Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.04.1962
  • Parmaklıktan sarkan çocuğu itfaiye kurtardı Uç yasında Refik Kıral isimli bir çocuk dün Cağaloğlu Ticarethane sokakta bir apartımanın beşinci katından aşağıya düşmek üzereyken çağırılan itfaiye tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1962
  • Paris'te bir Türk,bir kızı pencereden attı Güzel San'atlar tahsili yapan genç,gürültücü kadınlardan diğerinin kolunu ısırdığını da söyledi PARİS,Özel Muhabirimiz MİSEL PERLMAN'dan PARİS'in talebe muhi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1962
  • INONU MAŞLAR YAPIYOR Başbakan,Gürsel,Dinçer ve Alican ile görüştü ANKARA,ÖZEL BAŞBAKAN îsmet İnönü,22 Şubat olaylarına karışanların aflariyle ilgili tasarı hakkında Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel,C.K.M.P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1962
  • Hasta mahkûmların affı için hazırlık ANKARA,ÖZEL Cumhurbaşkanı Gürsel'le,Başbakan inönü'nün Köşkte yaptıkları toplantıdan sonra,siyasî çevreler.Devlet Başkanı İle Hükümet Başkanının,Anayasanın 97 ve 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1962
  • A.P.Merkez idare Kurulu "Siyasî af„ tasarısının 1 Temmuza kadar Meclise sevkedilmesini istedi Tatile kadar af tasarısı,hükümetçe getirilmezse A.P.Koalisyondan çekilerek tasarıyı kendi getirecek A.P.AN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1962
  • Köprülü'ye göre:"Siyasî cürüm yoktur ki af olsun.ANKARA,ÖZEL Yeni Demokrat Parti Genel Başkanı Prof.Fuat Köprülü siyasi af hakkında,«Siyasi cürüm olmaz ki,siyasi at olsan.Bizim parti buradaki af ile i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1962
  • 332 aaaa Kabak tadı Biliyorsunuz aon zamanlarda liderlerin partilerinden ikide bir istifa etmeleri moda oldu.Verilen havadislere göre,Bölükbası bitmem kaçıncı defa olmak üzere C.K.M.P.den gene istifa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1962
  • İnönü,Örtülü Ödeneğin sâdece Millî Emniyet işlerine sarfını İstedi ANKARA,ÖZEL Başbakan İsmet İnönü dün ilgililere bir kere daha emir vererek.Başbakanlık örtülü ödenek» inin,sadece Milli Emniyet İstih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1962
  • Amerika'da 30 bin kişi Türkçe öğreniyor ORHAN TÜREL Şehrimizde de şubesi bulunan millet* İcrarası lisan okulunun kurucusu ve Başkanı Charles T.Berlitz,«Amerlkada Türklyeye ve Türk lisanına duyulan ilg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1962
  • Anayasa Mahkemesi Kanun Tasarısı Karma Komisyonda ANKARA,ÖZEL Millet Meclisi dün,Anayasa Mahkemesi tasarısını görüşmüştür.Tasarıda Cumhuriyet Senatosu tarafından yapılan değişiklikleri kabul edilmediğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1962
  • [A.CEVDET SIDAL] KIZ OLMAYI TERCİH ETTİ ta 20 y«ıvı*.wkNHiı ibnuın ki i i p,blrI terclh etml8tir 13 yasına kadar ku olarak yasayan v» «Ayşe» ismiyle nüfusa kayıtlı balunan şahıs,bundan sonra erkek kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1962
  • ir genç gelin düğün ssrasmda kudurup öldü Davetlilerin ellerini öperken ısırmaya başlayan kızın temas ettiği 100 kişi müşahede altına alındı ANTALYA,ÖZEL KAŞ ilçesinin Kalkan bucağında 17 yaşında Leyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1962
  • i A.P.'mn KARARI A F konulunda AJP.çevrelerindeki geHemeUr haftanm en AA önemtt olayı haline gelmiş ve bütün dikkatleri toplamıştı.Çeşitli saflıalardan geçen ve xaman zaman koalisyonun mevcudiyetini t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1962
  • Fırınların ekmek çıkarma kararına rağmen askerî fırınlar hazır bekleyecek.Dün ekmek sıkıntısı çekildi EKMEK fiatı yeniden tesbit' edilecektir.Fırıncıların bugün ekmek çıkarmamak için verdikleri karard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1962
  • 700 TELEFONDAN 650'si SOYULDU Şehir hudutları dahilindeki 700 umumi telefondan 650 si meçhul hırsızlar tarafından kırılarak soyulmuş ve takriben 30 bin lira çalınmıştır,«idarenin elinde çalınan telefo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1962
  • iP»"i İM Bitkin,yorgun ve ümidi tamamen kırılmış olan eski general Salan dün hapishanede sorguya çekilli\l mistir.Salan,«Etrafımızda herşey çöküyordu.Böyle olması mukadderdi» demiştir.Duruşması 15 May
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1962
  • aniinde harb Önlendi ayrılan Ordu şefleri,Cu m hnrbaşkanı tarafından uzlaştırıldı BUENOS AİRES,AP.GENERALLER arasında yapüan mütareke ile Arjantin'de bir iç harb önlenmiştir.Ordunun ikiye ayrılmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1962
  • YENİ ESERLER BOŞ YUVA Kerime Nadir*in en aon,en güzel romanı MO İNSANLIĞIN HALİ Andre Malraıuc.Goncourt mükafatı kazanmıştır.500 FANTOMANIN ELBİSESİ Fantama Berisinin 10.cu kitabı 500 ENJEKSİYON Dr.Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1962
  • Bir Amerikalı Assubay yol kazasında öldü istanbul'daki Amerikan Yardım Heyetinde görevli 22 yaşındaki assubay Leer Saer dün sabah erken saatlerde Yeşilköy Yeşilyurt arasındaki bir trafik kazasında par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1962
  • YUNAN ORDUSU,NÜMAYİŞLERİ BASTIRACAK ATİNA,Özel muhabtrhnSs MABCEAC bildiriyor Evvelki sseeki kanlı nümayişlerden aonra Atina'da sükûnet avdet etmiştir.Muhtemel olayları Önlemek için Yunan ordusuna kış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.04.1962
  • Baharın Renk ve Tazeliği KULA KUMAŞLARINDA Bol desen Zarafet Kalite %h W yeg3n» Saftı f*5a$sz*»t ISTANBULDAt Hitfon uran Elmadağ IZMlRDE,Abancak KULA MENSUCAT FABRİKASI A.Ş.KISMET 1 4493
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1962
  • SELANİK BANKASI T.A.Ş.45.000 liralık keşidesi Bir Kişiye 15.000 Lira ikramiye Son Yatırım Tarihfc 28 Nisan Tafsilât Gişelerimizde İLANCILIK:2953 4503
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1962
  • tuat*turno' un r*PtMDOBU*» 0.0» T tUlEİ ~OU OU CHâ ÖZEL ÖĞRENİM MUTLAK BASARI Eser.gıılil Q* tdıltr.k.Kuıuıl «tıbalij n.r.d.ÖDEMELİ gond.rıllr fi*,15 TL Siparıj vs Oerattlf lıahat «dreıi G U NrS E V İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1962
  • AFİŞ RESSAMI ARANIYOR izmir'in tanınmış bir boya fabrikasmm reklâm işlerini tedvir için ATIŞ RESSAMI aranıyor.Dolgun ücret,müsait şartlar,Avrupaya eğitim maksadiyle 1 ay seyahat 1 Askerliğini bitirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1962
  • şç oğlak burcu [22 Aralık 20 Ocak] Bir mektup alacak,çok düşüneceksiniz.Bir karar vermeniz liızıra.Veremlyeeekslnlz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Üzüntünüzü kimseye açmayınız.Boşuna dedikoduya karışac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1962
  • 1111111 I I I P 111 I 111 I i I 1.1111111 I I 111.11111 11111111 I 111 11 I I 11 I IIIIIIIHilll.il,III III 1,11 HIM III MIH.Illll.IIMIIt.IHIMI.11 11 11 I 11 I I I I 1111 11 M I I 11 I M 1 I 111 111 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1962
  • SOLDAN SAftA:1 Bir mülkü başkasına bırakma;Göz rengi.2 Araplarda sef;Organ.3 Petrol bölgemiz;Tersi isim.4 Kansızlık;5 Temennâh;Arap yarımadası ila Mısır arasındaki yarımada.6 Bir gıda;Sanayide kullanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1962
  • TEŞEKKÜR Ali* büyüğümüz AYŞE EKEMEN'in vefatı dolayısiyle cenaze merasiminde bulunan,çiçek gönderen,ziyaretimize gelerek veya mektup,telgraf ve telefonla acımıza iştirak eden muhterem zevatın göstermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1962
  • VEFAT İşletmemiz Hareket Servisi «aOdür muavini,HÜSNÜ BAYDUR ebediyen aramızdan ayrılmış olup Cenazesi 22/4/1982 tarihinde ikindi namazını müteakip Yeşilköy camiinden alınarak Bakırköy mezarlığına def
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1962
  • Gilman SAYINOL ile Sadettin DEMİRKOL Nişanlandılar.İstanbul S1/4/M3 MİLLİYET 4497 MÖGSSS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1962
  • KARABURÇAK S E R G t AÇTI Ressam İhsan Cemal Karaburçak dün Şehir galerisinde 14.sergisini açmıştır.25 tablonun teşhir edildiği sergide Viyana'd a takdir toplayan eserler da vardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1962
  • KİRALIK ŞOFÖRLÜ ŞOFÖRSÜZ Lüks Hususi Otomobiller Sirkeci Serdar Sok.No.S CİHAN OTELİ Tel:22 06 08 MİLLİYET 4498
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1962
  • M E V L I D Aramızdan ansızın ayrılıp bizi çok derin acılara garkeden kıymetli varlığımız ŞEHİME ALÇIN'ın aziz ruhuna ithafen ölümünün 40 inci gününe tesadüf eden 24/4/1962 Salı günü öğle namazını müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1962
  • LEYLÂ ERDURAN Dışardan TÜRK dostu ve buradan giden hastaların favori hekimi Münihli Profesör Lâmpe'nin esi Melek Lâmpe Batı Almanya Cumhurbaşkanı tarafından bir nişanla mükâfatlandırıldı.Sebep:vatanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1962
  • Rüşvet alan Belediye memuru Mahkûm oldu Bakırköy'de,bir İnşaata İzin vermek vaadiyle Sadık adında bir şahıstan 200 lira rüşvet aldığı iddiasıyle Dördüncü Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan Belediye Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1962
  • NEBAHAT ASLAN TEVKİF İÇİN ARANIYOR Adliye'nin mânevi şahsiyetini tahkir suçundan ikinci Ağır Ceza Mahkemesinde 10 ay hapis cezasına mahkûm olan A.P.li Nebahat Aslan'ın,«tashih-i karar» talebi.Temyizce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1962
  • LALE HAFTASI 50 BİN LALEİLEAÇILDI Lâle haftası dün açılmıştır.Emirgân korusunda,Hollanda'dan getirtilen lâleler çoğaltılarak meydana getirilen lâle bahçelerinde 50 bin lâle bulunmaktadır.Haftanın deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1962
  • ARKADAŞINI YARALIYAN 13 YILA MAHKÛM OLDU Arkadaşı Ahmet Işınhak'ı Kadıköy'de bıçakla öldürmeğe teşebbüs eden Erdoğan önkal.dün İkinci Ağır Ceza Mahkemesinde 13 yıl,4 ay hapis cezasına mahkûm olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1962
  • Bu akşam 19 20 de Çocuklarınızla beraber İSTMBUL RADYOSUNU dinleyiniz.REKLAMCILIK İtti Oto TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1962
  • I İLANCA.I dûrzaL o/o 100 NYLON MOUSSE* ÇORAPLARİ Yazlık zengin renk ve desen çeşitleri çıkmıştır.ÇORAPÇILARDAN ARAYINIZk İLANCILIK:3274 4504
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1962
  • Bahçe ve Fidan Meraklıları Yediveren bodur güller,büyük çamlar,manolyalar,muhtelif afta fidanlarını,salon yeşilliklerini OrtakSy Ankara Fidan Bahçesinde bulabilirsiniz.Tel:48 22 45.BÖLÜYffr 449»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1962
  • f SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:44 M 35)Şahane Goller.EMEK Tel:44 84 39)Snfo Cengaver Kraliçe)t.R.İNCİ Tel:4t 45 95)Merhaba Askım E.Fer.KONAK Tel:48 26 06)Gene Kızıl Çilesi C.Gable.KÜÇÜK EMEK Tel:44 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1962
  • S" Küçük bir anket GEÇENLERDE beş on kişi arasında bir tek sorudan ibaret bir küçük anket yaptım* Bu dununda Başbakan obamı ne yaparsınız?Bizim mahallenin kasabn Önce,dedi,ahlâkı düzeltirim.Ahlâk çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1962
  • NT OYUNCULARI 3-29 Mayıs 1-30 Haziran İZMİR ANKARA Turnesi dolayısı ile SON HAFTA BATEŞ 115 4492
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1962
  • BÜYÜK ARSA SAHİPLERİNE İstanbul Ankara İzmir ve Adana şehirleri belediye hududlan dahilinde tesis edilecek MESKEN SİTELERİ için inşaat yapmağa müsait 10.000 M2' den büyük olmak şartıyla 100.000 M2' ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.04.1962
  • NİSAN MİLLİYET' «ATFA:S KÖPEK KOYLU HOŞ MEMO,SÜLALESİ,DOSTLARİ,DÜŞMANLARI w 1 a lV 1 ht E* HOŞ MEMO BONCUK ANA GÜL PEMB1 ALIK KAZİYE DOMUZ KIZ HOŞ MEMO'nun Türkiye'ye gelişinde Altemur Kılıç'ın rolü b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.04.1962
  • J A VS* Af m tını «mw«»«i Çocuk Bayramı.Bayram Çocukları.ÖĞRETMEN:Çocuklar,demiş,bugün imtihan edeceğim sizi.Fakat tarih,coğrafya,matematik filân değil.Doğrudan doğruya zekânıza,hayalinize hitap eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.04.1962
  • biden yakasız Ur tayyörü.Modelin «incirden btr süsü var.Tayyörün İçine giyilen İpek btua,lacivert renkte.Onun yanında Jacques Helmİn kıaa ceketli mor bir tayyörü.Paris'in tanınmış modacın Ijuıvin Cast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.04.1962
  • A 1 NUHUN MAKARNASI NJH TİCARET^ SA/l/AVi4/İ/0MM SîRKETî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.04.1962
  • KfNOH DEGUSSA MARKA ALTIN YALDIZLARI.SERAMİK BOYALARI.LÜSTER.KRİNKLE.MİNE DEPOMUZDA OAİMA HAZIR VE EMRİNİZDEOİR TÜEKMAY BEYOĞLU İSTİKLÂL CAD.386 KAT S I TU-444*Vj YiLDiz ar 4ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.04.1962
  • İLÂN Balıkesir Devlet Hastahanesi Baştabibliğinden Milli Muhammes %7,l verici Kîktsan Flaaı Tutan Teminatı CİMİ!Kilo Om Knrag Ura Kr.Lira kuruş 1 Ekmek 830 gramlık tek tip)16,000 Adet n 17,500 06 1812
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.04.1962
  • Sahibi eliyle satıh* 62 ŞEVROLE PANEL hiç kullanılmamı 59 TAUNÜS 17 Mçok temiz vaziyette satılıktır.Müracaat:H«rgün lf aaatla rinde Kalyoncukulluk caddesi 193/B Beyoğlu TarlabaşL İLANCILIK S42T 4510
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.04.1962
  • KELEPİR ŞOFBEN ve MALZEME SATIŞI İCâmûl y« yarı mAmûl balda pctroUa l#»ar,takrtban «0.000.TSj.daftartnda bakır aafba» kasanları lora TaMtaarjrU 24.4.1*81 •alı günü aaat M da Fatih.Kutsal Cad.No.da sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.04.1962
  • LÜKS VE KAYNAK LÂMBALARINI Dalma TERCİH EDİNİZ MEMNUN KAURSINB,A.SALTO tthtakal* Cedit Han M Tel:12 89 28 FAAL MM Utt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.04.1962
  • ¦ar Türlü Fotoğraf idarini* FOTO SABAH'ta ¦aaatj M va attr'ada yajıbi Bayatta 1408-1*4 tLÂNCILIKı »M âH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.04.1962
  • s ŞİMDİ TAKSİTLE SIZIN DE ALACAĞINIZ DİKİŞ MAKİNASI 191Y YENİ TIP NC Singer dikiş makinalarını evinizde görüp tecrübe etmeniz için bir telefon kâfidir.Bütün TürtdyeyTkaplıyan teşkitâtiyle emrinizde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.04.1962
  • Anket fişleri ve mektupların derlenmesi içimizden 3 HHkişinin gerçek hayatı!Erkeklerle ilgili ilk rapor bu hafta içinde hazırlanarak ilim kuruluna verilecek SOSULAJT anal tut a—Ankat Maamafcl m aaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.04.1962
  • ARI BİSKÜİ RADYOLİN FABRİKA LARf*' 200 dolarlık kambiyo tahsisi ile birlikte A 9 bileti veriyor BİSKUİLERİNİN 1 Kilolaste PÖTİBÖR KARIŞIK STANDART paketleri satışa arzedilmiştir PAKETİN İÇİNDEKİ İKRAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.04.1962
  • Boya işlerinde bütün ihtiyaçlarınızı en geniş çapta cevaplandıran TEK İSİM İMALAT İTHALAT MÜMESSİLLİK diğo,memleketimizin en modtara 7e en büyük boya tesislerinde en iyi kalite boya çeşitlerini imal e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 22.04.1962
  • ANADOLU Anonim Türk Sigorta Şirketinin 1961 SENESİ BİLANÇOSU AKTİF PASİF KASA ve BANKALAR:HİSSE SENETLERİ ve TAHVİLLER t ALACAK SENETLERİ:İKRAZLAR:Türk Lirası SERMAYE:KANUNİ YEDEK AKÇE t ÇEŞİTLİ YEDEK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1962
  • Son Model DİVAN Çocuk Arabaları Toptan ve perakende ayrıca zengin mefruşat ve çegitli avizeler DİVAN MAĞAZASINDA ist.Harbiye Halâskârgari Cad.No.65-67 Tel:48 72 46 REKLAMCILIK 1606 4520
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1962
  • ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SEÇME İMTİHANLARI 1962-1963 öğrenim yıh için Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Fen ve Edebiyat,idarî ilimler,Mimarlık ile Mühendislik Fakültelerine seçme imtihanları ile ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1962
  • Koçaş Teknik Ziraat Okulu Satınalma Komisyonu Başkanlığından:Cinsi Yemeklik Margarin yağ Zeytinyağı Toz Şeker Muhammen Miktarı Bedeli 7000 Kg.37800 L.1500 Kg.8100 L.3000 Kg.8250 L.Muvakkat Teminatı Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1962
  • Mefruşat ve Perde Malzemesi Satıcılarının Dikkatine Şirketimiz istihsal masraflarında temin ettiği tasarruflar neticesi nikelâjh perde rayı mamullerinde bir miktar fiyat tenzilâtına muvaffak olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1962
  • LÜTFEN DİKKAT Değerli yıldız EŞREF KOLÇAK'ın baş rolünü oynayacağı cÇÖPÇATAN» isimli filmde baş rollerden birini oynayacak 4-5 yaşlarında kabiliyetli ve fotojenik bir kız çocuğuna ihtiyaç vardır.Arzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1962
  • ETİBANK İSTANBUL ALIM SATIM ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 10)Ton Karpit Alınacaktır.Tekliflerin 30.4.1962 saat 17)ye kadar 29-PMB/62893 sipariş işareti de yazılarak şubemizin muhaberat servisindeki teklif kutu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1962
  • İstanbul Belediyesinden 1 Kadıköy Hal binasının araba vapur iskelesine bakan cephesinde 43 kapı sayılı dükkân,otobüs işletmeleri bilet satış yazıhanesi olarak aylık 1200 liradan 3 yıl müddetle kiraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1962
  • Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden 3202 sayılı Bankamız Kanununun ilgili maddesi ile bunu değiştiren 5389 sayılı kanun hükümlerine göre Bankamızca çıkarılan %5 faizli Üçüncü Tertip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1962
  • Amerika'da 30 bin kişi Baştarajı Birincide Türkçenip geldiğini kaydeden başkan,bu mevzuda şunları söylemiştir:¦Hâlen 40 şehirde açtığımız kurslarda 30 bin talebe Türkçe öğrenmektedir.Lisanınıza karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1962
  • EKMEK FİATI YENİDEN TESBİT OLUNACAK Baştarafı Birincide tesblt için özel bir komisyon kurulmuştur.Bu komisyon,Ticaret ve Sanayi Odaları,Borsa,Sendikalar Birliği.Belediye ve fırıncılar temsilcilerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1962
  • Hasta mahkûmların affı için hazırlık Baştarafı Birincide HAZIRLIK BAŞLIYOR Anayasanın 97 ve 98 İnci maddelerine dayanılarak Adalet Bakanlığı Kayeerideki «Sürekli hastalık,sakatlık ve kocam» halleri bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1962
  • Köprülüye göre:"Siyasî cürüm yoktur ki af olsun,Baştarafı Birincide rıyla milletin şevkini kesmeğe çalışan politikacılara kesin olarak karşı koyacağım» cümlesinin «Büyük musibetleri» beraberinde taşıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1962
  • Paris'te bir Türk,bir kızı pencereden attı Baştaraft Birincide İfadede «Otel kiracıları gürültü ediyorlar,uykumu kaçmyorlardl.demiştir.Güçlükle Fransızca konuşan Çapar,iki kadınla dövüştüğünü ve kavga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1962
  • ÇAPAR,OKULU BİRİNCİLİKLE BİTİRMİŞTİ 1934 doğumlu olan Malik Çapar yed!yıl önce Teknik Üniversite Mimarî bölümünü birincilikle bitirmiştir.20 gün önce Doktora yapmak ve Fransızcasım ilerletmek maksadiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1962
  • VEFAT Erenköy Kız Lisesi öğretmenlerinden Fahamet ve İ.E.T.T.Mimarlarından Turhan Humbaracı'nın kızı,Erenköy Kız Lisesi öğrencilerinden GÜLAY HUMBARACI 21.4.1962 Cumartesi günü,tutulduğu hastalıktan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1962
  • YARIN KÜÇÜK EMEK'te WALT DİSNEY'in Milyonlarca dolar «arfiyle ve senelerce çalışarak hazırladığı karton dünya şaheseri UYUYAN PRENSES Sleeping Beauty)RENKLİ SİNEMASKOP)Büyük,küçük,herkesin zevkle seyr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1962
  • Kızına tecavüz eden genci parçaladı KONYA,ÖZEL Üimlzde yılın 13 Öncü cinayeti Yunak'a bağlı Çipkanlı köyünde islenmla,bir genç parça parça edilmiştir.Tarlada kızına tecavüz ederken yakaladığı İzzet Ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1962
  • TAKINMIŞ TARİHÇİ Harold Lamb öldü Tanınmış Amerikalı Tarihçi Harold Albert Lamb,mide kanserinden Amerikada Minnesota eyaletinde ölmüştür.İkinci Dünya Harbi esnasında Orta Doğuda casusluk yapmış,bilâha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1962
  • İki ilkokul öğrencisi fırından para çaldı ERDEK,ÖZEL 11 ve 13 yaşlarında iki ilkokul öğrencisi bir fırında geceleyin 160 lira para çalmışlardır.Yılmaz Soyarslan ve Orhan Uçar isimli öğrenciler Zekir G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1962
  • İnönü,temaslar yapıyor Baştaraft Birincide derleri bn konuda mutabakat halindedir» demiştir.Hasan Dinçer ise şimdilik bir jey söyleyecek durumda olmadığını,tasarıyı görüp İnceledikten sonra yetkili or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1962
  • A.P.Koalisyonda şartlı olarak kalacağını açıkladı Baftarafı Birincide •den Gümüşpala ve icra Kurulu başkanları Başbakanla yaptıkları görüşmeyi anlatmışlardır.KONUŞMALAR Başbakan ile yapılan görüşmede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 22.04.1962
  • Siyah Beyazlıların golünün iptaline sinirlenen Birol sahayı terketmeyince [RÜÇHAN ÜNVERİ Hakem Faruk Talû'nun,Beşiktaş'ın beraberlik goMnfl İptal etmesi trserin* saha btr anda karışmıştır.Bu arada Tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.04.1962
  • 67 dakikalık Maçta Vefa 1-0 galipti 8.847 kî* HASttAT:29.485 TL.HAKEMLER Faruk TaM T)Sermet Kaftancı Leml Caner VEFA:Altay Yavus Kedim Burhan Nejat Mürvet Haydar Çetin Enver K.Yavuz Vahdet BEŞİKTAŞ:Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.04.1962
  • KISA HABERLER Baden Terbiyesi Umum Müdürü dün İstanbul Valisi İle bir yapmış T* Spor Sarayının Umum Müdürlüğe verilmesini İstemiştir.Vali bu telefti mUsbet karşılamıştır.Spor-Toto'nun 35.haftasında 2.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.04.1962
  • PALERMO,FLAMEKSO llo bugün oynuyor PALERMO,ÖZEL İtalya Hg teklıtncisl takımı Palermo bugün kendi »anasında Brezilyanın Flamengo takımı ile hulus!bir maç yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.04.1962
  • Mahallî lig,bugün 3 maçla devam ediyor Mahalli lig maçlarına bugün Sere t Stadında yapılacak üç müsabaka İle devam edilecektir.Karşılaşmaların programı şöyledir:Saat 10.00 Sarıyer Taksim 12.00 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.04.1962
  • Millî Takımın 16 kişilik kadrosu bir türlü açıklanamıyor futbol Federasyonu,29 Nisanda Macaristanla yapacağımız A milli maçı İçin 16 kişilik kadroyu dün de İlan edememiştir.Federasyon sözcüsü Adnan Ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.04.1962
  • Bugün Köstence'de Fransa İle karşılaşacak olan Genç Millî takımımız dün hafif bir antrenman yapmış ve daha sonra da şehri gezmiştir.Resimde,Macarlstanı 1-0 mağlûp eden gençlerimiz,antrenörleri Sabrl K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.04.1962
  • SUAT MAMATT Palermo'ya gidiyor G.SÂRAY DA METİN-SUAT I Metin Oktay'ın,Suat Mamatla I takas edileceğine dair Palermolu I idarecilerin açıklamasını,Gala» fğ tasaraylı İdareciler de teyld et-mislerdir.Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.04.1962
  • Genç Millî Voleybol takımı 3-1 mağlûp Dün gece Spor Sarayında yapılan voleybol maçında genç milli takımımız,Bulgar ümitlerine 3-1 mağlûp olmuştur.Bulgarların Şaroylev,Vekilov,Oyaelev,Kraycev,Dimltrov,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.04.1962
  • Honved fakımı,vize alamadığından gelemiyor Honved takımı vize alamadığı için gelememiştir Bu sebeple yarın akşam Ankara'da yapılacak Fenerbahçe Honved maçı İptal edilmiştir.Alâkalılar önümüzdeki günle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.04.1962
  • Dünya Ordular Arası Şampiyonası Türküye'do Dünya Ordulararası Şampiyonasının finalleri TUrklyede oynanacaktır.C.t.S.M.son toplantısında finallerin Türklyede oynanması İçin karar vermiştir.Böylece İkin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.04.1962
  • Göztepe-İst.Spor' berabere kaldı:Zevksiz geçen müsabaka sırasında Seracettin,Antrenör Aydemir'i tartakladı STAD:Alsancak SEYİRCİ:2.567 İdsl HÂSILAT:14.481 T.L.HAKEMLER:Mustafa Gerçek** Hüsnü Kavasoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.04.1962
  • i MİLLİ LİGDE W BUGUK* •T Millî lige bugün üç jehlrde oynanacak beş maç ile devam edilecek,İstanbul'da Vefa Feriköy,Fenerbahçe Karagümrük,Ankara'da Demirspor Ankaragücü,İzmir'de ise Göztepe Gençlerblr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.04.1962
  • Karagtimrük Feriköy dünkü karşılaşmada 1-1 berabere kalmışlardır.Resimde,Feriköy kalecisi Necdet,Nedim'in atağını önlerken rörülmektedlr.II urnru Baştan sona kadar zevksiz geçen müsabaka,karşılıklı go
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.04.1962
  • Altay,G.BîrSiği'ni sahadan sildi:2-0 Siyah-Beyazlılar neticeyi hâkim bir oyundan sonra Cengiz ve Nail'in golleriyle aldılar STAD:Alsancak.SEYİRCİ:2.567 HÂSILAT:14.481 Tl* HAKEMLER:Cihat Erfttn WaA Kek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.04.1962
  • Altınel'in açıklaması Deden Terbiyesi Umum Müdürü Fikret Aitınel dün Federasyon Bürosunda kulüp temsilcileri ve basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda programını açıklamış ve Yakın zamanda bir Ollmply
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor