Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.10.1961
  • millete mesajı Genel Kurmay Başkanı «Ordu ile siyasî partiler ara-f sında görüş ayrılı-I I ğı olmadığını» bil-dirdi.1 ANKARA,ÖZEL I T"1 ÜRK Silâhlı Kuvvetleri •I i a^xna Genel Kurmay 1 Bagkanı Orgener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1961
  • Madanoglu,Senato üyeliğinden istifa etti Milli Birlik Komitesinden istifa etmlg bulunan Korgeneral Cemal Madanoglu,Senato üyeliğinden de İstifa etmigtir.Cemal Madanoilu'nun jjcee saat 24 ten sonra Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1961
  • Müşterek Pazar'a alınmamız kesinleşiyor BRÜKSEL,A.P.Avrupa Müşterek Pazarı Bakanlar Konseyi,Türkiye'yi,belirli bir deneme süresi dcvammca teşekküle ortak kılmayı gözönünde tutan teklif ve projeleri ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1961
  • 33S?HİZAYA Dünkü gazetelerde büyük büyük gösterilmişti:Prof.Ali Fuat Basgil ani olarak geldi.Altında Baggil'ln beyanatı:Atatürk'e ebediyen minnettarım.Anî olarak nereye geldiğini anladık Profesörün:Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1961
  • M.B.K.de son toplantısını yaparak dağıldı.Millet Meclisi ve Senato başkan/ar/bugün,Cumhurbaşkanı da yarın seçilecek r ı)»»ıj ,ı.l&ı.ıı.ı.ıı».ı,ı.'y.nn.n.W.yVrji J~*»4-H«i» ~.H-111 III III I I.I 1111II
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1961
  • Samsun Senatörü "Parti liderlerinin verecekleri kararların kendilerini ilzam etmeyeceğini,söyledi ANKARA,ÖZEL TRENLE İstanbuldan Ankaraya gelen Ali Fuat Başgil,«Parti Genel Başkanlarının verecekleri k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1961
  • Saşgil,A.P.ve C.K.tâ.P.Liderleri ile konuştu Ali Fuat Basgil,dün gecs yarısı A.Pve C.K.M.P.liderlerini evlerinde ziyaret ettnistir.Once Gümüspalayı ziyaret eden Başgil burada bir bucuk saat kalmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1961
  • V ¦ğ-KINCI Cumhuriyetin Birinci Büyük Millet Meclisinin ilk m ğ toplantısı arifesinde,Silahlı Kuvvetler Kumandanları ile g Parti liderleri anlaşmaya Varmışlardır.Anlaşmanın metni res-S men açıklanmamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1961
  • Her ee^it BATTANİYE ihtiyacı için Çift kişilik 45.TL.dan 375.TL.kadar Sultanhsmam Hoca hanı sokağı İş Bankası yanında No.53 Tel:22 55 43 REKLAMCILIK 2402 5737
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.10.1961
  • İRFAN TANSEL VE ALİ KESKİNEL RAGSP GÜMÜŞPALA İSMET İNÖNÜ Kata K.K.üstte)tb Ankara Örfî İdar« K.altta)toplantıdan çıkıyor-«Meclisin toplanmaması için sebep yok» «Dornm çok iyi.Müşküller yenildi.OSMAN B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.10.1961
  • ÖLtHCBASINTN Mr âdeti var;GursePta toplantılarına ya gecikmek veya gltme-«k.Bunun son numunesini de •velkl gün gördük.Bölük-141 Gürselin 4 parti lideyie yaptığı toplantıya tam dakika geç gitti.Dünkü t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1961
  • 2S Ekim İNCİ BULVAR ŞIK Sinamalarmda ALLAH CEZANI VERS ORHAN GÜNŞİRAY ÇOLPAN İLHAN PERİ HAN Sadettin Erbil Nubar Terzıyan Atıf Kaptan Ziya Mekin Ve KENAN PARS REKLAMCILIK 175 5733
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1961
  • 'ııııınılı ılınıl mini illininim ııııııılıınılımıımıllı İSTANBUL 7.27 Açıiış ve program 7.30 iki marş 7.35 Sabah plâkları S.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Şarkılar 8.30 Bale müziği 9.00 Kapanı*.11.57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1961
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] iki kişi bir ivin peşinu düzeceksiniz.Sonu iyi çıkacak.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] üzüntünüzü paylaşacak bir dostunuz var ama &İ2 sokulmuyorsunuz.Açılı.BALIK BURCU [2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1961
  • 5 6 7 8 9 10 BU BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 13)DAKİKADIR.SOLDAN SAĞA:1 Yapragın yeşilini veren madde.2 3 4 2 Tibetli rahip;Barındırraa Eski dil)3 Senenin bir kısmı;Gösteriş,4 Bizden önce yaşamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1961
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:444460)Notre Dame'ın Kamburu G.Lollobrigida R.t.2.hafta)EMEK Tel:44 84 39)Bir Daha öp Y.R.ı.INCI Tel:48 45 So)Bin Bir Gfce Masalları R.I.SUARE:Allah Cezanı Versin O.Cünslra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1961
  • Amerikalıyı düşündüren m GEÇEN haftaki yazımda Amerika Birleşik Devletlerinde müşahede ettiğim önemli konulara temas etmiş ve umumiyetle hayranlığımdan bahsetmiştim.Fakat bu arada A.B.D.nln birçok der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1961
  • Mektupla kısa zamanda IHHUZBS ALMANCA Öğrenmek için ücretsiz broşür isteyiniz.Grapho American P.K.44 Bakırköy istanbul REKLAMCILIK 2473 5738
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1961
  • KÂM YAĞİ j!Hollanda malı "fr Birinci ka-lite jc 25 kiloluk kutularda Müsait şartlarla Tel:22 70 72 Reklamcılık 2462 5711 IIWW III MİM—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1961
  • VEFAT Şirketimiz âzâ'.armdan Osman Yenseni'nin kardeşi,Rasin Babür'ün kayınpederi:Tüccardan MUSTAFA YENSENİ Hakkın rahmetin» kavuşmuştur.Cenazesi 25 Ekim 1961 Çarşamba günü öğle namazından sonra Teşvi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1961
  • TEŞEKKÜR Büyük kaybımız kereste taciri Serafettin KARSAN'ın ce;aze merasimine iştirak buyuran,evimize kadar teşrif zahmetinde bufeman,çelenk,telgraf,mektup ve telefonla bizleri teselli lûtfunda buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1961
  • Sümerbank Yıldız Çini Fabrikasından Bankamızın en modern makinelerle yeniden tesis ve ihya ettiği dünyaca şöhret yapmış «YILDIZ ÇINI» fabrikası,porselen mamullerinin satışına ve sipariş kabulüne başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1961
  • Biri hislerinin esiri,diğeri harb esiri olan mesHrt kan koca.Hayatlarına karışan kadın ve erkekler.Zaman ve mesafe a?ki öldürebilir mi?Milyonların okuduğu kitap.Kitapçılarda arayuux.Lüks Ciltli,'354 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1961
  • VEFAT Selanik eşrafından merhum Mehmet Galip ve merhum Seniye Muratoghmun oğullan,Aliye Yenseni'nln z.cvci,Seniye Aktel,Serap Babür ve Ercan Yenseııi'ııin babaları,Emine Hüsnl,Fatma Tuncay ve Osman Ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1961
  • ASI BİR OLUR!Erzincan'ın Horan mahalieslnden Topçu Binbaşısı merhum Topkapılı Ali Ağanın torunu ve merhum topçu yüzbaşısı Hacı Hürjlt efendinin oğlu,merhume Fatma Çetiner'in zevci,Ömer Çeliner'in baba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1961
  • GELİR VERGİSİNİN İKİNCİ TAKSİTİ Birinci taksidi Mayıs ayı içinde ödenmiş bulunan Kurumlar Vergisi i!e,Gelir Vergisi Kanununun Ofi ncı maddeci gereğince kurumlar tarafından ödenmesi gereken gelir vergi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1961
  • 17 TERZİ ÇALIŞMAK İÇİN DÜN ALMÂNYÂYA GİTTİ 17 Türk terzisi dün çalışmak üzere Almanyaya gitmiştir.Batı Almanyanm Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumundan attep etliği 5» terziden 35 i lstanbuidan seçilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1961
  • Belediye ekmek fîofını indirmeye alışıyor Belediye ekmek flatını 70 kuruşt-an 65 kurusa indirmek için çalışmaya bağlamıştır.Eyüp'te 65 kuruştan elemek çıkartan fırında yapılan tetkiklerde,bir ekmeğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.10.1961
  • ÂF anlamaz bn bizim politikacılar lâf bu-I ı lamaz.Hazır bir ihtilâl olmuş,bütün nürüzler temizlenmiş,şu memlekete bir istîğ kamet tâyin edin,Türkiye'nin verdiği kadarını paylaşma kavgasından var geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.10.1961
  • Patlatılan bombalar için tehlike yar 30 milyon TNT İlk bombanın meydana getirdiği radyoaktivite bulutları memleket içine yayılıyor DIŞ HABERLER SERVİSİ MUHTELİF rasathane ve dinlema İstasyonlarının ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1961
  • ACELE EDİNİZ ACELEeo^ ACELE ACELE q\4c*LE l^mz ACELE EDİNİZ BOyOk Senesonu çekilişine katılabilmek için son para yatırma tarihi 28 Ekim Cumartesi günüdür.Bu çekilişte Türkiye İş Bankası:1 TALİHLİYE 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1961
  • FORD TÜRKiYEYE 400.000 Dolar veriyor NEW YORK,A.P.Ford Fonu Türklyeye 40.000 dolar vermeği kararlaştırmıştır.Bu meblâğın taksimatı şöyle olacaktır:Orta Doğu Teknik Üniversitesine 320,600 dolar,iktisad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1961
  • Kamyon faresi Yakalandıktan Sonra ağladı 114 defa kaçan Sahabettin Fırat çaldığı kumaşları satarken ele geçirildi Cezaevlerinden 114 defa kaçmaya muvaffak olan ve şimdiye kadar işlediği suçlardan 30 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1961
  • İskele ve 31.Kilometre dâvaları birleştirildi ÇANAKKALE,ÖZEL «iskele Olayları» dâvasının dünkü duruşmasında mahkeme bu dâva ile «31.Kilometre Dâvası» nın birleştirilmesine karar vermiştir.Geçen celse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1961
  • MERTER CİNAYETİNİN C ANIĞI Mi,voner Ahmet MerdMIllUI ter'in katlinde rolü bulunan ve Gaziantep'te yakalanan Nadir Bezirgan şehrimize getirilmiş ve mühim açıklamalarda bulunmuştur.Bezirgan,«Cinayet gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1961
  • Evini seyrederken öldü BURSA,ÖZEL Orhaneli İlçesinin Büyük Orhan bucağına bağlı Gedik köyünden 40 yaşlarındaki Ahmet Büyük,yaptırdığı binayı seyrederken damdan başına düşen bir odunla ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1961
  • W/j jM KENT OYUNCULARİ KABAĞA TİYATRODA 30 Ekim 1961 pazartesiden itibaren hergün 21.15 de APTAL Kİ Komedi 3 Perde Yazan:Marcel ACHARD Türkçesi:Çetin ALTAN Sahneye Koyan:Kâmran YÜCE YILDIZ KENTER MÜŞF
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1961
  • İSTANBUL BANKASI Sermayesi r 20.000.000 Lira Sene sonu çekilişinde 4 APARTMAN DAİRESİ Çeşitli para ikramiyelerij Mevduata 6 7a a kadar faiz İSTANBUL BANKASI İL.9285 5717
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1961
  • TİCARÎ ANLAŞMALAR BU YİL YENİLENECEK IZMIR,ÖZEL Ba2i memelketlerle ticari anlaşmalarımız yezıilenecektirv,Müddeti yakında sona erecek olan anlaşmalar yenilenirken yurdumuzuns bünyesine uygun olmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1961
  • ANKARA civarında iki tren kazasında iki kişi ölmüş,iki kişi yaralanmış,23 vagon,bir lokomotü parçalanmıştır.Kazaya uğrayan vagonlardan birinde benzin,birinde de cephane bulunmasına rağmen bunların inf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1961
  • TİNA VE KOCALI Konta Lord Blandf ord He evlenerek Mar-^«WM^I idi unvanı alan Tina Livanos,Armatör Onassis'ın eski karısı)kocasıyla birlikte balayına çıkmıştır.Besimde;Tina ve kocası ord Blandf ord,kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1961
  • kan kamyon I i oldu Sivas'ta da bir günde beş kaza üç kişinin ölümüne sebep oldu İZMİR,ÖZEL Belkahve'dekl trafik kazasında dün İki ki$ ölmüş,altı ki$i da ağır surette yaralanmıştır.Kemalpaşadan îzmire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1961
  • artı Belediyeden istediklerim T T ER memlekette halk Belediyeden şikâyet eder.Bunu tabii JLjL Sermek lâzımdır,çünkü Belediyeden beklenen icraat daima gözönündedir,bu icraat yapılmayınca herkes mes'ul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1961
  • Ayraca 2,5 milyon lira tutarında çeşitli para ikramiyeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1961
  • v,YARIN KOK KÖMÜRÜ ALACAKLAR 26 Ekim Perşembe günü kok kömürü alacaklar:Lî 224935 2261fifi 225101 226450 226658 227150 226650 227333 i 226395 227059 227223 227603 vrt;a w.r- iv i-i 226880 227582 22504
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1961
  • M/S MUĞLA 30 Ekim 1961 15 Kasım 1961 tarihleri arasında HAMBURG BREMEN ROTTERDAM ANVERS LONDRA limanlarından Türkiye için ticarî eşya yükleyecektir.Koçtuğ Denizcilik İşletmesi Galata,Bankalar caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.10.1961
  • SMl PAZARİ UMA-NINDA frEMÎLECİ &01DEN ÛRÎREU ABOİjCAHSİi ve TMtlAM ARADlKLAdl %l-İ&flliîî 6uluH-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.10.1961
  • SAKARYA'DA HEZİMETİ NİSBÎ SİSTEM ÖNLEDİ EĞER değil de,ekseriyet ¦istemine göre bir seçim yapılmış olsaydı,Kocaeli'den başlayarak Sakarya,Bolu,Bilecik,Eskişehir ve Kütahya'yı içine alan çevrede C.II.P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1961
  • İZMİR'DE FMK DAHA DA ARTTI İSMAİL SİVRİ EGE illerinden İzmir,Denizli ve Muğlada seçimlerde oyların çoğunu A.P.lie C.H.P.toplamıştır.Neticede,A.P,CHPden daha fazla milletvekili çıkarmış ve bütün senatö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1961
  • BÖLÜKBAŞI KONUŞTU VE ANKARALILAR.İLHAMİ SOYSAL ANKARA'da secim sonuçları,ilk tahminlerin hilâfına,bilhassa C.K.M.P.lehine bir sürprizle sonuçlanmıştır.Milletvekilliklerinin yarısından fazlasını C.H.P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1961
  • İÇ ANADOLU'DA C.H.P.YOZGAT.C.H.P.devrinde de,D.P.devrinde de «iki taşın üst üste konulmadığı» bir ildir,illerinin,bir kasabadan farksız görüntüsüne içerleyen ve iktisadi hayatın bozuk gidişinden şikây
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1961
  • EGE ZATEN SEÇMEEDI YİNE DE SEÇMEDİ!C.H.Pye karsı kuvvetlerin öte d en beri çoğunlukta bulunduğu Ege'de A.Pnin daha çok müetvekili ve senatör çıkaracağını talimin,hiç de kehanet değildi.Nitekim îeçim s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1961
  • DALAŞTIĞIM 13 ilde Malatya rıariç C.H.P.seçim yarışını kaybetmiştir.Kaybetmiştir çünkü.KT 12 scııcdenberi muhalefet devre-sinde halkın ve aklıselim sahiplerinin ümidini,manevî şahsında toplaan II.I'.'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1961
  • tS .&m faydalıdır OPON,haş,diş.adale,sinir,lumbago ağrılarını teskin eder OPON.bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında haşarı ile kullanılır OPON.grip ve nezle başlangıcında birçok fenalıkları on
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1961
  • MUHASEBE KURSU Sağlam iş,emin ticaret,iyi muhasebe bilgisiyle olur.Muhasebe öğreniniz.Kurslarımız başlamıştır.Kayıt için acele ediniz.AKADEMİ DERS TEŞKİLÂTI Kabataş Derya Han kat 2 Tel:49 16 86 MİLLİY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1961
  • Bu Akşam 21.15 den itibaren EMEK SİNEMASINDA Senelerin En nefis Aşk Komedisi BİM DAHA ÖF Once More,With Feeling)YUL KAY KENDALL renkli ingilizce BASIN 9157)5706
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1961
  • GÜNEYDE 1 NO.LU 5 ÎMDÎ herkes soruyor,neden böyle oldu,diye.Bir parti ve o partinin başında bulunan insanlar başlarını deve kuşu gibi ktıma gömerlerse,elbettekl yaptıkları hesaplar tersine çıkacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1961
  • İSTANBUL' C.H.P/YE OY SUAT TÜRKER i STANBUU A C.H.P.nin tahmin I edilenden daha az oy almasında azınlıkların da rolü olmuştur.Azınlıklar bu seçimde C.H.P.ye İltifat etmemişler kelimenin tam mânâsiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1961
  • OY'LAIt sandıklara atılalı 24 saat olmuştu.Neticeler de yavaş yavaş belli oluyordu.Kastamonu'nun bir köyünden evvelce hep D.P.'ye oy veren bir köydü bu toplu halde Y.T.P.'ye oy çıkmıştı.Müfritliği ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1961
  • ÂTIM C.H.P.MUHTAÇ ORHAN TOKATLI BÖLGEMDEKİ İllerde seçimi kaybetmesine genel olarak teşkilâtın devrimden sonraki tutumu sebep olmuş,D.P.lilerl ihbar C H.P.nin hezimetini doğurmuştur.Bunlara ilâveten b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1961
  • TRAKYA VE MABMABA İNÖNÜ'YÜ SSVMÎYOB TURHAN AYTUL ÇOĞUNLUK:inönü'nün partisine rey vermek mi?derse,asıl hayret edilecek durum,C.HJP.'nin Bursa,Balıkesir,Çanakkale,Edirne,Kırklareli ve Tekirdağda 4 sena
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1961
  • MİLLİYET,15 Ekim seçimlerinden önce memleketi 12 bölgeye ayırmış ve bu bölgelere dağılan 12 elemanı vasıtasiyle seçimler arifesinde vatandaşın nabzını yoklamıştı.Ayni ekip şimdi de,kesinleşen seçim so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.10.1961
  • 15 Ekfrm seçimlerinin kafi neticelerinin alınmasından sonra umumî kanaat CHP'nin beklenenden daha eksik sayıda milletvekili ve senatör çıkartmış olduğudur.Nabız yoklamasına çıkmış olan arkadaşlarımız,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.10.1961
  • 1961-62 KIŞ TARİFESİ AIR PRATİĞE İstanbul'dan haftada 7 servis Ankara'dan haftada,2 servis Caravel le İstanbul'dan her Çarşamba,Perşembe ve Pazar Atina,Milano ve Paris'e saat 9.50'de hareket her Pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1961
  • «TIS 61*6 "Tl E ea E cc C3 JZ f-c ify CO S 3 C0 J n_Û lO LU 13 N j* tt c C 3 g »bi o 0)fa CO a M H a o:O j O S O O a:z X
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1961
  • MAKİNA VEYA KİMYA YÜKSEK MÜHENDİSİ ARANIYOR 1)Çok iyi İngilizce bilmesi 2)Askerliğini yapmış olması 3)iki ilâ bej senelik işletme tecrübesi olması şarttır.Müracaatların,bizzat Tütünçiftllk İzmit mevki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1961
  • TCDD İSLETMESİ MERKEZ ALIM VE SATIM KOMİSYONU REİSLİĞİNDEN LİNYİT KÖMÜRÜ ALINACAK 1 Kapalı zarf suretiyle Sirkeci Edirne arasındaki istasyonlarda teslim şartıyla 7200 ton linyit kömürü satm almacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1961
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.Teklif İsteme İlânı Köprü Kadıköy iskelesine yanaşan gemilerin istlab kontrolü için turnikeler üzerine elektrikli tertibat ilâve ettirilecektir.Bu işe ait şartname Genel Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1961
  • İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Satmalına Müdürlüğünden 1 Kurumumuz.İstanbul Bölge Sağlık Tesisleri ve Ünitelerinin 1961 1962 yılı ihtiyacı bulunan 301250 kilo odun,21450 kilo tahta parçası ve 4735 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1961
  • İLAN Eyüp İcra Memurluğu 961/916 T.Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen Eyüp Sağmacılar köyü Demirciler Cad.D.5 sayılı blokta Hikmet Demirhan'ın atelyeslnde 1 adet 1.5 ebadında ağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.10.1961
  • HÜRRİYET İÇİN ÖLENLER Geçenlerde Doğu Berlin'den Batı'ya kaçmağa teşebbüs eden İda Siekmann adındaki bir kadın hayatını kaybetmiştir.Bir sabah komünist polisin,evinin kapısını tuğlalarla kapattığını v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.10.1961
  • BESTS BEŞ SuK.'ATİM "YUM.R-UKL^fZıt^ll CAUSTIfZAAAYA BAŞUAR.BOUT KA-BEŞTE &ES SOi.T'u/V KAR.snMDA AÇIK.gÖRÜfi v^ ŞıOOETj U BıtZ.SACS İNDÎRÎIZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1961
  • CAS1 KOIZKUSUSJA 5E„ N£GAl.VET AOA.S\L.XFZl y/GÖRJSAEOEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1961
  • Buğum f.s ~jm O-fıl iV sJ*" •COCAMiZ.VAKlŞTA KAY.BETAAı'Ş.ÜZ.ÜL_DÜAA.OMA NE Ü2ÜL.UVOKSUN ESAS KAYBEDEN BEN'İ\KuKJCXEM Ol_Du\fo&f ^pf,J w^'h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1961
  • Hicri Çarşamba Rumi 1381 25 1377 C.evvel EKİM Ekim 15 19 6 1 12 VAKİ T VASATİ EZANÎ Güneş 6.23 1.07 öğle 11.58 6.43 İkindi 1454 9.39 Aksarr Yatsı 17 15 12.00 18.48 1.31 İmsak 4.44 11.28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1961
  • 'Vfcijitr Gazetecilik A.Ş.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Vmumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Magazin kısmından Mesul Müdür HALİT KIVANÇ Spor kısmında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1961
  • İLAN TARİFESİ 0 2,3,4,5 İnci sayfalarda santimi 30 T.L 6,7 ncl sayfalarda santimi ~ö T.L.0 Birinci sayfada başlık 200 T.L.Düğün,Nisan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür İlânları 5 santiroe kadar 30 T.L.Küçük İlâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1961
  • «sssEssa&SL 4 SOLVEX İHTİVA EDEN YEGANE MÜREKKEP Her nevi kalem için en iyi mürekkep.Yazarken,dolma alonr.ınizi temizler.1 ons 29 cm')TL.1.80 «2 ons 59 cm')TL 2.70 »1/2 Utre TL.12.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1961
  • GAİBE İHTAB Yetkili mercilerin emirlerine riayetsizlik suçundan maznun olup Beşiktaş Ömer Derviş mahallesi İzzetpaşa sok.No.5 de mukim Bahaattin oğlu 1324 D.lu Sırrı YIGIT oütün aramalara rağmen mezkû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1961
  • DİKKAT DİKKAT Cumhuriyet Bayramı için yapılacak şenliklerde perakende satıcılara müjde NE-SEL firmasının yeni çıkarmış olduğu HÂRİKA ÇEŞİTLERİ mutlaka görünüz.Ayrıca Maytaplar,Çatpatlar,Atom vesair çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1961
  • PERSONEL ARAMIYOR Türkiye'nin en yeni ve en büyük petrol tasfiyehanesi olan ANADOLU TASFİYEHANESİ A.Ş.A T A Ş Aşağıdaki işler için personel aramaktadır:1.Proses Mühendisi:Kimya Y.Mühendisi.2.Plânlama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1961
  • SHf*"0*1 IH HS bj^ efil K* ELEKTRİK SAYAÇLARI Daha iyi hizrnot eder Toza ve rutubete karşı muhafazalı olan FUJI elektrik sayaçları doğru çalışması ve dayftnıklığı ile meşhurdur.Yüksek kaliteli elektri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1961
  • RUJU,«ALLANTOİN» İHTİVA ETTİĞİNDEN,DUDAKLARINIZA ipekleşen bir yumuşaklık,görülmemiş sabit bir renk,sihirâ bir parlaklık,ve.şaşırtan bir cazibe verir!L43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1961
  • Palamut ve torik sürüleri,Karadenlzden İstanbul EE Boğazına girince,havaların durumunu müsait bul-S dukları takdirde,oyalanarak akış yaptıklarından,Bo-gazın muayyen mahallerinde,çapariden başka muh-S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.10.1961
  • İZMİRLİ yazan Yâni sizin anlayacağınız?Meselâ çocuklara gündelik olarak kışın İki lira vermişse,onların günde adam başına onbeş liralık sünger çıkarmaları lâzımdır.Eğer onbeş liralıktan fazla sünger ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 25.10.1961
  • Kızlararası Voleybol Turnuas» yapılacak Baştarajt Sekizincide Eylül ayı İdinde îstnnbulda Hollanda ije karşılaşacaktır.ANTRENÖR GELİYOR Romen millî voleybol takımı başantrenörü,ve beynelmilel hakem Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1961
  • METİN DÜN GELDİ İf Baştaro.jı Sekizincide antrenörün 12 Kasımda yapılacak mava en iyi Beklide hazırlanmak için Rus milli takımına müsait bir kamp yeri arayacağını bildirmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1961
  • MAÇI GÖMENLER İDARE EDECEK Türkiye Norveı;maçını Romanya Federasyonuna bftğlı üç hakem idare edecektir.Orta hakemliğini Mihayl Puna yapacaktır.Yardımcıları ise,Aleksandr Tath ve Staniat Makiazar'dır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1961
  • BİÎ.KT FIATLAR1 Milli maçın biletleri kulüplere v'e müesseselere.Federasyonun tâyin ettiği miktarlarda dağıtılacaktır.Bilet fiatlan:Numaralı tribün 30,Kapalı tribün 15.Açık iribün 7.5.Duhuliye C.ö lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1961
  • MİLLÎ TAKIM Dİ X KTLYOSTA ÇALÎŞTI Milli futbol takımımızın namzet kadrosu ilk antrenmanını dün saat 15.50 da Kilyos saltasında yapmıştır.Sabah saat 8.30 da' antrenör Sandro Puppo'nun nezaretinde 15 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1961
  • |Mililli:iliii!liiillllil!illi;iillill!ill!1 ALMAN BASININA i I GÖRE,NÜRMBERG I I MAG!TAKTİKLE I KAZANDI j~ Başlardı Sekizincide^ S buldaki maçı takibe selen Hel-s mut Diracbnet ise «Halk miite-s madi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1961
  • tik sskak koşusu Pazar gecesi Üsküdarda otesak Mevsimin ilk meş'sleli sokak koşusu Cumhuriyet Bayramı Recesi saat 20.30 da Üsküdar iskele meydanında yapılacaktır.Üsküdar Anadolu Gençlik kulübü tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1961
  • Razi Irak,Fenerbahçe Reisliğini kefcuS etmedi Fe.ner"0Rh(e idare heyeti azalarından Rnzi Trak,Hasan Kâmil Spore]'don ağılan kulüp bns-kanlığı için yapılan teklifi kabul etmemiştir.Trok «Ben Fenerbahçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1961
  • İstanbul modem tesislere kayuşuyar Beden Terbiyesi Umum Müdürü Bekir Silâhçılar istanbul yakın zamanda modern spor tesislerine kavuşacaktır» demiştir.Memleketimizdeki tesis eksikliği sebebile Beynelmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1961
  • 47 yaşimMı Mmz& teknik nakavtla galip BALTİMORE,OZ£L 47 yaşındaki dünya yarı ağır sıklet boks şampiyonu Archie Moore,30 ya-mda!i rakibi Petcr Bademacher'i 8 d»ta yere düşürdükten sonra 6.raunt,ta tekn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1961
  • SENGÜN KAPTAHOĞLU transfer ©teîiycssk I.T.Univeı-sitesinin,Şen&ün Kaplanoglu'nun lisansına yaptığı Kiraz Tertip Komitesince tetkik edilerek adı geçen basketbolcumm transfer etmesine imkân olmadığı mül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1961
  • Ask?r fu&steuSarsrs oynaması tein teşsbfeüse gedildi Futbol Federasyonu,silah aitınri* bulunan amatör ve profesyonel fufbolcuların kulüplerinde oynayabilmesi için yeni bir teşebbüsle bulunmuştur.Salah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1961
  • HAKEMLER HAKKINDA ZECRÎ TEDBİRLER Basketbol liginin başlamasıyla hakemleri kontrol eden teknik adamlar «yanlış düdük çalmayı kabul edc-iz,fakat en basit bir kaidenin ihlaline müsaade edemeyiz» demirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1961
  • ŞEFİK TETİK,TÖRK VE TOİVİBA'YA GENE HÜCUM ETTİ Eski Bölge antrenörü.Boks Federasyonu Başkanına cevap verecek ANKARA,ÖZEL Tkıks Federasyonu Başkanı Şefik Tstik dün bir basın toplantısı yapmış ve Istanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1961
  • ISTANBUL KULÜPLERİ YENİ AJANI DESTEKLİYOR İstanbul boks kulüpleri temsilcileri dün bir açıklamada bulunmuşlar ve Boks Federasyonunun İstanbul Boks Ajanı iie antrenörünün değiştirilmesi hususunda almış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1961
  • SUNAY'IH MİLLETE!MESAJI Baaîaraft Birincideki erierek bilginleri saklamakta en kiiyiik hi«scsJ ola» baş komutan jjj Gürsele mimıettardır.Mevrut ve mer'i anayasa çer-m eevesiudc demokratik rejimin Is-j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1961
  • Tayfalardan ikisi denize atlayıp kaçmıya muvaffak oldular.Diğer bir motor da karanlıktan istifade ederek uzaklaştı İZMİR,ÖZEL Türk karasularında kaçak balık avlayan 2 Yunan motorundan biri yakalanmış,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1961
  • Basiarafı Birincide ikinci Cumhuriyetin ilk Cumhurbaşkanı,seçimi takiben 401 yemini edecektir:«Cumhurbaşkanı sıfatı ile Türk Devletinin bağımsızlığına,vatanın,milletin bütünlüsüne yönelecek her tehlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1961
  • Bsğtarajı Birincide nnm arabaları bir konvoy hr.linde Çankaya Köşkü bahçesine girmişlerdir.2 saat 55 dakika süren toplantıyı önce parti liderleri lmişlerdir.Köşkün önünde bekleyen gazetecilere Genel B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1961
  • 7.Kofa,211.Sera So.96.02.22 için lisansı olanların,Sultanhamam Mesadet Han No.23 e müracaattan,Tel:22 36 23 MİLLİYET 5741
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1961
  • Tülün piyasası bu yıl erken akılacak İZMİR,ÖZET.Tütün iç piyasasının bu yıl erken açılması beklenmektedir.Tekel Umum Aiüdürlüjriinden heyetler bu hususla i 1-Sili olarak tetkiklerine başlamışlardır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1961
  • Dominik'te koalisyon hükümeti kurulacak CIUDAD TUUJIIXO,A.P Dominik Reisicumhuru Joaquin Balaguer.dün siyasî partilere hitapla,bir koalisyon hükümetinin kurulmasuu talep etmij ve Trujilîo sülalesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1961
  • Orduya hakaretten hir yıl hapse mahkûm oldu Ordunun mânevi şalısiyetiııi tahkuden 1 Numaralı Örfi İdare Mahkemesinde yargılanan Ahmet Rauf,dün blr yil ağır hapis ve 4 ay emniyeti umumiye nezaretinde t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1961
  • Lübnan Başbakanı dün isfîfa etti BEYRUT,A.P.Lübnan Başbakanı Saeb Salam istifasını Cumhurbaşkanı Fuad Şahab'a takdim etmiştir.Hükümetin istifası,Bayındırlık Bakanı i!e mevcut ihtilâf dolayısıyla vukub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1961
  • TÜRKİYE ÇİMENTO SANAYİİ TAŞ.Istanbul İrtibat Müdürlüğünden 1 Bartın Çimento Fabrikamız için 90x200 cm.eb'adında l veya 0,75 mm.kalınlığmda 2000 adet oluklu,galvanizli saç satın alınacaktır.2 Kapalı te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1961
  • eifwrt Ataköy 2.Kısım İnşaatımız için 700 M3 doğramalık ve kalıplık kereste alınacaktır.Şartnamelerin 9 Kasım 1961 saat 14.00 e kadar Müdürlüğümüz Muamelât Servisinden temini ilân olunur.İhale gün ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1961
  • Bugün Yml &ü ve IMMMZL Sinemalarında rssı A.k Entrikalar Saraylar ve debdebelerle dolu nıuszzam renkli slnemaskop ve MİÇJKL ZEVACO'nun meşhur romanından filme ahnan mev&iniin en büyük filmi.Yaratıcıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1961
  • Matine İS Suars 21.15 Biletler Atlas Sineması Spor Sergi Sarayında Tel:4S 79 49 YALNIZ 6 GÜN KALDI Fırsatı Kaçırmayınız WOT Her semte cnoL üı IL.S523 5743
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1961
  • TUBE HAVAYOLLARI Iff ÛH T 1.Kapalı teî:lif Alma usulile 11 kalem matbu,evrak yaptırılacaktır.2.Muhammen bedeli 38.650.TL.sı geçici teminat 1.933.TL.sidir.3.Şartname ve numuneler tatil günleri hariç he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1961
  • Baştarafı Birincide Ba*gll,odasına çıktıktan sonra gazetecilerin isteği üzerine bir basın toplantısı yoparak muhtelif soruları cevaplandırmıştır.BaşgiTe sorulan sorular ve cevapları şöyledir;MİLLÎ KOA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1961
  • Gürsel,B.rVL Günü için bîr mesaj yayınladı ANKARA.ÖZEL Birleşmiş Milletlerin Kurulusunun 16yıldönümü dün dünya teşkilâtına üye bütün memleketlerde olduğu gibi memlekotimizde de törenlerle kutlanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1961
  • Haydarpaşa'da da üırrciks yasılacak Haydarpasadaki vapur iskelesine de turnike yapılması işi ele alınmıştır.Bu iskelede İnşa edilecek turnike tesislerinin ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacaktır.Kadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1961
  • Nâsır'ın evi tank muhafazası alanda BEYRUT,RADYO Mısır'dan gelen yolcuların anlattığına göre,Nâsır'ın evi 16 tank taralından çrvriü bulunmaktadır.R-7S yapısı bir uçak da,icabında kendilini kurtarmak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1961
  • hn&ûtâ® yakasında sh tahdidi hafifiefiicli Anadolu yakasında su verme saatleri uzatılmıştır.Sular İdaresi tahdidi hafifletmiş ve sabaha karşı saat 2 den gece 21 e kadar abonelere su vermeye başlamıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.10.1961
  • TEttfcON SATILIK EMLÂK FABRİKA katları 24X10 metre eb'adında fabrika katları ehven fiatla satılıkttr.Mür.44 03 24 sabah ve akşamft BAYİİ Su vo Tekel maddeleri satış deposu.Beyoğlunda 44 33 44 KURTULUŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 25.10.1961
  • A HAZİRAN AYI BAŞINDA AMERİKA'NIN DÜNYA SERBEST GÜREŞ ŞAMPİYONASI!DO ŞEHRİNDE YAPILACAK İlH HAZIRLIĞI BAŞLADI MACAR Greko Romen mil lî güreş takımı memleketimize gelmek istemektedir.Macar Güreş Federa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.10.1961
  • TOTODA 30 KİŞİ 12 TUTTURDU ANKARA,ÖZEL Spor Totonun dokuzuncu hafta değerlendirmesi dün sona ermiş ve 13 bilene rastlanmamıştır.Totonun diğer neticeleri şöyledir:12 bilen 30 kişi 85G8.30 şer lira 11 b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.10.1961
  • l!l!IU!llll!lll!lin;illHimi!1 Alman basınına 1 I göre,Kürnberg I maçı taktikle j kazandı j EE Almanyanm İki tanınmış S spor dergisi «KÎCKKR» ve «SPORT-MAGAZm» Fener-S S bahçe FC Nürnberg ma-3 S çından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.10.1961
  • Dün başiayan üçlü atletizm müsabakalarında 150 3.47.9,100'de Delacour 10.4,400'de Bertozzî önel,3000 engellide Fransız Şampiyonunu 60 metre geçti.G*H*ı#vi?ımsi PUSLU bir havada,Mit lıatpaşanın alelace
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.10.1961
  • Orhan Şereften sonra başkanlık için ikinci bir isim:Münir Özlmraî ÖZDEMİR KALPAKÇIOGLU ANKARA'DAN BİLDİRİYOR:FUTBOL Federasyonu Norveç ve Rusya ile yapılacak millî maçlardan sonra yeniden kurulacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.10.1961
  • Pautr Göteborg şehrinde İsveç'e 2-0 mağlûp olan Norveç mill!takımınm »on kadrosn:1.trra soldan sağa:M Johanssen,Bakker,Kasperssen,Winhter,Anderssen,çömalenler:Bergen,Pederssen,Svenssen,Jenssen,D.Ander
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.10.1961
  • Kızlararası Tümüm Voleybol Federasyonu 1962 «enesi Mayıs ayı İçinde Ankarada,yapılmak üzere kızlararası bir beynelmilel turnua tertiplemiştir.Turnuaya Türkiye,Avusturya,Iran,Hollanda,Fransa,Israel ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.10.1961
  • Pazar günü Norveçlo karfilasacak olan millî talumımu dün sabah Kllyos'taki ka mp civarında yürüyüş yapjtni&tir.Besimde,futbolculardan dokuzunu görüyorsunuı iyi ıs METİN OKTAY Ilı.n Lram İ t olırn'ılsn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.10.1961
  • Federasyon,K.Yaka ve' Ş.Hilafta teklifini reddetti.Kulüpler haftayı özel maçlarla geçirecek M1ÎI1 takıma oyuncu veren Karşıyaka ve Şekerhilâl kulüplerinin bu hafta yapacakları millî lig maçlarının teh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor