Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.11.1961
  • Öğreten İŞ BULAN Ücreti Taksitle Alan DAKTİLO SEKRETER KURSLARI'nın KADIKÖY ŞUBESİ Altıyol,Kuşdili Cad.No.8-10,kat 2 de açıldı Merkez:Lâleli Kemalpaşa mah.Ağayokuşu Cad.No.14 Tel:22 21 06 Beyoğlu Şube
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1961
  • A.P.lideri Giinıüşpala Csolda)Meclis Grnbu ve Genel Yönetim Kurulu kararını Başbakan adayı İsmet İnönü'ye bildirdikten somu iki lider birarada.Grup önce 89 a 84 oyla işbirliğini reddetmişse de sonra 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1961
  • Sunay,alanda kabineye dair Amerikadan dönen Genel Kurmay Başkanı,"Amerika bizim hükümet kurmamız meselesi ile en az bizim kadar ilgileniyor,dedi DİNÇER GÜNER CENTO Genelkurmay Başkanları toplantısına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1961
  • Mayosundan şikâyetçi Londra'da 42 güzelin katıldığı Dünya Güzellik Kraliçeliği seçiminde ilk 15 güzel arasına giren Türkiye güzeli Güler Samuray dün bir basın toplantısı yaparak,aldığı neticeden memnu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1961
  • as1* aaaa BEKLE YAVRUM BEKLE Eski M.B.K.üyelerinden tabii senatör Kadri Kaplan:İhtilâl devam ediyor,demis.Öyleyse koalisyon da yapılsa,kabine de kurulsa,bunları günü gününe bildiren gazete manşetlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1961
  • MECLİSTE ELEKTRİK SÖNÜNCE FENER IŞIĞINDA ÇALIŞILDI ANKARA,ÖZEL Mecliste dün komisyon seçimleri yapılmıştır.Tasnif esnasında elektrikler kesildiğinden,İmar ve iskân Komisyonu ile Basın Yayın ve Turizm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1961
  • Genç bir kadın trafik kazasında öldü Kadıköy'de dün gece 25 yaşlarında sanşm ve hüviyeti tesbit edilemeyen bir kadın trafik kazasında can vermiştir.Şoför Mustafa Kurdik İdaresindeki 73092 plâka sayılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1961
  • DENİZE UÇTU Yani Karaman isim,i bir pahsın idaresindeki 30161 plâfiJbElI&b UylU ija savıiı husus!otomobil evvelki gece saat 01 sıralarında Bebek Ccvdetpaşa caddesinden geçerken denize uçmuştur.Fazla s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1961
  • DURUM A.P/nin KARARI A D ALET Partisi Genel idare Kurulu hükümetin kurulmasını,memleketin rahat bir nefes almasını mümkün kılan karar» vermiğ,C.HJ*.ile koalisyonu kabul etmiştir.Adalet Partisi iç tüzü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1961
  • BAYAR,İNÖNÜ'NÜN desteklenmesini istemiş IZMIR,özel Kayseri cezaevinde mahkûm bulunan sabık izmir Milletvekillerini ziyaret eden yakınları,sabıkların bugünkü siyasî durumu yakından takip etmekte oldukl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1961
  • İktisat Fakültesine 160 öğrenci daha alınacak iktisat Fakültesinin 500 kişilik kontenjanı dolmamıştır.Fakülte,kontenjanı tamamlamak için ek listeler çıkarmaktadır.İktisat Fakültesine bu yıl 3724 öğren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1961
  • Kabinenin teşki T.Feyzioğlu,H li için A.P.ve C.H.P.idarecileri dün yaptıkları toplantıda.Soldan sağa yüzleri görülenler)C.H.P.'den O.Bekata,K.Satır,O.Öztrak,İ.R.Aksal ve İnönü,A.P.'den R.Giimüşpala.Ş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1961
  • CHP Milletvekillerinin hazırladığı teklifte küçük ve orta çiftçinin vergiden muaf tutulması isteniyor ANKARA,ÖZEL ZİRAÎ vergi nisbetlerinde indirim yapan bir kanun teklifi dün Meclis Başkanlığına veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1961
  • Koy is si kaçakçıları bîr karakolu hastı Jandarmaların 1500 koyunu müsaderesi üzeıine saldıran kaçakçılarla çarpışma 5 saat devam etti NUSAYBİN,ÖZEL AYNAVUR mmtakasından Suriye'ye 1500 baş koyun kaçır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.11.1961
  • İYASET DÜNYASINDA r^'nâ Bir ölüye karşı harp NÎKİTA Kruşçev'in lûgatında,bugün Stalinizm'in ifade ettiği muhtelif mânalar şunlardır:Milleti kendisine taptırma politikası;terör ve zulüm idaresi;Komüniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1961
  • İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Satmalına Müdürlüğünden 1 Kurumumuz Sağlık Tesislerinin ihtiyacı bulunan 328 kalem yabancı memleket müstahzarı ilâç kapalı zarf usulü üe ihale edilecektir,2 ihale,24/X
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1961
  • EREĞLİ KÖMÜRLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİNDEN Müessesemiz için Elektrik ve Makine Mühendis ve Yüksek Mühendisleri alınacaktır.Bunlara 10195 sayılı kararname ile kabul edilen Talimatname esasları dahilinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1961
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bir bekleyişin uzun süreceğini zannederken işiniz çabuk halledilecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Yalnızlıktan sıkılacaksınız.Fakat bugün dosttan yana şansınız kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1961
  • i-haltıaJ atxiro BUG AİAKÜALE ŞUBEMİZ HİZMETİNİZDEyalnız bu şubemize mahsus 20000 LİRALIK HUSUSİ ÇEKİLİŞ.Hesap açtırınız GARANTİ BANKASI İL.9955 G475
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1961
  • BUL MACA ÇÖZÜM MÜDDETİ 8)DAKtKADlR.1 23456789 10 1 2 3 4 5 J ¦U 7 8 9 I 4 BU BULMACANIN ORTALAMA SOLDAN SAĞA:1 Maden ocaklarında acılan yer altı yolu;Aziz Rıımlarda)2 Sıhhat İyilik;Bir nota.3 Ortalığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1961
  • 1111111•.¦I¦1111111111 w 11,111111111¦1111111 11111111111.1111 11111¦ 1111 Istanbul 7.27 Açılış ve program 7.20 Sabah plâkları 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Türküler 8.30 Solodan orkestraya 9.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1961
  • n Serseri SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:4444GQ)Dehşet Korsanları Yul R.t.EMEK Tel:44 84 3!Cazibeli Kadın K.Novak R.Tel:48 45 »5)Unutamadığım Kadın G.Arsoy.KONAK Tel:4S260C)Bir Hayat M.Sehell R.F.KÜÇÜK E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1961
  • ş Her nevi hazır ve sipariş üzerine Mantolar hususî atelvede tamirat sepi ve boya yapılır.Kapalıçarşı Kürkçüler No.41 istanbul Tel:22 37 21 MİLLİYET 646?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1961
  • BULVAR TİYATROSU M kah m*.mm MM MuNlR 0ZK1L Bıı aksam 21.15 den itibaren LEYLEĞİN ÖMRÜ KOMEDİ 3 PERDE Yazan:Claude Magnier Adapte:Melih Vassal,Muhip Dibekli Oynıy;nlar:Münir O/kul,Sadettin Erbil,Suna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1961
  • M PARKE ve ASFALT DİYELİM ki çukurlu tümsekü bozuk bir yol var.Siz bu volun parke taşiyle onarılmasıiıı uygun buluyorsunuz.Bunun sebeplerini alıklarsınız:Daha dayanıklıdır,dersiniz;hakimi daha kolaydı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1961
  • FAKAT KIŞ ŞİMDİ GELİYOR MUSTAFA Kemal Derncginin kapısı hafifçe vuruldu ve kendisini göstermek istemeyen bir kadının sesi işitildi:Manto burada mı veriliyor?Dernek mensupları kadını içeri çağırdılar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1961
  • MEVLİD Muharrir ihsan Boran'ın ölümünün 4.yıh münasebeti ile 17.11.1961 Cumaya ikindi namazını müteakip Mevlidi Şerif kıraat edilecektir.Eşi Adres:Aksaray Hamaml Sok.No:12-2.MİLLİYET 64G6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1961
  • KENT OYUNCULARİ Her gün 18'de RA$OMON 60.Temsil İL.45 6476
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1961
  • Tenzilâtlı satışlar konulacak Piyasadaki müesseselerden yüzde yirmi beşinin tenzilâtlı satış yaptığı anlaşılmıştır.Ticaret Odası,tenzilâtlı satışları bir nizama bağlamak üzere gerekli esasları tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.11.1961
  • K uvvetli akat bir Diktatör ATATÜRK ün SOSYAL GÖRÜŞLERİ Hazırlayan:ÇETİN ALTAN Cumhuriyetin nfm edildiği gü» Atatürk,Fransız yazarı Maurice PJrnot'ya şöyle diyordu:Memleketimizi asrileştirmek istiyoru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1961
  • ölünün cebindeki mektuplar sayesinde kaatil yakalandı izmir,özel 20 gün evvel İşlenmiş bir cinayet dün meydana çıkarılmış faili de yakalanmıştır.Başına taşla vurularak öldürülen ve bfr tarla damına bı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1961
  • w/YEŞİLKÖY)Her Pazar öğleden sonra 16-18.30 arası)RHYTMISTES Grubunun iştirakiyle THE-DANSANT DANSLI-ÇAY)FAAL 4085 64G2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1961
  • 60.000 L.Faizsiz verilecek.Kira karşılığı İpotekle.Tel:22 74 74.REKLAMCILIK 2730)6480
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1961
  • San/e?evinizdeki fena kokuları yok eder.REKLAMCILIK 2678 6469
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1961
  • HAREN MÜZİK KLÜBU'ne 17/11/1961 Cuma Gecesi DOST ve SAYİN MÜŞTERİLERDİ BEKLER.Suadiye Dağ Klöb Sahibi Muzaffer Adres:4 üncü Levent BASIN 10444)6483
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1961
  • NAKİL SEBEBİYLE EHVEN FİYATA SATILIK Kazan Kauçuk ve Plâstik Makineleri Müracaat:Fındıklı,Atlantik Han Kat 1 Tel:49 40 73 İL.52 6483
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1961
  • Kongolu askerler Dün ayaklandı Âsi askerler esir aldıkları 13 Italyanı B.M.e iade etmeyi reddetti LEOPOLDVİLLE,A.P,Yüzlerce Kongolu asker Doğu Kongonun İki şehrinde isyan etmiştir.B.Me mensup bir sözc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1961
  • 1 İHIM İMİMİ III imlinin millimi HUM mı III.ııımıı.ıu vv |ft1 1 Jg* TAKVIMD BİR YAPRAK T Güzellik Namzedi ÜRK güzeli mi,Türkiye güzeli mi?Londra'da yapılan 1961 müsabakasına ve bilhassa müsabakanın n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1961
  • İN MACERALARI AÖDilLcAHBAlIM NUTKUMLA HE-^ANLAMAM araplar.«m.İfA HÜCUM 8İIÇ0KLAIM IFU SATIRttRİAU TAlAHJlftMlKUft VAWlH.KAftfrAftMc.AEASinPA TAİÜAnV i BİLEŞKE 8i0.a APAMCA&lHAiL BİR-iSftftET BEfcLlloM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1961
  • JL SL M_L A-J İlkbaharda taliplerine tevzi edilecek V-ı *m-blok apartman dairelerinden birini Modern plâjMnotelleri ve gazinoları ile 5 yıldan beri halkımızın hizmetindedir.İlkbaharda taliplerine tevz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1961
  • Senedinin protesto olduğunu duyduğum Bezciler sokak Güzin handa ticaret yapan İSMAİL SÜTMEN ile isim ve soyadı benzerliğinden bagka bir alâkam yoktur.Adreslerim Mahmutpaşa Cad.No:111 Yeslldirek Rizan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1961
  • B U Y U K FELSEFE LÜGATİ Tamamlandı Beher cildi 40 T.L.Her üç cildinin başlıca satış yerleri Kanaat ve İnkılâp Kitabevleri MİLLİYET 6468
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1961
  • KALİTEDE ÜSTÜNLÜK FİATT/UCUZLUK ÜÇ Fi L'de EKSTRA GÖMLEKLİK ve PİJAMALIK POPLİNLER 6.85 DİVİTİN EMPRİMELER 5.00 GECELİK PAZENLER 4.50 KADİFE EMPRİMELER 8.25 MOHER EKOSELER 10.60 HARİKA KIŞLIK EMPRİMEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.11.1961
  • Ev/ET.evE]r_ÖVLE.TAı-DO60J ÇIKTI-AM.VEEiNE OTUR.MILLET MAO SEX.BOLT.Sitci Due BOLT—SAKINI AÇIK vERME.HE.RiP-l'Nl eoSESELEI2l SlKI-P-IKSAT BULDUKÇA MİDESİNE İSLE.MtoESiNE.J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1961
  • Illlilitiilillliiii TAW BiRAZ.S£WCA GİBİ SESSİZCE SAfZJ&A.OÖ.SİSİZ-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1961
  • 3ZZET «AADEAA Ki OVl_B fS-TtVOStSUN AH A-MAiSMARUADlK VEl.1 NEDEN «ARKA.OAŞlNUA ĞU2JSU 3UZ£l.OVNA\iyoRSLW4'?~T BAŞKASININ KiZASl UE YOKUŞ ASASI KAYAN SONRA-KlZAdj TEKRAR.VOKUSUN TEPESl'NE KA-DAR.SAMl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1961
  • Hicri Perşembe Kurut 1381 16 1377 C.âhır KASIM Kasım 7 19 6 1 3 VAKİT VASATÎ EZANÎ Gunej 6.48 1.58 üğle 11.59 7.08 İkindi 14.34 9.44 Akşam ıu.r.o 1P.00 Yatsı 18.25 1.35 İmsak 5.06 12.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1961
  • EHilliıgef Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına Sahibi:KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Magazin kısmından Mesul Müdür HALİT KIVANÇ Spor kısmınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1961
  • Eskiyen radyolarınızı TELEFUNKEN Radyo Lâmbalarıyla teçhiz ediniz.Radyonuzun daha hassas,daha kuvvetli,daha uzun ömürlü olmasını sağlarsınız.Teknisyenlerinizden ısrarla İsteyiniz Toptan Satışı TÜRKELİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1961
  • m Lokantacılara ve ev hanımlarına "müjde—»¦»mutfak işlerinde bir inkilâp HAMUR AÇMA MAKİNESİ Oklava ve hamur tahtasına paydos Saray ve Antep baklavaları,puf su mantı tatar saray'tepsl börekleri ve kes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1961
  • a^hAPIKOGLU 1 ^l^kcCe^e^ SUCUK ve SALAMLARI senelerin tecrübesine dayanır.SALAM ve SOSİSLERİMİZ Dana,Malak ve Koyundan yapılmıştır.r Gönül rahatlığı ile yiyebilirsiniz.I A.ve H.APİKOĞLU Kardeşler Yazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1961
  • KAZABLANKA GAZİNOSU MUZAFFER AKGUN'ün Sanat ve sanatkârlık haysiyeti mücadelesine katılmakla iftihar duyar.Yarın akşamdan itibaren muazzam programa ilâveten her akşam Gazinomuzda Tel:44 62 12 44 38 33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1961
  • 3 YAZAN:Frank RİCHARD m Sinirlenerek bir şey görmüyorum.Gözleri kan çanağına dönen Pell âdeta uludu:Anlamıyor musun yahu.Kadıncağızlar Cuma günü Cezayir'de,Cumartesi,en geç Pazar gıinü burada olacakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1961
  • Dünya Çocuk Kitapları Haftası içinde bulunduğumuzdan,son zamanda çıkan iyi,güzel,değerli çocuk kitaplarından ve kılavuzlarından birkaçını tanıtıyoruz:TÜRKİYE ÇOCUK KİTAPLARI KATALOGU Millî Eğitim Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1961
  • İLAN TARİFESİ 2,3.4 UncU sayfalarda santimi 30 T.L.9 5 İnci sayfada santimi 25 T.L.9 Birinci sayfada baslık 200 T.L.Düğün.Ni«an.Nikâh,Vefat ve Tegekkür İlânları 5 santime kadar 80 T.L.Küçük İlânlar ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.11.1961
  • ÇAMAŞIR MAKiN|LERi Temiz,Garantili,kolay,Ucuz YIKAMA ancak NURMETAL Çamaşır Makineleri CO ÇAMAŞIR MAKİNELERİNİ HER YERDE ARAYINIZ.TAKSİTLE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1961
  • Bugüne kadar buzdolabı SI35 idil İlli bir ISISUtlSlUlSİ.almadınızsa ARÇELİK A.Ş.10,2 AYAK,B-2 TİPİ ARÇELİK BUZDOLABI 8ütluce,Karaağaç Cad.2-4,Tel.49 44 00 5 hat)Genel Satıcıları:6EK0 TİCARET A.S.BURLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1961
  • î Piyangoda kazanan numaralar Millî Piyangonun 15/KasımA961 çekilişi dün Ankarada saat 13.30 da yapılmıştır,ikramiye kazanan numaraları aşağıda bildiriyoruz:500.000 lira 110097 100.000 lira 042361 247
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1961
  • A.P.C.H.P.İLE KABİME KURNAYI KABUL ETTİ Baştarafı Birincide eden Temsilciler,saat 21.05 de toplantıya son vermişlerdir.A.P.Genel Sekreteri Şinasi Osma ve C.H.P.Genel Sekreteri İsmail Rüştü Aksal gazet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1961
  • Kesin kararı AP Genel idare Kurulu verdi t Bastarafı Birincide hükümeti kurulması hakkındaki önerge oy'a konmuştur.Balkan bu önergeyi kabul edenlerin «Evet-etmeyenlerin de ¦Hayira oy'u kullanmaları ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1961
  • BAUER Bisiklet ithâl etmek isteyen 87.10 gümrük No.lu lisans sahibi firmaların Tel:44 64 77 veya P.K.753 Galata müracaatları.İL.14 '6456
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1961
  • ZİRAÎ VERGİYİ İNDİREN TEKLİF Başlarafı Birincide 1000 dönümde ortaklıktaki hissesi ııisbelinde muaflıktan faydalanır.Bağ,bahçe ve zeytinlikler 30 dönüme kadar,narenciye bahçeleri 15 dönüme kadar vergi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1961
  • KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK O YAKACIKTA Manzaralı Katlar.48 47 29.0 BUYUKADADA Yeni Daireler.48 47 29.YEŞİLYURT'TA Villâ.Turhan Acar 73 8ü 09.0 YEŞILYURTTA Kat.Turhan Acar 73 86 09.YK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.11.1961
  • Okul Spor Yurtlan faaliyetlerine dün muhtelif stadyom ve salonlarda devam edilmiştir.Resimde,dünkü voleybol karşılaşmalarında bir kız öğrenci.OKUL MAÇLARINDA 3.HAFTA OKUL Spor Yurtlan faaliyetlerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1961
  • KISA HABERLER TÜRKİYE Eskrim Birincilikleri 17-19 Kasım tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır.BİR müddet evvel Galatasaray kulübünden İstifa eden Adnan Akıska istifasını geri almıştır.ADAPAZARI'nda yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1961
  • Silâhlı Kuvvetler Futbol Şampiyonası Eskîşehirde yapılacak ANKARA,ÖZEL Silâhlı Kuvvetler Futbol Şampiyonası 20-26 Kasım tarihlerinde Eskîşehirde yapılacaktır.Seçilecek kadro CISM'den maçların tarihi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1961
  • II.BALKAN KUPASININ FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU Bükreş'te toplanan Balkan Kupan İcra Komitesi çalışmalarına bugün de devam edecek BUKRFŞ.ÖZEL Balkan kupası îcra Komitesi dün yaptığı toplantıda mühim kararlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1961
  • Alman şampiyonu formdan düşüyor ı Istanbulda yaptığı maçtan beri FC Nürnberg takımının her hafta biraz daha formdan düştüğü haber verilmektedir.Bunda üstüste gelen sakatlıkların tesirinin büyük rolü o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1961
  • lMIIIIIIIII G.Saray Genç Takım Meneccri Mikrofonunda Palermo'lu Me-tin Oktay,Ye-j| şilköy Hava A-lanından uzakla-5 sırken gözü yaş-h olanlar ara-sında vefakâr ar-kadaşı Kâmil Altan da vardı.ŞE îki sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1961
  • PALERMOLU Metin Oktay dün saat 11 de Türk Hava Yollarına ait bir uçakla İtalya'ya gitmiştir.Hava alanında basın mensupları,Fenerbahçe kulübü umumî kaptanı Fikret Kırcan ve kalabalık bir taraftar kitle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1961
  • mm Orhan Şeref imdir Futbol Federasyonu Başkanlığına Orhan Şeref Apak getirilmiştir.Federasyon başkanlığı 28 Temmuz 1961 de Muhterem özyurt'un is-i tifasından beri,Beden Terbiyesi Umum Müdürü Bekir Si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1961
  • APAK FEDERASYON Orhan Şeref,Millî kadronun gençleşffirileceğini ve Pupponun „«Hesi„e «tevan.ede.eğini söyledi Teknik Komiie lâğvedildi.Başkan istişare için yarın İstanbul'a geliyor ANKARA,ÖZEL ORHAN Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1961
  • Voleybolda haftanın maçı Galatasaray Beykoz arasında Voleybol İlginin İkinci haftasına cumartesi günü î.T.U.Salonunda yapılacak karşılaşmalar ile başlanılacaktır.Haftanın en önemli karşılaşması İse ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1961
  • Ankara İzmir Bloku kurulacak MİLLÎ lige dahil 10 İstanbul kulübünün birbirlerinden oyuncu almamak üzere transferi beş sene müddetle dondurma karan almaları spor çevrelerinde iyi karşılanmamıştır.Bu ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1961
  • f İLHAN DEMİREI-1 Pazar günü Kasımpaşa ile milli lig maçı oynayacak Galatasaray dün AH Sami Yen stadyomunda yorucu bir antrenman yapmıştır.Çalışmalara,iğne tedavisi yapılan Ayhan ile Rusya millî maçın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1961
  • I İLHAN DEMİRELİ MİMttf If Al EPİ DUn Galatasaraylılar,Pazar günü Kasımpaşa ile ya-İntA *pacakları milli lig maçı için Ali Sami Yen stadında çalışırlarken,minyatür kalelerden birinde de Sarı Kırmızılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1961
  • AUay'lı Kasım ve âli Cezalandı Ceza Heyeti ayrıca iki futbolcuya da müebbed hak mahrumiyeti verdi ANKARA,ÖZEL ERKEZ Ceza Heyeti dünkü toplantısında Altay'lı Kâzım'a bir ay,Ali'ye 13 gün müsabakalardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1961
  • Servet Meriç Polonyaya Güreş Antrenörü oluyor Eski milli güreşçilerimizden Servet Meriç Polonyaya antrenör olacaktır.Bir müddet evvel Polonya Federasyonu milli takımlarını çalıştırmak üzere bizden bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1961
  • MİLLÎ TAKIM KAMPI EMİRGÂNDA AÇILIYOR Güreş Federasyonu Asbaşkanı Adnan Akın ve Başantrenör Nuri Boytorun dün toplanarak millî takım kampının tekrar Emirgânda açılmasına karar vermişlerdir.İdareciler e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1961
  • ırcan U.Kaptan,Almanya maçına iyi hazırlandıklarını söyledi,özcan,İsmail ve Osman'a izin alındı FENERBAHÇE Kulübü,3 Aralıkta Nürnberg'de oynanacak Avrupa Şampiyon Kulüpler maçı revanşı için hazırlıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor