Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.03.1962
  • ŞEVKET BULATOĞLU bekleyen 2500 oto bırakılıyor Bulatoğlu,permisiz olan otomobillerden iki misli vergi alınacağını söyledi METİN DOĞANALP GÜMRÜK ve Tekel Bakanı Şevket Bulatoğlu «Gümrüklerde bulunan pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1962
  • ULAŞTIRMA BAKANI DEMİRYOLU ÜCRETLERİ İNDİRİLECEK 99 ULAŞTIRMA Bakanı Cahit Akyar,Hemen hemen iflâs halde bulunan D.D.Yollarını bugünkü durumundan kurtarmak için nakliye ücretlerinde indirim çalışmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1962
  • ADLİYE BAKANI TEDBİRLER GEÇİCİDİR 99 İZMİR,ÖZEL ADALET Bakanı Sahir Kurutluoğlu,«Tedbirler Kanununun» geçici olduğunu söylemiştir.Bakan,«İnkılâp ve ihtilâ!yerleştikten sonra bu kanuni:t Devamı Sa.5,Sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1962
  • EN İYİSİ Kadirli ilçesinde yaşlı bir CJI.P.li,Kasım Gülek'e:ismet Paşa ile hoş geçin,Paşa ne derse boynunu bük,demiş.Haydi bu sözden ilham alarak biraz felsefe parçalayalım.Siyasette daima iki sınıf v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1962
  • m ¦v.V.x-vlv:v:W:vKvIvX u.EVİ ED 'rnn $an,n,n karde;i Uulanı Riza 8 Mart jriıniı Cilınnban isminde Kene bir kızla evlenmiştir.Ni-IlfLfcllEJlLEll kâh töreninden sonra Tahran'da bir resmi kabul verilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1962
  • Yıkılması icabetten gecekondu sayısı:37 bin Şehrimizde yıkılma kararı alınan 37 bin gecekondu bulunmaktadır.Belediye Reis Vekili Kurmay Yarbay Turan Ertuğ «Gecekonduda oturan vatandaşa yeni inşaat yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1962
  • Tarlabaşı'nda polislerle yarım saat mücadeleden sonra elinden yaralanıp,başına sandalya ile vurularak yakalanan sabıkalı Ali 1üngörmez üstte)ve ateş eden komiser Sami Şengül altta)görülüyor.Bir sabıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1962
  • 7İYADETİ ED Va,i NiyflZİ Akı'yı dün makamında B.M.M.Başkanı,Ulaştırma Bakanı,Yüksek Adalet Divanı MI AnUlLCn Başsavcısı ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ziyaret etmiştir.Resimde soldan sağa)Gazeteciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1962
  • Aksal ''Sabırlıyız fakat hududu var,dedi izmir,özel C.H.P.Genel Sekreteri İsmail Rüştü Aksal şehrimize gelmiş ve partililerle temaslarda bulunmuştur.Aksal,koalisyonla ilgili soruya «Biz iyi niyetliyiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1962
  • Kaza kurbanlarının aileleri 100 biner lira tazminat alacak Toros dağlarına düşerek parçalanan «Kop uçağı enkazından dün dördü Türk,ikisi Amerikalı olmak üzere altı ceset çıkarılmıştır.Bunların hüviye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1962
  • İstanbul Radyosunun 3 Spikeri istifa etti Son çıkarılan Bakanlar Kurulu kararnamesinin,spikerlerin reklâm programlarında çalışmasını yasaklaması üzerine,istanbul Radyosu spikerlerinden Dürnev Tunaseli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1962
  • TiMBERGEN,"MİLLÎ GELİR HER YIL YÜZDE BİR ARTACAK,DEDİ ORHAN TÜREL Devlet Plânlama Dairesi Müşaviri Hollandalı Profesör Timbergen,«1963 yılından itibaren tatbik edilecek olan 5 yıllık plânın,ilk senesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1962
  • aşbakan,Plânlama Dairesinde alıştı Uzun vadeli plânlar gözden geçirildi.Bakanlıklar üçer aylık yatırım plânı verecek ANKARA,ÖZEL BAŞBAKAN İnönü dün Devlet Plânlama Dairesinde bir buçuk saat çalışmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1962
  • KÂDEŞ vapurunda yangın çıktı Denizcilik Bankasının Kadeş vapurunda dün geceyarısı yangın çıkmıştır.Snat 00.05 de makine dairesinde kazanlardan başlıyan yangını personel kendi vasıtaları ile söndürmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1962
  • Suya yapılacak zam geri kaldı Belediye Reis Vekili Yarbay Ertuğ,Encümenin suyu 92 kuruştan 125 kuruşa çıkaran zam kararmt imzalamadi B BİELEDİYE Reis Vekili Kurmay Yarbay Turan Ertuğ,Belediye Encümeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1962
  • SÜM£ÜAANK TO tölYB® LİRA KÂR ETTİ BURSA,ÖZEL Sümerbank Genel Müdürü Selâhatfta Akyol,«Sümerr'Piıh'ın 19G1 yılında 70 milyon lira kâr ettiğinin açıklamıştır.Merinos Fabrikasında Sümerbank idaıecüeriyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1962
  • ûemSîkfe bir otobüs havada asıiı kaldı BURSA,ÖZEL Osman Cemil Buran idaresindeki «Aydın 80100» plâka sayılı otobüs,Gemlik'e gelirken Kurtul köprüsünde,karşıdan gelen başka bir vasıtaya çarpmamak için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1962
  • «TAVSİYE» ÖNLENECEK ANKARA,ÖZEL Bakanlar Kurulu,İktisadî devlet teşekkülleri,belediyeler ve sermayesinin yarısından fazlası devlete ait ortaklıkları,işçi ve personel ihtiyaçlarını işçi Bulma Kurumunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1962
  • 2ı KİŞİ TOPRAK ALTINDA KALDI LONDRA,AP.Kolombiya'da şiddetli yağmurlar yüzünden vukubulan toprak kaymasından dün 27 kişi ölmüştür.Suriye'de de bir sinemada arka arkaya gösterilen filmi seyreden çocukl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1962
  • Timbergen:"300 milyon dolar yardım yapılacak,dedi NATO Uzmanlar Heyeti ve Maliye Bakanı.Soldan sağa)Mr.Ferguson,Mr.Mangoldt,Ş.İnan ve Mr.Gergb,II Samimiyeti Yardım arzumuzu Kamçılıyor» NATO İktisadî U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1962
  • ÖRÜLÜ L İDARİ İS T İ F A\Ütmezse/LECEK Talât Asal ise:Kurucular Meclisinin Genel İdare Kurulunu feshedemeyeceğini söyledi ANKARA,ÖZEL T.P.Genel İdare Kurulu yarın toplanacak ve istifa etmeyen Kurul üy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1962
  • WU RB M DIŞ YARDIMLAR u f-jYESI bulunduğumuz NATO andlaşmastnın ikinci maddesine göre «NATO memleketleri kendi aralarında birbirlerine ekonomik yardımlar yapabilirler.Teşkilâtın ilk yıllarında gayretl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.03.1962
  • "BEN İFLAS ETTİM DOLARIM YOK!NATO iktisadi Yardım Heyeti üyelerini taşıyan uçak Yeşilköy hava alanına ln*r inmez gazeteciler ve fotoğrafçılar uçağın çevre-B I'J.'l'lJI HHIIIIlllllllllJ Aman kibrit j y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1962
  • I TIBBİ BAHİSLER Dr.ERCÜMENT BAKTIR Aile hekiminin rolü J5 NLü İngiliz devlet adam-iarından Gladston'un bir ^0 sözü vardır:«Bir zaman gelecek ki doktoriar milletlerin rehberi olacak».Bu sözün manâsı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1962
  • KÜÇÜK HALDUN SAHNE DORHEN Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Matine ve Suarelerde CİNAYETİN SESİ Oyun 3 Perde)Pazartesi Sah Çarşamba suare Salı 17 de OYUNCAKÇI DÜKKÂNI i Son temsiller)İLANCILIK 2528 2672
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1962
  • BU AKŞAM MÜZEYYEN SENAR'm YEMEKLİ KONSERİ ŞARK GAZİNOSUNDA Masalarınızı evvelden ayırtınız.Tel:47 73 40 İLÂNCILIK 2523 2849
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1962
  • SUZAN DEFİLESİ 15 Mart Perşembe günü saat 16 da HİLTO N'da Adres:Âbidei Hürriyet Cad.No.168/1 Şişli Tel:47 39 04 REKLAMCILIK 982 2664
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1962
  • OĞLAK BURCU 122 Aralık 20 Ocakl Bugün şansınıza güveniniz.İlleriniz rast gittiği gibi his aleminizde bir ııes'e doğacak.KOVA BURCU 21 Qcak 1» Şubatı Sizt hayretler iyinde bu akarak bir hâdise var.Telâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1962
  • BULMACA SOLDAN SA6A:1 Bir peynir;Yapısı sıkılmış yer.2 Soylu;Karışık renkli.3 Ege denjzinde bir ada;Bir mabut.4 tndifai kayalıklarda rastlanan bir feldispat çeşidi;Bir yel.5 Geceyi İçinde geçirdiğimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1962
  • ıttııiıııııııııiHiımıiııiH ııınımı linininin t Hinimin İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Sabah plakları 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Yurttan sesler 8.40 Operetlerden seçmeler 9.00 Kapanış.11.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1962
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Kahraman Düğman V.Hcflin t.EMEK Tel:44 84 39)tik Aşk K.More R.t.EK:Müzikal Karton Show 2.hafta)İNCİ Tel:48 45 95)Kara Dut L.Sayar.KONAK Tel:43 26 06)Yıldızların Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1962
  • DERHAL TESLİM İTHAL MALI KALORİFER KAZAN BORULARI DEMİR-KERESTETic.A.S.3 Tünel Cad.Transtürk Han Galata Telefon:49 11 41 Telgraf:DEMKERLİM YILDIZ 263 2667
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1962
  • Sınaî bir müessesenin irtibat bürosu için re'sen Almanca ve Türkçe muhaberat yapabilen FAAL BİR BAYAN SEKRETER alınacaktır.İsteklilerin tercümei halleriyle talep ettikleri ücreti belirten bir mektupla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1962
  • YENİ MELEK T.f* Fran sanın 1 numaralı şarkıcısı BALİDA' nın temsil etmiş olduğu AŞK FISILTILARI i-Filmi bir hafta daha gösterilmektedir.İLÂNCILIK 2537 2681
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1962
  • KENT OYUNCULARI APTAL 120.TEMSİL SON 15 TEMSİL BATEŞ 31 2669
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1962
  • MTİST OLABİLİRSİNİZ Resimli Genç Yıldızlar Almanağı Memleketimizde ilk defa bütün BEYAZ PERDE heveskârlarma bu branşta ŞÖHRET,İSTİKBÂL ve PARA kapılarını açacak İlk ciddî teşebbüstür.Hangi yaş ve mesl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1962
  • JimımııııııııiMiıııııııı.ııııiMMMuıııı.ııııııtmııııımmıı.ııı.ıımııı Barlas,Bamadier,Strachey i rt AŞKA memleketlerde devlet adamları Çg0 dünya olaylarını,iktisadi konulan,politika meselelerini kendi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1962
  • Durumu imâr Plânına uyan Ruhsatsız inşaat Yıktırılmayacak Ruhsatsız olarak inşa edilen yapılardan imar ve istikamet plânlarına uygun olanlar yıktırılmayacaktır.Dün bu konuda Belediye teşkilâtına bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1962
  • SARHOŞ BİR BABA KARAKOLLUK OLDU Sarhoş olarak evinde devamlı rezalet çıkartan bir baba,oğlu ve karısı tarafından karakola teslim edilmiş ve hakkında kanuni muamele yapılması istenmiştir.Bakırköy Yenim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1962
  • 21 NİSAN ÇEKİLİŞİNDE mi|voı imm ^^fl ^k.f i fi İT I 'MmiirritfırM ^ItöfHİtfİîr TÜRK I YEN İN EN RÜ YÜK BANKASI ZİRAAT BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1962
  • GMNDIG TEYP BAKBA/Tn m.440574yüksek katUr/m.REKLÂMCILIK 1052 2678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1962
  • TEŞEKKÜR Muhterem pederim,Bursa İnegöl'ün mâruf manifatura tüccarlarından H.NEZİR DÜRÜST'ün 2 Mart 1961 Cuma akşamı âni vefatı ve ertesi mübarek Kadir günü İnegöldeki ebedi istirahatgâhına tevdii müna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1962
  • Leke ilâcı iz bırakmadan temizler İLANCILIK 2137 2648
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.03.1962
  • I DOĞUDA YEZIDILER VE EŞKIYALAR.RÖPORTAJJ HALİT ÇAPIN B FOTOĞRAFLAR ÖZKAN ŞAHİN I 2 I I 1 I s l I I s I I u r.ı -jw^jwıw) ww(EĞER YERE DAİ Bu kadının ismi Berfu.Berfu'nun Türkçe karşılığı Kar demek.Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1962
  • TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN MUHIM PAZAR PAZARTESİ 8 '¦isv^'J 29 IİI1Iİ1 sap çarşamba perşembe cuma p^ »S*i:Senenin ikinci zengin çekilişine katılabilmek için tasarruflarınızı en geç 12 Nisan akşamına kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1962
  • Kamyonla kasa kaçıran iki hırsız yakalandı Hırsızlar Sultanahmet'teki benzin istasyonunun kasasını Okmeydanmda parçaladıklarını söylediler 23 Şubat gecesi Sultanahmetteki Orhan Yapar'a ait benzin ista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1962
  • 3 günde 20 orman kaçakçısı yakalandı söğüt,özel Son günlerde kaçakçılarla çok sıkı bir mücadeleye girişmiş olan orman muhafaza teşkilâtı üç gün zarfında 20 kaçakçıyı suçüstü yakalayarak adalete teslim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1962
  • Bartın'da bir günde iki cinayet işlendi ZONGULDAK,ÖZEL Bartın'da bir günde *iki cinayet birden işlenmiştir,30 yaşındaki Halit Erbacak adındaki şahsı pusuya düşürerek av tüfeği jle öldüren kaatiller ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1962
  • Erzurum'un 44.Kurtuluş Yıldönümü dün kutlandı ERZURUM,ÖZEL Erzurum'un düşman istilâsından kurtuluşunun 44.yıldönümü münasebetiyle dün saat 10 da Hükümet alanında tören yapılmıştır.Kalabalık halk toplu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1962
  • Sabri Sağıroğlu,Ticaret Bankası G.Müdürü oldu Türk Ticaret Bankası Genel Müdürlüğüne Sabri Sağıroğlu tâyin edilmiştir.Sabri Sağıroğlu daha önce Ziraat Bankası Genel Müdür Muavinliğinde ve tüer Bankaş*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1962
  • kisa haberle:0 ADAPAZARI Yanıksayvan köyünden Ali Yolcu ve 16 yaşındaki oğlu Hasan Çam,kaybolan hayvanlarını aramak için çıktıkları dağda donarak ölmüşlerdir.AYVALIK 40 gündenberl kayıp bulunan şoför
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1962
  • Beklediğiniz SHOW PROGRAMINI 14 Mart Çarşamba akşamı saat 19 21 arası İlham Gencer SİTE SİNEMASINDA takdim edecektir.FAAL 1468 2680
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1962
  • ABDULCANBAZ'IN MACERALARI MEWEWAKE M\ m HEMEnl MMrtEDiLHİÎ ŞIK SOfcGlMNA BAŞLANMIŞTI.PASIMLA İUİM VOlt OENİK,E|Cı,OLDuRÜLEM AHKAPA ÇlN\l NE OLPIL?KİMDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1962
  • PLASTİK BOYALARINI HER YERDE ARAYlNfZ ÇAVUŞOĞLU BOYA SANAYİİ şr^î İLANCILIK 2210 2651
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1962
  • LABORANT ALINACAKTIR istanbulda çahşmak üzere tercihan Kimya Sanat Enstitüsü mezunu Laborant alınacaktır.Vazifeye talip olanların askerliklerini ifâ etmiş olmaları ve 33 yaşım aşmamış bulunmaları şart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1962
  • BETON DENİRİ b 6 mm f)24 mm İZMİR METAŞ FABRİKASI MÜNHASIR SATICISI DEMİR KERESTE TİCARET A.Şa Tünel Cad.No.18 Tçleton X 49 11 41 Transtürk Han Galata Telgra* DEMKERLIM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1962
  • 9 460 bacaklarınız zera* fetiniıin miyarıdır.ÎLANCILIK 1952 2652
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1962
  • S.0.s.GEÇENLERDE MİLLİYET,bir gemimizin kaptanının acele cerrahî bir müdahaleye lüzum gösteren ânî bir hastalığı üzerine telsizle dört tarafa yaydığı S.O.S.yani imdat feryadını alan Amerikan filosunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.03.1962
  • SâYE-T ÖL» «İO/ÛMl-A EVLENECEK OLUKS4M SEMİM MENR&ATl_ERfMİ kcoeu,«û\AA/A bem ^en Wjjy £İ8kİ i:St ŞENDEM ÇOK.p^XHA SEVGİLİM.tftt I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1962
  • vemi Bı*e UÇAK TEAAİN EDfU VE HAREKET EOECEK.TıK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1962
  • EVE GİK ı'Ş EN BOŞ DOMAAEyE-DEDl'M HEMEKl Y.ERE TUK,oNl A.Ki.TİTİZUIK.L.E WAZIR.L.A.BEKBilT ET_MEIC Mi fS.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1962
  • KELİMESİ İOOKURUŞ SATILIK EMLÂK SATILIK Arsa,Rami Kışlasına 300 metre mesafede,asfalt yol yakınında Fabrika ve Kooperatifler İçin elverişli yan yana 6050 M2 ve 7fi00 M2 Arsalar satılıktır,Saat 10-12 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1962
  • BAHARAT Baharat tahsisleri olanların aşağıdaki adrese müracaatları menfaatleri icabıdır.Tahtakale,Balkapan Sokak No.8 Telefon:22 67 93 İLANCILIK 2520 2C50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1962
  • DÜZCE ÜSKÜBÜ GÖĞÜS HASTALIKLAR!HASTANESİ BAŞTABİBLİĞİNDEN Grup Eksiltme Şekil ve Cinsi ve Miktarı Muh.Bedeli Geçici te.No.Saati Lira Kr.Lira Kr.1 Kapalı zarf 10.30 Kuzu,koyun ve sığır eti 4000-400 68.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1962
  • ÎLAN TARİFESİ 0 2,3,4 Üncü sayfalarda santimi 30 T.Lf S İnci sayfada santimi 25 T.L.0 Birinci sayfada baslık 200 T.Lm Düjün,Nisan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 80 T.L.0 Küçük ilânla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1962
  • HSiilâııef ^BUBf e u-Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına y Sahtöt:ercüment KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Magazin kısmından Mcsûl Müdür HALI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1962
  • SALI Rumi ıstı 13 1377 Şevval MART Şubat 19 6 2 2B VAKİ T VASATİ EZANİ Güneş 6.15 12.02 öfle 12.2-1 6.1.0 Jkindl 1V43 9.30 Aksam 18.14 12.00 Yatsı 19.43 1.30 tn-ık ¦l 36 '0.23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1962
  • 29 Caferin böyle bir yalanı benimseyeceğini sanmam.Heybesindekl kitapları dayıları Piri Reis ve Sencivanoğlu Ali Reis yazmıştırlar.Neye bana ben yazdım,diye öğündü,yalan söyledi?Küçük adam.Bana kalırs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1962
  • MİKROFON YANKILARI BİR "ARA MÜZİĞİ,î FARUK YENER 1 «Ara müziği» bir radyo deyimidir,iki program jEJ s arası açıkta kalan süreyi kapatmaya yarar.Aslında,E ileri radyo işletmelerinde yeri yoktur.Çünkü y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.03.1962
  • ardım görüşmesi dün başladı Başkanı Osman Nuri Torun da katılmıştır.YARDIM YAPILACAKTIR Heyet üyelerinden Mr.Ferguson görüşmelerden sonra gazetecilere «Türkiye ve Yunanistanın benzer iktisadi probleml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1962
  • İŞÇİ SİGORTALAR!KURUMU İst.Satmalına Müdürlüğünden 1 Kurumumuz sağlık tesislerinin ihtiyacı bulunan 200.000 metre Gaz Hydrofil kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.2 İhale 23/3/1962 Cuma günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1962
  • T.C.ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Bankamızın 1963 yılı için yaptıracağı 1.000.000 cep takvimi,kapalı zarfla teklil alma suretiyle eksiltmeye çıkarılmıştır.1 Bu işe ait umumî ve hususî şartnameler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1962
  • İstanbul Defterdarlığından Beyoğlu Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından Hasan Fehmi Uçak aleyhine 1954 yılı gelir vergisi hakkında Temyiz Komisyonunca müttehaz 25/12/1958 gün ve 5117 sayılı kararın bozu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1962
  • GRUMOIG TE/P TAM/M BAKBAKh Yü*se* au*mrefMÛ574 REKLÂMCILIK 1052 2678
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1962
  • Altemur Kılıç altıncı dâvada da beraat etti ANKARA,ÖZEL Eski Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürü Altemur Kılıç,27 Mayıstan sonra aleyhinde açılmış olan altıncı dâvada da beraet etmiştir.Görevi kötüye k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1962
  • %im*& MEMLEKETLER ARASI ŞEHİRLER ARASI ŞEHİR İÇİ FABRİKA GARANTİSİNİ HAİZ DÜNYANIN EN EKONOMİK O 3 1962 mode 65 B.H.P.PERKİNS DİZEL MOTORLU SAATTE 100 KM.SÜR'AT 700x20 ARKADA ÇİFT LÂSTİK ORİJİNAL PULM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1962
  • enilik:Boeing 720 B tipi jet uçağı ile Frankfurt 1 Nisandan itibaren LUFTHANSA'nın en süratli Boeing 720 B jet uçakları,mükemmel birinci ve turist mevki servisleri ile Batı Almanya ve bütün dünya için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1962
  • I B îü bir lâstiğe sah.p îeroesıle her J âstiklerine Seçu VENİS» MŞÖSfef GOOD/YEAR GOODYEAR LÂSTİKLERİ T.A.S.Mecidiveköv İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1962
  • DÜNYADA SANSASYON VE ÇILGINLIK YARATAN TWİST DANSI'nm TÜRKİYEDEKİ BÜYÜK MÜSABAKASI Bu akşam saat 20 den 2 ye kadar SPOR ve SERGİ SARAYINDA zengin program ve sürprizlerle yapılacak geceyi:Genç neslin s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1962
  • 39.01.90 En iyi şartlarla B.Almanyanın en üstün plâstik levhaları için Proforma verilir.Tel:44 89 31 İLANCILIK 2527 2671
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1962
  • DEMİRYOLU ÜCRETLERİ İNDİRİLECEK Bitaraf\Birincide Şehrimizde bir hafta kalarak Ulaştırma müesseselerinin durumunu "tetkik edecek olan Cahit Akyar dun sabah yaptığı basın toplantısında şu konulara tema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1962
  • TİMBERGEN,"MİLLÎ GELİR HER YIL YÜZDE BİR ARTACAK,DEDİ t Başta rafı Birincide milli gelire nisbeti)istenilen seviyeye yani r,r 7'ye çıkmış olacağım bildirmiştir.Dün akşam şehrimize gelen Profesör,yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1962
  • Protesto için 14 kadın çırılçıplak soyundu LUSAKA,Kuzey Rodezya)A.P.Kuzey Rodezyanın istiklâli için mücadele eden siyasî bir partiye mensup 14 kadın Hükümetin tutumunu protesto etmek maksadiyle Hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1962
  • Tedbirler Kanunu t Baştarafı Birincide kendiliğinden geçici olacaktır.Yeter ki fertler olarak bunları ruhlarımıza sindirelim» demiştir.Af için yeni çalışma olmadığını belirten Kurutluoğlu,bu konudaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1962
  • Y.T.P,Genel idare Kurulu istifa etmezse feshedilecek t Baştarajı Birincide lan toplantı sırasında konuşan Zeyyat Kocamemi ve Sadık «ihraç diye bir sey yok.Her sey 15 Martta anlaşılacak.demişler,Talât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1962
  • Gümrükte bekleyen 2500 oto bırakılıyor t Bastarajı Birincide parasını koruma kanununa göre de ithâl edilememektedir.Maliye Vekâleti ile müştereken çalışarak bu otomobillere iki misli vergi ödenerek se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1962
  • Bir sabıkalı tabanca ile vurulup yakalandı t Baştnrafı Birincide tıp kalkan sabıkalılardan 48 yaşındaki Ali Güngormez dün Tarlabaşı'ndaki 164 numaralı Hüseyin Kılıç'a ait bir dükkâna gitmiş ve bedava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1962
  • MAÇLARDA SIKI TEDBİRLER ALINACAK Başlarufı Altıncıda lalasaıavh futbolcular arasında o reyan eden hâdiseleri bir sebep olarak kullanır ve Galatasaraylıları ceza heyetine sevkederek şampiyonluğa giden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1962
  • LUFTHANSA ~Ö£v&7 Ote/L Frankfurt New-York arasmda işleyen Boeing Jet uçaklannm mükemmel servisinin nefis mönüsünü 14 Mart 1962 Çarşamba günü,MERCREDI CHIC'de J TAKDİM eder.3 ATRAKSİYON:g Meksika Orkes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1962
  • Türkiyedeki sosyal adaleti bu kitapta okuyunuz SABUN Hikâyeler İsteme adresi:D.özbay M.Kemalpaşa cad.56.Aksaray-İstanbul 5 Lira MİLLİYET 2682
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1962
  • 8 ci KOTA 49 59 Sıra No.lu Lisansı olanların 22 84 86 ya telefon etmeleri menfaatleri icabıdır.MİLLÎVET 2661
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.03.1962
  • G.BİRLİĞİ BAŞKANI,KIRCAN'DAN ŞİKÂYETÇİ ANKARA,ÖZEL Gençlerbirliği kulübü reisi Turan Oğan,Fenerbahçe maçından sonra meydana gelen hâdiseler hakkında dün şu açıklamayı yapmıştır:«Maç bittikten sonra el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1962
  • V:2 JOHNNY BYRNE İngiliz ümitlerinin korkulu santrforu Ümitler kontpo alındı Namzet kadro Perşembe günü hazırlık maçı yapacak.İngiliz Ümit takımı açıklandı.Greaves yok ANKARA,ÖZEL MARTTA İngiltere ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1962
  • MİLLÎ LİGDE BU HAFTA G.Saray İzmir'de Fn i mı r Hafta arası maçlarına izin verildiği takdirde yarın ve Perşembe günü 4 maç oynanacak MİLLİ lige bu hafta üç şehirde yapılacak 12 karşılaşma ile devam ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1962
  • F.Bahçe Hâdiseden Müteessir Maçlara yabancı hakem getirilmesini isteyen Sarı-Lâcivertli İdare Heyeti bir deklârasyon neşrederek hâdiseyi tei'in etti.G.Birliği Başkanı,Kırcan ve Erdem'den şikâyetçi FUT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1962
  • F.BAHÇE,YABANCI HAKEM İSTİYOR Fenerbahçe kulübü,bundan sonra yapacağı mili!lig maçlarının yabancı hakemlerin idaresine verilmesini istemiştir.Feyyaz Turgul'un tecziyesi gerektiğini belirten umumî kâti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1962
  • Ordu maçları finalleri Türkiye'de ANKARA,ÖZEL Dünya Ordulararası finalleri,memleketimiz tarafından organize edilecek,Türkiye,Fransa,Mısır ve Yunanislan'ın katılacağı müsabakalar Ankara'da yapılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1962
  • Ömer Besini koşusu i Pazar günü yapılıyor Atletizm Ajanlığı tarafından tertip edilen Ömer Besim Kır Koşusu,Pazar günü Levent parkurunda 10.000 metre üzerinden ^ap'lacaktır.Yarışlara,Konya'da yapılan T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1962
  • Toîe'da 7 kişi 13 maçı tahmin etti ANKARA,ZEL Spor-Totonun 29.haftasına ait ilk tasnif dün yapılmış ve 13 maçı doğru tahminde bulunan 7 kişiye tesadüf edilmiştir.Nihaî tasnif ve değerlendirme ise bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1962
  • 3a«ke!NI maların yerli hakemler idare edecek Basketbol Federasyor-21-25 Mart günlerinde Spor Sarayında yapılacak Türkiye Basketbol Şampiyonasına vabancı hakem getirtmeyecektir.Federasyon.kulüplere hâs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1962
  • Umum Müdürlüğe Faik BsnaS'ın tâyini muhtemel ANKARA.ÖZEL Hâlen açıkta bulunan Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne Faik Binal'ın getirilmesi kuvvetle muhtemeldir Bugün Ankaraya gelerek Devlet Bakanı Necmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1962
  • MİL.LİYET SPOR t TOTO ^P-RVİSİ Q(JMAP r ^rr MAÇ Sıra No.KARŞILAŞACAK TAKIMLAR İki takımın birbirleriyle yaptığı son karşılaşmalar Numaralı takımın BşLal Son maçları K^jH Numaralı takımın Son maçları M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1962
  • Fiorentina Roma maçından sonra menekşe renkli takımın santrforu Milani,Çan'ı İtham etmiştir.Resimde,Can ve Milani bir müsabakadan sonra birlikte sahadan çıkarlarken görülüyor.Fiorentina da hava Canın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1962
  • FEYYAZ TURGUL Hâdiseli maçın hakemi HAKEM "BEN VAZİFEMİ YAPTİM,DEDİ Hâdiseli maçın hake-mi Feyyaz Turgul tenkidleri normal kar şıladığını söyledi.Turgul'a mevsim sonuna kadar maç verilmiyor İZMİR.ÖZEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1962
  • Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak,dün Valiyi ziyaret etmiş ve hafta arası maçları için izin istemiştir.Resimde soldan itibaren)Gümrük ve Tekel Bakanı Şevket Bulatoğlu,Federasyon Başkanı Orha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor