Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.05.1962
  • İstanbul Fethinin 509.yıldönümü dün sabah Vatan caddesinin surlarla birleşen noktasında saat 10 da büyük bir törenle kutlanmıştır.Törende.İstanbul Valisi,Belediye Başkanı,Birinci Ordu Kumandan vekili,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1962
  • 141er adına çelengi,Üniversiteli bir gencin koyduğu açıklandı 27 Mayıs Devriminin ikinci yıldönümünde Turhan Emeksiz'in şehit düştü|ü yere,14 1er ve Harbiyeliler adına Ufuk Şehri adında bir üniversite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1962
  • BASIN ŞEREF DİVÂNI İKAZDA BULUNDU Basın Şeref Divânının 23 numaralı tebliği:Prof.Dr.Naci Şensoy'un başkanlığında toplanan Basın Şeref DlvSnı,âjağıdakl hususların umumî efkâra duyurulmasını kararlaştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1962
  • YİNE MUALLÂKTA KALDI İ i A F hususundaki tartışmalar ve pazarlıklar dalıa bir süre de-A\vam edecektir.A.P.Gruplarının dünkü toplantısında ka-|f bul edilen takrirden çıkan mânâ budur.Hükümetin görü-p ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1962
  • DÜNYA TAHVİLÂT PİYASASI KARIŞTI NEVV-YORK,A.P.Dünya Esham ve Tahvilât Borsasında,dün büyük ölçüde düşmeler olmuştur.Amerikan piyasasında hissedarlar milyarlarca dolarlık kayıplara uğramışlardır.Esham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1962
  • EİCHMANNIN İDAM KARARI TASDİK EDİLDİ Hayatını sadece İsrail Reisicumhurunun merhameti kurtarabilecek olan Eichmann,temyizin kararım kılı kıpırdamadan dinledi.KUDÜS,A.P.I"SRAIL Ali Mahkemesi Âdolf Eich
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1962
  • 50 BİN ŞiSE ViSKi GETİRTİLİYOR Stok azalması yüzünden Viski karaborsaya düşmüş ve şişesi 65 liraya satılan viskiler 80-85 liraya müşteri bulmaya başlamıştır.Tekel Umum Müdürlüğü bu sebepl» 163 bin dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1962
  • Arsa fi iki bin Yayınlanan raporda,mesken dâvasının atı 25 yılda misli arttı arsa satışına düzen verilmedikçe halledilemeyeceği bildiriliyor ANKARA,ÖZEL Qfc UYUK şehirlerimizde arsa fiatları 25 sene i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1962
  • DEVLET TİYATROSU İSTANBULDA BAŞARI KAZANAMADI:«DEVLET TİYATROSU.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1962
  • SAYIN ÖĞRETMEN Çapa Eğitim Enstitüsü öğretmeni Dr.NURETTİN SEÇKİN'in tlkokul IV.V.ve Ortaokul I.II.III.sınıfların* COĞRAFYA Kitapları ansiklopedik bilgi veren aktif metod amaciyle hazırlanan yegâne co
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1962
  • Profesörler Kurulundaki hâdiseler üzerine 147 7er,celseyi tatil eden Dekanı ıskat kararı aldılar Danışfaydan «tehiri icra kararı» almış olan Dekan vazifesine devam ediyor Tıp Fakültesi Dekanı İl.Z.Kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1962
  • MECLİS GRUPLARININ DUNKU KAVGALI ORTAK TOPLANTISINDA LUJt~„ V.TESBİT Eni L-MrlJU.l C1 İlk kademe affın 1962 Ekiminden önce,on senelik mahkûmları da içine alacak şekilde af ve tahliye edilmeleri hususu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1962
  • Bursa'da Apolyont gölü yakınında bir numaralı kral mezarının bulunduğu yer.KAÇIRILAN HAZİNE "Hazine 6-7 yıl evvel çıkarıldı» Dorak köylüleri Yunan işgali sırasında kazı yapılmadığını kat'iyetle söylüy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.05.1962
  • HACI OLUNCA POLİTİKAYA TÖVBE ETTİ SON tecimlerde C.K M.P.nin İstanbul'da propaganda işlerini yürüten Avukat Yusuf Türel,Hacca fitti.Yusuf Türel'l seçimlerden sonra en fok üzen şey,partisinin «u-K-TEŞE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1962
  • jç Paris'i,bütün ışıklariyle Yusuf Ziya Ortaç'ın kaleminden okuyup seyrediniz.•İç Yusuf Ziya Ortaç,bugünkü Paris'i,her satırda bir yeni manzara çizerek sizlere anlatıyor.BUNDAN BAŞKA:1 Erken Bunama:Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1962
  • Yerli sınaî istihsalin kalitesi TüRKlYE'nln 1933 39 devreli ve bilhassa 1950 den sonra girişilen sanayiieş-nid hareketlerinde büyük mesafeler katedlldiğl bilinmektedir.Nitekim sınai istihsalimize alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1962
  • ÜSTÜN KALİTENİN SEMBOLÜ AKIN TEKSTİL TOPLİN 900-910 Elbiselik Kumaşları piyasada REKLAMCILIK:2325 6282
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1962
  • Sayın CHEVROLET Sahiplerine ı Bilûmum PANCUR ve NIKELAJ parçalan gelmiştir.ALTIN OTO Tarlabaşı cad.No.5 Taksim/istanbul Tel:49 42 98 NOT:Pek yakında Power-Clide parçalan satışa arzedilecektir.MİLLİYET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1962
  • ithal ederek piyasaya verilen aşağıda yazılı MÜSTAHZARLARIMIZI 8ayın Doktorlarımızın ıttılaına arzederiı Dectancyl Comp.Dexamethasone Hormona Gonadotrope Roussel I Upiodol Ampule va flacon Degranol am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1962
  • Illlllli:illl III11111IIII111 III I.III111 .İSTANBUL 7.27 Açılı» vb program 7.30 Melodiden melodiye 8.00 Haberler ve bava durumu 8.İS Sabah sarkılan 8.30 Senfonik «lir 9.00 Kapanı» 11.57 Açılı» ve pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1962
  • fc\OĞLAK BURCU H£ YENGEÇ BURCU 122 Aralık 20 Ocak] Bir fırsatı kaçırdığınız lı-lu boguna hayıflanacaksınızg& KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bugün hareketli bağlayacak,durgun bitecek.Bir dinlenme hissi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1962
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Rezil;Elin İçi.2 Herkes;İnce kamış.3 Devlet İdareli;Tersi çalışma.4 Su;Bir İlimiz.5 Tanrı;Terslik.6 Müsavi;Birinin bir şeyi her zaman aynı şekilde tekrarlaması hali.Hayvan bakımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1962
  • Yılın 3 UncU çekilişinde t kişiye 100.1 kişiye t apartman dairesi 600 kişiye 600 ikramiye OSMANLİ İANKASI İLANCILIK 4031 6256
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1962
  • M E V L I D Eşim ve kızımız NERİMAN ÜRER'in âni vefatının kırkıncı gününe tesadüf eden 1 Haziran 1962 Cuma günü Fatih Camii Şerifinde merhumenin aziz ruhuna ithaf edilmek üzere ikindi namazından evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1962
  • M E V L I D Annemiz Servet ÖZDOĞANCI'nın ruhu için ölümünün 41 İnci gününe rastlayan 31.5.962 Perşembe günü ikindi namazını müteakip Mevlidhan Zeki Altın tarafından Şişli Camiinde Mevlidi Şerif okunac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1962
  • BAŞ HEKİMLER TAYİN EDİLİYOR Sağlık Bakanlığı,şehrimiz hastahaneleri Başhekim adayları arasından tâyinler yapmaya başlamıştır.İlkyardım Hastahanesi Başhekimliğine Suzan Güney,Haydarpaşa Hastahanesi Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1962
  • Yeşilköy sahil Telsizinden Şikâyet ediliyor Memleketimize gelen turist ve ticaret gemileri acenteleri Yeşilköy sahil telsiz istasyonunun Islâhı için Ulaştırma Bakanlığına müracaatta bulunacaklardır.Şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1962
  • TEŞEKKÜR Sevgili büyüğümüz Avukat NURİ ÇAĞLAYAN'ın vazife başında vefatı üzerine büyük acımıza cenazeye gelerek,telgraf çekerek,telefon ederek,çelenk göndererek katılan dost ve akrabalarımıza ayrı ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1962
  • VEFAT Bay Vahak Yağupyan Sal MARİ YAĞUPYAN'ın vefatını akraba re dostlarına teessürle bildirir.Cenaze merasimi 31 Mayıs 1962 yarın,Perşembe saat 14.30 da Bakırköy Surp Asdvazazln Ermeni Kilisesinde İc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1962
  • LEYLÂ KENT Ue Nağit KISAKÜBEK Nişanlandılar.28.5.1962 Ankara MİLLÎYET 6273
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1962
  • ACI BİR ÖLÜM Merhum Hacı Velioğlu Hacı Ali ve merhume Hacı Ayşe kızı,Ordu ve İstanbul Tüccarlarından Necip Yener'ln sevgili eşi ve Niyazi,Neş'et,Coşkun,Akın Yener'ln ve Rahlme Çobanoğlu,Kadrtye Koksal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1962
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS T«ll 44 08 35)Nötr Damın Kanburu O.r.olloUrlgida F.SUAREDE:Sokak Kızı Irına MUzikU Komedi.EMEK Tel:44 «4 39)Tatlı Pirinç E.Martlnelll R.1.SUARE:Beyaz Geceler L.Marchenko İt.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1962
  • MEVLİDİ ŞERİF Aile büyüğümü* jfc AKSARAYLI ECZACI f] ZİYA NURİ AKA'nın Vefatının kırkıncı gününe tesadüf eden Sl.5.1962 yarınki Perşembe günü aziz ruhuna İthaf edilmek üzere Aksaray Valide Camii Şerif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1962
  • I Yüzde bir için_NSANLARA inancını yüzde yüx yitirmia,alabildiğine şüpheci,alabildiğin* peşin hükümlü bir tanıdığım var.Yaşlı bir kadın,cami köşesinde kıvrılıp oturmuş bir dilenciye bir on kuruş mu uz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1962
  • ÖLÜM Tüccardan merhum Nalm Şamlı'nın refikası,Sevinç Atak,Gülten özberk'ln anneleri,Dr.Bedii özberk,Y.Müh.Reha Atak'ın kayınvaidelerl,Ayşegül Atak,Nur özberk'ln büyükanneleri,Mufferrah Türedt'nin hemş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1962
  • VEFAT Eski Sebze ve Meyve Komisyoncusu Andirya KIRÇALOĞLU vefat etmiştir.Cenazesi 30.5.1962 Çarşamba günü Bugün)saat 16 da Kurtuluş Aya kilisesinden kaldırılacaktır.Ailesi MİLLİYET 6274
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1962
  • N EVLİ D.Sevgili babamım NAZMİ ALPORAL'ın aramızdan ayrılışının 40 cı günü dolayıslle 31/Mayıs/1962 Perşembe günü Levent camiinde öğle namazından sonra aziz ruhuna İthaf edilmek üzere,Mevlidi Şerif kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1962
  • BAK BAK BALBA ÇİKLETLERİ Orijinal Hediyeler BAK BAK Çikletlerinde Kutucular Kadıoğlu Sokak No.4/6 Taht akala Telefon:27 32 13 REKLAMCILIK 2273 6250
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1962
  • 320 KİLO GÜMÜŞÜN SATIŞINA BAŞLANIYOR 1 Etlbankın bir »üre önce Amerlkadan iüıal ettiği 320 kilo gümüşün **U*ına bugünlerde başlanacaktır.Etibank,gümüşlerin karaborsaya düzmemesi ve hakiki İhtiyaç salı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1962
  • SANAYİ MAMULLERİNİN İHRACI DÜZENLENİYOR Türk Standartlar Enstitüsü bütün sanayi mamullerini içine alabilecek bil tüzük hazırlamaktadır.Tüzük yürürlüğe girdikten sonra sanayi mamullerinin İhracatında k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1962
  • İŞLETME İDARESİ SEMİNERİ AÇILDI İş va İşçi Bulma Kurumunda sanayi İşletmelerinde sevk!İdare konulu bi» seminer açılmıştır.8 Hazirana kadar devam edecek olan seminere,İşletmelerde âmir durumunda olan İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.05.1962
  • 509 YIL EVVEL andarlı.1 atili,Bizans surlarını geçip İstanbul şehrini fetlı için beyaz at üzerinde şehre girerken.Fatih'in,gemilerinin yakıhsı üzerine atım denize sürüsünü temsil eden Buna rağmen taar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1962
  • YARIN KÖMÜR ALACAKLAR Beyoğlu Deposu 80440 81242 Poligon 9994G 101530 Kadıköy m 81691 82728 Üsküdar 69505 69628 Maltepe 91699 92449 Beykoz 71398 75569 İstanbul M 84083 84338 Yenikapı m 83061 86000 Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1962
  • Feza Gemisinin Ay'a inişinin temsilî resmi Amerika gelecek yıl çalışmaya başlıyor.Ruslar ise daha önce faaliyete geçecekler ASSOCIATED PRESS AMERİKALI feza uzmanları 1967 yılından sonra ilk Amerikan f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1962
  • SOVYET DENEMELERİ Japon Kyodo Ajansı Rusların 1963 de Ay'a bir astronot atacaklarını ve bu seyahate bir de evvelce bir tecrübe pilotu olan bir gazetecinin katılacağını bu gazetecinin demecine atfen bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1962
  • MİLLETLERARASI GÖRÜŞMELER Diğer taraftan Cenevre'de Birleşmiş Milletlere bağlı cFezânın Sulh Maksatları için kullanılması Tâli Komitesi» toplantısında 'amerikan delegesi Meeker «Herhangi bir feza pilo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1962
  • FATİH «Elbette Kostantaniye istanbul)feth olunur.Onun Emîri Fâtihi)ne güzel Emirdir.Askeri dahî Emîri gibi memdûhdur.Hazret-i-Muhammed PEYGAMBERİN bu Hadîs-i-Şerifi ile,Fâtihi tebcil edilen İstanbul 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1962
  • Hter AgDÜl CAHftAL/RüM-SftP.VE tANmmıu-¦VUSMUSTU.7 MU OLDU AM-Up W 61M? MARlN KAUUdlM.ÎülLüla^ YAKALANDI TAW 8AI3ANA HAP PE&F/İM.HM-VAKA-OMATE^EKKûHEr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1962
  • MÜHİM MEŞGULİyetimden mâsı son günlerde atomik aaeseleler] takip» edemedim DE.PAK.İS DE ROMA DA RİVYERA'-DA BERMUDA* DA SOL'ÇULARlN FAALİYET.L.ERINİ A-DUM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1962
  • 29 MAYIS ÇEKİLİŞİ TALİHLİLERİ KIZILTOPRAK'daki 6 numaralı APARTMAN DAİRESİNİ İstanbul Beyoğlu şubesinde 630684 numaralı hesap sahibi 100.000 Liralık ikramiyeyi İzmir Anafartalar şubesinde 82079 numara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1962
  • ŞOFÖR PLÂSİYE ve LABORANT ALINACAK Müessesemizde istihdam edilmek üzere ŞOFÖR PLASIYE ve LABORANT alınacağından:Şoför Plâsiyelik için:1 Kamyon ehliyetli olmak,2 Orta tahsil yapmış bulunmak ve hesap bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1962
  • ÜSTÜN.KALİTENİN SEMBOLÜ AKIN TEKSTİL PANTOLONLUK POPLİNLERİ REKLAMCILIK:2325 6282
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1962
  • Klinik,Hastahane ve sayın Operatörlerimize PLASTER OF PARİS BANDAGES STUCCA ALÇILI BANDAJ)Kendi kendine alçı olabilen)İthâl edilmiş,emirlerinize amadedir.ÜZ TİCARET Sabahattin ÜZTÜRK Tel:47 74 77 P.K.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1962
  • için du Son İtalyan Kralı Umberto,ikram edilen rakıyı beğendi fakat sert buldu İZM tU,ESEN KAFTAN bildiriyor Meryem Ananın evinde bir Kral eğilmiş dua ediyordu.Bu.İtalyanın son Kralı Umberto II.İdi.Oğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1962
  • Kazadan sonra kaçan kaptıkaçtı duvara bindirdi şoför öldü Kaza yaptığı için korkup kaçan bir kaptıkaçtı şoförü dün gece Ortaköyde bir duvara bindirmiş ve parçalanarak ölmüştür.Gece saat 1.30 sıraların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1962
  • İKİNCİ KAZA Henüz hüviyeti tesbit edilemiyen 17 yaşlarında bir genç dün gece Londra asfaltında bir otomobilin altında kalarak ölmüştür.Çocuğun cesedi kazadan uzun birN süre sonra bttlunmuştur.Kazayı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1962
  • ERDEK GEZİSİ 10 17 Haziran Müracaat:YES TURİZM Radyoevi karşısı Tel:48 57 07 REKLAMCILIK 2320 6278
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1962
  • DAVET 1933 Harp Okulu mezunlarına:9 Haziran 1962 Cumartesi günü saat 15.00 de Boğaziçi Kalenderdeki Ordu Evinde yapılacak toplantıya teşrifleri rica olunur.Arzu edenler eşleriyle gelebilir.MİLLİYET 62
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.05.1962
  • ÇIKAN KISMIN ÖZETİ 1938 yılının mart ayı ortalarında bir gece.Bandırma Erdek yolunda,bir adam yürümektedir.Adamın adı,Hüsam'dır.ince ince kar yağmaktadır,hava müthiş ayazdır.Hüsam hem yürümekte,hem de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1962
  • GEÇİCİ BALIKLARIN BU SENEKİ İNİŞLERİNDE AV VERİMİ VII)SfTKI ÜNER E jiiiii.ııı ıı mı ti ı in lıııııl r Uskumru:Karadenisin kuzey ve kuzey batı saha-larııulu,bütün yaz mevsiminde bu denizin bol gıdalı E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1962
  • tlOHN DEİRE Hususiyetleri:71—86 HP gücünde Dize)motorları 12-14 ayak tabla genişlikleri 75-100 cm Bator genişlikleri 4 3 Sarsaklı beşer kademeli Çift silindirli tabla kontrollan Hidrolik tertibatla ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1962
  • İLÂN İstanbul Emniyet Müdürlüğü Satınalrna Komisyonu Başkanlığından 1 istanbul Emniyet Müdürlüğüne ait Griss Graft marka 2 adet deniz motoru onarım işinin 12 6/1962 günü saat 15 de açık eksiltme suret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1962
  • D,B.DENİZ NAKLİYATI T.A.Ş.den Şileplerimizde çalışmak üzere gemi sağlık memuru alınacaktır.İsteklilerin Fındıklı Meclisi Meb'usan Caddesindeki şirket binasında Sağlık Enspektörlüğüne şahsen müracaatta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1962
  • İLÂN TARİFESİ 2,3,4,5 İnci sayfalarda santimi 30 T.L.0 6,7 İnci sayfalarda santimi 25 T.L.9 Birinci tayfada baslık 200 T.L.Ditfiln,Nisan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür İlânları 8 santim* kadar 80 T.L.Küçük İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1962
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık 22 T.Lti Aylık 40 T.L Yıllık 75 T.L.Yabancı memleketler lebi âdi posta İle bu ücretlerin bir misli alınır.UfetUt postası için tarife,kullanılacak pulun değerine göre değişir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1962
  • *4 X:Â ıuet Mllliyıt Gazetecilik A.J.adına ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra ve Makalelerden Mesul MUdürı.HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür NAMIK SEVıK Magazin kısm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1962
  • HicrI Çarşamba 1381 30 137İ ziihke» MAYIS M,vı* a* 19 6 2 w VAKİT VASATI EZAN Güne» ö*l* ikindi Akşam Yatsı İmsak 4.32 12.51 16.51 19.33 21.30 2.18 8.59 4.36 8.37 12.00 1.58 6.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1962
  • YAPTI SıN İŞLERİ BtSEKiVMYO^uAA.SİNE SON* veC!iyoRİJ/V\EkiH!İL ATAM.AZSINIZ.YIL.OIZ himm L.YluDlZuAP "AU\NDA ZAM ALACAK.ÖYLE OİVOK.WA7siniz dîye YAZıyostDu.O ı~tAt_OE AÇIK HAVADA ÇAl_lŞ DA ZAMMI YiLD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1962
  • mm&m YARIM DLİMVA Hi.EVİMİ yılOF» I i»"j" BıR.uçak:vani 8ıet Pi'Sti yap_I Al_am V.AK.İST,VOB-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1962
  • 95£ iğjOH/VfiSy AŞAĞlDAKİL-ElIZE "VAfZ-DtM ETMEK i'Ç/'h SİS YARAfZ-fSlfii İÇME.GîfZEN ATLIUAIZ HAfZEhçSTi-E&Mi SAŞıtZlfZl-AIZ.m H4V Ai.i.Al-1 KAi-ıfZ-ETSiSl ADAMUAfZ.VÇAdiAMZi BİZE V KAlZŞl KUtmLAm Hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1962
  • Sinema vildizi olapak MEŞHUR OLUN CA MI EVLENECEK BENİMLE M L* 'Str 5 BOVLE SOCâUK POZLAOLA OLMAZ BU İŞ/DAHA ŞOVUM VE DAHA ATEŞLİ POZLAfe AL/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1962
  • 104 Yalnız Selime hatun değil,gelmiş geçmiş savaş tarihi yazarları bile bu uğraşın kazanılamıyacağını sanacaklardı.Hava kararırken Uluç Ali Reis Akdenizin en önemli gemisi Sent Nikola'ya taşındı.Artık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.05.1962
  • TÂRİHİ BİR ARAŞTIRMA 27 MAYIS'ın GERİSİNDEKİ 5 YILIN HİKAYESİ.2 t.HAZIRLAYANLAR:ÖiyiER SAMİ COŞAR ABDİ İPEKÇİ V ANKARA'DA DA U Genişleyen İstanbul teşkilâtında ise "Kanlı bir ihtilâli II göze almak f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.05.1962
  • SATILIK EMLAK YEŞILYURTTA sahibi ellle inşa halinde tam deniz manzaralı.Derya apartmanının daireleri 73 83 70 73 86 09 KELİMESİ 100 KURUŞ USKüDARDa deniz manzaralı taksitle daireler 36 96 14 YAKACIKTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.05.1962
  • Şimdiye kadar yapılan en büyük keşif Yazan:JAMES MELLAART İfc«ı»ı.ı,ir.ılrll XW:X:w,^lfei ARKADAN i GÖRÜNÜŞ HEYKEL I SOM ALTIN i SÜSLER i PIRLANTA İl M DORAK MELLAART Kral Mezarlığından ikan altın ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1962
  • tf\CM£* STUN KALİTENİN SEMBOLÜ AKIN TEKSTİL STRAYPCİN PANTOLONLUK PİYASADA REKLAMCILIK:2325 6282
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1962
  • MKBA Kablo 1.Kv.Her Maktada Bulunur.Telefon:istanbul:44 28 08 49 45 20 Ankara:11 21 73 BASIN 7598)6253
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1962
  • "l'1/IHm'K'ilft PÜDRALARI KRE M L.ERİ A 'I l" I IV l' 'a.r-PARFÜM VE LOSYONLARI HEKLAMCJL4K Ijüü 6251
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1962
  • TARSUS BEYAZ ÇÎMENTOsu GARANTİLİ KALİTE UCUZ FlAT-DERHAL TESLİM Nevzat Özer Müessesesi Tel 22 82 38-27 2219 REKLAMCILIK:2247 6280
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1962
  • KALİTELİ BUZDOLABI GMMUÎDİn WL Dikkati EMAYELİ BUZ DOLABI İÇ GÖVDESİ ÇİZİLMEZİ EMAYELİ OLUP OLMADIĞINI ANLAMAK İÇİN MÂDENİ BİR PARA İLE SATHINI ÇİZMEYİ DENEYİNİZ:Emayeli buz dolabı İç gövdesi çizilmez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1962
  • r i i t İş Yerinde Tatilde,Sayfiyede Çok Zarif 'TERMENE' j «crimpiene,PolyesterİÇBJfFıbre VB Merserize Erkek Gömlekleri Yıkanır,Çekmez,Buruşmaz Size Erişilmez Bir Rahatlık ve Zevk Verir BÜTÜN TÜRKİYED
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1962
  • GÜZELLİK AŞINDIRAN ARTIK GÜZELLİK ENSTİTÜSÜNE İHTİYACI VAR!4 Ava Gardner ihtiyarlamaktan korkuyor.Bunun için de durmadan güzellik enstitülerinin kapısını aşındırıyor.Kırkına yaklaştığı bu sırada en bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 30.05.1962
  • BİSKÜİSİ yeyiniz Hem de.Av ru pay a BEDAVA SEYAHAT ediniz İLANCILIK:4321 6283
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1962
  • KÜÇÜK BİR küçük cesametine rağmen çamaşır istiabı ve randıman bakımından büyük boy çamaşır makinelerine eşittir.CİHAN KONL ORT.Sultanhamam Kaurcıoğlu Han Kat 5 İstanbul İLANCILIK 4262 625^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1962
  • BASIN ŞEREF DİVÂNI t Baştarafı Birincide air gazete hakkında yaptığı müracaatı İnceleyen Divânımız,Başbakanın yayınlanmamak üzere yaptığı sohbet toplantılarındakl beyanların,bu gazete İle birlikte diğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1962
  • 27 MAYISTAKİ KONUŞMALAR HÂDİSE YARATTI ANKARA,ÖZEL 27 Mayısın İkinci yıldönümünde,bâzı hatiplerin j(kunu}iu ıluı ı,Cumhuriyet Senatosu ve Y.T.P.gruliu toplantılarında,şiddetle tenkid edilmiştir.Her ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1962
  • İstanbul'da Bulunan Bir Ecnebi Şirket,Teknik Okul veya Tekniker Makina Bölümü mezunu,torna ve benzeri atölye tecrübe ve iyi teknik İngilizcesi olan bir mühendis veya tekniker aramaktadır.İsteklilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1962
  • AZÎ2İM,NASİHATİN SAYESİNDE.DAHA DOĞRUSU 'SANA.SAYESİNDE!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1962
  • ft İ$1U MUJULIMİN TAFSİLATI 45 GÜNLÜK AMEHKA-AVHUPA TURİSTİK SEYYAHATİ DENİZCİLİK BANKASININ LÜKS M/S TRABZON VAPURU İLE:PİRE NAPOLİ İSPANYA ASOR ADALARI NEW-YORK BOSTON LİZBON MAJORKA KAPRİ PİRE İSTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1962
  • A.R şartlarını tesbit etti t Baştarafı Birincide MÜZAKERELER Toplantıda ilk konuşmayı Genel Başkan Gümşpala yapmıştır.A.P.lideri,«Herhangi bir karara varmadan mutlaka huzurunuza geleceğimizi beyan eyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1962
  • Tıp Yöneticileri t Baştarafi Birincide ORTALIĞI KARIŞTIRAN TAKRİR Birinci Dahiliye Kliniğinde açık bulunan Doçentliğe tayin yapılması İçin bir doçentlik jürisi seçimine geçilmiştir.Üniversiteler Kanun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1962
  • Ücretlerini alamayan 270 işçi çalışmadı Rami Taşhtarla'da kurulu bulunan bir motor fabrikasında iki aya yakın bir süredenberi ücretlerini alamayan 270 İşçi,topluca iş yerine gelerek işbaşı yapmamışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1962
  • İç politika için «gizli oturum» isteniyor ANKARA,ÖZEL Y.T.P.Edime milletvekili Talât Asal dün Genel İdare Kuruluna bir önerge vererek İç politika hakkında mecliste «gizli oturum» yapılmasını teklif et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1962
  • 3 00 tonluk bir motor parçalandı Cerrahzâdelere alt «Cerrahoğlu» şilebi dün sabah Karadeniz boğazından girerken 300 tonluk Arapoğlu motoruna çarparak parçalamıştır.Motordaki 5 tayfa denize dökülmüş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1962
  • EiCHMANN'IN İÖAM KARARI TASDİK EDİLDİ Baştarafı Birincide harekete geçerek kararın temytzlııl istemişti.TEK ÜMİT BAŞKAN Bunun üzerine Eichmann'ın avukatı Dr.Robert Servatius'un israil Reisicumhuru Izh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1962
  • ARSA FiATI 25 YILDA İKİ BİN MiSLi ARTTI t Baştarafı Birincide «Para kazanma imkânını fazlasiyle temin eden arsa alım satımına,bir düzen verilmediği takdirde,mesken probleminin çözümlenmesini beklemek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1962
  • "Hazine 6-7 yıl evvel çıkarıldı,t Baştarafı Birincide nan İşgali sırasında köylerinde hiçbir kazının yapılmadığını kesinlikle.Söylemektedirler.Köyün en ihtiyarı' ve Yunan İşgalini çok iyi hatırlayan 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1962
  • MEZARLARIN BUGÜNKÜ DURUMU Milâttan 2500 yıl önce yaşıyan Dorak krallarına ait hazinenin bulunduğu yerler Apolyont gölünün güney sahilleridir.Burası atla Dorak köyüne bir buçuk saat mesafede olup gayri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1962
  • Müesseseler için Tam konforlu kiralık daireler.Tel:44 61 75 REKLAMCILIK 2373 6277
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1962
  • İSTANBUL VAKIFLAR BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER Muhammen Muvakkat Kapı No.Ada Parsel Hisse Bedeli Teminatı Kazası Mahallesi Sokağı EE.Es.Ye.TaJ No.No.Cfiısi Miktarı M2.Lira Kr.Lira Kr.Fatih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1962
  • SATILIK ARSA Ayvansaray'da Atik Mustafapaşa mahallesinde Bostan Sokak eski 45 ve 41 yeni 43 ve 47 numaralarda bulunan arsanın yüzde 70 hissesi acele satılıktır.Müracaat:44 40 82.44 39 55 İLANCILIK 422
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1962
  • DAKTİLO ARANIYOR Türkçe ve Fransızca lisanlarını okuyup yazması,keza büıoda dosya ve arşiv işlerini de deruhte etmesi şarttır.Alâkadarların sabahları 9-12 arası.TÜRK PİRELLİ LÂSTİKLERİ A.Ş.Fındıklı,At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 30.05.1962
  • Beşiktaş-ÜGü SEYİRCİ:5604 kişi HASİLAT:19.382 TL.HAKEMLER:Muzaffer Savran E.Talay N.Kibarel îEŞİKTAŞ:Necmi Ekrem Münir Yükse Muhittin Kaya Arif Güven Şenol Birol Ahmet KARAGÜMRÜK:Ali Gökçen Nihat Orha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.05.1962
  • Ordu futbol takımımız Dünya Ordulararası Şampiyonasının final maçlarından ilkini bugün Atina'da Yunanistan'la yapacaktır.Resimde,Ordu takımımızın elemanları AEK stadında dün yaptıkları idmanda toplu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.05.1962
  • KİSA HABERLER GALATASARAYLI İlhan dün Boma'da Profesör Zappala'mn kliniğinde 1,5 saat süren muvaff:yetli bir menisküs ameliyatı geçirmiştir.DÜN toplanan Merkez Ceza Heyeti,Yesildlrekli Doğan ve PTT li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.05.1962
  • DÜNYA KUPASININ ALTI ŞAMPİYONU 11930 URUGUAY 1934 İTALYA 1938 İTALYA I 1950 URUGUAY I 1954 ALMANYA I 1958 BREZİLYA I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.05.1962
  • İstanbul Kız Voleybol Muhteliti şampiyon N IKR HAN AYDIN SAABBBÜCKEN'den bildiriyor Finalde Saar 05 ve AS Busse takımlarını da 3-0 mağlûp eden İstanbul Kız Voleybol karması,Avrupa şehirlerarası Voleyb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.05.1962
  • Kırcan Feriköy'de vazifeye başladı Fenerbahçe kulUbü eski Umumi Kaptanı Fikret Kırcan dün yeni kulUbü Ferlköye giderek resmen menecerlik vazifesine başlamıştır.Kırcan «Ben Fenerbahçeliyim,ölene kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.05.1962
  • Türkiye Kupasında üç büyükler seri başı Futbol Federasyonu,önümüzdeki sezon milli ligle beraber başlayacak olan Türkiye Kupasının esaslarını tesbit etmiş,Fenerbahçe,Galatasaray ve Beglktaş'ı seri başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.05.1962
  • T.DÜNYA KUPASI REHBERİ ŞİLİ;30 MAYIS-17 HAZİRAN 1962 FİNALİST MEMLEKET DÜNYA KUPASI'NDA ALDIĞI DERECELER ŞİLİ FİNALLERİNE NASIL KATILDI?ŞİLİ KAD ROS U MUHTEMEL ŞANSI 1930'da şampiyon,1950'de şampiyon,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.05.1962
  • BEYKOZ,Y.DİREK'İ EZEREK YEMDİ:5 1 NEZİH ALKIŞ MİLLİ ligde kader maçı yapan Beykoz,dün gece Yesildirelt'l hezimete uğrattı:5-1.Oyuna hızlı giren Beykoz,Tdakikada frikikten Erol vasıtasıyl*bir gol atara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.05.1962
  • Sekiz Finalist Bugün ilk imtihanda SANTİAGO,ÖZEL YEDİNCİ Dünya Kupası,bu gün Şili'nin dört şehrinde birden yapılacak maçlarla açılacaktır.Son defa,1958 de Brezilyanın kazandığı kupayı almak için Siliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor