Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.01.1962
  • Yeni np A ğ^ Gece-Gündüz Hârika Krem Sl[A\Kremi Cildin buruşmasını önler Yara ve yanıkları geçirir Ergenlik sivilcelerini yok eder Derideki lekeleri giderir.Bir kavanozu gece,gündüz 15 gün devamlı kul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1962
  • Milletvekilleri için açılmış olan kampanyaya çatan Yeni Türkiye Partisi milletvekillerinden Turhan Bilgin.Milletvekilleri maaşı için Mecliste,Milletvekillerine acılan kampanya için takibat istendi' ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1962
  • Âybar'ın zabıttan alınan banusması Y.T.P.Mardin Milletvekili I Esat Kemal Aybar milletvekili I maaşları konusımda Mecliste yap-1 tığı konuşmasının basın tarafından yanlış aksettirildiğini söylemektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1962
  • [TELEFOTO MİLLİYET ASAF UÇAR ANKARA İSTANBULJ Ankara'daki yürüyüşte hâdise çıkardıkları için nezarete alınan şoförler.Gövde gösterisi sırasında taşkınlık yapanlar adliyeye veriliyor.Suç işleyenlerin t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1962
  • gpanGep a i V*A I ı T} İR yandan açık bütçemizin yarattığı zorluklar ve imkân-|j bir yandan doğudaki açlık gibi iktisadi aksaklık-larm ortaya çıkardığı tehlikeler,memleketimizi acele bir 1 I/ardıma mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1962
  • Karadenizde şiddetli bir fırtına başladı Son bir kaç günde ısınan hava,dün bozmuş ve lodos,yerini yıldız karayele bırakmıştır.Trakya üzerinden gelen soğuk hava dalgası şehrimizde sühunetin düşmesine s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1962
  • ŞiSe'de mayın görüldü Karadeniz'de Şile Fenerinin beş mil açığında mayına benziyen bir cisim görülmüştür.Rüzgâr ve suların tesiriyle Ağva Deresi ağzına doğru sürüklenen mayının zararsız hale getirilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1962
  • fitil If IIRIIÇA Ehnada3 caddesinde bir fırıncı dün sabahtan VU AUnU^H CRİUfcli itibaren ekmeği 60 kuruştan satmaya başlamıştır.Ekmek narhı 70 kuruş iken EyUblU fırıncının ekmeği 65 kuruşa vermesi ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1962
  • Çoğalan ihtiyaçlarımıza göre İdamız!bildiren Amerika'ya verilecek METE AKYOL ANKAKA'dan bildiriyor MERİKA,Türkiye'ye yapmakta olduğu askerî ve iktisadî yardımı,ihtiyaçları karşılıyacak en geniş şekild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1962
  • Ecevit "Hükümetler sosyal adalete uygun hareket etmeli,dedi iznim,özel Çalışma Bakanı Bülent Ecevit,dün izmirli Sendika yöneticileri ile yaptığı toplantıda,grev konusunda «Artık bunun çıkması veya çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1962
  • SİLÂHLI KUVVETLER yardsm kampanyası açtı ANKARA,ÖZEL Türk Silâhlı Kuvvetleri de Doğu illerinde açlığa mâruz kalan vatandaşlara yardıma karar vermiş ve bu amaçla bir yardım kampanyası açmıştırilk olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1962
  • lâ Sendikalar Birliği Balkanı Avni Erakalın,liman yükleme ve boşaltma işçilerinin derhal işbaşı yapmalarını temin için işçileri ikna etmeye çalışırken.işe Denizcilik Bankası ile Sendika arasında bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1962
  • Bir köylünün 100 bin lirası çalındı StVAS,ÖZEL.Akpelit köyünden Hacı Bulut'un 70 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası ile 30 bin lirası çalınmıştır.Jandarma hırsızların aynı köyden Osman Yağmur i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1962
  • S HALK,POLİTİKACILARIN TUTUMUNDAN MEMNUN DEĞİL 1 GAZETELERDEN)ELİNİ VERİP KOLUNU ALAMAYAN,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1962
  • KAYSERiDEKi MAHKÛM AİLELERİNE EMEKLİ MAAŞI BAĞLANACAK ANKARA,ÖZEL Mecliste bir sözlü soruyu cevaplandıran Maliye Bakanı Şefik İnan,Emekli Sandığı Kanununun ilgili maddesini değiştirfn bir teklifin yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1962
  • Topalcğlu,ağaların dönüşünü temin edecek tasarının Meclise getirileceğini söyledi.12 eşkiya daha yakalandı ANKARA,ÖZEL ÇİŞLERİ Bakanı Topaloğlu,B Siirt bölgesinde gasp suçlarmın 19G0 a nazaran arttığm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1962
  • Yergi Devlet Plânlama Teşkilâtına verilen tasarıda Anonim Şirketlerde çalışanların his se sahibi olmaları hâlinde vergi muafiyeti tanınması isteniyor ANKARA,ÖZEL MALİYE Bakanlığı uzun zamandanberi üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1962
  • Sokaklardaki yabancı isim'er değiştirilecek ANKARA,ÖZEL Türkiyede yabancı ad taşıyan meskun yerlerin adları değiştirilecek ve buralara Türkçe adlar konacaktır.Bu maksatla,karma bütçe komisyonu.İçişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1962
  • HUDUTTA iKi İRAKLI AŞİRET ÇARPIŞİYOR VAN,YALÇIN KİTAPÇI bildiriyor Barzanilerle Pervari aşireti arasındaki çarpışmalar Türk Irak sınırı üzerinde 15 gündenberi bütün şiddetiyle devam etmektedir.Sovyetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.01.1962
  • AMERİKAN Büyük,elçisi Kaymond Hare,Başbakan ismet İnönü ile dün yaptığı görüşmeden sonra gazetecilerin elinden,daha doğrusu sorularından,kurtulabilmek için aceleci adımlarla merdivenlerden inerek otom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1962
  • SİYÂSET DÜNYASINDA S ww Köften ELDE VAR DÖRT!B İR buçuk yıl önce Kongo bağımsızlığa kavuştuktan sonra Katanca ey,t İstik!ı M merkezi Kongo Hükümetine karşı sözünde pek durmayan bir adam olarak tanını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1962
  • VEFA BOZACISI İLK ŞUBESİNİ Sişli'de açü Saygılarımızla.Vefa Bozacısı Vefa İLANCILIK 1104 135 II l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1962
  • İlli İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Sabah plakları 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Türküler 8.30 Solodan orkestraya 9.00 Kapanış.11.57 Açıiış ve program 12.00 Şarkılar 12.30 Öğle melodileri 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1962
  • Njj Hj3H vs w!tff OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Hâdiselere değerinden fazla ehemmiyet veriyor,sunuz.Daha realist olun,iyi olacak.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Muayyen bir fikre saplanıyorsunuz.Hakik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1962
  • B U L M A C A BU BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 14)DAKİKADIR.SOLDAN SAĞA:1 Başkalarından üstün ve ayrı tu.I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tulma hali;Tersi ilâve.2 Kral vekili;Tanrı emirlerinin peygamberin gön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1962
  • Asrın en yeni ve en modern teknik terakkisini hâvi,gürültüsüz ve tozdan tamamen mahfuz 9 27 50 ve 100 dahili abone kapasiteli,muhtelif haricî hatlık,dünyaca meşhur ve sabırsızlıkla beklenen PHILIP:TEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1962
  • M/S"MUGLA„ 9 Ocak 1962 25 Ocak 1962 tarihleri arasında HAMBURG,BREMEN,ROTTERDAM,ANVERS,LONDRA limanlarından Türkiye için ticarî eşya yükleyecektir.KOÇTUĞ DENİZCİLİK İSLETMESİ Galata,Bankalar caddesi B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1962
  • BÜYÜK FELSEFE LÜGATİ Tamamlandı Beher cildi 40 T.L.Her üç cüdinin başlıca satış yerleri ı Kanaat ve İnkılâp Kitabcvleri MİLLİYET 139
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1962
  • REJİN PEREZ ile İSAK IIARAS vV Nişanlandılar.¦4 Sisli 3/1/1062 [i\MİLLİYET 146 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1962
  • Elektrik işi İçin 28 milyon Dolarlık kredi Temin edildi Sllâhtarağa Elektrik Santralının kapasitesi bugünkünün üç misline çıkartılacaktır.Projenin tahakkuku İçin 28 milyon dolarlık dış kredi sağlanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1962
  • MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI ANKARA'da TOPLANACAK 7.Millî Eğitim Şûrasının programı tesbit edilmiştir.Önümüzdeki ay bacında Ankarada yapılacak Şûraya katılacak olan 200 eğitim ve öğretimci arasında 5 Millî Eği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1962
  • M ıımı ımılımmımıllllll KUMRU KUŞU JfyP AKSIDAKİ damın çatı pervazı altında bir y% kumru kuşu düşünüyor.Başı,hafif kalkık omuzuııun üzerine azıcık kaymış,öyle İ düşünüyor.Kimbilir ne büyük hayâller i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1962
  • VALİ,HALKIN İSTEK VE DİLEĞİNİ DİNLEYECEK Cumartesi günü 15.30 da Üsküdar Tiyatrosunda yapılacak toplantıda,Belediye ilgilileri şehrin Anadolu yakasında yapılacak isler hakkında izahat verecekler ve to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1962
  • MANAVDAN 2 KİLO ELMA ÇALARKEN YAKALANDI Feriköy Avukat caddesinde Birlik apartmanında oturan Fevzi Doğanyi-£it isimli bir genç evvelki gece Beyoğlıında bir manavdan İki kilo muzla İki kilo elma çalıp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1962
  • h SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44)1833)Siyah Örfe R.i.EMEK Tel:44 84 39)Talihsiz Kız B.Bardot F.İNCİ Tel:48 43 93)Hatırla Sevgilim F.Hakan.KONAK Tel:»S2606)Son Tango S.Montiel R.F.KÜÇÜK EMEK Tel:44 84
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1962
  • MEVLİD Merhum Emk.Sv.Ord.Alb.Yasar Cindoruk eşi,çok «evgili I annemiz Şükriye CİNDOJtUK'ım vefatının kırkıncı gününe tesadüf eden 5 Ocak 19( 2 Cuma günü Karaköy)Yeraltı Camiinde öğle namazını müteakip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1962
  • lUftl ÖB-MÜIİ Bütün mülkiyetiyle sahibi elivle SATILIKTIR Mür.20 22 arası 55 29 82 den Teoman MİLLİYET 142
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1962
  • ekin su işi on yıllık rograma bağlandı Vali ve Belediye Başkanı Tulga,şehrin su meselesinin halledilebilmesi için yıllık bir program hazırlandığım söylemiştir.«Boğaz altından seçecek horu ikmal edilin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1962
  • ELEKTRİK CEREYANINA KAPILAN BİR AT ÖLDÜ Şoför Yılmaz Toprakkarıştıran dün idaresindeki 75992 plâka sayılı kaptıkaçtı ile Rami Kışla caddesinden geçerken yol kenarında bulunan bir elektrik direğine çar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1962
  • BEYLERBEYİNDE GECE TELEFON BULUNAMIYOR Beylerbeyinde,gece saat 20 den sonra,ânl bir hastalık hali,yangın veya önemli bir olay karşısında telefondan istifade edilememektedir.Buna sebep,Nahiye Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.01.1962
  • Evet,22 yaşındaki Pat Cockle'in boşanmasına annesi sebep olmuş bulunuyor.Geçen hafta Sürrey'deki boşanma mahkemesinde de,hakim 26 yaşındaki Alan Cockle'nin 53 yaşındaki Constance Doy ile zinada bulund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1962
  • V*-5 Ocak Cuma günü kok kömürü alacak olan numaralar:İstanbul Deposu 128285 135782 Yenikapı Deposu 97887 99360 Bakırköy Deposu 85263 87240 Beyoğlu Deposu 98564 102000 Kadıköy Deposu 95866 97844 Üsküda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1962
  • Halkımızın itimat ve tevecçUhlmÜ kazanmakta rekor Kırmış «lan,Y uyan ı in uğuru sayılan:SAATLİ MAARİF DUVAR TAlCyİiyiLERİ Bayilere Tevzi Edildi.L Taklitlenıidejı skkıhınız â.İLÂNCILIK 1034 134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1962
  • Etibank Şebeke Tesis Müdürlüğünden İstanbul,izmir ve Bursa Başmühendisliklerimiz için Mes'ul Münasip alınacak ve 7244 sayılı kanuna göre maaş veya ücret verilecektir.Yüksek tahsilliler tercih ediliris
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1962
  • İTHAL MALI Fransız Nylon Korseleri 65 TL.KORSECİ DİLBER Galatasaray 297/1 Tel:49 38 64 İstanbul İLÂNCILIK:1121 154
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1962
  • Kore'de 29 balıkçı,fırtınada boğuldu SEUL,A.P.Korenin doğu sahillerinde patlak veren korkunç bir kar ve tipi fırtınası en az 29 Koreli balıkçının ölümüne ve 27 balıkçı teknesinin parçalanmas a sebep o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1962
  • ABDULCANBAZ İN?MACERALARI iv:#w;r UMULMADIK BİJÎ tfVİKLÎKLE kA^AN fflülî.NAl HANIMIM PŞME ABDÜl.LAMOAZ VE TAülAN DA RİİNİİKBiıiHılLA IU)ŞAN SEfcvfaAZiN TURHAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1962
  • 2 Gün Kaldı 1962 yılının ilk zengin çekilişine katılabilmek için 'son para yatırma tarihi 5 OCAK Cuma günüdür.7 Martta:20 APARTMAN DAİRESİ 2 ADET 100.000 LİRA 50 ADET 5.000 LİRA 100 ADET 1.000 LİRA ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1962
  • kalb hastalıklarım teker teker yenmektedir.Son olarak bir Danimarkalı cerrah,kalbin elektrikî iletim kifayetsizliklerinden doğacak hastalıklar!gidermeye muvaffak olmuştur.Yıllardan beri kalp cerrahisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1962
  • Bir ilçe,elektriğini,kendisi getirtti ÖZEL Şaton İlçesi Kaymakamı özer Türk,hükümetten hiçbir yardım almadan,halktan sağladığı yardımlarla ilçede elektrik tesisleri kurdurmuş,Çeşme,okul ve bir sinema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1962
  • Sevdiği kızı almayan babasını öldürdü ANTALYA,ÖZEL 1962 nin ilk cinayeti Kaş ilçesinin Pırnaz köyünde işlenmiş ve bir genç,babasını öldürmüştür.Pırnaz köyü muhtarı Osman özdemir'in oğlu Halil özdemir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1962
  • ZAYİ EVRAK 8.12.9G1 tarihinde annemin zayi edilen çantasında bulunan tarafımdan imzalı bo3 kâğıtların hiç bir kıymeti olmadığını İlân ederim.HAYRİ BİROL İLÂNCILIK:1118 155
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1962
  • Yeni yılın ilk ikramiye plânı 21 NİSAN Çekilişinde Tasarruflarınızı 10 ŞUBAT akşamına kadar Ziraat Bankası'nda toplayınız 1 Adet 500.000 Ura 2 Adet 100.000 Lira 4 Adet 50.000 Lira 10 Adet 25.000 Liro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1962
  • me M ı^ç«p k n KISAHÂBERLER 0 İZMİR 14 yaşlarında bir kız evvelki gece münakaşa ettiği babasını bıçakla ağır surette yaralamıştır.Gültepe semtinde,babası Ali Parlakoğlu'nu yaralayan Halide,yakalanarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1962
  • Bir jeep 5 çocuğu ezdi Oyun oynamakta olan çocuklardan biri öldü,dördü de yaralandı izmir,özel Sokakta oynamakta olan çocukların içine giren bir jeep,4 çocuğun ağir surette yaralanmasına,bir çocuğun d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1962
  • Amerika,Almanyaya 6000 asker gönderiyor WASHİNGTON,RADYO Amerika bir NATO tatbikatı için İki hafta sonra Batı Almanyaya uçakla 6000 asker sevkedecektir.Bu şimdiye kadar jet uçaklariyle yapılan en büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1962
  • Antalya'da ekmeğin gramajı indirildi ANTALYA,ÖZEL Şehrimizde 50 kuruşa satılan 530 gramlık ekmekler 490 grama İndirilmiştir.Gramajı düşürmek suretiyle ekmeğe zam yapan fır ncılar,bu hareketlerinden me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1962
  • Emin Soysal,Kıbrıs Basın Ataşesi oldu ANKARA,ÖZEL Maraş eski G.H.P.Milletvekili Emin Soysal,Kıbrıs Basın Ataşeliğine,İlköğretim Müfettişlerinden Osman Tunç da Kıbrıs Basın Ataşe Yardımcılığına tâyin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1962
  • Pakistan'da çiçek salgını:400 ölü var KARACI,A.P.Kasım ayında başlıyan çiçek hastalığı salgınının son 24 saatte ölen 15 kişiyle birlikte şimdiye kadar Karavide 167 kısmin canını aldığı resmen açıklanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1962
  • Ijı rfİŞP Dar-iil-Aceze 9C1 in son günlerindeki içtimaî,ilmi hattâ siyasî mevzuları geciktirmeden sıralamak pek kolay olmadı.Bâzı kalem erbabı böyle vaziyetlerde bu gibi mevzuları bir araya toplayarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1962
  • D I K K A T-MUSA COŞKUN Kapalıcarşı Bodrum Han 1 No.da Avrupa giyim eşyası satarken çimdi Tophane Denizcilik Bankası Dükkânlarında tara yeni çeşitleriyle sizleri bekler.Tel:44 72 42 MİLLİYET 138
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.01.1962
  • EtjN\DEN» KUŞ UÇ7AAZ.WA.RV/VI* V\U.HAKKAK EL-DE EDECEK VE 9UK4."tfA VEMESE 3ETİeECE.GİM~
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1962
  • MUAMELE SÖ-KECEKSİNİZ.ÇOK f*ENA '&İ1 ETTİKy/Z 4KH/Ç ¦7OM0lK'î.KEŞKE SEM Ao o ^AVASAY.D/M.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1962
  • İLÂN TARİFESİ 2 3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.C 5 inci sayfada santimi 25 T.L.Birinci sayfada başlık 200 T.L.Düğün,Nişan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 80 T.L.Küçük ilânlar keli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1962
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık 22 T.L.6 Aylık 40 T.L.Yıllık 75 T.L.Yabancı memleketler için âdi posta ile bu ücretlerin bir misli alınır.Uçak postası için tarife,kullanılacak pulun değerine göre değişir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1962
  • B,2|jlârM Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumi Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Magazin kısmından Mesul Müdür HALîT KIVANÇ S^or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1962
  • Hicri Perşembe Rumî 1381 4 1377 Recep OCAK Aralık 27 19 6 2 22 VAKİT VASATI EZANİ Güneş 7.26 2?A öğle 12 18 7 26 İkindi 14.40 9.47 Aksam 16.53 1?00 Yatsı ıs 1.38 imsak 5.40 12.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1962
  • Nl'uAYET ARABAMIN TAMİKİ* İŞİMİ BİTlREBlLDlM.ŞlMDİ DE BıRL DAMA BU ı*Şİ YAPA.VIM DEAAE,KAKIŞMAM "y^gysa:ı al.BABA OSCETMEN BİR.ÖDE.VERDİ BİÇ.LİSTE YAPIYORUM.DOkuNULMASI.VAS^tC OLAN ŞEVLER.NELERDİR,SÖY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1962
  • KElİMfeSİ 1O0KÜRU$ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK SATILIK VASİTALAR YEŞU.YURTTA Katlar,arsalar,villâlar her keseye uygun Daireler Turhan 73 86 09.EVET NIşantaşında 115 M2 6 odalı Kat 65.000.48 76 «3fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1962
  • Yeni senede yeni veya az kollanılmış otomobilleri satmak ve almak için en iyi ve seri imkânlarla hizmetinizdedir.Galerideki satılık vasıtalardan bazıları:19fi0 Rambler Stalion Wagdn 1959 Chevrolet Inı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1962
  • I YAZAN:Frank EH Arkadaş!Yettiği kadar arkadaşım var.Arkadaşa ihtiyacım yok.Bir kadına ihtiyacım var.Denişe,Pell'i yatıştırmaya baktı:Bir karın da olur elbette,burada veya.ömrünün sonuna kadar burada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1962
  • I TÜRKER ACAROĞLU E Edebiyatımızın geçen yıl «susmuş» olduğunu sa-E nanlar var.Biz bunun yanlışlığını göstermek için,3 1961'de kaç kitap çıktığını,bunlardan kaçının edebi E olduğunu tam birer rakamla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.01.1962
  • 5400 liralık teklif dün geri alındı t Başla rafı Birincide Turhan Bilgin,milletvekili maaşlarının 5 bin altıyiiz liraya çıkarılması ihtimali üzerine açılan aleyhte kampanya hakkında şunları söylemişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1962
  • Vergi reform tasarısı Baştarafı Birincide serm.'ıyesinrie.hisseli bu kısmın kurumlar vergisinden muaf tutulması da istenmektedir.Personelin elinaekl senetlerin gelir vergisinden muaf tutulması ve bu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1962
  • BASKETBOL LİGİNDE 2.DEVRE BAŞLIYOR İstanbul Basketbol Şampiyonasının ikinci devresine Cumartesi günü Spor Sarayında başlanacaktır.Dün toplanan tertip komitesi haftanın programını şöyle tesbit etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1962
  • F.BAHÇE G.SARAY GENÇLER FİNALİ Pazar günü saat 15.45 ie Spor Sarayında Fenerbahçe ve Galatasaray genç takınılan grup birinciliği için karşılaşacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1962
  • BASKETBOL I.KÜME PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A V P Dz.H.Okulu o 8 1 1 569 459 25 G.Saray 9 7 0 2 536 460 23 F.Bahçe 9 6 0 a 646 443 21 î.T.U.9 8 0 3 530 447 21 Moda 9 t;0 a 524 492 21 D.Şafaka 9 5 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1962
  • TEDİYEDE KÜLAYLIKveDERHAL TESLİM BATI ALMAKYA MALİ 35 H.P.GÜCÜNDE ^YAN TİPİNDE SN-HAVA SOÛUIHAİ OIR 750 M *l)K TASI* KALORİFERLİ VE SOĞUK HAVA TfRTiBAUlC'R 100 KIM.DE 4LİRALIKBEN2IM VAKAR Satış Yeri G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1962
  • HABNAN YAĞI ALINACAK Merinos Fabrikası için 20.000 kilo HARMAN YAĞİ V/ool Rex 3000)veya muadili kapalı teklif alma suretiyle satın alınacaktır.1 Evsaf ve mütemmim malûmat AL.IV servisinden öğrenilebil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1962
  • İthal malı,mensucat boyası,sıhhî malzeme ve kurşun kalem satılacaktır.Çukobirük Umum Müdürlüğünden Birliğimi?Galata Necatibey Caddesi Kozacıoğlu Han Kat 4)de istanbul Şubesi depolarında mevcut muhamme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1962
  • mm İSÇİLERİ DÜN İŞE BAŞLADI t Baştarah Birincide toplantıda,Banka Umum Müdürü Servet Gökdoniz.İsçiler işbaşı yapmadan müzakerelere devam edemiyeceğini bildirmiş ve sendikacılardan işçileri ikna etmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1962
  • GALATASARAY t Baştarnfı Altıncıda lâhiycte istinaden istemiş bulunmaktayız.Güre,«Tahkikat neticesinde Kulübün kat'ileşen borç durumu nedir?sualine şu cevabı vermiştir:«Rapor hazırlandı ve arıklandı.On
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1962
  • BAKAN "SİİRT'TE GASP SUÇLARI ARTTI,DEDİ t Baştarafı Birincide rasında çıkan eski suçlar olduğunu ifade etmiştiriçişleri Bakanlığının vatandaşa eşit muamele yapılması için çalıştığını söyleyen Bakan şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1962
  • KAYSERiDEKi MAHKÛM Baştarajı Birincide inektedir.Bu işlemden sonra protestoların kaldırılması için Merkez Bankasından diğer bankalara bilgi verilecektir,h demiştir.Bakan,af konusunda Oanka kredilerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1962
  • Tuvalet sabunu PİYANGOSU.Bu güzel havluyu büyük bir ihtimalle kazanabilirsinizjT Beğendiğiniz renkten 2 adet renkli ambalaj kağıdını meselâ 2 mavi veya 2 yeşil veya 2 pembe veyahut 2 beyaz)açık adresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1962
  • ithal fiatindan ucuza İstenilen mikdar Galvaniz ve D.K.P.ÇEMBER Genişlik 8 mm.den 37 mm.ye kadar muhtelif Kalınlık 0.25 mm.den 1.3 mm.ye kadar muhtelif Nejat Tuğcu,Galata Tersane Cad.Buğulu Sokak No.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1962
  • OTO BAGAJ KİLİDİ ALİNACAKTİR Ellerinde bulunanların P.K.98 Beyoğlu adresine müracaatları İLÂNCILIK 1117 153
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1962
  • HALKIMIZA Müjde KARTAL MARKA 36 ilâ 44 No.ya kadar eskimeyen Napoli tipi botlar satışa arzedilmiştir.Meziyetleri:1 Üst derisi Avrupa'nın son icatlarından RELAKS KROKODİL Vidcladan 2 Altı yüzde yüz ham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1962
  • TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BANKASI 28/Aralık/1961 Yıl sonu çekilişi talihlileri 000.Lira Kazanan:Ankara Yenişehir Y.T.103177 Osman istanbul Şenesen evlerde beheri 43.000lira değerinde apartman dairesi kazana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1962
  • AMERİKAN YARDİMİ ARTACAK t Baştarafı Birincide «Amerikanın Türklycye şimdiye kadar yaptığı yardımın durumu iyi idi,halen de iyi gitmektedir.Başbakan İnönü ile yaptığımız görüşmenin esasını,iyi olan hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1962
  • Bir genç nişanlısını öldürüp intihar efli Cinayete,hasta olan Maliye Memurunun nişanlısı ile evlenememesi sebep oldu ANKARA,ÖZEL Ankara'da yılın ilk cinayeti dün işlenmiştir.Yakışıklı,fakat hasta bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1962
  • Av Tüfekleri ediliyor Emniyet Genel Müdürü,Valiliklere emir verildiğini silâhların toplanmasının suçları azaltmadığını açıkladı ANKARA,ÖZEL Bütçe Komisyonunda konuşan Emniyet Genel Müdürü «Yivli ve yi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1962
  • Aybarın zabıttan aîman konuşması t Baştarniı Birincide csscseııin layıkı veçhile vazife görebilmeli k'in n evvel o müesseseye çalışma imkânlarının bağışlanması "c orada vazife alacak arkadaşların çeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1962
  • Ankara'da 23 şoför nezaret altına alındı t Baştarajı Birincide pan dolmuş şoförlerin in hareketinin üzüntü İle karşılandığı bildirilmekte ve «Biz onlar gibi zorba yollarla dej*il fakat kanunî yollarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1962
  • HUDUTTA İKİ IRAKLI AŞİRET ÇARPIŞIYOR t Boştarajı Birincide Pervari aşireti mensuplarının Barzanilerin tazyikine dayanamıyarak 28 Aralıkta hududumuzu 50 metre açtıklarını ve bu sırada Irak hududunda bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1962
  • PLÂSTİK İkM Plâstiği kâğıda yapıştırır PLÂSTİK ZAMK ithal malı gelmiştir.Müracaat:Tahtakale Cedit han No.32 Emel imalât İthalât istanbul Telefon 22 7G 33 İLANCILIK:1107 130
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1962
  • Gençlik,affın aleyhinde olduğunu tekrarladı D.P.Genel Başkanı Yusuf Demirdağın şartsız siyasi af isteği.Üniversite gençlerini yeniden harekete geçirmiştir.Eczacı Okulu Talebe Cemiyeti Genel Kurul Başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1962
  • Ecevit "Hükümetler sosyal adalete uygun hareket etmeli,dedi t Baştarafı Birincide leketteki bütün işyerlerini sık sık tesbit edeceğini,bu iş için de bir kadronun ihdas edildiğini söylemiştir.ASGARÎ ÜC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.01.1962
  • Tahkik Komisyonu raporunun neticesi Son yedek kulüpte de istifası üzerine Sarı bir kongreye gidilmesi 600.000 liralık borcun,idarecilere ödetîirümesi teklif edilecek GALATASARAY Kulübünün hesaplarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.01.1962
  • IMaoğlu Güreş Federasyonu Başkanı oluyor Güreş Federasyonu Başkanlığına Şevket Ustaoğlunun getirilmesi kuvvetle muhtemeldir.Sekiz ay evvel iş başına gelen Çalış.'ıl Federasyonunun devamlı başarısızlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.01.1962
  • askerlere zin çıktı ANKARA,ÖZEL Dün toplanan Millî Savunma Komisyonu,profesyonel asker futbolcuların kendi takımlarında oynamalarını kabul etmiştir.Komisyonun bu kararı,bir muhalif oy'a karşılık 9 rey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.01.1962
  • STANBUL Ümitler Karması.1 dün Sarıyer ile oynadığı maçı 2 1 kazanmıştır.Tam bir antrenman havası İçerisin de cereyan eden müsabakada,namzetler rahat bir oyun çıkarmışlar v Sarıyer karşısında skor yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.01.1962
  • Beşiktaş bugün çalışıyor.Vefa dün kampa girdi.Gençlerbirliği bugün geliyor ILLÎ ligde Cumartesi ve Pazar günleri Ankara,İzmir ve şehrimizde dokuz maç yapılacaktır.Pazar günü Karagümrülrle karşılaşacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.01.1962
  • Toto'da 13 bilen 5 kişi 82,415'er lira alacak ANKARA,ÖZEL Spor Toto'nun Ondokuzuncu haftasına ait tasnif ve değerlendirme dün sona ermiş ve 13 maçı doğru tahminde bulunan 5 kişinin 62.415 er lira alac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.01.1962
  • O MAHALLÎ lige Cumartesi günü Şeref stadında yapılacak şu üç karşılaşma ile devam edilecektir:10.00:Süleymaniye Hasköy,12.00:Adalet Eyüp,14.00:Yedikule Emniyet Sarıyer.VOLEYBOL liginin yedinci haftası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.01.1962
  • CAH BAHTO İTALYA'M GORON ADAM Geçen Pazar günü Fiorentina,rakip sahada Sampdoria'yı 3-1 yenerleen Çan'ın oynadığı mükemmel oyun kendisini îtalyada günün adamı haline getirmiştir.Maçtan sonra Hidegkuti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.01.1962
  • Â GAUP unun HACU?Bir maçta,taraflardan birinin kazanıp diğerinin kaybetmesi,spor müsabakalarının en normal sonucudur.Berabere kalmaları hâlinde de,eğer karşılaşma bir lig maçı ise,gene takımlardan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.01.1962
  • imi 1 ı.[j_j ¦ı.u.ı.ıı ıjıı.n'jııı.m ı w—ıı ıu u ı mtım!Kadri,Naci ve Lefffer kadro dışı FENERBAHÇE idare heyeti yeni bir antrenör bulununcaya kadar futbol takımını menecer Necdet Erdem'in çalıştırmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor