Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.11.1961
  • EDİRNE ÜNİVERSİTESİ çalışmaları ilerliyor İktisat Fakültesi üniversite kurulduğu taktirde gerek/i yardımda bulunmaya karar verdi 2 STANBUL Üniversitesi İkti-I sat Fakültesi,Edirne'de açılması düşünüle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1961
  • KRALİÇE İÇİN ingiltere Kraliçesi Elizabeth Gana'ya yapacağı resmi ziyarete başlamıştır.Bu münasebetle başkent Accra baştanbaşa ingiliz bayrakları İle süslenmiştir.Resimde annesinin sırtına bağlı kiiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1961
  • Cumhurbaşkanı Gürsel,Millet Meclisi ve Senato Başkanı saygı duruşunda Genç,ihtiyar,kadın,erkek,Ata'nın önünden huşu içinde geçtiler,kadınlar fatiha okudular Ziyaretçiler dün 10 Kasımı yeniden yaşadı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1961
  • 3S2?Sorgusuz sualsiz Türkçede bir tabir vardır;bir şeyin unutulmamasını ikaz için:Buraya bir balmumu koy,derler.Eski mahalle mekteplerinde hocaların verdiği dersleri,talebelerin kitapta balmumuyla işa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1961
  • DURUM İNÖNÜ'NÜN BAŞBAKANLIĞI BATİ Demokrasilerinde koalisyona gitmek zorunda kaltndığt zaman,Başbakanlık önce parlâmentoda en fazla temsilciye sahip olan partiye teklif edilir.Bu,yerleşmiş bir teamüld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1961
  • BAŞOİL DÜN GECE BÖLÜKBAŞ!İLE GÖRÜŞTÜ ANKARA.ÖZEL CKMP Genel Başkanı Bölükbaşı dün gece Ali Fuat Başgil'in kaldığı otele giderek kendisi ile uzun bir görüşme yapmıştır.Görüşme hakkında hiçbir açıklamad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1961
  • ş adamları,millî bir iktisat mîsâkı istiyor Yayınlanan bildiride hükümetin ikf/sadî konuları biran evvel ele almaş/gerektiği ilâde edildi TRAKYA,Marmara Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsaları mensupla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1961
  • A.P.Grupu Kararını Bugün Yerecek Dünkü toplantıda Gümüşpala,Çankaya görüşmeleri hakkında izahat verdi.ANKARA,ÖZEL AP.Meclîs ve Senato grupları bugün toplantıya çağırılmıştır.Grup toplantısında tnönü'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1961
  • Gürsel,kararın asasız abulünü istedi Cumhurbaşkanı Gürsel dün hükümeti kurma görevini C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü'ye vermiştir.Cumhurbaşkanının bu kararı saat 16.45 te şu tezkere ile İnönü'-ANKARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.11.1961
  • rnos «S2CEH DİŞ MACUNU AĞIZA FERAHLIK.DlŞL'ERE SAĞLAMUK.GÜLÜŞE GÜZELLİK VERİR REKLÂMCILIK 2532 6297
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.11.1961
  • ı.CH.P.Genel Başkanı İnönü'nün Baş-bakanlığa getirilmesi üzerine Ankara politikacılarının ayak Uıtü yarattıkları anektot:«İnönü ordunun başına geçti,Birinci İnönü Zaferi kazanıldı.İnönü ordunun başına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1961
  • rr-ı HAFTANIN FİLMLERİ İ^Çc*,ulu Uiıligi:»oldun »ağa)J.Hawkins,Roger Llvesey,Bryan Forbes,'ifitiııe Alexander,Nuiımto Büd,Kleron Moure,R.Attenborough,N Patrick davetlilerine soygun teklifinde bulunaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1961
  • Bayındırlık Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden 1 Müteahhit nam ve hesabına aşağıda yazılı miktarı ihale tarihi ve muvakkat teminat miktarı gösterilmiş bulunan izmit'ten muhtelif Vilâyetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1961
  • IIIIIIIUlll.I.II I III II.IHII III HIM III!Ilmllimillll MIH III milllimil Ill I llll I II II.i m,II' İSTANBUL 727 Açılış ve program 7.30 Sabah plâkları 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Oyun havaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1961
  • tit OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] İş ve his hayatımızda.İkisinde de daha ileri bir görüşe ihtiyacını?var.Bilhassa bugün.KOVA BURCU 121 Ocak 19 Şubat] Masraftan kaçınız.Yakında mühim bir yeni masraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1961
  • BUL MACA BU BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ İŞ)DAKİKADIR.SOLDAN SAĞA:1 Ara-700l« zl bölümünde parça;Çark,1 2J4* 0/ yiU testere çentiklerinden beheri.2 Güneş ışınlarının yağmur damlacıklarından akse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1961
  • SUYA ve RUTUBETE kurşı dr Tecrit maddelerini kullanınız Taklitlerinden sakınınız Nalburlardan arayınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1961
  • WNYAtlNiN tmie^hwr MTLILipi 8'aktaVş çe(fitl«i(i 'Kaclay.f Tulumba TatlısıV\v Süt Tatİısı nefistir i|lıçarIVa satiş yapılmaktadır)v.KONYALI Sirkeci,Tel.27 19 35 FAAL 4006 6280
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1961
  • İSTANBUL TİCARET ODASINDAN:Odalar Birliğinin 14/Eylûl/1961 tarihli yazılariyl© bütün Odalara yaptığı bildiriye dayanarak Odamız Meslek Kpmiteleri,tacirler ve Yönetim Kurulumuzun da iştirakiyle yirmi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1961
  • ISTANBUL-ANKARA KONYA-IV1ERSİN-ADANA İSTANBUL.360333-441035 ANKARA;126000 A0ANA.4399
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1961
  • 5 bin liralık yeni 1 kuruş tedavüle çıkarıldı Tedavüle 5 bin lira karşılığı COO bin yeni 1 kuruşluk çıkarılmıştır,iştira kabiliyeti olmayan 1 kuruşluklar,banka vezneleri,mal sandıkları gibi hesabı kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1961
  • EMİRGAN KORUSUNA LALE DİKİLECEK Emirgân korusuna 25 bin lâle soğanı dikilecektir.Belediye bu yıl da meydan ve bahçelere lâle dikilmesine karar vermiştir.Belediye Sarayı bahçesi ve Taksimdeki Atatürk H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1961
  • 14 YENİ ÇÖP KAMYONU GELDİ Şehrin bâzı semtlerine bir haftadan daha az bir zaman İçinde çöpçü uğrayabilmesl için beklenen çöp kamyonlarından 14 U gelmiştir.Ingiltereye sipariş edilen İkişer tonluk 53 ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1961
  • BİR TAKSİ,TERZİ DÜKKANINA GİRDİ Bir takel evvelki gece sabaha karşı Tarlabaşında bir dükkândan İçeriye girmiştir.588S9 plâka sayılı taksi saat 3.30 sıralarında Hamalbaşmdan TarJabaşına döneceği sırada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1961
  • KORDON BLÖ Fevkalâde muvaffakiyet ve umumî arzu üzerine dünyaca tanınmış Paraguay müzik elçileri LOS INOIOS ve Meşhur Latin Amerika ses vıldızı CHINITA MONTlEL'in Son defa olarak 12/11/1961 Pazar akşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1961
  • Mermer Bıçağı satılacaktır s:8-Alman malı 250.300 mm.Elmas nüveli mermer kesme bıçakları iDiwnan marka)«atılacaktır.Jrjüracaat:71 Q7 00 BASIN 10078) İ282
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1961
  • Az kullanılmış büyük boy EKSKAVATÖR SATIN ALINACAKTIR.Müracaat:Tel:49 29 63 49 29 64 BASIN 9957)6233
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1961
  • I SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:444460)Flamingo Bar J.Mansfield R.î.2.hafta)EMEK Tel:44 84 39)Son Kızgın Adam P,Muni t.2.hafta)INCt Tel:48 45 95 :Çapkınlar O.Günşlray.KONAK Tel:482G0G)Kader Yolcuları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1961
  • İı ıı.¦niw—m—f—«tin»!mm nıranıtt iwium—una ACI VE BÜYÜK KAYBIMIZ Müessesemizin kuruluşundan bugüne kadar çok büyük hizmetleri olan,kâmil insan,aziz arkadaşımız ve işletme Müdürümüz Yüksek Elektrik Müh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1961
  • aojD.at ıı ıı imi in.ıı ı TEŞEKKÜR Uzun zamandan beri muzdarip olduğum romatizmamın menşei olan gizli bademciklerimi teşhis ederek büyük bir liyakat ve itina İle alan Sayın Dr.SAÎP TEZEL'e devamlı şef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1961
  • illininim m İSMET PAŞA HTİLÂLDİ,seçimdi,koalisyondu,rotas-yondu;yavaş yavaş milletin sıkılmaya ve nev'i şahsına münhasır demokrasimize güvenini yitirmeye başladığı bir sırada,nihayet bir Başbakan bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1961
  • Mesut Bir Doğum Arkadaşımız AH Ulvi Ersoy İle Alev Ersoy'un bir erkek çocukları dünyaya gelmiştir.Erşoy'lau tebrik eder,yavruya uzun ömürler dileriz.MİLLİYET G3M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.11.1961
  • iki Yüksek Mimar adliyeye verildi îkl yüksek mimarın sahte olarak 2 İnşaat ruhsatı ve bir iskân müsaadesi tanzim ettikleri anlaşılmıştır.Belediye bu sebepten halen devam etmekte olan bütün inşaatlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.11.1961
  • ATATÜRK ün SOSYAL GÖRÜŞLERİ HcazırBcıycın:ÇETİN ALTAN ÇAĞIMIZIN bütün büyük devrimcileri gibi Atatürk de mücadelesinin sosyal yönünü sağlam bir İktisadi temel üzerine oturtmak istiyor,her türlü toplum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1961
  • Arnavutluk'ta Olağanüstü hal İlân edildi Sowet Elciliei askerî kordon altına alındı.Yiyecek tevzii vesikaya tâbi tutuldu PARİS,A.A.A.P.Arnavutluk baçkent!Tiran'da gerginlik hüküm sürmektedir.Rusya tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1961
  • ESHOT İşçileri,Yüksek Hakem Kuruluna çattılar İZMİR,ÖZEL ESHOT İsçileri dün bir basın toplantısı yaparak Yüksek Hakem Kurulunu «İşçileri sefaletin kucağına atmak» la itiıam etmiştir.ESHOT İşçileri Sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1961
  • KQI KOLA' Hint r!s','r,kam Nehru,Amerika'da ¦*w1»Hb Başkan Kennedy İle yaptığı resmî görüşmelerini bitirmiştir.Görüşmelerde iki lider,nükleer denemeler,Berlin ve Uzak Doru meseleleri üzerinde fikir te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1961
  • 14 Kasım Sab suareden itibaren KONAK YENİ AR ve MARMARA Sinemalarında Senelerin unutturamıyacağı en muazzam film.GUT DE MAUPASSANTin ölmez eserinden beyaz perdeye aktarılan BİR HAYAT Une VIc Renkli.Fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1961
  • YÜZBAŞI GALVAO'NUN ADAMLARI UÇAK KAÇIRDI Altı k/ş/tarafından yoldan çevrilen uçak Portekiz'e beyannameler attı LİZBON,AA.FJ^ANTA MARİA» olayının kahramanı Yüzba$ı Galvao Portekiz seçimlerinin arifesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1961
  • Şehir Hatlarının Kamer vapuru yakılmak istendi Alt kat salondaki döşemenin otlarını çıkarıp tutuşturanlar aranıyor.Dünkü olayla Kamer,beşinci defa tehlike atlattığından sabotaj ihtimali üzerinde durul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1961
  • Türkiye' de 10.000 lerin kullandığı ISKRA Telefonları gelmiştir.Heryerde arayınız.REKLÂMCILIK 2679 '6298
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1961
  • S/S SELÂMET KÖSTEHCEDEM İSTANBULA Muhtelif eşya yüklemek üzere 13-18/11/961 tarihleri arasında hazır bulunacaktır,isteklilerin müracaatLan.Telefon:44 84 99 İL.9936 6303
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1961
  • 10.000 URA PEŞİNLE APARTNMHAMİRELERİ Fiatlan:28.000 30.000 32.000 34.000 ve 38.000 TL.dır.NOT:Görmek isteyen müşterilerimiz Cumartesi ve Pazar günleri saat 14 te müessesemizden Florya Cennet Mahallesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1961
  • MÜJDE HERKESİN MERAKLA BEKLEDİĞİ POPLİN 110 İSTANBOLDA SATIŞA ARZEDİLDİ u poplin Sanayiinin İdeali ve Son d Kademesi olan POPUN 110 TüRKİYEDE YALNIZ AYDIN TEKSTİL FABRİKASINDA İMÂL EDİLMEKTEDİR ISTANB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1961
  • TAKVİMDEN BİR YAPRAK M* Kıyamet kopuyor!I ğ^ ALİBA bu seferki doğru çıkacak!Malaya'nın merkezi Ku-^JF ala Lumpur şehrinin müneccimleri Şubatın ikisinde dün-yanın sona ereceğine inanıyorlanaış.Bu tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1961
  • ingiliz güzeli,Dünya güzeli Yarı finallere kalan Türk güzeli,7 güzel arasına giremedi LONDRA,Özel Muhabirimiz SAFTER YILMAZ'dan Londradaki «Lyceum» Dansing hol'ünde yapılan Dünya Güzellik müsabakasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1961
  • Bulduğu altınları satarken yakalandı İZMİR,ÖZEL Yeraltında bulduğu altınları İzmir'de satan bir şahıs dün yakalanmıştır.240 adet çeşitli altını evinin bahçesinde bir çömlek içinde bulduğunu iddia eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.11.1961
  • Oraloğlu Tiyatrosu G.Saray Tünel arası eski Şehrazat Pavyonu DENİZDEN GELEN KADIN MİLLİYET 6288
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.11.1961
  • şiİİiİİlİİllİİiil^ BOL.T 'UMf EUjh/OEM GiTMES/hJE f=AZ.İ-A ZAMİAN KALMAMIŞTI ÇÜNKÜ BESTE SES muhteşem BHZ maç çıfi&ızryoRoa^.S5»8»8»x*J?55C'33sW8?t,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1961
  • alla.huic.au bey BAKWORJUNV buuaşikcL UAKA VAEOiM ET/v\E.OE.NJ SN/ŞiyORSUM TABİİ EVÎhO ^MAS R^PL.AR»Nl BEN ÖDEDİKÇE r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1961
  • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE imtihanla Okulumuza,iki İngilizce okutmanı alınacaktır.Aşağıdaki şartlan haiz isteklilerin 25 Kasım 1961 Cumartesi günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1961
  • 3 YAZAN:Frank KİCHABD B Dışarı çıkarın,dedi.Siyah saçlı,mavi gözlü,ince uzun boylu kıs ötekilerle beraber koridordaydı.Denişe Faik,koridorda bekleyen kızları inceliyoı ama hiç birisiyle konuşmuyordu.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1961
  • musiki LELİA GOUSSEÂU BÜLENTJARCAN Senelerce evvel ilk gelişinde bizlere Liszt'in sonatının unutulmaz güzellikte bir interpretatiou'unu dinleten Gousseau büyük bir artisttir.Fizik yapısının sağladığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1961
  • YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYELER ÇEKİLİŞİNE GİREBİLMENİZ ICIN SADECE 15 4* 1 MİLYON LİRALIK Apartman dairesi I Çeşitli para ikramiyeleri YAPI ve KREDİ BANKASI 4334305???60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1961
  • Sümerbank istanbul ve Ankara Mağazalarına Yeni ve Ucuz Çeşitler Gelmiştir.Sayın halkımızın gösterdiği büyük rağbet dolayısiyle Beyoğlu Mağazamızdaki müşteri izdihamını önlemek maksadiyle alt katı tama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1961
  • Hicri Cumartesi Rumi 1381 11 1377 C.Shir KASIM Ekim 1 19 6 1 a VAKİT VASATÎ ezan!Güne» 6.43 1.43 öğle 11.58 7.03 İkindi 14.3* 9.43 Akşam 16.55 12.00 Yatsı 18.29 1.34 îmsâk 5.02 12.06
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1961
  • m* Miiliigef Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına uy f-faZh.CjatPeteM Sahibi:ercüment KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Magazin kısmından Mesul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.11.1961
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 inci sayfada santimi 25 T.L.9 Birinci sayfada baslık 200 T.L.Düğün.Nişan.Nikâh.Vefat v« Teşekkür İlânları 5 santime kadar 80 T.L.Küçük ilânlar keli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.11.1961
  • İSTANBULUN EN GÜZEL YERİ BAKIRKÖY BAHÇELİEVLER YENİ LONDRA ASFALTI ÜSTÜNDE ANDIRAN SİTESİ 9 AY SONRA EVİNİZİN ANAHTARINI TESLİM ALABİLİRSİNİZ FAİZSİZ 5 SENE TAKSİTLE 3-4-5 ODALI BAHÇELİ DAİRELER 14/11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1961
  • Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü YAPI İŞLERİ İLANI 1 Antakyada yaptırılacak kapalı spor salonu ve yüzme havuzu inşaatı işi birim fiat esası üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.2—Ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1961
  • A.P.Grupu,kararını bugün verecek g Baştarajı Birincide A.P.Grubunun dünkü toplantısında bazı müfrit Milletvekilleri İnönü'yü desteklemiyeceklerlni belirtmişlerdir.Y.T.P.grubu da ayni konuyu görüşmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1961
  • Bir Parlâmento heyetimiz dün Strasburg'a gitti Memleketimizdeki 4 partiye mensup 4 milletvekili 1.1 Kasımda Strasbıırg'da yapılacak «NATO Parlâmentolar arası» toplantılara katılmak üzere dün sabah uça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1961
  • Sis'in bu sabah da devemi muhtemel Kesif bir sis dün sabah liman ağzını ve Boğazı istilâ ederek vapur seterlerini aksatmıştır.Tophane önlerinde Avunduk motoru,isveç bandıralı bir şilebe çarparak hasar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1961
  • Almanya'da yakalanan Banka dolandırıcısı Türkiye'ye getirilecek MUNIH,A.P.Alman polisinin Münih'te tevkif ettiği Mehmet Küzbarl,Adliye Bakanlığı İstediği takdirde Türkiye'ye İade edilecektir.Halen Mün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1961
  • Eski Kore Başbakanı Çang tahliye edildi SEUL,A P.Güney Kore Askerî Komitesi dün eski Başbakan John M.Çang'ı tahliye ettirmiştir.Çang,Mayısta bir askerî hükümet darbesi neticesinde iktidardan uzak laşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1961
  • AYDEMİR BALKAN merkeze çağırıldı ANKARA,ÖZEL Paris Basjn Ataşesi,Aydemir Balkan,eski Millî Birlik Komitesi 6 üyesinin Parlste tertiplemiş oldukları basın toplantısı hakkında bilgi vermek üzere merkeze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1961
  • İş adamları millî bir iktisat misâkı istiyor Baştamfı Birincide dir.Bu dâva partiler listii ve milli bir mahiyet taşıdığından,partiler bir araya gelerek müşterek bir görüşe varmalı ve bu görüşü açıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1961
  • Başgil dün gece Bölükbaşı ile görüştü 4 Baştarajı Birincide İllerin kuracakları söylenen bir parti başkanlığına getirileceği yolundaki haberleri yalanlamıştır.SELÂMET PARTİSİ,BAŞGİLİ BAŞKAN YAPMAK İST
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1961
  • İnönü,Kabine için femaslara başlıyor t Baştarajı Birincide İNÖNÜ'YÜ BEKLEYİN Daha sonra C.K.M.P.Genel Başkanı Osman Bölükbaşı,beraberinde Celâl Tevflk Karasapaıı ile Hasan Dinçer olduğu halde kapıda g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1961
  • Edirne üniversitesi çalışmaları ilerliyor t Baştarafı Birincide ferruatı ile hazırlanacaktır.Edirne İktisat Fakültesinin kurulması fikrini İnceleyen,Prof.Sabri Ulgener,Prof.Refiî Şükrü Suvla.Doçentler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1961
  • RUS MİLLİ TAKIMI Buştarafı Altıncıda BİLET MESELESİ Türkiye Rusya maçının biletleri,futbolseverler için hakikî bir dert halini almış ve dün spor umumi efkârını en çok uğraştıran mesele olmuştur.Bu ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1961
  • KELİMESİ 100KURUŞ ÇOK İL TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK ZtNCîRLIKUYU Büyükdere asfaltı üzerinde Puro Fabrikası karşısında her türlü İnşaata müsait imar durumu hazır 1750 M2 Arsa Mür:Merkez Bankası Tur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1961
  • TAKSİTLE Hazır ve ısmarlama giyim eşyası ir Kumaş manifatura k Kürk manto Triko Tuhafiye Kundura Çanta ic Hah ir Battaniye Singer dikiş makinesi Burhan Sanal ve Ort.Suitanhamam Meydanı Camcıbası Hanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1961
  • GUL MERAKLILARI Yedi veren kırk çeşit bodur gül,on iki çeşit yüksek aşılı gül,on İki çeşit sarmaşık gül,Avrupanın en son cinsleri.Salon ve diğer bahçe yeşillikleri,çamlar.Ortaköy,Ankara Fidan Bahçesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1961
  • ATA'yi t Baştarafa Birincide Kortej saat 8.50 de Anıt-Kabir methalinden hareket etmiştir.Kortej «Arslanlı yol-dan ağır ağır Anıt-Kabir tören alanına ilerlerken iki taraflı sıralanan Kara.Hava ve Deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.11.1961
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI İstanbul Emniyet Sandığından DOSYA 959/2G Ahmet Hamdi Oktay IPVC.626 hesap numaralı borç senediyle Sandığımız Kadıköy Şubemizden istikraz ettiği paraya mukabil;Kartal Başıbüyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.11.1961
  • F.Bahçe Dârüşşafaka bu gece karşılaşıyor Fenerbahçe ve Dârüşşafaka basketbol takımları bugün saat 19 da Spor Sarayında dördüncü haftanın en mühim karşılaşmasını yapacaklardır.Modaspor ve Galatasaray m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.11.1961
  • Balkan İkincileri İcra Komitesi toplanıyor Balkan İkincileri İcra komitesi Çarşamba günü Bükreş'te toplanacaktır.Toplantıda İkinci Balkan Kupası flkstürü çekilecektir.Ayrıca Yugoslavyadan bir takımın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.11.1961
  • ülllllill l!illl!l!ilillll!llll!IİIM İYİ BİR RUS TAKİMİ İÇİN,DAHİ CİDDİ RAKİP OLAN I «MİLLİYET»,Türkiye Rusya millî maçı hakkında çeşitli tahmin ve tahlil yazıları sunarken,bu konuda tarafsız bir görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.11.1961
  • G.Saraylı Ayhan'ın tedavi edilmesine çalışılıyor Bel kemlğlndekl bir rahatsızlık dolayıslyle futbol oynayamıyan Galatasaraylı Ayhanın tedavisine devam edil mektedlr.Galatasaray Kulübü idare Heyeti gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.11.1961
  • VOLEYBOL LİGİ bugün başlıyor Birinci ve İkinci küme voleybol İlgine bugün saat 14.15 den İtibaren Teknik üniversite spor salonunda yapılacak karşılaşmalar ile başlanılacaktır.Maçların programı şöyledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.11.1961
  • KISA KABE RLER TÜRK atletizminin 1 numaralı siması merhum Ömer Besim Kosalay'ın beşinci ölüm yıldönümü münasebetiyle bugün saat 15 de Topkapı Kozlu Mezarlığında bir anma töreni yapılacaktır.GELECEK ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.11.1961
  • FENERBAHÇE Karamiirsele gidiyor Fenerbahçe B)takımı bugün Karamürsel'e gidecektir.Sarı Lacivertliler yarın Karamürsel'de bir mag yapacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.11.1961
  • MAHALLİ LİGDE bugünkü maçlar Mahallî lige bugün Şeref Stadında yapılacak iki karşılaşma İle devam edilecektir.îklsi de Spor Totonun on ikinci haftasında yer alan maçların programı şöyledir:12.30:Y.K.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.11.1961
  • MİLLİ LİSBE BUGÜN BÖRT MAÇ VAR İstanbul'da Feriköy-tst Spor,K.Gümrük Vefa,Ankara'da D.Spor S.Hilâl.İzmir'de A.Ordu Göztepe oynuyor Millî ligin onikinci haftasına bugün Mithatpaşa Stadında Feriköy Ista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.11.1961
  • UTANSIM MİSAFİR takımın dtinkU antrenmanında sahaya dolup,futbolcuların çalışmasına engel olacak kadar işi azıtan kalabalığa bakıp sporculuk ve misafirperverlik adına utandık.Bu biir.Bu güruhu sahadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.11.1961
  • Kulüpler,Umum Müdürden acel yardım istediler 10 kulüp arasında transfer donduruldu.Toto yardımı için Ankara'ya bir heyet gönderildi İSTANBUL millî lîg idare.bildirmiştir.Bu arada kulüplerin ara-•ı j-i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.11.1961
  • Dün iki gurup halinde yapılan çalışmalara Hilmi izinli olduğu için katılmadı MİLLÎ futbol takımımız son çalışmasını dün sabah Kilyos sabasında iki grup halinde yapmıştır.Birinci grupta bulunan Mustafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.11.1961
  • KaSkın sahaya girmesi yüzünden misafirler öğleden sonra Mithatpaşa Stadında güçlükle antrenman yapabildi Yasin,Netto ve Meskhi göz doldurdu YARIN millî takımımızla karşılanacak olan Ruslar dün Mithatp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.11.1961
  • Yarın M.Paşada Dünya Kupası eleme maçlarının 4 üncüsünü Türkiye ile oynayacak olan kadroda Moskova'da oynayan 5 futbolcu var.Millî takımımız bugün ifân ediliyor.Maçın İsrailli hakemleri geldi Büyük ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor