Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.01.1962
  • I I ÇİRKİN BİR OYUK T^ ARLAMENTODA oy kaygusu ile girişilen teşebbüslerin fj yaratacağı huzursuzluk önlenmeye çalışılırken,bu sefer ba-i sında türeyen bâzı gazetelerin tiraj arttırma endişesiyle ay-m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1962
  • Liselere olgunluk imtihanı konuyor KARARIN TATBİKİ 1963 YILINDAN İTİBAREN BAŞLIYOR ANKARA,ÖZEL MİLLÎ Eğitim Bakanı Hilmi İncesulu,dün «Liselerde olgunluk sınavlarının yeniden ihdasının kararlaştırıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1962
  • GENÇLİĞİN DAĞITACAĞI PANKART;«XX.OT YtYEN VATANDASIN VA*.ONLARI DÜŞÜN.Doğuya yardım kampanyası arttı "Oi yiyen vatandaşları düşün,dövizi dağıtıldı.Gençler yiyecek topluyor DOĞITda açlık tehdidi karşı-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1962
  • Ruslarla 25 milyon dolarlık ticaret protokolü imzalandı ANKARA,ÖZEL Memleketimiz ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasında dün 25 milyon dolarlık bir ticarî protokol imzalanmıştır.Protokol g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1962
  • VEZNEDARI BAYILTIP 70 BİN LİRA ÇALAN ADAM BULUNAMADI Polis,evvelki sabah Kurtuluş'ta ce reyan eden 70 bin liralık soygunla ilgili tahkikatı derinleştirmektedir.Önce «Uydurma bir soygun» ihtimali üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1962
  • Maden işçilerine yüzde otuz zam yapılacak SOMA,ÖZEL Garp Linyitleri işletmesinde tetkiklerde bulunan Çalışma Bakanı Bülent Ecevit,Maden Işçlieri Sendikasında yaptığı konuşmada,maden İşçilerine en az y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1962
  • I NE TELÂŞ EDİYORSUNUZ YAHU?BURAYA ZATEN YILLARDANBERİ «MAHRUMİYET BÖLGESİ.DENİR.A-J.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1962
  • Uludağ'da bir otobüs uçuruma yuvarlandı BURSA,ÖZEL Kireç ocakları mıntakasından Uludağ'a gitmekte olan 30 kişilik Kayseri plâkalı bir otobüs,freninin patlaması neticesi 300 metre yükseklikten uçuruma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1962
  • Bakanlıklar harice öğrenci göndermiyor ANKARA,ÖZEL 1962 yılı içinde dış memleketlere öğrenci gönderilmiyecektir.Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülürken bu konuda istenen 2 milyon liralık ödenek te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1962
  • Trabzon'un Digcnibâlâ köyünden mecburi iskâna tâbi tutularak bir kan dâvası yüzünden İstanbul'a gönderilen Nazile Akbulut ve çocukları Emniyet Müdürlüğünde beklerlerken.Nazife'nin 101 seneye mahkûm ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1962
  • Miting yerinde muhtemel bir olaya karşı,bekleyen polisler üstye)ve heykel önünde mitin?y ananlar yanda altta)Polisler mitinge müdahale ietnıemiîlcrdir."Sim i Birkaç yüz kişinin katıldığı kısa süren nü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1962
  • Hollywood"da on yıl MELİH ERİNÇ'İN SİNEMA BAŞKENTİNDE BÜYÜK RÖPORTAJI.BUGÜN 3 üncü SAYFAMIZDA xi:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1962
  • 0 BİLELİM DE.Bir müebbed hapis mahkûmunun tabutu bayraklara sarılır.Yassıadada işkence yapıldığı İddiaları manşetlere çekilir.Sekiz sütun üzerine Bayar'ın direktifi bildirilir.İhtilâlin sembolleri yuh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1962
  • Yalanladı Başbakan İnönü dün Planlama dairesinde incelemede bulundu ANKARA,ÖZEL BAŞBAKAN İnönü,Amerikan yardımının 750 milyon dolar olacağı yolundaki haberleri yalanlamıştır.Dışişleri Bakanı Sarper de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1962
  • Son olaylar karşısında AP CHP Grupları arasındaki gerginliği önlemek için temaslar yapılıyor Başbakan İnönü AJ\Genel merkezinde Gümüspala ile görüşürken.Başbmkam ve Ü.P.Lideriiğ ayrı ayrı "Hayır,böyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.01.1962
  • AIEIL Pehlivan hikâyesi Ama olayın kafa kol kapmakla,tuşıa,kanırmakla ilgisi yok.Tersine ancak kuvvetlilerin sahiden nazik ve yumuşak olabileceklerini gösteren tatlı bir hikâye:kahramanı en namlı şamp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1962
  • Soğuk algınlığına karşı çift tesir:II I ı T I I I I I I I I—1.Oogrudan doğruya nefe» yetlonno vida VopoRüb'm ubbî bühorkJf» tıkanık bumv oço» v» öksürüğü koloylosTın».2.Ooğruda» doğruyo ciN Özerin* Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1962
  • DAVET Bankamızın 1 kişiye YARIM MİLYON lira ve 1600 kişiye çeşitli para ikramiyelerini havi yıl sonu büyük çekilişi 8 Ocak 1962 pazartesi günü saat 10 da Beyoğlu istiklâl caddesi 219 numaradaki,Beyoğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1962
  • ULUBAĞ'da 1962 Sezonu Başladı Hâlen kar durumu kayağa müsaittir ULUDAĞ BÜYÜK OTEL Rezervasyonların:7-27 Ocak,15 28 Şubat,10 30 Mart için yapılması rica olunur.Rezervasyon İçin:İstanbul 44 16 58,Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1962
  • ULUDAĞ KAYAK EVİ AÇILMIŞTIR Yeniden tâdil edilerek açılan «KAYAK EVİ» nde kalorifer devamlı sıcak su ve bütün konfor mevcuttur.Fiatlar:Yemek dahil 30 ve 35 TL.dır.Fazla bilgi ve rezervasyon için:Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1962
  • HIIIIIIII1 mııı IHIM II.mı İli unu hum İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Sabah plâkları 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Oyun havaları 8.30 Plâk dolabından 9.00 Sevilen eserler 9.30 Türk müziğinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1962
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] His âleminizde güne?açacak.Sevecek veya »evlleceksinlz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bugün yalnızlığın dinlendirici bir tesirini göreceksinizf\BALIK BURCU [20 Şubat 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1962
  • piyasaya arzedilecektir %aebiAQeJdtıun.VH^fiVOi Mamulatmdandır.İLANCILIK 1186 263
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1962
  • HUKUKÇULARIMIZA İLÂN Beyoğlu ve Şişli'nin en merkezî yerlerinde mevcut bulunan ve yirmi beş milyon lirayı mütecaviz olan müteaddit emlâk ve akarımızı anayasanın hükümleri dairesinde neticelendirmek üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1962
  • KERVANSARAY ve KLÖB-X Müdüriyeti 7 OCAK PAZAR akşamından itibaren Yalnız BİR hafta için ORFEO NEGRO Filminin İVAN DE PAULA idaresinde BRASİLİAN Dans ve Şarkı grubunu takdim edeceğini bildirmekle şeref
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1962
  • beki razon ile JAK LEVİ Nişanlandılar İSTANBUL İLANCILIK 1188 2G5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1962
  • TEŞEKKÜR tki seneden beri rahatsız bulunan eşim Nazmiye Baysal'ın ameliyat ve tedavisinde büyük başarıları görülen yeniden yürümesini sağlıyan Bakırköy Akıl ve Sinir Hastalıkları Nöroşirurji Servisi Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1962
  • 2 2 MART ÇEKİLİŞİNDE Kaklâm.2 600 KİŞİYE 600 İKRAMİYE SON PARA YATIRMA GÜNÜ OSMANLI BANKA!İLANCILIK 949 229
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1962
  • Üsküdar'ın imarına başlanıyor Dün Haydarpaşa Lisesi Konferans salonunda yapılan toplantıda Belediye Reisi Başyardımcısı Kurmay Yarbay Turan Ertuğ üsküdarın dertleri ve karşılaştıkları zorlukların hall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1962
  • HALK DERSHANELERİNE KARŞI RAĞBET ARTTI Bu yıl şehir içi ve küylerde açılmış olan Halk Dersanelerine karşı büyük ilgi gösterilmiştir.Yapılan son kayıtlara göre,bu dersanelere devam edenlerin sayısı 863
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1962
  • İSTİMLÂK BORCU İÇİN 5,5 MİLYON LİRA AYRILDI Belediye istimlâk borçlarından bir kısmını daha ödeyecektir.Borç ödenmesi için 5.5 milyon lira ayrılmıştır.5.5 milyon liranın alacaklılara ödeme sekli ve ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1962
  • TÜRKMENOĞLU ŞALLI)ile Lûtfi TÜRKMENOĞLU Evlendiler.7 Ocak 1962 Kervansaray İLANCILIK 1164 227
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1962
  • VAN GÖLÜ İÇİN BİR FERİBOT YAPILIYOR Tahran Ankara tren hattının »Van Göl» ünden geçirilmesi ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır.Devlet Demir Yolları gölden nakledilecek vagonlar için bir feribot» inş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1962
  • rg,kmmiimhmii ESKİ MASAL f% İZİM Ömer Sami,Sahaflar'da eski zamana Qp ait bir küçücük dua kitabı bulmuş.Dua şu hikâye ile başlıyım Kadının biri körkütük âşık olur;ama kime?E Kendi öz oğluna.Büyüye büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1962
  • BULMACA BU BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 16)DAKİKADIR.SOLDAN SAĞA:1 Bir çiçek;Tersi lâhza.2 öte.23456789 10 ki dünya;Madenlerin kiri.3 Sembol;Bir gıda.4 J Cefa.5 Görüşüp konuşma.6 Avrupa'da bir ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1962
  • fsi SİNEMALAR LJ Talihsiz Kız Bülbül Yu-BEYOGLU ATLAS Tel:440835)Siyah Örfe R.F.EMEK Tel:44 84 39)Talihsiz Kız B.Bardot F.INC!Tel:48 45 15)Hatırla Sevgilim F.Hakan.KONAK Tel:482606)Son Tango S.Montlel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.01.1962
  • ÇOCUK MÜTEHASSISI Dr.GÜZİN EYMEZOĞLU Avrupadan dönmüştü» Nişantaş Hacıeminefendi 7/7 Saat 9-1?Tel:47 69 30 Erenkö} Tel:55 22 12 Saat 14.17 Pazar 11-13 MİLLİYET 245
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1962
  • AEG-TRAŞ MAKİNESİ SAHİPLERİNE AEG traş makinelerinin her türlü yedek parça,tamir ve bakımı İçin ELEKTROAR Galata,Okçumusa Cad.Bankalar Sarayı Kat 1 No.1.Tel:49 39 55 MİLLİYET 246
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1962
  • mwwz Metin Gürel Dans Orkestrası,isveçli Caz Yıldızlan ve Hasan Kocamaz.Sıraselviler No.145 İttihadı Milli Ap.İlk Yardım Hast.karsısı REKLÂMCILIK 47)243
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1962
  • İTALYAN SOLARİ)Endüstrisinin Fabrikalar için hazırladığı işçi kart basma saatleri ve bekçi kontrol saatleri mahdut miktarda gelmiştir.EMEK KOLLEKTİF ŞİRKETİ Yüksek Kaldırım No:17/1 Tel:44 13 95 44 95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1962
  • KENT OYUNCULUM KARACA TİYATRO'DA Her gece 21.15 de Son 15 Temsil Her gün ıs de APTAL KIZ 60.TEMSİL NOT:Sayın Kadıköylü'lere,Süreyya Sineması ile 18 ve 25 Aralık 1961 tarihleri için RAŞOMON piyesi ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1962
  • Sivas'ta bir radyo istasyonu kuruluyor SİVAS,ÖZEL 950 kilometre yayın sahası olan 150 kilovat takatinde Sivaa Radyosunun Erkek Sanat Okulunda kurulmasına başlanmıştır.Eğitim alanında kısa dalgadan yay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1962
  • Bir nahiyede her gün 200 tavuk ölüyor ZONGULDAK,ÖZEL Karabük'e bağlı Yenice bucağında tavuk vebası hastalığı Balgını tespit edilmiştir.Her gün 200 tavuğun ölümüne sebep olan hastalığın önü alınamamakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1962
  • ve caniplerine Hiç Para Harcamadan Bina Yaptırmak İstemez misiniz?Sirkeci'de 20 MİLYON LİRA değerindeki DOĞUBANK İŞ HAN'ını inşa etmiş olan İZZET ŞEFİZADE ve ORT.YAPI ve EMLÂK KOL.ŞTİ.Bütün İnşaat Mas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1962
  • MDuÛAMI BiMi Skcî KOCALARA DÎGER TAOAÎPA SEOVÎKM HALA fETTAHA VAIYAİI YAKAR.OLMAKTADlB.Gil/ttMÎKAZ.Mil.HAKEMfti İd-KUHt A HAPÎt MAHIüİM £Dİ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1962
  • RÖPORTAJ MELİH ERİNÇ Bu yazı serisini hazırlayan MELİH ERİNÇ,İstanbul'da bir süre avukatlık yaptıktan sonra Amerika'ya giderek California Üniversitesinin Filmcilik Fakültesi'ni bitirmiştir.Hollywood'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1962
  • mmm;mmmm"i;M:i;mm YARIN KOK KÖMÜRÜ ALACAKLAR 8 Ocak Pazartesi günü kok kömürü alacak olan numaralar:İstanbul Deposu 137196 137992 Yenikapı Deposu 103001 107100 Bakırköy Deposu 88255 88498 Beyoğlu Dep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1962
  • Çaldıkları araba ile evli kadını kaçırdılar ADAPAZARI,ÖZEL 4 zorba belediye garajından çaldıkları bir kaptıkaçtı ile kadın kaçırarak tecavüz etmek istemişlerdir.Faik Kardeş,Baha t tin Yüce,Kemal Yıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1962
  • •d vy AN TAKVİMD BİR YAPRAK i I Huvardalık babında I OKTANBERİ okuyucularıma pazar sohbeti olarak ufak fık-j E ralar ar/etmedim.1962 ııin ilk pazar yazısını bu mevzua i i hasredeyim:Zengin bir tüccar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.01.1962
  • r m.v-mmıa± ms**.»y.İYİMSER OLUN,İYINSE HAVALARIN tesiri mi,bilmem.1962'ye hiç de iyi girmedim.Bir karın ağrısı,bir karın ağrısı ki,sormayın.Çiğ de yemedim ama.Bilinen ilâçlarla geçiştireyim dedim,olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1962
  • M36&(»a&vuş.evde o-ojr^yivs.AMERİNİ COWA(2.ŞiMDİ DE G^rETESAi ĞETl'e.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1962
  • in ı m Yuvanızda daima aradığınız.v fS Nuh'un AKARNASI ANKARA Makarna Un ve İrmik fabrikaları Nuh Ticaret ve Sanayi Anonim Sirkeli istanbul Tel:27 36 58 Ankara Tel:1123 95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1962
  • PAZAR Bumi 1381 7 1377 Recep OCAK Ara,k M 19 6 2 M VAKİT VASATÎ EZANÎ Güne?öğle İkindi Akşam YatM tmsâk 7.2A 12.19 14.43 15.56 1832 5.40 2.31 7.24 947 12.00 1 38 12.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1962
  • Devlet Demiryolları Sayın Müşterilerine Yaptığı Tenzilât ve Tatbik Ettiği Kolaylıkları Arzeder Yolcu taşımalarında:1 Temmuz 1961 ayındanberi Ankara İstanbul arasındaki trenlerle gidiş dönüş seyahati y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1962
  • m.ti.Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına Sahibi:ERCÜMEST KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YTLMAER Magazin kısmından Mesul Müdür HALîT KIVANÇ Spor kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1962
  • İLAN TARİFESİ 2 3.4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 İnci sayfada santimi 25 T.L.Birinci sayfada başlık 200 T.L.Düğün,Nişan.Nikâh.Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 80 T.L.Küçük ilânlar kelime
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1962
  • liiMpJİ askerliğini yapmlş,"türkçeyî ve fransızcayı iyi bilen tercihan tecrübeli zenc MUHA aranıyor Taleplerin el yazısı ile ve fransızca olarak tercümei hal ve talep edilen ücreti bildirerek bir fot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1962
  • N Kİ A Yer Mı Kablosu I KV her maktada bulunur.Müracaat:44 28 08 49 45 20 REKLÂMCILIK 34 238
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1962
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.Malzeme Müdürlüğünden Dış piyasadan 1 adet römorkör kancası alınacaktır.Teklifler 25.1.1962 akşamına kadar kapatılmış zarflarla Müdürlüğümüz teklif kutusuna atılacaktır.Şartna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1962
  • Dünyanın en küçült gazetecisi elan Tenten ve kSpeği Minnos'un olağanüstü bir lerüveni:PROFESÖR TURNESOL KAÇIRILIYOR.Tenten'* gen* Kaptan Haddock yardım ediyer.Keskin Hafiyeler Dupcnt-Dupond gene her i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1962
  • musiki YENİ SALGIN:TWIST.VARDAR TÜMAY Charleston'dan Rock And Roîl'a kadar uzanan dans çılgınlığı şimdi de Twisfle devam ediyor.Şarkıcılar da işin çıkar yolunu repertuvarlarına bir iki twist parçası s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1962
  • YAZAN:Frank RİCHARD ESİ Bnnn söyler söylemez başını iki yana salladı:Senden bunu isteyemem,çok tehlikeli bir iş bn.Marle telâşlanmadı:Ben korkmam ki.Herhangi bir bahaneyle telgrafhaneye gidebilirim.Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.01.1962
  • TAKSİMDE BİR MİTİNG YAPILDI Baştarafı Birincide cadelc edeceklerini» bildirmişlerdir,istanbul Valisi Korgeneral Refik Tıılga,toplantı veya yürüyüş için kendisinden hiçbir izin alınmadığını söylemiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1962
  • Bir aile kan dâvası yüzünden sürüldü k Boştarafı Birincide rıvermiş.Martine iki dokunmuş,alıvermiş canını Yusuf Akbıılutıvn.«Neden» demişler?«Toprak» demiş «Toprağıma girdi.Vurdum öldürdüm.İdama mahkû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1962
  • 1961 MODELLERİ 11)62 yılına lamamen j eni modellerle »irmiş olan müessesemiz 1961 yılına ait kadın iskarpinlerini tek fiyat olmak üzere 80.TL.dan »atmakta olduğunu sayın müşterilerinin dikkatine arzed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1962
  • Sanayicilere Boyahanelere Sodacılara Deterjan ve Deri Fabrikalarına SODYUM SÜLFAT Dem irsiz)Ânidr ve Kristal İstenilen miktarlarda teslim edilir.Umum Satıcı S.BAHAR ve Oğğu Telefon 27 34 32 İLANCILIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1962
  • Ev.Fabrika ve Bakkallara tankerle sür'nlle GAZ,MAZOT gönderilir.Sobalarınız ücretsiz tamir edilir.Rece ve gündü?telefon 21 48 48 REKLÂMCILIK 3458 44)244
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1962
  • Kaliteli Kumaşlardan Hazırlanmış İtalyan kesinti elbiseler 995 TL Tokatlıyan İş Hanı üst pasaj 14 BASIN 183)255
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1962
  • Şimdiye kadar gemlediğiniz bir mükemmeliyette MEKTUPLA İNGİÜZCE-ALMANCA-FRAK5IZCA Her ders 14 sayfa ve I Uradır 0 Dersleri bitirenler LONDRA-PARİS ve BFRLİN'e gönderilir.Ücretsiz broşürümüzü veya I li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1962
  • FiORENTiNA BUGÜN BOLOGNA'YA KARSI Baştarajı Altıncıda dan beri sahalardan' uzak kalan i leşhur futbolcusu Pascutti'li kadrosuyla çıkacaktır.PALERMO MİLAN Haftanın en büyük mücadelelerin,den birine de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1962
  • VEFA İÇİN TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR t Baştarajı Altıncıda Vüksel'in köşeye yolladığı s _rt voleyi uçarak kornere çıkardı ve Vefayı iki laikli mağlûp duruma düşmekten kurtardı.Oyunun ikinci yarısında,80d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1962
  • Gençlerbirliği,iddiasını Beşiktaş'a kabul ettirdi t Baştarajı Altıncıda geçinceye kadar bir «yoklama»,bir «deneme» olsun.Ama doğrusu şu ki,Siyah Beyazlılar da Kırmızı Siyahlılara ayak uydurup onların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1962
  • LİSELERE OLGUNLUK İMTİHANI KONUYOR jt Baştaralı Birincide tıkılmaktadır.Sosyal ve ekonomik kalkınmanın,gerçekletmesi için gerekli insan gücünün sağlanması ana amaçtır.W7\Eğitmenlere,emeklilik hakkı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1962
  • HAREKET NASIL HAZIRLANDI?Bundan birkaç gün önce.bazı gazetelerin teşvikiyle bir kısım gençler M.T.F.ve M.T.T.B.ne giderek,Yön gazetesinin kapağında orak çekiç bulunduğunu iddia ederek aleyhte bir nüma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1962
  • İNÖNÜ,GÜMOSPALA İLE KONUŞTU s Baştarah Bir'mcicle şimdiye kadar,tecrübe edilmemiş ileri siyaset usulünün müsbet neticelerini mutlaka tahakkuk ettireceğiz.Günün meseleleri üzerinde konuştuk.Tam bir mut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1962
  • Başbakanın haberi olmadan yüksek memurlar nakledilmeyecek ANKARA,ÖZEL Başbakan İsmet İnönü,Bakanlara,«Yüksek kademedeki memurlar arasında yapılacak nakil ve tâyinlerden haberdar edilmesini ve haberi o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1962
  • DOĞU'YA YARDİM KAMPANYASI ARTTI t Baştarajı Birincide.«Köylere kadar Toprak Mahsulleri Ofisi kendi vasıtalariyle tahsis edilen hububatı ulastıramamakta,köylerden gelen belirli kimseler,aldıkları yardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1962
  • HER ZAMAN pamuk gibi eller.ı Ellerinizin her zaman pamuk gibi kalması mümkündür.Ev ve Büro işlerinden sonra TRAITANE el kremi kullanınız.Traitane,ellerinizi yumuşatır ve dinlendiriritane Azülen.Siliko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1962
  • Bu güzel havluyu büyük bir ihtimalle kazanabilirsinizjr Beğendiğiniz renkten 2 adet renkli ambalaj kağıdını meselâ 2 mavi veya 2 yeşil veya 2 pembe veyahut 2 beyaz)açık adresinizle birlikte,P.K.950 Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1962
  • Zonguldak Valiliğinden Zonguldak şehrinde yeniden yaptırılmakta olan Damızlık deposu ve laboratuarının 83 538,77 lira keşifli ikmal inşaatı işi 24/1/196*.Çarşamba günü saat 15.30 da Hükümet Konağında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1962
  • NAKLİYAT YAPTIRILACAKTIR Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden 1 istanbul'dan 18000 ton dökme buğdayın motörlerle Tekirdağına taşıma işi açık eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Eksiltme 12 Ocak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1962
  • İL AN MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 9 Kalem Giyim Eşyası Alınacaktır.1 Kurumumuz ihtiyacı için 9 kalem giyim eşyası satın alınacaktır.2 Buna ait şartname Kurumumuz Alım Müdürlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1962
  • JENERATÖRÜMÜZ HER ELEKTRİKLİ CİHAZIN DÜĞMESİ İLE OTOMATİK OLARAK ÇALIŞIR VE DURUR.TAM OTOMATİK 3,3*,7 KVA 220 volt Monofaze 7,1 0,KVA 220/380 volt Trifaze OTOMATİK MARŞLI 3* KVA 220/380 volt Trifaze 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1962
  • T A ORİJİNAL TAÇLI DE LUXE a n a Aile Diki;ve Nakış Makinalan Umumî Saüş Yeri:Makina Ticâret İSMAİL HAKKI BAKKALOĞLU Aşirefendi Caddesi Gürün han kat:4 No:485 Telefon:22 25 01 Telgraf:BAKKALOĞLU İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1962
  • SAMSUN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTAHANESi BAŞTABİPLİĞİNDEN 1 Hastahanemizin ihtiyacı için 24780 lira muhammen bedelle,Bulaşık Yıkama Makinası kapalı zarf usulü ile 15/1/1962 Pazartesi günü saat 10 da Hast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1962
  • D I K K A T-MUSA COŞKUN Kapalıçarsı Bodrum Han 1 No.da Avrupa giyim eşyası satarken şimdi Tophane Denizcilik Bankası Dükkânlarında tam yeni çeşitleriyle sizleri bekler.Tel:44 72 42 MİLLİYET 247
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1962
  • MECİDİYEKÖY EKNEK FÂBHİKAS!Modern tesis ve kaliteli ekmekleri ile hizmete girmiştir.Tel:47 36 82 REKLÂMCILIK 78 262
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1962
  • inönü,üç konudaki haberleri yalanladı t Baştarafı Birincide kan tarafından yalanlanmıştır.inönü.¦Ben böyle bir söz söylemedim ve söylemem.Tamamen yalandır» demiştir.Bir gazeteci de.başka bir istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1962
  • ulerı ile ilgili hâdiseler çıktı Bâzı hatiplerin beraberinde gelen öğrenciler konuşanların leh ve aleyhinde gösteriler yaptığından Başkan oturumu vakti gelmeden tatil zorunda kaldı ANKARA,ÖZEL Türk De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1962
  • VEZNEDARI BAYILTIP 70 BİN LİRA ÇALAN ADAM BULUNAMADI t Baştarafı Birincide Kartal Maltepesinde bir dökümhanede çalışan İşçilere dağıtılacak parayı çaldıran Bahattin Gürol dün de «Adamın tipini bilmiyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.01.1962
  • D.ŞAFAKA,HAFOEL MAÇINDAN ÜMİTLİ Avrupa Şampiyon kulüpler kupası basketbol turnuasınm ikinci turunda İsrail şampiyonu Hapoel ile karşılaşacak olan Daruşşafaka baskeetbol takımı 11 Ocak perşembe günü uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.01.1962
  • Fiorentina bugün Bologna'ya karşı Can yine soliç oynuyor.Formda olmasına rağmen Metin,Palermo'da yok ROMA,ÖZEL Şampiyonlukta İddialı Fiorentina bu gün Bologna ile karşılaşacaktır.Kendi sahasında yapac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.01.1962
  • Bir final heyecanı içinde oynanan maçta Kırmızı Beyazlılar,Karşıyaka'yı yendiler STAD:19 Mayıs,SEYİRCİ:3198,HASILAT:12.608 T.L.HAKEMLER:Necdet Oralalp,Rahim Kotan,Hamza Özdağ.FERİKÖY:Necdet Hikmet Nih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.01.1962
  • Çekişmeli geçen maçın gollerini Çetin ve Tanman attı:1-1 STAD:19 Mayıs SEYİRCİ:3.198 kişi HÂSILAT:12.609 T.L.HAKEMLER:Orhan Yorulmaz Yedat Sığındere it)Ömer Tımccl ir)PIT:Stizbat İlhan Nihat Mustafa T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.01.1962
  • n.M,n.ı,i.ı,l [İLHAN DEMtREL.1 Vefa,tstanbulspor karşısında beraberliği temin edebilirdi.Ama maçın 80.dakikasında Haydar,resimde görüldüğü gibi Vahdct'in direkten dönen şutunu,kale önünde büyük bir be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.01.1962
  • miminim ı NECMİ ÖKTEN Transfer vergilerinin affı için çalışıyor Devlet Bakanı,yeni Güreş Federasyonunun hafta içersinde açıklanacağını söyledi.1960'a kadar olan vergi borçları affedilecek DEVLET Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.01.1962
  • BIRIN'CI küme voleybol lig maçlarına dün istanbul Teknik Üniversitesi salonunda devam edilmiş ve Galatasaray Kadıköysporu 3-0 Fenerbahçe Beyoğlusporu 3-0,I.T.U.istanbul Üniversitesi Spor kulübünü 3-0,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.01.1962
  • MİLLÎ LİGDE PUAN DURUMU Takımlar O G BM A Y P kp G.Saray 16 11 4 1 24 7 26 6 Altay 19 10 5 4 25 14 25 13 K.Yaka 18 11 3 4 22 19 25 11 A.Ordu 19 9 6 4 27 21 24 14 iz.Spor 19 8 6 5 21 18 22 16 Beşiktaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.01.1962
  • BUGÜN l|l VEFA G.BİRLİĞİ K.PAŞA KARŞIYAKA GÖZTEPE D.SPOR Saat 12.30 da başlayacak müsabakada Gençlerbirliğinln,dün tstanbulspor karşısında bir varhk gösteremiyen Vefayı mağlûp etmesi beklenmektedir.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.01.1962
  • F.Bahçe'de Muhalifler Harekete geçiyor Bir kısım âzâlar «Esas reformun kulüp çapında yapılması lâzım» diyorlar Szekelly'nin antrenörlükten ayrılması ve bu vazifeye Necdet Erdem'in getirilmesi.Fenerbah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.01.1962
  • Mahallî ligde sürpriz EYÜP BERABERE SARIYER MAĞLÛP Mahalli lige,dün Şeref stadında yapılan iki müsabaka ile devam edilmiştir.Spor Totoya dahil bulunan ilk maç Anadolu ile Eyüp arasında cereyan etmiş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.01.1962
  • I İLHAN DEMtREL] Besiktag GençlerbİrUğl maçının ikinci yarısının Ak onbej dakikasında Siyah Beyazlı forret,G.Birliği kalesi İçin bir kaç defa tehlikeli olabildi.İste bunların birinde,Güven'in şutunu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.01.1962
  • ray Heyeti dün çe 600 bin liralık borcun şahıslara ödetilmesinden vazgeçildi.Malî kongre bugün de devam edecek GALATASARAY Kulübü Malî Kongresi,dün kulüp lokalinde kalabalık bir âzâ topluluğunun iştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor