Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.01.1962
  • Moskova Elcimiz İnönü ile Görüştü Ruslar NATO'ya bağlılığımız dolayısıyla Türkiyeli tehdit ediyor ANKARA,ÖZEL MOSKOVA Büyük Elçimiz Fahri Korutürk,dün Başbakan inönü'yü ziyaret etmiş ve kendisiyle 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1962
  • DURUM illiİğH ^Tj il KENNEDY'nin GERÇEKÇİ I POLİTİKASI jfj "TjT ENNEDY Cumhurbaşkanlığına seçildiği gündenberi katı bir j| f\liberalist,fanatik bir muhafazakâr olmadığını,herşeyi ille Amerikan standar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1962
  • Bâzı A.P.ve Y.T.P.Iiler müşterek lider arıyorlar ANKARA,ÖZEL Y.T.P.Grup Başkan Vekilliğinden istifa eden Cevat Onder'e göre.A.P.ve Y.T.P.Gruplarının «bir çatı altında birleşmesi için» bir lider aranma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1962
  • A.P.ve C.H.P.Oruplan karma toplantı yapacak Bakanlar Kurulu,Koalisyonun yürümesi kin parti grupları arasında sıkı bir işbirliği yapılmasını kararlaştırdı,inönü de radyoda konuşacak ANKARA,ÖZEL BAKANLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1962
  • m ÇAKIRBEYLI ÇİFTLİĞİ İÇİN TOPLANAN PARALAR DOGU'YA GÖNDERİLMELİDİR mm ACUKTAH ÖLEN VATA.MDA5LARA VAW {M KAMPANAM ü ı ÇAKIR^r/U çiFTlifiNlN MİiyOMEg.SAHÎPIEHÎKE tADEtf T^N KAMPANYA MİLLİYETÇİLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1962
  • Yoksa yürümüyor mu?Milletvekilleri bir takım sorular sorup duruyorlar ya,biz de onlardan heves ettik:Hani vaktiyle 900.000 liraya «DEVRİM» diye bir çift yerli araba yapmıştık da bunlardan birini Sayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1962
  • Vahşi bir dekor içinde çılgınca bîr askın romanı!p-tp—1 Vahşi AsK m v ŞAHESER ROMANLAR Z2?Yazan:m GÜVEN SINCLAIR IEWIS «nsmde çi^f.Y a v ı n evi Cılth 12,5 L.İLANCILIK 983 456
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1962
  • Beşiklaşla diiıı vuku bulan kazada Barbaros heykeline çarpan taksi görülüyorkazâ daha oldu Ayni yerde bir hatta içinde vuKûbulan üçüncü Jtazâda 3 kişi yaralandı.Beş kazâ daha oldu Yol kenarında tamir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1962
  • Peru'yu yeni bir Çığ tehdit ediyor LİMA,RADYO Ikl veya dört bin kişinin ölümü "İle sonuçlanan çığ felâketinin tekrarından korkulmaktadır.And dağlarının en yüksek tepesi olan Huascaran'ın yamaçlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1962
  • Timbergen "Dış yardım almanız şarttır,eliyor ANKARA,ÖZEL Devlet Plânlama Teşkilâtı Başmüşavlri Profesör Timbergen,dün «Kalkmmamzı sağhyacak yatırımlar İçin dış yardım alamadığınız takdirde hazırlanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1962
  • Tasarı,CH.P.Milletvekilleri komisyonu ierk etliğinden oylanamadı ANKARA,ÖZEL M,EMUR maaşlarına yapılacak fc 15 zammı bir yıl geri bırakan hükümet tasarısı,1 Şubata kadar kanunlaşamazsa,memurlar maaşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1962
  • mmm.wmmm\mwm\i\MV\Kara,Deniz ve Hava Harh Akademilerine mensup subaylar İzmir'deki Atatürk Anıtına çelenk koyarlarken.Bir haita evvel "Ai„ dövizlerinin bırakıldığı Atatürk anıtına 80 tzmir'e giden Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1962
  • Gümüşpala Af isteyen Dövizleri indirtip Konuştu A.P.Genel Başkanı af isteyenlere «Böyle bağırırsanız durum değişir» dedi AYDİN,ORHAN İLHAN bildiriyor GENEL Başkanı Ragıp Gümüşpala,Aydın'ın 8 ilçesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1962
  • Ankaraya giden yüksek tahsil gençliği temsilcilerinden biri İnöntin elini öpüyor Gürsel ve İnönü dün gençlere öğül Yerdi Başkan,gençlere paıtileı üstü olmalannı tavsiye etti.Başbakan da hükümete inanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1962
  • «mm,geri b,raka„ lasar,onbe* alınamayacağından zam yürürlüğe girecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.01.1962
  • SİNİM U*Çt\Jean Gabin ve Brigitte Bardot «Talihsiz Kız» da TALİHSİZ KIZ «En Cas de Malheur» Rejisör Cluade-Autant Lara idaresinde çevrilmiş bir Fransız ttalyan ortak prodüksiyonu.Oynayanlar:Brigitte B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1962
  • M mâ HmMBİ ¦sa Bu akşamdan itibaren her akşam KAZABLANKA'da SEVİM TÂNÜREK Muazzam programa ilâveten Tel:44 62 12 44 38 33 Sahne Dekoratörü:M.Kemal Hdız REKLÂMCILIK 134 481
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1962
  • w OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bugün,muhitinizdeki insanlara karşı biraz diplomatça davranırsanız sizin için iyi olur.KOVA BURCU £21 Ocak 19 Şubat] İnsanlara fazla güveniyorsunuz.Ufak bir «Belki» p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1962
  • BL BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 12)DAKİKADIR.1 2 3 4 5 6 7 8 9)0 tanbul'un eski adlarından bir tanesi.2 Yayma duyurma;Bir işte sonuna ka-1 dar devam kararındaki kat'iyet.3 Ağırbaşlılık;Tersi 2 öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1962
  • Bu akşamdan itibaren her akşam ŞAHANE KADIN SEV Muazzam programa ilâveten.Gazinomuzda çift porsiyon yoktur.Lokanta fiatına yemek Bedava program.Yemeklerde bira yalnız O liradır.Her Pazar aile matinesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1962
  • ÖLÜM Sevgili babamız,Eski Muhariplerden 1299 doğumlu Emekli Albay Muhittin ÖZSU 12 Ocak 19C2 Cuma sabahı saat 7,30 da bizleri derin acılara garkederek Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 13 Ocak 196
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1962
  • AZETECİ,Başbakantr.4 lıU merdivenlerinden yuvarlanır gibi indi.Ve aşağıda bekleyen arkadaşlarına:bakanlar Kurulunda Bakanlar ne yapıyorlar biliyor musunuz?diye sordu.Sonra biraz bekledikten sonra ilâv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1962
  • Kumlardaki damgalarla vatandaş aldatılıyor Piyasada satılan kumaşların büyük bir kısmının damgasız,isimsiz ve cümuzsuz olduğu bildirilmektedir.Sun'î ipek karışık kumaşlara yüzde yüz ipek,viskon karışı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1962
  • BELEDİYE NİZAMLARI TATBİK EDİLMİYOR Eminönünde dün sabah yapılan umumi Belediye kontrolunda 755 esnaftan ancak 194'ünün Belediye nizamlarına uyduğu görülmüştür.Geriye kalan esnafın 169'undan 14G0 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1962
  • Bu şamataya sebep ne?PALAVRALARI,tepinmeleri,vatanperverlik gösterilerini ve Debreli Hasan piştovuyla patlatılan kuru sıkı ithamları bir tarafa bırakalım ve medenî insanlar gibi aklımızı başımızın içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1962
  • Fotoğraf haberleri bülteni isteyen herkese,fotoğrafla alâkalı amatör ve profesyonellere Tamamen PARASIZ gönderilir.Bültende herkesin istifade edeceği çeşitli yazılar:siyalı beyaz,renkli fotoğrafçılık,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1962
  • KENT OYUNCULARI Karaca Tiyatroda AŞK EFSANESİ Son 15 Temsil İLÂNCILIK 1289 459
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1962
  • LEZİZ KURTKAYA BADEMLİOGLU)ve ŞEVKİ KURTKAYA Nikahlandılar.12/1/1962 Bursa MİLLİYET 487
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1962
  • ÜLKER BAYKUL ile ALİ VURUR Nişanlandılar.•1/1/1962 İstanbul MİLLİYET 472
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1962
  • i ıııı.TEŞEKKÜR Çok kıymetli büyüğümüz HASAN ERMAN'ın bizleri büyük acılara sarkeden ölümü dolayısiyle.cenazede bjzzat bulunan,telefon,telgraf ve ziyaretleriyle acımıza iştirak eden bütün Adapazarhlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1962
  • IIHIIIWMIIWIII IH—HİM ACI BİR KAYİP Suat Baraz ve Rasih Baraz'ın kızı,Mark Grinsten'in refikası,Arslan,lsniet ve Bala SaTıyurtlunun annesi,Maiike El Daleh ve Fahire Eldenı'ln kız kardeşi,Murad El Dale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1962
  • ununu İSTANBUL ğ 7.27 Açılış ve program 7.30 Sabah plâkları 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Oyun havaları 8.30 Sabah konseri 9.00 Ka-E panış.E 1157 Açılış ve program 12.00 Şarkılar 12.30 Küçük orkes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1962
  • r-M I SİNEMALAR I 'v_J BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)Siyah Örfe R.F.2halta)EMEK Tel:44 84 39)Talihsiz Kız B.Bardot F.2.hafta)İNCİ Tel:48 45 95)Naylon Leylâ N.Koksal.KONAK Tel:482606)Şımarık Kız K.Kendall R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.01.1962
  • RÖPORTAJ MELİH ERİNÇ W Elifi HOLLY\V0OD'un en zengin şahısları kimlerdir?Bu,sinema başkentine ait merak edilen hususların başında gelir.Ancak,hemen bir ayırım yapmak ve bu zenginleri iki kısımda sıral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1962
  • Zeytinhurnu ve Darıca Çimento'su İnşaata teslim 720 KURUŞ Tel:22 82 38 27 22 19 İLÂNCHJK 1315 490
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1962
  • GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Talibi çıkmadığı için ihalesi yapılamıyan bronz doğrama işinin eksiltmesi 18/Ocak/1962 Perşembe günü saat 11.30 da istanbul Okullar Saymanlığında yapılacaktır.1)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1962
  • LÜKS KUNDURA VE,ÇANTA MAĞAZASI AÇİLDİ ULUS İŞ HANI-ANKARA İLÂNCILIK 1319 40$
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1962
  • WHWA"*niL ai)rw7i$o !}w mm İo5wiW|îJV ffMMO W$ N3135 NVd »Kİ onaK müoa 7V0M lflW la^^^iiiiipiiiipraNVDinaav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1962
  • ANADOLU BANKASI A.Ş.SERMAYESİ:45.000 000 T.L.1962 İKRAMİYE PLÂNI 1.0 o 0.0 6 o TL ilk çekiliş 5 MAYIS 1 9 62 4 APARTMAN DAİRESİ,ÇEŞİTLİ PARA İKRAMİYELERİ CEM'AN 300.000 TLü MART AKŞAMINA KADAR HESAP A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1962
  • BUGÜN ÇIKAN PAZAR'ın 277.Sayısında jc İki güzel fantazi Altı resimli roman Hanımlarla basbaşa Müzik Klübü Kadınlar neler beklerler Doğulu bir güzel Garip ama gerçek Ölümle kumar oynadılar v.s.PAZAR he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1962
  • Büyük Şiir Antolojisinin 4.cü kitabı ŞİİRİMİZDE AYRILIK çıktı.Ümit Yaşar Yayınlan Genel Dağıtım:PJK.1275 İstanbul MİLLİYET 486
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1962
  • SİTE SİNEMASI Holünde CAFETERIA STOP Kokteyl ve Aperitif LÜKS SALONU AÇILDI En nezih salon.En temiz servis.En rahat koltuklar.Evlere.Nisan.Düğün,Kokteyl partiler müessese tarafından yapılır.Telefon:47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1962
  • KADIKÛYLULER,LÜTFEN DİKKAT!Yegâne Nezih Eğlence Lokaliniz,Feneryolu SİTE PAVYON da Rockn' Roll Kral ve Kraliçesi PLANETLER Düo Nuray Nuri ı Dans Orkestrası Pergembe Cuma Cumartesi Pazar Tel:36 90 24 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1962
  • KENT OYUNCULARI Karaca Tiyatroda APTAL KIZ 75.Temsil İLÂNCILIK 1288 457
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1962
  • YARIN KOK KÖMÜRÜ ALACAKLAR 15 Ocak Pazartesi günü kok kömürü alacak olan numaralar:İstanbul Deposu 154032 158458 Yenikapı Deposu 132961 134830 Bakırköy Deposu 117559 118869 Beyoğlu Deposu 119416 12291
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1962
  • Gaziantep'te bir esrar imalâthanesi basıldı GAZİANTEP,ÖZEL Polis şehrimizde geniş çapta faaliyet gösteren bir esrar imalathanesini meydana çıkarmıştır.Bostancı mahallesinde oturan Cebbar Kıyamlı,esrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1962
  • Sivas'ta 20 bin işçi bir miting yapacak SİVAS,ÖZEL Toplu sözleşme ve grev isteklerini duyurmak için işçiler Sivas'ta 4 Şubatta büyük bir miting yapmayı kararlaştırmışlardır.Mitinge 20 binden fazla isç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1962
  • Suriye'de kapatılan gazeteler çıkabilecek ŞAM,A.A.1958 yılında B.A.C.Cumhurbaşkanı Nasır tarafından kapatılan Suriye gazete ve dergilerinin yeniden çıkabilmesini sağlıyacak bir kanun tasarısı Kurucu M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1962
  • Çombe'ye göre,çarpışmalarda en az 1000 Katangalı ölmüş EUZABETHVİLLE,AA.Katanga Başbakanı Çombe,Merkezi Kongo hükümetine mensup birliklerin Batı Katanga'da 1000 kişiyi öldürdüklerini İddia etmiştir.Ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1962
  • Sorgu Yargıçlığının Lağvı istendi M.Alî Arıkan,sorgu yargıçlığının,işleri sürüncemede bıraktığını ileri sürüyor ANKARA,ÖZEL Meclis Başkanlığına verilen bir kanım teklifiyle «Sorgu yargıçlığının lâğved
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1962
  • Yarıda kalan 600 odalı otel tamamlanacak İZMİR,ÖZEL Emekli Sandığının yarıda kalan 10 katlı 600 yataklı büyük otelin inşaatına yakında başlanacaktır.İnşaatı üzerine alan Alman firması,Almanyada bloke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1962
  • istanbullu bir aktör,bakkaldan para çaldı ANTALYA,ÖZEL tstanbuldakl bir tiyatronun oyuncularından olan Ali Altan adındaki şahıs,Alanyada bir bakkalın çekmecesinden 2200 lira çalmışür.Kalkan bucağına t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1962
  • Nal canın yongasıdır YAZIHANESİ matbaanın civarında olması itibariyle komşu sayılan bir avukat okuyucumdan aldığım mektubu üslû-bundaki samimiyet ve anlatıştaki tabiîlik bakımından ay-i nen sütunuma g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.01.1962
  • 3EVEZEU 3ı" S ıRAK—ŞulSL.1-dRl OlŞARl ÇılCAÇTALJM.iQSESAUIMS,R^D:QQayDUT SİLAHINA SAfZtUS.F&KAT C/'S-4T/c OAvfZANis*.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1962
  • OıVENÎ MEREDEN 0UUACA,SIZ—AĞAÇ OLSAYDI KOPARı^.¦ARAF Dik.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1962
  • ALİAtfUK Ati BfY Bu AKSUVA ablana î2l oiv/iç teklif epf7:f söv\0i/V\"TİP.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1962
  • Hicri Cumartesi Rumî 1381 13 1377 Şaban OCAK Aralık 6 19 6 2 31 VAKİT VASATİ EZANİ Güne» 7.24 2.23 öğle 12.22 7.21 İkindi 14.48 9.46 Aksan 17.02 12.00 Yam 18.38 1.37 İmsak 5.38 1238
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1962
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 inci sayfada santimi 25 T.L.Birinci sayfada baslık.200 T.L.Düğün.Nisan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 80 T.L.Küçük İlânlar kelime
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1962
  • Milliıeefi m W Milliyet Gazetecilik A.Ş.adın;mr Sahibi:ercÜMENT KARACAN m Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Magazin kısmından Mesul Müdür HAL1T KI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1962
  • İNŞAAT İLÂNI YEŞİLKÖY HAVACILAR MESKEN YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN 1 Floryada inşa edilmekte olan Kooperatifimiz evlerinin kaba kısım ikmal inşaatı işçilikleri kapalı zarfla ihale edilecektir.2 İş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1962
  • BAYINDIRLIK BAKANLIĞI Edirne DSİ.XI.Bölge Müdürlüğünden Torna Tezgâhı ve Hidrolik Pres Satın Alınacaktır.1 Bir adet,punta açıklığı 1,5 m.Üniversal Torna Tezgâhı ile bir adet,50 ilâ 60 ton kapasiteli v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1962
  • ILIPS Bütün dünyanın hizmetinde bu akşam saat 22 de İstanbul radyosunda W» taHdim eden program ORHAN BORAN RENK REKLAM 75 464
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1962
  • İlİi;İ:İtİİİ:fol Ml(E iUin v OOBOOOCpppBa L' OEMEK 3»'zu(&o.L-is yAtCAATlt. ıj/e Şu oepvA wa.KiK^.TEM' 3ÜZB_BifS.iş yAKA\A~ Sl^KE ORT-ÛDA GOKüNMEAAEL.1.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1962
  • ıppktıifüş SATILIK EMLÂK YEŞİL YURTTA Yapı Tasaruflulara Katlar Turhan 73 86 09.YEŞİLYURTTA Villâ Turhan 73 86 09.YEŞİLYURTTA Deniz manzaralı Arsalar,Turhan 73 86 09.MAÇKA Taşlıkta arsa 650.000 Turhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1962
  • I BÜLENT^ TARCAN j Mükemmel bir virtüöz olusuna hiç kimsenin itiraz S edemiyeceği Petrossian interprete)olarak virtüozlu-Ej ğuna denk düşen bir seviyeye tok defa ulaşamıyor.Ej Ej Büyük bir sonarite,aş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1962
  • 3 Yazan:Frank KİCHARD W Sizden bir akıl danışabilir miyim Albayım?Buyurun.Paul Moulin cebinden katlanmış bir kâğıt çıkardı:Nöbetçi er bana gece şu telgrafı verdi.Kâğıdı Albaya uzattı:Denise'yl heyecan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.01.1962
  • Haydutlardan 2'si çiftliği çember altına alan jandarmalar tarafından yakalandı,üçü kaçtı İSKENDERUN,ÖZEL Kırıkhan ilçesindeki Karamehmetli Çiftliği dün sabaha karşı beş silâhlı tarafından soyulmak ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1962
  • Toplantı ve gösteri yürüyüşleri tasarısı Meclise sevkedildi ANKARA,ÖZEL Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanun tasarısı Bakanlar Kurulunda kabul edilmiş ve dün Meclise sevkedilmiştir Yeni Anayasanın ru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1962
  • 400 sendika lideri Ankarada toplanıyor ANKARA,ÖZEL Pazartesi günü 400 sendika lideri Ankarada toplanacak ve işçi meseleleri ele alınacaktır.Türk-îş Konfederasyonu TÛrklye mümessiller heyeti» adiyle ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1962
  • Devlet Bakacı,açlık böSpsine gidiyor ANKARA,ÖZEL Devlet Bakanı Turhan Feyzioğlu bugün Doğu açlık bölgesine gidecektir.Feyzioğluna bu gezisinde uzmanlardan kurulu bir heyet de katılacaktır.ORDU'NUN YAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1962
  • Sayar,komünizm hakkında bir beyanat vermemiş Bayar'ın komünizm hakkında bir beyanat vermediği dün avukatı Gültekin Başak tarafından açıklanmıştır.Yassıada'da Bayan savunan Gültekin Başak açıklamasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1962
  • M.Kemal Derneğinin iik defa Başkanı değişti Mustafa Kemal Derneği kurulduğu gündenberi ilk defa Başkan değiştirmiştir.Genel Kurul toplantısında Muhtar Kumral yerine başkan seçilen Yaşar Ozdemir,dün id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1962
  • BARBAROS'ÇA BİR KAZA DAHA OLDU t Baştarajı Birincide BÜYÜK ÇEKMECE'de Büyükçekmece Köprüsü üzerinde Dir otobüsü geçmeye çalışan Fethi Kesklner idaresindeki 99219 plâka sayılı otobüs karşıdan gelen Lef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1962
  • I Futbolda asrın maçı j gerçekleşiyor Baştarafı Altıncıda 1 E elenmesi için iki ayrı takıma yenil-E mesi lâzım gelecek.0 Moskovada çıkan haftalık î «Futbol» dergisinin yaptığı bir an-E E kete verdikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1962
  • Darüşşafaka bugün Hapoel ile oynuyor Baştarafı Altıncıda zandıkları takdirde kendilerine üçüncü tur yolunu açacaktır.DARÜŞŞAFAKA DÜN ÇALIŞTI Darüşşafakalı basketbolcular dün müsabakanın yapılacağı 5 b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1962
  • MOSKOVA ELÇİMİZ İNÖNÜ İLE GÖRÜŞTÜ t Baştarafı Birincide lığımız ve NATO ittifakı içinde olmamızdır» demiştir.Gazeteciler NATO'ya bağlılığımızın Rusya ile ihtilâfa sebep olup olmadıjt m sormuşlar Büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1962
  • ATATÜRK ANITINA 80 SUBAY ÇELENK KOYDU t Baştarajı Birincide öğrencilerini tebrik ederek kendilerine teşekkür etmiştir.Anıtın önündeki törende Deniz Komutanlığı bandosu İle bir kıt'a hazır bulunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1962
  • Bir yorgancı,metresini yaralayıp intihar etti ANKARA.ÖZEL Kemal Unver adında bir yorgancı metresi Neriman Şanlıyı tabanca ile şakağından vurduktan sonra intihar etmiştir.Neriman Şanlı koma halinde has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1962
  • Gümüşpala,af isteyen dövizleri indirtip konuştu Baştarafı Birincide Gümüşpala'ya Vilâyet olmak istediklerini bildirmişlerdir.DÖVİZLERİ İNDİRTTİ Nazilli'den sonra Bozdoğan'a giden AP Genel Başkanı bura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1962
  • Bâzı A.P.ve Y.T.P.'lüer müşterek lider arıyorlar t Baştarafı Birincide Memlekette lider buhranı var.Lider de kolay yetişmiyor.diyen Önder henüz bu lideri aramakta olduklarını bildirmiştir.Genel Başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1962
  • Timbergen "Dış yardım almanız şarttır,diyor t Baştarajı Birincide ettiğini söylemiş ve göyle devam etmiştir:«Ancak,bıı mümkün olmazsa,kendi imkânlarınızla hareket etmeniz,masraflarınızı son derece aza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1962
  • A.P.ve C.H.P.Grupları karma toplantı yapacak t Baştarajı Birincide yonun mutlaka yürümesi gerektiğine işaret etmişler ve «Koalisyon sallanmakta,fakat sallana sallana da olsa düşmeden yürüyecek» demişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1962
  • Bir A.P.milletvekili,Ataklı hakkında takibat istedi ANKARA,ÖZEL A.P.Samsun milletvekili Osman Şahinoğlu.tabii Senatör Mucip Ataklının «af için çalışanlar'a çatan» konuşmasında suç olduğunu ileri sürmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1962
  • GÜRSEL ve İNÖNÜ DÜN GENÇLERE ÖĞÜT VERDİ t Baştarajı Birincide mar edilmesinin mümkün buiunduğuuu» bu bakımdan seneliğin her konuda uyanık olması icabettlğmi bildirmiştir.GÜCÜNÜZÜ BOŞA HARCAMAYIN Gürse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1962
  • PERU'YU YENİ BİR ÇİĞ TEHDİT EDİYOR t Baştaraft Birincide kadar taş,toprak,buz ve çamur düştüğü sanılmaktadır.Felâket sırasında bu İki köyde tek bir canlı kalmamış kısmen zarar gören 7 köyde ise tek tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1962
  • emurlara zam Baştarafı Birincide dirde tasarı oylanacak ve zammın geri bırakılması veya bırakılmaması yolundaki nihaî şekil Millet Meclisine sevkedilecektir.A.P.Y.T.P.ve C.K.M.P.grupları,memur maaşlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1962
  • ELİM BİR KAYIP Eski Kâdirî Meşaylhinden ve Üsküp eşrafından Cerrahpasah CEMAL KONUK Hakkın rahmetine kavuşmuş olup.mübarek naaşları 13 Ocak 1962 Cumartesi günü öğle namazını müteakip Aksaray Valde Cam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1962
  • DİŞ TABİBİ SAMİ BERAHA Beyoğlu,Altıncı Daire Müellif Cad.Belis Apt.No.14/2 de her gün hastalarını kabul eder.Telefon 44 64 94 MİLLİYET 475
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1962
  • VOLKSWAGEN KAMYONET SATILACAK Bir adet 1960 modeli Volkswagen kamyoneti 30.1.1962 tarihinde saat 14.00 de Alpullu Pancar Kooperatifi Müdürlüğünde açık arttırma ile satılacaktır.Almak isteyenlerin 1500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1962
  • yaz kış mukaveleli DEĞİŞMEZ FİATLA ENTO TESLİMATI NEVZAT ÖZER MÜESSESESİ Unkapanı İş Bankası arkası Tel:272219-22 8238 İLÂNCILIK 1316 491
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1962
  • EGE Üniversitesi Rektörlüğünden 1 Fen Fakültesi ek pavyon inşaatının 1 inci kısmı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Bu işin tahmini keşif bedeli 49999.92 lira olup geçici teminatı 3750.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1962
  • ÂYİNİ RUHANİ Çok ani v£-İnanılmaz vefatı ile bizleri pertşan~eden ailemizin müstesna varlığı çalışkanlık vefazilet timsali değerli insan sevgili eşim ve biricik babamız Tercüman Rehber ve Kadıköyün se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1962
  • Sümerâank Satış Mağazalarında Pamuklu Yünlü Kumaşlar ¦•mitteki t i/Sfûr?Hal/fon D'afieme ve Perc/e/kler Sümer£ an/{z Fabflko^amûlleri ve Sankûctİtk işleriyle l/alkın Hizmetindedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1962
  • SATILIK DAİRELER 1 Sayın müşterilerinin alâka ve teveccühleri ile yüzlerce aileyi meskene kavuşturan KAYA KARDEŞLER İNŞAAT KoU.Şti.nin şehrin en mutena semti Aksaray Fmdıkzâdede Site haline getirdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1962
  • SAYIN MÜŞTERİLERİMİZİN NAZARI DİKKATİNE A.ve H APÎKOGLU Kardeşlerin Kafiyen HALEFİ yoktur.Sucuk satm alırken bakkal ve mezecilerden Kayserili A.ve H.IPİKOGLU Kardeşler Yazısına dikkat ediniz.İmalâthan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1962
  • PRESE LÂSTİK BOT VE POSTAL ALINACAKTIR.ARMUTÇUK KÖMÜR İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Müessesemizce kapalı zarfla alınacak 3500 çift prese lâstik bot ile 300 çift postalın eksiltmesi 19.Ocak.1962 C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1962
  • Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğünden Şartname ve mukavele projesi esasları dahilinde kapalı teklif almak suretiyle 3000 ÜÇBİN)ton demir veya çelik talaşı satm alınacaktır.Bu işin geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.01.1962
  • I Talimatname 1 I değiştirilecek 1 ğ1 Beden Terbiyesi Umum Mü-ŞJ dürlüğü,yürürlükte bulunan ta-EJ g llmatnameyi günün İhtiyaçlarını Eş karşılayacak ve tereddüde mahal Es B bırakmıyacak bir şekilde tâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1962
  • Millî en çetin 20 Nisan'da Romanya'da başlayacak Şampiyonada,Macaristan,ispanya ve Fransa ile karşılaşacağız GENÇ Millî Takımımız 1962 Avrupa Genç Millî Takımlar Şampiyonasının grup maçlarını Macarist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1962
  • APAK,İTALYA MAÇINDAN ÜMİTLİ Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak,evvelki gün Zürih'te çekilen Avrupa millî takımlar Kupası fikstüründe İtalyaya düşüşümüzü talihsizlikle vasıflandırmıştır.İtalya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1962
  • RADNiÇKi İLE I.U.S.K.BUGÜN KARŞILAŞIYOR Kızlar Basketbol Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupasının ilk turu İçin Yugoslav birincisi ile Türkiye birincisi IUSK takımları bu gece saat 21 de Spor Sarayında karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1962
  • ı i »1 "İki "ful İra Mithatpaşa Stadı ışıklandırma tesisatı ile uğraşan personel,pitonları dikebilmek için vinçlerin gelmesini beklemektedir.Resimde numaralı tribünlerin girij kapısı önüne dikilecek o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1962
  • KISA HABERLER TÜRKİYE Ferdi Boks Şampiyonası bugün ve yarın Ankara'da Maltepe Amerikan Spor Salonunda yapılacaktır.Bu şampiyonaya Ankara,Adana,Balıkesir,Bursa,Eskişehir,Erzurum,İçel,İzmir,İstanbul,Koc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1962
  • V@!£ybo!de G.Saray F.Bahçe oynuyor Galatasaray Fenerbahçe voleybol takımları bugün saat 18.15 de Spor Sarayında Teşvik Turnuasının finali oynıyacaktır.Ligde 3-0 Sarı Kırmızılıların galibiyetiyle sona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1962
  • Muhalefetin başkan adayı N.Çobanlı Galatasaray'da kongreye hazırlanan muhalefet başkanlık için Necdet Çobanlı'yı aday göstermek kararındadır.Grup sözcüleri,bugüne kadar kendileriyle temaslarda bulundu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1962
  • Darüşşafaka basketbol takımı bu gece Yafa'da 5000 kişilik açık hava sahasında llapuel ile karşılaşacaktır.Resimde DarUşşafakanın ilk beşi görülüyor.Avrupa Basketbol Kupasında 2.Tur:Darüşşafaka bugün H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1962
  • Basketbolde dev maç:G.Saray D.Harp Okulu Basketbol İlginin liderlik karşılaşması bugün saat 19.30 da Spor Sarayında Deniz Harp Okulu İle Galatasaray arasında yapılacaktır.Ligin ilk devresinde 9 sayı f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1962
  • Çalışal Reislikten Devlet Bakanı ökten'in başkanlığında yapılan toplantıyı terkeden Çalışal işim bitti,dedi ANKARA,ÖZEL D EVLET Bakanı Necnıi Ökten dün saat 14 te makamında Beden Terbiyesi Umuın Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1962
  • MAHALLÎ LİGİN İLK DEVRESİ YARIN BİTİYOR Mahallî profesyonel ligin ilk devresi yarın Şeref Stadında yapılacak üç karşılaşma ile sona erecektir.Hâlen lider durumda,bulunan Beyoğluspor,yarın saat 10 da T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1962
  • Gustav Sebeş "Peşte'de Türklere karşı Şili tertibiyle çıkacağız,dedi MACARİSTAN Futbol Federasyonu,16 Nisan 1962 tarihinde Budapeşte'de yapılacak revan?maçında milli takımımıza karşı Dünya Kupasına ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1962
  • ASKEBLEHİN DURUMU OYLAMADA Mecliste nisap temin edilemediğinden tasarımn kanunlaşması başka bir toplantıya kaldı ASKER sporcuların milli birinci ligde oynayabilmelerini temin için hazırlanmış ve Millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1962
  • İki kıf'ada Güney Amerika ve Avrupa karmalarının tesbitine başlandı.Brezilya 1961 senesinin en iyi Millî takımı olarak seçildi Güney Amerikanın Avrupa karmasındakl en büyük kozu Pele.FRANSIZ gazeteler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1962
  • HAZIR Hidegkuti,Çan'ın sakatlığının giderildiğini açıkladı.Palermo santrforu,antrenmanda attığı 2 golle takıma girdi ŞÜKRÜ GÜLESİN ROMA'dan bildiriyor FİORENTİNA'lı Can ve Palertno'lu Metin bu hafta t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1962
  • BUGÜN Siyah Beyazlılar Millî Lig lideri 4 astan mahrum sonuncuya karşı ESİKTAS SARAY-1239'd® başlay®€ak ilk Feriköy iddialt çıkıyor.Ankara ve İzmir'de ise müsabaka yok MİLLÎ lige bugün Mithatpaşa stad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor