Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.11.1961
  • ef programı için azırfıklara b Kabine,üç saat süren toplantısında programın fikrî hazırlığını yaptı.İnönü,Alican'la görüşerek gelişmelere dair izahat verdi İkinci Cumhuriyetin ilk Sanayi Bakanı Fethi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1961
  • Maslakda kazada bir subay,üç er öldü Kaza yapan Belediye otobüsünün şoförü,çaıptığı Jeep in havada uçtuktan sonra dönüp üzeıine doğru geldiğini göıünce korkudan kendini kaybetti I Maslak yolunda vukub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1961
  • Qoaa Kuşlar mı konar Bizde en iyi meteoroloji habercisi Ulaştırma vasıtalarıdır.DUn Ankara İle ne telefon,ne telgraf muhaberatı yapılamadığını görünce kışın geldiğini anladık.Bir şair:Besbelli selâmın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1961
  • A YATIRIM 5 AYI ânl raporu dün yeni Bakanlara da dağıtıldı ANKARA,ÖZEL HÜKÜMET programına esas teşkil edecek olan «1962 yılı geçiş plânı»,İnönü'den sonra dün de 20 Bakana dağıtılmıştır.Devlet Bakara T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1961
  • «Kambur Çetesi»,Örfî İdareye teslim edildi Üç gece evvel Unkapam'nda yol kesip taksileri çeviren ve adam yaralayan «Kambur» çetesine mensup dört serseri dün Örfi idareye teslim edilmiştir.Çetenin eleb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1961
  • Osman Bölükbaşı' nın dokunulmazlığının kaldırılması istendi ANKARA,OZE1 C.K.M.P.Genel Başkanı Osman Bölükbagı'nm dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili Başbakanlık tezkeresi,Anayasa ve Adalet Komis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1961
  • ş$g ü m xj m Bu tehlike üzerinde durunuz T"N UN sabahtan itibaren hükümet programını hazırlamaya I J başlayan Bakanlar Kurulunun üzerinde en fazla duracağı I konu,iktisadi problemler olacaktır.Nitekim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1961
  • "Times,yeni Türk Hükümetini övüyor LONDRA,RADYO «Times» gazetesi dün başyazısını yeni Türk Hükümetinin kuruluşuna ayırarak,inönünün bütün dünyada tanınan ve sayılan bir lider olduğunu hatırlatmakta ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1961
  • Senato ve Meclis Arasında ihtilâf ANKARA,ÖZEL Avrupa Konseyine gönderilecek 10 temsilci,Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisi arasında ihtilafa sebep olmuştur.Millet Meclisi,Senatodan S,Meclisten İse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1961
  • Amerika Türkiye'ye Yardımı Arttırıyor Senatör Mumdt,Türkiye'nin iktisadı durumu hakkında rapor hazırlayacak TÜRKAN TÜRKER TURKIYENIN iktisadî durumu hakkında bir rapor hazırlamak üzere dün şehrimize g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1961
  • Ulam dininin büyük kurucusundan sonra gelenlerin hayat ve menkıbeleri Hz.MUHAMMEDln TORUNLARI Hususi beı tilt.S renkli gömlek,360 sayfa.Fiyatı.15 lira.Posta ile ödemeli olarak gönderilir.Yazan:NEZİHE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1961
  • YURTLA ERES Karakış aniden bastırırken denizlerde de şiddetli bir Karayel fırtınası başlamıştır.Resimde,fırtına yüzünden BUyükdere önünde bekleyen gemiler görülüyor.Yurdun bîr çok yerinde kar yağıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.11.1961
  • BİR PARTİCİNİN ONBEŞ SENESİ.SENE:1946 Bir D,P,kongresinde konuştu:Bu memlekete hürriyeti,İnsan haklarım hu getireceğiz.Sene:1949 Bir C.H.P.kongresinde konuştu Milli Husumet Andına parmak kaldıranlar b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1961
  • Petrol istihsalinde yenilikler AMANIMIZA ileride belki ZcPetrol devri» diyeceklerine inanmak için,petrolün çeşitli sahalardaki istimaline bir göz atmak kafi gelecektir.Nitekim bugün petrol,denlzaltıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1961
  • KARTAL MARKA LASTİKLERİ DÜNTimi El SAĞUM LASTİKLERİDİR Toptan Sati9 Yeri AGCALAR KOL.ORT.Sirkeci Asir Ef.Cad.No.u İstanbul İL.9412 6G53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1961
  • DİKKAT 1962 senesi birinci gününden itibaren Vita çamaşır suyu kiloluk boş şişelerinin 60 kuruştan geri alınacağını şimdiden bildiririz.VİTA ÇAMAŞIR SUYU tL.149 6659
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1961
  • iiiiinliint Istanbul 7.27 Açılış ve program 7S0 Sabah plâkları 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Oyun havaları 8.30 Bale müziği 9.00 Kapanış.11.57 Açılı?ve program 12.00 Şarkılar 12.30 Öğle melodileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1961
  • i ü OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bugün,hie bir tesir ve düşünceye kapılmadan,muhitinizle İşbirliği yapımı.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Başkalarının hususî haya tına karşı bir merak duyuyorsunuz.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1961
  • BU BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 8)DAKtKADm.SOLDAN SAĞA:1 Malzeme.2 Çanakkale'nin bit kazası;Kayıp.3 Dar ağızlı kapları kapatmağa yarar şey;Yayvan ve dolgun yüz.4 Bayağı;Bir nota.5 Tersi genişlik;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1961
  • f SİNEMALAR I s—BEYOĞLU ATLAS Tel:444460)Dr.Mabüs'ün Maceraları D.Adams 1.EMEK Tel:44 84 39)Cazibeli Kadın K.Novak R.I-2.hafta)İNCİ Tel:'48 45 95)Yavru Kus G.Arsoy.KONAK Tel:482606)Bir Hayat M.Schell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1961
  • TAKSİM SİNEMASI 22 Kasım Çarşamba suareden itibaren senenin en tatlı filmini takdim eder.MİNNOŞ Adnan Senses Gülderen Ece A.Tarık Tekçe Gazanfer Özcan Suna Pekuysal Senaryo:Sadık Şendil Reji:Sırrı Gül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1961
  • GÖMLEK ve PİJAMADA UCUZLUK SÜRPRİZ Gömleklerini!yeni İndirilmiş fiatlan:PAZEN PİJAMA.22.50 TU Paıen Gomiefc 17.50 Oüz Popun BOmftk 19.79 ÇıZflM Poptlo üûmiıfc.25.00 Fitilli Poplio Pijama 37.60 CEVAT Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1961
  • VEFAT Fethi Ahmet Paşa ahfadından,Sait Paşa torunu,Hüseyin Remzi Pasa ve Ayşe Medina mahdumu,Hadi Cenger,Vahibe ve merhume Pakize Mengü'nün ağabeysi,RUya Mocaıı ve Ayşe Baştımar'ın babaları,Ömer ve Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1961
  • TEŞEKKÜR Kızımız Mihrunnlsa'ya Haydarpaşa As.Hst.de birlikte yaptıkları muvaffakiyetli böbrek taşı ameliyatı ile sıhhatini kazandıran Ürolog Opr.Zeki Tunçer ve l/rolog Opr.Gürbüz Sait BARLAS'a hastaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1961
  • ADIYLA VE TADIYLA ERENLER ŞARABI BOZCAADA.BASIN 10644)6665
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1961
  • "Vikarur Vidala Avrupa Klipsli çantalar ve zengin çeşit avakkabılaı yalnız KARMEN'de İstiklâl Cad.No.342 Tel:44.95.90 REKLÂMCILIK 2802 6679
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1961
  • APIYLA VE TAPIYLA BAĞCILAR ŞARABI?F'İ!BOZCAAPA BASIN lllül.ı)mu;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1961
  • KLAKSON ÇALAN 37 ŞOFÖR CEZALANDIRILDI Dün lüzumsuz yere klakson çalan 37 şoför cezalandırılmıştır.Belediye 2âbıta ekipleri,kontrolları sırasında caddeleri kirleten 228 kişi ile,açıkta gıda maddesi sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1961
  • DEPOLARDA ODUN KÖMÜR STOKU BOL Şehirde bol miktarda odun ve mangal kömürü stoku bulunmaktadır.Belediye Yenlkapıdakl deposundan eve teslim edilmek üzere odunun çekisini 35,5 liradan satmaktadır.Serbest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1961
  • İKİ ŞÜPHELİ ÖLÜM HADİSESİNE EL KONDU Polis,şüpheli İki ölüm hâdisesi ile ilgili olarak tahkikat yapmaktadır.Sabaha karşı saat 3.30 Biralarında Tophane iskele caddesinde kaldırımların üzerinde 45-50 ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1961
  • "Amirlik masa başında oturmakla yapılamaz» Dün sabah yapılan kontrolda Temizlik isleri Müdürlüğünde vazifeli 36 amele başı,posta ve grup başlarının vazifeleri başlarında bulunmadığı görülmüştür.Bu vaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1961
  • FEN İSLERİ KADROSU TAKVİYE EDİLİYOR Belediye,imar ve Fen işleri Müdürlüğü İçin alacağı elemanları bugüne kadar Belediyede vazife almamış olanlar arasından seçecektir.Vatandaş müracaatlarının sür'atle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1961
  • İZMİR'DEN 1500 ŞİŞE KAN TEMİN EDİLDİ Kızılay Kan Merkezi ekiplerinin İzmir Bölgesinden temin ettikleri 1500 şişe kan'dan 1350 si şehrimi2e gönderilmiş bulunmaktadır.İzmir'e giden Kan Merkezi ekibi ora
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1961
  • Zonguldaklı öğrenciler asın toplantısı yaptı Zonguldak Maden Teknik Okulunun İstanbul'a nakledilmesini İstemeyen 33 öğrenci dün tertipledikleri bayın toplantısında Atatürk'ün kurduğu okulu Zonguldak't
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1961
  • I Başarı ve başarısızlık ihtimalleri ŞİMDİYE kadar bizdeki hükümetlerin faz.Jla başarılı olamayışlarının sebebi bizce şu şekilde özetlenebilir:1 Tecrübe,bilgi,dinamizm yetersizliği ile i Bakanlar aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.11.1961
  • Serbest Fırkanın kuruluşunu ilk günlerde tereddütle karşılayan halk,teşebbüsün bizzat Atatürk tarafından desteklendiğini,hükümetin de güleryüz gösterdiğini görünce,korku ve şüphelerini bir tarafa bıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1961
  • "F u ABDUÜAK8M' VE TIRZMl,îHrtŞE VE İÇİNDE 01UP BiTEHH.İî TAKİP QBL.Wî M/BizİM terîîMteiıîiKûWiü$.AMA nmm ÜRETİME ŞASMAMAlC ELDE DEğlY.NEftiE-ftüVENİyOB» ÛSlfcM)A Bit ADAN,JR-CACIN İCULA&IMA WiWl&L Mf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1961
  • ALONLAR A MJT A k Muazzam Programını Takdim Etmekle ŞAHANE DEKOR TEMİZ SERVİS AİLE SALONU GÖNÜL YAZAR AYNUR AKIN MAHMUDI KAZİLO GECE İÇİN masalarınızı evvelden ayırtınız Telefon-44 31 34 44 58 69 İspa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1961
  • Münir QeIshL un zaferi f# EVVELKİ akşam Münir Ö/kulun başında bulunduğu sanat ğ teşekkülü,Aksaray Millet caddesinde kurulan Bulvar Ti-yatrosımda Klod Maynie)nin Blez)adlı komedisinden adapte edilmiş «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.11.1961
  • Una Hayworth'un icm sevgilisi Gary MeiilL inci izdivacına kızı engel Babası meşhur aktör Orson Welles'e benzeyen M yaşındaki Rebecca,annesini "Bir daha evlendiğin takdirde,intihar ederim,diye tehdit e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1961
  • İSVEÇİN MEŞHUR RADYOLARIN AĞ ASIDIR Daha İyisi Can Sağhğı.6 Lâmbalı-cereyanlı-maun kaplama mobilyalı 9 Hiçbir radyoda bulamıyacağınız eğsiz tonalite Türkiye Distribütörü JAK GRÜNBERG HALEFLERİ HUGO ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1961
  • TELEFON ve SANTRALLARİNI Galata Nesli Han istanbul Telg MEKASEL-İstanbul Telefon:44 78 99-44 7554
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1961
  • PALYAÇO ve CAMBAZLARİYLE Türkiye'de ilk defa çevrilen konusu,artistleri,müziği yepyeni film AK FİLM takdim eder.ANKARA ESKİŞEHİR GÖLBAŞI MR LALE VE ve CEBECİ ASRİ SİNEMALARINDA HÂDİSELER YARATARAK BAŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1961
  • FINDIK TARIM SATIS KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNDEN 1 Birliğimizin İstanbul'da Üsküdar Asım Uzun deposunda mevcut 1960 mahsulü 800 kilo sıra,473 kilo standart II.934 kilo ikiz,1233 kilo ince,10384 kilo kırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1961
  • istanbu!Bölge Çalışma Müdürlüğü'nden Vilâyetimiz hudutları dahilinde Mensucat örme ve Sanayi'l İle bunlarla İlgili iş kollarında kurulu işyerlerinde çalışan İşçilerin asgari ücretleri;1 İşçilerine iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1961
  • KORT APRESİ Teslimat S üncü günü baslar.Ucuz Fiyat.Adalet Fabrikası Tel.sabah 21 23 50 21 18 59 tL.172 6673
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1961
  • Beyoğlunda 6 odalı,telefonlu KİRALIK APARTMAN DAİRESİ Tel:44 31 76 İL.109 6654
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1961
  • Uzun zamandanberi beklenilen Norveç malı tam transistorlu 77L.Crt Marka radyoların ikinci partisi gelmiştir 7 Transistorlu 2 diod'ludur.5 Dalgalıdır.Pikap tertibatlıdır 1,5 Voltluk 6 »ille 3 ay çalışı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1961
  • Hakikaten İyi bir yeril film görmek İstiyorsanız.GÖKSEL ARSOY MUHTEREM HUR SUPHİ KAHER BU GECE LÜKS İHGİ ve E^ M£1 FİT Sinemalarında 27 Kasımda BÜYÜK LÂLE KÖŞK Bursa.TAYYARE Pek ^akmda Btsıktag $f PAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1961
  • mmm Yurdumuzun her tarafında büyük takdir ve alkış toplayan yılın şaheseri:Bugünden itibaren Aksaray BULVAR Gedikpaşa ve Koçamustafapaşa İSTANBUL Sinemalarında Yaratıcıları:GÖKSEL AR SOY BELGİN DORUK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1961
  • LONDRALI OLMIYANLAR Raporda açıklandığına göre hayırsever teşekküller 1960 yılında 3292 evlenmemiş anneye yardım etmiş olup,bunlardan 864 ü yüzde 26 sı)Londralı değildir ve şehre gebe olarak gelmişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1961
  • BÜYÜK YÜKSELME Rapora göre ingiltere ve Gal'de Londranın gayri meşru doğum rekoruna yaklaşan yegâne büyük şehir Manchester'dir.Manchester' de 1951 de yüzde 6.6 olan gayri meşru çocuk nisbeti,1959 da y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1961
  • Londra'da doğan her on çocuktan biri gayri meşru Yayınlanan resmi bir rapora göre gayri meşru çocuk sayısının artmostna sebep,bekâr kadınların çokluğudur SAFTIR YILMAZ LONDRA'DAN YAZIYOR BUTUN Ingilte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.11.1961
  • Sümerbank Satış Mağazatanncta Pamuklu Yünlü Kumaşlar Kalite¦ v4 US t ü/1 Cazip Kar UCUZ r% PerxfeJ/kler Fabrika Mamulleri ve Bankoaük işleriyle t/a/k/n Hizmet/nded/n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1961
  • &utf" Kifayetsiz bir ışık altında Çalışmanın fazla yorgunluk yaratabileceği aşikârdır.Evinizi,iş yerinizi,iyi ve rahat ışık veren EDÎSON ampulleri ile nurlandırınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1961
  • Amerikan Komünist partisi mahkemede WASHINGTON,A.P.Amerika Adalet Bakanlığı Amerikan Komünist Partisini kanunlar gereğince hareket etmeme sucundan dolayı mahkemeye vermeğe karar vermiştir.Komünist Par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1961
  • Kaatil bekçinin duruşması başladı Vatan caddesinde kıskançlık yüzünden Yaşar Asabl'yl bıçakla öldüren bekçi Sami Artun'un duruşmasına dün Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde başlanmıştır.Sami,sorgusunda «k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1961
  • ÜRDÜN HÜKÜMETİ İTİMAD OYU ALDI AMMAN,RADYO Yeni Ürdün hükümeti dün itimad oy'u almaya muvaffak olmuştur.Eski Başbakanlardan Behçet Ta\hy?ni'nin başkanlığındaki yeni hükûnîçtİ,parlâmentodan,2 müstenkif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1961
  • RUS ELÇİSİ,BÖLÜKBAŞI İLE DÜN GÖRÜŞTÜ ANKARA,ÖZEL Rus Büyükelçisi Rijov dün C.K.M.P.Genel Başkanı Osman Bölükbası'yı ziyaret etmiştir.Saat 16 da parti genel merkezine gelen Rijov,Bölükbaşı ile yarım sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1961
  • Brezilya,Galvao'nun girişine izin vermedi BIO DE JANEIRO,A P.Brezilya polisi,dün uçakla buraya varan Portekizli âsi yüzbaşı Henrique Calvao'nun tekrar Brezilya'ya girmesine mâni olmuştur.Galvao'ya,ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1961
  • Suudî Arabistan Kralı tedavi için Amerika'ya gidecek BEYRUT,AR Suudi Arabistan Kralı,Boston'da tedavi görmek üzere özel bir uçakla Amerika'ya gidecektir.Amerika'da 6 ilâ 12 hafta kalması beklenilen 59
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1961
  • KOMİSYONLARA 8 TASARİ VE KANUN TEKLİFİ GÖNDERİLDİ ANKARA,ÖZEL Büyük Millet Meclisinin çalışmaya başladığı tarihten bu yana,5 kanun teklifi ile 3 kanun tasarısı ilgili komisyonlara sevkedilmlşttr.Tasar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1961
  • Hükümler Büyük Millet Meclisinin tasdikinden sonra infaz edilecek ANKARA.ÖZEL 6 ölürn cezasının tasdiki Büyük Millet Meclisine gelmiştir.Halılarında ölüm cezası İstenilenler gunlardır:Torbalı ilçesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1961
  • iki Kayseri mahkûmu Ankara'ya getiriliyor ANKARA,ÖZEL Kayserl'de cezaevinde bulunan Yassıada mahkûmlarından iki eski milletvekili daha bugün Ankara'ya getirilecek ve hastahaneye yatırılacaklardır.Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1961
  • PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS Save vacancies for Turkish Nationals as traffic hand* fog representatives at Yeşilköy Airport.Must ha\£ood education and speak and write fluent English.Age limit 27.Applican
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1961
  • Mâtde NİVEA aidinizi,korur;çûnkö terki* bindeki Euceril sayesinde tesir eder.Evet.M| VE A kullanan sırrına vakıftır.İL.36 6656
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1961
  • 1960 DESOTO ŞAHANE OTOMOBİL Hlc kullanılmamış 68.000 liraya satılık.Tel:48 25 70.İL.47 6652
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1961
  • Havana hükümeti,Amerika'nın,Dominika'nın dahilî işlerine müdahalede bulunduğuna iddia ediyor HAVANA,A.P.Birleşik Amerikanm Dominika Cumhuriyetinin işlerine bir silâhlı müdahalede bulunduğunu ileri sür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1961
  • BÎR HAFTADA 22 YANGIN BAŞLANGICI OLDU Son bir hafta İğinde şehrimizde 22 yangın başlangıcı olmuştur.Bunlardan 9 u İstanbul,7 si Beyoğlu,3 ü Üsküdar.2 şl Bakırköy ve 1 l de Istlnye İtfaiye Gurubu bölge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1961
  • Atom denemelerini durdurma konferansı MOSKOVA,A.P.Busya.Amerika ve tngilterenln,nükleer denemelerin durdurulması konferansının tekrar başlaması için yaptığı teklifi kabul etmiştir.Müzakereler salı gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1961
  • Suriye Başbakanı dün istifa etti ŞA»I A.P.Suriyenin Eylülde Şlrjeşik Arap Cumhuriyetinden ayrılmasından beri hükümetin başında bulunan Dr.Mamun Kuzbari,genel seçimlerde mehusluk için adaylığını koyma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1961
  • Belediye en iyi limona 40 kuruş fiat biçti Pazarlarda limonun 60 kurusa kadar satıldığı hakkındaki şikâyetler üzerine Belediye dün bir açıklama yaparak şehrimizde en iyi cins ve en büyük boy limonun a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1961
  • Bir doktor karısını zina halinde yakalattı EDİRNE,ÖZEL Istanbulda oturan bir doktor,avukat vasıtasiyle Edirne Savcılığına müracaat ederek,karısının şehrimizde birisine kaçtığını ve zina ettiğini bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1961
  • Fin Başbakanı Kruşçev ile görüşmeye gidiyor LO!«DRA,RADYO Finlandiya Başbakanı Kekkonen,yanında Dışişleri Bakanı olduğu halde dün Rusyaya hareket etmiştir.Fin İlderi,Cuma günü Kruşçev İle görüşecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1961
  • Üniversite ve T.Okulda kaçak et bulundu Istanbul üniversitesi ve Teknik Okul mutfaklarında kaçak et bulunmuşturiki mutfakta bulunan 1062 kilo kaçak et mezbahaya gönderilmiştir.Belediye Zabıta ekipleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1961
  • Sümerbank Deri Ve Kundura Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden 1)60 Ton Ayçiçeği yağı satın alınacaktır.2)Bu ise ait şartname,Müessesemizin Beykozdaki merkezinden veya Sirkecide 5 inci Vakıf Han altındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1961
  • TÜRKİYE'DE 10000 LERİN KULLANDİĞİ Telefonları,zerafet ve üstün kalitenin sembolüdür BAŞIN 10802)6664
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1961
  • İÇİNDE 40 BİN LİRA OLAN ÇANTA CALİNDİ Ikl kap-kaççı dün Sirkecl'de bir bankadan çıkmakta olan Hüseyin isimli bir şahsın elindeki İçi para dolu çantayı kaparak kaçmışlardır.Polise müracaat eden ve tücc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1961
  • Odalar Birliği ithal programına Ait İsteklerini Tesi etti!1962 yılı ithalât nrosrramında çeşitli yönlerden de "s5klik olacağı tahmin ediliyor [SEDAT AGRALI] 1962 yılı ithalât programı ve ticaret rejim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1961
  • Kıbrıs'a silâh sokan bir Türk yakalandı LEFKOŞA,A.P.Poll» makamları,Ankara üniversitesi talebesi Kıbrısl^ Hüseyin Arif Salih'in,adaya gizlice silâh sokmağa yeltenirken yakalandığını bildirmiştir.Polis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1961
  • Partinin açılış töreninde eski Demokrat Partili yeni Devrim Partili Şeref Balkanlı şerefe kadeh kaldırırken.Devrim Partisinin izmir'deki Genel Merkezi önünde kurucular ve açılış törenine katılan davet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.11.1961
  • FEVKALÂDE RAĞBET DOLAYISİYLE ARTAN PRODUKSYON İMKANLARI SAYESİNDE TIP:3-ŞİMDİ,10,2 AYAK aynı Arçelik Buzdolabı 4425 LİRA YERİNE 3900 pm vmâ LİRAYA 61 m i 1 1 ü TİP:Ç-3/A ŞİMDİ,aynı Arçelik Çamaşır Mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.11.1961
  • İLÂN TARİFESİ 0 2,3.4,5 IncJ sayfalarda santimi 30 T.L.6.7 ncl sayfalarda santimi 25 T.L t Birinci sayfada bağlık 200 T.L.Düğün,Nişan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 80 T.L.Küçük ilân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.11.1961
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık 22 T.L.6 Aylık 40 T.L.Yıllık 75 T.L.Yabancı memleketler için âdi posta ile bu ücretlerin bir misli alınır.Uçak postası İçin tarife,kullanılacak pulun değerine güre değişi»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.11.1961
  • YAZAN:Frank KİCHAKD m «Benimki.Evet,muhakkak benimki.Başka birinin olamaz.Onu kızların en güzeli diye benimsemiyorum,tanıyorum onu.Her gece rüyama giren kız.Onu daha Sahraya gelmeden önce rüyalarımda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.11.1961
  • BALIKÇILIK OLTA İLE PALAMUT TORİK ILIĞI 9)SITKI ÜNER umumim Yünlü zoka ile avcılık:Yünlü zoka;kıraca,istavrit,çamuka,aterina,hamsi ve çinakop tipini andıran,ucunda iğne olan küçük bir kurşun parçasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.11.1961
  • i Haifa Qetfp&te&i Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Magazin kısmından Mesul Müdür IIALİT K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.11.1961
  • Kımıl 1377 Kasım 9 VAKİT VASATİ EZANÎ Güneş 6.56 2.10 öğle 12.0ü 7.14 İkindi 1431 9.45 Akşam 16.46 12.00 Yatsı 18 22 1.36 İmsak 5.12 12.26 Hicrî Çarşamba 1381 22 C.âhır KA SİM 13 19 6 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.11.1961
  • DEL.I OLrtV&K İŞTEN eil_E DE-VÎNE SÎK V&gE StVıŞAAlŞ Tf" CANIM ÇOK.SKlt-CVOR.tceNDlAAE Bı"fc.CE BUl-AAAUYlM ı BOYU RE.SlM VAPAVIM.BoyA t'l_E ESUENMEK ISTlVOROUM YA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.11.1961
  • OuAM OU.VAPtL-ACAK BiK.şey V\EM MA/WNFIH HAZlEUADldlN ÇİN ÇOK KOK EDERİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.11.1961
  • CİCİ CAN V54Y CANINA!ACHAH ASMIŞLAYf.ASMIŞLA* AMMf.VAYYA DA BÎYYÂ M ASMIŞLA^'.OKULDAN KAÇAVMtSlN?t„ 0&-I OL-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 22.11.1961
  • 22 KASIM 1961' MİLLİYET* Tarım Mühendisleri "Halk aç„ diyorlar Bir Basın toplantısı yapan Tarım Mühendisleri Oda Başkanı,nüfus arttığı için açlığın devam edeceğini söyledi.Âcil tedbir alınmasını isted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 22.11.1961
  • 40 milyon liret 750.000 TL.teklif eden Roma kulübü bugün İtalya'ya gelmesi için Bartu'ya bilet gönderdi.Çan'ı İstanbul'da seyreden Capello'nun Fiorentina hesabına teklifi:50 bin dolar 0®0 TL)F.Bahçe'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.11.1961
  • Fenerbahçe,Beşiktaş maçı İçin ilk antrenmanını dün kendi sahasında yapmıştır.Antrenör Szekelly'nin bulunduğu araba vapurunun arıza yapması sebebiyle takımı menecer Necdet Erdem çalıştırmıştır.Yukardak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.11.1961
  • Göre yarın Ay sonuna kadar devam edecek kampa,12 Karakucak birincisi,13 Greko-Romenci katılıyor GÜREŞ millî takım kampı yarın sabah Emirgânda açılacaktır.12 Karakucak birincisi ile 13 Grcko-Romen güre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.11.1961
  • VEHBİ EMRENIN FİLA TOPLANTISINA BUGÜN GİTMESİ MUHTEMEL Beynelmilel Güreş Federasyonu Tek nlk Komite başkanı Vehbi Emre bugün Parlste yapılacak FİLA toplantısına gidecektir.Emre yarın başlayacak olan t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.11.1961
  • BU hafta Ankarada yapılacak Ali İhsan Kalmaz voleybol turnuası •ebediyle birinci küme voleybol lig maçları tehir edilmiştir.MITHATPASA Sftadmın ışıklandınlması dördüncü pilon'un dikileceği yerde su ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.11.1961
  • OKUL MAÇLARININ DÖRDÜNCÜ HAFTASI DUGÜN YAPILIYOR Okul Spor Yurtlarının dördüncü hafta karşılaşmaları,bugün muhtelif salon ve sahalarda yapılacaktır.Müsabakaların programı şöyledir:FUTBOL:Vefa Lisesi A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.11.1961
  • 13 BİLEN İKİ KİŞİ 104.732 ŞER URA İKRAMİYE ALACAK ANKARA,ÖZEL Spor-Toto'nun onüçüncü haftasına alt değerlendirme' dün sona ermiş ve 13 maçı doğru tahmin eden İki kişinin 104.732 şer Ura 50 şer kuruş a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.11.1961
  • SPOR* DÜNYASINDA ^BU HAFTAM lll!l!ll!l!lll!l!linilll!Amerika küresinin en popüler takımı olan ve Brezilya milli takımının nüvesini teşkil eden Snntos takımı,Dünya Kupası finallerine kadar dinlendirile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.11.1961
  • METİN'IN LİFİ KOPTU Doktorlar,Palermo'lu futbolcuya 45 gün istirahat verdi PALERMO,ÖZEL TÜRKİYE'den döndükten sonra yorucu bir antrenmana çıkan ve 1-OTık Lecco maçında da oynayan Metin Oktay'ın lifi k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.11.1961
  • BASKETBOLDE LİDERİ,M.SPOR DZ.H.OKULU MAÇI TÂYİN EDECEK İstanbul Basketbol şampiyonasında lider pazar günü Spor Sarayında yapılacak Modaspor Deniz Harp Okulu maçından sonra belli olacaktır.Yine aynı gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.11.1961
  • İKİNCİ KÜME BAŞLIYOR îklncl küme basketbol İlgi Cumartesi günü saat 17 de Spor Sarayında yapılacak Cihangir î.ü.S.K.maçı ile başlayacaktır.Haftanın diğer dört mas* pazar günü oynanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.11.1961
  • BAHÇE,30 KASIMDA GİD Sarı Lacivertliler,6 Aralık gecesi 1860 Münich'le karşılaşıyor.Nürnberg'in bu haftaki rakibi E.Frankfurt S T it E II L İyileşen santrfor,Fenerbahçe'ye kargı takımdaki yerini alaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.11.1961
  • VOLEYBOLCU ŞEVKET 2 SENE BOYKOT ALDI ANKARA,ÖZEL Dün toplanan Merkez ceza heyeti Rami takımından Necdet'e hakeme yumruk attığı İçin müebbet,Bulgaristanda ismi çorap satma hâdisesine karışan Darüşşafak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.11.1961
  • FUTBOL FEDERASYONU ASBAŞKANI UMAN OLDU Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Aj?ak dün Fevzi Uman'm,yeni Federasyonda As Başkan olarak vazife göreceğini söylemiştir.Orhan Şeref Apak.Federasyonun diğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.11.1961
  • Asker futbolcular için Silâhçılar,Devlet Vekili İle görüştü Apak,Federasyon As,başkanı olarak Fevzi Umanı tâyin etti ANKARA,ÖZEL BEDEN Terbiyesi Umum Müdürü Bekir Silâhçılar dün Devlet Bakanı Necmi Ök
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor