Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.04.1962
  • ATATÜRK VE DİN 500 S.Borak ATATÜRK GENÇLİK VE HÜRRİYET 750 S.Borak BU DÜNYA BÖYLEDİR İŞTE 500 R.Evrimer Sosyal Hareketlerin Psikolojisi 500 Maucorps Dr.S.Evrim Batıda Tolerans Fikrinin Gelişmesi 1000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1962
  • ZİRAİ YERGİ •coooooooo90fc^ )oo»^$M(Zirai Gelir Vergisi üzerindeki çalışmalar sona ermek üzeredir.Devlet Bakanı Turhan Feyzioğlu'nun başkanlığında toplanan uzmanlar dün tasarı üzerinde son rötuşları y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1962
  • û iti efe erecek Arazi vergisinin kaldırılması ve vergi reformu isteniyor ANKARA,ÖZEL CHP.Grubunda dün,memleketin umumî politikası hakkında,hükümete bir muhtıra verilmesi kârarlaştırılmiştm Bu konuda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1962
  • Senato'da imar Bakanı ile M.Ataklı arasında sert tartışmalar oldu ANKARA,ÖZEL Cumhuriyet Senatosunun dünkü toplantısında imar ve iskân Bakanı ile tabii senatörlerden Mucip Ataklı arasında bir sözlü so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1962
  • I-JH5BL 8.MEMO Yakında MİLLİYET'fe 11999999999999999999? 589999999999999999999 33845748925 89999999999999991
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1962
  • ifm'^yi'/DERT YANDILAR Çeşitli illerden gelen Bayındırlık Müdürleri dün yaptıkları toplantıda.Bakanlarına dert yanmışlardır.Bakan da kendilerine,dertleri ile uğraşılacağına dair söz vermiştir.Bu husus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1962
  • sss?aaaa ALB AŞTAN Meclisde A.P.ile C.H.Pbirbirine girmişler.Ee herşey aslına rücû eder sonunda.A.P.D.P.den çıkmıştı.D.P.de C.H.P.den.Şimdi birbirlerine girdiklerine göre demek ki tekrar başladıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1962
  • 10 bin İtalyan ve Rus'a ait mezar bulundu VARŞOVA,A.A.Polonya Sovyetler Birliği sınırında Nenryoka mevkiinde geçen harpte Almanların eline esir düşmüş olan on bin kadar ttalyan,Rus er ve subayının müş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1962
  • Demirle dövülen bir hastanın karsağı delindi Hastahanenin Koridoruna çıkan sinir hasiasmı döven dört bekçi yakalanıp adliyeye verildi ANTALYA,ÖZEL DEVLET Hastahanesi asabiye kliniğinde tedavi gören 26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1962
  • Köy Enstitüleri için tören yapıldı ANKARA,ÖZEL Köy Enstitülerinin kuruluşunun 22 nci yıldönümü dolayısıyle Devrim Ocakları dün Ankara'da bir tören tertiplemiş,burada konuşan hatipler.Köy Enstitülerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1962
  • Mİl I İYFT fiA7FTFCİ Y a/1 İ!r Md Müezzin Tevkif Edildi)başlllâl.1.1 I E I UHftt I KOI 1 ı,ğı «e intişar eden 11/4/962 tarihli Gazetenizin birinci sayfa ve dördüncü sütununda Çemberlitas Camii müezzin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1962
  • Bostancı'da kaçırdıkları otomobili duvara bindiren ve polis tarafından havaya ateş edilerek yakalanan gençler.omobil çalan 4 Bostancı'da çaldıkları hususî otomobili duvara bindiren öğrencileri ele geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1962
  • Heyet Başkanı Orduya dönme ümitlerinin arttığını söyledi ANKARA,ÖZEL BAŞBAKAN İsmet İnönü tarafından dün kabul edilen EMİNSU Derneği temsilciler Kurulu üyeleri Başbakana,«Emekli İnkılâp Subaylarının O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1962
  • Subayların terfi sistemini değiştirmekte olan kanun tasarısı üzerindeki görüşmeler tamamlanarak,sicil yönetmenliğinin müzakeresine başlandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1962
  • NATO' da vazifeli subaylara bir üsf derecede itibarî rüfbe serilecek Terfi sisteminde beş kademe kabul edildi ANKARA,ÖZEL ASKERÎ Şûra dünkü toplantısında yeni terfi tasarısı üzerindeki görüşmeleri tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1962
  • Orduya dönme isteklerini Başbakana bildiren Eminsu Derneği Yönetim Kurulu üyeleri İnönü ile.Bakanlar Kurulu,dün gece tasarıda bâzı değişiklikler yaptı.A?Grubunda tasarının müzakeresini isteyen bir tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1962
  • DENİZCİLİK OKULU ÖĞRENCİLERİ DÜN DERSLERE GİRMEDİ Yüksek Denizcilik Okulu öğrencileri,dört öğretim üyesinin başka yerlere tâyin edilmesini protesto maksadıyla dün derslere girmemişlerdir.Ders saatleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1962
  • BEŞER,BUGÜN YARGILANACAK ANKARA,ÖZEL,Bir süre önce.Anadolu kulübünde subay ailelerine,ağır sözler sarfettlğl iddiasiyle dokunulmazlığı kaldırılan ve tevkif edilen Zonguldak Milletvekili Nuri Beser,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1962
  • Baykam,Çelikbaş için Gruba «gensoru» verdi ANKARA,ÖZEL C.H.P.istanbul Milletvekili Suphi Baykam,C.H.P.Grup Başkanlığına,Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'ın,Bakanlığına bağlı genel müdürler arasında yaptığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1962
  • Cezayir'de 20 Müslüman makineli tüfekle öldürüldü ORAN,A.A.Oran'ın güney doğusunda bir kasabada gizli ordu mensupları makineli tüfekle müslümanlara ateş açmış ve 20 kişiyi öldürmüşlerdir.Cinayetten so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1962
  • DURUM I ASKERÎ AFFIN SON HAZIRLIKLARI BAŞBAKANIN dün Millî Savunma ve Adalet Bakanları ile I yaptığı müzakereden sonra,22 Şubat olayları konusunda ğğ hazırlanan a/tasarısının son şeklini aldığı anlaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1962
  • GÜDÜMLÜ FÜZELER Amerika'nın ilk «Güdümlü Füze destroyeri» Luce limanımızda bulunmaktadır.Terrier uçaksavar füze bataryası,çifte iş gören topları ve denizaltılara karsı torpilleri ile Luce,Amerikan don
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.04.1962
  • Wİ 1 i $â 1$yfey YzlW8& |ğUİğ8İÜ İ i j ıiFiîiifinı ¦TTrrnRİröfT)8$ S Plânlı iktisadî Kalkınma B AŞBAKAN tsmet İnönünün geçen hafta yaptığı radyo konuşmasının tepkileri hâlâ devam etmektedir.Bu suretle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1962
  • FRANSIZ MALI NYLON KORSE ve KÜLOTLARI 65 TL.KORSECİ DİLBER'de Beyoğlu,istiklâl cad.Kenber Han No.297-1 Galatasaray Tel:49 38 64.Ankara'da Tülin Mağazası Anafartalar cad.Belediye altı İLANCILIK 2933 43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1962
  • Türk Ticaret Kanununa göre Ticaret Hukuku Prensipleri Cilt I Ticari İşletme İlaveli ikinci baskı Yazan:Prof.TURGUT S.EBEM TEVZİ YERLERİ:İnkılâp Kitap Evi ile İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi neşri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1962
  • ıft OĞLAK BURCU [72 Aralık 30 Ocak] Size biri bir itirafta bulunacak.O vesile ile bir İnsanın hakiki hüviyetini tanıyacaksınız.£fc KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir dostla anlatarak bir sey yapmaya ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1962
  • ÇİKOLATALI BİSKÜVİ ÜLKER BİSKÜVİ FABRİKASININ YENİ ÇEŞİDİ Misafirlerinize zevk ve iftiharla ikram edebilirsiniz.Telefon:214134 122 55 49-27 30 41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1962
  • SOLDAN SAÖA:1 Uyku ile uyanıklık arası;Tersi çok derin sevgi.2 Objektif;Asya'da bir göl.3 Bir içki;Demir törpüsü.4 Aziz Kumlarda)Kibir.5 Alaturka musikide bir makam 6 Tersi gelecek;Bir renk;Kuvvetli h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1962
  • jllMIMIMIIHH İSTANBUL S 7.27 Açılış ve program 7.30 Meş lodlden melodiye 8.00 Haberler ve I hava durumu 8.15 Oyun havaları S 8.30 Neşe ve müzik 9.00 Kapanış.E 11.57 Açılış ve program 12.00 I Şarkılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1962
  • f SİNEMALAR)BR BEYOĞLU ATLAS Tal:44 oa 35)Şahane Goller.EMEK Tel:44 84 39)Safo Ccngiver Kraliçe)1.R.INCI Tat:48 45 95)Merhaba Askını E.Fer.KONAK Tel:48 26 06)Genç Kızın Çilesi C.Gable.KÜÇÜK EMEK Tel:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1962
  • ithal mali Amunyum Sülfat ve Mürekkep Gübremiz gelmiştir.Mehmet ve Sabahattin Akdoğan.4 üncü Vakıf Han asma kat.No.15.Tel:22 59 18 İLANCILIK 3359 4307
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1962
  • tanca Dior,Dürer,Şarl Jurdan ve Sedükta'nın yeni kalıp ve modelleriyle bahar ve yaz mevsimine girmekte olan müessesemiz 1962'nin diğer^model lerini İ ile satışa' arz etmiştir.Not:ISMARLAMA dairemiz iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1962
  • Tanrı akıl fikir versin DÜN Köy Enstitülerinin kuruluş yıldönümüydü.Bundan yirmi iki yıl önce 1946 da 17 Nisan günü büyük ümitlerle açılmıştı.Köy Enstitüleri.Bu enstitüleri kapatmamış olsalardı,bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1962
  • Liman işçilerinin zam talebi reddedildi Denizcilik Bankası yetkilileri,liman işçilerinin zam talebini yeniden red etmiştir.Evvelki gün isçi temsilcileri ile yapılan toplantıda «İşçilerin,ton başı ve '
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1962
  • LİMAN TEŞKİLATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Ulaştırma Bakanlığı tarafından Marmara Liman Teşkilâtında yeni tayinler yapılmıştır.15 Yıldanberi liman reisliği yapan Reşit Uğur Deniz Okulu Müdür Muavinliğine,L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1962
  • KARAYA OTURAN GEMİ DÜN KURTARILDI Geçen ay Karadenizde karaya oturan «Maricula» gemisi dün kurtarılmıştır.Acenta tarafından kiralanan motorların çalışması sonunda yüzdürülen gemideki hayvanlar,kamyonl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1962
  • SOKAKTA BIÇAKLA SIRTINDAN VURULDU Samatya Alipasa caddesi 197 numarada oturan Mehmet Gündoğdu,Şehremini Kızılelma caddesinden evine giderken Cevat isimli birisi tarafından eski bir husumet yüzünden çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1962
  • HİSARDA TİYATRO FESTİVALİ YAPILACAK Rumelihisar'da bu yıl tiyatro festivali yapılacaktır.Temmuz aymda başlayacak ve Eylül ortasına kadar devam edecek festivalde Sheakespeare'in Hamlet ve Macbet'i ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1962
  • FIRINCILAR YARIN TOPLANTI YAPACAK Fırıncılar yarın Eminönü öğrenci Lokalinde bir toplantı yapacaklardır.Bu toplantıda zam talepleri ve bunun karşısında Belediyenin tutumu görüşülecektir.Fırınları Bele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1962
  • VEFAT Dul Bayan Beatrls Marukyan ve evlâdı Hrant,Bay ve Bayan Sahan Çoçyan ve evlâdı,çok sevgili eşi,babaları,büyük babaları ve kayın babaları BAY Sımpat Marukyan'ın Otomobil Tamircisi)kısa bir hastal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1962
  • VEFAT Müzeyyen Kutlu'nun eşi,Bakiye Tolluoğlu,Ragıbe Tantekin,Füruzan Kutlu'nun babaları.Dr.Cafer Tolluoğlu'nun kayınpederi,Mümtaz ve Melike Tolluoğlu'nun dedeleri,Galatasaray mezunu.Vergiler Temyiz K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1962
  • SURİYE ORDUSU ANTCARATJA iki gün önce gazeteciler nereden çıktığı belli olmayan bir haberin tahkiki için bir hayli ter döktüler.Gazetecileri yerlerinden sıçratan habere göre,etelerinde iki general ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1962
  • Bîr Assubay inayete İştirakle İtham edildi Dördüncü Ağır Ceza Mahkemesi Savcısı,Hadımköy'de Ilışan Tanmaz adında bir eri öldürmekten sanık Ergül Yamak adındaki kadının kocası assubay Yüksel Yamak'ı da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1962
  • CİĞERCİNİN KAATİLİNİN DURUŞMASI BAŞLADI Haydar Açıkel adındaki ciğerciyi,Tophane'de başını ezmek suretiyle öldüren,sonra cesedini parçalayarak denize atan 18 yaşında İsmail Katıer'in duruşmasına dün ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1962
  • MAROKEN DERİ ÇANTALI Radyoları SATIŞA ARZEDİLMİŞTİR ORUnDIO i Toptan Satış Yeri:AKSEKİ TOROS KOLL.ŞTİ.Durmuş Karagül ve Kardeşleri Marpuççular,Sabuncu Han Cad.Rızapaşa Han Na.21/22-1 Tat.22 71 52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1962
  • HER CİNS LEVHA TENEKE TOPTAN SATIŞA ARZEDILMIŞTIR.Şükrü Kahvecioğlu,Hasırcılar Cömerttürk Sok.No.17 Tel:27 12 67 22 10 64 Toptan satış mağazasında İLANCILIK 3348 4309
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.04.1962
  • 1I1M.TAKVİMDEN BİR YAPRAK mm I Atatürk ve Filmi ATATÜRK'e ait filmin çevrilmesi artık tahakkuk etmiş gibi-Ş dir.Filmin baş rolünü yapacak olan sanatkâr Türkiye'ye gelmişti.Gazeteler metöransenden ve s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1962
  • TEDİYEDE KOLAYLIKveDERHAL TESLİM BATI ALMANYA MALI 35 H.P.GÜCÜNDE riM 0 HAVA SOĞUTMALIDIR 750 Kg YÜK TAŞIR KALORİFERLİ VE SOÛUK HAVA TÎRTİ8ATUDIR 100 KLM.DE 4 LİRALIK BENZİN Satış Yeri:Galata,Perşembe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1962
  • BU AKŞAM 21,15 den İTİBAREN EMEK SİNEMASINDA SAFO CENGÂVER KRALİÇE)The Warrior EMPRESS)RENKLİ SİNEMASKOP KELRWIN MATHEWS TINA LOUİSE BASIN 5711)4336
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1962
  • DÖRT TON KÜLÇE KALAY ALINACAK.Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu istanbul Satmalına Müdürlüğünden Buna ait şartname her'gün istiklâl Cad.Piremeci sok.1.Baro han kat 2 de Satınalma Servisimizden temin ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1962
  • ABDULCANBAZ İM MACERALARI VEDİ&EIA&.CEP ]çY\£E-T^KEĞE W\İ RAl ETCAFf KOMT&Al ET-MECE aur* ı VüKAfcM OLA BİR.AİMC S£Sı i.ALLAH KAHPElrtlN/HE ÇABUK.DOKPÜ ZtBEUA IffiÜP,r ^CTEMilE BüKAPMU AîOfE.ÛX|K 0W&$
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1962
  • bu hafta Monako Prensesi Grace Kelly'nin çevirmeye karar verdiği filmin romanı MARNIE 'yarından itibaren Bu romanda:Prenses Grace Kelly'nin oynayacağı fettan kadın rolü kendisine yakışır mı,yakışmaz m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1962
  • PUDRALARI KRE M LERİ I i i l/ı A r-FJARFÜM VE LOSYONLARI REKLAMCILIK 1500 4323
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1962
  • SiiiEN KAZANIYOR Soru 1:ÇAMAŞIR SİGORTASI nedir Soru 2:LİPOR POLİR RİPOL?sigortanın ismi hangisidir.Bilenlerden 10 kişiye kıymetli HEDİYELER Cevaplarınızı 23 Nisana kadar bekliyoruz.Adres:Bilen kazanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1962
  • Yabancı sermayeli bir ilâç fabrikasının imâlat kısmında çalışacak tecrübeli Eczacı veya Kimyager Eczacılara ihtiyaç vardır.Lütfen P.K.172 Galataya müracaatları rica olunur.REKLAMCILIK 1582 4338 İŞ REK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1962
  • MECMUASI Yarın akşam saat 21 de Spor ve Sergi Sarayında HAFİF BATI MÜZİĞİ Özkan Kaymak ve Şerif Yüzbaşıoğlu Ork.Müfit Kipeı ve arkadaşları Ork.Solist:Tanju Okan Orkestra 6.Kadri ünalan Vokal Grupu.Sol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1962
  • Yedek öğretmenlerle ilgili tasarıyı Savunma Komisyonu kabul etti ANKARA,ÖZEL iki yıllık askerlik hizmetini öğretmen olarak tamamhyan Yedek Subay öğretmenlerin Teğmen olarak terhis edileceklerine dair
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1962
  • Eddie Fisher,Liz'e 2 kere telefon etti ROMA,A.P.Şarkıcı Eddle Fisher,karısından ayrılacağını açıkladıktan bu yana Elizabeht Taylor'a iki kere telefon etmiştir.Eddie Liz çiftinin yakın arkadaşları,bu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1962
  • Erzurum'da binalar kiremitle örtülecek ERZURUM,ÖZEL Erzurum'da inşa edilecek evlerin damları toprak olmayıp,kiremitle kapatılacaktır.Bu inşaat usulü değişikliğine Erzurumda yeni çalışmaya başlayan büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1962
  • 18 milyon kıl keçisi,T milyon eşek var ANKARA,ÖZEL İstatistik Genel Müdürlüğünün yayınladığı aylık bültenlere göre,Türkiyede 18 milyon 636 bin 700 kıl keçi vardır.1958 yılında memleketimizde 18 milyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1962
  • Devlet Başkanına küfür eden adam,intihar etti ZONGULDAK,ÖZEL Çatalağzında oturan Saffet özay adlı şahıs,aşırı derecede sarhoş olarak Devlet Başkanına küfürler savurmuş,biraz sonra da bundan müteessir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1962
  • Bahçe duvarını yıkıp hürriyeti seçtiler HAVAN 4,A.A.Castro rejimine karşı olan 16 Kübalı bir otobüsle Brezilya Büyükelçiliği bahçe duvarını yıkarak,içeri girmiş ve kendilerine siyasî mülteci hakkı tan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1962
  • Bayındırlık Müdürleri,Bakana dert yandılar Tâyinlerin kabiliyete göre yapılmadığı şikâyeti,Bakan tarafından da kabul edildi ANKARA,ÖZEL Bayındırlık Bakanı Emin Paksüt dün,Türkiye'nin daha 139 bin kilo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1962
  • Enstitülerine RFRIPI Fö e't'e mn'a diğerinde tuğla bebeler yeni bir inşaatın du-¦VkDELLfera varlarını yükseltiyorlar.Yukarıdaki resim,1940 yılında Kastamonu'nun Göl Köy Enstitüsünde öğrencilerin çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1962
  • 41 kişinin ölümüne sebep olan salgının,Kızıl Çin'den ithâl edilen tereyağlar vasıtasiyle Doğu Almanya'ya geldiği tesbit edildi BERLİN,ÖZEI Doğu Berlirr*de dizanteri bir âfet halini almış,şimdiye kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.04.1962
  • ÖVL-E.AMA.SERVET,YERİNDE N K'_l_L-AMil_Di £l ZAmas;servettik.BUHufai Içi'n HİÇ ı TELAŞ LAN.t mavin-ry' •r!M Bu İŞOE Vüz.Bl-i NiN L.AFINU ETMECE NASH.VüZ BİN DOUİK MI 2 CA.FAKAT Bu wulı.ZAM BİK SEKvET^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.04.1962
  • Hlcr!Çarşamba Rumî 1381 18 1378 Zilkade NİSAN Nisan 13 19 6 2 5 VAKİT VASATİ EZANÎ Güneş 5.17 10.25 öğle 12.14 5.23 İkindi 15.59 9.09 Akşam 18.52 12.00 Yatsı 20.28 1.38 imsak 3.28 8.37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.04.1962
  • Milliyet Gazetecilik A.Ş.adın» Sahibi:f ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Spor kamından Mesul Müdür NAMIK SEVİK Magazin' kısmında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.04.1962
  • ilan tarifesi 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 inci sayfada santimi 25 T.L.9 Birinci sayfada başlık 200 T.L.Düğün,Nişan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 80 T.L.Küçük ilânlar keli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.04.1962
  • İLÂN Ziraat makineleri imâl eden bir fabrika için ziraat makineleri parçalarının mukavemet hesapları ile konstruksiyonu işlerinde çalıştırılmak ve 30.4.1958 tarih ve 4/10195 sayılı kararname ve ilişik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.04.1962
  • TECRÜBELİ MUHASEBE YARDIMCISI ARANIYOR Bir sanayi müessesede çalışacak tecrübeli muhasebeci yardımcısı bayan veya bay)aranıyor.Kendi el yazıları,tercümei halleri ile birlikte Beyoğlu 98 posta kutusuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.04.1962
  • M ve IS!Genel Mndörlüğiiııden Genel Müdürlüğümüzce Doğu ve Güneydoğu illerinde yapılacak etüd,araştırma ve proje islerinde yevmiyeli kadrolarda çalıştırılmak üzere,Ziraat,Orman,Su Yüksek Mühendisi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.04.1962
  • ŞE1V «Ç»*4 ÇOCvJ C CÖvü.LÜ?Mü?ET^A5r/r ZAKAEI OL.SA V-EYSE,AMA-I VÇ-Şli DUVA^lK^ HALİME SAl aACfrt.E KONu£.y—s&ı a f/ytiyi ®î ı^Me^»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.04.1962
  • KELİMESİ îOORURUş TELEFON 17 fit 10 SATILIK EMLAK SATILIK VASITALAR YAKACIK Ayazma Caddesinde kallar veya tamamı.48 47 29.BÜYÜKADADA yeni daire.48 47 29.EMİNÖNÜ Tahtakale Bestekâr Basrl Sok.Emintaey B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.04.1962
  • Geçici BalıfcEarın bu ssraeki İnişlerinde Âv ¥eri^i 2)SITKI ÜNER j=Lüfer:EE Yaz mevsiminde,Karadeniz'in bol gıdalı suların-i s da beslenen lüfer.Ağustos sonlarından itibaren gece i serinliklerinin baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.04.1962
  • EAK,HAUl_BA\ İ BeV-FENDİ P^ BARKETTı •ısteis PfV/U"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.04.1962
  • 3lj21El.i_İk;SEÇi'ml.E.R;NE GİRENİ SEMÇ Kl~i_d ?iN HİK-ÂV&l_EKl.HtEP BÎR.BÎ-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.04.1962
  • Koyunlarına göndermiyorum.Bu bir korsanlık uğraşıdır.Sayın pederiniz sizin üç yaşından beri korsanlar arasında büyüdüğünüzü bir erkek gibi her uğraşa girecek,fakat bekâretinizi de,temizliğinizi de kor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.04.1962
  • Yunan Başbakanının doktoru sokakta öldürüldü ATİNA,A.P.Yunan Başbakanı Karamanlis'in şahsî doktoru Dr.Nikolas Yanopulos dün evinden çıkarken,35 yaşındaki bir berber tarafından çifte ile vurulmuştt;r.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1962
  • Yeni Suriye Kabinesi mutedil solcu ŞAM,A.P.A.A.•52 yaşında bir doktor olan Ahmet Beşıi el Azmi yeni Suriye Başbakanı olarak görevine başlamış ve sivil Hükümetini Kurmuştur.Yeni Kabinede tek asker,Savu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1962
  • Harbiyeliierin duruşması Askerî Yargıtayda yapılacak ANKARA,ÖZEL Istanbulda Taksim Anıtına çelenk koyan Harbiyeliierin duruşmaları Askeri Yargıtayda yapılacaktır.Milli Savunma Bakanlığı,subay ve öğren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1962
  • 15 Türk işçisinin Nikita Kruşçev'in resmini taşıdıkları yalanlandı ANKARA,ÖZEL Batı Almanyadaki 15 Türk maden işçisinin Kruşçev'in resimlerini taşıyarak komünist propagandası yaptığı hakkındaki bir Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1962
  • Çanakkale Âbidesinin onarım işlerini Millî Eğitim Bakanlığı aldı Milli Eğitim Bakanlığı,21 Ağustos 1960 da inşa edilen Çanakkale Şehitler Abidesinin onarım,personel işlerini •¦merine almıştırinşaatın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1962
  • İsrail devriyeleri altı Lübnanlı kızı kaçırdı BEYRUT,AA.Lübnan millî Haber Ajansı Lübnan topraklarına sızan israil devriyelerinin altı kızı kaçırdıklarını açıklamıştır.Hâdise sırasında kızlar tarlada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1962
  • BAŞBAKAN,EMiNSU HEYETİ İLE GÖRÜŞTÜ t Baştarafı Birincide nın orduya dönme davalarının hallinin zaruri bir memleket meselesi olduğunu bildirdik.Bilhassa orduya dönüş dâvamızın şahsi dâvalar manzumesi o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1962
  • Subayların affı için çalışmalar t Baştarafı Birincide ilgili tasarının müzakeresini» istemiştir.Nuri Bayer önerge aleyhinde konuşmuş ve 22 Şubat olaylarının henüz aydınlığa çıkmadığını,partinin yetkil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1962
  • ZAYİ İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden almış olduğum 12.2.1959 tarihli 227/22673 ve 227/22674 No.lu makbuzlar zayi olmuştur.Hükümsüzdür.HASAN SALMAN MİLLİYET 4342
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1962
  • Senato'da imar Bakanı ile M.Ataklı arasında sert tartışmalar oldu t Baştnrajt Birincide aykırı görülmediğini ve plânın verilmesinde yolsuzluk olmadığını söylemiştir.Mucip Ataklı ise,İnşaat işinde yols
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1962
  • CHP Grubuna siyasî Af konusunda önerge verildi ANKARA,ÖZEu,C.H.P.İzmir Milletvekili Arif Ertunga siyasi mahkûmların affı ile ilgili olarak grup başkanlığına Başbakan tarafından cevaplandırılması kaydl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1962
  • Kumar oynayan 22 öğretmen birer gün hapis yatacak BURSA,ÖZEL Folıs tarafından,bazı kulüplerde kumar oynarken yakalanan 22 öğretmen,sevkedildikleri Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tecil&iz olarak birer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1962
  • Los Angelos'un kadın Belediye Reis Muavini şehrimize geldi Los Angelos Belediye Reis Muavini Mrs.Helen Mackie Hedger istanbul'un trafik konusunda «Şehrinizin yolları at arabaları için tanzim edilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1962
  • Kayıp işçi,bir inşaatta gömülü olarak bulundu AîOCARA,ÖZEL 4 ay önce ortadan kaybolan Mustafa Aydın ismindeki şahsın cesedi dün bir inşaatın zemin katında gömülü olarak bulunmuştur.Polis,Mustafa Aydın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1962
  • Hint şilebi bir motora çarptı Boğazdan geçen Hint bandralı «Vishra Usha» isimli bir şilep «ŞeıiRiil» motoruna çarparak hasara uğratmıştır.Büyükdere yakınındaki Umur yeri önlerinde makinası arızalandığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1962
  • YENİ TERFİ SİSTEMİ t Baştarafı Birincide yıl kıdem alacaklardır.Böylece kıdem yıllara bölünmüş bulunmaktadır.H Terli sisteminde bes kademe kabul edilmiş,en yüksek hâd besinci derece,en düşük hâd de üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1962
  • CHP,HÜKÜMETE MUHTIRA VERECEK t Başturafa Birincide prensip kararına bağlamalıdır.Kanatlara anlatmalıdır ki bütçenin munzam bir yüke tahammülü yoktur.Bütçeye yük teşkil edecek kanun tekliflerinden kaçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1962
  • Bir ayda 816 milyon lira gelir sağlandı Maliye Bakanının,basın toplantısı sırasında gazetecilerle İnan arasında tartışmalar oldu ANKARA,ÖZEL MALİYE Bakanı Şefik İnan «1962 malî yılı bütçesinin Mart ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1962
  • Genç Millî Basketbol takımımız ile Amerikan Denizcileri maçı 25-29 Nisan tarihlerinde Bologna'da yapılacak Enternasyonal genç millî takımlar turnuasına iştirak edecek olan genç millî basketbol takımım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1962
  • Spor.Toto Müdürlüğü Fazıl Dokaoğlu'nun iddiasını reddetti Spor Toto Müdürlüğü 33.haftanın 13 maçını da doğru olarak talimin ettiğini kuponun bayi tarafından değerlendirmeye gönderilmediğini iddia eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1962
  • Galatasaray Liselerde voleybol şampiyonu Erkek liseleri basketbol ve voleybol birincilikleri dün sona ermiş ve basketbolde Saint Josephe,voleybolde Galatasaray lisesi birinci olmuştur.Final maçları dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1962
  • Türkiye Halter şampiyonası Adanada ADANA,ÖZEL Türkiye Halter Şampiyonası 5-6 Mayıs tarihlerinde Adanada yapılacaktır,ilk defa Adanada yapılacak Halter Türkiye Şampiyonası İçin Bölge Müdürlüğü hazırlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1962
  • K.Yavuza 21 gün ceza Varol'a ihtar verildi ANKARA,ÖZEL Merkez Ceza Heyeti dünkü toplantısında Vefalı K.Yavuz'a 21 gün,Yesildirekli idareci Bülent Giz'e ise,hakemlere hakaret etiği iddiası ile bir ihÇa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1962
  • KERMEN,RUS HAKEMLERDEN ACI ACI ŞİKÂYET ETTİ t Baştarafı Altıncıda zayıf duruma düşürdü ve ikinci devrede yorgunluk bu neticeyi doğurdu* demiştir.Salonun büyüklüğüne de işaret eden Osman Kennen,oyuncul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1962
  • DANİMARKA VE HOLLANDA İLE MAÇ Baştarafı Altıncıda reste yapılan UEFA toplantısında İtalyan Federasyonu mümessilleri ile prensip anlaşmasına varılmıştır.Bu anlaşmaya göre,ilk müsabaka 2 veya 9 Aralık t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1962
  • TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞINDAN 1 Ortaklığımıza ait 7 adet HERON MK II uçağı ile vedek parçalar' kapalı zarf usulü ile satılacaktır.2 ihale 4 mayıs 1962 Cuma günü saat 14.0G de Galata Nesli han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1962
  • TURHAL ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Yıldızelin'de yaptırılacak 575.000,lira keşif bedelli Ziraat Bölge Şefliği lojmanı,anban ve oto garajı inşaatı 30 Nisan 1962 Pazartesi günü saat 15.00 de Fabrika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1962
  • DERİ SATIŞI Türk Hava Kurumu İstanbul Şubesinden:Kurumumuz tarafından Kurban bayramında toplanacak olan kurban derilerinin satışı 9 Nisan 1962 tarihinden 19 Nisan 1962 tarihine kadar açık arttırmaya k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1962
  • Pelromax I ORİJİNAL LÜKS LAMBA MALZEMESİ Resimli fiat listesi İsteyiniz.İYENİ YILDIZ Perşembe Pazarı ^13-15 Galata Tel 44 64 77 İLANCILIK 3332 4311
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1962
  • Faal Kereste,Ambaiâj Fabrikasına ORTAK ARANIYOR P.K 32 istanbul BASIN 5651)4316
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1962
  • YO?fes»*»*,«it* «IS. u 5ak T*Ce *a İLANCILIK 2917 4314
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1962
  • 960-961 Volkswagen Kamyonet aranıyor.Hepsi peşin 22 41 02 MİLLİYET 4343
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1962
  • İstanbul 7.ci İcra Memurluğundan:961/4296 Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen S 47 26 30 3 Hat)No:lu telefonların abonman haklarının açık artma ile birinci satışı 2/5/962 Çarşamba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1962
  • I KADIN ERKEK MASÖZ ve PERSONEL ALINACAK Müracaat:SAUNA Altroatlar sokak Firuzağa İLANCILIK 3358 4313
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1962
  • SAÇ ALINACAK 0.40-0.50-1.00 mm.lik dekape saç alınacaktır.Hazır veya yüklenmiş saçı olanların Bakırköy Emayetaş fabrigasına Telefon:71 61 59 a)müracaatları rica olunur.İLANCILIK 3367 4340
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1962
  • İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından Fakültemizin Çocuk Hastalıkları ve Bakım Kliniğinde hemşirelikler açıktır,isteklilerin,Hasekideki mezkûr Kliniğe müracaatları.BASIN 5665)4329
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1962
  • Hususiyetleri:71—86 HP gücünde Dizel motorları 12 14 ayak tabla genişlikleri 75—100 cm Batör genişlikleri 5 Sarsaklı beşer kademeli Çift silindirli tabla kontrolları Hidrolik tertibatla kontrol edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1962
  • TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN idaremizde çalışmak üzere bir Maden Mühendisine ihtiyaç vardır.Taliplerin Galata Mumhane caddesi Kelvin handaki Tuz istihsal Şubesi Müdürlüğüne müracaatları.BASIN 5483)4327
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1962
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI istanbul Dokuzuncu icra Memurluğundan 961/361 961/484 ve 490 No.ile tevhitli)Bir borçtan dolayı ipotekli Şişli Meşrutiyet mahallesi Büyükdere caddesinde en eski 2,2 m.eski 1,ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.04.1962
  • I MİLLÎ LİGDE BU6ECE ân F.Bahçe'yi tekrar altı puan geçen e caııscca Saat 20r dek!bu müsabakadan e¥wel K.Paşa-K.Gumr0k map war Galatasaray bu gece Mithatpaşa stadında Yeşildirekle karşılaşacaktır.Resi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1962
  • 0fflC9FnC9 Hollanda ile maç UEFA toplantısındaki temsilcimiz iki federasyonla 1964 65 yılları için anlaştı.İtalya ile ilk müsabaka 2-9 Aralık'ta B BÜKREŞ,AA.ÜKREŞTE bulunan Türk Futbol Federasyonuna m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1962
  • KERMEN,RUS HAKEMLERDEN ACI ACI ŞİKÂYET ETTİ Dârüşşafaka basketbol takımı antrenörü Osman Kermen,Tiflis'de 84-49 Yeşil Siyahlılar aleyhine son bulan Dinamo maçı için netice normaldir,maç anormaldir.dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1962
  • Toto'da 13 bilen 9 kişi 34.612 şer lira alacak ANKARA,ÖZEL Spor Toto'nun 34.haftasına ait tasnif ve değerlendirme dün sona ermiş ve 13 maçı doğru tahminde bulunan 9 kişinin 34.612 şer lira kazandığı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1962
  • TÜRKLER DE DAVETLİ 18 Ekimde Londra'da yapılacak olan Beynelmilel Kurbağa Adamlar Kongre-»inr1 Türk Kurbağa Adamları da davet edilmiştir.Edinburg Dükü Prens Philllp'hı bajkanlık edeceği kongreye Kecai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1962
  • ipp*88^»^ ^8 Genç millî takımımız dün Köstence'de kampa girmiştir.Besim,Avrupa Şampiyonasında Macaristan,İspanya ve Fransa ile çetin maçları bulunan gençlerimizi Bükreş'te,antrenör Sabri Kira zile bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1962
  • Uypeşt'in sağiçi ve Macar milli takımının genç yıldızı Göröcs beyaz formalı)Yugoslav milli maçında rakip kaleye hücum ediyor.Göröcs,forvetin en formda elemanıdır.29 Nisan 'da Peşte 'de 3 f' in rövanşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1962
  • NURİ HOCA Yine İtalya'ya gitti Nuri Boytorun tksiya'ye giffi Antrenör Nuri Boytorun İtalyan Federasyonu Uç anlaşarak Romaya gitmiştir.Nuri Boytorun.italyan Federasyonundan çok iyi şartlar ile teklif a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1962
  • Genç Voleybol Milli Takım hazırlanıyor Cumartesi günü Bulgaristan ile karşılaşacak olan jünyorlar dün de çalıştı.Misafir voleybolcüler yarın trenle şehrimize geliyor T 1ÜRKİYE ve Bulgaristan genç vole
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1962
  • Fenerbahçe antrenörü Necdet Erdem ve Can Bartu dünkü idmandan evvel.CANf YÂRIN MİLLİ TAKIMA KARŞI Evlenmek için şehrimize gelen futbolcu,Glasgow'da Atletico yapacakları maça nalı ile FİORENTİNA'h Can
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1962
  • F.Bahçe ve Beşiktaş mahallî lige taraftar Fenerbahçe,Galatasaray ve Beşiktaş kulübü temsilcileri bugün saat 17 de Galatasaray kulübü lokalinde toplanacaklar ve mahallî lige dönülüp,dönülmeyeccği hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1962
  • ONDİNİnin İFESİ BİTTİ Palermo,işine son verdiği antrenörün yerine eski futbolcusu Ballico ile anlaştı.Metin satılıyor ŞÜKRÜ GÜLESİN Roma'dan bildiriyor ALERMO kulübü reisi Vilardo,dün antrenör Remondi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor