Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.10.1961
  • DURUM j LİDERLERİN TAAHHÜTLERİ 1 i 1T\ART1 liderlerinin evvelki gün imzaladıkları taahhüdnâme-I fr"^ nin Cumhurbaşkanlığı,Ordunun bünyesi ve Yassıada mah-il kûmlarının ajjı ile ilgili olduğu kesinlikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1961
  • Radyoaktivite bütün dünyayı tehdit ediyor DIŞ HABERLER SERVİSİ Rusya'da dün sabah orta kuvvette yeni bir atom denemesi yapılmıştır.Evvelki gün patlatılan dev bombanın saçtığı radyoaktif küllerin tesir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1961
  • umhurbaşkanı ün sekiliyor AP'nin sağcı grubunun adayı Menemencioğiu.Senato ve Meclis Başkanlık seçimi de bugün ANKARA,ÖZEL CUMHURBAŞKANI üe Senato ve Meclis Başkanlık Divanı seçimleri bugün yapılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1961
  • Gümüşpala,A.P/ne Meclisten iltihaklar olacağına inanıyor ANKARA,ÖZEL A.P.Genel Başkanı Ragıp Gümüşpala dün Büyük Millet Meclisinde Fransız Radyo ve Televizyonuna verdiği bir demeçte,«Partimize,Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1961
  • Görsel,"Kinleri unutmak lâzımdır,dedi Memleketin partilerarası yıkıcı mücadelelere artık tahammülü kalmadığım söyleyen Başkan «Gizli ellerin millî bünyeyi parçalamak istediğini})bildirdi ANKARA,AA.DEV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1961
  • Eskî Millî Birlik Komitesi üyeleri ve Senatörler,Büyük Millet Meclisinin dünkü ilk oturumunda.Milletvekilleri İkinci Cumhuriyetin ilk Büyük Millet Meclisinin dünkü açılışında görülüyorlarüniforması gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1961
  • 3S» aaaa DOYMAMIŞLARDI Dün ikinci Cumhuriyet'in ilk milletvekilleri Büyük Millet Meclisinde yemin ettiler.Seslerini radyodan dinlerken eskilerin yemini eldi hatırımıza.Eskilerin yemini.darı olarak,arp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1961
  • BÜYÜK SÖZLERDEN KÜÇÜK İLHAMLAR:I 5 HER ŞEY YOLUNDA» POLİTİKACILAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1961
  • Senatoda tarafsızlar grubu da kuruluyor ANKARA,ÖZEL Senatoda parti gruplarından başka önümüzdeki günlerde bir de tarafsızlar grubu teşkil edilecektir Senatonun tabiî üyeleri olan eski M.B.K.üyeleri ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1961
  • ilk x^ Meclise Rakorken İLHAMI SOYSAL 1950 Meclisinden bu yana hiç bir Mecliste,milletvekilleri birbirlerine bu kadar yabancı olmamışlardı.Partililer,kendi partilerinden olanla olmayanı bile ayırt ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1961
  • Genel Başkanı Ragıp GümUspala C.K.M.P.lideri Osman Böltikbası,Y.T.İ*.lideri Ekrem Allcan Cemal Meclise gelirken.ayakta alkışlıyor.Gürsel'l alkışlarken.Â.F.Başgil dün Senato üyeliğinden istifa etti Pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1961
  • NEZİHE ARAZ tor zaman okt/yacagına kit*b» cdtnadolu Ç,vli\jcılcırı 50 büyük Türk evliyasının hayat hikâyesi I Hususi bea cilt,I renkli gömlek,16 tane S renkli tablo,480 sayfa.Posta ile ödemeli olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.10.1961
  • ARTIK ANK4RA ANKARA OLDU/ANKARA Meclis açıldığı zaman Ankara olur!Artık,viskiler içilirken dedikodunun en koyusu yapılacak,sambalar çalarken politika» nırı en tatlısı yaşanacak.Kısaca,politikacılar gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1961
  • i**Mk^.i,i JlMilxi SİYASET DÜNYASINDA Souwti Kone** Çıkar yol:Koalisyon MEMLEKETİMİZİN siyasî hayatında bir yenilik teşkil eden Kabine buhranı ve Koalisyon meselesi,demokrasilerin eski derdidir.Dikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1961
  • ELEKTROJEN GRUBU ALINACAKTIR U.S.A.İngiltere veya Batı Almanya imalâtı.60-70 Kw takatında,220 Voltluk 6 adet elektrojen grubu satın alınacaktır.Döviz talep etmemek üzere bu grupları,komple 3 adet sant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1961
  • DENİZCİLERE İLÂN 23 Ekim 1961 tarihinden 26 Ekim 1961 tarihine kadar 08.00 12.00 ile 13.30 17.00 saatler arasında aşağıda hudutları belirli deniz sahası dahilinde seyir,demirleme,ve avlanmanın can ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1961
  • w t IH OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bugün muhitinizle zıt gitmeyiniz.Büyük bir menfaatinizi kaybedecek,siniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Dostunuz bile olsa,bu sabah,kimsenin çara işine karışmayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1961
  • {Pertev yeni TRAŞ KREMİNİ tecrübe ettiniz mi?ŞM s Bol köpük yapar ş sakalı çabuk yumuşatır PİYASAYA ARZEDİLMİŞTİR ılLANCMİKı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1961
  • İLÂN T.ÖĞRETMEMLE!BANKASI DERS ÂLET ve MALZEMELERİ ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ İDARE MECLİSİ RİYASETİNDEN Her dereceli okulların ders ihtiyaçlarını temin ve öğretmen arkadaşlarımızın mesleklerini değerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1961
  • İstimlâklerde peşin para ödenecek Vali ve Belediye Başkam Korgeneral Refik Tulga dün yaptığı basın toplantısında önümüzdeki yıl İçinde yapılacak İstimlâklerde de peşin para ödeneceğini söylemiştir.Tul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1961
  • SEVİL KAPTANOGLU ile y.Müh.Mimar NECMİ ÜSTÜNER Nişanlandılar.Beşikta;MİLLİYET 57«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1961
  • AZILI BİR DİLENCİ DÜN TEVKİF EDİLDİ Köprü Belediye Zabıta merkezini altüst eden bir dilenci dün tevkif edilmiştir.Zabıta memurları dün Köprü Kadıköy iskelesinde sargılar içindeki kolunu gö%tererek dil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1961
  • GCLÇÎN ve ERTUGRUL ÎNCEKARA Kızları ZEYXEBtN" Doğumunu akraba ve ahbablarma müjdelerler.2I/10/M1 MİLLİYET 5749
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1961
  • TEŞEKKÜR Çok sevgili e^im ve babamız LEON AMRAM'ın cenaze merasimine bizzat iştirak eden,çelenk gönderen,çelenk yerine hayır müesseselerine teberruda bulunan,telefon,telgraf ve mektupla taziyctte bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1961
  • B İH BU BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 18)DAKİKADIR.SOLDAN SAĞA:1 Do-"7 O O İH ğu mitolojisinde bir mağara-23456 7 O VIU da yüz yıllarca uyuduktan sonra uyanan yedi kişi ve köpeklerine verilen ad.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1961
  • VEFAT Molla Güranî ahfadından.Hasan Güran'ın oğlu,merhume Rabia Güran'ın eşi.Fehiıne Celâsun,Arif Güran,Kadriye Saylağ,Ayşe Kiper'in babaları,Emel Ayantur ve Jale Celâsun'un büyük babaları,Fuat Ayantu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1961
  • TEŞEKKÜR Sevgili yavrumuz Erkan Aksun'un hastalığım vaktinde teşhis edip sonsuz alâka ve yardımlariyle yavrumuzun hayatını yeniden bize bağışlayan $iş-11 Çocuk Hastahanesi 4 üncü Çocuk Servisi Şefi Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1961
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:444460)Notre Dame'ın Kamburu G.Lollobrigida R.t.2.hafta)EMEK Tel:44 84 39)Bir Daha öp Y.Bıynner R.I.İNCİ Tel:48 45 93)Allah Cezanı Versin O.Günşiray.KÜÇÜK EMEK Tel:44 84 39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1961
  • •IHIIIMMIIumll.I.mill.III!mil iilllllll IIMM III III I III III!11II11 Mil 11 llll IIIIIIIIIII11111II t II111111111 III 11111II1111111111111 Ml 11111II llll III i İSTANBUL 7.27 Açılı* ve program 7.30 İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1961
  • FABRİKATÖR ve MÜTEAHHİTLERE Elverişli 1 TONLUK,Müteharrik,lâstik tekerlekli,Dizel Motorlu V6NÇLERİSVÜZ GELMİŞTİR.TEDİYEDE KOLAYLİK YAPILIR.Müracaat:Telefon:44 70 26 REKLÂMCILIK 2493
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1961
  • SATILIK ARSA,BİNA ARANIYOR Yenikapı,Unkapanı,Karaköy,Beşiktaş,Eminönü,Sirkeci,civarında trafiğe elverişli asgarî 300 m2 arsa veya metrekaresi 2500 Kg.yük taşıyabilen 1 veya 2 kat üzerine 600 nı2 yere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1961
  • 60 AY VADELİ DAİRELER Kiziltoprak kuyubaşındadır,tamamen ikmal edilmiştir.Anahtarları derhal teslim edilmektedir.FİATLAR:40-50-60 BİN LİRADIR 1/3 i PEŞİN BAKİYESİ 60 AY VADELİDİR.MÜRACAAT:DOSTLAR EMLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1961
  • Evvel zaman içinde E T™l VVEL zaman içinde,kalbur saman içinğ de deve tellâl iken,pire berber iken,ben İ babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken;İ o yalan,bu yalan fili yuttu bir yılan,az gittik İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.10.1961
  • Amerika mn Berlin'deki siyasî heyetinin başkan yardımcısı E.Allan Lightner,Doğu Almanya hükümetinin.Amerikan malı arabalarla seyahate müsaade etmemesi yüzünden Doğu Berlin'e bir Alman otomobili ile gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1961
  • ACELE EDİNİZ i ACE^ ZDiNiz S ıvce^ eo^NZ BQyOk Senesonu çekilişine katılabilmek için son para yatırma tarihi 28 Ekim Cumartesi günüdür.Bu çekilişte Türkiye İş Bankası:1 TALÎHLÎYB 6 DAİRELİ APARTMANIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1961
  • HS fatih tiyatrosu Müsahipzade Celâl'in BİR KAVUK DEVRİLDİ 31 Ekim 1961 Salıdan itibaren Saat 21 de Celâl Esad Arseven ve Salâh Cimcoz'un ÜÇÜNCÜ SELİM 4 Kasım 1961 den İtibaren yalnız Cumartesi ve Paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1961
  • BİR ÂDÂM BABASINI BALTA İLE ÖLDÜRDÜ denizli,özel Sarayköy İlçesinin Zazak köyünden Mevlût Kaya savcılığa müracaat ederek,seçim günü oy atmak üzere evden ayrılan babası Mehmet Kaya'nın eve dönmediğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1961
  • İngiltere,Malta'ya muhtariyet verdi LONDRA,A.Pingiltere,yeni bir Anayasa mucibince,Malta'ya tam muhtariyet vermiştir.Adada ilk seçimler önümüzdeki Şubatta yapılacaktır.Yeni Anayasaya göre,savunma ve d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1961
  • DNA NIN NİKÂHI armalörü OMl**!eski karısı Tina Livanos,Paris'in Chaillot semtindeki St.Stepti,f» hens Ortodoks kilisesinde ingiliz Lordu Blandford ile evlenmiştir.Din!âvini papaz Karabinis ifa etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1961
  • İRAN BAŞBAKANININ ARABASI TAŞLANDI TAHRAN,A.Piran'da derhal seçimlerin yapılmasını talep eden üniversite talebeleri,Tahran'da nümayiş yapmışlar ve hükümetin aleyhinde bağırıp çağırmışlardır.Talebeler,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1961
  • Baydur ve Aşkın Büyükelçi oldular ANKARA,ÖZEL Ticaret Bakanı Mehmet Baydur'un Bonn,Gümrük ve Tekel Bakanı Fethi Aşkın'ın Meksiko Büyükelçiliklerine tâyinleri Bakanlar Kurulundan çıkmıştırîki yeni büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1961
  • i AUDREY RQMA'DA "Breakfast at Tiffany's» adlı yeni filminin ilk HUuaCl llUllIM MM gecesinde hazır bulunmak üzere Londra'ya gitmis bulunan Audrey Hepburn Roma'ya dönmüştür.Audrey,Roına'da 15 aylık çoc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1961
  • deneme tüpünde Çocuk nesri yarım kilo ağırlığında;tecrübe İtalyan 'nin yaptığı denemeye benziyor DIŞ HABERLER SERVİSİ Rus fillmlerlnin İddiasına göre,Sovyetler,yarım kiloluk bir bebek tecrübe tüpünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1961
  • YILDIRIM t^JEKSK Evlere acele teslimat yapılır.Tel:47 45 27 NECMİ GÜVER MİLLİYET 5747
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1961
  • İki Kızıl in Pilotu Güney Koreye iltica e Havacılar,Çin kıiasmın tarihinin şimdi en kötü günlerini yaşamakta olduğunu söyledi SEUL,RADYO İki Kızıl Çin pilotu,bir tarım mücadele uçağıyle Güney Kore'ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1961
  • İlli 11111111111.11 İMİ III11II11 III I III IIIIMI mm.millinin itinin TAKV BİR YAPRAK anııtııı M T\T ÂDİREN temas eylediğim siyaset mevzuuna ait «Koalis-I X X 'on» başlığı ile geçen gün yazdığını yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1961
  • YARIN KOK KÖMÜRÜ AtACAKLAR 27 Ekini Cuma günü kok kömürü alacaklar:İstanbul Deposu 226167 227400 Yenikapı Deposu 226451 228000 Bakırköy Deposu 227151 227702 Kadıköy Deposu 227334 228000 Üsküdar Deposu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1961
  • Marmara'nın üzerini de kesif bir sis kapladı.Sühunet 13 dereceye kadar düştü Dün devamlı olarak yağan yağmur yüzünden yurt İçi uçak seferlerinin bir kısmı tehir edilmiştir.Hava muhalefeti yüzünden Bur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1961
  • Sosyetenin biricik Meyhaneıl Gaskonyalı Torna Bu sezon Gaskonyalılar yalnix Beyoğlunda KARAKTERİSTİK aile lokallerinde)kıymetli müşterilerinin yakın alâkasını görmekte ve yer bulma sıkıntısı çekmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1961
  • Adana Cezaevinde bir casus intihar etti ADANA,ÖZEL Müebbed hapis mahkûmu bir casus,dün Adana cezaevinde intihar etmiştir.10 yıldır hapiste olan ve Adana cezaevine 3 yıl önce nakledilmiş bulunan İlhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1961
  • Denizcilik Bankasındaki subaylar dün ayrıldı 27 Mayıs devriminden sonra Denizcilik Bankasında görev alan subaylar dün sabahtan itibaren görevlerinden ayrılmışlardır.Bu münasebetle dün akşam Taksim Bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1961
  • Yerli otomobil 29 Ekimde teşhir edilecek ANKARA,ÖZEL Devlet Demiryolları Eskişehir atelyelerinde imâl edilen yerli otomobil 28 Ekimde Ankaraya getirilecek ve 29 Eklmde halka gösterilecektir.Dün Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1961
  • V M$$m VACİMUL PUL TAM MAM.KuWATUL Pul-MUVASAlATÜl OE^uf-İH,EYVALLAH KArrAM.HW«wÂiLÂıtşw^inö EŞyAlAfcıNi frÇMıD5 [ft M-KAH AÖDİİICÛN-OM VE TAHTAN ÖBP.İVE flÖNEdlEfc.RUHilL M?PÜLCAMAZfoR VİME MU WLA-Ml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1961
  • zyasamaa* UCUZ ve SAĞLAM MAMULLERİNİ DAİMA TERCİH EDİNİZ ENGSEV İKMMİYE KEŞİDESİNDEN STÎFÂBE İÇİN DE SÜMERBANKTA 100 LİRALIK BİR TASARRUF HESABI AÇTIRMAYI UNUTMAYINIZ S R BASIN 8961)5755
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.10.1961
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık 22 T.L 6 Aylık 40 T.L.Yıllık 75 T.L.Yabancı memleketler için âdi posta ile bu ücretlerin bir misli ahnır.Uçak postası çin tarife,kullanılacak pulun değerine göre değişir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1961
  • İLAN TARİFESİ O 2,3.4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L p İnci sayfada santimi 25 T.L 0 Birinci sayfada başlık 200 T.L.O Düğün Nisan Nikâh.Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 80 T.L.Küçük ilânlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1961
  • Teke!Genel Müdürlüğünden 1 Mevcut şartnamesine ve şartnamedeki kimyevî evsaflara göre 500 adet katrak destere,1170 adet çift ağızlı demir destere ve 160° adet şerit destere müteahhit nam ve hesabına p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1961
  • Güzel yemeklere bayılırsınız,değil mi?İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz.Fakat midenizi rahat hissetmek için,siz de,annem gibi VITA kullanınız.Bakınız neş'emiz ne kadar yerinde,halbuki ne kadar çok yeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1961
  • Beklemiş olduğunuz «NEGTOR» marka fotoğraf kâğıdın her cins kontrast,normal,parlak ve mat ve her eb'addan 6X9 den metroluk kâğıdına kadar uygun fiatlarda bir kaç güne kadar piyasaya arzcdilecektir.İL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1961
  • I Gazetecilik Enstitüsü Yıüıgı 1 İ TÜRKER ACAROĞLU 1 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik JJ S Enstitüsünün çıkarmağa başladığı «Yılhk-Annales» in S 1960a ait ilk sayısında,Enstitü Müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1961
  • İZMİRLİ Yazan Mehmet,yarım saat kadar sonra eli boş geldi,ve:Oralarda tütünden başka birşey yok.Amma,öyle güzel bir hamam var ki.Her tarafı mermer.Suyu da «tep gibi.Haydi sabun alıp da,gidip yıkanalım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1961
  • Sanayici ve Fabrikatörlere BATI ALMANYA Phoenix Rhcinrohr mamulâtı ÇELİK BORULAR Kalorifer Gaz Sınaî Tesisler için dikişsiz yüksek evsaflı Demir Kereste Ticaret A.Ş.Tüne)Cad.Tratıstürk Han Galata Tel:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1961
  • Toncee dudak ruju Avrupada v© Amerıkada dahi butun güzel kadınların tercih ettiği dudak rujudur.Hususî tormul ile hazırlanan Tangee dudak ruju sayesinde dudaklarınız sihirli bir parlaklığa,yüzünüz har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1961
  • DAHİLİYE mütehassisi Dr.Nazif ÇAKAR Yurt içi «ez'sinden dönmüştür.Tel:47 43 83 MlLLIYET 5767
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1961
  • 20 Sene vade ile 4 odaEs bahçeli daireler 36,000 Liraya,4 oda,mutfak,hela hamam 2 balkon,kömürlük.6.000 Lirası arsa tapusu verilirken,2,500 lirası temeller yapılırken,2.500 lirası tuğlalar örülürken,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1961
  • NKBA YER ALTI KABLOSU I KV her maktada bulunur.Müracaat:44 28 08 49 45 20 REKLAMCILIK 2492 5775
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1961
  • 49 iM *£ai İiu $2 ¦»ens" ^ESgjp Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına w Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YH.MALl.Magazin kısmından Mesul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1961
  • Hicri Perşembe ı*um' 1381 26 1377 C.evve!EKİM Ekim 16 j g g x 13 VAKİT VASATI EZANÎ Güneş 6.24 öğle 11.58 ikindi 14 53 Akşam 17.14 Yatsı 18.47 İmsak 4.45 1 09 6.44 9.39 12.00 1.32 11.30 juzmua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1961
  • HUH/NOLDü w ^y yjr—NE VAR?jL^'İjHî?^Sû A otu ete eovA GÖ-ROYo«DU-NiUZ GALİ-BA Î.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1961
  • VAV CAMINA SOLÎ'UM «Aı'DESl'NJE' İSTE» BESTE BEŞİN SAĞ KKOSESl ŞAMPİYONU eNA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.10.1961
  • acıktığınız zaman.Size yeni bir çalışma gayreti verecektir.BAŞAK I *5W bXİK/vrXmA IL.951i 5759
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1961
  • GRUNDİG SES Cihazı TRANSİSTORLU RADYO SATIŞI ALIŞI TAMİRİ Teı Bakbaku 44.0574 YükMk Kaldırım Me.25 REKLÂMCILIK 2490 5772
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1961
  • Amerika,beş Aralık'ta fezaya insan gönderecek NEW-YORK,AA.A.P.I Amerikan Kongresi feza komitesi üyelerinden Olin Teague,Amerikanın 5 Aralıkta,dünya etrafındaki mahreke,içinde insan bulunan bir sun'i p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1961
  • Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü YAPI İŞLERİ İLÂNI 1 Antakyada yaptırılacak kapalı spor salonu ve yüzme ha-vuzu inşaatı işi birim fiat esasa üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.2—E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1961
  • Yüksek Denizcilik Okulu Müdürlüğünden Çegidi Miktarı Muhammen 'I utan Muvakkat Eksiltme günü ve saati Fiatı Teminat Lira Kr.Lira kr.Lira kr.Gömlek Beyaz)550)adet 23.50 12925.00 969.40 2/11/1961 Perşem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1961
  • İSTANBULDA 40 SENE 1921 1961 Hayat fırtınanda en dayanıklı gemi tasarruflarınızda Onları Bankamıza yatırınız.Müessesemizde hem artar hem emniyetti kalırlar.IHOLANTSE BÂNK-İİNİ HV.I GALATA:KARAKÖY PALA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1961
  • BEYAZITTA KARDEŞLER Tuhafiye,Manifatura,Kundura,Züccaciye,Hazır ve ısmarlama elbise,Pardesü,Trençkot çeşitlerile satışlarına devam etmektedir.Kardeşler Pasajı Tel.22 00 85 TAKSİTLE REKLAMCILIK 2491)57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1961
  • KELİMESİ 100 KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK 0 BUYUKADADA Yeni Daireler.48 47 29.YAKACIKTA Katlar.48 47 29.0 SATILIK Daireler.Şişhanede Meşrutiyet Caddesi üzerinde 170 No.lu Daire A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1961
  • TÜRK PETROL İŞÇİLERİ KRUSÇEV'E TELGRAF GÖNDERDİ Türkiye Petrol İşçileri Sendikası İcra heyeti dün Sovyet Başbakanı Nikita Krusçev'e bir telgraf çekerek,Sovyetler Birliğinin 50 megatonluk nükleer bomba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1961
  • YENİ PROTESTOLAR Rus denemeleri dün de dünyanın her tarafından protesto edilmiştir.Romada toplanan Enternasyonal Sosyalist Kongresi Rusyanın tutumunu takbih eden bir bildiri yayınlamıştır.îtalyanın 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1961
  • Radyoaktivite bütün dünyayı tehdit ediyor Baştarajı Birincide SÜTE BULAŞIYOR Ingllterede Rus denemeleri karsısında sıkı tedbirler alınacaktır.Bu cümleden olarak sütçülerin,bir yaşından küçük çocuklu a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1961
  • Mazotlu gemilerin sarfiyatı az oluyor Şehir Hatlarının yeni gemileri,mazot sarfiyatı bakımından İsletmeye büyük zarar vermektedir.Yapılan hesaplara göre,yeni gemilerin saatte 600 kilo mazot yaktıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1961
  • ALMAN MALI TÜL PERDELİK MEFRUŞATÇILARDAN 50 noksanı ile PERAKENDE METREKARESİ 14 LİRA Toptan satışlar tenzilâtlıdır.ŞABAN GÜNDEŞ Galata Tersane cad.152 Tel:44 06 12 49 51 84 İL.9503 5764
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1961
  • Gümüşpala,A.P.'ne Meclisten iltihaklar olacağına inanıyor Baştarafı Birincide «Büyük Atatürkün kurduğu Türkiye Cumhuriyetini yine Atatürk inkılâplarının imji altında bir devamı olan ikinci Cumhuriyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1961
  • rsel.Kinleri unutmak lâzımdır.dedi Baştarajı Birincide tarih ve millet önünde affedilemeyecek hazin sorumluluklara düşeceğimizi unutmamak lâzımdır» demiştir.Gürsel'in açış konuşmasının tam metni şudur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1961
  • Tüccar avans verer kapatıyor Müşkül durumda olan müstahsil,şimdiden tüccarın verdiği avansı alarak tarlada bulunan tütünü satıyor İZMİR,ÖZEL Ekici bölgelere dağılmış olan tüccar,piyasanm açılışına çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1961
  • A.F.Başgil,dün Senato Üyeliğinden istifa etti Baştarajı Birincide Meclisine başarılar,milletimize dirlik ve düzenlik dilerim.BAŞGİL KONUŞMUYOR Ankaradan dün sabahın erken saatlerinde otomobille ayrıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1961
  • ilk Meclise bakarken Baştarafı Birincide ğı için patliiler nisbeten dağınık otururlardı.GRUPLAR İkinci Cumhuriyetin ilk Meclisinin ilk oturumunda ise,Mecliste beş ayrı grup vardı.Hattâ ne milletvekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1961
  • DURUM Baştarafı Birincide lannm Yüce Adalet Divanı tarafından mahkûm edilmeleri,ihtilâlin kaçınılmaz sonuçlarından biriydi.Bu konunun seçim kampanyası sırasında istismar edildiği bilinmektedir.Mahkûml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1961
  • BÜYÜK MECLİSİ DÜ Baştarajı Birincide Başkanları,Yüksek Seçiın Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yüksek Adalet Divanı Başkan ve üyeleri doldurmuşlarda.GÜRSEL GELİYOR Devlet ve Hükümet Bî.şkanı Gürsel.14.35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1961
  • CUMHURBAŞKANI BUGÜN SEÇİLİYOR Başturajı Birincide beYıl destekleyeceklerine inanıyorum.demiştir.Bu konuda,gece geç vakitlere kadar A.P.Y.T.P.ve C.K.M.P.II temsilciler arasında kulis faaliyeti olmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.10.1961
  • A VOKLO ÎOKC&fr M* siy by 'tti'.fyfc.f M»U far fcesseatne He wit M* the ftr te toffs.rWCap.•first «ân „4 WnXW İÇ had 3w* hi w 2s.fc 1;si M Ilei ter«-Tlie wayward:4 Haul U:T*.ii$ftm,fojğ MvHhew&S9 f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1961
  • KISA HABERLER FENERBAHÇE ve milli takım futbolcularından Şeref Has dün bayan Tuğba Tusder ile nişanlanmıştır.FERİKÖY İdare heyeti Erdinç.Faruk,M.Ali ve Yasar*!kadro dışı bırakmıştır.İdare heyeti,sport
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1961
  • REMONDiNi,PALERMO ANTRENÖRLÜĞÜNDEN UZAKLAŞTIRILDI Palermo kulübü antrenörü Remondinl idare heyetinin kararıyla vazifesinden uzaklaştırılmıştır.Palermoda oynayan Metin Oktay,asabi ve hırçın mizaçlı ant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1961
  • Bu hafta yapılacak voleybol Teşvik Turnuası maçları Voleybol teşvik tumuasının ikinci haftasına Cumartesi giinii Kadıköy Halk Eğitimi spor salonunda devanı edilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1961
  • Üçlü Atletizm lan bugün Dün hava muhalefeti sebebiyle tehir edilen Fransa,Türkiye ve Yunanistan atletleri arasındaki müsabakalar Mithatpaşa stadında saat 15 te başlayacak FRANSA,Yunanistan ve Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1961
  • zaJandınldı Kulüplerinden maaşlarını alamıyan futbolcular,İdare heyetine bir hafta mühlet verdiler ANKAEA,ÖZEL MERKEZ Ceza Heyeti,İzmirspor maçında hakemin müsabakayı tatilden sonra rapor ettiği altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1961
  • Hentbol ligi Pazartesi günü sona eriyor İstanbul hentbol birincilikleri Pazartesi sabahı Mithatpaşa Stadında yapılacak karşılaşmalar ile sona erecektir.Çampiyonanın finali Galatasaray ile PTT takımlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1961
  • Feyzi Törk "Federasyon Başkam bilgisizdir„dedi Boks Federasyonu Başkanı tarafından vazifesine son verilen istanbul Boks Antrenörü Feyzi Törk dün bir basın toplantısı yapmıştır.Törk bir bülten halinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1961
  • Millî ligde Bu hafta 7 Maç var Cumartesi günü istanbul'da Y.Dir*k K.Paşa,Beykoz Karagümrük,izmir'de K.Yaka Altay,Ankara'da Ş.Hilâl Altınerdu,G.Birliği A.Gücü karşılaşacak MİUA ligin onuncu haftasına C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1961
  • Uç hakemimiz bugün Sofya'ya gidiyor Beynelmilel futbol hakemlerimizden Cezmi Başar bugün trenle Sofyaya gidecektir.29 Ekimde Vasilevski stadında oynanacak Bulgaristan-Finlandiya milli maçında orta hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.10.1961
  • J,a.Sandro Puppo millîleri ikaz İtalyan antrenör Norveç maçına ehemmiyet verilmesini istiyor Huu takım namzetleri Kilyoa kampında Norveç maçı hazırlığına devam etmcbİMUrler.Resimde,futbolculardan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor