Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.06.1962
  • KOALİSYON ÇALİŞMALARİ inönü,YTP ve CKMP Liderleri!görüştü LU BİR KOALİSYON ihtimali kuvvetlendi inönü,"ı bugün belli olacak» dedi ANKARA,ÖZEL BAŞBAKAN îsmet İnönü dün sabah C.K.M.P.Genel Başkan Vekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1962
  • Beş il ve ilçeye Uçak seferleri ipfâl olundu TH.Y.nın «Yar tarifesi» Cug ma sabahından itibaren başlayacaktır.Bu konu ile ilgili olarak dün bir basın toplantısı yapan Umum Müdür Şahap Metel şu izahatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1962
  • "MİLLET PARTİSİ,KURULUYOR ANKARA,ÖZEL C.K.MLP.den ayrılan 30 senatör ve milletvekili «Millet Partisi» adı ile bir parti kurmayı kararlaştırmışlar ve bir bildiri yayınlamışlardır:Bağımsız grup başkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1962
  • TIP DEKANI DÜN TEKRAR SEÇİLDİ Tıp Fakültesi Profesörler Kurulu dün Rektörün tâyin ettiği Dekan vekilini seçimle işbaşına getirmiştir.Toplantıda hazır bulunan 96 öğretim üyesinden 75 inin oyu ile Suphi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1962
  • Cezayir'de Müslümanlara ait 420 ceset bulundu TUNUS,A.A.Cezayir Basın Servisi Sidi Abdullah Cebelinde İçinde dört yüzden fazla kadın ve erkek müslüman Cezayirlinin cesedi bulunan bir çukurun meydana ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1962
  • i-«Snzie Wong» filminin yıldın Nancy Kwan,kendisinden bir yas küçük olan Avusturyalı kayak dgretnenl Peter Pock ile Londra'da evlenmiştir.23 yaşındaki Nancy,Avusturyalı gençle iki ay önce «The Moln At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1962
  • İki gün evvel nişanlanan bir genç Londra Asfaltında kendini ağaca astı Bakırköy'de dün akşam üzeri iki gün evvel nişanlanan bir genç intihar etmiştir.Londra asfaltı civarında bir ağaca kendini asan 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1962
  • evveller 35 milyon Türk'ü uslaşflırmaya çalışıyorlar Münih'teki Araştırma Enstitüsünün iki Türk uzmanı Kolhozlarm dejenere olmasiyle tâviz veren komünizmin iflâs ettiğini söylediler MÜNİH'teki Sovyetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1962
  • MARİE BELL'E 4 KIRMIZI GÜL Urun bir otobüs seyahatinden sonra şehrimize gelen ünlü Fransız aktrisi Marie Bell,otelindeki odasında bir sanatseverin gönderdiği 4 kırmırı gül bulmuştur.«Fransadan getirdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1962
  • ineğe dün dört kuruş zam yapıldı Zam gramaj ve liat ayarlaması ile oldu.750 gramı 65 kuruş olan ekmek,bugün 650 gram olarak 60 kuruşa satılacak SEDAT AĞR ALI EKMEĞE 4 kuruş zam yapılmıştır.Bu zam,gram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1962
  • SSS?aaaa Edebiyattaki yeri Geçen gün bir mecliste:Demokrasimize en uysun mısra hangisidir,diye bir anket yapıldı.Ve su mısra kazandı:Bir hayali aşka eubbadak Ç-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1962
  • İSLÂMİYET AFRİKA'DA SÜR'ATLE YAYILIYOR PORT ELtZABETH,A.P.İslâm dinini tetkik eden beyaz bir öğretmen,yaptığı bir konuşmada.Af* rikada çok sayıda zencinin Müslümanlığı Hrlstiyanlığa tercih ederek bu d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1962
  • Evvelki gün İmtihanda kalb krizinden ölen ve ölümünden sonra okulu bitirdiği anlaşılan Orhan Ayal'ın,ailesini geçindirmek İçin çalıştığı Erzurum Tekel Müdürlüğünden aldığı hüviyet üstte)ve dün girdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1962
  • rfuft S.İJS)ABDÜLCANBAZ'ın YENİ MACERASI Bugün MİLLİYET'te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1962
  • PEKİN AP.den EKİLDİ ANKARA,ÖZEL kurucularından Bursa milletvekili Cevdet Perin dün partisinden istifa etmiştir.Perin,müşterek grup toplantısına İştirak etmemiş,Meclisteki basın odasına gelerek gazetec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1962
  • fİSM f&fynos a Harika di« macunu dişlerinizi tağlam,beyaz *e parlak tutar,ağın oQzelle«tirir tize neşe rerir.ğ B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1962
  • Grubun dünkü toplantısında MUTEDİL A.P.Gruplarının müşterek toplantısından evvel Gümüşpala,milletvekilleri ve mutedillerden Ömer Eken Ue partinin durumu hakkında konuşuyor.Müfritler arkadaşlarım sükûn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.06.1962
  • 9928 LİRAYI KİN ÖDEYECEK?ANAYASA Mahkemeli adaylarım seçecek olan İstanbul!rn1-¡ersitesl heyetine kendilerini Ankaraya askeri bir uçağın götüreceği bildirilmişti.Daba fince yapılan iki davete İcabet e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1962
  • İÜ imsmsmımm Doğumların kontrolü meselesi MEMT-PSTETIMIZDE nüfusun sür'atle artışı problemi üzerinde son aylarda basında bâzı tartışmaların yer aldığını görmpkle memnun oluyoruz.Gerçekten butun ekonom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1962
  • TÜRKİYE BANKAS Wffi^M^^^ğ MMMmM&İ APARTMAN DAİRESİ KAZANANLAR:1)Nesim Alaluf izmir)2)Melâhat Yavaş Bergama)3)Bilge Yeğiner Galata)4)Semra Hansoy Kadıköy)5)Vasil Leventoğju G Saray)6)Pertev Molay Yenig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1962
  • MÜHENDİS ARANIYOR Çok İyi İNGİLİZCE bilen,25 35 yaşlan arasında tecrübeli elektrik mühendisi aranmaktadır.İsteklilerin P.K.235 Şişli'ye en kısa zamanda müracaattan.REKLÂMCILIK 2573 6939
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1962
  • Odamız Mensuplarının Dikkatine Odamıı emrinde tevziat neticesi 9150 kilo Naftalin bakiye kalnuatur.Memleket dahilinde deri toplayıp da bunları ihracatçı firmalara uttan mensubumuz müesseselerin,ihtiya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1962
  • *Ç OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] İğiniz oluyor.Nes'eniz yerinde* Akjam da güzel geçecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 $ubat] Burun para meselelerinden kirli cıkaraksıni7.Alış verişte da kelepir bulabilirsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1962
  • 1 î 3 4 5 6 7 8 9 10 9Jm 2 3 4 5 6 7 8 II 9L BULMACA SOLDAN SAĞA:X Baslangıç;Bir nota.2 Yaprağı sebze gibi kullanılan bir nebat.3 Bir seyln olmasına az kalma;Telefon lâfı.4 Bir gıda;Bir halk dansı.5 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1962
  • Dünyaca mâruf Fransız DETECT BEKÇİ KONTROL SAATLERİ Satışa arzedilmiştir.Türkiye Umuna Mümessili:S.CERASİ T.Kale Billur Han 19 Tel:22 95 34 MİLLİYET 6937
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1962
  • AÇIK TEŞEKKÜR 6.6.1962 günü hayata gözlerini yuman aile büyüğümüz Emekli Emniyet âmiri Seyfullah DURU'nun cenazesine çelenk gönderen ve refakat eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü mensupları,Polis Emeklil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1962
  • AÇIK TEŞEKKÜR Senelerde» beri çekmekte olduğum,çok kan ziyanına sebebiyet vererek beni genç yağımda takatsiz bırakıp,perişan eden;çektiğim ıstıraplardan derslerime devama bir türlü imkân bırakmayan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1962
  • ÖLÜM Bayan Rejin Toledo,Bay ve bayan Salomon Toledo,Bay ve bayan John Wilbur ve oğlu David Bruce,Bay Freddy Toledo,Bayan Suzan Ovadia,anneleri,kız kardeşleri,kayın valideleri,büyük anneleri,teyzeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1962
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 3S)1 Masist C.Alanso R.T.2 Foll Berjer E.Constantlne R-F.EMEK Tel:44 84 39lı 1 Barıları Sıcak Sever M.Monroe I.2 Kor-Jcunç Takip C.Wllde R.l.İNCİ:Tel:48 45 95)1 U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1962
  • ıtMiıımnumııımiMiırıııımımıummıııııııııı Çıkmaz fan yol da.B AKIN şimdi ne ters işler olacak Türkiye'de.Öyle anlaşılıyor ki AP.muhalefette kalacak.İktidara geçecek partiler de tam mânasiyle aklî ve il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1962
  • Vapurların yaz Tarifesinde Seferler Artırılıyor Şehir Hatları Işletrneslnln eYaz tarife»!Cuma sabahından itibaren tatbike bağlanacaktır,işletme Müdürü Gıyasettin Tüney bu konuda şu bilgiyi vermiştir.'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1962
  • I.P.III I II il II I İMİ II IHIM.I I I I I I I M I I M M I I I I I I M I I I 1 III I.İM I MU.HIM.I I I H I I I I I I I H I I I I I M II I M I M,İSTANBUL 7.27 Açılı» ve program 7.30 Melodiden melodiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.06.1962
  • KALİTESİ DAHA DA MÜKEMMELLEŞTİRİLEN EVVAftt SANAYİİ TOttK A:İSTANBUL tahta LEVHALARI HARDBOARD FIBERBOARD)Çalışmaz,Peşleşmez Rutubete ve Suya mukavimdir Çok dayanıklıdır İşçilik süresinden tasarruf sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1962
  • mmm:YARIN KÖMÜR ALACAKLAR Beyoğlu Deposu Poligon Kadıköy Üsküdar Mcltepe Beykoz İstanbul Y.nikapı Bakırköy Burnu Eyüp Tajhtarl»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1962
  • 20 Şuhat 1962 de fezayı dolaşan ı Glenn'in «Dostluk 7» kapsülünü meraktılar ORHAN' TÜREL AMERİKALI astronot Yarbay John Glenn'in 20 Şubat 1S«2 tarihinde feza seyahatini yaptığı «Dostluk 7 kapsülü bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1962
  • Askerî işyerlerinde 16 bin işçiye zam yapıldı İş uyuşmazlığı işçilerin 1 Mayıs'tan itibaren yüzde 5-15 zam almaları ile sona erdi ANKARA,AA.Askeri işyerlerinde çalışan 16 binden fazla işçi iş uyuşmazl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1962
  • Gevşemiş Mesameler Daha genç görünebileceğiniz gibi maalesef daha yaşlı da görünebilirsiniz.Bu,cildinizin şekline bağlıdır.Gevşemiş mesamelere ve siyah beneklere dikkat etmek lâzımdır.Ayrıca,bilinme s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1962
  • Doğu Berlinliler tünel kazarak Batıya kaçıyor BERLİN,AJP.«Nachtdepesche» gazetesi,birçok Doğu Berlhıin son günlerde kazdıkları tünelden sürünerek Batı Berline İltica ettiklerini bildirmiştir.Gazetede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1962
  • SUUKUAAET M.DE BÎR.HÜKÜMET B/LGİSll SEKRETERİ İLE OÜNkü veralti Atom tecrübe.LERlSIDEKî ÇÖKÜNTÜ LERl'N PiLMfNÎ SEVREDİYOR,Lm Esneme-ne MONOTON ŞEy BU MEC GQM HER KAPTA HEP AYJMf ŞEy~ HÎÇ VOfe TAÇ TOP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1962
  • AİbölCANBAZtH MAÖIftAU ât:kJ:S:TAMAM BULPliM ROHÜK LÖK SEVİKECE^JuKA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1962
  • l.iı rO ı fv Yarın,en güzel başyazıyı Yusuf Ziya Ortaç'm kaleminden okuyacaksınız:En güzel hiciv hikâyesi:HÜRRİYET,ZÜRRİYET!Hüseyin KORKMAZGİL En tatlı mizah hikâyesi:VER ŞV EMANETLERİ!Rifat İLGAZ AKB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1962
  • ı 'T-îj Uzakdan yalvarıp ebr-i-bahâre Derim:«Gel şöyle meyi et kenâre Hüseyninden haber ver kalb-i-zâre Eğer geçdinse deşt-i-Kerbelâdan.I j l BPft UGÜN bin üç yüz küsur sene evvel islâmiyetin en büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.06.1962
  • Günah değil mi,tazeciği yaralı,sarılı yollara çıkarıyorsunuz?Nâmarhemi el erlerinin kollarına teslim ediciiniz.Toktur,hekim,hâkim ne ise.El ya.Er ya.Namarhem ya.Deyip durdular ama,Kasım karısını,daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1962
  • llll!imilillllllll!IIIHIIH BALIKÇILIK trm KEFAL 2)SITKI ÜNER I Memleketimiz denizlerinde yaşıyan Kefal balık-S lan 6 nevidir.Haskefal,Altınbaş Kefal,Topbaş Ke-E E fal,Plâterina,İlarya,Dudaklı Kefal gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1962
  • 11 HAZİRAN Çekilişi Talihlileri ERENKÖY'DEKİ yüp Aj.Vadeli 544 No.lı hesap sahibi kazanmıştır.1000'er LİRA KAZANAN TALİHLİLER:Aksaray Şb.Vadesiz Kasımpaşa Aj.Vadesiz Pangaltı Şb.Vadeli Eyüp Aj.Vadesiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1962
  • TOKLU VE KUZU SATILACAKTIR [Gözlü Devlet Üretme Çiftliği Müdürlüğünden)Sarayönü 1 Besisini almış 115 baş erkek,110 baş dişi olmak üzerf 215 baş toklu birinci parti,800 baş erkek ve 200 baş dişi kuzu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1962
  • 118 Dört namlı korsan,şarabı içenle,içmeyenden hasbisinin daha sersem olacağını;kitabî bir görüş içinde tartışalım derken,az önce meyhaneye girip,ckmil tayfaların künyesini soran bir şövalye ve iki ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1962
  • KAPALI ZARF USULİLE MENKUL MAL SATIŞI İstanbul Defterdarlığından 7500 lira muhammen bedelli 562.50 lira teminatlı Zeytinburnu 4.üncü kademe tamirhane müdürlüğünün Metrisdeki hek deposunda bulunan 6021
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1962
  • T.C.D.DEMİRYOLLARI İstanbul Alım ve Satım Komisyonundan 1 17400 metre bakır şerit 29 Haziran 1962 Cuma günü saat 15 te Sirkeci'deki komisyon binasında kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır.Teklifleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1962
  • Bursa Levazım Amirliği Satınalma Komisyon Başkanlığından Kara ordusu eratı ihtiyacı için 350 000 adet yüz havlusu kopalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Tahminî tutarı 1050 000 lira olup muvakkat tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1962
  • İLAN TARİFESİ 0 2,3,'J,5 inci sayfalarda santimi 30 T.L 9 6,7 tncl sayfalarda santim)25 T.L 0 Birinci sayfada baslık 200 T.L.Düğün,Nisan,Nikâh,Vefat ve Te;ekkür ilanları 5 santime kadar 80 T.L.Küçük İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1962
  • ABONE TARİFESİ ¦i Aylık &ı L 6 Aylık 40 T.L Yıllık 75 Tl.Vabancı nıcmleketler İçin âdi posta ile bu ücretlerin bir misli alınır Uçak postası İçin tarife,kullanılacak pulun değerine cöıe değişir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1962
  • İŞTE GÖLseı de C3ELDİ SEN 3İO DÂHİSİN RADİKA BİK KIZ BULDUN.AÛTir HER FlU*i_MB lOO BİN iSTiyeBiüC2İA /w
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1962
  • 4&&&1 V Sîrt?CAK alana İndi&i' zaman TALlH 30H,V.vy îuç SS'AP't S/DE =A DAHA rcûEŞlLAŞTIKiyoROU.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1962
  • T?ŞUNU «ÖVUt'VE^ siM.ki' sarN kouay AL.DAMWAVAKi H'.O» çin ere:ere.İR» A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1962
  • AmÂHUK ÂLİ BET ÇABi-tK BAKKAUA Gi't,U5TEOE YAZİLİ OLANLARI AL OA GB\vELÎ BA-SAN* BÛTuN MES'ELE EvDE OTORhTENİN KUK.ULA\AMASlN DAN oodıjyoR.vanusin vah.ahbap.Bu EVDEOE EVVELCE OTORİTE VARDI FAKAT.«tf Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1962
  • Hicri 1382 Muharrem 10 Çarşamba 13 Haziran 19 6 2 Rumi 1378 Mayıs 31 VAKİT VASATI EZANİ Güne!4.28 8.47 öglt 12.14 4.32 İkindi 16.15 8.33 Aksam 19.42 12.00 Yatsı 21.44 2.03 İmsak 2.08 6.26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1962
  • ^MMV C 7 U-Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına aaAlötJ ercÜiMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür i HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür NAMIK SEVIK Mag
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.06.1962
  • 27 MAYISın GERİSİNDEKİ 5 YILIN HİKÂYESİ.k M HAZIRLAYANLARlÖMER SAMİ COŞAR ABDİ İPEKÇİ V MUHÂF ALAYI DA Muhafız Alayı Kumandanlığına getirilen OSMAN KOKSAL I* STENEN kimselerin tâyinleri çıkarılıp,yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1962
  • Oenizci memleketi Finlandiya malı İçten takma motörler ı/m BVR Modeli ileri geri vitesli ve redüksyonlu BVK Modeli ileri boş vitesli Wickström W 2 Modeli Craft tipi motöleri için elverişlidir.Wicksfrö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1962
  • TECRÜBELİ USTALAR ARANIYOR 10 Elektrik kaynakçısı,4 oksijen kaynakçısı,1 frezeci,2 kalıpçı ve tesviyeci,2 kazan borucusu,4 ince saç ustası,4 kazan montajcısı aranıvor.Askerliğini yapmış olanların müra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1962
  • AĞUSTOS ÇEKİLİŞİNDE 1 ¦yym 'o ^Ba^r^or BASIN 8311)69»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1962
  • i.T.Ü.Makina Fakültesi Dekanlığından 1 Fakültemiz uçak elemanları ve uçak motorları kürsüsüne bir adet Torna tezgâhı 4936 sayılı kanun gereğince pazarlık suretiyle satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1962
  • KIZILTOPRAKTA Daire ve Villâ.36 47 49.GÖZTEPEDE Daire,Villâ.16 47 49.ÇİFTEHAVUZLARDA Daireler.î6 «7 9.KADIKÖYUN muhtelif yerlerinde iratlı Apartmanlar.36 47 49.D KALAMIŞTA Daire.36 47 49.SUADiYEDr.dai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.06.1962
  • ğm Sadece güzellik |jp ve cazibeleri değil,sanat kabiliyetleri de daha üstündü BETTY DAVİS VE GARRY SULL1VAN ONURDAN ırıı ı BİR KAÇI Marlene Dietrich,Joan Grawford,Bette Davis,Lana Turner,Ginger Roger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.06.1962
  • VEGER BİKİNİ GİYEMİYORSANIZ Kolay,basit ve çok ucuz kıyafetler II II i;ş« HER kadın bikini giyemez.Bâzı kadmlann vücutları ve yaşlan ortalıkta bikinilerle dolaşmaya müsait değildir.İşte İngiltere'de b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.06.1962
  • Saçlarımızı WELLATOI renk şampuanı ilâ yıkayınız ve yy M WELLATON Saçınızın tabiî rengini de canlandırır.Kırçılları mükemmelen maskeler.CR5AAE K~_y WELLATON saçlarınızın makiyajıdır,WELLATON Koleston
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.06.1962
  • &*1U.Yüzünüzdeki çil ve;sivilcelere ergenlik ve doğum lekelerine KARŞI ÇİLİLACI BİR TECRÜBE KAFİ.İLANCILIK:4374 6925
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.06.1962
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN Beyoğlu,Gaiata,Tophane semtinde her hafta salı günleri kurulan pazara ilâve edilen,Karanlık fırın,Başcerrah,Karatavuk,Akçe,Döşemeci sokaklarının ve Derici sokağından itibaren M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.06.1962
  • DEVLET ORMAN İŞLETMESİ TİREBOLU MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 İşletmemizin Esbiye sahil deposunda mevcut 2 parti halinde cem'an 213,246 M3.II.sınıf normal boy çam tomruk M3.235 lira,2 parti halinde,212,315 M3.II.sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.06.1962
  • PE-RE-JA TUVALET SABUNU GLİSERİNLİ ve LANOLİN KREMLİdir.ŞEFFAFLIĞI ku?tnılan ham maddelerin şeffaflığı ve sabun kalitesinin yüksekliğini gösteren garantidir İLÂNCILIK 4644 6921
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.06.1962
  • Çatı kafi aranıyor İlâve kat yapmaya müsait Apartıman Çatı katı aranıyor.Müracaat:Beyoğlu Posta kutusu 98.İLÂNCILIK 4614 6926
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.06.1962
  • İSRAİL MENŞELİ 60 DENYE MUS BEYAZ ve renkli naylon İplikleri Kılıccıoftuiları Galata Tel:44 52 81 44 50 51 İLANCILIK 4658 6949
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.06.1962
  • İTHAL MALI 60 Denye 460 Torsiyon Dokumalık Naylon ipliği.KILICCIOĞULLARI:Galata Tel:44 52 81 44 50 51 İLÂNCILIK 4658 6948
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.06.1962
  • MEMLEKETLER ARASI ŞEHİRLER ARASI ŞEHİR İÇİ FABRİKA GARANTİSİNİ HAİZ DÜNYANIN EN EKONOMİK ifmrrmrrı jMamur a JDL LÜKS KONFORLU 'I ı T r:n:ı:65 B.H.P.PERKİNS DİZEL MOTORLU SAATTE 100 KM.SÜR'AT 700x20 AR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.06.1962
  • GflMEZSENlZ NE OLUR?Bcrştarafı Sekizincide madıkları gibi,tutturmuşlar bir «Bozbey» teranesi GHmezııkN diye ba-1 giriyorlar.Hasanlar,Hüseyınler,Ahmetler,Mrhmetler,top yekûn bu is-i yanın hazırlayıcıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1962
  • Perin,A.P.'den çekildi Baştarajı Birincide rarsızlık,şahsi kanaatime göre A.P.yi gayesinden uzaklaştırma istidadını göstermektedir.Bir siyasi partiye mensup ohnak,müşterek bir sorumluluğu yüklenmek de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1962
  • MİLLET PARTİSİ KURULUYOR Baştarafı Birincide partiyi yıpratan ve gelişmesine engel olan bu durum seçimlerden sonra kabaran yeni ihtiraslarla tahammül edilmez bir dereceye ulaşmıştır.Partinin bünyesi,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1962
  • OLİMPİYATLAR EVVELE ALINDI Baştarafı Sekizincide me.Modern pentatlon,Atlı spor,Atıcılık,Sn topu.Futbol,Yelken,Voleybol volcjbola kadınlar da ilâve edilmiştir.Beynelmilel Komite 1963 yılının ekim ayınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1962
  • I Yarı finaller bugün 1} Baştarajı Sekizincide î Moskova'ya yarın dönecektirş 0 ingiliz takımı beş futbolcusu İle bugün İngiltereye dönecektir.Hunt,Andersen,Adamson ve Annfield'in dışında kalan ğ oyun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1962
  • TIP DEKANI DÜN TEKRAR SEÇİLDİ Baştarafı Birincide usulüne uygun olarak yapıldığını.binaenaleyh İtirazın nazarı itibare alınarak taleplerinin tetkikini isteyecektir.Diğer taraftan,Senatonun kararı İle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1962
  • Dün bir öğrenci daha imtihandan sonra öldü Baştarafı Birincide Atatürk Erkek Lisesi Fen B öğrencilerinden 395 numaralı Abdulkerim Kepoğlu da,Edebiyat)imtihanına girmiş,6 numara alarak dışarı çıktığ:z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1962
  • CEZAYİR'İ BİR GÜNDE 10 BİN KİŞİ TERKETTi MAHSrLYA,AA.24 saat zarfında deniz ve hava yolu ile Cezayir'den den fazla Avrupalı mülteci gelmiştir.Mültecilerin çoğu kadın,çocuk ve yaşlı erkeklerden müteşek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1962
  • Sovyetler 35 milyon Türk'ü Ruslaştırmaya çalışıyor Baştarafı Birincide mu meydana çıkardığını söylemiş ve demiştir ki:«Rusyada fevkBla'de hnyat sijren mahdut idareci kitlesi yanında,sefil l»ri ve kHyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1962
  • Üçlü bir Koalisyon ihtimali kuvvetlendi m B Baştarafı Birincide Grup îdare Kurulu tarafından üzerinde durulan koalisyon şartları şunlardır:Hissizliğin süratle önlenmesi için tedbir alınması,H Yatırıml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1962
  • Mutediller Baştarafı Birincide efau anlayışımıza göre memleket se-Terlik değildir.Memleketimizin ağır gartları hiçbir zaman tâviz politikası,temenni politikası takip etmeğe gelmez.Sizlere bundan sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1962
  • Meriiyn Menroe'nun kovulması üzerine çevirdiği fiim ipfâi edildi HOLLYWOOD,A.P.THA.Marilyn Monroe'nun işten kovulması v« yardımcı baş aktör Dean Marün'in de istifa etmesi üzerine,Fox Şirketi' Somelhi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1962
  • İihami Sansar «Harp Oyunları» m takip etti Şehrimizde bulunan Milli Savunma Bakanı îlhaml Sancar,dün I.Ordu karargâhında başlayan yıllık mûtad harp oyunlarında hazır bulunmuştur.Harp oyunlarına Genelk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1962
  • Şehir Haftan kadın personeli iyi çahşıyor Şehir Hattı vapur gişe ve turnikelerinde çalışmaya başlayan kadın memurlar,ilgililer ve yolcular tarafından müsbet karşılanmıştırilgililerin belirttiğine göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1962
  • Rusya'da karaborsa yapanlar idam ediliyor MOSKOVA,AA.Rusya'da gıda maddesi karaborsacılığı yapan bir şahıs dün idam edilmiştir.Böylece son dört ay içerisinde Sovyetler Eirliğinde aynı suçtan 4 kişi id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1962
  • Yuvarlanan kayalar bir İşçiyi öldürdü ANKARA,ÖZEL Ankara'nın Kalaba Papaz mevkiinde son yağmurlar sebebiyle parçalanan kayalar,taş ocağına yuvarlanmış.Temir Şen adında bir işçi ölmüştür.Ocak sahibi Kâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1962
  • Âkatras'dan üç mahkûm kaçtı Duyarı delip borudan aşağı inen mahkûmların denizde boğulmaları ihtimali üzerinde duruluyor SAN FRANCİSCO Callforaia)Ai .San Francisco körfezindeki Alcatras adasında buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1962
  • Bir kadın,kendisine tecavüz etmek isteyen adamın kulağını kopardı BURDUR,ÖZEL Çeltikçi bucağından Süleyman Ünal adında evli bir şahıs,aynı köyden bir kadının evine bacadan girerek tecavüz etmek istemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1962
  • Ağaca takılan şoför ölümden kurtuldu izmir,özel Muğla yolunda Yılangedlği mevkiinde freni patlıyan odun yüklü bir kamyon,500 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlanarak paramparça olmuştur.Bu kazada şoför N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1962
  • Yüzde 10 teminatlar şikâyet konusu oluyor ithalâtçı tacirlerin yatırım?oldukları %lfl teminatların uzun «üre Merkez Bankasında kalması şikâyet'ere sebep olmaktadır.Anlaçmah memleketlerden yapılacak it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1962
  • Moda Salonu Tel 4918 27 Beyoğlu Galatasaray Tokatiıyan İş Hanı Kat 3 No:13 Avrupa Lâstex Peşin ve Taksitle 18 Cazip model ve Pastel renkte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1962
  • İstanbul 4 üncü Sulh Hukuk Mahkemesinden:»62/16 Dâvâlı:Akrlvl Btatl Yani)Efeterepulo.Beyoğlu Ernln Cami Samancı Ferhat Sokak No.28 4 de Dâvâcı Kalynpi Malatos tarafından aleyhinize açılan resen satış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1962
  • TORNACI USTASI ARANIYOR Tel:44 94 33 İLANCILIK:4597 6928
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1962
  • ALMAN SÎEKÎ Bugün Tenzilâtlı HALK GÜNÜ Matine:18.15 Suare:21.15 Fiatlar:7.5-5-3 liradır.Çocuklara ve talebelere avrıca tenzilât vardır.SPOR ve SERGİ SARAYI Tel:48 79 49 REKLÂMCILIK 2578 6952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1962
  • TÜRK PİRELLI LÂSTİKLERİ A.Ş.TELEFON NUMARASININ 40 5ö lO olarak değiştiğini saygı ile arzeder.i İLANCILIK:4655 6946
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1962
  • istanbul Belediyesi Riyasetinden Belediye Sarayının diş telefon hatlarından 22 45 60 numara iptaı edilmiş ve bu numaraya bağlı hatlar halen faal olarak 22 44 60 numaraya bağlanmıştır.Durum umumun bilg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1962
  • rTürkiye'nin cenneti AB A NTı görmek mi istiyorsunuz?o halde istanbul-Ankara-istanbul seyahatlerinizi otobüslerile yap.n.z öğle yemeği Abantta istanbul Tel:477026-369825-221179-211091 Ankara Tel:12015
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1962
  • istanbul Belediyesinden 1 Belediyeye bağlı hastahanelerle diğer müesseselerin 1962 mali yılı ihtiyacından olan 15 kalem yaş meyva 311,805,00 liralık tahmin bedeli dahilinde satın alınacaktır.İlk temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1962
  • İşçi Sigortalan Kurumu istanbul Satmalına Müdürlüğünden Cinsi Miktarı ihale tarihi ve saat!Tel kadayıf 3600 Kgr.20/6/1962 15.00 Ekmek kadayıfı 3750 Çift 20/6/1962 15.00 Yassı kadayıf 13600 Kgr.20/6/19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1962
  • MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN 1 178.583,35 Ura keşif bedelli Akhisar Erkek Sanat Enstitüsü Demir atelyesi inşaatı 2490 sayılı kanuna istinaden ve kapalı zarf usuliyle eksilüneyt çıkarılmıştır 2 Eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1962
  • MAN Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Merkez talimatname kurulu için E cetveli kadrosu ile,kuvvetli ingilizce bilir 12 Mütercim alınacaktır.2 Mütercimlerin altısı 1100 ve a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1962
  • Kimya Yüksek Mühendisi Alınacak TÜRKİYE SELÜLOZ ve KÂĞIT FABRİKALARI İŞLETMESİNDEN işletmemiz Selülozfabrikalarında çalıştırılmak üzere bir kimya yüksek mühendisi alınacaktır.Bu elemana 7244 sayılı ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1962
  • Tarım Bakanlığı TOPRAKSU Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilâtında istihdam edilmek üzere aşağıda yazılı şartları haiz Ekonomist,Yüksek Mimar Mühendis ve Su Mühendisi alınacaktır.Taliplerin Haziran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.06.1962
  • GÜREŞÇİLERE SORUYORUZ Gitmezseniz ne olur?SPOR dünyamız günlerden beri bir seyahat pazarlığının yarattığı gürültü ile çalkalanmaktadır.Hâdiie,güreşçiler arasında başgöstermis ve doğrusu aranılırsa bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.06.1962
  • Tayfun mevsimi dolayısîle Olimpiyatlar Evvele alındı Moskova'daki toplantıdan dönen Suat Erler,Olimpiyatla ilgili kararları açıkladı MOSKOVA'da toplanan Beynelmilel Olimpiyat Komitesi,Tokyo Olimpiyatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.06.1962
  • İstanbul'la karşılaşacak İzmir karması açıklandı İZMİR,ÖZEL Bu hafta bağlıyacak olan amatör karmalar futbol maçları için İzmir karmasına |u elemanlar davet edilmiştir:Altaydan:Cengiz,Zahit,Sezen,Atill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.06.1962
  • Apak,K.Gümrük'ün iddiasını cevaplandırdı ANKARA,ÖZEL Karagümrtik kulübünün.Yesildirekli Doğan hakkında ortaya attığı İddia hakkında Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak,«Bu,Futbol Federasyonunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.06.1962
  • KISA HABERLER FUTBOL Federasyonu ve Merkez Hakem Komitesinde önümüzdeki günlerde bâzı değişiklikler yapılacaktır.BARAJ maçlarına katılacak üç Ankara takımından Demlrspor ve Hacettepe dünkü idmanı müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.06.1962
  • M:W TEZCAN'I TOPRAĞA VERDİK B,î f?*reI Kanhc*,d;«vinden l$lne gitmek İçin ç,kan ve vapurda m w».W.I1HMH tt-RUriA ftn,blr Ra,b neticesInde vefat eden Şarf T„can,ln* nâ d„ dUmistir.Besimde,kıymetli spot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.06.1962
  • 1962 ŞİLİ DÜNYA KUPASI Santiago'daki dev maçta Brezilya,Şili'nin karşısına Pele'li takımla çıkıyor.Vina del Mar'da Çekoslovakya ve Yugoslavya oynayacak SANTİAGO,ÖZEL BUGÜN yan finalleri oynayacak dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.06.1962
  • Gündüz Kılıç,Eşfak Aykaç ve Coşkun Öznrı.pek yakında satışa çıkacak «Futbol Bizim Dünyamız» isimli bir kitaplarının hazırlığı ile meşgul oluyor.Resimde,Uç futbol adamı birarada.Gündüz Kılıç,Eşfak Ayka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.06.1962
  • Vilardo "Metini Satacağız,dedi ROMA,ÖZEL Palermo Kulübü Genel Sekreteri Salvatore Vilardo.yeni mevsimde İstedikleri oyuncuları transfer edebilmek İçin Metin,Fernando,Maestrl ve Burgnich gibi asları sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.06.1962
  • Altay Avrupa Fuar Kupasına katılmak istiyor İZMİR,ÖZEL İzmir takımları arasında Milli ligde en iyi dereceyi alan Altayın Avrupa Fuar Şehirleri Turnuasına katılıp katılmıyacağı 21 Temmuzda belli olacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.06.1962
  • 13 yok,12 bilenler 23.162 lira alıyor ANKARA,ÖZEL Spor-Toto'nun 42.haftasına alt kati neticeler dün alınmıştır.İkinci tasnifin sonunda da 13 doğru tahmin yapan çıkmamıştır.Diğer neticeler Şöyledir:12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.06.1962
  • S Bu gece 20.30' da başlayacak Necmî ve Şenol'dan mahrum Usabakaya bir kadro Slyak-beyazlılaı ile çıkacaklar.MİLLİ ligin »on büyük maçı,bu gece Mithatpaşa stadında Fenerbahçe İle Beşiktaş arasında oyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.06.1962
  • Umum Müdür ve Federasyon Başkanının teminatından sonra AİU güreşçi ve Celâl Atik îoledo'ya gidecekler Amerika kafilesine İsmail Topçu ve ibrahim Karabacak yedek olarak dahil edildi TOLEDO'ya gidecek g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor