Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.12.1961
  • Müslüman Türk Evinin Temel Din Kitabı HAK DİNİ-KUR'AN DİLİ Merhum Elmalık Hamdi Yazırın 9 ciltlik Türkçe tefsiri 1 ilâ 7 nci GiidBer çıktı Son 8 inci ve 9 uncu cildler basılmaktadır.800 sahifelik behe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1961
  • Doğu'dan Batıya göçe hazırlananlar.IIUİAN DEMIRELJ Ve memleketlerini terk ederek yola çıkanlar.I ağıtilacak Altı kişilik Bakanlar Komisyonu Başkanı,Doğuda durumun düzeldiğini açıkladı ANKARA,ÖZEL EVLE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1961
  • MİLLETVEKİLLERİNE YILBAŞI HARÇLIĞI KAMPANYASI Üniversite kantininde,milletvekillerine gönderilmek üzere toplanan 5 er kurullar Menciler de para veriyor Ankaraya toplanan paralarla birlikte protestolar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1961
  • Bir A.P.li Senator D.P.'ye girdi ANKARA,ÖZEL TRABZON A.P.Senatörü emekli general Yusuf Demirdağ dün A.P.den istifa ederek,merkezi Istanbulda bulunan Demokrat Parti'nin Genel Başkanı olmuştur.İstifa di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1961
  • Bir yabancı fıkrası Avrupalı bir yazardan «İnsanlık,hürriyet ve politikacı» adlı bir kitaba,bir ön söz yazmasını istemişler.O da şu fıkrayı yazmış:«Bir gün eşek:Nasıl oluyor anlamıyorum,demiş.Ben eşek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1961
  • inan,memur zammına imkân olmadığını Senatoca da söyledi ANKARA,ÖZEL Maliye Bakanı Şefik İnan,memurlara yüzde 15 nisbetindeki zammın bu yıl vcrilemiyeceğini dün de Senatoda açıklamıştır.Tunceli Senatör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1961
  • i^ ü~ mi DÂRÜLACEZE'DE TÖREN TU r.ÜitMUl Darülaceze Rehabilitasyon merkezinin 6.kuruluş yıldönümü münasebetiyle dün saat 15 de Dârülaceze'de bir tören yapılmıştır.Törende,Rehabilitasyon Merkezi hakkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1961
  • FIRINCILARLA BELEDİYE 15 GÜN İÇİN ANLAŞTI Fırıncılar ile Belediye arasındaki ihtilâf dün,4 saat devam eden müzakeresonunda 15 gün için halledilmiştir.Ancak ekmek sıkıntısı dün de devam etmiş ve bâzı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1961
  • ANKARA,ÖZEL Banka kredileri tanzim komitesi çalışmalarını tamamlara;kredi ve reeskont faizlerini indirme imkânı bulamamıştır.Komite,bir alt komite marifetiyle piyasanın durumunu da incelemiş,bankaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1961
  • ORDU'M KAPTANI DÜN TEVKlf EDİLDİ ATİNA,RADYO Pire limanında «Olimpia» adlı bir römorköre çarparak batmasına sebep olan «Ordu» gemisinin birinci ve ikinci kaptanları dün tevkif edilmişlerdir.Pire Başsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1961
  • m E&M W M r!m m w^A Kfi AÇLIK MESELESİ EVVELA seçim,sonra koalisyon ve nihayet af tartışmaları,Doyu illerinin açlık tehlikesinin tehdidinde olduğuna dair Ağustos ayındanberi yapılan uyarmalara dikkat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1961
  • Danimarkalı kadın,Kaptanın erkekliği İle alay etmiş üsküdarda Fıstıkağacındaki evinde Danimarkalı karısı Tommy Britta'yı evvelki gün tabanca ile öldüren kaptan Kemal Omur dün tevkif edilmiştir Cinayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1961
  • Eşkiyâlar 4 yolcuyu don-gömiek bıraktı MARAŞ,ÖZEL Silâhlı 5 eşkiya Göksün yolu üzerin,de bir taksinin 4 yolcusunu soymuşlardır.Eşkiyâlar,durdurdukları otomobilin yolcuları arasında bulunan,çevrenin ze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1961
  • İSTANBUL'DA İşçi Sendikaları Birliğinin Şehzadebası mitingine katılacak bütün sendikalar,el ilânları,pankartlar ve dövizler hazırlamaktadır.Resimde,diğer Basın Sendikaları ile müştereKen hazırlanmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.12.1961
  • 1 KAMPANYA DEVAM EDİYOR KAMPANYA devanı ediyor-Postahanelerin havale gönderme servislerinde çalışan memurlar önce hay-ITTTT7TTT71 İLK YARDIM «Yılbaşını geçirecek paramız yok ki.S diyen Erzurum Mil-5 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1961
  • PUSUDA BİR YAZAR «Bizden olsun,demişler Cahit Atay'a,o da tutmuş ağa-köylü meselesini ele alan tek perdelik bir oyun yazmış.İki üç yıl önce yazarın Pervaneler adlı oyunla sahneye çıktığını görmüştük.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1961
  • The Shell Company Of Turkey Ltd.Tarafından Memur Aranıyor.1 Ziraî ve sınaî,kimyevî maddeler imâl eden fabrikanın müdürlüğünü deruhte edecek eleman alınacaktır.Kimya Mühendisi olması ve gerek Maî gerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1961
  • EVLÂNA 1962 duvar takvimleri Türkiyenin en güzel ve doğru takvimleridir.Tanesinin fiatı:350 Kuruş Iskontolu,toptan ve ödeme i sipariş adresi:«Konya Vilâyeti Yüksek Tahsil Cemiyeti» Beyazıt istanbul Mİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1961
  • w w OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] İş hayatınızda kimseye güvenmeyiniz.Muhitinizde herkes kendi işiyle meşgul.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] içinizi kemiren bir meseleniz olacak.Eşinize,en yakınınıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1961
  • BU BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 15)DAKİKADIR.SOLDAN SAĞA:1 Üs-lûbu kıvrak ahenkli teşbih-I 2345678910 leri bol edebî nevi;Bir hastalık.2 Mukaddes sayılan şeylere el ve dil uzatmak 3 Yardımcı;Kuşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1961
  • S MJ ŞELA TREVES m ile IZAK MOLINAS Nişanlandılar.^i 2R/12/1961 Şişli M MİLLİYET 7!80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1961
  • 36 No.Iı Telefon DEVREN ALINACAKTIR.Müracaat 44 46 48 44 46 49 BASIN 13014)7976
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1961
  • AYİNİ RUHANİ EFTİM TİMYO)KOVAÇİ'nin Vefatının 40 inci gününe müsadif 31 Aralık 1961 Pazar günü saat 10 da Şişli Bulgar Ekiarhanesi Kilisesinde ruhuna icra edilecek dini âyine sayın dost ve akrabaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1961
  • ACI BİR KAYIP Maksut ve Hamide Silanoğlu'nuıı sevgili kızları.Sabahat,Melâhat,Nevzat,Suat,Abdülkadir ve Eıol Silanoğlu'ların sevgili kardeşleri,Erkan Otman'ın sevgili annesi Melâhat SİLANOĞLU 28/12/19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1961
  • Pazar günü bütün dükkânlar acık olacak Yılın son günü pazara rastladığından,halkın rahatça alış veriş yapabilmesi için Lciediye bütün dükkanların açık kalması için bir bildiri yayınlamıştır.Eğlence ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1961
  • DENİZCİLİK BANKASININ KADROLARI GENİŞLİYOR Bütün müesseseler tasarruf kaidelerine azamî şekilde riayet ederken.Denizcilik Bankasında yeni kadrolar ihdas edilmektedir.Bu cümleden olarak Banka işletmele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1961
  • TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ YARALANDI Belediye Temizlik İşleri Müdürü Nurettin Canbakan,bir trafik kazasında yaralanmıştır.Nurettin Canbakan.yanında Üsküdar Temizlik işleri âmiri Rıfat Altıole olduğu halde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1961
  • ÜNİVERSİTE KANTİNİNİN KASASI SOYULDU İstanbul Üniversitesinin kantini evvelki gece meçhul bir hırsız tarafından soyulmuştur.Kapıyı kırmak suretiyle içeri giren hırsız,çekmecede bulunan 13.000 lirayı ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1961
  • ŞEHRİN KANALİZASYON DURUMU ELE ALINDI Alman kanalizasyon mütehassısı Prof.Dr.Kehr Belediye Kanalizasyon bürosunda tetkikler yapmak üzere şehrimize gelmiştir.Belediyedeki kanalizasyon proje faaliyetini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1961
  • Bütün kürkleriniz ve bilumum kürk işleriniz için TANATAR KÜRK FABRİKASI PEŞİN ve TAKSİTLE Manto 7/iuısaka/ı Ceket STo* ŞaS Ça/ını'Tü4 ¥ason 7acti£at Tantıtat Satış Yerlerimiz:ZelihaTanatar 22 56 69 Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1961
  • ııı ımıumıııı iiiim umu ummmmıiı umumin mimim mm umut i "Hapishane hâtıraları,KAYSERİYE otobüsler gidiyor,Kayseri'den otobüsler geliyor.Gökte,mahmur,yıldızlarla kahvaltı ederlerken felek çarkının l bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1961
  • Sahte evrak tanzim eden bir mimar tevkif edildi Sahte İmar durumu tanzim etmekten sanık Yüksek Mimar Yüksel Pekcan dün mahkeme kararı ile tevkif edilmiştir.Yüksel Pekcaıvın bir süre önce Belediyede ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1961
  • BİR ÇOCUK OKULA GİDERKEN KAYBOLDU Koşuyolunda Kâtip Salih sokağında oturan Ahmet Erbaş'ın 11 yaşındaki oğlu Sabri,dün okula gitmek üzere evden çıkmış,bir daha dönmemiştir.Polis Sabri'yi aramaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1961
  • CENAZE TÖRENİ Firestone Lâstik Fabrikaları Türkiye Distribütörü Türk Amerikan Ticaret Limited Şirketi Ortak Müdürlerinden ALBERT MARÇ TARRAGANO'nun Isviçrcde bir ameliyat neticesinde vefatına binaen ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1961
  • Sonsuz I SİNEMALAR J B EY OĞLU ATLAS Tel:440835)Gigi L.Caron P.î-EMEK Tel:44 84 39)Sonsuz Aşk i.Bergman R.t-İNCİ Tel:48 45 95' Tatlı Günah A.İşık.KONAK Tel:482606» Beş Kuruş Versene D.Kaye R.L 2.hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1961
  • 11 1 I I I 11 I 1 1 I I I 1111 1 i I I I I 11 I I I 11 I I I I ISTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Neyler 7.40 Kur'anı Kerim 7.50 Saz eserleri 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Şarkılar 8.30 Küçük sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.12.1961
  • istihlâki önlemek kin çâre aranrçor fakat KULLANILAN YAKIT:T MEMLEKETİMİZDE halk tarafından en çok kullanılan yakıt 14 milyon tonla tezektir.Onu 11,5 milyon tonla oduıı takip etmektedir.Evlerde yakıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1961
  • kültesi konferans salonunda törenle anılmıştır.Son zamanların en kalabalık anma toplantısı olan törende,66.Tümen Kumandanı Faruk Güventürk ve hemen hüiiüı Edebiyat öğretmenleri hazır bulunmuşlardır.Öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1961
  • 19G2 yılının en büyük sanat olayı,Millî Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı SANAT TAKVİMİ'dir.Takvimin her ayı,orijinalleri,Topkapı Sarayı Müzesinde bulunan 18.Yüzyıl minyatürcülerimizden Levnî'nin yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1961
  • Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketinden Kimya Mühendisi,Laborant,Makine Ressamı alınacaktır Çayırova Pencere Cam Fabrikamız için tercihen İngilizce bilen ve askerlikle alâkası bulun-mayan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1961
  • SAYIN HALKIMIZA MÜJDE İzmir Fuarında teşhir edilen,bütün dünyaca maruf Dr.ğCIIOLL The Scholl MFG.Co.London)Elâstik,Süper elâstik,varis Çorapları,ayak çarpıklık ve eğrilik tashihleri ile alâkalı mamull
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1961
  • PRATİK WsM £0.DAKİKADA BAHYOHim-ISfTm^\REKLAMCILIK 3178 lliM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1961
  • YALE MARKA Îdrolik kapı kapayıcıları satışa arzedilmiştir.Müracaat:Galata,Tersane Caddesi 55/57 Tel:44 33 46 İL.873 7972
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1961
  • YILBAŞI HEDİYESİ İthâl Malı Bez Reprodüksiyon TML0LÂE MARIO GABAY Hamidiye Cad.85 Bahçekapı Tel:22 00 99 REKLÂMCILIK 3389 8003
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1961
  • DELİKLİ TİI6LA HÜSUSl $t ARîŞ AUHİR '"Biİyükdere.'TppSer"Tuğla ve-Kir»nıİt Fabrikası'¦",tfEUFflN;B12Û01/33.Telff.fOPSERTAŞ REKLAMCILIK 2837 7997
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1961
  • Lise'de boykot DENİZLİ,ÖZEL Denizli Lisesi 6 Edebiyat sınıfı öğrencileri derslere boykot ilân etmişlerdir.İdarenin tutumunun iyi olmadığını iddia eden öğrenciler,idare ile aralarında iyi münasebetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1961
  • Karakolun altında soygun MANİSA,ÖZEL Polis karakolu altında bulunan 4 kasap dükkânı evvelki gece meçhul hırsızlar tarafından soyulmuştur.Cüretkâr hırsızlar aranmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1961
  • Hayvan yemi darlığı et fiyatını düşürüyor SöGÜT,ÖZEL Hayvan yemi darlığı Söğüt'te et fintlarının bir miktar ucuzlamasına yol açmıştır.Köylü elindeki hayvanları ucuz fiyatlarla satmak için dahi büyük g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1961
  • Soğuklar,domuzlarla savaşı kolaylaştırdı SÖĞÜT,ÖZEL Şiddetli soğuklar,domuzlarla mücadele eden Tarım Savaş teşkilâtının işini kolaylaştırmıştır.Dağlarda aç kalan kurtlar sayesinde son günlerde 30 yaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1961
  • 4 MİLYON LİRALIK "BÜYÜK SENESONU ÇEKİLİŞİ" TALİHLİLERİNİ ANKARA RADYOSUNDA,YARIN AKŞAM SAAT 18.15 DE DİNLİYEBİLİRSİNİZ.TÜRKİYE BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1961
  • İlgililer,toprağın radiasycnu emdiğini,yağmur ve kar solarını içmenin çsk tehlikeli olduğunu bildirdiler ANKARA,ÖZEL/Kar ve yağmur suyu üzerinde yapılan tahliller bu sularda tehlikeli miktarda radyoak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1961
  • Cezayir'de suikastler CEZAYİR,A.A.Cezayirde son 24 saat içinde vukubulan 46 sulkastte 14 kişi ölmüş,40 kişi yaralanmıştır,ölenlerin 7 si Müslümandır.Sayda'da bir Müslüman Milliyetçi,linç edllmisür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1961
  • Sivas'ta yılın 62cinayeti işlendi SİVAS,ÖZEL Yılın 62.cinayeti Gürün ilçesinin Olgu köprüsünde bulunan karayollarına ait bakımevinde işlenmiştir.Sebebi anlaşılmayan bir kavgadan dolayı bakımevi işçisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1961
  • Bir Jandarma,arkadaşını vurdu BURDUR,ÖZEL Hükümet Konağında mahkemeye çıkacak tutukluları bekliyen jandarma erlerinden Mürsel Taş,silâhını karıştırırken arkadaşı Musa Kaya'yı yaralamış,yaralı kaldırıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1961
  • İki yaşında bir kız yanarak öldü BURDUR,ÖZEL Bucak İlçesinin Kızılteki köyünden Esma Savaş adında iki yaşında bir ki7 çocuğu evde kimsenin olmadığı bir sırada eteklerinden tutuşmuş ve yanarak ölmüştür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1961
  • HEMŞİRE E EBELEME mm TEKLİF EDİLDİ Kanun teklifinde Sağlık memurlarının maaşlarının yükseltilmesi de isteniyor.ANKARA,ÖZEL Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâtında özel İdare ve belediyeler teşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1961
  • 8u WAR.ADAMA W$)Ö DİKND16İMİ AWA» DEPıKLfPİMÎZİ YAPAMAM peUler-1.MEWMAttl îSîıyORSllNU2.KARıKI SÎZE Mi TBSUM HB TETİK TüPAH TAKAM,PANDA BiaeiNAELATAAĞiBİOlAll,ftîW14 ÜZERİNE TKUAP-f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1961
  • Bir amele Başbakandan işitme cihazı istiyor ANTALYA,ÖZEL Abdülkadir Yeşilova adında bir amele,Başbakan inönü'den,bir işitme cihazı istemiştir.36 yaşındaki amele,Başbakanlığa gönderdiği mektupta,vatanî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1961
  • MÂ2&&:•tofSZt m LLÎ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ Ul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1961
  • Yassıada mahkûmlarına birer vasî tâyin edildi ANKARA,ÖZEL Kayseri ve Adanada yatmakta olan Yassıada mahkûmlarından 144 üne Ankara Sulh Mahkemesince vasi tâyin edilmiştir.Karar gereğince,Refik Koraltan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1961
  • Ankara köylüsü ayda 30 lirayla geçiniyor ANKARA,ÖZEL Ankara Valisi Nuri Teoman,dün kaymakamlarla yaptığı bir toplantıda Ankara köylerinde geçinme indeksinin ayda otuz lira olduğunu söylemiştir.Vali,An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1961
  • TAKVİMDEN BİR YAPRAK Tine Noel Camian NOEL yortusu dolay isiyle itlaf edilen çamların Hıristiyanlıkla bir alâkası olmadığı hakkında yazdığım yazı bâzı Rum vatandaşlarımı kızdırmış olacak ki bana mektu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.12.1961
  • GEÇ VAKİT PÜKEKDCN DÖNOÜĞÜM CİN HAL.İ/VVE YİNE COK KIZACAK dün» GBçe eve GEÇ DÖNÜNCE BıC şey oudu mu ali?0EH UCUZ ATLATTIRa 3r BİZİM ^S I sokeuZGÂS.NSAN.IN 0A.ŞiNA' DERT Aç'yoe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1961
  • Hicri CUMA Rumi 1381 29 1377 Recep ARALIK Aralık 21 19 6 1 15 VAKİT VASATİ EZANİ Güneç 7.25 237 öğle 12.16 7.28 İkindi 14.36 9.47 Aksam 16.4S 12.00 Yatsı 18.27 1.39 imsak 5.38 12.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1961
  • ^5npkh^^ Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına ym Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neğriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Magazin kısmından Mesul Müdür HAL1T KIVANÇ Sp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1961
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 İnci şayiada santimi 25 T.L.9 Birinci sayfada başlık 200 T.L.Düğün,Nişan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 80 T.L.Küçük ilânlar keli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1961
  • ANADOLU TASFİYEHANESİ A.Ş.Mersin Tasfiyehanemizde çalıştırılmak üzere Hastahane Laboratuarı Teknisyeni aranmaktadır.Taliplerin bütün laboratuar testlerini,kan muayenesi ve tahlili,idrar ve dışkı tahli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1961
  • SAT İthalat ve Ticaret Ltd.Şti.Mercan Tacirhane sokak Özgen han No.19/1 Tel:223802
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1961
  • SATILIK EMLAK ~Ğ KUZGUNCUKTA dinüze ~nizi7 3 oda hoUü şahane çok ucuza Kat,Oto ile de değiştirilir.22 57 01.EVET Harbiye Caddesinde 220 M2 İnşaat 275.000 lira.48 76 63.EVLİK Arsa imar durumlu elektrik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1961
  • il!l!l!ll!ll!l!llil!l!li!IİIJi:l!l!ll!ll!lll!l!lll!l!l!llllli!musiki TEKÂRLAR!M!Z SADEDDİN HEPER ımıınmııııııı ğ Ondokuzuncn yüzyılın ikinci yarısında,patlak ve Şş zarif bir üslûpla bestelediği eserle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1961
  • 38 KADİN YAZAN:Frank RICHARD gjgî Denise'nin biraz önce bakışlarıyle yatıştırdığı hiddet,Pell'in gözlerini yine bürüdü.İnkâr bile etmiyorsun.Sen ve o mendebur.Denişe asabına hâkim olmaya çabaladı,itid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.12.1961
  • DİLENCİLER DE t Baştarafı Birincide tır.Bu arada Y.T.P.Mardin Milletvekili Kemal Aybar'a,Meclis Başkanı ve Komisyonlara birçok protesto telgrafı da çekilmiştir.Y.T.P.Genel Başkanı Ekrem Alican ve Gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1961
  • Bir A.P.li Senatör D.P.ye girdi Bastarafı Bir'ıncirle arzıisu hilâfına hareket etmektedir.Onlar uvcy hahanın kucağına ffidip otıırdıılaı demiştir.Senaloya.girmeden önce.Yassıadada uzun bir süre tutukl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1961
  • Eşkıyalar 4 yolcuyu don-gömlek bıraktı Bastarafı Birincide daki oğlu Ahmet Aybar dün teçhizatıbir şekilde yakalanmışlardır.BAKANIN AÇIKLAMASI ANKARA,ÖZEL içişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu,dün yaptığı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1961
  • Miting için yüzlerce işçi istanbul'a geldi J t Bastarafı Birincide SAKALLI İŞÇİLER SİVAS.ÖZEL Sakal grevi yapan Demiryolu İşçileri fstanbtıldaki büyük işçi mitingine katılmak için karar almışlardır.Si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1961
  • HAVANIN SICAKLIĞI BİR KAÇ GÜN SÜRECEK Hava sıcaklığı dün 14 dereceye kadar yükselmiş ve istanbullular bir bahar günü geçirmiştir.En düşük sıcaklık 8 derece olmuştur.Meteorolojinin verdiği bilgiye göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1961
  • MALÛLLERİN ve HASTAHANELERİN NAZAR-I DİKKATİNE DİKKAT Yılbaşı dolayısiyle,HASTA,MALÛL ve FELÇLİLER İçin pek mahdut miktarda kalan tekerlekli koltukların sene sonu tenzilâtlı ve taksitli sat ıslarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1961
  • BİR SENE GARANTİLİ ROYAL Akömülâtörleri ROYAL Akümülâtör Fabrikasının her nevi akümülâtör kutu,K.apaK,pıâk,kates kurşun oksitleri ve plâstik seperatörlerini tercih ediniz.Münhal tagra bayilikleri için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1961
  • AMERİKAN ERKEK DERSANES!38.HİZMET YILI İkinci devre,İNGİLİZCE ALMANCA FRANSİZCA MUHASK BE ve SPOR derslerine 4 Ocak 1962 Perşembe günü başlanacaktır.Allı muhtelif seviyeye göre tertiplenen Lisan dersl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1961
  • Dermöjen YARA,YANIK,SİVİLCE.DERİ ÇATLAKLARI.PİŞİK,VE EGZAMALAR,İÇİN fterrnvjen İL T«?l 44 1fiflî ^P OMA LABORATUARI İSTANBUL Tel 44 36 05
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1961
  • MEKANOTEKS İst.ŞUBESİ Yeni Yılda Müşterilerine Hayırlı işler diler KTİFYE VE TAŞLAMA TEZGÂHLARIMIZI GÖRÜNÜZ.Kemeraltı Cad.49/B Tel:49 37 41 İL.957 8007
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1961
  • Kadıköy Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden:Dosya No:961/1329 Davacılar Leylâ Tapucu ve Hamiyet Narter vekilleri Avukat Rıdvan Soyer tarafından dâvâlı Hamdl Günen aleyhine açılan gaiplik dâvasında:Gaip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1961
  • EMEK MAKİNE EVİ NEDİM YAHYA YENİ YILINIZI KUTLAR İ YENİ GELEN TORNALARIMIZI GÖRÜNÜZ.Kemeraltı Cad.49/B Tel:44 01 65
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1961
  • Aylık Gelirli Küçük Tasarruf Hesabı olanlar 20 Yıl boyunca 2.000 Ura tutarında AYLIK GELİR ve 10.000 Lira Para İkramiyeleri olmak üzere 202 Liralık İkramiyeleri kazanırlar.Hepsî bu kadar değil.Bu hesa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1961
  • TÜRKİYE'DE İLK DEFA İMÂL EDİLEN U Medenî milletlerin zevkle kullandığı battaniyelerdir.Az miktarda Fibran ithal edilerek Yılbaşı için imâl ettiğimiz battaniyelerin ısıtma hassası ve zerafeti emsal bat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1961
  • inan,memur zammına imkân olmadığım Senato'da da söyledi t Baştarafı Birincide Türkiyede Devlet Dairelerinde ve teşekküllerinde 450 bin memur çalıştığını ve bunlara yapılacak zammın bütçeye 344 milyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1961
  • TÜRKİYE AÇLIK t Baştarajı Birincide HTrabzondan kara yoluyla gııııde 40-50 ton hububat aevkiyatı yapılmaktadır.TEHLİKESİNDE H Devle* Demlryollarma Doğunun ihtiyacını karşılamak İçin gönderilen vagonla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1961
  • PACIT Kollu hesap makinesi civ Tam otomatik hesap makinesi FACET Portatif yazı makinesi f=ACBTT Sabit yazı makinesi PACK Toplama makinesi PACIT Teksir makinesi Eli Burla ve Ortakları Voyvoda Cad.52 Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1961
  • İLÂN 8/12/961 tarihinde bir müessese ile yılbaşı gecesi İçin yapmış olduğumuz mukavele ahkâmlarına riayet etmeyen müessesenin mukavelesini feshettiğimizi ve yılbaşı balosunun yapılmayacağını sayın hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1961
  • Güneş M A|andası En,ucuz Kasa,muamele.Vâde takip defteri Ev kadınının bütçe ye not defteri KIRTASİYECİLERDE İL.789 7971
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1961
  • YEMİ KARAMÜRSEL MAĞAZALARI Sone içerisinde elde ettiği kârın bir YILBAŞI HEDİYESİ OLARAK ERKEK KUMAŞLARI:r;'o 100 Yün Moline kumaşlar 65.TL.100 Yün Desenli Kazmir 55.TL.100 Yün Caketlik,Pardesülük Sko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1961
  • 48 No.ile başlayan TELEFON Devren alınacaktır.MÜRACAAT:21 12 12 MİLLİYET 7988
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1961
  • TEKLİF İSTEME İLÂNI 8500 Adet Mekik ile 380.000 Adet Ağaç Atkı Masurası Satın Alınacaktır.Aşağıda müfredatı gösterilen 8500 adet Mekik ile 380.000 adet ağaç atkı masurası satın alınacaktır.Bu ihtiyaçl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1961
  • GELİR VERGİSİ CETVELLERİ 193 numaralı Gelir Vergisi Kanununa göre Maliye Vekâletince neşredilen cetvellere mütenazır olarak hazırlanmış.Mukayeseli ve izahlı gelir vergisi cetvelleri pek mahdut miktard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1961
  • Yazarken,kaleminizi temizler.Q'Jink.tt^ja Jntak 1 ons 29fm')Tl.I g0«2 ons 59cn.TL2 TO 12 lılre İL IJ SU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1961
  • Radyoda** kâlitb,arayanlar.TELEFUNKEN Radyolan,ntn CAPRICE ol41W «lambalı',ATLANTA 6151 W 6 lambalı BANDOLA 626)W 6 tarabah Modelleri mevcuttur TELEFUNKEN,yalnız Almanya'da değil,bütün dünya radyo san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1961
  • TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLINDAN 1 Ortaklığımıza ait 7 adet HERON MK II uçağı ile yedeK parçaları kapalı zarf usulü ile satılacaktır.2 ihale 5 Şubat 1962 pazartesi günü saat 14.00 de Galata Nesli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1961
  • YILSONU MÜNASEBETİYLE TAKSİTLİ SATIŞLARDA FEVKALÂDE KOLAYLIK ARÇELİK,ARSENAL,NORGE,PRESTCOLD,ZOPPAS buzdolapları,Miele,Arçelik,Nurmetal otomatik ve Hoover Upo,Nurmetal kollu çamaşır makineleri Nilfisk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1961
  • HAFTALIK SİNEMA TİYATRO MECMUASI Bu Cumartesi gunku sayısından itibaren TAMAMEN Bu Cumartesi günkü 6 ncı sayısında yeni bir filim romanına başlıyor İZONLU ENÜS Elisabeth Tay* lor'a "Oscar M ü k af a 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.12.1961
  • Bu gece Tahran'da Türkiye,Bulgaristan ve İran serbest güreş takımları arasında bağlayacak olan üçlü turnuvada takımımız şanslı görülmektedir.Resimde,Japonya'yı mağlûp eden serbest güre5 milli takımımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.12.1961
  • ^s*a Metin birinciliğe yükseldi.Tasnif edilmeyen binlerce rey var.Saat 17 den sonra gelen oylar muteber addedilmiyecek.«Mil!İ3'et Yihn Sporcusu» anketi bu akşam saat 17.00 de nihayete erecektir.Seyyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.12.1961
  • üÜIIIİIIHİillilillll METİN OKTAY Mtlan'a hazırlanıyor.CAN BAR TU Hidegkuti'nin aradığı insayd SON haftalarda kazandığı maçlarla lig ycdinciliğine yükselen Palermo,İtalya'nın korkulu takımı olmuştur.Fu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.12.1961
  • Hdiiddcs maçı oynanac Işıklandırma bîr aya kadar tamamlanıyor.Lig'in zamanında bitirilmesi için ikinci devrede İstanbul'da 103 maç yapılacak MİLLÎ lig'in ikinci devresinde bâzı haftalarda Mithat paşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.12.1961
  • İLLİYET-Yılbaşı için benden bir yazı istedi.Maksat geçen sene içinde olup biten mühim spor olaylarını okuyucularımıza der- i toplu sunmaktı.Geçen seneyi sonundan başına doğru şöyle bir hatırımdan geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.12.1961
  • Feriköy Mühü Ankara maolarımn neticesine peşinen itiraz ediyor Feriköy idarecileri Dugün Ankara gücü stadyomunu ölçtürecekler ve 110X70 den küçük buldukları takdirde maçların neticesine peşinen itiraz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.12.1961
  • â.MİLLÎ TAKIMIMIZ,İSPANYA İLE FRANSANIN ASKETBQL genç millî takımımız Nisan ayı içinde Polonya,Çekoslovakya,İtal ya,İspanya ve Fransa'nın iştirak edeceği bir turnııaya davet edilmiştir.İtalya Basketbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.12.1961
  • S3cirr.ui »m MmU Galatasaraylı merhum Muslih Hoca'nın kabri başında yapılan anma töreni.Galatasaraylılar dün Muslih Hocayı anmışlardır.Merhumun birinci ölüm yıldönümü münasebetiyle tertiplenen törende
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.12.1961
  • Fenerbahçe Pazartesi günkü büyük maç için dün kendi sahasında bir antrenman daha yapmıştır.Resimde.Sarı Lacivertli futbolculardan bir grup,başlarında antrenör Szekelly olduğu halde dünkü çalışmalar sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.12.1961
  • TAKIMI,1-0 YENDİ ANKARA,ÖZEL Dünya Ordulararası futbol şampiyonasına katılacak olan Ordu futbol takımımız dün Toprnlfsporla bir antrenman maçı yapmış ve 30 ar dakikalık üç devreli bir müsabakadan sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.12.1961
  • Feriköy'ün Kongresi sabah 5,30 da bitti Feriköy kulübünün çarşamba aksamı saat 20.00 de başlayan kongresi sabaha karşı 5,30 da bitmiş,idare Heyeti ibra edilmiştir.Kırmızı beyazlı kulüp hâlen idarecile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.12.1961
  • S i L Â H Ç L A R' m yazif esine son venüyor Beden Terbiyesi Umum Müdürü Bekir Silâhçılar'in vazifesine önümüzdeki pimlerde son verileceği bildirilmektedir.Salahiyetli şahıslar,bu makama en yakın bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.12.1961
  • Voleybolde lider bu hafta belli olacak Galatasaray ve Darüşşafaka voleybol takımları Cumartesi günü I.T.U.Spor salonunda yapacakları haftanın maçı için son hazırlıklarını dün tamamlamıştır.Karşılaşman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor