Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.09.1961
  • yüksel Menderes Adaylıktan Çekildi Menderes'in oğlu istifasında "ailevî durumu muvacehesinde şimdilik aktif siyasete iştirak efmemek kararında,olduğunu bildirdi ANKARA,ÖZEL YÜKSEL Menderes,Y.TJ.Aydın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1961
  • Aday listeleri yüksek seçkUuralıma verildi CHP Genel Merkezi,iptal edilen 9 İV e cat listeleri tesbit etti.AP,YTP ve CKMP'li liderlerin yerleri belli oldu AP'de ihtilâf olmadığını söyliyen il Başkanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1961
  • &P Kadıköy İlçe Başkanı 1.Halim 5 Oruz istifa etti KADIKÖY A.P.ilçe başkam İffet Halim Oruz dün akşam yaptığı bir basın toplantısında istifa ettiğini açıklamıştır.Oruz.istifa sebebini su İki maddede i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1961
  • as» «do Centilmenliğe uymuyor Halk Partisinin İstanhnl adayları arasındaki hanımlar listenin tâ dibine konimi*.Kadın kollarına bu kadir önem veren bir partinin,aynı kolların başlarına bu iltifatı esir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1961
  • GANGSTERİN 15-22,5 YIL HAPSİ İSTENDİ Adli Tıp,gangster Necdet Elmas'ın cezaî ehliyetinin tam olduğunu bildirmiş,3.örfî idare Mahkemesi Savcısı Kaya'Alpkartal da sanığın 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1961
  • İMRALİ'YAKADIN ZİYARETÇİ GİDEMEZ Atatürk'ün emriyle modern bir cezaevi hâline getirilen odada mahkûmlar zamanlarını tam bir hürriyet içinde çalışarak geçirirler MARMARA denizinde bulunan İmralı adasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1961
  • DURUM ADAY LİSTELERİNE MÜDAHALE Y ENİ Seçim Kanunu,adayların tesbiti konusunda Parti Ge-I nel Merkezlerinin yetkilerini önemli ölçüde zayıflatmıştır.Şimdi seçimlere katılacak adayların büyük çoğunluğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1961
  • Dîvân Üyeleri Ânkaray Yüksek Adalet Dîvânı Başkanı,ileride ne vazife alacağını bilmediğini söyledi YÜKSEK Adalet Dîvânı Başkan ve üj'eleri dün akşam 19.40 ekspresi ile Ankara'ya gitmişlerdir.Başkan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1961
  • "Seçim yapılamazsa felâket olur,dedi Başkan radyo konuşmasında vatandaşları söylentilere karşı uyanık olmaya çağırdı M.B.K.ve Bakanlar Kurulu,seçimlerin tam bir serbest?içinde geçmesini sağlayacak ted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1961
  • Yüksek Adalet Divanı Başkanı Salim Başol soldaki ıesim e)ve Başsavcı Egesel,Vali tarafından vilâyetten ugurlauijk.cn ûmlar erken tahliye edilebilecek Yassıada hükümlüleri cezalarının ilk yarısında i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1961
  • Kfi^TÛ HUSCİİMI LER Hasla oldukları irin Kayseri cezaevine göndcrilemeyen Yassıada mahkûnıların-"*RWmiıyhSn dan Nazifl şerif Nabe,ve Sallm çanoglu dün Sultanahmet Cezaevine sevkedilmiştir.iki mahkûm,D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1961
  • SON KAFİLE DÜN ADANA'YA GÖNDERİLDİ Yassıada mahkûmlarının 120 kişilik son kafilesi dün akşam hücumbotlarla Yesilyurt'a çıkarılarak asker!uçaklarla Adana'ya sevkedilmlştir.Bu kafilede Namık Argüç,Ali I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1961
  • Menderes,Zorlu ve Polatkan hakkındaki 33 dâva düşüyor ANKARA,ÖZEL Adnan Menderes,Fatln Rüştü Zorlu ve Hasaa Polatkan ile ilgili 33 dâva düşecektir.Yüksek Soruşturma Kurulu,idam edilenlerle alâkalı dâv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1961
  • KORE'DE ÜÇ SABIK İDAMA MAHKÛM EDİLDİ SEUL,A.A Güney Korede ihtilâl mahkemesi sabık Rhee rejiminin 3 azasını idama.25 kişiyi de muhtelif hapis cezalarına mahkûm etmiştirtdama mahkûm edilenler sabık içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1961
  • Yeni Ti Gece-Gündüz Hârika Krem LRl Kremi Cildin buruşmasını önler Yara ve yanıkları geçirir Ergenlik sivilcelerini yok eder Derideki lekeleri giderir.Mutlaka deneyiniz Piyasaya verildi Umumî Tevzi Ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.09.1961
  • EŞEKLER VE DİLENCİLER!ANKARA Valisi Nuri Teoman'ın evvelki gün yaptığı hasın toplantısında anlattıklarını dinleyen gazeteciler gıilmekten not alamadılar.Vali.dilencilerle nasıl mücadele ettiğini anlat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1961
  • v;v,f:z^.n;JL.&ü^m SİYASET DÜNYASINDA Dünya evinde boşhık 1953 yılında,Birleşmiş Milletlerin eski Genel Sekreteri Trygvie Lie'nin istifa etrnek zorunda kalmasından bir yıl sonra,bu vazifeye,isminin ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1961
  • D.B.DENİZ NAKLİYATI T.A.Ş.MÜDÜRLÜĞÜNDEN TEKLİF İSTEME İLÂNI:GEMİ için lokmalı demir zinciri ve göz demiri alınacaktır.1.Buna ait şartname Şirketimizin Galata Yolcu Salonunda bulunan Malzeme ve ikmal Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1961
  • ÇOCUK VELİLERİNE Mütehassıs ÖEretmcnlerin bakımı altında bulunan' ÖZEL KADIKÖY KIZ KOLEJİ 3-4 yaş arasındaki çocukların ÇOCUK YUVASI)na 5 7 yaş arasındaki çocukların da ÇOCUK BAHÇESİ)ne kayıtları deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1961
  • İzmit Deniz Satınalma Komisyonu Bşk.dan:1 Kapalı zarf usulü ile 10 ton domates salçası satın alınacaktır.Muhammen bedeli 17500)lira olup muvakkat teminatı 1312)lira 50)kuruştur.2 Eksiltmesi 3/Ekim/196
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1961
  • Konya Belediye Başkanlığından 1 21000.00 lira keşif bedelli bir adet 30 tonluk otomatik baskülün Belediyemizce gösterilen yere monte edilmek şartiyle 6/10/1961 CUMA günü saat 15.00 de kapalı zarf usul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1961
  • m OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Muhitinizde sebebini aniıyamadığınız bir soğuk nava esecek.Samimiyetimle bunu silebilirsiniz.KOVA BURCU 21 Ocak 19 Şubat] Yıldızlar iş ve ev hayatınıza aydınlık getir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1961
  • Istanbul 7.27 Açılı?ve program 7.30 îki marj 7.35 Sabah plâkları İ 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Saz eserleri 8.30 Solodan ş orkestraya 9.00 Kapanış.E 11.57 Açılış ve program 12.00 E li*i mar?12.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1961
  • BULMACA BU BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 17)DAKİKADER.SOLDAN SAĞA:1 Ümitsiz;Fiat.2 Derman;Bir İşte birbirini geçmiye çalışanlar.3 İyileşme;Bir nota.4 Belirti;Doğu Anadolu'da bir nehir.5 Bir mabut;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1961
  • BEYOĞLU ATLAS Tel:444460)Camdaki Kız L.Ventura R.F.EMEK Tel:44 84 39)Garsonyer J.Lemmon t.İNCİ Tel:48 45 95)1 Suçlu Aşıklar A.Palay.2 üç Çapkın Gelin O.Günşiray.KÜÇÜK EMEK Tel:44 84 39)idam Günü M.Mur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1961
  • ÖLÜM Selma Çolgar'ın eşi,Bahadır ve Metin Çolgar'ın babaları,Gülten Çolgar'ın kayınpederi,Emekli Jandarma Yüzbaşısı ve Beyoğlu Havagazı Şirketi Murakıplarından RİFAT ÇOLGAR 20/9/961 günü vefat etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1961
  • İKİ BEKÇİ BİR BARDA REZALET ÇIKARDI Samatya semti bekçilerinden Huiûsi Yürekli ve Cezml Görgeç isimli şahıslar dün gece Beyoğlu'ndaki HacıbaDa pavyonda sarhoş olup rezalet çıkarmışlar ve havaya tabanc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1961
  • MEVLİDİ ŞERİF Ailemizin kıymetli büyüğü,Nişantaşı'nın çok sevilen simalarından,salihat-ı nisvandan HACI GÜRŞADE İZ Ebe Hanım)m ebediyete intikalinin 1 inci sene!devriyesine tesadüf eden 22/9/1961 Cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1961
  • «FENERBAHÇE»,NORMAL SEFERE BAŞLADI Yassıada'du.sabık iktidarın duruşmalarını takip edenlere tahsis edilen Fenerbahçe vapuru,kısa bir revizyon ve temizlikten sonra tekrar normal seferlerine başlamıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1961
  • Tek tip ekmek yeniden ele alındı Ticaret Bakanlığı,şehrimizde tek tip ekmek imali için Belediyenin yaptığı teklifi kabul etmiştir.Yeni tip ekmek 80 randımanlı olacaktır.Bakanlığın bu konudaki emri gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1961
  • Ml llt1l!KAHVE DEDİKODUSU HAYDİ gelin bugün sizinle vuralım kendimizi kahve dedikodusuna.Yâni diyeceğim,iç siyasetten bahsedelim.Türkiye'de iç siyaset,kahve dedikodusu âmiyâneliğinden azıcık kurtulup,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1961
  • VEFAT Fatma Soyhan'ın eşi,öğretmen Mihrişah Bakinin babası ve murakıp Osman Baki'nin kayınpederi,Nedime,Meliha ve Refika'nın dayıları,Soyhan Bakinin büyükbabası,Galatasaray ve Kuleli Emekli Resim öğre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1961
  • HALK TİPİ BATTANİYE 45.TL.Sultanhamam Hoca Hanı Sokak Tuhaf çı Han altı No:53 IÇILLER:Tel:22 55 43.MİLLİYET 4354
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1961
  • SIRF AVRUPA,YÜNÜNDEN SON MODEL.KADINERKEKCOCUK TRİKO ÇEŞİTLERİ MAZIRv» ISMARLAMA TRİKO GALATASARAY TÜTÜNCÜ ÇIKMAZIN» T(L:440SSS "İMRSM n RE KOR MAĞAZALARI ARA?I,REKLAMCILIK 1844 4337
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1961
  • İLÂN Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu fstanbul Şubesi Müdürlüğünden Kurumumuz için satın alınacak muhtelif malzemelerin cins ve evsaflarını bildirir listeler Galata Bankalar Caddesi Hazeren Caddesi)N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1961
  • Haydarpaşa Hava Transit Merkez Md.den Marangoz ve Oto Elektrikçisi Aranıyor Hava Kuvvetleri Kumandanlığına bağlı Haydarpaşa Hava Transit Merkezi iş yeri için 1 saat ücretli Oto Elektrikçisi ile 1 aylı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.09.1961
  • MEVLİT Çok kısmetli aile reisimiz,tüccardan,merhum FUAT BEKİROĞLU nun ebediyete intikalinin kırkıncı günü münasebetiyle,aziz ruhuna İthaf edilmek üzere,okunacak Mevlidi Şerif ve Hatim Duasına İştiraki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.09.1961
  • IIHIIilf I.Ml.İTAKVİMDEH^ i BİR YAPRAK I Cinnei mi,Reziiel mi ÜN Haydarpaşa'dan onda kalkan «Heybeliada» vapuruna E I J biner binmez,vapurun kontrol memurlarından biri beni E karşıladı.Hocam,dedi,rica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1961
  • ^^jfse^^j YARIN KOICKOMURU ALACAKLAR 22 Eylül Cuma günü kok kömürü alacaklar:İstanbul Deposu 188431 190535 Yenikapı Deposu 191961 193120 Bakırköy Deposu 193409 194460 Zeytinburnu Deposu 225792 225836
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1961
  • İLAN ECZACI ALINACAKTIR 1 Sümerbank Bakırköy Merkez Hastahanesine Eczacı alınacaktır.2 Taliplere 7244 sayılı kanun gereğince 1100 liraya kadar barem dışı ücret verilecektir.3 Ayrıca yılda iki maaş tut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1961
  • KELEPİR SATILIK ARSALAR Büyükadanın en güzel yerinde İskeleye ve her yere yakın 300 metr* mesafede İçinde binası olan altıyol a£zı en yeni İmar durumu alınmış S kata müsaadeli 4 parça arsa satılıktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1961
  • Edremit Belediye Başkanlığından Şehrimizde 69268.71 lira keşif bedelli,4713.45 lira muvakkat teminatlı kanalizasyon işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.Ihaiesi:2/Ekim/1961 pazartesi gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1961
  • HAÇTMANAHlEr-TAH iCtN BİR HEKÎMfrETîRilift.BSKİ DW OLAM H£tiwBASI;MEWK| tDîLECEÎc MR DUBUMOLMApı6iNi SÖYLER-^LMIZ/İHTİMAK &ER£fC.5UVUKN TUHAF ŞEV J.SİR GEÇİBMİ?MANE-IAlftFTCİD-MftieWSlNTI-îlfclAdl MÜN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1961
  • İSKENDERUN GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN Miktarı Kıymeti Teminatı Satış K.Eşyanın cinsi Kilo Lira Lira 353 54 adet dokuma makinesi ve teferruatı 122226 9300 135045 406 86 adet Beşik örtülü mensucattan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1961
  • TÜRK TİCARET BANKASI Vadeli her SO Liraya Vadesiz her İOO Liraya BİR KUR A NUMARASI I I II_Ll l.I I Mill_I mm REKLAMCILIK 1714 4357
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1961
  • ELEMAN ARANIYOR Gümrük komisyoncu ve yardımcısı karnelerini haiz,aylıkla istihdam edilecek elemanlar alınacaktır,isteklilerin referanslariyle birlikte kısa hal tercümelerini mektupla bildirmeleri.Gümk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1961
  • Diş Hekimi ¥ural Çakım Avrupa'dan gelerek hasta kabulüne başlamıştır.Recep Paşa Caddesi 18/5 Tel:48 57 6fi TAKSİM MİLLİYET 4350
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1961
  • 20 yıl evvel madenlere işçi temini için bu bölgede tatbik edilen mükellefiyetin izleri hâlâ taze duruyor ov;Kx.NÜFUS:569.674 SEÇMEN SAYISI:269.985 İS Ekim 1961 seçimlerinde Zonguldak'ta 9 milletvekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1961
  • Elâzığ seçmenlerinden Harput camii imamı Bedri İncesu,N.Omır'la konuşuyor Diğer Partiler de bundan faydalanıp seçimde milletvekili çıkarmaya çalışıyor ELAZIĞ NÜFUS:278.116 SEÇMEN SAYISI:118.821 15 Eki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1961
  • Ankara1 ı Tarafsızlara göre CH.P.JM3,CK.M.P.6-7 miJieiVekflfigi a/acak kalan milletvekillikleri de diğer partiler arasında bölüşü/ece/c İLHAMI SOYSAL bildiriyor ANKARA'nın merkez hariç 20 İlçesi var.C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.09.1961
  • BUMA 3 EL ÇA.CE SULASı'u.GALİBA dOHNMV.EM VAtON SB.MİK EANlGuk.«EANG'JK 'A GİT!MEK İÇİM DE BuND^Nl İV.vASiTA Bula ^»«f1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1961
  • ViU-ûît ONCE TEKSA5TA Bitt AOA/W BANA S İLÂM ÇEıcn AS\A BEN OAWA ATİK DAV,KANDIM semçti'a kemdim!wudapaa errr:w.korktum vs kaçtım.mee es oe bem!w suçlu oldusumu İsmimi,PEsfşrter^EK VENf 0152.HAYATA BA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1961
  • SEV(SIL.INIZI ŞUMJ AlA-TANWOKUW ONA UYASL~ ÖyuEVSE BU AAAVO.VU NEDEN ALDINIZ.ANLAMADIĞA i»kîyîf» kendisini.sAeAy-BjJKNUMDAN ÇENIZE ATMASI ıÇİM KENDfSiNE VECıCEE/vA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1961
  • HİcjI 1381 Reblülâhır 11 Perşembe 21 EYLÜL 1961 Rami 1377 Eylül t VAKİT VASATİ EZANİ Günef öğle İkindi I Akşam 1 Yatsı Imrâk 8.46 11.36 1207 5.57 15.34 9.24 18.09 12.00 19.43 1.31 4.06 9.56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1961
  • umumi Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesâi Müdür BASAN SSLHAEK Magazin kıtmmda Meuûl Müdür SAMI KOHEN Spor kısmında Mesul Müdür NECMI TANYOLAÇ idare Müdürü M.NURETTİN DEMIRKOL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1961
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.S İnci tayfada santimi 25 TL tayfada baslık 200 T.L.Düğün,Nisan,Nikâh,Vefat ı* Teşekkür ilânları 5 santime kadar 80 TJj Küçük İlânlar kelimesi i T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1961
  • BUGÜN CANAVAR!Day the world Ended)RICHARD DENNING LORİ NELSON Bu filmi görmek İçin siz de heyecan İle hazırlanınız.İL.8678 4332
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1961
  • SUBAY VE MEMURLARA PEŞİNÂTSIZpeşin fiyatına TAKSİTLE Z ARİF O W Sultanhamam Hacopulo han altı cadde üstünde 35 Tel:27 23 46 İL.8716 4334
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1961
  • TUZLA İÇMELERİ Şifa kaynakları tam teşkilâtlyle hususî trenleri l$Hyerek ziyaretçilerini her hususta memnun etmektedir.İL.8522 4333
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1961
  • Her sene gibi mevsimin en mükemmel Avrupa filmlerini seçen ğAE⥠SİNEMASI BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN RANK teşkilâtının olan ask ve ihtiras İle maceranın birleştiği ÖLÜM ÇEMBERİ Super filmi ile yeni s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1961
  • At NCI Aşağıda gerekli bilgileri verilen yiyecekler 2490 sayılı kanunun Sİ inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Teklif mektuplarının hizalarmda belirtilen saatten bir saat ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1961
  • 1ST.s,İCRA Memurluğundan i Dosya 961/1891,1892,1893 Tevhit.Mahcuz olup satılması mulıarrer tanesi 100 liradan 30 adet Doç Dizel Akis ve 60 adet Austin Akis 2/10/961 Pazartesi günıi saat 16 dan 17 ye k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1961
  • tâefruşatçıiara Avrupa T rayı Fi.130 Krç.Ad.V.AKSLAN,Rıra Peja yok.Akasya h«n No:2 Tel:İT 89 17 Sandık 5CH1 metödemeli gönderilir.REKLAMCILIK 1961)433fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1961
  • İLAN SÜMERBANK PAMUK İPLİĞİ Peşin para mukabili devretmek lstiyenlerin 21 45 9(J telefona müracaatları.MİLLİYET 4351
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1961
  • 1ST.tKİNCÎ ÎCRA MEMURLUĞUNDAN Menkûl Satış İlânı 2 061/3614 Bir borçtan dolayı mahcuz cem' «n 25000.00 Lira kıymetinde konfeksiyon İşlerine mahsus Singer marka İlik yapma ve zikzak ve lâstik dikme ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1961
  • ma ne yemek yedik.9.IL.8292 4331 Güzel yemeklere bayılırsınız,değil mi?İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz» Fakat midenizi rahat hissetmek için,siz de,annem gibi VfTA kullanınız.Bakınız neş'emlz ne kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1961
  • TÜRKİYE' İstanbul üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyoloji Doçenti Dr.Cavlt Orhan TÜTENGlL'ln doçentlik tezi olarak hazırladığı «içtimaî ve İktisadî bakımdan Türkiye'nin karayolları» adlı eseri yayınl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.09.1961
  • Aday listeleri Yüksek Seçim Kuruluna verildi Aıım PamJr,Gafur Deniz,Baştaraft Birincide MİLLETVEKİLİ:Ruhi Soyer,Eren,ismail Güven,Fikret Hüseyin Ulunoy.SENATO:Sait Naci Erfin,Soylu.ADIYAMAN MİLLETVEKİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1961
  • MÜNC1 SELİM,GENEL KURUL BAŞKANI OLDU NEVV-YOKK,AA.A.P.Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmalarına başlamış ve Tunus delegesi Münci Selim'i ittifakla başkanlığa seçmiştir.Başkanlığa adaylığını koyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1961
  • GANGSTERİN 15-22,5 YIL HAPSİ İSTENDİ Baştarafı Birincide m sansasyon yaratmak isteğinden istifade ile.kendisini bir kahraman yerine koyuyor.Savcı,sanığın evli ve üç çocuk babası olduğu halde ahlâki te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1961
  • AYD2N YALÇIN'ın duruşması başlıyor İZMlK.ÖZEL Y.T.P.Karşıyaka,ilkesinde yapmış olduğu bir konuşma sebebiyle tevkif edilen Y.T.P.genel kurul üyesi Profesör Aydın Yalçın'ın duruşmasına bugün •aat 9.30 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1961
  • Sarper,dün Amerikan ve Alman elçileriyle görüştü ANKARA,ÖZEL Dışişleri Bakanı Selim Sarper dün labah Amerikan Büyük Elçisi Raymond A.Hare ve Batı Almanya Büyük Elçisi Von Broich Oppert'i kabul ederek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1961
  • Yunan hükümeti,seçim İçin dün istifa etti ATINA,AA.A.P.Yunan Başbakanı Karamanlis,genel seçimleri mümkün kılmak üzere dün hükümetinin istifasını^ Kral Paııl'a vermiştiristifayı kabul eden Kral,Parlâme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1961
  • AP Kadıköy ilçe Başkanı I.Halim Oruz istifa etti t Baştarajı Birincide HAda;tespiti gayri adilâne olmuştur.Genel Merkez,bu husustaki müracaatları nazarı dikkate almamıştır.Oruz,A.P.'nin iki gruba ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1961
  • GÜRSEL,"SECİM YAPILAMAZSA,MİLLÎ FELÂKET OLUR,DEDİ t Baştarajı Birincide sürmek İsteyen çok zalim eller vardır.Bunlar,bir taraftan yapılanları över gözUkürken bir taraftan da durmadan aramıza düşmanlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1961
  • ANKARA'DA SEÇİMİ KiM KAZANABİLİR?t Baştaraft üçüncüde de,birer milletvekili çıkarabilirlere ne âlâ.TARAFSIZLARA GÖRE Tarafsız vatandaş ise Ankara seçim sonuçları için tahminlerini şu yolda yürütüyor:«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1961
  • ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN:Isı Santralına ait teklif verme müddetinin uzatılması hakkında ilân Üniversitemiz sahasında tesis edilecek olan 15 milyon Kcal/h kapasiteli Isı Santralına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1961
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Üniversitemiz Fen ve Edebiyat Fakültesi Beşerî ilimler Bölümüne Felsefe ve Mantık bilim dallarında ders verecek bir öğretim üyesi alınacaktır.1 isteklilerin ingilizc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1961
  • İSTANBUL BELEDİYE REİSLİĞİNDEN Başbakanlığın 4/8/1961 tarih ve Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 5/1520 sayılı kararname sureti Umuma açılmış olan Istanbuldaki «Yerebatan Sarayı» nı ziyaret edenlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1961
  • BAS DİŞ A°4L£ LUMBAGO BEL SİYATİK I* f £2TüW AĞRILARA KARğ FAYDAL/D/ft/OPON,bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında faydalıdır OPON,günde 6 tablete kadar alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1961
  • M.S.B.İst.2)No.h Sal.AL Ko.Bşk.dan 1 Hava Birlikleri ihtiyacı için aşağıda yazılı malzeme pazarlıkla satın alınacaktır.Numune,evsaf ve şartnamesi her gün Sirkeci D.Kapı M.S.B.1st.2 No.h Satınalma Bşk.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1961
  • tŞÇt SİGORTALARI KURUNU İst.Satmalma Müdürlüğünden 1 Kurumumuzun ihtiyacı bulunan 219)kalem Analitik ilâçlar kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir 2 ihale 3.10.1961 Salı günü saat 15.00 de Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1961
  • KELİMESİ 100 KURUŞ SATILIK EMLAK 0 EMIRGANDA sat.Bahçeli Ev 245 M2 asfalt üzerinde Çınaraltına bir dakika 74.000 Mür:Mektep Sok.49.0 ŞİŞHANEDE Meşrutiyet Caddesinde 170 No.lu Daire Apartımanında asans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1961
  • DÎVÂN ÜYELERİ Baştarcjı Birincide sordııklaıı bir suale cevaben «ileride ne vazife alacağı hususunda kendisinin de henüz birşey bilmediğini» söylemiştir.Başol'dan 20 dakika soma Vilâyete gelen Yüksek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1961
  • MAHKÛMLAR ERKEN tahliye edilebilecek ş)Baştarajı Birincide rında tesbit edecekleri tabldottan yiyeceklerdir.Savcı'nın talimatına göre mahkûmlar,aralarında kısım temsilcileri seçmişler ve bir haftalık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1961
  • Menderes,Zorlu ve Polatkan hakkındaki 33 dâva düşüyor t Baştarafı Birincide ortakları hak'.mda dâvaların görülmesine devam olunacaktır.UŞAK OLAYLARI Uşak Olayları ile ilgili dâvaya Yüksek Adalet Divan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1961
  • I m r a I i ya kad in ziyaretçi gidemez I Bâştarajı Birincide BİR MAHKÛMUN GÜNLÜK HAYATI Saat S:Kalkış,5.30-6:Temizlik,6-6,30 kahvaltı,6.30-7 yoklama,7-11.50 alışına 45 dakikada bir 15 dakika istiraha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.09.1961
  • ELI RAKİPLER ANKARA'DA YEKİNEMEDİ:1ilk devrede F.Bahçenin,ikinti devrede G.Sarayın hâkim oynadığı maçın gollerini Çan ile Bahri affı.Hakem,Lef fer ve Uğur'u şikardı STAD:19 Mayıs.SEYİRCİ:14.891 kisL H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.09.1961
  • DÜNKÜ AVRUPA KUPASI MAÇLARI BELGRAD,ÖZEL Yugoslav Partizan takımı Avrupa Kupasında Portekiz Sportlng'i 2 0 yenerek elemiştir,ilk maçı da Partizan kazanmıştı.ATINA,AJP.Avrupa Şampiyon Takımlar Turnuası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.09.1961
  • ATLETLER DÜN DÖNDÜ 20.Balkan Atletizm Şampiyonasında sonuncu olan atletlerimiz dun otobüsle cehrimize dönmüştür.24 saatlik bir otobüs yolculuğundan sonra şehrimize dönen atletler Yugoslavya'dan memlek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.09.1961
  • Dünya Kupasında katılacak 5 takım belli oldu Eliminasyon maçları yıl sonuna kadar tamamlanacak.Finale kalan Güney Amerika takımları şunlardır:Brezilya,Arjantin,Şili,Uruguay,Kolombia EYLÜL ayı ile birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.09.1961
  • MİLLİ LİGDE BU HAFTA 8 MAÇ VAR Bu hafta millî ligde,sekiz karşılaşma yapılacak,istanbul ve Ankara'dan ikişer takım deplâsmana çıkacaktır.Alsancak stadında Izmirspor ve Altınordu ile oynayacak olan Bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.09.1961
  • GÜRE$ SEÇMELERİ BUGÜN BAŞLIYOR TÜRK,İRAN VE BULGAR MİLLÎ TAKIMLARI ARASINDA BİR TURNUA.TERTİBİ TEKLİF EDİLDİ "1 f"?19 ve 21 Ekim tarihlel/rinde Ruslarla karşılaşacak güreşçilerin seçmeleri bugün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.09.1961
  • ALMAN ŞAMPİYONU OLDU "aft' i^risindc Almanya'dan m k.un m 11 VMHiri I unu UkUU şehrimize gelen eski milli güreşçi Suha Karman,Alman rakibini yenerek kilosunda şampiyon olmuştur.Yukarıda,Suha Karman ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.09.1961
  • LLITA SU İLAN EDİL 8 Ekim'de Bükreş'te Romanya ile karşılaşacak olan takımımız yarın açıklanıyor.Osman,Mustafa ve îsmet hergün antrenmana tâbi tutulacak 8 Ekimde milli takımımızla karşılaşacak olan Ro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor