Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.04.1962
  • Faure heyefinin hazırladığı ve Sfikker'in O—«¦İlli prensip olarak kabul etliği rapora göre:DİRK U.STİKKER Ral'i karar Afi İZZET S.SEDES Memleketimizin be»ş yıllık kalkınma plânının gerçekleşmesi için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1962
  • agıgaMiaıa i-I w* M v 1 *m®^A-ml-*M DBl t\h DîD RAÇFtTAÇI İlgililere yapılan ihbarlardan birinde siyah BU UM Din j,ir köpeğin Ortaköy sırtlarında görüldtığü bildiriliyordu.Köpek İtlaf Ekibi olay yerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1962
  • 48 SAATT 37 KİŞİYİ Kuduz köpeğin dolaştığı yerlerde bulunan başıboş köpeklerle amansız bir mücadele açıldıu BİR türlü ele geçirilemiyen kuduz köpek dün de 4 kişiyi ısırmıştır.Köpek son "olarak Baltali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1962
  • DURUM ATATÜRK ve M bütün işbirliği teşkilâtlarına rağmen toplumlar,yirminci yüzyılın ikinci yarısında dahi milliyetçi karakterlerini mu-I hafaza etmektedirler.Özellikle Türk toplumu millî konularda |f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1962
  • Başbakan inönü dün Gürsel'e bilgi verdi ANKARA,ÖZEL Başbakan İnönü,dün Devlet Başkanı Gürsel'i ziyaret ederek son olaylar hakkında bilgi vermiştir.Görüşmede sadece af meselesinin müzakere edildiği dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1962
  • Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müsteşarı hakkında takibat açıldı ANKARA,ÖZEL Gümrük ve Tekel Bakanlığı müsteşarı,zat İşleri müdürü ve istanbul Gümrükler Başmüdürü hakkında takibat açılmıştır.Sanıklar hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1962
  • Polislerin tayın bedeli 165 liraya çıktı ANKARA,ÖZEL Polis ve Gümrük Muhafaza memurlarının tayın bedellerini 50 liradan 165 liraya çıkartan tasarı dün Senatoda kabul edilerek kanunlaşmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1962
  • A.P.Milletvekili dün istifa etti ANKARA,ÖZEL ESKİŞEHİR Milletvekili Celâlettin Üzer ile Hatay Milletvekili Saki Zorlu dün A.Pden is Lif a etmişlerdir.İki milletvekili,kurulacak olan bağımsız grubu des
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1962
  • KANUN ÇIKARDIM.KİMSE AF ÜSTÜNE KONUŞMAYACAK AF ISTERiniM H-r, wh.wi-ı;i^-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1962
  • 322?3333 Herkes anladı ama.Burgiba,dün sabah yaptığı bir radyo konuşmasında:Bizim yolumuz Atatürk'ün yoludur,demiş ve ilâve etmiş:Atatürk iyi anlaşılmamış bir insandır.Nezaket icabı olacak nerede iyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1962
  • Eski M.B.K.üyeleri olan tabiî senatörler aleyhte oy kullandılar ANKARA,ÖZEL a j«wf leri görevlerine iade eden tasarı dün Senato'da kabul edig4# lerek kanunlaşmıştır.Tunceli Y.TP.Senatörü Mehmet Ali De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1962
  • BSR ÖPÜCÜK SWU "K,e°Patra" «'minin ünlü rejisörü Joseptı Maıufnmin T\kl*r,ch'1,başanh bir sahnenln Çevrilişinden sonra,Mmın kadın yıldızı Elizabeth Taylor'u tebrik ederken göstermektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1962
  • Yıd Bryııner Muvaffak lamıyacağmdan Korkuyor ANKARA,METE AKYOL BİLDİRİYOR Ankaraya gelen Yul dün Anıt-Kabirde Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunduktan sonra şeref defterine «Size karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1962
  • atürk i ni kim çevirmeli?Atatürk'ün yakın arkadaşları ile san'at ve sinema mensupları bu rai için Curd iürgens'i Yul den daha uygun buluyor ATATÜRK'ün yakın arkadaşları,san'at ve sinema adamları Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1962
  • öğreten İŞ BULAN Ücreti taksitle alan DAKTİLO SEKRETER KURSLARI'nın KADIKÖY ŞUBESİ Altıyol.Kuşdili Cad.No.8-10 Kat 2 de açıldı.Merkez:Lâleli Kemalpaşa Mah.Ağayokuşu Cad.No.14 Beyoğlu Şubesi:Lâle Sinem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.04.1962
  • Komiser Muavinleri Polis olmak İsliyorlar STANBUL Emniyet I Müdürlüğü kadrosunda görevli yüzden fazla komiser muavini bu günlerde tenzili rütbe edip polis olmak istiyorlar.Sebep:Komiser Muavinlerine a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1962
  • Haliç'te kaybolan iki motorun Battığı anlaşıldı Haliçteki Kalafat yerinde bağlı bulunan «Yenigtln» ve «İlhan» motorları kaybolmuştur.Motorların sahibi dün sabah motorlarını almak üzere Kalafat yerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1962
  • KAPTIKAÇTILARDA SİGARA İÇİLMİYECEK Kaptıkaçtılarda sigara içilmesi yasak edilmiştir.Belediye Encümeni dünkü toplantısırda şehir içinde çalışan kaptıkaçtıların tâbi olacakları şartları ilân etmiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1962
  • VEFAT Girit eşrafından Abdurrahmanzade Hüseyin Duranöz ve İffet Duranöz'ün kızı,Dimlci ailesinin gelinleri,emekli başkomiser Safranbolulu Osman Dimici'nin eşi,GUner Dimici'nln annesi.Sevgi Dimici'nln
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1962
  • VEFAT Defteri hakani nezareti muhasebecisi merhum Hacı Hüsnü mahdumu.Avukat İzzettin,Avukat Şeref,tüccardan Seyfettin Adoran'ın kardeşleri,Şan Saner,Senar Bafralı,Hüsnü,Edls,Aykunt Adoran'ın amcaları,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1962
  • HESAP 88 MAKİNESİ VEFAT Sivas eşrafından eski Sivas Mebusu merhum Mustafa Ziya Sirer ve Sıdıka Slrer'in oğulları.Nezihe Slrer'in eşi.merhum Dr.Operatör Raif Ziya Sirer İle eski Maarif Bakanlarından me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1962
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Ufak bir hâdise sizi yakınlarınıza aevdirecek ve tanıtacak.Daha çok alaka toplayacaksınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Yakınlarınıza kargı soğuk davranmanız onların ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1962
  • BULMACA SOLDAN S Afi A:1 Ferahlık;Tersi İskambilde İyi kâğıt.2 Mecazî mânada leke kir;Tersi bir hayvan yavrusu.3 Bir yemek;Su.4 Elbisenin bir kısmı;Bâzı hayvanları yükseltir.5 Ağaç kama.6 Göğün bir pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1962
  • TEŞEKKÜR Henüz hayatının 31 İnci baharında ebediyen aramızdan ayrılarak bizleri sonsuz acılara garkeden çok sevgili biricik evlâdımız,eşim,babamız,kardeşimiz,kayınbiraderimiz,eniştemiz,dayımız ve orta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1962
  • iW-ANKARA TEDİRGİNLER Meydan Sahnesi nerden kazıp çıkardıysa her yanı dökülen 1935 modeli bir oyunu getirip koydu «anneye.Kısacası,bu oyun Londra'da Flora Robson ile Oscar Homolka gibi usta oyuncular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1962
  • BAŞTANBAŞA YALDIZLI CİLT KAPAĞI ÎLE HUSUSÎ SURETTE HAZIRLANMIŞ,HEDİYELİK HAYAT ANSİKLOPEDİSİ ^SANTASI ^itaPev^n^e satışa arzedilmiştir.Türkiye Umumî Bayii BATEŞ-BAYİLİK TEŞKİLATI Cağaloğlu,Çatalçeşme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1962
  • ELEMAN ARANIYOR THE TUMPANF ŞİRKETİNİN Karamürsel iş yerinde çalışacak,iş tecrübesi bulunan,ingilizce bilir,askerliğini yapmış elemanlara iyi şartlar dahilinde ihtiyacı vardır.İsteklilerin bizzat bons
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1962
  • SANAYİCİLERİN DİKKAT NAZARINA İthal malı elektrolitik KÜLÇE ÇİNKO ALÜMİNYUM LEVHA gelmiştir.MEHMET KAVALA Galata Nesil Han İstanbul Tel:44 75 54 Telgr:UMET İLANCILIK 2816 4078
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1962
  • Cav ve Emeksiz Ailelerinden CA VİDAN ile MEHMET Evlendiler.Sis Salonu 12.4.1902 Osmanbey istanbul YILDIZ 472 4118
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1962
  • İSTANBUL I 7.27 Açılış ve proın-am 7.30 Ney-I 1er 7.40 Kur'anı Kerim 7.50 gaz eserleri 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Beraber şarkılar 8.30 Neşe ve rr.üzlk 9.00 Kapanışş 11.57 Açılış ve program 12.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1962
  • BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Gemimi Terkedemeru J.Levvis.2.hafta)EMEK Tel:44 84 39)Balayı Gemisi J.Scott.İNCİ Tel:48 45 95)GönUlden Gönül* E.Efekan L.Sayar.KONAK Tel:48 36 06)Sevgili Hiroşima E.Kira F.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1962
  • 8.K O T A 75,161,176,178,202,203,204,219,232 den tahsisi olanların 2124.74 e telefon etmeleri her bakımdan menfaatleri icabıdır.MİLLİYET 4088
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1962
  • II BOŞ DAMACANA AUNIR Müracaat:44 01 59 REKLAMCILIK 1476 4102
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1962
  • YUNAN GAZETECİLERİ VALİ İLE GÖRÜŞTÜLER Misafir Yunanlı gazeteciler grubu dün Vali Niyazi Akı ve Belediye Başkanı Prof.Kâmran Görgünü ziyaret etmişlerdir.Belediyeyi ziyaretleri sırasında Görgün misafir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1962
  • OKUL ÇOCUKLARININ ZEKASI ÖLÇÜLDÜ Okul çocukları üzerinde deney yapar Pslkiyatrıstlere göre,«Türk çocuğunun zekâsı normaldir.Okul Sağlığı Haftasında deneylerin sonuçları açıklanmıştır.7i 5 öğrenci üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1962
  • ORALOĞLU Tiyatrosu Turneye çıkılacağından temsillere 29 Nisana kadar devam edilecektir.SON 20 GÜN KÖTÜ TOHUM 125.OYUN Pazartesi dışında her gün 18 d» LADY CHATTERLEY 60.OYUN Pazartesi dışında her gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1962
  • YENİ TAHLİSİYE GEMİLERİ ALINACAK Denizcilik Bankası Amerikan yardımından faydalanmak sureti ile Gemi Kurtarma İsletmesi için yeni tahlisiye gemileri alma teşebbüsüne girişmiştir.Bilhassa Amerikan ordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1962
  • lUIIIIUUlUt Buyurun öteki yazarları da okuyun TİRAF edilsin veya edilmesin Türkiye'deki I keşmekeşin,çaresizliğin ve aczin büyük sebebi artık su üstüne çıkmıştır.Türkiye'de demokrasi çok yanlış şekild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.04.1962
  • RUSYA ATOM DENEMELERİNE TEKRAR BAŞLIYOR Cenevre konferansında Rus delegesi,Batılıların teklifini reddetti.CENEVRE,A.P.RADYO Rusya,Başkan Kennedy ile Başbakan Mac Millan'ın Kruşçev'e atom denemelerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1962
  • Alman Hava Yolları,T.H.Y.ile işbirliği yapmak istiyor ANKABA,ÖZEL Alman Hava Yolları,Türk Hava Yolları ile işbirliği yapmak teklifinde bulunmuştur.Teklif,Lufthansa îdare Meclisi üyelerinden Wolfgang A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1962
  • Tunus Başbakanı Burgiba evlendi TUNUS,A.P.A.A.Tunus Cumhurbaşkanı Hablb Burgiba dün Tunus sosyetesinin tanınmış simalarından,kabine üyesi Bin Ammar'in kızkardeşi Vesile ile evlenmiştir.Bu münasebetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1962
  • Peru'da korkunç yangın CUZO Peru)A.P.eru'nun bu tarihî şehrinde korkunç bir yangın olmuş,yüzlerce ev kül olmuştur.Yangın henüz kontrol altına alınamamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1962
  • Beş Sene Fabrika Garantili FRANSIZ MENŞELİ Tecumseh Eko vat lı BUZ DOLAPLARI Fiatta,kalitede,zerafette rakipsizdir,görmeden karar vermeyiniz.BOYLAR:135 175 205 270 litreliktir.Türkiye Umumi Distribütö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1962
  • Televizyon alıcıları 2500 liraya satılacak ANKARA,ÖZEL Türkiye'de televizyon İstasyonları kurulmasına kesin olarak karar verildikten bir yıl sonra yerli televizyon alıcıları satışa çıkarılacaktır.Yeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1962
  • Tarsus'ta 200 öğrenci dün okula alınmadı TARSUS,ÖZEL Dün şehrimiz lisesinde 200 den fazla öğrenci ceketsiz ve çantasız okula geldikleri için,okul kapısından geri çevrilmişlerdir.Okula alınmayan çocukl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1962
  • 8 inci KOTA Ellerinde 84,45 tezgâh lisansı olanların müracaatları Tel:44 94 33 İLANCILIK 3232 4082
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1962
  • ANTIDOT'^pomat)GRİP.NEZLE DÎŞ AĞRİSİ YANIKLAR GÜNEŞ YANIĞI »ARI-E3ÖCEK SOKMASI ADALE:ROMATİZMASI YARALAR,KESİK PİŞİK KAŞINTI EKZEMA,ERGENLİK DONUK" DERİ ÇATLAKLA-RINDA VE TRAŞTAN SONRA KULLANILIR İLAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1962
  • I Satılık Eczane Çok iyi iş yapan Bozoyükün yegâne Ekrem Or eczanesi hastalık dolayısiyle acele devren satılıktır.Bozöyük Tel:17,istanbul Tel:44 28 99 MİLLİYET 4093
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1962
  • DÖKÜM KALORİFER KAZANLARINI M ERCİ H" EDİN İZ i Uzun ömürlüdür.r;DİIimli puğundan en:dar yere girer—Ekonomiktir^ Moderndir.FAAL 2347 4101
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1962
  • MENSUBUMUZ SANAYİCİLERİN NAZARİ DİKKATİNE Mısırdan 51.01 ve 51.03 gümrük tarife pozisyonuna dahil sentetik ve sun'î devamlı elyaftan iplik ithal etmek isteyen Odamız mensubu sanayicilerin 26/4/1962 ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1962
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Sayın üyemiz;1.7.1961 tarihli resmî gazetede ilân edilen Mısır anlaşmasında mevcut 51.01 ve 51.03 pozisyonlu Sun'î ve Sentetik İplikler için talepte bulunacak azalarımızın 26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1962
  • Llnguafon plâkları orijinal İngiliz olup kopyadan kopya değildir.1905 den beri pedagojik Linguafonla yabancı dil öğrenirken amatörlere tecrübe tahtası vazifesi görecek değilsiniz Beraber yapılan vazif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1962
  • x x:NEP-E^E Uyumsuz BİMEfc OLMASIN?ftENİM ASIL PiR.AilfDEM OL-DU &UMIİ UNUTMA 1« MEfcAlC ÎTME.AS7L PİR K0NA6A ^EİCOCSİN.BİZİM PAiA YENİ KİftUADi G îp.î% ÎLffJ.OHDAKİ ARKADAŞTAN HDBSTİ DîyPALIfoN 8ASJA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1962
  • A.ve H.APİKOĞLU KARDEŞLER MÜESSESESİ «Bu Besteci Kimdir» seri programlarına karşı gösterdikleri yakın alâkadan dolayı sayın müşterilerine sonsuz teşekkürlerini sunar.Son programımızda 1000 liralık ikr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1962
  • KİRALIK Yazıhane,mağaza ve bonmarşe mahalli ile depo Taksim,Divan ve Hilton otelleri arası cadde üzerinde çift asansörlü,kaloriferli her türlü konforu haiz şahane manzaralı yazıhane katı ile mağaza ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1962
  • DİBCSCAT" Menfaatiniz Müessesemizdedir.Bilûmum inşaatlarınızı tadilât,tamirat,Ruhsat,Proje işlerinizi 15 senedir itimatlarınıza lâyık olmuş müessesemize sür'at,Ucuz ve Emniyetle yaptırabilirsiniz.KOLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1962
  • 5 Beygirden 120 Beygire kadar Su ve Hava soğutmalı İtimi PETTER HIOTÖRLERİ için derhal Proforma fatura verilir.167 KOTA sıra numarasından 84.06 gümrük tarife pozisyonu için tahsis almış olanların Şirk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1962
  • KOTA No.167 84 06 90 MOTOR TAHSİSLERİNİZİ f E R Kİ m S Dizel motoru İthaliyle değerlendiriniz.Dizel Makina Ltd.SU.Tel:47 36 75.RENK REKLÂM:222 4415
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1962
  • Lise mezunlarının 10 yıl öğretmenlik yapmalarını NATO ve Genelkurmay Başkanlığı kabul etmedi ANKARA,ÖZEL MİLLÎ Eğitim Bakanı dün valiliklere gönderdiği bir genelge İle terhis edilecek Yedek Subay Öğre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1962
  • İTALYA'DA KABİNE TEHLİKE ROMA A.A.Film sansürü konusu yüzünden İtalyan Hükümeti tehlike geçirmiştir.Film sansürü hakkındaki kanun tasarısında değişiklik yapılmasını isteye.Sosyalistlerin teklifi Mecli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1962
  • Fransa ile Monako'nun arası bozuluyor PARİS,A.P.Malî konularda Fransa ile Monako arasındaki ihtilâf had safhaya girmiştir.Fransa,anlaşmaya varılmadığı takdirde Monako'ya giriş ve çıkıkları gümrüğe tâb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1962
  • Rusya'da «Feza Günü» törenle kutlandı MOSKOVA,AA.Rusların fezaya ilk İnsanı göndermelerinin birinci yıldönümü dün bütün Rusya'da törenlerle kutlanmıştıı-Yuri Gagarin ve German Titov günün kahramanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1962
  • Marujıto Serezo,bir kitabın yerini kartotekste ararken.Madrit'teki körler okulunda kendini yetiştiren Marujita Serezo adlı kız kütüphane memuru oldu ARUJtTA Serezo'nun başlıca cazibesi tebessümündedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1962
  • ^UIHII«IIIHIHI1!I v I TAKVİMDEN I BİR YAPRAK f t I 0* ALIŞIP beş on para kazanmak üzere Anadoludan İstanbula ş V^ gelen bir köylü işsiz kalmış,bir müddet aç bîilûç dolaştık-ğ tan sonra hemşehrilerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.04.1962
  • ÛNUAŞluAN SEN 0E.NlM,KARŞIMDA Mİq AÇIK KAP» S'lR^ AAI%i.C4ÛCSIN.4MA BEN £bfeiâ.m BENİ ŞlfAARTıVûCSUNurrûM4,oı-Avu^ıeiN naBi» ĞÎDİŞİN!NIÇÎN DEdTi5-TİKMEK İSTİYÜKvûni KIZ.L.AK.ERKEKLERİN PE-ŞİNDEN KOŞMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1962
  • ŞlN bir:mesei_e oe.var^J SU UCUNDA JM BAŞtcA BUMUfJ ÇİM HAYDÜTUA(IM HEPSl^L TEVKİF-ETMEMİZ.L.AXıM.CİSKO JOSESAUtMS,RÖD REEÖ n\ecak:etme onu qa w.RACA 5lZ.©it PUANIM VA£ SERıV.SEH BE.NıM OÖNÜŞUMÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1962
  • Av.BEV.BAK.VOajU^A BUL-AŞiK-UMZ^ YiaeOıNN ET7AE.TABU EVİN» MAS.RAR_AG?Nı BESİ ÖDEDİKÇE.v^m Ut,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1962
  • CUMA RumI 13 1378 ümide NİSAN Mar* 19 6 2 VAKİT VASATİ EZANÎ Güne» İkindi A!ani YaUJ İmsak 5.24 12.15 15.5» ie.47 2022 3.38 1U.38 5.29 9.12 12.00 1.36 8.52 tmmmMMtınmatmıvar'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1962
  • Millitgef sam» «j Miulvet Gazetecilik A.Ş.adın*.ERCÜMENT KARACAN Umum:Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Spor kırımlıdan Mestti Müdür NAMIK SEVIK Magazin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1962
  • tLAN TARİFESİ 2.3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 üıcl sayfada santimi mm,25 T.L.0 Birinci sayfada baslık 200 T.L.Düğün,Nisan,Nikâh.Vefat ve Teşekkür ilânları S santime kadar 80 T.L.Küçük ilanlar k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1962
  • BALKON KORKULUĞU YAPTIRILACAKTIR 1)Şirketimiz Ataköy 2.Kısım inşaatının bir kısım binalarına takriben 6000 m/tûl balkon korkuluğu yaptırılacaktır.2)Yapılacak işin mahiyeti mahallen görülecektir.3)Bu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1962
  • TEDİYEDE KÜLAYLIKveDERHAL TESLİM BATI ALMANYA MAU 35 H.P.GÜCÜNDE &cgpe?vk* isoGuhulio,790 Kg YÜK 1 KAlüRlFtUÜ yeri Galata,Perşembepazan Cad.Yoğurtçu Han,Kat X No.13-14 HAYRI ACAR Tel:44 11 43 BASIN 53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1962
  • SATILIK EMLÂK BOZÖYÜKTE Hastalık münasebetiyle çok İyi is yapan yegane Ekrem or Eczanesi devren sat.44 28 99,Bozüyük Tel:17.YEŞILYURTTA Yapı Tasarruf sahiplerine Katlar Acar Emlâk 73 86 09 73 83 70.YE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1962
  • 60 Kılıncını iki parmak çekti.Kadife kemerine sokulu piştovlarının tetiklerini açtı,dışarı çıktı.Servantes'in bir duyuşta karnını ağırtan bocalan gemi zinciri gürültülü sesi ile:Buraya gelin!diye emre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1962
  • Ondokuzuncu yüzyılın sonlarıyla yirminci yüzyı-lın başlarında yetişmiş olan bestekârlarımızdan biri E de Bol Ahenk namıyle maruf Nuri beydir.Bol Ahenk jŞ namını almasına sebep sesinin gayet az ve güze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.04.1962
  • UÇAĞIN ÇARPTIĞI KAMYON DEVRİLDİ JVIICHIGAN,AP Çift motorlu yedi kişilik bir eğitim uçağı dün bir kamyonu devirmiştir.Ed Palka adındaki pilotun kvıllandığı uçak bir ara irtifa kaybetmiş ve önce bir ben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1962
  • Fırıncılar,fırınları Belediyeye veriyor Fırıncılar Cemiyeti,fırınların Belediye tarafından devir alınarak isletilmesini istemektedir.Cemiyet Başkanı Hulusi Akpulat bu konuda dün şunları söylemiştir:aY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1962
  • 147 LERLE İLGİLİ TASARI KANUNLAŞTI t Baştarafı Birincide mezo diye bağırmış.Suphi Karaman ise,Ar isteriz,af isteriz,sen ancak bundan anlarsın» diye cevap vermiştir.Diğer senatörlerin de aleyhinde teza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1962
  • Köpek,48 saatte 37 kişiyi ısırdı Baştarafı Birincide ele geçirmişlerdir.Levent ve Ortaköyde yapılan İki İhbar da bu şekilde sonuçlanmıştır.Köpek itlaf ekibi mensupları bu arada zorlukla karşılaşmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1962
  • Sayın Subay ve Memurlara İMALÂTÇI SIFATI İLE TAKSİTLE SATIŞ Madenî Formika yemek masa ve sandalyeleri Formika büfeler Muhtelif tip madenî koltuk ve ev eşyaları Portatif KOLTUK DİVAN olarak kullanılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1962
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI istanbul Emniyet Sandığından Dosya No:1960/1922 Alessandro Lemma İPC.122 hesap numaralı borç senediyle Sandığımız Beşiktaş Şubesinden açılan krediye mukabil işbu borcun teminat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1962
  • Gazetenizin 25/3/962 tarih ve 4248)sayılı nüshasında Kocaeli Mebusu Cemal Babaç İle Süreyya Sofuoğlu partiden İhracı İçin Tüzüğün 76 mel maddesiyle Hakem Hey'etlne sevk edilmiş denilmektedir.Filvaki b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1962
  • NATO'nun YARDIMI 1,5 MİLYAR DOLAR Baştarafı Birine'de 1,5 milyar dolar gerektiğini kabul etmişlerdir.Heyetin raporu NATO Bakanları tarafından incelenerek karara varılacaktır.îki gün önce memleketimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1962
  • Başbakan İnönü bu akşam Radyoda konuşacak ANKARA,ÖZEL Başbakan İsmet İnönü bu akşam radyoda bir konuşma yapacaktır.Başbakanın,Devlet Plânlama Teşkilât' çalışmaları İle İlgili olarak yapacağı konuşma s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1962
  • Bâzı tabiî Senatörler Müstakil Grup teşebbüsünü destekliyor ANKARA,ÖZEL Eski Millî Birlik Komitesi üyelerinden Mucip Ataklı ve 6 arkadaşı dün bir bildiri yayınlayarak,«Bir muvazene unsuru halinde siya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1962
  • Atatürk filmini kim çevirmeli!Baştarajı Birincide FİZİKİ ÖZELLİKLER Atatürk'ün yapısı ile Curd Jürgena ile Yul Brynner'in fizikî özellikleri şöyledir:ATATÜRK Atatürk'e ait antropolojik ölçüler bulunam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1962
  • Yüksek Adalet Dîvanı kararları 19 Nisan günü açıklayacak ANKARA,ÖZEL Yüksek Adalet Divanı,elindeki dâvaların kararlarını 19 Nisan günü açıklıyacaktır.Jeep dâvasından sonra,dün duruşmasına devam olunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1962
  • Yul muvaffak olamayacağından korkuyor t Baştarafı Birincide mil başaramıyacağımdan korkuyorum.Atatürk gerçek bir kahramandır.Kendimi O'nun yerine koyabilmek bana ürperti veriyor.Birçok insanı hayâl sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1962
  • ALIRKEN DİKKAT EDİNİZ!KAŞELERİ RENKLİ BASKILI AMBALAJLIDIR Yeni gelen ültra modern selofanlama makineleri sayesinde GRİPİN Kaşeleri,üzerinde renkli GRİPİN baskılı selofan ambalajlar içine konulmaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1962
  • Kazası Eminönü Fatih Eminönü Eminönü Fatih Eminönü Fatih Beyoğlu Fatih Fatih Beyoğlu İSTANBUL VAKIFLAR BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER Mahallesi Molla Fenarl Kececlkarabas Bayramca vus.Çarşı K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1962
  • MENSUBUMUZ FİRMALARIN NAZARI DİKKATİNE 8 kotanın 120 sıra numarasında kayıtlı 59.17.11 gümrük tarife pozisyonlu ipek eleklik ithal etmek isteyen mensucat sanayicilerinin 252 sıra numaralı âcil ihtiyaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1962
  • G.Menkul malların açık arttırma ilânı)KADIKÖY İCRA MEMURLUĞUNDAN:ı 960/3185 Evdoksiya Paskalidls'a 148.075.liraya borçlu İstanbul Belediyesinin bu borcundan dolayı hacizli bulunan Kadıköy Suadlye maha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1962
  • ARI BISKÜİ ve R ADYOLİN FABRİKALARI 200 Dolarlık kambiyo tahsisi ile birlikte ORTAŞARK HAVAYOLLARI JET COMET 4C uçaklarlle ilk seyahat FRANKFURT BİLETLER:TRANSYOL TURİZM BÜRO ve seyahat acantası taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1962
  • Yeni DİZEL 1962 KAMYONLARI Hakikî 7 fabrika tonajı Yeni 107 HP BEDFORD Dizel motoru 5 ileri,1 geri vitesli şanjiman Takviyeli,çift nisbetli diferansiyel Hava freni 7 adet 9.00 x 20—14 kat lâstikler Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1962
  • GAİBE İHTAR Firar suçundan hakkmda iddianame tanzim olunan ve tebligat için yapılan araştırmalarda bulunamayan 5 inci Er Eğitim Tugay II nci Temel Tabur 5 inci grup erlerinden İstanbul Vilâyeti,Kadıkö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.04.1962
  • UHRESÎE TURNUASINA DOĞAN KAÎILIY Celâl Atik "Ölüyü diriltmek vazifesini aldık,inşallah muvaffak oluruz,dedi T)M Nisanda Bükreşte yapıla-J^mfcak Enternasyonal güreş turnuasına iştirak edecek İki güreşç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1962
  • PEŞTE KADROSU Besiktasia karşılaşacak 20 Nisanda Macaristan'la yapılacak millî maç için teshit edilen A)milli takım kadrosu son hazırlık maçını 24 Nisanda Beşiktaş'la yapacaktır.Bir protokol imzalanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1962
  • G.Saray dün gece döndü Pire'de Olimpiyakös ile yaptığı Balkan Kupasına dahil ilk karşılaşmayı 1-0 kaybeden Galatasaray profesyonel takımı dün saat 20 de uçakla şehrimize gelmiştir.Sarı Kırmızılılar,Ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1962
  • LİEGE STANDARTI 2-0 MAĞLÛP EDEN Macaristan Liginde Tichy gol kralı.Bozsik ile kaleci Grosics Macaristan'ın en gözde oyuncuları arasında.Vaşaş bir puan farkla lig liderliğine yükseldi 29 Nisan'daki rak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1962
  • SEYİRCİ:9705 HASILAT:37.557.50 lira.HAKEMLER:Faruk Talu Tevfik Parlar Kenan Çelik BEYKOZ:Nihat Aydın İsmail Saim Yordan M.Ali Nusret Erol Şirzat Nedim Abdullah VEFA:Altay Yavuz Nedim Burhan Nejat Mürv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1962
  • TURHAN DOĞU BÜKREŞ'ten bildiriyor Bulgaristan genç lerine 2-0 yenilen genç millî takımımız dün sabah otobüsle erken saatlerde Sofya'dan ayrılmış ve gece geç saatlerde Bükreş'e gelmiştir.Avrupa şampiyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1962
  • Beşiktaş,engeline Lâcivert Beyazlıların adam adama markaj Siyah Beyazlılara gol yapmak fırsatını BIT A-Gecenin başarılı [SAMİ ÖNEMLtl kalecisi Hazım,gollük bir akını yumrukla kurtarırken.SEYİRCİ:9705
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1962
  • F.Bahçe Umumî Kaptanı,Lig sonuna kadar takımda değişiklik yapılmayacağım söyledi.Lefter yarın oynuyor FENERBAHÇE umumî kaptanı Mehmet Reşat Nayıı «Dâvamız millî lig'in sonuna kadar bir tek puan kaybet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1962
  • e Beşiktaş genç takımı 16-26 Nisan tarihleri arasında Almanyamn Düsseldorf şehrinde yapılacak Genç Takımlar Şampiyonasına iştirak edecektir.0 23 Nisan 1 Mayıs tarihlerinde Lüksemburg'da yapılacak Düny
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1962
  • ü.oiı haiiaıaruakı iyi oyunları ile göze giren Can,Fiorentina Lecco maçında voleye hazırlanıyor.Can,Uypest'e karşı da iyi oynamıştır.CANIN Millî Takımdan çıkartılan ve Metin Oktay'm İtalya'd&ki Peşte'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor