Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.11.1961
  • AP.ve YTP.Meclis Grupları yarın toplanıyor Bâzı mutedil A.P.tiler tnonü kabinesine üye vermenin doğru olacağı tezini savunacak ANKARA,ÖZEL VE Y.TP.Meclis Grupları yarın toplanacak ve Genel Başkanların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1961
  • C.K.M.P LİDERİ KABİNE DIŞI KARARLI mrf EDECEK İNÖNÜ TEMASLARA ASLADI 3 Parti lideriyle ayn ayn konuşmalar yapan İsmet İnönü,"Ümidim var,ama daha karar yok„ dedi Kabineyi kurmaya memnr edilen İsmet İnö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1961
  • Büyük bir casusluk WASHINGTON,A.P.Amerikalı Senatör Cllton Anderson,Amerikalıların ingilizlere verdikleri atom denizaltısı plânlarını Rusların çaldıklarını bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1961
  • MECLİSE AF İÇİN 2 TEKLİF YAPILDI A.P.Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu,bir yıla kadar hapis cezalarının affını,daha ağır cezaların ise yarıya indirilmesini istedi ANKARA,ÖZEL A Q ESKİŞEHİR millet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1961
  • YÜK TRENİ,GRAYDER'E ÇARPTI,6 KiŞi ÖLDÜ DİYARBAKIR.ÖZEL Leylekli İle Diyarbakır İstasyonları arasında dün saat 17.30 da vukubulan bir tren kazasında 6 kişi ölmüş,8 kisl de yaralanmıştır.Hayvan yüklü bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1961
  • Fare yüzünden elektrikler 50 dakika kesildi Cağaloğlu ve Divanyolu civarı dün gece 50 dakika elektriksiz kalmıştır.Cağaloğlunda yüksek gerilimli muhavele merkezindeki izalâtörler arasına giren bir far
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1961
  • DURUM ÖN TEMASLAR TT ABINEY1 kurmakla görevlendirilen C.H.P.Genel Başkanı 1 f\İsmet inönü'nün,dün diğer parti liderleri ile yaptığı ön te-9 masların sonucunu kestirebilmek için vakit henüz erkendir.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1961
  • aiwai a * mmmm8mw» İŞTE!TÜRKİYE BURADAN İDARE EDİLİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1961
  • Molotov,Moskova'ya bir muhafızla döndü VİYANA,AA.Eski Rus Dışişleri Bakanı Molotov bir muhafız refakatinde trenle Avusturya'dan Moskovaya hareket etmiştir.Kom partımanın önünde bekllyen muhafız Moloto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1961
  • aaaa NİHAYET t'eni Başbakanımla rsmet Demokrasiyi yerleştirme biikûmetl kuracağım,demiju Bn »ör inönü'nün tokgözlülüğünü gösteriyor.Çünkl Başbakanlarla demokrasinin kaderi ters orantılıdır.Birisi yerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1961
  • Orta öğretimde de okul sıkıntısı artacak Şehrimizde okul ihtiyacını karşılamak için 100 milyon liranın temini lâzım ŞEHRİMİZ Millî Eğitim Müdürlüğü,önümüzdeki der» yükruıd» Üniversiteler gibi Orta der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1961
  • m ;EKVATOR'DA NÜMAYİŞ imi lllis 1 il M&&mi Cumhurbaşkanı İbarra'mn,memleketi terketmeal ve muhalifi Dr.Arosmena'nın Cumhurbaşkanı ilân edilmesiyle sonuçlanan Ekvator'daki nümayişlerde birçok kimse vey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1961
  • mm 'rw^wi WUvgft Wmm Ik MM Hizmetçileri kandırıyordu Hizmetçileri kandırmak suretiyle Nişantaşı civarındaki 10 evi soyan Mustafa Düz adında 30 yasında bir hırsız yakalanmıştır.Ev sahipleri bulunmadıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1961
  • İMİ MflTÜR HATTI Kl,vra»" motoru ile «Erkin» motoru dün sabah Sarayburnu önünde çarpışmıştır.Çar-IM İM U I UIi DA I II pışma sonunda Salih Savas'ın idaresindeki mermer,yiikltt «Kavran» motoru ile Must
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1961
  • 7 Yassıada Adanada Muhtelif suçlardan dolayı Asliye Ceza Mahkemelerine verilen sanıklar suç mahallindeki mahkemelerde yargılanmak istediler ADANA,ÖZEL YASSIADA mahkûmlarından Bumin Yamanoğlu,Burhan Ul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1961
  • Her çeşit BATTANİYE ihtiyacı içiş Çift kişilik 45.TL.dan 375—TL.kadar Sultanhamam Hoca hanı sokağı İş Bankası yanında No.53 Tel:22 55 43 BASIN 10219)6340
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.11.1961
  • EM 11 CI II Hi Ell «P «St «C M tOOVhSSI Sfroo uwr i^ «a an.^ft.J^»4»)vafo«.Zobu'dan naklen Atatürk Geçenlerde evinde verdiği olr aıişam ziyafetinde Vasfi Rıza 7.obn'nun Atatürk'e dair hâtıralarını anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1961
  • Dünya Standardına uygun Türk Malî En üstün Avrupa kalitesi ayarında saf terebentin esansı neft yağ)TÜRK TEREBENTİNİ yeni" lüks ambalajlar k içinde satılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1961
  • »BOYA* SANAYİİNDE'^ Tflrkçam"terebentini her türlü yağlCvernikli ve sentetik boyalar ile verniklerin,cilâlann rakipsiz sotvanı incelticisi)dir.Boya ve Verniklerle derhal karışır,fırçanın işlemesini ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1961
  • TOPTANCI MANİFATURACILARIN NAZARI DİKKATİNE Bir kısım pamuklu mamullerde fabrika fiatile fabrikada ve mağaza teslimi «atışlara başlanmıştır.Bu satışlarda kredili muamele de yapılmaktadırilgililerin mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1961
  • Nuhrun MAKARNASI I T/KAZANACAK EĞLENCEPROGRAM.ndtakdim eder 6 kişi 250 ser lira kazandı,j k Bugün saat 14.45'tA Ankara Radyosunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1961
  • İLÂN KONGREYE DAVET Çamlıca Kız Lisesi Okul ve Öğrencilerini Koruma Derneğinin yıllık kongresi 19/11/1961 Pazar günü saat 15 te okul binasında yapılacaktır.Gününde nisap temin edilemediği takdirde 26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1961
  • evinizdeki fena kokuları yok eder.REKLAMCILIK 2678 6321 Brnet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1961
  • y OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Üstüste gelen aksilikler sinirlerinizi bozuyor ama yine de dişinizi sıkınız.Herşey yoluna girecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şuhat] Mühim eaydığınız işiniz İçin sabırlı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1961
  • BU BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 15)DAKİKADIR SOLDAN SAĞA:1 Bir işin önceden ne yol alacağı-y/î~23 4 S 6 7 8 9 10 nı kestirme ve ona göre davranma;Yemek.2 Karla» cali meşhur kumandan;Bir peygamber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1961
  • ilimlinin' u n ıımımtmııuııiM ı İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Sabah plâkları 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Oyun havaları 8.30 Plâk dolabından 9.00 Sevilen eserler 9 30 Türk müziğinden istek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1961
  • f SİNEMALAR J BEY OĞLU ATLAS Tel:444460)Flamingo Bar J.Mansfield R.I.2.hafta)EMEK Tel:44 84 30)Son Kızgın Adam P.Muni t.2.halta)INCt Tel:48 45 95':Çapkınlar O.Günşiray.KONAK Tel:482606)Kader Yolcuları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1961
  • İSTANBUL ANKARA Yeni M AG ÎR US marka otobüslerle takviye edilen Otobüsleri EMNİYET RAHATLIK SÜR'AT SABAH ve AKŞAM tstanbul Divan Oteli karsısı Tel:47 70 26 Ankara Batin Oteli karşısı Tel:12 01 56 t,v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1961
  • SERMIN POLAT ALTAN ATAM Evlendiler.Kadıköy 11.11.1961 MÖJ.tYET 6316
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1961
  • Ekim ayının sonuna kadar İstanbul Defterdarlığı tarafından Gelirler ve Kurumlar Vergisinin ikinci taksidi olarak 791 milyon lira tahsil edilmiştir.Bu konu ile ilgili olarak 1961 yılı Ekim ayı sonuna k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1961
  • JHIIIHİI MAÇ y Ş dost rica edrp dnruyoTt Senin tanıdıkların vardır,nolur bir maç bileti bnisana.E Once anlamadım:Gişede «atmıyorlar mı,diye sordum.Pek güldüler,gişeden bilet almak için ak» l samdan ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1961
  • Üniversiteye giremeyenler Maarife müracaat ediyor Üniversiteye giremeyen öğrenciler.Millî Eğitim Bakanlığının tebliğine uyarak,durumları bildirir birer dilekçe ile Bakana müracaata dünden itibaren baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1961
  • ŞEHİRDEKİ TİFO VAKALARI ÖNLENDİ Sağmalcılar köyünde ve Kadıköyde görülen tifo vakaları önlenmiş bulunmaktadır,îl Sağlık Müdürlüğü,bu bölgelere halkı aşılamak ve tenvir etmek gayesiyle gönderdiği sağlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1961
  • İSTANBUL RADYOSU 25 DAKİKA ARIZA YAPTI İstanbul Radyosu dün öğle neşriyatına başladıktan sonra saat 12.20 de ânzalanmıştır.ilgililer Ümraniye vericisindeki bir teknik arıza sebebiyle yayının kesildiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1961
  • AYLA İKBAL İle HALÛK SARMAN Evlendiler.İzmir 11.11.1961 MİLLİYET 6313
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1961
  • TEŞEKKÜR Hastalığımın teşhisi ve tedavisinde gösterdiği muvaffakiyet ve candan alâkası için,insanı-kâmil pek muhterem Dr.ÜROLOG OPERATÖR GÜRBÜZ SAİT BARLAS a Kıymetli ve dikkatli gayretlerini esirgeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1961
  • VEFAT Kay ve bayan Serope Balyozyan,Bay ve bayan Hagop Sarafoğlu,çok sevgili kardeşleri ve dayıları BAY KEVORK KUYUMCUYAN'm kısa bir hastalığı müteakip vefatını derin teessürle bildirirler.Cenaze mera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1961
  • VEFAT Merhum Tümgeneral Cemil Ulusoy'un kardeşi.Emekli Malmüdürü Fevzi Ulusoy ve Emekli Emniyet Müdürü Fuat Ulusoy'un ağabeyleri,Erdem Ulusoy,Erdal Ulusoy ve Türkiye Kredi Bankası Müdür Muavinlerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1961
  • Feio SABAH Pazar günleri de açıktır.Çocuk pozları,aile ve düğün resimleriniz için FOTO SABAH İL.9923 6329
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.11.1961
  • SOSYAL GÖRÜŞLER!Hazırlayan:ÇETİN ALTAN ATATÜRK'ün asuman gözlü olduğu,güneş saçlı olduğu çok yazıldı.Fakat bugünkü siyaset ve iktisat alemindeki terimlerle hangi istikametin insanı oN duğu nedense şim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1961
  • tstaribul İkinci Noteri Bay Ümran Nazif Yiğiter'in huzurunda yapılan TURK TİCÂRET BANKASI 11 KASIM 1961 Keşidesi Talihlileri:100.000 lira KAZANAN BEYOĞLU Şubemizden:M.OLCAY 10.000 Lira KAZANANLAR LEVE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1961
  • Atom harbinde Kruşçev kaçacak yer bulamaz Amerikan Başkan Yardımcısı,ellerinde Rusyayı bombalayacak 600 uçak bulunduğunu söyledi WASHINGTON,A.A.A.P.Amerika Cumhurbaşkan Yardımcısı Lyndon Johnson «Sovy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1961
  • VAMMA İva1 TFRRİlfNÂMF JaIM)ll a Harici Münasebetler Enstitüsü Müdürü Gunjl EDniMlMnlt Hosone,Başkan Kennedy'ye 44.doğum yıldönümü münasebetiyle hazırlanmış bir tebrik mesajını takdim etmiştir.Çok uzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1961
  • Foto SABAH Türkiye ve Balkanların en büyük sanat müessesesidir.İL.9923 6328
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1961
  • İiMİlilli ABDUUANBAZ VE TAKAN,ttWÎMM «A-NIMIN KATıUE.ÎİNE AMCAIC Mm|;WATAHMWtEftlMlZ IE ttYREOECEK-J Dûku üHMADf.&5jVuYÖRlA&.WfcPUilf.KNMlVAMll«V0RUM YOKSA-SüRA-•yaow^tarian!Âww-1hmda güvev üe /yök.»A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1961
  • HAFTALIK MECMUA^ fcr 4.cii sayısı Sah günü çıkıyor.Bu haftaki SİNVAL'de En son Paris modellerini Colette'in Avare Kadın adlı şaheser hikâyesini Dalida'nın itiraflarım En son sinema haber ve dedikodula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1961
  • hi i Bir târih menkabesi "T EKİRDAĞI» ndan Yener Ak tas,adlı bir okuyucum 3 «Dünyada en çok sevilen üç şey» in ne olabileceğini me-rak etmiş,eşine dostuna sormuş,her biri bir şey soy-I İ lemis.Bana ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1961
  • BALMUMCU GARNİZONUNDA 7 TUTUKLU M Örfî İdare Kurmay Başkanı,bunların yargılanmak için değil,muhafaza için bulundurulduğunu söyledi Örfî İdare Kurmay Başkanı Albay Emin Aytekin,Balmumcu Garnizonunda bl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1961
  • Türkiye'de yapılan malların ithalinden vazgeçilmesi istendi Odalar Birliğinin şehrimizde tertiplediği toplantı dün de 100 den fazla ithalâtçı ve sanayicinin iştirakiyle devam etmiştir.Ticaret Odasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1961
  • Küzbari'ye göre ordu siyasete kafılmıyacak ŞAM,A.P.Suriye Başbakanı Mamun Küzbari,ordunun seçimlere kadar hiçbir şekilde siyasete karışmayacağına dair söz verdiğini açıklamıştır.Bu husustaki sözün ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1961
  • RADYO İÇİN "AÇIK OTURUM,YAPILACAK ANKARA,ÖZEL «Radyonun ve programların düzenlenmesi» konusunda Salı akşamı radyoda açık oturum yapılacaktır.Çetin Altan,Oktay Akbal ve Haldun Taner'in katılacakları aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.11.1961
  • ]NMBMMM*II «MP Ml ende yok,sende yok,onda yok.FUTBOL Federasyonu,bugünlerde yapılan her konuşma için Telefon idaresinden prim istese yelidir.Yetkili,yetkisiz,ilgili,ilgisiz her şahsın masasındaki tele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1961
  • 3 YAZAN:Frank EİCHARD m Gönül rızasıyle gidiyorum.Nişanlıyım,Sahraya ¦yak basar basmaz evleneceğim.Ondan aonrasını bana bırakın,hiç düşünmeyin.Kaptan kamarasına girdiği zaman,masanın basında biri otur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1961
  • MUSİKİ 2 GÜNDE 30.000 KİŞİ VARDAR TÜMAY tııııiMIIlltlllllllllllllllİlli IIlllllİllillltlll III I Jo« Napoli tarafından tertiplenen Comblain-La-Tour Caz Festivallerinin üçüncüsü de büyük bir başarı ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1961
  • Bayındırlık Bakanlığı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünden 1 Müteahhit nam ve hesabına aşağıda yazılı miktarı ihale tarihi ve muvakkat teminat miktarı gösterilmiş bulunan izmit'ten muhtelif Vilâyetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1961
  • KARTAL MARKA LASTİKLERİ DÜNYANIN EN SJĞUM USTİKLEfiİDİR Toptan Satış Y©rl AĞCALAR KOL.ORT.Sirkeci Aşir Ef.Cad.No.14-İstanbul İL.9412 633C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1961
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.9 S İnci sayfada santimi 25 T.L.Birinci sayfada başlık 200 TX.Düğün,Nişan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 80 T.L.Küçük ilânlar kelim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1961
  • 0$ v f I Milliuef Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına Sahibi:ERCtJMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Magazin kısmından Mesul Müdür HALİT KI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1961
  • Hicri 1381 C.âhir 3 Pazar 12 KASIM 19 6 1 Rum!1377 Ekin 30 VAKİT VASATÎ ezan!Güneş 644 150 öğle 11.58 7.04 îkindl 14 37 943 Akşam 16.54 12.00 Yatsı 18.28 1.34 îmsâk 5.02 12.08
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1961
  • ARAÇ DEVLET ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 işletmemizin,Hatip,Sarpun,Pelitveren,Merkez ve Mergüze depolarında mevcut 3415 M3.S.2 çam ve göknar emvaÜ 37 parti halinde evsafına göre 180 209 lira,1228 M3.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1961
  • MATBAA MÜREKKEBİ,MERDANE TUTKALI VE SELÜLOZİK BOYALARI 31.10.1961 tarihli Resmi Gazete ile ilân edilen Doğu Almanya anlaşmasından ithal etmek isteyenlerin,firmamıza müracaatları SİGALLA BİRADERLER HAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1961
  • Hâlen faa!vaziyette satılık SHTAYGARN)İplik Fabrikası Adres Şehremini Mevlânekapı Mücevher Sokak 18/2 Güven iplik Fabrikası SELÇUK TÜMER Tel:İş:21 59 21 Tel:Ev:22 81 60 REKLAMCILIK 2684 6322
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1961
  • FOTON SİNEMA FİLMİ En iyi kalite ve ucuz fiatlarla Yegâne Türkiye Mümessili BtGALLA BİRADERLER HALEFİ A.Sicalla ve Ort.Adi Kom.Şti İstanbul,Tahtakale Menage Han 52-54.Telefon:22 03 79-27 30 85 İL.9827
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1961
  • QdazaL NYLON ERKEK ÇORAPLARİ Yeni desnlerve renklerle piyasaya arzedilmiştir.EL.9903 6337
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1961
  • FÎLMAŞİN 7 nci Kotadan 5000 dolardan aşağı lisans sahiplerine İSPANYADAN Çok acelr Teslimat Müsait fiat DEMİR KERESTE TİCARET A.Ş.TÜNEL CAD.TRANSTÜRK HAN GALATA Tel:49 11 41 Telg.DEMKERLtM İL.9952 632
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1961
  • Memleketin en üstün Plâstik Çiçek Fabrikası DEKOR Bomonti Fabrikası arkası Rum Kilise Sok.1 Tel:47 12 43 ŞIŞLl İL.9908 6325
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.11.1961
  • 15 Kasım 1961 Çarşambadan itibaren her gün saat 18 de.Cumartesi,Pazar saat 15.30 da MAXWELL ANDERSON'un 3a 1 m Çeviren va Sahneye Koyan:TUNÇ YALMAN VINİ^iVftTRÖ BASIN 10124)6310
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1961
  • İSTANBUL ASKERLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN Kasım-1961 Kara,Hava,Deniz Sınıfı Celbi İçin)1.KARA SINIFI:Askerlik şubeleri kaynağında mevcut 1941 doğumlu ve bunlarla işleme tâbi mükelleflerden birinci,ikin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1961
  • Bir kaati!18 yıl hapse mahkûm oldu Şehzadebaşında,bir kavga sonunda VacU Gündağan'ı bıçakla öldüren Nezir Erökyardün Birinci Ağırceza Mahkemesinde 18 yıl hapis cezasına mah-kûm olmuştur.Nezir'in suç o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1961
  • 7 Yassıada mahkûmu Adana'da yargılanıyor t Baştornft Bilindiğe çıner de vazifelerini kötüye kullanmaktan yargılanmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1961
  • İLERİNİN SIHHÎ DURUMU DÜZELİYOR ANKARA,ÖZEL Ankara Hastahanesinde tedavi edilen Tevfik İlerinin sağlık durumu düzelmiştir.Doktorlar İlerinin hastalığının bir ameliyata ihtiyaç gösterecek kadar ileri d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1961
  • A.P.ve YTP.Meclis Grupları yarın toplanıyor t Bastarnjr Birincide üyp vermenin «doğru bir yol olduğu» tezini savunmaktadırlar.Mutediller arasında olan Kütahya Milletvekili Rauf Kıray bu konuda genel i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1961
  • temaslara başladı t Bâştarajı Birincide fihklı fikir teatisinde bulunduk.Kararımızda şimdilik hiç bir değişiklik yoktur» demiştirinönü'nün kuracağı kabinenin güven oy'u alıp,alamıyacağı yolundaki bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1961
  • ı-Benzerini gördüm diyenlere inanmayınız Perdemizin rakipsiz yıldızlan GÜKSEL ARSOY LEYLÂ SAYAR FATMA GİRİK METİN ERSOY REHA YURDAKUL KÂNI KIPÇAK'm yarattıkları BOŞ YUVA Roman:KERİME NADİR Reji:MEMDUH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1961
  • KENDİNE YARDIM Gazetemizin 10/11/1961 tarihli nüshasında çıkan Kendine Yardım ilânında Umum Bayii ismf BETEŞ olarak yazılmıştır.BA-TES olarak düzeltiriz.MİLLİYET 6314
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1961
  • VEFAT Bay YANAKOS VAFlDIS'ln sevgili eşi,Bayan Dorotea Varsami,Eşi Yoannis ve çocukları Ekaterini ve Aleksandra,ve Bavan Danay Vafidis'in sevgili anneleri,kayın validesi ve büyük enneleıi.AN AST ASYA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1961
  • Voleybol lig maşları Voleybol lig maçları dün başlamıştır,tik gün alınan neticeler şöyledir:Galatasaray I.U.S.K.3-0,I.T.U.R.Pasa 3-1,Oârüşşafaka F.Bahçe 3-0.İkinci kümede Beşiktaş PTT yi 3-2,Şişli Lev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1961
  • Good Year,İ.T.Ü'yü 80-53 mağlûp etti Dün.gece Spor Sarayında yapılan basketbol gösteri maçında Amerikanın Good Year takımı I.T.U.yü 80-53 mağlûp etmiştir.Misafirler ikinci müsabakalarını F.Bahçe ile y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1961
  • Futbolda tahmin,çelme takmak gibi yasaktır Baştarajı Altıncıdatanbula hareket etti.Moskova da S.S.C.B.Türkiye arasında yapılmış olan birinci eleme maçına nazaran,takımımızda büyük değişiklikler oldu.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1961
  • Feriköy,Millî Lig'de ilk galibiyeti aidi:2-0 t Baştarafı Altıncıda hücumlar sonunda galibiyeti perçinliyen golü kazanıyordu.Feriköy ilk golünü Tuncay'ın kendi kalecismi avlamasıyla sağlamıştı.Tuncay F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1961
  • Güreş Federasyonu Asbaşkanı istifa etti Güreş Federasyonu Asbaşkanı Muzaffer lğneada ve üye Reşat Coşkunsu istifa etmiştir.Yerlerine Adnan Akın Asbaşkanlıga,Cihat Uskan da üyeliğe getirilmiştir.Merkez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1961
  • Bugün Mithatpaşa'da Türkiye-Rusya oynuyor t Baştarajı Altıncıda Türk millî takımı ise.Canın sakatlığı sebebiyle son dakikaya kadar belli olmamış,ancak dün gece geç vakit açıklanmıştır.Takını sahaya şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1961
  • ÇOK ACI BİR ÖLÜM Bay Aleksandros ve Bayan Elly Lazaridis'in biricik evlâdı.Bay Konstantinos ve Bayan Kalyopi Yordanidis ile Bayan Elenl Lazaridu'nım torunu Zafiıis LAZARİDİS henüz 5 1/2 aylık)vefat et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1961
  • VEFAT Hilmiye Küttikçü'nün e?i,Şamiha Kütükçü'nün babası,Selma Söker'ln dayısı,Veysel,Hüseyin,Hasene ve Sabrl Kütükçünün ağabeyi,Nurettin KÜTÜKÇÜ 11/11/1961 «abahı vefat etmiştir.Cenazesi 12/11/1961 P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1961
  • KAÇALIM,TAKIMINA GÜVENİYOR t Baştarnft Altıncıda bilerek gidemiyorlar.Biz İse yerden oynarız.Toprak saha bizim için büyük dezavantaj olacaktır.H SİSTEM FARKI:Birde üç bek sistemi vardır.Bu sebepten 1-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1961
  • a-hAPIKOĞLU SUCUK ve SALAMLARI senelerin tecrübesine dayanır.SALAM ve SOSİSLERİMİZ Dana,Malak ve Koyundan yapılmıştır.Gönül rahatlığı ile yiyebilirsiniz.A.ve H.APÎKOGLU Kardeşler Yazısına dikkat edini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1961
  • D TELEFON ve SANTRALURINI 1 Galata Nesli Han istanbul Telg MEKASEL-istanbul Telefon:44 78 99-44 75 64 EdH tL.9944 6332
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1961
  • BETON DEMİRİ SATIN ALİNACAKTİR 1 Şirketimizin ihtiyacı bulunan 6 mm.lik 40 ton,8 mmlik 50 ton ve 22 mm.lik 40 ton olmak üzere ccm'an 130 ton beton demiri satın alınacaktır.2 Şartnamelerin,Galata Hazer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1961
  • UMUMİ HEY'ET TOPLAHTISI Emirgân Ortaokulu Yoksul Çocukları Kortuna Derneği Başkanlığından Derneğimizin yıllık âdi umumî hey'et toplantısı 19 Kasım 1961 Pazar günü saat 10 da Okul salonunda yapılacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1961
  • MÜJDE HERKESİN MERAKLA BEKLEDİĞİ POPLİN 110 isıımııuu sinsi ıraiui Poplin Sanayiinin İdealr ve Son Kademesi olan POPUN 110 i TÖRKIYEDE YALNIZ AYDIN TEKSTİL FABRİKASINDA İMÂL EDİLMEKTEDİR ISTANBULDA TO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1961
  • 146 gün önce t Baştarajı Altıncına ediyordu,fsmet'in sırtında «11» numaralı forma vardı.Fakat o takımın «solaçığı» değil de,100 metreyi 11 saniyede koşan Rus sağaçığı Metrevelli'nin bekçisi idi.Yalnız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1961
  • RAB AFT A,FRANSİZ ELÇİLİĞİ YAKILDI RABAT,ÖZEL 800 kadar nümayişçi dün Fransanın Rabat Büyükelçiliğini taşlamışlar Te içeriye girerek şeref salonunu Takmışlardır.Fransada bir şatoda mevkuf bulunan 5 Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1961
  • ÖZAL,BAKANLARA VEDA YEME&i VERDİ ANKARA.ÖZET.İmar ve İskân Bakan» Rüştü özal,dün kabine üyelerine,Bakanlık kantininde öğle yemeği vermiştir.Yemekte hasta olan Basın Yayın Bakanı Sahir Kurutluoğlu hari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1961
  • Almanya'da koalisyon kabinesi kuruldu BONN,AA.Batı Almanyada Başbakan Konrad Adenauer'in temasları sonunda bir koalisyon hükümet listesi üzerinde anlaşmaya varılmış ve bu liste Cumhurbaşkanının tasdik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1961
  • Ga^ocağından yeni evliler zehirlendi MANİSA,ÖZEL Muradiye köyünden Selim ile esi Nafize,yaktıkları gaz ocağından zehirlenmiş ve ölmüşlerdir.Yeni evlilerin ölümü muhitte teessür uyandırmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1961
  • Evleri soyan sahte bir hoca aranıyor İZMİR,özel Kendisine hoca süsü vererek girdiği evlerden kıymetli eşya çalan bir şahıs aranmaktadır.25 yaşlarında ve uzun sakalı bulunan sahte hoca,son olarak bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1961
  • Bütün lise mezunları Üniversiteye girecek IZ1NHR,ÖZEL Ankara'dan dün dönen Ege Üniversitesi Rektörü Mustafa Uluöz,bu yıl açıkta kalan talebelerin hepsinin üniversitelere yerleştirileceğini bildirmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1961
  • KÜÇÜK EMEKTE 2.Cihan Harbine ait heyecanlı bir Casusluk filmi The Two Headed Spy)Jack HEWKINS Gia SCALA Alexander KNOX BASIN 10197 6339
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1961
  • EN MÜŞKÜLPESENT Klâsik Müzik MERAKLILARINI DAHİ TATMİN EDEBİLECEK Kristali ve kolu çok hafiftir Kristal ağırlığı:2,3 gr.Stereofonik-otomatik-10 plâklı 110-220 Voltta ve 4 viteste de çalışır 16-33-45-7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1961
  • BELÇİKA CEYİŞAKAR Bankalar Cad.No.83 FLÜORESANTv BALLAST'ları Voltaj değişmelerinden müteessir olmayan,en iyi neticeyi veren ve hususî bir tecrit maddesi ile.izole edilen en mükemmel ballasttır.PERAKE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.11.1961
  • KAÇALiN,TAKIMINA GÜVENİYOR 1955 ten beri Rus milli takımının başantrenörlüğünü yapmakta olan Gavril Kaçalin,bugünkü maç hakkında MİLLlYETln sorduğu sualleri söyle cevaplandırmıştır;SORU:Türk ve Rus ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1961
  • ınıını mini»:ÜÇÜNCÜ MAÇ OLURSA Halir KIVANÇ RUSYA İle bu güne kadar 3 milli futbol ma çı yaptık ve 3 ünü de kaybettik.Bu 3 maçta yediğimi!6 gole 1 golle mukabele edebildik.Ruslar birinci maçta,3.ikinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1961
  • FUTBOLDA TAHMİN,ÇELME TAKMAK GİBİ YASAKTIR Yazan:H.KİSELEV Komsomolskava Pravda Spor Yazarı SOVYET Futbol Federasyonu Başkanı Valentin Granatkin'in istanbul hava alanında harareti» karşılanışından hem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1961
  • HAVA RAPORU Meteoroloji istasyonundan aldığımız bilgiye göre şehrimizde bugün hava parçalı,zaman zaman çok bulutlu ve mevzii yağışlı geçecek.Rüzgârlar lodostan hafif,ara sıra orta kuvvetli esecektir.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1961
  • ffpN L?FERİKÖY 2 1ST.SPOR O VEFA 2 K.GÜMRÜK:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1961
  • A.ORDU,GÖZTEPE'Yİ KOLAY DİZE GETİRDİ STAD:Alsancak SEYİRCİ:1676 Kişi.HÂSILAT:9329 T.L.HAKEMLER:Semih Zoroğlu Şevket Ergiineş Hüsnü Kavasoğlu ALTINORDU:Sefer Nevzat Rüştü Oğuz Muhterem Melih Selim Yılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1961
  • DARÜSSAFMA;41 FENERBAHÇE:45 Basketbol lig maçlarına dün de devam edilmiş ve Dârüşşafaka,Fenerbahçeyl 47-45 yenmiştir.Bu suretle dördüncü haftada ligde nâmaglûp takım kalmamıştır.Neticeler:Dftrüşsafaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1961
  • KISA HABERLER MİLLİ ügte bn hafta maçı bulunmayan Beşiktaş ve Yeşlldirek t*kımları,dün Şeref stadında hususi bir karşılaşma yapmışlar ve müsabaka 6-2 Besiktaşın galibiye-'iyle neticelenmiştir.O SPOR-T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1961
  • Vefa galibiyete 74.dakikada tbrahim'in attığı golle ulaşmıştı.Resimde,rakip müdafaayı ekarte eden İbrahim'in,kalecinin müdahalesine rağmen topu kaleye yuvarlayısı görülüyor.Golden sonra müdafaaya çeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1961
  • Kasköy ve Davutpaşa dün galip geldiler Mahalli lig maçlarına dün Şeref stadında yapılan iki müsabaka ile devam edilmiş ve su neticeler alınmıştır:Davutpaşa:2 Y.K Emniyet:1 Hasköy:1 Galata:6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1961
  • ST AD:19 Mayıs SEYİRCİ:1.315 klsl HASILAT:3.5OT T.L.HAKEMLER Necdet Oralalp,Cevdet Güvenli,Hamza özdağ.DEMİRSPOR:Mehmet Muzaffer Münir Hakkı İsmet Atillâ Yılma* Vedat Fikri Cevdet Celâl ŞEKERHİLAL:Sel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1961
  • m.mm i %%mW Feriköy,lstanhulspor karşısında galibiyeti 68.dakikada Ismet'in attığı ikinci folle garantilemişti.Resimde,Feriköy'ün ikinci golü İ.Spor kalesine girerken.Feriköy,Millî Ligde ilk galibiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1961
  • TAKIMIMIZA ŞİLİ YOLUNU AÇABİLECEK VEYA KAPAYACAK MAÇ BUGÜN MİTHATPASÂ'DA TURKİYE-RUSYA OYNUYOR Maç saat 14.00'd e.Hakemler İsrail'ü.Çan'ın sakatlığı geçmezse fakıma İMusfafa girecek.Kaçalin ise iddial
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1961
  • AMA,BURASI MİTHATPAŞA!ifadan:METİN OKTAY Türk Millî Takımı Santrforu B l".herhangi bir milli mat değil.Takımımıza «Dün ya Kupası» final yolunu açabilecek bir maç.Hele benim için.Böyle zorlu bir imtiha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1961
  • Bugün sâdece açık,duhuliye ve Gazhane biletleri satılacak Türkiye Rusya maçı,açık,duhuliye ve Gazhane arkası biletleri bugün satılacaktır.Eski Gazhanenin bulunduğu sahaya 5 lira mukabilinde 12 bin kiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1961
  • Moskova'da oynanan ve 1-0 mağlûbiyetimizle neticelenen karşılaşmadan bir görünüş.Resimde,ilk devrenin 19.dakikasında Voronln'in attığı gol kale mize girerken görülmektedir.Sağhaf Şeref ise üzgün.146 G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor