Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.02.1962
  • Liderler ortak bir bildiri yayınladı İnönü'nün Başkanlığında toplanan parffi liderleri âcil tedbirler almak üzere bir komisyon kurdular Meclis,tedbirler hazırlanmadan önce tatile giremeyecek^ ANKARA,Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1962
  • Koruma Kanunu Çıkacak Kanun teklifinde inkılâp aleyhinde bulunanlarla Kayseri mahkûmları hakkında yazı yazan veya beyanda bulunanların ağır hapsi istenecek ANKARA,ÖZEL PARTİ liderlerinin kararı ile ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1962
  • «Orman Dâvası» ile çalışmalarına tekrar başlayacak olan Yüksek Adalet Dîvanının duruşmaları yapacağı salon.1 SANIK:I Yüksek Adalet Dîvânında NEDİM ÖKMEN Eski Tarım Bakanı)MUSTAFA SALTKAYA Orman Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1962
  • DURUM İLK ÂDIM I I I ^1 ON olaylar parti liderlerini özel hesaplardan uzaklaştırıp,1 j^ birlikte hareket etmek zorunda bırakmıştır.Dün Ankara'da 1 yapılan toplantıda •»•ejimi kurtarmak için partilerüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1962
  • BİR BEKÇİ ÖLDÜRÜLDÜ ANKARA,ÖZEL 20 yaşındaki bir gece bekçisi dün,başına balyoz vurulmak suretiyle arkadaşı tarafından öldürülmüştür.Gazi mahallesinde inşa edilmekte olan ilkokul inşaatında bekçilik y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1962
  • Öğretmenler bugün yargılanacaklar ANKARA,ÖZEL Toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununu ihlâl suçuyla mahkemeye verilen Davut Aksu,Refet Özkan,Mehmet Ersoy,Şevket Urlu ve Abidin Ay doğan ismindeki öğretme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1962
  • Kaçakçı Yunan motörü top atılarak yakalandı İZMİR,özel Karasularımızda kaçak balık avlayan bir Yunan motörü önceki gün sahilde devriye gezen bir Türk hücumbotu tarafından top atılarak yakalanmıştır.Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1962
  • İSTANBUL'DAN BİR PARÇA Topkapı dışında,Sillvrikapı'daki Tepebağ mahallesinde elektrik olmadığı için karanlıkta yaşayanlar,içecek su bulamamaktadırlar.Yolları da olmadığı için gece evlerine çamurlara b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1962
  • m^m&Mim Af.LILER «BAŞ YERİNE KOL VERDİK.DEDİLER.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1962
  • 3331?ÖZET!İhtilalin en kısa tarifi nedir diye soruyorlardı.İBize kalırsa,dedik,bıçağın kemiğe dayanmasından çıkan bir çatışmada hangi taraf hâ-kim olursa,öteki tarafın sanık olması demektir.C f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1962
  • DİKKAT ÇEKMEK İÇİN Londra'da moda yaratıcıları,modellerini teşhir ve dikkati çekmek için akla gelmedik usullere başvurmaktadırlar.Son olarak bir modaevi de j.'i-nc modellerinden bâzılarına Londra soka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1962
  • Turgut Göle,Haysiyet Dîvânına veriüecek ANKARA,ÖZEL C.H.P.Merkez Yönetim Kurulu dün akşam,Genel Sekreter İsmail Rüştü Aksalın evinde C.H.P.li Bakanların da iştirakiyle bir toplantı yapmıştır.Toplantıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1962
  • Mecburî tevkif maddesi halktı Madde ivedilikle görüşülerek kabul edildi ANKARA,ÖZEL MECLİS dün Yüksek Adalet Dîvânının muhakeme usulüne ait 3 saydı kanunun 8 inci maddesinin kaldırılması» hakkındaki k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1962
  • KIZILAY KONGRESİNDE PARTİ MÜCADELESİ Şehrimizde dün yapılan Kızılay Fatih,Beyoğlu ve ŞKjli kongrelerinde üyeler parti mücadelesi yapmışlardır.Gürültü içinde başlttyan Fatih kongresinde A.P.li idare he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1962
  • İSMAİL HAMİ DANİŞMEND'in OSMANLİ TARİHÎ KRONOLOJİSİ 4 ciltlik eserin yeni baskısı çıktı.Tamamı 2800 sayfa tutan eserin takımı 80 lira olup ödemeli gönderilir.Çıkaran:TÜRKİYE YAYINEVİ İLÂNCILIK 1663 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1962
  • takibat iyor Resmî bir tebliğle,asılsız söylentilere karşı vatandaşın dikkati çekildi ANKARA,AAn ŞUBAT olayları için «adlî kovuşturma» yapılmayacağı dün resmen açıklanmıştır.Millî Savunma Bakanlığı Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1962
  • Milliyet Gazetesi Yazı işleri Md.11/2/962 tarihli Milliyet gazetesi nde «Bâzı C.K.M.P.liler Genel Merkezden 500.000 liranın hesabını soruyor» başlığı altında yayınlanan bir yazıda Genel İdare Kurulumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1962
  • YTP MİLLETVEKİLLERİ DÜN MECLİSİ TERKETTi ANKARA,ÖZEL Millet Meclisinde Sanayi Bakanlığı bütçesi görüşülürken.Y.T.P.milletvekilleri salonu toplu halde terketmişlerdir.Bu protesto hareketine sebep Y.T.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1962
  • Korgnl.TULGA BUGÜN YEMİ GÖREVİNEGİDİYOR Tulça'nm yerine kimin tâyin edileceği belli olmadı.Kararı yarın Bakanlar Kurulu verecek istanbul Valisi Korgeneral Refik Tulga bu akşam yeni görevine başlamak ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.02.1962
  • *A OK ŞEY VAR.HİÇ BİR JEY YOK.B tR gazeteci Başbakanlık basın bürosu şefi Fikret Tokat'ı İnönü Ue liderlerin toplandıkları «daya girerken yakaladı re Ne var,ne yok Fiktot Bey.diye sordu İnönü'nün tecr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1962
  • tht MEKTUP Sevgili MİLLİYET okuyucusu,Olayları gerçeklere sâdık kalıp tahrif etmeden nakleden bir gazete dahi,okuyucularını aydınlatma görevini tam olarak başarmış sayılamaz.Zira haberlerin yazılış şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1962
  • İŞ YERİNDE SATILIK FEVKALÂDE DÜKKAN ve ODALAR Adres:Perşembe Pazarı Mahkeme Sokak Kutu Çıkmazı YAVRU HAN Müracaat:Her gün 14.00 17.00 arası Tel:27 28 07 BATEŞ 12 2097
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1962
  • İSTANBUL HİPODROM MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1.Hipodromun kum pisti için 6400 M3 çeşitli numunesine uygun kum teklif almak suretiyle satın alınacaktır.2.İhale 19 Mart 1962 Pazartesi günüdürt.İsin kat'!teminatı 20.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1962
  • ımıııııımııı İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Sabah plâkları 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Şarkılar 8.30 Sabah konseri 9.00 Kapanış.11.57 Atılı» ve program 12.00 Şarkılar 12.30 öğle melodileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1962
  • *Ş OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Durgun bir gün geçireceksiniz.Hoşunuza gitmeyen bir ziyaretçiyl kabule mecbur kalacaksınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 $ubatl Plânlarınızdan birinde bir değişiklik yapars
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1962
  • BULMACA SOLDAN SACA:1 Soygunculuk;Tersi bir renk.2 öteki dünya;İkide birde kas güz oynatma.3 Bağışlama;Ter«l yapılışı itinası/4 Bilgin;Bir İlimiz.5 Koku.6 Benzer;Bir kumaş.7 2 Kimyev!bir madde;Sevinç.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1962
  • Hancı T.I SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Askın Kanunu Var R.Schncider R.F.SUARE:Iiınnun Kardeşler A.Delon F.EMEK Tel:44 84 39)Miaml Maceraları F.Slnatra R.t.INCt Tel:48 45 95)Yedi Günlük Ask M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1962
  • Sağlam Dişler sıhhatinizin temelidir Magnezî sütlü Bk* j^gaHKB t RADYOLİN Ağzmızdakı bütün mikropları öldürür Dişlerinizi kimyevî bir şekilde temizler.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1962
  • DAHA EMİN OLABİLİRSİNİZ!Çünkü geniş mağazamızda teşhir ettiğimiz bütün avize ve aydınlatma cihazları menfaatiniz düşünülerek en İyi şartlar altında takdim edilmiştir MODEL KALİTE FiYAT Aydınlatma endü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1962
  • BUGÜN ÜÇ FİL'de Bugüne kader görülmemi?cazibede,büyük bir titizlikle hazırlanmış YAZLIK KUMAŞ KOLEKSİYONU ROBYALAR KETENLER EMPRİMELER POPLİNLER Türkiyede ilk defa 4 EN ÇİZGİLİ PATİSKA İŞLEMELİK HALİS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1962
  • Toplanan Kitaplar Köylere Gönderilemiyor Yeşilay Gençlik Kolları toplamış olduğu 1400 kadar okul kitabını,ödeneksizlik yüzünden köylere ve diğer muhtaç bölgelere gönderememektedir.Yeşilay 11 Gençlik K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1962
  • ANA OĞUL,TRAFİK KAZASINDA YARALANDI Tarık Abdülkadir isimii bir şahsın idaresindeki 186-Z-358 plâka sayıh otomobil dün köprü üzerinde 25 yaşında Cemile Yılmaz isimli kadınla yanındaki G yaşındaki oğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1962
  • BAYRAK YIRTAN SARHOŞ YAKALANDI 42 yaşında Remzi Atalay isimli bir şahıs dün akşam sarhoş bir vaziyette Beyazıt Tiyatro caddesinden geçerken bir bankada asılı duran bayrağa sarılarak yırtmıştır.Sanık y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1962
  • YEŞİLAY SATRANÇ TURNUASI BAŞLADI Yeşilay Gençlik şubesinin tertibettiği Okullararası Satranç Turnuvasına,dün sabah Cağaloğlundaki lokalde başlanmıştır.Teknik üniversite,Haydarpaşa Lisesi,Robert Kolej,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1962
  • TÜRK İS PARTİCİLİKLE İTHAM EDİLİYOR PTT İsletmeleri ve Bilumum Haberleşme Vasıtaları Sanayii İsçileri Genel Sendikası Türk-lş Konfederasyonuna particilik yapmakla itham etmektedir.Sendikanın Yönetim K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1962
  • TALBOT GİTTİ Türkiyeye yardım konusunu görüşmek üzere memleketimizi ziyaret eden Amerikan Di sisleri Bakan yardımcısı Philips Talbot dün sabah 8.45 de uçakla Amerikaya gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1962
  • Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Fubolda Müşterek Bahis Müdürlüğünden SPOR-TOTO)21.22.23.24 ve 25 inci müşterek bahis haftalarına ait itiraz müddetleri aşağıda gösterilmiştir.Bu tarihlerden sonra yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1962
  • tuiimmmmmmmmmmmımmmm»munmıt.imi» w.İÜ Faşizm Komünizm RANSIZ ihtilâlini hazırlayan «Sınıflar Meclisinde» aristokratlar sağ tarafta otururlardı.Bunlar hiçbir şeyin değişmesini İ istemeyen,dunundan stat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.02.1962
  • Olayı,Harb Okulunda yaşıyan bir genç yaptıklarını ve gördüklerini anlatıyor 22.Şubat.l962 olayına katılan Harb Okulu öğrencileri şimdi bir ay izinle memleketlerine gitmişlerdir.Arkadaşımız METİN DO-ĞA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1962
  • En fazla ikramiye veren banka Türkiye is Bankası bu sene Biralık ikramiye veriyor Türkiye iş Bankası,1962 yılında 100 Apartman Dairesi,10 adet 100.000 lira,200 adet 5.000 lira,500 adet 1.000 lira ve a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1962
  • Bir Açıklama istifa eden Ayvalık C.H.P.İlçe İdare Kurulu gazetemize bir açıklama göndermiştir.Sekreter üye tarafından gönderilen açıklamada «İstifaların parti üst kademelerinin pasif tutumu ile ilgisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1962
  • Japonya'da Asya Gribi 136 kişiyi öldürdü TOKYO,A.P.Japonya'da Asya gribi yeniden salgın haline gelmiştir.Resmi makamların verdiği bilgiye göre,bu hastalıktan ölenlerin sayısı 136 ya yükselmiştir.Yalnı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1962
  • CEZAYİR'DE 47 KİŞİ OLDURULDU Bir Avrupalı şoförün öldürülmesi üzerine Avrupalılar balkon ve kapı aralıklarından yaylım ateş açtı CEZAYİR,RADYO Cezayir kanlı bir cumartesi ve pazar daha geçirmiştir,iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1962
  • HHnmi 7 PUUAN&A2.TEStîM OLUR.SAH îtEfcDEicîttlUt ffiîlABEfc lENÎtlM CANIN KARAC-DI OİÜNÜNU DEVAM ETTıRMEMilE LÛZüM 70£ PASAİg.Î ELEÜ.GÖVEMİMt-SAHlI MtY&AM ClhMI.K.ÜİU} TFHDıîl£ YOLA ÖEL-ACELE l\E SpfT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1962
  • ORALOĞLU TİYATROSU 28 Şubattan itibaren Pazartesi dışında her gece 21.15 de Cumartesi Pazar Matine 16 de Lody Chatferley Pazartesi dışında her gün 18 de KÖTÜ TOHUM 75.OYUN Yer bulunmadığından her iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1962
  • SOLMAYAN GÜLLER s ÂYETLER,HADİSLER AHLAK Resulallah ahlâka çok ehemmiyet vermişlerdin Tedbir gibi akıl,iyi ahlâk gibi soy sop yoktur.Bunun içindir ki Peygamberimize Cenab-ı-Hak:«Şüphesiz ki sen ahlâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1962
  • al-v#\EN BİR YAPRAK KONSERVATUVAB konserlerinin Türk musikisine ait olan ondokuzuncu konseri,Ramazanın ilk pazarı olan 11 Şubata tesadüf eylemiş ve bu münasebetle ruhanî bir makam olan E Sabâ)tercih e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.02.1962
  • 11Iİİİİİİİİİİİİ EVET,Me-SPİDEe.KENO YATI İUC uL MANDAM MÜSAA DESt Al~ 7 Ui!İ ör^% ^3 A"ii»h~ -irffrr-ÎJfc\vrr 'BAS I İ3 He/enALDE «İK/T Aimak c/yv.s/Xe yeke s«uu • 4acAKT7Z.Bı'fSL T£USfZAF ç.K KA+DAZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.02.1962
  • Bu GÜZEL.ÖZEL.Bİ^ K.ÖPO(Ç.TA3* WAZl»-AMAK IcfN iyi BIK.Bu.FA AT SENİM SAyEMDE 30UN-UV.VtoıcSA BEN ŞİMDİ HAVATTA BİL.E OUVMyACAKTiM.HERHALCTE;Bte KAC GÜN SONKA OTOBÜS.TE BAŞKA Bı.RİSÎNlN SAZE.TE5 NDEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.02.1962
  • KANUI O?Ble HABER BEKÜyoesu.Muz.ygfji Biı_iyoe.vvuvDUNU'r sözde gayet gizut İdî.nereden OSREHDıN Bunu tovv-Bik.uZGUNüft\Bu BENiMV lç(N BİR sıepıe soyt-Iye.MEMçizi' n\L İp r»?ffiS* SÜPtR EDE\fc Jxar y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.02.1962
  • ÇOK VO^UL.OOAA."niB^NL-Aeı.W Şiş.Ki SAÛT OTOBÜS BEK.LED'M GET-MEDİ.EVE K.4D.AI?VÜKZ.ÜDÜM.ı-H-My KEŞKE S4S-AWL_EVÎM iŞE AR4aAVU\GİT^EVOiM Of/C^E DEDİM?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.02.1962
  • ABONE TARİFESİ 3 Ayhk 22 T.L.6 Aylık 40 T.L.Yıllık 75 T.L.Yabancı memleketler için âdi posta ile bu ücretlerin bir misli alınır.Uçak postası için tarife,kullanılacak pulun değerine göre değişir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.02.1962
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 inci sayfada santimi 25 T.L.Birinci sayfada başlık 200 T.L.Düğün,Nişan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 80 T.L.Küçük ilânlar kelime
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.02.1962
  • Ha£tzty Milliyet Gazetecilik A.Ş.adın» W Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumî Vleşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN VILMAEIt Magazin kısmından Mesul Müdür HALtT KIVANÇ Sp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.02.1962
  • H1CA1 1381 Rama zan 21 Pazartesi 26 ŞUBAT 19 6 2 «UMl 1371 jubat 13 VAKİT VASATİ EZANÎ Güne?6.41 12.46 öğle 12.27 '6.32 İkindi 15.31 9.35 Akşam 17.55 12.00 YaU 19 25 1 31 İmsak 5 02 11.07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.02.1962
  • J$ J& 8 $yj Moffiwfrl?a n aai?oe/v\e Su qû.LAVEKZAı-AeiN AR-KASINDA SEN VAROIN HA L_^oeultcaNL-i SEN BİRAZ NATO ADAM-SIN Ar^A Sfr ANUA-Şıfcız mEE.HAi-OE-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.02.1962
  • KELİMESİ V 00 KURUŞ i.TELEFON 7 «10 SATILIK EMLÂK "J YALI Suadlyedo 1,5 Milyon.22 74 74.0 YALI Arsası Çiftehavuzlnr.Yeşllköyde,Erenköyde.22 74 74.0 DENİZE nazır Daireler,kapanamaz Maçkada,Ayazpasada,C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.02.1962
  • BEŞİNCİ VE SON HAFTA Görenlerin Görmeyenlere hararetle tavsiye ettiği ALİK!VUYUKLAKİ ve üç yüz genç kızın iştiraki ile meydana getirilen yılın filmi DAYAK CENNETTEN ÇIKMADIR Beyoğlu YENİAR sinemasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.02.1962
  • 8 inci KOTADA İTHALİ SERBEST OLAK OTOBÜS ŞASİLERİNDEN tSTAHBOL TN AHKABA Cumhuriyet Meydanı 1 Celik Ca *d.Nr.36 Nr.9/1 TAKSİM V^ jf Yeni Sanayi Çarşısı Telg.AVÎMKO-tst Telg.AVİMKO ANK.Yumuşak Makaslı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.02.1962
  • SANATİ ŞEHİR TİYATROSUNDA İKİ TELİF ESER DAHA.ŞEHİR TtYATROSU'nda Mart başından itibaren İki telif eser daha oynanacaktır.Yeni Komedi'de Cevat Fehmi Başkut'un Vasfi Rıza Zobu tarafından sahneye konan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.02.1962
  • 16 Onu kurtardığın gibi,sakla!Var ol delikanlı,dedi.Cafer elini çekerken titredi.Esir kız eline bir kâğıt tutuşturmuştu.Bu olaydan şüphe bile etmeyen Dişi Çakal güldü:Atlayayım mı?Evet.On kulaç ötede,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.02.1962
  • Bu erkekte'baştan çıkartıcı'bir cazibe var.Faal bir iş adamı olsun sosyete adamı olsun,her erkeğin traştan sonra kullanacağı ICE BLUE AQUA VELVA losyonu erkekliğe yakışır bir koku ihtiva eden bir losy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1962
  • TECRÜBELİ UÇAK MAKİNİSTİ ARANMAKTADIR İngilizce konuşması şarttır.Pan American Havayolları Yeşilköy Müdürlüğüne yazı ile müracaat edilmesi.İLÂNCILIK 2071 2072
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1962
  • Amerikanın en büyük buzdolabı fabrikasının mamulâtı KOMPRESÖRLERİ 1/4 H.P.gücünde motorlu ğ 3/4 H.P.gücünde motorsuz 1/3 H.P.gücünde motorlu J 1 1/2 H.P.gücünde motorsuz 1/2 H.P.gücünde motorlu 2 H.P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1962
  • Çok tesirli bir cild bakımı:Krem PERTEVİ cildinize devamlı surette tatbik ediniz.Yüzünüzdeki bütün çizgileri yok eder,cildi-nizi besler,canlandırır,ellerinizi pamuk gibi beyaz ve yumuşak yapar.nratiif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1962
  • LAKSÂTİN BOPÖ Meyyali 'Müshil.Şekarlemeleri Büyük küçük herkes kolaylıkla alabilir.Eczanelere tevzi edilmiştir.Kutusu 60«Krş.İLANCILIK:1885 2069
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1962
  • GLİTSA PARKE CİLÂSI BİR DEFA TATBİK eDlLMEKLS SENELERCE CİLA OBROİNİ ORTADAN KALDIRIR FERMENECİLER 38 KARAKÖY TEL 4A IO 40 YILDIZ 133 2093
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1962
  • Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Md.11 2 962 tarihli Milliyet gazetesi t Baştarajı Birincide Bilhassa 1957 seçimlerinden sonra bir matbaa tesis etmek ve partimizi destekleyecek bir gazete çıkarmak Üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1962
  • "ORMAN DÂVASI,na BUGÜN BAŞLANIYOR t Baştarajı Birincide Tunç,Fenrnh Adalı,Hasan Gürsel,Hıfzı Tüz,Vasfi Göksu,Ali Doğan Toran,Adil Sanal,Mehmet Çokgüler.Yedekler:Cahit Özden,Müslim Gökgöl,Nahit Haripoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1962
  • Adlî takibat açılmıyor t Baştarafı Birincide subaylarımız aynı ruh ve nıes'uliyet anlayışı içinde vazifelerine başlamaktadırlar.'fij"i Sayın Genel Kurmay Başkanının dün gazetecilerin vaki suallerine v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1962
  • Haliç vapurlarının kaldırılması istendi ANKARA,ÖZEL Millet Meclisinde dün Ulaştırma Bakanlığı bütçesi kabul edilmiştir.Ulaştırma Bakanlığı bütçesi görüşülürken Cahit Akyar mevcut 211 bin telefonun 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1962
  • 27 Mayıs ve Anayasaya karşı hareketler önlenecek t Baştarajı Birincide müşterek anlayış ve gayretleriyle önlenmiştir.Bu netice,Türk milletinin demokratik rejime bağlı ve lâyık olduğunun iftihara değer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1962
  • Üzerinde 2.5 milyar liralık eroin bulundu NEW YORK,A.New York Uyuşturucu Maddeler Bürosu dedektifleri bir liman işçisinin üzerinde 2,5 milyar Türk lirası değerinde eroin ele geçirmişlerdir.Fuc.ı adınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1962
  • İNKILÂBI KORUMA KANUNU ÇIKACAK t Baştarajı Birincide da tebliğ ev beyanlardan başka her ne suretle olursa olsun yazı yazanların,haber verenlerin cezalandırılması istenmiştir.Buna göre hatırat yazmak,r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1962
  • SON 3 GÜN Beş günde altı sinemada iki yüz bin İstanbul'lunun alkışladığı ŞAN LÜKS YENİ ATLAS BULVAR ŞIK Eyüp MELEK Sinemalarında Büyük bir muvaffakiyetle devam ediyor.Işiefme:ERLER FİLM Tel:44 07 76 R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1962
  • nı 1958 BASİN 2760)2063 BU AKŞAMDAN İTİBAREN KÜÇÜK EMEKTE Herkesin özlediği film ZORONÜN İŞARETİ THE SİGN OF ZORRO)GLY WİLLİAMS HENRY CALVİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1962
  • 27 Şubat Salı MATİNELERDEN itibaren ÎR^TCIT ipîy Sinemasında senenin £KUu&s£aM EN MUHTEŞEM 5 Mükâfat Kazanan filmi ROÜGO ET SES FRERES)Fransa Ve İtalya'nın en meşhur artistleri ALAIN DELON-ANNİE GİRAD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1962
  • MUHTELİF CİNS HURDA SATIŞI 1 Müessesemizde mevcut hurda çul.çuval,kanaviçe ve bez çuval,damacana ve sair hurdalar 5/3/962 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14 de pazarlık suretiyle satışa çıkarıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1962
  • TÜRKİYE ÇİMENTO SANAYİİ TAŞ.GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Şirketimize bağlı Bartın Çimento Fabrikası Şantiyesinde bulunan kısmen uçları kıvrık ve kesik kısmen de normal durumda bulunan takriben 1000 ton 0 32 mm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1962
  • Tekel Genel Müdürlüğünden:1 Mevcut şartnamesine göre Diyarbakır içki fabrikası ihtiyacı için ve mezkûr fabrikaya teslim edilmek şartiyle 4.750.000 adet 35.Cl.lik toplama rakı şişesi pazarlıkla satın a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1962
  • ÇİFT DİFERANSYELLİ ARAZİ ARABALARI için Sipariş alınmaktadır Acentelerimize müracaat ediniz.DİSTRİBÜTÖRÜ:MATAŞ TİCARET T.A.Ş Halaskârgazi Cad.133 Pangaltı İstanbul/Tel:47M 30 Telgraf:Matasan-İstanbul]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1962
  • daha besleyici daha ucuz daha tatlı.İLANCILIK 1908 2076
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1962
  • r isveç Malı BALDA Marka Taksimetrelerimiz Satışa Arzedilmiştir.Metal Ticaret TAŞ.Tünel Cad.Transtürk Han 18 Galata,Tel:49 51 10 FAAL 1127 2083
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1962
  • VİTA'nın'tadf^cTkaddr nefis'ki,VİTA İle pişen bir yemekten daha lezzetli bir şey olabilir mü-VİTA,kalorisi bol ve kuvvet sağlıyan bir gıdadır.VİTA hafiftir,"mideyi yormaz,çünkü Jevkalâda^sâfTvo asidit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1962
  • 400P.0 Kilo Mısır Nişastası Alınacaktır Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesi ihtiyacı için 40000 kilo Mısır nişastası kapalı teklif almak suretiyle satın alınacaktır.Buna ait dosya ve şartname Müessese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1962
  • Ankara Belediye Reisliğinden 1 Gençlik Parkı içindeki büyük havuzda asgari 10,azami 16 adet sandal ve motor işletilmesi işi iki sene müddetle ve kapalı zarf artırma usulü ile ihale edilecektir.2 ihale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1962
  • istanbul Teke!Başmüdürlüğünden 1 istanbul şehri Belediye hududu ile Küçükçekmece,Rami,Küçükyalı,Maltepe,Kartal,Pendik,Yakacık,Tuzla,Anadolu ve Rumelikavağı dahilinde şişeli ve fıçılı biranın fabrikada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1962
  • Tekel Genel Müdürlüğünden:1 Mevcut şartnamesine göre 11000 adet Yaş Üzüm Küfesi pazarlık suretiyle satın alınacaktır.2 Pazarlığı 14.Mart.1962 Çarşamba günü saat 10.30 da Tepebaşmda Tekel Genel Müdürlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1962
  • MENSUBUMUZ SANAYİCİLERİN NAZARI DİKKATİNE 3.Kota liberasyon listesinde ve 1962 senesi anlaşmalı memleketler kontenjanmda bulunup Odalar Birliği emrine bırakılan 51.01 ve 51.03 tarife pozisyonlu Sun'î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.02.1962
  • İ^KTAîyR!î İstan^u'sPor 2 Yegildirek 1 imi nmmı.ıTım n Fenerbahçe 2 Feriköy O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.02.1962
  • I ANKARA'] 3 Karagümrük:1 Demirspor:0 p Galatasaray 1 G.Birliği 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.02.1962
  • Recebin sürüklediğiSan-kırtmzdı takims G« Birliğine şans f onımocfı Buna mukabil,Galatasaray haf hattı âdeta bir körük gibi çalışıyor ve forveti bir çocuğa gösterilen ihtimamla,pasla besliyordu.RECEP'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.02.1962
  • Yeşildirek'i 2 takım,umumî SEYİRCİ:12.568 kisl HÂSILAT:54.G79 T.L.HAKEMLER:Faruk Talu Süheyp Terek Bülent Üçer irk)ÎSTANBULSPOR:Yılmaz Aleko Yalçın Tuncay Giineor Yüksel Kemal Kasapoglu BiJKe Nâzım Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.02.1962
  • FİORENTİNA VE PALERMO GALİP italya İlginde Çan'ın ve Metin'ln takımları rakiplerini aynı netice ile 1-0 yenmişlerdir.Çan'ın yer almadığı Fiorentina,Mantova'yı Hamrin'in golüyle mağlûp ederken.Palermo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.02.1962
  • Saray lif seff e yenildi Polonya takımı,teknik üstünlüğü ile müsabakayı İM,15-12,15-9 kazandı DÜN gece Spor Sarayında kalabalık bir seyirci kitlesinin takip ettiği Avrupa Şampiyon Kulüpler voleybol mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.02.1962
  • ToHenham-Oukla bugün Londra'da karşılaşıyor Avrupa Şampiyon Kulüpler Futbol Turnuasının üçüncü kardöfinal maçını bugün Londra'da Tottenham İle Dukla oynayacaktır.Prag'da yapılan İlk maçı Çek'ler 1-0 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.02.1962
  • K.Yaka z.Spor Puanları paylaştı STAD:Alsancak SEYİRCİ:4.173 kişi HÂSILAT:22.040 T.L.HAKEMLER V.Necdet Ani irk)N.A.Gümüşdere irk')Recai Türksever KARŞIYAKA:Erdinç Cenjriz Enver Mustafa Ahmet irk)Arif E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.02.1962
  • Rasimpaşa gençler İstvoleybol şampiyonu oldu İstanbul gençler voleybol şampiyonasının finali dün l.T.Ü.salonunda Galatasaray ile Rasimpaşa arasında yapılmış ve müsabakayı 3-1 kazanan Rasimpaşalılar bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.02.1962
  • Karagümrük açığım kapadı Kırmızı Siyahlılara,Demirspor galibiyetini temin eden golü kontratakta Tarık kazandırdı I* DDİALI Demirspor'u 1-0 mağlûp eden Karagümrük,tehlikeli sahadan sıyrıldı.Gerçi müsab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.02.1962
  • TOTO NETİCELERİ Türkiye Fas Ordu)M Feriköy Yeşildirek O F.Bahçe İst.Spor O İst.Spor Yeşildirek El Fenerbahçe Feriköy SI G Kirliği Karagümrük Ef Demirspor Galatasaray 0 Demirspor K.Gümrük a G.Birliği G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.02.1962
  • Mahallî ligde Eyüp ve Sarıyer galip Mahallî lig maçlarına dün Şeref stadında oynanan üç müsabaka ile devam edilmiştir.Yapılan karşılaşmaların neticeleri şöyledir:Eyüp 1 Hasköy 0,Sarıyer 2 Adalet 0,Dav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.02.1962
  • Göztepe JLOrdu Golsüz berabere HAKEMLER Sedat OzselçuJc Avni Yelkenbiçer Muzaffer Erez ALTINORDU:Sefer Nevzat Muzaffer Muhterem Sedat Melih En-Kin Oğuz Altan Yılmaz Bülent GÖZTEPE:Burhan Sümer Çağlaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.02.1962
  • rdu Takımı birincisi ÇEKİŞMELİ GEÇEN MAÇTA FAS'LA 0-0 BERABERE KALAN TAKIMIMIZ FİNALE İŞTİRAK HAKKINI KAZANDI KAZABLANKA,ÖZEL FAS'LA yaptığı maçta 0-0 berabere kalan Ordu takımımız grup birincisi olmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.02.1962
  • Fenerualıçe Feriköy maçı heyecanlı ve zevkli geçti.Sarı Lacivertliler maçın başında rakip kaleye tehlikeli olmaya başladıkları hnlde,ancak da neticeyi sağlayan golleri atmışlardı.Resimde,Feriköy sağbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.02.1962
  • Göztepe O Altmordu 0 Izmîrspor 0 Karşıyaka 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.02.1962
  • MİLLÎ LİGDE PUAN DURUMU Takımlar O G B M A Y P kp G.Saray 21 15 5 1 29 8 35 7 Altay 21 12 5 4 28 15 29 13 F.Bahçe 21 12 4 5 36 17 28 14 A.Ordu 23 9 H 6 28 26 26 20 K.Yaka 21 11 4 6 24 23 26 16 Beşikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor