Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.01.1962
  • Millî Hububat Komitesi Başkanı,nüfustaki yüzde 16 artışa mukabil rekoltenin yüzde 9 arttığını söyledi ANKARA,ÖZEL MİLLİ Hububat Komitesi Başkam Profesör Fethi İncekara «Türkiye'yi açbk bekliyor.demişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1962
  • Bâzı veri borçları L*6 edilecek Bakanlar Kurulu dün müstahsile olan pancar borcunun ödenmesi konusunu da müzakere etti ANKARA,ÖZEL BAKANLAR Kurulu,gelir vergisi borçları ile uzun vadeli kredilerin öde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1962
  • DURÜIS4 İYİ ve KÖTÜ ÖRNEKLER i?STANBULDA Liman Yükleme ve Boşaltma işçileri,haklart-f& l n% savunmak üzere hukukî yoldan ilerlerken,Ankarada dol-B muş şoförleri menfaatleri için taşkınlık yapmayı muba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1962
  • Lubnanda tevkif edilenler 1000 kişiyi buldu,isyanı hazırlayan parti kapatıldı BEYRUT,A.A.RADYO Akim kalan hükümet darbesi teşebbüsünden sonra Lübnan'da hâlen sükûnet hüküm sürmektedir.Kabine toplanara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1962
  • Bir Banka Müdürü kendi bankasını dolandırdı KONYA,ÖZEL Bir bankanın Ankara şubesinin ikinci müdürü hakkında tevkil kararı çıkarılmıştır.Bu şahsın şehrimizde banka müdürlüğü yaptığı sırada sahte çekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1962
  • Ankarada inşa halindeki bir apartman çöktü ANKARA,ÖÇEL Dün saat 16.30 da Sağlık sokakta yapılmakta olan bir apartmanın çökmesi iki isçinin yaralanmasına.sebebiyet vermiştir.Selâhattin Alpan'm sahibi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1962
  • AYNİ YERDE DEVRİLDİ Batı Almanya'dakl Elçiliklerden birine ait Bonn 4031 plâka sayılı bir araba dün Bebek Arnavut köy arasında,geçen hafta kazaya uğrayan bir arabanın yanında takla atarak devrilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1962
  • Gruplarf Milletvekili ve memur zammını görüştü CHP memur zammının geri bırakılmasını tasvip etti.CKMP ve YTP Grupları Milletvekillerine en çok 3600 lira verilmesini kararlaştırdı ANKARA,ÖZEL CH.P.Mecl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1962
  • İLERİ'NİN CENAZESİ KALDIRILDI *f dün kaldırılmıştır.Öğle namazından sonra Hacıbayram camiinden alınan cenazeyi İmar ve İskân Bakanı Muhittin Güven,A.P.Genel Başkanı Gümüspala,A.P.Genel Sekreteri,senat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1962
  • ast?Cuk oturuyor Ankara Valisi çöp işini incelemek üzere Almanya'ya gidiyormuş.Neden başka bir işi değil de.çöp işini?Herhalde geleneği norma,mak için olacak.Malûm ya bizde Avrupay* gitmek için daima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1962
  • Irak'ta Kürtlere karşı uçaklar kullanılıyor TAHRAN,A.P.Bazooka'dan modern havan'a kadar her türlü silâhlarla teçhiz edilmiş Kürtler,Kuzey İrakta hükümet kuvvetleri ve rakip kabilelere karşı savaşmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1962
  • Taksi şoförleri,protesto yürüyüşüne başlamadan Snca otomobillerinin önünde topla nalda re taksilerin çalışmaması yüzünden dün Ankara caddelerinde bir müddet sadece dolınuı yapan kaptıkaçtılarla hususi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1962
  • Ciizzamın tedavisi için ilâç getirtildi Sağlık Bakanı,trahom hastalığının da 4-5 yıl içinde tamamen önleneceğini söyledi ğğ S LİMLE sıhhatten fedakârlık yapılamaz,çünkü her ikisi de istikbale matuf ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.01.1962
  • Artık kimseye güvenim kalmadı FATMA Atalı adında fakir bir kadın dün Başbakanlığa müracaat ederek Başbakan smet inönü ile görüşmek stediğinl bildirdi,İlgililer "atma Atalı'ya görüşme ko.uğunun ne oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1962
  • m!ffîmMKnEM$!m\1961 in önemli olayları GERİDE bıraktığımız yılda,memleketimizde kaydedilen belli başlı iktisadi olayların kısa bir panoramasını vermenin faydalı olacağı,nı tahmin ediyoruz.Gerçi bu ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1962
  • m.İMİMİ.MlMUİIIMUlMlIimiMMHM)inilUIM IIIHIIIIUJMII İSTANBUL 7 27 Açılış ve program 7.30 Sabah plâkları 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Şarkılar 8.30 Bale müziği 9.00 Kapanış.11.57 Açılış ve program
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1962
  • ti OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Geveze bir adam yersiz bir endişe uyandıracak.Fakat asılsız olduğunu çabuk öğreneceksiniz.KOVA BURCU 121 Ocak 19 Şubat] Birini veya bir şeyi bekliyecekstniz.Netice b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1962
  • BULMACA »V BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 12)DAKİKADHl SOLDAN SAĞA:1 Büyük Türk âlimi filozofu musikişinası;Kötü.2 İyilik;Bâzı din adamlarının sopası.3 Bir şeyin yapılmaması emri;Sanat.4 Trabzon'un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1962
  • HAFTALİK GAZETE MECLİSTEKİ GİZLİ OTURUMUN ZABITLARI ir 25.000.000 LUK ARPA SUİİSTİMALİ HALKIN EKMEĞİ İLE OYNAYANLAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1962
  • 8 otomobil alan şebeke yakalandı Necdet Çatma,Hüseyin Çorumlu,ihsan öncü ve Sebahattin ünüşiü adlarında dört kişiden müteşekkil hırsız çebekesi yakalanmıştır.Şebeke,Teşvikiye,Beşiktaş,Kasımpaşa,Taksim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1962
  • LEVENTTE BİR KOLACI DÜKKANI SOYULDU Dördüncü Levent'te Osman Gedik'e eit 20 numaralı kolacı dükkânı meçhul bir hırsız tarafından soyulmuştur.Dükkânın kapısını kırmak suretiyle İçeri giren hırsız,8 İra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1962
  • K K U R Sevgili eşim ve pek çok kıymetli babamız l.mk.Jn.Alb.HALİT AKMAN'ın ani olarak bizi bırakıp gidişin^ de,bize sevgi ve alâka gösteren,bizleri yalnız bı-Takmıyan Vali Refik Tulga,€6.Tümen Kumand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1962
  • 1 SİNEMALAR I BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)Siyah Örfe R.t.EMEK Tel:44 84 39)Talihsiz Kız B.Bardot FiNCt Tel:48 45 95)Tatlı Günah A.Işık.SUARE:Hatırla Sevgilim F.Hakan.KONAK Tel:482606)Son Tango S.Montiel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1962
  • AFET ASMAZOGLU ve Y.Mimar Nejat TEKELİOGLU Nişanlandılar.Ankara 30/12/1961 Trust Otel BASIN 60)124
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1962
  • ÖLÜM Vodina eşrafından merhum Arnavutzade Mustafa efendi ve merhume Heybeti Erman'ın oğulları,Naile Gener'in sevgili kardeşi,Hüseyin,Besim,Hürrem Erman'ın kıymetli ağabeyleri,Fatma,Zeynep,Ahmet'in sev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1962
  • ACI BİR KAYIP Kıymetli eşim.sevgili babamız,biricik kaıdeşimiz İstanbul Barosu avukatlarından DAİM SEVEN 1.1.1962 Pazartesi akşamı hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 3.1.1962 Çarşamba günü I bugün)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1962
  • İKİ KARDEŞ BİR OLUP ADAM BIÇAKLADI Kartal'da Dolapdere köyünden Mehmet Aksu ile kardeşi Hasan Aksu,arsa meselesinden kavgaya tutuştukları Mehmet Akbıyık'ı bıçakla ağır surette yaralamışlardır.Yaralı H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1962
  • ŞEHİR HATLARINDA AYLIK KARNE VERİLECEK 1 Şubat tarihinden itibaren Şehir Hattı vapurlarında seyahat eden memurlar için,tek yaprak halinde «Aylık kaine biletleri» satışa çıkarılacaktır.Jetonların memur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1962
  • Böyle başa böyle iraş t£ AKAMIZIN içine yalı kazığı gibi «akılmış;hükümet memuru gerçekleri saklamakla görevlidir;gerçekleri saklamakla yani topğ lumıı kandırmakla.Bütün beceriksizlikler,terslikler,ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.01.1962
  • S SL T O DUT.Göç.İspir'inin ağzından düşmeyen iki kelime.Erzurum Hinin bedbaht bir kazası.Tabiî servet yok.Toprak verimsiz.Sıkışmış vadiye!Dut.Gözleri parlıyor,yüzleri gülüyor.Dut da olmasa ne yaparla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1962
  • wmwmxmmtmmwEEi Başladığınız kıymetli koleksiyon eksik kalmamalı:MECMUASI YARIN nin ikinci sayısını okuyucularına hediye ediyor.Her hafta parasız olarak verilen «TARİH GAZETESİ» koleksiyonu pek yakında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1962
  • PAMUK Eczanedeki Fenni GÖZLÜKÇÜ GÜNSEL BOZKURT İstikjâl Cadd.No.76 FOTO REKOR Mağazasına nakletmiştir.MİLLİYET 117
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1962
  • KÜÇÜK HALDUN "SAHNE DORMEN"" Pazartesi,Salı,Çarşamba 21 de ve Salı 17 de ŞAİRİN MEKTUPLARI Oyun 3 Perde)Perşembe,Cuma,Cumartesi,Pazar 21 de ve Cuma.Cumartesi,Pazar 17 de OYUNCAKÇI DÜKKANI Komedi 3 Per
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1962
  • Etibanh Şebeke Tesis Müdürlüğünden istanbul,izmir ve Bursa Başmühendisliklerimiz için Mes'ul Muhasip alınacak ve 7244 sayılı kanuna göre maaş veya ücret verilecektir.Yüksek tahsilliler tercih ediliris
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1962
  • Kİ YIK.Kİ YIK BU AKŞAM MİRAÇ KANDlLl'dir Tatlılanmu ve simitlerimiz nefistir.Teşvikiye Erenköy YILDIZ 673 103
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1962
  • GOODYEAR TÜRKİYEDE FAALİYETE GEÇİYOR Dün sabah yapılan bir merasimle Tatko Lâstik Tamir Fabrikası memur ve işçileri,bütün dünyada adedi 100.000 i geçen Goodyear ailesine katılmışlardır.Goodyear Lastik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1962
  • Bir milyon liralık kaçak eşya yakalandı ANKARA,AA.1961 Kasım ayında kaçakçılarla yapılan mücadele sonunda 1 milyon liralık eşya ele geçirilmiştir.271 kaçakçılık olayından 114 O çarpışmalı geçmiş ve 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1962
  • Çocuk hırsızlarına idam teklifi bugün görüşülüyor ANKARA,ÖZEL C.H.P.Mardin Milletvekili Mehmet Ankan'ın çocuk kaçırma olaylarında sanıklara idam cezası verilmesi istediği kanun teklifi bugün Adalet Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1962
  • Sevdiği kızı düğün evinden kaçırdı ŞARKIŞLA,ÖZEL Kışla köyünde Mahmut Kılıç,sevgilisi H.ö.yü,başka bir gençle evlendiği gece gelinliği ile kaçırmıştır.Düğünü yarıda bırakan genç âgık adalete teslim ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1962
  • BAŞKALARINA KAÇIRTTI GÖLFAZARI,ÖZEL Göynük kazasının Kösler köyünden Ziya Dere,1000 lira mukabilinde kiraladığı iki adama sevgilisini kaçırtmıştır.Ziya tevkil edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1962
  • u Varil kullanmak suretiyle soyulan dükkânda keşif yapılırken.Asil bir aileye mensup olduğunu ileri süren Ragıp hırsızlığı Kör Fatma'nın teşvikiyle yaptığını söyledi Varil kullanarak dükkân Ragıp Kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1962
  • ı«.«un S13IUNE CAİ^PAK ^OGUK SıiVlA KENDİKE ĞttEM TA EMOÎStLf NAzAfcÛHlA 8AICAR.NMiLKüÛTjJlAftLıûMDiJNlttlN flAUAtıMSAS»AH8üM J.AMitfHSttffcffMAW r tmnm^mmuumıt** AM6A KALKAR KALKMAZ KAPlVA POİfcu Fıf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1962
  • 22 MART ÇEKİLİŞİNDE QQfl4 rCaklâıa 2* 600 KİŞİYE 6 00 İKRAMİYE I kişiya 100.000 LİRA 1 kifiye bir APARTMAN DAİRESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1962
  • x "S nÎ-mS.İIMMMPI,TAKVİMDEN BİR YAPRAK Trr Mı rac jj LA İ'RAC,lügat manâsında merdiven demektir.Peygamberimiz j E JYl efendimizin bu gece Cenabı Hakkın huzuruna yükselerek j Allahü Tealûya mülâki ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1962
  • İzmirde 1400 Üniversiteli derse girmedi Bir aylık sömestre tatili isteyen gençler dersleri bir hafta boykot edecek.İZMİR,ÖZEL Ege üniversitesi öğrencileri dün derslere girmemişlerdir.Bir aylılt sömest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1962
  • Hindistanda bir vapur battı,70 kişi boğuldu BOMBAY,A.P.Tıklım tıklım dolu bir vapur Savithrl nehrinde batmış,çoğu kadın ve çocuk olmak üzere,70 yolcu boğularak ölmüştür.Vapurun yan tarafında oturan 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1962
  • Bir hapishanede 400 mahkûm isyan etti MONTREAL,A.P.Montreal eyaletinde,Bordeaux şehrindeki hapishanede 400 kadar mahkûm isyan etmiştir.Mahkûmlar evvelâ yatakhanedeki şiltelere ateş vermişler ve bahçey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1962
  • Kongo'da çarpışmalar LEOPOLDVİLLE,AA.Kongo'da kabileler arasında savaşlar başlamıştır.Kivu eyaletinde Beşi kabilesinin çeşitli kollan arasında cereyan eden şiddetli çarpışmalarda yüze yakın yeril ölmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1962
  • Bir genç kız,haberi olmadan evlendirilmiş ŞARKIŞLA,ÖZEL 20 yaşında bir kız,haberi olmadan evlendirilmistlr.Z.K.adındaki genç kız,evlenmek üzere nikâh memurluğuna gitmiş ve orada kayıtlara göre «Daha e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1962
  • *ceıE l«f 3 Gün Kaldı 1962 yılının ilk zengin çekilişine katılabilmek için son para yatırma tarihi 5 OCAK Cuma «ünüdür.7 Martta:20 APARTMAN DAİRESİ 2 ADET 100.000 LİRA 50 ADET 5.000 LİRA 100 ADET 1.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.01.1962
  • BıZ!NEREYE eÖTÜeüvoiesuM £ne 4iPMA ıs-n"voRSu;Mu2 b!z.e soyu?SEMİZE poc-tlEV'İn ısı BİTTİKTEN SOM.RA OBADA BA-ZI MÜH lM KİMSE LBZUE BULUŞA CAGi^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1962
  • 4MKE SEN DE GEMÇLKSINDE BOVl^E BİR ^D-ûM BE.ğENNMÇ MIVDİN BABANI Afv-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1962
  • KELİMESİ lÖpKURUİ SATILIK EMLAK *0 KIZILTOPRAKTA İstasyon caddesinde 3-6 odalı lüks inşaatlı 3 daire ayrı ayrı veya tamamı 36 47 49 FATİHTE ana caddeye yakın 90 M2 üzerine üçer odalı tam konforlu katl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1962
  • YAŞAR ŞAPAŞ FİRMASI MÜŞTERİLERİNİN YENİ YTLINI TEBRİK EDER.EN İYİ DİLEKLERİNİ SUNAR YAŞAR ŞAPAŞ MÜNCHEN.15 EXPORT İMPORT MİLLİYET 122 SCHILLERSTRS.3/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1962
  • KAYNAKÇILARIN ISRARLA ARADIKLARI İSVEÇ ESAB TOZU İLE İMAL EDİLEN ELEKTRODLARI YAKİNDA PİYASAYA ARZEDILECEKTİR NÜZHETGÖKNAR Galata Kürekçiler Musluk sok No 4 Not:Sipariş kaydına başlanmıştır.Tel:44 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1962
  • 7900 Adet Çeşitli Ruhsat,Emniyet ve Terkoz Musluğu Satın Alınacaktır.İzmir Eshoi Genel Müdürlüğünden:1 7900 adet çeşitli ruhsat,emniyet ve terkoz musluğu şartnamesi esasları dahilmde teklif alma usulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1962
  • BALIKÇILIK RÜZGÂRLAR Balık ve Balıkçılığa Tesiri 4)SITKI ÜNER 1 Süzgârın sür'arJ Anemometre ismi verilen âletle 5 ölçülür.Bu âlet meteoroloji istasyonlarıyle,nıodejn yolcu ve harp gemilerinde,alâkalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1962
  • 38 KADIN YAZAN:Frank RİCHARD 0H Valizini açtı,açık bıraktı.Vaîir.de bir pijamayla bir iki gömlek vardı.Evrakını alıp Saııdoz'a uzattı:Buyurunuz.Genel Direktörlükten bir de mektup var.Müzakere edeceğim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1962
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık 22 T.L.6 Aylık 40 T.L.Yıllık 75 T.L.Yabancı memleketler İçin âdi posta ile bu ücretlerin bir misli alınır.Uçak postası için tarife,kullanılacak pulun değerine göre değişir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1962
  • İLAN TARİFESİ 2 3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 inci sayfada santimi 25 T.L.Birinci sayfada baslık 200 T.L.Düğün,Nisan,Nikâh.Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 80 T.L.Küçük ilânlar kelime
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1962
  • yps NİI MüHmI Gazetecilik AŞ.adına jr Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumi Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Magazin kısırımdan Mesul Müdür s HAL1T KİVANÇ Soor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1962
  • Hicri Çarşamba Rumi 138)3 1377 Recep OCAK Aralık M 19 6 2 21 VAKİT VASATI EZANİ Güneş 7.26 2.34 ÖÇle 1218 7.26 İkindi 14 19 9.47 Akşam 16.52 12 0O I Yatsı 1829 1.38 1 İmsak 5.40 12.47 mm 'İM11 fftr»"W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.01.1962
  • İstanbul'da Liman işçileri,nkara'da şoförler çalışmadı t Bajjtarafı Birincide üzerine şoförler hep bir ağızdan Emniyet Müdürünü protesto etmişler ve «Biz atlarımızı tcrketmcyiz.diye bağırmışlardır.Net
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1962
  • VEFAT Shell Şirketi mensuplarından Orhan Şener'in çok sevgili eşi.Billur Şener'in annesi.Emekli Yarbay Cüneyt Güvenir ve Salia Güvenir'in biricik kızları,Nükhet Güvenir'in kızkardeşi.Emekli Ilyas ve N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1962
  • İLARJ 1 26 kalem muhtelif elektrik malzemesi kapalı teklif alma yolu ile ihale edilecektir.2 Muhammen bedel 12.000.TL.olup,muvakkat teminat 600.TL.dır.3 İsteklilerin teklif mektuplarını şartnamede yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1962
  • istanbul Ticaret Borsasından Istanbulda Bahçekapıdaki Borsamız binasında 35157.10 Lira keşif bedelli laboratuar şubesi onarımı kapalı zarf suretile ihale edilecektir.Buna ait şartname Borsamız binası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1962
  • Beyoğlu Kız Enstitüsü Müdürlüğünden Okulumuzda açık bulunan 20 lira maaşlı Anbar Depo memurluğuna 24/1 1961 Çarşamba günü yapılacak imtihanla memur alınacakta isteklilerin Memurin Kanununun 4 üncü mad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1962
  • İSTANBUL İMAR Limited Şirketinden Şirketimiz merkezinin 2/1/1962 tarihinden itibaren Beyoğlu Tünel İstiklâl Caddesi Piremeci Sok 1.BARO Hanı Kat 7'ye eski METROPOL' Han)nakledildiği ilân olunur.MİLLİY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1962
  • SAKİR ZÜMRE SOBALARINI HERYERDE ARAYINIZ Telefon:44 08 12 49 30 81 REKLAMCILIK 129
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1962
  • TÜRKİYE'Yİ AÇLIK BEKLİYOR Başlarajı Birincide Bölgesine göre standart mahsul yetiştirme imkân ve kapasitesine mâlik olan yeni köylü isletmelerinde sadece standart mahsul yetiştirme yoluna gidilmelidir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1962
  • Komisyonda içişleri Bütçesi görüşüldü ANKARA,ÖZEL Karma Bütçe Komisyonunda dön İçişleri Bakanlığı.Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçeleri görüşülmüştür.Senatör ve milletvekille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1962
  • KARS VALİSİNİN AÇIKLAMASI Kars Valisi Fikret Ersanü «Doğu'dan göç başladı» başlıklı haberimizde verilen rakamların tavzihini istemektedir.Vali.göçün «mevsim icabı» olduğunu belirtmekte ve şöyle devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1962
  • Maskeli iki gangster benzin deposunu soydu mersin,özel Silâhlı ve maskeli iki gangster sabaha karşı Mersin Silifke asfaltı üzerindeki benzin istasyonunu soymııştur.Gangsterlerden biri kendisine karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1962
  • Kumar oynayan beş kahve daha basıldı Polis dün sabaha karşı Beyazıt,Kulaksız,Kızıltoprak,Mecidiyeköy ve Şehremini senitlerinde kumarhane haline getirilen beş kahveye baskın yapmıştır.Şükrü Kambur,Nedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1962
  • Gruplar,Milletvekili ve memur zammını görüştü Baştarafı Birincide Müzakereler sırasında konuşan inönü,C.H.P.Grubunun tutumunu memnunlukla karşıladığını belirtmiş ve rSoıı 15 günde memleket ciddî buhra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1962
  • CÜZZAMİN TEDAVİSİ İÇİN İLÂÇ GETİRTİLDİ t Baştarajı Birincide eczacılara demiştir' ki:«Bakanlığa fiat konusunda tekliflerinizi getirin,Bakanlık incelesin.Tabiî bu incelemede,yaşama endeksleri de gözönü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1962
  • F.BAHÇE'DE BÜYÜK Baştarajı Altıncıda futbol işlerini düzeltmek ve her cephesiyle harekete getirmek icabeder.Böylece,içerideki şımarıklar yüzünden Fenerbahçe gibi bir kulüpte oynamak i&tcyip de,kulübün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1962
  • KULLANINIZ OPON,baş,diş,adale,sirîir,lumbago^ romatizma ağrılarını teskin eder OPON,bayanların muayyen zaman:lardaki sancılarında faydalıdır OPON,günde 6 tablet alınabilir,FAAL 9tt 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1962
  • TELEFON NUMARAMIZIN 1 OCAK 1962 den İTİBAREN 44 46 85 84 83 olarak değiştiğini arzederizö.E.V.A.SANAYİ VE TİCARET A.Ş.İLANCILIK 1071 93
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1962
  • Zonguldak Valiliğinden Zonguldak şehrinde yeniden yaptırılmakta olan Damızlık deposu ve laboratuarının 83.538,77 lira keşifli ikmal inşaatı işi 24/1/1962 Çarşamba günü saat 15.30 da Hükümet Konağında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1962
  • BURÇ KULÜP AÇILDI Sıraselviler ittihadı Milli Ap.No.145 REKLAMCILIK 4-119
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1962
  • ECE Üniversitesi Rektörlüğünden 1 Fen Fakültesi ek pavyon inşaatının 1 inci kısmı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Bu işin tahmini keşif bedeli 43999.92 lira olup geçici teminatı 3750.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1962
  • İNGİLİZCE OKULU i FULL TIME KURSLARI AYRICA MEKTUPLA İNGİLİZCE FRANSIZCA ALMANCA ücretsiz broşilr İçin adres:Sıraselvllar 50 Taksim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1962
  • Turhal Belediyesi Elektrik,Su ve Otobüs İşletmesinden 1 ihtiyacımız için bir adet 75 metre irtifaa saatte ennz 150 M3 su basabilecek kapasitede Elektromotopomp alınacaktır.2 Bu mubayaa ile ilgili şart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1962
  • İLAN MEMUR ALINACAK Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:üniversitemizin muhtelif bölüm ve büroları İçin memurin kanununun 4 üncü maddesindeki şartları haiz ortaokul,lise ve yüksek tahsil mezunları ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1962
  • Devlet Demiryolları Sayın Müşterilerine Yaptığı Tenzilât ve Tatbik Ettiği Kolaylıkları Arzeder Yolcu taşımalarında:1 Temmuz 1961 ayındanberl Ankara İstanbul arasındaki trenlerle gidiş dönüş seyahati y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1962
  • TOPKAPI SARAY!MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Topkapı Sarayı Müzesi müştemilât binalarının 221533.12 iira keşif tutarlı üçüncü kısım onarım işleri müteahhidinin taahhüdünü ilâ eylememiş olmasından dolayı 2490
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1962
  • SIERA MASA SAATLERİ GELMİŞTİR SIERA SAATLERİ Satış deposu İst.Umum Sigorta han Kat ı 6 No.606 Bahçe» ap.İstanbul Ttl.t XIII SI.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1962
  • Karayolları Makina ve İkmal Grup Şefliğinden Maltepe Kartal istanbul KAYIP İLÂNI Aşağıda Vapuru,sefer ve konşimento numaralan gösterilmiş olan ordinolar kayıp olduğundan hükümsüzdür.VAPURU SEFER NO.KO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1962
  • D.B.DENİZ NAKLİYATI T.A.Ş.Ortaklığımız kadrosunda münhal ikinci makinistliklere yakm yol Başmakinistliği ehliyetini haiz veya uzakyol makine zabitliği yeterlikleri tasdik edilmiş olan Makine Zabitleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1962
  • BAYINDIRLIK BAKANLIĞI Edirne DSİ.XI.Bölge Müdürlüğünden Torna Tezgâhı ve Hidrolik Pres Satın Alınacaktır.1 Bir adet,punta açıklığı 1,5 m.Universal Torna Tezgâh» ile bir adet.50 ilâ 60 ton kapasiteli v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1962
  • YILBAŞI TALİHLİLERİ Millî Piyangonun yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan biletin sahibi olan 11 öğretmenden en genci 22,en yaşlısı da 65 yaşındadır.İnegöl'ün Dündar İlkokulunda görevli buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.01.1962
  • Tahran için TAHKİKAT AÇİLACAK Silâhçılar "Uğradığımız haksızlıklar ne olursa olsun müsabakalardan çekilmemeliydik,dedi Bekir Silâhçılar «Uğradığımız haksızlık ne olursa olsun müsabakalara devam etmeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1962
  • Melin'in Oynaması Güçleşti İtalya'nın en beğenilen takımlarından biri olan Palermo'yu,antrenör Montez değiştirmek istemiyor.ROMA,ÖZEL Palermo'nun ligde arka rakaya besinci galibiyetini almasından sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1962
  • Bu hafta Mithatpasa stadında Gençlerbirliğl İle karşılaşacak olan Beşiktaş,dün ilk antrenmanını yapmıştır.Resimde Hakkı Yeten,Kaya'ya bir vuruş gösteriyor Istanbulspor ve Gençlerbirliğl ile haftanın z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1962
  • GALATASARAY,GÜMÜLCÜNE'OE UÇ MAÇ YAPACAK Galatasaray futbol takımı biri 6 Ocak tarihinde olmak üzere Gümülcine'de üç maç yapacaktır.Türk Gençliği kulübünün davetlisi olan Sarı Kırmızılılar diğer iki ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1962
  • G.SARAY İDARE HEYETİNİN İŞ BAŞINDA KALMASI TEKEL BAKANI BULADOĞLUNA BAĞLI Galatasaray kulübü idare heyetinin vazifesine devam etmesi,Gümrük ve inhisarlar Bakam Şevket Buladoğluna bağlıdır.İstifa eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1962
  • Feriköy Ankara'da 15 kişilik kamp kurdu ANKARA,ÖZEL Feriköy Cumartesi ve Pazar günleri yapacağı Karşıyaka ve Ankaragücü maçları için dün Ankarada çalışmıştır.Başkentte tedavi altına alınan sakat futbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1962
  • SPOR-TOTO'da BEŞ KİŞİ 13 TUTTURDU ANKARA,ÖZEL Spor Toto'nun 19.Haftasına ait İlk tasnif dün sona ermiş ve 13 maçı doğru bulunan 5 kişiye tesadüf edilmiştir.Diğer derecelerde isabet ettirenlerin yekûnu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1962
  • DARÜŞŞAFAKA' NİN RAKİBİ:HAPOEL Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Basketbol Tumuasının ikinci turunda Türkiye birincisi Darüşafaka,İsrail birincisi Hapoel ile oymyacaktır.İsrail şampiyonu Hapoel,birinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1962
  • "Evet,Bartu'ya ihtiyacım var„ Bartu'nun,Avrupa'nın en iyi pasörlerinden olacağını söyleyen Hamrin,Can Italya'daki yabancı futbolcularla kader birliği yapmalıdır,diyor v?*mmiMSı Orhan TÜREL EVET onunla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1962
  • KISA HABERLER Işıklandırma Mütehassısı Richard A.Ott dün iki teknisyenini şehrimize göndermiştir.Çalışmalara başlayan teknisyenler bazı malzemelerin kamyon la yola çıkarıldığını,ışıklandırma işinin is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1962
  • Asker futbolculara veriliyor musaa Mîllî Savunma Komisyonu,askerlerin kıta hizmetlerini aksatmamaları şartiyle takımlarında oynayabileceğini bildirdi.Karar bugüne kaldı ANKARA,ÖZEL SİLAH altında bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1962
  • Ligin ortasında şampiyonluk ümidini kaybeden ¦j;jwiin uuıpm JjJjifu,g* AYDOĞAN* ÖZEB NECATİ BÜLENT HÜSEYİN bahrfhifîTıVır^Bu»"¥Kiı ii mSm kkkai BAHÇE BÜYÜK APTA SZEKELLY Vazifesi sona erdi Sarı-Lâcive
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor