Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.05.1962
  • Prot Dr.ZEYYAT HATİBOĞLU 1 İŞLETMELERDE YATIRIMLARIM PLANLANMASI Sermaya yatırımlarının iktisadi kıymetinin ölçülmesi ve **rmaye maliyeti meselelerini inceleyen yeni eser.Her i| adamısun v« İsletme İd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1962
  • 8 Türk hacısı Amman'da bir kaza sonucu öldü Hacıları getiren otobüs Amman civarında bir trenle çarpı$tu 33 hacı da yaralandı AMMAN,AJ .AJL TÜRK hacdarını yurda getiren «Çanakkale 80092» plâkalı otobüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1962
  • BİR BEKÇİ 6 YILLIK METRESİNİ ÖLDÜRDÜ izmir,özel Bir gece bekçisi,altı senelik metresini Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk anıtı önünde tabanca İle öldürmüştür.Cinayete,kıskançlık sebep olmuştur.Kaatll C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1962
  • DEKANINA ÇEKTİRİLDİ Kurulan tahkikat komisyonunun aldığı kararı tatbik eden Rektör,Dekan vekilliğine Prof.Artunkal'ı getirdi j STANBUL Üniversitesi Rek-törü Sıddık Sami Onar tarafından teşkil edilen i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1962
  • Telefon derdi yabancı sermayeyi engelliyor ANKARA,ÖZEL Yabancı sermayenin Türklyede gelişmesini engelleyen sebeplerin basında «Telefonla konuşma güçlüğünün» geldiği belirtilmiştir.Dün toplanan Ticaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1962
  • Bir otomobil yollara altın saçarak gitti SÎLrVRÎ,ÖZEL Altı kırmızı,üstü krem renkli bir otomobil dün yollara altın saçarak Edirne'ye doğru gitmiştir.Yurt dışına kaçırılmak için otomobilin gizli bir ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1962
  • 1 Kabine buhranı Sıkıştı,sıkıştı;İşte etti;haydi bakalım şimdi ne ya-I Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1962
  • DURUM DOĞACAK BUHRANIN SORUMLULARI MÜFRİTLERDİR I A F konusunda patlak veren buhran dün gece korkulan ih-I AA timali gerçekleştirmiş,Başbakan istifa etmiş,koalisyon I çökmüştür.Bu sonuç bir hükümet kr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1962
  • YÂRIN "DOĞU KARADENİZ» Turizm İlâvemizi!İSTEYİNİZ I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1962
  • Belediye İstanbulluluk vergisi alacak Gazetelerden)KES BİR İSTANBUIXUI.UK VERGİSİ!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1962
  • KAÇIRILAN MİLYARLIK HAKİNE Arkeolog Mellaart'ı gazetemizde çıkan resminden tanıyan ve arkeologun,kendisinden araştırma İçin kılavuz İstediğini söyleyen Mustafakemalpasalı genç.İzmir'deki ev verilen ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1962
  • BEŞER DÂVASI KARARA KALDI Ordu'nun manevi şahsiyetini tahkirden sanık Zonguldak milletvekili Nuri Oeser'in durulmasına dlln devam edilmiştir.Savunmasını yapan Beşer'iıı tahliye talebi tekrar reddedilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1962
  • Bir A.P.milletvekili daha istifa etti ANKARA,ÖZEL A.P.kurucularından içel milletvekili ihsan Onal dün A.P.den İstifa etmls ve Gümüspala'ya da bir mektup göndermiştir.Önal,mektubunda şöyle demektedir:¦
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.05.1962
  • RİTİK DURUM:ismet İnönü'nün kararını C.H.Meclis Grubu dön gece tasvip effi ANKARA,ÖZEL j NÖNÜ dün gece saat 23.08 de Başbakanlık-tan istifa etmiştir.Başbakan,istifasını bugün Cumhurbaşkanı Gürsel'e ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.05.1962
  • Dolmuş kâhyası Telefon bilirkişisi B tB adamdan 3500 Ura alacağı vardı.Bir türlü alamıyordu.İcra'ya başvurdu adamın yazıhaneslndekl telefona haciz koydurarak kestirdi.Borçlu bu lıacize İtiraz etti ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1962
  • SİYASET DÜNYASINDA ^3cx^»^-Keme** Lefkoşa'dan Yazıyor HEM ZİYARET,HEM.KIBRIS Cumhurbaşkanı Ma karios geçon lu.ıia Almanya ve Amerikaya müteveccihen Lefkoşa'dan ayrılırken,bu ziyaretlerin bir •iyi niye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1962
  • ¦"Artık neJ 6ÜVE!KORKUSU ne de ISLANMAK/ve LEKELENMEK endişesi TAMSİL GÜVE YEMEZ TAMSİL SU GEÇMEZ AvrupaniB ea modern kurutemlzleme fabrikan P*ng«ltı,Zai«*r.ıoKek,D T*4.ı 4 7 76 60 KİSMET 6 6297
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1962
  • SÜT HAYVANI BESLEYENLERE MÜJDE Bol Süt Yapan Yağlı ve Proteinli Mısır özü Küspesi Kilosu 65 Kuruştan Satılmaktadır.MÜRACAAT:Yarımca Nişasta ve Glikoz Fabrikaları T.A.Ş.Wobul Merkezi:Eminönü Yeui Kozlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1962
  • ıı un im ıı 111 ı n ı 111111 ıı ı uı mı ı ııı ıı mı m ı ıı anı lıı ı ıı İSTANBUL 7.27 Acılı* ve program 7.30 Melodiden melodiye 8.00 Haberler ve bava durumu 8.15 Saz eserleri 8.30 Solodan orkestraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1962
  • OĞLAK BURCU 122 Aralık 30 Ocak] Yıldız tesiri düzeldi.İslerini*,den İyi neticeler bekleyinizflft KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Dünden daha güzel ve nec'sJI bir gün yalayacaksınız.2SS BALIK BURCU 120 Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1962
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 1 J 2 3 1 4 L-5 6 r ¦I J 8 9 10 SOLDAN SAgA:1 Uygun gelme Eski dil)Tersi bir renk.2 Başlangıcı olmayan zamana alt;Bir gaz.3 Hattat geniş değil;Tersi atın ayağına vurulur;Tersi İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1962
  • vz 'MiMr Yılın 3 üncü çekilişine,iştirak için SON GÜN W m Yıltn 3 üncü çekUişinde t kişiye 100.000 TL.I kişiye 1 apartman dairesi 600 kişiye 600 ikramiye OSMANLI BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1962
  • MODERN ATAKÖY PLAJI Yeni ilâvelerle 1 Haziran 1962 gününden itibaren Sayın Halkımızın hizmetindedir.50 tenzilâtlı Haziran ve Eylül ayları için Motel rezervasyonu devam etmektedir.Telefon:71 65 88 BASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1962
  • Cidde'de kalan Hacılar yurda Getiriliyor Hacıların T.H.Y.uçakları İle Clddeden îstanbııla nakil İhtilâf konusu olmuştur.Hava Yolları İle mukavele imzalayan seyahat şirketi «Kiraladıkları uçakların dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1962
  • D.D.Y.memurları,idareden 4,5 milyon lira alacaklı Türk Demlryülcular Demeğinin kongresinde memurların,DJD.Y.İdaresinden 4,5 milyon lira alacaklı olduğu ayıklanmıştır «u ouıaalelerta da halli talep edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1962
  • İKİ GENÇ RÖNTGENCİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI Bostancıda oturan 22 yaşındaki Tamer Ergin ile 17 yaşındaki arkadaşı Kaya Kutbay dün gece Erenköy Kul sokakta Fevzi Topuz'a alt evin bahçesinden İçeriye girip penc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1962
  • BİR ESRAR SATICISI SUÇÜSTÜ YAKALANDI Galatadakl genelevler sokağında perakende esrar satışı yapan sabıkalılardan Kömürcü Ali namıyla tanınan AH Garzan dün gece alınan tertibat sayesinde polisler taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1962
  • TECRÜBELİ Makine ve elektrik teknikerleri ile laborantlar aranmaktadır.Müracaat:P.K.823 GALATA MİLLİYET 8295
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1962
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Nötr Damın Kanburu a.Lollohrlgıda F.SUAREDE:Sokak Kızı Irma Müzikli Komedi.EMEK Tel:44 84 39)Beyaz Geceler L.Marchenko R.t.İNCİ Tel:48 48 VS)Hiç mi Beni Sevmedin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1962
  • istanbul Defterdarlığına İmtihanla Memur Alınacaktır Teşkilâtımızdaki münhal kadrolara askerliğini yapmış Usm ve Orta okul mezunlarından yapılacak imtihanla memur alınacaktır imtihan 12/6/1962 tarihin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1962
  • tZMİR METAŞ ve KARABÜK BETON DEMİRİ 0 6 i)24 iuiu.DEMİR KERESTE TİCARET A.Ş.Tel:49 11 41 Tünel.Cad.Transtürk Han 18 Galata Telg:DEMKERLİM REKLÂMCILIK!238S 6329
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1962
  • ÜNİVERSİTELER VE ORTA OKULLAR BUGÜN TATİL Şehrimiz Üniversiteleri İle orta dereceli okullar bugün yaz tatiline girecek* lerdir.Üniversitelerde,yarından İtibaren İmtihanlara başlanacaktır.İlkokullar da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1962
  • BUĞDAYLARIN İÇİNDEN KAÇAK EŞYA ÇIKTI Gümrük muhafaza teşkilâtı memurları Arneıikadan getirilen buğdayların İçinde pikap,cep radyosu ve çeşitli ka din eşyaları yakalamışlardır.Evvelki gece Amerikadan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1962
  • f.Bayram haftası,i mangal tahtası ^M ENİ Ufuklar dergisinin son sayısı başlan basa kimsesiz çocuklar konusuna ayrılmış.On yaşında çalışmaya mecbur kalan çocuklar,yersiz yurtsuz çocuklar,bakımsız ço-İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1962
  • 750 GRAM EKMEK 68 kuruşa maloluyor Ticaret Odası,Borsa,Sanayi Odaları temsilcilerinden ve İki Üniversite profesöründen müteşekkil tarafsız komisyon,ekmeğin maliyet hesaplarını inceleyerek 750 gramının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1962
  • TEŞEKKÜR Senelerden beri çekmekte olduğum hastalığımı teşhisle ve yaptığı gastrektoml ve koleslstektornl ameliyatı İle beni yeniden sılıhatime kavuşturan sayın Haydarpaşa Numune Hastahanesl III.Harici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.05.1962
  • TEŞEKKÜR Dul Bayan Plnelopl İğnatladts,Dul bayan Metaksla Frida»,Bay ve bayan And on Arapoğlu,Dul bayan Sofla Çolakidls ve Dul bayan Efterpl Arapoğlu evlatları İle,vefat eden sevgili kardeşleri,enişte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.05.1962
  • Filme ilk adını veren «FLYİNG CLIPPER» İsimli yat.10 milyon Mark'a Çıkan ve 27 dakikası Türkiyede Geçen film Akdeniz Rüyası» nın çevrildiği yerleri gösteren harita ve turistik şehirler.ü% BB Ruyast MC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1962
  • Artist ve nişanhsr*şehrimizde çevrilecek olan "U İmmortelle,lilminde baş rolleri paylaşacak ORHAN' TÜREL «La Denonciation* İhbar)adlı son filminde yaptığı streap tease ile FraniB'da sansürü bir hayli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1962
  • Şeffaflığı,kullanılan ham maddelerin saflığını gösterir/rPE-RE-JA ŞEFFAF SUVALET SABUNU GLİSERİNLİDİR GÜZEL KOKULUDUR LANOLİN KREMLİOİR ALKOLLÜDÜR İLANCILIK 4346 6292
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1962
  • Direksiyon başında öldü ANKARA,AA.Ankaradan îzmire gitmekte olan bir kamyonun şoförü Fethi Ertuğrul,Polatlı civarında kalp krizi sonunda direksiyon başında ölmüştür.Muhtemel bir kaza,şoför muavininin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1962
  • Beş kişi diri diri yandı MANİLA,AJE».Bir yangında beş kişi diri diri yanmıştır.Yangında bir baba ile bir yaşındaki kızı ve üç hizmetçisi ölmüştür.Yangını gören adam,binada bulunan kızını ve hizmetçile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1962
  • Ankara Emniyet Müdürü,«Polis adam dövmedi» dedi ANKARA,ÖZEL Ankara Emniyet Müdürü AU Sulukloğlu dün bir basın toplantısı yaparak,polisin adam dövdüğü yolundaki iddiaları cevaplandırmış,«Polis,adam döv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1962
  • rahvilât borsasında Durum düzeldi NEVV-YORK.A.P.Esham ve tahvilât borsasındaki panikten sonra durum dün düzelmiş ve fiyatlar yeniden yükselmiştir.Pazartesi günü ânl düşme sebebiyle kaybedilen 19,5 mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1962
  • İLÂNEN TEBLİĞ İstanbul 6 ncı icra Memurluğundan Dosya No:59/6297 Borçlu Zeyyat Özler,İstanbul Samatya Kasap tlyas Malı.Kasap İlyaı iokak No.10.Alacak 11.161 liranın 17/7/959 vâde tarihinden itibaren f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1962
  • TOPKAPI SARAYI MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Topkapı Sarayı müzesi ihtiyacı için 42 kalemden müteşekkil elektrik malzemesi 2490 sayılı kanunun 41.maddesi gereğince açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1962
  • D.B.DENİZ NAKLİYATI T.A.Ş.'den Şileplerimizde çalışmak üzere gemi sağlık memuru alınacaktır.İsteklilerin Fındıklı Meclisi Meb'usan Caddesindeki şirket binasında Sağlık Enspektörlüğüne şahsen müracaatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1962
  • İLAN İşçi Sigortaları Kurumu İzmit Şubesi Müdürlüğünden 1 Kurumumuz İzmit Hastahanesinin bir yıllık ihtiyacı bulunan 15000 Kg.süt,10000 Kg.yoğurt.2500 Kg.beyaz peynir,200 Kg.kaşar peyniri kapalı zarf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1962
  • TURKiYEDE İLK DEFA KAD1N-ERKEK At sermaye ile çok para kazanmasını sağlayan müesses© 50 kuruşluk damga pulu ile broşür isteyiniz.Posta Kutusu:1224 İstanbul BASIN 7841)6333
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1962
  • D.B.DENİZ NAKLİYATI T.A.Ş.Müdürlüğünden Şirketimiz gemilerinde istihdam edilmek üzere San'at Okulu mezunu veya 2.ci sınıf ehliyete sahip bulunan Elektrik Memuru alınacaktır.Taliplerin belgeleri ile bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1962
  • istanbul Tekel Başmüdürlüğünden:Sayın İstanbul halkının bira ihtiyacı idaremiz tarafından tamamen karşılanmaktadır.Bir şişe biranın satış fiatı 75 kuruş olan şişe depozitosu hariç)baş satıcımızdan bay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1962
  • ŞENATUR mecüsteh KÖPEK KÖV'e.Blfi» 'ÂBÎOff DİKMEK IÇİN 400.000 ÜRA-ÜK TAHSİSAT KANUNU cr,n.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1962
  • HU KPffA?KİE KOLEVİKlBEN.^KMÜHİllVEr Ull AltMEMET PAW BEN ÇOK ÜZ.&ÛN;gttf Af-BEK l»E ÜZÜLDÜM MUSA Ktf/TA.MlAPAfcA V£C£CE£ıH-HÜllfcî-VETİNÎ WlN ALA-CALIN MUSA mn ABDülLAMBAZA MİNNETTAR.YAlİftZ ÎSTEMEZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1962
  • imtihanla Mütercim Daktilo Alınacak.Bankamıza imtihanla iki bayan mütercim daktilo alınacaktır.Lise mezunu olması ve Ingilizceyi,her türlü tercüme yapabilir ve daktilo edebilir derecede bilmesi şarttı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.05.1962
  • Kötü Tohum Eyi Tohum GEÇENLERDE bu »ütunda bir okuyucumun oğlundan ümidini keserek onu evinden koğan bir babaya ait mektubunu neşretmiş ve babanın bu hareketini haklı gördüğümü yazmıştım.Benim bu sert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.05.1962
  • GELİN TAŞI YAMAN KOR AY EDEBÎ ROMAN S Hem varsa yüreğin,adanı oğlu ol da,sen cini,periyi kovala!Ama şimdi görse beni köylü,ısırır ya parmağını.Ne yapıyorlar acaba şimdi köyde?Uyuyorlar.Hepsi mi?Hiç uy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1962
  • ÜÇ ŞİİR KİTABI ALTIN KUA1LAR:Genç şair Hüseyin Çolak YLR-a DABAK'ın ikinci eseri,Ankara'da Çağdaş yayınlan E arasında çıktı.Dalıa ortaokul ügıencisiyken,1947'de,E bir arkadaşıyle birlikte,ilk şiir ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1962
  • BAYINDIRLIK BAKANLIĞINDAN YAPI İŞLERİ İLÂNI 1 Eksiltmeye konulan iş:Mardin Kızıltepe)Urfa Akçakale)Bingöl Solhan)Elâzığ Karakocan)Van Erciş)Bitlis Tatvan)Ağrı Eleşkirt)ve Diyarbakır Silvan)yatılı bölg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1962
  • Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden Cinsi Evsafı Miktarı 710X15 eb'adında dış lâstik 6 kat 60 adet 710X15 ab'adında iç lâstik 60 650X16 eb'adında dış lâstik 6 kat 12 650X16 ebadında iç lâstik 12 Yukarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1962
  • İLAN TARİFESİ 0 2,3,4,5 İnci sayfalarda santimi 30 T.L,0 6,7 İnci sayfalarda santimi 25 T.L.J Birinci sayfada baslık 200 T.L.Düşün,Nisan.Nikah,Vefat ve Teşekkür İlânları S «antim» kadar 80 T.L.Küvük t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1962
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık 22 T.L.6 Aylık 40 T.L.Yıllık 75 T.L.Yabancı memleketler İçin âdi posta ile bu ücretlerin bir misli alınır.Uçak postası için tarife.kullanılacak pulun değerine göre dekisir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1962
  • ğc MHİiuef 25* Milliyet Gazetecilik A.Ş adına Sahibi:Y ERCÜMENT KARACAN Umumi Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür:HASAN YILMAER Spor kısımmlaıı Mesul Müdür NAMIK S0VIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1962
  • Hicri Perşembe 1381 31 ııihiec.MAYIS 27 19 6 2 VAKİT VASATÎ EZANİ Güne* 4.31 8.58 Öğle 12.11 4.38 lkin.il 16.11 8.37 Aksam 19.33 12.00 YaUı 21.32 1.59 lııısitk 2.17 6.43 Rumi 1378 Mayıs 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1962
  • Edremit As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından 24 ton zeytin danesi 13/Haziran/1962 tarihinde saat 11.00 de kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.Muhammen bedeli 72.000 lira olup geçici teminatı 4850 liradır.Ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1962
  • BİNGÖL İLİ DAİMİ KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN 1)Altta adları yazılı 1 ve 2 dersaneli yeniden yapılacak köy okul inşaatları,hizalarında gösterilen keşif bedelleri üzerinden kapalı zarf usulü ve eksiltme sur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1962
  • 105 Fakat Dumdum Menfi:Sukııllu ve Dişi Çakal Zenta adasında kebap çeviriyorlar,diye söze karışınca Kara Kadı yoksulun ensesine:Vay doğuzun oğlu böyle bir haberin vardı da ne diye açıklamaksın?diye zo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1962
  • 9HHHI t^ İSTEN URKEN AT BİRDEN ŞAHLANINCA ARABANIN DEN.GESı BCtz.ul.uIZ ve:oev*I/r.®U ESNADA JOHHSIV OM IÇAĞı HELİKOPTERİN YANISJA ı'NL-Ac'fe AAOTO«i_C-i-T7İÇ.4V/AA GEL.DİKLERj' ZAiAûN HEMEN HAREKET E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1962
  • TOMBIK msm SEVâı.l-f.OOSTUAKlNV,JŞL.E(ıNiZ HALLÛLUN.CAVA KADA tF^ıAADE ^j7^.M KAUN.FT si2x.eei MüsAPîe ex MHcı_C BuVÜK RAHAT.UK DUYMAKTAVIAA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.05.1962
  • BABA ı AKkADAS L.AK.BÎR.KLÜP KURMuSUAR.UVE Oı_SAMA UY E OUMAK.fçlı4 DE ON ÜRA VE.PEKİ KUİBUNÜZE ÜYE OLX5U NE âıBı HAKLARA SAHİP OUACASIAA GEl-ECEK HAFTA yı'NE lO LÎRA AİDAT ÖDEME HAKKINA 5AHİR5ÎN.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 31.05.1962
  • 27 MAYIS'm GERİSİNDEKİ ia5(yılında iki ihtilal grubıuıun birleşmek için ilk ön toplantıyı yaptıkları yer:Beşiktaş iskelesi üzerindeki gazino.Ok,toplantıya katılan subayların oturdukları balkonu göster
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1962
  • Zile Belediye Başkanlığından Belediyeye ait mezbaha binası onarımı yaptırılacaktır.1 işin keşif bedeli 32.512,44 lira olup muvakkat teminatı 2475,75 liradır.2 ihale ll/Haziran/1962 Pazartesi günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.05.1962
  • SATILIK EMLAK ÜSKÜDAR Bafciarba«ı ve Fısukaeacı duruklarına uver,Amerikan Kız Kolejine bir dakika mesafede,yeni İnşa e-ılitnü-her konforu haiz.üçer odalı apt.katları satılıktır.Tel:22 57 74 FLORYA Cen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 31.05.1962
  • f,rı'*aTiMfj»ıwTr~-ASKILI ve BELE AÇIK MAYOLA B SİMLİ AAAYOLAR ÇOK GÖRÜLECEK.ÇÜNKÜ SUYA GİRİNCE DAHA CAZİP OLUYOR.U mevsim mayo modelleri geçen sezonun modellerine uymaktadır.Mayolar umumiyetle askılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1962
  • İSVEÇ MAU^AĞIR'tONAJU HER TORU)NAKLİYATA ELVERİŞLİ VOLVO KAMYONLARI GELMİŞTİR Mevcut tlplen L.49509 takviyeli uzun aaal 162 HP Dizel motoru L.48508 takviyeli uzun aasf 125 HP Oİzel motoru L.46507 takv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1962
  • İŞTE MÜJDENİN TAFSİLÂTI 45 GÜNLÜK AMERİKA-AVRUPA TURİSTİK SEYAHATİ DENİZCİLİK BANKASININ LÜKS M/S TRABZON Vapuru İLE:PlRE NAPOLİ İSPANYA ASOR ADALARI NEW YORK BOSTON LİZBON MA JORKA KAPRİ PİRE—İSTANBU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1962
  • BALIKÇI ve AMATÖRLER İÇİN BRÎTİSH SEAGULL Deniz motorları yedek parçaları ile paslanmaz CIBIE deniz projektörleri GELDİ Türkiye Umumî Mümessili SUAT ULUĞ Topçu Cad.5 Taksim Tel:48 72 69.Telgraf:SULUĞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1962
  • MUNİROZKUL-BULVAR TİYATROSU 1 Hazirandan itibaren ANKARA GENÇLİK PARKI AÇIKHAVA TİYATROSUNDA LEYLEĞİN ÖMRÜ Vodvil 3 perde Biletler Meydan Sahnesi gişesinde,Devlet Tiyatrosu,S üncü Tiyatro gişelerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1962
  • DİKİŞ MAKİNALAR CANOĞLU nda Vilâyetjn' altında 'No.64-CEP RADYOLARI!FOTOĞRAF BİSİKLETLER 1 9619
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1962
  • ECZANELERDEN ARAYtNU ERLEN 7'«f Müracaat Tel:21 18 51 REKLÂMCILIK 2375 6331
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1962
  • FELSEFE LÜGATİ Tamamlandı Beher cUdi 40 T.L.Her üç cildinin başlıca satış yerleri:Kanaat ve İnkılâp Kitabevlerl MİLLİYET 6293
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1962
  • her iş İçin elektrikli^ 7 .€6fİKü£ Necalıbey,Cad.17f Öpül,m«-lel;44 60 68-44 95 25 Gılıtı-Istınbul İLÂNCILIK 4364 6337
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1962
  • ENCYCLOPAEDİÂ BRiTANNiCA'NIN YİLİN KİTABINA GEÇTİLER LONDRA'dan gelen haberlere göre iki genç Türk yatan dünyaca meşhur «Encyclopaedia Britannica» nın her yıl çıkardığı «Book of the year» yılın kitabı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1962
  • DEMIRBANK Paranızın emniyeti,istikbalinizin teminatıdır.İLANCILIK 4109 6290 m w\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.05.1962
  • SABAHLEYİN YATAKTAN KALKARKEN HİSSEDİLEN KIRIKLIK VE VÜCUT AĞRILARINA KARŞI ~*OPON,fÇVM opoim m FAYDALIDIR!OPON,BAŞ,DİŞ,ADALE,SİNİR,LÜMBAGO,ROMATİZMA AĞRILARINI TESKİN EDER OPON,GÜNDE 6 TABLETE KADAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 31.05.1962
  • BİR BEKÇİ 6 YILLIK METRESİNİ ÖLDÜRDÜ t Baştarajı Birincide ki bekçi,beylik tabancasını çekerek bir el ateş etmiş ve metresini kalbinden vurup cansız yere sermiştir.Metresinden olan çocuklarını karısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1962
  • Telefon derdi yabancı sermayeyi engelliyor t Baştarajı Birincide Raporun başka bir bölümünde halkın yabancı sermaye konusunda aydınlatılması gerektiği bildirilmekte ve şöyle denilmektedir:«Böyle bir e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1962
  • B Türk hacısı Amman da bir kazada öldü t Baştarafı Birincide Amman Büyükelçisi kaza yerine hareket etmiştir.3 HACI AĞIR YARALANDI KONYA,ÖZEL Hacıları getiren Tevflk Teke İdaresindeki 20016 plâka sayıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1962
  • YERALTI KABLOSU SATIN ALINACAKTIR 1 ihtiyacımız bulunan:1 Kv.lık NKBA 1800 Mt.3X50+25 1600 Mt.4X10 mm2 lik yeralü kablosu kapalı zarfla teklif almak suretiyle satın alınacaktır.2 Bu işe ait şartname T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1962
  • TÜRKİYE OLİMPİYAT KOMİTESİ KURULDU Baştarajı Sekizincide kında İlk kongresini yaparak faaliyete geçecektir.Stutünün İlk maddesine göre;Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi,«meni lekette amatör spor ruhunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1962
  • İILK DEV MAÇ:[ALMANYA-İTALYA Baştarafı Sekizincide E E bulunduran İtalyan takımının bu turnuada bir sürpriz yaratması,ğ dalma mümkündür.Herhalde lau ş ğ maçı kazanan,İkinci grubun lider-E Lliğlne çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1962
  • 30 BİN LİRALIK YÜZÜK ÇALINMIŞ istiklâl Caddesi 155 sayılı dükkânda kuyumculuk yapan Mırcan Tellâlyan isimli şahıs dün polise müracaat etmiş ve 30 bin lira değerindeki bir yüzüğünün çalındığın' bildirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1962
  • Bir otomobil yollara altın saçarak gitti Baştarajı Birincide kametine kaçmağa başlamışlardır.Durumu haber alan Silivri kaymakamı polis ve jandarmalarla olayı tahkike başlamıştır.Çingeneler yakalanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1962
  • m I.T» II I lllimH—IMI M WM VEFAT Kaptanıderya mevhum Ateş I Mehmet Paya ahfadından mer-I hum Arif Hikmet Pa: û torunu I merhum Amiral Arlfoğlu.Müzeyyen Ateş'ln seeycl Osmanlı Bankası eski Müdürlerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1962
  • VEFAT Girit Hanya eşrafından merhum Dervişbeyzade Kadri beyin ve merhume Esna oğlu,Yapı ve Kredi Bankası Şeflerinden Mehmet Dervişin kardeşi,Devlet Demiryolları Yedinci işletme emekli Muhasebe Müfetti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1962
  • TEŞEKKÜR Ailemizin kıymetli büyüğü GÜLSEN YENER'in çok acı ve vakitsiz,ebedî hayata İntikali doiayısiyle gerek cenaze merasimine bizzat iştirak suretiyle ve gerekse telefon ve telgrafla unutulmaz acım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1962
  • İst.Boğazı K.Sat.Al.Kom.Bşk.dan:Pazarlıkla aşağıda cins ve miktarı yazılı iki kalem yiyecek maddesi satın alınacaktır.Evsaf ve şartnameler istanbul Levazım Amiriiği ile Komisyonumuzda görülebilir.MİKT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1962
  • KAYSERİ AS.SATINALMA KO.6ŞK.DAN 1 Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı maddeler kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Cinsi Miktarı Fiatı Muhammen bedel Geçici teminat Domates 23000 Kg.80 Kr.18400 Lira 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1962
  • 500.000 Adet Kâğıt Bobin Patron İle 75.000 Adet Muhtelif Üç Renk Kapsüüü Kâğıt Çözgü Masurası Alınacaktır SB/Erzincan iplik Fabrikasını^!ihtiyacı i için 500.000 adet Kağıt Bobin Patron ile 75.000 adet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1962
  • ist.Dz.Tek.Sat.Al.Koms.Bşk.ifan Muhammen BedeU Geçici Teminatı Miktarı Cinsi Lira.Krş.Lira.Krğ.500 Kilo İspavlo 9500.00 855.00 1000 ingiliz Sicimi 22500.00 2025.00 1000 Beyaz Sicim 11500.00 1035.00 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1962
  • Le Monde'a göre Türkiye'de demokrasi hızını kaybediyor PARtS,M.PERLMAN bildiriyor «Le Monde» gazetesinde «Turklyede Buhran» başltklı bir başyazı yayınlanmıştır.Başyazıda,batılı anlamda demokrasinin hı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1962
  • SKODA OTOBÜSLERİ İÇİN 600 ADET KOMPLE PİSTON 800 SİLİNDİR GÖMLEĞİ SATIN ALINACAKTIR.İ.E.T.T.İŞLETMELERİNDEN:3 Yukarıda yazılı malzeme mektupla fiat ve teklif isteme usulü ile alınacaktır.2 Teklifler %
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1962
  • MENKUL SATIŞ İLÂNI İstanbul 6 ncı İcra Memurluğundan Dosya No:960/1791 Beheri 800 lira değerli beş adet yerli imalât plâstik eşya imaline mahsus el presi,200 lira değerinde plâstik eşya imaline yarar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1962
  • DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN:1 Bakanlığımız ihtiyacı için 200 lük bir telefon santralı satın alınacaktır.Aküınülâtür ve redresör tesisatı da dahil obnak üzere keşif bedeli 286.280.liradır.2 Bu husustaki şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1962
  • Bir trafik kazasında beş kişi yaralandı Dün gece Kızıltoprak'ta cereyan eden bir trafik kazasında biri doktor,biri avukat,biri de gazete sahibi olan beş kişi muhtelif yerlerinden yaralanmıştır.Şoför K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1962
  • Bandırma Belediye Başkanlığından 1960 Model F.600 Ford veya M.600 Mercury 5 tonluk benzinli damperli kamyon alınacaktır.Muhammen bedeli 70.000 liradır.Şartnamesi Muhasebede görülebilir,"'azarlık ihale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1962
  • Zeytinburnu İcra Memurluğundan GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI Dosya No.961/8 Birinci derecede İpotek borcundan dolayı satılmasına karar verilen Zeytinburnu Gemalmaz sokağında 87 pafta,2 kütük,174 aahifede ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1962
  • 1 GAYRİMENKUL SATİŞ İLÂNI İstanbul Dokuzuncu İcra Memurluğundan 959/331 Bir borçtan dolayı İpotekli Eminönü Süleymaniye mahallesinin Şifahane sokağında 5/3 kapı,&U)ada ve 35 parsel sayılı 120 m2 arsan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1962
  • TRAKTÖR,RÖMORK,OTOBÜS VE KAMYON ALINACAKTIR Bolu Sun'î Tahta Fabrikası çin birer adet Traktör,Otobüs asgarî 35 kişilik)ve Kamyon 3 tonluk)ile 2 adet Römork alınacaktır.Bunlara ait Dosyalar Müessesemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1962
  • İSTANBUL EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Okulumuzda Edebiyat ve Fen grupu orta okul öğretmen muavinliği imtihanlarına girecekler için 11 Haziran 1962 80 Eylül 1962 tarihleri arasında bir kurs açılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1962
  • Tüccar ve Sanayici Gümrük Vergisinin indirilmesini istiyor ANKARA,ÖZEL Ticaret ve Sanayi Odaları Genel Kurulu dün ondördüneü toplantısını ya- nıış,bütün gün laporların okunmaslyle geçmiştir.Toplantıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1962
  • Nüfus memurları da lı kıyabilecekler Bakanlık tarafından hazırlanan tasarıya göre ölüm ve doğumlarda ilmühaber istenmiyecek ANKARA,ÖZEL İçlileri Bakanlığı bir tasarı ile de nüfus İdlerinde geniş ölçüd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1962
  • Cezayir'de gizli orduya ait iki birlik ele geçirildi Tedhişçiler dün de 30 kişiyi vurdular.Müslümanları vuran gizli orduya mensup iki tedhişçi idam cezasına mahkûm oldu CEZAYİR,A.P.Oran şehrinin güney
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1962
  • Bir A.P.Milletvekili Baştarafı Birincide kurmuş olduğumuz A.P.niıı memleketin butun hayati dâvaları ortada dururken memleket realitelerlyle hiç bağdaşmıyan bir anlayış İçerisindeki tutumu karşısında a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1962
  • izmir'deki ev verilen adreste bulunamıyor t Baştarajı Birincide tahkikat hiçbir netice vermemiştir.Çünkü:ntzmirde Kâzım Dirik caddesinde numaralar 217'ye kadar devam etmemekte ve burada bahçe İçinde e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.05.1962
  • Başbakan istifa etti s Baştarafı Birincide zakereler yeniden başladı.Genel Başkanları İle tdare Kurulları arasında ihtilâf çıktı.Genel idare Kurullarının ekseriyetle C.H.P.yetkilileri arasında af kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 31.05.1962
  • DÜNYA KUPASI 1962 ŞİLİ Dört şehirde yapılan dünkü maçlarda AVORİLER Brezilya,Meksika'yı 2-0,Uruguay,Kolombiya'yı 2-1,Şifi,İsviçre'yi 3-1,Arjantin,Bulgaristan'ı f-0 yendiler Alınan milli takımı kupadak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.05.1962
  • Türkiye olimpiyat komitesi Olimpiyatlara katılacak şubeleri tâyin ve amatörlükleri tasdik yetkisi Komitenin olacak.Temsilci Suat Erler bugün Moskova'ya gidiyor TÜRKİYE Milli Olimpiyat Komitesi resmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.05.1962
  • 0 Kız voleybolcularımızı öven Alman gazetesinden alınan kupür.Alev fileye çıkarken.ALMAN BASINI KIZLARINIZI METHEDİYOR Saarbrucker Zeitung •İstanbul kız karması turnuada üstün basan gösterdi» diyor NU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.05.1962
  • BEŞİKTAŞ'TA FEYZİ UMAN BAŞKANLIĞA İSTEMİYOR 3 Haziranda yapılacak Beşiktaş kulübü kongresine hazırlanan muhalefet,Fevzi Uman'ı başkanlığa getirmek için teşebbüse geçmiştir.Kulübün iyi idare edilmediği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.05.1962
  • I MİLLİ ÜODE A^ BUGECE G.Saray K.Gümrük Feriköy Kasımpaşa Lider Sarı Kırmızılı takım,Kırmızı Siyahlılardan çekiniyor.Baraj hattına yaklaşan Feriköy,rakibinden daha şanslı vaziyette MİLLÎ lig maçlarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.05.1962
  • BİNİCİLERİMİZ OLİMPİYATLARA HAZIRLANIYOR Binicilik ekibimiz,Tokyo'da yapılacak olan Olimpiyad oyunlarına hazırlanmaktadır.Süvari Binicilik Okulunun lağvından sonra teşekkül etmiş olan «Atlı Yarışmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.05.1962
  • 5 O GALATASARAY kulübü tara-9 înidan Fenerbahçe soliçl Selim Soydan'a yapılan transfer teklifi bu oyuncu tarafından reddedilmiştir.Selim «Kulübümden memnunum ayrılmayı dü-B sürünüyorum» demiştir.HALEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.05.1962
  • Dün,Atina'nın AEK stadında 30.000 seyirci önünde oynanan ve 1-1 berabere biten nıartan bir görünüp.Sagaçık Yılmaz'ın ortasını,Yunanlıların akrobatik kalecisi Pctrakis uçarak alırken,Yunan müdafileri h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.05.1962
  • Palermo'ya New-York Turnuasında iki gol kazandıran Fernando,kafi-B lc reisi Baron La Manna ile maçların oynandığı Randalls stadında.IBÂLÜCO,MİMDEN MEMNUN 3 Palermo'nun New-York turnuasında başarılı ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.05.1962
  • Avrupa Şampiyonu Portekiz takımı,Real Madrid'i 5-3 yenen kadrosu ile geliyor FENERBAHÇE Kulübü hâlen Kahire'de bulunan Avrupa şampiyonu Benfica'yı 8 Haziranda bir maç için İstanbul'a çağırmış ve ileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.05.1962
  • KIRKPINAR 22-24 HAZiRAN'DA BAŞLİYOR 5 22-24 Haziran tarihleri arasında Edirne'nin Sarayiçi mesiresinde yapılacak olan tarihî Kırkpınar güreşleri hazırlıkları tamamlanmaktadır.Edirne'nin 600 üncü fetih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.05.1962
  • Yüzme millî takımı Bulgaristan ile karşılaşıyor Yüzme mili!takımımız 7-8 Temmuzda Adana'da Bulgar yüzme milli takımı İle karşılaşacaktır.Mili!müsabakalar ayrıca,atlama vm sutopu branşlarında da yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.05.1962
  • mirgân'da beş üreşçi elendi Nihaî seçmeler 5-8 Haziranda yapılacak.Çay,Esenceli,Kabanlı,Acar ve özcan kamptan çıkarıldı HAZİRAN'da Toledo'da yapılacak Dünya Serbest ve Greko Romen Şampiyonasına katıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor