünden ve mübalâğalı utarak memlekete zararlı olduğu yayılmak istenmiştir.Anca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1962
  • Adıyaman Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş 119.487.40 lira keşif bedelli Merkez Devlet Hastahanesi kalorifer tesisatı işidir.Muvakkat teminatı 7224.37 liradır.2 Eksiltme,20 Temmuz 1962
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1962
  • İLAN Fiziksel,biolojik ilimlerle teknoloji sahalarında doktora teknik ihtisas ve ilmî araştırmalar yapacak olanlara verilen NATO ilim burslarının 1962 yılı programının tertiplenmesi NATO ilim Komitesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1962
  • İNŞAAT EKSİLTME İLANI Mannesmann Sümerbank Boru Endüstrisi T.A.Ş.Müdürlüğünden 1 izmit Mannesmann Sümerbank Eoru Endüstrisi T.A.Şne ait boru fabrikasının tevsii inşaatı birim i'iyat esasiyle ve kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1962
  • İZMİR BELEDİYE REİSLİĞİNDEN Encümen Muamelât Müdürlüğündeki şartnameleri gereğince-1 Alsancak mahallesinde 1442)nci sokakta kadastronun 1296)ada 14)parselinde v590)metrekareden ibaret ve 15.80)metre i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1962
  • İZMİR DEFTERDARLIĞINDAN Mu ham-Teminatı Bulunduğu men Bed.Miktarı Cinsi ve durumu yer Lira Kr.Lira Kr 4000 Muhtelif boş bidon izmir Levazım 40000 00 3000.00 Amirliğinde 1 Yukarıda adedi,cinsi,durumu,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.07.1962
  • KISA TRANSFER haberleri İsıanbulspor kaptanı Kenan'a bazı ktıltıplei' transieı teklifinde bulunmuşlardır.Sarı Siyahlı futbolcu,Beşiktaş kulübünün teklifi hakkındu düşüneıel'uii söylemiştir.Galatasaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 05.07.1962
  • PİYASA BİRDEN BİRE HARARETLENDİ Beşiktaş kulübü İlk transferini dün Ka.ımpaşalı Coşkun'u alarak yapmıştır.Resimde,Coşkun mukavele İmzalarken,menecer İbrahim Tusder 11* beraber görülmektedir.Gençlerbir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.07.1962
  • Bahçe Tuncayı,eşiktaş Coşkunu transfer ettiler Hilmi,F.Bahçe ile mukavele imzaladı.İst.Sporla Yalçın ve Bilge profesyonel.TRANSFERİN üçüncü gününde kulüplerin temposu birdenbire hızlanmıştır.Dün ilk d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.07.1962
  • Kararı belli de£U Kılıç,TaliS için Anieb'e Gidiyor G.Saray Meneceri,Kadrilin transferini düşünmediklerini,Erdoğan'ı takdir ettiklerini söyledi GALATASARAY profesyonel takımı Teknik Meneceri Gündüz Kıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.07.1962
  • CEZA Kâ RÂ RI TASVİBEDİLDÎ Güreşte alınacak tedbirlerle ilgili olarak Devlet Bakanı Ökten'e,yurdun dört bir tarafından tebrik telgrafları gönderiliyor ANKARA,ÖZEL G ÜREŞTE alınacak tedbirlerle ilgili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.07.1962
  • Salı gecesi İtalya'dan dönen Fenerbahçeli Şeref,tatilini şehrimizde geçirmekte olan Florentinalı Can Bartu ila transfer mevzuunda konuşurken.ŞEREF,MANTOYA İLE PRENSİPTE ANLAŞTI MANTOVA'nuı Modena Ut y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.07.1962
  • KİRAZ,H.TEPE'Yi BIRAKMAYACAK ANKARA,ÖZEL Fenerbahçe kulübü tarafından antrenörlüğe getirilmesi kararlaştırılan Sabrl Kiraz bu teklifi reddetmiştir.Kiraz,Hacettepe takımını çalıştırmaya devam edeceğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.07.1962
  • Garrincha Botafogoyu boykot etti Dünya Sağaçıklar Kralı ile birlikte Didi ve Zagalo da italya'ya transferlerine müsaade etmediği için Brezilya takımında yer almıyacaklarını açıkladılar.10 kardeşine ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.07.1962
  • KIS A HABERLER 29 Temmuz Pazar günü Mithatpaşa Stadında Türkiye Yuna* nistan arasında Sağır v» Dilsizle" Milli Maçı oynanacaktır.Yunanistan Sağır ve Dilsizler Milli Takımı idarecileri 26 Temmuzda Ista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.07.1962
  • Balkan Şampiyonası için tenis millî takımı 8 Temmuzda kampa giriyor ANKARA,ÖZEL 21 Temmuzda Romanya'da başlayacak olan Balkan Tenis Şampiyonasına İştirak edecek Tenis milli takımımı»,8 Temmuzda Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.07.1962
  • 41 MİLLİK YELKEN YARIŞI BAŞLADI «Gölcük Kupası» yelken yangı dün saat 12.10 da Fenerbahçedeki İstanbul Yelken Kulübü lokali önünden bağlamıştır.Memleketimizde büyük ölçüde İlk defa yapılmakta olan uza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.07.1962
  • Kara Ahmet'in mezarında.m Ulunay ve Y.Bayraktar,Cihan Şampiyonu Kara Ahmet'in mezarı bağında.REFİ' CEVAD ULUNAY B İH iki gün evvel aldığım mektuplar arasında ismini bildirmeğe lüzum görmeyen bir okuyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor