Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.06.1962
  • öğreten İŞ BULAN Ücreti taksitle alan DAKTİLO SEKRETER KURSLARI'nm KADIKÖY ŞUBESİ Altıyol.Kuşdili Cad.No.8-10 Kat 2 de açıldı.Merkez:Lâleli Kemalpaşa Mah.Ağayokuşu Cad.No.14 Beyoğlu Şubesi:Lâle Sinema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1962
  • fi nun 2 AŞBAKAN'IN istifası ile çöken koalisyon ve düşen kabinenin yerine bir yenisi,aradan geçen on gün zarfında mümkün olmamış ve durum bir hükümet buhranının eşiğinde 61-I duğumuzu gösterecek hale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1962
  • Milletlerarası Finansman Kurumu Sanayi Kalkınma Bankacılık Şubesi Müdürü Dr.HERBERT HUEHNEzorun ORHAN TÜREL MİLLETLERARASI Finansman Kurumu Sınaî Kalkınma Bankacılığı Şubesi Müdürü Dr.Herbert Huehne:«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1962
  • GİŞE MEMURU ÛLAÛUKLAR Kadlk°y ve vapur iskelelerinde turnike ve Relerde çalışa-traWnW Ufc«W«RfcRIH oak 12 mcmur tertlpIcwn kursu hitirmiş,erdir.Resimde,önünuızdekı hafta içerisinde görevlerine başlaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1962
  • Kabadayılık yüzünden bir cinayet işlendi Hırsızlıktan sabıkalı 29 yaşında Kemal Sürün,dün gece Küçükpazarda Arap Çeşme sokağında 26 yaşındaki sabıkalı Ali Fuat Çelikırmak'ı kabadayılık yüzünden öldürm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1962
  • Milnire İbrahimova,nişanlısı t.Berter ile ve MUnire'nin bugünkü resmi.Bir Tiirkle nişanlı Hâmile kadın hudut Dışı ediliyor 26 yaşındaki Münire,bütün ailesinin Türkiye* de olduğunu,Yugoslavya'da çocuğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1962
  • Ulay,Kabine kurulmazsa bir teklifte bulunacak Bağımsız Senatör,hakkındaki iddialara dün cevap verdi ANKARA,ÖZEL BAĞIMSIZ Senatör Sıtkı Ulay dün bir gazetede çıkan «Bîr hafta içinde partileri kapatacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1962
  • Tarım Bakam Cavlt Oral,toprak reformu hakkında izahat verirkensosları öce Tarım Bakanı,Türkiyenin 4 bölgeye ayrı azamî arazinin beş bin dönüm olacağını m,ANKARA,ÖZEL' TARIM Bakanı Cavit Oral,Başbakanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1962
  • Zam,ekmeğe 2-3 kuruş tesir edecek 1 milyon ton buğday daha almıyor ANKARA,ÖZEL BAKANLAR Kurulu dün buğdaya 10 kuruş zam' yapmıştır.Zam,ekmek hatlarına 2-3 kuruş arasında tesir edecektir.Makarnalık dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1962
  • BİR MİLLETVEKİLİ DAHA A.P.'den İSTİFA ETTİ ANKARA,ÖZEL A.P.Bolu milletvekili Turgut Çulha dün partiden istifa etmiştir.Çulha,istifa mektubunu Genel Merkeze göndermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1962
  • SİLE AÇIKLARINDA bir mayın görüldü Şile açıklarında dün bir mayın görülmüştür.Karaya vuran mayının imha edilmesi için «imha ekibi» mayının bulunduğu mahalle gönderilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1962
  • RAMJ& TATİI İV QÖnÖn dedikodu konusu Liz Burton aşkı,lıir ülkeden nUlnH I M I ILI diğerine geçiyor!«Kleopatra» filmini bitiren E.Taylor ile Burton,Fransız Rivlyera'sındaki «gizli» ikametden sonra evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1962
  • Bu formüle var mısınız?Partilerimizin oy almak için başvurduğu çarelerin memleketi batırmakta olduğu iddiası gittikçe yayılıyor.Bunu önlemek kasdıyla bir çare geldi aklımıza;Partilerimiz gerçek demokr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1962
  • Bölükbaşı yeni parti için hazırlığa girişti] ANKARA,ÖZEL C.K.M.P.den İstifa eden Osman Bölükbası ve 28 arkadaşı kendilerine iltihak eden Nihat Berkkan'ın da iştiraki İle yeni bir parti kurmaya karar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1962
  • A.P/Ü Mutediller Mücadele Edecek Yayınlanan deklârasyonda hükümet buhranının Ulkta ISteyen Mutedil A.P.İller,deklârasyonlarını açıklarken.Soldan sağa doğru)Burhan Apaydın,Enis Kansu,Ömer Ekenmuzır cer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1962
  • İnönüf Gürselin Kabineyi kurması iç m ısrar ettiğini söyledi BAKANLAR KURULU DÜN İNÖNÜ'NÜN BAŞKANLIĞINDA YAPTIĞI TOPLANTIDA.CHP Grubu yarın olağanüstü bir toplantı yapacak ANKARA,ÖZEL I" NÖNÜ dün,Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.06.1962
  • LEYLÂ ERDURAN "Köyden şehre göç,YENİ İsrail Maslahatgüzarı M.Sasını'ur.Ankara'ya gelişi bir caşit «köyden tehre göç» hikayesi.Ama biraz dolambaçlı bir göç:yolu ingiltere'den geçiyor.Mardin'i» Hakkâri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1962
  • Çeşitli yassı hadde mamulleri imal edecek Memleketimizin en büyük sanayi teşebbüsü EREĞLİ OEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.HİSSE SENETLERİ TAAHHÜTLERİNİN %15' 1-31 TEMMUZ ARASINDA ÖDENECEKTİR ödenecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1962
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN 8 inci kotanın 181 »ıra numarasında yer alan 84.22-10 pozisyonlu MÜNHASIRAN MUKAVELELİ FABRİKA ACEN-TELERİ TARAFİNDAN İTHAL EDİLECEK OLAN Asansörler)İçin Odamızra talep kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1962
  • î S T A N B U L T.tT Açıiıı ve program 7.10 Tatil sabahı 8 00 Haberler ve hav» durumu 8.15 Sabah »atkıları B 30 Plâk dolabından 9.00 Operet melodileri 9 15 Yedi keman 9.30 Türk müridinden istekler 10.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1962
  • Leke ilâcı 12 bırakmadan temizler İLANCILIK 4582 6783
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1962
  • BULMACA SOLDAN SA6A:1 Özet;İlave.3 Bir hesaptan kalma alınmamış para;Tersi kalın tüy.3 Bilgi;Bos ıssız.4 Cakalı;Hayvan barınağı.5 Bir geyik cinsi;Elbise kolunda uc;Çete'nin yarısı.6 Eskiden dervişleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1962
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Eski bir hatânııın netice»!meydana çıkacak.Biraz Üzülecek» ¦iniz.Ok KOVA BURCU [21 Ocak 1» Şubat] Bir arkadaşınıza lstemiyerek yaptığı bir hatâ yüzünden biraz kırkmamız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1962
  • 5» TARSUS 2.Sanavi' POPLİN ve KIRIŞMAZ SATEN EMPRİMELERİ KETEN,OPAL,PİKE,OTOMAN DÖŞEMELİK KRETON ve GENİŞ PATİSKALARINI SUNAR TOPTAN SATIŞ ü O l A B I T e I t I 38 4 IIMII 3'8 9 0 FÜZE REKLÂM 6 6776
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1962
  • Bandırma Belediye Riyasetinden 720 1 ira kadro maaşlı Belediyemiz Veterinerliği münhaldır,Müktesep hakkına göre iki üst derecesi olan 960 liraya kadar aylık tediye edilebileceğinden talip olanların ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1962
  • di SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)1 Bes Gangster N.Tiller.2 Macera Böylo Başladı S.Loren.EMEK Tel:44 84 39» 1 Uçan Cambazlar M.Callan R.t.2 Talihsiz Kır B.Bardot F.İNCİ:Tel:48 45 95)1 Unutamadığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1962
  • ÜSTÜN KALİTENİN SEMBOLÜ AKIN TEKSTİL ^TOPLİN 900-910 Elbiselik Kumaşlar» piyasada REKLÂMCn.TK OMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1962
  • İŞ ANLAŞMAZLIKLARI SEMİNERİ AÇILIYOR Takın v« Orta-Dogu Çalışma Enstitüsü tarafından düzenlenen €İş anlaşmazlıkları» semineri,yarın saat 10'da açılacaktır.Adalet Bakanlığı,resmi ve özel sektör temsilc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1962
  • KAATİL GECE BEKÇİSİ 8 YIL HAPİS YATACAK Bir tene önce Vatan Caddesinde karı.¦tnın dostu Yaşar Arabi'yi bıçaklıyarak öldüren geca bekçisi Sami Ar tun,dün Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde* â yıl afir itap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1962
  • TEŞEKKÜR Sevgili babamız,kardeşimiz,kayınbiraderimi»,büyük babamız,amcamız vt akrabamız Dr.Benjamin Alfandari SEVİK'in Mütekait Belediye Doktora)cenaze merasimine bizzat İştirak eden,çelenk gönderen,ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1962
  • TEŞEKKÜR Sevgili kardeşimiz,yeğenimiz,amcamız ye dayımız,P!şt*btbi HİLMİ CASAYm vefatı münasebetiyle cenaze,mı» rasimtne İştirak eden,bizzat taziyet zahmetine katlanan,mektup,telgraf ve telefonla büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1962
  • lııtıtı ırıııııtiMtıt««ntıtıırrıtııııııi!tiMtıtMtıttı;ııııııtıııt ııtrtrı Mi:ttııi!i! ııı:iıtifi!iııı;ı ıııırıııtı i!iti!rıt:i!ıi!i ımr:ınm¦ ııııti ım¦• riMirı-ımift Mau Mau B İZİM çocukluğumuzda,Afri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1962
  • Avukatlar Baroya 1 Milyon 23 Bin Lira Borçlu îatanbul Barosu,üyelerinden 1 023.107 Ura alacaklıdır.Baro İdare Heyeti,en az bir ay İçinde borcunu ödemeyen avukatların,Avukatlık Kanununun 80 İnci maddes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1962
  • YAZ EĞLENCELERİ DÜN BAŞLADI 1962 yılı Sergi ve Yaz Eğlenceleri dün saat 18.30 da Yenlkapı Kültürpark sahasında açılmıştır.Satış pavyonları,gazinolar,lunapark ve diğer tesislerin bulunduğu Yenlkapıda ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1962
  • M/S TRABZON Vapuriyle Büyük Amerika-Avrupa 45 günlük turistik seyahat rağbet görmektedir.REKLÂMCILIK 6811
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1962
  • TEŞEKKÜR Hac seferinde fecî bir trafik Kazası neticesi rahmeti rahmana kavuşarak hepimizi büyük acılar İçinde bırakan babamız,karda-»lm'.z,amca ve dayımız Hafız Dr.Eyüp AKSOY'un bizimle beraber acısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1962
  • gizli cemiyet san 14 KIŞI BERAAT ETTİ Çengelköy'de gizli dini bir cemiyet kurarak milli menfaatler aleyhine çalışmaktan sanık,üçü kadın olmak üzere 15 kişinin,örfi tdare Mahkemesinden Üçüncü Ağır Ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.06.1962
  • ¦MM—Mİ hm ¦M—a İki yıl,radyolarımızın en sevilen programı 21 PUAN BİLGİ YARIŞI'nı yayınlamış olan 17 Haziran 1962 den itibaren her onbeş günde bir pazar akşamları saat 22.00 de İstanbul Radyosunda Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1962
  • Kıbrıs Sizli Polis Şefinin evinde Beıialar bulundu Makarios,Enosis'in terk edildiğini söyledi LEFKOŞA,Tekin Yiiksel'den Adadan çıkarılan Kıbrıs gizli polla ge.fj George Laııdondls'in evinde yapılırı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1962
  • P*w y mı iddin etti Savcılığa başvuran Bawandi,Kalhe'nin evvelce tsianbulda tanıştığı Cemal'den korktuğunu söyledi 8 günden beri şehrimizde bulunan İranlı öğrenci Schanvin Bawandi,dün Savcılığa mürac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1962
  • M/S TRABZON ile büyük AMERİKA AVRUPA 45 günlük turistik seyahate ait yerler azalmaktadır.Sayın yolcuların acele etmeleri menfaatleri icabıdır.REKLÂMCILIK 6812
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1962
  • YARIN KÖMÜR ALACAKLAR Beyoğlu Deposu 90119 92868 Poligon 106511 106573 Kadıköy ı 92333 94007 Üsküdar 77959 80251 Maltepe 108829 112520 Beykoz 90010 93745 İstanbul 99002 100871 Ycnikapı ı 91801 93560 B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1962
  • İŞÇİ ARANIYOR 3 POLİSAJCI 2 Boyacı 3 PRESÇİ Ustası aranıyor.Müracaat;PROFİLO Demir Fabrikası Mecidiyeköy İLÂNCILIK 45S6 6778
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1962
  • Leke ilâcı iz bırakmadan temizler İLANCILIK 4582 6782
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1962
  • Bütün dünyada milyonlarca satan,baştanbaşa macera ile dolu hârika mecmua pesK?ÇARŞAMBA günü ÇIKIYOR Yayınlayan KRAL Neşriyat Yurdu Umumî Bayii Fazıl Ünverdi İLÂNCILIK 4568 6793
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1962
  • TÜRKİYE MİLLİ TALEBE FEDERASYONU TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ 14 TEMMUZ TURİSTİK AVRUPA GEZİSİ 13 yıllık tecrübeye dayanan 32 GÜNLÜK GEZİ Müracaat:Cağaloğlu Hürriyet gazetesi karşısı)Tel:22 04 54 REKLÂMCILIK 2542
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1962
  • yazlik;j*a^inSi Y(KANDIK^ A* 4(9 ^^r&JMSE" «İSÜ V Kumaş kenarlarında metrede bir basılı AKFIL MERPOLIN veya MAKKO yazısına dikkat ediniz.S&J REKLAMCILIK 2356 6802 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1962
  • i AK in 7.HAZİRAN.1962 KEŞİDESİ tstanbul 2 inci Noteri ve müşterilerimizin huzurunda Umum Müdürlük binasında yapılmıştır.M,L,ray' ANKARA Şubemiz mudilerinden 83665 numaralı hesap sahibi Bay VEHBİ BİLG
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1962
  • Politika ve Fıkralar B U hafta sohbet olarak muhterem okuyucularıma heccav şair Eşref gribi yapacağım.Ona ne sorsak bir hikâye ile cevap verirdi.Eşrefe sağ olsaydı da yaşadığımız devir hakkında sorsay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.06.1962
  • f ^y R1^ ÜT L ÜZ.CENABETTİN HA\BUR.MUMBUR.LUMBUR şıgyynggı s.euz küçük.KIZ KAStDEŞL.EKf.HANI ŞU DÜNVANıN en TEMBEL,üç herjri' vAR.VA.ONLARIN KIZKARDESL.E-BANA VEKMEK fSTlVoRLAK.Zı'fZA Kızı AUK5AAA AK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1962
  • NE MUNASEBET-51ZUK î SU SAATTE DE GELİ-NİR Mİ BE.VAZiM SAATTİR KAPıyı ANNEN BABAN EVDE-LER.MI s/eU HİÇ SES ÇIKARMA.EV_DE VOK ZANNETSİNl_ER.SABAM KOLTUSüN ARKASINA,ANNEM DE erpnpı «s-ffisj APAoma Cavi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1962
  • fHilIiııeî 52F* p LflU Milliyet Gazetecilik A.S.adına Sarnbt:ERctJTviENT KARACAN Umum,Nefrıyaî Müdürü.ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra »e Makalelerden Me*ûl Müdür ı HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür NAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1962
  • İLAN TARİFESİ O 2,3,4,9 İne)sayfalarda santim)30 T.L.0 6,7 tnd sayfalarda santim)25 T.L.Birinci sayfada bağlık 200 T.L.DUfiuıı,Nl*an.Nikâh,Vefat ve Teşekkür ilânları S san time kadar 80 T.L.9 Küçük İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1962
  • 115 «Fakat bu kalyon henüa.kıyıda,aferin Lükres ile tanışıp seviştiği,döğüştüğü,ağlaştığı,Tuzla koyundan demir alırken güzel esir kadınlardan biri barut deposunu ateşledi.«Bir Caferi öldürmek için bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1962
  • Kendisini yemeğe çağıranların yanına,hiç sokulmak islemedi.Canı bir şey ekmiyordu.Öyle bir heyecan,bir tuhaflık.bir sıkıntı vardı içinde.Bütün etraftan,hu yalnız,çeneleri ve boğazları işleyen vurdumdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1962
  • l!fll!lll!1 VARDAK TÜMAY O Caz dünya*] Keçen hafta içinde iki değerli san'-alçısını kaylıetnıenin yasını tutuyor,tkisi de Fransız jE asıllı olup.uzun süreden heri Amerika'da yasayan bu 5 san'alçılarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1962
  • BİR ISTANBULLU'NUN PAZAR NOTLARINDAN.SAAT 5.00:Oh nihayet büyük gün geldi.Bu Pazar,diğer Pazarlardan,bugüne kadar yaşadığım Pazarlardan öylesine değişik,öylesine fevkalâde ki.Benim de hayallerim hakik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.06.1962
  • 27 MAYIS'ın GERİSİNDEKİ 5 YILIN HİKÂYESİ.k HAZIRLAYANLAR:ÖMER SAMİ COŞAR I ABDI İPEKÇİ 9 SUBAY OLAYINDAN SONRA SİNEN İHTİLÂLCİ SUBAYLAR TEKRAR KIPIRDANMAYA BAŞLIYOR İS v@ Kurmay Yarbay Sadi Koçaş sağd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1962
  • Leke ilâcı iz bırakmadan temizler İLANCILIK 4582 6784
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1962
  • ÜSTÜN KALİTENİN SEMBOLÜ AHİN TEKSTİL PANTOLONLUK «POPLİNLERİ».REKLAMCILIK Ü805
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1962
  • SİYAH BEYAZ ve RENKLİ TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Dersleri adresinize gönderilir.BROŞÜR isteyiniz.Adres:Temel Fotoğrafçılık P.K.7 Cebeci/ANKARA BASIN 8953)6820 ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1962
  • SAHİBİNDEN Nişantaşında Hiph School karcısında Kat 48 72 05 Mür:10-12.BAHÇELIEVLERDE konforlu 2 katlı Apartman 60.000 liraya,yarısı peşin bakiyesi kolaylık Tarlabaşı Cad.36.ATAKÖYDE kaloriferli,kelepi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.06.1962
  • 26 YA5IMDÂ BİR GEHCE ASİK DEGlÜ ELLİLİK Edlth Piaf,26 yaşındaki sevgilisini lnkâı mı ediyor?Yoksa,hakikaten söylediği gibi şarkıcı Theo Sarapo İle olan ilgisi gen;bir kabiliyete yardım amacını mı güdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1962
  • MM1Iİ w\EO\tE^ tu* PİYASAYA ARZEOİLMİŞTİR SATIŞ YERLERİ ı Nüzhet Göknar Tel:441676 Kürekçiler Musluk Sok.4 Galata Leon Sarfati ve Moiz Motola Tersane Cad.Hırdavatçılar Çarşısı Gafata Ahmet Şekerci ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1962
  • n Ut VW YUVANIZ» «J7 SOSLEYİNİZ S zengin mefruşat çeşitleri S 1860 dan beri tanınmış Lazzaro FrankoKom.ş«.S İstiklal Cad.162 Tokatlıjan Is han:Tel:493871 IIIllinBlIlBIlllllll!İLANCILIK 4510 6792
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1962
  • 0 oŞ^-o* v y W\iraat Bankası Tasarruf sahiplerine daima en zengin ikramiyeleri verir tasarruflarınızın lamamın' 20 HAZİRAN aksamına kadar Ziraat Bankasında toplayın.C.ZİRAAT BANKASI 2 S 3 I 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1962
  • 4md m âılgliNt.NUH'UN M««*RjI AKARNA NJH fİCABET^ fA İAVİ AWMA1 SfR*rii BATEŞ 166 6814
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1962
  • İLAN DARÜŞSAFAKA LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 İngilizce öğretim yapan okulumuza,İlkokulu bu yıl bitiren ve babası ölmüş olanlar arasından imtihanla parasız yatılı erkek öğrenci alınacaktırt Bilgi için Îstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1962
  • m?Gece hayatından hoşlanmıyor ve âşık olmak istemiyor Dedi "TATLI HAY Al„ n artisti annesiyle yaşıyor BİRKAÇ ay önce Londradaki Odeon sinemasuıda yapılan «Kraliyet Film Gösterisi» ne sinema dünyasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1962
  • ADOLUX OYO boyalan kalite bakımından rakipsizdir OYO,en zengin boya çeşidine sahiptir İMALÂT İTHALÂT MÜMESSİLLİK UflfllUŞ IfflŞfiflvıOlSimflfll OH,VERNİI HECİNE FABRİKALARI,İZMİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1962
  • BİSİKLET TAKMA MOTORLARIMIZ ve 1* E R Batı Alman malı Ballon bisikletlerimiz satışa arzedflmlştir.Motospor Müessesesi Bankalar cad.34 Galata.İLANCILIK 4551 6790
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.06.1962
  • Ulay,kahine kurulmazsa bir teklifte bulunacak Baştarajı Birincide tarih boyu «sandığımız parti kavgaları hakkındaki millet efkârını açıklamaya başladılar Iıilo.Türkiyede millette,demokrasi oturmuş,yal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1962
  • Mutediller Baştarafı Birincide sâriyle başgösterdiğini açıklamışlardır.Mutedillerin dört saat devam eden toplantısı sonunda Enis Kansu,Burhan Apaydın ve Ömer Eken tarafından kaleme alınan deklârasyond
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1962
  • Eskişehir Şekerspor:1 İzmir Karagücü:1 İ Baştarajı Sekizincide Trabzon îdmanocagı,Mersin îdmanyurdu'nu Sust'in 78.dakikada attığı golle 1-0 yenmiştir.Hakem Muvahhlt Afir'in idaresinde her iki takım d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1962
  • ALTINORDU Ş.HİLÂL Baştarafı Sekizincide sında rahat oynayan Altınordu'yu tekrar galibiyete yükseltti:3-1ikinci yarıda,rakiplerinin gevşemesinden istifade eden Şekerhilâl 75dakikada Selâhattin'in kaçır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1962
  • İ.F.C.temsilcisine göre Boğaz köprüsü zaruri t Baştarafı Birincide lalımı nazarı dikkatimi erkti.Bu korkunç «aman kaybının telâfisi şarttır.Bu bakımdan şahsen köprünün lilnımlu olduğuna İnanıyorum.Ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1962
  • MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDAN Binalar,Elektrifikasyon,Elektronik Muhabere Cihazları,Anten sistemleri,bunlarla ilgili tâli cihazlar,Teletayp sistem ve cihazları ile Radyo Lin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1962
  • DENİZCİLERE VE HAVACILARA 44 SAYIL!TEBLİĞ 17 Haziran 1962 tarihinden 23 Haziran 1962 tarihine kadar 09.30 12.00 ve 14.00 17.00 saatleri arasmda aşağıda hudutları belirtilen saha dahilinde seyretme,dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1962
  • KARTAL BELEDİYESİNDEN 1 Kartal Hürriyet caddesi kaldırımları Kıbrıs Bulvarı Rahmanlar,Karlıktepe ve Çavuşoğlu yolları inşaatı Blokai ve kırma taş ferşi istinat duvarı yapılması bordur ferşi adî parke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1962
  • DENİZCİLERE 42 SAYİLİ TEBLİĞ 13 Haziran 1962 tarihinde 12.00 ile 24.00 saatleri arasında aşağıda hudutları belirtilen saha dahilinde seyretme,demirleme ve avlanmanın can ve mal emniyeti bakımından teh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1962
  • DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ŞAVŞAT MÜDÜRLÜĞÜNDEN:1 Altı parti halinde müsadereli orman mallan 19/6/1962 Salı günü saat 14.00 de işletme binasında toplanacak komisyon huzurunda açık arttırma ile satılacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1962
  • HER ebatta SES ALMA BANDLARI Ajırefendl Cad.Oürtln Han 981/6 Tel 22 54 87 Teleraf:Genemtea Utanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1962
  • DERHAL TESLİM Amerikan TEKUMSEH Kompresörleri 1/4 1/3 1/2 HP Batı Alman BİTZEft Kompresörleri 1/3 1/2 1 2 4 HP MULTİ COLD Amerikan Kompresörleri 1/2 3/4 1 HP FLİKA kuyrukla valflar Batı Alman 1/3 HP K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1962
  • TRANSİSTORLU SALON RADYOSU Yüksek kaliteli elektrik!vasıflarile cereyanlı radyolan aratmaz f 8 transistor 2 diod,3 dalga,hususi oparlör.pikap ve 2 inci oparlor prizif-^ÎSW.CİHAN KOM.ORT.Sııltanhamam K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1962
  • T.C.D.DEMİRYOLLARI İstanbul Alım ve Satım Komisyonundan 1 17400 metre bakır şerit 29 Haziran 1962 Cuma günü saat 15 te Sirkeci'deki komisyon binasında kapalı zarf üstlüyle satın alınacaktır.Teklifleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1962
  • AYLA OKYAYUZ İle VAHİT YAZAL Nişanlandılar.nkara 9/6/1962 MİLLİYET 6S20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1962
  • Bandırma Tekel Müdürlüğünden:1 Bandırmadan Gönen,Susurluk,Manyas,Erdek,Karabiga,Çan,Yenice ve Agonya idarelerine karşılıklı olarak yaptırılacak tekel maddeleriyle yaprak tütün ve boş kap nakliyatı 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1962
  • BUĞDAY FiATI 10 KURUŞ ARTTIRILDI Baştarajı Birincide ruşa satılacak,beyae arpa İse yine 43 kuruş olarak kalacaktır.Çakır ve slha arpa yine 40 kuruştan muamele görecektir.Beyaz yulaf ise 43 kuruştan 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1962
  • TOPRAK REFORMU ESASLARI AÇIKLANDI Baştarajı Birincide B Mülkiyet dağılışında temerküzü önliyerek,toprağı İşleyene vermek,H Toprak bulunmıyan veya yetmiyen çiftçileri geçimlerini sağlıyacak ve aile iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1962
  • Hükümetin durumu iki gün içinde belli olacak Baçtarafı Birincide lan hakkında tnönü gruba İzahat verecek re «Koalisyon şartlarının» tesbiti ile bu konuda kendisine tam yetki verilmesini isteyecektir.Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1962
  • Bir Türkle nişanlı hâmile kadın hudut dışı ediliyor Başîarafı Birincide rü tbrahlmova,bundan yedi yıl önce yanında Yugoslav karısı Nadejda ve 21 yaşındaki oğlu Adem ile birlikte Tüı-kiyeye gelmiş,îsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1962
  • ALGISI ĞÖ&JNUZ SPOR ve SERGİ SARAYI TEL:48 79 49 REKLÂMCILIK 2483 6808
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1962
  • kalite fabrikasının lisans!le İmâl edilmiştir.5 sene garanti Ayarlı raflar O Tecumseh ekovai 9 Geniş evaporator Asgarî sarfiyat HER SINIF HALKIN İHTİYACINA UYGUN £İL boyda 270 Litrelik 205 Litrelik 17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1962
  • İZMİR METAŞ ve KARABÜK BETON DEMİRİ 6 mm 32 mm tSTANBULDA KABABÜKTE TÜRKÎYENİN HER YERİNDB TESLİM EDİLİR.DEMİR KERESTE TİCARET A,Ş.Tüne!Cad.Transtürk Han 18 Galata Tel:İS 11 41 Telfrai DEMKERLİM REKLÂ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1962
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI İstanbul 10 uncu İcra Memurluğundan 960/319 ipotekli olup paraya çevrilmesine karar verilmiş olan Eminönü kazası dahilinde Mahmutpaşa semtinde Sururî mahallesinin ikinci Çifte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.06.1962
  • sı.I;i ENAP IHUKSOY KAMPI KARIŞTI Berksoy,«Celâl Atik bizi müşkül durumda bıraktı» dedi.Başantrenörlüğe Daçıstanlı'nm getirilmesi muhtemel.Bâzı gürelilerin para istediği iddia ediliyor GÜREŞ millî tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.06.1962
  • 2 FEEİE8Y:9 SEYİRCİ:1 %S klsl HAsn.AT:5.510 TL.HAKEMLER:Veli Necdet Arığ k)Mustafa Gtizkaya Muhittin Soner GÖZTEPE:Nevzat Sümer Çağlayan İzlet Seracettin Nevzat Sedat A.Rıza Ahdiirrahlm Gürsel Ceyhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.06.1962
  • Millî ligde bu gece Beykoz Â.6ücn G.Saray Göztepe Mülf lig maçlarına bugün de flç maçla devam edilecektir.Şehrimizde •aat 18 30 da Beykoz Ankaragücü,•aat 20 15 de Galatasaray Göztepe karşılanacaklardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.06.1962
  • Mtinich Üniversite^ baskefbolcüleri dün geldi istanbul üniversitesi Spor Kulübü •arafından şehrimize davet edilen Münih Üniversitesi kız ve erkek basketbol takımları dün trenle şehrimize gelmiştir.Mis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.06.1962
  • Turgay:"8 senedir kaptanlık yapıyorum,fttar da!v almadım,Galatasaray Beşiktaş mnçında hakem Mustafa Gerçeker tarafından oyundan çıkartılan Galatasaray kaptanı Turgay Seren «12 senedir Türk futboluna h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.06.1962
  • rciSA HABERİEİ FENERBAHÇE,Galatasaray ve Beşiktaş futbol takımları,bir organizatör tarafından Ankara'da dörtlü bir turnuaya davet edilmişlerdir.DÜN havanın soğukluğu sebebiyle tehir edilen Gençlerbirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.06.1962
  • Eskişehir Şekerspor:1 izmir Karagücü:1 EKREM BAL1BEK BALIKESİR/den bildiriyor Türkiye amatör futbol şampiyonasına dün de Atatürk Stadında devam edilmiştir.Günün İlk karşılaşmasında Eskişehir Şekerspor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.06.1962
  • ALTINORDU.Ş.HiLÂL'i KOLAYCA 4-2 YENDİ Altınordu.baraj yolcusu Şekerhllâli Als?ncak*ta 4-2 mağlûp etti.Karşılıklı atılan altı gole rafmen maç.kaliteli bir futbol gösterisi olmaktan çok uzaktı.Sıkıcı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.06.1962
  • 1962 SİLİ ııw ı fim j^-f* yi Bugün Rusya-Şili,Macaristan SANTİAGO,ÖZEL DÜNYA Kupasında dörtte bir finaller bugün oynanacak ve Arica'da Rusya Şili,Santiago'da Batı Almanya Yugoslavya,Vina del Mar'da B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.06.1962
  • YesUdlrek'ln Lir akını,Ankaragücu mlldafllerlnin vuruyu llo neticesiz kalıyor.Ankarafc'ıictı kalecisi Vüksel,Yesildirck'in hücumlarından birini kesiyor.Defansif taktikte ısrar eden Yeşil Sanlılar Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.06.1962
  • ARAP BEY KARDİŞİM,ETRAFA KARŞI AYIP OLUYOR,VER ŞU TOPU BİRAZ DA BİZ OYNAYALIM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.06.1962
  • Hakemlerin kötü idaresine rağmen iki çok güzel bir oyun çıkarcü STAD:Alsancak SEYİRCİ:1.778 kiri HÂSILAT:10.145 T.L.HAKEMLER:Bedri Çakır fr)Kemal Akay Cahit İşlek ir)ALTAY:Varol Yılmaz *1 Erten Doğan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.06.1962
  • pWII|!Evvelki gece Feııcrbahçeyi 3-1 mağlûp eden Avrupa şampiyonu takımı dün sabah 11 de uçakla Atina'ya hareket etmiştir.Resimde,Benfica'lı futbolcular uçağa binerken görülmektedir.Sağdan ikinci Euse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor