Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.01.1962
  • BOZGUNCULARA KOMÜNİSTLERE VE GERİCİLERE Çinli'deki Atatürk'ün evinde yangın çıktığı gençlik çevrelerince geç saatlerde duyulmuştu.Evlerinden ve yurtlarından çıkan gençler,ellerinde bayrak ve Ata'nın r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1962
  • Gençlerin evvelki geceki protesto ürüj usunu balkonlarından takip edenler.Yangının kalorifer bacasından çıktığı sanılıyor.Müze 20 gün içinde ziyarete açılacak ATATÜRK İnkılâp Müzesinde evvelki geceki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1962
  • Gerici gazeteleri yakan gençler af aleyhinde olduklarını tekrarladılar a BİNLERCE genç,dün gericiler,komünistler ve yurtta huzuru bozanlara karşı «Son İhtar Mitingi» ni yapmıştır.Mitingde gençler,Atat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1962
  • HÂLÂ Mi?Gümüşpala,af üzerinde durulacağını söylemiş.Aman sakın,meşhur vecizemizi hatırlarsınız:Durmıyalım,düşeriz.C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1962
  • İnönü,Rusya'nın Yaptığı daveti Reddetti Başbakan bugün gazetecilerle sohbet toplantısı yapacak ANKARA,ÖZEL Başbakan İnönü önceki gün C.H.Pgrup toplantısında yaptığı açıklamada «Krusçev'in kendisini Ru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1962
  • 147'LERİN ŞARTSIZ DÖNMELERİ İSTENDİ ANKARA,ÖZEL Mili!Eğitim Komisyonu dün 147 1er konusunda Hükümet tasarısını beğenmemiş ve yeni bazı prensip kararları almıştır.Milli Eğitim Komisyonu,114 saylı kanun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1962
  • wm m&H,N5 9 W Saraçhanebaşı'nda toplanan binlerce genç,Atatürk'e ve Devrimlere bağlılıklarını belirttikten sonra bayrak ve Ata'ıun resimleri ile yürüyüşe geçmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1962
  • Senato Başkanı,huzurun ilk şartının iktisadî problemlerin halledilmesi olduğunu söyledi Suat Hayri Ürgüplü SENATO BAŞKANI SENATO Başkanı Suat Hayri Ürgüplü dün:«Kuvvetli bir sosyalizm memlekete fayda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1962
  • 1 TAHRİK DEVAM ETTİKÇE.i 7™7 ANATIK bir zümre,memleketi bilerek veya bilmeyerek r iyice karıştırmaktadır.27 Mayıs'ın yarattığı komplekslerle w şahlanan ihtiraslar son günlerde gem'i azıya almış durum-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1962
  • 55 ağa ile ilgile kanun ANKARA,ÖZEL tçişleri Komisyonu 55 Ağanın yererine dönmelerini sağlamak ürere C.H.P.C.K.M.P.ve Y.T.P.Milletvekilleri tarafından gerilen üç kanun tak-Iifini dün görüşmeye başlamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1962
  • GÜRSEL "BEYANATIMI TAHRİF ETTİLER,DEOi ANKARA,ÖZEL Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel dün Türkiye'nin bir hürriyet rejimi içinde olduğunu» söylemiş ve «Asıl mesele,lıalk çoğunluğunun nasıl düşündüğüne kulak v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1962
  • YTP daha aktif Poütîka güdecek ANKARA,ÖZEL Y.T.P.Meclis Grubu dün gürültülü bir oturum yapmış ve Bolu senatörü Sırrı Uzunhasanoğlu yaptığı konuşmada Genel Başkan Alican'ı sert bir dille tenkid etmiş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1962
  • MİLLİ GÜVENLİK KURULU Millî Güvenlik Yüksek Kurulu dün Başbakanlıkta,Cumhur Başkanı Gürsel'in başkanlığında toplanmıştır.Toplantıya Başbakan,ilgili Bakanlar ve Kuvvet Kumandanları katılmıştır.Resimde,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1962
  • A.P.lideri,affın yakında gerçekleşeceği yolunda Egelilere teminat verdi FETHİYE,ORHAN İLHAN bildiriyor A Jf% GENEL Başkanı Ragıp #"^İT Gümüşpala dün Ula.Döğüşbelen,Köyceğiz,Ortaca,Dalaman ve Gökçe'de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1962
  • Öğreten İŞ BULAN Ücreti taksitle alan DAKTİLO SEKRETER KURSLARI'nm Altıyol,Kuşdili Cad.No:8-10 Kat:4 de açıldı Meı-kez:Lâleli,Kemalpaşa Mah.Ağayokuşu Cad.No.14 Beyoğlu Şubesi:Lâle Sineması karşısı No.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.01.1962
  • SİYASET DÜNYASINDA Vahşî bir ülke için.ENDONEZYAYI teşkil eden 3000 küsur adanın doğusunda,dünyanın en büyük ikinci adası en büyüğü Grönland'dır)yer alır.Yeni Gina adasının doğu kısmı,komşusu Avustral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1962
  • HAYIR,HAYIR YİNE HAYIR» B ÎR gazetede:Başol kanserden 'muzdarip.Evinden çıkamıyor.Bir başkasında:Başol'un hastalığına Yassıada kararlarının tesiri oldu.Bir üçüncüsünde:Başol bir ay izinli.Bir dördüncü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1962
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bugün mühim bir alış veriş yapacaksınız,sabah saatlerini tercih ediniz.Güzel fırsatlar geçecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir işiniz aksamış.Fakat tesadüf yardım ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1962
  • 11 m mumu milimimin ıı m mı ınmııııı m ı ıı ıı mı ı ıı ı um mııımmıııı ıılıuı» ıı ı minini m ıı ııı ıı un in ıı-İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Sabah plâkları 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1962
  • BU BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 19)DAKİKADIR SOLDAN SAĞA:1 Ken-fi fi g ]Q |İ m ~bi Wb i 1 U m dini herkesten üstün görme huyu;ölümsüzlük.2 Malın cins ve fiatına ait yazı;Cilve.3 Bir ilimiz;Bir gı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1962
  • T.C.ZİRAAT BANKASI YENİ YILIN İLK BÜYÜK ÇEKİLİŞİNİ TAKDİM EDER Cekİlişe'îştiralc'edebilmeniz için tasarruf hesabınızda en az vadeli 200 vadesiz 400 lira bulundurunuz vadeli her 100 vadesiz her 200 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1962
  • Teke!işçileri destekleme primi istiyor Tekel ve Müskirat İsçileri Federasyonu tütün alımında işçilere destekleme primi verilmesini talep etmektedir.Bu primi Tekel camiasında yalnız memurlar almaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1962
  • PARA FONU HEYETİ ANKARA'YA GİTTİ Memleketimize y-ıp:lacak yardımların kullanılacağı sahalara ait projeleri tetkik edecek olan «Milletlerarası Para Fonu» ve «Avrupa iktisadî işbirliği» heyeti üyeleri d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1962
  • TORBAÜK POLİETSLEN FİLM Her eb'ad ve kalınlıkta rakipsiz yeni fiat KANAT Plâstik Sanayi Şişli Meydanı 199 Tel:48 45 53 REKLAMCILIK 87 402
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1962
  • 1-ıımımiPtıtmiHi(imiMiP!mmnıi(Saat gecenin üçüydü AAT gecenin üçü.Bir tiyatro sonrası,j)karikatürist Ali Ulvi'nin evinde lâf koyulaşmış.Gecenin içinden,uzaklardan,öte-İ lerden yüzlerce hançerenin dalg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1962
  • ACI BİR KAYIP Merhume Saadet Beken'in eşi,Melâhat Suar ve Gazanfer Beken'in kıymetli babaları Necati Suar ve Şivekâr Beken'in kayınpederi,AylA Sekban ve Nur Beken'in çok sevgili dedeleri,Fulya ve Ezel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1962
  • SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA Union Chimique Belge S.A.Bruxelles Belgique fabrikalannın Muhtelif menşeli baş dönmelerinin spesifik ilâcı DILIGAN kompr.rn-eri piyasaya arzedilmiştir Türkivede amili:BİLİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1962
  • E L H A M R A İSTANBUL TİYATROSU Bugünden itibaren Salı hariç her gece 21.15 de Çarşamba,Cumartesi,Pazar matine 15 de.ŞÖMİNEDEKİ CESED Gülünçîü Oyun 4 Perde Yalnız Salı günleri 21.15 de.Salı hariç her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1962
  • r SİNEMALAR I BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)•Siyah Örfe R.F.2halta)EMEK Tel:44 84 39)Talihsiz Kız B.Bardot F.2.hafta)İNCİ Tel:48 45 95)Naylon Leylâ N.Koksal.KONAK Tel:48260G)Şımarık Kız K.Kendall R.t.KÜÇÜK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.01.1962
  • ATATÜRK'ÜN ALTI ADI6I EV Evvelki gün yangın çıkan İnkılâp Müzesi,Alanın Samsun'a hareketinden evvel geniş ölçüde faaliyete sahne olmuşta ÖMER SAMİ COŞAR yılının son aylarındayız.Yıldırım ordugrup kuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1962
  • Etâ MEHFAATü BcLLÎK C-ÜHLfc&tNİ MMiMA BAŞIAM* vEMİDtüMP Pl BıLE VE &İR.6İ/N BAMUlıiaAlUUl" CAHİL AMlifi;YAPAN üBE^Elt rOMEfc i&Mİ MUAVİNİN BiLH^A Î ÎM» HUİüRüNA ^KAMıLAü'.VOUIY-LAjlCttMİâKM MMNİA £AUA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1962
  • f£f-ÂKBAN YILBAŞI BÜYÜK ÇEKİLİŞ İstanbul 2.inci Noteri ve Müşterilerimizin Huzurunda Yapılmıştır.500.000 Lirayı ANKARA Şubemiz mu di!erin den 81474 Numaralı hesap sahibi BAY NACİ YUBTLUK Kazanmıştır A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1962
  • YÂRIN KOK KOMURU ALACAKLAR 12 Ocak Cuma günü kok kömürü alacak olan numaralar:İstanbul Deposu 147958 150394 Yenikapı Deposu 124341 128600 Bakırköy Deposu 102518 109232 Beyoğlu Deposu 114022 116502 Kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1962
  • D İKKAT-MUSA COŞKUN Kapalıçarşı Bodrum Han 1 No.da Avrupa giyim eşyası satarken glmdi Tophane Denizcilik Bankası Dükkânlarında tam yeni çeşitleriyle sizleri bekler.Tel:44 72 42 MİLLİYET 398
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1962
  • KELEPİR SATILIK FABRİKA Kartal Maltepesl îcra Memurluğunca 2.açık arttırması 13.1.962 saat 10-11 de yapılacaktır.Dosya 1960/580 Malûmat Tel:44 14 33 İLANCILIK 1116 389
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1962
  • rT' HOLLYVVOOD'da bir filmin hazırlanması,çevrilmesi kadar önemli bir olay da,ilk defa gösterilmesidir.Bu «gala geceleri» sinema başkentinde büyük özellik taşır.Ancak «gala geceleri» nin hepsi aynı de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1962
  • ANKARA'DA 99 BİN ÇOCUK OKULA GİDEMİYOR Bir açık oturumda,aydınlarda Köy Enstitüsü fobisi olduğu belirtildi ANKARA,ÖZEL C.H.P.Yenimahalle İlçe merkezinde yapılan «Türkiyedc Eğitim nasıl yapılmalıdır» k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1962
  • MUluung TAKVİMDEN BİR YAPRAK MM Siyah Örfe H AŞIMA geleceği şimdiden tahmin ediyorum,bıı yazını üze-E 0 rine hayli iltifata nail olacağım:Bunak herif!Sen böyle filmden ne anlarsın?E Senin hayat senen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1962
  • 500 davacısı,3500 davalısı olan dava ANTALYA,ÖZEL Kadastro mahkeemsinde 3500 davalısı bulunan bir dâva açılmıştır.Davacılar da 500 den fazladır.500 hissedarlı Müftü Vereseleri Kooperatifi,Belediye ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1962
  • Öğretmenin evini öğrenciler taşladı KONYA,ÖZEL Beyşehir'in Üzümlü bucağı ilkokulu öğrencileri,kem dilerine kırık not veren öğretmen Nebahat Çlçekler'in evini taşlamıslardır.Öğrenciler hakkında kovuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1962
  • Bursa'da yeni bir hava alanı yapılacak BURSA,ÖZEL Şehrimize büyük bir hava limanının yapılmasına karar verilmiştir.Hava alanları Genel Müdürlüğü ve Türk Hava Yollarından bir heyet şehrimize gelerek in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1962
  • Kıskanç bir koca,karısının burnunu kesti MUŞ,ÖZEL Kızılağaç bucağının Horonk köyünde kıskanç bir genç karısının burnunu ve saçlarını kesmiştir.Geçen cuma gecesi cereyan eden »laym 19 yaşındaki sanığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.01.1962
  • i'.ıllil!ll!ll!1961'de EDEBÎ ÇEVİRİLER TÜRKER ACAROĞLU ŞİİRLER:Dörtlükler Ömer Hayyam'dan çev.Sabahattin Eyüboğlu)Baudelaire'den şiirler Çev.Abdullah Rıza Ergüven)Memleket özlemi Langston Hugnes'den ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1962
  • TELEFON 27.^42.}10:SATILIK EMLÂK KİRALIK ARAYANLAR O HAKAN Kelepir Harı arsaları.22 74 74.0 HAKAN Kooperatiflere Şehiriçi arsaları.HAKAN Haliçte Lebiderya Depo.HAKAN Harbiyede kalorifer sıcak sulu cad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1962
  • f—f-Yazarken,kaleminizi temizler."O&dim^a I om 129 cm*)Tl» 1 S0«2 ons ö9cıı.s)lL 2 70 1/2 litre TL 12 60 İLANCILIK 1085 394
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1962
  • YAĞMURLUK ŞEMSİYE ŞORT İm âl c i 1 e r in e 100 Naylon ipliğiyle dokunmuş,tamamen Alman malzeme ve formülü ile İMPEü-TEK su geçirmeyen ve ıslanmayan kumaşlarını yeni tesisleriyle imâle başladı.Mevsim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1962
  • ABONE TARİFESİ 3 Ayhk 22 T.L.6 Aylık 40 T.L.Yıllık 75 T.L.Yabancı memleketler için âdi posta ile bu ücretlerin bir misli alınır.Uçak postası için tarife,kullanılacak pulun değerine göre değişir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1962
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 İnci sayfada santimi 25 T.L.Birinci sayfada başlık 200 T.L.Düğün,Nişan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 80 T.L.Küçük ilânlar kelime
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1962
  • Milliyet Gazetecilik A.Ş.adini w Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumi Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAEK Magazin kısmından Mesul Müdür HAL1T KIVANÇ Spor kısmınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1962
  • Hicri 1381 Şaban 4 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneş 7.25 2.26 öğle 12.22 7 22 İkindi 14.47 9.47 Akşam 17.00 12.00 Yatsı 18.36 1.37 imsak 5.39 12.40 Perşembe Rumi 11 1377 OCAK Aralık 19 6 2 29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1962
  • O HA ı_DE MERHABA İBRâMfM* İBRAHİM.Bu i-EEİ ÇAĞI.AKŞAM BİZE RAL.IAA.yt SEUfZ.MİSf.NİZ BEZİK OYNAMAK 1STE„ DİK DE HEMEN SİZ.AKÜ-MİZA SELDİNİZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1962
  • SU MAV_DÛTUAK.IN EU-ER-İNDEN üETULAaa Ayız.BEU İ Bu TU.NKÜN BAŞKA Bîe çiKiş yoı_u vAeDlE.AKA-YALİM.ÜP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1962
  • sm s-Bu azada.AZ.DAHA UNUTUYORDUK BİK ÇbÇEKCfmık ömünde duk bL İZAZ.ÇfçEK Al-^VAk ISTIVO eu/M.e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1962
  • Yazan:Frank RİCHARD 0EO Arapların yüzlerinde hiçbir ifade yoktu.Şef:Başka?dedi.Dün,öğleden sonra Mario geldi.Onu nerede gördünüz?Doğru bana geldi.Size verilmek üzere bir mesaj emanet etti.Bu telgrafha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.01.1962
  • GENÇLİK "SON İHTAR,MİTİNGİ YAPTI t Baştarafı Birincide hüratında bulunarak yollarına devam etmişlerdir.YÜRÜYÜŞ BAŞLIYOR Bütün geceyi Atatürk'ün yangın çıkan Şişli'deki evi önünde geçiren ve sabah saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1962
  • Gümüşpala'dan af iş,toprak reformu istendi Baştarajı Birincide Gümüşpala yaptığı konulmada,affın yakında gerçekleşeceği hakkında teminat vermiştir.Köyceğiz'de C.H.r ilçe merkezini ziyaret eden A.P.Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1962
  • MUHASEBE MEMURU ALİNACAKTİR Ciddî bir sanayi müessesesinin Kartal Maltepe'deki fabrikasının muhasebe servisinde çalıştırılmak üzere bay veya bayan pı.rsonel alınacaktır.Taliplerin el yazılı hal tercüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1962
  • i L A N MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 9 Kalem Giyim Eşyası Alınacaktır.1 Kurumumuz ihtiyacı için 9 kalem giyim eşya» satın-alınacaktır.2 Buna ait şartname Kurumumuz Alım Müdürl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1962
  • MEMLEKETİMİZDE İLK DEFA yaz kış mukaveleli DEĞİŞMEZ FİATLA İNŞAATLARINIZA ÇİMENTO TESLİMATI NEVZAT ÖZER MÜESSESESİ Unkapanı hj Bankası arkası Tet:27 2219-22 82 38 İLÂNCILIK 1266 411
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1962
  • MUHTELİF İNŞAAT MALZEMESİ SATİLACAKTİR Balıkesir Çimento Fabrikası Müdürlüğü Çanakkale şantiyemizde mevcut Tomruk,inşaat demiri,kereste,kırma taş,tuğla)gibi inşaat malzemeleri kapalı zarf usulü ile sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1962
  • VEFAT Bay ve Bayan Hristo Taki)Uoshopulos ve evlâtları Atina)Bay Yorgo Moshopulos.çok sevgili babaları ve büyükbabaları BAY DİMİTRİ MOSHOPULOS'un istanbul Barosu avukat larından)vefatını derin teessür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1962
  • 147'LERiN ŞARTSIZ t Baştarafı Birincide Milli Eğitim Komisyonunda dün öğleden önce,147 lerden Zeki Zeren.Celâl Eıtuğ ve tzzet Birand konuşmuşlar ve Hükümet tasarısını tenkid etmişlerdir.Hükümet sözcüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1962
  • ÜRGÜPLÜ,"Komünizmin panzehiri SOSYALİZM,DEDİ Baştarafı Birincide nan Ürgüplü dün Parti îl merkezlerini dolaşarak bir nezaket ziyaretinde bulunmuştur.Senato Başkanı bu ziyaretleri sırasında Gazeteciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1962
  • GÜRSEL "BEYANATIMI TAHRİF ETTİLER,DEDİ t Bastaraiı Birincide «Bana bir gazeteci geldi ve bâzı gazeteler millî menfaatlere aykırı yazılar yazıyor.Bunların kafalarını ezecek miyiz-diye sordu.Ben de,meml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1962
  • Atatürk Müzesinde dün keşif yapıldı t Baştarafı Birincide re eden Savcı Yardımcısı Servet Köseoğlu ile Birinci Sulh Ceza Hakimi Sami Tanverdi'nin başkanlığındaki bilirkişi heyeti çatı katından kalorif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1962
  • Komisyon "Görülen lüzum,aleyhine memurların dâva açmasını kabul etti ANKARA.ÖZEL Emekli Sandığı Kanununun 39.maddesinin değiştirilmesi için yapılan kanun teklifi dün Maliye Komisyonunda görüşülmüş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1962
  • 55 ağa ile ilgili kanun teklifler Komisyonda Bastarniı Birincide zaruretleri karşısında ı;ıkartıldığıni" belirtmiştir.Karaca daha sonra bu zaruretlerin kalktığını sö.ylryerek 105 sayılı kanunun da yür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1962
  • inönü Rusya'nın yaptığı riâyeti reddetti Bn^-tarafı Birincide FÜZE RAMPALARI İnönü yaptığı konuşmada Rus Büyükelçisiyle yaptığı konuşmaların diğer kısımlarını da açıklamıştır.Ruslar füze rampalarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1962
  • YTP DAHA AKTİF POLİTİK «ÖRECEK t Baştarafı Birincide Bilhassa,parti içindeki riyakârlığa işaret eden senatör.bu hareketlere parti içinde son verilmesini istemiş,af konusuna da temasla,af istemenin,aff
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1962
  • Çan'ın bu hafta oynaması şüpheli Bastnrajı Altmnda çıkacak kadronun belli olmadığını söylemiştir.Palermo'ya iddialı gelen Roma takımında bu hafta soliç Angclillo oynayamıyacaktır.Zira iki hafta cezalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1962
  • BUYUK FELSEFE LÜGATİ Tamamlandı Beher cildi 40 T.L.Her üç cildinin başlıca satış yerleri Kanaat ve İnkılâp Kitabevleri MİLLİYET 399
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1962
  • Kuruçeşme ETİBANK Deposu kiraya verilecektir.Müracaat Tel:44 46 48 BASIN 327)385
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1962
  • İNŞAAT İLÂNI YEŞİLKÖY HAVACILAR MESKEN YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN 1 Floryada' inşa edilmekte olan Kooperatifimiz evlerinin kaba kısım ikmal inşaatı isçilikleri kapalı zarfla ihale edilecektir 2 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1962
  • M.M.YESİLBAĞ YAPI KOOPERATİFİNDEN Kooperatifimizin adi yıllık Umumî Heyet toplantısı,37 Ocak 1962 Cumartesi günü saat 15 te Etiler Ata Koleji binasında,aşağıdaki gündemi görüşmek üzer eyapılacaktır.Bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1962
  • HOLLANDA KRALİYET HAVAYOLLAto direkt bir sefer ihdas ettiğini muhterem müşterilerine bildirir.Fazla izaha!için Seyahat acentenize veya KLM bürolarına müracaat edinizı İCLM Sizi samimiyetle selâmlar.İL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1962
  • ACI BİR ÖLÜM Antakva'lı Salih Mesçi eşi.Dr.3iver Mesçi ve merhum Fatma Metnim.Ganime Melek.Mustafa.Şükrü.Kemal Mesci'nin anneleri)Nernıin Mesci'nin kayın validesi,Mehmet,Adil Giray ve kardeşlerinin,Hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1962
  • "SABENÂ,YOLCULARI MOSKOVAYA GETİRİLDİ MOSKOVA,AA A P.Sovyet avcı uçakları tarafından K.«fkasyada,Grozni şehrine inmeğe mecbur edilen Belçika uçağındaki yolcular dün akşam Moskovaya getirilmişlerdir.Yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1962
  • Paksüt "Köylerin su isi 1992 de bitemez» dedi Bütçe Komisyonunda,Opera binası için konan tahsisat tartışmalardan sonra 5 milyona indirildi ANKARA,ÖZEL Bütçe Karma Komisyonunun dünkü toplantısında Bayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1962
  • yılı İLK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ 15 MARTTA I kkkk kk,kkkkI S?t Sön para;kabul tarihi 'İ3-T-mm ayrıca istanbul Şenesenevlerde APARTMAN 1 DAİRESİ Herbiri 43.000 lira kıymetinde Levenfde BAHPFIiFV An^LüLf 75.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1962
  • SATILIK DAİRELER 1 Sayın müşterilerinin alâka ve teveccühleri ile yüzlerce ailevi meskene kavuşturan KAYA KARDEŞLER İNŞAAT Koli.Şti.nin şehrin en mutena semti Aksaray Fındıkzâdede Site haline getirdiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1962
  • fSVİÇREDE BİR İSTİKBÂL ARAYAN GENÇ İŞÇİLERE İHTİYAÇ VARDIR.Mesleklerini bildiren bonservis,tercümeihâl ile birlikte Türkçe aşağıdaki adrese müracaatları.Müracaatlarda cevap için üç enternasyonal posta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1962
  • SAYIN MÜŞTERİLERİMİZİN NAZARİ DİKKATİNE A,Kayserili ILD Kardeşlerin Kafiyen HALEFE yoktur.Sucuk satın alırken bakkal ve mezecilerden Kayserili Kardeşler Yazısına dikkat ediniz.İmalâthane:ALİBEYKÖY Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1962
  • Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Gene!Müdürlüğünden Kurumumuz Kırıkkale Fabrikalarında istihdam edilmek üzere yevmiyeli veya ücretli olarak askerliğini yapmış ihtiyaç nısbetinde Kimya Y.Mühendisi,Mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1962
  • HAVAGAZI TESİSATÇI!ARINA I.E.T.T.Umum Müdürlüğünden Havagazı tesisatçılarına mahsus ehliyetname imtihanı 2L Mart 1962 Cuma günü saat 14.00 de yapılacaktır.İlgililerin talimatnamede bildirilen vesaik v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.01.1962
  • Takımımızın da katıldığı farımanın 1 Ağustos'ta başlayacağı bildirildi AVRUPA Millî Takımlar Kupasındaki rakibimiz,UE-FA'nın yarın Zürich'te yapacağı toplantıda belli olacaktır.Aynı toplantıda Mart ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1962
  • NURİ GUCUYENER Münir Çalışal'a cevap verdi Tahran'da minderden çekilmemizi spor âdabına uygun bulmadığını söyleyen müşahit «Çalışal'ı vicdanı ile basbaşa bırakıyorum» dedi ANKARA,ÖZEL TAHRAN'daki Güre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1962
  • Dün yapılan cku!spor müsabakadan Okul Spor Yurtları faaliyetlerine dün basketbol ve voleybol branşında yapılan müsabakalarla devam edilmiştir.Futbol maçları ise bu hafta oynanmamıştır.Dünkü karşılaşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1962
  • f-A' ~J MMaM Cumartesive Pazar günleri Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası basketbol şampiyona*,için Yugoslav şampiyonu Radniçki ile karşılaşacak olan İstanbul Üniversitesi kız takımı lıergün antrenman ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1962
  • İSTANBUL Voleybol Kızlar Birinciliklerine pazar günü saat 15 de yapılacak Fenerbahçe Şisll ve 15.45 de oynanacak Galatasaray Beşiktaş maçları ile devam edilecektir.OGÜN Altıparmak'a Karşıyaka kulübü i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1962
  • D.ŞAFAKA BUGÜN İSRAİL'E GİDİYOR Basketbol Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ikinci turunda İsrail birincisi Hapoel ile karşılaşacak olan Darüşşafaka takımı bu gece saat 21.10 da uçakla Tel-Aviv'e hareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1962
  • LONDRA MEKTUBU ingiliz liginde,şampiyonanın en iddialı takımlarından biri de Tottenham'dır.Kesimde,Yottenham'ın,Leicestcr City ile yaptığı karşılaşmadan bir anilterenin Geçen yıllarda çekişecek kurtul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1962
  • GALATASARAY'ın 20 Ocakta yapılacak fevkalâde kongresine hazırlanan muhalefet grubu,seçimleri kazandığı takdirde futbol şubesinin kurmay heyetinde bir değişiklik yapılmayacağını açıklamıştır.Grup sözcü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1962
  • Şampiyonlukta iddialı Fiorentinanın talihsizliği Hidegkuti,sakat söyledi.Palermo da ŞÜKRÜ GÜLESİN ROMA'dan Bildiriyor AMPİYONLUĞA giden Fiorentina takımının antrenörü Hidegkuti,Çan'ın ciddî surette sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1962
  • 23 yaşından aşağı gençlerden kurulu ümitler takımının dün SUleymaniye ile yaptığı antrenman maçı,namzetlerin 3-0 galibiyeti sırasında yarıda kalmıştır.SUleymaniye takımının sert oyunn dolayısı ile ilg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1962
  • Feriköy taraftarları takımı kampa soktu Feriköy taraftarları dün aralarında para toplayarak Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları için Kırmızı Beyazlı takımı Yenüköyde bir otelde kampa almışlardır.Kulüp ikin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1962
  • F.BAHÇE VE BEŞİKTAŞ BUGÜN ÇALIŞIYOR Fenerbahçe profesyonel takımı haftanm ikinci idmanını bu sabah 10 da kendi stadında yapacaktır.Sarı lacivertli idareciler Feriköye karşı Hilmi'nin de oynatılacağını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1962
  • Yaşar Doğu'nun maaşı için tasarı verilecek ANKARA,ÖZEL Devlet Bakanı Necmi ökten,Yaşar Doğu'nun ailesine bağlanacak maaş tasarısını Meclise getirecektir.Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü tarafından hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor