Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.04.1962
  • 22 Şubat olaylarına karışan Subaylarla ilgili af kabul edilmezse istifa edecek u AP Meclis Grubunda subayların affı île siyasî a S ANKARA,ÖZEL İYASİ Afla,22 Şubat olaylarına karışan subayların afları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1962
  • DURUM KRİTİK GÜNLER i K:A DALET Partisi Merkez idare Kurulunda yapılan son ope-A\rasyon ve 22 Şubat olaylarına karışanların affı ile birlikte fl siyasî affın da mütalea edilmesi yolundaki teşebbüsler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1962
  • Senatör Cevherioğlu ile Milletvekili Başaran Merkez İdare Kuruluna müfritlerin alınmasından,Reşat Ozanla ise ihraçlar yüzünden partiden çekildiler ANKARA,ÖZEL A W% Merkez İdare Kurulunun değiştirilmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1962
  • Çocuk kiralayan Bir şebekenin izi Tesbit edildi HALIT ÇAPIN Polis,istanbul'da çocuk ticareti ya» pan bir şebekenin izini tesbit etmiştir.8-15 yaşlarındaki çocukları elde ederek onları geceleri kiralay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1962
  • SANCAR VE KUVVET KUMANDANLARI DÜN GEZİYE ÇIKTILAR ANKARA,ÖZEL MIHI Savunma Bakanı tlhaml Sancar dün mûtad yurt gezisine çıkmıştır.Beraberinde Kuvvet Kumandanları olan Bakan önce Eskişehir Hava üssünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1962
  • Erim "Ortak Pazara girmemiz şart,diyor Kocaeli milletvekili,geri kalmış milletlere uzun vadeli ve sistemli yardım yapılması gerektiğini,söyledi.ORHAN TÜREL ROMA'da toplanan «Dünya Barışını Hukuk Yolun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1962
  • Vali «İflâs eden fırıncı yok» dedi istanbul Valisi Niyazi Akı,fırıncıların ekmeğe zam istekleri ile ilgili olarak «Fırıncılar her ay bir teklifle Belediyeye geliyorlar,hep zarar ettiklerini söylüyorla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1962
  • ÇARPIKTILAR İ/mir'c'e dürt Üçkuyular semtinde er Muammer Dcmirel "Y idaresindeki askerî cankurtaranla,Avni Akdcstan'ın kullandığı 72403 plâka sayılı kamyon çarpışmıştır.Kazada yaralanan Uç kişi hastah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1962
  • UAVA DÖNDÜ İI1Kİ,İZ Mfo™ Richard Burton ile geçirdiği aşk mace-"Vllllü rası dünya umumi efkârını günlerce meşgul eden Elizabeth Taylor,Vatikan radyosu tarafından ağır tenkidlere uğramıştır.İtalyan gaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1962
  • ss» 0101019 Hiç olur mu?Bir kaç gün önce radyomuzdaki bayan spikerlerden biri,dıg olaylardan bahsederken:Türkiye'de durum çok karışıktır,diye söze başlamış.Besbelli şaşırmış spiker.Çünkü bizde radyo g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1962
  • inan,malî durumu ün açıklıyor Maliye Bakam dünkü radyo konuşmasında seçimlerden,hükümet kuruluşuna kadar geçen günleri izah etti ANKARA,ÖZEL' MALİYE Bakanı Şefik İnan aHükûmetin malî ve iktisadî siyas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1962
  • Yüz kadar YTP Mebusu için imza Topluyor A.P.Çorum milletvekili İhsan Tombus elden ele dolaşan teklifte 200 imza bulunduğunu açıkladı.ANKARA,ÖZEL A W% u ve OT?H 100 e yakın milletvekili ve senatörün si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1962
  • İSMAİL HAMİ DANİŞMEND'in İZAHLI OSMANLI TARİHİ KRONOLOJİSİ 4 ciltlik eserin yeni baskısı çıktı.Tamamı 2800 sayfa tutan eserin takımı 80 lira olup ödemeli gönderilir.Çıkaran:TÜRKİYE YAYIN EVİ İLANCILIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.04.1962
  • BU ETİKET HERŞEYt İLE TÜRK YAPISIDIR B AŞBAKAN isme* Inönü,dün Minneapolts Mollne Türk Traktör Fabrikasını riyarctl sırasında llgililerden bilgi alıyordu.İlgililer,İnönü'ye traktörlerin bütün parçalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1962
  • İSTANBUL NALINLAR Kent Oyuncuları Piyes:Necati Cumalı oyununda Anadolunun en göze batan gerçeklerinden biri olan «kız kaçırma» olayını anlatıyor.Kendi de roman ve hikâye yoluyla açıklamıştır ki aslınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1962
  • KİMYA MÜHENDİSİ,KİMYA SANAT ENSTİTÜSÜ MEZUNU DESİNATÖR Adanada Bossa Basma Fabrikamızda çalıştırılmak üzere tercihan Çukurova bölgesinde ikamet eden askerliğini yapmış yeni mezun yukarıda yazılı elema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1962
  • CEVİZ KÜTÜĞÜNDEN Mamul,muhtelif eb'adda keresteler mubayaa edilecektir.Sarih adresle birlikte müracaat:Galata P.K.611 İstanbul MİLLİYET 3745
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1962
  • kıı.arttfcı 'İSTANBUL itct.|iıtfii0 nff^g ^TELSİZ R.1DV0 ELEKTRİK KURSLARI^ Aylık kararttınız 1000.1508 'ıra olabilir kayıtlarına başladı.ameli.nazari dertleri* S ayda EaUTETLI EIEKTIIIÇI 8 ayda I1IY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1962
  • Mahdut Mes'uliyetli istanbul Tütün İşçileri Yapı Kooperatifi Başkanlığından Üsküdar Sel&ml Ali Mahallesi Kürkçü Mümin ve Vasiyet sokağı arasındaki arsamıza 11 bloktan ibaret 33 dairelik İşçi Meskenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1962
  • n$ ftÇ OĞLAK BURCU 92 Aralık 20 Ocak] Oldukça sıkınılı bir gün geçirecek,fakat akgam huzura kavuşacaksınız.KOVA BURCU [21 Ocak 1» Şubat] Hadiselerin kargısında hislerinize yeniliyorsunuz.Bugün bunun z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1962
  • IIIIIIIIIMC İSTANBUL 7.27 Açılı?ve program 7.30 Neyler 7.40 Kur'anı Kerim 7.50 Saz i eserleri 8.00 Haberler ve hava dui rumu 8.15 Beraber şarkılar 8.30 5 Neşe v* müzik 9.00 Kapanış.11.57 Açılı» ve pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1962
  • SOLDAN SAoA:1 Dayanma.2 Eskiden Romanyalılara denirdi;Edirne'nin bir kazası.3 Gemilerde yolculara bakar.4 Bir renk;Kararda kat'iyet.5 Tersi kısmet;Tersi bir besin.6 Tersi yasasın ispanyolca)Sonu olmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1962
  • MENSUCAT SANTRAL VE YEDİKULE İPLİK FABRİKASI İŞÇİ VE HİZMETLİLERİ Biriktirme ve Yardımlaşma Derneği Başkanlığından KONGREYE DAVET Derneğimizin senelik mûtad kongresi 22 Nisan 962 Pazar günü saat 9 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1962
  • AÇIK TEŞEKKÜR BEYOĞLUNDAKİ YENİ Her cins kumaş ve hazır giyim eşyası istiklâl Cad.123)MAĞAZALARININ açılışı münasebetiyle,çiçek ve hediye göndermek lûtfunda bulunan,bizzat gelmek zahmetini ihtiyar ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1962
  • Teleferik malzemesi gümrükte çürüyor Bursada kurulacak teleferik içip limanımıza gelen malzeme,iki yıldanberi Sahpazarı rıhtımında ve açıkta beklemektedir,ilgililerin belirttiklerine göre.rıhtım üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1962
  • 75 LİK İHTİYAR KAATİL MÜŞAHEDEYE ALINDI 71 yaşındaki karısı Hatice'yi Eyüptekl gecekondusunda başına baltayla vurarak öldüren 75 yaşındaki Yugoslav göçmeni Mehmet Aşık.dün müşahnrie altına alınmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1962
  • KANALİZASYON UZMANI PROF.KEHR GELDİ İstanbul Belediyesi tarafından şehrin kanalizasyon etüd ve projelerinin hazırlanmasında görevlendirilen Alman Kanalizasyon Mütehassısı Prof.Kehr şehrimize gelmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1962
  • VEFAT Merhum Muharrir Peyaml Safa ve merhum Dr.Memduh'un kayınpederi,Emekli Maliye Mümeyyizlerinden ATA ERİNÇ 5/4/1962 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşmuştur Cenazesi 6/4/1962 Cuma günü ikindi namazın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1962
  • TEŞEKKÜR Hayatının en verimli çağında,aramızdan ebediyen ayrılan sevgili yavrumuz ve kardeşimiz Eczacı Okulu 2 nci sınıf talebelerinden ALİ OSMAN AKÇAY'ın vefatı dolayısiyle cenaze merasimine çok yakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1962
  • ELÖB MM Tekrar hizmetinizde TURGUT TEOMAN 71 81 46 Tayfun Reklâm REKLÂMCILIK 1438 3794
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1962
  • DİABETİKLER CEMİYETİ ÜCRETSİZ TEST YAPIYOR Türk Diabetikler Cemiyeti bir İlâç fabrikasının yardımıyle şeker hastalığının zamanında tedavisini sağlamak maksadıyle cSağlık fişleri* hazırlamıştır.Halka b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1962
  • ÜSKÜDAR İSKELESİ 15 GÜN KAPATILDI Karaköy Köprüsü dubalarındaki onarım dolayısiyle 3 numaralı Üsküdar vapur iskelesi bu sabahtan itibaren 15 gün süre ile yolculara kapatılacaktır.Onarım bitip yeni vap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1962
  • VEFAT Dul Bayan Hayganuş Parseğyan,Bay ve Bayan Onnlk Parseğyan ve evlâtları,Bay ve Bayan Garbls Zurnaclyan ve evlâtlarının çolc sevgili evlâdı,kardeşi ve kayınbiraderi Hartıtyım Parsejfcpan'ın Şoför
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1962
  • KOTA Sıra No.9-53-54 te yazılı gümrük tarifelerinde lisansı olan İTHALÂTÇI ve SANA-YİCİ'lere Batı Almanya menşeli mallar temin edilir.Müracaat:ALP TİCARET Ağahamam Cadd.27 Beyoğlu İstanbul Telefon:44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1962
  • f SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 3i Gemimi Terkedemem J.Lowis.EMEK Tel:44 84 SVı Kardaki İzler D.Gelin İNCİ Tel:48 45 95)Sokaktan Gelen Kadın S.Çağlayan.KONAK Tel:48 26 06 Kızıl Saçlı DUber I' Pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1962
  • Hepimiz güzel olamayız fakat diş macunu alırken akıllı olmak elimizde irili DİŞ MACUNU Bütün Eczanelerde)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1962
  • v.1111 11.ı r i 1111 ı t ı ı ı ı ı 1111 111 ı 111 ı.111 i 111 ıııiKif ıırıııııııiM.11111111!f 1111111111 11111:M 1111 i 11111111111 Vur patlasın çal oynasın D İ 1ar.URUN kulağınıza söyleyim de,kimseni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.04.1962
  • Onun için Erkek sert Olmalıydı.[BU TAZININ NESİH HAKKI SADECE MİLLİYETTE AİTTİBİ ®m MODERN KLEOPATRA ELİİÂBETH TAYLOR'un.AJKLÂRI EDDIE bedbahttı.Hayat çarkları artık aleyhine çalışıyordu.Bıraktığı kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1962
  • Bir mahkûm,hastahane penceresinden kaçtı MUŞ,ÖZEL Romatizma yüzünden hastahaneye yatırılan mahkûm bir soyguncu hela penceresinden kaçmıştır.Yoncalı köyünden olan Şahin Cecen,bir süre önce doktor rapor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1962
  • Oturak âlemini basan jandarmalar taşlandı BURDUR,ÖZEL Kravgaz köyünde köy halkının çoğunluğu birleşerek bir düğünde iki kadınla oturak âlemi yapmışlardır.İhbar üzerine baskın yapan jandarma erleri,iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1962
  • Bir köylü,kamyon altında kaldı BOLU,ÖZEL Ankara,istanbul asfaltı üzerinde önceki gün saat 19 da,Boluya 13 kilometre mesafede Çaydurt mevkiinde Ankara'dan Istanbula gelen şoför Hikmet Baydar idaresinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1962
  • De Gaulle,Fanf ani mutabık kaldılar TORİNO,A.P.Fransız Cumhurbaşkanı De Gaulle,İtalyan Başbakanı Fanfanl İle Torino'da yaptığı bir günlük görüşmede,Ortak Pazar devletleri arasında İktisadi vr siyasi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1962
  • 70 lik bir ihtiyar,kar fırtınasında boğuldu SİVAS,ÖZEL Damadı Kasım Tosun ile birlikte Tokat'tan Sivas'a gelen Silifke köyünden 70 yaşında Mehmet Ayca,Yıldızeli'nin Keloğlan dağı tepesinde kar fırtına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1962
  • 14 bin telefon dün arıza yaptı Tahtakale Telefon Santralında dün sabah bir arıza olmuş ve bu santrala bağlı bulunan 14 bin telefon abonesi konuşma yapamamıştır.Arıza 1 saat devam etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1962
  • AMERİKALI BÜYÜK PİYANO VİRTÜÖZÜ J U L I U S KATCHEN TEK RESİTALİ 6 Nisan Cuma 21.15 da ATLAS Sinemasında Tertip eden:Arkon-Konser REKLAMCILIK 1435 3791
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1962
  • m M m-Mi VİTA'yt çok seviyor.VİTA'nın tadı o kadar nefis ki,VİTA ile pişen bir yemekten daha lezzetli bir şey olabilir mil VİTA,kalorisi bol ve kuvvet sağlıyan bir gıdadır.VlTA hafiftir,mideyi yormaz,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1962
  • TAKVİMDE Bİ ALTI asırlık bir imparatorluktan kalan harikulade eserler,İ ihmal ve teseyyüb yüzünden birer birer mahvolmaktadır,f Şimdiye kadar bunların kurtarılması için sütun sütun ya-zılar yazdım.Fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1962
  • ABDÜLCANBAZ'IN MACERALARI TîRSUHMMMî?iSTEt SEM îliMDEK KiiıITüLA-CAK.KADiK voıcrud.5\MW 0 StMTıK ft.PİK MdSl 01A-PAH TANINM DARIMI PüzELI WflAj TAMİK KADıMA TîKPAR ÎAHASİfc.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1962
  • İTHAL FİATINDAN UCUZA İstenilen miktar Galvaniz ve D.K.P.ÇEMBER Genişlik 8 mm.den 27 mm.ye kadar muhtelif Kalınlık 0,25 mm.den 1,5 mm.ye kadar muhtelif Nejat Tuğcu,Galata Tersane Cad.Buğulu Sokak No.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1962
  • Avrupa Menşeli DOKUMALIK NYLON İPLİĞİ 60/1 40/1 Turlu saüşa başlanmıştır.Tel:44 50 51 44 52 81 İLANCILIK 3061 3781
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1962
  • Oynadığı 15 sinemada da bütün hasılat rekorlarını kıran "KÜÇÜK HANIMIN ŞOFÖRÜ„ Filmi,sinemaların diğer filimcilerle önceden mukaveleli olmasından ikinci haftalarına devam edemeyeceğini,devam etmesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1962
  • ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİNDEN Şirketimizin 27 Mart 1962 tarihinde âdiyen toplanan hissedarlar umumî heyetinde 1962 senesi için Baylar Cemil Sait Barlas,Kemal Börü ve Selâhattin Güvendiren'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1962
  • MÜTEAHHİT ve MADENCİLERE 500 Kg.dan 5000 Kg.a kadar şahmerdan ve maden ocakları için tek ve çift tanburlu vinçlerle betonyerlerlmlz hazır olup satışa arzedllmiştir.Müessesemizle temasınız halinde çeşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1962
  • B.T.G.M.Futbolda Müşterek Bahis Müdürlüğünden SPOR TOTO 29,30 ve 31 inci Müşterek Bahis haftalarına ait itiraz müddetleri aşağıda gösterilmiştir.Bu tarihlerden sonra yapılacak itirazların nazarı itiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1962
  • ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİNDEN Hissedarlarımıza 1961 senesi temettü hissesi olarak 7 hesabile beher 50 liralık hisse senedine 36 numaralı kupon mukabilinde ve 16 Nisan 1962 tarihinden itibare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1962
  • MÜJDE MÜJDE RESTORAN HAYRETTİN örnek servisi Nefis yemekleri Müsait Hatlar Ue hizmetinizdedir.Ankara'nın 25 seneden beri tanınmış Merkez Lokantası sahibi HAYRETTİN GÜR simdi de İstanbulluların hizmeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1962
  • KİRALIK DEPO Eyüp,Defterdarda denize rıhtımı olan iki katlı betonarme 1.000 M2 lik DEPO kiralıktır.Mür:İZZET ŞEFİZADE ve ORT.YAPI VE EMLÂK KOLL.ŞTİ.Doğubank İş Hanı Kat 4 Tel:27 37 32 27 37 33 BASIN 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1962
  • SANAYİCİLERE TOPTANCILARA PERAKENDECİLERE UĞUR PLASTİK SANAYİİ Türkiyede ilk defa üç renge kadar baskılı her ebatda PLASTİK TORBA,çeşitli renkte ve baskılı reklam çantaları imâline başladığımızı bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1962
  • LİRALIK ayılın inci çekilişine"katılabilirsiniz 25 O.OO çeşitli PARA ikramiyeleri lira AKBANK J Vadeli hor 100,Vadesiz her 200 liraya ayrı bir kura numarası S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1962
  • 8.KOTA 78 sıra No.lu 39.03.90 dan lisansı olanların 22 25 52 ye telefon etmeleri menfaatleri icabıdır.REKLAMCILIK 1427 3756
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.04.1962
  • I SADEDDİN HEPER 1 E Ontlokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında yetişmiş İ E olan bilhassa şarkı formundaki çok parlak eserleri jle E büyük bir şöhrete sahip bulunan değerli bestekârları-S E nıızdan biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1962
  • TELEFON 27 4210 SATILIK EMLAK CA6ALOGLUNDA Matoaa ve işlıaıu' olmaya müsait 12 metre cepheli '200 İM2 Hk bir Arsa üzerindeki bina ile birlikte »at.44 59 02.KELEPİR Kat Sisli Tranvay Caddesinde 4 oda h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1962
  • Elektrod Mubayaa Edilecektir.EREĞLİ KÖMÜRLERİ İŞLETMESİNDEN.Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle mubayaa edilecek 1940000 adet elektrodun ihalesi 13.4.1962 Cuma günü saat 16 da müe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1962
  • 1 Hava Kuvvetleri inşaat hizmetlerinde çalışmak ü/ere aşağıda bildirilen yerler için 11 inci dereceye kadar yevmiye ile Mühendis alınacaktır.2 istekliler arasında kendi branşlarında birkaç sene çalışm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1962
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.0 5 inci sayfada santimi 25 T.L Birinci sayfada başlık 200 T.L.0 Düğün,Nisan,Nikah,Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 80 T.L Küçük ilânlar ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1962
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık 22 T.6 Aylık 40 T.L.Yıllık 75 T.L.Vabancı memleketler İçin âdi posta Ue bu ücretlerin biı-misil alınır.LVak postası için tarife,kullanılacak pulun değerine göre defeişir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1962
  • taasKf e »vı Milliyet Gazetecilik A.ş.adına ERCÜMENT KARACAN Uînumt Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür:HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVİK Magazin kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1962
  • Reisi kıyıda,dalgaların gece gündüz kendisine kahramanlık destanları okuyabileceği bir yerde toprağa verdik.Başucuna adına lâyık bir türbe yaptırdım.Reisin bütün leventleri Trablus eyaleti,gemileri,he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1962
  • BteıCıK YA i R J Mü Zç^ıwAwcrrriAA ama nae.GÂÎ?N O'."s,I PE-EıHAMirvi VE.PARA-BABASI SAVlNi veHBi KE^AKEf1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1962
  • w& Lİİjö Evet BENf/vu.X ÇOM,ŞÜ.BEMi Mİ GÖRMEK I tfUUBP'Ug GEUİyo.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1962
  • ğl3M KURTULACAKLAR S7fZADA KUVR.UK S:fRf Sfe KA-YAYA COKUHUR.r uçak Buizmunun TEK/ZAR ÇAKIU.MAYA BAŞLAR«r s/s ev ol DU-UÇAĞA ij&UVrZUKTAKÎ P'LAPL.AfZOAN BİRİME.SiKlŞAM BİR BUZ.PAZ.ças:desk5eyi bozmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1962
  • Hicri CUMA Rumi 1381 G 1378 Zilkade NİSAN Mart 1 19 6 2 24 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 5.36 10.57 öğle I2.it 5 39 İkindi 15.55 9 17 Aksam 18 39 12.00 Yatçı 20.12 1.34 tm*,âk 3 52 9.13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.04.1962
  • Pul Dâvasında Savcı mahkûmiyet istedi ANKARA.ÖZEL Pul dâvasının dünkü durulmasında Başsavcı Egesel,Semi Ergin ile Necmi Tan'ın altı aydan üç yıla kadar hapislerini ve bin liraya kadar da para cezasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1962
  • Türkiye'de 50 bin kör var Memleketimizde,sadece nüfus sayımı kayıtlarına dayanan ve ilgililerce katiyet taşımayan rakkamlara göre,körlerin sayısı 50 bin civarındadır.Dünya Sağlık TeskUfttının kayıtlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1962
  • Beş Sene Fabrika Garantili FRANSIZ MENŞELİ TECUMSEH EKOVATLI BUZ DOLAPLARI rakipsizdir,görmeden karar vermeyiniz.BOYLAR:135 175 205 270 litreliktir.Türkiye Umumî Diströbütörü:AS KOMANDİT ŞTÎ.Münhal ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1962
  • Sümerbank Mağazalarında Tenzilâtlı kumaş satışı Bahçekapı,Beykoz,Eyüp ve Fatih Mağazalarımızda;mahdut miktarda mevcudu olan fevkalâde ucuz kumaşların satışına 11/4/1962 günü sabahından itibaren başlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1962
  • Avukatlar duruşma tevkif edilmeyecek Kanun,Senatoda görüşülürken eski bir hakim ve savcı o günlere ait intibalarıni anlattı ANKARA,ÖZEL Avukatların duruşma sırasında tevkif edilmemeleri hakkında kanun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1962
  • 6 ve 8 m/m lik Yuvarlak Demir Alınacaktır.L Kapalı zarfla teklif almak suretiyle ve mevcut ihale şartnamesinde yazılı esaslar dahilinde 6 ve 8 mm yuvarlak demirden 50 şer ton satm alınacaktır.Hurdadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1962
  • ÇİL SİVİLCE DOĞUM LEKELERİ ve ERGENLİKLERE karşı İLACI bîr hariKâdrr İLANCILIK 2917 3779
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1962
  • DEPO ARANIYOR Pangaltı ile Kasımpaşa arasında 500 700 M2 üzerine depo aranıyor.Birinci kat olması,yerinin vasıtanın indirme ve yüklemesine uygun bulunması ve rutubet olmaması şarttır.Müracaat:TRAFİŞ S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1962
  • SATILIK BÜYÜK ARSA Koska,Üniversite karsısında otel,han,sinema.Blok Apt.İnşasına elverişli köşebaşı,Marmara'ya hâkim 850 M2 arsa,600 M2 inşaat sahası acele satılık.Tel:22 16 90.DERYA EMLÂK MİLLİYET 37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1962
  • Yüz kadar APve YTP Baştarafı Birincide Tombus,af teklifinin kendisine getirilerek imzasının istendiğini,ancak kendisinin,teklifi tetkik etmek için mühlet istediğini söylemiştir.Milletvekilleri ve Sena
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1962
  • Bir senatör ile iki Milletvekili dün A.P.'den istifa etti t Baştaraft Birincide dcrlik,parti idare etmek bu değildir.demiştir.GÜMÜŞPALA'YA HÜCUM istifa etmeden önce grupta sert bir konuşma yapan Aydın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1962
  • KOK KÖMÜRÜNE ZAM YAPILM&YAGM ANKARA,ÖZEL Bakanlar Kurulunun dünkü toplantısında Maliye Bakanı Şefik inan,yeni vergi tasarıları hakkında bilgi vermiştir,inan,yatırımlara sarfedilecek özel sermayenin *î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1962
  • Aylanın babası,halkı kampanyaya davet etti 7 ay önce Bahçelievlerde bakkala gitmek üzere evinden çıkan ve geri dönmeyen 6 yaşındaki Aylâ'nın babası Selâhattin özakar dün yaptığı basın toplantısında «T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1962
  • Gönün meselesi:Af t Baştarafı Birincide «Ekim ayından bugüne kadar,parti içindeki tesanüdün sağlanmasına gayret sarfedilmiştir Ancak bâzı konularda samimî hareket edilmemektedir.D.P.de aynı hatâlar yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1962
  • Grev yapılabilecek şartlar genişletildi ANKARA,ÖZEL Grev vç toplu sözleşme kanun tasarısı.Bakanlıkça yeniden gözden geçirilmiş,son günlerde basında ve işçi çevrelerinde yapılan tenkıdler dikkate alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1962
  • Suriyede ievkif edilen Bakanlar serbest bırakıldı DİŞ HABERLER SERVİSİ 28 Mart Hükümet darbesinden sonra hapsedilen Nâzım El Kudsî'ye tekrar Cumhurbaşkanlığına geçmesi için teklif yapılmıştır.Güvenili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1962
  • 5 yılda 100 milyar lira yatırım yapılacak ANKARA,ÖZEL Devlet Plânlama Teşkilâtına gelen projelere göre,5 yılda 100 milyar liralık yatırım yapılması gerekmektedir.Dün akşama kadar plânlamaya gelen proj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1962
  • KİMLER GİREBİLİR Plânlama teşkilâtı uzmanlarının kapısına,dünden itibaren «1902 geçiş plânı ve uzun vadeli plân çalışmaları ile ilgisi olmıyan giremez» levhası konulmuştur.Uzmanlar,geceli gündüzlü çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1962
  • Maden Direği Naklettirilecektir T.K.İ.Kurumu Mahdut Mes'uliyetli Ereğli Kömürleri işletmesi Müessese Müdürlüğünden Müessesemiz ihtiyacı için Antalya 1300 M3.Alanya 2688 M3)Burdur 250 M3)Kaş 400 M3)Süt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1962
  • Nylon Jerse dantelli GECELİK 100 Oupont Nylon jerse ve geniş dantel buruşmaz ve ütü istemez lüks ve İtinalı Atalar Konfeksiyonu iki model:normal beden ve büyük beden FlATI:75 Aynı malzemeden kombinezo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1962
  • İSTANBUL ASKERLİK DAİRESİ BAŞKANLİĞENDAN 1.Dairemize bağlı aşağıda adlan yazıh Askerlik şubelerine daktilo memuru alınacaktır.ARANACAK ŞARTLAR ŞUNLARDIR:a.T.C.Tabiyetinden olmak,b.18 yaşını bitirmiş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1962
  • DİKKAT MISIR ALIN ve ZİRAATI HAKKINBA İLÂN Adapazar ve Yanmca'daki Nişasta ve Glikoz fabrikalarımızın senelik 30.000 ton Mısır ihtiyacı dolayısiyle* 1 Mısır ekimine müsait arazi sahipleri ile kiracı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1962
  • Oto Hırsızlarına Karşı KAR-LARM Tel:44 43 89 MİLLİYET 3743
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1962
  • Mesul "I,ak İÇ»0' Cr-KOPÜKLÜ ŞARABI Tel:635977 İLANCILIK 2682 3778
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1962
  • K O T A 182 Tarife 84.22.20 Lisansa ihtiyacımız vardır.Tel:48 26 08 İLANCILIK 30S4 3795
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1962
  • 8 inci KOTA 167 Kota,84.06 tarifeden Lisansı olanlara Batı Alman,Z Ü N D A PP bisiklet motorlaı-ı için proforma temin edilir.MAKEL,M.Sözmen Galata Veli Alemdar Han No.207 Telefon:44 72 27 REKLAMCILIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1962
  • SAAT LİSANSI 89 550 LİRAYA 10/4/62 kadar peşin alınır.22 67 90 MİLLİYET 3752
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1962
  • BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN inşaatın cinsi Keşif Bedeli Muvakkat teminat Eksiltme usulü Sinema ikmal inşaatı 170.000)Lira 9750)Lira Kapalı zarf ihale Tarihi Günü Saati ihalenin yapılacağı yer 3/May
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1962
  • ELAZIĞ SAVCILIĞINDAN MUHAMMEN MUVAKKAT CİNSİ MİKTARI FtATl BEDELİ TEMİNATI TON Ur.Sn.Lira Kr.Lira Kuru?80 Randımanlı Undan mâmûl Somun Ekmeği 129 88.30 110375 00 8278 13 1 Eksiltme kapalı zarf usulü i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1962
  • İLÂN ANTALYA PAMUKLU DOKUMA SANAYİİ T.A.Ş.den 1 Tip dışı mamullerle,pamuk telefi ve hurdalarımızın 16 Nisan Pazartesi günü saat 10.00 da açık arttırma ile satışı yapılacaktır.2 Teminat evvelden Fabrik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1962
  • Türk Hava Kurumu Eşya Piyangosu 16 Şubat 1962 günü çekilişi yapılan Türk Hava Kurumu Eşya Piyangosu)nun ikramiye listeleri Türk Hava Kurumu Şubelerine ve bayilerine dağıtıldığı halde liste için müraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1962
  • KARPİT ALINACAK Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu stanbul Satmalına Müdürlüğünden 50 ton 50X80 eb'admda karpit satın alınacaktır.Tekliflerin en geç 11/4/1962 akşamına kadar istiklâl cad.Piremeci sok.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1962
  • Erim,"Ortak Pazara girmemiz şart,diyor Baştarajı Birincide de,devletlerin henüz yeter derecede hukuka bağlanmaya yanaşmaktan uzak oluşlarıdır.Yâni,mesele teknikten ziyade esas inanca dayanır.Belirttiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1962
  • inan,malî durumu bugün açıklıyor t Baştarafı Birincide tini kurduğunu belirtmiş,hükümetin Bütçe Kanununu on günde hazırladığını söyleyerek konuşmasına şöyle son vermiştir:«Yarın akşam,ayni saatte tekr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1962
  • Sarper,Feyzioğlu'na Grupta hücum etti ANKARA,ÖZEL C.H.P.Meclis grubunda dün gündem dışı söz alan eski Dışişleri Bakanı Selim Sarper,Devlet Bakanı Turhan Feyzioğlu'nu «Cervantes'ln kahramanlarına özeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1962
  • PROTESTOLAR Kendisine sataşıldığı için konuşmak İsteyen Feyzioğhı'nun kürsüye gelişi,Sarper'inkinin aksine protestolarla karşılanmış,bunun üzerine Feyzioğlu «Ben,ne kırık mızrakla hücuma kalkışan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1962
  • HER DOKTORA Çmtlimamaske Hastalarınızı Muayenehanenizde ve Hastanenizde fazla ilâç ve antibiyotik tedavilerine^ lüzum kalmadan tanınmış Alman dok-f toru Dobbelsteinin keşf etmiş olduğu!Elektrikle Sıca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.04.1962
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU İst.Satmalına Müdürlüğünden 1 Kurumumuz sağlık tesislerinin İhtiyaç,bulunan 12.000 kilo 500 ilâ 1000 ner Gr.lık anbalâjlı ve 3000 kilo 100 er Gr.lık anbalâjh Coton Hydrophyle k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.04.1962
  • Rövanş için 6ÜBEYYA ÇANDAN YILMAZ A millî fakım namzetleri bug stadtnda Beyoğf uspor ile bir ant resimcin ma Antrenör S.Puppo,kadro için ümifli ve tecrübeli dedi MACARİSTAN'LA Peşte'de yapılacak millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1962
  • gitmesi Dünya Şampiyonasına,teknik heyet müsbet not verirse,katılabileceğiz ANKARA,ÖZEL GÜREŞ millî takımımız,5 Mayıs'ta yapılacak kamptan sonra teknik heyet tarafından müsbet rapor aldığı takdirde Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1962
  • İ—w-J Dün gece Tottcnham'a karşı santrhaf oynayan Benfica'h Germano,Londra'daki boş vaktini umumiyetle büyük mağazalarda dolaşarak ve esine hediyeler satın alarak geçirdi.BENFİ0A FİNALİST Dün gece Lon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1962
  • Bologna,Feriköy'e 4 maç teklif etti İtalyanın Bologna takımı Feriköye dört maç teklif etmiş,mukabilinde 19.000 dolar istemiştir.Kırmızı Beyazlı idareciler teklifi incelediklerini bildirmişlerdir.Bolog
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1962
  • âJs^ff^a&MaSaasg Fiorentina'nın Torino'yu 2-0 yendiği maçta,sahanın en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Can Bartu'nun rakip defansla mücadelesi.Soort lllustrato Çan'dan nun "Bütün Torino'yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1962
  • MİTHATPAŞA Stadında oynanan dün geceki millî lig maçında îstanbulspor ilk devrede attığı gollerle Feriköy'ü 2-1 mağlûp etti.Her iki takım da oyuna hızlı bir tempo ile başladılar.13.dakikanın HAKEMLER:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1962
  • Yeşîl-Beyazlıların maçta,goller i basanla oynadığı devrede alıldı limAN DEMÎREL] Vefa defansı,canlı ve arzulu oyunu İle kısır Galatasaray forveti önünde bir puan almayı hak etmişti.Yukardaki resimde,Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1962
  • HARB OKULU VE D.ŞAFAKA GALİP Türkiye erkekler voleybol şampiyonasına dün gece Spor Sarayında devam edilmiştir.Günün ilk karşılaşmasında Harb Okulu Beykoz'u 3-0 mağlûp etmiştir.Darüşşafaka,Fenerbahçe a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor