Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.12.1961
  • 9 YAŞINDAKİ KAÇAK Niğde'den otobüsle İstanbul'a kaçan 9 yaşında Mahmut Zeybek,evvelki gece Üsküdar'da yakalanmıştır.İlkokul öğrencisi bulunan ve İstanbul'u görmek maksadıyla kaçtığını söyleyen Mahmut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1961
  • 3S2?aaaa Şimdi anlaşıldı Geçen yıl İstanbul Belediyesinin trafik işlerini tedvir için bütçesine bir liralık bir tahsisat konmuşmuşistanbul'un trafiği metelik etmez diyenler için ne büyük bir tekzip ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1961
  • AMERİKALI İKİ milyarder geldi Amerika'da emsalleri arasında «büyüklerden» diye tanılan,milyarder C.Engelhard «3 memlekette altın,elmas ve bakır madenlerim,11 memlekette ise yatırılmış sermayem vardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1961
  • GRUP KARARINA AYKIRI DAVRANANLARIN DURUMU KABİNEYE güven oyu verilirken çok sayıda A.P.milletue-i kilinin oylamaya katılmaması,ayrıca bazı Y.TJ*.ve C.K.M.P milletvekillerinin grup kararına aykırı oy k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1961
  • KORUR,YARGILANDI Ankara'ya getirilen Başbakanlık eski Müsteşarı Ahmet Salih Korur dün Yargıtay'da 7 dâvadan yargılanmıştır.Dâvaların 6 sı çiftliğine gayrî kanuni yollardan gübre,hayvan ve fidan temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1961
  • Yunan Başbakanı ICaramantis,Türk Yunan münasebetlerinden memnun ATINA,A.A.Yunan Başbakanı Karamanlis,yeni hükümetin programını Parlâmentoda okumuş ve bu arada dış politikasını izah etmiştir.Yunanistan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1961
  • rTcfe bîr fren urr Hududu SO kilometre hızla geçen trendeki 5 aile ile personel iltica etti BERLİN,AA.BİR lokomotif makinisti,8 vagonlu bir katarı komünist muhafızlar arasından olanca süratiyle geçire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1961
  • Ankara'da 700 şoför çalışmadı Şehir içinde alışmalarına müsaade edilmeyen kaptıkaçtı şoförlerinin grevi yüzünden Ankara halkı vasıta sıkıntısı ekti ANKARA,ÖZEL fftğ\c yakın kaptıkaçtı dolm Wmuğ şoför
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1961
  • Alp Reel'in kalbinin üstüne «muska» kondu ANKARA,ÖZEL lstanbulda Tarabyada oturan bir Hoca,Alp Reel'e «muska» göndermiş ve muska dün Alp Reel'in kalbinin üstüne konmuştur Aıp Reel'in dün yeniden ateşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1961
  • Milletvekili ve Senatör maaşı 3600 lira ANKARA,ÖZEL Millet Meclisi Maliye Komisyonunda dün milletvekilleri ve senatörlerin maaşları 3600 lira olarak tesbit edilmiştir.Komisyon,T.Büyük Millet Meclisi ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1961
  • İDAM CEZASININ KALDIRILMASI DÜŞÜNÜLÜYOR GAZETELERDEN)I SIRAYA KOYDUM HEPİNİZİ!HELE ŞU İDAM CEZASI BİR KALDIRILSIN.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1961
  • Fenerbahçe vapurunun kaptanı kendisine yapılan ihbarı telsizle karaya bildirerek polis çağırdı [NECMİ ONUR] FENERBAHÇE» vapurundaki telsiz telefon,dün akşam bir kaatil zanlısının polis tarafından yaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1961
  • Mecliste dün sözlü sorular cevaplandırıldı ANKARA,ÖZEL Eski M.B.K.üyesi Kadri Kaplan'ın ¦ihtilâl yürüyor» sözünü ele alan A.P.Milletvekili İbrahim Tekin «T.B.M.Mne tecavüz edenler hakkında takibata ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1961
  • kf# "Sosyal Güvenlik Partisi Kuruluyor Siyasî partilere küsen sendika liderlerinin kuracakları partinin ön hazırlıklarına başlandı.Köprülü deD.P.yil5Aralık'a kadar kuracak ANKARA,ÖZEL SOSYAL Güvenlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1961
  • İSTİFADELİ KİTAPLAR Herkesin Avukatı İstida örnekleri)1000 Kr.En Yeni Muaşeret Kaideleri 1000 Kr.Çocuklara ve Gençlere Muaşeret 300 Kr.Resimli Büyük Mucitler,Buluşları 500 Kr.Amatör Fotoğrafçılık 500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1961
  • Yedek Subayların rhisleri gecikiyor NATO,eğitim eksikliği gerekçesiyle bir devre hizmetin S ay uzatılmasını istedi ANKARA,ÖZEL' NATO,54 üncü dönem Yedek Subayların kıt'a hizmetlerinin altı ay daha uza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1961
  • ANKARA,ÖZEL ANKARA'da Güven Parkı bir Hyde Park hâline gelirken Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğrencileri de laboratuar saatlerinin tahdit edildiğini ileri sürerek dersleri boykota başlamışlardır.Günlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1961
  • esinin acıkl edilirse bütçe açık verecek Yüzde 3 tasarruf sağlanabilirse memurlara bu yıl zam yapılabilecek ANKARA.MUSTAFA EKMEKÇİ bildiriyor ö&1BÜTÇESt gelİr l#w* tablosu dün açıklanmıştır.Bütçede g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1961
  • Otobüsün içinde 58 kiği vardı GÖLCÜK tie İzmit ara sında dün içinde 58 ki^i bulunan bir otobüs devrilmiş ve bir kişi ölmüş,4 kişi de ağır yaralı olarak Gölcük askeri hastahanesüıe kaldırılmıştır.Sis y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.12.1961
  • NE DEDİK NE B AKANLAR Kurulu [toplantısı haşlama-'dan az önce bir Bakan,Başbakan ismet İnönü'nün yanına gelmiş ve yüksek sesle:Bu makam otomobilleri İşini bu kadar büyütmiyelim,paşam.demişti.«Bir Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1961
  • SİYASET DÜNYASINDA So4*U KpfU3** İKİ AYR!YOL.URıYEDE sevitn olmaz.Ordu idareyi bırakmaz.Yeni hükümet darbeleri olur,istikrar sağlananlar diyenler haksız çıktı.Eylül «onunda Suriyenin Mısırdan ayrılmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1961
  • İst.Dz.Teknik Mlz.Sat.Al.Koms.Bşk.dan 1 Müteahhit nam ve hesabına pazarlık usulü ile İOOO adet saph çelik tel fırça satın alınacaktır.Muhammen bedeli 4920 lira olup kat'î teminatı 885 lira 60 kuruştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1961
  • ROCHE MÜSTAHZARLARI SANAYİ LIMITED ŞİKKETİ Potta ad.IlUnbuNŞiflI P.K.272-Telcfon 477662-477663 Telj.Roche-lıunbui SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA Enjcktabl vazodilâtatör B 0 N İ C 0 L Compositum" ROCHE II
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1961
  • Topkapı çıkış yolunda tesis edilen OTOGAR 1,Ocak 19152 tarihinde faaliyete geçeceğinden yazıhane isteyenlerin 20/Aralık 1961 tarihine kadar aşağıdaki adrese müracaatları,yazıhaneler mahdut olduğundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1961
  • BU BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 10)DAKİKADIR SOLDAN SAĞA:1 Basınca çöken çamur halindeki toprak:Uzak Doğuda yaygın bir dinin kurucusu.2 Tersi bir ziraat âleti;Bir organımız.3 Kocası ölmüş;Baş.4 B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1961
  • İSTANBUL E 7.27 Açılış ve program 7.30 E Sabah plâkları 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Saz eserleri E 8.35 Unutulmayan eserler ve icracı-E 1ar 9.00 Kapanış,i 11.57 Açılış ve program 12.00 Şarkılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1961
  • VJ OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Kendi vehminizin kurbanı oluyorsunuz.Şüpheyi bırakınızm KOVA BURCU T21 Ocak lî)Şubat] Canınızı sıkan bir hâdise olacak.Fakat size bir gerçeği tanıtacağı İçin faydası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1961
  • TEŞEKKÜR 1.ci Zırhlı Tümen Komutanlığı 12 nci Zırhlı Tabur Komutanı Piyade Yarbay MÜCAHİT CANİKİn vazifesi başında geçirdiği kriz neticesi 28/11 %l tarihinde aramızdan ebediyen ayrılmış bulunması dola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1961
  • Belediye gıda maddesi imâi eden 20 yeri kapattı Son bir ay içinde 20 gıda maddesi imalâthanesi,yapılan kontrollarda görülen noksanların giderilmesi için muvakkat olarak faaliyetten menedilmişlerdir.Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1961
  • NİKÂH TEHİRİ HATİCE SENİHA MAHRUKÎ Hanımefendinin Ani ölümü sebebiyle Torunu MELİKE DOĞRUER ile Y.Müh.Mim.MEHMET ALTANın Nikâh merasiminin tehir edildiği davetlilere duyurulur.İL.468 7198
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1961
  • VİNÇ KOLU ALTINDA KALAN BİR İŞÇİ ÖLDÜ Fener rıhtımında,motordan kamyona çimento yüklemekte olan Dursun Taşkın,bir buçuk tonluk vinç kolunun üzerine düşmesiyle ağır surette yaralanmış,kaldırıldığı İlk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1961
  • BİR YANKESİCİ 3 KİŞİYİ AYNI ZAMANDA ÇARPTI Meçhul bir yankesici,Trabzon vapuruna yolcu karşılamağa gelen üç kişiyi çarparak kaçmıştır.Muammer Acar'ın 900.Rıza Çap'ın 850,Enver Karaosmanoğlu'nun 750 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1961
  • 1IIIIII m mı UM I Ul IHI II I II ii.Dostların ricaları SİLÂHLARINA gözü gibi meraklı olan dostlar var.Bunlar mektup yazıyor,telefon ediyor,hattâ telgraf çekiyorlar:Türkiye demokrasiye,demokrasi parlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1961
  • BEYOĞLUNDA BİR GENÇ TABANCA İLE VURULDU Fatih'te oturan 27 yaşında Mehmet özkuvvet,Beyoğlunda Lüle sokağından geçerken,eski bir meseleden dolayı araları açık bulunan Mustafa Hacı Süleyman adındaki şah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1961
  • DİKKAT!ÇOK MÜHİMDİR 61 ÖRGÜ YÜNLERİ Memleket çapında haklı şöhret yapan diaiia markalı yünlerimizin isminden istifade ederek,piyasada mevcut bazı firmaların,kalitesiz yünleri,diaiUI adı altında satmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1961
  • Kör U-Zavallı SİNEMALAR I BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)Sefiller J.Gabin R.F.2.hafta)EMEK Tel:44 84 M Sahte Tebessüm L.Olivier î.İNCİ Tel:48 45 95)Zavallı Necdet G.Arsoy.2.hafta)KONAK Tel:48260(1)Sert ve Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1961
  • Bayan ABIDE Koray)ÜNEL ile Bay MUSTAFA KEMAL ÜNEL 4 12/1961 tarihinde Kadıköy Evlendirme Dairesinde Evlendiler.ARZ REKLAM 201 7208
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1961
  • İ-H3 NECLA ULMAN ile CEVVAL KARPAT Nişanlandılar 7.12.1!H 1 Kızıltnpıak MÎLMYET 7212
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1961
  • ŞEHİRDE 12 GÜNLÜK ET STOKU MEVCUT Şehrimizde 12 günlük et stoku bulunmaktadır.Et ve Balık Kurumu depolarında stok edilen etin miktarı 1300 tonu bulmuştur.Günde 100-120 ton arasında et kullanılan gelir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.12.1961
  • P$Wh YEM BAKANLARIMIZ İç İşleri Bakanı METE AKYOL AHMET Topaloğlu Bakan olduktan sonra kolları sıvadı ve hemen işe başladı.Nereden mi başladı işe?Nakilden.Ahmet Topaloğlu'nun,Bakan olduktan sonra yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1961
  • A.veH.SUCUK ve SALAMLARI senelerin tecrübesine dayanır.SALAM VE SOSİSLERİMİZ Dana,malak ve koyundan yapılmıştır.Gönül rahatlığı ile yiyebilirsiniz.A.ve H.APİKOĞLU KARDEŞLER yazışma dikkat ediniz.Tel:2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1961
  • SİTE TİYATROSU ULVİ URAZ Her gece 21.15 de E.LABİCHE'in PARA İSTEME BENDEN Komedi 3 Perde Hergün Matine:18 de HALDUN TANER'in GÜNÜN ADAMI Komedi 3 Perde İL.470 7217 Son iki hafta Pazartesi Temsil yokt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1961
  • istanbul Ticaret Borsasından:Senelik matbu evrak yaptırılacaktır.Alâkalıların lüzumlu evrakı Bahçekapıda kâin Borsa Levazım servisinde görerek tekk liflerini kapalı zarf içinde en geç 12/12/1961 salı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1961
  • MERİNOS MAMULÜ TRİKOTAJ YÜNİPLİĞİ SATİŞİ Merinos Yünlü Sanayii Müessesesi mâmûlü muhtelif renkte 32/2 No.lu Trikotaj yün ipliği,şartnamesine göre kapalı teklif suretiyle satılacaktır.Tekliflerin en ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1961
  • ür BUZDOLAP.LARI rAYD^250'-TL.TAKSİTL£ O.R'M'A'J| Mısır Çarşısı No.62 ^4Afci*tt^M38B REKLÂMCILIK 29S7 7214
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1961
  • UİL/ARALIK YİRMİ ÜÇÜNCÜ)SAYISI ÇIKTI.Bu »ayıdaki mühim yazılardan ikisi jt Bizde insan sevgisi yok Dimav Mevlâna'nın rurinar hundan alınan bir tebliğ)Kuh huzurunuz için her ay bir RUH ve MADDE OKUYUNU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1961
  • 7.KOTADAN SANAYİ DiKiŞ MAKiNALARI Gümrük Tarife No.84.41.10 tahsisi olanların müracaatları Tel:444004 443655 FAAL 4752 7221
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1961
  • KORDON BLÖ Umumî istek üzerine Lady Chinchila BRİGİTTE BARDOT'nun dublörü Striptiz numarası bir hafta için uzatılmıştır.Tel:48 54 08 İL.478 7216
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1961
  • Satılık Poly Ethylen İKİ TON)Müracaat:KARAKOY Palas Kat:4 No.20 BASIN 11848)7204
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1961
  • AZAK TİYATROSU AMAN İDARE ET 8.12.1961 Cuma Saat 21.15 REKLÂMCILIK 2996 7215
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1961
  • Yİ KİNİN C A ÇE KM E^EN If ER t ER D r AR A İ INIGC BASIN 10901)7205
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1961
  • İTHALATÇI VE SANAYİCİLERİN NAZARI DİKKATİNE Amerikanın en büyük fabrikalarından SNAP-ON TOOLS Corp.Mamûlâtı yüksek kaliteli TORKOMETRELER,EL ÂLETLERİ SPESYAL TAKIMLAR V.S.için 131 Numaralı Kota 82.02
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1961
  • SOM SÜNEDE HAKANIN ÖLÜM DAUtfiNİ Ul&l-HÜCUMUMDA m İH ÎİHUÛINÜ UCUMU AH;JBıSIWM/fifth DAHA KİR HÂS Çöle 8lucunu wwg£.DEN SABB^fl'iM AKLİ BAŞıNDAN tim.Ai?PuLcAnOAL FlfiSM Wu&MAl-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1961
  • PARIS MUHABİRİMİZ M.PERIMAM BİLDİRİYOR aretini sahne da gösterdi Fransız Gizli Ördü Teşkilâtına açıkça meydan oknyan meşhur yıldız,ilk olarak cinsî cazibesi ile ilgili olmayan bir alâka ve takdir topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1961
  • B.M.uçakları Kaftanga'da İki alanı Bombaladılar Bir Katanga uçağının B.M.idaresindeki alanı bombalaması üzerine B.M.karargâhı harekete geçti EL1ZABETHV1LLE,A.P.A.A.Birleşmiş Milletlere ait tepkili bom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1961
  • Sinemada Harem Selâmlık ANTALYA,ÖZEL Antalyada sinemalar,çarşamba ve cuma günleri yalnız kadınlar için matine yapmaya başlamışlardır.Harem ve selâmlık ihdası hayret uyandırmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1961
  • Beş yaşındaki kızı kirletip öldürdü ANTALYA,ÖZEL Kaş İlçesinin bir köyünden 22 yaşındaki çoban Bekir Zeybek,dağ başında Ü.adında 5 yaşında bir kıza tecavüz ettikten sonra,başını taşla ezerek öldürmüşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1961
  • Suriye'de ordu,iktidarı sivil idareye devretti ŞAM,A.P.A.A Surlyede seçim neticelerinin dün resmen açıklanması üzerine,ordu siyasî hayattan çekilmiştir.Başkumandan General A.Zahreddin,yayınladığı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1961
  • Kazan kepçe ile nümayiş SANTO DOMİNGO,A.A.A.P.Hükümet aleyhinde girişilen umumî grevin sekizinci gününde,polis dün sokaklarda nümayiş yapan halkın üzerine ateş açmıştır.Nümayişler kulakları sağır edic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1961
  • 1 i I Türk Mûsiki Konseri AZARDAN beri,geciktirilmesi uygun görülmeyen çeşitli E mevzular,onbeşte bir Şan sinemasında verilen Türk mu-siki konserinin yazısını bugüne kadar geri bıraktı,bu ge-cikmeden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.12.1961
  • BifZ SAA~r 45 OAKİkA SON' GBLSAİŞİr^K GA-Li'BA KtZ-l-AtZ.ALIŞ.MIŞLES.L*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1961
  • VINE 6ECF BEM GECE uÇTE ^E Su SECE M *^9U Ol-i I V^ SESTE «SEuieıM ecxEee:fiî.iv oü be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1961
  • 3 YAZAN:Frank RICHARD Hayır.Vahanın en nüfuzlu adamına varmak isteyen muhteris bir kadın.Yalnız ortada can sıkacak bir şey var.Nedir?Kadının çocuğu var.Evet.Demek evli7 Mario sırıttı:Evli değil.Kaç ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1961
  • TÜRKER ACAROĞLU i zz 1 İSPANYOL HAVASI Büyük İngiliz romancısı W.Somerset Maugham'-E dan Âlim Şerif Onaran'ın dilimize çevirdiği küçük hikâyeler,Varlık büyük cep kitapları)arasında ya-vınlandı.Kitabın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1961
  • TELEFON 27 AZ 10' SATILIK EMLAK ft SATILIK istanbul Vilâyeti civarında altında deposu ve üstünde 6 büro odası bulunan betonarme ve kaloriferli yeni ve bir bina sat.Mür:47 69 76 Sekip.25.000 liraya kâr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1961
  • Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına B Sahibi:KARACAN m Umumi Neşriyat Müdürü:ABDI İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Magazin kısmından Mesul Müdür SAMİ KOH^ Spor kısmından Mesul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1961
  • İLAN TARİFESİ 2.3 4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.9 5 inci sayfada santimi 25 T.L.Birinci sayfada başlık 200 T.L.Düğün,Nişan.Nikâh.Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 80 T.L.Küçük ilânlar keli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1961
  • I Hicri Perşembe Rumi 1381 7 1377 Calm ARALİK Kasım 28 19 6 1 24 VAKİT VASATÎ EZANİ G lines 711 2.30 öğle 12.05 7.24 İkindi 14.28 9.47 Akşam 16.41 12.00 Yatsı 18.19 1.38 1 İmsak 5.2S 12.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.12.1961
  • Pasaportsuz gezi,uzun bir süre sonra gerçekleşecek İlgililer,Avrupa'da tatbik edilen usulün,nüfus cüzdanlarının çoğunda resim olmaması sebebiyle uygulanamayacağını söylediler.Pasaportlar geçecek ANKAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1961
  • Güven oyu veren C.K.M.P.İllerin durumu bugün görüşülecek ANKARA,ÖZEL C.K.M.P.Genel idare Kurulu bugün toplanarak kabineye güven oyu veren milletvekillerinin durumunu müzakere edecektir.Genel İdare Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1961
  • Kız yüzünden 14 yaşında bir çocuk,16 yaşındaki rakibini bıçakla öldürdü KARS,ÖZEL 16 yaşında âşık bir genç,14 yaşındaki rakibi tarafından bıçakla öldürülmüştür.Bir basımevinde mürettip olan 16 yaşında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1961
  • 1962 Rus bütçesi 819 milyar Kira!MOSKOVA,A.P.AA.Sovyet Hükümeti dim,rekor seviyeye erişen 1962 bütçesini açıklamıştır.BıHçede savunma tahsisatı,1961 yılına nazaran yüzde 50 nisbetinde arttırılmıştır.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1961
  • Annesine «Çöp sepeti» diyen kızla evlenmedi SİVAS,ÖZEL Müstakbel kaynanasına «çöp sepeti» diyen bir genç kız,nikâh merasimi sırasında nişanlısı tarafından reddedilmiştir.Nikâh memurunun «bu kızla evle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1961
  • Tarlabaşındaki infilâkta 5 kişi hafif yaralandı Tarlabaşı caddesined dün gece 21 Bularında bir kasap dükkânında henüz mahiyeti anlaşılmayan bir infilâk olmuş ve patlama esnasında caddeden geçen altı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1961
  • Kore'de iki idam cezası tasdik edildi SEUL,A.P.Güney Kore İhtilâl Temyiz Mahkemesi,sabık Başkan S.Rhee'nin ileri gelen iki eski yardımcısına evvelce verilen idam hükümlerini dün tasdik etmiştir.Seçiml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1961
  • Atom Reaktöründe teknik bir arıza oidu Bu hafta içinde «kritik tecrübesi» yapılacağı ilgililerce bildirilen Halkalıdaki Atom Reaktöründe vukubulan teknik bir arıza sebebiyle tecrübe,önümüzdeki Ocak ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1961
  • ANKARA'DA 700 ŞOFÖR ÇALIŞMADI Baştarafı Birincide değiştirilmediği takdirde grev yapacaklardır.Bu işçiler,sakal grevine başvurmamak ve daha müessir bir grev tatbik etmek istemektedirler.Cumartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1961
  • SAKALLARINI KESTİLER MALATYA,ÖZEL Malatya Tekstil ve Örme Sanayii işçilerinin çıkardıkları iş ihtilâfı,işçiler lehine sonuçlanmış ve işçiler sakallarını kesmişlerdir.Bu münasebetle Çalışma Bakanına gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1961
  • 1962 bütçesinin gelir kaynakları açıklandı Baştarafı Birincide 8 milyon lira fazla)trafik resimleri 3 milyon 100 bin lira fazla)Tapu harçları 5 milyon lira fazla)Tekel İdaresi «afi hâsılatı 50 milyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1961
  • Yeni bir öğrenci boykotu Baştarafı Birincide Büyük Millet Meclisi ve Bakanlıklar önüne giden gençler hava kararınca tekrar Güven Parkına dönmüşler ve yaktıkları ateşin başında geceyi geçirmişlerdir.Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1961
  • BİR CİNAYET ZANLISI TELSİZLE YAKALANDI Baştarafı Birincide Adapazarlı bir şahıs.kaptan köşküne çıkarak Necmi Kaptana:»Gemide bir kaatil var.Kardeşimi öldürdü.Onu yakalatın» demiştir.Kaptan bu ihbar ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1961
  • CarvenMn bir mankeni İstanbul'da kaldı Dünya kadın modasını yürüten 3 büyüklerden Carven'in şehrimizde kalan mankenlerinden Sandra Gnchaux «İstanbulda yerleşerek bir Moda evi açacağını» açıklamıştır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1961
  • Berlin'de bir tren dün hürriyeti seçti Baştarafı Birincide lıyan makinist ve ateşçi dün ailelerini ve yakın akrabalarını trene bindirmişler ve tren normal saatinde Oranienburg istasyonundan kalkmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1961
  • Sosyal Güvenlik Partisi kuruluyor Baştarajı Birincide cak bir partiyi kurmaya karar vermişlerdir.İlk olarak,tüzük hazırlıklarına başlanmış ve tsveç Sosyalist Partisiyle,İsrail İşçi Partisinin tüzükler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1961
  • KÖPRÜLÜ NÜN PARTİSİ Profesör Fuat Köprülü «Demokrat Parti» yi 15 Aralıka kadar kuracağını söylemiştir.Partinin tüzüğü eski D.Ptüzüğünün uzamanın şartlarına göre değiştirilmiş benzeri» olacaktır.Köprül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1961
  • Ama ne yemek yedik.gene de midemiz rahat!Vita ile pişirilmiş yemeklerden sonra mideniz ne kadar rahattırf Yemekler hakikaten nefis olur çünkü Vita'nın fevkalâde bir lezzeti vardır.Vita'nın lezzeti dai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1961
  • ME R B ALİ T SUNİ MERMERLERİ TELEFON 27 47 10 REKLAMCILIK 2960 7211
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1961
  • »t,a 33 t Yeni JLWm Tuvalet Sabununun istifade Tercih ettiğiniz gök mavi,filizi bir de "meşhur rengi seçiniz:toz pembe,yeşil-güzel,hoş renkleran'anevî j£ LUX Tuvalet Sabununun sizi mestedecek olan yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1961
  • DİKKAT MUSA COŞKUN K.Çarşı Bodurum Handa Avrupa malı satan tam çeşitleri ile,Tophane Denizcilik Bankası dükkânlarında No.61 de sizleri bekler.MİLLİYET 720«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1961
  • Göçük altında kalan bir işçi öldü SİVAS,ÖZEL Gemerek ilçesinin Yeniçubuk bucağında muhtar Halil Uşak'ın işletmekte olduğu kömür ocağı çökmüş,işçilerden Âdem Kaba,göçük öllında kalarak ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.12.1961
  • G.SARAY VE BEŞİKTAŞ ÇALIŞIYOR Galatasaray ve Beşiktaş,takımları haftanın maçı için ikinci çalışmalarını bugün yapacaklardır.Her iki takım da dünkü günü sakatlarının tedavisi ve istirahat ile geçirmişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1961
  • İtalyan Basin's prımo di queste of fÇnsıve In Hamnn.intraprenrdenie ed attenio come sempre Mj dm.he il nuovo amvaio.il| lurco Can Bartu.sı misc Ibuona luce,in questo secondo Nempo Grandi cose da lui n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1961
  • BASKETBOL MİLLÎ TAKIMI İLAH EDİLDİ Yarın kampa girecek olan namzet kadro 14 Aralıkta Balkan Şampiyonası için Belgrad'a gidecek 20-24 Aralık tarihleri arasında üsküp'de yapılacak Balkan Basketbol Şampi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1961
  • 0.Ş.Apak dün kulüp temsilcilerini dinledi Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak dün akşam kulüp temsilcileri ile bir toplantı yapmış ve «Mali kriz vergilerin ağırlığı,teşkilât ve kulüplerin müşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1961
  • KISA HABERLER FERİKÖY YARIN ESKİŞEHİR'E GİDİYOR Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti tarafından davet edilen Feriköy takımı,yarın Eskişehir'e gidecek ve Cumartesi Toprakspor,Pazar günü de lig lideri Şekersp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1961
  • OKUL Spor Yurtlarının altıncı hafta karşılaşmaları dün muhtelif salon ve sahalarda yapılmıştır.Eminönü Öğrenci Lokalinde oynanan voleybol karşılaşmalarında fevkalâde bir maç çıkarmasına rağmen 2-1 mağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1961
  • Federasyon Başkam Apak 23 yaş millî takımının İngiltere karşısında başarı kazanması hâlinde Macaristan'a karşı çıkarılacağım söyledi FUTBOL Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak «Millî maçlar bundan so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1961
  • Yurt dışındaki Güreşçiler Geri çağırıldı Güreş Federasyonu Başkanı Münir Çalışal ve Asbaskan Adnan Akın müştereken tertipledikleri dünkü basın toplantısında,Türk tezinin FÎLA mensubu milletlere gönder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1961
  • HALIT KIVANÇ Floransd'dan bildiriyor Yağmur affında cereyan eden musaba Can eski f akımına karşı güzel bîr oyun çrf Gece oynanan maçı 10 bin kişi seyreiii STAD:Comtınalc SEYİRCİ:10.000 tahmini)HAKEMLE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1961
  • Federasyon,genç fakım maçEarsıtın balamasını istedi Futbol Federasyonu dün istanbul fcölgeE.'ne bir yazı göndererek,genç takımlar maçlarının başlatılmasın;istemiştir.Hâlen sahasızlık yüzünden yapılmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1961
  • Voleybolda G.Saray,Darüşşafakayı yswdi Voleybol Teşvik Tıırnuası dömifinal müsabakalarına dün Spor ve Sergi Sarayında devam edilmiş ve Galatasaray,Darüşşafakayı 15-13,15-8,15-11 mağlûp etmiştir.Her ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1961
  • Okullararası kır kcşusu Pazar gimü yapılıyor İstanbul Atletizm Ajanlığı tarafındcjı tertip edilen Okııllararası deneme kır kokularının ikincisi pazar günü yapılacaktır.Erkek okullarının yarışları şaş'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1961
  • MİLLİ LİG' izmir'in z Puan cetvelinde üst sıraları işgal eden izmir takımları idarecileri,'ikinci devrede de başarımızı devam ettirmeğe çalışacağız,diyorlar K ESEN KAFTAN şa.Altay Altay çok yaşa,Ya.İZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor