Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.04.1962
  • geme Kurumu tarafından tertiplenen güzellik müsabakası yapılmıştır.Müsabakayı,Figen Kuscuoğlu adındaki kız «ocuğu kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1962
  • fimi ıılWTO wwMmfifcı ¦ifirilıimM» 'i SâF ve KOALİSYON I ^l IYASI re askerî a/konularında yapılan tartışmalar,iki 1^ karşıt partinin zaruret tahtında kurdukları koalisyonun i |f sîinîliğmi ortaya çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1962
  • ARJANTİN'DE SEÇİMLER DÜN İPTAL EDİLDİ BUENOS AİRES,A.P.Arjantin Reisicumhuru Guido,seçimleri iptal etmiştir.18 Martta yapılan seçimlerde Peron taraftarları 9 Valilik ile 47 Milletvekilliği kazanmışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1962
  • Köprülü hakkında takibata geçildi ANKARA,ÖZEL Yeni Demokrat Parti Genel Başkanı Fuat Köprülü hakkında tedbirler kanununa aykırı hareketten takibata geçilmiştir.Köprülünün geçenlerde yaptığı basın topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1962
  • iki gazete takbih olundu Basın Şeref Divânı,iki İstanbul gazetesinin Basın Ahlâk Yasasına uymadığına kanaat getirmiş ve bu gazetelerin takbihini kararlaştırmıştır.Divânın bu konuda yayınladığı 22 No.l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1962
  • Parti liderlerini inönü toplantıya davet edecek ANKARA,ÖZEL Bakanlar Kurulu toplantısından çıkan Başbakan ismet inönü «Partiler üstü çeşitli meseleleri görüşmek üzere ParÜ liderlerini kısa zamanda top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1962
  • ARTIK BASTONA MUHTAÇ DEĞİL Sn':IA8AP UÇARI Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel dün sabah Çankaya küskünden yürüyerek çıkım» ve Çankaya semtinde yarını saatlik bir gezinti yapmıştır.Gürsel,yürüyüş esnasında bao
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1962
  • Dr.Küçük'e muhalif bir Türklerden biri,karısının vuruldu gazetenin sahipleri olan gozu onunae olduruldu LEFKOŞA,AP.RADYO LEFKOŞA'da Türkçe intişar eden haftalık «Cumhuriyet» gazetesinin iki naşiri Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1962
  • PANİK ÇIKAN SİNEMADA 4 KİŞİ EZİLEREK ÖLDÜ İZMİR,özel ödemiş ilçesinin Zafer sinemasında dün öğle üzeri kadınlar matinesinde küçük bir kızın «yangın var» diye bağırması üzerine panik çıkmış,4 kişi kapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1962
  • 0332?«eratı Çamura düşünce Sayın Cumhurbaşkanı:Siyasi at,bataktaki bir cisme benzer,dokundukça batar,demiş.Bize kalına bu at,batan bir cisim değil,bataklıkta dimdik duran bir kazıktır.Dokunuldu &u içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1962
  • u*$^stm®m:£i£mmmm l* GERÇEK ÇIPLAK DOLAŞIR» ALMAN ATASÖZÜ I,*P#AN ^S^ıY.ftiffiffi^^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1962
  • SENATO YERDİ "147 fer,i KJ.Çrtrt'İŞJSS^alBBMBBMİSnî.^JL.I I İlli.t.I Hu.IMM 2«*t»aS»B 147 öğretim üyesinin tekrar Üniversiteye dönmesine karar veren tstaubul Üniversitesi Senato» dûn yapaııa oldufcu o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1962
  • Müslüman TOrk Evinin Temtl Din Kitabı HAK DİNİ KUR'ÂN DİLİ Merhum Elmalılı Hamdi Yazır'ın 9 ciltlik Türkçe tefsiri 8 înci cildi de çıktı Çıkaran:MUHTAB YAZIR:Aşirefendi Caddesi Elkâtip han No.8 İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1962
  • YTFliler,siyasî af tasarısı 15 Mayıs'a kadar Meclise gelmezse teklifi kendileri yapacak ANKARA,ÖZEL P Meclis Grubu m dün yaptığı toplantıda 22 Şubat olayları ile ilgili tasarıya müsbet oy kullanmaya k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1962
  • C'Jİ.P.'ıün tutumunu müzakere eden Aksal ve İsmet İnönü.Gümiişpmlca koalisyondan çekilmenin bahis mevzuu olmadsğmı söyledi ANKARA,ÖZEL Meclis Grupları 22 Şubat olayları ile ilgili tasarıya müsbet oy a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1962
  • Ankara hâdisesinin sanıkları yargılandı "Yılanların Öcü,filminde hâdise çıkaran 26 sanıktan ikisi hakkında takibat açıldı.Talebe Cemiyetleri bildirilerle hâdiseyi protesto ettiler «Yılanlarla öcü» faâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.04.1962
  • flr5?M m m BAN Etibank'm 19 Nisan 1962 tarihh ikramiye keşidesi Ankara Şubesinde 9.Noter huzurunda yapılmıştır.1 No.hı APARTMAN DAİRESİNİ veya 40.000 lira)ANKARA ŞUBEMİZDEN 28666 hesap numarah TAHSİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1962
  • 1İW!IHMj jTiirkiyenin Müşterek Pazara katılması)TÜRKIYE'nin Avrupa İktisadi Camiasına Müşterek Pazar)katılmasının yeniden mevzubahis edildiği şu günlerde,bu konu üzerindeki çalışmaların hızlandığını g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1962
  • İSTANBUL 7.27 Açılı» ve program 7.30 Melodiden melodiye 8.00 Haberler ve hava durumu 8.13 Sas eserleri 8.30 Solodan orkestraya 9.00 Kapanı».11.57 Acılı;ve program 12.00 Şarkılar 12.20 Hana Conzelman o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1962
  • j£ OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Sevinç İçindesiniz.Epeydir beklediğiniz arzunuz yerini buluyor.0A KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] İhmal ettiğiniz bir mesele »arpa saracak.Telâşa düşmeden dostlardan y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1962
  • r SİNEMALAR İ BEYOĞLU ATLAS Tal:44 08 35)Fındık Kurdu A.VuyukJaJd Yunan filmi.EMEK Tal:44 «4 39)1 Bafo Cengaver Kraliçe)1.R.2.halta)İNCİ Tal:48 43 95)Merhaba Askım E.Fer.SUARE:Ask v« Yun»,ruk O.GUnglr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1962
  • BmiiMM:mK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m 1 2 3 4 5 6 7İ 1 8 9 İSİ ~m SOLDAN SAĞA:1 İnsan lık.2 Yağlı kara;Kötü;Bir nota.3 Olmayacak sebepten beslenen kin;Tersi bir İlimiz.4 Tersi dolayısıyle anlatma;Bir isi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1962
  • GARGARİN Boğaz Hastalıklarında REKLAMCILIK 144U 4ÜC3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1962
  • m KOTA 59 ve 83 alınır.Mutemetlik yapıla.Tel:44 45 52 MİLLİYET 4Ö51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1962
  • VEFAT Selanik eşrafından Evronoszade merhum Hasan Hıfzı beyin oğlu,Sabrlye Büyllkaslan'ın eşi,Alpaslan,Turgut Bledanın dayıları,Enlse Eğenin amcası Refik Hıfzı Büyükaslan 23 Nisan 1962 günü Hakkın rah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1962
  • TEŞEKKÜR Bir futbol maçında kırılan bacağıma muhtelif doktorlar tarafından ameliyatlar yapıldı takat 'totr "törltl pil'a bulmadım;Sol bacağımda,beni artık tam malûl hale getiren bir yalancı mafsal teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1962
  • jT**—DOĞUM Müzeyyen özfakih CHP.Konya Milletvekili Fakih Özfakih ikbal'in doğumunu dostlarına müjdelerler.Ankara 22/4/1962 MILLTVET 4654
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1962
  • VE F A T Merhum Dr.Sami Gözonar'm eşi,merhum Sabih Gözonar,Dr.Semih Gözonar,Mübeccel Koyutürk,Teknur Altınorak'ın sevgili anneleri,Oğuz Koyutürk,Feyyaz Altınorak,Zelıra Gözonar'm kaymvaldeleri.Hikmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1962
  • GENÇ MUHASEBE YARDİMCİSİ Ecnebi firma tarafmdan acele olarak aranmaktadır.Almanca veya Ingilizceye aşina olması şarttır.Tel:48 32 70 MİLLİYET 4648
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1962
  • ıat—Ah İsmet Paşa ah,ah derim sana.I IA baba,de baba;olmadı olmadı.En niha-^|yet işte Başbakan ile koalisyona katılmış olan partinin lideri küsüştüler.Tornayd ile E tornistanın izdivacını gördüğümüz z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1962
  • Komisyoncuların Vatandaşları Dolandırdığı İddia ediliyor İstanbul Umum Emlâkçılar Derneği ve Cemiyeti ile İstanbul Ticaret Odası Emlâk Komisyoncuları Komitesi,vatandaşların bâzı şahıslar taralından al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1962
  • İnşaat yaptir i lacaktir Şirketimizin Vatan ve Millet Caddeleri arasında yaptıracağı 42 daireli Blok Apartman inşaatında Malzemeleri Şirketimize ait olmak üzere muhtelif işçilikler Müteahhide verilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1962
  • Paşa paşa,sol elle NİSAN günü llk-T ^okul öğrencUerln-Jmtt0 den bâzılarına,apuletlerlnde orgeneral ve amiral rütbeleri bulunan üniformalar giydirilmiş,şeref tribününe davet edilmişlerdi.Çocuk Genel Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.04.1962
  • Türkiye vakiflar bankasi nsı 35 inci ŞUBESİNİ 27 nİsan 1962 40 I 60 000 LİRALIK HUSUSİ KEŞİDE I ¦I BU ŞUBEMİZDE HESAP AÇTIRANLAR BANKAMIZIN UMUMİ ÇEKİLİŞLERİNE OE İŞTİRAK HAKKINI KAZANIRLAR 8SHH ata B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1962
  • KİRALIK BÜYÜK DEPO Haliç Fenerinde ana cadde ve sahilde,nhtımlı,Teleforuu 1800 m2 Büyük Depo Müracaat Tel:44 67 66 MİLLİYET 4649
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1962
  • Yarın b,mecmuasında Ytlın en büyük tarihî tefrikan ESİR SULTAN Ow Sultanın Vatikanda.Papanın yancıdaki hayatı,fimitsia askı hazin ölümü.Tansı Çarlık Rusyatı Muharrlrlarindaa Yarın îü I mecmuasında En
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1962
  • piig Üç dakikada Hakiki bir bakımı Tokaloa Kremlnia muntazam bakımı ile elde edilen neticeler hakikaten sayanı hayrettir.Kırmızılıklar,sivilceler,siyah be* oekler ve hatta buruşuklar kaybolur,en kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1962
  • GAZİNOSUNDA Perşembe Cumartesi Pazar geceleri NECDET KARAR DANS KUARTETİ 15 TENZİLÂTLA Nefis yemekler ve mükemmel servis Tel:62 40 01 125 BASIN 5958)4617
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1962
  • CERYANU e* ZENITH OMEGA Dikiş Makinaları Komple oiarak satılmaktadırve TRANSİSTORLU RADYOLAR kârla aatoaa araedUmistto.ÖZKA YALAR MAĞAZASI Marpuççular Sabuncu Han Cad.Bıaa Paşa Han No.26 BEKLÂMCILIK 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1962
  • 185 KOTA Sıra numaralı 84,49 ve 85.05 Gümrük tarifeli lisana aranıyor.Tel:47 36 46 İLÂNCILIK 3480 4644
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1962
  • Poplinleri Elbiselikleri Trençkotlu kla rı Çamaşırlıkları TEKSTİL FABRİKASI REKLAMCILIK 1569 4633
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1962
  • FRANSIZ MALI NYLON KORSE ve KÜLOTLARI 65 TL KORSECİ DİLBERDE B*yofiiu,İstiklâl Cad.Kenber Han No.297-1 Galatasaray Tel:49 38 64 Ankara'da Tülin Mağazan Anafartalar Cad.Belediye altı İLANCILIK 2933 464
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1962
  • BÜTÜN MEMLEKETİ İLGİLENDİREN BAŞYAZI:ISTANBULU AL,GULZAR YAP!YUSUF ZİYA ORTAÇ Kırk yılın an güzel kapak karikatürü* LÂLE DEVRİ!Çizen:BÜLENT SEREN BU SAYFADAKİ İMZALAR:Hikâyeler:Rifat İlgaz Hüseyin Kor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1962
  • İV s *W Hl S^Pİlİİ m0î^mL r ELELE Paskalya tatilinden faydalanan Elizabeth Taylor ile Richard Bur-7 ton' ha,ta « nunu Adriyatik sahillerindeki Porto Santo Stefano kasabasında,elele tutuşarak ve öpüşer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1962
  • om,elifim için r zamma taraftar değil pu/afoğ/u gümrük cezalarının azaltılacağını,Yaka sigarasının Bayramda çıkarılacağını ve viski Hatlarının artırılacağını söyledi NECMİ ONUR Gümrük ve Tekel Bakanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1962
  • Bir anne ile iki çocuğunu öldürenler yakalandı ERZURUM,ÖZEL Horasan İlçesinin Yazılı Taş köyünden Melâhat Bahar İle İki çocuğunu boğarak öldüren Halik Ural İle Ali Ural aynı köy yakınlarında bir saman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1962
  • Pazar günkü Eonse BELEDİYE Konservatuvarı Türk musiki icra heyetinin ayın yirmi ikinci Pazar günü Şan sinemasında verdiği konserden bahsetmemek bir muvaffakiyetin karşısında lakayt kalmaktır.Güzel san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1962
  • HALDUN DORMEN ve GALİP SAN takdim ederler PASİFİK ŞARKISI south pacıfıc)büyük müzikal komedi Yazan Müzik S.Koyan O.HAMMEIISTEİN RİCHARD HALDUN JL LOGAN RODGERS DORMEN Ki bolüm,yirmibeş tablo 2 MAYIS Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1962
  • Rize,nin İspanya'da bîr tayfası tevkif edildi Hâdiseye,tayfanın arkadaşını bıçaklaması sebep oldu.Polis geminin hareketine müsaade etmiyor CADtZ ispanya)AJ».İspanya polis makamları dün,TUrk bandıralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1962
  • Bir nine ile torun,enkaz altında kalarak öldü DENİZLİ,ÖZKL Çal İlçesinin Baklan bucağında Süleyman Kemiklinin evinin tavanının çökmesi neticesinde 60 yaşındaki annesi Çevriye İle 4 yaşındaki kızı Emin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1962
  • Hava Kuvvetleri,bir okulu onardı ÇANAKKALE,ÖZET,Ulupınar köyü İlkokulu,Hava Radar Mevzi Kumandanı Binbaşı Bekir Sakızoğlu tarafından Ordu adına onarılmış ve aynı okuldan 13 çocuk giydirilmiştir.23 Nis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1962
  • pp_BU CAHAV/AP-L& ülAKTAM)MMUAMBAZ,te(cn ^OMÜ^MEIC LÂZIM ^OlUM M YETER ^AHA!HAfiAM EDECEfrÎM MAS KARttSİfMI YECİBEIÂPECEP# TABANCASIN» AMplRAN Ak DİİLCAHÖjM HEOlum.KEPİMÜ GÜRÜLTÜ?DHL BEKlf C4ÜİP r PE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.04.1962
  • CİCİ CAN PAK AT T «AV BT^EDırsa Mi i~ ANNENE N»E KADAfe BEI^ZİVOE Bu w\zA\erç5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.04.1962
  • F!mER AhBA BlMı VEMESE ÇA^ıRı YORSUN—L.OKANTA YAK TıbJ BuBASıN» ğâ£7f BEı_îeı_l bîr:yaştAN SON.ZA İNSAN ZEKÂSINDA oedîşME ol.uk mu Oı-V\AX OlüR MuHkajzjk\yiLuAtrcMR E ANA AKIL.vEt^i-VOR.FAKAT HAL.A B(
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.04.1962
  • Hlert Çarşamba *u,nl utı 25 zıik.d.N t S A N N,"n 19 6 2 VAKİT VASATÎ EZANÎ Gün©» ükle ikindi Akşam Yatsı Irnsâk 3.07 12.12 16.01 18.59 2CI.3Ö 3.14 30.08 S.14 9.03 12.00 1.41 8.16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.04.1962
  • Blf Sahibi;Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına ERCÜMENT KARACAN ümumt Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür.HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür NAMIK SEVIK Magazin kısmın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.04.1962
  • İLAN TARİFESİ t.3.4 tayfalarda santimi 30 T.L.9 İnci sayfada santimi 15 T.L.Birinci sayfada baslık mJ,100 TX.Düiün.Nişan,Nikâh.Vefat ve Teşekkür İlanları 8 santim* kadar_80 T.L.Küçük İlanlar kelimesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.04.1962
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık S2 T.L.6 Aylık t 40 T.L.Yıllık ı 76 T.L.Tabancı memleketler icln Adi posta il* bu ücretlerin bir misli alınır.Uçak postası için tarife,kullanılacak pulun defeerine görm derişir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.04.1962
  • T.C.BAYINDIRLIK BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Maltepe Makine Ve ikmal Grup Şefliğinden Ambalaj işlerinde kullanılmak üzere 25 m3 beyaz çam kereste açık eksiltme ile 18/5/1962 Cuma günü saat 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.04.1962
  • DOĞU ALMANYA CUMHURİYETİ VEB ZVVICKAUER MASCHINEN FABRİK SEYYAR DİZEL HAVA KOMPRESÖRLERİ HAVA ve BOYA KOMPRESÖRLERİ PİYASAYA ARZEDİLMİŞTİR Türkiye Umumi mümessili MURAT TAK)sanayi ve ticaret Galata Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.04.1962
  • KELİMESİ 100 KUJRUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK SUADIYE Şaskınbakkal denize nazır önü kapanmaz 1032 metre arsa ağaçlıklı 120.000 tediyede kolaylık.44 83 69.ACELE Apt.Bomonlide bodrum İle beraber 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.04.1962
  • 72 Hayır,babasının hayatının masaya sürüldüğü bir kumarda kızını kullanamayız.öyle İse ben gidip YEŞİL ENTARİYİ ALAYIM.Evet sırasıdır,sanırım.Bizi belki bu kalleşliğimiz İçin hiçbir gün affetmeyecek.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.04.1962
  • BALIKÇILIK Geçici balıkların bu seneki inişlerinde av verimi 3)SITKI üner 1 unumu minini Lüferi 2 Ekim ayı »onlarında ve Kasım ayında 4-5 adedi 2 bir kilo gelen Lüferler,iri Lüferleri takiben Boğaza 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.04.1962
  • DOĞUM Mllllyet'in Turgutlu Muhabiri Şaban Baskm'ın bir kız çocuğu dünyaya gelmiş,yavruya HAYRÜNNÎSA adı verilmiştir.MİLLİYET 4655
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1962
  • 'namtmıyacak derecede Ucuz!MSTİİNkALİTjt t% 5 sene garanti Ç\Ayarlı raflar Tecumseh ekovat zAntFve EKOHOMİK f\Geniş evaporatör Asgari sarfiyat 2/0 Litrelik 205 Litrelik 175 Litrelik 135 Litrelik Türki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1962
  • NOI 3C PUDRALARI 5«İRÎE M LERİ PARFÜf^ İVE LOSYONLARI REKLAMCILIK 15Q0 4632
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1962
  • VENEDİK STORU ve LEVHA ALÜMİNYUM İTHALÂTÇILARINA 8 inci kotaya istinaden Venedik Storu veya Levha Alüminyum ithal edeceklere dünyaca tanınmış British Alüminium ve Tube Investment Ltd.Müesseseleri malû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1962
  • 2 tekerlekli Vasıtalarda dünyanın en şöhretli markası NSU Çuickly S 3 vitesli,fevkalâde ekonomik ve kullanışlı NSU Ouickly T 2 3 vitesli,iki kişi rahat taşıyabilir,ekonomik ve sağlam NSUPRIMAV175cc Ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1962
  • ım i^jff.yi.u-t.marnımı amm:TOR&f MAKİNE** SIRİ UALİNM İMÂL İÎTİ&İ.Sililik Şanzum-anlı İ M İki devirli,*ve Ustüri vasıflı uurlk MtaiJiv,İzahlı broşürünü isteyiniz 7UKK HAKİNE «a.s t;ABVUMIAUMAN CEtÂL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1962
  • SANAYİCİLERİN DİKKAT NAZARINA!BATI ALMANYA HAHN UND KOLB •MATRA-WERKE ÇEKOSLOVAKYA TOS-MAS-SKODA Fabrikalarından tezgâh,oto tamir teçhizatı ve diğer avadanlıklar ithal etmek isteyen sanayicilere profo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1962
  • ESKİ LASTİKLERİNİZİ YENİLEYİNİZ Hakiki GOODYEAR kauçuğu ve metodu ile sırt geçirtilen lastikler yenisi kadar dayanır.GOOD/YEAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1962
  • Evet,Cutex ruju sayesinde yakından iki misli daha güzelsiniz.Cutex daha fazla renk maddesi ihtiva ettiğinden dudaklarınızı daha canlı gösterir.Unutmayınız;En samimi anlarınızda rujuna ihtiyacınız vard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1962
  • Çelik Tel Halat Satın Alınacaktır 1 ihtiyacımız bulunan 4100 metre 8-13,5 5-19 ve 22 mmlik 6X19 LW.R.C Preformed improved plough steel Wire rope Ungolvanized Right Lay-Langlay)çelik tel halat kapalı z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1962
  • 2.HAFTA EMEK SİNEMASINDA S A F O CENGAVER KRALİÇE)The Warrior EMPRESS)RENKLİ SİNEMASKOP KELRWIN MATHEWS TINA LOUISE BASIN 6084)4665
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1962
  • ithal fiatindan ucuza İstenilen miktar Galvaniz ve D.K.P.ÇEMBER Genişlik 8 mm.den 27 mm.ye kadar muhtelif Kalınlık 0,25 mm.den 1,5 mm.ye kadar muhtelif Nejat Tuğcu,Galata Tersane Cad.Buğulu Sokak No.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1962
  • YENİ RATH ORPM Asidsiz banyo ve duş sabunu krem Dft.111 UIVrıH alinde suda köpürür.RATH Ol?Pl\I Temizlik,ferahlık ve dinlenme Yalmz büyükler değil,çocuklar ve bebekler hoşlanır BATH ÖREN!İLANCILIK 334
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1962
  • RADYO KUTUSU YAPTIRILACAK Numunesine uygun 2500 adet tahtadan radyo kutusu yaptırılacaktır.Talip olanların Galata Okçumusa caddesi No.39/51 Arsimidis Müessesesine müracaat.İLÂNCILIK 3461 4636
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1962
  • rowxsJYOAt Muammer Hoyi FANTAZİ KADIN ÇAMŞIBLARI imalât ve Toptan Satış Yeri:Tokatuyan İş Hanı kat 1 No.11 G.Saray Beyoğlu Tel:44 48 53 MİLLİYET 4653
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1962
  • İlan İstanbul 13 Üncü İcra Memurluğundan:961/4734 Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen 22 52 49 numaralı telefonun İntifa hakkının açık artırması 5/5/962 Pazartesi saat 10 10.30 ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1962
  • DÖKÜM KALORİFER KAZANLARINI f:ter c I H ed i N.ii^,f.Uzun ömürlüdür Dilimli olduğundan en dar yere girer^-Ekonomiktir—Moderndir FAAL 2526 4628
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1962
  • 10 BÜYÜK ARTİST BİR ARADA ORHAN GONŞiRAY-TÜRKÂN ŞORAY PERİ HAN KENAN PARS 66 AHMET T.TEKÇE AYSEL TANJU SUPHİ KANER EROL KESKİN BÜLENT ORAN ZÎYA METİN AŞK ve YUMRUK" Senenin en heyecanlı ve en muhteşem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1962
  • İDEAL GİYİM Trendotluk SUPkRPOUN 7/f YILDIZ 539 4657
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1962
  • İCA'dan 84.45 Tarifeden İspanya'dan makine ithal etmek isteyenlerin DERHAL TESLİM Müracaat Tel:49 37 41 İLÂNCILIK 3476 4637
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1962
  • Y.T.P.AF İÇİN Baştarafı Birincide nin 1963 e tehiri mânasına geleceği,bu tarihte ise bir çok ilgilinin esasen müddetlerini doldurmuş olacağı,tebliğde bildirilmektedir.Tebliğde,koalisyonun iki partisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1962
  • ANKARA HÂDİSESİNİN SANIKLARI YARGILANDI Baştarafı Birincide PROTESTOLAR Dün Hukuk,Siyasal Bilgiler,Tıp,ilahiyat Fakültesi ile Orta Doğu Teknik üniversitesi Talebe Cemiyetleri müşterek bir bildiri yayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1962
  • KIBRIS'TA İKİ TÜRK GAZETECİ VURULDU Baştarafı Birincide hakkında yakında açıklama yapılacağı bildirilmiştir.«Cumhuriyet» son sayılarında sistematik olarak Dr.Küçük'e karşı yazılar yayınlamış ve başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1962
  • Aftan faydalanacak mahkûmların listesi bu hafta belli olacak ANKARA,ÖZEL Sağlık Bakanı Suat Seren,A.P.Meclis Grubunda Kayseri'dekl mahkûmlardan sürekli hastalık,sakatlık ve kocama halleri bulunanların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1962
  • AY'A GİDEN FÜZENİN ÂLETLERİ BOZULDU WASHİNGTON,AA.A.P.RADYO Amerikanın evvelki akşam fırlattığı «Ranger-4» füzesi arızalı bir «beyin» ile,Ay'a doğru yoluna devam etmektedir.Roket,yarın öğleden sonra A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1962
  • Üniversiie!er"147 ler„i kabul ettiler Baştarafı Birincide Geri dönmesi kararlaştırılan öğretim üyelerinden 24'ü Ord.Profesör,17'si Profesör,27'si Doçent,5'i eylemsiz Doçent,9'u Asistan,1 uzman,1 okutm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1962
  • İki gazete takbih olundu Baştarafı Birincide bul gazetesinin takbihi kararlaştırılmıştır.Ayni gazetenin bir müddetten beri yayınladığı muhtelif haberlerin muhteva ve başlıkları üzerinde duran Basın Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.04.1962
  • Beşiktaş dün hükmen ilân Karar bire karşı dört müsbet oyla alındı.Millî Ligde baraja hangi takımların düşeceği bu hafta belli olacak ÜN toplanan İstanbul Milli Lig Tertip Komitesi,Beşiktaş Vefa maçını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.04.1962
  • Gençler arası Basket turnuası Bugün başlıyor BOLOGNA,ÖZEL F.Î.B.A.tarafından Türkiye,Fransa,İspanya,İtalya,Polonya ve Çekoslovakya'nın İştirakiyle tertiplenen Enternasyonal Gençler Basketbol Turnuası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.04.1962
  • PALERMO,YENİ BİR KADRO İLE GELİYOR İtalya lig sekizincisi Palermo,yeni transferleri ile Cumartesi günü memleketimize gelerek ilk maçını Pazartesi akşamı Ankara'da 19 Mayıs Stadında Gençlerblrliği İle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.04.1962
  • Tofo'da 12 bilenler 31 bin 109 ar lira alacak ANKARA,ÖZEL Spor Toto'nun 35.haftasına ait tasnif ve değerlendirme dün sona ermiş ve 12 maçı doğru tahminde bulunan 10 kişinin 31.109 ar lira alacakları t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.04.1962
  • Otomobil yarışçısı Moss fecî bîr kaza geçirdi LONDRA,ÖZEL Dünyanın en meşhur otomobil yarışçılarından İngiliz Stirling Moos,Pazar günü geçirdiği fecî kazadan sonra hast?qn/de koma halinde yatmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.04.1962
  • Oscar kazanan artist futbolcu İlk defa Oscar kazanan bir sporcu olan Maxlnıillan Schell en sağda)Greer Garsın ve Rita Moreno ile beraber bu ânı yasıyor.W Alman aktristi Maria Schell'in kardeşi Maxmili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.04.1962
  • Beş güreşçimiz kampa girmedi ANKARA,ÖZEL GÜREŞ Federasyonu tarafından toplu çalışmalar için Ankara'ya çağırılan güreşçilerden Hasan Güngör,Kâzım Ayvaz,Hilmi Demirağ,Yaşar Tekin ve Hâmit Kaplan davete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.04.1962
  • KISA HABERLER YAZ aylarında da devam edecek olan Spor Loto'nun kanunu önümüzdeki günlerde Büyük Millet Meclisinde görüşülecektir.Spor Lolo,hükümet teklifi olarak Meclise getirilecektir.ROMEN Rapid tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.04.1962
  • HASTA OLAN LEFTERİN YERİNE YÜKSEL ALINDI A millî kadroya seçilen Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis dün rahatsız olduğunu bildirerek kampa iltihak etmemiştir.İki gündenberi Büyükada'da istirahatte bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.04.1962
  • 15.Avrupa jünyorlar turnuasında ispanya'yı 1-0 mağlûp eden MUSTAFA ispanya'ya golümüzü attı.Golümüzü Mustafa finaldeki rakibimiz affı.Rom Dun de fevkalâde bir oyundan sonra İspanya'yı mağlûp eden genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.04.1962
  • l m av.i.v-îUiSİ [SAMİ ÖNEMLİ]!ikinci golünü penaltıdan Recep atmıştır.Yüksel'in düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Recep yukarda görüldüğü gibi gole çevirmiştirn gece İlk defa derli toplu bir oyun çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor