Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.03.1962
  • Hollywood'daki ruhiyatçıların eski ve daimî müşterisi olan Freudün hayalını MONTGOMERY Clift'e Hollyn-ood'nn «hasta ıdamı derler.Meşhur aktör ötedenberi Los Angeles'ln Büyük ruh doktorlarına gider,ru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1962
  • sîmİi benîm mı um SuLÜMAN Nksa VUÎUİLPÜ?f lOIMüfllAfcîUKBHDl SARMIŞTI.HAL5UKÎ İKİ TAPACA îAjlYORMi» îAW TOY(KUPTAftMAK* ffi.BEK.EDÎP Pü^uMU MÜIAK£R£ PEMALTEDD/R $SıliÜ.u ÇAMI FMAVEcetoî HEMEN BADA-SA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1962
  • SPİKER SEKRETER ARANIYOR Güzel sesli en az lise mezunu daktilo bilen bayanların TELEVİZYON REKLÂM 47 68 45 e Müracaatlan.Adres:Televizyon Reklâm İskete Sok.8/1 Ömür apartmanı 1 Şişli BASIN 3129)2376
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1962
  • 8.nci KOTADAN 161 ve 242 Kota sıra numarası tahsis sahiplerine 22 88 06 numaralı telefona müracaatları menfaatleri icâbıdır.İLANCILIK 2247 2364
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1962
  • 22 Mart çekilişinde çekilişe devamlı olarak hesabında vadeli 100,vadesiz 200 lira bulunduran m udilerimiz katılacaklardır AKBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1962
  • ŞEKER BAYRAMINIZIN TADI HACI BEKİR Şekeri ile çıkar Satış Mağazalarımız:1 Bahçekapı No.83 Eski Mağaza)2 Bahçekapı No.81 Yeni Mağaza)S Karaköy Ömer Abld Han Sokak 4 Beyoğlu İstiklal Cad.193/1 Yeni Mağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1962
  • HADİSE YARATAN MECMUA i Bugün fevkalâde bir gekilde çıkıyor I 22.şûMwns1ra:Hareketin plânı neydi?Başarı kazanılsaydı ne olacaktı?«Ordunun temayülü» ve «şahısların temayülü».Partilerin toplantıları.Teg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1962
  • 1962 Model REMiNGTON yazı makineleri geldi Ankara'da Bemlngton Atatürk Bulvarı 75/2 Tel:11 95 33 IstanbuTda Bemlngton Bankalar Hezeran Han Galata Tek 44 96 25 İLANCILIK 2164 2362
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1962
  • ASKERİ BİRÜKLERİN,HASTANELERİN,OTELLERİN NAZARİ DİKKATİt TÜRK BULUŞ VE TEKNİĞİNİN ZAFERİ VONYAPA İLK VEFA BİR TÜRK SANATKARI EMİN USTANIN SANAYİDE YARATTIĞI BİR YENİLİĞİ EMİ USTA Sanayi tipi çamaşır y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1962
  • Amerikalılar Ay'a daha önce gidecek WASHİNGTON,A-A.Amerika Uzay Dairesi Başkanı James Webb,Amerikanın Ay'a Sovyetlerden daha önce İnsan göndereceğini açıklamıştır.James Webb'e göre Rusların Ay'a gönde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1962
  • Cezayir'de bîr günde 36 kişi öldürüldü CEZAYİR,AJ».Cezayir'de Cumartesi günü vukubulan muhtelif hâdiselerde 36 kişi ölmüş ve 75 kişi de yaralanmıştır.Tedhişçiler Cezayir Hükümet binasının bodrumunda İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1962
  • Amerika NATO'ya yen' bir A silâhı verecek WASHİNGTON,A.A.Amerika NATO azası devletlere yeni bir atom silâhı verecektir.Henüz adı takılmamış olan bu yeni roket orta menzillidir.Amerikalılar ıllâhın kul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1962
  • Kalsiyum radyoaktivite tehlikesini önlüyor TOKYO,A.A.Japonya Atom Enerjisi Araştırma Enstitüsünden Dr.Toşio Aokl,insan vücuduna giren radyoaktivitenin kalsiyumlu haplarla eritilebileceğini isbat etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1962
  • Yeni yapılan bir ilk okulun çatısı çöktü İSPARTA,ÖZEL Şarkikaraağaç ilçesinde geçen sene 250.000 liraya İnşa edilen Yenişar Bademli ilkokulunun çatısı çökmüştür.Çökme sırasında okulda talebenin bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1962
  • 100 Amerikalı er 15 gün yeraltında yaşadı WASHİNGTON,A.A.Bir atom sığınağında 15 gün yaşayan 100 kadar deniz piyade eri dün neşeli bir şekilde yeryüzüne çıkmıştır.Erler sığınakta iken dışarda atom den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1962
  • Bir Assubay İtalya'da ağır şekilde yaralandı NAPOLİ,AJ?Napoli'deki NATO karargâhında vazifeli bir Türk assubayı bir trafik kazasında ağır seklide yaralanmıştır.38 yaşındaki assubay Hikmet hastahaneye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1962
  • Beş çay Fabrikası kurulacak ANKARA,ÖZEL Tekel Bakanı Şevket Buladoğlu dün,Karadeniz havzasında beş çay fabrikasının inşa edileceğini bildirmiştir.Sürmene,Fındıklı,Ortakpazar,Arhavi ve Pehlivanlı'da in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1962
  • SOLMAYAN GÜLLER s AYETLER,HADİSLER iü=aa ü Bir Hadîs i Kudsî «Ey benim kullarım!Sizin evveliniz,yâni hilkatin başlangıcındanberi ve sizin sonunuz gelinceye kadar,gerek ini ü cirminiz itikatta,amelde,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1962
  • 1111 M 1.111 M 1111 11111111111111 11 I 11111 11 11111111 111111 t 11111 i HIRSIZLIK aldı yürüdü.Biz İstanbulda olduğumuz için şe-rirlerin cür'etle yaptıkları vak'aları gazetelerden öğreniyo-Ş ruz.Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1962
  • DÜNYAYI SALGIN HALİNDE SARAN TWIST DANSININ TÜRKİYE'dekl Müsabakası ll.Mart.962 gecesi SPOB vo SERGİ Sarayında rengin va sürprizli olarak yapılacaktır.Geceyi takdim edecek ERKAN YOLAÇ Bu geceye ait No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.03.1962
  • OTKUN HALAT SATILACAKTIR.Mahdut Mes'uliyetli Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessese Müdürlüğünden işletmemiz Merkez anbarında mevcut.22580 kilo muhtelit eb'atta otkun halatlar şartnamesinde vazıh esaslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1962
  • DÜZCE USKÜBÜ GÖĞÜS HASTALIKLAR!HASTANESİ BAŞTABİBLİĞİNDEN Cinsi ve Miktarı Kuzu,koyun ve sığır eti 4000-400 20 Kalem kuru yiyecek 26 yaş yiyecek Tek tip Ekmek 30.000 adet Linyit kömürü 200 ton Kayın o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1962
  • İLAN TARİFESİ 9 2,3,4 UncU sayfalarda santimi 30 T.L.5 İnci sayfada santimi 25 T.Lm Birinci sayfada baslık 200 T.L.Düiün,Nişan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür İlânları 3 santime kadar 80 T.L.Küçük İlânlar kel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1962
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık 22 TL 6 Aylık 40 TL.Yıllık 75 T.L.Yabancı tnemle ketler İçin âdi posta İle bu ücretlerin bir misli alınır.Uçak postası için tarife,kullanılacak pulun değerine göre deöisir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1962
  • Milliıgef Milliyet Gazetecilik A.adına Sahibi:ercÜMENT KARACAN Umumi Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür:HASAN YILMAER Magazin kısmından Me.sûl Müdür:HAMT KIVANÇ Spor k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1962
  • Hicri Pazartesi Rumt 1381 Rama-tan 5 MART 137» Şubat M 19 6 2 20 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güne» 6.28 12.25 İH'\e 12.26 6.21 ikindi 15.38 983 Akşam 18.05 12.00 Valsı lfl.33 1.30 lımAk 4.50 10.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1962
  • V-v-a KELİMESİ' SATILIK EMLAK YALI Arsası Şaşkınbakkalda 350.000.22 74 74.DENİZE Nazır Daireler.Maçka,Ayazpaşa.Cihangirde.22 74 74.0 YE$ İL KÖYDE Bahçeli mükemmel 250.000 Ev.22 74 74.9 YALI,Yenlküyde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1962
  • ALTAN İLKİN i KENT OYUNCULARI bu yılın son oyunu olarak r=telif bir eser hazırlamağa başlamışlardır.Necati Cu-malı'nın yazdığı NALINLAR adını taşıyan bu iki perdelik farsın rejisini Mahir Canova yapma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1962
  • 23 BATTI BALIK YAN GİDER Ertesi günü 'girişecekleri uğraşın dördünün de nlrlerini ayrı yönlerden,ayrı düşünceler gerdiğinden Yandım Ali Reisin tabiri ile Canlar Sofrası)yarıda kaldı.Servantes elini Ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1962
  • tşf o BOZDU.Şf Di' SOSTE.RierM ben ranA işre LEsüe BAk o DA BENf M«.30MM NV~.HA» VA OLU.RiNA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1962
  • Nt OEDCnL ÇALIŞMAK.Mİ STEÖÎdiMİ SÖY.L.iyEce St-v\4,A BEN CA.C»ŞM.Ayı mi'ç' SEVMEM-SuS al Su ZEFERANS A\EK.TUPwA!ZiNi vE WE.«en oza a GİT»m.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.03.1962
  • Senatoda "Tedbirler,Baştdrajı Birincide M.Aksoy,Tüi'kiyedeki demokratik rejimin Almanyadakine benzedilebileceğini nitekim Almanyada da rejimin himayesi İçin bâzı kısıtlama tedbirlerine tevessül edildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1962
  • Kennedy'nin kararı Amerika ve İngiltere'de protesto edildi NEVV-YORK,A.P.Başkan Kennedy'nin atmosferde nükleer denemelere tekrar başlamak hususunda verdiği karar dün Amerika ve İngilterede protesto mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1962
  • Ağaoğlu ve Baydur'un durumu bugün ele alınıyor ANKARA,ÖZEL Senato ve Millet Meclisi bu sabah saat 10 da müşterek bir toplantı yapacaktır.Toplantı gündeminde,sabık D.P.Bakanlarından Samet Ağaoğlu'na ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1962
  • RAYBANK 8» f Apartman î Vetireleri l^lıfc Gelir ikTalısü Bursu wM^4&ğL RAYBANK »ark Reklâm X ILIK 612 2382
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1962
  • Gençlik,Nihal Adsız'ı şiddetle protesto etti t Baştarafı Birincide Kumbasar şunları söylemiştir:«Açıklanan vesikalarda milliyetçi ve ırkçı geçinen bâzı kişilerin,en büyük Türk,en büyük Milliyetçi Atat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1962
  • VERGİ REFORMLARI MECLİSE GELİYOR t Baştarajı Birincide SANAYİ KREDİLERİ Sanayi Kurumlarına işletme masraflarını karşılamak üzere kısa vadeli işletme kredileri verilecektir.Siimerbank nezdlnde açılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1962
  • Yirmi işçi sahurda yemekten zehirlendi İZMİR,ÖZEL Yağ Kombinesinde çalışan 20 işçi önceki gece sahurda yedikleri yemekten zehirlenmişlerdir.İşçiler hastahaneye kaldırılmış ve mideleri yıkanmıştır.Zehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1962
  • Sapanla taş atan çiftçilere ateş açıldı LİMA,A.P.Carro de Pasco yakınlarında 4 büyük araziyi zapteden çiftçilere karşı 500 asker sevkedilmiştir.Çıkan kargaşalıkta askerler kendilerine sapanla taş atan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1962
  • Hindistan'da bir Eyalet başkanı taşlandı BOMBAY,A.P.Kerala eyaletinde Hükümet aleyhinde yapılan bir nümayişte Eyalet Başkanı Pattom Thanu Pillai,nümayişçilerin attıkları taşlarla yaralanmıştır.Eyalet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1962
  • FEVZİ LÛTFi İSTİFA ETTİ t Baştarafı Birincide yen Karaosmanoğlu gazetecilere verdiği demeçte şunları söylemiştir:¦Meclisin son kanun teklifini kabul etmesi bütün ümitlerimin bos olduğunu gösterince ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1962
  • Altınordu 2 1 galip Baştarajı Altıncıda mell İdiniz.Hırslı,ejderha gibi güçlü Altınordu karşısında,her yere hızır gibi yetişen Lefter de takımım kurtaramanuştı.Doğrusu Kırmızı Lacivertlilerin İnsanüst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1962
  • ODAMIZ MENSUPLARININ NAZARI DİKKATİNE Yeniden yatırım yapmak veya mevcut sanayi tesisini büyültmek tasavvunmda olan mensuplarımızın en kısa zamanda Odamız Sanayi Şubesine müracaat ederek Devlet Plânla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1962
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:Bir çift bina asansörü alınacaktır.Şartnameler Fen Müdürlüğünden temin edilebilir.BASIN 3035)2374
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1962
  • İSTANBUL SULTANHAMAM KADIKÖY ALTIYOL ANKARA ULUS fŞHAN BURSA ATATÜRK CAD.IfEKİ KARAMÜRSEL ERKEK ELBİSELERİ CEKET 1 20 "5 TL.dan ıtitraren PANTALON ^ifl TL.dan itibaren KAPİTONE TRENÇKOT 120 "dan itiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1962
  • FRANSIZ TÜKENMEZ KALEMLERİNİ HER YERDE ARAYINIZ UZUN ÖMÜRLÜ i/SİYAH MAVİ y^KIRMiZl ÜÇ AYRI RENKTE İMENA REKLAMİ İLANCILIK:2254 2358
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1962
  • 6 Mart Salı akşamındo itibaren YENİ MELEK j^s***numarau D A L I D A'nın yarattığı RENKLİ Komedi AŞK FISILTILARI Parlez Moi d'amour)Diğer artistleri:JACQUES SERNAS RAYMOND BUSSİERES İLANCILIK 2303 2365
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1962
  • Bugün matinelerden itibaren SARAY Sinemasında Büvük bir aşk ve heyecan filmi PİKADILÎNİN GANGSTERLERİ RİCHARO TODD ELİZABETH SELLARS İLANCILIK 2307 2368
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1962
  • KÜÇÜK EMEKTE Herkesin özlediği film ZORONUN İŞARETİ THE SIGN QF ZORRO)GUY WİLLIAMS ^lENRY CALVIN Devam «diyor.BASIN 3122)2377
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1962
  • 8 AY TAKSİTLE KADİN,ERKEK ÇOCUK HER ÇEŞİT GİYİM EŞYASI RAMAZANOĞLU müessesesi^ Galatasaray kardeşler hanı Avrupa pasajı' yanı)Kat 1 2 Beyoğlu REKLAMCILIK 905 238C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1962
  • BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN SELNA AŞİRET KIZI Renkli Türkçe Sinemaskop)CHELO ALONSO RİK BATTAGLIA LIVIO LORENZON Islâmlann Endülüs'deki müthiş mücadelelerini canlandıran tarihî büyük film.İLÂNCILIK 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1962
  • YIKANMIYA,GÜNEŞE VE HER TÜRLÜ HARİCİ TESİRE ^g MUKAVİM GABARDİNİ Mobilya kılıfı ve güneşlik perde için idealdir.Yazlık pantalonluk,işçi elbiseliği,otomobil ve deniz motoru kılıfı olarak fevkalâdedir.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1962
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI İstanbul Dokuzuncu İcra Memurluğundan »61/221 Bir borçtan dolayı ipotekli Beşiktaş Arnavutköy mahallesinde 74 pafta,103 ada ve 9 parsel sayılı 40,58 M2 kârgir apartımanm en esk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1962
  • ZEKÎ TRİKO SUNAR:İt Triko çeşitlerimizden bir çoğu Türkiye'de olmadığı gibi Avrupa'da dahi yoktur.'Ar Her model piyasaya çok az miktarda çıkarılıric Modellerimiz her hafta değişir.İt Çeşitlerimiz raki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1962
  • ATLAS'TA s BUGÜN SUAREDEN İTİBAREN İkinci Dünya Harbinin en heyecanlı deniz macerası KAHRAMAN DÜŞMAN UNDER TEN FLAGS)VAN HEFLİN MYLENE DEMONGEOT CHARLES LAUGHTON Seanslar:12.00,14.45,16.30,18.45,21.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1962
  • a a Kil 1/nrı n ıııM» MUALLA KAYNAK-CELAL İNCE VAHİ ÜZ-ZEKİ ALPAN-ALİ ŞEN Kahkaha Tufanı Büyük Komedi UdBayram'da Beyoğlu LÜKS Sinemasında^".REKLAMCILIK 895 2383
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.03.1962
  • Vefa,yine fakat sonunc Yeşil Beyazlılar,ŞekerhilâPi de 1-0 yenerek haftayı dört puanla kapadılar SEYİRCİ:12.043 Kişi.HÂSILAT:44.029 Tl* HAKEMLER:Ali Timur Macit Sandana irk)Orhan Korkmaz rkk)VEFA:Turg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1962
  • iziMspor Başkentte Bir beraberlik İ'ı 1-1 STAD:19 Mayıs SEYİRCİ:7.915 kişi HASILAT:32.033 T.L.HAKEMLER:Orhan Yorulmaz.Celâl Beken,İsmail Dikmen.DEMİRSPOR:Mehmet Muzaffer Münir Hüsnü Faruk kir)Atillâ A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1962
  • Voleybolde G.Saray nâmağlûp şampiyon Birinci küme voleybol lig maçları,dün Teknik Üniversite salonunda yapılan müsabakalarla sona ermiş ve Galatasaray nâmağlûp şampiyon olmuştur.Teknik neticeler:Kasım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1962
  • Beyoğluspor,Galata'yı açık farkla yendi:6-0 Mahalli lige dün Şeref stadında yapılan üç karşılaşma İle devam edilmiştir.Spor Totoya dahil bulunan müsabakalardan ilkinde Beyoğluspor.Galatayı 6-0 gibi aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1962
  • Feriköy dün İzmit'te Kâğıtspor'u 1-0 yendi ÎZMIT,ÖZEL Bir gün evvel Gölcük'te Denlzgücü İle 2-2 berabere kalan Feriköy,dün de İzmit Kâğıtspor ile karşılaşmıştır.Baştan sona kadar müsavi cereyan eden m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1962
  • 0-0 bilen maçla Siyah-Beyazlılar,genç ve arzulu rakiplerinin futbolu karşısında bir şey yapamadılar ISAMÎ ÖNEMLİ] Bütün oyunu üstünlüğü altında sürükleyen PTT.maçın sonlarında ofsayttan bir gol attı.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1962
  • Moda'yı yenen İTÜ ve Deniz Harp Galatasaray'la beraber Federasyon BASKETBOL liginin son düğümleri dün yapdan müsabakalarla çözülmüş,Modayı yenen İ.T.Ü.ile,Dz.H Okulunu mağlûp eden Dârüşşafaka Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1962
  • Trabzondaki Toto maçı 13.karşılaşma olarak Spor Toto kuponunda yer alan Trabzon amatör İlginden Trabzon Gençlik İle trtmanocağı arasındaki müsabaka dün yapılnuı ve 0-0 beraber* bitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1962
  • HABERİER Basketbol tederasyonu tarafından üç ay İçin Amerlkaya gönderilen Fenerbahçe antrenörü Samım Göreç dün şehrimize dönmüştür.Göreç kısa bir süre sonra İtalya'da bir turnuaya iştirak edecek Genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1962
  • 00:I,İma Dün,Milan'a 5-2 mağlûp olarak Hk liderliğini rakiblnp kaptıran Fiorentlna.Palermo,İnier'i 1-0,Milan da Fiorentina'yı 5-2 mağlûp etli ŞÜKRÜ GÜLESİN ROMA'dan bildiriyor İtalya liginin dünkü maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1962
  • F.Bahçe'nin nizamname kongresi 6 ay sonra Fenerbahçe kulübü nizamname kongresi dün altı ay sonraya bırakılmıştır.Azaların büyük bir kısmı tarafın»' dan kabul edilmeyen yeni nizamname yeniden bir değiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1962
  • MİLLÎ LİGDE PUAN DURUMU Takımlar O G BM A P kp G.Saray 21 15 5 1 29 8 35 7 Altay 21 12 5 4 28 15 29 13 F.Bahçe 22 12 4 6 37 19 28 16 Beşiktaş 23 9 10 4 25 13 28 18 K.Yaka 22 12 4 6 26 23 28 16 A.Ordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1962
  • Karşıyaka'nın 2-0 galip geldiği maçta,Beykozlu Nusret kafa ile satışı m deniyor.Karşıyaka kalecisi bu topu çevirecek ve Sarı Siyahlılara şans tanımayacaktır.S.K.Beyk®z'u 2-0 mağlûp etti STAD:Alsancak.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1962
  • SPARTAK KIBRIS'TA 5-2 GALİP GELDİ LEFKOŞA,ÖZEL Rus takımı Spartak dün Lefkoşanın Pezoporlkos takımı İle yaptığı maçı 5-2 kazanmıştır.İlk devreda Spartak 2-0 önde idi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1962
  • Göztepe Gucu nu 2-1 yendi Tek puana razı İzmir Sarı Kırmızılıları,Sarı-Lâcivertlileri İzm.Spor rüyasmdan uyandırdı STAD:19 Mayıs SEYİRCİ:7.915 kişi HÂSILAT:32.033 T.L.HAKEMLER:Rıfat Atakanı Ziya Türkd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1962
  • F.BAHÇE'Yİ LEFTER DE KURTARAMADI ALTIN Hâdiseli geçen maçın gollerini Bülent,Leffer ve Alfan atlılar STAD:Alsancak SEYİRCİ:13.160 kisl HÂSILAT:72.409 T.L.HAKEMLER:Bedri Çakır Kemal Akal Hüsnü Kavasoğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor