Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.05.1962
  • DERLER TOPLANTISI BAŞLADİ fnönü'nün af konusundaki teklifleri karşısında Parti Başkanları mehil isledi inönü toplantıdan önce Sunay ile görüştü ANKARA,ÖZEL' AF konusundaki «liderler toplantısı» dün sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1962
  • TEŞEKKÜR l Gazetemizin kuru-I luşımun 13.yıldönü-I mü dolay isiyle çiçek,I mektup,telgraf ve te-r' lefonla tebriklerini bildiren okuyucu ve dost I larımıza teşekkür ede-1 j riz.MİLLİYET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1962
  • DOĞUMUN KONTROLÜ ZARURİ GÖRÜLÜYOR ANKARA,ÖZEL Devlet Plânlama Teşkilâtı.Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarıyla müştereken hazırladığı «Türkiyede İnsan gü-•uniin değerlendirilmesi ve eğitim banlaması» rap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1962
  • DURUM I Koalisyon ve Af meselelerinin halline doğru yjr O-ıLISYONU yaşatmak üzere tertiplenen toplantıların,komisyon çalışma-I IC lan ile ilgili kısmı dün bitirilmiştir Şimdi komisyonların tesbit etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1962
  • Bölükbaşı,Partisinden ve mebusluktan istifa edecek BÖLÜKBAŞI,partisinden ve Milletvekilliğinden istifa edeceğini açıklamıştır.Şehrimizde bulunan müstafi C.K.M.P.lideri bu kararnu evvelki gece ilçe tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1962
  • İçişleri Bakanı,Iparın Yurt dışına çıkışında bir mahzur görmüyor ANKARA,ÖZEL Geçen hafta içinde Trakya hududundan otomobille Türkiyeden ayrılan Armatör Ali tpar'a yurt dışına çıkmasında İçişleri Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1962
  • Tokyo'da iren kazasında dün 83 kişi öldü TOKYO,AJ".Aksi İstikametlerden gelen İki elektrikli banliyö treni dün raylardan fırlayan bir yük katarına bindlrmişlerdir.Korkunç kazada 83 kişi can vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1962
  • Gürsel Ankaraya gitti Şehrimizde bulunan Cumhurbp^kanı Cırın)Gürsel dün sabah âni o'arp";saat 6 da gtomobille Ankara'ya eitmijjtk.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1962
  • i TİTOV AMERİKA'DA ffifSS ziyaret etmekte olan Rus feza pilotu Gennan Titov dün Beyaz Saray'da Başkan Kennedy tarafından kabul edilmiş,daha sonra da Amerikalı feza ni'ıtu John Glenn ile buluşmuştur.Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1962
  • 3SS?SÜZME MODEL Adları gazete sayfalarında dolasan bâzı kişileri gördükçe insan elinde olmadan düşünüyor:Bu adamlar ne ise yarar,diye.Oysa hiç fazla düşünmemeli.Çünkü ancak yarayabilecekleri bir tek i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1962
  • SAMİ KOHEN ATİNA'DAN Türkiye'ye yardım için Atmadaki hava müsait Yunanistan Türkiye'den az yardım alacak NATO Genel Sekreteri Dirk Stikker dün MİT.T.İYETe verdiği beyanatta «NATO konseyinin Türkiye'ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1962
  • ^*âfr*%M KRALİÇE VE KÖPEK IrBM Şahl ve Krali/Londra'dan ayt ıı i* rılarak Hollanda'y Kltmişlerdir.Kraliçe Juilana İle Prens Bernhard'ın evlilik yıldönüralcrin hl*« bulunacak olan «anın Beninde,Londra'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1962
  • BUGÜN 16 SAYFALI TURİZM İLAVEMİZİ İSTEMEYİ UNUTMAYIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1962
  • «Askerî Af» a kırmızı oy veren A.P.Milletvekilleri hakkında tahkikat AKKABA,ÖZEL Adalet Partisi,askeri af kanununa Mecliste kırmızı oy veren A.P.11 milletvekilleri hakkında tahkikat açılmasına karar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1962
  • CEZAYİR'DE 104 MÜSLÜMAN ÖLDÜRÜLDÜ CEZAYİR,A.P.Cezayir tarihinin en kanlı günlerinden birini önceki gün yaşamıştır.110 kişi öldürülmüş,147 kişi yaralanmıştır.Öldürülenlerden 104 ü müsl umandır.Gizli Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1962
  • AP ve CHP ısyon için an Komisyonların vardığı kararlar üzerinde bir protokol imzalanacak ANKARA,ÖZEL KOALİSYONU yaşatma komisyonları dün çalışmaları-nı bitirmiştir.A_P.li ve C H.P.li komisyon üyeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1962
  • tfsiz İKİlc» Meclise doğru,ellertnda dövi* re bayraklar eldugu halde koflarken fistte)»e polisle mücadele ederlerken yanda)İŞSİZ İŞÇİLER BİR YURUYUŞ YAPTI Ankara'da polis barikatlarını aşarak Meclise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1962
  • YABANCIYA GÖNüI' VERME Bu eser harikulade bir erkeğin ve bu erkeğe gönül vermiş,birbirinden yırtıcı iki aşk kadınının hazin lükâyesidir.Fiatı:12,5 Liradır.AKAY KİTABEYİ Ankara cad.No.85 istanbul.Tel:2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.05.1962
  • PAŞADAN YARDIN İSTEDİ,a Belediye za-I kıtasında 415 Lira ücretle çalışan bir daktilo memuruydu.Uç ay fince evlenmişti.150 lira ev kirası veriyordu.Annesine bakmak zorundaydı.Evlenirken mecburi bâzı ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1962
  • İSTANBUL AMAN AVCI Kadıköy Tiyatrosu Piyes:Refik Erduran'ın son oyunu Aman Avcı aslında öne sürüldüğü gibi bir komedi değil.Tam bir «fikir farsı» dır.Oynan,ması güç bir oyun nevidir.Erduran'ın lık baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1962
  • SEX ROMANLARI LOUIS CHARLES ROYER'in iki şaheser romanını sunar.1 ÇILGIN BAKİRE,2 GÜNAHKÂR NİŞANLILAR Her okuyanı ihtirastan çılgına çeviren bu aşk ve ihtiras romanları plâstik kapak içinde yeni çıktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1962
  • ALÂKALILARIN DİKKATİNE Araartkadan İthâl WEN marka otomatik tabanca HAVYA'laruma *frlınl»üı FENIŞ KOLLEKTİF ŞİRKETİ Bankalar Caddesi Bereket Han No.84-6 GalaU UtanbuJ T*l«f«a M 42 12 İS 37 28 Telgraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1962
  • E R t S O Y Tıbbî Müstahzarat Lâboratuvarında I R K ALJ İN Analjezik İlâcı 10 20 tabletlik.Ö İR KALİN Natürel Güzellik ve Tıraş Kremi.03 E\k A L İ N Çocuk Pudrası ve Bikarbonat Naylon ambalaj-ihzar ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1962
  • Malatya k.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından i 23 Mayıs 19 tarihinde saat 11.00 de kapalı zarfla 40000 ton tahmil,tahliye i ihalesi yapılacaktır.Tahminî bedeli 80000 lira geçici teminatı 5i)Uradır.Şartname hergü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1962
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Yıldızların tesiri çok İyi.Ağır bir mes'ullyetten kurtulacak»*-KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Verdiğiniz bir söze pişman olacaksınız.Fakat bir arkadaşınız üzücü neticeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1962
  • İSTANBUL 7.27 Açılıg ve program 7.30 Neyler 7.40 Kur'anı Kerim 7.50 Sat eserleri 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Beraber şarkılar 8.30 Sabah konseri 9.00 Kapanış.11.57 Açılış ve program 12.00 Şarkıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1962
  • BULMACA SOLDAN SAÛA:1 Asker)birlikleri harp sahasında sevk ve idare İsi;Tutusucu bir cins mantar kurusu.2 Heri gelen kişiler;Tersi bayatı.3 Çalım;insanın İmal ettiği 4 Şarklı tarzında.5 Müslümanlıkta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1962
  • POPLİN SANAYİİNİN SON MERHALESİDİR REKLAMCILIK 1675 5105
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1962
  • c Babadan OgUİa Dededen toruna KALAN BİR ŞÖHRET ALİ MUHiDDiN HACI BEKİR I Merkezi:BAHÇEKAPI I Şubeleri:Beyoğlu,Karaköy,Kadıköy,Parmakkapı il III HFHIMB«—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1962
  • RİKKAT Acele Tasarruf Bonosu ve Tahvil alınır.Cağaloğlu Çatalçeşme Sokak No.4 MİLLİYET 5085
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1962
  • TEKİRDAĞ DEĞİRMENALTI PLAJ MOTELİ GAZİNO ve LOKANTA KURBAN BAYRAMI İÇİN YERLERİNİZİ AYIRTABİLİRSİNİZ YERİ Yeni yapılan ve sahili takiben Tekirdagından geçen turistik Avrupa yolu kenarında İstanbul'a 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1962
  • Sinek mücadelesi 1 Haziran'da Başlıyor Belediye 1 Haziranda sivrisinek ve karasinek mücadelesine başlayacaktırönümüzdeki bir hafta içinde Istanbulun 10 ilçesinde evlerin dış kapılarına karasinek ve si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1962
  • KARAYA OTURAN BİR TANKER KURTULDU Marmara adası güneyindeki «Klazati» körfezinde karaya oturan 1115 tonluk «Hızır Reis» tankeri dün saban kendi kendine kurtulmuştur.Geminin sef er durumu dip muayenesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1962
  • TEŞEKKÜR Ailemizin aziz ve pek büyük varlığı sevgili oğlumuz,kardeşimiz,babamız ve eşimiz Vatan gazetesi eski Yazı işleri Müdürü,Ege Ekspres gazetesi muharrirlerinden ve Akturizm Şirketi müessis ve or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1962
  • MEVLİD 6 Mayıs Pazar günü Fatih Camii Şerifinde ikindi namazını müteakip ecdadımın ruhlarına lthafen Kapalıcarşı İmamı Hacı RAİF BAHRİYELİ ve arkadaşları tarafından Hatmi Şerif ve Mevlid okunacağından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1962
  • SENARYO t% ÜYİİK bir meydanda dazlak kafaları,O yamrı yumru kulakları,çarpuk çurpuk dişleri,birbirine bitişik gözlerile A.Parti-İ liler,ayaklarında uzun paçalı iç donları,saf tu-E tarak aralarında h u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1962
  • ACI BİR ÖLÜM Kayseri eşrafından Mısırçarşısı esnafından Mevsim Manifatura mağazası sahibi,bayan İsmet îzmirli'nln zevci,Süleyman Alemdar'ın damadı,Sevim,Tecati,Nadire İzmirli ile Nermln Yağlıcı'nın ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1962
  • TEŞEKKÜR 14.4.1962 günü Tatvan'da âni olarak vefat eden ve Garanti İnşaat Ltd.Şirketindeki arkadaşlarının refakatinde İstanbul'a getirilerek 17.4.1962 günü Edlrnekapı Şehitliğindeki annesinin yanına A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1962
  • KOTA 167 84.06 Motor 1.C.A.Lisansı aranıyor.500.Dolar da olabilir Telf:48 72 01 MİLLİYET 5114
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1962
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:44 06 35)Pasifik Şarkısı Müzikal komedi.EMEK Tel:44 84 39)Gölgeler L.Goldonl 1.İNCİ Tel:48 45 95)İki Yetime M.Nur L.Sayar.KONAK Tel:48 26 06)Prensesin Macerası S.Loren R.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1962
  • TÜRK MÛSİKİSİ BESTEKÂRLARI KÜLLİYATI M.N.IRMAK I R.FERSAN C.CAĞLA I S.KAYNAK S.PINAR Z.A.ATAERGIN S.HOŞSES I E.ONGAN S.IŞILAY Dr.A.YAVAŞÇA M.PARS I 2.MÜREN K.SENÇALAR H.YENlGÜN D.TURAN R.AYAYDIN I.B.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1962
  • DAHİLİYE MÜTEHASSISI Dr.MÜCELLÂ D İR E N Almanyadan dönmüş ve hastalarını kabule bağlamıştır.Tel:47 55 78 Maçka Akaretler 98/3 MİLLİYET 5113
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1962
  • Ertan PAZARBAŞI ile Hıüki SARIBEYLİ Nişanlandılar 3.5.1962 İstanbul 508 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1962
  • ıMP *U^^m DOĞU Gülay ve Mahmut ERBACIOĞLU t Oğulları KORMAN'ın doğumunu akraba ve dostlarına müjdelerler istanbul 3.5.962 5U2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1962
  • SUADİYE Restoran Pavyon Bu Cumartesi Gebesi Memleketimizin bir numaralı ses vıldızı EROL BÜYÜKBURÇ v* vokal grubu Beynelmilel İspanyol şantözü CARMEN OUESEDA Sevilmiş orvantal dansös GÜLER Otel için K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1962
  • ANBAR MEMURU ABANIYOR Ciddî bir müessesede çalışmak üzere,kefil gösterebilecek,tecrübe sahibi ANBAR MEMURUNA ihtiyaç vardır.Referans ve fotoğrafla P.K.222 ŞİŞLİ adresine müracaat.BASIN 6622)5123
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.05.1962
  • KOTA Sıra No.208 AMPUL Tahsisi olanların müracaatları Okçumusa cad.Bankalar Sarayı kat 1-1 Tel:49 39 55 MİLLİYET 5087
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.05.1962
  • 4 MAYIS 1962-•M İ L L İ Y B T-SAYFA:S BOŞANIVIIYACAKLAR R.Burton'un karısı Sybil Burton ayrılacakları konusunda çıkan dedikoduları reddetti TAKVİMDEN BİR YAPRAK SENE 13 Liz«» Mi bir köseciğmde şu Sybi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.05.1962
  • CLCI CAN SAYFA:4 ¦MİLLİYET» 4 MAYIS İSO iVî VA7 KARISINA AŞIKMIŞ 4CMA4,SENİ DE KATMIŞIMA QC?K MZÎ-VOfSSUM/îSrfB^OE HTSHNe 6UMD4M/y SİTTİ, AL r.HA,ADAM SANA HAVf34N BU 6İR İRŞATTIK» KİZİL KADIRGA S4KAU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.05.1962
  • Türkiye'ye yardım için Atina'daki hava müsait t Baştarajı Birincide ker bu konuda:«Kararın oybirliği İle alınacağını ümit ediyorum,fakat kararı asıl verecek olan VATO'nun iktisaden gelişmiş üyeleridir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1962
  • DİNÇER garantili gömlekleri BAYRAM VE BAHAR İÇİN ÇÎMDİYL KADAR 60RİİLMEMİŞ YENUÇOK ZENGİN ÇEŞİTLER.TOPTAN VE PERAKENDE KÂRI ALMADAN İMÂLAT FİATINA UCUZ SATIŞLAR.İSTANBULDA DİNÇER MAĞAZASI Sultanhımam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1962
  • Karabük Belediye Başkanlığından 1 Şehrimiz Atatürk Bulvarının Asfalt betonu kaplaması işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Keşif bedeli 211680.00 TL.Geçici teminatı 11834.00 TL dır.3 İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1962
  • SEYAHAT DOLAYISI ÎLE ORTAK ARANIYOR İthalât Madenî eşya Tıbbî cihaz Projektör ve elektronik cihaz İslerini tek başına yürütebilecek ortak aranıyor.Yerler,Galata'da trifaze cereyanlıdır.DEVREN SATIŞ DA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1962
  • MAYIS Tecrübe ediniz ve fikrinizi aşağıdaki adrese vazınız LK 500 KİŞİYE BİRER DÜZİNE HEDİYE verilecektir.İLERİ KİMYA SANAYİİ A.Ş.Bomonti Fırın Sokak 49 İLANCILIK 3675 5102
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1962
  • Sevilen kıymetli sanatkâr NEŞE KARABOCEK Plâklarında okuduğu pT Q7 ALAASFURİYE Arapça sözlü)N y/AH ŞU DÜNYA DT OP Ş'vELER Rumca sözlü ™l BİR VEFASIZA KANDIM pT QQ KIZIL BİR OCAK GİBİ fi YILLAR BOYU aı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1962
  • Eyüp İcra Memurluğundan:960-363 135.000 adet birinci sınıf kumlu tuğla 7.5.1962 günü saat 16 30 17 de pazarlık yoluyla Eyüp Küçükköy muhtarlık binasında satılacaktır.Müşteri çıkmadığında 9.5.1962 günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1962
  • AP ve CHP Koalisyon için anlaştı I Baştarajx Birincide tan Bakanlar,gruplara katılarak soruları cevaplandıracaklardır.Hlki grup müşterek hareket edecek ve bir tek iktidar grubu gibi davranacaklardır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1962
  • BÖLÜKBAŞI p Baştarap Birincide sizlerin gösterdiğiniz reaksiyon,demokrasi prensiplerine aykırı olmuyor mu?diye sormuştur VATAN HAİNLİĞİ Bunun üzerine bir delege,»Vatandaşlardan binlerce oy almış bir p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1962
  • KİRALIK Şirket için elverişli,denize nazır 16 odab yazıhane P.K.Salıpazan,34 e müracaat.İLANCILIK 3727 5100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1962
  • SATILIK MAKİNELER Motörü akuple 80-60 lık bıçkı,bileme,zımpara makineleri nakil dolayısiyle satılıktır 49 35 49 BASİN 6623)5122
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1962
  • BAYRAM MÜNASEBETİYLE Yeni Çeşitler Rakipsiz Fiatlar KIZ VE ERKEK ÇOCUK AYAKKABILARI Sağlam garantili imalât-Taban astarı tesbitli Hususi forma lâstik topuklar No.20-25)No.26-30)35,37.50tl NAPOLİ ERKEK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1962
  • LİDERLER TOPLANTISI Baştarafı Birincide LİDERLER TOPLANIYOR Saat 17.00 de başlayacak toplantıda bulunmak üzere önce Başbakan İnönü Meclise gelmiş,daha sonra toplantıya A.P.Genel Başkanı Ragıp Günıüşpa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1962
  • Kartal Maltepe As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından 2490 sayılı kanunun 31)inci md.nin fıkrasına istinaden aşağıda çeşit ve miktarları yazılı YİYECEK maddelerinin 18 Mayıs 962 günü saat 15 de Kapalı zarf usulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1962
  • 275 LİRA TAKSİTLE DAİRELER 3 Oda,hol,mutfak,hamam-tuvalet)balkon,kömürlük 27.500 liradır.7500 lirası 3 defada,üstü ayda 275 lira taksitle 6 senede ödenecektir,inşaat betonarme karkastır.Birinci konten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1962
  • Devlet Orman İşletmesi Mustafakemalpaşa Müdürlüğünden 1 işletmemiz Devecikonak bölgesi Devecikonak istif yerinde 62 adet 39.317 M3.1 sınıf normal boy,98 adet 61.191 M3.2.sınıf normaı boy,15 adet 5.980
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1962
  • C.K.M.P.Kütahya İl başkanının açıklaması C.K.M.P.Kütahya II Başkanı Mehmet Gürağaç gazetemize bir mektup göndererek 23 Nisan 1962 tarihli nüshamızdaki bir resinıaltı hakkında açıklamada bulunmuştur ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1962
  • SENATO GÖ1ÜŞECEK ANKARA,ÖZEL Cumhuriyet Senatosunda işsizlik.ile ilgili olarak.«Genel görüşme.açılması kararlaştırılmıştır.Esat Çağa'nın bir önergesiyle genel görüşme Salı günü açılacaktır.Dün sabah,İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1962
  • İşsiz yürüyüş yaptı ğ Baştarajı Birincide Bu işçiler,Sendikaya bağlı işçiler değillerdir.İkametgâhları da yoktur.Bu yüzden hiçbirini bulamıyoruz.Nitekim,sendikalı işçiler yürüyüşe katılmamışlardır.YÜR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.05.1962
  • Beykoz santrforu Şirzatın rakip kaleye neticesiz bir hücumueykoz,can havliyle Sür'atli ve hırslı oyunla rakip defansı çökerten Sarı siyahlıların gollerini AptuUah ve Şirzat attı •ermci:5449 u*t HASİLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.05.1962
  • G.Saray,A.Gücü ve Ş.Hilâl'den çekiniyor Galatasaray profesyonel futbol takımı meneeeri Gündüz Kılıç,«Bu hafta Şekerhilâl ve Ankaragücü İle yapacağımız iki maçta üç puan kaybettiğimiz takdirde şampiyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.05.1962
  • Palermo,Brezilyalı Faustinho'yu denedi ROMA,ÖZEL Palermo'nun bu mev:Fernando'nun yerine »atın almayı tasarladığı Brezilyalı insayt Faustinho,Palermo'ya gelmiş ve ilk antrenmana çıkmıştır.1.65 boyunda,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.05.1962
  • Bütün Avrupa Real'i 5-3 yenen ve Portekiz'de milyonlarca taraftara sahip bulunan şampiyonlar şampiyonu Benfica takımının alâmeti farikası:BeyAz kartal Futbol otoritelerinin «Gladyatörler savaşı» olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.05.1962
  • Emirgân güreş kampı Pazartesi günü açılıyor Kampa,Konya'da yapılan Türkiye Birinciliklerinde ilk iki dereceyi alanlarla Federasyonun davetlileri katılacaklar YAVUZ BAYRAKTAR ANKARA'dan bildiriyor DÜNY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.05.1962
  • t(HAMİT KAPLAN Dietrich ondan çekiniyor H.KAPLAN n DİETRİCH GÜREŞMEKTEN I KAÇIYOR,DEDİ I NECMI TANYOLAÇİ MÜNtH'DEN BİLDİRİYOR I Dünya şampiyonu Dietrich,Û hâlen Demirspor güreş takımly-M le birlikte M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.05.1962
  • KISA HABERLE» PAZAR günü hakem tarafından tatil edilen İstanbul Üniversitesi İstanbul İk.Ti.İl.Akademisi maçı bugün saat 19 da İ.T.Ü.salonunda tekrarlanacaktır.FUTBOL Federasyonu Merkez Hakem Komitesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.05.1962
  • Balkan şehirleri boks furnuası Sofya'da III.Balkan Şehirleri Boks Turnuası 21-29 Mayıs günlerinde Sofyada yapılacaktır,tik defa Istarıbulda yapılan turnuaya bu sene İstanbul,A:ina,Sofya,Belgrad ve Bük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.05.1962
  • Amerikalı basketbol antrenörü gitti 3 aydan beri memleketimizde bulunan Goodyear VVİngfoots basketbol takımı antrenörü Hank Vaughan dün Amerikaya dönmüştür.Memleketimizde kaldığı müddetçe İstanbul ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.05.1962
  • VEFA'LI İBRAHİM 21 GÜN CEZA ALDI ANKARA,ÖZEL Dün.toplanan Merkez Ceza Heyeti,ifadeleri gelmediği itfin Lefter,Şenol ve Birol hakkında herhangi bir karar alamamıştır.Rakibine kastî tekme atan Vefalı B.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.05.1962
  • Ankara Kızlar Voleybol iurnuası bugün başlıyor ANKARA,ÖZEL I.Ankara Kızlar Enternasyonal Voleybol Turnuası bugün saat 20 d« Kolej salonunda başhyacaktır.Bugün yapılacak açılış merasiminden sonra Israe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.05.1962
  • iadrosu Pazartesi açıklanıyor Federasyon Başkam Apak değişik bir taktikle oynayacağımızı,açıkladı.ANKARA,ÖZEL A^ Mayısta Israel ile kar-C^5 ŞÜaşacak olan millî fuî bol takımımızın 16 kişilik kadrosu p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.05.1962
  • ilk maçını Sah gecesi Mithatpaşa stadında Fenerbahçe İle yapacak olan Stoke City takımı diin trenle sehrimLce gelmiştir.Resimde,misafirler Sirkeci garında.O'Neil,Men,Mudie gibi şöhretlere sahip ingili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.05.1962
  • Beşiktaş,Yesildirek' beraberliği gik Metinin penalhsm.S,Beyazl,lar Ahmet'in volesi ile cevap verdiler I rı II I l I l I ııı ı l| l Ilı I M«—1|.I Tl I I H SEYİRCİ:5429 Kişi HÂSILAT:17.494 TL.HAKEMLER:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.05.1962
  • Türkiye Güreş Şampiyonası,Konya kapalı spor salonunda yapılan bir merasim ile sona ermiştir.Resimde,kapanış merasimine iştirak eden güreşçiler görülüyor.Balkan ve Dünya Şampiyonaları için:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
 • Turizm ilavesi, Sayfa 1
  • 04.05.1962
  • MİLLİYET GAZETESİNİN İLAVESİDİR.AYRICA PARA İLE SATILMAZ.BATI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 1
 • Turizm ilavesi, Sayfa 2
  • 04.05.1962
  • ANTALYA ANTALYA SAHİLLERİNE «TÜRK RİVİYERASI» DENİR.FA-KAT BİR FARK VARDIR:BURADA TABİAT GÜZELLİĞİ TA-RİHLE BİRLEŞMİŞTİR.KLEOPATRALAR,NOEL BABALAR BU-RALARDA YAŞAMIŞLAR,BURALARDA MENKIBELEŞMİŞTİRmi «T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 2
 • Turizm ilavesi, Sayfa 3
  • 04.05.1962
  • 5.000 yıl önce de burada insanlar vardı!ipiırfigrps^^ ANTALYA ve çevresi tarih ve arkeoloji bakımından çok önemli bir yerdir.Kazılar neticesinde,yontma taş devrinden,milâttan önce ve sonraki devirlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 3
  • 04.05.1962
  • II Mfl Traktörlerine Sahip Olmak Çiftçimizin Yegâne Emelidir.Antalya Accııtası Adnan Yerebakan ve Ort.Koli.Şti.ANTALYA Telefon 12S0 1581 BATKŞ 123 t 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 3
  • 04.05.1962
  • BEDFORD 7 Tonluk 1962 Model Dizel Kamyonları 107 IIP.Motor KaloriEcr Hava Firenli EN ÇOK SATILAN KAMYONDUR Antalya Acentası ADAŞ KOLL.ŞTİ.ANTALYA Telefon 1280 BATEŞ 121 I 42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 3
 • Turizm ilavesi, Sayfa 4
  • 04.05.1962
  • spendos ide CİDE XAHTH0S santos Tabiat güzellikleri ile bezenmiş Antalya,ayni zamanda tarihi şehirlerin harabeleri ile doludur.Antalyadaki tarihi şehirleri gezmek için bütün sahili baştan bağa dolaşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 4
 • Turizm ilavesi, Sayfa 5
  • 04.05.1962
  • ALANYA TÜRKİYE'DE MUZUN İKİNCİ VATANI OLAN ALANYA,KALE-LERİ YLE BİR ORTAÇAĞ HAVASINA BÜRÜNMÜŞTÜR.TURİST,BURADA RAHAT BİR OTEL,İYİ BİR LOKANTA BULUR VE TABİ ATIN BÜTÜN ZENGİNLİKLERİNDEN İSTİFADE EDER.N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 5
  • 04.05.1962
  • DOĞAN RESTAURANT Alaturka ve Alafranga Servtı TAZE BALIK ÇİĞ VE İÇLİ KÖFTE Denize nazır ALANYA 184 MILL1YET t 2t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 5
 • Turizm ilavesi, Sayfa 6
  • 04.05.1962
  • MANAVGAT ŞEHRE ADINI VEREN MANAVGAT ÇAYI YEŞİL AKAR VE TURİST,BU GÜZEL BELDEYİ ŞELÂLELERİYLE HATIRLAR.Manavgat'a adını veren Manavgat çayı,biri yukarda menbada ve diğeri,şehre varmadan önce iki şelâle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 6
  • 04.05.1962
  • DÜNYA ÇOCUKLARININ SEVGİLİSİ "NOEL BABA,DEMRE'LİDÎR Aya Nikola'nın lâhdi burada bulundu,HER yeni yıl başında,dünya çocuklarına hediyeler getiren,Hıristiyan âleminin en büyük azizlerinden Noel Baha'nın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 6
 • Turizm ilavesi, Sayfa 7
  • 04.05.1962
  • DENİZLİ DENİZLİ OVASININ HÂKİM BİR TEPESİNDE BULUNAN PAMUKKALE ŞİFALI SULARİYLE ASIRLARDANBERİ MUZ-DARİP İNSANLARIN DERDİNE DEVA OLMUŞTUR.AN-CAK SON YILLARDA SULARIN AZALAAASI KAYALARIN BEYAZLIĞINI Bİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 7
 • Turizm ilavesi, Sayfa 8
  • 04.05.1962
  • r C«»IWıWl'l1WII I s NE GORULUR,NE YAPILIR GÖRÜLECEK YERLER PAMUKKALE:Denizliye 22 kilometredir.Şifalı suların meydana getirdiği travertcnler ile ılıcaları görülmeye değer.HtERAPOLİS:Pamukkale travert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 8
  • 04.05.1962
  • Memleket sathına yayılan istasyonu Balıkesir yolu Eskişehir yolu Mobil sızı yolda bırakmaz uşak afyon" MANİSA* İzmir yolu SULTANHİSAR p~ MI C/I AYDIN A rVt-P£MUKKA!İSPARTA BURDUR MUĞLA BODRUM ^MARMARİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 8
  • 04.05.1962
  • CHEVROLET PİKAPLARI DİZEL KAMYON ve uzun OTOBÜS ŞASİLERİ 1962 KAMYON VE ŞASİLERİ i DERHAL TESLİM EDİLİR Bol yedek parça RESMÎ MINTIKA DİSTRİBÜTÖRÜ AHMET ŞEVKİ ZAMAN VE ŞKİ.Antalya,Hükümet Cad.No.14 Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 8
  • 04.05.1962
  • DENİZLİ İKTİSAT BANKASI TAŞ.Sermayesi 1.000.000 TL.Kuruluş Tarihi 1927 Her nevi banka muameleleri yapar.Tasarruf ikramiyeleri Denizli'ye isabet eder.MİLLİYET İ II
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 8
  • 04.05.1962
  • BOYA,APRE VE İDROFiL FABRİKASI M.ALİ TAN Tel:1962 Ev:1878 lndantercn,Naftel,Direk ve bilumum boyalar.Buharla boyanır.Ayrıca bez kısmımız da emrlnizdedir.Sarayköy Cad.Bedesten ici 38 DENİZLİ MİLLİYET 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 8
  • 04.05.1962
  • AL BESLEN BİSKÜt VE Şekerlemeleri NEFİS TAZE BESLEYİCİ Adres Kurşunlu Sok.N«.M DENİZLİ Tel:1056 MİLLİYET t M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 8
  • 04.05.1962
  • AKELEKTRiK TAKSİTLE SATIŞ Radyo,Pikap,Buzdolabı,Bisiklet,Motorsiklct,Elektrik Süpürgesi,Dikiş Makinası,Elektrik malzemesi T.ı.Adres Bayramyeri No.C Tel:1793 DENİZLJ MİLLİYET 1 tt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 8
 • Turizm ilavesi, Sayfa 9
  • 04.05.1962
  • CHEVROLET 1962 PİKAPLARI m d ı DİZEL KAMYON ve uzun OTOBÜS ŞASİLERİ KAMYON VE ŞASİLERİ i DERHAL TESLİM EDİLİR Bol yedek parça RESMÎ MINTIKA DİSTRİBÜTÖRÜ AHMET ŞEVKİ ZAMAN VE ŞK1.Antalya,Hükümet Cad.No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 9
  • 04.05.1962
  • BOYA,APRE VE İDROFiL FABRİKASI M.ALİ TAN Tel:1962 Ev:1878 lndantercn,Naftel,Direk ve bilumum boyalar.Buharla boyanır.Ayrıca bez kısmımız da emrlnizdedir.Sarayköy Cad.Bedesten ici 38 DENİZLİ MİLLİYET I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 9
  • 04.05.1962
  • AL BESLEN BİSKÜt VE Şekerlemeleri NEFİS TAZE BESLEYİCİ Adres Kurşunlu Sok.N«.İt DENİZLİ Tel:1056 MİLLİYET t M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 9
  • 04.05.1962
  • AKELEKTRiK TAKSİTLE SATIŞ Radyo,Pikap,Buzdolabı,Bisiklet,Motorsiklct,Elektrik Sitpttrgesi,Dikiş Makinası,Elektrik malzemesi T.ı.Adres Bayramyeri No.C Tel:1793 DENİZLJ MİLLİYET 1 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 9
  • 04.05.1962
  • Memleket sathına yayılan istasyonu ile R Balıkesir yottı Mobil sızı yolda bırakmaz UŞAK AFYON Eskişehir yolu 0 MANİSA* İzmir yola buldur' MUĞLA BODRUM ma^mARIS AKŞEHİR1 Konya yoto İSPARTA ANTALYA* MAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 9
  • 04.05.1962
  • r 0«»IWıWl'lW»l j'I';*£Rü3PJ9j NE GÖRÜLÜR,NE YAPILIR GÖRÜLECEK YERLER PAMUKKALE:Denizliye 22 kilometredir.Şifalı suların meydana getirdiği travertcnler ile ılıcaları görülmeye değer.HtERAPOLİS:Pamııkk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 9
 • Turizm ilavesi, Sayfa 10
  • 04.05.1962
  • Göller Bölgesindeki,göllerin en büyüğü olan Eğridir,etrafını çeviren yüksek dağlarla,fevkalâde bir manzaraya sahiptir.Eğridir,gölü ve etraftaki dağları sebebiyle,hem yas ve hem de kığ ayları için bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 10
 • Turizm ilavesi, Sayfa 11
  • 04.05.1962
  • MORİS Otobüs Minibüs)ve Kamyonetleri Konfor iktisat ve Sağlamlık Garantisidir.Antalya Acentası ADAŞ KOLL.ŞTİ.ANTALYA Telefon 1280 BATEŞ 120 t 43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 11
  • 04.05.1962
  • ANTALYA 0 TURİSTLERİN beğenecekleri Son Model elbiseleri ancak Tüccar Terzi Oral hazırlar ve kendilerine büyük kolaylık sağlar.Antalya,1023.9 EN leziz Antalya Bıçak Kıyması Kebablarını ancak Antalya'h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 11
  • 04.05.1962
  • MUĞLA AKDENİZ SAHİLLERİNDE BÜTÜN YOLLAR MUĞLA'YA ÇIKAR.FAKAT OTELLERDE YATAK SAYISI AZ OLDUĞU İÇİN BU GÜZEL ŞEHİRDE KALABALIK KALMAK GÜÇTÜR.Muğla'nın şirin kasabası Fethiye'den bir görünüş.OCAK ŞUBAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 11
  • 04.05.1962
  • BEDFORD-KAMYONLARI En çok satılan araba Müşterilerimize her türlü kolaylık gösterilir.ACENTASI ADAŞ KOLL Şti.Tel:1280 ANTALYA MİLLİYET İ 34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 11
 • Turizm ilavesi, Sayfa 12
  • 04.05.1962
  • BODRUM HARİKULADE TABİAT GÜZELLİĞİ VE UCUZ BİR EGE KASABASI.FAKAT YOLU BOZUK VE TURİST-LER İÇİN FEDAKÂRLIK İSTEYEN YURT KÖŞESİ.B ODHUATa yaklaşıkça,yol uzadıkça uzar,bir yokuşa tırmanıp,tekrar inersin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 12
 • Turizm ilavesi, Sayfa 13
  • 04.05.1962
  • FETHİYE SENENİN İKİ AYI YAZ,ON AYI İSE BAHARDIR.PROF.BAADE,BURASI İÇİN ŞÖYLE DEMİŞTİR «DÜNYANIN EN NADİ* DE KÖŞESİ,EL DEĞME-MİŞ BAKİRE.FETHiYE'ye,Akdenizin incisi derler.Eğer,birgün sizin de yolunuz b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 13
 • Turizm ilavesi, Sayfa 14
  • 04.05.1962
  • MARMARİS DENİZ,GÜNEŞ,ORMAN,HUZUR VE RAHATLIK BELDESİ,PROF.BAADE'-NİN GÖRÜŞÜNE GÖRE «BURASI İKİNCİ BİR POR-TOFİNO».MARMARİS için,Profesör Baade ¦Burası bir ikinci Portofino'dur» demiş,ve burada,16 Nisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 14
 • Turizm ilavesi, Sayfa 15
  • 04.05.1962
  • Eğridir,gölü ve özellikleriyle İsparta'nın 1 numaralı turistik bölgesidir.Şirin evleri,harikulade güzel manzaralarıyla Eğridir,görülecek yurt köşesidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 15
  • 04.05.1962
  • oA^ 1W DÜNYACA MARUF HOLLANDA MENSELİ DİZEL KAMYONLARI 8 tonluk A 16 OD 516 I A HAC 1/om.mnıı 1 kamyonu O 120 Beygir gücünde 6 silindirli,ekonomik DAF Diesel,motoru.Yekpare çelik konstrüksyonlu uzun ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 15
  • 04.05.1962
  • SHEÖHESfflS ÂNOMAG TRAKTÖRLERİ Çiftçinin güvendiği yegâne TRAKTÖRDÜR Tel:1581 1280 ACENTASI Adnan Yerebakan ve Ort.Koli.Sti.ANTALYA MİLLİYET İ.35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 15
  • 04.05.1962
  • ECRİDİR ESKİ ESERLER ULU CAMİ Hamitoğulları zamanında Hızır Bey tarafından yaptırılmıştır.Anadolu'daki en büyük camidir.Minaresi temel üzerine değil,kemer üzerine oturtulmuştur.Camiin karşısındaki Dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 15
  • 04.05.1962
  • DEK01 KOLLEKTiF Şti.BEDFORD STEYR TEMPO OM MERCURY DENİZLİ ve havalisi umumî Acentası Tel:1255 1904 MİLLİYET İ 27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 15
  • 04.05.1962
  • KONAK OTELİ Şahane manzaralı,yegâne istirahat edebileceğiniz oteldir İSPARTA Tel:1391 MİLLİYET I 26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 15
  • 04.05.1962
  • Mahdut Mesuliyetti Halıcılar Küçük Sanat KOOPERATİFİ Dünyaca şöhret yapmış İsparta Halılarının en güzel desen ve kalitede,Sümerbankm ilmelerinden ortakları vasıtasıyle imâl eder.Toptan,perakende ve ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 15
  • 04.05.1962
  • Halıcı Mehmet Bilginer Sayın müşterilerimizin arzu buyurdukları her desen ve ölçüde halı siparişi kabul etmekle büyük bir memnuniyet duyar.İSPARTA:Turan Mah.Yeni Yol No.12 Tel:1010 MİLLİYET İ.36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 15
  • 04.05.1962
  • Hakikî Jet Giirman Otobüsleri İşletmesi istanbul Sirkeci Ebussuut Cad.Büyük Anadolu Palas Oteli Tel:22 7S 32 Terminal,Giirman Jet Otobüsleri Yazıhanesi 43.Tel:22 72 76 İzmir Santral Garaj Ege Yazıhane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 15
 • Turizm ilavesi, Sayfa 16
  • 04.05.1962
  • Gezi Programını Nasıl Hazırlamalı GÜNEY Batı bölgesinin turistik yerlerini Antalya İsparta Eğridir ile Denizli Pamukkale)Muğla olarak iki grupta ele almalıdır.BİRİNCİ KISIM:Bu grupta Antalya ve çevres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 16
  • 04.05.1962
  • Bu ilâvedeki yazıları İSMAİL SİV-Rİ hazırlamış,fotoğraflar ÖZKAN ŞAHİN tarafından çekilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 16
  • 04.05.1962
  • «JOHN DEERE Hususiyetleri:71—86 HP gücünde Dizel motorları 12-14 ayak tabla genişlikleri 75-100 cm Batör genişlikleri 5 Sarsaklı beşer kademeli Çift silindirli tabla kontrollün Hidrolik tertibatla kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm ilavesi
   Sayfa 16