Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.03.1962
  • Gizli Ordunun dâvetine uyan halk,yollardaki kan birikintilerine çiçekler bıraktı CEZAYİR,A.P.A.A.RADYO GİZLİ Ordu Teşkilâtının daveti üzerine dün Cezayir şehrindeki Avrupalılar,hayatı felce uğratan bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1962
  • mETM'UflS/l;MÜŞTEREK PAZAR PROBLEMİ M VRUPANJN demirperde dışında kalan ülkeleri iki grup I halinde iktisadî entegrasyonlarını kaynaşmalarını)ger-I çekleştirinektedirler.Ayni kıtada yaşayan ülkeler bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1962
  • İNÖNÜ KADİRLİ Heyeti ile görüşlü Başbakan,Topalojjlu ile konuşacağım söyledi.Mesele Meclise intikal etti.ANKARA,ÖZEL Kadirli Kaymakamının Kars'ın Tuzluca ilçesine nakli üzerine Ankaraya gelen Kadirli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1962
  • i:^piŞkgv;lîlF Mg^«:ÎSo mmmm ^Üüf Fener Rum Patrikhanesi önünde dün emniyet tedbirleri alınmıştır.Resimde Patrikhane önünde devriye gezen görevlilerom Pafr/Krıane b/r bildiri ile hareketi takbih etti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1962
  • Ceza Kanununun 161maddesi değişiyor ANKARA,ÖZEL Türk Ceza Kanununun 161 inci maddesinin bâzı fıkralarının değiştirilmesi İle ilgili bir kanun tasarısı hazırlanmıştır.Tasarı 161 İnci maddenin sulh zama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1962
  • Marmara'da esrarengiz bir cisim görüldü Marmara denizinde tehlikeli olduğu tahmin edilen meçhul bir cisim görülmüştür.Erdek İlçesinin Turan köy sahillerinde görülen camdan mamul 2 metre boyunda ve sil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1962
  • «Yılanların Öcü» tekrar sansürden geçecek Ankara,özel Sansür heyeti «Yılanların öcü» filmi hakkında önümüzdeki günlerde yeni bir karar verecektir.İlgililer,bunun bir çeşit tashihi karar olacağını söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1962
  • Yedek öğretmenlik 10 yıl devam edecek ANKARA,ÖZEL Lise mezunları 1970 yılına kadar askerliklerini Yedeksubay öğretmen olarak yapacaklardır.Bu hususta İlgili kanunun geçici 2 ncl^ maddesini değiştiren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1962
  • Bir sahte doktor daha Tod-'vi olmak için taşradan Istanbula gelen fakir köylUleri hastaiıane kapılarında çevirip,ben doktorum,di-ye dolandıran Hidayet Cansever isimli sabıkalı dün boynundaki bıçak yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1962
  • O.E.C.D.Genel Sekreteri geldi İktisadî İşbirliği ve Geliştirme Teşkilâtı O.E.C D.Genel Sekreteri Thomhild Kristenssen,«Türkiyenln 1962 tediye muvazenesini desteklemek maksadiyle teşkilâtımız 45 milyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1962
  • Varilli hırsız Ragıp Karagülle,darbukası kendisine verilmek şartiyle bilinmeyen hırsızlıklarını itiraf etti HALİT ÇAPIN SULTANAHMET Cezaevinin hırsızlar koğuşu tutuklularından 25 yaşlarındaki Ragıp Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1962
  • Haksız olaylar İstanbul üniversite gençliği güzel bir jestle azınlıkların mabetlerine çiçek buketleri koymuş.Ne yazık ki bu çiçeklerin kokusu çok daha önce Kıbrıs camilerinde bomba flarak çıktı.Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1962
  • "KADEŞ,TE SOYUNAN KIZ 14 YASINDA BİR ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ Kadeş vapurunda strip tease yapan genç kızın 14 yasında bir ortaokul öğrencisi olduğu anlaşılmıştır.Olaylarla ilgili olarak Savcılık dün 7 kişin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1962
  • r?v\Birkaç gün önce Demirci'de çadırda yaşıyan bir yörük ailesinin 3 mensubunun dn vahşi şekilde öldürülmeleriyle İlgili soruşturma sonuçlanmış ve yakalanan kaatillerin İfâdeleri alınmıştır.Bu cinayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1962
  • Küçük esnaftan tasarruf bonosu kesilmeyecek Muafiyetten istifade edecekler 355 bini buluyor.Götürü matrahların tesbiti tasarısı Meclise verildi ANKARA,ÖZEL JMT UÇUK esnaf da işçiler gibi tasarruf bono
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1962
  • İSTİFASINI mi ALDIRDI Gruptan söz isteyen Âlican "Disiplin hâkim olacaksa bunu bilelim» dedi ANKARA,ÖZEL YT.P.Meclis Grupu dün Genel Başkan Alican'ın istifasını geri aldırtmıştır.Alican,Gurupta,ilk ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1962
  • zel sekf ©re el konmasının is konusu olmadığını söyledi Gürsel "Karşılıklı sevgiyi içinde bulunduran sosyalizm faydalıdır,dedi ANKARA,ÖZEL CUMHURBAŞKANI Cemal Gürsel ve Başbakan İnönü,Daily Telegraph
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1962
  • t.HAYRİ YALMAN TRANSİSTOR Mahiyeti,tatbikatı,arızalarının giderilmesi yollan.Ciltli 15 liradır.FİKRİ T.KARDEŞ MOTOR Çeşitli motorların çalışmaları,montajı,ayarları ve arızalarının giderilmesi.Fiatı 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.03.1962
  • Yergi mükellefi Bismillah demektir!MALİYE Bakanı Şetik inan dünkü basın toplantısında vergi vermenin faziletini anlattı «vergi mükellefi demek,bismillah demektir.dedi ve gazetecilere öğütler verdi:«Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1962
  • of.Haluk CiLLOVE-Turizm Bakanlıiı KİNCİ Dünya Harbinden I sonra birçok Avrupa memleketlerinln turizme büyük önem verdiklerini ve bilhassa tediye blânçolarımn aç lalarını turizm gelirleriyle kapama yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1962
  • SİTE HALİNDE LEBİDERYA VİLLALAR Seçkin muhit tesisi için ciddî ailelere satılacak AZ MEVCUDU KALMIŞTIR.Müracaat P.K.410 İstanbul Telefon;27 18 61 MİLLİYET 3327
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1962
  • t.ıı 1(İSTANBUL 7.27 Açılı* ve program 7.30 Sa-E hah plflkları 8.00 Haberler ve hağ va durumu 8.13 Şarkılar 8.30 Piyano soloları 8.50 Hafif müzik 9.00 Kapanıaş 11.57 Açılış ve program 12.00 I Şarkılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1962
  • {Şg OĞLAK BURCU '[22 Aralık 20 Ocak] Enteresan bir rüya göreceksiniz ve çıkacak.Bugünlerde fazla yorulmamaya dikkat ediniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Ayın en verimli günlerinden blrinduMniz.İs başı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1962
  • BULMACA 9 10 SOLDAN SAÖA:1 Billur;Batı*nın son kısmı.2 Kuzey İskandinavya'da yaşıyan bir cemiyet;Tersi İs Eski dil)3 Basit bir silâh;Aileden yurttan muhitten olmıyan.4 İki yüzlü.5 Tersi eşya ambarı;Es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1962
  • KUSÎK MÜZİK SEVENLERE:R.C.A.LONG PLAY PLÂKLAR GELDİ!Mario Lanza,Van Cliburn,Toscanini,Rubinstein,Horovvıtz,Heifetz,Caruso,Wand Landowska,Stokowski,gibi dünyanın en meşhur artistlerinin en kaliteli plâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1962
  • ÇALIŞANLARIN GAZETESİ MUTLAKA OKUYUNUZ HÜKÜMETTEKİ AĞA:TOPALOĞLU AĞALAR DEMOKRASİSİNİN İÇYÜZÜ GREVLER BAŞLIYOR MİLLİYET 3323
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1962
  • KAYIP İLÂNI 6 Şubat 1962 günü biricik kızımız yanda fotoğrafta görülen 1945 doğumlu ÇİÇEK ERDEMİR Aynalı Çeşme Keramet Çıkmazı 15 No.lu evimizi terkederek bugüne kadar hayatından bir haber çıkmamıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1962
  • KENT OYUNCULARI NALINLAR YALNIZ DÖRT HAFTA SUAREDE BATEŞ 51 3318
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1962
  • TEŞEKKÜR Eşim,sevgili annemiz,FERİHA ALANYA'nın vefatı dolayısiyle cenaze merasimine bizzat gelerek veya telefon ve telgrafla büyük acımıza iştirak eden bütün akraba,dost ve arkadaşlarımıza ayrı ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1962
  • BELEDİYE KANUN TASA-RISI GEREKÇESİ HAZIR Belediye Ceza Kanunu tasarmgın gerekçesi İstanbul Senatör ve Milletvekillerine gönderilmiştir.Hazırlanan tasarıda yer alan önemli konular şunlardır:Kâr hadleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1962
  • VEFAT Şark Cephesi Yaverlerinden Emekli General Selâhattin ÇUHACI 27 Mart 1962 Salı günü vefat etmiştir.Cenazesi bugün öğle namazını müteakip Kadıköy Osmanağa Camiinden 'kaldırılarak Karacaahmet Şehit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1962
  • TEŞEKKÜR Eşim Zehra Büyükanıt'm muztarip bulunduğu hastalıktan yapılan teşhis,ameliyatla eşimi muhakkak bir ölümden kurtaran İşçi Sigortaları İstanbul Hastahanesi Nisaiye Mütehassısları Dr.Şerif Karsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1962
  • OCAK AYINDA İHRACAT İTHALATIMIZDAN FAZLA 1962 yıh Ocak ayı İçinde 386 milyon 48 bin liralık ihracat,327 milyon 113 bin lira değerinde de İthalât yapılmıştır.Bu hale göre,bu yılın ilk ayında dış ticare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1962
  • Almanyaya işçi şevki için yeni büro kurutuyor Batı Almanyaya Türk işçilerinin şevkini sağlamakla görevli İstanbul İş ve İşçi Bulma Kurumuna bağlı özel bir büro Harbiyede yeni bir binada hafta içinde f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1962
  • BEYOĞLU ATLAS Tel:44 M 35)Okyanus'» Karsı S.Mangano a.Perkin* l.R.EMEK Tel:44 84 39)Küçük Melek Poly Anna R.Egan.İNCİ Tel:48 45 95)Yaban Gülü O.Arsoy B.Doruk.KONAK Tel:48 26 06)Kwal Köprüsü W.Holden H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1962
  • ZAYİ İLÂNI ABBOTT tlâç fabrikasına ait evrak dolu bir çanta kaybolmuştur.Aşağıdaki adrese getirene 500 TL.sı verilecektir.Adres:CHAPMAN ve NÖWBERRY İstiklâl cad.239/4 Sabuncakis Han.Beyoğlu Telefon 49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1962
  • Eşeğe vuramadık,kırbaç çaldık semere!Her gün yeni bir delik açtı millet kemere!Biz durakta beklerken* dünya çıktı kamere!Döndük yarış yolunda merhum Besim Ömere!Herkesin tekrar tekrar okuyacağı bu man
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1962
  • Sayın Hükûmeiimiz Lütfen dinleyiniz YILLARDAN beri sürüp giden,gerçekleri saklamak politikası ne kazandırdı bize?Memleketin yalanla idare edileceğini •nineden sahtekâr bir politikacı kümesiyle,doğruyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.03.1962
  • İran Şah'ına eş olarak Farah seçildiği açıklandıktan sonra bütün dünya heyecanla müstakbel kraliçenin nişan törenini beklemeye başladı.Nisan günü Şah Güzel San'atlar öğrencisi nişanlısına 250 bin lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1962
  • TOPTANCI TÜCCARLARIN NAZARI DİKKATİNE BENZERLERİNDEN SAKININIZ 9 TRANSİSTORLU ÇANTA RADYOLARI v W m m u :IUMUüDDö III1KIIIII w/f¥-ss^ket^kö 10#* *gBi m III II A'.y»t8l| »7Tı.I* ucuz ZARİF SAĞLAM LÜKS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1962
  • BU AKŞAMDAN İTİBAREN EMEK SİNEMASINDA Dünya edebiyatının kitabı en çok satılan şaheseri Walt Disney tarafından beyaz perdeye aktarıldı.KÜÇÜK MELEK POLIANNA Renkli İngilizce)POLLYANNA)JANE WYMAN RİCHAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1962
  • 27/3/1962 Suareden itibaren ŞENSES TİYATROSUNDA KAÇIKLAR V Senenin en güzel müzikli komedisi.Altı lisanda şarkılar ve kastanyetti danslar BASIN 3289
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1962
  • Elbiseli^ ye PantâİoHtÜkh,Piyasada Yüksek kalite™?AKIN '[EİÇŞTİListanbul İLANCILIK 2685 3299
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1962
  • 30 Mart 1962 Cuma günü sabah saat 10 da,Bankamız Umum Müdürlüğü salonlarında yapılacak olan ikramiye çekilişine muhterem mudilerimizin teşrifleri rica olunur.TÜRK TİCARET RANKASI A.Ş.UMUM MÜDÜRLÜĞÜ RE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1962
  • KOTA SIRA No.99 Lisans sahiplerinin 49 50 10 numaraya müracaatı rica olunur.İLÂNCILIK 2831-3356
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1962
  • Parfüm ve Losyon Chat Perakende!48 Vitrinde PARFÜMERİ SERGİSİ PEPO PARFÜMERİ L Site sineması holü İLANCILIK 2226 3301
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1962
  • TERCÜMAN Bir Alman Firması Almancaya iyi vâkıf yarım veya tam gün için mütercim aramaktadır.Teknik bilgisi olanlar tercih edilir.Tel:48 32 70 MİLLİYET 3330
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1962
  • Lâstik fabrikasının temeli dün atıldı AA.Odees tntemational Cooperation'un %66 iştiraki ile kurulan Good Year Lâstikleri Türk Anonim Şirketi otomobil ve kamyon lâstiği fabrikasının temeli dün törenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1962
  • Karadeniz bölgesinde Mısır 100 kuruşa çıktı ANKARA,ÖZEL Karadeniz bölgesinde mısır Hatlarının birdenbire yüz kuruşa fırladığı bildirilmiştir.Halk bu yüzden sıkıntı çekmektedir.Doğu Karadeniz bölgesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1962
  • Çok temiz işçilikle modern bir şekilde imâl edilen MUTLU BENDİNDEN AYARLI Otomatik iğneli Gazocağı başlıkları yedekleri ile bir ambalajda piyasaya arzedilmiştir.Tıkanmaz Çok uzun ömürlüdür.Toptan satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1962
  • SheaffeicS b!r yenilik olarak büyük fedakarlıkla yaptırdığı plâstik yUksUklU şişelerde piyasaya arzedUmlşUr,DAHA ÂLÂ MÜREKKEP YOKTUR j Sf&up bütüu kırtasiyecilerde satılır FAAL 1823 3324
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1962
  • ELMASIA CAKI ICESEM MDÛL.CÂNMİAMUŞ.LlilC PONİPASlKl CBCİHlE UM î u$MED£H TENCEHEBEM T*MH,kWI IMIUR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1962
  • SİM tasarruflarınızı ptayıru*-ılın ikinci çekilişinde 20 Apartman Dairesi Ayrıca 2 adet 100.000 lira,30 adet 5.000 lira,200 adet 1.000 lira oe 10.000 adet çeşitli para ikrumitjesi I BANKASI İKRAMİYE V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1962
  • KENT OYUNCULARI BÜYÜK SEBftSTİYANLAR SON İKİ HAFTA MATİNEDE BATEŞ 52 3317
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1962
  • TAKYİHD Nalınlar,%JF ENT Oyuncuları» teşekkülünün «Nsüınlar» adh yeni bir J\piyesinin temsilinde bulundum.Bu e*er,müellifi Necati Cumalı tarafından mevzuun cereyan ettiği muhitte yaşa-İ mak şartıyle,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1962
  • 1004 ÖĞRETMEN BİLDİRİ YAYINLADI ANKARA,ÖZEL Askerlik hizmetini yapmakta olan 1004 öğretmen dün bir bildiri ile mağdur olduklarını açıklamışlardır:Okuma yazma taburlarında sivil giyimle askerliklerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1962
  • Rusk Gromiko görüşmeleri anlaşmasız sona erdi CENEVRE,A.P.RADYO Cenevre Konferansı münasebetiyle iki haftadan beri Berlin,silâhsızlanma ve diğer dünya meseleleri üzerinde temaslarda bulunan Amerikan v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.03.1962
  • PvAfeAT ÇOK ZEKlDÎje^.HER.SEVIN»I 3ir«_lCE VAPAfi» v£ Bife.ÇO K»Vw\SE ONU N»A ^tjSLU BıK ADAMI ZAN.NEOER.AL.EVHİNOE WfÇ DE t-lL.Ei-OE EDEMEOİAA-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1962
  • Aceı_e EDÎN ~.ZEHSW MANİM SAKKI SOVUEyE.CEK.BEKUE-tMEyİN ŞEEy!SİyASE-rrEM KaOMUŞUYOKOLltC.Bfe fKÎ SAAT BİZİ BEKLEMEYİM.tçnnçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1962
  • KELİMESİ î00 KURUŞ TELEFON 27 ta 10 SATILIK EMLAK KARGIR Ev Kadıköy Yeldeğlrmeninde 4 kat 7 oda 1 Dükkân.47 37 45.BEYLERBEYİNDE Yalılar Caddesinde 1600 M2 meyva bahçesi İçinde iki müstakil katlı beton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1962
  • İLÂN Dumlupınar Zafer Âbidesi Mimarî Proje Yarışması Dumlupınarda inşa edilecek Zafer Abidesi projelerinin hazırlanması işi Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği tarafından iki devreli ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1962
  • AKARYAKIT İLÂNI Nevşehir Belediye Reisliğinden 1 Belediye Elektrik santralının 1962 yılı motorin ihtiyacı açık eksiltme suretiyle satm alınacaktır.2 Satm almacak motorinin miktarı 300 bin litre olup t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1962
  • DÜNYA ve BİZ 5)SITM ÜNER Denizci devletler,deniz nimetlerinden temin ettikleri büyük menfaatleri,ilmî ve fennî tetkiklere dayanan programlı çalışmalarına borçludurlar.Bu devletlerin çoğunda,balıkçılık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1962
  • 44 PİRİM TURGUT REİS,PADİŞAH SARAYINDA DÖNEN BU ENTRİKALAR YÜZÜNDEN BARBAROSUN YERİNİ ALAMADI.KENDİNE SORARSAN SARAYA BAŞ EĞMEDİ.Cerbede İspanyol ve Cenevizlere vurduğumuz darbeden sonra tstanbula göt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1962
  • MMMmet "^5Sr" ç 7 Mllli 'et Gazetecilik A.Ş.adına w Sahibi:ercüment KARACAN Umumî JVeğriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Magazin kısmından Mesul Müdür ı HAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1962
  • İLAN TARİFESİ 2,3.4,5 İnci sayfalarda santimi 30 T.L.6.7 inci sayfada santimi 23 T.L.Birinci sayfada baslık.200 T.L.DU£Un,Nisan,Nikah.Vefat ve TesekkUr ilânları 5 santime kadar.60 T.L.Küçük İlanlar ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1962
  • H,er!Çarşamba Rüml 1331 28 137B s.w.ı MART *«rt m 19 6 2 VAKİT VASATİ EZANÎ Güne» 0*1« Aksam Yatsı lmsik 8.50 12.19 15.51 ın.no 20.02 4.08 11.21 5.50 9.21 12.00 1.32 9.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.03.1962
  • "Türkiyeie Kadın Erkek,anketi memleketimizde yapılan bu nevi ilk teşebbüstür.Bu suretle Türk Cemiyetinin cinsel davranışım tesbite çalışacak ve Cemiyet yöneticilerimize bâzı sosyal meselelerin hallind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1962
  • 4İ4=U 0=11 f:B RTTTTTT1 Yaşınız Tahsil dereceniz Doğum yeriniz.ES Medeni haliniz mm.Cincel haliniz a)Erkek h)Kız c)Kadın.ES Oturduğunuz şehir veya semt.ŞS Sizin veya ailenizin aylık geliri Mesleğiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1962
  • ÇİMENTO İLANI Fabrikamız 2 Nisan 1962 tarihinden itibaren vasıtaya teslim torbası 7 liradan çimento teslimatma başlayacaktır.Saym müşterilerimizin izdihama mahal vermemek için alacakları çimentoların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1962
  • İMALÂTÇI ÇÖMLEKÇİLERİN NAZARI DİKKATİNE 18 boy sedef gömlek düğmeleri fabrika satış fiatı dört 4.lira Grosası'dır.Müracaat:Mahmutpaşa Büyük Çorapçı Han 24 Plâstik Düğme Fabrikası.Telefon:95 95 HANCILI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1962
  • ELEKTRİK TESİSATI YAPTIRILACAKTIR Şirketimizin Vatan ve Millet Caddeleri arasında inşasına başladığı 42 daireli apartımanın elektrik tesisatı yaptırılacaktır.Taliplerin 7.4.1962 ye kadar müracaatı.İZZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1962
  • PLASTİK BOYALARINI HER YERDE ARAYINIZ ÇAVUŞOĞLU BOYA SANAYİ^""?İLANCILIK 2210 3298
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1962
  • ZONGULDAK BELEDİYESİNDEN İkinci kısım toptancı hal binası inşaatı kapalı zarfla eksiltme suretiyle yaptırılacaktır.Keşfi 169914,27 lira olup geçici teminatı 9746,00 liradır.İhalesi 10 Nisan 1962 Sah g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1962
  • İLÂN Diyarbakır C.Savcılığından Diyarbakır Ceza ve Tevkif Evinin 1962 malî yıl ihtiyacı olan en az 120 ve en çok 130 ton tahmin edilen 80 randımanb ekmek kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1962
  • ALIRKEN DİKKAT EDİNİZ!HAKİKİ GRİPİN KAŞELERİ RENKLİ BASKILI AMBALAJLIDIR Yeni gelen ültra modern selofanlama makineleri sayesinde GRİPİN Kaşeleri^ üzerinde renkli GRİPİN baskılı selofan ambalajlar içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.03.1962
  • M-Uzun r:il İçin Tek tıkar Yol:Fazla kilolarınızı derha BİR GÜZELLİK ENSTİTÜSÜNDE,ERKEK VE VE KADINLAR »IR ARADA ÂLETLE ZAiULAMAĞA ÇALIŞI*OKLAR.HAYAT sigortaları şîşnanlığı uzun ömrün baş düşmanı olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1962
  • Düğünler azalınca yeni bir âdet doğdu DÜĞÜN âdeti gitgide ortadan kalkmakta,buna mukabil genç kızlar nikâhta gelinlik giyerek heveslerini alma yoluna gitmektedirler.Gelinlik modası yıllardanberi ufak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1962
  • ı—m ı n ı L GENEL 6î viuî bilançosu AKTİF ¦¦Mituve UubMİM KASA ve BANKALAR HİSSE SENETLERİ ve TAHVİLLER ALACAK SENETLERİ İKRAZLAR V.Hayat poliçeleri üzerine)BORÇLU HESAPLAR a)Sigortalılar 2-343'955-56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.03.1962
  • SİİRTTE BEŞKöY HALKI DÖĞÜSTÜ SİİRT ÖZEL Beş köy halkının İştirak ettiği meydan kavgasında ikisi ağır 20 kişi yaralanmıştır.Hâdiseye Eruh ilçesinin Dıravut köyü sığırtmacının hayvanları Rahlle köyü mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1962
  • SENATO,DÜN BOMBA HÂDİSESİNİ GÖRÜŞTÜ t Baştarafı Birincide Ankaradan îstanbula gelmişler ve Patrikhaneye giderek Patrik Athenagoras'a âcil şifalar dileyen bir mesaj ile bir buket bırakmışlardır.Heyet o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1962
  • YTP Grubu,Alican'ın istifasını geri aldırdı Baştarajı Birincide Eğer beni Genel Başkan olarak istiyorsanız beni zor durumlara düşürmemeniz lâzımdır.Aksi halde efkârı nuımiyede,Meclis önünde hoş olmıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1962
  • Küçük esnaftan tasarruf bonosu kesilmeyecek fc Baştaraft Birincide Kanun tasarısında ~şu hükümler bulunmaktadır:Aşağıda yazılı ödemeler,tasarruf bonoları tevkifat ve tevdiatından müstesnadırn500 liray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1962
  • KOTA SIRA No.233 Gümrük tarife 91.05 Lisansı olanlar Tel:22 95 34 Nol'ya müracaat.İLANCILIK 2819 3355
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1962
  • FATİH DERSANESi Lisan v» diğer Dersler Ayrıca:Herkes için gündüz ve gece lisan kursları Fatih Fevzipaşa caddesi No.49 Kat 1 REKLAMCILIK 1273 3338
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1962
  • KOTA SIRA Numara 231 Gümrük Tarife 91.01 lisansı olanlar Tel:22 30 25 numaraya müracaatları.İLÂNCILIK 2823 3354
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1962
  • Darbukası için altı yıl fazla hapis yatacak Baştarafı Birincide kadir» diyor,«Benim darbukanın yaptığı soloyu başka hiçbir darbuka yapamaz.üstelik vicdan azabından da kurtulacağım.HİKÂYESİ iki ay önce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1962
  • "KADEŞ,TE SOYUNAN t Baştarajı Birincide PERSONEL YETKİSİZ Denizcilik Bankası Genel Müdürü Sermet Gökdeniz,gemi mürettebatının yolcuların ağızlarını koklayıp sarhoş olup olmadıklarını anlamaya,bunları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1962
  • Gürsel ve İnönü görüşlerini bildirdi Baştarajı Birincide mistir:«Başka bir hükümet darbesi teşebbüsünün mevcudiyeti teorik olarak kabul edilebilir ama ben,ordunun çok büyük çoğunluğunun siyasete karış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1962
  • inönü "Koalisyona karşı hareketlere müsamaha etmem„dedi ANKARA,ÖZEL C.H.P.Meclisinde dün bir buçuk saat konuşan inönü,iç ve dış politika üzerinde uzun uzun durmuş.«Koalisyon hükümetini yaşatmak zorund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1962
  • KADİRLİ KAYMAKAMI t Baştarajı Birincide ceğini,kendisinin de Bakana bu hususu hatırlatacağını söylemiştir.İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısının talimatı üzerine yeni Kaymakam dün gece alelacele Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1962
  • OECD Sekreteri geldi t Baştnrajı Birincide çektir.Ziyaretimin "sebebine gelince resmî bir ziyarettir.Azamız bulunan ülkeleri gezerim.Ancak memleketinizde hükümetinizin İsrarı üzerine iş adamlarınızla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1962
  • İLAN Van Ağır Ceza Mahkemesi Reisliğinden Giriş kaçakçılığı yaptığı iddiasiyle hakkında âmme dâvası,açılmış bulunan,İran'ın Sapur kazasına bağlı Kezan köyünden,Yusuf oğlu,Zelihadan doğma,40 yaşında Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1962
  • KÖMÜR NAKLİYESİ TÜRKİYE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.Atatürk Bulvarı No.211 KAVAKLIDERE/ANKARA 1 Zonguldak'tan Pmarhisar Çimento Fabrikamıza 25.000 ton kömür naklettirilecektir.2 Bahis konusu nakliyata ait ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1962
  • ZONGULDAK BELEDİYESİNDEN 145.000 adet Parke taşı şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle satrn alınacaktır.Muhammen bedeli 95250 lira olup geçici teminatı 6012.50 liradır,ihalesi 10 Nisan 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1962
  • MENKUL SATIŞ İLÂNI ÜSKÜDAR TEREKE HÂKİMLİĞİNDEN DOSYA 960/2 PRENS SAÎT HÂLİM TÜRKKAN TEREKESİNE dahil Üsküdar'da Ümraniye köyü civarında Üsküdar'dan taksi ile 15 dakika mesafede Baltacı Çiftliği namı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1962
  • İLÂN Van Ağır Ceza Mahkemesi Reisliğinden Münferiden giriş ve çıkış kaçakçılığı yaptıkları iddiasiyle haklarında âmme dâvası açılmış bulunan,iran'ın Şapur kazasına bağlı Elveran köyünden,Kasım oğlu,Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1962
  • GAİBE İLÂNEN TEBLİĞ KARARI Zimmet suçundan maznun Çayeli Buzlupınar Köyü halkından Beşlr oğlu 1935 D.lu Cemal özmen hakkında 3.Or.K.lığı Askerî Mahkemesinin 15/12/1981 tarih ve 61/10 esas 119 karar sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1962
  • Zonguldak Belediyesinden Şehrin muhtelif semtlerinde kanalizasyon inşaatı kapalı zarfla eksiltme suretiyle yaptırılacaktır.Keşfi 101518,80 lira olup geçici teminatı 6325,95 liradır.İhalesi 13.Nisan.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1962
  • AYTAÇ ÇOCUK ARABALARI KALİTE ZARAFET SAĞLAMLIK 1&tfip TAÇ Çocuk Arabaları Fabrikası Dolapdore Cad.No.1307 B istanbul AYTAÇ ÇOCUK ARABALARINDA bayilik verilir REKLAMCILIK 1265 3341
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1962
  • İLÂN Van Ağır Ceza Mahkemesi Reisliğinden rı t İstihlâk kaçakçılığı yaptıkları iddiasiyle haklarmda âmme dâvası açılmış bulunan,iran'ın Siyahçeşme kazasının Karacaviran köyünden,Kasım oğlu,Besiden doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1962
  • ANTIDOTT(pomat)GRİP.NEZLE DİŞ AĞRISI YANIKLAR GÜNEŞ YANIĞI ARI-BÖCEK SOKMASI ADALE ROMATİZMASI YARALAR.KESİK PİŞİKv KAŞINTI EKZEMA,ERGENLİK DONUK I DERİ ÇATLAKLA-RINDA VE TRAŞTÂN SONRA KULLANILIR İLAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1962
  • ELAZIĞ C.SAVCILIĞINDAN CİNSİ 80 Randımanlı Undan mâmûl Somun Ekmeği MİKTARI TON 125 FİAT1 Kr.Sn.88.30 MUHAMMEN BEDELİ Lira Kr.110375 00 MUVAKKAT TEMİNATI Lira Kuruş 8278 13 1 Eksiltme kapalı zarf usul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1962
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.MALZEME MÜDÜRLÜĞÜNDEN Dış piyasadan 3200 Galon Kazan ilâcı alınacaktır.Teklifler 26/4/1962 günü akşamına kadar kapatılmış zarflarla Müdürlüğümüz teklif kutusuna atılacaktır.Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1962
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.MALZEME MÜDÜRLÜĞÜNDEN Dış piyasadan I.C.A.kanalı ile 80 ton kalsyum karpit alınacaktır.Teklifler en geç 24.4.962 akşamına kadar kapatılmış zarflarla Müdürlüğümüz teklif kutusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1962
  • FİTAŞ'm ZAFER HAFTASİ jj 11 SİNEMADA birden gösterilen ve 7 SİNEMADA İKİNCİ HAFTAYA giden büyük FİLM istanbul'da:KONAK,YENİ MELEK,İzmir'de:ELIIAMKA,KULÜP,TAY-YARE,YENİ,Adana'da:ALSARAY,ÇELİK,Eskişehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1962
  • Mevcut tipler 50 KT 4HP)T-80(7HP)Balıkçılara müjde UCUZ FIAT^TEOIYATTA KOLAYLIK MAKEL TİCARET LTD.ŞTİ.Galata Fermeneciler 143/İstanbul Telefon:44 7104 Telg:ELMAKLIM İÇTEN TAKMA Deniz motorları ve yede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1962
  • KQTA sıra numarası 231 Gümrük tarife 91.01 lisansı olanlar Tel:22 59 29'a müracaatlarıilâncılık 2801 3296
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1962
  • SATILIK KOTRA KEÇ,iki direkli,4 yataklı,25 beygir ağır Dizel motorlu 11 tonluk ve gayet bakımlı,çok denizci tanınmış kotra satılıktır.Tel:44 46 73 YILDIZ 382 3332
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1962
  • i İTALYAN CECGETA Motorsikleri ve OLMO Bisikletleri Tel:44 84 03 MİLLİYET 3320
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1962
  • İLÂN Van Ağır Ceza Mahkemesi Reisliğinden İhraç kaçakçılığına teşebbüs eyledikleri iddiasiyle haklarında amme dâvası açılmış bulunan Iran'm Hoy vilâyeti Imamzade mahallesinden Müslim oğlu Cevherden do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.03.1962
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI İstanbul 10.İcra Memurluğundan:Dosya No.62/42 Şüyuun İzalesi için satışına karar verilen Eminönü,Süleymaniye mahallesi,Bestekâr Basri Sk.Eminbey Hanının 282 ada,204 pafta)eski:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.03.1962
  • İTİTIİler Hakemlere Ateş püskürüyor Pazar gecesi yapıları ve zaman zaman hâdlseli geçen Darüsşafaka I.T.ü.şampiyonluk maçından sonra gazetemize gelen Teknik üniversite taraftarları,takımlarının mağlûb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.03.1962
  • Toto'da 13 bilenler 132 bin 628'er lira alacak ANKARA,ÖZEL Spor Toto'da iki kişi 13 doğru tahminde bulunmuş ve 132.628 er lira kazanmışlardır.Toto'nun diğer neticeleri İse,şu şekildedir:12 bilen 55 ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.03.1962
  • il h tmm-DEMİRHAN YİNE ŞAMPİYON Milli kayakçımız Muzaffer Demirhan Türkiye Slalom,büyük ılalom ve üçlü kayak yarışmaları birinciliğini kazanmıştır.Resimde Muzaffer Demlrhan'ı müsabaka sırasında görmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.03.1962
  • HABERLER FENERBAHÇE ile Arnavutluk Dinamo takımı,Dinamo'lnları götürecek emi bugün de gelmediği takdirde yarın akşam saat 20.00 de Mithatpaşa Stadında karşılaşacaklardır.FENERBAHÇE'nin eski umumi kâti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.03.1962
  • Basketbol statüsünde derişiklikler yapılacak Basketbol Federasyonu,Türkiye birincilikleri statüsünde bâzı değişiklikler yapmaya karar vermiştir.Buna sebep,îstanbuldakl kulüplerin kuvvet bakımından eşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.03.1962
  • GENÇ TAKIM MAÇLARI BU HAFTA BAŞLIYOR Genç takım ligi Cumartesi gününden itibaren Mithatpaşa Stadyomunda üçüncü maç olarak oynanmak üzere başhyacaktır.Havaların İyi gitmesi üzerine sahanın bozulmayacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.03.1962
  • Ulug,Fenerbahçeli!bütün dâvalarına el İSMET ULUĞ İstikbalden ümitli Futbolcularla dün tanışan Reis,kulüpte büyük çapta tasarrufa gidileceğini söylüyor FENERBAHÇE'nin yeni başkanı Dr.İsmet Uluğ,bütün F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.03.1962
  • Voleybolde G.Saray,F.Bahçe,R.Paşa galip Türkiye Kızlar şampiyonasının ikin ci gününde Galatasaray Koleji 15-8,15-4,15-11,F.Bahçe D.Sporu 15-10.16-6.15-1,Rasimpaşa,Gazi Eğitim'i 15-9,15-2,15-3 mağlûp e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.03.1962
  • Suphi Batur,transfer vergilerinin aleyhinde CHP.Sinop Senatörü Suphi Batur,transfer ücretleri ve primlerinden gelir vergisi kesilmesinin kanuna uygun olmadığını söylemiştir.Bu konuyu tetkik ettiğini d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.03.1962
  • Grekofakım an S.Anka FEDERASYON ŞAMPİYONAYA i BERKSOY,"AMERiKA'DAKi İYi HAZIRLANACAĞIZ,DEDİ VELİ NECDET ARIĞ ANKARA'DAN BİLDİRİYOR OREKO Romen milli takım Antrenörlüğüne Saim Arıkan getirilmiştir.Hüse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.03.1962
  • BOKSTA musaba Federasyon Iran,Irak,İspanya,Almanya,Avusturya ve Hollanda ile anlaşmaya vardı ANKARA,ÖZEL BOKS Federasyonunun hayli zengin olan bu seneki faaliyet programında,ecnebi temaslara da önem v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.03.1962
  • Vahşet:Grifffh'den fam 39 kroşe ve 9 aparkat yiyen Kısmetsiz boksör Kid Paret ilk defa Jordan'ı yenerek şampiyon olmuştu.Resimde,Paret solda)Jordana galip ilân edilecektir.Kid Paret can çekişiyor iske
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.03.1962
  • MACAR MAÇI İÇİN İSTENİLEN İZİNE İTALYAN KULÜPLERİNİN CEVABI:İtalya'da bulunan Federasyon temsilcileri,Çan'ın 140.000 liraya sigorta edilmesi için ileri sürülen şartı kabul ettiler Metin Oktay,Palermo'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.03.1962
  • Vefa Y.Direk,F.Bahçe K.Paşa ışıklar altında oynayacak Fenerbahçe'nin yeni konuşma yapmıştır.Umumi Kaptanı Mehmet Reşat Nayır,dün futbolcularla bir Resimde yeni umumi kaptan ortada)oyuncularla soruluyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor