Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.11.1961
  • Malınızı sür'atle sattıracak vasıta reklâmdır.Reklâmınızı azamî kolaylıkla yapacak müessese de REKLAMCILÎK'dır Ebussuud cad.75 Telefon:22 48 61 62 REKLAMCILIK 2925 6918
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1961
  • anın 50 dakikalık konuşmasından sonra oya n 90 AP'li güven oyu Verilmesini t as rip önü,A.P.'Iilere "Afla mı huzur gelir,huzur mu affı getirir» diye sordu BAŞBAKAN İnönü,bugün Millet Meclisinde progra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1961
  • Programı Görüşmeye Toplantıda hazır bulunan Bakanlar yapılan tenkidleri not ettiler.İnönü konuştu Senatör Esat Çağa,Ceza Kanununun tâdilini ve sol temayüllü partilerin kurulmasına müsaade edilmesini i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1961
  • ortada)A.P.Grubunda Gumüşpala solda)ile görüş ürken.Başbakan Yardımcısı Akif İyidoğan sağda görülüyor.Bütçe bugün Mi edişine veri "Bavul kapatır gibi bütçeyi kapatmaya çalışıyoruz,diyen Maliye Bakam,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1961
  • GELİR VERGiSi İÇİN "AF„ TEKLİF EDİLDİ ANKARA,ÖZEL A.P.Milletvekili ihsan Ataöv,1960 yılı sonuna kadar gelir vergisi ödememiş veya cezalandırılmamış vergi mükelleflerinin affını istemiştir.Ataöv'ün Mec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1961
  • DURUIfl AP de DURUM ¦S-NONU'NÜN dün AJP.grubunda yaptığı konuşma,okşayıcı B ğ olmakla beraber tâvizkâr değildir.Başbakanın dün bu sütunlar-K da belirttiğimiz gerçekleri ortaya koymuş,«evvelâ af,sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1961
  • Açlık grevi Yapan üç genç Hastahanelikoldu Güven Anıtı önünde geceli gündüzlü ateş yakarak nöbet tutan gençlerden bir grup dün kısa bir yürüyüş yaptı ANKARA,ÖZEL Um NİVERSİTELERE giremeyen lise mezunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1961
  • ZAMLAR GERİ BIRAKILIYOR lı k$ «BİR ELİN VERDİĞİNİ ÖBÜR EL ALIRMIŞ.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1961
  • BİR MAYMUN,DÜNYA ETRAFINDA iKi DEFA DÖNDÜ VE YERE İNDİ WASHINGTON,A.A.A.P.RADYO Amerika dün «Enos» adında bir maymunu dünya etrafında iki defa döndürdükten sonra sağ salim dünyaya avdet ettirmeye muva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1961
  • VALİ KORGENERAL REFİK TULGA DÜNKÜ BASIN TOPLANTISINDA.Vali,elektrik konusnnda Elibank'ian şikâyetçi Tulga "Yunanistan'a elektrik satacağını söyleyen Etibank İstanbul'a elektriği güç veriyor,dedi J STA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1961
  • ¦icS^Afc&aî Tukandaki resimde,10 isçinin ölümüne tebep olan Corumdaki Bodurca maden kömürü ocağının genel görünüşü.orum'da toprak altında Kurtarmaya katılan ekip-mensuplarmdan biri boğuldu ÇORUM,METE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1961
  • DOĞUBANK'IN TASFİYE MUAMELESİ BAŞLADI ANKARA.ÖZEL Maliye Bakanı Şefik Inan.'Doğubank'ın tasfiye edilmekte olduğunu bildirmiştir.Bâzı küçük bankalar birleşme kararına,katıldıkları halde Doğubank buna y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1961
  • Ya hep,ya hiç Belediye her müracaata hayır diye cevap verirmiş.Son yapılan bir tamimle müracaatların evet diye cevaplandırılması istenmiş.İşleri yokuşa sürmemek,uygunluk ve iyi niyet göstermek elbette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1961
  • MESKEN KREDİ SİGORTALI İŞÇİ İSI,BEŞ SENELİK LERE YERİLECEK Kurum yönetmenliğinde yapılan tadilâtın ijıi teşekküllerinde büyük tepki yaratması muhtemel ANKARA,ÖZEL MESKEN yaptırmak için İşçi Sigortalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.11.1961
  • ACELE DÖN GERİ UN!YENİ DJ*.nln propaganda başkanının bir önceki «ün çok içkili olduğu için basın toplantısı yapamaması İzmir'de parti genel merkezinde su tepkileri yaratmıştır:Olsa olsa partimizin rek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1961
  • Noel ve Yılbaşı hazırlıkları şimdiden başladı Noel ve Yılbaşının yaklaşması münasebetiyle çam fidanları siparişleri ve hindi satışları art.rnaya başlamıştır.Şehrimizde bulunan,yabancılar Noel.de çam a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1961
  • BİR İSÇİ ELEKTRİK TELLERİNDE CAN VERDİ Kartal,Yunus Subay evleri inşaatında 'aUşan iladan Dem ir kol isimli bir amele,binaların çatı vlrnerrUmınıı döı kerken üst taraftan geçmekte olan yüksek voltajlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1961
  • BİR İRANLININ TRENDE ALTINLARI ÇALINMIŞ Tahrandan gelip Alırumyaya gitmekte olan bir Jranli talebenin Tuzlada tren i ;m.te külliyetli mlkıaıda altın,ve mücrvıu-ıatt çalınmıştır.32 yakındaki Abduk-o^ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1961
  • KARTALDA 9 İŞÇİ DÜN YEMEKTEN ZEHİRLENDİ Kartal,Cevizlide bir fabrikada çalışmakta olan 9 İşçi dün gece yedikleri tas kebabından zehirlenmişlerdir.Hasan Giütepe,Nazını Çubuklu,Jlec«p Lâğımcıoglu,Kemal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1961
  • ÇOK ACI BİR GAİP Alanya eşrafından merhum Dr.Muştala Tayyar Köşeoğlu'nun damadı.Mübeceel Ço'.pan'ın eşi.Kemal Çolpan'ın a^beyşi,Perran Karanıusal'm eniştesi,Şeref Kararnusal'ın bacanağı MADENCİ VEHBİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1961
  • ACI BİR ÖLÜM MübecceJ Çulpan'ın gşi,Kemal Çulpan'ın ağabeyşı,mader.ei VEHBİ ÇOLPAN 28/U/1961 «kşanu âni bir kajb sektesinden Hakkın rafcmeun* kavuşmuştur.Aziz naaşı bugünkü 30/11/19S1 Perşembe,günü,Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1961
  • KRUŞÇgV'in enteresan bir takti;i vardır:BU mestle yaratır;İyice şişirir,butun dünyanın gözünde adamakıllı büyütür;bir müddet sonra taviz vrıumiı gibi görünür ve şişirdiği tıalonu bizzat suııdurmeğe ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1961
  • kyün s\mVı desenli avse pusmaz MAMULATIN IL.23 6901
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1961
  • Türk Alman Kültür Derneği 1 Aralık 1961,Cuma günü,saat 18 de Ölümünün 150 inci Yıldönümünde II.KLEİST Konuşan:Haldun Taner Yeni adres:Müeyyet Han,istiklâl cad.394/96,Beyoğlu Tünel Giriş Serbesttir.REK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1961
  • HllllllllllllillllllMIIIIIIIIIIU.nl' İSTANBUL 7.27 Açılış V# program 7.30 Sabah plâkları 8.00 Haberler ve hava durumu 5.15 Türküler 8.30 Solodan orkestraya 9.00 Kapanış.11.57 Açılış ve program 12.00 Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1961
  • If» OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak I üzülmeyiniz.Merak eniğiniz şey müsbet nttice alacak-KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubatı Ehemmiyet vermediğiniz bir mesele bugün ehemmiyet alabilir,şaşırmayınu.BALIK BURC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1961
  • I İU LM AC A BU BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 10)DAKİKADIR SOLDAN SAĞA.I Bit maden;Alış verişte durgun-23456789 10 luk.2 Bolivya'nın başkenti;Annelerimizin annesi 3 Anlayış;Olgun.4 Tersi Hatay'ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1961
  • r ı Vefat ve Teşekkür Sevgili büyüğümüz.«ile reisi babamız,Kabataş Lisesi Matematik Öğretmenlerinden Ö,LÜTFİ OKAN 29 Kasun Çarşamba günü.Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenaze,merasimine bizzat gelerek,ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1961
  • Kaza Zavallı i SİNEMALAR N-i BEYOĞLU ATLAS Tel:444460)Sefiller J Gabin R.F.EMEK Tel:44 84 39)Havana Casusu M.O'Hara t.İNCİ Tel:4$ 45 95)Zavallı Necdet G.Arsov.KONAK Tel:4S2606)Evvelâ öpülelim G.Ford R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1961
  • İCA'dan Yazar Kasa Cem ve Hesap Makinesi Tahsisi Olan İthalâtçılara İ.C.A.'dan 84.52 tarifedeki yazar kasa Cem ve hesap makineleri ithali içi» Amerika Birleşik Devletleri üzerinden 1962 model REMINGTO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1961
  • GASKONYALILAR TOM A)BEVOĞLUNDA İmroz'dan eski fıçı şaraplarını getirdiğini müjdeler.Kitaralariyle AntuııİLts ve NapoiiU Unıberto Akordionlarlyle çelik ve Frikson şarkılar,mü-lk ve.Gaskon,sürprizli eğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1961
  • YABANCI 8İR İLÂÇ FABRİKASININ İŞLETME MUHASEBESİ ve ÜCRET HESAPLARI İÇİN GENÇ BİR BAY MUHASİP ALINACAKTI!Taliplerin,kendi el yazıları ve bir fotoğrafları He WANPER CIBA P.K.798 İstanbul'a myracaatlerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1961
  • HERKES OKUSUN Anadolunun bütün vilâyet ve kazalarında yeni icat mamullerimizin «atışını yapacak temsilciler aranıyor.Müracaat P.K.932 Galata 1st.BASIN 11383)Ç914
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1961
  • t| H.ıı.ı.llııl.n.m.nı SİYASİ AF ÜN bizim «Durum,sütunundaki «Güven J Oyu ve Al» yazısı şu cümleyi© başlıyordu:«CH.p.Grubuna göçe memleketin en önemli meselesi iktisadî ve mâlî dâvalar,A.P.Grubuna jjü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1961
  • BATI ALMANYA,SERİ HALİNDE İSÇİ İSTİYOR Almanyaya kışa zamanda daha fazla işçinin gönderilmesini temin için «Batı Almanya iş Un I ma ve tşsi/llk Sigortalar» Genel Müdürlüğü» Dr.Hoeschel'i mümessil olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1961
  • BOĞAZ BUGÜN BÜYÜK GEMİLERE KAPATILACAK Karadenizde dümeni arızalanan tngi-Uz bandralı «London tankeri bugün klavuzluğuH römorkörleri ve Kurtarmanın tahlisiyeleri ile çekilerek Boğazdan içeri girecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.11.1961
  • ATATÜRK ün Teşebbüs I Abdi İPEKÇİ nsız m Jk 930 yılında girişilen deraok-rasi denemesi başarıyla yiirütülebilseydi,demokratik düzene 15 yıl daha önce geçmiş,çok partili hayata daha evvel intibak etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1961
  • Kadın kılığındaki Erkek hizmetçi 10 bin lira çaldı ANKARA.ÖZEL Kadın kılığına giren bir delikanlı,ev sahibesinin 10 bin lirasını çalarak kaçmış,onbin liranın sekiz bin lirasını da Adanada arkadaşlarıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1961
  • TÜRKİYE'NİN TARAFSIZ OLACAĞI YOLUNDAKİ haber maksatlı görüldü ANKARA,ÖZEL Yunan hükümetinin resmî organı «Akropolis» gazetesinin Türklyenin tarafsızlığa kayacağı hakkında verdiği haber Dışişleri Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1961
  • Kemal Kurdaş Rektör oluyor ANKARA,ÖZEL Milli Birlik Hükümetinin son Maliye Bakanı Kemal Kurdaş Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Rektör olarak göreve başlamıştır.Kurdaş'ın Rektörlüğe tâyinine dair kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1961
  • Resmî plâkalı kamyonla hürriyete kavuştular BERLIN,A.A.Biri gümrük memuru olmak üzere 9 Doğu Berllnli dün Batıya kaçmağa muvaffak olmuşlardır.Resmi plâkalı bir kamyonu kullanmakta olan gümrük memuru,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1961
  • Gana,iki gazeteciyi hudut harici etti ACCRA,A.P.Gana hükümeti iki ingiliz gazetecisini «Umumun menfaatlerine aykırı hareket ettiklerini» ileri sürerek hudut dışı etmiştir.Bunlar,muhabiri Neil Bruce il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1961
  • Toprak reformuna ancak 1963 yılında başlanacak ANKARA,ÖZEL Tarım Bakanlığı Müsteşarı Reşat Aktan,«Toprak reformunun ancak,19C3 yılında tatbike konabileceğini» söylemiştir.1962 yılı bütçesinde toprak r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1961
  • ŞAHMAT'IN HOKKABAZ OLDUĞU HALIT ÇAPIN yaşındaki Ayla Ozakarı f»X bulmak için Afganistanlı* dan geldiğini söyleyen «Ruh doktoru Şahmat» m,Tashtarlal;hokkabazlığa meraklı bir marangoz çırağı olduğu meyd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1961
  • Adalet Bakanı "İyi yön sistemi,tatbik edileceğini söyledi.Cezaevleri iş esasına göre düzenlenecek ANKARA,ÖZEL ADALET Bakanı Sahir Kurutluoğlu,«İnfaz sistemi en kısa zamanda değiştirilecektir» denil?ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1961
  • ÜÇÜNCÜ İLÂN İSTANBUL BANKASI T.A.Şîdare Meclisi Başkanlığından Sermaye tezyidine iştirak eden hissedarlarımızın,taahhüt ettikleri sermaye hisselerinin 10 unu ödemeğe davet olunmalarına idare Meclisimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1961
  • ÂRABlN EİNtîH »IMIKAPAN MDÜLCANfol,İKİNCİ ARAÖA «Bum îdsl 8!l Bilisin MERT*.İSİNDEN ^Ti$îıK MiMAM MI/3&U& TAMFT& TMIftM,Jfett PÖ SEMARftBı YAKAlAMI* HNCCAciN VEMİ ADAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1961
  • ŞİŞLİ'DE BİR CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİNDEN Şişli camii karşısındaki tahminen 750 M2 cami malı arsa üzerine 9/12/1961 de saat 15 de Cami Kütüphanesmde yapılacak eksiltme dairesinde projesi mucib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1961
  • TÜRKİYE'OEIOOOOLERİN KULLANDIĞI i Telefonları,zerafet ve üstün kalitenin sembolüdür BASIN 11383)6913
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1961
  • Amerika Cumhurbaşkanı K cınıcriy'nin II.Cihan Harbi sırasında ölen kardeşinin hâtırasına hörmeten tertiplenen bir kayak yarışmasına Bayan Kennedy de katılmıştır.Yarışmada,Kennedy ailesine mensup bir ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1961
  • Sarhoş bir polis Girdiği evdeki kıza Tecavüze kalktı Sarhoş bir polis dün gece Acıbademde «Tahkikat yapacağım» diyerek girdiği bir evde,18 yaşında bir kıza tabanca zoruyla tecavüz etmek isterken yakal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1961
  • Mevlâna İhtifaline gideceklere trende tenzilât yapıldı ANKARA,A.A.7 Aralık ile 17 Aralık arasında Konyada yapılacak olan «Mevlâna İhtifali» ne gideceklere Devlet Demir Yollan tenzilât yapmıştır.Tam üc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1961
  • Evlenebilmek için Rusya'ya göçtüler KARS,ÖZEL Kars'ın İki köyüne yerleştirilen «R|alakan» lardan İlk grup Rusyaya dönmek üzere hudut postası ile şehrimizden ayrılmıştır.Bazı dini sebeplerle Türkiyede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1961
  • İzmir'de başıboş çocuklar toplanıyor İZMİR,ÖZEL Sokaklarda başıboş,dolaşan,kimsesiz çocukları polis toplamağa başlamıştır.Türlü sebeplerle ailelerini ve memleketlerini terkedip şehrimize gelen ve kena
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1961
  • Suriye'de seçimler yarın yapılıyor ŞAM,A.A.Suriye'de hâdisesiz geçen seçim kampanyası dün sona ermiştir.Seçimler yarın yapılacaktır.Millî Meclisteki 172 sandalya için 1660 kişi adaylığını koymuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1961
  • ft m rtıırtıı [JÜTÜN okuyucularım ve dostlarım benim hayvanları çok sev-EJ diğimi bilirler.Ekseriya bu sütunda hayvan muhabbeti mevzuunu ele alırım.Dün telefon çaldı.Buyurun efendim,Ulunay.Affedersini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1961
  • rçunus,içkili olduğu için basın toplantısı yapamayan D.P.kurucusu,koalisyon fikrini benimsemeyen partililerin kendilerine katılacağını iddia etti İçkili olduğu için evvelki gün basın toplantısı yapama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1961
  • EÇAÇ VA7İYETTE DÜŞTÜ Fransa l,ıskanı General de Gaulle,Londra hava alanında İngiltere Başbakanı MacMiIIan tarafından uğurlamr-U 1 1 d vvül W j{enf havacılardan müteşekkil merasim kıtasında bir er buru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.11.1961
  • ¦şu 'ufcwyE^F ^^Sr J^r^ ÇAMAŞIR MAKİNELERİ w m DAİMA DAHA İYİ DAİMA DAHA UCUZ ©GARANTİLİDİR HEVYERDEtARAYlNIZ BROŞaRjSTEYİNİZİ AMBALAJ we gf NAKÜYE.HARlÇ ı iki.w» urnuiw CAZİBELİ TAKSİT ŞARTLARI NURME
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1961
  • YIKANINCA ÇEKMEYEN IflaWtfiW HERY ERDE ARAYİNİZ BASIN 10901)6912
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1961
  • J £5 MİLLETLERARASI "ffi" AX Radyo Elektrik Telsiztelgraf ÖZEL KURSLARI Yeni devre kayıtlarına devam edilmektedir.Taşradan geleceklere pansiyonumuz vardır.Broşür İsteyiniz.Adres:Vefa Cad.Birol Han kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1961
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4 UncU sayfalarda santimi 30 T.L.9 5 inci sayfada santimi 25 T.L.9 1 sayfada başlık 200 T.L.DüiTün,Nişan,Nikâh.Vefat ve Teşekkür İlânları 5 santime kadar 80 T.L.Küçük ilânlar kelimes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1961
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık 22 T.L.6 Aylık 40 T.L.Yıllık 75 T.L.Yabancı memleketler için âdi posta ile bu ücretlerin bir misil alınır.Uçak postası için tarife,kullanılacak pulun değerine göre değişir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1961
  • Hfilliigef P Ailliyet Gazetecilik A.Ş.adına w Sahibi;ercumj^x KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü;ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Magazin kısmından Mesul Müdür:SAMİ KOHEN S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1961
  • Hicri Perşembe Rumi 1381 30 1377 C.âhır KASIM Kasım 21 19 6 1 17 VAKİ T VASATÎ ezan!Güne# 7.04 2.22 öğle 1?03 7.21 İkindi 14.28 9.46 Akşam 16.42 12.0ü Yatsı 18.19 1.37 İmsak 5.20 12,37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1961
  • flu any,ateiag wunu TttCU HACEKET «ETSE» niz.AAüN«atcA$A Olmaz L Bizce münakaşa oldu MU» MAt^H"^ gULUNMAZ MU,0UUUNMAZ.J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1961
  • CİCİ CAN size h*s\u TESEvocDe EpitA* KÖYLÜ S&V HALATIMI Ug-nAgpffv4)2 B ÛAA OJ?AL VRA VMAI/AVAKA iTytfE VETEI?HAD» SAL SAĞUCAKlAÜ S^?l GENE NE YAv S.İMDESÎM"?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1961
  • 3 ss YAZAN:Frank RICHARD Kantini sigara dumanı kaplamıştı ama.Denişe masalarda oturanların güzlerini gürdü,O güzlerin bakışları içine işledi:hayret eden,uygun bulmayan,kinci,miitecessis,müstehzi,küsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1961
  • ül!ll!llll!lllli!lll!i!l!llll!l!lli!llllilllllil!llll!li!H!TERCÜME ROMANLAR TÜRKER ACAROĞLU lllIJIMIIIIIIMIIimilHII 1 POL VE VIRJINI j Fransız yazarı Bcrııardiıı de Saint-Pierre'den rah-metli Ali Kain
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.11.1961
  • Grubunu ikna etti Baştarafı Birincide hükümete «Güven Oy'u» vermeği kararlaştırmıştır.İNÖNÜ GELİYOR Saat 16 da,bir gün önce yapılan davet gereğince Başbakan ismet İnönü yalnız olarak Adalet Partisi me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1961
  • Mesken kredisi 5 yıllık sigortalı işçiye verilecek Raştaraft Birincide vâ»ı ile İlgili kısmını okuduktan sonra,İsçi Sigortalan Kurumunun işçiyi be« yıl mahrum ederek hlr mesken-politikası takip etmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1961
  • Vali,elektrik konusunda Etibank'tan şikâyetçi Bastarajı Birincide Tıılga,italya'dan getirtilip tercüme *dllen Belediye kanunlarının gözden geçirildiğini ve n Aralıkta Ticaret.Sanayi,Etibba Odaları,Üni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1961
  • C.H.P.GRUBU PROGRAMI TASVİB ETTİ ANKARA,ÖZEL Hükümet programını gözden geçiren C.H.P.Meclis Grubu,hükümete güven oyu verilmesini kararlaştırmıştır.Oylamada hazır bulunan 147 mllletveklllnden 146 sı le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1961
  • TAKSİTLE Gaz ve Köınüı sobaları Havagazı fırın ocakları UÇKEN'de İstiklâl Cad.30 İL.69 6902
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1961
  • MEMUB ALINACAK Kurumumuzun Muhasebe ve Ticaret Servislerinde çalıştırılmak üzere,Lise,Ticaret Lisesi,Ticarî İlimler Akademisi,İktisat Fakültesi veya muadilleri okul mezunlarından,Memurin Kanununda yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1961
  • BÜTÇE BUGÜN MİLLET MECLİSİNE VERİLİYOR t Baştarafı Birincide KREDİLER AÇILACAK Maliye Bakanı,hükümetin güven oyu almasından ve bütçenin Meclise verilmeğinden sonra bütün bankaların umum müdürlerini v«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1961
  • DOGUBANK tŞ HANINDA içinde kiracısı bulunan %12 gelirli satılık yazıhaneler.Müracaat:DOGUBANK İŞ HANI KAT 4 No.408 BASIN 11386)6915
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1961
  • BAYAN TEZGÂHTAR ARANIYOR Pek yakında,GÜNEY'in şirin bir kazası olan TARSUS'ta hizmete açılacak 90k güzel bir PARFÜMERİ MAĞAZASINDA müstakilen çalışacak tecrübeli bir bayan tezgâhtara ihtiyaç vardır.İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1961
  • 8 mm.ALICI ve GÖSTERİCİ BATI ALMANYA MAMULATI NORİS SİNEMA MAKİNELERİ MEMLEKETİMİZDE İLK DEFA OLARAK TAKSİTLE SATIŞ Evlerinizde sizin ve çocuklarınızın en tatlı hâtıralarınızı canlı olarak gösterip mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1961
  • a«hAPIKOĞLÜ SUCUK ve SALAMLARI senelerin tecrübesine dayanır.SALAM VE SOSİSLERİMİZ Dana,Malak ve koyundan yapılmıştır.GönUl rahatlığı ile yiyebilirsiniz.A.ve H.APİKOĞLU KARDEŞLER yazısına dikkat edini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1961
  • Açlık grevi yapan üç genç hastahanelik oldu Baştarafı Birincide BAKAN ÜMİTSİZ MUlî Eğitini Bakanı Hilmi İncesulu bu konuda «Bunların sayısı çok değil,125 kadar Öğrencinin çeşitli fakültelere girebilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1961
  • TEKNİK OKULDAKİ BOYKOT BİTİYOR Yıldız Teknik Okulu Öğretmenler Kurulu,boykot olayında öğrencilerin haksız olduklarına İttifakla karar vermiştir-Bunun üzerine öğrencilerden bir kısmı,dün derslere girme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1961
  • AKADEMİ,KAPANMAK rEHtİKESİNDE Güzel Sanatlar Akademisi MüdUrü,Teşkilât Kanunu çıkmadığı takdirde Akademinin kapanmak tehlikesi İle karşı karşıya geleceğini söylemektedir.Öğretim süresi beş yıla çıkarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1961
  • ÇORUMDA TOPRAK ALTINDA KALAN işçiler kurtarılamadı Raştarafı Birincide muşlardır.Abdulah Aşçı,H,amza Günay ve Aşaf Günay adlarındaki bu işçilerden Abdullah Aşçı.195Ş de ayni ccakta vukubulan başka bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1961
  • Çocuğun yalvarmasına aldırmadı ve öldüren kurşunları boşalttı GAZİANTEP,ÖZEL Isbatu Mezeresl köyünde kan dâvası yüzünden biri onbir yaşında,olmak üzere üç kl*l vurularak ölmüştür.Olay.allı ay önce bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1961
  • TAKSİTLE AVRUPA ELEKTRİK SÜPÜRGELERİ ÜÇKEM'de İstiklâl Cad.30 İL.G9 G902
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1961
  • frl» I IHIMI.I IIHBWM—IIII I mum Ml VEFAT Fahriye Demirci'nin eşi,Semih ve Melih Demirci'nin babaları FERİT DEMİRCİ vefat etmiştir.Cenazesi 30-11-1961 Perşembe günü ikindi namazım mütea^iD Kadıköy Osm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1961
  • BİR MAYMUN,DÜNYA ETRAFINDA iKi DEFA DÖNDÜ VE YERE İNDİ Büştara/ı BınncKÎc zft pilotu da diiha önce fezaya gidf n Ikt Rus mt-lı.'kdysı ŞİİH dünya etrafında mahrelouvufcu lvXir.Bu uçuşu Binbaşı John tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1961
  • Senato,programı görüşmeye başladı Başlarajı Birincide içindeki korkuyu silmek lâzımdır» demiştir.Söziı Yargıtaya getiren Artus,«Dünyada böyle bir daire daha olmadığını» ileri sürmüş,Yargıtayda.kadro m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1961
  • KELİMESİ 100KURUŞ küçük Hanlar TELEFON 27 M 10 SATILIK EMLAK 9 TAVUK Ciltliği vadeli.47 26 »6.O 'EŞ|LYURTTA deniz manzaralı Daireler Tuıhan Acar 73 86 09.9 YEŞILYURTTA Villâ Turhan Acar 7:8ü ua.YES4L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1961
  • o m Çamaşırlaşmıs cildiniz NİVEA sayesinde kadifeleşirl Hiç kimse ellerinize bakınca çamaşır yıkadığınızı anlamaz,çünkü Nivea,terkibindeki Eucerit,sayesinde tesir eder.KİYBA •w kullanan sebebini bilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1961
  • BÜYÜK FELSEFE LOGATI Tamamlandı Beher cildi 40 T.L.Her Uç cildinin başlıca satı$ yerleri Kanaat ve İnkılâp Kitabevleri İYIILL1YET 6906
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1961
  • 1960 Plymouth Panel ihtiyaç dolayısiyle acele Satıhis.Telefon:22 37 95 M11XÎY£T 6923
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.11.1961
  • italyan Basını ne diyor?artız,Sivori'yi Fikret KIRCAN ROMA'dan bildiriyor talyanın bü-İttin gazeteleri.Can Bartu nun Fiorenttnaya trans feri hakkında geniş malûmat vermektedirler.Futbol otoriteleri 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1961
  • I METİN'den 1 İ CAH'a I "Tebrik ederim iyi klübe düştün,Palermo'da tedavi altında bulunan Metin Oktay dün gece Floransada bulunan Can Bartuyla telefon görüşmesi yapmış ve arkadaşına başarılar temennis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1961
  • BASKETBOLDE DEV MAÇ HAZIRLIKLARI Galatasaray ve Fenerbahçe basketbol takımları haftanın maçı İçin çalışmalarına devam etmektedirler.Maç üzerinde aynı derecede iddia sahibi olan iki takım da bu müsabak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1961
  • Profesyonel futbolcular için İngiltere'den bir talimatname istendi Türkiye Profesyonel Futbolcuları Koruma Sendikası kurucu ve hâml heyetleri dün tesblt edilmiştir.Dün,eski futbolculardan Nedim Kalecl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1961
  • On gündür devam eden güreşçi yetiştirme kampı bugün öğleden sonra sona erecektir.Resimde,Nuri Boytorun talebelerini çalıştırırken görülmektedir.HAMİT KAPLAN'DAN RAPOR İSTENİYOR Yokohama'da sakatlanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1961
  • KULÜPLERE YAPILACAK YARDIM TESBİT EDİLDİ ANKARA,ÖZEL Futbol Federasyonu tarafından kulüplere yapılacak yardım'ın miktarı dün belli olmuştur.Geçen senek!puan cetveline göre yapılan yardım kulüplere şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1961
  • Türkiye Kupası bu sene oynanacak Macaristan'a karşı takviyeli 23 yaş Millî takımı çıkarılacak.Türkiye Kupası maçları gece yapılacak ANKARA,ÖZEL FUTBOL Federasyonu,Türkiye Kupasının oynanmasına karar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1961
  • tfo** f*IS$w* Doktor muayenesini tamamlayan ve giriş fişini imzalayan Fiorenti İki yıl için anlaşan Can bu hafta yapılacak Fiorentina Torino maçında oyna Hidegkuii,Çan'ı dün yine çalıştırdı.Jonsson R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1961
  • Maçın bütün biletleri satıldı.Antrenör Wedmayer ve Kaptan Morlock "Kötü durumdayız,diyor.Lefter gitmiyor Sarı Lacivertlilerin ikinci maçı 5 Aralıkta Münih 1860 takımı ile NÜRNBERG,ÖZEL FENERBAHÇE'nin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1961
  • M.Paşa'nm ışıklandırıl» ması haftaya bitecek Mithatpaşa stadının ışıklandırılması muhtemelen önümüzdeki hafta bitecektir.Alâkalılar gecikmeye su boruları ve elektrik kablolarının geçtiği kısmın sebep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1961
  • KISA HABERLER GALATASARAY Kulübü Reisliğinden ayrılan Refik Selimoğlu'nun istifasını geri alması beklenmektedir.Nitekim,ikinci reis seçilen Rüçhan Adlı,dün Selimoğlu ile bir konuşma yapmış ve «neticed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1961
  • BASKETBOL MİLLÎ TAKIMI ÇALIŞIYOR 20-24 Aralık tarihleri arasında Usküp'de yapılacak Balkan Basketbol Şampiyonasına iştirak edecek olan millî takımımız,16 Aralık Cumartesi günü Belgrad'da Yugoslav mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1961
  • DÜN YAPILAN OKUL MAÇLARI i Okul Spor Yurtlarının beşinci hafta karşılaşmaları dün muhte-j lif salon ve sahalarda yapılmış-9 tır.Voleybolde Kandilli Kız li-j sesini 2-0 yenen İstanbul Kız II-sesi ve Ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1961
  • ALACAĞIZ» izmirspor ve Karşıyaka,istanbul'a ümitli geliyor.Beşiktaşlı futbolculara 500 er lira prim verildi.Son antrenman bugün FENERBAHÇE galibiyetinden bu yana taraftarlarından sayısız tebrik ve baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.11.1961
  • Fenerbahçe'de futbolcular değişik yerlerde oynatılmaktan şikâyetçi Fenerbahçe profesyonel takımı elemanlarından bazıları her hafta değişik mevkilerde kendilerine yer verildiğini bu sebeple istikrarsız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor