Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.06.1962
  • p u r t*ıyf YENİ KABİNE D ÜN belli olan yeni V.a-1 çevrelerde lıayal ktrık-i lığından tereddüde kadar c/e-i pişen o/^at genellikle pek fi v/ıüsbet olmayan bir tepki ile i karşıla?*dîg?pöVulmflffrür.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1962
  • BİR GAZETECİ DÜN CEZAEVİNE GİRDİ ANKARA,ÖZEL Zafer gazetesi Yazı îşlerl Müdürü Turgay Uçöz dün Cezaevine girmiştir.Turgay üçöz'le «Allahsız Gardiyan» taşlıklı yazıyı yazan Turhan Dilligil ikişer ay ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1962
  • ADAPAZAR'LI AYLÂ'YA ÜC BABA BİRDEN SAHİP ÇIKIYOR ADAPAZARI,SELAMİ SAVAŞ bildiriyor 7 yıl önce Adapaz-"lan Kütahya'ya kaçırıldığı ve sonra Ankara'da Zeki Kortav'a satıldığı iddia olunan Ayla isimli gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1962
  • Meclis,Başbakan Yardımcılığının 3'e Cıkanlmasım Dün kabul etti ANKARA,ÖZEL Meclisin dünkü oturumunda bir,«Koalisyon tecrübesi» yapılmış ve başarı ile neticelendirilmiştir.Başbakan yardımcılıklarının s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1962
  • eyzıo Diııç^r şl Devlet Sîfofmı fasıyor ANKARA,ÖZEL 2ffy gün devam eden siyasî buhrandan sonra,12?ikinci Koalisyon Kabinesi dün kurulmuştur.Başbakan İsmet İnönü,dün akşam Çankaya Köşküne giderek yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1962
  • *Uw^:4*:A^ illi1 TÜRKİYE ATOM GAZETELERDEN)iü tiiiwrrrirT tw\tr i—jmmmmmüSI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1962
  • Kader kısmet Geçen gün gazetelerde Tevflk Fikret'in oğlu Halûk'a dair bir yazı vardı.Bu vesile ile Fikret'in meşhur «lirini hatırladık:İnan Halûk sabah olur.Zavallı Fikret.ömrünün sonuna kadar sabahı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1962
  • BU DEFA BAŞKA SUÇTAN Gangster Necdet Klmas,dün sahtekârlık suçundan Üçüncü Ağır Cer.Mahkemesinde yargılanmıştır.Ankara'dan çaldığı bir jeep'l,numarasını deriştirmek suretiyle Karaman'da sattığı iddia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1962
  • akanhğını 200 bin lira dolandıran şebeke yakalandı Hazine haklarını korumakla görevli Hukuk işleri Muakkibi ile ayni dairenin mutemedi tevkii edildi.Diğer muakkip,daha yakalanamadı ANKARA,ÖZEL MALİYE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1962
  • 8G@m V3E3/BB l S Harika diş macunu dişlerinizi sağlam,beyaz V0 J oarlak tutar,eam aüzellestirir size neşe verir.ğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.06.1962
  • DiüN KEMîGi YOKTUR!ANK.YK.Vda politik* çevreleri İhsan Tombuş ismini çok İyi tanırlar.Çorum Milletvekili olan thsan Tombuş,A.P.ııin müfrltkrindendlr,af şamplyoniarındandır ve şiddetli tnönii aleyhttrl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1962
  • TIBBÎ BAHİSLER Dr.ERCÜMENT BAKTIR Mide ülserinde nasıl bir rejim iakip etmeli MİDE ve onllcl parmak ülserlerinde tıbbi tedavi kadar diyetin de mühim,hattâ diğer tedavilerden daha mühim olduğu,bugün ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1962
  • TAKSİTLE PESINSIZ avda 100 lira taksitle KRIKA Alman yazı makineleri BERKİN TİCARET Koli Şti.Tel:48 11 58 Adres:Halâakârgazl Cadd.No.297/C Site Sinemasi «ırasında)MİLLİYET 7598
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1962
  • KÖYCEĞİZ DİNLENME KAMPI Dünyanın en güzel plaj kumlu mavi Akdeniz sahillerinde Köyceğiz Gölünün denize döküldüğü yerde turistik dinlenme kampı 1 Temmuzdan itibaren 15 günlük devreler hâlinde açılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1962
  • £3 OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak] Para İtleriniz biraz karıtacak,«ok tutumlu olmanız lazımfh KOVA BURCU [21 Ocak 19 SubarJ Boa kuruntulara kapılıyorsunuz.Yıldızların tesiri.Yoksa csaaında sıhhatiniz ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1962
  • VEFAT Sayıştay murakıplarından emekli Osman Remzi ve Münire Memlşoglu'nun oğlu,İnci Memtşoğlu'nun eşi,Tuğrul ile Nilüfer'in babası,DSİ.Umum Müdür Teknik müşavirlerinden Y.Müh.Ekrem Güner ve Elâzığ Avu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1962
  • MEYLİ» Kıymetli aile büyüğümüz,AKBA 'müesseselerinin kurucusu,BİLÂL AKBA'nın vefatınm birinci yıldönümü dolayısiyle aziz ruhuna ithaf edilmek üzere 26 Haziran Salı günü öğle namazını müteakip Ankara'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1962
  • TEŞEKKÜ» Zevcem Lâle Erhan'ın uzun müddetten beri çekmekte bulunduğu böbrek iltihabı rahatsızlığını başarılı bir operasyonla tedavi eden Ürolog Operatör Dr.CAFER YILDIRIM'a Hastalığı esnasında yüksek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1962
  • SOLDAN SAftA:1 Sinema tiyatroda gece temsili.2 Tarihte sarayın araba ve ahırlarına bakan kişi-3 Tersi büyük çuval;Bir çeslt olta.4 Zeki becerikli;Zarar yıkılıp dökülme.5 imtihan etmek;Bir nota.6 Acele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1962
  • Beyoğlunda depo flatına güzlük camı,çerçevesi,barometre,higrometre,termometre yalnız Vakko karsısı köşebası Günsel Bozkıırt'tadır.REKLAMCILIK 2714 7627
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1962
  • VEFAT Belediye Kontrol Müdürlüğünden emekli Âdil Fişekçio&lu uzun zamandan beri çekmekte olduğu hastalıktan şifa bulamıyarak Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenaze namazı 26.6.1962 Salı günü ikindi namaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1962
  • sevil türkün İle SÂÜİ UYSAL Nişanlandılar.Suadiye M.6.1962 MİLLİYET 759?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1962
  • PM—Ş—ÎT 111 ir I III I MEVLİD-I ŞERİF Yüreklerlmlrd» hiç unutamıyacak kadar derin teessür izleri bırakarak Allahın rahmetine kavuşan çok sevgili muhterem annemiz Tevhide BİLGİÇ'in kırkıncı gününe rast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1962
  • RUS KONSOLOSLUĞUNDA BİRÖLÜ BULUNDU Aleksi Ketlneoı İsimli Türk lebası bir Rus dün saiıah Tüneldeki Rus Konsolosluğunun marangozhanesinde ölü olarak bulunmuştur Marangoz Aleksinin ölümü şüpheli görüldü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1962
  • Şoförler Trafik Polisinden Şikâyetçi Şoför,Cemiyet ve Dernekleri Müşterek Kurulu dün yaptıkları bir toplantıda trafik polislerinin şoförlerden ehliyet almasını,haşin muamelelerini ve küfürlerini prote
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1962
  • 1 nilnilliniiilllinilil.il IIIIIUlMUUUt I Dr.tlhan Faik Akm'm önemli bir eseri "P ÜRKİYE çok geri,Türkiye'deki menfaattiler de çok hai'is olduğu için,toplum meselelerini ne zaman iktisadî yönden ele a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1962
  • Mı imi ili nı il 1 mı inııiraıfııüı ı VEFAT Salme Tezean'ın eşi,Turhan Tezcan ve Reha Tezean'ın sevgili babaları,Yalçın Tüzecan,Nalân Uçar,Afet,Hülya,Ferda,Ferhan ve Erkan Tezean'ın büyükbabaları,Emek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1962
  • TEŞEKKÜR Eşimin ameliyatı hususunda sarilim!ve candan alâkalarını esirgemeyen Zeynep Kâmil Hastahanesl Başhekimi Sayın Doç.Dr.Fahri Atabey'e Doç.Dr.Fâzıl Noyan'a ve ameliyatı büyük bir başarı ile sonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1962
  • ULA AKIN İzmit'e yöneltilecek Dün yapılan Marmara Bölge Plânlama çalışmaları sırasında İzmit ve civarının geliştirilerek İstanbul ve Bursa'ya olan akının,bu havaliye yöneltilmesi konusu üzerinde durul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1962
  • BİR KABADAYI İKİ BEKÇİ DÖVDÜ Yıldıztabya Eser sokak 54 numarada ^oturan 19 yaşındaki ibrahim Kalmaoğlu dün gece bu semtte sarhoş olup sokata rezalet çıkarmış ve kendisini teskine çalışan Hakkı Çetin v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1962
  • BARO YOLSUZLUĞU SA-NIĞININ HAPSt İSTENDİ Baro'daki 2S4.000 liralık pul yolsuzluğunun sanığı Emin Suveren'ln duruşmasına dün Beşinci Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilmiş ve esas hakkında mütalâasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1962
  • İKİ FIRIN DÜN DÖRT GÜN KAPATILDI Eksik vezinli ekmek çıkartan İki fi» rın dün dörder gün kapatılmıştır.Yapılan kontrollarda eksik elemek çıkarttığı tesbit edilen Vefa'da Hüseyin Erdoğmuş ve Lâlelide O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1962
  • I SİNE SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 3J)1 Sonsuz Istırap M.Morgan R.F.2 Lemıuy Cautlon E.Coııstuntlne F.EMEK Tel:44 84 1 Çocuk Hırsızları A.Aimee F.2 tik Ask K.Mor* R.1.İNCİ:Tel:48 45 1 Rüzgâr Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1962
  • jUlUlil ı Ilımın un ı m.lı lı.j 11M11 ıı ı ılı il ıı m M illinin I lı ılı İSTANBUL 7.27 Açılış va program 7.30 Ma* lodiden melodiye 8.00 Haberler va bava durumu 8.13 Sabah sarkılım 8.30 Operetlerden s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.06.1962
  • Kız 15 erkek ise 20 yaşında idi.Onlara Küçükköy'ün Leylâ ile Mecmın'u diyorlardı ITOPfliTl «Kaçalım mı?«Kaçalım.Oğlan teklif etmiş,kız da kabul etmişti.Fakat nereye kaçacaklardı?Oğlanın ebeveyni,kızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1962
  • m ı erübS Mikrofonda R.L.Goldman Polisye 5 TL.Telefonla istediğiniz takdirde evinize veya işyerinize getirilir.ANKARA:113798 İSTANBUL 22268?m MİLLİYET 7600 ?57530
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1962
  • Limasollu Naci idaresinde GRAPHO ENGLISH İNGİLİZCE KONUŞMA KAMPI OERSANEMİZDE MATEMATİK FİZİK İKGİLİZCE Kursları Ücret si* broşör BATI DİLLERİ OKULU Sıraselviler Cad.50 Taksim REKLAMCILIK 2801 7629
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1962
  • KİMYA YÜKSEK MÜHENDİSİ Türkiye'nin en yeni ve en büyük Petrol Rafinerisi olan ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.Petrol Rafinerisi Mühendisliği mevzuunda akademik bir tahsil görmelerini teminen iki Yüksek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1962
  • BU GECE CADDEBOSTAN gazinosunda Ananevi dans müsabakalarının ilk gecesi ve 1961 senesi İstanbul dans şampiyonası final kuponlarının tevzii.İLÂNCILIK 4939 7644
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1962
  • 2/7/1962 Pazartesi saat 11-12 de izalei şüyu dolayısiyle SATILIK OTEL Sirkeci,HUdavendlgâr Cad.No.6 MUDANYA OTELİ 10.cu İcra Adliye Sarayı satış salonunda Dosya No.962/62.Büyük iı hanı yapmak arzu ade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1962
  • MARATHON ŞTİ.Transformatör sacı gelmiştir.Wat kaybı azami 1,5 0.50 mm.Kemeraltı Cadd.No.S Tel:49 58 11 Galata MtLLÎYET 7601
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1962
  • 10 TAKSİTLE Hertürlü Giyim Eşyaları ve Bayanlarla Baylara mahsus Terzihaneleri,olan Bonmarşe ADNAN İPER Çarşı kapı,Yeniçeriler Caddesi Tutum Bankası üstü Tel.22 64 80 REKLAMCILIK 2544 7604
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1962
  • Gözlük reçetelerinin kusursuz yapıl» dıgı yer Havuzluhandır.REKLAMCILIK 2714 7627
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1962
  • EYÜP TEREKE Hâkimliğinden 960/28,Tereke Taşhtarla Ordu Cad.si Çiğdem »okak No:17/A da bulunan 952 model Chevrolet marka muhtacı tamir otomobil 27.6.962 Çarşamba günü saat 14 ile 15 arası Eyüp Tereke H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1962
  • tt-Kr-&&İNİ tik OSMAHLı TOKAkAM MJDül-CANtfAl,ÖNÜN-DEKİ MASftKi »Kîfl tiftİM ÜZERİNE 53=i l]üVUMRUK.5AMl\üm-Mf DE SEMİH PMiNA y PMINA v Sü Gi^lA BiTİftvtfcENiM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1962
  • YARIN KÖMÜR ALACAKLAR N Beyoğlu Deposu 10S337—108956 1 Poligon 116904—118574 I Kadıköy 116433—117936 I Üsküdar 117936—118979 i Maltepe B 145806—148026 1 Beykoz 147965—152783 1 İstanbul 128273—129486 Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1962
  • KLÜP Albatros Yelken Klübfi KALAMIŞ)Her akşam «TAVERNA» müziği ile yemek v« METRONOM KUARTED Tımcay Tuğ ve arkadaşlan CEM BUMtN GUNER GÜLER VURAL CANTÜRK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1962
  • Çukobirlik Umum Müdürlüğünden Birliğimiz Teknik Müşavirliğinde istihdam edilmek fizere bir makine mühendisi veya teknisyeni almacaktır.Taliplerin ibraz edecekleri vesikaları ile birlikte 15/Temmuz/196
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1962
  • V*illlJlllUltlt[|IIIIIIItMIMUIIII)N* Skandal Qk D gazeteci milletinden korkmalı.Ne yaptılar yaptılar,Kle-01 "Patra Ue «Mark Antuvan» i eskilerin serî tâbirleri veçhile hemen hemen «Halvet-i-sahîhe» hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1962
  • Fırat nehri suları için Türkiye,Suriye,Irak arasında müzakere yapılacak ŞAM,A.P.Suriye Dış işleri Bakanı t.Üstvani,Fırat nehri sularının kullanılışı hakkında Türkiye,Irak ve Suriye arasında teknik müz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1962
  • Kızıl Çin Kemoy adasını topçu ateşine tuttu TAtPEH,A.P.AA.Kızıl Çin.milliyetçi Çin'e ait Kemoy adasını topçu ateşine tutmuştur,tklbuçuk saat süren bombardıman sırasında adaya 88 mermi atılmıştır.Bu,Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1962
  • TESTERE Çelik profil testeresi zaviyeli de kesebilir,daire testere aranmaktadır.Müracaat,Tel:49 44 00 40 FAAL 3958 7613
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1962
  • 9-12 yaşlarında üç hırsız yakalandı GÖLPAZAR,ÖZEL 9-12 yaşlarında Recep öz,Mümin Ilıkkan,Nadir Poyraz adında i çocuk hırsızlık yaparken yakalanmışlardır.Son olarak Ziya Özyavuz'a ait bakkal dükkânının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1962
  • Laos'ta ateş kesildi VIENTtAN,A.P.Yeni Laos Koalisyon Hükümeti bütün Laos hudutları dahilinde ateş kes emrini vermiştir Bildiri,kabinenin yaptığı 4 saatlik İlk toplantısından sonra yayınlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1962
  • Küba'da erzak stoku yapanlar hapsedilecek HAVANA,A.P.Yeni bir Hükümet kararına göre,bundan böyle evinde 12 kilodan fazla erzak stoku yapanlar,bir buçuk yıl hapis cezasına çarptırılacaktır.Başbakan Fid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1962
  • 80 bin metrekarelik ormanlık yandı ANTALYA,ÖZEL Kumluca ve Alanya İlçelerinde İki orman yangını çıkmış ve 80 bin metre karelik çamlık saha yandıktan sonra söndürülmüştür.Kundakçılar elegeçlrilememlşle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1962
  • Kruşçev:«Atom harbinden sarı ırk kurtulamaz» dedi MOSKOVA,A.P.Sovyet Başbakanı Kruşçev,Romanya seyahatinden sonra Moskova'ya dönüşünde verdiği demeçte,«Bir atom harbi patlak verdiği takdirde,büttin İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1962
  • İKİ BIÇAKLI KAATİL,EYÜP EMNİYET ÂMİRİ İLE GÖRÜLMEKTEDİRsusunu Kakla öldürdü Taşlıtarladaki cinayette kaatil,maktule saplanan bıçağı çıkaramadığı için ikincisini kullandı İstanbul'da son bir hafta İçer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.06.1962
  • CÎCI CAN X;3r»jı3 fr^ oc ^y/&ly/'y\ y f-kti ZATEN SEVERİM SENİ-C.SAYENDE ÇOK PAPA KAZANDIM.Al Şu "»KİSucukluöu avans ola RAK.TAN.TEŞEKKÜR EDERİM PATRON.SİZ ÇOK EVİ BİR ADAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1962
  • PAZ.LA KONUŞMAYIN.MOTOKU-NkJZU ALA.CAûtZ.J i SiZJN KA.^ANıZı Ki.KAN Ol-MAD» GAı_ıBA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1962
  • lİilİilİliPSlİİiİiDf:jSZJam-sîm oum GÖr*ÜNC&~.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1962
  • misim mm JÛSSSAUSAS,ROO BEBB m FAKAT WfÇ SA-PALAM VQKm TUK.HAVATINPA MAHKUM Ç UV\A,AAtŞTifÇ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1962
  • HAKLARI VAR-BAK:ATA SÖZÜ havih;Evde Başlar:oivor:CAUBO «»SA^nMAVA GÖRE DE,EV ne;kadar bü.Vü oujRsa SEVAPLARIN DA O PERECE Büyük OLA.ÇAKTIR-Oldu.AMA LÜKS LOKAMTANA GiTMEK,VoiC.HERKESİN VÇA/VKK VB.Dı 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1962
  • BlfcAZ.HAKHKÇTLİ Ol-AAAN UİZıW AUı BEy.BAW ÇEOE İŞ VA.v ftvEiees-BAHÇEOK İŞ ^42kPlt_A AZ Ki.NE r VAE.NE De ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1962
  • İLAN TARİFESİ ABONE TARİFESİ 2,3,4,3 İnd tayfalarda santimi 30 T.L.0,7 ind tayfalarda aantlml 29 T.L.200 T.L.3 Aylık 22 T.L.Aylık 40 T.L.Yıllık 75 T.L.Dltfun.Nişan,Nikâh,Vefat V* Teşekkür İlânları 3 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1962
  • MiBliiiei Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına J?ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür NAMIK SEVıK Magazin kısmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1962
  • SALI R«m' 26 137g Haziran Haziran 19 6 2 m VAKİT VASATI EZANİ Güne» 4.30 843 öfcle 12.17 4.32 İkindi 16.17 8.32 Aksam 19.4.5 12.00 Yatsı 21.48 2.03 İınsak 2 09 6.24 Hicri 1382 Muharrem 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1962
  • 30 GUN EN UCUZ,EN ZENGİN 10 AVRUPA Devleti Gezisi otobüsle PASAPORT HARİÇ 800.TL.Hareket:15 Temmuz Müracaat:22 77 64 Viyana Ot«U Sirkeci BROŞÜR İSTEYİNİZ.BASIN 10085)7636
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1962
  • KARO MOZAİK İMAL ETTİRİLECEK 1)5550.00 M2 A.B.C.D.tipinde karo mozaik imâl ettirilecektir.2)Bu İşe ait şartname 10.TL.sı mukabili Şirketimizden temin edilebilir.3)İhale 2.7.1962 Pazartesi günü saat 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1962
  • HURDA MALZEME SATILACAKTIR.Kütahya Azot îşletmeleıi açık saha anbarlannda mevcut takriben 100 ton muhtelif hurda malzeme satılacaktır.En son teklif vâdesi 9.7.1962 Pazartesi günü akşamıdır.Satış şartn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1962
  • ELEMAN ARANIYOR özel bir branş olan alüminyum İşlerinde yetiştirilmek üzere,Sanat Enstitüleri Marangozluk veya Modelcilik Şubesi mezunu askerliğini yapmış genç elemanlar aranıyor.Fabrikamıza şahsen mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1962
  • ¦Mü Sİ HBU I I I ı Tasarrufta,az veya çokluk değil,devamlılık muvaffakiyet temin eder.Bankamızda bir hesap açınız.Bir yıldan fazla mevduata yılda o/o 6,5 a kadar)faiz veriyoruz.IHOLANTSE BANKÜNİ HV.IS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1962
  • MİKROFON YANKILARI EFENDİM NEREDE?FARUKıYENER E Geçen ay isviçre'nin Montreioc şehrinde toplanıp 5 günler süren çalışmalardan sonra dağılan uluslararası Televizyon Kongresi» nin ortaya koyduğu gerçekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1962
  • GELİN TASI YAMAN KOBAY EDEBÎ ROMAN ma Bir çok gece,onların arasına,nafile yere karıştı Nizam.Aliaki,bu toplantılara,kafiyen yollamıyordu Meleği.Öteki iki kızını gönderiyordu da,Meleği bırakmıyordu.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1962
  • «İlle de savaşa girilecekse oğlunuz Zenta adasında emrinizi beklemekteyim.Kıble Kerteniz üstündeyim.Size yardım edebilecek bir filom var amma sancağı Jagalaların forsunu taşıyor,yardımcı kaptanım CAMG
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.06.1962
  • zrnm MEMLEKETİMİZDE EN ÇOK ARANAN VE EN ÇOK SATILAN BOYA.DYO DURMUŞ YAŞAR VE OĞULLARI Boya,Vernik ve Reçine Fabrikaları İzmir)FAAL 3968 1610
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1962
  • TOPSER ü^kMmı KttMtomtbelde edeceğiniz büyük menfaatlerden bir kaçı Hafiflik,demir tasarrufu sağlamlık Harç ve çimentodan tasarruf Usta işçilikten tasarruf YOksek tecrit kabiliyeti sayesinde yakacakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1962
  • CİHANGİRDE kaloriferli,parkeli.Apartman ve kat sahibinden 49 21 45 saat 8-11.DEVREN Terzi Dükkânı 47 65 05.TOPKAPI Ksenlerde iki odalı,balıçell Ev 15.000 liraya sahibinden 27 12 87.FATİHTE cadde üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1962
  • ORHAN ERKANLI'nın AĞZINDAN 28 NİSANDAN 27 ^AAYISA YENİ GÖREVİM HAPİSHANE MÜDÜRLÜĞÜNDEN FARKSIZDI İLK teklifi takip eden günlerde,lüzum hâsıl oldukça,Suphi Karaman,A.Türkeş ve Osman Koksal vasıtasiyle,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1962
  • 27 MAYIS'm GERİSİNDEKİ 5 YILIN HİKAYESL HAYDAR TUNÇKANAT KAMİL KARAVEUOGLL EMANULLAH ÇELEBİ MUZAFFER ü/DACi jt f% Mayıs toplantısından 1 Şj^ sonra o akşamki trene yetişip İstanbul'a dönen Orhan Kabiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.06.1962
  • ¦ŞŞi:Rodriguez'in Ilydroioil gemileri seyir halinde.GEMİ isimlerinden evvel S.Sveya M.S.gibi harfler görünce,bunlar gemilerin cinsini gösterir Meselâ S.S.Steam Ship yâni Buharlı Gemi,M.S.ise Motor Shi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.06.1962
  • Yemek odasına giren Sinekler yemeğinizi zehir eder Kondukları yiyeceklere verem,tifo,çocuk felci şarbon trahom v s.gibi hastalık mikroplarım bulaştırır.KARASİNEKLERİ TUbUN fle yokediniz TUGON,Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.06.1962
  • J* Plâstik Süngerleri ile döşenen O Kolluk kanepeler,rahatlık ve kon-^forun timsalidir.VİNYLEX„K0NF0R ZARAFET ve EKONOMİ DEMEKTİR.FABRİKA KARTAL MALTEPE Tel:534580 Satış Mağazası:Yeni Vaide han 46 Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.06.1962
  • ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞINDAN Mahallesi Sokağı Ada Parsel Cinsi Mesahası Muhammen B.Teminat No:No:M2.Lira K.Lira Kbtiklâl Savaş Cd.444_15_Arsa 859.50_128925.00_7696.25 1 Hazineye ait yukarıda evsafı yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.06.1962
  • e* akdrmiâtöfı dıştan bVıbVilHe bemüıî FAKAT İÇİ AYNI DEĞİLDİRc/i si llttrltei II* ıdiiatn.ıi.f EAS Cbonil Akumülalör SanayN A.S.YAKACIK KARTAl 4393 46 43 53 20 49 1811 HANCILIK 4798 7624
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.06.1962
  • Lyî^v X,•v.i:Dörf yaşından beri durmadan film çeviren Nafalie Woodu düne kadar kimse tanımıyordu.Fakat ne oldu ise şu son birkaç ay içinde oldu Çimende ihtişam filmi çevrilirken Nataiie kocasından boş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.06.1962
  • SOVYET Rusyanın döviz temin etmek için giriştiği cUcuz Petrol» taarruzunu geri tepen bir silâh haline getirecek cEastroppe» projesinin tatbikine önümüzdeki günlerde başlanacaktır.Memleketimizde geniş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.06.1962
  • harabeye çeviri Şehri yerle bir etmeden Müslümanlara teslim etmemek emrini alan komandolar asıl tedhişe 1 Temmuz'dan sonra başlayacak CEZAYİR,A.P.A.A.T.H.A.ORAN'ı yerle bir etmeden Müslümanlara teslim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1962
  • Yıkılan köprü inşaatının hatalı olduğu anlaşıldı Köprünün yıkılmış olduğunu belirten işaretin de konmaması,altı kişinin ölümüne sebep oldu İZMİR,ESEN KAFTAN BİLDİRİYOR Üç gün Önce seller tarafından yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1962
  • İzmir'de televizyon istasyonu kuruluyor İZMİR,ÖZEL Basın Yayın Turizm Genel Müdürlüğü tarafından îzmirde İnşa edilecek yüksek frekanslı radyo İstasyonu İle Alman hükümeti tarafından yapılacak yardımla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1962
  • Yargıtay,Yüksek Hâkimler Kuruluna 8 üye seçti ANKARA,ÖZEL 18 «sil ve 5 yedek Üyeden teşkil edilecek olaa «Yüksek Hâkimler Kurulu* na dün Yargıtay Genel Kurulu taralından 6 asil ve 2 yedek üye seçilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1962
  • Sophia Loren ile kocası zinadan yargılanacak »OMA,A.P.1961 yılı Oscar arma_mı kazanan Sophia Loren İle prodüktör Carlo Pontl,bir italyan mahkemesi tarafından zi suçu ile yargılanacaklardır.Adli çevrel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1962
  • Bombaydaki ayaklanmada 50 kişi yaralandı BOMBAY,A.P.Bombay Eyalet Hükümeti,Pazar günkü ayaklanmalarda 40 ı polis olmak üzere 50 kikinin yaralandığı Kolhapur şehrine dün 500 kişilik silâhlı bir polis t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1962
  • Buldog köpeği yılanla boğuşup bir çocuğun hayatını kurtardı CHATTANOOGA,Tennessee A.P üç yaşında bir çocuğa hücum etmek için hazırlanan bir çıngıraklı yılanla çocuğun arasına atlayan bir Buldog köpeği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1962
  • Münih'te "Âsi gençlik,kargaşalık çıkardı MüMH,A.P.Münih'te dün «Ati Gençlik» yine hâdise çıkarmış,kargaşalıklar saarlerce sürmüştür.Polis müdahale zorunda kalarak 84 kişiyi tevkif etmiştir.Böylece per
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1962
  • 10 gün önce Fransa'ya kaçan çocuk geri geldi NECMI ONUR 10 gün önce Merslı.limanındaki Hollanda bandrah «Alanaka» gemisine kaçak olarak binen 15 yaşındaki Savaş Borazan,dün saat 16 da Marsllyadan döne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1962
  • KAYİP KIZI İZMİR RADYOSU DA ARIYOR İZMİR,özel 73 gün önce Gültepe'de 78 inci sokakta kaybolan 4,5 yaşındaki Meral Glrgin'i arama faaliyetine izmir Radyosu da katılmıştır.Radyo Müdürlüğüne bir dilekçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1962
  • Atatürk'e dair sesli arşiv kuruluyor izmir,özel Atatürk devrimlerine alt konferanslar düzenlenip Atatürk'ün izmir'de bulunan yakın arkadaşlarının,Atatürk zamanına ait hâtıraları teype alınarak bir ses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1962
  • Bir hırsız,bıçağının üstüne düşüp yaralandı TIRE,ÖZEL Dereli köyünde Hüseyin Cop adında bir hırsız,gece saat 24 sıralarında Hü-«eyin Yurt'un evine girmiştir.Yatakta kocasının yanında uyuyan Fikriye ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1962
  • lillllilllll| işçi meskenleri 1 için 298 milyonf lira ödendi İşçi Sigortaları Kuru-mu kongresinde gelirin g gecen seneye nazaran 88 1 milyon arttığı açıklandı ANKARA,ÖZEL îşçl Sigortaları Kurumu 17 nc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1962
  • 8000 lira alan zorba,polisle çarpışıp,kaçtı.SAMSUN,ÖZEL Terme'de önceki akşam Tacir Mehmet Tambıır'u tabanca İle tehdit ederek 8000 lirasını alan Halil Ayvaz,dün Harnzalı köyüne kendisini yakalamaya g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1962
  • İki fabrikatör,sünnet düğününde rezalet çıkardı ÖZEL Gürç&jme'deki bir sünnet düğününe davetli olarak giden Fehmi Ellez ve Fehmi Akfikirveren adlarındaki İki fabrikatör,Var mı Sim1-'"''re yan bakan» d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1962
  • Meclis,Başbakan Yardımcılığının 3'e çıkarılmasını dün kabul etti Başiarafı BiriTicide «O-ooo.Maşallah.sesleri çıkarmışlar ve gülmüşle-dlr.GÜNDEM AÇILINCA Gündem açılınca Muammer Ertan söz almış,Manisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1962
  • ACI BİR KûYIP Merhum Şemsettin ve Perihan' in evlâtları,Teşvika Başak'ın eşi,özgül Başak'ın sevgili babası,Bahtiyare Yıldız,Meliha Erol,Şükriye Görür,Ali Başak ve Fethi Başak'ın ağabeyleri,Ferit Erol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1962
  • BARAJDA ÖLÜM KALIM SAVAŞ!Beyoğluspor ve akıllı Demlrspor Ank.İdi.Hacettepe ve Vefa dişe diş bir mücadelede kolay ezilmeyecek takımlar olduklarını gösterdiler.Şekerhllâl ve izmir Demirspor İse zora day
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1962
  • İMAR ve İSKÂN BAKANLIĞI Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünden Tahmini bedelleri tutarı 588.836)lira 38)kuruş,geçici teminatı 27.053)Ura 45)kuruş olan istanbul—Tuzla Göçmen Misafirhanesi İnşaat,Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1962
  • Maliye Bakanlığını 200 bin lira dolandıran Baştarafı Birincide dün tevkif edilmişlerdir.Yusuf Ayanoğlu ismindeki muakkip ise aranmaktadır.10 LİRA 10 BİN LİRA OLUYOR Maliye Bakanlığında,Ha?adına açılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1962
  • Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 Ofisimiz ihtiyacını karşılamak için aşağıda cins,miktar,muhammen bedel ve geçici teminata bildirilen malzemeler satın alınacaktır.2 Bu malzemelere ait şartna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1962
  • BAT!AKDENİZ BÖLGESİ ARÇEÜK servis istasyonu HİZMETE AÇILDI B*İİ Antalya,Burdur ve Isparta İllerindeki Arçelik Buzdolabı,Arçelik Çamaşır Makinası,Arçelik Gaz Sobası,Arçelik Termosifonu sahiplerinin her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1962
  • Mahdut Mesuliyetli Umum Sigortalı İşçiler Birlik Yapı Kooperatifi İdare Heyeti Başkanlığından İnşaası kararlaştırılmış bulunan Cevizli ve Zeytlnburnu Sitelerimizin İnşaatlarını ayrı ayrı veya birlikte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1962
  • SOĞUTMA MAKİNELERÎtE MÜCEHHEZ v Oteller Lokantalar Hastane^' Büfeler Kantinler Şerbetçiler Bakkallar Muhallebicileı Kasaplar Pastacılar Ciğerciler için SOĞUK HAVA DOLAPLARİ satışa arzedüdi.STAREL KOM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1962
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Odalar Birliğince Odamız emrine 12.361,300 Kg,lık Sentetik iplik ve 19.250 Kg.lık sun'î ipek ipliği tahsisi yapılmıştır,işbu mallara ihtiyacı olan sanayicilerimizin 27.6.1962
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1962
  • 4 cinayette 6 k" B ışı olduruldu Urfa'da alfı kişi birbirine girdi:2 ölür 4 ağır yaralı Yurdun muhtelif şehirlerinde dün 6 kişi öldürülmüş,4 kişi ağır surette yaralanmıştır BURSA Hasmı İle düello yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1962
  • Spor Totodan kazandığı 307 bin lirayı alamayan bir şahıs dâva açtı Spor Toto'da 13 tutturan Fasıl Dakoğlu adında bir şahıs,alacağı olan 307.000 lirayı tahsil edemediği için Toto Bayii Dimitrl Yamanoil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1962
  • Fatih ilçesinde CK.M.Ptabeiâsı indi.M.P.kondu CK.M.P.Fatih ilçesinin dün tabelâsı indirilmiş ve yerine M.P.tabelâsı konmuştur.CK.M.P.idarecileri.kendilerinden habersiî yapılan bu hareketin meskene tec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1962
  • Bir çocuk,açılan kapıdan otomobilin altına düştü ZONGULDAK,ÖZEL Devrek İlçesinde dün bir trafik kazası olmuştur.Ziya Yalçın İdaresindeki kamyon şeyh' halindeyken ânl olarak kapısı açılmış,şoför mahall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1962
  • 2 ÇOCUK DAHA ÖLDÜ Yenice nahiyesinde 6 yaşında Halil Pek adında bir çocuk,ailesinin İhmali yüzünden kiraz yemek için çıktığı ağaçtan düşerek ölmüştür.Çaycuma İlçesinde de 4 yaşında İsmail Teoman adınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1962
  • 1961-62 Millî Lig maçlarını 1.607.970 seyirci takip etti Başîarafı Sekizincide Bu 17 takım önümüzdeki Millî Lig'de de oynayacaklardır.18.takımı İse,baraj maçları sonunda tesblt edilecektir.Bu senekl L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.06.1962
  • KABİNE KURULDU Baştarafı Birincide CH.P.11 Bakanlar arasında dört yeni İsim bulunmaktadır.Bunlardan Ferit Melen Meclis dışından tâyin edilmiştir.Diğerleri Manisa Milletvekili Raşit Hatiuoğlu,Tekirdağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.06.1962
  • 10 ay süren ve Galatasaray'ın şampiyonluğu ile sona eren Dört şehirde oynanan 380 maçtan 7.233.775 liralık hasılat temin edildi.Gol Kralı A.Güçlü Ertan,Yıldız Kralı Feriköylü Ahmet oldu 1962 millî lig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.06.1962
  • BURSA,ÖZEL BARAJ maçlarına yarın Atatürk stadında Beyoğluspor İzmir Demirspor,Hacettepe Vefa ve Şekerhilâl Ankara Dean/spor maçları ile devam edilecektir.Beyogluspcr ve Şekerhilâl takımları dün sıkı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.06.1962
  • 1961-62 MİLLİ LİGİ BÖYLE BİTTİ Dere 1.ce Takımlar o G B M A Y Galatasaray 38 23 11 4 52 18 2.Fenerbahçe 38 23 7 8 64 30 3.Beşiktaş 38 16 16 6 48 24 4.Altay 38 18 10 10 44 35 5.Karşıyaka 38 17 8 13 46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.06.1962
  • MI!llll!llllİ!il!ll!i;ll!lll!l!l!iil!ll!lll!li:illi:illi:ii:i,V!iL' Barajda ölüm I kalım savaşıl İ E I Bunaltıcı sıcakta 6 takım millî lige terfi etmek f 1 için mücadele ederken taraflar birbirine gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.06.1962
  • Hazin!Pist bulunamadığı işin atletizm yok İstanbul Atletizm Ajanlığı,atletizm faaliyetine bir müddet ara vermiştir.Buna sebep,Mithatpaşa Stadının drenaj için kapatılmış,Fenerbahçe Stadı pistinin de he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.06.1962
  • Kulüp Reisinin italya'da transfer mevzuu ile uğraştığını söyleyen Kılıç,"Çok daha kudretli bir Metin kazanacağımıza inanıyorum,dedi GALATASARAY Kulübü,Palermo'Iu Metin Oktay'ı bu sene kafi surette tra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.06.1962
  • O ENTERNASYONAL Şehirlerarası Basketbol Turnuvası 25-2!Temmuz laı'hîi'i Milhaipaşa stadında yapılacaktır.Turnuvaya İstanbul,Ankara,Aıina,Bclprad ve Filibe bankeibol karmaları iştirak edeceklerdir.O ÎE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.06.1962
  • 'v:i;V:Fransa Turuna ilk defa giren Dünya şampiyonu Kik Van Looy.Dünyâ Şampiyonu Rik Van Looy ile geçen turun galibi Anquetil çekişirken 2.etabı Barrigade aldı I ÜN YANIN en meşhur bisikletçilerinin k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.06.1962
  • Beşiktaş'ta 5 futbolcu satış listesine konuldu Beşiktaş îdare Heyeti dün geceki toplantısında Erdoğan,Münir,Ekrem,Nnzmi ve Bahattin'i satışa çıkarmağa,mukavelesi sona eren Necmi,Cavlt,Sabahattin,Muhit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.06.1962
  • Lefter ve föaci hakkında karar feııgün verslîyof Fenerbahçe idare heyeti profesyonel takınım iki kaptanı Lefter ve Naci'yi bugün saat 17.30 da kulübe davet etmiştiridareciler,bu ilci futbolcu aracında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.06.1962
  • ş ŞEREF GÖRKEY Beykoz'un yeni antrenörü Garkef,lef koza anlreısr okyor Beykoz'un Pazar günkü kongresinde iş başına getirilen yeni İdare Heyeti,futbol antrenörlüğüne Şeref Görkey'i getirmek üzere teşeb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.06.1962
  • Otoritelere göre altın devir kapandı.Güreşe yeni bir yön verilecek,Atik,"Kabahat teşkilâtın,diyor SERBEST güreş takımımızın Dünya Şampiyonasında dördüncülüğe düşmesi,bütün yuvtta derin bir üzüntü ve i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.06.1962
  • İki r,erhest ve iki Greko RomenHmlz.cüreş millî takımlarımızın kamp yaptığı otelin önünde antrenör Mustafa nağıstnnlı ile birlikte.Soldan itibaren)Satılmış Tektaş,Yavuz Selekman,Mustafa Dağıstanlı,Tev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor