Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.01.1962
  • PIÂRA Öl FAGI PR Peru'da bir çığ felâketi sonunda hayatlarını kaybeden 3-4 bin felâketzedenin cesetleri ylUuM UL&rc&abll araştırılmaktadır.Cesetlerin çoğu,milyonlarca ton toprak ve buz altında kaldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1962
  • CKMP fıükûmef tasarısını destekliyor.AP kararını bugün alacak.Y1P Milletvekillerini serbest bıraktı ANKARA,ÖZEL AP.C.K.M.P.ve Y.T.P.Meclis Grupları,memurlara yüzde 15 zammın 1 Şubat 1963 e bırakılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1962
  • v ' iV:v jHStö&m İŞÇİ PARTİSİ m URKIYE işçi Sendikaları Konfederasyonunun,tyeni bir işçi I Partisi kurmak üzere hazırlıklara girişmiş bulunduğu,Konfederasyon Başkanı Seyfi Demirsoyun evvelki gün yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1962
  • DOĞU'YA GİDEN VASITALARDA KAÇAK MERMİ ARANACAK ORHAN TÜREL İçişleri Bakanîîğj Denizli şilebindeki mermi kaçakçılığı hâdisesine el koy muş ve Güney Doğu ile Doğu bölgesine gitmekte öten bütün vasıtalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1962
  • PANCAR FİATINA ZAM YAPILMADI ANKARA,A.A.Bakanlar Kurulu dün iki buçuk saatlik toplantı sonunda,1962 kampanyası için geker pancarı Hatları ite rmıs* tahsile verlleccK primleri etmiştir.Ftatlaıtia bit a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1962
  • FATİH'TE DÜN B&ZI beyannameler dağıtıldı Sabık D.P.İller tarafından yazılıp dağıtıldığı sanılan ve dün Fatih'te ele geçirilen bazı beyannameler siyasî polis tarafından tetkik edilmektedir.Bu beyanname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1962
  • Sahir Kurutluoğlu solda)arkadaşımız Oğuz Ongen ile konuşurken görülüyor.Bakanın yanındaki,Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Hakkı Tekinel'dir.Adalet Bakanı tetkikler yapıyor Şehrimize gelen Adalet Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1962
  • Feyzioğlu,Atatürk Üniversitesinde konuştu ''^omünizmi jsosya adalet 99 Devlet Bakam,hedefin millî geliri 7 artırmak olduğunu söyledi ve grevin bir hak olduğunu bildirdi ü ERZURUM,AA.DEVLET Bakanı Turh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1962
  • TÜRK İŞ Mümessiller Meclisi toplantısında seçilecek bir heyetin,Başbakana giderek,hükümetle işçi dâvalarını açık açık münakaşa ederek bir sonuca bağlanmasını isteyen Petrol İsçileri Sendikası Başkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1962
  • Avrupa Konseyinde italyan delegesi,Türk heyetine itiraz etti STKASBURG,AA,A.P.Avrupa Konseyi Assamblesinde İtalyan delegesi Lucifero,İhtilâlden sonra Konseyde ilk defa olarak yerini alan Türk delegasy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1962
  • BABASINA GİTTİ İngiltere Hava Kuvvetlerinde görevli 21 yasında bir er,hastahanede yattığı İçin doğan çocuğunu görememiş,bunun üzerine Hava Kuvvetleri,babanın oğlunu görmesi için imkân hazırlamıştır.Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1962
  • Kadınları Koruma Derneği Başkanının iddiası:Uyuşturucu madde alan kız öğrenciler artıyor Mediha Gezgin,kız okullarında bu konuda konferans/ar verip,afişler asacaklarını bildirdi [TÜRKÂN TÜRKERJ KADINL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1962
  • Amerikanın dış yardımı artıyor Ş WASHİNGTON,A.P^A.A.BAŞKAN Kennedy,Perşembe günü Kongreye sunacağı yeni mâlî yıl S bütçesinde,dış yardım için Devamı Sa.5.Sü.3 de B79B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1962
  • TARIM BAKANI DURUMU İDAREYE ÇALIŞIYORUZ,DEDİ ANKARA,ÖZEL Bütçe kifayetsizliği yüzünden Türkiye'nin tarıma bu yıl da gereği kadar önem veremiyeceğini açıklayan Tarım Bakanı Cavit Oral,Bakanlığının anca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1962
  • 33» Karma karışık İstanbul'un su derdi halledilecekmiş.Hiç boşuna ümitlenmeyin.Hâl derdi su edilebilir,su halli dert edilebilir,dert su» yu halledilebilir,fakat su derdi halledilemez.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1962
  • Bîr Amerikan uçak filosu Âdana'ya geleli ADANA,AA.Amerikan cSüper-Sabre» uçaklarından müteşekkil bir F-100 filosu dün Amerikadaki üslerinden hareket ederek İncirlik Hava Alanına inmiştir.İncirlikte dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1962
  • 110 emekli subayın dilekçesi komisyonda ANKARA,ÖZEL Haksızlığa uğradıklarını ileri sürerek.Büyük Millet Meclisi Başkanlığına başvuran 110 emekli subayın dilekçeleri,henüz teşekkül etmemiş bulunan Dile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1962
  • 27 MAYIS'TAN SONRA ÇIKARILAN İSÇİ SAYISI AÇİKLANDİ:413 ANKARA,ÖZEL A.P.Milletvekili Nuri Beşer 27 Mayıstan sonra 35 bin işçinin görevlerinden uzaklaştırıldığını iddia ederken TüRKîŞ'in hazırladığı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1962
  • Gümüşpala,Ege'de Parti Grubunda ayrılık olmadığını söylerken Apaydın,Gruota Genel Başkana çattı ANKARA,ÖZEL AP.Meclis Grubu «Par-tinin politikasını tâyin ve tesbit etmek» üzere Pazar günü olağanüstü b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1962
  • "Ç tVah$i bir dekor içinde çılgınca tor askın romanı!I^Ö^ #ğ)v ŞAHESER ROMANLAR JÇ& Yazan:GÜVEN SINCLAIR IEWIS V A V I N E V I CilÜJ 12.5 L.İLANCILIK 983 612
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.01.1962
  • ı ızsnırnı^aaHEinın I Devlet Plânlama Teşkilâtı Toplantssı B AŞBAKANUGA oağlı olarak 91 sayılı kanımla kurulup,bir yıldır faaliyette bulunan Devlet Plânlama Teşkilâtı,ikinci istişare Kurulu toplantısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1962
  • MADENÎ EŞYA SANAYİİNİN ÖNDERİ-GENERAL ÇELİK EŞYA FABRİKASI 6 ncı parti GAZ SOBALARINI satışa arzeüniştir.Hususiyetleri Gaz sarfiyatı az,Bol sıcaklık.Avrupa «İNALFA» karbiratorü ile mücehhez,Emsali ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1962
  • Uf OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Sinirli insanlar aıasındasınız.Sabırlı ve temkinli olmazsanız canınız çıkılacak.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Mes'ut bir gun.Sevdiğiniz sizi çok iyi anlıyor.Hâdisele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1962
  • İSTANBUL 7.27 Ağılı?ve program 7.30 Sabah plâkları S.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Şarkılar 8.30 Bale müziği 9.00 Kapanış.11.57 Açılış ve program 12.00 Şarkılar 12.30 öğle melodileri 13.00 Türküler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1962
  • BU BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 13)DAKİKADIR.SOLDAN SAĞA:1—Kendini bilmiyecek derecede iç-1 23456789 10 miş.2 Bayağı;Tiyatroda oyun yeri sahne.3 Eşyanın mikroplarını öldürmek için kullanılan tazy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1962
  • Muhasebe Yardımcısı Aranıyor Sanayi muhasebesinde çalışmış tecrübeli muhasebe yardımcısı aranıyor.Taliplerin bonservisleri ile beraber Doğubank Işhanı No:142 ye saat 9-10 arasında müracaat etmeleri ri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1962
  • İTHAL MALI Fransız Nylon Korseleri 65 TL.KORSECİ DİLBER Galatasaray 297/1 Tel:49 38 64 istanbul İLANCILIK 1121 614
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1962
  • GALERİ V.irvv vir 1B P*R»UKBK SAAT Za,3cO Mt 7 BASIN 682)632
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1962
  • 18 yasından küçüklerden vergi alınmaması isleniyor Marmara ve Trakya Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsalarının müşterek toplantısında küçük sanayi kollarında çalışan 18 yaşından aşağı gençleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1962
  • BELEDİYE 6 MİLYONLUK DAVAYI KAZANDI Belediye film şirketleri sahiplerinin açtıkları 6 milyon liralık tazminat davasını kazanmıştır.Film deposu yangınında yanan filmleri getirten firma sahiplerinin Bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1962
  • TAKSİ İLE DEMİR ÇALARKEN TUTULDULAR Beyoğlu Kalyoncu caddesinde bir inşaattan çaldıkları 100 kilo demiri 58926 plâka sayılı taksi ile kaçıran Mustafa Çamuroğlu ve Halil Akel İsimli iki şahıs polis tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1962
  • BURSA HAVA ALANI TEKRAR HİZMETE GİRDİ Bir müddettenberi pistinde yapılan onarım sebebiyle hava seferlerine kapanmış bulunan Bursa hava alanı tekrar hizmete açılmıştır.Türk Hava Yolları uçakları,eskide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1962
  • KAHVE STOKU ŞUBATTA BİTİYOR Tekel idaresi elinde ancak ijubat sonu na kadar stok kahve bulunmaktadır.Kahve stokları erimekte olmasına rağ-men Tekel idaresi yeni parti kahve ithalini henüz eksiltmeye ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1962
  • 31 DEMİR İŞÇİSİ USULSÜZ ÇIKARILDI Hasköyde bir demir çekme fabrikası o un 31 işçisini kıdem ve ihbar tazminatı ödemeden çıkarmıştır.İşveren,fabrikadaki revizyon ve malî kriz dolayısiyle işçileri çıkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1962
  • TEŞEKKÜR Eşim Muzaffer Akar'ın karnından başarılı ameliyat neticesinde büyük bir UR)çıkartarak onu hayata kavuşturan Zeynep Kâmil Haslahancsi Baş Hekimi Sayın Fahri ATABEY ile Ceıralıi Servisi Şefi Ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1962
  • VEFAT Eski istanbul Milletvekillerinden MUHLİS ERDENER Kayseri'de bir kalb krizi neticesinde vefat etmiştir.Cenazesi 17.1.1962 bugün öğle namazını müteakip Şişli camiinden kaldırılarak Asrî mezarlığa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1962
  • Unkapanı köprüsü yanın* daki Yollar Tamirat Bürosunda amele seçimi yapılını] ve şu sualler sorulmuştur:¦TM tslâmın şartı kaçtır?HBir kilo pamuk mu,bir kilo demir mi daha ağırdır?El Hacca gitmek farz m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1962
  • HANOMAG Traktör ve kamyon sahiplerinin nazarı dikkatine:Hanomag traktör ve kamyonlarına mahsus hakikî Orijinal)yedek parçalar.Hpr nevi talebi karşılayabilecek bol çeşit MÜRACAAT Traktör yedekleri için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1962
  • YAZ KIŞ MUKAVELELİ oeCIşmez fİyatla inşaatlarınıza ÇİMENTO 9 TESLİMATI NEVZAT ÖZER MÜESSESESİ Unkoponı iş Bankası arkası Telefon 27 22 1 9 22 82 38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1962
  • I SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS TCİ:440835)Siyah Örfe R.F.3hafta)EMEK Tel:44 84 39)Talihsiz Kız B.Bardot F.2.Hafta)SUARE:Albay ve Ben D.Kaye I.INCt Tel:48 45 95)Bir Demet Yasemin G.Arsoy.KONAK Tel:482606)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1962
  • SAHİBİNDEN 955 Plyomuth hususî 8 silindir otomatik Radvo,Kaloriferli,dört kanı çok temiz 27 42 11 MİLLİYET 619 572
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1962
  • HER ÇARŞAMBA V "A V9^ MIKI MECMUASINDA TAKİB EDİNİZ REKLÂMCILIK 187 R37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1962
  • ihank şehre daha az elektrik vermek istiyor Etibank Î.E.T.T.İdaresine verdiği ceryanı üçte bir nisbetinde azaltmak İstemiştir.Etibank'ın bu teklifi Belediye tarafından reddedilmiştir.Şehrimizde günde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1962
  • t 11M 11 M 111 M III İM 111 milimimin t imimi t ıı imi ııı nmıiHiımı ini nıııı ı mimi ı m 11 mı ı B YA İŞTE BÖYLE ATILI olma iddiasını taşıyan memleketler arasında en fazla vergi kaçakçılığı nerededir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.01.1962
  • «Ölüm Geçidi» Tasalan caddesini Altın Tepsi'ye bağlayan ölüm geçidini asmaya ¦»'Hanlardan bâzıları.Ellerinde senetler ve zcnbiller,dizlerine kadar batmamak için âdeta cambazlık yapıyorlarpaıarı çamur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1962
  • m* tim YUGOSLAVYA'DA DEPREM Yugoslavya'nın Dalmaçya sahillerinde birbirini takip eden şiddetli depremler sonunda birçok ev yıkılmış,ölen ve yaralananlar olmuştur.Besimde,depremde yaralanan ihtiyar bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1962
  • DENİZCİLERE ve İTHALÂTÇILARA H AN& E A riSCH E DİZEL MOTORLARI 60 dan 600 Beygire kadar Sipariş ve Pro-Forma için müracaat:Fikret Bayrakdaroğlu ve Şki.TEL:JJgJÎI REKLÂMCILIK 186 635
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1962
  • I Mm som Eftü u0c\r f MEHH&MET Oilf NEBEK-A?İRE* 0Îİİ MuAVİl£.NİH KE^tK kAmniA Km!L_A Ti L TURHAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1962
  • Şair Tevfik Fikret'in şiirlerini hepimiz biliriz.Fakat onun yaptığı nefis tabloları kaçımız görmüşüzdür?Bu hafta tarihî bir vazife yapıyor:Şâir Tevfik Fikret'in kendi eli ile yaptığı 5 renkli bir duva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1962
  • EMİN FİLM'ln 3.şaheseri Üç Arkadaş ve Kül Kedisi'nden sonra)SONBAHAR YAPRAKLARI Bugün Suareden itibaren TAKSİM Sinemasında Bütün artistlerin iştirakiyle büyük gala ÇOLPAN İLHAN PERVİN PAR Alımet Tarık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1962
  • ZEYTİNBURNU DARICA ÇlMENTO'su İNŞAATA TESLİM 710 KURUŞ NEVZAT ÖZER Müessesesi 22 82 38 27 22 lî REKLAMCILIK 164 626
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1962
  • Kuduztehlil kişimüşaha Hergün kuduz iğnesi olan köylüler,inandıklarından kırlarda dolaşıyorlarcesinden83 deyealındı mikropların güneşte öldüğüne Üç kişiyi kuduz köpekler ısırdı DENİZLİ,ÖZEL Sarayköy'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1962
  • Avustralya'da ormanlar yanıyor MELBOURNE,AA.Melbourne'un doğu ve kuzey doğusunda üç gündenberi devam eden orman yangınını kontrol altına almak mümkün olmamıştır.Saatte 50 mil hızla esen rüzgârla körük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1962
  • Güney Kore'de yeni mahkûmiyet SEUL,A.P.İhtilâl Mahkemesi Savcılığı dün John M.Çang rejiminde yolsuzlukları sabit görülen iki emekli general iğin müebbet hapis cezası istemiştir.Savcı ayrıca,Çang hüküm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1962
  • KISA HABERLER İZMİR Belediyenin 34 milyon liralık gelirine karşılık 58 milyon gideri olduğu hesaplanmıştır.Bütçeyi denkleştirmek için hükümetten istenen 30 milyonluk yardım da gerçekleşmediğinden,bele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1962
  • ÇİMENTO ZE Y JINBURNU DA RİCA İNŞAATA TESLİM Y ÇlLINGlROGlU Ciball 192 Tel:211975-21 S!57 İLANCILIK 1403 642
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1962
  • Ege'de satılmamış 500 bin kilo tütün kaldı tZMIR,ÖZEL Ege ekici tütün piyasası hemen hemen kapanmış durumdadır.Elde 500 bin kilodan az tütün kalmıştır.Bu tütünlerin de bir iki gün içinde tüccara ve Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1962
  • Bir sığırtmaç,kaya altında kalıp öldü KONYA,ÖZEL Ermenek Varisçe bucağında 15 yayında Nebi Gündüz adındaki sığırtmaç «Katrantcpesi» mevkiinde koyun otlatırken yuvarlanan bir kaya parçasının altında ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1962
  • Amerikan B.Elçisinin raporu için Dışişlerinde tahkikat açıldı ANKARA,ÖZEL Amerikan Büyükelçisinin Başbakan İsmet tnönü ile yaptığı görüşmeden sonra hazırladığı gizli raporun gazetecilerin eline geçmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1962
  • Adıyamanlılar,tekstil fabrikası için bir miting yaptı ADIYAMAN,ÖZEL Halk dün bir miting yaparak Adıyaman tekstil fabrikası binasının okul haline getirilmek istenmesini protesto etmiştir.Hükümet binası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1962
  • 6000 Amerikan eri Avrupaya uçakla naklediliyor WASHtNGTON,AA.RADYO 6000 Amerikan piyade erini hava yolu ile Almanyaya nakledecek «Long Thnıst» harekâtı dün başlamıştır.Uçak la nakliyat pazartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1962
  • Suriye'de nümayiş yapanlar tevkif ediliyor ŞAM,A.P.A.A.Son üç gün içinde,üniversite ve Sendika çevrelerinde cereyan eden nümayişler üzerine,hükümet düzenin korunması için bâzı tedbirler almıştır.Bu ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1962
  • Lübnan'da tevkif Edilen 130 Türk Vapurla gelecek Dışişleri Bakanı bu Türklerin pasaportsuz olduğunu söyledi ANKARA,ÖZEL Dışişleri Bakanı Selim Sarper.Lübnan'da tevkif edilen 130 Türk'ün «İlk vapurla y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1962
  • Bir cinayetin 6 sanığı için savcı idam istedi ANTALYA,ÖZEL Şehrimiz Ağır Ceza mahkemesinde yargılanan 6 cinayet sanığı İçin savcı idam cezası istemiştir.6 kişi.kan davası yüzünden Ömer Şimşek adında b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1962
  • Meydan kavgasında 4 1 B H B kışı bıçaklandı Otobüs şirketleri arasındaki rekabet yüzünden çıkan kavga sonunda iki mütecaviz kaçtı BURSA,ÖZEL Şehir Santral garajında otobüs yazıhaneleri arasındaki reka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1962
  • YÂRIN KOK KOMURU ALACAKLAR 18 Ocak Perşembe günü kok kömürü alacak olan numaralar:İstanbul Deposu 170745 175638 Yenikapı Deposu 140121 145890 Bakırköy Deposu 131955 132974 Beyoğlu Deposu 128924 131585
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1962
  • o W,i AH &vz* DÜNKÜ gazetelerde garip bir zabıta vak'ası okudum:Beyoğlu'nda bir kaç külhanbeyi,lokanta işleten bir kadından haraç istemişler,kadın vermemiş.Vay sen misin haraç vermeyen?Lokantaya girm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.01.1962
  • TELEFON 7 42 10 SATILIK EMLAK AKSARAYDA iradı 2-1.00.0 net 240.000 Depo 44 11 17 DEVREN Sat.Manav Dükkânı.Teşvikiye Ömer Rüştü paşa Sok.7 0 ÜYE alınacaktır.Kartal Maltepcie Zırhlı Birlik Yapı Kooperat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1962
  • İstanbul Teke!Başmüdürlüğünden 1 Edirne,Kırklareli ve Tekirdağ illeriyle çevrili bölge dahilinde şişeli olarak yılda asgarî 197.500)litre muhtelif nevi idaremiz şaraplarının satışı,pazarlık suretiyle,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1962
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 inci sayfada santimi 25 T.L.Birinci sayfada başlık 200 T.L.Düğün,Nişan.Nikâh.Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 80 T.L.Küçük ilânlar kelime
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1962
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık 22 T.L.6 Aylık 40 T.L.Yıllık 75 T.L.Yabancı memleketler için âdi posta ile bu ücretlerin bir misli alınır.Uçak postası için tarife,kullanılacak pulun değerine göre değişir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1962
  • 4#J ^amur Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumi Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Magazin kısmından Mesul Müdür HAL1T KIVANÇ Spor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1962
  • HİCRİ Çarşamba RUMİ 1381 17 1377 Şaban OCAK Ocak 10 19 6 2 4 VAKİ T VASATÎ EZANİ Güneş 7 23 2.17 öğle 12.24 7 18 ikindi 14.52 9.48 Aksan 17.0R 12.00 1 Yatsı 18.42 1.37 İmsak 5.38 12.32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1962
  • EYvAW.V WAI_ÎWECÜAA Bİ-Zl'MtCı' VINE ^VÜtCıCABı^A.Ki İwE İÇEKÎ GİKOİ.HE^ r^gAP7 berbat ouou.v^l.'susa.BAK BENiMKıNrM O huyu m iç yotcTUfc.avsûk- ABiL-£tZINt ÇIKCaeiJZ.fff\tf~ B'KI Vıtı öl 4p.4AAA SEE-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1962
  • f^ AA4K.V ^*£^MEeSl ElZ İS ekkûba.NE v &ZAYACAĞ\f \VAPACAt S^?5AMA vaizdim ede:üaa k Mİ,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1962
  • KıRARSıN.wt=y.o süz.OM«AT.DÜŞÜP Bı'S.yecıfNiı' Y/â 1 İS^^JU^ J~S İH i SS5^ KUŞ ~I/V\LA_SI/VU AÇA-WAOI/V\BUZI-AMA YAPMIŞföfUsf#f*»JĞ^ 11-27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1962
  • ctm £At* •SIZIM ev/UEMsCEENti DUVDU DA 1_AK1W(Z.PAÇA.SÜZ OK'_JTıVS.İt2 BİZ.OE KÖVCEK e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1962
  • llll!lll!l!lli:ill!ll!li:RÜZGÂRLAR Balık ve Balıkçılığa Tesiri 6)İ SITKI ÜNER ZZ İlli IHIM İlli Çok kimse,acaba yarın hava nasıl olacak?diye E merak eder.Bu meyanda radyodan meteoroloji haber-lerini d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1962
  • YAZAN:Frank KİCHARD BU Emniyette Albayını.Denise'yl,vahanın Güney Batısındaki istihkâmlara gönderdim.Orada olabileceği kimsenin aklına gelmez.Kale komutanı kim?Benim en emin adamım Başçavuş Valter.Val
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.01.1962
  • İSÇİLER VERGİ ADALETİ İSTEDİ Baştarafı Birincide bozulmuş bulunmaktadır» demiştir.MECLİSTE TEMSİL MESELESİ Petrol Sendikası Başkanı Ziya Hepbir,işçilerin Mecliste yeteri kadar temsilcilerinin bulunmam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1962
  • Uyuşturucu madde alan kız öğrenciler artıyor Baştarajı Birincide eden Mediha Gezgin şunları söylemiştir «Düşen kadınlarla ve netinim kenarında dolaşan genç kızlarla bilhassa meşgul olan derneğimiz,ahl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1962
  • ADALET BAKANI Baştarajı Birincide Kanunumuzun içtimaî bünyemize uydurulmaya çalıştığını,icra ve iflâs Kanunlarının tâdil edileceğini açıklamış ve Anayasa Mahkemelerinin üçbuçuk nya kadar kurulması ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1962
  • 110 EMEKLİ SUBAY Baştarafı Birincide maktadır.Bu emekli subayların,zaman asımı dolayısiyle Danıştaya başvuramadıkları,Millet Meclisi kanaliyle haklarının iadesini istedikleri bildirilmektedir.Bir emek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1962
  • TARIM BAKANI Baştaralı Birincide sun ağırlığına dayanamamakta olduğunu belirten Bakan,sulu ziraatı teşvik,gübre ve modern âletler kullanmak suretiyle toprağın verimini arttırmak zorunda olduğumuzu bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1962
  • AVRUPA KONSEYİNDE;Baştarajı Birincide GÜLEK'İN KONUŞMASI Türk delegasyonu adına konuşan I Kasım Gülek,Türk ihtilâlinin verdiği j neticelerden gurur duyduğunu ifade ile şunları söylemiştir:«İhtilâli ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1962
  • ÜSKÜDAR İCRA MEMURLUĞUNDAN Gayrimenkul Satış İlânı 961/505 Ta.Hacizli olup 2004 sayılı icra iflâs kanunu hükümlerine göre paraya çevrilmesine karar verilen Üsküdarda Selâmi Ali mahallesinin yeni Bülbü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1962
  • Sanayicilerin Nazarı Dikkatine:ARADIĞINIZ PANELLERİ için sipariş kabulüne devam etmekteyiz TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Şişli.Büvükdere Caddesi 23.Tel.47 28 30.Telgraf:TARGAN-İst FAAL 358 627
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1962
  • TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN Bankamız Hisse Senetlerinin 25 inci hesap devresine ait kâr paylarından 26 numaralı kupon mukabili ödenen TL.10,20 29 Nisan 1962 akşamı zamanaşımına uğrayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1962
  • ll!l!lll!llll!llll!il!ğ I AMERİKANIN DIS I YARDIMI ARTIYOR ğ Baştarajı Birincide 4.897.000.000 dolarlık tahsisat isteyecektir.Bu şimdiki mâlî S S yıl için ayrılan talısisattan 640 M milyon dolar fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1962
  • Parti grupları zammın tehirini görüştü Bastarafı Birincide hir tasarısının kabul edilmesi tezini savunmuşlardır.Hatipler bütçenin bugünkü durumu karşısında zamların yapılmamasını istemişler ve yapıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1962
  • DOĞU'YA GİDEN VASITALARDA KAÇAK MERMİ ARANACAK Baştaraiı Birincide tebe kaçırılırken yakalanması cösterilmektedir.Baskın yapıldığı anda gemide bulunan 2 nci kaptan Vedat Kip,gemi nöbetçi zabiti Birol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1962
  • A.P.GRUBU FEVKALADE TOPLANTIYA ÇAĞRILDI Baştcırafv Birincide Ö Partinin belli bir politikası yoktur.Bu yüzden hâdiseler karcısında nasıl hareket edilmesi hususunda müşkülât çekilmektedir.WT% Hükümete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1962
  • "KOMÜNİZMİ SOSYAL ADALET DURDURUR,t Baştarajı Birincide Bskan gençler arasındaki karşılıklı ithamlarla ilgili suali cevaplandırırken bu açıklamayı yapan Feyzioğlu çöyle dt' am etmiştir:«Türkiye'de gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1962
  • KODAK MAMULÜDÜR EMNİYET EDEBİLİRSİNİZ Verî£ax FOTOKOPİ MAKİNESİ Türkiye distribütörü ı BU R t A B i R A'DERL E R v e Ş s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1962
  • HALKIMIZA MÜJDE KARTAL MARKA 36 ilâ 44 No.ya kadar eskimeyen Napoli tipi hotlar satışa arzedilmiştir.Meziyetleri:1 Üst derisi Avrupa'nın son icatlarından RELAKS KROKODİL Videladan 2 Altı yüzde yüz ham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1962
  • Bu Akşam 9.15 de EMEK SİNEMASINda f "t Yeni bir DANNY KAYE seyredeceksiniz.1958 ALBAY ve BEN Me and the Colonel)DANNY KAYE CURT JURGENS NİCOLE MAUREY BASIN 656)628
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1962
  • Tuvalet sabunu PİYANGOSU.Bu güzel havluyu büyük bir ihtimalle kazanabilirsinizjr Beğendiğiniz renkten 2 adet renkli ambalaj kağıdını meselâ 2 mavi veya 2 yeşil veya 2 pembe veyahut 2 beyaz)açık adresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1962
  • Kömür Nakliyatı Yaptırılacak 1962 senesi zarfında İstanbul'da Defterdar,Bakırköy ve Beykoz Marmara'da Gemlik,Hereke ve Bursa Merinos fabrikalarına tahsis olunacak Miktarı 25.000 ton olarak tahmin olun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1962
  • İTHALATÇI VE SANAYİCİLERİN NAZARI DİKKATİNE Amerika'nın en büyük fabrikalarından SNAP ON TOOLS CORP Mamulâtı yüksek kaliteli TORKOMETRELER,EL ÂLETLERİ,SPESYAL TAKIMLAR vs.İçin 131 numaralı Kota 82.02
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1962
  • Yeni bir otomobil almadan evvel Galerimizde mevcut otomobilleri görmeniz sizlere en İyi imkânları Bağlıyacaktır.Almak veya satmak istediğiniz yeni ve az kullanılmış otomobiller için müracaat ediniz.Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1962
  • DARÜŞŞAFAKA BUGÜN GELİYOR Baştarajı Altıncıda vasi kızlar basketbol kupasında,İstanbul üniversitesini eleyen Yugoslav birincisi Radniçki takımı dün Belgrad'a gitmiştir.Radniçki idarecileri.Temmuz ayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1962
  • KİMYA YÜKSEK MÜHENDİSİ ARANIYOR istanbul banliyösü dahilinde BİR SINA!ŞİRKETİN Fabrikalarının faal hizmetlerinde istihdam edilmek üzere KİMYA MÜHENDİSLERİNE ihtiyaç vardır.Taliplerin kimya mühendisliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1962
  • MİLLÎ LİG MAÇLARI TEHLİKEYE GİRDİ t Baştarajı Altıncıda ye kupası için imkânlar arıyor.Bunu bir an evvel bağlatmanın tam zamanıdır.demiştir.APAK,KULÜPLERE YARDIM İÇİN TEŞEBBÜSE GEÇTİ İZMİR,ÖZEL Futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1962
  • HEAL MADRİD'E 2 SAATTE 10 MİLYON T.L.TOPLANDI Baştarajı Altıncıda HERBERGER ŞİLİ'DE Dünya Kupası finallerine girmeye hak kazanan Alman milli takımının antrenörü Herbcrger,Şili'ye gitmiştir.Antrenör,Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1962
  • BELGİN DORUK GÖKSEL ARSOY çiftinin beyaz perdede yarattıkları en büyük aşk hikâyesi Prodüksiyon:ERMAN FİLM Bugün matinelerden itibaren LÜKS İNCİı Çar5*apı ŞIK Şehzadebaşı FERAH Eskişehir ASRÎ ile LÂLE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.01.1962
  • Millî Lig maçları tehlikeye Yüzde 15'lerin iade edilmemesi karart kulüplerde telâş yarattı.İlgaz "G.Saray'ı şampiyon ilân edip yeni bir lurnua yapmaktan başka çare yok,dedi Mithatpasa stadını ışıkland
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1962
  • f H Ar rom Rfirfıı'lıı lıvIİClUy PUHU İÜ f ât Inter antrenörü,bu hafta yapılacak ve şampiyonluğa tesir edecek Fiorentina maçı için endişeli.Can iyileşiyor alcio'yo göre Melin'in şaşırtıcı bir oyunu va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1962
  • KISA HABERLER OKULSPOB yurtları voleybol,basketbol ve futbol maçları bugün muhtelif salon ve sahalarda yapılacaktır.KADIKOYSPOR kulübü kongresi yapılmış ve reisliğe Necdet Müstecaph getirilmiştir.İdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1962
  • MAHALLÎ LİGDE SON PUAN DURUMU Takımlar OGBMAYPKp B.Spor 11 9 B.Beyi 11 5 Taksim 11 6 Hasköy 11 fi Eyüp 11 5 Galata 11 4 Sarıyer 11 4 Y.K.Em.11 3 Adalet 11 2 Süleyma.11 1 D.Paşa 11 2 Anadolu 11 0 1 1 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1962
  • Mahallî Ligde 1devre sona erdi Beyogluspor 19 puanla lider.Sonuncu Anadolu.Oynanan 66 müsabakada ceman 165 gol atıldı Hayri DÜNDAR 1961 62 sezonu mahallî liginin ilk devresi geçen hafta sona ermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1962
  • Dünyanın en zengin ve en itibarlı kulübü Eeal Madrid ve onun milyoner futbolcuları son defa kazandıkları İspanya ligi Kupası ile beraber.Real Madrid' 10 Milyon T.L.SÜLEYMAN ŞALOM MADRİD'den yazıyor DÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1962
  • Ogün 15 gm cez^t,KaragümrükSü Ali affedildi ANKARA,ÖZEL Dün topladan Merkez Ceza Heyeti.Fenerbahçe Karagümrük maçında hakem tarafından oyundan ihraç edilen Karagümrüklü K.Aliye hiç bir ceza vermemişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1962
  • Ordu Takımı,PTT ile 0-0 berabere kaldı ANKARA,ÖZEL Dünya Ordulararası futbol şampiyonası eleme maçlarına hazırlanan Ordu takımı namzetleri dün PTT ile yaptıkları hazırlık maçında 0-0 berabere kalmışla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1962
  • Cihat Arman Yesüdirek 3 Antrenörü CİHAT Arman Yeşilnirek Kulübüne antrenör olmuştur.Eski millf'takım ve Fenerbahçe kalecisi Aı-man Yeşildirek kulübü İdarecilerinin dün yaptığı antrenörlük teklifini ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1962
  • ww-iijmjli.ty.x• W-V ı.W.v h;W!i(W!|W WWJM *ü Fenerbahçe profesyonel takımı dün haftanın ilk çalışmasını kendi stadında yapmıştır.Resimde,antrenör Necdet Erdem f'.ıthnlcıılnrn nefos arıcı hareketler y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1962
  • G.Saray kongresine beş ekiple geleceği bildirilen Üyeler bugün toplanacak.En kuvvetli namzet Çobanlı.İktidarın namzedi Ulvi Yenal'ın koalisyon teklifi reddedildi GALATASARAY'da muhalefet grubu,Başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1962
  • Hapoel ile revanş 27 Ocak'ia.Basketbol liginde haftanın maçı:Modaspor D,Şafaka AVRUPA Şampiyon Kulüpler Kupasının ikinci tur ilk maçında Hapoel'e 69 65 mağlûp olan Darüşşafaka basketbol takımı bu saba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1962
  • SPOR-TOTO'DA 12 BİLEN 92 KiŞi VAR ANKARA,ÖZEL Spor-Toto'nun yirmi birinci haftasına ait değerlendirme,isabet sayısı çok yüksek olduğundan dün de belli olmamıştır.Dünkü değerlendirmeden sonra elde edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor