Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.06.1962
  • kgU TAİfLÜ ATTI ro' b'r0,uk W»reiindckl 53985 plâka ayılı taksi dün sabah erken saatî.Kanal "V MIVIbM M I I I Cevizli mevkiinde fazla sürat yüzünden yol kenarındaki bir hendeğe girmiş ve S takla attık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1962
  • "Millet kurdu GK.AtP.cfen ayrılanlar taralından kurulan partinin beyannâmesi İçişleri Bakanlığına verildi ANKARA,ÖZEL OSMAN Bölükbaşı ve arkadaşları tarafından «Millet Parti» si dün resmen kurulmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1962
  • »ese$8ö* UM Nihaî temaslar bugün başlayacak HÜKÜMETİ kurmak görevini kabul eden inönü,yapacağı koalisyonun şeklini ve şartlarını tesbit etmeden evvel kendi partisinin grubuna danışmayı uygun bulmuştu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1962
  • LiZ İLE BURTON AŞK ADASINA GİTTİLER.ROMA,A.P.Ellzabeth Taylor ile Richard Burton helikopterle Napoli açıklarındaki Is-chia Aşk)adasına gitmişler ve fotoğrafçılardan uzak,aşklarına fevkalâde güzel bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1962
  • ARKADAŞINI BALON GİBİ ŞİŞİRİP PATLATTI ANKARA,A.A.Tıp Fakültesi marangos atölyesinde çalışan Mehmet Bedir,şakalaştı ğı arkadaşı Mehmet Kuloğlu'nun makatına hava kompresörünü »okmuş,arkadaşının bağırsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1962
  • İsrail Ürdün sınırında çarpışma:1 ölü,3 yaralı KUDÜS,AJ.Ürdünlüler dün sınır kesiminde ateş açarak bir israilli hudut muhafızını öldürmüş,diğer 3 muhafızı da yaralamıştır,israil,hâdiseyi derhal Birleş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1962
  • FEZA KAPSÜLÜNÜN DÜNYA ETRAFINDA DÖRDÜNCÜ TURU.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1962
  • KONSUNLAR îkind Koalisyon üçlü oluyor.CHJ».Y.TP.CK.M.P.Bu harflere bakarak gelecek için bir remil atmaya kalkarsak beklediğimiz yeni v« büyük ses için fazla bir Uralt yakalayamıyacağız.Harflerinden de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1962
  • 15 EKİMDE SENATÖR VE Milletvekilleri AYRILAN SENATÖR VE Milletvekilleri fm.SENATÖRLER:Alt Fuat W Başgll,Yusuf Demirdafc,Kafim Giray,Cahit Akyar,C«-111 Cevheriofrlu,Emin Acar,Turhan Kapantı,Tank Rem» E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1962
  • TURHAN KAPAN IJ AKİJfc İYİDOĞAN en KÂMURAN KVLİY AO&LS n de üç istifa oldu Akif îyidoğan,Kâmuran Evliya oğlu ve Kapanh partilerinden ayrıldılar.ANKARA,ÖZEL BAŞBAKAN Yardımcjsı Akif İyidoğan,Basın-Yayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1962
  • SMm mm-¦yt* Kv ve apartmanlardan 100 bin Ura değerinde mücavharat calnuı olan hırandan ala geçlrllaa mücavharlerdaa banları.100 bin liralık mücevher çalan hırsız yakalandı İzmir'de de bir jahıs yanınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1962
  • İlkokul 4.va 5.»ınıfları için ATLASLI COĞRAFYA Yazanlar:Sim ERİNÇ Sami ÖNGÖR ATLASLI TARİH Yazan;Emin OKTAY Hem DERS KİTABI,hem ATLAS bir aradailkokullara Niimunalar Göndarilmiftir GÜVEN YAYINEVİ Cafi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.06.1962
  • r A.P.MECLİS GRUPLARI BİR BİLDİRİ YAYINLADI ılı İli Grup büdirisinde «Hük£metin kurulamamış olmasından üzüntü duyulduğu» ifâde ediliyor ANKARA,ÖZEL Grubu dünkü toplantıtısmdan sonra bir bildiri yayınl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.06.1962
  • Güney Carolinada iki Türk.WASHİNGTON'DAKl Basın Ataşemize Tttrklyeden bir telgraf geldi.Telgrafta »öyle deniliyordu: Güa*y Carollna'dakl Türk çocukları okullara kabul edllmiyorlarmış.Bu hususun tahkik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1962
  • işçi Sigortalar!Kurumu İstanbul Satmalına Müdürlüğünden 1 Kurumumuz Nişantaşı Hastahanesinin bir yıllık ihtiyacı olan 60.800 kilo ekmek kapalı zarf usulü ile ihale mevzuu yapı-Uçaktır.2 ihalesi,27/Haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1962
  • 1000 Adet enjektör memesi DNO SD 221 60 KB.47 SDA 319 ALINACAKTIR.LE.T.T.İŞLETMELERİNDEN 1 Yukarıda yazılı malzeme mektupla fiat v» teklif isteme usulü ile alınacaktır.2 Teklifler kanunî nisbetteki te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1962
  • ÖZEL MORAN OKULU ANA İLK KIZ OKTA YAHU YATISIZ.Çonlıcoda 70 dönümlük,taotodoı tontlık konforlu binada TEMMUZ aGUSTOİ aytorındo açılıyor ~v 1962/63 DtSS YILI Ç/M NAMZET ÖĞRENCİ KAYIHARIHA BA$IANMI$IIR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1962
  • DENİZCİLERE VE HAVACILARA 44 SAYILI TEBLİĞ 17 Haziran 1962 tarihinden 23 Haziran 1962 tarihine kadar 09.30 12.00 ve 14.00 17.00 saatleri arasında aşağıda hudutları belirtilen saha dahilinde seyretme,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1962
  • ARTVİN VALİLİĞİNDEN 1 Artvin Lisesinin yapılacak olan 39569.92 lira keşif bedelli onarım inşaatı 17 Temmuz 1962 tarihinde kapalı zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır.2 Muvakkat teminat 2970 liradır.S i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1962
  • minimin mı ı ılımını ninnimi mı minimininin.mı ı mı muinim ılımını mininin,illin illi.ı ıı ıını ılının in linininin ninnin ı ııın l mı ı ıı mı n 11 m nıını ı ininin m ıı ıı ııı ıı ı mı ı m mı mı iv İS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1962
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bir arkada» veya dostla yapa* cağınız her teşebbüs muvaffak olabilir.Yalın* İşe başlamayınfh KOVA BURCU [21 ocak 19 Şubat] Sıkıcı bir düşünceye kentlinizi kaptırıyorsun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1962
  • SOLDAN SAĞA:1 Bir organımız;Büyümüş erkek.2 Kibar ve cömertçe hareket;Coğrafî bir tekil.3.Sözlük;Bir mabut.4 Kaybolanı bulmaya çalışmak;Tersi Asyada bir başkent.5 Bir nota;Dikey Geometride eski dil)6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1962
  • Haftalık Fikir ve Siyaset Gazetesinin 2 SAYISI Prof.Mümtaz TURHAN Prof.Mehmet KAPLAN Tarık BUĞRA Dr.Recep DOKSAT Aclan SAYILGAN Ayşe HALE Ömer KILIÇÖZthıün Yazıları,Günümüzün meselelerine ışık tutan t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1962
  • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 1.Keşif bedeli 249.991,70 lira olan Üniversite merkez ve ek binalarında yaptırılacak onarım işlerinin eksiltmesi 28 Haziran 1962 Perşembe günü saat 15.60 de Rektör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1962
  • M E R B AL1T Sunî mermerleri rakipsiz ve en ucuz kaplama malzemesidir.DİKKAT:Metrekaresi yalnız 30 TL.du-TELEFON:27 47 10 FABRİKA:21 22 00 REKLAMCILIK:2616 7055
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1962
  • M mı MA ÇIKINCA i,DEFA b:rk;t/îp TTT\AKBA YAYINEVİ Kurtişhan Cağaloglu 1 FIRTINA ÇIKINCA Türkiye'de İlk defa krome lüks kuşe kıı-veril bir kitap.ıFevkalâde bir aşk romanı» FIRTINA ÇIKINCA Türkiye'de U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1962
  • TOPKAPI SARAYINDA YENİ KISIMLAR AÇILDI Topkapı Sarayı Müzesinde şimdiye kadar ziyaretçilere kapalı tutulan kısımlar açılmıştır.Müzedeki Emanet Dairesi koridoru ve koridor üzerindeki Revan köşkü İle sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1962
  • BİR YANKESİCİ 14 BİN LİRA ÇALDI Evvelki gece Bandırmadan gelen Ayvalık vapurunu karşılamak İçin Galata rıhtımına giden Halil Elitez İsimli bir şalısın cebindeki 14 bin lira hüviyeti meçhul bir yankesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1962
  • Nikâh Daireleri dışında nikâh kıyılamayacak Evlendirme memurlukları salonları dışında,zaruret olmadıkça nikâh kıyılmaması için evlendirme memurlarının dikkati çekilmiştir.Teşkilâta yapılan tamimde,evl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1962
  • SİNİRLERİN TAKATİ 2NSANIN bazan âsâbı ne kadar bozuk olu-I yor.Sebepli veya sebepsiz bin havanda birden dövülen zehirleri,yakıcı bir azap sar-İ hoşluğunda damarlarda hissetmek.Yıkılan dağların altında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1962
  • MüşMM GULBIN GURTAN m$ ile E ATILLA ATAKOL gfö Evlendiler.U.6J962
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1962
  • TEŞEKKÜR Genç yaşında Allanın rahmetine kavuşan Kâmile Gülnaz Ulke'nin hastalığında gerekli tedavisi için yakın alâkalarını esirgemiyen sayın Ord.Prof.K.1.GÜRKAM ile Prof.M.TKVFİK BERK-MAN'a,cenazesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1962
  • TEŞEKKÜR Uzun zamandan beri muzdarlp olduğum mide ülserinden yaptığı başarılı ameliyatı İle beni sıhhata kavuşturan,memleketimizin çok.kıymetli.Operatörlerinden Op.Dr.Yb.CEMİL AKSOY'a ve Harlely* Şery
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1962
  • MEVLİD Çorlu Askeri Hastahanesi Ope-ratörü İken rahmete eren Dr.Bnb.Hakkı Gürenli,eşi Mahiye ve oğlu Muhsin Gürenll'nln ölüm yıldönümlerl olan 16 Haziran Cumartesi günü İkindi namazından sonra Kocamus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1962
  • ŞEKER HASTALARINA GLİKOTEST KENDİ KENDİNE İDRARDA ŞEKER TAYİNİ BATEŞ 177 7015
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1962
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)1 Maslst C.Alanao H.T.2 Foli Berjer 1-Constantlne K.F.EMEK Tal:44 «4 39)1 Bâzıları Sıcak Sever M.Monroe 1.2 Korkunç Takip İC.R.1.İNCİ:Tal:48 45 95,1 Satın Alınan A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1962
  • SAYIN DOKTOR,Yeni ANALEPHK ve KARDIOTONİR Preparatanuz Cotesor W ANDER] Ampul Damla Tablet Depo ve eczanelere tevzi edilmiştir.İLANCILIK 45G7 7028
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1962
  • CLUB CARTIER J6 Haziran Cumartesinden İtibaren çeşitli sürprizlerle Rumeli Hisarı Neclb Bey Bajı karsısında açılıyor.KISMET 21 7059
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1962
  • özel Bomoırti Okulu A N A İ t K Yaz Hazırlık Okulu Acildi Adres:Silâhşor Cad.69 Tel:48 02 69 İLANCILIK 46S8 7039
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1962
  • TAZE BALIK İHRACATI ARTIYOR Dış piyasalardan ve bilhassa anlaşmalı memleketlerden taze balık almak İçin Ticaret Odasına talepler devam etmektedir.Ticaret Odasından verilen menşe şahadetnamelerine göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1962
  • VİLLA ZARİF OTEL,PAVYON,RESTORAN TARABYA Yeni Yaz Sezonu Beynelmilel şöhreti haiz Avrupa'nın meşhvır şarkıcısı THANOS V» Arkadaşları Ayrıca zengin atraksiyon—MÜFİT KİPER Orkestrası iştiraki ile bu akş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.06.1962
  • BİR GEMi MAKİNİSTİ KAÇAKÇILIKTAN SANIK «Virginia İpar» gemisinin 3.makinisti Ahmet Sallı gemiden »«ya çıkarı»» ken yakalanmış ve adliyeye sevkedilmiştlr.Geminin aranması sırasında Güm-rük Muhafaza Mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.06.1962
  • p0+Ziraat Bankası Tasarruf s tasarruflarınızın tamamını 20-HAZİRAN aksamına kadar Ziraat Bankasında toplayınız iplerine daima en zengin ikramiyeleri verir T.C.ZİRAAT BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1962
  • Günümüzün erkek gömlek modası Emprime Gömlekleri Hindistanda bulunan Avrupalı subayların yerlilerden görerek imal ettirdikleri bu tip gömlekler dünyanın her tarafında günün modası olmuştur.Memleketimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1962
  • Konsey Başkan Yardımcısı,bu uğurda ciddî bir çalışma yapılması gerekliğini söyledi,ihzari görüşme başlıyor AVRUPA Konseyi çalışmalarından dönen Konsey Başkan Yardımcısı Adana CHP.Milletvekili Kasım Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1962
  • Üniversite öğrencileri arasında yapılan:LÎSE mezunları arasında yapılan bir cinsel anket,ana babanın «Leylek getirdi»,«Seni çingenelerden aldık» yalanlarıyla evlâtlarına cinsî bilgi vermekten kaçışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1962
  • m MARİLYN'İN YERİNİ ALMIŞTI Aktris Marilyn Monroe'nun devamsızlığı yüzünden,çevirmekte olduğu filmdeki rolü elinden alınarak,resimde görülen LEE REMICK'e verilmişti.Filmde,ba?erkek rolünü yapan şarkıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1962
  • DAHA iyisiNİ ¦YAPACAra-Ag.111 KAYBOLDU GU YERE ASÎDE DİKECEKLER.ABİDE-L işte I BUNUN l İÇİN» ioo.ooo f KAYMELİK BİR £522.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1962
  • A6DİUAHBA1 f\l SİVİHÇİ ÎBH ÇlLÛiNA DöNER.NiDÛlCANBftlılCİMÎZıMpE 8ll N* İHTİVA JAM)TAHMİN ETMiKlH VE fc*TE*ı' GÛtf KtfîlE İKİ ARAMVLA fftfE&T EftBU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1962
  • YARIN KÖMÜR ALACAKLAR Beyoğlu Deposu 98330 98674 Poligon i 106807 10C891 Kadıköy Üsküdar 97996 99669 91743 95057 Maltepe 124295 126808 Beykoz 113731 118143 istanbul 106936 109060 Yen ika pı 98781 9907
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1962
  • Fırıncıların zam talebi reddedildi Belediye,fırıncıların ekmek fiatını az bularak çektikleri telgrafı dün cevaplandırmış ve gereken zammın yapılmış olduğunu bildirmiştir.Telgrafta bütün hakların Beled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1962
  • Peçeli bir erkek dilenci yakalandı ÖZEL Çarşaf giyerek,yüzünü peçe ile örtmek suretiyle kadın kılığına bürünen ve dilencilik yapan bir genç yakalanmıştır.29 yaşındaki dilenci Nurettin Yapıcı'nın üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1962
  • Gizli Ordu Topyekûn yıksın Tehdidi savurdu Erkekler Fransaya sevk edilip orada ihtilâl çıkarılacakmış CEZAYİR,A.P.RADYO Geçici Cezayir Hükümetinin Avrupalılara özel garantiler vermeği reddetmesi üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.06.1962
  • OKUYUCULARIMLA hasbıhale başlamadan ricalarımı tekrar edeceğim:1 Mektupların mümkünse daktilo ile yasalına**.2 Kısaca suallerin sıralanması.3 EH yazısı ile olursa okunaklı yazılmasıi Becete gibi yazıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.06.1962
  • GELİN TASI YAMAN KORAY EDEBÎ ROMAN BE Ölmedi küçük Hasan.Ölmedi.Ama Kadriye de,o geceyi unutamadı bir türlü.Her süt verişte,göğsünü her uzatışta,ürperdi.Bir türlü ısınamadı minik Hasana.Günün birinde,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1962
  • BESTEKÂRLARIMIZ ve ESERLERİ Ondoku/uncu yüzyılın ikinci yarısında yetişmiş olan çok değerli bestekârlarımızdan biri de Nikogos Ağadır,Musikiye evvelâ Hamaınizade ismail Dededen başlamış,daha sonra Del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1962
  • 120 Evet.Zenta adasında arta kalan Piyetro Zenon'un bir adamı duymuş.Gülerek Kara Kadı'ya baktı:Kendi adınızı,geminizin forsunu bağışlayın kâtibim yazsın,dedi.Kara Kadı,Servantes'den önce atıldı.Kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1962
  • Trabzon Vakıflar Müdürlüğünden:1 Eksiltmeye Konulan iş:Rizede Vakıf Turistik Otelin eksik kalan ihata ve istinat duvarları,bahçe tanzimi,çayhane alt iki katının ikmali,dış merdiven ve korkuluklarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1962
  • 9562 boş nebatî yağ varili satılacaktır Kurumumuz izmir depolarında bulunan boş nebatî yağ varillerinden 9562 kadarı Izmirde teslim şartiyle satılacaktır.Satış şartnameleri Ankara'da Genel Müdürlük Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1962
  • İLAN TARİFESİ 0 2.3,4,5 inci sayfalarda «antlm)30 T.L.0.7 İnci sayfalarda santim)25 T.L.Birinci sayfada baslık 100 T.Lt DüiUn.Nlgan,Nikah,Vefat ve Tesekkilr ilânları 0 santime kadar 80 T.L.Kütük İlanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1962
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık İ2 l.L.6 Aylık 40 T.L,Yıllık 78 T.Iİ Yabancı memleketler İçin Adi pusta ile bu Ücretlerin bir misli alınır.Uçak postası İçin tarife,kullanılacak pulun delerine gört değişir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1962
  • Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür ı HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür NAMIK SEVIK Magazin kısmından Mesul Müdür HAMT KIVANÇ İdare Müdürü NURETTİN DEMIRKO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1962
  • Hicri CUMA Rumi 1382 15 1378 Muharrem Haziran Haziran M 19 6 2 t VAKİT VASATİ EZANİ Güne» 4.28 8.46 öfile 12.14 4.32 İkindi 16.15 8.33 Akşam 19.42 12.Ü0 Yatsı 21.45 2.03 2.08 6.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1962
  • DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN 3312 sayılı kanunun 3 üncü maddesi hükümlerine ve bu husustaki yönetmeliğe uygun olarak DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA yarışma sınavı ile meslek memur adayı alınacaktır.1 YARIŞMA SINAVI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1962
  • 100 KVA lık takatinde devreye tamamen kendi kendine girebilen ve çıkabilen tam otomatik İMDAT DİZEL GRUBUNA ihtiyaç vardır.İlgililerin tekliflerini en geç 20 Haziran 1962 Çarşamba günü saat 17 ye kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.06.1962
  • eyvAM tAt_ÜMS 64NLA viısfET BİR AN 3A(^Vı\VtjKUEMErC.NıVETlNOE.SıVlŞAyiA*,MAL lM5,AS2ABAAAOA CtDOa BU?ARi^a vs«Mttami'e.EoeressiM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.06.1962
  • V* 27 MAYIS'ın GERİSİNDEKİ 5 YILIN HİKÂYESL HÂZKLAYANLARıOMER SAMI COŞAR ABDI İPEKÇİ 1*1 BH üaı maksatla isfanbuf'a gelen Kabibay,Erkanİı île birlikle temaslara girişiyordu 1960 yılının İlk aylarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1962
  • mm flH JUr v fil Ww v as i D ANKARA'DA KURULAN TEŞKİLÂTA DA)R TAMAMLAYICI VE DÜZELTİCİ BİLGİLER İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili bir ihtilâl subayı şimdiye kadar yayınladığımız kısımlarla ilgil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1962
  • Doğrama takımı satın alınacaktır 852 apartman dairesin* yatacak kadar geşitli doğrama takımına ihtiyaç vardır.Bu doğrama takımlarını varmak isteyenlerin numune tabloları il* Ataköy 2.kunm inşaatı şant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.06.1962
  • KELİMESİ 100 KURUŞ BAKKALİYE ileli Azimkar Sok.40,B.BOSTANCI Bağdat Caddesi Üzerinde ¦at.Dükkân ve müştemilât.44 14 14.ŞENER Kardeşler Lokantası Ayvaıuaray Cad.No.26 Tel:21 34 81.KAT karşılığı Arsalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.06.1962
  • AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ KAN AD A-AFRİKA YAKIN ORTADOĞU UZAKDOĞU AVRUPAGÜNEYAMERICA Avrupanın bellibaslı pehırlerinden irtibat mevcuttur.Seyahatleriniz veya kargo işleriniz için İATA Seyahat Acente
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.06.1962
  • BİR AİLENİN ENMÜBREM İHTİYACI/1!I lüklenne vimdir.l|.ertib»h l UPO küçük cesametine rağmen büyük boy çamaşır makinelerinin işini görür CİHAN KOM.ORT.Sultanhanıam Katırcıoğlu han kat 5 İstanbul İLANCIL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.06.1962
  • YEŞİLİ RMAK BÖLGESİ ARÇELİK servis istasyonu HİZMETE AÇILDI Samsun,Amasya,Çorum ve Tokat illerindeki Arçelik Buzdolabı,Arçelik Çamaşır Makinası,Arçelik Gaz Sobası,Arçelik Termosifonu sahiplerinin her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.06.1962
  • İSTANBUL TEKEL BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN:Sayın istanbul halkının bira ihtiyacı idaremiz tarafından tamamen karşılanmaktadır.Bir şişe biranın satış fiatı 75 kuruş olan şişe depozitosu hariç)başsatıcımızdan bayi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.06.1962
  • İTHAL MALI 60 Denye 460 Torsiyon Dokumalık Naylon İpliği.KILICCIOĞULLAIU:Galata Tel:44 52 81 44 60 51 İLANCILIK 4658 7033
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.06.1962
  • West Side Story dans dünyasına yeni çeşitler verdi TYVİST bir dans mıdır,bir hastalık mıdır?Bu hususta kesin karar henüz verilemedi ama rivayete göre herşey gibi bunun da sonu gözükmüş ve yerini «Hali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.06.1962
  • Pnnae* Marina,Kent Dükü.il* evlendi*!gıia Prensea Ma rina çocuklarıyl» berabeı Uoldaıı safta)Mlclıael,Alexandra ve Kdward PRENSES KRALI OLACA Kent Düşesi,yıllarca dul yaşadı fakat Norveç Kiralının tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.06.1962
  • Beni mi arıyorsunuz Aşağıdaki mağazalarda bulacaksınız A.YAVRU IttiUâi Caddesi 88 H»yo$lu ABDİ SİNASİ Halaskar Gaal Cadde*!190 Tek ttlt 1« OnsuNMa;FOTO BURSA Hakki Afguooular Sirkeci,Mimar Vedat CaâOe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.06.1962
  • Vvç.ıiî/çıktı' İKTİDAR KOLTUĞUN DAN İDAMjf E M PASI N A Sadi Borak'ın b' kitabı renkli gömlek içinde 7,5 Lira İSTANBUL İKİTABEVİ Beyazıt İstanbul i REKLAMCILIK:2619 7057
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 15.06.1962
  • CHP.GRUBU,İnönü'ye yetki verdi t)Baştarafı Birincide lılsunı vardır.İktidarı bırakabilmek,iktidarda bulunanlar bunu yapabildikleri takdirde rejini yaşar ve soysuzlaşmaz.İhtilâlden sonra yapılan İlk se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1962
  • A.P.den DÜN DE ÜÇ İSTİFA OLDU t Baştarajı Birincide eeye kadar teşriî hayatta bağımsız kalmaya kararlı olarak A.P.den İstifamı arzeder,muhterem arkadaşlara sevgi T» hürmetlerimi sunumu.EVLİYAOĞLU Kamu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1962
  • F.BAHÇE'DE TASFİYE HAZİRLİĞİ BAŞLADI Baştaraft Sekizincide aebblbi Erdem'dir.demls ve «Sırf beni müşkül duruma düşürmek için para lâfını ortaya attıh.r diyen milli futbolcu Fenerbahçe'den ayrılmayı dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1962
  • VEFA,K.GÜMRÜK CEPHELERİ SÂKiN t Baftarafı Sekizkıcid* MAÇIN HAKEMİ YUGOSLAV Vefa KaragUmrUk maçını Yugo*lav hakem And j eli v Dragomir İdare •deoektlr.Bu hakem vazife gördükten sonra memleketine dönec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1962
  • Çorlu'da ceviz kadar dolu yağdı ÇORLU,ÖZEL İlçemiz çevresine yağan ceviz büyüklüğündeki dolu,Çevrlmkaya ve Maksutlu köylerinde tarara sebep olmuştur.Kvvelki aksam bir saat kadar devam eden dolu yağısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1962
  • Siirtli mahkûmlar Müdür lehine grev yapacak ÖZEL Cezaevi Müdürünün başka yere naklinin duyulması Üzerin» mahkûmlar isyana teşebbüs etmişlerdir.Müdür ihsan Yetişken ve Savcı ömer Çapanoğlu tarafından b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1962
  • Merkez Bankasında sahte 500 lira ele geçirildi Merkez Bankasında meydana çıkarılan bir «ahte beşyüz liralık İle İlgili olarak pollı ve tavcılık tahkikat yapmaktadır.Kadıköy Vergi Dairesi memurlarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1962
  • NASA temsilcisi,bu hafta yapılacak olan toplantıda a adam gönderme için karar alınacağını söyledi ORHAN TÜREL Amerika'nın cehrimizde bulunan Mercury Projesi Müdür Muavini ve Amerika'nın Feza ve Havacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1962
  • A.P.de bir Tedavi Komisyonu kuruldu t Baştarajı Birincide koalisyonun akıbeti ve hükümet teşkilinin gecikmesi,mevcut ve sür'utle halli lâzım gelen meselelerin ele alınmasını geriye bırakmış ve bu hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1962
  • 100 bin liralık mücevher çalan hırsız yakalandı Baştarafı Birincide şıdakl bir kuyumcuya «Oğlumdur,burada kalsın» diyerek rehin bırakan meçhul bir şahıs dükkândan aldığı mücevherlerle ortadan kaybolmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1962
  • Ruslar 25 milyon Türk'ü imha etmeye çalışıyor Şehrimizde bulunan Sovyetler Birliğinden kaçan Müslümanlar ve Mülteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Garip Sultan dün tertiplediği basın toplantısında:«1960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1962
  • Demirci dağlarında bir şaki dolaşıyor demirci,özel Sındırgı ve Demirci köyleri çevresinde gezen bir esklya,zaman zaman İndiği köylerden haraç almaktadır.Yakablr köyünden olan ve blrbuçuk yıl önce ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1962
  • Seyhan barajında iki işçiyi sular sürükledi AJOANA,ÖZEL Seyhan Barajının tamir edilmekte olan regülatöründe dün İki klşt boğulmuştur.Regülâtörün dördüncü küçük gözüne demir kapaklar yerleştlrllirKen,s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1962
  • TARSUS BEYAZ ÇİMENTOsu GARANTIÜ KALİTE-UCUZ FlAT-DERHAL TESLİM ^evzftt.özer Müessesesi Tel 22 82 38 27 22 19 REKLAMCILIK:2530 705S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1962
  • 45.000 Metre PVC "Plâstik,hortum satın alınacaktır.Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu İstanbul Şubesi Mcî.lüğü Kurumumuz ihtiyacı olarak şartnamesi evsafında 45.000 metro PVC Plâstik)hortum kapalı zarf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1962
  • İSTANBUL VAKIFLAR BAŞNttDttRLttCtmDEN SATİLİK GAYRİMENKULLER Muhammen Muvakkat Kap ı No:Ada.Par.Hisse Bedeli Teminatı Kazası Mahallesi Sokağı E.E.E.Ye.Ta)Kırkbasamak çıkman 14 20,22 12 No 1918 No 187
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1962
  • İLÂN Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Merkez talimatname kurulu için E cetveli kadrosu Üe,kuvvetli ingilizce bilir 12 Mütercim alınacaktır.2 Mütercimlerin altısı 1100 ve a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1962
  • STOK MALLARİN Vadeli »atışı temin edilir.Tokatlı yan Kat 2 No.I Tel:44 44 «6 İLANCILIK 4704 7038
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1962
  • İSRAİL MENŞELİ 60 DENYE MUS BEYAZ ve renkli naylon İplikleri Kılıccıuğulları Galata Tel:44 52 81 44 50 51 İLANCILIK 4658 J034
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1962
  • Türkiye'den ayrılmakta olan ingiliz ailesi nefis YEMEK VE YATAK ODASI takımlarını,vesalr eşyaları satacaktır.Müracaat:Telefon 48 69 74 tLANCHIK 4708 7061
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1962
  • lO TAKSİTLE Herturlü Giyim Eşyaları ve Bayanlarla Baylara mahsus Terzihaneleri olan Bonmarşe ADNAN İPER Çarşıkapı,Yeniçeriler Caddesi-Tutum Bankası üstü Tel.226480 REKLAMCILIK 2544 7024
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1962
  • u m m İLANCILIK:4717 7063 fl!iilllll!l!l!ll!ll!illl!l!ll!illl!lis 02554100110299166209134101
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1962
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN 1 Belediye Fen işleri Müdürlüğü ihtiyacı için 500 ton bitüm 449,500 liralık tahmin bedeli dahilinde satın alınacaktır,ilk teminatı 21730 liradır.Fen işleri Müdürlüğünde 11,23 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1962
  • Elâzığ Bayındırlık Müdürlüğünden:Eksiltmeye konulan iş:1 Elâzığ Çocuk Ceza v« Islâh evi ikmal inşaatı olup kesif bedeli 284.051.72)liradır 2 Eksiltme 6/7/1962 Cuma günü saat 11)de Bayındırlık Müdürlüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1962
  • PTT Genel Müdürlüğünden:Teşekkülümü* ihtiyacı için I 25.000,lık U.S.Dolar)4 Q-1,3 Y.F.Arme kablo.4 Q-l,3 Y.F.kurşunlu kablo ve 4 Q-l,3 Y.F.Arme kablo için ek kutmuu(komple)APA'y» dahil memleketlerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1962
  • FLÜSPAT ALINACAK Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden 1 130 ton flüspat alınacaktır 2 Bu işe ait iartname Ankara'da Genel Müdürlüğümüz-den,istanbul'da Galata Bankalar caddesi No.75 77
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1962
  • Adliye'deki yolsuzluğa hakim ve avukatların ismi de karışıyor Adllye'de Tereke Hâkimliği emrinde bulunan ve Hazlne'ye İntikal etmek üzere olan 540 550 bin liralık servetin,sahte mirasçılar ve evrakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1962
  • Türk-Alman yatırım anlaşması tamamlandı Türk sermaye sahiplerinin de B.Almanyada yatırım yapabilmeleri mümkün olacak ANKARA,ÖZEL Türklyede yatırım yapacak Alman özel sermayesine tanınacak haklar İle i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1962
  • Ilgın'da ekmek fiatı 5 kuruş indirildi KONYA,ÖZEL Buğday fiyatlarının yeniden tespit edilmesi İle yurdun birçok İllerinde ekmek fiyatları artarken,Ilgın İlçesi fırıncıları ekmek fiyatını S kuru»-İndir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1962
  • Leventte bulunan çöp istasyonu kalkacak Dördüncü Levent civarındc' çöp toplama İstasyonu başka yere nakledilecektir.Semt halkının bu konudaki şikâyeti Belediye İlgilileri tarafından haklı bulunmuş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1962
  • 60 Dekar orman yandı ANTALYA,ÖZEL Sıcaklarla birlikte cehrimizde orman yangınları çoğalmış,dün gece ELmall onnan bölgesinin Çukurderevmevkiinde çıkan yılın 24.orman yangını 60 dekarlık bir »aha yandık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1962
  • 1 Aylık bebek sepet içinde batıya geçti BERLIN,RADYO,A.A.Doğu Berimden Batıya dün İltica ederi 17 kişiden biri 1 aylık bir bebektir.Annesi ve babası bebeği ufak bir •epetin içine koyarak hürriyete kav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1962
  • Gayrı meşru servet dâvaları başlıyor ANKARA,AA.Yüksek Soruşturma Kurulu tarafından,gayri meşru servet İktisap ettikleri İddiası İle haklarında dâva açılan eski İktidar mensuplarının duruşmalarına.Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1962
  • SİLİVRİ SELİKPAŞA PLAJ ve MOTELLERİ bütün konforu ile 16 Haziranda hizmetinizdedir.İLANCILIK 4677 7030
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1962
  • HAKİKÎ GÜVEN OTOBÜSLERİ İstanbul Ankara 15.TLdan Sabah,Akşam Eminönü meydanı.Telefon:22 78 41 RENK-REKLAM:300 7065
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1962
  • Boğazlçlne nazır,sUratle gelişen ticari bölgede YAZIHANELER KİRALIKTIR Müracaat:Sahpazarı,Sahpazarı han 8 ncl kat veya telefon 44 74 16 İLANCILIK 4708 7061
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1962
  • Deriden koltuklar dahil muhtelif YAZIHANE EŞYASI mutedil flatlarla satılıktır.Müracaat:Telefon 44 74 16 İLANCILIK 4708 7061
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.06.1962
  • VEFAT Müteveffa Avukat Ali Ulvi Alacakaptan eşi,Dr.Ereiünrııd Alacakaptan.Aydın Alacakaptan,Dr.Uğur Alacakaptan'in anneleri Müsebbih Alacakaptan vefat etmiştir.Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 15.06.1962
  • CELÂL ATİK'E YURT DIŞINA C İZİN Maliye'ye 50.000 lira borcu olan Atik için Umum Müdür izin almağa çalışıyor ANKARA,ÖZEL MALİYE Bakanlığı Güreş Millî Takımı antrenörü Celâl Atik'e yurt dışına çıkma izn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.06.1962
  • ORDU BASKET TAKINI DÜN İSRAİL'E GİTTİ YALÇIN GRANİT İZMİR,ÖZEL Cumartesi gecesi Tel-Aviv'de tsıa-11 Ordu takımı İle karşılaşacak olan Ordu basketbol takımımız dün hutusl bir uçakla lsralle hareket etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.06.1962
  • Ankaragücü Avrupa Turnesine çıkıyor ANKARA,ÖZEL MIHI ligdeki maçları sona ermiş bulunan Ankaragücü profesyonel tskımı,Avusturya,Almanya ve Hollanda'da muhtelif karşılaşmalar yapmak Üzere,Salı günü şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.06.1962
  • ŞAMPİYON K.GÜCÜ TÖRENLE KARŞILANDI İZMtR,ÖZEL İkinci defa Türkiye Amatör Futbol Şampiyonluğunu kazanan şehrimiz KaragUcU takımı merasimle karşılanmıştır,idareciler,çok zor şartlar altında cereyan eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.06.1962
  • İZMİR KULÜPLERİ KONGRELERİ BAŞLADI ÖZEL MIH lllg maçlarının sona ermesinden sonra kulüpler kongrelerini yapmaya hazırlanmaktadırlar.Bu cümleden olarak Altay'ın kongresi bugün yapılacaktır.Siyah Beyazl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.06.1962
  • İKİ MACAR FUTBOLCU BATI'YA İLTİCA ETTİ viyana,a.a.UJpest Macar futbol takımı ltaîyada Taptığı maçtan dönerken Vlyana'ya uğramış ve bu şehirde takımın,her İkisi de Sarıdor adını taşıyan 18 yaşlarındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.06.1962
  • atletizm Birinciliklerine 200 atlet katılıyor Cumartesi gecesi saat 20,30 da Mithatpaşa Stadında başlıyacak olan İstanbul Atletizm Bayramının hazırlıkları sona ermiştir.İstanbul Atletizm Bayramına işt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.06.1962
  • Balkan Millî Takımlar Turnnası tahakkuk etti i ANKARA,ÖZEL UEFA,Balkan memleketleri arasında bir şampiyona yapılması hakkındaki Romanya Futbol Federasyonunun müracaatını müsbet karşılamış ve kararını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.06.1962
  • FUTBOLDA BU YIL DA SERBEST TRANSFER Kulüpler,mukavelesi biten futbolcuları 3 yıllık maaş tutarı karşılığında iki sene daha oynatabilecekler Futbol Federasyonunca hazırlanan yeni profesyonellik talimat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.06.1962
  • TAMARA PRESS'İN REKORU Me9hur Rus kadln a,etI Tarna-ntıvunu ra PrM8r gü,eyl 1855 e flrJatarak yeni bir dünya rekoru kırarken,ilk defa 18 metreyi geçen kadın gülleci olan eski rekoru 17.98 di.Press,dör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.06.1962
  • Basketbol turcuıasına katılacak takımlar belli olmadı 20-28 Temmuz tarihleri arasında şehrimizde yapılacak olan Şehirlerarası Enternasyonal Basketbol Turnuasına davet edilen takımlardan henüz cevap al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.06.1962
  • Yüzme fakımı 1 Temmuzda Bulgaristan ile karşılaşacak olan ekibimizin seçmeleri İstanbul,Adana ve İzmirde yapılacak 7A Temmuz tarihlerinde a ğ3 Adanada yapılacak Türkiye Bulgaristan millî yüzme müsabak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.06.1962
  • İran* lı güreşçiler Amerikaya vardılar NEW-YORK,A.Piran'ın serbest güreşte Dünya Şampiyonu güreşçileri,yolda program dışı Boston'da mola verdikten sonra altı saatlik bir gecikmeyi müteakip bu sabah Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.06.1962
  • A HABERLER FERİKÖY Kulübü İdare Heyeti,Divan Heyeti ile Pazar günü saat 10.00 da müşterek bir toplantı yaparak 1962 yılı transferini tesblt edeceklerdir.Kırmızı Beyazlı idareciler transferde çok gizli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.06.1962
  • Beşiktaş'ta 400 er lira prim verilecek Fenerbahçe'yi 2-0 mağlûp ederek milli lig üçüncüsü olan Beşiktaş,futbolcularına 400 er lira prim verilecektir.Milli ligde Feriköy ve Karsıyak» ile 2 maçı daha bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.06.1962
  • Vefa İle yapacakları kader maçını KaragUmrüklüler sükûnetle beklemektedir.Resimde,futbolcular toplu halde kam» yaptıkları otelin balkonunda görülmektedir.Kırmızı Siyahlılar,son antrenmanlarını bugün y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.06.1962
  • TRANSFER YAKLAŞIRKEN F.Bahçe'de tasfiye hazırlığ Kadri,Hilmi,Basri,Bülent ve Âydoğan satış listesine konuluyoridare Heyetinin kaleci Özcan hakkında da müsbef bir fikri yek Ozcan ti Sakattım diyor *1 F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.06.1962
  • 1962 ŞİLİ Uya DÜNYA KUPASI Rio ve Brasilia şehirlerinde halk sabaha kadar eğlenirken,vapurlar düdüklerini öttürdü,otomobiller caddelerde korna çaldı,havai fişekler atıldı.Garrincha kafi olarak oynayam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor