Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.12.1961
  • bİNbPb Gene/İdare Kurulu bugün toplanarak,başkanlığa kimin bakacağını kararlaştıracak ANKARA,ÖZEL OSMAN Bölükbaşı'nın istifasından sonra,genel başkansız kalan C.K.M.P.bugün genel idare kurulunu toplay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1961
  • Beyiye 300 lıin parsel arsayı halka bedava dağıtacak SEDAT AĞRALI S STANBUL Belediyesi elinde bulunan 300 bin parsellik arsayı vatandaşlara ucuz ev temini maksadı ile bedava olarak vermeği İmar Bakanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1961
  • BÖLÜKBAŞI'nın İSTİFASI NİN kuvvetli adamı Osman Bölükbastnın,yedi yıldanberi başında bulunduğu CKMF partisinin Genel Başkanlığından âni istilasının gerçek sebebi kesinlikle anlaşılamamıştır.Bölükbaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1961
  • 26 MİLLETVEKİLİ ve SENATÖR DÜN BAYAR'LA GÖRÜŞTÜ KAYSERİ,ÖZEL A.P.Y.T.P.senatör ve milletvekilleri dün cezaevine giderek sabıklarla görüşmüşlerdir.Milletvekili ve senatörler,bu arada,sabık Cumhurbaşkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1961
  • Üniversite af teklifi Gençlik teşekkülleri iktisacfiî dâvalar dururken af konusundaki çalışmaları yersiz karşıladılar Parlâmentodaki siyasî af çalışmaları,şehrimiz Üniversitelileri arasında infial uya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1961
  • KARINCA KARNAVALI lstanbul üniversitesi İktisat Fakültesi,dün kuruluşunun 25.yıldönümünü kııtla-¦"•IlIllUH UMIlllHwMfcl mistir.Bir yürüyüş yapan öğrenciler,iktisat ve iktisatçıya önem verilmesini iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1961
  • as» i «MM Tornistan mı?Bayar:Af da ne demek.demiş,biz tashihi karar istiyoruz.Gerçekten de tashihe muhtaç bir durum var ortada.Ancak bu Yüksek Adalet Divânının kararı değil,bu memlekette bir ihtilâl o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1961
  • SEÇİM SUÇLULARININ AFFI TEKLİF EDİLDİ ANKARA,ÖZEL Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan,seçim suçlularının affı için dün Meclis Başkanlığına bir kanun teklifi vermiştir.Üç maddelik teklifin gerekçesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1961
  • C.H.P.teşkilâtı yeni baştan tanzim edilecek ANKARA,ÖZEL C.H.P.Merkez idare Kurulu,partinin teşkilâtını yeni baştan ve yeni bir anlayışla tanzim etmek üzere 64 il'e birer merkez temsilcisi tâyin etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1961
  • Mehmet Akın Yargılandı Yüksek Adalet Dîvanı tarafından on yıl hapse mahkûm edilen eski Sümerbank Genel Müdürü ve D.P.Ankara II başkanı Mehmet Akın dün Ankara Toplu Üçüncü Asliye Ceza Mahkemesinde yarg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1961
  • Batıdan bir soğuk hava dalgası geliyor Kar getirmesi beklenen dalganın sühuneti eksi 11 19 dereceye kadar düşürmesi muhtemel ANKARA,ÖZEL* YURDUMUZ bugünden itibaren eksi 11-19 derece arasında bir soğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1961
  • Madanoğlu ve Başgil'in istifası muteber sayıldı ANKARA,ÖZEL Senatonun dünkü toplantısında Tevetoğlu ve arkadaşlarının «Başgil ve Madanoğlu'nun» istifalarının muteber olmadığına dair başkanlığa verdikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1961
  • DÖRT GENÇ KİZ KAYBOLDU Son bir hafta içinde kavbolan 25 çocuğu polis buldu Kadıköyde oturan Nuran Askır.Neşe Kaçan,Zeynep ve Ümran Özcan adında dört kız,evvelki gün kaybolmuştur.16-19 yaşlarında bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1961
  • JIK TAHLİYE i'assıao,a'da mahkûm olanlardan,cezasını doldurarak ¦¦İV I HnLIl Eı tahliy» edilen ilk mahkûm,eski Çankaya Kaymakamı Kemal Yılmaz olmuştur.18ay 20 gün hapis,yattıktan sonra Adana cezaevind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1961
  • m:ATATÜRK YOLUNUN ıMs H İpi PÇ'*:M('W ~mv mm Hr; M tÖZKAN ŞAHİN] AKSİNE GİOENLER.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1961
  • NATO Konseyinin dünkü toplantısında NATO G.Sekreteri durumumuzu anlayışla karşıladıklarım bildirdi Türk heyeti Vekillerine Bir NATO Uzmanı yatırımlarımızı "İyimser,bulduğunu açıkladı Dış işleri verdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1961
  • DlŞH MACUNU AĞIZA FERAHLIK.Dl$LERE SAĞLAMUK.GÛLÛSE GÜZELLİK VERİR REKLAMCILIK 2942 7488
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.12.1961
  • Ben bu evde kalacağım KAYIP Aylâ'nın bahası Selâhattin Ozakar,Sivaslı küçük kıza uzun uzun baktıktan sonra:Bak dedi.«Ben seni tanıdım,sen de beni tanıdın mı?Esmer,ince yapılı küçük,cin gibi etrafına b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1961
  • ANKARA BERNARDA'NİN EVİ Federico Garcia Lorca'nın oyunlarında öz,kadın kavramıdır.Bu özü biçimlendiren ortamlar da kadınla ilgili şeylerdir.Bunu bilerek yapar Lorcu.O geleneğine bağlı bir İspanyol oza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1961
  • inimin İSTANBUL 7.27 Açılıj ve program 7.30 Neyler 7.40 Kur'anı Kerim 7-50 Saz eserleri 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Şarkılar 8.30 Küçük sabah konseri 9 00 Kapanış.11.57 Açılış ve program 12.00 Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1961
  • WM\OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak J îş bakımından haftanın en verimli günündesinlz.Sürüncemede kalmış işinizi düzeltiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 20 ŞubatJ Size çok bağlı bir insan biraz kırgın.Biraz yokla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1961
  • ROCHE MÜSTAHZARLARI ı SANAYİ LIMITED ŞİRKETİ Fona »d.^jJsunbul.P.K.272-Telefon:477662-47766Î Telg.Roche-t«unl»m SAVIN DOKTOR ve ECZACILARA "LİTRİSON" mm Draje 60 adet "PROSf IGMÎNE" "«'he Ampul 6 adet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1961
  • TEŞEKKÜR Geçirmiş olduğumuz Vaniköyündeki yangın felâketi dolayısiyle,yakın ve insanî alâkalarını esirgemeyerek bizleri teselliye koşan kıymetli akraba,dost ve tanıdıklarımıza derin minnet ve şükranla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1961
  • TEŞEKKÜR Uzun bir müddetten beri çekmekte olduğum ve pek çok tedavi şekilleri tatbik edildiği halde hiçbirisinin faydasını görmediğim hastalıktan beni isabetli teşhis ve tedavileri ile kurtarıp,tam sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1961
  • gırırtı nmwma*ammau*xamvmmmımmmamB VEFAT Erzincan etrafından Ayşe Türkoğlu'nun eşi,Hasan Türkoglu'nun kardeşi,Av.Zeki,Sevim,Solmaz,Suzan,Şener ve Şükran Türkoğlu'nun babaları,Lütfü Aras'ın kayınpederi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1961
  • BU BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 14)DAKİKADIR.SOLDAN SAĞA:1 Düş me;İkide bir gayri iradi j 23456 789 10 kaş goz oynatma.2 Yüce;Unsur.3 Bilgi;Çölde yeşil saha.4 Gürültü patırdısız.5 Tuğgeneral Eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1961
  • SÜNESİN ^«flAV^^yBAHRİSAVCİ A3Dİ İPEKÇİ KÜM?B°Ğür MUMTA2 SOVSAL NİMETARZ1K ^YuttE^ TURHANTUKEL V^^0MAW NİMET ARZ1K YASAR^^ TURHAN TÜKEL SABAHATTİN EYUBOGLU İLHAN SELÇUK 'AMÜREl ^VEPAT GÜNYOb YON ^SABA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1961
  • TEŞEKKÜR Oğlumuz Murad'ın doğumunda frvkalâde bilgili ve nâzik tedavisi ile bizi evvel Allah bu mutluluğa eriştiren örnek insan Doe.Dr.TAHSİN ARTUNKALa v.Doç.Dr.KAZIM TÜRKER'e Güzel Bahçe Kliniği müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1961
  • YENİ POLİS MÜDÜRÜ GÖREVİNE BAŞLİYOR İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tâyin edilen Necdet Uğur pazartesi günü yeni görevine başlayacaktır.Uğur'un,yeni görevi ile ilgili kararname çıkmış bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1961
  • DENİZYOLLARI İSLETMESİ 50 MİLYON URA ZARAR ETTİ Denizyolları İsletmesi 1%1 yılının 11 ayında zarar rekoru kırmıştır.Tesbit edilen rakamlara göre.isletmenin şimdilik zarar miktarı 50 milyon lirayı aşmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1961
  • ¦11111.IlllllllllltJIII.il ı mi imi i i ir m i t i i i i i t ı!ii i i 11 i i i i i i i:i i i.in ii nun mı il inin in ii.mu mı i mi it.ninnininim 11»4 Bir köyün hikâyesi 1 STANBUL'un civarındaki köyler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1961
  • j SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)Genç Aslanlar M.Brundo t.EMEK Tel:44 84 39)Hz.Süleyman ve Saba Melikesi G.Lollobrigida R.t.İNCİ Tel:48 45 95)Melekler Şahidimdlr G.Arsoy.KONAK Tel:48260li)Genç A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1961
  • TEŞEKKÜR Butun gayretlere rağmen çifa bulnuyan ve sonunda yürümeme bile imkân vermiyecek çekilrlc bacağımı hastalandıran iltihaplı cilt rahatsızlığımı kısa biı zamanda tedavi eden çok değerli Cildiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1961
  • GÖLCÜKTE BİR KADJN ÜÇÜZ DOĞUM YAPTI Gölcük'te illf defa bir batında üç çocuk doğmuştu:Bir Deniz asşubayının olan üçüzlerin ikisi kız biri de erkektir.Bundan önce de 3 çocuk babası olan assubayın çocuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1961
  • TELEFOH BAKIN ÜCRETİ İÇİN TEBLİGAT YAPILDI Telefon Müdürlüğü tarafından aboneler için hazırlanan yeni mukavelenin ek maddesi,mektup halinde levzi edilmiştir.60 bin aboneye gönderilen yeni mukavele «Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.12.1961
  • YENİ BAKANLARI Devlet Bakanı MUSTAFA EKMEKÇİ EVLET Bakanı Avni Doğan'a güre,koalisyon kabinesi ekip çalışmasını başarı ile yürütüp yürütemiyeceğimizln bir imtihanıdır.Bunda başarı gösterip gösteremiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1961
  • Türkiye'nin en güzel haftalık SİNEMA ve TİYATRO MECMUASI YABIM ÇIKACAK SAYISİYLE SİZLERE En enteresan röportajları,yerli ve yabancı en meşhur yıldızların en güzel fotoğraflarım haber ve dedikoduları v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1961
  • Türk Musikisi Mensupları Sendikasına teşekkürü Bir hâdisenin aramızda yanlış anlaşılması MUZAFFER AKGÜN gibi,hem aan'atkâr hem arkadaş olarak çok sevdiğim bir insanı kaybettirecek kadar büyütüldü.Bu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1961
  • ingilizce 60 Tenzilâtla 9 KİTAP 10 LİRA 1 ÜÇ AYDA İNGİLİZCE 2 1NG1L1ZCE-TÜRKÇE LÜGAT 3 İLERİ İNGİLİZCE 4 TEMEL GRAMER Cilt:1)5 TEMEL GRAMER Cilt:2)6 SHORT STORIES I)7 SHORT STORIES D)8 ENGLISH IDIOMS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1961
  • Evinizde boş zamanlarınızda bir iki saat çalışarak MESLEK SAHİBİ OLABİLİRSENİZ Mevcut işinizi bozmadan evinize kadar göndereceğimiz bol şekil ve şemail derslere çalışarak 3 ayda mükemmel bir radyocu o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1961
  • SUDKOSTİK SATIN ALINACAK izmir ve Ereğli fabrikalarımız ihtiyacı için 100 ton Sudkostik kapalı teklif suretiyle satın alınacaktır.1 Evsaf ve mütemmim malûmat AL.IV servisimizden alınabilir.2 Teklifler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1961
  • MJİH BASiHH YAK.fili M-Rj HEM^fe^ÎLÎK TîtctÎFİ^PE ÎUlı/MMÂYl,YEN!İDAREYİ Hİ-HANlli VE REİSLİ6İMilİTfttıT FTMEYi DÜŞÜNDÜK li kAffık EDlYOllUM.Y^Nİ 0i£İDAR£ KUüÜLMASl ÎCÎM YADIMDA DAplIUlNl/WM.FAKAT BEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1961
  • Subay ve Memurlara Hiç peşin vermeden TAKSİTLE SATIŞ Zarif Giyimevi Sultanhamam Hacopulo Han altı No.35 Cadde üstünde)Tel:37 32 46 İL.503 7457
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1961
  • MEMLEKE TTEN 'KlSA-HABERl!ER BİTLİS:Şetek Nahiyesinin Sarp köyünde,Nihat Akdağ adında bir çocuk evde oynarken,kaynar su kazarına düşüp haşlanmıştır.Tatvan ilçesi Harif köyünde Saliha Yurada adında beş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1961
  • SİTE TİYATrVsIU ULVİ URAZ Her gece 21.15 de E.Lebiche'in PARA İSTEME BENDEN Komedi 3 Perde Her gün matine saat 18 de H.Taner'in GÜNÜN ADAMI Komedi 3 Perde SON HAFTA Pazartesi Temsil yoktur.İL.619 7468
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1961
  • İkinci parti kok tevziatına bugün başlanacaktır.Tevziat 28 Şubat'a kadar devam edecektir.Listelere göre 16 Aralık cumartesi günü kömür alacak olan ordino numaraları şunlardır:İstanbul deposu 52 776 58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1961
  • Arkadaşını bıçakladı DADAY,ÖZEL Ortaokul İkinci sınıf öğrencilerinden,Ali Rıza Yumurtacı,sınıf arkadaşı Kemal Tural'ı bıçakla ağır surette yaralamıştır.Yaralı öğrenci Kastamonu Devlet Hastahaneslne ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1961
  • Van Gölü alçaldı BİTLİS,ÖZEL Bölgemizde devam eden kuraklık sebebiyle,Van Gölünde de su seviyesinde bir azalma görülmüştür.Van Gölü işletmesinin Tatvan İskelesinde yapmış olduğu bir ölçmede,göl seviye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1961
  • Bir kaatil kaçtı BİTLtS,ÖZEL Katil suçundan mevkuf bulunan Arafat Nasır,duruşmas;için Adliye binasında beklediği bir sırada,bekleme salonunun penceresini açarak kaçmıştır.Kaatil zanlısı bütün aramalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1961
  • Vitaminsizlikten bir köy halkı gece görmüyor SİVAS,ÖZEL Akpınar köyü sakinleri,vitaminsizlik yüzünden halk arasında «tavuk karası» denen «gece körlüğü» hastalığına yakalanmışlardır.Köylülerin tedavisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1961
  • Sağlık Bakanı,Alp Reel'i ziyaret etti ANKARA,ÖZEL Sağlık Bakanı Suat Seren,ikinci hayatını yaşayan asistan Alp Reel'i ziyaret etmiştir.Bakan bu ziyaretten sonra «Alp Reel'i yakından gördüm.Nebatî bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1961
  • Sanayicilere kredi Ocak'ta dağıtılacak IZMIR,ÖZEL Sanayicilere kredi dağıtımına Ocak ayının ilk günlerinde başlanacaktır.İşçi Sigortaları Kurumundan temin edilmiş bulunan 50 milyon liralık kredinin te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1961
  • Köy Öğretmenleri Hasan Âli Yücel'in mezarını ziyaret etti ANKARA,ÖZEL Başbakan inönü ile görüşen ve dertlerini basın yolu ile aksettiren Köy Öğretmenleri dün görevleri basma dönmüşlerdir.Ankaradan ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1961
  • MASKELİ 5 HAYDUT SOYGUN YAPTI Bitliste soyguncular iki petrol istasyonu ile bir kamyon sahibinden 8500 lira alıp kaçtılar BİTLİS,ÖZEL Maskeli ve silâhlı beş haydut,iki petrol istasyonu İle bir kamyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1961
  • şilinimin ninninin v^1 TAKVIMD BİR YAPRAK f/fil i Can çekişen şehir 1% U başlığa «Can Çekişen Şehirler» de diyebilirim,çünkü l m Anadolunun pek çok şehirleri,kadr ü kıymet bilmemczliğin,lâkayıthğın,ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.12.1961
  • m «01 YAZAN:Frank RİCHARD 0B3 Sandoz gülmeğe başladı,kahkahalarla sürekli gülünce Paul sinirlendi,hiddetli sordu:Ne diye gülüyorsunuz?Buradan çıkamayacağınızı biliyorum,ben daha çok şey biliyorum.Ne b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1961
  • musiki I BESTEKÂRLARIMIZ ve ESERLERİ j EE Hamamîzâde İsmail Dede Din)musiki sahasında EE EE da bizlere çok kıymetli eserler bırakmıştır.Mevlevi EE S âyinlerinden başlayarak bir hayli ilâhî ve durak bc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1961
  • c e n t i 1 m eji mınu p/çxw:Myu':&us.il-ş o İ:ör 1 er yılın Trafik Polisini:Tafsilât $EHİR gazeresmdc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1961
  • TÜRK HAVA YOLLARİ ANONİM ORTAKLIĞINDAN 1 6 adet oto 9/1/1962 günü saat 15 de kapalı zarfla teklif almak suretiyle satılacaktır.2 Şartnameler Yeşilköy Hava Alanı Teknik İkmal Müdürlüğünden temin olunab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1961
  • LLER Aşağıdaki fiatlara mağazamızda perakende satılmaktadır.TIP 2 11 U-12 U/3-2 1689 9 Volt KİVİ FİAT Adedi—95 Kuruş 75 75 it-80 150 635 M BAHAR KOLLEKTİF ŞİRKETİ İstanbul Sabuncu han Cad.No.5 1 İL.52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1961
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 inci tayfada santimi 25 T.L.Birinci sayfada başlık 200 T.L.Düğün,Nişan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 80 T.L.Küçük ilânlar kelime
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1961
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık 22 T.L 6 Aylık 40 T.L.Yıllık 75 T.L.Yabancı memleketler İçin âdi posta ile bu ücretlerin bir misli alınır.Uçak postası için tarife,kullanılacak pulun değerine göre değişir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1961
  • Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına w Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Magazin kısmından Mesul Müdür SAMİ KOHEN Spor kısmından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1961
  • Hicri CUMA Rumi 1381 15 1377 Recep ARALIK Aralık 7 19 6 1 2 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneş 7.18 2.37 öğle 12.09 7.28 İkindi 14.29 9.48 Akşam 16.41 12.00 Yatsı 1820 1.39 îmsâk 5 31 12.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1961
  • Bursa Devlet Hastahanesi Satın Alma Komisyonundan Hastahane ihtiyacı için bir adet Blok Sterilizasyon cihazı kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Muhammen bedeli 180.000.lira olup,muvakkat teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1961
  • I SiNGER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNDEN Seri ve hatasız daktilo yazan ve ingilizce bilen azamî 35 yaşında bir bayan daktilo alınacaktır.Taliplerin Tugay Yolu No.92 Cevizli Maltepe adresindeki Şirket merkez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1961
  • Sigortalı isçilerin Dikkatine ı*y Kadıköy Kızıltoprak Kayışdağı asfaltı üzerinde şirin bir yuvaya sahip olmak istiyorsanız,SARMTi VAPI KOOPERÂTiF'ine ortak olunuz.Tel:36 24 74 3(5 33 43 REKLAMCILIK 29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1961
  • yOÎBHİ gene ve güzel bir tenin sırrı kan deveranını kolaylaştırır,sert sularda sabunu köpürtür,vücut ve ter kokularını giderir,0 soğuk ısırmalarını iyileştirir ve.cildinize sağlık,gençlik ve cazibe ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1961
  • MAfSV'NİM jj Bı't^AZ ı ÇİM ^AIÇ.OA ON.OAN.A/AA VA.Rl/VA SAAj SONI5A vine dönelim HEKHAL.DE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1961
  • "fr^rm^0ğğ.•v,ı/ıı Tl Wl il I İL 1'/1.SiE:L.SK-t c *vŞv?xCAGIZ-ii İmâ\mm mİmMİMJ «at rA %&mm/t »SI-ANAA AiOvANJ 23 ^JsLİ ili 0'2* mm te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1961
  • UÇAK "O DAKİ-KA ÖNCE KALK.H\tŞ SU ADAM OA HusrrsE.'thi ŞU HALDE I-4UNTEÇ.KİS.Z£ID£.ACABA?HESLjF ONUN MAKÎ-NBLEfZl'Ni AL.DEMEK Ki SNAP BAŞI lyı'ce oezjte.BELKİ' Şu ME.MUZ BANA VAg-Â DIM r^ OKA SORAY/M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1961
  • 37 DıŞİAtSlVSA Çı AcA,V\A2S'iVJ EVDE OTUCuP» DE5£SL.Eta'N£ CAL.SACA CSIN1 iVTA\A,STA'AANlKJ GEL.OÎwAyDi y^TAsiNA veu.ÇOCU MUAMELESİ G-ÖI?tt ŞlKTTlAA ARTIK.BANA BUVÜK:filBı DtAVRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.12.1961
  • v ençiigı Baştarafı Birincide idarenin de kardeş kanı dökülmemesi isteği ile «Maalesef yumuşak ve müsamahakâr» davrandığı belirtildikten sonra şöyle devam edilmekledir:«Hiç de tahmin etmediğimiz iktid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1961
  • Garzan'da petrol çıkarmak için yeni bir usule baş vuruldu BATMAN,AA Garzan'daki petrol kuyularından petrol istihsali için Orta Dogu'da şimdiye kadar hiç kullanılmamış bir metoda başvurulmuştur.Kuyular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1961
  • SECİM SUÇLULARİNİN AFFI TEKLİF EDİLDİ Baştarafı Birincide 52 imzalı bir kanun teklifi hazıılıyarak 5f Ağanın memleketlerine dönmelerini istemişlerdir.PARALI TAHSİL Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş,dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1961
  • C.R.M.P.bir lider arıyor Bastarajı Birincide Cumhuriyetçi Köylü MiV i Partisi mensupları sayın Osman L'jıükbaşının parti genel başkanı sıfatiyle yaptığı parlak hizmetleri minnet ve şükranla kalplerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1961
  • illi:illlll!lili!l!l!5 4 Baştarajı Altıncıda E 57 yenildik.Birincilik:Gül Çiray E 800" de 2.15 2/10)ENTERNASYONAL Feıcli)KARŞILAŞMALAR:EE 1 Mayıs,Tel-Aviv Spor Bayramı:E Fevzi Pakel 10.000 de 31,31 4/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1961
  • Dört genç kız kayboldu Baştarafı Birincide gördüğünü» söylemiştir.Durum Ankara polisine bildirilmiştir.Yeideğirmeni Kemal Atatürk Ortaokulunda okuyan Nuran ile ümran'ın.Moda Kız Sanat Enstitüsünda oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1961
  • Batı'dan bir soğuk hava dalgası geliyor Baştarafı Birincide açıklarında batan motorun 5 kişilik mürettebatı,korkunç dalgalarla savaşarak yüzmüş ve karaya çıkabilmiştir.İkinci nıoior da Kefken adabı aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1961
  • C.H.P.teşkilâtı yeni baştan tanzim edilecek t Baştarafl Birincide met Tiritoglu.Balıkesir:Osman Sabri Adal.Bilecik:Sadrcttin Çanga,Bingöl:Dr.Mehmet Ozbay,Bitlis:Şevki Aysan,Bolu:Mustafa Uyar.Burdur:As
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1961
  • Dedesinin evinden 7 bin lira çalmış Mustafa Abasu adında 17 yajjnda bir ortaokul öğrencisi,arkadaşı Tuncay Güceyü ile birliMe,dedesinin Serencebey'deki evinden 7000 lira ve çeşitli eşya çalmıştır.Poli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1961
  • HÂDiSELi KONGREDE DOÇENT YUHALANDI ANKARA,ÖZEL Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğrenci Derneği kongresi,seçimler sırasında havanın çok gerginleşmesi yüzünden yarıda kalmıştır.Oy'ların tasnifi sırasında ort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1961
  • ÖĞRENCİ YÜRÜYÜŞÜ İSKltUllR.ÖZEL iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi öğrencileri,kendilerine vaad edilen kurs binasının bir an önce teslimini temin için dün bir sessiz yürüyüş yapmışlardır.Öğrenciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1961
  • y^ transmisyon ve transportör ZİNCİR ve DİŞLİLERİ RENOLD CHAINS LIMITED MA N C H ESTİR BEHOLD ¦s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1961
  • DEKOR PLÂSTİK ÇİÇEKLERİ Memleketimizin en üstün plâstik çiçek fabrikası Toptan satış Atlas Ticaret Evi Şişli Rum Kilisesi Sok.No.1 Sabuncu Han Cad.Merkez Çarşılı Han No.12 Tel 47 12 43 Tel 22 04 10 RE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1961
  • Gaz e t e s i yem i ahitî ALP ZİREk PAZARTESİ S*mE 3=f TAKDİM EDEK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1961
  • Dd/i.fallı Daha beileyic'ı Daha neln BISKUILERI İL.482 7465
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1961
  • DELİKLİ TUĞLA ^vejasmolen HUSUSl SİPAKIŞ ALINIR £KMBKÇİOĞLU Büyükdere,Tops'er Tuğla ve Kiremit Fabrikası TELEFOH:612001 33 Telg.TOPSERTAŞ REKLAMCILIK 2837 7490
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1961
  • İstanbul'un en güzel yeri Bakırköy Yeni Londra Asfaltı SİTESİ 4000 lirası peşin,8000 Lirası 1 senede,mütebaki^ 5 sene faizsiz ayda 250 lira taksitle bahçeli daireler.Daireler 3-4-5-6-7 odalıdır.Fjatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1961
  • MOTORİN ALINACAK Diyarbakır Fabrikamız için 400 ton MOTORİN kapalı teklif alma suretiyle satın alınacaktır.1 Evsaf ve mütemmim malûmat AL.IV servisinden öğrenilebilir.2 Teklifler 25/12/961 günü akşamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1961
  • YILDIRIM GAZ Evlere Acele Tevziat Tel:47 45 27 Necmi Güver MİLLİYET 7486
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1961
  • İNGİLİZ MARKALI Bütün dünyada olduğu gibi memleketimizde de şöhret yapmış olan ingiliz markalı P Y E radyoları yeniden' huzurunuzda.Bayilerimizde görünüz.alınız!PYE markasına güvenebilirsiniz.İstasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1961
  • VEFAT Bay ve bayan Nubar Bakalyan ve evlâdı Arto,Bay ve bayan Baruyr Ucuzyan ve evlâdı Fransa)Bay ve Bayan Anahit Enver Burgan Londra)Bay ve bayan Inceyan ve evlâtları Bağdat)Bay ve bayan Andre Ucuzya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1961
  • VEFAT Dul bayan Sofia Arslanoğlu,Bayan Aliki Sakalqpulo eşj ve evlâdı.Bay Leonida Arslanoğlu işi,babaları ve büyük babaları Bay Sava h-Arslanoğlu vefat ettiğini teessürle bildirirler.Cenaze merasimi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1961
  • Madanoğ.u ve Başgii'in istifası muteber sayıldı Baştarafı Birincide senatörlükten istifalarına ait muamelenin tamamlandığı ve tekemmül ettiği senatonun dünkü müzakeresinde kar rarlaştırılmıştır.Fethi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1961
  • SARPER AZAMI Baştarajı Birincide pfjlayış göstemnelerini ve yardım sağlamalarını ısrarla istemiştir.STİKKERİN CEVABI NATO Genel Sekreteri Stikker Sarper'in konuşmasına cevaben «izah ettiğiniz meselele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.12.1961
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK TAKRİBEN 125.000 değerinde 70.000 lirası "çok uzun vadeli taksitlerle ödenecek olan Gayrettepede deniz görür fevkalâde konforlu lüks bitmek üzere olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.12.1961
  • üüllllillllllliilllllllllil 1961 YILINDA NELER OLDU?Bugünden itibaren başladığımız YILIN SPORCU-SU anketi dolayısiyle okuyucularımıza 1961 yılının sportif lıâdiselerini hatırlatmayı faydalı bulduk.Aşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.12.1961
  • Güreşte mil mas bu Yavuz BAYRAKTAR TÜRKİYE Japonya millî serbest güreş karşılaşması bugece saat 20.30 da Spor ve Sergi Sarayında yapılacaktır.Istanbula kuvvetli ve iyi hazırlanmış bir ekiple gelmiş bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.12.1961
  • Metin,dünkü antrenman maçında müsbet not aldı PALERMO,ÖZEL TKin yapılan çift kale maçında başarılı bir oyun çıkaran Metin bu hafta Palermo'nun kendi stadında Torino ile yapacağı maçta takımdaki yerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.12.1961
  • 'M i «ST W» 'V PİRİNCİN tatlısı,çorbamızdaki,pilâvımızdakizerdemizdeki,kısacası önümüzdeki,hazırlanmış pirinçtir.Amma gelin de onu yetiştirmek,meydana getirmek için tarlalarda yarı bellerine kadar sul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.12.1961
  • Spor Akademisi 1962 yılında kurulacak Türkiye Milli Talebe Spor Teşkilâtı Genel Başkanı Turhan Tokça,«Programlar tatbik edildiği takdirde milli spor akademisi 1962 yılında hizmete girmiş olacaktır» de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.12.1961
  • Antrenman sırasında Nail ve Doğan münakaşa etti.K.Paşa İzmir'e gitti.Ş.Hilâl bugün geliyor Milli lige yarın ve pazar günü İzmir ve şehrimizde yapılacak sekiz müsabaka ile devam edilecektir.Şehrimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.12.1961
  • "KIRCAN.İtalya'ya vazife île gönderildi,Fenerbahçe kulübü idare heyeti,umumi kaptan Fikret Kırcan'm.idare heyetinin kararı ile İtalya'ya gönderildiğini açıklamış ve umumi kaptanın bu işten komisyon al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.12.1961
  • Antrenör kursu Nisan'da İstanbul'da açılacak Antrenör Kursu Nisan ayında istanbul'da açılacaktır.Birinci kvırs başarı ile neticelendiği takdirde izmir ve Ankara'da devam edecektir.Kurs için en münasip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.12.1961
  • BEŞİKTAŞ profesyonel taleımi pazar günü Şeref stadında Yugoslav liginde dördüncü durumda bulunan Velej takımı ile hususî bir karşılaşma yapacaktır.O DÜN Mersin'de 6200 metre üzerinden yapılan krosu Ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.12.1961
  • 7 YILIN 7 SPORCUSU '1954 Murat Güler Mansı geçen yüzücü ankete katılan 193.440 kişinin 70.332 sinin reyi ile YILIN SPORCUSU seçilmiştir.1355 Leffer K.Andonyadis Millî futbolcu ankete katılan 140.537 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor