Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.12.1961
  • Prof Dr.NURİ ERGENE Hürriyet Gazetesi Sağlık Bahisleri Yazarı AİLEDE HERKESİN DOKTORU Sizin çocuğunuzun,yakınlarınızın uğrayabileceği çeşitli hastalık ve Arızalar önünde,önceden alınması gereken sağlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1961
  • DENİZE DÜŞTÜ Mustafa Ispirli adında bir şahıs don Galata rıhtımında balık tutarken muvazenesini kaybetmiş ve denize düşmüştür.Rıhtıma yanaşmış bulunan Giresun vapurunun mürettebatı derhal adamın yardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1961
  • 4 çocuğuna bakacak parası yok [VASFİYE ÖZKOÇAK] DÜN sabah matbaamıza gelen genç bir kadın,iri koyu lâcivert gözlerini yüzüme dikerek «Gözümü satmak istiyorum» dedi.Gözlerinin yaşlarla dolu olduğunu g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1961
  • s®?KEVGİRLE SU TAŞIYORLAR Doğuya yardım ulaşamıyormus.Birçok ilçenin yolları kardan kapanmış.Köylü ise sonıyormug:Ankara'dakilcr ne yapıyor?Bu da sual mi yani,ne yapar Ankara'dakiler;hiiiiç.c.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1961
  • BAKANLARA BİSİKLET VERİLMESİ TEKLİF EDİLDİ GAZETELERDEN)YAZISIZ mhm a.ı ıı «linn m" il im» iı rrtimrxwi» un»w i-hwiti-'r-r' ı nrru-r ı ir r r 'ir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1961
  • Plânlama Teşkilâtının bütçesi kabul edildi ANKARA,ÖZEL Bütçe Karma Komisyonunda dün Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesi görüşülüp kabul edilmiştir.Milletvekillerinin sorularını cevaplandıran Teşkilât Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1961
  • Vali Refik Tulga'nın,sendika liderleriyle miting yerinin tesbiti için dün Vilâyette yaptığı toplantıdan bir görünü».Miting Sctraçhcmebaşı meydanında yapılacak îşçi Temsilcileri dün gece Vali Tulga ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1961
  • P AYDIN SALONDAN ÇIKARILDI Vnkara Hukuk Fakültesinde Atatürk ile ilgili bir konferansta söz alan A.P nilletvekili Burhan Apaydıu'ın konuşması öğrenciler tarafından yuhalanarak esilmiş ve hatip kürsüd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1961
  • DURUM C.H.P.MECLİSİ j f*N T T T} N|W güdeceği umumî politikayı tesbitle I I* r™ yetkili Parti Meclisi,olağan toplantılarından I birüıi bitirmiş re günün fcojıuları tafckında i partinin görüşlerini açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1961
  • ölüme terkediliyor KARS,ÖMER SAMİ COŞAR bildiriyor Doğu köylüsü,aç kalan hayvanlarını yok pahasına elden çıkartmak istemekte,ancak alıcı bulamamaktadır.Köylüler,Batıdan Doğuya yüzde 95 tenzilâtla ot v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1961
  • Anayasa Komisyonu da mebuslara zamma taraftar Komisyon,altıya karşı on oyla Maliye Encümeni raporunu kabul etti.Buna göre Meclis,Milletvekili maaşım 3600 7500 lira arasında ayarlayacak ANKARA,ÖZEL ANA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1961
  • Tasarı tekrar f% m Hükümet,zammın tehirinde kararlı Bakanlar Kurulu,memurlara zam verilmemesi yolunda ısrar ederken Grup idarecileri bu gün müşterek toplantı yapacak ANKARA,ÖZEL BAKANLAR Kurulu dün sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1961
  • YAĞMUR ALTINDA KC,Ve,Ma[mara da demzc Yak"1 bölgelere bereketli yağmurlar düşmektedir.Ege'den Doğu Anadolu'ya doğ-T—ru ilerlemekte olan oldukça ısınmış hava akımı,sühunetin yükselmesini temin etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1961
  • Ekmeğin gramajı 10,fiatı da beş Kuruş düşürüldü Belediye Encümeni dünkü toplantısında ekmeğin gramajını 10 gram fiatını 5 kuruş indirmiştir.Kararın İlânından sonra şehrimizde 750 gram elemek 65 kuruşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1961
  • C.H.P.Meclisi dün Partinin sosyal görüşü çalışmalarını bitirdi ilerde açıklanacak C.H.P.'de TASFİYE YAPILACAK Parti Meclisi,aleyhte çalışanların tesbiti için il temsilcilikleri teşkiline karar verdi E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.12.1961
  • NE OLUR NE OLMAZ!OPORTÜNİST bir genç dtin Büyük Postana neden bâzı tanıdıkların* yeni yıl İçin tebrik kartı atıyordu.Yanındaki bir arkadaşı sarfların üzerindeki adresleri okudu.Bir kart 14 lerden eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1961
  • O.E.C.E.RAPORU B ILINDIĞI gibi İçinde bulunduğumuz yılın Eylül ayında Avrupa flctisadî İşbirliği Teşkilâtı O.E.C.E.bünyesine Amerika Birleşik Devletleri ile Karnada'yı da alarak 20 memleketten müteşek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1961
  • V2 OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bugün görecesiniz iltifatların sonu sizin için tehlikeli olabilir.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Kararlarınızı çok düşünerek veriniz.Bugün yıldızların tesiri sizi hat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1961
  • AMERİKAN ERKEK DERSANESİ 38.HİZMET YILI İkinci devre,İNGİLİZCE ALMANCA FRANSIZCA MUHASE-BE ve SPOR derslerine 4 Ocak 1962 Perşembe günü başlanacaktır.Altı muhtelif seviyeye göre tertiplenen Lisan ders
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1961
  • YALE MARKA Kapı itecekleri bol miktarda piyasaya arzedilmiştir.Müracaat:Galata,Tersane caddesi 55 57 Tel:44 33 46 ÎL.873 7923
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1961
  • MEV LID Merhaım Hocamız,ALİ MUHİTTİN PEYKOĞLU'nun vefatının 1.yılına tesadüf eden 28/12/1961 perşembe günü 3eyoğlunda Ağacamiinde öğle namazını müteakip aziz ruhuna mevlûduşerif ve Kur'anı Kerim okutu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1961
  • TEŞEKKÜR Eşim SEVAL DEMÎRTURK'ün dâğumu esnasında yakın alâkalarını esirgeiniyen ZEYNEPKA-MÎL ha-stahanesi kıymetli Baştabibi Dr.FAHRİ ATABEY'e doğumunu muvaffakiyetle yaparak eşimi sıhhate kavuşturan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1961
  • 1962 YENİ YIL 0 On İki senedenberi muntazam çıkan ve biten yılın son günü ile başlayan yılın ilk günlerinde büyük ilgi toplayan Biricik Yılbaşı Gazetesi 0 Butun memlekette dağılan,geniş tirajlı gazete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1961
  • Bir otelde 200 bin liralık kaçak eşya ele geçirildi Polis,Allahverdl Farman adında Azerbeycan doğumlu bir haymaklos vatansız)ı,kaçakçılık suçundan yakalamıştır.Memleketimizde ikamet tezkeresiyle oturu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1961
  • HARAÇ İSTEYEN IKI ZORBA KAVGA ÇIKARTTI Samatya'da oturan Mehmet Eraydın ve Ali Özden adlarındaki iki sabıkalı,Aksaray'da Küçüklânga caddesinde arpacı Ali Kızılkaya'nın dükkânına girerek,karna tehdidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1961
  • İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Sabah plâkları 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Şarkılar 8.30 Bale müziği 9.00 Kapanış.11.57 Açılış ve program 12.00 Şarkılar 12.30 Öğle melodileri 13.00 Türküler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1961
  • i 2 4 5 6 7 8 9 10 2 H_3 4 yf~B-6 7 8 9 D=J=BULMACA BU BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 15)DAKİKADIR.SOLDAN SAĞA:J Bir leşmiş Milletler Genel Sekreteri;Bir gaz.2 Maden kömürü katranından elde edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1961
  • Her oyuncakçı mağazasında en çok aranan TEGE SALON BASKETBOLÜ Tel:44 23 »8 Adres:Tarlabası cad.No 72 REKLAMCILIK 3371 7920
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1961
  • sTs Çok Neşeli Devlet Kuşu Opereti Çarşamba Matine ve Perşembe Suare tenzilatlı MİLLİYET 7911
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1961
  • ÖLÜM Bay ve Bayan Gazaros Papazyan ve evlâtları Kevork ve Kirkor Dul Bayan Zepür Kevorkyan ve evlâtları.Bayan Bercühi Papazyan kardeşleri,amcaları ve dayıları.Bay Artin PAPAZYAN'ın vefat ettiğini tees
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1961
  • ¦mm—ım«ıımmftnt!unmııiMUuııi!ii!iuumiM!ifı Hilletvekillerimize bes bin lira azdır NE diyor Y.T.P.milletvekili:Yüzde yetmişimiz borç içindeyi*,Yılbaşını geçirecek param» yok;yazıhane,muayenehane ve fab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1961
  • İkinci Sayı DÜNYA BANKASININ "GİZLİ RAPOR„u MİLLİYET 7905
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1961
  • I SİNEMALAR I v_BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)Gigi L.Caron R.t EMEK Tel:44 84 3i»)Hz.Süleyman ve Saba Melikesi G.Lollobıigida R.1.2.hafta)SUARE:Sonsuz Aşk 1.Bergman R.t.İNCİ Tel:48 43 95.Tatlı Günah A.Işık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.12.1961
  • Nüfusun yılda 700 bin artışı karşısında Her yıl bin mesken lâzım TüRKİYE'de bugün tahminen 3 milyonu köyde 1,5 milyonu şehirde olmak üzere 4,5 milyon mesken bulunmaktadır.Bu meskenlerin il ve ilçelere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1961
  • ABDULCANBAZ'IN MACERALARI KAWl fcAlAB-I AH.HJ&t.LARlNA TA-NIMADIK m NE BU KALABALIK YAHU?NE ftîtyföUNitt,YANtıM fİLAN Mi VAfi.ItKı UMİM OMMUl OlRhl IenîbahIel!Muei WıPA beliren kalace#5hceşa.SONRA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1961
  • FİLMLERİN TATLISI.GÜNAHLARIN TATLISI.AYHAN IŞIK BELGİN DORUK Suphi KANER Hulusi KENTMEN Reji:Hulki SANER İşletme ERMAN FİLM NOT:Gala gecesine filmin artistleri davetlidir.Bugün LÜKS İNCİ ŞIK FERAH ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1961
  • İthalât İhracat Mümessillik branşlarını İdare edecek Türkçe,Fransızca İtalyanca ve İngilizce muhaberatına vakıf ELEMAN yarım veya bütün gün için İs arıyor.Mürac.47 63 21 İL.860 7897
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1961
  • İLLER BANKASINDAN Ücretle istihdam edilmek üzere Bankamızca iki adet Teknik Öğretmen Okulu Elektrik Bölümü mezunu eleman alınacaktır.İlgililerin askerliğini yapmış olması ve Millî Eğitim Bakanlığı Teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1961
  • «J Yuvanızı en çok sevindirecek HEDİYE Buzdolabıdır ARSENAL B-2 BUZDOLAPLARI 1 Ayak buzdolaplarının en mükemmelidir.Bir ailenin ihtiyacını tamamen karşılar.Plastik kaplı raflar,'geniş freezer,şelvador
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1961
  • DOĞUBANK T.A.Ş.TASFİYE HEYETİNDEN 1 7129 sayılı Bankalar Kanununa ek 153 sayılı kanun gereğince Maliye Bakanlığının 27.11.1961 tarihli ve 5298/69 53042 sayılı emirleriyle tedricî tasfiyeye tâbi tutula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1961
  • v.zs^.¦ju^'iMT-mrmausK'TL-irxamiriavri itim* MWWM 'm yılbaşı sayısı yarın çıkıyor VE lamamen ayrı basılmış Tarih Gazetesinin birinci sayısı Gene ayrıca basılmış en lüzumlu malûmat ve tarihî bilgilerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1961
  • N iV.W.V.V ^1 MİLYON 850.000 Lira tutarında gayrimenkul ve nakit ikramiyeleri TÜRKİYE EMLAK KREDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1961
  • YILBAŞI HEDİYENİZ İÇİN TAKSİTLE Harbiye Tel:47 7319 PİKAP SOBALAR BİSİKLET v.s.'Sultanahmet DivânyoluTet272292 4 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1961
  • YARIN KOK KOMURU ALACAKLAR 28 Aralık Perşembe günü kok kömürü alacak olan numaralar:İstanbul Deposu 99541 103011 Yenikapı Deposu.87881 88707 Bakırköy Deposu.74839 74971 Beyoğlu Deposu 81645 85778 Kadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1961
  • I Mill HUM I iiik ^gt takvimden ı bir yaprak f I CENAZE ARABALARI f% ELKİ bu fikrimi acaip göreceksiniz ama ben memleketimiz-1 P den motorlu nakil vasıtalarının tamamen kaldırılmasına ve bu mevzuda or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1961
  • AF KONUSU AP Grubuna Getirilmeyecek Bu mesele hakkında kanun teklifi ve önerge veren milletvekilleri cezalandırılacak ANKARA,ÖZEL A.P.Müşterek Grup Jdare Kurulları ile Merkez Yönetim Kurulu dün yaptık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1961
  • A.P.147'lerle ilgili tasarıyı beğenmiyor ANKARA,ÖZEL 147'lerle ilgili kanun tasarısı komisyona verilmiştir.AP.Meclis Grubu dün 114 sayılı kanunun bütün hukukî vecibeleriyle ilgası gerektiği kararına v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1961
  • TEKNİK ÜNİVERSİTE BEĞENMEDİ Teknik Üniversite Senatosu dün yayınladığı bir bildiride 147'lerin görevlerine dönmelerini sağlayacak kanun tasarısını tatminkâr bulmadığını açıklamıştır.Bahis konusu tasar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1961
  • Sel,Fethiye'nin dışarı ile irtibatını kesti FETHİYE,ÖZEL Şiddetli yağmurlar,Fethiye'nin dışarı ile karadan irtibatını tamamen kesmiştir.Seller,Kargı,Göçek köyleri arasında duvarları yıkmış ve sürükled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1961
  • Konya'da bir günde 3 cinayet işlendi KONYA,ÖZEL ilimizde üç cinayet birden işlenmiştir.Öldürülenlerin ikisi kadındır.Beyşehir'de bir av esnasında ibrahim Güler'i kasden öldüren Yusuf Altıntop,kardeşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1961
  • BİR İLÇEDE 120 CÜZZAML1 VAR SItRT,ÖZEL Sason ilçesinde 120 cüzzam hastası olduğu tesbit edilmiştir.Sağlık Müdürlüğü tarafından duruma el konulmuş ve gerekil ilâç yardımına ve tedavileri cihetine gidil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.12.1961
  • GECESİ 9K84T 9İB.HALDS SOSJA EHESZ V£ M/LE KOKUŞUZ uvJZu^ VOK.BECBAT Bie şev OUC5U-vAeiM sa 3Ah SÛAT «lO OA yc^.BOUuERiNiZi BEKLEYİP GELİN X Pı\£9 mAkİkatei* BEfZBAT.OU.OU yAGMUK.OA AFAA\A Şl'D.O ETLİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1961
  • OYNAVA.f ~X I KAÇ/AAK IçiN vine.BAkûne uy.DuKOU.^j «^1^5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1961
  • iffs] *^Wj?l S Kfö&R'îg^1 jXX!SOi-T'TAM AAETEL.IK BlUC STEMEM-SADE CE.ONUM İSMİNİ Kpu UÛNACAâ /V\SıjNA fcf-i AAUKABİU MİSSE s/ERECEdı'A\S elJTUN İSTEDİĞİM 6U BOLT BU İSE XâNAŞ!K ftr e&S î J Mr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1961
  • 9 BasBLKAU BAV "rAfZAFr-TAjzt t'Mi'ş halk.kbsidîsimi sevsneM/ş NE VARVA-SUNUZ SÂVET SAŞBAKAM' Bf(C 3AZE.TECİ VASİ.XASIW-A SESİ N t BA.Tl ÂLEMİNE ouyues^.D6MBK iHTi^R.Dey,LETT APA/A NA GAZETE V^STITAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1961
  • Çok MkkBtlW'1' Güzel bir kadına baktıkları zaman gözlerinden hiçbir şey kaçmaz.Bunun İçindir ki giyeceğiniz çorabı satın alırken daima büyük bir titizlik gösterirsiniz.Çoraplarınızın bacaklarınızı fev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1961
  • Gülmek mi?Eğlenmek mi?Yoksa TOTO oynamanın sırrını mı öğrenmek istiyorsunuz?Şu halde.Filmini mutlaka görünüz.Başrollerde:Kenan Büke Serpil Gül Ahmet Tarık Tekçe Bu hafta TAKSİM Sinemasında Pek yakmda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1961
  • YILBAŞI HEDİYELERİNİZ İÇİN Parfüm,kolonya,pudra ve rujlarını takdim eder.İL.SOI 7899 wa*.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1961
  • Hicrî Çarşamba Rumi 1381 27 1377 Recep ARALIK Aralık 19 19 6 1 14 VAKİ T VASATI EZANI Güne» 7.25 2.38 öğle 12.15 7.28 İkindi 14.35 9.48 Akçam 16.47 12.00 Yatsı 18 26 1.39 İmsak 5 37 12.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1961
  • 0&â Milliyet Ga7e(pcilik A.Ş.adına Y &WW:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü;ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Magazin kısmından Mesul Müdür HALÎT KIVANÇ Spor kısmın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1961
  • İLAN TARİFESİ O 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 inci sayfada santimi 25 T.Lq Birinci sayfada başlık 200 T.L.Düğün,Nişan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar.80 T.L,Küçük ilânlar kel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1961
  • BALIKÇILIK RÜZGÂRLAR Balık ve Balıkçılığa Tesiri 3)1 SITKI ÜNER Rüzgârların sür'ati;saniyede metre,saatte kilo-metre,deniz veya kara mili olarak ölçülür.Ayrıca 1 ilâ 12 bölümde Bofor numaralanyle vası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1961
  • 38 KADIN YAZAN:Frank RİCHARD Sustu,sözünü söyle tamamladı:İnatçılara ne yaptığımızı bilirsiniz.Kapıda duran iki ere işaret etti.Erler kapıdan çekildi.Fell dışarı çıktı.D işarda kalabalık gösteriye baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1961
  • ali eve?OÖND.UaU ZAMAN SOVufyeviM de şu yAP=L t2AKL_ARt SUPUNSUN fiLAHA koltuğuma otu.EUP MAÇI SEVMEDEYİM—SALAMLI Bıe.SAND ViÇMN TAD'SIA QA OOVUM OLMAZ-I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1961
  • IpOKU^LİfŞ SATILIK EMLÂK 0 KADIKÖY Feneryolu Gazi Muhtarpaşa Sok.13 sayılı apartman.Ziverbe/asfaltına 100 metre,havadar mevkide 5 oda,mutfak,salon,salomanje,parke,gömme banyolu lüks malzeme ile yapılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.12.1961
  • 4 çocuğuna bakacak parası yok t Baştarajı Birincide pey ondan sonra kötüye gitmişti.Kadıköyde,bir odalı bir yere 125 lira kira veren Selma,çocuklarını okutmak için sahip olduğu bütün eşyalarını satmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1961
  • uvCuv ı SÜPÜRGELERİNİ KULLANINIZ' TÜRKİYE GENEL ^ATICISI GÜR Tic.Ltd.Şti.Bankalar Cad.No.14 Ankara Tel II 41 56 İL.864 7895
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1961
  • 225 numaralı Kotadan PLÂSTİK ve 51.02/52.01/76.02.11/59.13/60.00.21 Gümrük tarifeli lisans sahiplerinin 27 11 77 telefona veya P.K.1007 ye müracaatları menfaatleri icabıdır.FAAL 5067 7885
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1961
  • KAYNAKÇILARIN ISRARLA ARADIKLARI İSVEÇ tOj X\ESAB TOZU İLE İMAL EDİLEN ELEKTRODLARI YAKİNDA PİYASAYA ARZEDİLECEKTİR NÜZHET GÖKNAR Galata Kürekçiler Musluk sok No 4 Not;Sipariş kaydına başlanmıştır.Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1961
  • TOPKAPI SARAY!MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Topkapı Sarayı Müzesi müştemilât binalarının 221533.12 tira keşif tutarlı üçüncü kısım onarım işleri müteahhidinin taahhüdünü ifâ eylememiş olmasından dolayı 2490
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1961
  • KIŞ ÖRTÜStNÖÂ DAHÎ Pencerelerinizi açmadan,evinizin duvarlarım inanılmaz bir kolaylıkla ÇP.S PLASTİK boyalan ile boya'yabılir?iniz i PLASTİK BADANA BOYALARI Mkkouy ÖRÜLÜR fi TAMAMEN KOKUSUZDUR FEVKALÂ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1961
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.0.Şehir Hatları İşletmesi Müdürlüğünden:MÜHİM İLÂN 1 KarakÖydeki Köprü Haydarpaşa iskelesi ile Kadıköy iskelesinde bilet ve para yerine JETON sistemi tatbik edileceğinden 1/1/19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1961
  • Sayın Doktor ve Eczacılara C.H.Boehringer Sohn,Ingelheim am Rhein FİRMASININ Koronet yetmezliği,anjina pektoris,miyokard enfarktüs profilaksi ve tedavisinde yeni çığır açan PERSANTİN AMPUL ve DRAJELER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1961
  • Türkiyenin her yerinde İstanbul ve Ankara Radyolarını aynı mükemmeliyetle dinleten YEGÂNE TRANSİSTORLU RADYO Super EM.3002/Akustik modeli Kandar 3 dalgalı-tam transistorlu ve çok ekonomik-şarap kırmız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1961
  • Satılamayan hayvan ölüme terkediliyor t Baştarafı Birincide OT VE SAMAN KARABORSA'DA Erzurum muhabirimiz Ahmet Polat,dün Erzurum Pazar yerinde soğuktan veya açlıktan hayvanların ölmeğe başladıklarını,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1961
  • ANKARA İNCELİYOR ANKARA,ÖZEL Tarım Bakanı Cavit Oral Dağu^a her türlü yardımın yapılacağını bildirmiş ancak «Kredi hazırlığının devam ettiğini ve meselenin enine boyuna incelenmekte olduğunu» söylemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1961
  • C.H.P.'de TASFİYE YAPILACAK t Baştarajt Birincide Parti Meclisi çalışmaları sırasında,teşkilâtın seçimlerden sonra sükutu hayale uğradığı ve kendilerine ızdırap çektirenlerin «yaralarını «armak» durum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1961
  • EKMEĞİN GRAMAJI t Baştarafı Birincide gram ekmek 65 kuruştan satıldığı takdirde ekmel» başına 2-2.5 kuru?zarar edileceği bildirilmekte ve fırınların işletmesinin Belediyeye devri teklif edilmektedir.R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1961
  • Anayasa Komisyonu da mebuslara zamma taraftar t Baştaraft Birincide Atalay Akan,Şevket Rastt HarJpoftln,Ahmet Aydın ve Fakih Ozfakih Maliye Komisyonu raporu aleyhinde oy kullanmıştır.Coşkun Kırca,Gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1961
  • MİLLİ PİYANGO 1962 YILBAŞI PLÂNI sMUgikRAMiYE ADEDİ A 2 AO 20 İKRAMİYE MİKTARI İKRAMİYE TUTARI LiRA LİRA ırrr 400 200 4.000 2O00 4.000 A O.OOO A ÖO.OOO 2ÖOÖOÖ 2000000 1000000 500000 200.000 1 oopoo so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1961
  • Umumî arzu üzerine 7 nci ve SON HAFTA KÜÇÜK ENEK ŞİNEMASI'nda Bu akşamdan itibaren Hz.SÜLEYMAN ve SABA MELİKESİ SinemaScop Renkli,İngilizce YUL GİNA LOLLOBRİGİDA GEORGE SANDERS MONDIAL)YELDE 607 7924
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1961
  • TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.S.İstanbul Kambiyo Şubesinden:Şubemiz binası dahilinde 17.6.1961 tarihinde 20.dolar bulunmuştur.Şimdiye kadar sahibi zuhur etmeyen sözü geçen dolarların sahibinin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1961
  • GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Kumaş Desenleri Teknolojisi dersi için asistan alınacaktır:isteklilerde memurin kanununda tesbit edilen genel şartlardan başka,görev alacakları dalda öğrenim gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1961
  • SİTE TİYATROSU ULVİ URAZ GÖNÜL AVCISI Komedi Yazan:DtEGO FABBItt Oynayanlar:Ulvi URAZ Aliye RONA Her akşam saat 21.15 to Pazar saat 18 de matine.NOT:Çarşamba gece ve gündüz talebe matinesi,3 liraya in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1961
  • Ticarî muhaberatta tecrübeli ve süratli daktilo yazan bir SEKRETER BAYAN'a ihtiyaç vardır.Ingili2ce bilenler tercih olunur.Tekliflerin cSekreter» rumuzu İle İstanbul Posta Kutusu 176 İstanbul adresine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1961
  • Haksız bir isnat karşısında AÇIKLAMA Bazı ücret ve iş meselelerinden dolayı ihtilâf halinde bulunduğumuz İstanbul Tekstil ve örme Sanayii İşçileri Sendikası idarecileri tarafından müessesemiz aleyhine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.12.1961
  • BEŞİKTAŞ'TA NECMİ VE ŞENOL OYNAMIYOR Cumartesi günü Kasımpaşa,pazar günü de Vefa ile karşılaşacak olan Beşiktaş profesyonel takımında hasta olan Necmi ile ayak adaleleri zedelenen Şenol yer almıyacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.12.1961
  • TURGAY Ezelî rakibimizle bir kere daha karşı karşıya geleceğiz.Elbetteki kazanmayı arzu ediyoruz.Fakat bambaşka bir havası olan bu müsabakanın ne şekilde neticeleneceği evvelden kestirilemez.Fenerbahç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.12.1961
  • Metin.Çan'ı geçerek ikinciliğe yükseldi Palermo'lu futbolcu,Yücel'e yaklaşıyor.Genç atlet Gürkan Çevik birden dokuzunculuğa fırladı M İLLİYET Yılın Sporcusu» anketi Cuma günü saat 17.00 de nihayete er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.12.1961
  • fiümmâM^i KISA HABERİ 23 yaş takımı bugün Elektrikle oynuyor 23 yaş millî takımının İstanbullu namzetleri bugün saat 14 de Mithatpaşa Stadında Elektrik ile karşılaşacaktır.Futbol Federasyonu İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.12.1961
  • Tamamiyle İyileşmeden takımdaki yerini alamıyacağı bildirilen Metin Oktay,Palermo formasıyla geçen hafta antrenman yaparken.FİORENTİNA VE Palermo gözde Corriere dello Sport gene Çan'dan ve netinden si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.12.1961
  • İTALYA LİGİNDE PUAN DURUMU Takımlar o G B M A Y P Inter 18 12 5 1 39 19 29 Fiorenlina 18 10 5 3 31 15 25 Milan 18 10 4 4 43 24 24 Bologna 18 9 5 4 31 24 23 Roma 18 9 4 5 33 21 22 Torino 18 7 7 4 22 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.12.1961
  • 10 kulüp,Ankara Bölge Müdürünü itham ediyor Millî ligin istanbul'a mensup on kulübü,dün Umum Müdürlüğe ve Ankara Valiliğine müştereken birer telgraf çekerek,Ankara Beden Terbiyesi Bölge Müdürünü,Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.12.1961
  • UMUM MÜDÜR SİLÂHÇILAR GEREKLİ EMRİ VERDİ Beden Terbiyesi Umum Müdürü Bekir Silâhçılar dün bir yazı ile 19 Mayıs Stadyomunun millî lig maçlarına açılması gerektiğini bölge müdürlüğüne bildirmigtir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.12.1961
  • Mithatpasa stadyomunun çamuru ile egzama hastalığına tutulan futbolcular tedavi altına alınmışlardır.Resim' de,bir haftadanberl Guraba Hastahancsi Deri Kliniğinde yatan Feriköy sollci Mahmut Evren gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.12.1961
  • 43.maddenin tâdili için kanun tasarısı bugün komisyonda görüşülüyor ANKARA,ÖZEL Ordu iç Hizmet Talimatnamesinin 43.maddesinin tâdilini isteyen kanun tasarısı bugün Büyük Millet Meclisinde,Milli Savunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.12.1961
  • TOTO'DA 12 BİLENE,19.325 LİRA DÜŞÜYOR ANKARA,ÖZEL Spor-Toto'da 13 bilene rastlanmamıştır.Diğer üç dereceyi doğru tahmin edenlerin alacakları para miktarı »öyledir:12 bilen 18 kişi 19.325 er lira.11 bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.12.1961
  • Güreş Millî Takımı bugün İran'a gidiyor SERBEST güreş milli takımımız bu akşam saat 20 de uçakla iran'a gidecektir.29.30,31 aralık tarihlerinde Tahranda yapılacak Türkiye.Bulgaristan ve tran arasındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.12.1961
  • RUSYA KAMPI ŞUBATTA AÇILACAK Bugün sona erecek olan Ernirgân kampı,şubat ayı başında Rusya müsabakaları için tekrar açılacaktır.Federasyon tarafından isimleri bilahare tesbit edilecek güreşçiler mart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.12.1961
  • Türkiye Kupası yerine Mayıs'ia BİR TURNUA tertipleniyor Şampiyonaya Amatör Türkiye birincileri,Mahallî ve Profesyonel kümenin üst kademelerindeki takımlar iştirak edecek F ANKARA ÖZEL sabakanın tertip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor