Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.02.1962
  • ormu Doğu'da 2000 dönümden fazla özel topraklar kamulatfırılacak İç işleri Bakanı "Ağalar 55 kişiden ibaret değil,dedi ANKARA,ÖZEL ÇİŞLERİ Bakanı Ahmet To-paloğlu dün,«Toprak reformuna 1962 yılı içind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1962
  • Casus Pilot Kisuseyfe temas Ettirilmedi WASHİNGTON,A P.AA.USYA'da 10 yıla mahkûm edilen Amerikalı U-2 pilotu Francis Gary Povvers dün memleketine dönmüştür.Washington yakınlarında askerî bir hava alan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1962
  • Nuri Beser bnrîün.Mecl^te kendisini bizzat savımaçhktır.Beşer saat 14.30 da M'Cİlşo Meclis Balkanlıfta,Beşerin dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili müzakerelerde herhangi bir hâdisenin çıkmaması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1962
  • U-2 ve KBUŞÇEVIZM K.0 ^1 TALİN devrinde komünist blok ile Batılılar arasında bü j^ tün temaslar fcesiîmiş,Sovyet Rusya'nın açtığı soğuk harb ve her inşatta takındığa düşmanca tavırlar yeni bir silâhh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1962
  • C.K.M.P.Genel Sekreteri Atanç'ı itham etti ANKARA,ÖZEL CKMP Genel Sekreteri Abdülhak Kemal Yörük dün,İstanbul eski il başkanı Sıtkı Atanç'ın iddialarını cevaplandırmış ve Atanç'ı «tezvirat yapmakla» i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1962
  • YEDEK ÖĞRETMEN SİSTEMİNİN DEVAMI İSTENDİ T.M.T.Federasyonunun tertiplediği «Anadolu ve Yedek Subay Öğretmenler» konulu açık oturum,dün yapılmıştırilköğretim müfettişlerinden,325 lira maaşın azlığından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1962
  • jjN(H X;aw^ AÎISPCTKAl YA TİPARFT HCYFTİ Avustralya ile Türkiye arasında ticarî münasebetlerin genişlctil-K'ı,tu.UlHLTM IlUHnCI nCIE.ll meşini sağlamak üzere dün şehrimize bir Avustralya heyeti gelmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1962
  • nguoğlu,Şûrâ'da ofesörlere çattı Eski Bakan,Anadolu'ya gitmek istemeyenlerin yeni üniversiteler atılmasını engellediklerini söyledi ANKARA,ÖZEL MİLLÎ Eğitim Şûrasında konuşan eski Millî Eğitim Bakanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1962
  • Dr.BÜLENT AKTUĞ İZMİR'Li DOKTOR;"TELEFONLA EVLENMEDİM,DEDİ I İZMİR,ÖZEL Psikiyatri mütehassısı Dr.Bü-I lent Âktuğ,Amerika'daki arka-fl daşı hastabakıcı Joyce Hurt ile fl telefonla evlendiği hakkında A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1962
  • Parislilere ihtar edildi PARİS,A.A.Paris'te bugün yapılacak nümayişler hakkında,İçişleri Bakanı bir radyo konuşması yapmış ve halkın kanunlara riayet etmelerini istemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1962
  • Tanınmış bir İsrailli cerrah,ameliyat için şehrimize getirildi İsrailli tanınmış beyin cerrahı Prof Eskinazl.sabık istanbul milletvekili Isak Altabet'e bir beyin ameliyatı yapmak üzere dün şehrimize g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1962
  • Omay'a göre Atatürk'e ait 105 zarf kayboldu ANKARA,ÖZEL C.H.P.Ankara Senatörü İbrahim Saffet Omay,Senato Atatürkün bıraktığı 105 zarf konusunda yine Hükümeti uyandırmıştır.105 zarfın içindeki tarihi v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1962
  • 1 TÜCCARLARIN %32 Sİ AYDA 172,%29 U 400 LİRA KAZANIR GÖRÜNÜYORLAR GAZETELERDEN)iı,1,111,tm.ı.ı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1962
  • BERLİN KORİDORUNA Ruslar eikoyamayacak BEKLİN,A.P.Berlin'deki Batılı işgal makamları,Sovyetlerin Batı Berline giden iki hav» koridoruna el koymak için yaptıkları müracaatın reddedildiğini açıklamışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1962
  • 8 AP' li "Reylerimizi geri istiyoruz,dedi A.P.Eyüp teşkilâtına mensup sekiz partili dün gazete idarehanelerini dolaşarak:«iğfal edildiklerini,reylerini geri almak istediklerini» bildirmişlerdir.Partil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1962
  • KAPAlf Ycnikapı'da ele geçirilen 32 çuval kahvenin EVMUMEV IVMII W tUkll hangi kanaldan yurdumuza sokulduğu dün de anlaşılamamıştır.Olay ile ilgili görülerek nezaret altına alınan Erhan Aşık,Hasan Ser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1962
  • Almanya'ya gidecekler,Almanca öğrenenlere Tam Telaffuzlu Lüzumlu Metodiar:KOLAY ALMANCA Akçit)Yeni Baskı TL.10.ALMANCA TÜRKÇE TELAFFUZLU LÜGAT 8.RESİMLİ PRATİK ALMANCA 5.ALMANCA METOD 5.Kitapçılarda A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1962
  • B akanı açıklama fncs n ANKARA,MUSHTAFA EKMEKÇİ bildiriyor SERVET beyannameleri kanun gereğince mükelleflerden ikinci defa alınacaktır.Maliye Bakanı Şefik İnan,dün «Martta beyannameleri alacağım» demi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1962
  • m 1-GÜMÜŞPALA GEZİYE ÇIKTI Adalet Partisi Genel Başkanı Ragıp Gümüşpala trenle Doğu Anadolu gezisine çıkmıştır.İlkönce Maraş'a gidecek olan Ragıp Gümüşpala,bugünkü kurtuluş yıldönümü töreninde hazır b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1962
  • Uç vergi Tasarısı Mecliste ANKARA,ÖZEL ZİRAÎ kazanç beyannamelerinin Haziran ayına bırakılması,Gelir Vergisinin 3,Kurumlar Vergisinin de 2 taksitte ödenmesi ile ilgili kanun tasarıları Meclise sevkedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1962
  • Motorlu Taşıt ve Gaz İsçileri Sendikaları kongresinde bir delege konuşurkenesler de ver aleti istiyor Taşıt İşçileri kongresinde kaçakçılığı önlemek için beyannamelerin kaldırılmaması talep edildi SED
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.02.1962
  • AMERİKA KITASINI ÖHCE KİM BULDU HARB Okuiu Topografya Öğretmeni Albay Sabri Tümer'in bir iddiası var:Amerika kıt'ası Kristof Kolomp'tan önce Türkler tarafından keşfedilmiştir.Albay Tümer.bu iddiacını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1962
  • muuma'm MEKTUP Sevgili MİLLİYET okuyucusu,Rekabet hırsı,düşen tirajı durdurma veya mevcut batı;arttırma endişeleri,aman zaman gazetelerimizi lotaryacılık,kuponculuk usullerim sevketraektedir.Bu yol il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1962
  • Çalı ve Mermer Kireci Satın Alınacaktır 1 Şirketimizin iütiyacı bulunana)500 ton çalı kireci b)5ü ton mermer kireci,kapan zarlla teklif almak suretiyle satın alınacaktır.2 Bu işe ait İhale evi akı TL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1962
  • ARANIYOR rtam edilmek üft-rt *j*mi 85 vasimi,t iı oıknk LABORANT VEYA KİMYA TEKNİSYENİNE ihtiyaç vaiüıı Lslcklıieı in kısa u-rcıiıiııMhailerile P.K.527 Beyoğlu adresine müracaatları rica olunur.İLANCI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1962
  • İSTANBUL TİCARET ODASİNDAN 1İMİ3 senesinde yatırım yapmak isteyen mensuplarımızın gerekli izahatı almak üzere Odamız Sanayi Şubesine müracaatları rica olunur.İSTANBUL TİCARET ODASINDAN BASIN 2032)1603
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1962
  • BOYA MALZEMESİ SATIN ALİNACAKTİR 1 İhtiyacımız bulunan Sutyen.bezir,Ihopon,kaba tistübeç.neft,sikatif ve vernik kapalı zarfla teklif almak suretiyle satın alınacaktır.2 Bu ise ait ihale evrakı TL.25.s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1962
  • jpj OĞLAK BURCU 122 Aralık 20 Ocak] Vara yoğa sinirleniyorsunuz.Bu yüzden dost kaybedebilirsiniz.$h KOVA BURCU 121 Ocak 19 Şubat] Size bir muhit değişikliği büyük bir nes'e getirecek.S BALIK BURCU 120
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1962
  • muinlinin.ı ununun ımnıııııııııılıııı İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Sabalı plâkları 8.Ü0 Haberler ve hava durumu 8.15 Şarkılar 8.30 Konçerto 9.00 Kapanış.11.57 Açılış ve program 12.00 Şarkılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1962
  • 8 9 10 SOLDAN SAĞA:1 Korkulacık hal:Bir nola.2 Büyük süslü balıklı kayığı;Genişlik.3 yıldızları gözetleme evi.4 Tanrıya inanış ve bağlanış yolları:Suçu bağışlama.5 Kskiden devlet adamlarının kurduğu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1962
  • HOOVER:Elmadağ,Duvardibi Sokak No.5 Taksim İstanbul-Tel:4712 41,7707
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1962
  • ONBES GÜN Li her Pazartesi ve Çarşamba L ahçıbaşılarının tariflerine göre hazırlanmış Fransız yemeklerini arzederöğîe Yemekleri:j4%Şu,ba;rPazartf ö 14 Şubat Çarşamba İLANCILIK:1826 1612
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1962
  • Sendikalar Birliği Feshediliyor İstanbul İşçi Sendikaları Birliği idare heyeti evvelki gün bir toplantı yaparak fesh kararı almıştır.İstanbul I^çi Sendikaları Birliği umumi heyeti 11 martta bir kongre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1962
  • 10 ARABA SOYAN HIRSIZ YAKALANDI Muhtelif tarihlerde,10 hususi arabadan hırsızlık yaptığı anlaşılan Kerim Gümüş yakalanarak hakkında kovuşturmaya başlanmıştır.Kerim'in valdıgı radyolar,halılar,aküler,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1962
  • TARSUS'TAN KAÇAN SÜRGÜN ELE GEÇTİ Örfî İdare Mahkemesince Tarsusa sürgün edilen Fethi Yanan Bahriyeli Fethi)şehrimizde yakalanmıştır.C.Savcılığı infaz bürosuna teslim edilen sanık,sürgün yerine sevked
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1962
  • KARISINI BALTA İLE YARALADI Eyüpte Bahariye caddesinde f turan Hamdi Kaya,kıskançlık yüzünden,münakaşa ettiği karısı Hikmeti baş ve kolundan balta ile ağır şekilde yaralamıştır.Yaralı Gureba Hastahane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1962
  • İSÇİLER «YARIMIZDA VEREM VAR» DİYOR Tekstil ve örme Sanayi İsçileri Sendikasının Eyüp şube kongresinde işçilerin yüzde 50 sinin veremli olduğu iş yerlerinde iş emniyetinin bulunmadığı ileri sürülmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1962
  • LOTARYACILARA KARŞI MÜCADELE AÇILDI Polis kanımı boşluklardan istifade ederek «Mtar.vaeılık» yapanlara karşı mücadele seklini deği.şlinııislir.Niyet çektirip karşılığında Çamlıca sigarası dağıtan lota
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1962
  • TEŞEKKÜR Aile büyüğümüz Yüksek Mimar piyasanın tanınmış iş adamlarından,Nedim KARAKURT'un elim vefatı doiayısivie,büyük acımızı paylaşan Başta Devlet Büyüklerimiz olduğu halde,akraba ve mesaî arkadaşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1962
  • KAÇAKÇILIK OLAYLARI SON AY İÇİNDE ARTTI Gümrük Muhafaza Teşkilâtı son bir ay içinde kaçakçılığın arttığını bildirmiştir.Deniz ve Kara yolu ile faaliyetlerini artıran kaçakçıların yurda mermi,kahve ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1962
  • MÜHİM İLÂM KAZOVA FABRİKALARINDAN Bütün yurtta,kaliteli ve her gün gelişen yenilikleri,rckabetsiz fiatları ve KAZOVA markası ile şöhret yapan Fabrikamızın mamulleri KAZONOVA,KIZOVA)ve buna benzer mark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1962
  • AVRUPA ve ALMANYA'ya GİDECEKLERİN NAZARI DİKKATİNE 7 Avdanberi muntazaman her ayın 3 ve 15 inde Av.upaya geziler tertip eden ŞARK TURİZM 23 günlük bu geziyi 800 TL.sına yapmaktadır.Ayrıca ALMANYAYA gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1962
  • I SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:44 03 35)Herkülün İntikamı M.Forest R.1.SUARE:Stclla M.Mercuri Rumca.EMEK Tel:44 1)4 39)Gizli Münasebetler K.Nowk R.i,İNCİ Tel:48 45 95)Gol Kralı Cafer S.Kaner.KONAK Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.02.1962
  • O.I.IIIMIIIllUIIIIHIIIIIIIIIIIIIIItlIl.llMIIIIIIIIIII.MÜTHİŞ KÜFLENİYORUZ küfleniyor.Yüzler asık,bakışlar düşünceli,dudakların yanında aşağı doğru süngüleşmiş çizgiler.Sürükle lencn adımlarda bir iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.02.1962
  • On bir yıl önce kadın olan erkek Jetlerle erkeklere meydan Cinsiyet değiştirerek Roberfo Cowell ismini alan kadın jet pilotunun en büyük üzüntüsü göğüslerinin büyük oluşu S&FTER YILMAZ ll.HlltlllMIIII
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1962
  • Eski kürklerinizi yeni modaya uydurun!1961 62 kışının kürk modası Bahar modasına da sirayet ediyor.Kazaklarda bile kürk var KUMAŞ paltolarda,gece elbiselerinde dahi,kürk kullanılmaya başlandığı ve bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1962
  • AMt-ANBAJI MARKAU RUHB-STICKSTOFF ALMAN AZOT SANAYİİ MAMULÂTI 21 «zotlü AMONYUM SÜLFAT Vo26 AMONYUM NİTROSULFAT OSTON EVSAFU KİMYEVİ GüBRELERİMlZ EN MÜSAİT ŞARTLARLA EMRİNİZDEDİR mm BEYOĞLU,İSTİKLÂL C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1962
  • AIR PRANCE 'la 14 Şubat Çarşamba Mercredi Chic)ini takdim eder.Meşhur Meksika Orkestrası TİNOCONTRERAS İştirakiyle Muallâ Butik'in Moda Defilesi ııiMIMi IMlıMin* Her Çarşamba,Cumartesi ve Pazar DİVAN'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1962
  • REO ASKERİ MOTOR PARÇALARI GELMİŞTİR Ana tamirhanelerin nazarj dikkatine REO MÜMESSİLİ:Şişli Büyükdere caddesi 37A Tel:47 32 15 Telgraf:BENYEŞ İSTANBUL İLANCILIK 1839 1610
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1962
  • Sağlam Dişler sıhhatinizin temelidir Magnezi sütlü RADYOLİN 9 Agzınızdaki bütün mikroplan pldürür.Dişlerinizi kimyevî I bir şekilde temizler i İLANCILIK:1766 161?60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1962
  • 10 bin Endonezyalı gönüllü yola çıktı JAKARTA,A.P.Halen Hollandalıların elinde bulunan Yeni Batı Gine'de harb etmek İçin talim görmüş olan 10.000 Endonezyalı gönüllü asker Jakarta'dan deniz yolu ile D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1962
  • Cezayir'de bir günde 55 suikast yapıldı CEZAYİR,A.A.24 saat İçinde muhtelif Cezayir şehirlerinde 55 suikast olmuştur.Bunlardan onu plâstik bombalarla yapılmıştır.Cezayir şehrinde 17 suikastte 2 si müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1962
  • öğretmenler Ankara' Kırıkkale ve Ankaralı öğretmenler,eğitim sisteminin bozukluğunu protesto edecek.Liselerde hâlen 2 8 0 0 öğretmen noksan ANKARA,ÖZEL öğretmenlerin Çarşamba günü bir sessiz yürüyüş y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1962
  • Sayın BELEDİYELERE ARMATÖRLERE VE SANAYİCİLERİMİZE 16b ilâ 1000 HP Gücünde S 220 S 275 ve S 350 Tipi SKODA-DİZEL MOTORLARI İçin bol miktarda her cins YEDEK PARÇA gelmiştir.2G0 HP Gücünde SKODA DİZEL M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1962
  • istanbul Ticaret Odası inşaat İlânı Odamızın Eminönü Zindankaya mevkiindeki arsasında fennî ve hususî şartname esasları dahilinde,temel takviye işleri yaptırılacaktırihale teklif alma suretiyle verile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1962
  • KLİŞE ATÖLYELERİ için YEPYENİ BİR SİSTEM AGRANDİSOR HERKULES 18x24 YAZGAN KARDEŞLER KOL ğTİ.Toptan:Yeşildirek Çeşnici Sok 17/1 Tel:227565-221036-Te!gr:Sutegan ist Perakende;Yeni Valde han No 12 Tel:22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1962
  • 17-2-962 Cumarlf»i Akmamı Serşfi Sarayında Sahura kadar R A HAZAN EĞLENCELERİ BİLET SATIŞI ft&»i}OBfA 9 Mırt Cumı akjıım Bıyrım Eğlenceleri MİLLİYET 163Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1962
  • YARİN KOK KOMURU ALACAKLAR 13 Şubat Salı günü kok kömürü alacak olan numaralar:Yenikapı Deposu 196071 198530 Bakırköy Deposu 203427 207045 Beyoğlu Deposu 191989 195336 Kadıköy Deposu 213530 217977
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1962
  • Gleen'în fezaya çarşamba günü atılması bekleniyor CAPE CANAVERAL,A.P.Feza pilotu John Glenn'in çarşamba günü fezaya gönderilmesi kararlaştırılmıştır.Glenn'in fezaya gönderilişi Şimdiye kadar hava şart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1962
  • İzmirdeki camiler elektrik süpürgesile temizlenecek ÎZMffi,ÖZEL Şehrimiz camileri bundan böyle elektrik süpürgeleri ile süpürülecektir.Müftülük elektrik süpürgesi mubayaa etmek üzere harekete geçmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1962
  • İzmir ilinde çiçek aşısı olmıyan cezalandırılacak İZMİR,ÖZEL Bir çiçek salgınını önlemek üzere izmir ili dahilinde çiçek aşısı mecburî tutulmuştur.Aşı olmayanlar mahkemeye sevkedilecek ve cezalandırıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1962
  • Antalyada işsizliğe karşı nümayiş yapıldı ANTALYA,ÖZEL İki bin işçi ve esnaf işsizlik aleyhine 6essiz yürüyüş yapmışlardır.Ellerinde Atatürk'ün portresi,bayraklar ve elliye yakın dövizle Cumhuriyet me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1962
  • Türkeş'in kızkardesi sendika başkanı kaldı BANDIRMA,ÖZEL Bandırma Yaprak Tütün Merkez Bakım Evi mensupları bir sendika halinde birleşmişler ve sendika genel başkanlığına isveç'teki kadın işçiler topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1962
  • Aç Kurtlar 200 koyunu parçaladı SÎVAS,ÖZEL Bir gecede 4 köye sürü halinde baskın yapan aç kurtlar 200 den fazla koyunu parçalamışlardır.Olukman,Adız,Ovacık ve Gazi köylerinde halk bir taraftan nöbet b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1962
  • Köylüler Jandarmalara Saldırdı 7 kişi bıçak ve sopalarla yaralandı.Ateş açan jandarmalar 40 kişiyi nezaret altına aldı BURSA,ÖZEL Mustafa Kemal Paşa ilçesinin Doğancı köyünde,jandarmalarla köylüler ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1962
  • SOLMAYAN GÜLLER ı ÂYETLER,HADİSLER jgja«jBjjBjai Dinde Kolaylık Cenab-ı-Hak İslâm dininde güçlükler çıkarılmamasını şu âyet-i-kerime ile emir buyuruyor:«Kur'anı,resulümüze ve müslümanlara meşakkat yük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1962
  • H İllini.I i Lûlf değil.İhtiyaç YAKINDAN tanıdığım bir ana baba var.Hayli sene evvel i biricik oğullarını Amerikaya tahsile göndermişler.Çocuk tahsilini bitirdikten sonra yurda dönmemiş.Orada bir iş i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.02.1962
  • ÇUMKU ONuA(lN SİS.ÇOSU SANA İMAN OlKL-ARI İÇİN BÜ ARAZ.iV i SATiN AUDİUAR.•ANSe.HAÎNE5.HAVA NE 3ÜZEU.DESİLMJ?TALİHİNİZ v/ARMiŞ OOĞ-BUSU-7 SON ZA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1962
  • b/dara say,OEL.lKANL.1 EtO SİK OLMASIN-TAMAM SAY.DIM.TAMAM mm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1962
  • DOMATES ÇOE-N basi rfu?ûsı KARIŞIK SIVAM DÖŞHME fici KÖK.İYİ.AMA İKİ DE GEYİK BASI KOVALINA AN/SAN allamıml bunlar DELİ/FENA C5ALISA,BıR-ŞEV A CANBO.M I BOS VEfc.SÖYLE.HAVDI Dl'K?SG&L.M{.MARU-AR,NE VA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1962
  • EWAU GÜAAÜ* AH TJ4BANCA Î& BENTZH1?sisi şev ci-sayDi Poufs br-rs-y Qv at.agp;AA.1L?r^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1962
  • HİCRİ 381 Rama zan 7 Pazartesi 12 ŞUBAT 19 6 2 RUMÎ 1377 Ocak İO VAKİT VASATİ EZANÎ Güneş 7.00 1.22 öğle 12.28 6.50 İkindi 15.19 9 40 Akşam 17.38 12.00 Yatsı 19.09 1.33 îmsâk 5.20 11.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1962
  • Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ IPEKÇİ Haber.Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAEK Magazin kısmından Mesul Müdür HALİT KIVANÇ Spor kısmında Mesul Müdür NAMIK SEViK İdare Müdürü NURETTİN DEMİRKOL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1962
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.O 5 inci sayfada santimi 25 T.L.9 Birinci sayfada başlık 200 T.L.9 9üğün,Nişan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 80 T.L.C Küçük ilânla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1962
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık 22 I.L 6 Aylık 40 T.L.Yıllık 75 T.L Yabancı memleketler için âdı posta ile bu ücret lerin bir misli alı nır.Uçak postası için tarife,kullanılacak pulun degprino gorp d^Sisiv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1962
  • SATILIK EMLÂK 0 HAKAN trad içüı kaloriferli kat 45.000 Ura 22 74 74.0 HAKAN Sislide 4 5-6 geniş odalı kaloriferli raddeye çok yakın daireler,80-110-110-150.000.0 "AKAN Markada parka kargı denire nazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1962
  • ÇIKAN KISMIN ÖZETİ:Bir yabancı yolcu.Kıbrıs'ın Anadolu sahillerine bakan batı limanı Mağosa'ya doğru yürümektedir.Asma yapraklarından kurulu çardak meyhanesinin önünde içmekte olan çatlak sesli bir ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1962
  • Illll!l!ll!i:illllllli!anatI İŞEHiR TİYATROSUNDA 1 "SATICININ ÖLÜMÜ,ALTANJLKİN E ŞEHİR TİYATROSU'nun Tepebaşı sahnesinde oy-E E nanan «İktidar» bu hafta sona erecek ve yerine Ov-E E han Buriau'ın Arth
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.02.1962
  • 147 ler tasarısı bugün Anayasa Komisyonunda müzakere edilecek ANKARA,ÖZEL Anayasa Komisyonunda bugün Başbakan inönü 147'lerin Senato kanalivle görevlerine dönmelerini isteyecek ve hükümet görüşünü sav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1962
  • Orman Mühendisleri Devletçiliği övdü izmir,özel Serbest orman mühendisleri.genel kurul toplantılarında devletçiliği övmüşlerdir.En ideal idare şeklinin devletçilik olduğunu söyleyen üyeler,orman dâvam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1962
  • İzmir'de beş sendika Birlikten çıkarıldı İZMİR,ÖZEL Ege İşçi Sendikaları Birliğine bağlı 6 sendika Birlikten çıkarılmıştır.Liman İnşaat,Ayakkabı Sanayii,Ege Bölgesi inşaat,Akdeniz Bölgesi İnşaat ve Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1962
  • Ürdün'de genel affı dün Meclis kabul etti AMMAN,A.A.Bir erkek çocuğu olduğu için umumî «ıf ilân eden Kral Hüseyin'in bu isteği Meclis tarafından kabul edilmiştir.Gene!attan komünistlerle,yıkıcı faaliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1962
  • YEDEK ÖĞRETMEN SİSTEMİNİN DEVAM!İSTENDİ t Baştarajı Birincide H Türkiye'de her buhran atlatılabilir.fakat eğitim buhranı kolay kolay atlatılamaz.Yedek subaylardan boşalacak öğretmenlikleri Eğitim Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1962
  • UC VERGİ TASARİSİ MECLİSTE Baştarafı Birincide ran 1962 ve ikinci taksit de Ekim I9fi2 ye kadar verilecektir.GPUB VE KURUMLAR Kurumlar Vergisine tâbi olanlar 1961 yılı için vergilerinin ilk kısmını Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1962
  • Casus Pilot Kimseyle temas ettirilmedi Baştarajı Birivciüı kas edildiğini bildirmediklerinden,halk olaydan habersizdir Pravda ia/etesi yalnız Powers'in serbest bırakıldığını 8 satırlık bir haber halin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1962
  • n "Huzursuz II KU¥V6!Partisini şahsî ihtiras sahibi olmayanların topluluğu şeklinde gösteren Adakan,sosyal liberalizmi övdü MEMLEKETÇİ Serbest Parti Genel Başkam Enver Adakan dün yaptığı basın toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1962
  • İngiliz SAFTER YILMAZ LONDRA'dan yazıyor •4 NGİLİZ turisti,önü-Imüzdeki bahar ve ya* mevsimlerinde yapacağı seyahati şimdiden hazırlar.Bu sebepten şu günlerde hangi ingiliz gazetesini veya delgisini a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1962
  • Endonezya'da yağmurlar ielâket hâlini aldı Sellerden 65 bin kişinin evi yıkıldı.Yağmur bölgesinde seferberlik durumu ilân edildi JAKARTA,A.P.Endonezya'da yağmurlar bir felâket halini almış ve onbinler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1962
  • Küba'lı diplomatlar Arjantin'den ayrıldı BUENOS AİRES,A.A.Arjantin'in Küba ile münasebetlerini kesmesi üzerine,Arjantin'deki Kübalı diplomatlar dün bu memleketi terketmislerdir.Kübalı diplomatlar,Arja
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1962
  • Servet beyannameleri tekrar alınacak t Baştarafı Birincide kimse inkar edemez.Rakamlar ortadadır.Ben,bcyannamcli vergi mükelleflerinin beyan ettikleri ile ödediği vergileri rakamlarla ortaya koydum.Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1962
  • İSÇİLER DE VERGİ ADALETİ İSTİYOR Baştarajı Birincide söylemiştir:«Maliye Bakanı Şefik İnan vergi kaçakçılığı konusunda rakamlara dayanarak izahat vermiştir.Tacirler buna darılıyorlar.23 bin lira vergi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1962
  • FiORENTiNA 2-0 GALİP VE LİDER Baştarafı Altıncıda Rohottl Rimfoaldo.Goııfiantiııi,Marclıcsi Hamrin,Milani,Milan,Petris.PALERMO:Mattrel BıırRiıich,Calvaııi Prato,Bencdctti,Sereni De Robcrtis,Malavasi,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1962
  • Y.T.P.'DE SERT TEDBİR ALIND!t Baştarajı Birincide BBu beyanlar esasen tüzüğümüz hükümlerine aykırıdır.B Grubumuzun görüşleri üzerinde yanlış kanaatler uyanmasına sebebiyet veren bu çeşit hareketleri a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1962
  • Toprak reformu başlıyor t Baştarajı Birincide kanlığının görüsünü şövle açıklamıştır:«İçişleri Bakanlığı doğuda ağalığın sosyal ve kütliirel sahada alınacak tedbirlerle önleneceğine kanidir.Hükümet ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1962
  • Genç Millî Takımımız Yunanistan'a mağlûp t Baştarajı Altıncıda nun ve futbolcuların fazla heyecanlı oluşunun müsabakayı kaybımızda büyük rolü olduğunu açıklamıştır.Genç millî takım 17 Nisana kadar iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1962
  • GALATASARAY:O KARAGÜMRÜK:O t Baştarafı Altıncıda zamanlarda şeytan gib)kontrataKlarla Turgayı zorlayacak kadar iyi yaptı,düşündüğünü.Şu halde sonuç?Sonuç şu ki:Karagümrük kozlarını oynadı ve kazandı.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1962
  • Kruşçev Amerikan,Kennedy Rus televizyonunda gözükecek NEVV-YORK,A.P.New-York Times gazetesinin verdimi bir habere göre,Amerika Cumhurbaşkanı Kennedy,Sovyet Rusya ve Rus Başbakanı Nikita Kruşçev de Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1962
  • Bayur'un hâlâ Devrim Ocağında üye oluşu tenkid edildi ANKARA,ÖZEL Türk Devrim Ocakları Ankara Ocağı kongresinde dün söz alan üyeler.«'Hikmet Bayur'un halâ üye olarak görünmesini» tenkid etmişlerdir.Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1962
  • Mau Mau lideri Jomo Kenyetta Londra'da LONDRA,A.P.A.Aingilizler taralından 7 sene hapse mahkûm edildikten sonra serbest bırakılan Mau Mau lideri Jomo Kenyetta İngiltere Hükümetinin daveti üzerine dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1962
  • KATANGA'da ÜCRETLİ beyaz asker kalmadı PABtS,AA.Katanga Cumhurbaşkanı Moise Çombe Katangada kalan son ücretli beyaz askerlerin de Katangadan ayrıldıklarını bildirmiştir.Dün Parise gelen Avrupalı asker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1962
  • Banpoğlu,Şûrâ'da profesörlere çattı İt Baştarajı Birincide LİMON SATIYORLAR Bölge üniversiteleri açılmasına şiddetle ihtiyaç olduğunu söyleyen Tahsin Banguoğlu,Millî Eğitim Bakanlığının «Üniversiteler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1962
  • Cildinizi daima genç taze ve gergin istiyorsanız KREM PERTEV ile devamlı bir bakım tatbik ediniz.İLANCILIK:1667 1618 28271336
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1962
  • BU AKŞAM T LAj Sinemasında 1961 yılın «En iyi Kadın Sanatkârı »armağanını kazanan M E L t N A M E R C OU R İ STELLA Filminde a Kan Film Festivalinde en fazla alâka çeken ve dünyanın her tarafında büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1962
  • Omay'a göre Atatürk'e ait 105 zarf kayboldu Baştarafı Birincida Bankasının alt katındaki C.H.P.ye alt ikisi sabit,biri seyyar üç çelik kasa,Ankara üçüncü Sulh Hukuk Yargıcı Nejat Aydın Aysay'ın mühürl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1962
  • i—FORA MA Ki NELERİ Yeni ithal malı UCUZ YAPIŞTIRMA İLAÇLARI SATILIKTIR Posta Kutusu 357 Sirkeci istanbul İlânculk 1863 1611
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1962
  • Kafa Köselesi:Kilosu 350 Kuruş Üstün kaliteli kafa kösele mamulümüzün Beykoz'daki fabrikamızda ve Sirkeci 5 inci Vakıf Han altındaki büromuzda kilosu 350 kuruştan satışa arzedildiğini sayın müşteriler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1962
  • Orta Doğu Teknik üniversitesi Rektörlüğünden:1 Kapalı zarfla teklif alma suretiyle ve mevcut ihale şartnamesinde yazılı esaslar dahilinde olmak şartiyle 6 ve 8 mm.ithal malı demirden 75 er ton satın a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1962
  • İLÂN istanbul Ticaret Borsasından:Sütlüce'deki Canh Hayvan ve Et Şubemizde çalıştırılmak üzere üç memur alınacaktır.Taliplerin;askerliğini yapmış,en az Orta Mektep mezunu,sıhhatli,iyi ahlâk sahibi olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1962
  • BEYAZIT'TA KARDEŞLER Her yaşın Bayramlık Giyim ve ev ihtiyaçları için emrinizde.Kardeşler Pasajı TAKSİTLE Tel:22 00 REKLAMCILIK 519 1625
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1962
  • 13 Şubat SALI akşamından itibaren YENÎ MELEK ingilizce RENKLİ MACERA BÖYLE BAŞLADI «it ISTARTED İN NAPLES» Artistleri:CLARK GABLE SOPHIA LOREN İLANCILIK 1888 1623
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1962
  • 12 ŞUBAT PAZARTESİ MATİNELERDEN İTİBAREN KÜÇÜK EMEK'ie İKİ YÜZLÜ DOKTOR The Two face of Doctor Jekyyl)BAŞ ROLLERDE:PAUL MASIE DAVN ADDAMS CHRİSTOPHER LEE Sinemacılık âleminin büyük şaheseri Renkli Sin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1962
  • Bugün matinelerden itibaren orijinal kopyası ı a_5i^ SiHEMASINDA Yarınki Salı suareden itibaren Türkçe kopyası MARMARA SİNEMASINDA KRALLAR VADİSİ RENKLİ)Aşk ve Macera filmi.Yaratıcıları:DİRK BOGARDE S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1962
  • ÂN D film iftihar/o Sunar„ Dln.yot İşleri mOdUrluflünün v» lıltn kontrol fcomisyomTnur» TERBİ YEV)OGR tTİCl M|p—«SU M O' yaftadan Itlbaron herkasUt «««ti Ibratle. Myr«d«c*AI Ur mGda£e£i Reha YUROAKUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1962
  • i 1 L II 1902 İKİNCİ MODELİ SATİŞA ÇİKTİ değişik,modern,yepyeni bir radyo.B 3 TR OOU Modern,tipik mahfaza 7 fonksiyonlu 4 lâmba Pikap bağlama tertibatı Hassas,müzikal oparlör Kısa,orta,uzun 3 dalga ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.02.1962
  • MİLLİ LİGİN İLK G.Saray 31 puan ile lider.İkinci yan 17 Şubat' ta MİLLÎ ligin ilk devresi dün şehrimizde yapılan Feriköy Kasımpaşa ve Galatasaray Karagümrük müsabakaları ile sona ermiştir.26 Ağustosta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.02.1962
  • GALATASARAY SEYİRCİ:8.642 HÂSILAT:34.5G0 Lira.HAKEMLER:Veli Necdet Anğ Nihat Orhan Ohannes Çakır GALATASARAY:Turgay Candemir K.Ahmet Suat Ergun B.Ahmet Samim Recep Talât Ayhan Uğur KARAGÜMRÜK:Ali Gökç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.02.1962
  • MÎLLÎ LİGDE PUAN DURUMU Takımlar O G BM A Y P kp G.Saray 19 13 5 1 26 7 31 7 Altay 19 10 5 4 25 14 25 13 K.Yaka 10 11 3 5 24 22 25 13 F.Bahçe 19 10 4 5 32 17 24 14 A.Ordu 19 9 6 4 27 21 24 14 Beşiktaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.02.1962
  • REKORUNU YENİLEDİ 92 sayılık rekorunu yenileyen Türkiye şampiyonu Yücel Cavkaytar dün 120 sayısı ile Avrupa çapında bir başarı sağladı.Resimde,Okçuluk Federasyonu Kupasını alan Yücel,seremonide görülü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.02.1962
  • ORDU TAKIMI YARIN GİDİYOR ANKARA,ÖZEL Dünya Ordulararası şampiyonasında Fas ve Amerika ile revanş maçlarını oynayacak Ordu takımımız,yarın uçakla Kazablanka'ya gidecektir.Son çalışmalarını dün yapan f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.02.1962
  • Genç millî takımımızın dün İzmir'de Yunan millî takımına 1-0 mağlûp olduğu karşılaşmada kazandığımız ve kullanamadığımız sayısız kornerlerden biri görülüyor.Forvetimizin yüklenmesine rağmen netice eld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.02.1962
  • Lider Beyoğluspor Sarıyer'e 1-0 mofilup Hasköy,Davutpaşa'yj,Taksim,Süleymamye';Ankara'da da Toprakspor,Yenişehir'i yen^Lr AH ALLI lig maçlarına dün Şeref stadında yapılan üç müsabaka ile devam edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.02.1962
  • IV I d f\HABERLER D.Safaka,Dinamo'ya 2 maçın da burada yapılmasını teklif etti Basketbol Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası üçüncü turunda Tiflis Dinamosu ile karşılaşacak olan Darüşsafaka Kulübü,dün her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.02.1962
  • TOTO NETİCELERİ Türkiye Yunanistan Cl F.Bahçe İst.Spor Kasımpaşa Feriköy G Saray K.Gümrük Ql Y.K.Emniyet-Beylerbcyi Ql Galata Anadolu Beyoğluspor Sariye-gj Üavutpaşa Hasköy El Adalet Eyüp Bj Toprakspo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.02.1962
  • NTİNÂ 2 Can ve Metin maçı tribünden beraber seyrettiler.İn ter,Spal'e 1-0 yenildi MEHMET ALI KIŞLALI FLORANSA'dan bildiriyor CAN ve Metin'in yer almadığı Fiorentina Palermo maçını Fiorentina takımı gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.02.1962
  • yasıyo Feriköy ozandı:Heyecanlı bir hafta geçiren Kırmızı Beyazlılar kuvvetli rakî Kasımpaşa'yı,Hüseyin ve İsmet'in attığı gollerle mağlûp et pıerı tiler »v wş'?w^-^vw^.v^y -M»^fo mm,[SAMI ÖNEMLÎJ Kır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.02.1962
  • Kulüpler Toto paralarını almağa başladı Kulüpler geçen yılın 19 uncu haftasından İtibaren tahakkuk ettirilen Toto paralarını almağa başlamışlardır.Milli,mahalli ve amatör kulüplere cem'an 497,500 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor