Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.11.1961
  • AMATÖR FOTOĞRAFÇILIK HASAN DENİZ Modern bir makine elde edinmiş olan herkes için bu kitap güvenilecek bir danışma kaynağıdır.FÎATI 5 LİRADIR.FANTOMANIN ARABASI Kantoma Serisinin 7 nci kitabı FÎATI 5 L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1961
  • Resmî Gazetede yayınlanan listeye göre Senato ve Millet Meclisi seçimlerinde en çok oyu C.H.P.aldı ANKARA,ÖZEL YÜKSEK Seçim Kurulu,milletvekili ve Senato seçimlerine ait kesin sonuçlan dünkü Resmî Gaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1961
  • 3 BİR UYARMA 1 S TT1 VVELKÎ gün açıklanan protokolla A.P.ve C.H.P.kuracak-fl |ı lan karma hükümet programının esaslarını bildirdiler.S a Buno göre î/eni hükümetin sosyal ve iktisadî alanlarda te-U mel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1961
  • KARMA KOMİSYONUN GECE.YARISI YARDIĞI NETİCE* Bakanlıklar yan YanYa bölüşüldü Bakanları,inönü ile müşterek olurumda Gümüşpala seçecekler BAŞBAKAN ADAYI İSMET İNÖNÜ,SENATÖR KAZIM ORBAY'I/A GÖRÜŞTÜKTEN S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1961
  • C.H.f».Genel Başksfru ismet Jhudu,Meclisteki dünkü müzakereyi takip ederken.Kurutluoğlu,6'ların Paris'te yaptıkları basın toplantısını,Basın Ataşesinin tertiplediği yolundaki haberlerin tahkik edildiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1961
  • Tiirfes ve iki Arkadaşı Sarper iie Paris'te görüştü Eski M.B.K.üyesi Türkeş,ayrıca Parlâmento heyeti ile Paris'te bulunan A.P.milletvekili Cevdet Perin ile de bir konuşma yaptı PARİS,Özel Muhabirimi»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1961
  • asa Yalan değil Doğan Nadi ile Türkiye'de» ve jeopolitik durumunun jaratmıs olduğu önemden bahsediyorduk.Boğazlara sahip olmamız bizim için büyük bir garantiydi.Doğan Nadi bn konuda Yahya Kemal'in bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1961
  • y,¦a:v x,v YAZISIZ NOT:FANTEZİ KARİKATÜRDÜR.SOSYAL FİKİRLER ARANMAMASI RİCA OLUNUR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1961
  • Y.T.P,Grupu sâkîn geçti Y.T.P.Grupu dün tahminlerin hilâfına sakin geçmiştir.Avrupa Konseyine gidecek üyelerin seçiminden sonra.Grup kararlarının aksine beyanat verilmemesi ve basın toplantısı yapılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1961
  • TÜRKİYE'DE HER YÜZ KİŞİNİN İKİSİ VEREMLİ ANKARA,ÖZEL Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Prof.Ragıp Uner,«Her,yüz kişiden ikisi veremlidir,her yi] da memleketimizde veremden 40 bin kişi ölmektedir» demişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1961
  • Bir tesadüf 45 yıl sonra ana ile oğlunu kavuşturdu ELÂZIĞ,ÖZEL KARS'm Ruslar tarafından istilâsı sırasında 8 yaşlarındaki oğlunu kaybeden Atike adında bir kadın,45 yıl sonra oğlu Ali'ye tekrar kavuşmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1961
  • CH.P.li Ankan,Bakanlığın verdiği görevi yurda dönmeyenlerin vatandaşlıktan çkarılrhasını ANKARA,ÖZEL-YURT dışında bulunduğu «unda Sağlık Bakanlığınca verilen görevi kabul etmeyen ve yurda dönmeyen dok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1961
  • HASTAHANEDEN ÇİKTİ Nutuk verdi ve döndü Dünya Gençlik Teşkilâtının «Değişen bir Dünyada Kadının Kolin,konusundaki seminer dün Belediye Sarayında Vali Refik Tulganın konuşması ile açılmıştır.Tulga elek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1961
  • DÜZCE'DE 200 KiŞi KAYMAKAM ALEYHİNE YÜRÜYÜŞ YAPTILAR I DÜZCE,ÖZEL Kaymakam ve Jandarma kumandamnmın hastahanedeki bir hemşireye tecavüz etmek İstedikleri hakkındaki İddia üzerine dün 200 kadar Düzcell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1961
  • 13 yaşında bir kız sevgilisini kaçırdı Antalyada biı hoca 15 yaşında çocuğu ve Elâzığda 9 kişi de bastıklan evden 14 yaşında kızı kaçııdılaı AYDIN,ÖZEL «YAŞINDA bir kız,bıçakla tehdit ederek,16 yaşınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1961
  • İS**»»-vvj;OTOBÜSLE KAÇAKÇILIK İran ile Almanya atasında çalışan otobüslerle aylardanberi yapılan bir kaçakçılık dün İstanbul'da meydana çıkarılmıştır.İran'ın cT.B.T.şirketine alt üc otobüs evvelki ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.11.1961
  • ¦1 İnönü Serbest Fırka intibalarıni Abdi ipekçi'j« anlatırken inönü Serbest Fırka tecrübesini 31 yıl sonra hikâye ediyor:İsmet inönü Serbest Fırka tecrübesinde o devrin Başbakanı olarak birinci derece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1961
  • SAYIN VETERİNER HEKİM ve ECZACILARA CALCIUM VETERİNER W ECZACIBAŞJ VETERİNER İLAÇLARI BÜTÜN HİPOKALSEMİ VAKALARINDA İl.m mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1961
  • «Kâşif 35» in kapsülü havada yakalandı HONOLULU,A.P.Amerikanın fezaya fırlattığı «Kâşif 35» peykinin kapsülü inerken 3900 metre yükseklikte hava kuvvetlerine mensup bir uçak tarafından yakalanmıştır.U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1961
  • Nasır,Nehru,Tito Kahire'de buluşuyor KAHİKE,A.P.RADYO önümüzdeki Pazar günü Kahire'de Nasır,Tito ve Nehru arasında bir üçlü görüşme yapılacaktır.Mareşal Tito dün Kahlreye gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1961
  • Japonlar,dünyanın en büyük tankerini yapıyor TOKYO,A.P.Dünyanın en büyük tankerinin inşasına bugün Kyuşu'dakl tersanelerde başlanacaktır.İran körfezinden Japonyaya bir Japon şirketi hesabına petrol ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1961
  • Dış ticaret açığımız 9 ayda 138 milyon dolar Geçen yıla nazaran ihracat imkânlarımızın nisbî şekilde arttığı ilgililerce ifâde ediliyor ANKARA,ÖZEL 1961 yılının İlk dokuz ayında dış ticaret açığımızın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1961
  • BOB AZZAM n^nJ SUCU SUCU l KILI WATCH A4-t C'EST ECRIT DANS IE CIEL VIENS VIENS DANS MES BRAS j VjA] DALIOA vl om 1LES ENFANTS ou p,REe ^'«lOSOLEMlO BARCLAY PL* iKLARINDA MARİNO ve KUARTETİ Q1fl fAMER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1961
  • MDüLCAMAlVE TARIAK/$ARAV BAH4KÎMÎ KO-ŞARAK C-EçtG-LEİ2.StWÎ.KIO.AMCiMıMSıRrl Om^HAccAc'ıu SARAYINDA Çû-İECSUEHİNE ıNANMMCTADlftlMtM İKİ ARKADAŞ ŞfttîUi NOBETüYS YAKUAŞıCtAft.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1961
  • KÜLÇE KALAY ALINACAK.Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu İstanbul Satmalına Müdürlüğünden Satın alınacak 1000 kilo külçe kalaya ait tekliflerin en geç 24/11/1961 akşamma kadar istiklâl cad.Piremeci Sok.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1961
  • AYHAN IŞIK SENELERİN EN KUDRETLİ TURK FİLMİNDE AŞKTAN'da ÜSTÜN ŞİMDİYE KADAR EŞİNE RASTLAMADIĞIMIZ BİR AŞK HEYECAN VE CASUSLUK DESTANI Diğer rollerde:Ahmet Mekin Peri-Han Serpil Gül Atıf Kaptan Hulusi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1961
  • Ordu Mensupları ile Emeklilerin Dikkatine Kooperatifimiz tarafından yapılan evlerin arasında temel ln$aan bitirilmiş arsalar mevcuttur.Bilâhare inşaatı yapılmak üzere üy« almak suretiyle devir edilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1961
  • ¦M—5^ PHILIPS Bütün dünyanın hizmetinde Müzikli program N':v taRdim eden ORHAN fcOftAN bu akşam saat 22 de istanbul radyosunda 0"j?re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1961
  • 4 ınııııııınımıııı.ıiinııuııiH vy-I I Okuyucu Mektupları T% İR kaç gün evvel «Kıyamet Kopuyor» başlıklı yazıma mer-i D hum Recaizâde Ekrem Beyin kötürüm kızı hakkında yaz-j dığı kitabeden bir beyit al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1961
  • Henüz4ay ATATURKün DEMOKRASİ TECRÜBESİ geçmişti Hazırlayan:Abdi İPEKÇİ Bir gece yarısı herşey bitti.Sene:1930 Günlerden 16 Kasım Pazar.Vakit gece yarısını geçmiş.Büyük Millet Meclisinde öğleyin başlay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.11.1961
  • EM/ME EVİ TOPTU ALİ ÖYLE DiM£ DURSUN,tahtaya KALK:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.11.1961
  • röm&iK D6MEK BU ATLAT AA A EOS YERF CAMıM VAN» D»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.11.1961
  • f £o Aı_U*i KAu ,İŞE geç kuxla.8u 5^JN» ÇALIŞMAK STEfAıyoK-UM.8UKOS& TELEPON ET,QELElWvBceaiMt scm-E.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.11.1961
  • İSTANBUL VELİ EFENDİ HİPODROM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Kum Pist için lüzumlu 6.800 m3.kum,Hipordromda teslim,kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır 1 Keşif bedeli 136.000 TL.Muvakkat teminatı 10,200 TL.2 İhalesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.11.1961
  • İNŞAAT MALZEMESİ SATİLACAKTİR Kooperatif şantiyesinde mevcut İnşaat kerestesi.8 mm.demir,taş ve diğer çeşitli inşaat malzemesi artığı 1 Aralık 1961 tarihinde açık arttırma suretiyle satılacaktır.Talip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.11.1961
  • MODERN İNŞAAT MÜESSESESİ FLORYA CENNET MAHALLESİNDE 4 üncü seri BLOK apartmanın mahdut dairelerini yalnız:10.000 ve 15.000 lirası peşin bakiyesi 36 ay vâde ile satışa arzeder.Fiatlar:28 30 32 34 36 ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.11.1961
  • YAZAN:Frank RİCHARD Q3 Bana «art koşmıyacağmızı ümit ederim Neden?Elbette ben de sizden bir sey isteyeeeğün.Beni beğenen kadınlar vardır.Olabilir.Fakat ben henüz kocamı tanımadım.Onu aldatmam için hen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.11.1961
  • Dükkân Sahibi Olmak isteyenlerin Dikkatine Kooperatifimizin meydana getirdiği site ihtiyaçları ile çevrede meydana gelen beldenin ihtiyaçlarını karşı!ıyacak dükkânlara sahip olmak İsteyenler 28 Kasım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.11.1961
  • Rahat traş oBmak LANOLİNLİ KULLANINIZ WILLIAMS Traş Kremi en sert sakalları dahi kolayca yumuşatır.Hususi formülü ve yüksek vasıftaki terkibi sayesinde WILLIAMS Tra?Kremi günlük traştan sonra mutad ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.11.1961
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T-L.5 inci sayfada santimi 25 T.L.0 Birinci sayfada baslık 200 T.L.Düğün.Nişan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 80 T-L.Küçük ilânlar keli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.11.1961
  • Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına Sahibf:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Magazm kısmından Mesul Müdür HALİT KIVANÇ Spor kısmında M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.11.1961
  • Hicri Cumartesi Rumi nsı 18 1377 C.âlnr KASIM Kasım 19 6 1 5 VAKİ T VASATÎ EZANÎ Günej 6.51 2.02 ö#e 1159 7.10 ikindi 1433 9.44 Akşarr 1648 1200 Yatsı 1824 135 îmsâk 5.08 12.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.11.1961
  • Peykler telefon Santralı olarak Kullanılabilecek İki Amerikan özel firması 7000 mil yüksekliğe 50 sun'î peyk atmak için hazırlıklara başladı AMERİKA'da feza işine de el atan özel sermaye bu alanda hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.11.1961
  • Yolcular vasıtasiyk haçak eşyalı bavulları çıkartmaya çalışan 6 denizci yakalandı Evvelki gün "Adriyatik »efertnit*gelen ve tanjrde gümrük muayenesi yapılan rhemir» vapurunda 7 barul dolusu 50.000 Jir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1961
  • Yurda dönmeyen doktorlara vatandaşlıktan iskatı istendi fc Bnşiırah Binvcîdc iktisadi devlet teşekkülleri,kurumlar hastahanelerinde ^alışmaları ve muayenehane açmamaları gerekmektedir.Arıkan teklifind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1961
  • •ki çocuğun çıkardığı yangında 28 ev yandı TEKİRDAĞ,ÖZEL Beş yadlarında Seyfi Budak ve Nevcihan Budak adlarında iki kardeş koyun ağılında kibrit ile oynarlarken yangın çıkanmş'rrdır.Yangında 28 ev,14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1961
  • "GÖRÜLEN LÜZUM,un İPTALİ İSTEMİYOR Emekli Sandığı kanununun «görülen üzerine emekliye sevkn maddesiiil kaldırmak için C.H.P.milletvekillerinden İlhamı Sancâr ve Atal*y Akan bir kanun teklifi hazırlamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1961
  • 7.Kota 32 sırasında T k M S İ S E İhtiyacı otaniann Tel 4" 74 77 müracaatları Menfaatleri icabıdır.İL.91 6349
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1961
  • PORTOFİNO Taverna Restoran POLAMORELLİ Ayrıce NT.GREPONDÎ KAR-DEŞLER İDARRSINDE NEŞELİ MÜZİK Adres:ŞlŞH,TECİM PASAJI KLIvf.AMCILIK 2755 0545
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1961
  • If GIYIM EVİNDE 125 LİRALIK IfAFrASI Su geçmez Trençkot Pardesüler 125 URA LODEN PABDESÜ 125 URA Saf Yün SPOR CEKETLER I Satılmakladır.Eiriinönü Bahçekapj No.14 İL 31 «522
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1961
  • Federasyon,kulüplere para yardımı yapıyor Baştarajı Altıncıdaleceğini söylemiş «Sporcu ve Kulüplere acele yardım şarttır» demiştir.Federasyon illi İcraat olarak,Rusya milli maçının hâsılatından kalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1961
  • BAKANLAR SÜSÜN TESB'T EDİLECEK Baştarafı P irinr.c{rhâlinde tesh't edilecektir.Gtbnügpala,İnonu i'e yapacağı istişarelerden sonra bu üç idimden birini seçecektir.Ç.Rİ temaların bu gece.ejrer yetişmezs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1961
  • Türkiş Bakanına makam cfomol^î het%s edfkfl İZMitl,ÖZEL Milletlerarası Kür Sendikalar Konfederasyonu «CiSI B Brüksel'de yaktığı toplantıda Türk-iş'e j9 bin dolar yardım yapmayı kararlaştırmıştır.«CiSL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1961
  • KOALİSYON,EGE A.P.TEŞKİLÂTINDA KAYNAŞMA YARATTİ İZMİR,ÖZEL A.P.Genel idare Kurulunun C.H.P.1I« koalisyona karar vermesi.Eğede kaynaçmalara sebep olmuştur.Ege teşkilâtlarında bir kısım A.P.İller koalis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1961
  • MERAL RONA Gazetemiz Spor S«rvİ£İ 5'-£i NÂMIK SEVİK Kl'ı ı'a i andılar CnnhbalıU,17/l!l! fil MİLLİYET 6531
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1961
  • Egesel,£atamsu'dakiier işin kvkif kararı verilmiş cîdiîiğ«?y aşskMı ANKARA,ÖZEL Yüksek Adalet Divanı Eaçsavcısı A1tav ömer Egesel,dün Baîbûkan Vekili Fahri Ozdilek ile Devlet Bakam Sıtkı Ulayı ziyaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1961
  • B.M.kuvvetleri 13 İtalyan'ın öldürüldüğü Kindu yu sardılar LEOPOLDVİLLE,AA.A.P.İNDU fahrinde 13 İtalyan havacısının Kongolu başıboş askerler tarafından hunharca öldürülmesinden sonra,dün Birleşmiş Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1961
  • Mecliste dün söziü sorular cevaplan&nSdi Başlarajı Birincide inak üzere memlekete çağrıldığını bildirmiştir.Bakandan sonra bir konuşma yapan soru sahibi.Basın Ataşesinin «sol tt-nı-ıvıılliı olduğunu»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1961
  • Türkeş vs iki arkadaşı Sarper îîe görüştü BnftarajFı Birifteifle tısı konusunun ele alınmadığı,daha ziyade Türkiye'deki son durum üzerinde görüşüldüğü anlatılmaktadır.Sarpcr'in bu temaslarının Dışişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1961
  • AVRUPA KONSEYİNE KATILACAKLAR BELLİ OLDU B.M.M.nhı dünkü ortak toplantısında Avrupa Konseyine katılacak senatör ve milletvekilleri belli olmuştur.Uzun görüşmelerden sonra seçimlere gidilmiş ve şu üyel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1961
  • SEÇİMDE OYLARIN DASİLfŞ!AÇIKLANDI İ Bartorafı Birincide oyların kullanılması ile seçime katılan» larm oranı yüzde 81.41 i bulmuş,oylardan "in.13s.035 i mıitcbeı-sayılmış ve AP 3.527.433,CHP 3.724.752,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1961
  • Bir îesaslüf 45 yıl sonra |t Baştarnjı Birincide Bunun üzerine heyecanlanan Alike Nine,Ali'ye derhal ceketini çıkarmasını ve karnını açmasını söylemiştir.Misafirin göbeğinin üzerinde ve sağ tarafta fı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1961
  • m in mı rııı ı ııını ¦mm ¦um mum mini ihiihii'iiiiiiiiwhii ımmımı ıı ııınmı unumu ninninin m mm «b-ı fc»n,İ Kt» s 7 â*ı Iff mmm b Parça kopmasına ve aşınmıya mukavimdir e Rahat direksiyon sağlarîstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1961
  • TELEFON 27^*2 10 SATILIK EMLÂK YAKACIKTA Manzaralı Katlar.48 47 29.BUYUKADADA Yeni Daireler.48 47 29.0 KADIKÖY Ana cadde üzerinde kaloriferli,parke,gömme banyo 140 M2 üzerinde S odalı Banka kredisine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1961
  • TEKSTİL RENKLERİNİN İŞIĞA,YIKAMAYA vB HAVA TESİRLERİNE KARŞI HASLIĞININ GARANTİSİDİR.Türkiyede yalnız ve yalnız Aycîın tekstil fabrikası Mamullerinde görülebilirlıı%A sı KÛ ETİKETİNE DİKKAT EDİMİZ lYİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1961
  • λ ı',M 'i:KIYMETLİ SANÂTKA ft DERİN LA ^41 *ARAJLARİM ÇOK ™J GARİP ANAM I A 9^0 NEDEN BAATA KIŞ DEDİ J!w 4,SARI GÜLÜM VAR BENİM Yeni okuduğu pîâklar satjşa Rizeditm^ür.İL.0P57 6525 ıv*t!v*r-«k vm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1961
  • çx»x r^rsı^'Xh-T^*™3.&ö aax?l LARI Yepyeni fiyatlarla Türk Tıp âlemine faydalı olabilmek için arzediyoruz.Türkiye Yegâne İthalâtçısı:RİFAT LKAB M 110/600 x M 110/İM.1000 M 330/1500 x TL.825.9So.1435.V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1961
  • TÜRKİYE'DE HER YÜZ KİŞİNİN İKİSİ VEREMLİ Bagtarafi Birincide yUyjic 11 dir.Bu Tii rc?acTİtrinü)tartları süratle düzeltilmelidir» demiştir.Dün yaptığı hasın toplantısında Bakan,bu yıl 10 müyon kişinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.11.1961
  • KISA HABERLER MİLLİ lig maçlarına yarın üç şehirde birden yapılacak maçlarla devam edilecektir.Şehrimizde 12.15 te Feriköy Karagümrük.14.30 da Galatasaray Kasımpaşa,Ankara'da 12.14 te Demirspor Vefa,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.11.1961
  • Baskette Modaspor Fenerbahçe oynuyor Saat 20 de başlayacak müsabakanın favorisi,Lâcivert Beyazlı takım M ODASPOR İle Fenerbah-Modaspor Vefa Y)18.30:i T Dz.H.Okulu B.Spor I)20.00:çe istanbul Basketbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.11.1961
  • POLONYA ŞAMPİYONU GELİYOR Polonya şampiyonu Rüch 19B0 takımının 30 Kasım Perşembe günü Şehrimize gelmesi katileşmistir.Polonyalılar 2-3 Aralık tarihlerinde îzmlrde Altay ve Altınordu İle karşılaştıkta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.11.1961
  • 23 yaşından aşağı futbolculardan kurulu takım,Millî 17-1 mağlûp etti.Haynes yılın sporcusu nMART tarihinde 23 yaşma kaçlar olan gençlerden kurulu bir kadromuzun ingiltere ile karşılaşacağının belli ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.11.1961
  • Montez "Metin Sayesinde forvet Hücum gücünü Kazanacak,dedi PALERMO,ÖZEL Varın kendi saltasında Lecco 11* karşılanacak olan Palermo dün sabah Montez'in nezaret ettiği bir antrenman daha yapmıştır.Bu an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.11.1961
  • Ankara' da PTT Vefa,Demirspor oynayacak.Sarı Lacivertli fakımda Beşiktaş ile Kadri yak.Milli ligde haftanın çetin maçlarından birini bugün Beykoz ile oynayacak F Bahçenin son maçlardan birindeki kadro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.11.1961
  • mm Sialı 25 milyon AN Bartu'nun Jfiansa'ya transferi ile İtalyan basını da ilgilenmektedir.Gündelik Gazetta dello Sport Racing kulübü müdürü Marcel Galey'in Istanbula gelişini ve Çan'la görüşmesini ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.11.1961
  • Bf^'-V Ik ^tf/i [İLHAN DEMİRSLJ MECIIT R8R TİPT" TAHYfî!Afi AD Spor Servisimizin istihbarat scfi Necml Tanyolac,dün Nilüfer İlik O U I 0in «f İT I I HU I VbHy LHn Benker'le evlenmiştir.Beyoğlu Evlendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.11.1961
  • Lâğvedilen komile üyeleri birbirini ilham ediyor.Yeni Hakem Komitesini Sadullah Çifiçioğlu kuracak GÜREŞ Federasyona Mer-kez Hakem Komitesi üyesi Yusuf Arslan:«Komitemi* Rusya maçlarmdaki fiyaskodan d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.11.1961
  • mmm m2&zm APAKA 10 SUAL 10 CEVAP Gençleştirmede esas,nüfus kağıdı değil,foımduı a Futbol Federasyonu Başkanlığına üçüncü defa tâyin edilen Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Orhan Şeref Apak Mlhhî-YETin s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.11.1961
  • Apak,ilk olarak Türkiye Rusya maçı hasılatından söyledi.Antrenör ve idareciler sark hizmetine nı FUTBOL Federasyonu Bagkanı Orhan Şeref Apak dün saat 9.15 te trenle cehrimize gelmiş,heyet azalarını te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor