Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.01.1962
  • İnönü,CHP'den Alican ve Bölükbaşı Başbakanın radyodaki konuşmasını iyi karşıladılar.ANKARA,ÖZEL BAŞBAKAN İnönü dün CHP grubunda «Koalisyonun iki kanadı» nı teşkil eden A.P.C.H.P.münasebetleri üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1962
  • Y 8 tjjffî İm istanbul Erkek Lisesinde dün 50 den fazla lise ve ortaokul müdürü bir toplantı yapmıştır.Toplantıda «Okullardaki Disiplin Kurulu yönetmeliklerinin değiştirilmesi» istenmiştir,Toplantıda,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1962
  • Film artisti olmak hülyasıyla Adana'dan kaçıp şehrimize gelen 14 yaşındaki Ramazan Genccr dün sokaklarda dolaşırken polis tarafından nezarete alınmıştır.Çocuğun ifadesine göre,Adana'da Turan Film adın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1962
  • a ssfedî Çalışma Bakanlığı bütçesi görüşülürken Senatör Ağırnaslı "İşçinin emeğinin karşılığını istemesi en tabiî hakkıdır,dedi ANKARA,ÖZEL ALIŞMA Bakanlığı bütçesi dün Komisyonda 1 milyon 316 bin 999
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1962
  • '4 147lerin DÖNÜŞÜ v f\ry MAYIS devriminden demokratik rejime intikal eden üç iğ fu i problemin,herşeyden evvel memleketin önemli iktisadî B dâvalarını halletmek zorunda olan hükümeti rahat bırak-S mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1962
  • Sularını vermek İstemeyen köylüler Jandarmaya Hücum etti BURSA,ÖZEL inegöl ilçesine bağlı «Ruşen Tahtaköprü" köylüleri dün istimlâk edilen sularını vermemek İçin mühendis,işçi ve jandarmalara hücum et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1962
  • Feyzioğluna göre,CHP AP süt kardeş Gibi geçiniyorlar KARS,ÖZEL Devlet Bakanı Turhan Feyzioğlu,Kars'ta çeşitli partilere mensup vatandaşların kardeşçe geçinmelerini istemiş ve koalisyon hükümeti üyeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1962
  • MUHTAR SEÇİMLERİ 25 MART GÜNÜ YAPILACAK ANKARA,ÖZEL Muhtar seçimleri 25 Mart Pazar günü yapılacaktır.Ekseriyet sistemine göre yapılacak olan Muhtar ve ihtiyar Hcy'etleri seçiminde,milletvekili seçimin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1962
  • İNÖNÜ BUGÜN DE Radyo'da konuşacak ANKARA,ÖZEL Barbakan İsmet inönü,bugün radyoda ikinci konuşmasını yapacak ve iktisadi konular etrafında vatandaşlara bilgi verecektir.Dün Bakanlar Kurulu saat 16 da t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1962
  • Apaydın,"isime ve Mevkie meraklı Değilim,dedi ANKARA,ÖZEL A.P.Genel Başkanı Gümüşpala'nm İzmir'deki beyanatına cevap veren Burhan Apaydın «İsime ve mevkie ihtiyacım yoktur.Milletvekillisini de,millete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1962
  • aaaa Duruma bakılırsa Bayan Ağaoğhı,Mecliste:Kuyruk yok,kocaman Tövdc var,demiş.Anladık bir gövde var ve kuyruğu yok;fakat galiba kafası da yok.Ç-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1962
  • LİLER AF yapacaklar Kurucu Mustafa Demir,70 Milletvekili ve Senatomu D.P/ye iltihak edeceğini iddia etti n ANKARA,ÖZEL MERKEZİ İstanbulda olan D.P.nin kurucusu Mustafa Demir önümüzdeki günlerde «Af» i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1962
  • Emeklilere o/15 zammı kabul efli Bütçe Komisyonu,1950'den önce emekli olanların 15 zamdan Şubattan itibaren istifade etmelerini kararlaştırdı ANKARA,ÖZEL BÜTÇE Komisyonu 1950 yılından önce emekliye ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1962
  • Senato da Mebus maaşını 2800 lira olarak kabul etti ANKARA,ÖZEL Millet Meclisinden gelen kanun teklif ve tasarılarının 15 gün evvel Senato gündemine alınıp müzakçre edilebileceğini kabul eden Senata,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1962
  • Türkiye işçi Partisi yeni işçi partisinin kurulmasını istemiyor Türkiye İşçi Partisi ti Başkanı Bahattin Kocamanoğlu ile Genel Sekreteri Oicayto îlter dün müştereken yaptıkları Basın toplantısında,yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1962
  • mî Eğitim Komisyonu eski durumun iadesini kabul ederken CHP Grubu,tasarının Mecliste müzakeresi sırasındaki tutumunu henüztesbit edemedi Q ANKARA,ÖZEL Millî Eğitim Komisyonu dün 147 lerin «şartsız ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1962
  • y:2PP^fP* Blı BİR DERT:İCRA İFLÂS KANUNU Adalet Bakanı Sahir Kurutluoglu dün Toptancı Tacirler Derneği üyeleriyle yaptığı toplantıda,«İcra ve İflâs Kanununun bir dert olduğunu» söylemiştir.Kurutluoglu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1962
  • M.KEMAL OZTUNÇ ANALİTİK GEOMETRİ PROBLEMLERİ LİSE III FEN ve Ed.Kollan için)Çözümleriyle beraber 1000 Problem)Nokta,Doğru,Çember,Elips,Hiperbol ve Parabolün Analitik incelenmesi 240 Sayfa 750 Kuruş.İR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.01.1962
  • İNÖNÜ'NÜN NOT defteri kayboldu B AŞBAKAN inönü'ne önceki gece Milli Eğitim Komisyonunda «özel not defteri» kaybolmuştur.Defter 20 dakika sonra C.K.M.P.Nevşehir milletvekili Ali Numan Baranoğlu tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1962
  • gmmı ZAFER MADALYASI Savaşlar bir erkek lüksü olmaktan çıkmış bulunuyor çağımızda,kılıcının kah ım ceman t leı rcaımadı artık l'utüi.iö,kişi yüzbhılerce İnsanı bir anda yokedecek hidrojen bombasının l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1962
  • İSTANBUL ş 7.27 Açılış ve program 7.30 E Neyler 7.40 Kur'anı Kerim I 7.50 Saz eserleri 8.00 Haberler I ve hava durumu 8.15 Türküler 8.30 Küçük sabah konseri 9.00 E Kapanışi 11.57 Açılış ve program 12.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1962
  • ANADOLU BANKASI A.Ş.SERMAYESİ:45.00b.000 T.1.1962 İKRAMİYE PLÂNI 1.000.000TL ilk çekiliş 5 MAYIS 19 62 4 APARTMAN DAİRESİ,ÇEŞİTLİİ PARA İKRAMİYELERİ CEM'AN 300.000 t.l.5 mart akşamına kadar hesap açtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1962
  • ELEKTRİK TEKNİSYENİ ARANIYOR Fabrikamızda çalışmak üzere bir elektrik teknisyeni aranıyor.Kumanda devrelerinde tecrübe sahibi olanlar tercih edilir.Taliplerin yazılı müracaatları rica olunur.P.K.127 G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1962
  • TEŞEKKÜR 8 Ocak 1962 tarihinde vefat eden sevgili Bayan NEVİDE EDİN in cenaze merasimine katılan,bizzat eve gelen,çelenk gönderen,mektup,telgraf ve telefonla acımızı paylasan akraba ve dostlarımıza te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1962
  • s OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Hiç ummadığınız şekilde bir şöhret kazanacaksınız.Hayat eskisinden güzel görünecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 ŞubatJ Vara yoğa üzülüyorsunuz.Her şeyden önce bu huyunuzdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1962
  • BULMACA UU BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 18)DAKİKADIR SOLDAN SAĞA:1 Bü-n1AKA7R9\ö yük meselelerde bütün yurt-Z0430/07 *v taşların doğrudaiı doğruya rey verme hakkı.2 Âyin.J lerde yakılan güzel kok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1962
  • ve ü Apikoğlu Kardeşler Firması sunar ESTEKÂR KİMD Bir Türk Müziği Kültür ve ikramiyeli eğlence programı BU AKŞAM Saat 22.10 da İstanbul Radyosunda dinleyiniz BASIN 842)702
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1962
  • PARIS'in 1 numaralı «SEXY» ve «CIIAZY HORSE» vıldızı KRİSTAL PAC1F5C Strip tease numarasında 20/Ocak/1962 Cumartesi gününden itibaren KORDON BLÖ'de Telefon:48 54 08 İLÂNCILIK 1414 G75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1962
  • KADIKÖYLÜLER Yepyeni repertuarı ile Erol BÜYÜKBURÇ Bu gece "KLÜP K„ da Kadıköy Spor Kulübü Moda Cem Sok.No.t MİLLİYET 699
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1962
  • Güleren ÖZER ve Cumhur Sevinç ÖZER Oğulları Kâzım Canhan ÖZER'in doğumunu akraba ve dostlarına müjdelerler.Amerikan Hastahanesi 18 Ocak 19G2 MİLLİYET 701
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1962
  • Ticaret Odası 80.yıldönümü kutlandı istanbul Ticaret Odasının 80 inci kuruluş yıldönümü sebebiyle bir beyanat veren idare Heyeti Başkanı Behçet OsmanağaoRİu,her sahada olduğu gibi iktisadî alanda da b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1962
  • DOĞU İLLERİNE YARDIM KAMPANYASI GELİŞİYOR Şehrimizde Doğu'ya yapılan yardım kampanyasına dün de devam edilmiştir.Bir firma «150 rift bot» ve bir Mersinli vatandaş da 5000 lira ile kampanyaya katılmışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1962
  • TERZİLERİN ALMANYAYA GİDİŞİ ŞİKÂYET EDİLDİ Terziler,kalifiye işçilerinin Almanyaya gidişinden şikâyet etmektedir.167 âzası bulunan Derneğin dün Ticaret Odasında yapılan kongresinde söz alan terziler,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1962
  • 11III M 1 M milli I H 1 M II Hl III H İt 111111 ¦llflIlIMIMIIKIIIUII 1 Açık rejim bu mudur z 3 SMET Paşa'nın radyoda yaptığı konuşmayı gönce zevkle dinledim,sonra da konuşmanın metnini aynı zevkle oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1962
  • VAGON BLO Zengin programına ilâveten İstanbul'da ilk defa İSRAEL ve İTALYADA şöhret yapan Los Paraguayos ve Los İndiosların rakibi LOS COLORADOS'ları takdim eder.28 Ocak Pazar gününden İtibaren her Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1962
  • YAZ KIŞ MUKAVELELİ degIşmez fiyatla Inşaatlarınıza TESLİMATI NEVZAT ÖZER MÜESSESESİ Unkaponı İj" Bankası arkosı Telefon 27 22 19 22 82 38 BASIN 840)703
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1962
  • i SİNEMALAR I 'J BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)Siyah Örfe R.F.3hafta)EMEK Tel:44 84 39)Albay ve Ben D.Kaye I.INCt Tel:48 45 35)Bir Demet Yasemin G.Arsoy.KONAK Tel:482606)Ask Oyunları C.Sevilla R.F.KÜÇÜK EM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1962
  • TEŞEKKÜR Ailemizin büyüğü çok kıymetli ve sevgili annemiz,anne annemiz ve baba annemiz:DİLFÜRÜZ MESTÇİ'nin I vefatı münasebetiyle bizzat re-R naze merasimine gelmek zahme-S tini ihtiyar eden,telefon,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1962
  • TEŞEKKÜR Senelerden beri çekmekte olduftunı ve beni perişan edip insan kılığından çıkartan ve genç yaşımda canımdan bezdiren Emoıoit rahatsızlığından iki dakikalık elektrik tedavisi ile dünyama gözümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.01.1962
  • IffJfl,ZİRAAT BANKASI 4 OCAK ÇEKİLİŞİNİN 1.000.000 VE 20.000 Lira kazanan TALİHLİLERİNDEN SONRA 5.000 Lira kazanan İte»] DEVAMINI TAKDİM EDER Hatice Uğurlu Turgut Turan Rıza CJmul Mehmet Aydmoğlu Zeyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1962
  • YABANCI SERMAYE tŞTIRAKLî BtR ŞİRKET PERSONEL ŞEFİ aramaktadır.Askerliğini yapmış olması şarttır.Fransızca bilenler tercih olunur.Alâkadarların hal tercümeleriyle birlikte P.K.676 Galata adresine müra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1962
  • y."ÎS&/z3?T? y Modern kasabada,dışarda sühunet sıfırın altında 30-40 derece iken içerde ısı 10 derece olacak SİBİRYA dendi mi,akla dünyanın en soğuk bölgesi gelir.Gerçekten Sibirya'da hava şartları no
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1962
  • Hurafeler Diyarı DİRNEDE bir okuyucumdan şu mektubu aldım:E Geçenlerde kaybolan şehirler ve eserleri kaleme almıştı-nız,ben de Regaib)günü şahit olduğum bir hâdiseyi size İ yazmıya karar verdim.Efendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1962
  • ASİT ASETİK Adapazan'nda Alman patenti İle tesis edilen modern fabrikamız,Şubat ayında %80 ve glasyal asetik asit satışına başlayacağını sayın müfterilerine arzeder.Asit Sanayi A.S.Adapazarı Mezbaha S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1962
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.Malzeme Müdürlüğünden iç piyasadan,mevcut mühürlü numune gereğince 46 adet Deri Ceket satın alınacaktır.Teklifler 22/1/1962 akşamına kadar kapatılmış zarflarla Müdürlüğümüz te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1962
  • Vadeli her 100 avadesiSjber^OOJiraya bir kur'a numarası J cOtcı c/fakasmJjjeletcL ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1962
  • Malları üzerindeki ihtiyat tedbiri kaldırılanlar arasında Tevfik Heri,Rüştü Erdelhun,Sırrı Yırcalı ve Osman Kavuncu da var Yüksek Adalet Divanı Yassı-sab dâvasına dün bakılmıştır.nın bir an evvel neti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1962
  • Pilicin başını,ısırarak kopardı i/MİR,ÖZEL Tilkilik semtinde Halil Yardaş adında bir şahıs iddia üzerine bir pilicin başını ısırarak koparmıştır.10 liralık iddia üzerine bu hareketi yapan Halil,üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1962
  • Aç kurtlar 465 koyunu parçaladı DİYARBAKIR,ÖZEL Karlıova köylerinde kurtlar,evvelki gece 465 koyunu parçalamışlardır.Azlzan,Hacıyan,Halifan köylerine inen kurt sürüleri,açlıktan ağıllara saldırmışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1962
  • 620 kuruşa 2 ay hapis İZMİR,ÖZEL Tepecik pazar yerinde bir şahsın cebinden yankesicilik suretiyle 620 kuruş çalan Yalçın Kıtlık,İkinci Asliye Ceza Mahkemesince iki ay 20 gün hapse mahkûm edilmiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1962
  • A6PULCAKBAZ PÛSTÜ N/ELÎP BİK fMAHMUD*ı/N MSltrüflUN SONUMA â£L-İN MACERALARI PI2LIM VELİDÖÎN MAHMUP U UNASiOlL SlfcASlHDA MEMLEKETİNDEN KALMA&A MEüM OLMüK.DAHA İÖN&A 8îa HA GEfcE C-ÖHEPE SA(3AH KEM-Pİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.01.1962
  • 0a/sy mm LANGTOS/'A OYK/AO/GI OYUŞ/C SUKAYA BAK DAÎSY.PEŞİMDE DOLASAN Bl?ADAM VAJZDl *tf& 1 ÜZEEİNDE BlR,l£ TULUMU t'LE LO-KANTADAN «ATILMIŞ^ SOSYETEDE DE NELEI?OLUEMUŞİ.MUHABteıM'M LO-KANTAYA ÇAGIEJL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1962
  • lL,SfZOS.X DİKKATLİ OLALIM.BURALARDA BASKIMA USEAVABİLİRlZ.«f* fc'C4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1962
  • İĞoegA^-^f avsel.AAiYO-gfeM S TEl_Ev(Z OM.Rum de.1 OA KONuSA-^CACTl.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1962
  • HİCRİ CUMA RUMİ 1381 19 1377 Şaban OCAK O.I.12 19 6 2 6 VAKİT vasati ezani Güneş 7.22 2.14 öğle 1224 7.16 İkindi 1454 9.45 Aksam 17.03 1?00 Yatsı 18.44 136 İmsak 5.37 12.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1962
  • Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Vmumî Neğriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Magazin kısmından Mesul Müdür HALtT KIVANÇ Spor kısmından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1962
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 inci sayfada santimi 25 T.L.Birinci sayfada bağlık 200 T.L.Düğün,Nişan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santim,kadar 80 T.L.Küçük ilânlar kelimes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1962
  • ingiliz TYRİESOLES LÂSTİK SIRT GEÇİRME FABRÎKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLÂN OLUNUR.Sırt geçirdiği lâstiklere yeni lâstik kadar kilometre garantisi veren İngiliz hususi patentli tesislerimiz bütün memlekete şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1962
  • KE İ0ÖKURXİ| 42 10 SATILIK EMLAK 9 BEYLERBEYİNDE Yalılar Caddesinde ayrıca Koru Mahallede sat.Arsalar.44 05 94 Sabahları 48 72 52.0 HAKAN Suadiyede,dostlara tavsiye edilen Daireler,denize 80 metrede 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1962
  • musiki SADEDDİN^EPER Ondokuzuncu yüzyılın ortalarında tanınmış musl-EE kişiııas ve bestekârlarımızdan biri de Haşim beyti ir.'Eş Hamamizûdc tsmail Dededen meşke başlamış,daha EE sonra Dellâlzâde Hacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1962
  • 1 YAZAN:Frank RİCHAKD Albay sustu.Kalabalık sustu.Uğultu dindi.Sessizlikte,kızgın güneş altında korlaşan kumların çıtırdıları duyuluyordu.Çöl,kum deryası,sanki sınırlarına endüstri girmemiş gibi sanki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.01.1962
  • Açlık yüzünden mukavemetini kaybeden hayvanların da hasta olacakları ileri sürülüyor.Erzurumda yem sıkıntısı önlenemedi I ANKARA,ÖZEL LGİLİLEK,yeterli tedbirler alınmadığı takdirde kıç sonuna doğru Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1962
  • İnönü,AP-CHP'den anlayış istiyor Baştarajı Birincide şey söyliycmiyeceğim.Konuşma güzeldi» demiş,Y.T.P.Genel Başkanı Ekrem Alican ise şunları söylemiştir:«Ben,bu görüşleri benimsemiş bir devlet adamın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1962
  • Türkiye işçi Partisi yeni işçi partisinin kurulmasını istemiyor Bastarajı Birincide bir harbdc ileri karakol değildir.Bu konuda Amerikan yardımını tasvip etmiyor musunuz?seklinde sorulan bir suali Bah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1962
  • IV?«i Stıpermous&ant Dünyanın en Kesif Şampuanıdır!Yeni biı formül sayesinde "DOP Supermoussant daha bol köpük sağlar ve saçlarınızı sür'atle temizler."DOP Supermoussant saçlarınıza emsalsiz bir güzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1962
  • Sivil Savunma Sdaresı Başkanlığından Sivil Savunma Koleji için bir adet 25 lik otomatik santral ile 15 adet telefon kapalı zarfla satın alınacaktır.25 lik otomatik santralın yerine montesi dahil muham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1962
  • HER GÜN AŞAĞI KATDAN ŞİKÂYET OLUYORDU,ÇOK ŞÜKÜR EMİN USTA J\AYAKLARI SAYESİNpE HEM GÜRÜLTÜDEN HEM DE AŞAĞI KATIN Efe ŞİKÂYETİNDEN ^KURTULDUM.Dikiş Maki'na Tüccarlarinin Nazari Dikkatine-İM YILINA HUSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1962
  • ÇİMENTO Zeytinburnu Darıca İNŞAATA TESLİM 7 LİRA Y.ÇİLİNGİROÖLU Cibali 192 Tel:211975 213257 İLANCILIK 1434 70G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1962
  • VEFAT Ferit Akçor,Muhittin Akçor vj Ariviye Boycr'in valideleri ZEHRA AKÇOR 18/1 '1962 Perşembe günü vefat etmiştir.Cenazesi 19/1/1962 bugünkü Cuma günü ikindi namazını müteakip Erenköy Bağdat Caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1962
  • DÜZELTME 14 Ocak tarihli gazetemizde Ankara mitingi haberinde M.TT.B.mensuplarının dağıttığı beyannamenin metni verilirken dizgi sırasında manâyı değiştiren bir kelime hatâsı olmuştur.Beyannamede «Tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1962
  • 5 BİN TEKNİKERDEN 4 BiNi İŞ BULAMIYOR M.T.T.B.Başkanı Faruk Narin «Türkiyedc 20.000 Tekniker mezununa ihtiyaç var denirken Tekniker okullarından mezun 5 bin kişiden 4 bini işsizdir» demiştir.Liseden s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1962
  • ALMANYA 40 BİN İŞÇİ DAHA İSTEDİ t Bcıştarcıfı Birincide istemesinin en tabiî hakkı olduğunu,işçi meselesinden bahsedince insana derhal bir yafta yapıştırılmasının moda haline geldiğini,belirtmiş ve şö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1962
  • AĞALARIN MALLARI GERİ VERİLECEK ANKARA.ÖZEL 55 Ağanın memleketlerine dönmelerine karar veren İçişleri Komisyonu kanun teklifinin detaylarını görüşmek üzere bir alt komisyon kurmuştur.Detaylar üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1962
  • ALIRKEN DİKKAT EDİNİZ!KAŞELERİ RENKLİ BASKILI AMBALAJLIDIR Yeni gelen ültra modern selofanlama makineleri sayesinde GRİPlN Kaşeleri,üzerinde renkli GRİPİN baskılı selofan ambalajlar içine konulmaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1962
  • Yabancı Şirkette Çalışacak gene Dayan sekreter aranıyor.Fransızca bilenler tercih edilecektir.Müracaat saat 10-12 ve 15-17 arasında adres İstanbul Sirkeci Doğu tş Hanı 6 ncı kat No.618/620.İLANCILIK 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1962
  • ÂJÖflDOTTlP'lMAT)GRİP.NEZLE DİŞ AĞRİSİ v YANIKLAR GÜNEŞ YANIĞI.ARI-BÖCEK SOKMASI ADALE ROMATİZMASI YARALAR.KESİK PİŞİK.KAŞINTI EKZCMÂ",'ERGENLİK i DONUK j DERİ ÇATLAKLA-I RINDA VE TRÂŞTAN SONRA KULLAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1962
  • ZEYTINBURNU DARICA ÇİMENTO su inşaata teslim 700 Kuruş NEVZAT ciZER MÜESSESESİ Tel:22 82 38 27 22 19 REKLAMCILIK 214 639
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1962
  • 100'e yakın dilenci serbest bırakıldı Dilenciler kampında bulunan yüze yakın dilenci «bir daha dllenmlyeceklerine dair verdikleri namus 6özu üzerine serbest bırakılarak memleketlerine gönderilmişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1962
  • DPTıler af yürüyüşü Baştarafı Birincide Soruşturma sonucuna göre Savcılık D.P.nin kapatılmasını isteyecektir Fuat Köprülü tarafından Ankarada kurulan Yeni Demokrat Parti hakkındaki soruşturma Istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1962
  • İnönü şartlı dönüşte ısrar ediyor m I Baştarajı Birincide yapılması gereken öğretim üyeleri varsa 4936 sayılı kanunun 47-49 uncu ve 115 sayılı kanunla değiştirilen 46 ncı maddeleri Senatoları nca uygu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1962
  • Tiyatro'da onuncu sanat yılını kutlayan Neşe Yulaç •fr Yufka yürekli sinema yıldızı Pascale Petit •fa Herkesin gözdesi Sammy Davis Jr.^r Nihayet aradığı erkeği bulabilen sevimli yıldız:Tuesday Weld ^f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1962
  • TEKLİF İSTEME İLANI 1500 adet mekik ile 3.000.000 adet karton masura,satın alınacaktır Aşağıda müfredatı gösterilen 1500 adet Mekik ile 3.000.000 adet Karton Masura,kapalı teklif alınmak suretiyle sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1962
  • I I.I.l.I I I I UM SIĞIR BARSAĞI SATILACAKTIR 1 Kurumumuz Ankara,Konya ve Zeytin burnu kombinalarında bulunan 33505 adet ince.3756 adet kalın salamura bağırsak ile 8170 adet hava kurusu mesane,salamur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.01.1962
  • r?î it* i*-îs-v-~v:F.Bahçe'de Aslara n Umumî Kaptan Fikret Kurcan,Millî Lig'in ikinci devresini çıkartmak için Naci,Lefter,Osman,Kadri ve Avni'den faydalanılacağını söyledi FENERBAHÇE umumî kaptanı Fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.01.1962
  • Yarın izmir'de başlayacak Dörtlü Turnua için iki takım da en kuvvetli kadrolarını hazırladı YARIN başlayacak olan dörtlü turnuaya iştirak edecek Fenerbahçe ve Beşiktaş profesyonel kulüpleri bugün İzmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.01.1962
  • GALATASARAY kulübü idare heyetince dün yayınlanan bir deklârasyonda muhalefet sözcülerinin fevkalâd kongre vesilesiyle gazetelerde çı kan beyanatlarına cevap verilmi ycceği bildirilmiştir.Tebliğde,muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.01.1962
  • G.Tepe ve PTT geldi Yeşildirek ve İstanbulspor yarınki tehir maçları için dün antrenman yaptılar MİLLİ ligin tehir maçlarına yarın şehrimizde yapılacak Yeşildirek Göztepe,Istanbulspor PTT maçları ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.01.1962
  • HABERLER I BEYKOZ YUGOSLAVYA E İÇİN İZİN ALAMADI E Beykoz,Dışişleri Bakanlığından S izin alamadığından Yugoslavya tur-5 nesinden vazgeçmiştir.Sarı Si-E yahhlar 28 Ocak Pazar günü Vefa ile oynayacaklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.01.1962
  • Darüşşafaka Beykoz tehir maçı bugün Basketbol liginin onikinci haftasına bugün Spor Sarayında yapılacak Galatasaray Beyoğluspor maçı ile başlanılacaktır.Bu karşılaşmadan önce Avrupa Şampiyon Kulüpler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.01.1962
  • Federasyonunu bir heyet lesbit edece t S otoriteden müteşekkil kurulun Vehbi Emre'yi başkanlığa getirmesi muhtemel Celâl Atik Başanlrenör tâyin edildi ANKARA,ÖZEL ÜNİR Çahşal'dan boşalan Güreş Federas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.01.1962
  • O&BU TAKIMI 4-0 GALİP Dünya,°rduIt™» ^bol ilk maçını Pazar günü Amerika ile darmagücü ile yapm,ş ve 4-0 t*+m £ESL£Z Sr^^ vT^r^tmıTrdıf "evÎST^ T kara-ya gelen Fa,Ordu Takımından sonra dün de Pazar gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.01.1962
  • 'Haberin nasıl çıktığını ben de merak ediyorum,diyen santrfora Barcelona antrenörü teklif yaptı ŞÜKRÜ GULESIN ROMA'dan bildiriyor ESKİ eşi Oya Sarı ile tekrar evleneceklerine dair çıkan haberler üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.01.1962
  • İnter maçına "Asrın müsabakası,diyen Antrenör,İtalyan gazetelerinden şikâyetçi ROMA,Çan'ı oynatmamakta kararlı oî-G AZETELERDE,pazar günü şeklinde kendi ağzından ve-İnter'e karşı Fiorentina ta-rjlen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.01.1962
  • M.PAŞADA İLK GECE MAÇI 13 ŞUBATTA Mithatpaşa Stadyomunu ışıklandıracak dört direkten ikincisi de dün dikilmiştir.Alâkalıların ifadelerine göre Şubat ayının ilk haftasında ışıklanmanın provaları yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.01.1962
  • û,Saray'da Setauk kadroya ahndı Teknik menecer Gündüz Kılıç tarafından hakkındaki tahkikat bitirilinceye kadar antrenmanlara iştirak ettirilmeyen Selçuk dün tekrar çalışmalara başlamıştır.Millî ligde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor