Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.01.1962
  • Tahtakale'deki yangın Tahtakale'de içinde 27 işyeri bulunan Bozkır hanında dün gece bir yangın çıkmıştır.Aynacı dükkânında başlayan yangın kısa zamanda rçeniEİemiş ve İtfaiye müdahale edene,kadar birb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1962
  • ADALET DİVÂNININ DEVAM!ANAYASAYA AYKIRI BULUNDU ANKARA,özel Anayasa Komisyonu,dün yaptığı toplencıda Yükr.ek Adalet Dîvanının teşkiline alt kanunun yürürlükte olmadığını kararlaştırmış ve Yüksek Adale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1962
  • İçişleri Bakanı,ieriipçilerin takibi için ilgililere emir verdi.10 mitingci bugün polis tarafından Adliyeye sevkediliyor CUMARTESİ günü Taksim'de yaptıkları mitingde Cumhuriyet,Dünya,Milliyet ve Yön g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1962
  • 33* Allah çektirmesin Doğu kıtlık çekiyor.Milletvekili üç aylık maaşı çekiyor.Kimsesiz çocuk burnunu çekiyor.Delikanlı aşk çekiyor.Ayyaş kafayı çekiyor.Memur ah çekiyor.Kayıkçı kürek çekiyor.Lokomotif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1962
  • llj^r1' Şr DOĞU'YA YARDIM KAMPANYASI S£.^v;rC lara yardım kampanyası genişlemektedir.Orda mensuplarından sonra şehrimizde Vali Tulga'nın başkanlığında beş kişilik yardım komitesi kurulmuştur.Toplama k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1962
  • HOLLANDA'DA İKİ TREN ÇARPIŞTI t 80 ÖLÜ,200 YARALI VAR DIŞ HABERLER SERVİSİ Dün,dünyanın muhtelif bölgelerinde kazalar ve tabiî âfetler vuku bulmuştur.IIOLLANDA'da Woerden bölgesinde İki tren çarpışmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1962
  • Yıldız yolundan sür'atle inen otomobil,virajı alamayınca önce Barbaros meydanının setlerine bindirmiş ve sonra resimdeki işaretleri takip ederek havada iki takla atmış ve heykelin kaidesine çarparak p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1962
  • RİZE ŞİLEBİ ALMAN GEMıSi İLE ÇARPIŞTI Denizcilik Bankasının G020 tonluk «Bize süebi dün sabaha karşı saat 0.2 de,Rotterdam'dan 17 mil batıda.«Goeree feneri» önlerinde,Alman bandıralı 3185 tonluk «Alde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1962
  • Ragıp Gümüspala evvelki gece Basmahane garında partililer tarafından karşılanırken görülüyor.Gümüşpala'dan af teminatı istendi İzmir'deki toplantıda,Menderes'in ailesi Kin 1,5 milyon lira toplandığı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1962
  • A.P/H gençler Menderes'in cesedinin ladesini istiyor ANKARA,ÖZEL A.P.Gençlik Kolları,önümüzdeki günlerde Yasmada Yüksek Adalet Dîvânının kararı ile idam edilen sabık iktidar mensuplarının cesetlerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1962
  • Ege'de ilk gün 30 milyon Kilo tütün satıldı tZMİB,ÖZEL Ege Ekici Tütün Piyasası dün sabah 8 de açılmış ve ik gün 30 milyon kilo civarında tütün satılmıştır.Tekelin 820 ile 730 kuruş arasında değişen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1962
  • D u rü m BAŞBAKANDAN BEKLEDİĞİMİZ EMOKRASININ özelliklerinden '¦^Z^ii-«aptOcton bo«» »P-b«rto «tMU*,c«»apW."^SS 6 Ocak günü DURUM sütununda,Başbakan İnönü'nün memleket mesele-ğ| lerlni aydınlığa çıkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1962
  • Y.T.P.Milletvekili Ke varsa,öbür tarafta k Meclis salonuna girmek isleyen Mucip Alaklı'yı,arkadaşları ve C.H.P/IHer önledi C.K.M.P.hükümet huzur bozucu hareketleri inlemezse.Mecliste ciddî teşebbüse g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1962
  • Türk Alman Kültür Merkezi g Doç.Dr.HERMİ UYGUR FRİEDRİCH NİETZSCHE'NİN l YAŞAMA FELSEFESİ İ 10 Ocak 1962,Çarşamba günü saat 18 de Giriş serbesttir.Adres:İstiklâl Cad.394/96 Beyoğlu Tünel Müeyyet İşlıa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1962
  • TÜRK-RUS SEMALARIMDA ESRARENGİZ BİR OLAY BELÇİKA HAVA YOLLARININ DÜN SABAH TAHRAN İSTANBUL SEFERİNİ YAPAN Rotasını şaşırdığı anlaşılan ve içinde 19 yolcu bulunan uçak,Türk hududu civarında Ruslar fara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.01.1962
  • TIBBÎ BAHİSLER Dr.ERCÜMENT BAKTIK.Eklemleri bozan bir hastalık:Artrit ARTRİT eklemlere musallat olan.hazan insanı sakat veya kötürüm bırakacak derecede ilerleyen bir hastalık,daha doğrusu hastalık gur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1962
  • SAYIN DOKTORLARIMIZA ARZOLUNUR Çocuk ve büyükler iğin ağız yolundan GENİŞ SPEKTRUMLU ANTİBIOTİK ROVAMYCİNE 250 miligramlık komprimeler)ECZANELERE DAĞITILMIŞTIR.PJL 1141 istanbul Telefon:22 48 46 İLANC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1962
  • w OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Hastalık vehmine kapılmayınız.Sıhhatiniz esasında çok iyi.Yalnız kapalı kalmaktan sakının.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Fazla hisli olmanın daima zarar getirdiğini un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1962
  • İSTANBUL VALİLİĞİNDEN Hususî Muhasebe Müdürlüğünce şimdiye kadar haftanın muayyen günlerinde yapılmakta olan tediyat Vatandaşa kolaylık sağlaması bakımından bundan sonra her gün öğleye kadar yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1962
  • t-İSTANBUL I 7.27 Açılış ve program 7.30 I Sabah plâkları 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Yurttan sesler i 8.40 Operetlerden seçmeler 9.00 Kapanış.I 11.57 Açılış ve program 12.0ü Şarkılar 12.30 öğle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1962
  • BULMACA BU BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 13)DAKİKADIR.SOLDAN SAĞA:1 Aykırı;Tersi bir renk.2 Bir şeyin kudretine,büyüklüğüne inanç;Kurul.3 Hayvanın yünden veya kıldan örtüsü;Mısır'ın bir kıs mı;Val
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1962
  • Mensucat Santral ve Yedikule İplik Fabrikaları İdare Meclisi âzası bay Ril'at Eclin'in eşi ve Mensucat Santral T.A.Ş.İdare Meclisi âzası bay Şeci Edin'in annesi:ikjy MEVIİ 8 Ocak 1962 tarihinde vefat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1962
  • ACI BİR ÖLÜM Merhum Osman Murteza Seyııur ve merhume Fatma Sadık Seynur'un kızı,Selva Seynur Çelebi ve Selim Osman Seynur'un hemşireleri,tüccardan Rifat Edin'in sevgili zevcesi.Ahmet Şeci Edin ile Osm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1962
  • TORBALEK POLİETİLEN FİLM Her eb'ad ve kalınbkta rakipsiz yeni fiat KANAT Plastik Sanayi Şişli Meydanı 199 Tel:48 45 53 REKLAMCILIK 87 337
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1962
  • B AŞBAKANLJGLN' öı ound« İçişleri Ha-'kanının kırmızı plâkalı araban bekli,yordu.Merdivenlerden yu-MtJI|l]l1 Bizi affedin ÖZEL E.Şırnak'dan Tillo bu-E cağına giden İsmail E Hakkı Şalapkulu adın-E da b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1962
  • Denizlerde Şiddetli bir Fırtına başladı 3 Ege ve Karadenizde şiddetli bir yıldız-poyraz fırtınası başlamıştır.Eğede rüzgârın sürati saatte 65-70 kilometreye kadar çıkmıştır.Karadenizin bilhassa batı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1962
  • BİR HAFTA İÇİNDE 5268 ESNAF CEZA GÖRDÜ Son bir hafta içersinde 7897 esnaf kontrol edilmiştir.Kontrol sırasında 5268 esnaf cezalandırılmıştır.3179 esnafa ihtar,110 esnafa peşin para cezası verilmiş,988
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1962
  • RAMAZAN GELMEDEN DİLENCİLER ÇOĞALDI Ramazanın yaklaşması dolay isiyle Şehrimize dilenci akım başlamıştır.Son üç gün içerisinde 59 dilenci yakalanmıştır.Yakalanan dilencilerden 48 i memleketlerine gönd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1962
  • KİRACIYA KIZIP EVİ GAZ DÖKÜP YAKMIŞ Mülayim Lâle adında bir şahsın,sahibi bulunduğu Zeyünburnunda Sümer mahallesindelfii evi.gaz dökerek yakmağa teşebüs ettiği iddia edilmektedir.Bu işi,kiracısını çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1962
  • HET1NERS0Y Bu gece "KLÜP K„da Kadıköy Spor Klübü Moda Cem Sok.No.1 MİLLİYET 318
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1962
  • ÖLÜM Bay Râfae] Menaşe,Bay ve bayan isıael Menaşe,Bay vo bayiiı ı/ak Menaşe Lozan)Bay ve bayan Jak Baruh ve oğlu,Bay ve Bayan Salvator Behar Amerika)Bayan Fortune Menaşe ve çocukları Kazablanka)Bay ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1962
  • j Lütfen sinirlenmesinler HAREKET yaratmak ve ilgi toplamak isteyen her gazete ile aynı arzunun Ispazmozla lan içinde,elini yeni yeni kalem tutmaya I alıştıran her isimsiz yazar,önce bana çatıyor.E Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1962
  • KORK:Etol can DERİ SÜET:Truakar ve Cetet TRİKO:RobBluzEı.l KUMAŞHMİo-Tayyer Rob DoU' Çanta ve Kolye Kallaksıyonu T Tat raya toptan ıatış yapılır BEYOĞLU TOKATUY/mfŞHAMI KAT 3(18 TEL:4Sl817 3 eınriniıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1962
  • O L Ü M Dul Bayan Raşel Segura.Bayan Vivian Segura,Bay ve Bayan Rober Sc-gur ve ailesi Paris)Bay ve Bayan Sami Hug ve ailesi.Bay ve Bayan Maks Veksler ve ailesi,eşi.babaları.kardeşleri,kayınbiraderler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1962
  • TEŞEKKÜR Bakırköy Akıl ve Sinir Hastalıkları Hastahanesinde beni şifaya kavuşturan,hastalara oyalanmaları için top sahası,resim atölyesi ve çorap atölyesi yaptıran Başhekim Dr.FARUK ÜLGEN ve mesai ark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1962
  • VEFAT Muazzez Gökmen'in eşi,Tugay Gökmen ve Mine Kızılates'in babaları,Denizcilik Bankası Merkez İkinci Müdürü NİHAT GÖKMEN B/1/1962 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 9 1 1962 bugün öğle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1962
  • MEVLİDİ ŞERİF Sevgili annemiz ve aile büyüğümüz merhum Paşabahçeli Remzi Aksun refikası NACİYE AKSUN'un vefatının 40 inci gününe rastlayan 11 Ocak 1962 Perşembe günü ikindi namazından sonra Teşvikiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1962
  • I SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:440835J Siyah Örfe R.F.2hafta)EMEK Tel:44 84 39)Talihsiz Kız B Bardot F.İNCİ Tel:48 45 95)Hatırla Sevgilim F.Hakan.KONAK Tel:482606)Son Tango S.Montiel R.F.SUARE:Şımarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.01.1962
  • RÖPORTAJ MELİH ERİNÇ İNEMA Dünyasının başkenti Hollywood,JP Los Angeles şehrinin bir kısmı,bir semtidir.Yüz ölçümü itibariyle «Dünyanın büyük şehri» nüfus bakımından da Mewen York ve Chicago'dan sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1962
  • 22 MART ÇEKİLİŞİNDE ^juLot &xkLâıa2 60 O KİŞİYE 6 00 İKRAMİYE SON PARA YATIRMA GÜNÜ ANLI BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1962
  • SAYIN MÜŞTERİLERİMİZİN NAZARI DİKKATİNE Kayserili o w H.APİKOGLU Kardeşlerin Kafiyen HALEFİ yoktur.Sucuk satın alırken bakkal ve mezecilerden Kayserili Kardeşler Yazısına dikkat ediniz.İmalâthane:ALİB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1962
  • Hakların koparılarak alındığını söyleyen Senato Başkanı,işçi dâvalarını desteklemeyi vaad etti SEDAT AGRAL1 Senato Başkanı Suat Hayri Ürgüplü «Türk işçisine grev bakicinin tanınmasına taraftar olduğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1962
  • Telefon İntifa Hakkı Satış İlânı Kadıköy icra Memurluğundan:961/1551 Bir borçtan dolayı hacizli bulunan 36 32 89 No.lu ve 3000 lira muhammen kıymetli telefonun İntifa hakkı açık artırma suretiyle satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1962
  • v :f:IH MACERALARI wmmm MEktuBb AlAH YAKUP,ABDÜL-CAHBAH AW*-ÎLE KARŞILA-Sjd ABDİÎLcAhBAZA gel.V-n,mîs WHWiL^£Hte/8WKVJIr M!$mJ Kî KMH UlllN OıH iM W| ijty i BAK HELE KHlEP.oLMU*.DiMLfc İUJHSMM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1962
  • mm himm 1 Kişiye 100.000 lira 1 Kişiye 25.000 lira 1 Kişiye 10.000 lira lJKişiye 25.000 lira 1 51 Kişiye 1000 er lira Ayrıca 1352 kişiye muhtelif para ikramiyeleri GARANTİ »¦IIUM'll ¦atsaa «9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1962
  • İTHAL FİATINDAN UCUZA İstenilen mlkdar Galvaniz ve D.K.P.ÇEMBER Genişlik 8 mm.den 27 mm.ye kadar muhtelif Kalınlık 0,25 mm.den 1,5 mm.ye kadar muhtelif Nejat Tuğcu,Galata Tersane Cad.Buğulu Sokak No.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1962
  • YARIN KOK KÖMÜRÜ ALACAKLAR 10 Ocak Çarşamba günü kok kömürü alacak olan numaralan İstanbul Deposu 140087 140837 Yenikapı Deposu 113401 118246 Bakırköy Deposu 91340 96938 Beyoğlu Deposu 108356 110836 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1962
  • O Komple çeşit Fevkalâde sağlam 1,2,3,veya 4 kat bez Muhtelif renkler F~î Kauçuk Hortum Markasını] ısrarla arayınız FİL KAUÇUK SANAYİİ LTD.ŞTİ.Tüne)Cad.Ömer Afta Solj.No.24/2 îalnta-lıstunbul.Tul.44 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1962
  • Aktör Tevhit Bilge,Soma'da tevkif edildi SOMA,RIZA YASAV bildiriyor Tiyatro oyuncusu Tevhit Bilge ve bir arkadaşı trafik polisine karşı gelerek hakaret ettikleri iddiasıyle tevkif edilmişlerdir.Bilge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1962
  • A.P.de memur maaşın tehirini kabul edecek ANKARA,ÖZEL Adalet Partisi perşembe günü yapacağı grup toplantısında,memur maaşlarına yapılacak zammı gelecek yıla bıjıakan hükümet lıasaınsını görülecek ve k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1962
  • Dışişlerindeki kadın memurlar memleket dışına gönderilmeyecek ANKARA,ÖZEL Dışişleri Bakanlığında çalışan evli kadın memurlar Bakanlığın dış teşkilâtına tâyin edilemiyeeeklerdlır.Bu hü'küm,yakında Mecl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1962
  • KIZILIRMAK HEHRi SİVAS'TA DONDU Köylüler nehir üzerinden geçiyorlar.Kar fırtınası Siirt'i karanlıkta bıraktı SİVAS,ÖZEL Kuraklık sebebiyle suyu çekilen Kızılırmak şiddetli soğuklardan tamamen donmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1962
  • I GOYGOYCULAR BAZI kibar düşkünleri olur.Dadı ile lala ile büyümüştür,mektebe Midilli ile gider,bütün ev halkı onu şunartmıştır.Anne,baba,büyükanne üstüne titrerler.«Küçük bey» büyür,«büyük bey» olur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.01.1962
  • ODANJ'.M BOA-S» Bı-TTı.uıc MEKAiC ET.MEVİKJ_ASUA BOZUUVAAZ.Bu BOYA SUYA,TOZA SES^ KASSŞI MUKAv/ı/VVDlRî.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1962
  • TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK KUZGUNCUKTA denize nazır 3 oda hollü çok ucuza kat,oto İle de değiştirilir.22 57 01.MÜNEVVERLER Sanayi mmtakasında Fabrika binası.48 07 51.MÜNEVVERLER Harbiye,Pangaltı,N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1962
  • 3 Yazan:Frank RİCHARD mm Söyleyin Otard,dedi,bay direktör Delııbae bir teftiş gezisine çıkmış.Bana Genel Müdürlüğün mektubu ile kimliğini getirdi.Çekinmeden konuşabilirsiniz.Otard,yaradılıştan terbiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1962
  • tlIMlIlIlIMIIIIIllIlHlMMIIIIIIİ' E Bir kıyıya yaslanmış,çevresinde olup bitenler,j E geçip gidenlerle ilgisiz,batık nehir dubalarına benze j yen radyoculuğumuzu kurtarmak için ümidimizi yeni teşkilât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1962
  • Batı Almanya malı,üstün kaliteli HIROLİFT ASANSÖRLERİ Gelmiş ve satışa arzedilmiştir.Teknik büromuz emrinize amadedir.Türkiye mümessili:İstanbul Tel:446146 TÜMAS Koli.Şti.Ankara Tel:119069 Galata Sela
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1962
  • İ İL AN MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 9 Kalem Giyim Eşyası Alınacaktır.1 Kurumumuz ihtiyacı için 9 kalem giyim eşyası satın alınacaktır.2 Buna ait şartname Kurumumuz Alım Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1962
  • Hicri 1381 Şaban 2 Salı 9 OCAK 19 6 2 Rum!1377 Aralık 27 VAKİT VASATİ EZANÎ Güneş 7.26 2.29 Öğle 12.20 7.23 ikindi 14.45 9.47 Akşam 16.58 12.00 Yatsı 18.34 1.38 Imsftk 5 39 12.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1962
  • MiBliiief Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YTLMAER Magazin kısmından Mesul Müdür HALÎT KIVANÇ Spor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1962
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 TL.5 inci sayfada santimi 25 T.L.Birinci sayfada başlık 200 T.L.Düğün.Nişan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 80 T-L.Küçük ilânlar kelimes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1962
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık 22 T.l;6 Aylık 40 T.L.Yıllık 75 T.L.Yabancı memleketler İçin âdi posta ile bu ücretlerin bir misli alınır.Uçak postası İçin tarife,kullanılacak pulun degerine göre değişir j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.01.1962
  • Ankara,Ege ve Teknik Üniversite bütçelerinin görüşülmesi dün bitti ANKARA,ÖZEL Bü*çe Karma Komisyonunun dün sabahki toplantısında,İstanbul Teknile Üniversitesi,Ege Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1962
  • KARS'TA BİR AİLE REiSi AÇLIKTAN İNTİHARA KALKIŞTI KARS,ÖZEL Tuzluca kazasının Karıaptal köyünde 9 nüfuslu bir ailenin reisi açlık yüzünden intihara karar vermiştir.Fernıan Ukdolmz kendisini asmak iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1962
  • Ehliyetsiz şoför,çaldığı otomobille kaza yaptı İ Baştarajı Birincide hususi otomobili çalmıştır.Hayrullah,arkadaşlarını da bindirdiği hususî otomobille muhtelif yerlerde dolaşmış ve sabaha karşı saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1962
  • 3 ÖLÜ DAHA KONYA,ÖZEL Konya Akşehir yolunda bir trafik kazasında üg kigl ölmüş,2 kişi de ağır yaralanmıştır.Konya 20062 pMV sayılı Cemal Büviiksoylu idaresindeki taksi,Kadınlıan'dan Konya'ya gelirken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1962
  • Hollanda'da iki tren çarpıştı:30 ö!ü,200 yaralı var |t Baştarajı Birincide özel ekipler gönderilmiştir.Hollanda tarihinin hu en fecî tren kazası kesif sis yüzünden vuku bulmuştur.YUGOSEAVYA'da Adriyat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1962
  • RİZE SiLEBi ALMAN GEMİSİ İLE ÇARPIŞTI t Ba.ştarn/ı Birincide askıya alınarak Rotterdam'a getirilmiştir.Rize süvarisi Mcput Bezenç yoluna devam edeceğini bildirmiş;buna rağmen gemi Rotterdam:a götürülm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1962
  • BU AKŞAMDAN İTİBAREN YENİ MELEK GİZLİ TEŞKİLÂT Sinemasında RENKLİ Reji A.HİTCHKOKîS NORTH by NORTH\VEST Artistleri GARY GRANT JAMES MASON Filmin uzunluğu dolayısiyle bu hafta seanslar 11.30 2.00 4.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1962
  • TEDİYEDE KOLAYLIKveDERHAL TESLİM batı almanya malı 35 h.p.gücünde VANtİpinde Satış Yeri:Galata.Pcr^cmhcpazarı Cad.Yoğurtçu İlan kat 2,No.13-14 HAYRİ ACAR Tel:44 11 43.REKLÂMCILIK 8S)33G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1962
  • İLÂH Satılmak üzere halı şubesine getirilmiş olup kayıt ettirilen Kadir Arıkan'a ait 2 adet Areke Seccadesi arttırma neticesinde satılmadığı anlaşılmış ve bir ayı tecavüz ettiği halde mal sahibi bu gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1962
  • 1962 yılının en büyük sinema hâdisesii ip ORFEU NEGRO)Erişilmez tnkdir ve muvaffakiyetle 2.Zafer Haftasma S ve Sinemalarında devam ediyord o S •J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1962
  • Gümüşpala'dan af teminatı istendi Baştarafı Birincide ileri gitmeyeceği ifade edildikten sonra bir İdare Heyeti üyesi,yardımlar hakkında şunları söylemiştir:«Menderes'in ailesi cidden müşkül durumdadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1962
  • Prof.Talaş «İktisadî hürriyeti olmayanın seçme hürriyeti yoktur» dedi ANKARA,ÖZEL Profesör Cahit Talaş dün:«İktisadî hürriyetlerine sahip olmayanlar demokratik rejimler içinde seçme hürriyetlerine de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1962
  • Bir Irak karakolunu basan Barzaniler 15 kişiyi öldürdü DİYARBAKIR,ÖZEL Irak'ın Zaho mıntakasında bir Irak karakolunu basan Barzani çeteleri karakoldaki 15 askeri öldürmüşlerdir.Aynı çevredeki Telneşir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1962
  • Meclisle hâdiseler oldu t Baştaro/t Birincide BOYLULARI KIRILACAKTIR Bu arada gazetecilere hitap eder.Fikret Kuytak:«Ortada,demokrasiyi geliştirmek isteyen bir zümre var.Bir taraftan da bilerek veya b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1962
  • Gençlik dün miting yapanları takbih etti t Baştarafı Birincide iddiaların ihbar telâkki edilmesi hakkındaki isteğimiz hakkında şunları söylemiştir:»Bu tahkikat da,mitingle ilgili tahkikat ile birlikte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1962
  • BAŞBAKANLIKTAKİ TOPLANTİ ANKARA,ÖZEL Başbakan inönü dün içişleri Bakanı Topaloğlu ve Milli Emniyet başkanı ile bir toplantı yapmıştır.Toplantıda,«Son Killilerde daiıa ziyade milliyetçilik ve din perde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1962
  • GENÇLİK CEVAP VERDİ Gençliği temsil ettiklerini ileri sürerek cumartesi günü Taksimde 200 kişinin katıldığı bir miting yapan ve bu arada gazetemizle birlikte Cumhuriyet,Dünya ve Yön gazetelerinin komü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1962
  • Tasarrufta,az veya çokluk değildevamlılık muvaffakiyet temin eder.Bankamızda bir hesap açınız.Onsekiz aydan fazla vadeli mevduata yılda B3SEIfaiz ve"Y°ru* IHOLANTSE MMM\HV GALATA:KARAKÖY PALAS İSTANBU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1962
  • SÜMERBANK YÜNLÜ SANAYİİ MÜESSESESİ Defterdar Fabrikası Müdürlüğünden EKMEK SATIN ALINACAK Fabrikamızın bir senelik ihtiyacı olan ekmek 12 Ocak 1962 Cuma günü saat 14.00 de yapılacak açık pazarlık sure
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1962
  • BUGÜN KÜÇÜK EMEK'te THE UNFORGIVEN)RENKLİ İNGİLİZCE BURT LANCASTER AUDREY HEPBURN g AUDİE MURPHY CHARLES BİCKFORD 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1962
  • 1 adet 1 1 5 3 1 10 2 50 50 200 Kutu 200 adet 200 50 1000 200 120 150 Prestcolt buz dolabı General Dikiş Makinesi Bisiklet Cep Radyosu Muhtelif Marka Saat BP Piknik Çanta Fotoğraf Makinesi KODAK)Fotoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1962
  • Robin Hood ve Korsanlar Renkli Türkçe Sinemaskop Son senelerin en muazzam macera dolu şaheseri,gördüğü fevkalâde rağbet üzerine 2 nci zafer haftasına başladı.YENİ A ILAN'CILIK 1209 332
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1962
  • 10,5 litre benzinle 100 km yapar Sağlam çelik konstrüksyon.lüks ve modern karoseri TEDİVATTA AZAMİ KOLAYLIK Bol yedek parça-Muntazam servis MEHMET KAVALA Galata Nesli Han İSTANBUL Tel:44 75 54 Telgr:L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1962
  • İLAM Tasfiye Halinde Ahmet Çelikkan Ve Ortağı Kollektif Şirketi Tasfiye Heyetinden Şirketimizin tasfiyesi sebebiyle Halıcıoğlu,Kumbarahane Caddesi 68 numaralı fabrikamızda mevcut muhtelif torna tezgâh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1962
  • Bir yolcu uçağını Ruslar dün zorla indirdiler fc Baştarrı/ı Birinrjde Ankara ve Elâzığ hava alanlarından tesbit edilen konuşmalar uçağın şirjeetine verilmiş ve uçakta bulunan yolcuların teshirine başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1962
  • Ege'de ilk gün 30 milyon kilo tütün satıldı t Baştarajı Birincide şen fiatlannı da az bulmakta,12.50 ile 14 lira istemektedir.BAKANLAR PİYASADA Ege Ekici Tütün Piyasasında hazır bulunmak üzere İzmire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1962
  • [ffiı» !»ü Mmııffi ««ımıi|i?i PLASTİK ÖUŞSÜZGECİ SOPER PLASTİK FABRİKASI HUSUSİ PLÂSTİKTEN LİSANS ALTINDA İMÂL.ETTİĞİ DON YANIN EN SON YENİLİĞİNİ TAKDİM;ETMEKLE ŞEREF DUYAR «ı Mthmun «»a 1 Oll»» Mlajı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1962
  • Plâstik Enjeksyon Teknisyeni ARANIYOR İngilizce bilmesi ve askerliğini bitirmiş olması şarttır.Talip olanların Plâstik rumuzu ile PK.868 Galata)adresine hâl tercümelerim ve istedikleri ücreti bildirme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1962
  • bEYAZ bembeva* kokulu tan olur,«a«l8.lİi muhafa* olu ma7" S eder fetıUltfni nıuhateia 0İll6Wn.x.g» kavuşur.Bütün YIKAMA ve TEMİZLİ İKLERDE mamuiafıdır ORLON ve YÜNLÜLERİN»* boz*!»emiıteoirepyeo.Waur,f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.01.1962
  • cusu Roma radyosu 187 oyuncunun içinden Can'i seçti.Gazeteler Türk futbolcusunu methediyor 11.1 ini.ii.um «I.ı.ı „ı,Pazar günü Milan'a karsı takımdaki yerini alan Palermo'm Metin Oktay bir maçta rakip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1962
  • MİLLİYET SROR TOTO SER VİSİ SUN AR MAÇ Sıra No.KARŞILAŞACAK TAKIMLAR 1 Numaralı Takım Beşiktaş Numaralı Takım İki takımın birbirleriyle yaptığı son karşılaşmalar Feriköy Beşiktaş:1 Beşiktaş:2 Beşiktaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1962
  • Y.Doğu dün anıldı TÜRK güreşinin unutulmaz eşsiz şampiyonu Yaşar Doğu,dün Ankara'da yapılan bir merasimle anılmıştır.Bir yıl evvel aramızdan ebediyen ayrılan büyük şampiyon Yaşar Dogu'nun mezarı başın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1962
  • Darüşşafaka'mn israil kadrosu tesbit edildi Cumartesi gecesi Tel-Aviv'de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası basketbol turnuası ikinci turu için Israel birincisi Hapoel ile karşılaşacak olan Dâriişş8faka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1962
  • TAKİ ZiYARiS ŞEHRİMİZE GELDİ Hâlen Avusturyada profesyonel boksör olarak büyük bir şöhret yaparı Ta l Ziyaris dün şehrimize gelmiştir.Tî ki gelişinin doğup büyüdüğü Türkiyeyi ziyaret olduğunu söylemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1962
  • KİSA Bekir Silâhçılar bugün basın toplantısı yapıyor Beden Terbiyesi Umum Müdürü Bekir Silâhçılar bugün laat 15 de de bir basın toplantısı yapacaktır.Umum Müdür.Emlâk Bankasının,Merkez Bankasına yatır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1962
  • illiü!ligin ilk devresi bu hafta sona eriyor Millî lig fikstürünün ilk devre «on hafta karşılaşmaları cumartesi ve pazar günleri yapılacaktır.Önümüzdeki haftalarda ise tehir maçlarına devam edilecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1962
  • RARPEI ANA'MIN ft fi fil IİİİIE1Eİİ RİPİ Iki mac yapmak üzere Yunanistan'a giden İspanya'nın DMnUCLUllM IUn V UULUnUCII Dilli.Barcelona takımı ilk maçında AEK'İ 6-0 mağlûp etmiştir.İspanyol takımı fev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1962
  • Muhalefet kongrenin 20 ediyor,ikinci Başkan tarihinin idare heyetince Ocak'ia yapılmasında İsrar Adlı ise kongre feshi!edileceği kanaatinde GALATASARAY'DA seçim kampanyası başlamıştır.İktidar ve muhal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1962
  • Takıma son dakikada giren Oktay» vasat bir oyun çıkarttı.Milan karşısında Palermo âcizdi.I-ÖZÜR 1 italya İle bir muhabere anlaşmazlığı yüzünden,dün Milan'a karsı oynamadığını yazmış bulunuyoruz.Elimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1962
  • Silâhçılar "Türk güreşi müşkül durumda kalmıştır,ded!Beden Terbiyesi Umum Müdürü Bekir Silahçılar Tahran'dakl hâdise için «Kafiledeki İdarecilerin Türk prestijini koruduğuna kani değilim.Bilâkis,dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1962
  • Honved gelmek istiyoı Macaristan liginin takırr larından Honved îstanbulda Fenerbahçe Ve Galatasaraylı iki karşıla;ina yapmak İstediğini bildirmiştir.Teklifi atan organizatör dün Fenerbahçe kulübüne m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor