Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.03.1962
  • HEDEF GEMİ Amcrikau donanmasına mensup Howarth destroyeri,yeni torpillerin tecrübelerinde hedef olarak UlfeVhl kullanılmıştır.Resimlerde üstte)gemi torpili yedikten sonra infilâk ederken,altta)ise bat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1962
  • İnönü ile dün konuşan C.K.M.P.Başkam,liderlerin siyasî ve idarî tedbirleri müzakere edeceğini söyledi ANKARA,ÖZEL AŞBAKAN İsmet İnönü dün CKMP Genel Başkanı Osman Bölükbaşı ile 45 dakika süren bir gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1962
  • DU ROJ M YARDİM MESELESİNİN ESÂSI TÜRKIYENÎN dış yardımlara olan ihtiyacının çeşitli yönü,meseleyi zaman zaman güç anlaşılır durumlara sokmaktadır.Yeni yardımların bahis konusu olduğu şu günlerde muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1962
  • İNŞAATA KATILAN KÖYLERİN YOLLARI ÛNGE YAPILACAK ANKARA,ÖZEL Bayındırlık Bakanı Emin Paksüt beş yılda 25 bin kilometrelik köy yolunun inşa edileceğini söylemiştir.Bu iş için 85 milyon lira ayrılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1962
  • KAPALIÇARŞI'DA 2 DÜKKÂN YANDI Kapalıçarşıda Kasarlar sokağındaki İbrahim Dönmez ve Abdurrahman Yassıtepe'ye ait 5 ve 7 numaralı oyuncakçı dükkânları dün gece yanmıştır.Yangın saat 21.30 da çıkmış ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1962
  • UĞUR,SUÇLU ÇOCUKLAR İŞİN DİKKATİ ÇEKTİ Emniyet Müdürü Necdet Uğur,dün yaptığı basın toplantısında iki saate yakın süren Istanbulda sokaklara terkedilen çocuklar hakkında bilgi vermiştir.Uğur,barındırm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1962
  • TALEBE SİTESİ Çırpıcı çayırında her İhtiyacı karşı hyacak talebe sitesi kurulacaktır.Bu proje 10 yıl içinde yapılacak 600 milyon liralık yatırıma dahildir.Bu konuda ilk toplantı dün rektör Sıddık Sami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1962
  • ffe£A PABUCUNUN MARİFETİ Rcs,mde bas a5a*« tini yagl„daki özel fez* pabuçlar,sesinde ri için hazırlanmış olan bu ayakkabının altmda «ayet ince naylondan bir tabaka vardır Tavandaki naylon satıh üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1962
  • NATO heyeti İncelemelerini Tamamladı Müşterek Pazar Maliye Bakanları Türkiye'ye yapılacak malî yardım için henüz karar veremedi.ANKARA,ÖZEL NATO heyetinin İktisadi durumumuz hakkındaki incelemeleri dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1962
  • i ı İmar ve İskân BakanıMuhlttin Güven gecekondu sahalarında hazırlanan imar plânlarını cekondu inceleniyor Şehrin gecekondu bölgelerini gezen İmâr Bakanı,ucuz mesken yapımı için ayrılan sahaları uygu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1962
  • aaaa Tecrübeyle sabit ki.Kuzey Rodezya'da hürriyet istiyen on dört kadın,devleti idare edenleri protesto etmek için hükümet binası önünde çırılçıplak soyunmuş-1ar.Nümayişin böylesine hiç aklımız ermed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1962
  • PAPA VE BAYAN KENNEDY ŞOİSgmSskz kan Kcnnedy'oin eri Jackie Pazar günü Vatikan'da Papa XXIÎI.Jean'ı ziyaret etmiş ve katolik âleminin dinî lideri ile Vatikan Sarayının kütüphanesinde konuşmuştur.Bayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1962
  • Gümüşpala,Gürsel'e Anayasa mahkemesi ile ilgili bir mektup gönderdi ANKARA,MUSTAFA EKMEKÇİ bildiriyor A.P.Genel Başkanı Ragıp Gümüşpala dün.Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'e bir mektup göndererek.Anayasa M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1962
  • "Türklerin müttefiki' olmaktan,birlikte barışı korumaktan gurur duyuyoruz,oş Iran,yardım için Kongreden milvon KENNEDYNİN KONGREDEN KESİNTİ YAPILMAMASINI İSTEDİĞİ DIŞ YARDIM PROG-RAMINA GÖRE 1 MİLYAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1962
  • Timbergen Çalışıyor Devlet Plânlama Teşkilâtının Ba^mü$aviri Hollandalı Profesör Timbergen dünden itibaren yatırım projelerinin hangilerine öncelik tanınacağı hususunun tespiti için çalışmalara başlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1962
  • mahkûm Gaziantepte,nişanlandığı gün 6 yaşında bir edip öldüren kaatilin babası da oğlunun GAZİANTEP M.REŞAT ZORBAŞ bildiriyor)NİŞANLANDIĞI gün 6 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ederek öldüren 22 yaşınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.03.1962
  • KADERE İnanır mitiniz?İnanmıyorsam» İşte misali:Hostes Emel Kiper,23 Eylül 19C1 günü Yeşilköy hava alanında nöbetçiydi.Tay uçağı da Adana Kıbrıs seferini yapmak üzere hazırlanmıştı.Yalnız uçağın stevv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1962
  • Jt\X mm t Wp i Amortisman meselesi hakkında SINAÎ ve ticari müesseselerin tâbi olacakları yeni amortisman nispetleri,30 Aralık 1961 tarihli BesmI Gazete'de yayınlanmış bulunmak,tadır.Bu cetvelde 213
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1962
  • LUFTHANSA IDivcu] Otall Frankfurt New-York arasında işleyen Boeing Jet uçaklarının mükemmel servisinin nefis mönüsünü 14 Mart 1962 Çarşamba günü,ş IİİRCREDI CHIC'de TAKDİM eder.2 ATRAKSİYON:1 Meksika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1962
  • ÇLJ OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Kararsız bir gün yaşı.vacaksınız.Akşam üstü küçük bir hâdise kararsızlığı unutturacakgfc KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Aklınıza eseni yapmaya meyliniz var.Halbuki n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1962
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Göste rlş;Tersi utanma £skl dil)2 Bravo;Bir meslek veya tarikatın İlk kurucusu.3 Bir hayvan yavrusu;Keder.4 Tuhaf;Bir renk.5 Bl rine dokunsun diye ortaya atı lan söz;Devletin ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1962
  • 8 Kota 78 Sıra No.lu 39.03.90 dan lisansı olanlaıın 22 25 52 ye telefon etmeleri menfaatleri icabıdır.REKLAMCILIK 1076 2721
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1962
  • MUTEMETLERİN DİKKATİNE Resmi ve hususi müesseselerin maaş mutemetlerine munzam gelir sağlanır.Müracaat P.K.29 Şişli İLANCILIK 2567 2717
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1962
  • v:&v X'X\X,x,x*x,XvX,x*x,XvX,vX*!v!t vX x:AF T.KIRMIZI-BEYAZ-SEK HERKESİN TANIDIĞI MEŞHUR AFRODIT ŞARABI TEKRAR PİYASADA v.vv.vxW:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1962
  • PORSELEN Lisansları alınıf.Telefon:27 33 88 MİLUYET 2698
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1962
  • KWAI KÖPRÜSÜ 7 OSKAB Vfif21 ULUSLARARASI KAZANAN ŞAHE6ER WİLLİAM HOLDEN ALEC GUINESS JACK HAWKINS pek yakmda ^on^.yenj Melek ve Atlas "n*M,toMi F1TAŞ listesinin en bajta «elen »anane filmi.İLÂNCILIK 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1962
  • Beklediğiniz SHOW PROGRAMINI Bu Akşam Saat 19 21 arası İlham Gencer SİTE SİNEMASINDA takdim edecektir.FAAL 1470 2685
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1962
  • TÜRK TİCARET* BANKASI Umum Müdürlüğüne B.Sabri Sağıroğlu tâyin edildi.Münhal bulunan Türk Ticaret Bankası A.Ş.Umum Müdürlüğüne Bay Sabri Sağıroğlu tâyin edilmiş ye kendisi dün vazifesine başlamıştır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1962
  • V E F A T Merhum Hüseyin Hüsnü Paşa ve Merhume Sabiha Işbay'ın oğlu,Hüseyin Sami Coşar,Mebrure Vaner,Yalın Işbay,Ekrem Işbay'ın kardeşi Nejat ve Vedat Işbay'm babası,Saynur ve Mine Işbay'ın kayınpeder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1962
  • C.H.P.bütün kongreleri iptal etti C.H.P.11 Kadınlar ve Gençlik kolları kongreleri Cenel Merkezden gelen bir emirle tehir edilmiştir.Kadın ve Gençlik kolları kongrelerinin tehlriyle tüzük gereğince diğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1962
  • BİR KAATİLİN 24 YIL HAPSİ İSTENİYOR Kendisine tecavüze kalkışan ustası Haydar Açıkel'i Tophanedeki evinde öldüren ve cesedini parçalayarak denize atan ismail Tokel'in hakkında Ağır Ceza Mahkemesinde d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1962
  • RANDEVU EVİNDE BİR GÜZEL BASILDJ Şişlide F.K.isimli tanınmış bir randevucuya ait bulunan bir randevu evi basılmıştır.Baskında iki çift uygunsuz vaziyette yakalanmıştır.Türkiyenin eski güzellik kraliçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1962
  • POLİSE HAKARET EDEN ALMAN YAKALANDI Cihangir Tavukuçmaz sokağında Yalı apartmanında oturan Alman uyruklu Martin Gobel dün gece içkili bir vaziyette İstiklâl caddesinde otomobil kullanırken bir trafik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1962
  • SON FIRSAT Mğ% M ğ de Dünya radyoları savaşın bit-I jl|P tiğini ilân ederken,bütün Avrupa,kavanoz içinde muhafaza edilen bir cehennem umacısı gibi Doğu Berlin'de daha hâlâ muhafaza edilen perişan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1962
  • T EŞ E K K Ü R Ufulû ile kalplerimizde büyük bir yara açan merhume Doçent Dr.MAHAN AKÇASU'nun hastalığında Üniversite Tedavi Kliniğinde her gücün üstünde büyük bir şefkat ve ihtimam ile geceli gündüzl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1962
  • VEFAT Dul Bayan Arşaluys Atanasyan,Dul Bayan Armenuhi Atanasyan,Bay ve Bayan Nubar Atanasyan ve evlâtları.Bay ve Bayan Feridun Sümer ve evlâdı.Bay ve Bayan Vartkes Vartanyan ve evlâtları,Bay ve Bayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1962
  • ıı ııııınını ¦«mukimi—m VEFAT Bay ve bayan Robert Toledo,Bay ve bayan Salamon Beharanneleri,teyzeleri ve akrabaları Dul Bayan DUDU BEHAR'ın Duyuşu Levi)vefat ettiğini ve cenaze merasiminin 14 Mart 196
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1962
  • yılın en* büyük sinema hâdisesi SİYAH ÖRFE Bu hafta Ankara Büyük,Eskişehir Kılıçoğlu,Üsküdar Sunar sinemalarında.REKLAMCILIK 1079 2720
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1962
  • ERGENLİK SİVİLCELERİNİ YOK EDER İLANCILIK 2230 2696
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1962
  • BÜYÜK BİR İTHALÂT VE SANAYİ ŞİRKETİ ALMANCA MUHABERATI YAPABİLECEK Tecrübeli memur arıyor.İngilizce de bilenler tercih edilir.«Alman» rumuziyle P.K.176 İstanbul adresine yazı İle müracaatları.İLÂNCILI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1962
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Kahraman Düşman V.Heflin 1.EMEK TM:44 84 39)Bir Cinayetin Tahlili J.Stevvart.İNCİ Tel:48 45 95)Dikenli Gül O.GünşIray.KONAK Tol:48 26 06)Yıldızların Altında Diana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1962
  • İSTANBUL E 7.27 Açılı;ve program 7.30 Sa-E bah plâkları 8.00 Haberler ve ha-E va durumu 8.15 Şarkılar B.30 Sabah konseri 9.00 Kapanış.E 11.57 Açılış ve program 12.00 E Şarkılar 12.30 öğle melodileri E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.03.1962
  • DOGU'OA YEZIDILER VE EŞKIYALAR.RÖPORTAJ HALİT ÇAPIN 0 FOTOĞRAFLAR ÖZKAN ŞAHİN iYEZIDİLERİN ı İNANIŞINA GÖRE LEKLER BİLE 8 GEL ON metre çapında iri kayalarla çevrilmiş bir daire.Bu dairenin ortasında b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1962
  • Bu akşam 21 den itibaren EMEK SiNEMASIN'da Geçen senenin en çok satan kitabı OTTO PREMİNGER tarafından beyaz pcydeye aktarıldı Bir Cinayetin Tahlili ANATOMY OF A MURDER)JAMES STEWART LEE REMİCK BEN GA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1962
  • 8 inci KOTADAN 62 ve 63 Kota sıra No.Fotoğraf Film ve kâğıtları tahsisi bulunanların,Adox Genel Mümessilliğine müracaat etmeleri.Adres:Sirkeci,Mimar Vedat cad.No.38/1.Tel:27 3113 den İLANCILIK 2440 26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1962
  • ABDULCANBAZ'IN MACERALARI SAtl SiTJOMlK sofusu MlHNETltNiltoto.Cm îdii YAkALfM ABDüUAM&AZ TABUMU BUUA/l yEp/İfi VOLVNÜ TVTA&Uft.İŞltd VBNiPEN KA-1 İHKAl EPıYûH HEftiF.Y WIE* RüAPAMLAH.PAGANIN HEHTÜk.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1962
  • KIYIK.KIYIK.KIYIK.Şeker Bayramı ziyaretleri bir ay devam eder.Nefis Kıyık Ezme ve Tatlılarının şöhreti İse ebedîdir Teşvikiye:48 40 56 Erenköy:55 31 23 YILDIZ 269 2706
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1962
  • Parfüm ve Losyon 48 vitrinde PARFÜMERİ SERGİSİ PEPO PARFÜMERİ i':Site sineması holü İLANCILIK 2226 2694
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1962
  • Tamsil Kuru Temizleme Fabrikası,Pangaltı Zafer Sokak 5 kalifiye bayan EL ÜTÜCÜSÜ ve bayan TEZGÂHTAR aramaktadır.İLANCILIK 2560 2705 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1962
  • SUZAN DEFİLESİ 15 Mart Perşembe günü saat 16 da H İLTON'da Adres:Âbidei Hürriyet Cad.No.168/1 Şişli TeL-47 39 04 REKLAMCILIK 982 2686
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1962
  • Roma Soygunu A BDİ İpekçi'nin son Pazartesi mektubunu alâkayla okudum.Memleketimize gelen ve malen,nakden,bedenen türlü tecavüzlere uğrayan turistlerden bahsederken «Milliyet» in yıllık tatilini geçir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1962
  • SUADİYE OTELİ îatlrahat va cylencenlı İçin açılmıştır.Restoran Pavyon'da har gün tenzilâtlı,kış tarifeli oğla va akşam yemekleri TU.t 85 18 60 B ASIN 8477)87M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1962
  • kayserinin DÜDÜKLÜ EMNİYETLİ ÇABUK-UCUZ FAAL 1474 2684
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1962
  • İTHALÂTÇILARA Formikalar ve benzeri İçin siparişinizi vermeden evvel 27 22 41 numaraya telefon etmeniz menfaatiniz icabıdır.Adres:R.K.Posta Kutusu 274)istanbul İLANCILIK 2519 2691
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1962
  • mm 7,5 Ayak 210 litre)t» İÇİ EMAYEDİR 9 Raflar ihtiyacınıza göre ayarlanır Otomatik defrost TECUMSEH ekovat O Kilitli ve Şelvador raflı kapı Toptan Satış:l ÜÇKEN KOLL.ŞTİ.J I İstiklâl Cad.30 Bevoölu İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.03.1962
  • Amaam SEN DE BB ¦DUeSÜhJ/Z.FA?A cSıRpiUEK.AH.3ENÇUĞİM ŞeiDi AKUMA.Hıçkırık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1962
  • 5lAAtZ.E.ETKAFvû,BlK.GOZ,ATAl-tM BEL.KI KENO DA BuR^DADlE.Bu.KiZ.PEESJSES WENE,'Er.TA?£AuraA su î)TuNuN YANİNDA.QAKÛ~ ŞEy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1962
  • BtOAZ.MAT «M a Ç AtAA mONOA OAYAHAFA&T.KONUŞUR HERHALDE.1 RK 1 H£T^ ry* jl i İp E'^alS V j J j B2rW.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1962
  • Mfıî?Hım.KOCAM.VENI ŞAPKAAAUA.ALAV ETT» GERıVE İADE ETTİ AL.*NrN mi*Ç BOVL.E AOETÎ votcn-je.Auûy CAUAM ETMEZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1962
  • hum Çarşamba Ruml 13«1 14 1378 s.vv.1 MART f 19 6 2 VAKİT VASATİ EZANÎ Güne» öfile t kinci i Aksam Yatsı tıtı«Jk 6.14 12.23 15.44 18.15 19.45 4 35 11.59 6.09 9.29 12.00 1.30 10.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1962
  • HiiHicgef ¦S 55* Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına oamuı.ercument KARACAN Umumî Neğriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür i_HASAN YILMAER Magazin kısmından Mesul Müdür HALIT KIV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1962
  • İLAN TARİFESİ 2.3,4 Onca sayfalarda santimi 30 T.L.5 İnci sayfada santimi 29 T.L.0 Birinci sayfada baslık 200 T.Lm DUeUn,Nisan.Nikâh.Vefat ve Teşekkür İlânları 0 santim» kadar u':'i t i 80 T.L.Küçük i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1962
  • MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3008 ÇİFT İSKARPİN VE POSTAL SATIN ALINACAKTIR 1 Kurumumuz ihtiyacı için muhtelif No.larda 3008 çift iskarpin ve postal satın alınacaktır.2 Buna a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1962
  • KİRALIK YER ARANIYOR Şehir dahilinde imalâthane olabilecek tirifaze cereyanlı ve havagazı mevcut 250-350 metrekarelik bir yer aranıyor.Müracaat Tel:22 85 78.FAAL 1521 2699
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1962
  • MATBAA KURMAK İSTİYENLERE İstanbul'da ve Anadolu'da matbaa kurmak lstlyenlerln,Avrupadan zor şartlar İçinde getirteceği her eb'atta makineler,Avrupanın yarı fiatına satılıktır.Tam randımanlı çalışır v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1962
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON ^7 42 10 SATILIK EMLAK *0 FLORYA Senllkköy asfalt cadde üz«£ rinde 1040 M2.27 22 00.0 KADI KÖY ÜN en güzel yerinde 6 odalı,manzaralı apartman katı Sat.İnşaat sahası İSO M2 sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1962
  • 30 Saatler yürüyor,ay gibi sevgilisi Lükres de artık ufukta kaybolan ayın ışıkları gibi siliniyor,bin yıl süreceği hayal edilen ilk aşk gecesi de her güzel ve mutlu geceler gibi bitmek üzere bulunuyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1962
  • DÜNYA ve BİZ 3)SITKImÜNER 18/Ocak/1926 tarihinde yayınlanan ve Zabıfai EŞ Saydiye Nizamnamesinin bâzı maddelerine ek teşkil EE eden 721 sayılı kanun;bomba ile balık avını yasak EE etmiştir.Uzun senele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.03.1962
  • AMERİKA'NIN yeni di;yardımı t Baştarafı Birincide yapılan askerî yardımlar bunun dışındadır.97% Avrupa ve Afrika memleketleri îtin 350.000.000 dolar iktisadi yardım derpiş edilmiştir.Bunun 117.000.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1962
  • GÜMÜŞPALA Baştarajt Birincide A.P.DEKİ TOPLANTI Adalet Partisi Genel idare Kurulu ile Meclis ve Senato Grup idare Kurulları dün Genel Merkezde ortak bir toplantı yapmışlar ve partinin politikası li2er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1962
  • 1959 Chevrolet lmpala 19CÜ Rambler Station VVagon 1958 Plymouth Hardı.ip 1959 Ford Almak ve satmak istediğinle,yeni az kullanılmış otomobillerle gümrükteki arabalarınız İçin müracaat ediniz Adres:Sirk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1962
  • Kaçakçı bir Yunanlı kadın gümrüğü geçti ve sonra yakalandı Gümrük Muhafaza sivil kısım memurları,yarım milyon liralık kaçak mal ele geçirmişlerdir.Yakalanan mallar arasında 9 adet vizon ve 136 parça a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1962
  • Ziraî kredilere daha iyi bir şekil verilecek ANKARA,ÖZEL Tarım Bakanı Cavit Oral,tarım reformunun Ziraat Bankası tarafından finanse edileceğini,doğuda hayvan müstahsilleri için kooperatifler kurulacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1962
  • Otobüs ve kamyoncular yol vergisi ödeyecek ANKARA.ÖZEI.Şehirlerarası otobüs seferlerinin nizama sokulması iğin Ulaştırma Bakanlığında bir kanun tasarısı hazırlanmaktadır.Tasarı ile,otobüs sahiplerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1962
  • KÛSA'DA KITLIK KEY VEST Florlda)A.P.Küba Başbakanı Fldel Castro yiyecek maddelerinin vesikaya tâbi tutulduğunu açıklamıştır.Adam başına ayda üç kilo pirinç,1,5 kilo fasulye,1 sabun,1 kutu tenüzleme to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1962
  • GECEKONDU MESELESİ t Baştarafı Birincide satî 150-200 lira gelir sağlayarak yaşamağa çalışıyor.Bu yerler elbette ki,bizim için misal olacaktır.Sosyal durumlar ve gelirler dikkate alınarak diğer sahala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1962
  • BİR CELSEDE İDAMA MAHKÛM EDİLDİ Baştarajı Birincide defa tecavüz eden kaatil,Saydan'ı mağarada bırakarak dışarı çıkmıştır Yolda Hacı Yapıcı isimli bir tanıdığına rastlayan Osman,«Babama haber verin,be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1962
  • Küfür yüzünden 110 mahkûm birbirine girdi dinar,özel 110 mahkûmun bulunduğu Dinar cezaevinde dün gece yarısından sonra bir arbede çıkmış,ve biri ağır olmak üzere 5 mahkûm yaralanmıştır.Arbede,jandarma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1962
  • Atanın doğum yıldönümü töreninde önce caz çaldı Atatürk'ün doğumunun 81.yıldönümü,dün Mustafa Kemal Derneği ^rafından Orduevinde yapılan bir törenle kutlanmıştır.Organizasyon bozukluğu yüzünden törene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1962
  • Nato heyeti incelemelerini tamamladı t Baştarafı Birincide görüşmelerin samimiyet içinde geçtiğini söylemiş ve şöyle devam etmiştir:«Türk hükümetinin plânlı kalkınmaya verdiği önem ve plânlama çalışma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1962
  • BÖLÜKBAŞI Baştarafı Birincide hususunda Hükümetin ve bütün partilerin müşterek ve sistemli bir gayret sarfetmelerinl istedik» demiştir.Bölükbaşı tarafından bahis konusu edilen liderler toplantısı hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1962
  • ŞEHİR OPERASI Tepebaşı Tiyatrosunda)15 Mart Perşembe 17 Mart Cumartesi Saat 21 de G.VERDİ 4 Perde)SELMA BERK AGOP TOPUZ METE UĞUR Nükhet Tuncay Attilâ Manizade Handan Tuğbay Mehmet Akarsu Özer Sezer N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1962
  • BİLDİRİ Dışişleri Bakanlığından Bildirilmiştir.Mısır'daki Türk vakıfları ile ilgisi olan vatandaşlarımızın dikkat nazarına.Mısır Hükümeti tarafından 31 Ocak 1962 tarihinde kabul olunup,4 Şubat 19ti2 g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1962
  • EŞREF KOLÇAK film İnde Oynayanlar EVRİM FER HÜSEYİN BAR AD AN SAİME BEKBAY HULUSİ KENTMEN VAHİ ÖZ AVNİ DİLLİGİL MEHMET ÖZEKİT VE ATIF KAPTAN.Yüzbinleree liraya maloları bu filmde en vok beğendiğiniz a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1962
  • Türkiyenin en şık magazini çıkan atlısında Topos ndn toapamCifniiPaPcolonan ^çimimi ip Gün evvelcek mis pj Acı Haual ttiknuesiıti s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1962
  • 1 puro yildizi Cavidan Dora 1962 BÜYÜK ••müsabakasını takdim eder-1 TALİHLİYE 1962 model,yepyeni bir RAMBLER AİLE ARABASI 6 KİŞİLİK Bil ŞAHANE AMERİKAN AİLE ARABASINI KAZANMAK İÇİN:3 adet Puro ambalaj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.03.1962
  • Mahallî ligde bu hafta üç karşılaşma var Mahalli lige pazar günü Şeref »tadında yapılacak Uç maç ila devam edilecektir.Karşılaşmaların programı şöyledir:11.00:Beyoğluspor Y.K.Emniyet,12 45:Taksim Davu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1962
  • Almanya'da antrenör güreşçi olarak çalışan Burhan Bozkurt Damın kulübünün kapalı salonunda talebeleri İle birlikte çalışmaya başlamadan fince.BURHAN BOZKURT,7 MAYISTA GELİYOR Almanya'da bulunan millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1962
  • Voleybol genç millî takımimiz Bulgaristan ile iki maç yapacak Voleybol genç milli takımımız 21 23 Nisan tarihleri arasında Bulgaristan ile gehrimlzde iki milli maç yapacaktır.Genç milli takımımız Nisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1962
  • TÜRKİYE ŞAMPİYONASI ANKARADA Türkiye Voleybol şampiyonası Ankarada salon temin edildiğinden tekrar îstanbuldan başkente alınmıştır.Müsabakalar,4-8 Nisan günlerinde İstanbul Şampiyonu Galatasaray,Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1962
  • Wfr-Bugün,Milano'da İtalya A milli takımı İle hususi bir müsabaka yapacak olan Benfica takımının pırıl pırıl formaU son kadrosu.Del Sol,dünyanın en çalışkan futbolcusu MACARİSTAN'ın futbol profesörler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1962
  • ma izin sermedi Tertip Komitesinden bir heyet Valiye teşekkürlerini bildirdi.Mithatpaşa'da yapılacak gece maçları Nisan ayı içersinde başlıyor J STANBUL Valisi Niyazi B Akı,Mithatpaşa stadında hafta a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1962
  • Dârüşşafaka,Dinamo için dün kampa girdi Cumartesi gecesi Spor Sarayında Basketbol Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası üçüncü turu için Rusya birincisi Tiflis Dinamosu ile karşılaşacak olan Dârüşşafaka bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1962
  • dinamo yarin bekleniyor Hâlen Rusya liginde ikinci durumda bulunan Tiflis Dinamosu muhtemelen yarın şehrimizde olacaktır.Misafir basketbolcular Pazar günü de istanbul şampiyonu Deniz Harb Okulu ile hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1962
  • Amatör küme Grup maçlarının 1.devresi bu hafta sema eriyor İstanbul amatör birinci küme gruplar arası müsabakalarına Cumartesi ve Pazar günleri Mithatpaşa Stadında devam edilecek ve ilk devre sona ere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1962
  • KISA HABERLER wtf Futbol Federasyonu Beşiktaş takımının Almanya seyahatine izin vermemiştir.Mayıs sonunda bir lig maçının tehir edilemeyeceğinin bildirilmesi sebebi İle Siyah Beyazlılar seyahatten vaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1962
  • 13 Maçı biten 7 kişi 36.752 şer lira kazandı ANKARA,ÖZEL Spor Totonun 29.haftasına alt tasnif ve değerlendirme dün sona ermiş ve 13 maçı doğru tahmin eden 7 kişi 36.752 lira 50 kuruj kazanmışlardır.Di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1962
  • Apak'ın "Hâdiseler bir tertiptir,sözünü İlgaz şiddetle reddederken,Kırcan Federasyon Reisi tenakuzlar içersinde y&küvor.dedi Futbol Federasyonu Başkanı Apak'ın,kendisine karşı girişilen tecavüzün bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1962
  • dil r beni çeke Milani'nin hücumlarına bir mânâ veremeyen Fiorentinalı futbolcu,Hidegkuti'nin dahi aleyhine döndüğünü söyledi FLORANSA,ÖZEL FİORENTİNALI futbolcuların aleyhine cephe alması karşısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1962
  • y-y \Galatasaray va Feriköy'* hazırlanan Aitınordulularındun Alsancak'ta yaptıkları antrenmandan bir görünüş.Ege seyahatine hazırlanan G.Saray'ın Uc ası;Recep,Suat ve K.Ahmet açık havada kültür fizik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1962
  • Ankaralılar da Fenerbahçe'ye Hazırlanıyor.TURHAN DOĞU ANKARA'dan bildiriyor Fenerbahçenln hâdlseli Gençlerbirllğl maçından sonra bu hafta cehrimizde Şekerhilâl ve PTT İle yapacağı müsabakalar büyük bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1962
  • İSTANBUL TAKIMLARI HAZIRLANIYOR Fenerbahçeliler dün tam kadro halinde başkent maçları hazırlığına başlamışlardır.Fenerbahçenln antrenmanına Hilmi de katılmıştır.Kadro yarın tesblt edilecektir.Ankarada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor